Sunteți pe pagina 1din 1

Condica prezenta Actiune sampling LG

Nr. Crt. Denumire locatie Nume si prenume reprezentant LG Nume si prenume reprezentant agentie sampling Ora sosire Semnatura la sosire Ora plecare Semnatura la plecare Semnatura / Stampila reprezentant LG

Zi/luna/an

Semnatura / Stampila locatie