Sunteți pe pagina 1din 219

Analiz i diagnostic financiar

Analiz i diagnostic financiar


1
Abordri teoretice de baz privind analiza i diagnosticul financiar
2
Analiz i diagnostic financiar
Nicolae Balte
ANALIZ
I
DIAGNOSTIC INANCIA!
Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu
2010
3
Abordri teoretice de baz privind analiza i diagnosticul financiar
Descrierea CI" a Bi#liotecii Na$ionale a !o%&niei
BALT'( NICOLA'
Analiz i diagnostic financiar / Balte Niclae! " Sibiu # Editura
Universitii $Lucian Blaga$ din Sibiu% 2010
Bibligr!
&SBN '()*'(3*(3'*')+*(
,-)!1#3+(!(2.+')/.0(-!)/
Ti)ar*l e+ec*tat la,
Compartimentul de Multiplicare al
'dit*rii -ni.ersit$ii /L*cian Blaga0 din Si#i*%
Str! Lucian Blaga nr! 20% Sibiu
1el!# 02,' 210 122
e*2ail# editura3ulbsibiu!r
claudiu!4ulea3ulbsibiu!r
+
Analiz i diagnostic financiar
C-"!INS
5uv6nt 7nainte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! '
5a8itlul &!
0brdri teretice de ba9 8rivind anali9a i diagnsticul
4inanciar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11
5a8itl &&!
0nali9a i diagnsticul 8er4r2anelr 4inanciare ale entitii ecn2ice
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1(
2!1! 5ntul de 8r4it i 8ierdere " 2sura 8er4r2anei activitii
entitii ecn2ice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1)
2!2! &ndicatri calculai 8e ba9a cntului de 8r4it i 8ierdere!!!!!!!!!!!!2-
2!2!1! Sldurile inter2ediare de gestiune!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2-
2!2!1!1! 08licaie 8rivind deter2inarea sldurilr
inter2ediare de gestiune!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2'
2!2!2! 5a8acitatea de aut4inanare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33
2!2!2!1! 08licaie 8rivind deter2inarea ca8acitii de
aut4inanare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3,
2!2!3 :ragul de rentabilitate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3(
2!2!+! ;e9ultatul 8e aciune!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+0
2!3! 0nali9a i diagnsticul 8er4r2anei 8e ba9a ratelr de
rentabilitate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+1
2!3!1! 08licaie 8rivind calculul i inter8retarea ratelr de
rentabilitate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!+)
5a8itlul &&&!
0nali9a i diagnsticul 89iiei 4inanciare a 4ir2ei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-0
3!1! Bilanul% instru2ent de a8reciere a 89iiei 4inanciare a
entitii ecn2ice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-0
3!2! 0nali9a i diagnsticul ratelr de structur ale activului
bilanier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ,2
-
Cuprins
3!3! 0nali9a i diagnsticul ratelr de structur a datriilr i
ca8italului 8r8riu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,-
3!+! 0nali9a i diagnsticul situaiei 4inanciare a entitii
ecn2ice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,
3!+!1! 0nali9a i diagnsticul lic<iditii 8rin inter2ediul
ratelr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,
3!+!2! 0nali9a i diagnsticul slvabilitii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,)
3!+!3! 0nali9a i diagnsticul 8r4itabilitii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,'
3!+!+! 0nali9a i diagnsticul gradului de 7ndatrare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(0
3!-! 0nali9a i diagnsticul indicatrilr ca8acitii de 4inanare!!!!!!!!(2
3!,! 0nali9a i diagnsticul ratelr de gestiune .activitate/!!!!!!!!!!!!!!!!!!(-
5a8itlul &=!
0nali9a i diagnsticul ec<ilibrului 4inanciar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)3
+!1! 0nali9a i diagnsticul ec<ilibrului 4inanciar 8e ba9a crelaiei
4nd de rul2ent*necesar de 4nd de rul2ent*tre9rerie!!!!!!!!!!!!!!!!)-
+!1!1! 0nali9a i diagnsticul 4ndului de rul2ent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)-
+!1!2! 0nali9a i diagnsticul necesarului de 4nd de rul2ent!!!!!!'+
+!1!3! 0nali9a i diagnsticul tre9reriei!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''
+!2 0nali9a i diagnsticul ec<ilibrului 4inanciar% deter2inat 8e
ba9a crelaiei creane*datrii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!102
+!3! 0nali9a i diagnsticul ec<ilibrului 4inanciar% deter2inat 8e
ba9a ratelr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 103
+!+! &nstru2ente utili9ate 7n anali9a i diagnsticul ec<ilibrului
4inanciar 7n vi9iune dina2ic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10-
+!+!1! 1ablul de 4inanare nevi*resurse!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10,
5a8itlul =!
0nali9a i diagnsticul 2di4icrii 89iiei 4inanciare a entitii
ecn2ice 8e ba9a situaiei 4lu>urilr de tre9rerie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!112
-!1! 1ablul 4lu>urilr de tre9rerie 7n siste2ul de in4r2are% de
ra8rtare i de gestiune a 7ntre8rinderii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!112
-!2! 1i8lgia tablurilr de anali9 a 4lu>urilr de tre9rerie!!!!!!!!!!!11-
-!3! 1ablul de 4inanare " cadru tradiinal de anali9 a
4lu>urilr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11)
-!3!1! Utilitatea i 8rinci8iile de elabrare a tablului de
4inanare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11)
,
Analiz i diagnostic financiar
-!3!2! Li2itele tablului de 4inanare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!121
-!3!3! 1abluri descri8tive ale 4lu>urilr de tre9rerie!!!!!!!!!!!!!!!!123
-!3!+! ?escrierea tablurilr 4lu>urilr de tre9rerie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12+
-!3!-! Structura de detaliu i 2etdlgia 7ntc2irii tablului
4lu>urilr de tre9rerie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12(
-!3!,! Li2ite ale tablului 4lu>urilr de tre9rerie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!132
-!3!(! 0nali9a regle2entrilr Standardului &nternainal
&0S (% 8rivind regle2entrile de 7ntc2ire i de
8re9entare a tablului 4lu>urilr de tre9rerie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!133
-!3!)! 08licaie 8rivind deter2inarea 4lu>urilr de tre9rerie!!!!!13(
5a8itlul =&!
0nali9a i diagnsticul riscurilr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1+0
,!1! ;iscurile i 2etde de evaluare a acestra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1+3
,!2 0nali9a i diagnsticul riscului ecn2ic!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1-1
,!2!1! 08licaie 8rivind anali9a diagnstic a riscului ecn2ic! ! !1--
,!3! 0nali9a i diagnsticul riscului 4inanciar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1-,
,!3!1! 08licaie 8rivind anali9a diagnstic a riscului 4inanciar!!!!1,0
,!+! 0nali9a i diagnsticul riscului de 4ali2ent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1,1
,!+!1! 08licaie 8rivind anali9a diagnstic a riscului de
4ali2ent !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1,)
5a8itlul =&&!
0nali9a i diagnsticul 4inanciar a activitii instituiilr de
credit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1(2
(!1! &ndicatrii de 8er4r2an bancar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1(3
(!2! Lic<iditatea bancar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1)2
(!2!1! 5nce8tul de lic<iditate bancar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1)2
(!2!2! ;e9erva 2ini2 bligatrie " ta28n al lic<iditii
bancare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1)-
(!2!3! Nevile bancare de lic<iditate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1),
(!2!+! @etdlgia Bncii Nainale a ;26niei de calcul al
indicatrului de lic<iditate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1'0
(!2!-! 0li indicatrii ai lic<iditii bancare!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1',
(!3! Slvabilitatea instituiilr de credit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!200
Bibligra4ie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 211
(
Cuprins
)
Analiz i diagnostic financiar
C*.&nt 1nainte
0nali9a i diagnsticul 4inanciar are rlul de centru de siste2 7n
rientarea deci9iilr 2anageriale% ast4el 7nc6t cnsecina acestra s 4ie
8er4r2ana! ?iagnsticul 4inanciar nu se re9u2 la a 4i un ele2ent de
recu9it al 2anage2entului 4inanciar% ci 4ace ca actul 2anagerial s nu
se des4are 8e 8rinci8iul s8ntaneitii i al intuiiei! El se
cncentrea9 asu8ra a8recierii 8liticii de 4inanare i a 8liticii de
investiii% 7n 8ers8ectiva bunei 4uncinri a activitii entitii
ecn2ice anali9ate!
Abiectivele anali9ei i diagnsticului 4inanciar sunt di4erite%
4uncie de subiectul care evaluea9% acrd6ndu*se 8riritate unui as8ect
sau altul% care s caracteri9e9e situaia 4inanciar a entitii ecn2ice%
du8 sc8urile i interesele ur2rite! Acionarii i managerii sunt
interesai de rentabilitatea 4inanciar% rentabilitatea ecn2ic%
rentabilitatea 4inanciar% riscul 4inanciar% riscul de 4ali2ent% gradul de
autn2ie% 4le>ibilitatea cnstituirii i utili9rii resurselr% 8sibilitile
de cntrl! Creanierii .instituiile bancare% 4urni9rii etc!/ sunt interesai
7n 8rinci8al de riscul de 4ali2ent% starea de slvabilitate% lic<iditatea
4inanciar% nivelul datriilr e>igibile% ca8acitatea de ra2bursare a
datriilr% ec<ilibrul 4inanciar 7ntre necesiti i resurse!
Bn cnclu9ie% 8ute2 a4ir2a c sc8ul anali9ei " diagnstic
4inanciar 7l cnstituie identi4icarea 8unctelr tari i a celr slabe ale
gestiunii 4inanciare% 7n vederea 4unda2entrii nii strategii de 2eninere
i de9vltare a activitii entitilr ecn2ice! 0t6t anali9a 8e 8lan
intern .de 8e 89iia 4ir2ei/% c6t i cea e>tern .de 8e 89iia unr
8arteneri ecn2ici i 4inanciari/ are ca biectiv deter2inarea
rentabilitii% a riscului i 7n 4inal a8recierea valrii glbale a 4ir2ei! :e
ba9a cnclu9iilr des8rinse% anali9a 4inanciar% alturi de 2anage2entul
general% 4unda2entea9 bugetele anuale i strategia 4inanciar care
vi9ea9 deci9iile 8e ter2en lung 8rin care se trasea9 8sibilele
'
Cuprins
traiectrii% 8entru ca 4ir2a s 7i asigure 89iie statrnic i
cresctare 7n 2ediul ecn2ic cncurenial!
Lucrarea 8re9entat se drete a 4i un g<id teretic*a8licativ%
adres6ndu*se cu 8recdere studenilr de la 4acultile cu 8r4il
ecn2ic .licen i 2aster/% s8ecialitilr din entitile ecn2ice%
2anagerilr% e>8erilr cntabili% auditrilr 4inanciari% evaluatrilr
inde8endeni% lic<idatrilr Cudiciari 8recu2 i tuturr celr care dresc
s db6ndeasc sau s a8r4unde9e cuntine legate de anali9a i
diagnsticul 4inanciar al entitilr ecn2ice!
B2i e>8ri2 cnvingerea c lucrarea este 8er4ectibil i adrese9
2ulu2iri cititrilr care vr veni cu sugestii i 8r8uneri% ce vr 4i
valri4icate cu ca9ia viitarei reeditri!
Autorul
10
Analiz i diagnostic financiar
Ca)itol*l I2
A#ordri teoretice de #az )ri.ind
analiza i
diagnostic*l financiar
5aracteri9area strii interne a entitii ecn2ice 7nsea2n
relevarea 8er4r2anelr binute i decelarea di4icultilr e>istente
7ntr*un d2eniu sau altul al activitilr sale! A8eraia de diagnsticare
se 8ate 4ace la nivelul unei 8rble2e s8eci4ice i/sau 8e ansa2blul
8liticii ecn2ic*4inanciare% 7n situaii de nr2alitate i 7n situaii de
cri9% c6nd se 2ani4est dis4uncinaliti 2aCre!
Analiza diagnostic reprezint mijlocul prin care o firm poate
s-i identifice propriile-i puteri i slbiciuni, n raport cu mijloacele de
care dispune, precum i cu oportunitile ivite i ameninrile la adresa
ei. Astfel, conducerea firmei dobndete posibilitatea de a gsi soluii
de rezolvare a problemelor sau optimizare a dezvoltrii activitii
1
!
?iagnsticul este un ru necesar 8entru entitate! El este
indis8ensabil 8entru a lcali9a i 2sura 8rtunitile i
vulnerabilitile% dar nu are nici inciden direct asu8ra activitii! El
nu este dec6t un 2iClc de a 8regti 7n 2d rainal i 8erainal
aciunile 2anageriale! Este raiunea 8entru care diagnsticul trebuie
cnsiderat ca 4a9 8reli2inar a elabrrii strategiilr de cretere!
O#iecti.ele anali9ei diagnstic cnstau 7n ur2tarele#
reali9area unui 2anage2ent de cnducere adecvat% care s dea
structur ec<ilibrat 4ir2ei i s asigure reali9area
cres8un9tare a 4unciilr saleD
1
Staicu% Elrea 7n articlul iagnosticul intern, premis a investiiei unei firme%
8ublicat 7n revista 1ribuna ecn2ic% nr! 13/2002% 8! 1,!
11
Abordri teoretice de baz privind analiza i diagnosticul financiar
8revenirea 4en2enelr 8rductare de de9ec<ilibre
structurale sau 8erturbaii 4uncinale% ca ur2are a unr 4actri
interni i e>terniD
gsirea cilr i 2iClacelr de re2ediere a eventualelr
dis4uncii 8use 7n eviden 7n cadrul siste2ului de 2anage2ent
e>istentD
8reci9area direciilr de de9vltare% a re9ultatelr 4avrabile
din siste2 i a 8er4r2anelr ce se vr bine 8rintr* utili9are
e4icient a resurselr dis8nibile!
Bn reali9area unei anali9e*diagnstic se 8arcurg 2ai 2ulte eta)e
3
#
a/ studiul caracteristicilor tipologice ale firmei# 4urni9ea9 date
generale de identi4icare cu 8rivire la activitatea 2anagerului i
a ec<i8ei 2anageriale% rientea9 anali9a 8e ba9a unr criterii
tiini4iceD
b/ analiza rezultatelor anterioare% eta8 7n care s8ecialitii 7n
diagnsticare des4ar cele 2ai i28rtante i nu2erase
activiti% de crectitudinea crra va de8inde calitatea
rec2andrilr 8entru 8rcesele de sc<i2bare 7n cadrul 4ir2ei!
0ceast eta8 cu8rinde 2ai 2ulte cerine#
culegerea i sistematizarea datelor% are ca sc8 selectarea
tuturr datelr i in4r2aiilr relevante 8entru d2eniul
investigat 7n cadrul anali9eiD
evidenierea simptomelor semnificative% ca di4erene
sensibile 7ntre biectivele stabilite sau standardele 4i>ate i
re9ultatelr binuteD
evidenierea punctelor forte i slabe i a cauzelor care le
genereazD
?atele se culeg i se anali9ea9 8rin siste2ati9area lr du8
anu2ite criterii 8e ase gru8e cu2 sunt# criterii ecn2ic*4inanciare%
criterii 2anageriale% criterii de calitate i c28etitivitate a 8rduselr i
serviciilr% criterii te<nice i te<nlgice% criterii sci*u2ane% criterii
eclgice!
2
?2Fs% ErnG% !anagement ieri, azi, mine% :resa Universitar 5luCean% 5luC*
Na8ca% 1'''% 8! 10(*111 i Burdu% EugenD 58rrescu% H<erg<iaD 0ndrniceanu%
0r2eniaD @iles% @ic<ael% !anagementul sc"imbrii organizaionale% Ed!
Ecn2ic% Bucureti% 2000% 8! '2*')!
12
Analiz i diagnostic financiar
c/ studiul i estimarea perspectivelor de dezvoltare% eta8 7n care
se 7ncearc e>tra8lare a tendinelr di4eriilr 8ara2etri 8e
8eriade se2ni4icativeD
d/ analiza problemelor de management general% av6ndu*se 7n
vedere clasi4icarea ele2entelr de strategie i tactic ale
4ir2ei% identi4icare unr 2etde i te<nici 2anageriale
e4iciente i a8recierea in4luenei i28le2entri acestra%
restriciile i li2itrile re9ultate dintr* serie de acte nr2ative%
2dul 7n care se e>ercit 4unciile 2anageriale 8e di4erite
niveluri ierar<ice% 2dul de 4lsire a ti28ului etc!D
e/ studiul i analiza managementului pe subsistemeD
4/ elaborarea raportului-diagnostic i a recomandrilor 8entru
eli2inarea dis4uncinalitilr% generali9area as8ectelr
89itive i creterea ca8acitii de ada8tare a 4ir2ei la cerinele
2ediului e>tern!
Bn 4uncie de aria de cu8rindere% anali9ele diagnstic 8t 4i#
generale .4er a8reciere de ansa2blu a structurii i 4uncinrii
4ir2ei/% pariale .se e4ectuea9% de regul du8 un diagnstic general sau
c6nd 2anagerii cunsc s4era de activitate 7n care se gsesc cau9ele
dis4unciilrD ast4el% se 8t elabra diagnstice 8ariale de cercetare*
de9vltare% c2erciale% 4inanciar% de resurse u2ane% 8rivind rgani9area
i 4uncinarea unui c28arti2ent% 8rivind 8rgra2area i ur2rirea
8rduciei% 8rivind intrducerea unr 8rduse ni% 8rivind siste2ul
in4r2ainal etc!/ i de specialitate .se reali9ea9 8e 8rble2 sau
te2 la slicitarea e>8res a bene4iciarului% c6nd cunate 8rble2a i
drete anali9 a cau9elr sau cnCuncturii% 8recu2 i rientare a
viitarelr investigaii 7n vederea re9lvrii% sau c6nd% 7n ur2a
diagnsticului general sau 8arial% s*a 4r2ulat 8rble2 de i28rtan
2aCr/!
Diagnostic*l financiar% re9ultat al unui 8rces de evaluare a
8tenialului 4inanciar al unei 4ir2e% e>8ri2 starea sa de sntate
ecn2ic*4inanciar! ?e regul% diagnsticarea 4inanciar este necesar
s se e4ectue9e 8e 8eriad de cel 8uin trei ani% 4lsindu*se datele de
eviden cntabil i cele cu caracter 4inanciar% 7n 2d desebit
ele2entele structurii bilanului i cele ale cntului de 8r4it i 8ierdere%
re9ultatele binute 4iind c28arate cu datele i indicatrii si2ilari
binui de 4ir2ele 8er4r2ante din cadrul ra2urii ecn2ice!
13
Abordri teoretice de baz privind analiza i diagnosticul financiar
@enin2 c diagnsticul 4inanciar trebuie s se ba9e9e% 7n 4ir2a
viitrului% 8e diagnsticul strategic .c28us din diagnsticul
cncurenial% te<nlgic% scial i 4inanciar/ dearece in4r2aiile 4erite
de acesta 8er2it caracteri9area 4iecrei activiti e4ectuat de 4ir2 sub
as8ectul nevilr de 4nd de rul2ent% a 8tenialului de rentabilitate i a
riscului de e>8latare i% 2ai ales% 4r2ularea unui avi9 2tivat asu8ra
evluiei 8rbabile!
Se 8ate s8une c diagnosticul financiar analizeaz informaiile
privind activitatea firmei, ntr-o anumit perioad de timp, sub aspectul
gestiunii financiare, al modului de alocare a resurselor de finanare la
nevoile de finanat, astfel nct s ofere o apreciere a situaiei
financiare a firmei.
3
?iagnsticul 4inanciar are rlul de centru de siste2 7n
rientarea deci9iilr 2anageriale% ast4el 7nc6t cnsecina acestra s 4ie
8er4r2ana! ?iagnsticul 4inanciar nu se re9u2 la a 4i un ele2ent de
recu9it al 2anage2entului 4inanciar% ci 4ace ca actul 2anagerial s nu
se des4are 8e 8rinci8iul s8ntaneitii i al intuiiei! El se
cncentrea9 asu8ra a8recierii 8liticii de 4inanare i a 8liticii de
investiii% 7n 8ers8ectiva 4uncinrii 4ir2ei anali9ate!
O#iecti.ele diagnsticului 4inanciar sunt di4erite% 7n 4uncie de
subiectul care 7l evaluea9% acrd6ndu*se 8riritate unui as8ect sau altul%
care s caracteri9e9e situai 4inanciar a 4ir2ei du8 sc8urile i
interesele ur2rite! Acionarii i managerii sunt interesai de
rentabilitatea 4inanciar% rentabilitatea ecn2ic% rentabilitatea
4inanciar% riscul 4inanciar% riscul de 4ali2ent% gradul de autn2ie%
4le>ibilitatea cnstituirii i utili9rii resurselr% 8sibilitile de cntrl!
Creanierii .instituiile bancare% 4urni9rii etc!/ sunt interesai 7n
8rinci8al de riscul de 4ali2ent% starea de slvabilitate% lic<iditatea
4inanciar% nivelul datriilr e>igibile% ca8acitatea de ra2bursare a
datriilr% ec<ilibrul 7ntre nevi i resurse!
Analiza% ca 2etd general de cunatere% 8resu8une
desc28unerea 4en2enelr i 8rceselr 7n 8rile lr c28nente%
evaluarea crelaiei dintre acestea% evidenierea structurii acestra% a
4actrilr i cau9elr care deter2in gene9a i evluia lr% evidenierea
legitii de9vltrii lr% 4unda2entarea deci9iilr strategice viitare!
3
@irniuc% @arilena 7n articlul iagnosticul financiar al ntreprinderii moderne%
8ublicat 7n revista 5ntabilitatea% e>8erti9a i auditul a4acerilr% nr! +/2002% 8! 3'!
1+
Analiz i diagnostic financiar
:r4undele sc<i2bri care se 8rduc 7n siste2ele ecn2ice ale rilr%
dar i 7n cadrul 4iecrei entiti% au ca re9ultat necesitatea anali9ei
situaiei entitii% at6t 8rin 8ris2a de9vltrii sale interne% c6t i 7n
4uncie de 89iia ei 7n ra8rt cu ale 4ir2e care cncurea9 8e 8ia!
5utarea surselr de ca8ital i alcarea lr e4icient 7n sc8ul
creterii rentabilitii i% i28licit% a valrii 4ir2ei% 8resu8une recurgerea
la serie de 2etde i te<nici de 8ractic 4inanciar! Analiza financiar
evidenia9 8er4r2ana 4ir2ei 7n ter2eni de rentabilitate i risc%
8er4r2ana cu care s*a 7nc<eiat e>erciiul anterir i cu care va 7nce8e
altul! 0nali9a 4inanciar ur2rete s 8un 7n eviden 8unctele 4rte i
slabe ale gestiunii 4inanciare i s 4ere ele2ente de e>8licitare a
cau9elr di4icultilr e>istente% dar i s evalue9e ca8acitatea 4ir2ei de
a*i asigura 4inanarea de9vltrii i de a satis4ace e>igenele acinarilr
si c6t i a celrlalte categrii interesate 7n buna sa 4uncinare
.creditri% cnsu2atri% salariai etc!/
+
!
0nali9a 4inanciar are ca o#iecti.e 8rinci8ale
-
#
evaluarea potenialului financiar al firmei% res8ectiv anali9a
ca8acitii 4ir2ei de a bine resurse 4inanciare% de a 4ace 4a
cncurenilr% anali9a gradului de 7ndatrare i a ca8acitii de
ra2bursare a datriilrD
evoluia volumului de activitateD
evoluia rezultatelor financiareD
studierea performanelor financiare a 4ir2ei i c28ararea
acestra cu cele ale 4ir2elr cncurente din aceeai ra2ur!
0rta de a cnduce relaiile cu instituiile bancare i ali
creditri sunt eseniale 7ntr*un 2ediu cncurenial 7n care
cstul creditului este un 8ara2etru c<eie al succesului unei
investiiiD
permite analiza strategic a 8riectelr ce i28lic investiii i
728ru2uturi cnsiderabileD
+
@andac<e% ;2ulusD ?baI% Jris9tina*@elindaD ?u2itru% H<erg<e% iagnosticul
economico-financiar n ntreprinderile agroalimentare% Ed! Leda K @untenia%
5nstana% 2000% 8! 2+!
-
1euliL% MacNues% Anal#se financi$re de l%entreprise% Oditins ?all9% :aris% 1'',% 8!
10D Niulescu% E2il 7n articlul Analiza situaiei financiare% 8ublicat 7n revista
Hestiunea i cntabilitatea 4ir2ei% nr! 1/1'')% 8! 1(!
1-
Abordri teoretice de baz privind analiza i diagnosticul financiar
mbuntirea poziiei pe piaa intern i e&tern .balana de
i28rt*e>8rt% unde este ca9ul/D
ameliorarea gestiunii firmei pe baz de diagnostic 8recis
4r2ulat de 2anageri!
1ate aceste biective ur2resc s 4ac din anali9a 4inanciar un
instru2ent i28rtant al strategiei 2anage2entului 4inanciar!
Este cunscut 4a8tul c la ba9a anali9ei 4inanciare stau
in4r2aiile 8use la dis89iie de cntabilitate! 0st4el% 8entru ca tate
anali9ele ce se 8t e4ectua s 4ie credibile i edi4icatare% este necesar ca
in4r2aia cntabil s 4ie% la r6ndul ei% credibil! 1tui% 7n cndiii de
in4laie% 4r retratri cnsiderabile% in4r2aia cntabil nu 8ate 4i
cnsiderat credibil dec6t 7n 2sura 7n care se ra8rtea9 la cnvenia
stabilitii unitii 2netare% 7n 4a8t% resu8unere e>agerat din 8artea
cntabilitii 7n csturi istrice!
Un as8ect 4unda2ental% care 2di4ic de 2ulte ri cnclu9iile
anali9ei 4inanciare% 7l cnstituie nu nu2ai ca8acitatea 8r4esinal% ci i
datele la care 2anagerul 4inanciar i analitii au acces% 8recu2 i ti28ul
avut la dis89iie 8entru 4inali9area studiului! Nu trebuie 8ierdut din
vedere 4a8tul c vlu2ul de in4r2aii 8ate cnstitui adevrat
8rble2 8entru 2anagerul 4inanciar i analiti c<iar i 7n ca9ul 7n care
acetia dein 8rea 2ulte date re4eritare la entitatea ecn2ic! Bn ciuda
tentaiei 2ani4estate de nu2eri 8racticieni% anali9 8rea a8r4undat
8ate genera nu c6tiguri% ci c<iar 8ierderi substaniale 8entru 4ir2 din
cel 8uin du 2tive# 4erirea 4actrului de deci9ie a unr ele2ente
cntradictrii i 4urni9area cu 7nt6r9iere a anali9elr e4ectuate!
Bn cnclu9ie% 8ute2 s8une c sc8ul anali9ei 4inanciare 7l
cnstituie identi4icarea 8unctelr tari i a celr slabe ale gestiunii
4inanciare 7n vederea 4unda2entrii nii strategii de 2eninere i
de9vltare a 4ir2ei viitrului! 0t6t anali9a 8e 8lan intern .de 8e 89iia
4ir2ei/% c6t i cea e>tern .de 8e 89iia unr 8arteneri ecn2ici i
4inanciari/ are ca biectiv deter2inarea rentabilitii% a riscului i 7n 4inal
a8recierea valrii glbale a 4ir2ei! :e ba9a cnclu9iilr des8rinse din
anali9a 4inanciar% 2anage2entul 4inanciar% alturi de 2anage2entul
general% 4unda2entea9 bugetele anuale i strategia 4inanciar care
vi9ea9 deci9iile 8e ter2en lung 8rin care se trasea9 8sibilele
traiectrii 8entru ca 4ir2a s 7i asigure 89iie statrnic i cresctare
7n 2ediul ecn2ic cncurenial!
1,
Analiz i diagnostic financiar
Ca)itol II2
Analiza i diagnostic*l )erfor%an$elor
financiare ale entit$ii econo%ice
Sc8ul 4iecrui negustr este de a db6ndi c6tig licit i
c28etent 8entru sub9istena sa .Luca :acil% 1+'+/! :rin aceast
a4ir2aie se evidenia% 7nc din acele ti28uri% c rice a4acere este
g6ndit i cndus 8entru a bine c6tig! 5eea ce nu 2ai cres8unde
7ns 7n e8ca cnte28ran este niunea de c6tig% niune ce a 4st
7nlcuit de 8r4it% de 2a>i2i9area e4icienei!
&n4r2aiile 8rivind 8er4r2ana sunt 4erite% 7n 8ri2ul r6nd% 8rin
inter2ediul cntului de 8r4it i 8ierdere
,
! ?ar des8re ce 8er4r2an
este vrbaP Bn literatura de s8ecialitate se regsesc 2ai 2ulte acce8iuni
re4eritare la 8er4r2an
(
#
performana cu sensul de succes% ea 4iind de8endent de 2dul
de re8re9entare a reuitei de ctre di4eritele categrii de
utili9atri ai in4r2aiei cntabileD
performana ca rezultat al aciunii% este 8us 8ri2ei
acce8iuni i nu reine Cudecata de valare a utili9atrilrD
2surarea 8er4r2anelr este 7neleas ca evaluarea e>8st a
re9ultatelr binuteD
performana ca aciune n sine% adic 8rcesul i nu re9ultatul
care a8are la un 22ent dat!
,
0lina 1edra 5iu<ureanu% Niclae Balte% Contabilitate-fundamente teoretice i
practice% Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu% 200'% 8ag! 1,1!
(
Bunea% Qte4an% 'umini i umbre n prezentarea i interpretarea performanei%
;evista R5ntabilitatea% e>8erti9a i auditul a4acerilr% nr! 3/2001% 8! 23!
1(
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
:er4r2ana e>8licat de situaia 4inanciar denu2it R5ntul de
8r4it i 8ierdere este una de natur 4inanciar% dearece 4iecare
utili9atr de in4r2aie cntabil are 7n realitate un interes 4inanciar 7n
interirul 7ntre8rinderii! 0st4el% 8r4itul este 4recvent utili9at ca 2sur
a 8er4r2anei sau ca ba9 de re4erin 8entru ali indicatri% cu2 ar 4i
rentabilitatea investiiei sau re9ultatul 8e aciune!
3242 Cont*l de )rofit i )ierdere 5 %s*ra
)erfor%an$ei acti.it$ii entit$ii econo%ice
Contul de profit i pierdere .denu2it i cnt de re9ultate/
reprezint situaia financiar care sintetizeaz veniturile obinute i
c"eltuielile efectuate de ntreprindere, deci care msoar performanele
acesteia, pe parcursul unei perioade delimitate! @uli 7l cnsider cel
2ai i28rtant i trans8arent ra8rt 4inanciar% 8entru c arat dac
7ntre8rinderea i*a atins biectivul 4unda2ental# acela de a bine 8r4it!
El cnstituie sinte9 a cntabilitii de 4lu> la nivel 2icrecn2ic%
dearece evidenia9 4lu>urile de valare care au cntribuit la creterea
sau 2icrarea bgiei 7ntre8rinderii% 8entru anu2it durat!
Necesitile in4r2ainale 8rivind re9ultatul vi9ea9% 2ai ales din
8artea investitrilr i 2anagerilr% cunaterea 4lu>urilr de c<eltuieli
i venituri care e>8lic acest re9ultat i care% este evideniat 8rin cntul
de 8r4it i 8ierdere!
:rinci8alele ele2ente ce 8t 4i regsite 7n cntul de 8r4it i
8ierdere sunt ur2tarele#
a! C"eltuieli i venituri aferente activitii de e&ploatare%
res8ectiv c<eltuieli i venituri ca9inate de v6n9area de
stcuri sau de active i2bili9ate% altele dec6t cele 4inanciareD
c<eltuieli i venituri din lucrri e>ecutate i servicii 8restateD
alte c<eltuieli i venituri din e>8latare .s8re e>e28lu cele
8rivind a2en9ile% 8enalitile% des8gubirile% 8ri2irea sau
acrdarea de dnaii% 8ri2irea de subvenii de e>8latare etc!/D
b/ C"eltuieli i venituri aferente activitii financiare%
re8re9entate de 7nregistrarea db6n9ilr a4erente creditelr%
dividende sau re9ultate din 8eraiuni s8eculative cu titluri de
1)
Analiz i diagnostic financiar
8lasa2ent% ca di4eren 7ntre 8reul de v6n9are i cstul de
ac<i9iieD
c/ C"eltuieli i venituri aferente activitii e&traordinare% sunt
cele re9ultate din eveni2ente sau tran9acii clar di4erite de
activitile curente ale 7ntre8rinderii i care% 8rin ur2are% nu se
atea8t s se re8ete 7ntr*un 2d 4recvent sau regulat .situaii
de cri9% r9bi% catastr4e naturale etc!/D
d/ C"eltuieli i venituri rezultate din ajustarea unor elemente din
bilanul contabil% acestea 4iind incluse 7n categria celr din
e>8latare!
?e*a lungul ti28ului s*au cnturat serie de abrdri 8rivind
cntul de 8r4it i 8ierdere i 8er4r2ana 7ntre8rinderii#
a! A#ordri )ri.ind inter)retarea )erfor%an$ei din
)ers)ecti. )atri%onial( ce vi9ea9 2surarea 8er4r2anei
.cncreti9at 7n 8r4it sau 8ierdere/ 8rin c28ararea valrii
7ntre8rinderii la du 22ente di4erite% utili96nd aceleai
2etde de evaluare! ?in 8unct de vedere 8atri2nial%
2surarea 8r4itului 7ntre8rinderii se ba9ea9 8e relaia#
CA"ITAL-!I "!O"!II 6 ACTI7' 5 DATO!II
=ariaia activelr i datriilr va cnduce la variaie a
ca8italurilr 8r8rii% 8er4r2ana 4iind deter2inat 8e ba9a acesteia%
cn4r2 relaiei
)
#
"erfor%an$ 6 C)r
N
5 C)r
N84
5 I) 9 D)
unde#
58r
N
S ca8italurile 8r8rii ale e>erciiului ND
58r
N*1
S

ca8italurile 8r8rii ale e>erciiului N*1D
&8 S investiiile 8r8rietarilr .de e>e28lu% a8rturi ale
8r8rietarilr/D
?8 S distribuiri 7n 4avarea 8r8rietarilr .de e>e28lu% acrdarea
de dividende/!
)
Eeleag% NiculaeD @alciu% LilianaD Bunea% Qte4an% (azele contabilitii% Ed!
Ecn2ic% Bucureti% 2002% 8! (2!
1'
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
Se 8ate s8une c 7n aceast vi9iune 8er4r2ana e>8ri2
creterea 8atri2niului deinut de 7ntre8rindere!
b! A#ordri )ri.ind inter)retarea )erfor%an$ei din
)ers)ecti. financiar( care 2sar 8er4r2ana 8rin
c28ararea 4lu>urilr de 7ncasri cu cele de 8li% re9ult6nd
ast4el variaie a tre9reriei 7ntre8rinderii
'
!
c/ A#ordri centrate )e finalitatea cont*l*i de )rofit i
)ierdere de a rs)*nde necesit$ilor de analiz i
inter)retare a )erfor%an$elor! &n4r2aia 4urni9at vi9ea9
anali9a 8er4r2anei ca e4ect al reali9rii 8liticilr 4inanciare
i ecn2ice ale 7ntre8rinderii% sau anali9a e4icienei reali9rii
4unciilr acesteia!
d/ A#ordri anglo8sa+one% ce 8resu8un 8re9entare 2ai
cndensat a cntului de 8r4it i 8ierdere! Este 8re4erat
4r2atul list% iar c<eltuielile de e>8latare sunt 8re9entate
du8 destinaie sau 4unciunile 7ntre8rinderii% ca9 7n care
distinge2# 4unciunea de 8rducie% 8rin cstul bunurilr
v6nduteD 4unciunea de v6n9are% 8rin c<eltuielile de v6n9areD
4unciunea ad2inistrativ% 8rin c<eltuielile generale i
ad2inistrativeD 4unciunea 4inanciar% 7n s8ecial 8rin
c<eltuielile cu db6n9ile!
5ntabilitatea r26neasc a cunscut% 7n 8eriada
8stdece2brist% i28le2entarea a du 4r2e ale cntului de 8r4it i
8ierdere! 0st4el% 7nce86nd cu data de 1 ianuarie 1''+% 2delul structura
veniturile du8 8rvenien i c<eltuielile du8 natur% 7n 4r2at list!
5a i 7n ca9ul bilanului% situaiile 4inanciare au 4st 8rivite nu2ai din
8unct de vedere 8rcedural .8rduse 4inite ale cntabilitii/ i al
necesitilr de cntrl ale ad2inistraiei 8ublice i nu ca instru2ente de
in4r2are% de 4acilitare a anali9elr 4inanciare% de asistare a deci9iilr
ecn2ice!
:rin e2iterea A@E 30--/200' 8entru a8rbarea regula2entelr
cntabile cn4r2e cu directivele eur8ene este 8rev9ut un 2del de
cnt de 8r4it i 8ierdere 7n care c<eltuielile 8strea9 aceeai structurare
du8 natur!
10
'
Eeleag% NiculaeD &nacu% &n% )ratat de contabilitate financiar% vl! &% Ed!
Ecn2ic% Bucureti% 1'')% 8! 13-!
10
@enin2 c cele du criterii de structurare se disting nu2ai la nivelul
re9ultatului din e>8latare% structurarea veniturilr i c<eltuielilr 4inanciare i
20
Analiz i diagnostic financiar
@delul du8 natur are rientare 8red2inant 4iscal% 7n ti28
ce 2delul du8 4unciuni are rientare 8red2inant investiinal!
?ac 7ntre8rinderile 2ici i 2iClcii se 8retea9 2delului du8 natur%
8entru 2arile 7ntre8rinderi% 7n s8ecial 8entru cele ctate la burs% ar 4i
4st 2ult 2ai adecvat structurarea 8e 4unciuni% aceast clasi4icare 4iind
a8reciat de ctre investitri i 2anageri! 0st4el% s*ar 4i 8utut rs8unde
unr criterii de c28araie la nivel internainal% tc2ai ca ur2are a
8rcesului de 2ndiali9are i de glbali9are a 8ieelr 4inanciare!
&n4r2aiile des8re 8er4r2ana unei 4ir2e% 7n s8ecial
8r4itabilitatea acesteia% sunt necesare 8entru evaluarea 2di4icrilr
8teniale ale resurselr ecn2ice 8e care 4ir2a le va 8utea cntrla 7n
viitr! Bn acest sens% in4r2aiile des8re variabilitatea 8er4r2anelr
sunt i28rtante! ?e ase2enea% utilitatea lr re9id i 7n antici8area
ca8acitii 4ir2ei de a genera 4lu>uri de nu2erar cu aCutrul resurselr
e>istente% c6t i 8entru 4r2ularea raina2entelr des8re e4iciena cu
care 2anage2entul 8ate dis8une utili9area de ni resurse! Bn
2anage2entul 8er4r2anei in4r2aiile se bin% 7n 8ri2ul r6nd% din
cntul de 8r4it i 8ierdere!
0nali9a rientat ctre studiul 8er4r2anelr% evluia i
8ers8ectivele lr 4urni9ea9 in4r2aii utile nu nu2ai 2anagerilr
interni% dar i anu2itr 8arteneri e>terni interesai de re9ultatele viitare
ale 4ir2ei! Bn 8rinci8al% deintrii de titluri sau 8tenialii investitri
sunt interesai de cunaterea ca8acitii bene4iciare a 4ir2ei% 8re9ent
sau viitare% care le garantea9 distribuirea dividendelr i reali9area
8lusvalrilr de ca8ital!
Bn 7nelesul acce8iunilr &0S/&E;S% 8rin 8er4r2ane 4inanciare
se 7neleg veniturile, cheltuielile i rezultatele financiare ale unei
entiti ecn2ice! &n4r2aii des8re aceste structuri 4inanciare sunt
4erite 7n 8rinci8al de 5ntul de 8r4it i 8ierdere 7ns 8arte din ntele
e>8licative vin s c28lete9e in4r2aiile 8rivind 8er4r2anele
entitii!
5ntul de 8r4it i 8ierdere re8re9int un dcu2ent cntabil de
sinte9% care 2sar 8er4r2anele activitii unei 4ir2e 7n cursul unui
e>erciiu 4inanciar!
e>trardinare 4iind identic!
21
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
Bn cntul de 8r4it i 8ierdere este 8re9entat re9ultatul activitii
des4urate de scietate 8e 8arcursul unui e>erciiu 4inanciar%
cncreti9at 7n 8r4it sau 8ierdere!
@dul de 8re9entare a 5ntului de 8r4it i 8ierdere di4er de la
ar la alta% du8 cninutul in4r2ainal i du8 4r2a de 8re9entare!
a/ ?u8 cninutul in4r2ainal% distinge2 du 4r2e% i
anu2e#
5nt de 8r4it i 8ierdere% cu 8re9entarea veniturilr i
c<eltuielilr du8 natura lrD
5nt de 8r4it i 8ierdere% cu 8re9entarea du8 destinaie a
c<eltuielilr de e>8latare . 8e 4uncii ale 7ntre8rinderii/!
b/ ?u8 4r2a de 8re9entare#
sub 4r2 de list .vertical/ care 8re9int 4r2area din
trea8t 7n trea8t a re9ultatului e>erciiuluiD
sub 4r2 de cnt .tablu bilateral/% 7n care c<eltuielile i
8ierderile sunt 8re9entate 7n 8artea st6ng% iar veniturile i
8r4itul 7n 8artea drea8t!
Er2atul 5ntului de 8r4it i 8ierdere% rec2andat de ?irectiva
a &=*a a Uniunii Eur8ene este ur2trul .tabel nr! 2!1% 8! 23/!
Bn ;26nia% 8trivit regle2entrilr cntabile 7n vigare .A!@!E!
nr! 30--/200' 8entru a8rbarea regle2entrilr cntabile cn4r2e cu
directivele eur8ene/ s*au 8rev9ut nte e>8licative bligatrii de
7ntc2it care s 4urni9e9e in4r2aii s8eci4ice 8rivind 8er4r2anele
entitii! Este vrba 7n s8ecial de Nta 3 ;e8arti9area 8r4itului% Nta
+ 0nali9a re9ultatului din e>8latare i Nta ' E>e28le de calcul i
anali9 a 8rinci8alilr indicatri ecn2ic*4inanciari 7ns i celelalte
nte vin s 4urni9e9e 7ntr* anu2it 2sur% in4r2aii 8rivind
8er4r2anele entitii!
:trivit regle2entrilr 7n vigare% 5ntul de 8r4it i 8ierdere va
avea structur a8r>i2ativ si2ilar cu cea angl*sa>n 7n care
c<eltuielile sunt ierar<i9ate dup natura acestra .e>8latare% 4inanciare%
e>trardinare/ i sunt 8re9entate 7ntr*un 4r2at de ti8 vertical.
;e4erenialul utili9at 8entru c28ararea c<eltuielilr este producia
e&erciiului.
22
Analiz i diagnostic financiar
1abelul 2!1! Contul de profit i pierdere
C:elt*ieli 7enit*ri
&&! 5<eltuieli de e>8latare " ttal% din
care#
" 5<eltuieli 8rivind stcurile
" 5<eltuieli cu serviciile e>ecutate de teri
" 5<eltuieli cu alte servicii e>ecutate de
teri
" 5<eltuieli cu i289ite% ta>e i
vrs2inte asi2ilate
" 5<eltuieli cu 8ersnalul
" 0lte c<eltuieli de e>8latare
" 5<eltuieli de e>8latare 8rivind
a2rti9rile% 8rvi9ianele i aCustrile
8entru de8reciere
&! =enituri din e>8latare " ttal% din
care#
" 5i4ra de a4aceri net
" =enituri a4erente cstului 8rduciei
7n curs de e>ecuie
" =enituri din 8rducia de
i2bili9ri
" =enituri din subvenii de e>8latare
" 0lte venituri din e>8latare
" =enituri din 8rvi9iane i aCustri
8entru de8reciere 8rivind
e>8latarea
A2 !'Z-LTAT-L DIN ';"LOATA!' <I 5 II=
&=! 5<eltuieli 4inanciare " ttal% din care#
" :ierderi din creane legate de 8artici8aii
" 5<eltuieli 8rivind investiiile 4inanciare
" 5<eltuieli din di4erene de curs valutar
" 5<eltuieli 8rivind db6n9ile
" 5<eltuieli 8rivind scnturile acrdate
" 0lte c<eltuieli 4inanciare
" 5<eltuieli 4inanciare 8rivind
a2rti9rile i aCustrile 8entru
8ierdere de valare
&&&! =enituri 4inanciare " ttal% din
care#
" =enituri din i2bili9ri 4inanciare
" =enituri din investiii 4inanciare 8e
ter2en scurt
" =enituri din creane i2bili9ate
" =enituri din investiii 4inanciare
cedate
" =enituri din di4erene de curs
valutar
" =enituri din db6n9i
" =enituri din scnturi binute
" 0lte venituri 4inanciare
" =enituri 4inanciare din aCustri
8entru 8ierdere ded valare
B2 !'Z-LTAT-L INANCIA! < III 5 I7=
C2 !'Z-LTAT-L C-!'NT AL ';'!CI>I-L-I < I 9 III 5 II 5 I7=
=&! 5<eltuieli e>trardinare =! =enituri e>trardinare
D2 !'Z-LTAT-L ';T!AO!DINA! < 7 5 7I=
=&&&! 5<eltuieli ttale . && T &= T =&/ =&&! =enituri ttale . & T &&& T =/
'2 !'Z-LTAT-L B!-T AL ';'!CI>I-L-I < 7II 5 7III=
&U! &289it 8e 8r4it
2 !'Z-LTAT-L N'T AL ';'!CI>I-L-I < ' 5 I;=
5u aCutrul unei ast4el de 4r2e a 5ntului de 8r4it i 8ierdere se
va e>8lica 2dul de cnstituire a re9ultatului e>erciiului 7n di4erite
eta8e 8er2i6nd des8rinderea unr cnclu9ii legate de nivelul
23
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
8er4r2anelr ecn2ice ale celr trei activitii des4urate de 4ir2
7ntr* 8eriad de gestiune i anu2e#
" activitatea de e>8latareD
" activitatea 4inanciarD
" activitatea e>trardinar!
5res8un9tr 4iecrei activiti 7i a8are un flux de venituri,
cheltuieli, rezultat ast4el#
a) Fluxurile de exploatare% care cu8rind 8eraiuni ecn2ice cu
caracter s8eci4ic% binuit i re8etitiv% ce vi9ea9 activitatea
nr2al i curent a unei entiti% e>clu96nd rice 8eraiune
cu caracter 4inanciar sau e>trardinar!
A8eraiunile de e>8latare 8er2it deter2inarea rezultatului din
e&ploatare, re9ultat real% generat de activitatea de ba9 a entitii!
b) Fluxurile financiare sunt acele 8eraiuni ecn2ice care se
re4er la activitatea 4inanciar i care au un caracter binuit%
re8etitiv i s8eci4ic! Elu>urile 4inanciare 8er2it deter2inarea
rezultatului financiar.
c) Fluxurile curente se bin din 7nsu2area 4lu>urilr de
e>8latare cu cele 4inanciare ele 4iind cele care generea9
rezultatul curent. :rin activiti curente se 7nelege rice
activiti des4urate de entitate% ca 8arte integrant a
a4acerilr sale 8recu2 i activitile cne>e 7n care aceasta se
angaCea9 i care au legtur cu cele din 8ri2a categrie!
d) Fluxurile extraordinare cu8rind 8eraiuni ecn2ice care nu
au legtur direct cu biectul nr2al de activitate al scietii!
A8eraiunile din aceast categrie au un caracter accidental!
:trivit regle2entrilr cntabile 7n vigare .A!@!E! nr!
30--/200'% 8aragra4ul 3'/ ele2entele e>trardinare sunt
venituri sau c<eltuieli ce re9ult din eveni2ente i tran9acii
care sunt 7n 2d clar di4erite de activitile curente ale unei
entiti i care% 8rin ur2are% nu se atea8t s se re8ete 7ntr*un
2d 4recvent sau regulat!
2+
Analiz i diagnostic financiar
3232 Indicatori calc*la$i )e #aza cont*l*i de
)rofit i )ierdere
323242 Sold*rile inter%ediare de gesti*ne
:re9entarea ecn2ic a cntului de 8r4it i 8ierdere se
reali9ea9 8rin inter2ediul sold*rilor inter%ediare de gesti*ne%
re8re9ent6nd indicatri% sub 4r2 de 2arCe% care evidenia9 eta8ele
4r2rii re9ultatului e>erciiului% 7n str6ns cne>iune cu structura
veniturilr i c<eltuielilr a4erente activitii 7ntre8rinderii! Bn 4a8t%
sldurile inter2ediare de gestiune sunt indicatri sub 4r2a unr 2arCe
de acu2ulare bneasc% 8teniale% destinate s 7nde8lineasc anu2it
4uncie de re2unerare a 4actrilr de 8rducie i de 4inanare a
activitii viitare! &ndicatrii 8un 7n eviden eta8ele 4r2rii
re9ultatului net al e>erciiului 7n str6ns cne>iune cu structura
veniturilr i c<eltuielilr a4erente activitii 4ir2ei! ;eali9area acestui
biectiv 8resu8une tratare 8realabil a cntului de 8r4it i 8ierdere
8entru a 8une 7n eviden 2dul de 4uncinare i rentabilitatea 4ir2ei ca
2arC c2ercial% 8rducie a e>erciiului% valare adugat% e>cedent
brut de e>8latare% re9ultat al e>8latrii% re9ultat curent i re9ultat net al
e>erciiului
11
!
Necesitatea acestra este i28us at6t de anali9a ecn2ic*
4inanciar a 7ntre8rinderii% c6t i de 7ntc2irea cnturilr nainale!
Utilitatea cunaterii acestr indicatri re9id 7n 4a8tul c 8arte dintre
ei sunt utili9ai e4ectiv la 7ntc2irea anu2itr dcu2ente 4inanciare% at6t
de anali9% c6t i de 8revi9iune% din categria crra se detaea9 situaia
flu&urilor monetare degajate de 4ir2 .ec<ivalentul unui cas<*4lV
state2ent/% instru2ent e>tre2 de util 7n 2anage2entul 4inanciar al
4ir2ei viitrului% 2ai ales 7n cnte>tul 7n care lic<iditatea este% i va 4i%
8rble2 2aCr! Sldurile inter2ediare de gestiune ce 8t 4i 7ntc2ite
8e ba9a cntului de 8r4it i 8ierdere sunt ur2tarele#
a/ ?ar@a co%ercial <?C=% vi9ea9 e>clusiv 7ntre8rinderile
c2erciale sau nu2ai activitatea c2ercial a 7ntre8rinderilr
cu activitate 2i>t% 4iind 8rinci8alul indicatr de a8reciere a
11
=intil Hergeta 7n articlul Cuantificarea performanelor activitii ntreprinderii%
8ublicat 7n revista Einane% credit% cntabilitate% 8! 31*32!
2-
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
8er4r2anei c2erciale! Se calculeaz ca diferen !ntre
veniturile obinute din v"nzrile de mrfuri #evaluate la pre
de v"nzare, exclusiv reducerile comerciale acordate ulterior
facturrii) i costul mrfurilor v"ndute #exclusiv reducerile
comerciale primite ulterior facturrii)$ Este cnsiderat a 4i
8rinci8alul indicatr de a8reciere a 8er4r2anelr unei
activiti c2erciale! 0nali9a tendinei 7n ti28 a ratei 2arCei
c2erciale .2arC c2ercial/ci4ra de a4aceri/ i c28ararea
acesteia cu cele 7nregistrate de cncureni cnstituie ele2entele
de ba9 7n evaluarea 8er4r2anelr 4inanciare ale acestra!
@arCa c2ercial ra8rtat la veniturile din v6n9area
2r4urilr re8re9int 8ractic adasul c2ercial 8racticat de
4ir2% 4iind ast4el un ele2ent care trebuie a8reciat 7n 4uncie de
ti8ul 8liticii de v6n9are 8r2vat! S8re e>e28lu% 2arCele
c2erciale ridicate cres8und% 7n general% 4ir2elr s8eciali9ate
7n c2er de lu> sau tradiinal% care asigur i servicii
8stv6n9are! =ariaia 2arCei trebuie e>8licat 7n 4uncie de
rtaia stcurilr dearece% 7n 2d nr2al reducere a 2arCei
ar trebui s aib ca e4ect creterea v6n9rilr care cnduce% 7n
8rinci8iu% la rerientare a 8liticii c2erciale!
b/ "rod*c$ia e+erci$i*l*i <"'= caracteri9ea9 activitatea
7ntre8rinderilr de 8rducie sau 8restatare de servicii% 4iind
calculat cn4r2 relaiei# producia v"ndut %&' venituri
aferente costurilor stocurilor de produse #servicii !n curs de
execuie) % venituri din producia de imobilizri! Este un
indicatr inevitabil% dar a2biguu% dearece se deter2in 8e
ba9a 2ai 2ultr ele2ente etergene din 8unctul de vedere al
evalurii% unele 4iind evaluate la 8re de v6n9are .8rducia
v6ndut/ iar altele la cst de 8rducie .8rducia stcat i
8rducia i2bili9at/! Bn 8lus% nivelul re9ultatelr se 8ate
2di4ica 7n 4uncie de 2etda reinut 8entru evaluarea
stcurilr! ?atrit acestui 4a8t% valarea 8rduciei nu 8ate
s re4lecte realitate 4inanciar!
c/ 7aloarea ad*gat <7A= este un cnce8t de srginte
2acrecn2ic% reali96nd 8unte in4r2ainal 7ntre
activitatea cntabil a 7ntre8rinderii i cntabilitatea nainal!
Se calculea9 du8 relaia# mar(a comercial % producia
2,
Analiz i diagnostic financiar
v"ndut %&' venituri aferente costurilor stocurilor de
produse #servicii !n curs de execuie) % venituri din producia
de imobilizri ' consumuri de la teri i e>8ri2 ca8acitatea
4ir2ei de a crea bgie 8rin activitile ecn2ice 8e care le
des4ar! 5nsu2urile de la teri includ tate cnsu2urile
8rvenite din e>terir% ricare ar 4i destinaia lr 4uncinal
.intern/% i anu2e# c<eltuieli cu stcurile de 2aterii 8ri2e i
2aterialeD c<eltuieli cu c2bustibilii% energia i a8aD c<eltuieli
cu di4eritele servicii e>ecutate de teri 8entru 7ntreineri i
re8araii% recla2a% cu clabratrii etc!D alte c<eltuieli
2ateriale!
d/ '+cedent*l #r*t al e+)loatrii <'B'= sa*( d*) caz(
ins*ficien$a #r*t de e+)loatare% re8re9int resursa re9ultat
din e>8latare i 4lsit 8entru 2eninerea i de9vltarea
8tenialului 8rductiv al 7ntre8rinderii i re2unerarea
ca8italurilr utili9ate i a statului! Se deter2in 8e ba9a
relaiei# valoarea adugat % venituri din subvenii de
exploatare ' cheltuieli cu impozitele, taxele i vrsmintele
asimilate ' cheltuieli cu personalul! E>cedentul brut al
e>8latrii este 2surat 7naintea ad8trii deci9iilr 8rivind
a2rti9area i a c<eltuielilr 4inanciare care decurg din 8litica
de 4inanare! Bn acest sens% indicatrul este cu adevrat brut%
ceea ce 8er2ite 2anagerului 4inanciar e4ectuarea unei
c28araii 7n ti28! :rin ra8rtarea e>cedentului brut al
e>8latrii la valarea adugat% 8e de 8arte% i ci4ra de
a4aceri% 8e de alt 8arte% se 8er2ite ur2rirea 7n ti28 a ctei
din valarea adugat .sau ci4rei de a4aceri/ care va 4i destinat
re2unerrii 4actrilr de 8rducie! :ri2a rat% *(*+,A este
denu2it marj industrial a crei valare% rec2andat 7n
ca9ul 4ir2elr din sectrul serviciilr% este de a8r>i2ativ
10W% iar 7n ca9ul 4ir2elr din sectrul industrial este de
a8r>i2ativ +0W! 5ea de a dua rat% *(*+CA este marj
brut asupra cifrei de afaceri% valrile ei 4iind 2ai reduse
dec6t 7n ca9ul 8ri2ei rate% ast4el# de 0%-W 8entru 4ir2ele de
c2er% (W*10W 8entru cele industriale i +W*-W 8entru
2(
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
celelalte categrii
12
! Sub re9erva 8rduciei i2bili9ate i a
decalaCelr generatare de creane% stcuri i datrii cu
cnsecine asu8ra tre9reriei% acest sld inter2ediar de
gestiune cnstituie resursa 4inanciar 4unda2ental 8entru
4ir2% care va 4i utili9at 8entru 2eninerea sau creterea
ca8acitii de 8rducie% 8lata c<eltuielilr 4inanciare% a
i289itului 8e 8r4it i dividendelr% ra2bursarea
728ru2uturilr angaCate anterir!
e/ !ez*ltat*l e+)loatrii( cncreti9at 7n 8r4it sau 8ierdere%
re8re9int 8ri2ul ele2ent de 2sur a rentabilitii ecn2ice%
inde8endent de 8litica 4inanciar a 7ntre8rinderii i de
in4luena ele2entelr e>trardinare! ;elaia de calcul este#
excedentul brut al exploatrii % venituri din provizioane i
a(ustri pentru depreciere privind activitatea de exploatare %
alte venituri din exploatare ' cheltuieli cu amortizrile,
provizioanele i a(ustrile pentru depreciere privind
exploatarea ' alte cheltuieli pentru exploatare$ Este utili9at 7n
c28ararea 8er4r2anelr 7ntre8rinderilr care au 8litici
4inanciare di4erite i e>8ri2 2ri2ea abslut a rentabilitii
activitii de e>8latare% binut 8rin deducerea tuturr
c<eltuielilr din veniturile e>8latrii! Nivelul re9ultatului de
e>8latare 4er 2anagerilr in4r2aia 8rivind 2ri2ea
resurselr deter2inate de activitatea de e>8latare 8e care
4ir2a se 8ate ba9a 8entru ac8erirea c<eltuielilr sale
4inanciare! ;esursele acu2ulate din activitatea de e>8latare%
la care se adaug eventual veniturile 4inanciare binute de
4ir2% ar trebui s de8easc nivelul c<eltuielilr 4inanciare
ale acesteia! Bn ca9 cntrar va avea lc un trans4er de valare
de la 8r8rietari ctre creditrii 4ir2ei
13
D
4/ !ez*ltat*l c*rent este a4erent 8eraiilr de e>8latare i
4inanciare e4ectuate de 7ntre8rindere 7n cursul e>erciiului% i se
calculea9 cn4r2 relaiei# rezultatul exploatrii % venituri
financiare % venituri financiare din a(ustri pentru pierdere
12
Xubert de La Bruslerie% Anal#se financi$re. -nformation financi$re et diagnostic%
?und% :aris% 2002% 8! 1+-*1+,!
13
?ragt% =ictrD 5ibanu% 0na2ariaD AbreCa% LauraD ?ragt% @i<aela%
!anagement financiar. ,ol -. Analiz financiar i gestiune financiar operaional%
Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2003% 8! 1)+!
2)
Analiz i diagnostic financiar
de valoare ' cheltuieli financiare ' cheltuieli financiare
privind amortizrile i a(ustrile pentru pierdere de valoare$
Se 8ate cncreti9a 7n 8r4it sau 8ierdere!
g/ !ez*ltat*l e+traordinar se calculea9 inde8endent de
celelalte slduri de gestiune% 8e ba9a relaiei# venituri
extraordinare ' cheltuieli extraordinare$ Se 8ate cncreti9a
7n 8r4it sau 8ierdere!
</ !ez*ltat*l net e>8ri2 2ri2ea abslut a rentabilitii
4inanciare% 8ut6ndu*se cncreti9a 7n 8r4it sau 8ierdere! Se
deter2in cn4r2 relaiei# rezultatul curent %&' rezultatul
extraordinar ' cheltuieli cu impozitul pe profit$
3232424! A)lica$ie )ri.ind deter%inarea sold*rilor
inter%ediare de gesti*ne
La 4inele celr trei e>erciii 4inanciare% sldurile inter2ediare de
gestiune se des4ar ast4el#
a= ?ar@a co%ercial<?C=,
=enituri din v6n9area 2r4urilr " 5stul 2r4urilr v6ndute!
*7n lei*
Nr2
crt2
Indicatori N83 N84 N
1! =enituri din v6n9area 2r4urilr 1(0!-)2 1,1!')) 1)2!(+3
2! 5stul 2r4urilr v6ndute 1-0!(1) 1+3!-,- 1,0!(,(
3! @0;M0 5A@E;5&0LY .1 " 2/ 1'!),+ 1)!+23 21!'(,
#= "rod*c$ia e+erci$i*l*i <"'=,
:rducia v6ndut T/" venituri a4erente csturilr stcurilr de
8rduse .servicii 7n curs de e>ecuie/ T venituri din 8rducia de
i2bili9ri!
*lei*
Nr2
crt2
Indicatori N83 N84 N
2'
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
1! :rducia v6ndut +0!-+0 -3!+'2 ,-!112
2! :rducia stcat 0 0 0
3! =enituri din 8rducia de i2bili9ri 0 0 0
:;A?U5Z&0 EUE;5&Z&ULU& +0!-+0 -3!+'2 ,-!112
c= 7aloarea ad*gat <7A=,
@arCa c2ercial T 8rducia v6ndut T venituri din 8rducia de
i2bili9ri " cnsu2uri de la teri!
" lei*
Nr2
crt2
Indicatori N83 N84 N
1! @arCa c2ercial 1'!),+ 1)!+23 21!'(,
2! :rducia v6ndut +0!-+0 -3!+'2 ,-!112
3! 5nsu2uri de la teri " ttal% din care# 3-!2'2 3+!0+- 32!+'(
" 5<eltuieli cu 2at! 8ri2e si 2ateriale
11!12+ 12!(') 11!2,2
" 0lte c<eltuieli 2ateriale +!,(' 2!)2( 2!3-1
" 0lte c<eltuieli din a4ara.a8a% energie/ 3!02+ 2!),3 1!'2'
" 5<eltuieli 8rivind 8restaiile e>terne 1,!+,- 1-!--( 1,!'--
+! =0LA0;E0 0?YUH01Y .1 T 2 " 3/ 2-!112 3(!)(0 -+!-'1
d= '+cedent*l #r*t al e+)loatrii <'B'=,
=alarea adugat T subvenii de e>8latare " c<eltuieli cu
i289itele% ta>ele i vrs2intele asi2ilate " c<eltuieli cu 8ersnalul!
8lei8
Nr2
crt2
Indicatori N83 N84 N
1! =alarea adugat 2-!112 3(!)(0 -+!-'1
2! Subvenii de e>8latare 0 0 0
3! 5<eltuieli cu i289itele% ta>ele i
vrs2intele asi2ilate ,(3 ,13 1!+-+
+! 5<eltuieli cu 8ersnalul 1(!-32 1(!,22 3+!0+1
-! EU5E?EN1UL B;U1 0L
EU:LA01Y;&& .1 T 2 " 3 " +/ ,!'0( 1'!,3- 1'!0',
e= !ez*ltat*l e+)loatrii,
E>cedentul brut al e>8latrii T venituri din 8rvi9iane i
aCustri 8entru de8reciere 8rivind activitatea de e>8latare T alte venituri
30
Analiz i diagnostic financiar
din e>8latare " c<eltuieli cu a2rti9rile% 8rvi9ianele i aCustrile
8entru de8reciere 8rivind e>8latarea " alte c<eltuieli 8entru e>8latare!
*lei*
Nr2
crt2
Indicatori N83 N84 N
1! E>cedentul brut al e>8latrii ,!'0( 1'!,3- 1'!0',
2! =enituri din 8rvi9iane 8entru
e>8latare 0 0 0
3! 0lte venituri din e>8latare 0 0 0
+! 5<eltuieli cu a2rti9rile i 8rvi9ianele
8entru e>8latare +!102 +!,++ ,!1,+
-! 0lte c<eltuieli 8entru e>8latare din care# 12- )- 2-
,! 5<eltuieli cu des8gubiri% dnaii si
activele cedate 12- )- 2-
(! ;E[UL101UL EU:LA01Y;&&
.1 T 2 T 3 " + " - " ,/ 2!,)0 1+!'0, 12!'0(
f= !ez*ltat*l c*rent,
;e9ultatul e>8latrii T venituri 4inanciare T venituri 4inanciare
din aCustri 8entru 8ierdere de valare " c<eltuieli 4inanciare " c<eltuieli
4inanciare 8rivind a2rti9rile i 8rvi9ianele!
*lei*
Nr2
crt2
Indicatori N83 N84 N
1! ;e9ultatul e>8latrii .;E/ 2!,)0 1+!'0, 12!'0(
2! =enituri 4inanciare 20 ' 12
3! =enituri 4inanciare din aCustri 8entru
8ierdere de valare 0 0 0
+! 5<eltuieli 4inanciare ,!,(( 0 1'3
-! 5<eltuieli 4inanciare 8rivind
a2rti9rile i 8rvi9ianele 0 0 0
,! ;E[UL101UL 5U;EN1
.1 T 2 T 3 " + " -/ "3!'(( 1+!'1- 12!(2,
g= !ez*ltat*l e+traordinar,
=enituri e>trardinare " c<eltuieli e>trardinare!
Eir2a nu a 7nregistrat venituri i c<eltuieli e>trardinare 7n anii
anali9ai!
31
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
:= !ez*ltat*l net,
;e9ultatul curent T/" re9ultatul e>trardinar " c<eltuieli cu
i289itul 8e 8r4it!
*lei*
Nr2
crt2
Indicatori N83 N84 N
1! ;e9ultatul curent "3!'(( 1+!'1- 12!(2,
2! &289it 8e 8r4it -)2 2!-00 2!30+
3! ;E[UL101UL NE1 .1 " 2/ "+!--' 12!+1- 10!+22
Bn ur2a centrali9rii in4r2aiilr 8re9entate 2ai sus% tablul
sldurilr inter2ediare de gestiune 7n cei trei ani su8ui anali9ei se
8re9int 7n tabelul 2!2!1!
1abelul 2!2!1! *voluia soldurilor intermediare
*7n lei*
Nr2
crt2
S)ecifica$ie An N83 An N84 An N
1! @arCa c2ercial 1'!),+ 1)!+23 21!'(,
2! ;ata 2arCei c2erciale .W/ 11%,+ 11%3( 12%02
3! :rducia e>erciiului +0!-+0 -3!+'2 ,-!112
+! =alarea adugat 2-!112 3(!)(0 -+!-'1
-! E>cedentul brut din e>8latare ,!'0( 1'!,3- 1'!0',
,! ;e9ultatul e>8latrii 2!,)0 1+!'0, 12!'0(
(! ;e9ultatul curent "3!'(( 1+!'1- 12!(2,
)! ;e9ultatul net al e>erciiului "+!--' 12!+1- 10!+22
@arCa c2ercial ra8rtat la veniturile din v6n9area 2r4urilr
re8re9int adasul c2ercial 8racticat de 4ir2! ?in tabel se 8ate
cnstata c adasul c2ercial 8racticat de 4ir2a anali9at 7n cei trei ani
anali9ai este a8r>i2ativ cnstant% res8ectiv 11%,+W in anul N*2D
11%3(W 7n anul N*1 i res8ectiv 12W 7n anul N!
Se cnstat cretere a 8rduciei e>erciiului 7n anul N*1 4a de
anul N*2 cu 31%'+W% res8ectiv 7n anul N 4a de anul N*1 cu 21%(+W!
=alarea adugat e>8ri2 ca8acitatea 4ir2ei de a 8rduce
bgie 8rin activitile 8e care le des4ar! Bn ca9ul 4ir2ei anali9ate se
32
Analiz i diagnostic financiar
cnstat 2aCrare a indicatrului de la 2- 112 lei 7n anul N*2 la -+ -'1
lei 7n anul N!
?in calculul e>cedentului brut al e>8latrii re9ult c 7nce86nd
cu anul N*1 entitatea 7nregistrea9 cretere a indicatrului% ceea ce
de2nstrea9 e4iciena activitii des4urate de entitate 8e 7ntreaga
8eriad anali9at! 5au9a cnstituie 7n 8rinci8al% 2aCrarea
cnsiderabil a valrii adugate!
:rin ra8rtarea e>cedentului brut al e>8latrii .EBE/ la valarea
adugat .=0/% se 8ate ur2ri 7n ti28 cta din valarea adugat care
va 4i destinat re2unerrii 4actrilr de 8rducie!
Bn cei trei ani su8ui anali9ei% entitatea 7nregistrea9 8r4it din
activitatea de e>8latare% 7n cretere 7n anii N*1 i N c28arativ cu anul
N*2!
323232 Ca)acitatea de a*tofinan$are
0lturi de sldurile inter2ediare de gestiune% 7n 2anage2entul
8er4r2anei 4ir2ei este utili9at indicatrul ca)acitate de
a*tofinan$are% e>8ri26nd 7n ter2eni 2netari .de 7ncasri i 8li/
ca8acitatea 4ir2ei de a*i asigura de9vltarea 8rin 2iClace 4inanciare
8r8rii! &ndicatrul ca8acitatea de aut4inanare% re8re9int un sur8lus
2netar care se bine ca re9ultat al tuturr 8eraiunilr de 7ncasri i
8li e4ectuate de 7ntre8rindere% 7ntr* 8eriad de ti28% av6nd 7n vedere
i incidena 4iscal% calculat cn4r2 relaiei de 2ai Cs#
CA" 6 <7 5 C 5 Cf 5 A=<4 5
100
-
= 9 A
i
CA! 6 CA" 5 Di.idende 5 "artici)a$ii la #eneficii
unde#
50E: S ca8acitatea de aut4inanare 8tenialD
50E; S ca8acitatea de aut4inanare realD
= S venituri ttale din activitatea ecn2ic*4inanciarD
5 S c<eltuieli de e>8latareD
33
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
54 S c<eltuieli 4inanciareD
0 S a2rti9area activelr i2bili9ateD
& S cta de i289it 8e 8r4it!
A 2dalitate 2ai detaliat de deter2inare a ca8acitii de
aut4inanare cnstituie 8rcedeul deductiv i 8rcedeul aditiv%
8re9entate 7n tabelul 2!2!2!1!
1abelul 2!2!2!1! eterminarea capacitii de autofinanare
"rocede*l aditi.
1+
"rocede*l ded*cti. <s*#stracti.=
5a8acitatea de aut4inanare S 5a8acitatea de aut4inanare S
;e9ultatul net al e>erciiului
" =eniturile din v6n9area activelr i
alte 8eraii de ca8ital .cntul (-)3/
" =eniturile din subvenii 8entru
investiii .cntul (-)+/
T 0Custarea valrii i2bili9rilr
cr8rale i necr8rale
T 0Custarea activelr circulante .dar
cnturile ,)1+ i ()1+/
T 0Custri 8rivind 8rvi9ianele
8entru riscuri i c<eltuieli
T 5<eltuieli 8rivind activele cedate i
alte 8eraii de ca8ital .cntul ,-)3/
E>cedentul brut de e>8latare
T 0lte venituri de e>8latare
1-
" 0lte c<eltuieli de e>8latare
1,
T =enituri 4inanciare
" 5<eltuieli 4inanciare
1(
" &289itul 8e 8r4it
5alculul ca8acitii de aut4inanare este direct in4luenat de
alegerile cntabile i 4iscale ale 4ir2ei! Un 8ri2 i28act al ca8acitii de
aut4inanare este cel asu8ra 1%)r*%*t*rilor #ancare! Legtura dintre
cele du se cnsider a 4i 4arte c28le>% dearece ca8acitatea de
aut4inanare este a8ra8e 7nttdeauna cndiie necesar 7n vederea
binerii unui 728ru2ut bancar! 5u c6t c<eltuielile 4inanciare ale 4ir2ei
1+
?ragt =ictr% 5ibanu 0na2aria% AbreCa Laura% ?ragt @i<aela% !anagement
financiar% ,ol -. Analiz financiar i gestiune financiar operaional% Ed!
Ecn2ic% Bucureti% 2003% 8! 1),*1)(!
1-
5u e>ce8ia veniturilr din v6n9area activelr i alte 8eraii de ca8ital .cntul
(-)3/ i veniturile din subvenii 8entru investiii .cntul (-)+/!
1,
5u e>ce8ia c<eltuielilr 8rivind activele cedate i alte 8eraii de ca8ital .cntul
,-)3/!
1(
5u e>ce8ia rubricii 0Custarea valrii i2bili9rilr 4inanciare i a investiiilr
4inanciare deinute!
3+
Analiz i diagnostic financiar
sunt 2ai 2ari% ca re9ultat al 8litici de 7ndatrare% ca8acitatea de
aut4inanare tinde s se reduc! Bn cnclu9ie% 8ute2 s8une c nivelul
ca8acitii de aut4inanare in4luenea9 binerea 728ru2uturilr
bancare dar este la r6ndul ei in4luenat de 2ri2ea 728ru2uturilr% 8rin
db6n9ile a4erente!
Un al dilea i28act este cel al a%ortizrii! ?ac lu2 7n
cnsiderare e4ectele a2rti9rii ca atare% acestea sunt neutre dearece
c<eltuielile a4erente 7nregistrrii a2rti9rii vr di2inua i289itul 8e
8r4it% ast4el 7nc6t nu se 8ate cnta 8e un cuantu2 al resurselr de
aut4inanare dec6t acela 8e care 7l 8ate genera activitatea de
e>8latare! Eactrul care in4luenea9 7ns ca8acitatea de aut4inanare
este 8litica de a2rti9are cncreti9at 7n 2etda aleas de 7ntre8rindere
8entru deter2inarea ctei de a2rti9are! S8re e>e28lu% 7n ca9ul 2etdei
de a2rti9are accelerat% 4ndul cnstituit va avea valare 2ai 2are 7n
8ri2ul an cnduc6nd la di2inuarea 4lu>urilr negative re8re9ent6nd
i289it 8e 8r4it i i28licit la creterea 4lu>urilr de aut4inanare!
A8iunea 8entru 2etda liniar% accelerat sau degresiv 8er2it 7ntr*
arecare 2sur 2anage2entului activitii 4inanciare s regle9e
2ri2ea 4lu>ului de aut4inanare!
0l treilea i28act al aut4inanrii este str6ns legat de )olitica de
distri#*ire a )rofit*rilor% res8ectiv de 8iunea de a distribui ct
2ai 2are sau 2ai 2ic din 8r4itul net binut acinarilr
7ntre8rinderii! 0crdarea unr dividende 2ai 2ari are ca i28act
4ideli9area acinarilr 7ns cnduce la di2inuarea ca8acitii de
aut4inanare! Bn aceste cndiii% 2anagerul 4inanciar trebuie s acrde
2ai 2are i28rtan 8iunii 8e care va alege% ast4el 7nc6t s nu
genere9e ne2ulu2iri 7n 2as ale acinariatului ce 8t cnduce la
v6n9area aciunilr la burs i i28licit la scderea cursului acestra!
:e 8arcursul e>erciiului% ca8acitatea de aut4inanare generat de
7ntre8rindere a8are 8rgresiv! 0ut4inanarea va 4i cunscut nu2ai la
4inele e>erciiului% c6nd va 4i deter2inat 2ri2ea 8r4itului de
distribuit! Bn calitatea sa de indicatr de 8er4r2an i de resurs
inserat 7n tablul 4lu>urilr 4inanciare% 2enit s asigure legtura dintre
anali9a re9ultatelr i anali9a 4lu>urilr 4inanciare% ca8acitatea de
aut4inanare este cnsiderat niunea c<eie 8entru a8recierea
rentabilitii i 8entru anali9a ec<ilibrului 4inanciar!
3-
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
32323242 A)lica$ie )ri.ind deter%inarea ca)acit$ii de
a*tofinan$are
a/ Deter%inarea ca)acit$ii de a*tofinan$are )rin %etoda
ded*cti.,
*lei*
Indicatori N83 N84 N
E>cedent brut de e>8latare ,!'0( 1'!,3- 1'!0',
T0lte venituri de e>8latare 0 0 0
" 0lte c<eltuieli de e>8latare 0 0 0
T=enituri 4inanciare 20 ' 12
" 5<eltuieli 4inanciare ,!,(( 0 1'3
" &289it 8e 8r4it -)2 2!-00 2!30+
Ca)acitatea de a*tofinan$are 8AA3 4B24CC 4D2D44
#=Deter%inarea ca)acit$ii de a*tofinan$are )rin %etoda
aditi.,
*lei*
Indicatori N83 N84 N
;e9ultatul net al e>erciiului *+!--' 12!+1- 10!+22
" =enituri din cesiunea ele2entelr de
activ
0 0 0
T5<elt!8rivind activele cedate i alte
8eraii de ca8ital
12- )- 2-
" =eniturile din subvenii 8entru
investiii
0 0 0
T5<eltuieli cu a2rti9rile%
8rvi9ianele i aCustrile 8entru
de8reciere 8rivind e>8latarea
+!102 +!,++ ,!1,+
Ca)acitatea de a*tofinan$are 8AA3 4B24CC 4D2D44
?in calculul ca8acitii de aut4inanare re9ult c valarea
acestui indicatr este negativ 7n anul N*2% deter2inat 7n 8rinci8al de
nivelul ridicat al c<eltuielilr 4inanciare care au di2inuat re9ultatul net!
Bn e>erciiile 4inanciare ur2tare% cnstat2 c activitatea de
e>8latare a 8utut genera resursele necesare 8entru aut4inanare!
3,
Analiz i diagnostic financiar
Se 8ate a4ir2a c% 7n calitatea sa de indicatr de 8er4r2an%
ca8acitatea de aut4inanare este cnsiderat niunea c<eie 8entru
a8recierea rentabilitii i a ec<ilibrului 4inanciar!
3232A "rag*l de renta#ilitate
Un alt ti8 de anali9 a 8er4r2anelr 4ir2ei este cea a 8ragului
de rentabilitate! Ea are ca 8rinci8al resrt 8r8ria c<eltuielilr
variabile% res8ectiv a celr 4i>e% 7n ttalul c<eltuielilr i28licate 7n
des4urarea activitii 4ir2ei! "rag*l de renta#ilitate re8re9int
cantitatea de 8rduse ce trebuie reali9at de 4ir2 ast4el 7nc6t 7ncasrile
binute din v6n9area lr s ac8ere at6t c<eltuielile variabile i28licate
de 8rcesul de 8rducie% c6t i c<eltuielile 4i>e ttale! 0lt4el s8us%
8ragul de rentabilitate este dat de nivelul de activitate .ci4ra de a4aceri/
care absarbe 7n ttalitate c<eltuielile de e>8latare al unei 8eriade%
8r4itul binut la acel 8unct 4iind nul i 2sar 7nsi fle&ibilitatea
4inanciar a 4ir2ei dearece% dat deter2inat 8entru situaie cncret%
2anagerul 4inanciar 8ate a8recia vulnerabilitatea 4ir2ei 7n 4uncie de
ur2tarele as8ecte#
8rcentaCul ci4rei de a4aceri ce generea9 un re9ultat nulD
8rcentaCul ci4rei de a4aceri ce generea9 un re9ultat ce 8une 7n
Cc 8erenitatea 4ir2eiD
8rbabilitatea unui ast4el de 8rcentaC de a cnserva strategia
actual a 4ir2ei i a 2enine cerena siste2ului su!
Bn esen% 8ragul de rentabilitate evidenia9 nivelul 2ini2 de
activitate la care trebuie s se situe9e 4ir2a 8entru a nu lucra 7n 8ierdere!
?e8ind acest nivel% activitatea 4ir2ei devine rentabil! ;iscul
ecn2ic va 4i cu at6t 2ai 2ic cu c6t nivelul 8unctului 2rt va 4i 2ai
redus! ;elaia cnsacrat de calcul a 8ragului de rentabilitate este
ur2tarea#
.
C
CA
"!

1
unde#
50
:;
S ci4ra de a4aceri ce trebuie reali9at ast4el 7nc6t 4ir2a s
bin un 8r4it nulD
3(
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
5E S 2ri2ea c<eltuielilr 4i>e i28licate 7n 8rcesul de
8rducie al 4ir2eiD
v S 8nderea c<eltuielilr variabile .5=/ 7n ci4ra de a4aceri .50/%
du8 relaia 5=/50!
0tunci c6nd se drete calcularea 8rduciei necesare de reali9at
ast4el 7nc6t 4ir2a s bin un 8r4it nul .\
:;
/% 4r2ula devine#
* *
"!
c. )
C
E

unde#
8
u
S 8reul 2ediu unitar de v6n9are al 8rduselr 4ir2eiD
cv
u
S c<eltuiala variabil unitar a4erent 8rducerii i des4acerii
8rduselr
@ai 2ult dec6t at6t% se 8ate deter2ina vlu2ul ci4rei de a4aceri
i al 8rduciei care 7i va 8er2ite 4ir2ei binerea re9ultatului s8erat!
0lt4el s8us% 2anagerul deter2in )rag*l de renta#ilitate ate)tat%
adic acel vlu2 de activitate cres8un9tr cruia se va bine nivelul
de rentabilitate drit% nivel care% 7ntr*un cnte>t dat al strategiei sale% 7i
8er2ite s se angaCe9e 7n a4aceri i s re9iste 8e 8ia! Bn acest sc8% se
utili9ea9 relaiile de 2ai Cs
1)
#
a/
. 4
" C
CA
4

b/
* *
c. )
" C
E

1
unde#
: S re9ultatul s8erat!
&n4r2aiile 4erite 8rin aceast anali9 sunt 2ai 8uin 8ertinente
sub as8ectul realitii ecn2ice% datrit ur2tarelr li2ite
1'
#
8resu8une cerere li2itat% la 8re 4i> c6t i randa2ente
cnstanteD
1)
1renca% &! &an% !anagementul financiar al ntreprinderii% Ed! @esagerul% 5luC*
Na8ca% 1''(% 8! 1+'*1-1
1'
=intil% Hergeta% /estiunea financiar a ntreprinderii% Ed! ?idactic i
:edaggic% Bucureti% 2002% 8! 11-*11,
3)
Analiz i diagnostic financiar
ri9ntul 8e care 7l are 7n vedere este scurt i nu deter2in
2di4icri 7n structura 8rduciei! Bn realitate% se8araia 7n
c<eltuieli variabile i c<eltuieli 4i>e nu r26ne cnstant 7n
ti28 i nici 8entru variaii 2ai 2ari ale ci4rei de a4aceri! ?e
aceea% 2etda 8ate 4i a8licat cu succes nu2ai la 4ir2ele
2ici% 8recu2 i la 4ir2ele din sectrul c2ercial la care
aceast se8araie nu su8rt 2di4icri sensibile!
5unsc6nd aceste li2ite% calculul 8ragului de rentabilitate 8ate
4i utili9at de 2anagerii 4ir2ei din ur2tarele cnsiderente#
4urni9ea9 in4r2aii cu 8rivire la nivelul 2ini2 de activitate
8entru a bine 8r4itD
8er2ite antici8area 8r4itului sub di4erite i8te9eD
este un instru2ent ce aCut la ad8tarea deci9iei 8rivind
investiiile 8entru 8rdusele ni% investiiile de 2derni9are
sau de de9vltare a 4ir2eiD
4er e>8licaii 8rivind abaterile dintre 8revi9iuni i reali9ri!
Bn acest sens% 8ragul de rentabilitate indic% 7ntr* anu2it
2sur% 4a8tul c di2inuarea 8r4itului este datrat 4ie
scderii vlu2ului v6n9rilr% 4ie unei creteri a csturilr 4i>e
sau a celr variabile% i invers!
0nali9a 8ragului de rentabilitate 8ate 4i c28letat cu studiul
variabilitii nivelului 8r4itului 4ir2ei deter2inat de evluia 8rduciei
sau ci4rei de a4aceri reali9ate! 0ceast de9vltare se dvedete 4arte
util 2ai ales 7n cndiiile e>istenei 8entru 4ir2a res8ectiv a unei 8iee
de des4acere 4arte vlatile! Este vrba des8re anali9a e4ectului de levier
al e>8latrii% cncreti9at 8rin e>istena levierului 8erainal% res8ectiv
a ce4icientului de elasticitate a rentabilitii 4inanciare! 0cestea
re8re9int cuanti4icri ale variabilitii re9ultatului de e>8latare%
res8ectiv ale re9ultatului curent 7n ra8rt cu 4luctuaiile 7nregistrate de
2ri2ea ci4rei de a4aceri binut de 4ir2!
3232C2 !ez*ltat*l )e ac$i*ne
5u tate c situaia 4inanciar denu2it 5nt de 8r4it i
8ierdere% 7n versiune r26neasc% nu res8ect 8e de8lin 8revederile
Standardelr &nternainale de 5ntabilitate i ale ?irectivei a &=*a%
3'
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
acesta 4er ttui desc<idere 2ai a28l s8re investitri! 0ve2 7n
vedere i intrducerea indicatrului /rez*ltat*l )e ac$i*neF
3G
ca
ele2ent de nutate% ce 4er in4r2aie util 7n vederea a8recierii
8er4r2anei 7ntre8rinderii% indicatr ur2rit de alt4el de ctre
2aCritatea investitrilr! 0st4el% deter2inarea acestui indicatr se 4ace
at6t 8entru 7ntre8rinderile ale crr aciuni rdinare 8teniale
.instru2ente 4inanciare sau alte cntracte care cn4er deintrului
dre8tul la aciuni rdinare/ sau aciuni rdinare .instru2ente de ca8ital%
subrdnate tuturr celrlalte clase de instru2ente de ca8ital/ sunt
ctate la burs de valri% c6t i 8entru 7ntre8rinderile care nu dis8un de
aciuni rdinare sau 8teniale ctate! 02bele categrii trebuie s
8ublice un rezultat pe aciune de baz .nediluat/ i un rezultat pe
aciune diluat#
0ezultatul pe aciune de baz se calculat ca ra8rt 7ntre
re9ultatul net al e>erciiului a4erent acinarilr c2uni i
nu2rul 2ediu 8nderat al aciunilr rdinare a4late 7n
circulaie 7n e>erciiul res8ectiv! ;e9ultatul net atribuibil
acinarilr c2uni se cnsider a 4i 8r4itul sau 8ierderea net
a e>erciiului% di2inuat cu dividendele 8re4ereniale! @edia
8nderat a aciunilr rdinare 7n circulaie se deter2in 8rin
aCustarea nu2rului celr a4late 7n circulaie la 7nce8utul
e>erciiului cu nu2rul celr rscu28rate sau e2ise 8e
8arcursul e>erciiului% 7n2ulit cu un 4actr de 8nderare a
ti28ului! Eactrul de 8nderare a ti28ului este egal cu
nu2rul de 9ile 7n care aciunile res8ective s*au a4lat 7n
circulaieD
0ezultatul pe aciune diluat% sa calculea9 8rin aCustarea
8r4itului net cres8un9tr acinarilr c2uni i a nu2rului
2ediu 8nderat a aciunilr a4late 7n circulaie cu in4luenele
tuturr aciunilr rdinare 8teniale diluante! 0ciunile
rdinare 8teniale sunt cnsiderat diluante nu2ai atunci c6nd
cnversia lr 7n aciuni rdinare ar deter2ina di2inuarea
8r4itului net 8e aciune din activitile curente!
20
Ele2entele 8rivind de4inirea i deter2inarea acestuia sunt 8rev9ute 7n &0S 33
;e9ultatul 8e aciune!
+0
Analiz i diagnostic financiar
32A2 Analiza i diagnostic*l )erfor%an$ei )e
#aza ratelor de renta#ilitate
@surarea 8er4r2anelr 4inanciare ale entitii 8rin siste2ul de
rate re8re9int 4r2 de 2surare sintetic a e4icienei activitii
ecn2ice 8rin evaluarea ra8rtului efect+efort i 8resu8une utili9area 7n
acest sens a ratelor de profitabilitate.
?u8 8rerea nastr% 8r4itabilitatea re8re9int cndiia esenial
8entru a se asigura succesul 7n a4aceri al unei entiti ecn2ice i se
2sar 8rin binerea unr re9ultate 89itive 7n ur2a c28arrii
efectelor 4inanciare cu eforturile 4inanciare i28licate!
;atele re8re9int instru2ente utile de anali9 care sinteti9ea9 un
vlu2 2are de date 7ntr* 4r2 2ai ur de 7neles% de inter8retat i de
c28arat! Ele evidenia9 7n acelai ti28 anu2ite li2ite care trebuie
anali9ate 8entru 4iecare ca9 7n 8arte! La c28ararea ratelr din 8eriade
di4erite trebuie avut in vedere cndiiile 7n care 7i des4ar activitatea
7ntre8rinderea% 8recu2 i i28actul anu2itr 2di4icri asu8ra situaiilr
4inanciare cu2 ar 4i# 2di4icarea cndiiilr ecn2ice% a 8rcesului
8rductiv% sau a 8ieelr gegra4ice deservite!
;atele nu cnstituie 8unctul 4inal al anali9ei i nu re8re9int 8rin
ele 7nsele ele2ente 89itive sau negative ale activitii unei 7ntre8rinderi
sau ale 2anage2entului acesteia!
0nali9a 8e ba9a ratelr reali9at de ctre analist% trebuie
c2binat cu investigarea altr 4actri% 7nainte s se 4r2e9e cnclu9ii
8ertinente i s se 4ac rec2andri 8entru 2surile ce trebuie ad8tate
de cnducerea 7ntre8rinderii!
08recierea cu 8rivire la 4a8tul c un anu2it indice este 8rea
ridicat% 8rea sc9ut sau cres8un9tr% de8inde de 2dul de inter8retare
re9ultatelr de ctre analist% care are 7n vedere 8e de* 8arte% at6t ti8ul de
activitate al 7ntre8rinderii c6t i 89iia acesteia 7n cadrul sectrului iar%
8e de alt 8arte% strategia ad8tat de 7ntre8rindere!
21
0nali9a unilateral a unei singure rate sau a 2ai 2ultr rate
8arte genera cnclu9ii ernate asu8ra ec<ilibrului 4inanciar al
21
Btr6ncea &% Analiza financiara a entitii economice% Ed! ;is8rint%5luC*Na8ca%
200(% 8ag +1!
+1
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
7ntre8rinderii! &at de ce anali9 c2binat a ratelr cu alte in4r2aii%
8rivind 2anage2entul 7ntre8rinderii i in4r2aii des8re cndiiile
ecn2ice 7n care 7ntre8rinderea 7i des4ar activitatea% va evidenia
cu siguran i2aginea 4idel asu8ra 7ntre8rinderii! Bn acest sens se
i28une anali9 a variaiilr 7nregistrate de res8ectivele rate 8e
8arcursul unei 8eriade de ti28 8entru a se 8utea stabili sc<i2brile ce
intervin 7n 4uncinarea 7ntre8rinderii i 8sibilul i28act 8e care aceste
rate 7l 8t 8rduce asu8ra bnitii c28aniei!
Bn ca9ul 7n care valarea unui indicatr di4er se2ni4icativ de
2edia de ra2ur se i28une anali9area cau9elr care au deter2inat
res8ectiva situaie 7n vederea evalurii% 7n acest 4el% a e4ectelr 8e care
acestea le 8rduc asu8ra bnitii 7ntre8rinderii anali9ate!
)) *ata rentabilitii economice #*+)) evidenia9 cntribuia
ele2entelr 8atri2niale la binerea re9ultatelr 4inale ale
entitii!
4GG
AB
'BIT
!OA
unde#
EB&1 " re9ultatul brut al e>erciiului
0B " activul bilanier
E4icienta ca8italului investit% a tuturr resurselr 2ateriale i
4inanciare i28licate 7n activitatea 7ntre8rinderii% sunt 8re9entate 8rin rata
rentabilitii ecn2ice! Bn literatura de s8ecialitate% rata rentabilitii
ecn2ice este calculat du8 ur2tarele 2dele#
4GG H
At
!c
!e
sau
4GG H
At
!B'
!e
sau
4GG H
At
+)l !e
!e
4GG H
l e+) A
+)l !e
!e
sau
4GG H
Iin.estit
!B'
!e
sau
4GG H
Iin.estit
+)l !e
!e
unde#
;e S rata rentabilitii ecn2iceD
;BE S re9ultat brut din e>8latare
;e>8l S re9ultatul e>8latriiD
+2
Analiz i diagnostic financiar
0t S active ttale
0e>8l S active de e>8latareD
Jinvestit S ca8ital investitD
;c S re9ultat curent
Bn 4r2ula de calcul a ratei rentabilitii ecn2ice% 4lsirea la
nu2rtr a re9ultatului e>8latrii sau a re9ultatului brut din e>8latare
este dictat de interesele 7n luarea 7n cnsiderare sau nu a 8liticii de
a2rti9are sau a8rvi9inare a 7ntre8rinderii! Bn c28nena ca8italului
investit sunt incluse valarea brut a activelr 4i>e% nevia de 4nd de
rul2ent i dis8nibilitile 7ntre8rinderii! ?e alt4el% 8rble2a utili9rii
activelr ttale sau a ca8italului investit 7n deter2inarea ratei
rentabilitii ecn2ice este destul de cntrversat 7n literatura de
s8ecialitate!
&ndi4erent de 2dalitatea de calcul utili9at% rata de rentabilitate
ecn2ic este inde8endent de 2ecanis2ul de 4inanare% de i28actul
activitii e>trardinare c6t i de 8litica 4iscal!
;entabilitatea ecn2ic sur8rinde e4iciena 2iClacelr
2ateriale i 4inanciare alcate 8entru des4urarea activitii unei
7ntre8rinderi!
5a8italurile angaCate de 7ntre8rindere 7n cursul unui e>erciiu
4inanciar sunt re8re9entate de ca8italurile 8r8rii i ca8italurile
728ru2utate! ;e2unerarea ca8italurilr sub 4r2a dividendelr sau a
db6n9ilr se reali9ea9 du8 ce sunt ac8erite investiiile strategice
.active 4i>e/% investiiile de e>8latare .nevia de 4nd de rul2ent/ i
investiiile de ec<ilibru .8entru asigurarea dis8nibilitilr bneti/!
;entabilitatea ecn2ic a ca8italurilr investite nu ine sea2a de
2dalitatea de 8rcurare a ca8italurilr!
;ata rentabilitii ecn2ice e>8ri2 8e de 8arte gradul de
re2unerare a ca8italurilr angaCate 7n activitatea 7ntre8rinderii iar 8e de
alt 8arte% 2dalitatea de re2unerare a riscurilr asu2ate de acinari
sau asciai 8entru ca8italul investit 7n 7ntre8rindere!
?i2ensiunea ratei rentabilitii ecn2ice Cac un rl <tr6tr
7n stabilirea 2dalitii de 4inanare 8e ter2en lung i scurt! 1t ca8italul
avansat 7n activitatea 7ntre8rinderii trebuie re2unerat dar% s8re desebire
de ca8italul 8r8riu .re2unerat 7n 2sura binerii de 8r4it/% ca8italul
728ru2utat trebuie re2unerat indi4erent de re9ultatele 7ntre8rinderii! A
7ntre8rindere ce bene4icia9 de ca8ital 728ru2utat .7n s8ecial de credite
+3
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
bancare/% va su8rta c<eltuieli 4inanciare ridicate care 7i vr di2inua
8sibilitile de aut4inanare! :entru a asigura ac8erirea nevilr de
4inanare% entitatea va 4i nevit s recurg la binerea de ni credite! Bn
aceste cndiii se i28une criteriul rentabilitii# dac rata rentabilitii
ecn2ice este su8eriar ratei db6n9ii% este 8sibil i de drit s se
a8ele9e la credite! Bn 4a8t% din c28ararea ratei rentabilitii ecn2ice
cu cstul ca8italului 728ru2utat .rata db6n9ii/% ia natere e4ectul de
7ndatrare!
;ata rentabilitii ecn2ice trebuie a8reciat 4uncie de rata
in4laiei! A rata a rentabilitii ecn2ice su8eriar ratei in4laiei va
8utea asigura cnservarea Rsubstanei ecn2ice a 7ntre8rinderii i
c<iar re7nnirea i creterea activelr sale ecn2ice% 7ntr* 8eriad c6t
2ai scurt! Bn realitate% rata rentabilitii ecn2ice trebuie s
re2unere9e ca8italurile investite% cel 8uin la nivelul ratei 2edii a
db6n9ii% 8lus riscul ecn2ic i 4inanciar 8e care i l*au asu2at cei care
au 8lasat ca8italul 7n 7ntre8rindere!
;ata rentabilitii ecn2ice trebuie sa 4ie su8eriar ratei
in4laiei% 8entru a 4i 8sibil re2unerare a ca8italurilr investite la un
nivel 2ini2 al ratei de randa2ent din ecn2ie .rata 2edie a db6n9ii/
i al unui nivel de risc ecn2ic i 4inanciar asu2at de cei care au 8us
ca8italurile la dis89iia scietii% 8er2i6nd 7n acelai ti28 re7nnirea
i creterea activelr 7n cadrul entitii ecn2ice!
Bn literatura de s8ecialitate regsi2 adeseri a4ir2aia c
7ntre8rindere% 8entru a asigura re7nnirea activelr sale 7ntr* 8eriad
c6t 2ai scurt% 8aralel cu re2unerare cres8un9tare a investitrilr%
trebuie s 7nregistre9e rat a rentabilitii ecn2ice .calculate 4uncie
de re9ultatul brut din e>8latare i activele ttale/ 7n valare de 2- W!
?i2ensiunea ratei rentabilitii ecn2ice este 4lsit 4recvent
7n anali9e e>terne% dearece 8er2ite e4ectuarea c28araiilr 7n s8aiu
7ntre 7ntre8rinderi a8arin6nd aceluiai sectr% indi4erent de 2ri2ea lr
sau 4r2a de 8r8rietate% 2sur6nd a8titudinea ca8italului ecn2ic de
a asigura re7nnirea i re2unerarea sa ca 4actr de 8rducie% re7nnire
care ar trebui s se reali9e9e intr*un ri9nt de ti28 2ediu!
,) *ata rentabilitii financiare #*+-) 8er2ite a8recierea
e4icienei investiiilr de ca8ital ale acinarilr i
++
Analiz i diagnostic financiar
8rtunitatea 2eninerii acestra% calcul6ndu*se ca ra8rt 7ntre
re9ultatul net al e>erciiului 4inanciar i ca8italul 8r8riu#
4GG
C"!
!N'
!O'
unde#
5:; " ca8ital 8r8riuD
;NE " re9ultatul net al e>erciiului!
&ndicatrul 2sar gradul de rentabilitate a investiiilr 4cute de
acinari
22
at6t 7n activitatea de e>8latare c6t i 7n activitatea 4inanciar!
&28rtana anali9rii acestui indicatr re9ult cel 8uin din
ur2tarele cnsiderente#
&ndicatrul 8une 7n eviden gradul de alcare a 4ndurilr
acinarilr 7n activitatea curent% 8e de* 8arte% 8recu2 i
e4iciena cu care entitatea angaCea9 ca8italul acinarilr 7n
a4aceri% 8e de alt 8arteD
;e4lect ttdat rentabilitatea ca8italului acinarilr
cnstituind 2sur a ca8acitii 7ntre8rinderii de a 8lti
dividendele cuvenite acestraD
:er2ite esti2area c6tigurilr 8e unitate de ca8ital investit 7n
aciuni sau 8r4itul care revine 8r8rietarilr 8entru investiiile
4cute 7n entitate!
;entabilitatea ca8italului 8r8riu .4inanciar/ este 2sur
c2binat a trei 4actri i anu2e# a 8r4itabilitii% a vite9ei de rtaie a
activelr i a levier*ului 4inanciar! ?ac rentabilitatea ca8italului 8r8riu
7nregistrea9 4luctuaii de la un an la altul% anali9a 4inanciar trebuie s
deter2ine care din ratele 2eninate au cau9at 4luctuaia#
23
!enta#ilitatea ca)ital*l*i )ro)ri*6
6 ?ar@a )rofit*l*i .iteza de rota$ie a acti.elor le.ier*l financiar
22
:! Xal8en% 1inane manageriale% ed! Ecn2ic% Bucureti 1'')% 8! 112!
23
Btr6ncea &% Analiza financiara a entitii economice% Ed! ;is8rint% 5luC*
Na8ca% 200(% 8ag 2--!
+-
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
5a ur2are a c28etiiei% rentabilitatea ca8italului 8r8riu se
egali9ea9 la nivelul entitilr! 0tingerea unui grad ridicat de
rentabilitate a ca8italului 8r8riu de ctre 7ntre8rindere acinea9 ca
un 2agnet% atrg6nd c28etitri drnici s ating i ei ast4el de
8er4r2an!
;entabilitatea ca8italului 8r8riu i 4actrii de in4luen ai
acesteia cnstituie 8unctul de 8rnire 7n anali9a siste2ic a situaiilr
4inanciare anteriare ale 4ir2ei 8rin inter2ediul indicatrilr
8r4itabilitii% utili9rii activelr i levierului rentabilitii ca8italului
8r8riu!
0st4el un prim aspect care se anali9ea9 vi9ea9 2arCa 8r4itului!
Bn general% ratele de rentabilitate sunt utili9ate de analist 8entru
a8recierea ca8acitii unei 7ntre8rinderi de a bine 8r4it! ;atele de
8r4itabilitate sinteti9ea9 7n acelai ti28% 8er4r2ana activitii
re4lectat 7n cntul de 8r4it i 8ierdere al 7ntre8rinderii! Un indicatr
s8eci4ic 8er4r2anei 4inanciare este 2arCa 8r4itului care cnstituie
4uncie at6t a levierului de e>8latare c6t i a valrii adugate% de*a
lungul ciclului de 8rducie% sinteti96nd c6tigurile binute din 4iecare
unitate 2netar re9ultat din v6n9ri!
A doua crdnat de anali9 a 8er4r2anei 4inanciare a
ca8italului 8r8riu% cnstituie vite9a de rtaie a activelr! ;atele de
8er4r2an a activelr 8un 7n eviden veniturile i c<eltuielile 4ir2ei%
4ie 8entru a anali9a structura csturilr% 4ie 8entru a crela 8er4r2ana
v6n9rilr cu vlu2ul activelr utili9ate 7n reali9area v6n9rilr! Bn
general vite9a de rtaie a activelr se 4cali9ea9 asu8ra ur2tarei
inte#
Bn 8ri2ul r6nd% indicatrul 8une 7n eviden e4iciena cu care
sunt utili9ate activeleD
Bn al dilea r6nd% indicatrul re4lect v6n9rile reali9ate de
4iecare unitate 2netar a activelr utili9ateD
Bn al treilea r6nd% 8re9int 7n 2d sintetic activele 7ntre8rinderii
A treia dimensiune a anali9ei ca8italurilr 8r8rii re8re9int
levierul 4inanciar! Bn literatura de s8ecialitate indicatrul 2ai este
denu2it i Eactrul de 2ulti8licare a ca8italului 8r8riu!
2+
A
7ntre8rindere utili9ea9 at6t 4nduri atrase i 728ru2utate diverse c6t i
2+
:! Xal8en% 1inane manageriale% ed! Ecn2ic% Bucureti 1'')% 8! 11'!
+,
Analiz i diagnostic financiar
4ndurile acinarilr! Utili9area acestr du categrii de resurse va
de8inde de atitudinea c28aniei 4a de risc i 4a de rentabilitate!
C) *ata rentabilitii veniturilor #**.) se2ni4ic cntribuia
veniturilr la 7ntrirea ca8acitii de aut4inanare a entitilr#
4GG
CA
!N'
!!7
unde#
;NE " re9ultatul net al e>erciiului
50 " ci4ra de a4aceri
/) *ata rentabilitii generale #**0) evidenia9 e4iciena
cnsu2ului de resurse#
4GG
CT
!N'
!!G
unde#
51 " c<eltuielile ttale!
-) *ata de acoperire a dob"nzilor #*/+,) re4lect ca8acitatea
8r4itului re9ultat din activitatea entitii de a ac8eri
db6n9ile bancare!
4GG
CJD
!BDI
!DOB
unde#
;B?& " re9ultatul brut
5X? " c<eltuieli cu db6n9ile
32A24! A)lica$ie )ri.ind calc*l*l i inter)retarea
ratelor de renta#ilitate
?atele necesare 8entru calculul i anali9a ratelr de rentabilitate
sunt 8re9entate 7n tabelul 2!3!1 iar indicatrii calculai sunt 8re9entai 7n
tabelul 2!3!2!
+(
Analiza i diagnosticul performanelor financiare ale entitii economice
1abel 2!3!1! -ndicatori necesari calculului i analizei ratelor de
rentabilitate
*7n lei*
Indicatori Si%#ol An N83 An N84 An N
;e9ultatul brut al
e>erciiului
;BE 2+2!000 13'!000 131!000
;e9ultatul net al
e>erciiului
;NE 1)-!000 11+!000
10(!000
;e9ultatul e>8latrii
;EU: 1''!(3+ 3+'!)-1 1),!+--
0ctive ttale
0B 1-!0(,!,23 1-!110!+)( --!()1!3,-
5a8italuri 8r8rii
5:; 10!-2,!32) 10!-('!++' -1!-0-!+32
5i4ra de a4aceri
50 1-!0)+!)1- 13!31,!3-, 11!',0!+(-
5<eltuieli ttale
51 1-!(-)!0,+ 1+!'2'!2(3 1+!-10!,'+
5<eltuieli cu db6n9ile
5X? 22+!+)+ 31'!01+ 3+1!1(0
5a8ital scial
5S ,!3-3!,1( ,!3-3!,1( ,!3-3!,1(
1abelul 2!3!2! *voluia ratelor de rentabilitate
*7n 8rcente*
Indicatori Si%#ol An N83 An N84 An N
;ata rentabilitii ecn2ice
;A0 1%,1 0%'2 0%2+
;ata rentabilitii veniturilr
;;= 1%23 0%), 0%)'
;ata rentabilitii generale
;;H 1%1( 0%(, 0%(+
;ata de ac8erire a db6n9ilr
;0?AB 10(%)0 +3%-( 3)%+0
;ata rentabilitii 4inanciare
;AE 1%(- 1%0( 0%21
?in tabelul 2!3!2 se 8t des8rinde ur2tarele cnclu9ii 8rivind
evluia ratelr de rentabilitate 7n 8eriada anali9at#
a/ ;ata rentabilitii ecn2ice este 7n scdere de la un e>erciiu
4inanciar la altul% scdere datrat 8e de 8arte% di2inurii
se2ni4icative a re9ultatului brut iar% 8e de alt 8arte% datrit
2aCrrii valrii activului bilanier% 2ai ales 7n e>erciiul
4inanciar N!
b/ ;ata rentabilitii veniturilr este 7n scdere 8e 8arcursul
8eriadei anali9ate% ur2are di2inurii valrice a ci4rei de
a4aceri!
+)
Analiz i diagnostic financiar
c/ ;ata rentabilitii generale% 7n scdere 8e 8arcursul 8eriadei
anali9ate% a 4st in4luenat 4avrabil de di2inuarea
c<eltuielilr ttale i ne4avrabil de re9ultatul net al
e>erciiului!
d/ ;ata de ac8erire a db6n9ilr este cres8un9tare dar 7n
e>erciiul 4inanciar N*2% 7n e>erciiile 4inanciare ur2tare din
8eriada anali9at% ca8acitatea 8r4itului brut degaCat din
activitatea des4urat de entitate 4iind insu4icient 7n ce
8rivete ac8erirea db6n9ilr!
e/ ;ata rentabilitii 4inanciare% 7nregistrea9 di2inuri de la un
e>erciiu 4inanciar la altul% deter2inate 7n 8rinci8al de a8rtul
sc9ut al ca8italurilr 8r8rii 7n reali9area 8r4itului!
+'
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
Ca)itol*l III2
Analiza i diagnostic*l )ozi$iei
financiare a fir%ei
;egle2entrile cntabile cn4r2e cu directivele eur8ene%
a8rbate 8rin Ardinul 2inistrului 4inanelr nr! 30--/200'% 8revd
bligativitatea 7ntre8rinderilr de a 7ntc2i situaii 4inanciare anuale%
care cu8rinde# bilanul cntabilD cntul de 8r4it i 8ierdereD situaia
2di4icrilr ca8italului 8r8riuD situaia 4lu>urilr de tre9rerieD 8litici
cntabile i nte e>8licative! Ele trebuie s 4ere i2agine 4idel a
89iiei 4inanciare i 8er4r2anei 7ntre8rinderii% 8recu2 i in4r2aii
relevante i credibile 8entru nevile utili9atrilr! ?e 4a8t% atributele
care deter2in utilitatea in4r2aiei 4erite de situaiile 4inanciare sunt#
inteligibilitatea% relevana% credibilitatea i c28arabilitatea!
A242 Bilan$*l( instr*%ent de a)reciere a )ozi$iei
financiare a entit$ii econo%ice
Bn 8eriada cnte28ran 8t 4i re2arcate serie de 2utaii 7n
ceea ce 8rivete 7ntre8rinderea i se8ararea niunilr de venit i ca8ital!
0st4el% nu2rul scietilr 8e aciuni este 7n cntinu cretereD
2anagerii 7ntre8rinderii nu se 2ai identi4ic 7n 8ersana 8r8rietarilr%
cnsecina 4iind a8ariia legislaiei 7n ceea ce 8rivete cntractul de
2anage2ent i deci bligativitatea 2anagerilr de a in4r2a 8eridic
8r8rietarii 7n legtur cu 2dul de gestinare a 7ntre8rinderii!
-0
Analiz i diagnostic financiar
Bilanurile cntabile au 7nce8ut s 4ie 7ntc2ite dat cu a8ariia
cntabilitii ca disci8lin 8ractic i s*au i28us cnc2itent cu
trans4r2area cntabilitii 7n tiin a8licativ
2-
! &niial% bilanul cntabil
a avut rl de cnt general% dar% 8e 2sura de9vltrii siste2ului
cnturilr% s*a individuali9at 7ntr*un 8rcedeu distinct% 8r8riu 2etdei
cntabilitii!
Eti2lgic% cuv6ntul bilan 8rvine de la latinescul bi*lan>%
care 7nsea2n cu du talere sau billanciu2% care 7nsea2n c6ntar!
Bilanul cntabil este de4init ca 4iind dcu2entul cntabil de
sinte9 8rin care se 8re9int ele2entele de activ% datrii i ca8ital 8r8riu
ale entitii la s46ritul e>erciiului 4inanciar% 8recu2 i 7n celelalte
situaii 8rev9ute de lege .lic<idri% 4u9iuni% 7ncetarea activitii etc!/!
Bilanul cntabil cu8rinde tate ele2entele de activ i de 8asiv
gru8ate du8 natur i lic<iditate% res8ectiv natur i e>igibilitate!
Bunurile ecn2ice cnstituie 051&=UL% iar sursele de 4inanare
re8re9int :0S&=UL bilanului!
;ecunaterea este 8rcesul 7ncr8rrii 7n bilan a unui ele2ent
care 7nde8linete ur2tarele criterii#
a/ este 8rbabil ca rice bene4iciu ecn2ic viitr asciat s intre
sau s ias 7n sau din 7ntre8rindereD i
b/ ele2entul are un cst sau valare% care 8ate 4i evaluat./ 7n
2d credibil!
Un activ este recunscut 7n bilan 7n 22entul 7n care este
8rbabil reali9area unui bene4iciu ecn2ic viitr de ctre entitate i
activul are un cst sau valare care 8ate 4i evaluat./ 7n 2d credibil!
Un activ nu este recunscut 7n bilan atunci c6nd este i28rbabil ca
ieirea de nu2erar s genere9e bene4icii ecn2ice 8entru entitate 7n
8eriadele viitare! Bn sc<i2b% ast4el de tran9acie va avea ca e4ect
recunaterea unei c<eltuieli 7n cntul de 8r4it i 8ierdereD
A datrie este recunscut 7n bilan atunci c6nd este 8rbabil c
ieire de resurse% 8urttare de bene4icii ecn2ice% va re9ulta din
lic<idarea unei bligaii 8re9ente% i c6nd valarea la care se va reali9a
aceast lic<idare 8ate 4i evaluat 7n 2d credibil! Bn 8ractic% bligaiile
re9ultate din cntracte a crr nee>ecutare 8arial sau ttal este
ec<ilibrat de 8arte i cealalt .s8re e>e28lu% datriile 8entru stcuri
2-
0lina 1edra 5iu<ureanu% Niclae Balte% Contabilitate-fundamente teoretice i
practice% Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu% 200'% 8ag! 1-3!
-1
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
c2andate dar ne8ri2ite 7nc/ nu sunt% 7n general% recunscute ca datrii
7n situaiile 4inanciare!
Bn decursul istriei% s*au cnturat 2ai 2ulte abrdri i 2dele
ale bilanului% ast4el# abrdarea 8atri2nial% 4uncinal% 4inanciar%
8rin 8ris2a cnce8iei angl*sa>ne!
a2 A#ordarea )atri%onial a #ilan$*l*i conta#il2 5nce8ia
ecn2ic*Curidic de4inete 8atri2niul ca 4iind cnstituit din
ansa2blul bunurilr .cr8rale i necr8rale/% al dre8turilr
i bligaiilr ce caracteri9ea9 situaia unei entiti la un
22ent dat! Sub as8ect economic, re8re9entarea utili9rilr i
resurselr 7ntre8rinderii a cndus la e>istena unui ec<ilibru
valric 7ntre utili9ri sau active 8atri2niale .ca 4r2 de
2ateriali9are% res8ectiv cncreti9are a destinaiei resurselr/ i
resurse sau 8asive 8atri2niale% re8re9entat 8rin ecuaia
2,
#
-TILIZ!I 6 !'S-!S'
:e 8lan 8rcedural% aceast ecuaie este ec<ivalent cu alt
ecuaie care cnstituie relaia de ec<ilibru i e4iciena cu care 8erea9
bilanul#
TOTAL ACTI7 6 TOTAL "ASI7
Sub as8ect juridic% bilanul sinteti9ea9 starea 8atri2nial 8rivit
ca ansa2blul dre8turilr i bligaiilr 8e care le are 7ntre8rinderea la un
22ent dat! Ecuaia ce decurge din aceast abrdare este ur2tarea#
SIT-A>I' N'T 6 ACTI7' 5 DATO!II
#2 A#ordarea f*nc$ional a #ilan$*l*i conta#il are 7n vedere
4inalitatea bilanului de a rs8unde unei anali9ei dina2ice%
8er2i6nd investigarea activitii 8e cicluri de 8eraiuni .de
investiii% de e>8latare i de 4inanare/ i lu6nd 7n cnsiderare
rlul 4iecruia 7n 4uncinarea 7ntre8rinderii .tabelul nr! 3!1/!
1abelul 3!1! 2tructura bilanului funcional
Acti.e 5 *tilizri "asi.e 5 res*rse
2,
Hergescu Niclae% Analiza bilanului contabil% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 1'''% 8! 2(!
-2
Analiz i diagnostic financiar
I2 ACTI7' STABIL'
" &2bili9ri necr8raleD
" &2bili9ri cr8raleD
" &2bili9ri 4inanciare!
I2 !'S-!S' STABIL'
" 5a8italuri 8r8riiD
" 02rti9ri i aCustri 8entru
de8reciere sau 8ierdere de valareD
" :rvi9ianeD
" ?atrii 4inanciare!
II2 ACTI7' CI!C-LANT'
" 0ctive circulante de e>8latareD
" 0ctive circulante 7n a4ara
e>8latriiD
" 0ctive de tre9rerie!
II2 "ASI7' CI!C-LANT'
" ?atrii de e>8latareD
" ?atrii 7n a4ara e>8latriiD
" :asive de tre9rerie!
c2 A#ordarea financiar a #ilan$*l*i conta#il 8resu8une
rdnarea ele2entelr de activ i de 8asiv 8e ter2ene de
lic<iditate% res8ectiv e>igibilitate! 5ele du 8ri re4lect
ec<ilibrul 4inanciar 8e ter2en scurt sau 8e ter2en lung! Un
2del al bilanului 4inanciar este redat 7n tabelul nr! 3!2
2(
! Un
as8ect avut 7n vedere 7n abrdarea 4inanciar a bilanului
cntabil vi9ea9 res8ectarea unr reguli de evaluare i
retratare
2)% 2'% 30
!
Sub as8ect 4inanciar% rice bilan se desc28une 7n trei 2ase#
4ndul de rul2ent .E;/% necesarul de 4nd de rul2ent .NE;/ i
tre9reria net .1N/! ;elaia care degaC in4r2aia 8rivind ec<ilibrul
4inanciar este#
TN 6 ! 5 N!
1abelul 3!2! !odelul bilanului financiar
Acti. <*tilizri= "asi. <res*rse=
I2 ACTI7' !'AL' N'T' C- I2 "ASI7' !'AL' C-
2(
Balte% Niclae .crd!/% Analiza economico-financiar a ntreprinderii% Ed!
Universitii RLucian Blaga% Sibiu% 2003% 8! 2)+!
2)
Btr6ncea% &an .crd!/% Analiz financiar pe baz de bilan% :resa Universitar
5luCan% 5luC*Na8ca% 2001% 88! 1))*1)'!
2'
0vare% :<!D ;avarI% L!D Legrs% H!D Le2nnier% :!% /estiune i analiz financiar%
traducere% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2002% 8! -(!
30
Bunea% Qte4an% 0etratri necesare trecerii de la bilanul contabil la bilanul
financiar% ;evista R5ntabilitatea% e>8erti9a i auditul a4acerilr% nr! 10/2001% 88!
20*2,!
-3
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
LICJIDITAT' ?AI ?A!' D' 4
AN
1! 0ctive i2bili9ate neteD
2! 0ctive circulante cu lic<iditate
2ai 2are de 1 anD
3! 5nturi de regulari9are i
asi2ilate cu lic<iditate 2ai 2are de
1 an!
';IGIBILITAT' ?AI ?A!'
D' 4 AN
1! 5a8italuri 8r8riiD
2! :rvi9iane 2ai 2are de 1 anD
3! 5nturi de regulari9are i
asi2ilate cu e>igibilitate 2ai 2are
de 1 an!
II2 ACTI7' !'AL' N'T' C-
LICJIDITAT' ?AI ?IC D' 4
AN
1! Stcuri i 8rducie 7n curs de
e>ecuieD
2! 5reane cu lic<iditate 2ai 2ic de
1 anD
3! &nvestiii 4inanciare 8e ter2en
scurt% casa i cnturi la bnci!
II2 "ASI7' !'AL' C-
';IGIBILITAT' ?AI ?IC D'
4 AN
1! ?atrii 4inanciare cu e>igibilitate
2ai 2ic de 1 anD
2! ?atrii de e>8latare cu
e>igibilitate 2ai 2ic de 1 anD
3! ?atrii 7n a4ara e>8latrii cu
e>igibilitate 2ai 2ic de 1 anD
+! :rvi9iane cu e>igibilitate 2ai
2ic de 1 an!
Utilitatea bilanului 4inanciar 8ate 4i 8rivit din 2ai 2ulte
8ers8ective
31
#
Cea a acionarilor, care dresc s cunasc valarea activelr%
datriilr i ca8italurilr 8r8rii% evluia acestra% durata de
lic<idare 7n eventualitatea recu8errii de ca8italuriD
Cea a creditorilor, interesai de valarea 8atri2niului ca i
garanie a reali9rii dre8turilr lrD
Cea a analizei structurii financiare, a ec"ilibrului financiar, a
randamentului financiar, a riscurilor, a bonitii financiare, a
valorii ntreprinderii.
d2 A#ordarea #ilan$*l*i conta#il )rin )ris%a conce)$iei
anglo8sa+one e>clude Cudecile 8atri2niale i cnsider
bilanul cntabil ca un dcu2ent de sinte9 care 8re9int
situaia 4inanciar a 7ntre8rinderii la un 22ent dat% inclu96nd
trei 2ase valrice# bunurile sau activele .assets/% datriile
31
Ers*StarF Lrant% :antea @arius &an% Analiza situaiei financiare a firmei% Ed!
Ecn2ic% Bucureti% 2001% 8! +-!
-+
Analiz i diagnostic financiar
.liabilities/ i ca8italurile 8r8rii .s<are<lders eNuitI/! 5a
caracteristic a acestei abrdri a8are 4a8tul c nu se i28une
4r2a de 8re9entare% 4iind acce8tat at6t cea ri9ntal .7n
cnt/% c6t i cea vertical .7n list/!
;e4r2a cntabil r26neasc a cunscut du eta8e# 8ri2a este
cea a4erent anilr 1''0*1''' d2inat de siste2ul cntabil 4rance9D
cea de a dua eta8 7nce8e 7n anul 1'''% dat cu 8ublicarea Ardinului
2inistrului 4inanelr nr!+03/1''' R;egle2entrile cntabile ar2ni9ate
cu ?irectiva a &=*a a 52unitilr Ecn2ice Eur8ene i cu
Standardele de 5ntabilitate &nternainale% A@E: '+/2001
32
% A@E:
1(-2/200-
33
i A@E: 30--/200'!
@delul bilanului cntabil a 4st in4luenat de 4iecare dintre
aceste du eta8e ale re4r2ei cntabile r26neti! 0st4el% 2delul
a4erent 8ri2ei eta8e se regsete 7n 8racticile 4rance9e% rientate 2ult
vre2e s8re anali9 de ti8 4inanciar*4uncinal% ba9at 8e ec<ilibrul
generat de 4ndul de rul2ent% necesarul de 4nd de rul2ent i tre9reria
net! Sc<e2a de Rbilan 8atri2nial a8rbat 8rin X!H! nr! (0+/1''3%
este sc<e2 de bilan ri9ntal% av6nd 4r2a gra4ic a unui cnt ce
8une 7n eviden egalitatea dintre utili9rile .activele/ i resursele
.8asivele/ 8atri2niale% res8ectiv egalitatea bilanier# 1A10L 051&=
S 1A10L :0S&=% cu re4lectarea distinct a 8eraiilr care s a4ecte9e
starea 8atri2nial 7n e>erciiile viitare! ?e alt4el% aceast sc<e2 a
4st ad8tat i 8racticat 7n 2aCritatea rilr eur8ene!
Bn cadrul activului% ele2entele sunt gru8ate 7n ra8rt cu destinaia
bunurilr ecn2ice utili9ate i gradul de lr de lic<iditate 7n active
i2bili9ate% active circulante i active de regulari9are i asi2ilate
.c<eltuieli 7nregistrate 7n avans/! Bn ceea ce 8rivete 8asivul% ele2entele
2uli2ii de 8asiv sunt gru8ate 7n ra8rt cu cile de 4r2are a surselr de
4inanare i gradul lr de e>igibilitate 7n ca8italuri 8r8rii% 8rvi9iane%
datrii% 8asive de regulari9are i asi2ilate .venituri 7nregistrate 7n
avans/!
Hra4ic% sc<e2a ri9ntal de bilan si28li4icat% ba9at 8e
cnce8tul de 8atri2niu se 8re9int 7n tabelul nr! 3!3% ast4el#
32
Bn 8re9ent abrgat!
33
Bn 8re9ent abrgat!
--
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
1abelul 3!3! (-'A34 nc"eiat la 56 decembrie anul 3
ACTI7
'+erci$i*l
"ASI7
'+erci$i*l
N84 N N84 N
1! 0ctive i2bili9ate
1!1! &2bili9ri necr8rale
1!2! &2bili9ri cr8rale
1!3! &2bili9ri 4inanciare
2! 0ctive circulante
2!1! Stcuri
2!2! 5reane
2!3! ?is8nibiliti
3! 0ctive de regulari9are i
asi2ilate
1! 5a8italuri 8r8rii
1!1! 5a8ital
1!2! ;e9erve
1!3! ;e9ultat .8r4it/8ierdere/
2! :rvi9iane 8entru riscuri i
c<eltuieli
3! ?atrii
3!1! B28ru2uturi i datrii
4inanciare
3!2! 0lte datrii
+! :asive de regulari9are
TOTAL ACTI7 TOTAL "ASI7
0 dua eta8 a re4r2ei cntabilitii r26neti% ba9at 8e
8revederile Standardelr &nternainale de 5ntabilitate% s*a reali9at sub
cnsiliere britanic ceea ce a cndus la ad8tarea Rsc:e%ei de #ilan$
.ertical sa* s*# for% list utili9at 7n 8re9ent .ane>a nr! 2/! Bilanul
cntabil se 8re9int sub 4r2 de list i re4lect 8e de 8arte dre8turile
de 8r8rietate i de crean ale entitii ecn2ice .activele/ iar 8e de
alt 8arte bligaiile acesteia 4a de teri .8asivele/ 7ntr* rdine
rainal! Ele2entele de activ i datrii sunt gru8ate du8 natur i
lic<iditate% res8ectiv natur i e>igibilitate!
0a cu2 s*a 8reci9at% 4r2atul list sau vertical al bilanului
cntabil se ba9ea9 8e situaia net a 8atri2niului .activul net/ i
8rnindu*se de la egalitatea bilanier 4unda2ental de ti8 ecn2ic
051&= S :0S&=% scate 7n eviden ur2tarele ecuaii bilaniere#
ACTI7' 6 CA"ITAL-!I "!O"!II 9 DATO!II
sau
CA"ITAL-!I "!O"!II <SIT-A>IA N'T= 6 ACTI7' 5 DATO!II
Er2atul bilanului este ur2trul
3+
#
3+
0rt! 2+% seciunea 3 din A@E 30--/200'!
-,
Analiz i diagnostic financiar
0! 0ctive i2bili9ate
&! &2bili9ri necr8rale
1! 5<eltuieli de cnstituire
2! 5<eltuieli de de9vltare
3! 5ncesiuni% brevete% licene% 2rci c2erciale% dre8turi i
active si2ilare% dac acestea au 4st ac<i9iinate cu titlu
ners
+! Endul c2ercial% 7n 2sura 7n care acesta a 4st
ac<i9iinat cu titlu ners
-! 0vansuri i i2bili9ri necr8rale 7n curs de e>ecuie
&&! &2bili9ri cr8rale
1! 1erenuri i cnstrucii
2! &nstalaii te<nice i 2aini
3! 0lte instalaii% utilaCe i 2bilier
+! 0vansuri i i2bili9ri cr8rale 7n curs de e>ecuie
&&&! &2bili9ri 4inanciare
1! 0ciuni deinute la entitile a4iliate
2! B28ru2uturi acrdate entitilr a4iliate
3! &nterese de 8artici8are
+! B28ru2uturi acrdate entitilr de care c28ania este
legat 7n virtutea intereselr de 8artici8are
-! &nvestiii deinute ca i2bili9ri
,! 0lte 728ru2uturi
B! 0ctive circulante
&! Stcuri
1! @aterii 8ri2e i 2ateriale cnsu2abile
2! :rducia 7n curs de e>ecuie
3! :rduse 4inite i 2r4uri
+! 0vansuri 8entru cu28rri de stcuri
&&! 5reane
1! 5reane c2erciale
2! Su2e de 7ncasat de la entitile a4iliate
3! Su2e de 7ncasat de la entitile de care c28ania este
legat 7n virtutea intereselr de 8artici8are
+! 0lte creane
-! 5a8ital subscris i nevrsat
&&&! &nvestiii 8e ter2en scurt
-(
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
1! 0ciuni deinute la entitile a4iliate
2! 0lte investiii 8e ter2en scurt
&=! 5asa i cnturi la bnci
5! 5<eltuieli 7n avans
?! ?atrii# su2ele care trebuie 8ltite 7ntr* 8eriad de 86n la
un an
1! B28ru2uturi din e2isiunea de bligaiuni% 8re9ent6ndu*se
se8arat 728ru2uturile din e2isiunea de bligaiuni
cnvertibile
2! Su2e datrate instituiilr de credit
3! 0vansuri 7ncasate 7n cntul c2en9ilr
+! ?atrii c2erciale " 4urni9ri
-! E4ecte de c2er de 8ltit
,! Su2e datrate entitilr a4iliate
(! Su2e datrate entitilr de care c28ania este legat 7n
virtutea intereselr de 8artici8are
)! 0lte datrii% inclusiv datriile 4iscale i datriile 8rivind
asigurrile sciale
E! 0ctive circulante nete/datrii curente nete
E! 1tal active 2inus datrii curente
H! ?atrii# su2ele care trebuie 8ltite 7ntr* 8eriad 2ai 2are
de un an
1! B28ru2uturi din e2isiunea de bligaiuni% 8re9ent6ndu*se
se8arat 728ru2uturile din e2isiunea de bligaiuni
cnvertibile
2! Su2e datrate instituiilr de credit
3! 0vansuri 7ncasate 7n cntul c2en9ilr
+! ?atrii c2erciale " 4urni9ri
-! E4ecte de c2er de 8ltit
,! Su2e datrate entitilr a4iliate
(! Su2e datrate entitilr de care c28ania este legat 7n
virtutea intereselr de 8artici8are
)! 0lte datrii% inclusiv datriile 4iscale i datriile 8rivind
asigurrile sciale
X! :rvi9iane
1! :rvi9iane 8entru 8ensii i bligaii si2ilare
2! :rvi9iane 8entru i289ite
-)
Analiz i diagnostic financiar
3! 0lte 8rvi9iane
&! =enituri 7n avans
M! 5a8ital i re9erve
&! 5a8ital subscris
1! 5a8ital subscris vrsat
2! 5a8ital subscris nevrsat
&&! :ri2e de ca8ital
&&&! ;e9erve din reevaluare
&=! ;e9erve
1! ;e9erve legale
2! ;e9erve statutare sau cntractuale
3! 0lte re9erve
=! :r4itul sau 8ierderea re8rtat
=&! :r4itul sau 8ierderea e>erciiului 4inanciar
3-
Abiectivele 4unda2entale ale anali9ei 8e ba9a bilanului se 8t
re4lecta 7n ur2tarele#
8une 7n eviden riscul de inslvabilitate al entitiiD
studia9 8sibilitatea ele2entelr de 8asiv de a deveni
scadente la un anu2it ter2en i a ele2entelr de activ de a 4i
trans4r2ate 7n baniD
8une la dis89iia 8r8rietarilr i a acinarilr in4r2aii cu
8rivire la valarea activului reali9abil% in4r2aii necesare i
creditrilr 8entru care valarea activului re8re9int garania
creanelr lrD
cncur la deter2inarea ec<ilibrului 4inanciar 8e ter2en lung
sau 8e ter2en scurt etc!
0cce8tat ca situaie 4inanciar care red ca8italurile 8r8rii 8rin
di4erena 7ntre active i datrii% se cnsider c bilanul 4urni9ea9
in4r2aii 8rivind natura i su2ele investite 7n activele entitii%
bligaiile ei 4a de creditri% 8recu2 i 8artea 8r8rietarilr 7n aceste
resurse
3,
!
3-
:ublicat 7n @nitrul A4icial al ;26niei% :artea &% Nr! (,, bis/10!U&! 200'% 8ag!
12* 1-!
3,
Eeleag% NiculaeD @alciu% LilianaD Bunea% Qte4an% (azele contabilitii. o abordare
european i internaional% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2002% 8! +-!
-'
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
5lasi4icarea se8arat 7n bilan a activelr circulante i i2bili9ate
i a datriilr curente i 8e ter2en lung 4er in4r2aii utile% 4c6ndu*se
distincie 7ntre activele nete care sunt 7n 2d cntinuu rulate sub 4r2
de ca8ital circulant i acelea utili9ate 7n activitatea 8e ter2en lung a
7ntre8rinderii% 8recu2 i 8entru evaluarea lic<iditii i slvabilitii
acesteia!
;ubrica E re8re9int indicatrul R4nd de rul2ent! Bn 2delul
bilanului anterir% 4ndul de rul2ent era deter2inat 8rin deducerea din
ca8italurile 8er2anente .resursele 8e ter2en lung/ a activelr
i2bili9ate .utili9rile 8e ter2en lung/! 5unsc6nd c tre9reria net se
deter2in 8e ba9a relaiei de di4eren dintre 4ndul de rul2ent i
necesarul de 4nd de rul2ent .1N S E; " NE;/% deduce2 c 4ndul de
rul2ent re8re9int su2a algebric 7ntre tre9reria net i necesarul de
4nd de rul2ent care% 7n cnce8ia bilanului list% este dat de relaia#
B 9 C 5 D 5 I
;ubrica E se cnstituie 7ntr*un alt indicatr se2ni4icativ 7n
anali9a 4inanciar 8e ba9 de bilan% e>8ri26nd ca8italurile 8er2anente%
deter2inat ca di4eren 7ntre ttal active i datrii curente! A8ti2i9area
acestui indicatr este 8rble2 i28rtant 8entru 2anage2entul
entitii dearece e>cedentul sau insu4iciena resurselr 8e ter2en lung
in4luenea9 lic<iditatea% slvabilitatea i rentabilitatea!
La 7ntc2irea bilanului cntabil este bligatriu s se res8ecte
unele reguli#
8sturile 7nscrise 7n bilan s cres8und cu datele 7nregistrate
7n cntabilitate% 8use de acrd cu situaia real a 8atri2niului
stabilit cu ca9ia inventarieriiD
nu sunt ad2ise c28ensri 7ntre cnturile 7nscrise 7n bilan i
res8ectiv 7ntre veniturile i c<eltuielile din cntul de 8r4it i
8ierdere!
&28rtana bilanului 7n teria i 8ractica cntabilitii re9id din
f*nc$iile 8e care acesta le 7nde8linete 7n 8rcesul de cunatere i
in4r2are#
a! funcia de centralizare i generalizare% bilanul cnstituind una
din 4inalitile cntabilitiiD
,0
Analiz i diagnostic financiar
b! funcia de control i analiz se 2ani4est 7n 8rcesul de
ur2rire i inter8retare a 2dului de reali9are a biectivelr
stabilite% de angaCare i utili9are a resurselr dis8nibile!
&n4r2aiile cninute sunt utili9ate 7n anali9a 4inanciar*
cntabilD
c! funcia de informare% care 8er2ite utili9atrilr s 7i 4r2e9e
i2agine de ansa2blu asu8ra 7ntre8rinderii% deter2inat de
caracterul real% e>act% crelat% c28arat i legal al in4r2aiilr
8e care le cu8rinde bilanulD
d! funcia previzional% 2ani4estat 8rin re8re9entarea 8st*
4a8tic a a4acerii ca 8re2is a stabilirii de 8revi9iuni 8rivind
evluia 4en2enelr! 5alculele 8revi9inale asu8ra activitii
7n 8eriada ur2tare% asu8ra 2dului de 8artici8are a
4actrilr de 8rducie asigur deci9ii tactice i strategice 2ai
e4iciente
3(
!
:re9entarea activelr ca active i2bili9ate sau circulante de8inde
de sc8ul cruia 7i sunt destinate% cn4r2 8liticilr cntabile a8rbate
de ad2inistratri sau 8ersanele care au bligaia gestinrii entitii!
5<eltuielile e4ectuate 7n cursul e>erciiului 4inanciar% dar care
sunt a4erente unui e>erciiu 4inanciar ulterir trebuie 8re9entate la
ca8itlul c<eltuieli 7n avans!
=eniturile care nu sunt e>igibile dec6t du8 7nc<eierea
e>erciiului 4inanciar 8re9entat trebuie nea8rat s a8ar la rubrica
5reane!
=eniturile 7ncasate 7nainte de data bilanului a4erente e>erciiului
4inanciar curent% dar care sunt a4erente unui e>erciiu 4inanciar ulterir
a8ar sub titlul de =enituri 7n avans!
5<eltuielile care% dei se re4er la e>erciiul 4inanciar curent% se
vr 8lti nu2ai 7n cursul unui e>erciiu 4inanciar ulterir% trebuie
8re9entate la ?atrii!
0Custrile de valare re8re9int ttalitatea creciilr destinate s
in sea2a de reducerile valrilr activelr individuale% stabilite la data
bilanului% indi4erent dac acea reducere este sau nu de4initiv! Bn 4uncie
de caracterul 8er2anent sau 8rvi9riu al aCustrii activelr aCustrile de
3(
1abr Neculai% 5<etrariu Habriela% Conturile anuale n sistemul informaional al
ntreprinderii% ;evista Hestiunea i cntabilitatea 4ir2ei% nr! 2/2002% 8! 30!
,1
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
valare 8t 4i 8er2anente% denu2ite a2rti9ri i/sau aCustri 8rvi9rii%
denu2ite aCustri 8entru de8reciere sau 8ierdere de valare !
Bn ca9ul 7n care un activ sau datrie are legtur cu 2ai 2ult de
un ele2ent din 4r2atul de bilan% este necesar ca relaia sa cu alte
ele2ente s 4ie 8re9entat 7n ntele e>8licative! 0cest lucru trebuie s se
reali9e9e 7n 22entul 7n care 8re9entarea din ntele e>8licative este
esenial 8entru 7nelegerea situaiilr 4inanciare anuale!
0ciunile deinute la entitile a4iliate trebuie 8re9entate nu2ai 7n
cadrul ele2entelr 8rev9ute 7n acest sc8! 1ate angaCa2entele sub
4r2a garaniilr de rice 4el acrdate trebuie s 4ie 8re9entate 7n 2d
clar 7n ntele e>8licative% 4c6ndu*se nea8rat distincia 7ntre di4eritele
ti8uri de garanii recunscute de legislaia nainal! ?e ase2enea%
trebuie 4cut 8re9entare se8arat a ricrei garanii valrice care a
4st acrdat!
A232 Analiza i diagnostic*l ratelor de str*ct*r
ale acti.*l*i #ilan$ier
Se reali9ea9 7n dina2ic 8rin inter2ediul ratelr de structur ale
ele2entelr activului bilanier% valrile 7nregistrate de acestea 4iind
in4luenate de caracteristicile sectrului 7n care entitatea 7i des4ar
activitatea! :rinci8alele rate ce caracteri9ea9 structura activului
bilanier sunt#
;ata activelr i2bili9ate
;ata activelr circulante!
a2 !ata acti.elor i%o#ilizate <!ai= " 2sar 8nderea activelr
a4late la dis89iia 7ntre8rinderii 7n 2d 8er2anent% 7n ttalul
activului i se calculea9 8trivit 2delului
!ai 6 Acti.e i%o#ilizate K Total acti. H 4GG
,2
Analiz i diagnostic financiar
#2 !ata acti.elor circ*lante <!ac= " re4lect 8nderea activelr
cu caracter te28rar 7n ttal active% 4iind 2sur a
4le>ibilitii 4inanciare% 7ntruc6t evidenia9 i28rtana relativ
a activelr ur de trans4r2at 7n bani!
!ac 6 Acti.e circ*lante K Total acti.e H 4GG
0nali9a structurii activelr circulante 8ate 4i detaliat 8e
c28nentele acestra% res8ectiv stcuri% creane% nu2erar i ec<ivalente
ale nu2erarului!
#4= !ata stoc*rilor <!s= " re4lecta 8nderea stcurilr .activele
circulante cel 2ai 8uin lic<ide/ 7n ttal active circulante! Bn
8ractica ecn2ic se cnsider c un nivel ec<ilibrat al ratei
stcurilr ar 4i de a8r>i2ativ 30W 7n sectrul industrial i de
+0*+- W 7n cnstrucii i c2er! Bn s4era serviciilr%
indicatrul 7nregistrea9 niveluri sc9ute% datrit s8eci4icitii
acestui sectr!
!st 6 Stoc*ri K Acti.e circ*lante H 4GG
#3= !ata crean$elor <!cr= " re4lect 8nderea deinut de
8rt4liul de creane .7n s8ecial c2erciale/ 7n gestiunea
entitii ecn2ice% di2ensiunile indicatrului 4iind in4luenate
de ter2enele de 7ncasare sti8ulate 7n cntracte 8recu2 i de
s8eci4icul activitii des4urate de entitate!
!cr 6 Crean$eK Acti.e circ*lanteH 4GG
#A= !ata n*%erar*l*i i ec:i.alentelor de n*%erar <!d#= "
re4lecta 8nderea dis8nibilitilr bneti i a ec<ivalentelr
acestra 7n ttal active circulante i 2sar lic<iditatea
intern a entitii ecn2ice! Se a8recia9 c un nivel al
indicatrului de 1%-*2 W din activele ttale% res8ectiv 10W din
activele circulante% asigur necesitile 4inanciare ale
7ntre8rinderii!
!d# 6 Dis)2 #netiK Acti.e circ*lanteH 4GG
,3
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
La nivelul entitii ecn2ice luate 7n studiu% evluia
indicatrilr 8rivind structura activelr 8e 8eriada anali9at este
8re9entat 7n tabelul nr! 3!2!1!
1abelul 3!2!1! *voluia ratelor de structur ale activului bilanier
* W *
Nr2
crt2
S)ecifica$ie Si%#ol
'+erci$i*l financiar
N83 N84 N
1! ;ata activelr
i2bili9ate
;ai '0%(, '2%00 '0%+1
2! ;ata activelr
circulante% din care#
;ac '%2+ ,%20 )%0,
2!1! ;ata stcurilr] ;s 2%) +%( +%2
2!2! ;ata creanelr] ;cr )'%) '3%) '1%1
2!3! ;ata dis8! bneti] ;db (%+ 1%- +%(
]5ei trei indicatri s*au calculat ca 8ndere 7n ttal active
circulante!
Entitatea ecn2ic anali9at% deine 8ndere ridicat a
activelr i2bili9ate i 7n s8ecial a i2bili9rilr cr8rale .8este '0W/%
datrit^ ac<i9iinrii de s8aii c2erciale% 7n sc8ul 7nc<irierii i a unr
utilaCe te<nlgice i 2iClace de trans8rt necesare bunei des4urri a
activitii 8rinci8ale! 5reanele .7n s8ecial cele c2erciale/ dein
8nderea i28rtant 7n ttalul activelr circulante% 7n detri2entul
dis8nibilitilr bneti% ceea ce ne cnduce la a8recierea c entitatea
s*a cn4runtat 7n tat 8eriada anali9at cu acut li8s de lic<iditi!
A2A2 Analiza i diagnostic*l ratelor de str*ct*r
a datoriilor i ca)ital*l*i )ro)ri*
;atele de structur ale 8asivului bilanier% cunscute i sub
denu2irea de rate ale surselr de 4inanare% 8er2it evidenierea
as8ectelr 8rivind stabilitatea% autn2ia i 7ndatrarea 4inanciar a
entitii ecn2ice!
,+
Analiz i diagnostic financiar
a2 !ata sta#ilit$ii financiare <!sf= " re4lect 8nderea surselr
cu caracter stabil% 7n ttalul surselr de 4inanare ale entitii
ecn2ice!
!sf 6 Ca)ital )er%anent K Total )asi. H 4GG
#2 !ata a*tono%iei financiare < !af= " re4lect 8nderea
surselr 8r8rii 4lsite 7n 4inanarea activitii 7ntre8rinderii!
!af 6 Ca)ital )ro)ri* K Total )asi. H4GG
c2 !ata 1ndatorrii glo#ale <!ig= " 2sar 8nderea datriilr
ttale 4a de teri% indi4erent de natura lr% 7n ttalul surselr de
4inanare!
!ig 6 Datorii totale K Total )asi. H 4GG
La nivelul entitii ecn2ice anali9ate% evluia acestr
indicatri este 8re9entat 7n tabelul nr! 3!3!1!
1abelul 3!3!1! *voluia ratelor de structur ale datoriilor i
capitalului propriu
* W *
Nr2
crt2
S)ecifica$ie Si%#ol
'+erci$i*l financiar
N83 N84 N
1! ;ata stabilitii 4inanciare ;s4 )0%') '2%2' '1%,1
2! ;ata autn2iei
4inanciare ;a4 +2%-- 2+%+, 2'%)0
3! ;ata 7ndatrrii glbale ;ig -+%), (+%0+ ,)%31
0nali9a 7n dina2ic a ratei stabilitii 4inanciare ne cnduce la
cnclu9ia c indicatrul 7nregistrea9 tendin de 2aCrare 7n anii N*1
i N% c28arativ cu anul N*2% ur2are creterii 8nderii ca8italurilr
8er2anente 7n ttalul surselr de 4inanare! Situaia 8ate 4i cnsiderat
4avrabil% 7ntruc6t 2aCrarea ca8italului 8er2anent 7n ra8rt cu 8asivul
ttal se datrea9 creterii ca8italurilr 8r8rii!
?ei asist2 la 2aCrare a ca8italului 8r8riu al scietii 7n
ulti2ii di ani% indicele de cretere al acestuia 8e 8eriada anali9at este
devansat de cel al datriilr 8e ter2en lung% dvad 7n acest sens 4iind
,-
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
di2inuarea autn2iei 4inanciare i% i28licit% creterea 7ndatrrii
entitii% cu 8recdere 7n anii N*1 i N!
A2C2 Analiza i diagnostic*l sit*a$iei financiare
a entit$ii econo%ice
&ndicatrii 4recvent utili9ai 7n diagnsticul situaiei 4inanciare a
7ntre8rinderii i calculai 8e ba9a in4r2aiilr 4urni9ate de situaiile
4inanciare anuale% sunt# lic<iditatea% slvabilitatea% 8r4itabilitatea%
gradul de 7ndatrare i activitatea .rtaii/!
A2C242 Analiza i diagnostic*l lic:idit$ii )rin
inter%edi*l ratelor
Lic<iditatea 2sar a8titudinea 7ntre8rinderii de a 4ace 4a
bligaiilr% 7ndesebi 8e ter2en scurt% re4lect6nd ca8acitatea de a
trans4r2a ra8id activele circulante 7n nu2erar i ec<ivalente ale
nu2erarului! 5alculul ratelr lic<iditii re9ultate% 8rin c28ararea
ansa2blului lic<iditilr 8teniale cu e>igibilitile 8teniale%
cnstituie 2etd ra8id 8entru a8recierea gradului 7n care entitatea
ecn2ic 4ace 4a bligaiilr 8e ter2en scurt!
:ractica ecn2ic utili9ea9 ur2tarele rate#
a= !ata lic:idit$ii c*rente <!lc=( re4lect gradul de ac8erire a
datriilr curente din activele curente! Se rec2and ca
valarea indicatrului s se situe9e 7n Curul ci4rei 2!
!lc 6 Acti.e c*rente K Datorii c*rente
#= !ata lic:idit$ii i%ediate <!li= e>8ri2a ca8acitatea
7ntre8rinderii de a*i nra datriile 8e ter2en scurt 8rin
valri4icarea creanelr% investiiilr 4inanciare 8e ter2en scurt
i a dis8nibiliti bneti! =alarea indicatrului se cnsider
nr2al% dac se situea9 7ntre 0%)*1!
,,
Analiz i diagnostic financiar
!li 6 <Acti.e c*rente 5 Stoc*ri= K Datorii c*rente
c= !ata lic:idit$ii la .edere <!l.= nu2it i ca8acitate de 8lat%
re4lect ca8acitatea 7ntre8rinderii de a ac<ita datriile curente%
din dis8nibiliti bneti!
!l. 6 Dis)oni#ilit$i K Datorii c*rente
La nivelul entitii ecn2ice luate 7n studiu% evluia
indicatrului de lic<iditate este 8re9entat 7n tabelul nr! 3!+!1!1!
1abelul 3!+!1!1! *voluia indicatorului de lic"iditate
* W *
Nr2
crt2
S)ecificatie Si%#ol
'+erci$i*l financiar
N83 N84 N
1! ;ata lic<iditii
curente ;lc ')%+- ''%') 12+%1(
2! ;ata lic<iditii
i2ediate ;li '-%,' '-%2( 11)%'-
3! ;ata lic<iditii la
vedere ;lv 1%(0 1%-1 -%((
Bn 8ri2ii di ani su8ui anali9ei% se cnstat c valarea
indicatrului de lic<iditate curent este subunitar% dar 7n ulti2ul an%
valarea datriilr 8e ter2en scurt 4iind ac8erit 7n ttalitate de
valarea activelr circulante! ;ata lic<iditii i2ediate i cea la vedere
a8recie2 c 7nregistrea9 niveluri nr2ale 8e 7ntreaga 8eriad
anali9at!
A2C232 Analiza i diagnostic*l sol.a#ilit$ii
Slvabilitatea re4lect ca8acitatea 7ntre8rinderii de a 4ace 4a
bligaiilr de 8lat 7ndesebi din resurse 8r8rii! Se e>8ri2 8rin
indicatrul rata slvabilitii% ce 8ate 4i calculat 8rin du 2daliti#
;ata slvabilitii generale .;sg/D
;ata slvabilitii 8atri2niale .;s8/
a= !ata sol.a#ilit$ii generale <!sg= cuanti4ic riscul de
inca8acitate de 8lat a 7ntre8rinderii! &ndicatrul indic 2sura
,(
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
7n care datriile 8t 4i ac8erite 8e sea2a activelr 4ir2ei!
&ndicatrul trebuie s 7nregistre9e 2ri2i su8raunitare!
!sg 6 Acti.e totale K Datorii totale
#= !ata sol.a#ilit$ii )atri%oniale <!s)= se calculea9 ca ra8rt
intre ca8italul 8r8riu la ca8italurile 8er2anente .ca8italuri
8r8rii T datrii 8e ter2en lung/! Slvabilitatea 8atri2nial
este cnsiderat bun c6nd re9ultatul binut se situea9 7ntre
0%3 i 0%-% indic6nd 8nderea resurselr 8r8rii 7n ttalul
resurselr 8er2anente ale 7ntre8rinderii!
!s) 6 Ca)ital*ri )ro)rii K Ca)ital*ri "ro)rii 9 Datorii )e ter%en l*ng
La nivelul entitii ecn2ice luate 7n anali9% evluia celr di
indicatri se 8re9int 7n tabelul nr! 3!+!2!1!
1abelul 3!+!2!1! *voluia ratelor de solvabilitate
Nr2
crt2
S)ecifica$ie Si%#ol
'+erci$i*l financiar
N83 N84 N
1! ;ata slvabilitii generale ;sg 1%(2 1%33 1%+3
2! ;ata slvabilitii 8atri2niale ;s8 0%-3 0%2( 0%33
Ur2are 7nregistrrii unui vlu2 de active su8erir datriilr% 8e
7ntreaga 8eriad anali9at nivelul slvabilitii generale a 4st
cres8un9tr! Bn ce 8rivete slvabilitatea 8atri2nial% 2ai ales 7n
ulti2ii 2 ani su8ui anali9ei% asist2 la reducere a indicatrului%
deter2inat 7n 8rinci8al de rit2ul su8erir de cretere al datriilr 8e
ter2en lung% c28arativ cu cel al ca8italurilr 8r8rii!
A2C2A2 Analiza i diagnostic*l )rofita#ilit$ii
&ndicatrii de 8r4itabilitate .8er4r2an/ re4lect e4iciena
activitii des4urate de 7ntre8rindere% 7n sensul ca8acitii acesteia de a
bine 8r4it din resursele dis8nibile!
,)
Analiz i diagnostic financiar
:rinci8alii indicatri ce caracteri9ea9 8er4r2ana 4inanciar
unei entiti ecn2ice sunt ratele de rentabilitate% res8ectiv#
;ata rentabilitii ecn2iceD
;ata rentabilitii 4inanciare!
a= !ata renta#ilit$ii econo%ice .;ec/ re4lect^ e4iciena
activitii de e>8latare a 7ntre8rinderii% 4iind un indicatr de
a8reciere a 8er4r2anei ec<i8ei 2anageriale!
!ec 6 "rofit*l #r*t al e+)loatrii K Acti. total H 4GG
#= !ata renta#ilit$ii financiare .;4/% evaluea9 ca8acitatea
7ntre8rinderii de a degaCa 8r4it net 8rin ca8italurile 8r8rii
angaCate 7n activitatea sa! ;entabilitatea 4inanciar^
re2unerea9 8r8rietarii 7ntre8rinderii 8rin distribuirea de
dividende ctre acetia i 8rin creterea re9ervelr% care% 7n
4a8t% re8re9int cretere a averii 8r8rietarilr! &ndicatrul
re4lect^ crelaia dintre 8r4itul net% ca venit al acinarilr i
ca8italurile 8r8rii ale 7ntre8rinderii!
!f 6 "rofit net K Ca)ital*ri )ro)rii H 4GG
Evluia indicatrilr de 8r4itabilitate la nivelul entitii
ecn2ice luat 7n studiu este 8re9entat 7n tabelul 3!+!3!1!
1abelul 3!+!3!1! *voluia profitabilitii
* W *
Nr2
crt2
S)ecifica$ie
'+erci$i*l financiar
N83 N84 N
1! ;ata rentabilit^ii ecn2ice 1-%,+ -%(2 12%1(
2! ;ata rentabilit^ii 4inanciare 30%)' 1'%,1 3+%2(
0ctivitatea ecn2ic des4urat de entitatea ecn2ic 8e
8arcursul 8eriadei anali9ate 8ate 4i a8reciat cres8un9tr% 4iind
cncreti9at 7n binerea de 8r4it% at6t din activitatea de e>8latare c6t
,'
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
i din celelalte activiti! Nivelurile 2ai sc9ute ale celr 2 indicatri 7n
anul N*1 au 4st deter2inate de investiiile 7n ec<i8a2ente e4ectuate de
entitate% care dat 8use 7n 4unciune au cndus la binerea unr
8er4r2ane ecn2ic" 4inanciare 2ult su8eriare 7n anul N!
A2C2C2 Analiza i diagnostic*l grad*l*i de 1ndatorare
0utn2ia .inde8endena/ 4inanciar a entitii ecn2ice 4a
de teri 8ate 4i evaluat 8rin rata 7ndatrrii glbale .;7g/% ce e>8ri2
8nderea datriilr ttale 7n ca8italurile ttale! Se rec2and ca
valarea indicatrului s nu de8easc -0W!
!1g 6 Datorii totale K Total ca)ital*ri H 4GG
La r6ndul su% indicatrul se 8ate detalia 8e ur2tarele
variante#
a/ Levierul 4inanciar .L4/% utili9at 7n diagnsticarea riscului
4inanciar% re8re9ent6nd 8nderea datriilr 7n ca8italurile
8r8rii .valarea rec2andat a indicatrului este de 2a>i2
,0W!
Lf 6 Datorii totale K Ca)ital*ri )ro)riiH 4GG
b/ ;ata autn2iei 4inanciare .;a4/% indicatr utili9at 7n
evaluarea gradului de de8enden 4inanciar a entitii 4a de
teri! Se rec2and ca valarea ca8italurilr 8r8rii s 4ie
su8eriar celei a datriilr% res8ectiv valarea indicatrului s
4ie su8raunitar!
!af 6 Ca)ital*ri )ro)rii K Datorii totaleH 4GG
c/ 5a8acitatea de ra2bursare .5r/% re8re9ent6nd 8artea din
datriile ttale ale entitii ce 8ate 4i ac<itat din ca8acitatea
de aut4inanare! Se rec2and ca un 8rcent de 2ini2 2-*
30W din datriile ttale s 8at 4i susinut de ca8acitatea de
aut4inanare!
(0
Analiz i diagnostic financiar
Cr 6 Ca)acitatea de a*tofinan$are K Datorii totaleH 4GG
Evluia indicatrilr de 7ndatrare la nivelul entitii anali9ate
este 8re9entat 7n tabelul 3!+!+!1!
1abelul 3!+!+!1! *voluia indicatorilor privind ndatorarea
* W *
Nr2
crt2
S)ecifica$ie
'+erci$i*l financiar
N83 N84 N
1! ;ata 7ndatrrii glbale -+%), (+%0+ ,)%31
2! Levierul 4inanciar 12)%' 302%, 22'%1
3! ;ata autn2iei 4inanciare ((%, 33%0 +3%,
+! 5a8acitatea de ra2bursare '-%+ +,%1 (+%1
Bndatrarea entitii ecn2ice este ridicat% 4iind deter2inat de
rit2ul de cretere al datriilr .7n s8ecial 8e ter2en 2ediu i lung/%
su8erir celui 7nregistrat de ca8italurile 8r8rii% ceea ce ne cnduce la
a8recierea c entitatea 7nregistrea9 de8enden ridicat 4a de teri
.2ai ales 7n ulti2ii 2 ani su8ui anali9ei/! A alt cau9 a 7ndatrrii
ridicate a entitii .dei bene4icia9 de ca8acitate de aut4inanare
ridicat/ re8re9int li8sa de lic<iditi necesare ac<itrii bligaiilr
scadente% ur2are 7n 8rinci8al ne7ncasrii la ter2en a creanelr
c2erciale!
A2L2 Analiza i diagnostic*l indicatorilor ca)acit$ii
de finan$are
0nali9a ratelr de structur a bilanului 8er2ite studiul structurii
4inanciare a 7ntre8rinderii% res8ectiv e>a2inarea 2dului 7n care sunt
re8arti9ate sursele de 4inanare a activelr 7ntre ca8italurile 8r8rii i
a8rturile e>terne% de unde re9ult autn2ia .inde8endena/ 4inanciar
a 7ntre8rinderii!
Structura 4inanciar este un cnce8t 4unda2ental 7n gestiunea
4inanciar a 7ntre8rinderii% dearece deter2in cstul ca8italului i are
in4luen asu8ra 8liticii de investiii% a4ect6ndu*i rentabilitatea! Sursele
(1
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
de 4inanare trebuie ada8tate naturii activelr 8e care le 4inanea9!
;esursele utili9ate 8entru 4inanarea unui activ i2bili9at trebuie s
8at r26ne investite 7n 7ntre8rindere durat cel 8uin egal cu durata
de via a acestuia!
&ndicatrii ca8acitii de 4inanare &ndicatrii ca8acitii de 4inanare caracteri9ea9 ca8acitatea
7ntre8rinderii de a ac8eri% 7n di4erite grade i 8e sea2a di4eritelr
resurse de 4inanare% utili9rile% adic activele 8e care le gestinea9!
:rin 2dul de utili9are a lr% se 8une 7n evidena a8licarea 8rinci8iilr
4unda2entale ale 4inanrii% 7n 8ri2ul r6nd cel al ec<ivalenei
crnlgice! Bn acest sens se recurge la criteriul ti28% lu6nd ca li2it
anul de gestiune! Este esenial s se cnstate dac 7ntre8rinderea alc
8arte a resurselr 4inanciare cu caracter 8er2anent 8entru 4inanarea
8lasa2entelr 8e ter2en scurt% adic dac i*a luat 2arC de siguran
7n 8rivina 7n48tuirii ec<ilibrului su 4inanciar% cnstruindu*i% 7n acest
sens% 4ndul de rul2ent net 7ntr* di2ensiune care s*l Custi4ice 8rin
8ris2a criteriilr de e4icien i risc!
Bn cadrul acestui ti8 de indicatri se 8t cnstrui rate ale 4inanrii
activelr i2bili9ate i rate ale 4inanrii activelr circulante% res8ectiv#
;ata 4inanrii activelr i2bili9ate 8e sea2a resurselr
4inanciare 8r8rii!

r)
6 Ca)ital*ri )ro)rii K Acti.e i%o#ilizate nete M 4
Bn ca9urile 7n care nivelul acestui ce4icient este egal sau 2ai
2are ca 1% se cnsider c situaia 4inanciar a 7ntre8rinderii este bun!
Bn aceste situaii% 7ntre8rinderea 4inanea9 8e sea2a ca8italului 8r8riu
nu nu2ai activele i2bili9ate% ci i 8arte a activelr circulante!
0ceasta 7i 8er2ite s dis8un de un 4nd de rul2ent 8r8riu% ele2ent
ntabil al cnsistenei ec<ilibrului su 4inanciar!
;ata 4inanrii activelr circulante 8e sea2a 4ndului de
rul2ent net% indicatr deter2inat 8trivit relaiei#
Ac
fr
6 ond de r*l%ent net K Acti.e circ*lante
(2
Analiz i diagnostic financiar
&ndicatrul e>8ri2 finanarea stabil a activelor circulante i
8une 7n eviden 7ntr* 2anier se2ni4icativ i28rtana ce se acrd
4ndului de rul2ent! Nivelul su varia9 7ntre 0 .c6nd 4ndul de rul2ent
este ine>istent/ i 1 .c6nd 7ntregul 8asiv al 7ntre8rinderii ar 4i cnstituit
nu2ai 8e sea2a ca8italului 8er2anent/!
&ndicatrul este util 8entru a a8recia 8rin c28araii cu
7ntre8rinderi si2ilare% c6t i 8rin 8ris2a evluiei 4en2enului 7n ti28%
8recu8rile 7ntre8rinderii 8entru a*i 4inana stcul util i a*i creea
2arCa de siguran necesar asigurrii cntinuitii 8rcesului 8rductiv%
7n ca9ul a8ariiei unr 4en2ene nedrite!
?eseri% se recurge i la deter2inarea unei rate denu2it rata de
ac8erire a stcurilr% 8trivit 2delului#
!
s
6 ond de r*l%ent net K Stoc*ri
;ata 4inanrii activelr circulante 8e sea2a creditului
4urni9r% cnstruit 8e du nivele% du8 relaiile#
Ac
cf
6 Datorii fa$ de f*rnizori K Acti.e circ*lante
Ac
cf
6 Datorii fa$ de f*rnizori K Stoc*ri
&ndicatrul e>8ri2 8r8ria 4inanrii activelr circulante%
res8ectiv a stcurilr% 8e sea2a datriei 4a de 4urni9rii 7ntre8rinderii!
Bn egal 2sur% arat 8artea Rdesc8erit a activelr circulante%
res8ectiv a stcului ce ur2ea9 a se 4inana 8e sea2a 4ndului de
rul2ent% 8recu2 i a altr resurse 8e ter2en scurt!
;ata 4inanrii activelr circulante 8e sea2a creditului bancar
8e ter2en scurt% cnstruit 8e du nivele% 8trivit relaiilr#
Ac
i#
6 Credit #ancar )e ter%en sc*rt K Acti.e circ*lante
Ac
i#
6 Credit #ancar )e ter%en sc*rt K Stoc*ri
&ndicatrul e>8ri2 8r8ria 4inanrii activelr circulante%
res8ectiv a stcurilr% 8e sea2a creditului bancar 8e ter2en scurt!
(3
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
La nivelul entitii ecn2ice anali9ate% evluia ratelr de
4inanare a activelr este 8re9entat 7n tabelul 3!-!1!
1abelul 3!-!1! *voluia ratelor de finanare a activelor
*7n lei*
Nr2
crt2
Indicatori
'+erci$i*l financiar
An N83 An N84 An N
1!
5a8ital 8er2anent 22!(-+!)+1 21!))+!'0, 23!1+3!2-+
2!
5a8italuri 8r8rii 1,!0),!3,( 1(!20-!10( 21!332!0--
3! 5redite bancare 8e ter2en
scurt ,!,,)!+(+ +!,('!('' 1!)11!1''
+!
?atrii " 4urni9ri 12!3+'!)2' 10!3,3!)'' 11!00)!-()
-!
0ctive i2bili9ate 1'!'3)!2+- 1-!(,2!)(1 1)!(2'!0(+
,!
0ctive circulante )!,+,!2() 11!-,2!'2, 13!(21!223
(!
End de rul2ent net 2!)1,!-', ,!122!03- +!+1+!1)0
)!
Stcuri 3!12,!001 3!22,!')+ 3!3'1!((0
'! ;ata 4inanrii activelr
i2bili9ate din resurse
8r8rii .2/-/ 0%)1 1%0' 1%1+
10! ;ata de 4inanare a activelr
circulante .(/,/ 0%33 0%-3 0%32
11! ;ata de 4inanare a
stcurilr .(/)/ 0%'0 1%'0 1%30
12! ;ata 4inanrii activelr
circulante 8e sea2a
creditului 4urni9r .+/,/ 1%+3 0%'0 0%)0
13! ;ata 4inanrii activelr
circulante 8e sea2a
creditului bancar 8e ter2en
scurt .3/,/ 0%(( 0%+0 0%13
0ata de finanare a activelor imobilizate din resurse proprii este
7n cntinu cretere 8e 8arcursul 8eriadei anali9ate% entitatea reuind s
4inane9e 8e sea2a ca8italului 8r8riu nu nu2ai activele i2bili9ate ci
i 8arte a activelr circulante% dis8un6nd ast4el de un 4nd de rul2ent
8r8riu% ele2ent ntabil al cnsistenei ec<ilibrului 4inanciar!
0ata de finanare a stocurilor este cres8un9tare 8e 8eriada
anali9at% 4ndul rul2ent 4inan6nd 7n 7ntregi2e stcurile!
(+
Analiz i diagnostic financiar
0ata datoriilor ctre furnizori 7nregistrea9 un nivel descendent%
ceea ce 7nsea2n c datriile 4ir2ei 4a de 4urni9ri sunt 7n scdere 8e
8arcursul 8eriadei anali9ate% iar autn2ia 4inanciar crete!
0ata finanrii activelor circulante pe seama creditului bancar
pe termen scurt% 7n scdere 8e 8eriada anali9at% activele circulante
4iind 4inanate 7n 2are 2sur .2ai ales 7n e>erciiile 4inanciare N*1 i
N/ 8e sea2a 4ndului de rul2ent!
A2D2 Analiza i diagnostic*l ratelor de gesti*ne
<acti.itate=
Hestiunea 4inanciar 8e ter2en scurt necesit in4r2aii 8entru
a8recierea ec<ilibrului 4inanciar i a lic<iditii 7ntre8rinderii 7n
dina2ic% ceea ce i28une deter2inarea unr rate de rtaie a 8sturilr
de bilan! ;atele de rtaie 4urni9ea9 in4r2aii dina2ice dearece
8er2it s se intrduc di2ensiune te28ral 7n anali9a bilanului% 8rin
evidenierea rit2ului de 2di4icare i re7nnire a unr 8sturi bilaniere!
Nu2rul de rtaii al unui 8st de bilan c28ar un 4lu> de
activitate .v6n9ri% a8rvi9inri*cu28rri/ cu ele2ente de 8atri2niu
.activul ttal% activul circulant% ca8italul ttal% ca8italul 8r8riu/
7ncredinate 7ntre8rinderii% indic6nd intensitatea cu care este valri4icat
8atri2niul 7ntre8rinderii!
?urata 7n 9ile .luni% ani/ a unei rtaii% 7n relaie invers cu
nu2rul de rtaii% re4lect ra8iditatea unei 7ncasri .8li/# un decalaC
7ntre ter2enul de recu8erare a creanelr i ter2enul de 8lat a
4urni9rilr 8ate 4i bene4ic 8e ter2en scurt% cresc6nd lic<iditile
7ntre8rinderii!
:entru a deter2ina 2dul 7n care se derulea9 activitatea%
2anagerii de t8 sunt 7n 2sur s valri4ice in4r2aiile 4urni9ate 8rin
2anage2entul 4inanciar% cnstruind 2ultitudine de rate de gesti*ne
AN
ce vr 4i utili9ate 8entru a8recierea nivelului de utili9are a resurselr
a4late la dis89iia 4ir2ei% res8ectiv vite9a cu care acestea 8arcurg
3)
0lina 1edra 5iu<ureanu% !anagement financiar% Editura Universitii Lucian
Blaga din Sibiu% 200'% 8ag! '3!
(-
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
circuitul ecn2ic i se trans4r2 7n lic<iditi% 7n ca9ul activelr% ri
vite9a de re7nnire a resurselr% 7n ca9ul 8asivelr!
1ate aceste rate 8resu8un c28araii 7ntre ci4ra de a4aceri .50/
i di4erite ele2ente ale activelr% datriilr i ca8italurilr 8r8rii
8rnind de la ideea c trebuie s e>iste un ec<ilibru relainal 7ntre
acestea! Literatura de s8ecialitate evidenia9 du 2daliti de
e>8ri2are a acestr rate#
ca n*%r de rota$ii <Nr2rot2= 8rin ci4ra de a4aceri%
e>8ri26ndu*se de c6te ri un ele2ent de activ sau de 8asiv se
trans4r2 7n lic<iditi! :entru ca activitatea s 4ie cnsiderat
8er4r2ant% aceti indicatri trebuie s se situe9e la niveluri
c6t 2ai ridicate% adic ele2entul de bilan s 8artici8e la c6t
2ai 2ulte cicluri de 8rducie! Se deter2in cn4r2 relaiei#
#ilan$ de )ost
CA
2 rot 2 Nr
d*rata 1n zile a *nei rota$ii .?9/ arat durata 2edie 7n care
ele2entul anali9at 8arcurge 7ntregul ciclu ecn2ic i se
re7ntarce 7n 4ir2 sub 4r2a iniial bneasc! Bn ca9ul 7n care
ratele de rtaie se e>8ri2 7n aceast 4r2% 8entru ca 4ir2a s
4ie 8er4r2ant% indicatrii trebuie s se situe9e la niveluri c6t
2ai sc9ute ceea ce 7nsea2n recu8erare 2ai ra8id a
ele2entului anali9at sub 4r2 bneasc! @delul general de
calcul este dat de relaia#
3,-
CA
#ilan$ de )ost
Dz
&ndicatrii de activitate .gestiune/ 4urni9ea9 in4r2aii 8rivind
vite9a de intrare sau de ieire a 4lu>urilr de nu2erar ale 7ntre8rinderii
8recu2 i ca8acitatea 7ntre8rinderii de a cntrla ca8italul circulant i
activitile c2erciale de ba9 ale 7ntre8rinderii! :rinci8alii indicatri de
gestiune utili9ai 7n 8ractica ecn2ic sunt#
a/ ,iteza de rotaie a activelor totale% c2ensurea9 a8rtul
activelr ttale la reali9area ci4rei de a4aceri! E>8ri2 e4iciena
cu care sunt utili9ate 2iClacele de care dis8une 4ir2a! A
(,
Analiz i diagnostic financiar
Cudecat de valare se 8ate 4ace nu2ai 7n ca9ul 7n care se
ur2rete evluia 7n dina2ic a acesteia% e>8ri2at 7n nu2r
de rtaii 8e an! A rat in4eriar 2ediei 8e industrie .2%- ri/
sugerea9 c 4ir2a nu generea9 su4iciente v6n9ri 4a de
activele 8e care le utili9ea9% situaia 8ut6nd 4i cnsecin a
gestinrii ine4iciente a stcurilr! 5i4ra de a4aceri trebuie s
creasc% iar activele care nu aduc nici un 8r4it ar trebui
dis8nibili9ate! Se e>8ri2 8rin di indicatri#
a1/ Nu2r de rtaii a activelr ttale.Nrat/#
Nrat 6 Cifra de afaceriKTotal acti.e
a2/ ?urata unei rtaii a activelr ttale .?rat/#
Drat 6 Total acti.eKCifra de afaceri + ADL zile
b/ ,iteza de rotaie a capitalurilor proprii% relev de c6te ri
4ir2a avansea9 i recu8erea9% 8e durata unui e>erciiu
4inanciar% resursele 8r8rii 8e care le gestinea9! =alarea
cnsiderat 2ini2 8entru un 2anage2ent e4icient este de 2
rtaii% res8ectiv 1)0 de 9ile! Se e>8ri2 8rin di indicatri#
b1/ Nu2r de rtaii ale ca8italurilr 8r8rii .Nrc8/#
Nrc) 6 Cifra de afaceriKCa)ital*ri )ro)rii
b2/ ?urata unei rtaii a ca8italurilr 8r8rii .?rc8/#
Drc) 6 Ca)ital*ri )ro)riiKCifra de afaceri + ADL zile
c/ ,iteza de rotaie a stocurilor% 4er in4r2aii 8rivind nu2rul
de rtaii ale stcurilr .sau nu2rul de 9ile 7n care bunurile
sunt stcate 7n 7ntre8rindere/ 8e 8arcursul e>erciiului
4inanciar! 5nstituie unul dintre cei 2ai relevani indicatri
legai de activitatea 4ir2ei! =alarea 2ini2 care asigur
e4icien acce8tabil a gestiunii stcurilr este de ) rtaii%
res8ectiv +- de 9ile! Cile de accelerare a vitezei de rotaie a
activelor circulante sunt variate% ele 4iind s8eci4ice 4iecrei
((
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
4a9e a activitii# a8rvi9inare .asigurarea unei a8rvi9inri
rit2ice% e>istena 8er2anent a unui stc de siguran%
reducerea 8ierderilr 8rin 72buntirea cndiiilr de
de89itare etc!/% 8rducie .re8riectarea 8rduselr i
asi2ilarea de ni 8rduse cu cnsu2uri 2ai reduse%
8er4ecinarea 8rceselr i 8rcedeelr te<nlgice%
rgani9area cres8un9tare a 8rduciei i 2uncii%
rgani9area rainal a trans8rtului intern i a a8rvi9inrii
lcului de 2unc% creterea nivelului calitativ al 8rduselr
etc!/ i v6n9are .creterea rit2ului v6n9rilr% s8rirea rit2ului
de 7ncasare a 8rduciei livrate etc!/! :entru a bine i2agine
2ai detaliat asu8ra gestiunii lr% se anali9ea9 8e 8rinci8alele
categrii de stcuri!
Se e>8ri2 8rin di indicatri#
c1/ Nu2r de rtaii ale stcurilr .Nrs/#
Nrs 6 Cifra de afaceriKStoc*ri %edii
c2/ ?urata de stcare .?s/#
Ds 6 Stoc*ri %ediiKCifra de afaceri + ADL zile
d/ ,iteza de rotaie a debitelor -clieni evidenia9 e4icacitatea
7ntre8rinderii 7n 7ncasarea creanelr sale! =alarea 8ti2 ar
trebui s 4ie de 2a>i2 30 de 9ile% durat 2ai 2are 8ut6nd
avea ca e4ect blcaCele 4inanciare care% la r6ndul lr% generea9
cnsecine dintre cele 2ai grave 8entru 4ir2 .i28sibilitatea
de ac<itare a datriilr% a8elarea la surse e>terne de 4inanare%
c<eltuieli etc!/! Se e>8ri2 8rin di indicatri#
d1/ Nu2r de rtaii ale creanelr .Nrc/#
Nrc 6 Cifra de afaceriKSold %edi* clien$i
()
Analiz i diagnostic financiar
d2/ ?urata 2edie de recu8erare a creanelr .?r/#
Dr 6 Sold %edi* clien$iKCifra de afaceri + ADL zile
e/ ,iteza de rotaie a creditelor 7furnizor% a8r>i2ea9 nu2rul
de 9ile de creditare 8e care 7ntre8rinderea le bine de la
4urni9rii si! @sar 8eriada 2edie la care 4ir2a 7i
nrea9 datriile 4a de 4urni9ri% res8ectiv durata 2edie de
ti28 c6t ea bene4icia9 de creditul 4urni9r ca surs de
4inanare a activelr circulante! =alarea 8ti2 a
indicatrului este de 2a>i2u2 30 de 9ile! Bn anali9a 4inanciar
trebuie ur2rite du crelaii 4unda2entale legate de aceast
rat
3'
#
durata de rotaie a creditelor furnizori 8 durata cumulat a
stocurilor de materii prime, produse n curs de fabricaie i
produse finite .4ir2 cu activitate de 8rducie/ sau durata
de rotaie a creditelor furnizori 8 durata de rotaie a
stocurilor de mrfuri .4ir2 cu activitate c2ercial/% 8rin
asigurarea creia 4ir2a ar 8utea 4i ca8abil s 4inane9e
7ntregul ciclu de 8rducie .c2erciali9are/ 8e sea2a
resurselr 8rcurate de la 4urni9riD
durata de rotaie a creditelor furnizori 8 durata de rotaie a
creanelor-clieni% 8rin asigurarea creia 4ir2a ar 4i ca8abil
s bin un e>cedent 4inanciar din di4erena dintre resursele
8rcurate de la 4urni9ri i cele 8use la dis89iia clienilr!
Se e>8ri2 8rin di indicatri#
e1/ Nu2r de rtaii ale creditelr *4urni9r .Nrc4/#
Nrcf 6 Cifra de afaceriKSold %edi* f*rnizori
e2/ ?urata 2edie de ac<itare a 4urni9rilr .?4/#
Df 6 Sold %edi* f*rnizoriKCifra de afaceri + ADL zile
La nivelul entitii ecn2ice anali9ate% evluia indicatrilr de
activitate este 8re9entat 7n tabelul 3!,!1!
3'
-dem% 8ag! ',!
('
Analiza i diagnosticul poziiei financiare a firmei
1abel 3!,!1! *voluia indicatorilor de gestiune 9activitate:
*7n lei*
Nr2
crt2
Indicatori
'+erci$i*l financiar
N83 N84 N
1
5i4ra de a4aceri 3-!00'!))1 3'!130!1', -3!)()!-,'
2
Stcuri 3!12,!001 3!22,!')+ 3!3'1!((0
3
Sld 2ediu clieni 3!023!0-3 +!'+0!--+ -!00-!'0'
+
Sld 2ediu 4urni9ri 12!3+'!)2' 10!3,3!)'' 11!00)!-()
-
0ctive ttale 2)!-)+!-23 2(!32-!('( 32!+-0!2'(
,
5a8ital 8r8riu 1,!0),!3,( 1(!20-!10( 21!332!0--
( =ite9a de rtaie a activelr*
nu2r .1/-/ 1%22 1%+3 1%,,
) ?urata unei rtaii " 9ile
.-/1/ 2') 2-- 220
' =ite9a de rtaie a ca8italuri
8r8rii*nu2r .1/,/ 2%1) 2%2( 2%-3
10 ?urata unei rtaii " 9ile
.,/1/ 1,) 1,0 1+-
11 =ite9a de rtaie a
stcurilr*nu2r .1/2/ 11%20 12%13 1-%)'
12
?urata de stcare " 9ile .2/1/ 33 30 23
13 =ite9a de rtaie a creanelr
" clieni *nu2r .1/3/ 11%-) (%'2 10%(,
1+ ?urata 2edie de recu8erare
a creanelr*clieni " 9ile
.3/1/ 32 +, 3+
1- =ite9a de rtaie a datriilr
" 4urni9ri " nu2r .1/+/ 2%)3 3%() +%)'
1, ?urata 2edie de 8lat a
4urni9rilr " 9ile .+/1/ 12' '( (-
?in cele 8re9entate 7n tabelul 3!,!1! se 8t des8rinde unele
cnclu9ii 8rivind activitatea des4urat de entitate 8e 8arcursul celr
trei e>erciii 4inanciare% ast4el#
1! ;taia activelr este 7n cretere de la un an la altul% 8ate 4i
cnsiderat bun% caracteri96nd e4iciena cu care sunt 4lsite
)0
Analiz i diagnostic financiar
activele de 7ntre8rindere! Se cnstat accelerare a rtaiei
activelr de la 2') 9ile 7n anul N*2 la 220 9ile 7n anul N!
2! ;taia ca8italurilr 8r8rii 8ate 4i cnsiderat nr2al% 4iind
7n cretere 8e 8eriada anali9at% de la 2%1) rtaii 7n anul N*2
la 2%-3 rtaii 7n anul N% durata unei rtaii a ca8italurilr
8r8rii% reduc6ndu*se de la 1,) 9ile 7n anul N*2 la 1+- 9ile 7n
anul N!
3! ;taia stcurilr cnstat2 c este ascendent 7n 8eriada
anali9at% 7nregistr6ndu*se un nu2r crescut de rtaii .11%20 7n
anul N*2% res8ectiv 1-%)' 7n anul N/ 7n cndiiile reducerii
nu2rului de 9ile de stcare de la 33 9ile 7n anul N*2 la 23 9ile
7n anul N!
+! Bn ceea ce 8rivete vite9a de rtaie a creanelr*clieni i
datriilr*4urni9ri% cnstat2 8e de 8arte% 7nt6r9ieri 7n
7ncasarea creanelr i ac<itarea bligaiilr ctre 4urni9ri iar%
8e de alt 8arte% un de9ec<ilibru 7ntre durata 2edie de
recu8erare a creanelr i cea a ac<itrii bligaiilr ctre
4urni9ri% 8e 7ntreaga 8eriad anali9at! 0st4el% 7n e>erciiul
4inanciar N*2% entitatea ecn2ic 7i 7ncasea9 clienii 7n
2edie la 32 9ile i 7i ac<it 4urni9rii 7n 2edie la 12' 9ile!
Situaia se 2enine i 7n e>erciiile 4inanciare ur2tare% dei
cnstat2 uar reducere a decalaCului dintre ter2enul
2ediu de 7ncasare al creanelr .+, 9ile% res8ectiv 3+ 9ile/ i
cel de ac<itare a 4urni9rilr .'( 9ile% res8ectiv (- 9ile/!
)1
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
Ca)itol*l I72
Analiza i diagnostic*l ec:ili#r*l*i
financiar
;eali9area biectivului 2aCr al unei 7ntre8rinderi .2a>i2i9area
valrii sale 8atri2niale/ 8ate avea lc nu2ai 7n cndiiile unei
activiti 8r4itabile i de 2eninere a ec<ilibrului! Bntr* deter2inare
4inanciar% ec<ilibrul 4inanciar re8re9int egalitatea dintre sursele
4inanciare i 2iClacele ecn2ice necesare des4urrii activitii de
e>8latare 8e ter2en lung i scurt! 0nali9a 4inanciar evidenia9
2dalitile de reali9are a ec<ilibrului 4inanciar av6nd ca biective#
ec<ilibrul 8e ter2en lung " se c28ar ca8italul 8er2anent
.resurse 8er2anente/ cu activele i2bili9ate .utili9ri
8er2anente/ re9ult6nd 4ndul de rul2ent .E;/
ec<ilibrul 8e ter2en scurt " se c28ar activele circulante
.utili9ri te28rare/ cu bligaiile 8e ter2en scurt .resurse
te28rare/% indicatrul 4lsit 4iind nevia de 4nd de rul2ent
.NE;/
ec<ilibrul curent " se c28ar 4ndul de rul2ent cu nevia de
4nd de rul2ent% indicatrul 4lsit 4iind tre9reria neta .1/
+0
:entru deter2inarea ec<ilibrului 4inanciar este necesar
res8ectarea a du crelaii #
activele stabile .cu lic<iditate 8este 1 an/ trebuie 4inanate din
surse stabile .cu e>igibilitate 2ai 2are de 1 an/D
+0
StarF Lrent% :antea &an @arius% Analiza situaiei financiare a firmei. *lemente
teoretice i studiu de caz% Editura Ecn2ic% Bucureti% 2001% 8ag! 1-1!
)2
Analiz i diagnostic financiar
activele circulante% ciclice .cu lic<iditate sub 1 an/ trebuie
4inanate din datrii 8e ter2en scurt .cu e>igibilitate 2ai 2ic
de 1 an/!
A a8reciere a ec<ilibrului 4inanciar al unei 7ntre8rinderi i
evaluare a strii acestuia se 8ate ba9a nu dar 8e anali9a 4ndului de
rul2ent% a nevii de 4nd de rul2ent i a tre9reriei% ci ea trebuie
c28letat cu anali9a indicatrilr de lic<iditate% slvabilitate%
8r4itabilitate " cnsiderai indicatri de bnitate 4inanciar% dar i cu
ali indicatri ce e>8ri2 2dul de gestinare a 7ntre8rinderii!
0ceti indicatri nu e>8ri2 gradul 7n care 7ntre8rinderea dis8une
de surse 8er2anente 8entru a*i ac8eri utili9rile 8er2anente sau
gradul 7n care 7ntre8rinderea 7i ac8er utili9rile te28rare din
e>cedentul de resurse te28rare% ci ei cntribuie dar la stabilirea
2surii 7n care 7ntre8rinderea 4ace 4a ter2enelr de 8lat 8recu2 i
ca8acitatea de trans4r2are a activelr sale 7n lic<iditi!
Este adevrat c situaia net i evluia sa% re8re9int 8unctul de
8rnire 8entru anali9a ec<ilibrului 4inanciar% 8entru a vedea dac activul
7ntre8rinderii 8ate 4ace 4a datriilr ttale angaCate de aceasta#
SN 6 AT 5 DT
+1
unde#
SN S Situaia net
01 S 0ctiv ttal
?1 S ?atrii ttale
+1
:etrescu Silvia% Analiz i diagnostic financiar-contabil% Editura 5E550;%
Bucureti% 200)% 8ag! 1'2!
)3
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
C242 Analiza i diagnostic*l ec:ili#r*l*i
financiar )e #aza corela$iei fond de
r*l%ent 8necesar de fond de r*l%ent8
trezorerie
Ec<ilibrul 4inanciar al 7ntre8rinderii a8are% ca egalitate 7ntre
nevi i resurse de 4inanare! 5u2 nevile de 4inanare sunt structurate
8e categrii de 8riritate% deter2in ca ec<ilibrul 4inanciar
2icrecn2ic s 4ie un ec<ilibru structural ce re4lect stare la un
anu2it 22ent dat% 4iind% deci% ec<ilibru 4inanciar static! 5u2% 7ns%
7ntre8rinderea este 8rivit ca un siste2% ca un 2ecanis2 7n care 7ntre
di4eritele structuri se stabilesc diverse cne>iuni% ec<ilibrul 4inanciar
trebuie s 4ie 8rivit i ca un ec<ilibru dina2ic% res8ectiv 4uncinal!
C24242 Analiza i diagnostic*l fond*l*i de r*l%ent
Fondul de rulment re8re9int un cnce8t des utili9at de ctre
analitii 4inanciari 7ntruc6t 8er2ite a8recierea cndiiilr ec<ilibrului
4inanciar! Ec<ilibrul 4inanciar re9ult din c28araia 7ntre lic<iditi
.8eriada necesar trans4r2rii activelr 7n bani/ i e>igibilitatea
resurselr% res8ectiv% res8ectarea regulii tradiinale a ec<ilibrului
4inanciar 8trivit creia utili9rile trebuie s 4ie 4inanate din resursele
r2ase la dis89iia 7ntre8rinderii 8eriad de ti28 egal cu durata de
via a acestr utili9ri! 0ceast regul de 8ruden 8ate 4i 7nde8linit
atunci c6nd se cnstituie 2arC de securitate .siguran/ denu2it 4nd
de rul2ent% re8re9entat de e>cedentul ca8italurilr 8er2anente 4a de
ttalul i2bili9rilr 7n su2 brut sau e>cedentul activelr circulante 7n
ra8rt cu datriile 8e ter2en scurt!
Bn teria ecn2ic s*au i28us du cnce8te ale 4ndului de
rul2ent 7n 4uncie de bilanul utili9at 8entru calculul su! 0ceste
cnce8te se re4er la #
4ndul de rul2ent 4inanciar .E;E/ sau net% calculat 8e ba9a
bilanului 4inanciarD
)+
Analiz i diagnostic financiar
4ndul de rul2ent net glbal .E;NH/% calculat 8e ba9a
bilanului 4uncinal!
ond*l de r*l%ent net <financiar= se calculea9 7n ba9a
bilanului 4inanciar
+2
.tabel +!1!1/ care 8re9int at6t activul c6t i 8asivul
sub 4r2a a du 2ari 2ase c28acte #
" 2as relativ 8er2anent% cu durat de utili9are 2ai 2are de
1 an " 8entru activ% re8re9entat de activul i2bili9at iar
8entru 8asiv de ca8italul 8er2anentD
" 2asa 2bil cu durat de utili9are 2ai 2ic de 1 an% 4r2at
din activul circulant 7n 8artea de activ i de bligaiile 8e
ter2en scurt 7n 8artea de 8asiv!
1abelul +!1!1! !odelul bilanului financiar
ACTI7 <-TILIZ!I= "ASI7 <!'S-!S'=
&! 051&=E ;E0LE NE1E 5U
L&5X&?&101E @0& @0;E
?E 1 0N
1! 0ctive i2bili9ate nete
2! 0ctive circulante cu
lic<iditate 2ai 2are de 1 an
3! 5nturi de regulari9are i
asi2ilate cu lic<iditate 2ai 2are
de 1 an
&! :0S&=E ;E0LE 5U
EU&H&B&L&101E @0& @0;E ?E 1
0N
1! 5a8italuri 8r8rii
2! :rvi9iane 8entru riscuri i c<eltuieli
cu e>igibilitate 2ai 2are de 1 an
3! 5nturi de regulari9are i asi2ilate cu
e>igibilitate 2ai 2are de 1 an
&&! 051&=E ;E0LE NE1E 5U
L&5X&?&101E @0& @&5Y ?E
1 0N
1! Stcuri i 8rducie 7n curs de
e>ecuie
2! 5reane cu lic<iditate 2ai
2ic de 1 an
3! &nvestiii 4inanciare 8e ter2en
scurt% casa i cnturi la bnci
&&! :0S&=E ;E0LE 5U
EU&H&B&L&101E @0& @&5Y ?E 1 0N
1! ?atrii 4inanciare cu e>igibilitate 2ai
2ic de 1 an
2! ?atrii de e>8latare cu e>igibilitate
2ai 2ic de 1 an
3! ?atrii 7n a4ara e>8latrii cu
e>igibilitate 2ai 2ic de 1 an
+! :rvi9iane 8entru riscuri i c<eltuieli
+2
Niclae Balte .crdnatr/% Analiza economico-financiar a ntreprinderii%
Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu% 2003% 8ag! 2)+!
)-
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
ACTI7 <-TILIZ!I= "ASI7 <!'S-!S'=
cu e>igibilitate 2ai 2ic de 1 an
:artea de sus a bilanului 4inanciar re4lect structura 4inanciar
8rin stabilitatea c28nentelr sale% iar 8artea de Cs re4lect
cnCunctura% ciclul de activitate al 7ntre8rinderii!
Se 8un 7n eviden du reguli 8rinci8ale ale 4inanrii#
nevile 8er2anente de alcare a resurselr 4inanciare% se vr
ac8eri din surse 8er2anente .ca8italurile 8er2anente/%
7ndesebi din ca8italurile 8r8riiD
nevile te28rare se vr ac8eri din resurse te28rare!
@dul de calcul al 4ndului de rul2ent% are 7n vedere cele du
8ri ale bilanului 4inanciar#
a/ 8artea de sus a bilanului% 4r2at din resurse i utili9ri
8er2anente! Se calculea9 ca di4eren 7ntre ca8italul
8er2anent .5:/ i activele i2bili9ate nete .0&N/#
! 6 C" 5 AIN
+3
Bn acest ca9 4ndul de rul2ent e>8ri2 e>cedentul de resurse
8er2anente care asigur 4inanarea nevilr 8er2anente! 0cest e>cedent
de resurse 8er2anente degaCat din 8artea su8eriar a bilanului este
4lsit 8entru ac8erirea nevilr din 8artea de Cs a bilanului% 4iind
destinat re7nnirii activelr circulante!

b/ 8artea de Cs a bilanului% 4r2at din resurse i utili9ri
te28rare! Se calculea9 ca di4eren 7ntre activele circulante
.05/ i datriile ttale 8e ter2en scurt .?1S/!
! 6 AC 5 DTS
CC
+3
:etrescu Silvia% Analiz i diagnostic financiar-contabil% Editura 5E550;%
Bucureti% 200)% 8ag! 1',D i H<erg<e =6lceanu% =asile ;bu% Niclae Hergescu%
Analiz economico-financiar% Editura Ecn2ic% 200-% 8ag! 3-)!
++
:etrescu Silvia% Analiz i diagnostic financiar-contabil, Editura 5E550;%
Bucureti% 200)% 8ag! 1'(!
),
Analiz i diagnostic financiar
Bn aceast a dua acce8iune% 4ndul de rul2ent evidenia9
sur8lusul de active circulante 7n ra8rt cu datriile te28rare% res8ectiv
8artea din activele circulante 4inanate de resursele te28rare!
?eter2inarea 4ndului de rul2ent 8rin cele du 2daliti
evidenia9 du as8ecte c28le2entare#
stabilirea 2ri2ii 4ndului de rul2ent 8e ba9a 8rii de sus a
bilanului re4lect 2dul cu2 structura 4inanciar a
7ntre8rinderii in4luenea9 8rcesul de 4r2are a surselr de
4inanare a4erente 8rcesului de e>8latareD
stabilirea 2ri2ii 4ndului de rul2ent 8e ba9a 8rii de Cs a
bilanului re4lect 7n ter2eni cncrei 8rble2a slvabilitii
viitare a 7ntre8rinderii% indicatrul c8t6nd se2ni4icaia unui
e>cedent de lic<iditi 8teniale sau 2arCa de siguran care
8ate atenua riscurile activitii de e>8latare!
Euncie de structura ca8italului 8er2anent .5:/ 4r2at din ca8ital
8r8riu .58r/ i ca8ital 728ru2utat .?1@L/% 4ndul de rul2ent 8ate 4i
8r8riu i 728ru2utat!
a= ond*l de r*l%ent )ro)ri* se calculea9 ca di4eren 7ntre
ca8italul 8r8riu .5:/ i activul i2bili9at net .0&N/#
2!2"2 6 C" 5 AIN
sau% ca di4eren 7ntre 4ndul de rul2ent 4inanciar ttal .E;E1/ i
datriile 8e ter2en 2ediu i lung .?1@L/!
2!2"2 6 !T 5 DT?L
+-
Endul de rul2ent 8r8riu e>8ri2 8e l6ng e>cedentul de
ca8italuri 8r8rii 7n ra8rt cu i2bili9rile nete% gradul de autn2ie
4inanciar al 7ntre8rinderii!
+-
@argulescu ?! %=alceanu H<e!% 5is2asu &! ?!% Seban 5!% Analiza economico-
financiara% Editura Eundatiei R;2ania de 2aine% Bucuresti% 1'''% 8ag! 2,0!
)(
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
#= ond*l de r*l%ent 1%)r*%*tat <!O= este re8re9entat de
nivelul datriilr 8e ter2en 2ediu i lung .?1@L/ 8e care
7ntre8rinderea le*a cntractat 8entru 4inanarea activelr sale#
2!2O2 6 DT?L
Endul de rul2ent 728ru2utat se 2ai 8ate calcula ca di4eren
7ntre 4ndul de rul2ent 4inanciar ttal .E;E1/ i 4ndul de rul2ent
8r8riu .E;:/#
2!2O2 6 ! 5 !"
Endul de rul2ent 728ru2utat .strin/ re4lect 2sura 7ndatrrii
8e ter2en lung 8entru 4inanarea necesitilr 8e ter2en scurt!
Bn 2d 4recvent% 7n literatura de s8ecialitate ecn2ic% 4ndul de
rul2ent se 7nt6lnete 7n acce8iunea de 4nd de rul2ent net glbal
.E;NH/% de4init ca re8re9ent6nd sur8lusul de resurse durabile 4a de
utili9rile durabile! &ndicatrul 8ate 4i deter2inat 7n du 2duri#
+,
a/ 8e ba9a 8rii su8eriare a bilanului 4inanciar% ca di4eren
7ntre resursele stabile i utili9rile stabile#
!NG 6 !es*rse sta#ile 5 -tilizri sta#ile
b/ 8rnind de la 8artea in4eriar a bilanului 4inanciar% ca
di4eren 7ntre activele ciclice i datriile de 4uncinare
curente#
!NG 6 <Acti.e circ*lante 9 C:elt*ieli 1nregistrate 1n a.ans= 5
5 <Datorii s*# 4 an 9 7enit*ri 1nregistrate 1n a.ans=
+(
:e 8arcursul 2ai 2ultr e>erciii 4inanciare .tabel +!1!2!/% 4ndul
de rul2ent 8ate 7nregistra ur2tarele evluii
+)
#
+,
:etrescu Silvia% 0nali9 i diagnstic 4inanciar*cntabil% Editura 5E550;%
Bucureti% 200)% 8ag! 20,!
+(
-dem!
+)
Niclae Balte .crdnatr/% Analiza economico-financiar a ntreprinderii%
Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu% 2003% 8ag! 2),!
))
Analiz i diagnostic financiar
1abelul +!1!2! *voluii ale fondului de rulment
7aria$ie "ro.enien$ 'fecte
5;EQ1E;E0
EAN?ULU& ?E
;UL@EN1
T ;ESU;SE S10B&LE
" U1&L&[Y;& S10B&LE
B2buntirea situaiei
4inanciare a 7ntre8rinderii cu
cndiia ca 2aCrarea
4ndului de rul2ent s nu
8rvin nu2ai dintr*
datrie 8e ter2en lung
?&@&NU0;E0
EAN?ULU& ?E
;UL@EN1
T U1&L&[Y;& S10B&LE
" ;ESU;SE ?U;0B&LE
;educerea 2arCei de
siguran a 7ntre8rinderii
care 8ate 4i 7ns cnsecina
4inanrii unr investiii
rentabile
EAN? ?E
;UL@EN1
5ANS10N1
S10B&L&101E0
;ESU;SELA;
?U;0B&LE Q& 0
U1&L&[Y;&LA;
?U;0B&LE
@eninerea te28rar la
aceeai 8ara2etrii a
activitii 7ntre8rinderii
:entru inter8retarea evluiei 4ndului de rul2ent trebuie avute 7n
vedere du i8te9e#
duratele de lic<iditate i e>igibilitate sunt c28arabileD
duratele de lic<iditate i e>igibilitate sunt di4erite!
A2 D*ratele de lic:iditate i e+igi#ilitate s*nt co%)ara#ile
0cesta 7nsea2n c durata 2edie de 7ncasare a creanelr este
c28arabil .a8r8iat sau egal/ cu durata 2edie de ac<itare a
datriilr!
Bn acest ca9 4ndul de rul2ent 8ate 72brca ur2tarele 4r2e#
a= ! 6 GP AC 6 DTSP Acti.e ciclice 6 Datorii de f*nc$ionare
Este situaia care 2arc<ea9 res8ectarea regulilr de 8rinci8iu
ale 4inanriiD activele 8e ter2en scurt 8t 4i 4inanate
integral 8e sea2a datriilr 8e ter2en scurt% iar activele
stabile sunt 4inanate din ca8italurile 8er2anente!
Nee>ist6nd 4nd de rul2ent 7ntre8rinderea se a4l 7ntr*
situaie riscant generat de#
)'
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
" bligaiile de 8lat sunt cu ter2ene bine 8reci9ate% iar
res8ectarea lr este i28erativD
" trans4r2area activelr circulante 7n lic<iditi 8ate 4i
7nt6r9iat datrit dis4uncinalitilr a8rute 7n
activitatea 7ntre8rinderii!
0ceasta situaie% dei re4lect un ec<ilibru 4inanciar% este
4arte 8recar din cau9a asi2etriei 4a de risc a duratei de
7ncasare% res8ectiv a celei de 8lat .riscul de ne7ncasare este
2ult 2ai 2are dec6t riscul de 8lat/!
#= ! Q GPAC QDTSP Acti.e ciclice Q !es*rse ciclice
Se 7nregistrea9 un sur8lus de resurse 8er2anente care 8ate
4i alcat ciclului de e>8latareD
E>istena unui 4nd de rul2ent 89itiv di2inuea9 riscul de
inslven% 7ntre8rinderea dis8un6nd de 2arC de
securitate% care 8ate 8rteCa 8arial sau integral de e4ectele
8erturbrii ciclului de 7ncasri sau de 8li!
c= ! R GP AC R DTSP Acti.e ciclice R !es*rse ciclice
Endul de rul2ent negativ re4lect c 8arte din datriile 8e
ter2en scurt au 4st 4lsite la 4inanarea activelr stabile
.cu durata 2ai 2are de 1 an/D
Bn acest ca9 lic<iditile 8ariale nu ac8er e>igibilitile
8tenialeD
Sunt 8revi9ibile di4iculti din 8unct de vedere al asigurrii
ec<ilibrului 4inanciar% res8ectiv a4ectarea slvabilitii%
i28un6ndu*se intervenii crectare .a8elarea la
728ru2uturi 8e ter2en scurt% accelerarea 7ncasrilr%
7ncetinirea 8lilr/!
B2 D*ratele de lic:iditate i e+igi#ilitate s*nt diferite
Bn realitate% 7ntre durata 2edie de trans4r2are 7n lic<iditi a
activelr circulante i durata 2edie de 8lat a datriilr 8e ter2en scurt%
sunt di4erenieri 8rnunate care 7i 8un a28renta asu8ra reali9rii
ec<ilibrului 4inanciar
+'
!
+'
@rgulescu ?u2itru% =6lceanu H<erg<e% 5is2au &rina ?aniela% Qerban 5laudia%
0nali9a ecn2ic*4inanciar% Editura Eundaiei R;26nia de 26ine% Bucureti%
'0
Analiz i diagnostic financiar
?ac se ur2rete creterea 4ndului de rul2ent% acest lucru
i28une 2a>i2i9area relaiei anteriare% dac 2a>i2i9area E; care se
8ate reali9a 8rin creterea ca8italurilr 8er2anente i di2inuarea
activelr i2bili9ate! 0nalg% dac se are 7n vedere di2inuarea 4ndului
de rul2ent aceast situaie se 2ateriali9ea9 8rin scderea ca8italurilr
8er2anente i creterea activelr i2bili9ate!
Nivelul 4ndului de rul2ent 8ate 4i a8reciat 7n 3 2daliti#
a/ 7n crelaie cu s8eci4icul sectrului de activitate c6nd#
" 2ri2ea 2ini2 a 4ndului de rul2ent este dat de nivelul
2ediu al 4luctuaiilr nevii de 4nd de rul2entD
" 2ri2ea 8ti2 este cea care 2enine ec<ilibrul 4inanciar al
7ntre8rinderii la cel 2ai 2ic cst al 8rcurrii resurselr!
Bn general dac se c28ara 4ndul de rul2ent cu ci4ra de a4aceri
atunci 2ri2ea acestuia ar trebui s re8re9inte 1/3 din ci4ra de a4aceri
-0
!
b/ 8rin ra8rtare la anu2ite rate% res8ectiv#
;ata 2arCei de siguran sau securitate .;@S/
!%s 6
ADL H
CA
!
unde#
;2s " rata 2arCei de siguran .securitate/
E; " 4ndul de rul2ent e>istent
50 " ci4ra de a4aceri
0ceast rat este cnsiderat 8ti2 c6nd ia valri cu8rinse 7ntre
30 " '0 9ile% se2ni4ic6nd ti28ul 7n care 7ntre8rinderea 7i asigur
resursele te28rare din 4ndul de rul2ent!
;ata de 4inanare a necesarului de 4nd de rul2ent .;4NE;/
!fN! 6
4GG H
N!
!
1'''% 8ag! 2,2!
-0
@rgulescu ?u2itru% 0nali9a ecn2ic*4inanciar a scietilr c2erciale%
Editura 1ribuna Ecn2ic% Bucureti% 1''+% 8ag! (,
'1
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
unde#
E; " 4nd de rul2ent e>istent
NE; " necesarul de 4nd de rul2ent .sau 4ndul de rul2ent
nr2ativ/
;4NE; " rata de 4inanare a necesarului de 4nd de rul2ent
;ata 2sar 8r8ria 7n care necesarul de 4nd de rul2ent este
ac8erit 8e sea2a resurselr 8er2anente .4nd de rul2ent/! &ndicatrul
8ate lua ur2tarele valri#
;4NE; _ 100! Bn aceast situaie 7nsea2n c necesarul de 4nd
de rul2ent este integral asigurat 8rin ca8italul 8er2anent%
cre6ndu*se cndiii 8entru tre9rerie 89itiv!
;4NE; S 100! Necesarul de 4nd de rul2ent este 4inanat
integral 8e ba9a 4ndului de rul2ent iar tre9reria este nul!
;4NE; ` 100! Necesarul de 4nd de rul2ent este 4inanat 8arial
8e sea2a 4ndului de rul2ent i 8arial 8e sea2a datriilr 8e
ter2en scurt iar tre9reria este negativ% re4lect6nd stare de
de9ec<ilibru 4inanciar!
c/ 8rin c2binarea anali9ei ri9ntale a bilanului cu cea vertical
i ur2rirea in4luenei structurii 4inanciare! Bn general se
cnsider c datriile agentului ecn2ic trebuie s re8re9inte
-0W din ca8italul 8er2anent 8entru a nu 4i a4ectat
rentabilitatea ecn2ic
-1
!
-1
@argulescu ?u2itru% Analiza economico-financiara a societatilor comerciale%
Editura 1ribuna Ecn2ica% Bucuresti% 1''+% 8ag! ()!
'2
Analiz i diagnostic financiar
C24232 Analiza i diagnostic*l necesar*l*i de fond de
r*l%ent
Bn cadrul activitilr curente ale unei 7ntre8rinderi% ciclul de
e>8latare 8resu8une e4ectuarea unr 8eraiuni re8etitive sinteti9ate 7n
trei 4a9e 8rinci8ale# a8rvi9inare% 8rducie i des4acere! :entru
des4urarea 4iecreia dintre aceste 4a9e sunt necesare resurse 4inanciare
care trebuie asigurate de 7ntre8rindere!
5iclul de e>8latare al 7ntre8rinderii cu8rinde 8eraiuni de
ac<i9iii% 8rducie i v6n9ri care creea9 du categrii de 4lu>uri#
" 4lu>uri reale# 2aterii 8ri2e i 2ateriale% 8rduse 4inite% 2r4uri%
etcD
" 4lu>uri 4inanciare# 8li i 7ncasri!
:eriada 7ntre cu28rri% 8rducie i v6n9ri antrenea9
cnstituirea de stcuri iar decalaCul 7n ti28 dintre 4lu>urile reale i
4lu>urile 4inanciare d natere datriilr i creanelr#
" durata 7ntre cu28rri i 8li creea9 datriiD
" durata 7ntre v6n9ri i 7ncasri creea9 creane!
3ecesarul de fond de rulment .NE;/ 8ate 4i de4init ca
re8re9ent6nd 8artea din necesarul de e>8latare care nu este asigurat
din resursele de e>8latare!
Necesarul de 4nd de rul2ent re8re9int 8artea din necesarul de
e>8latare care nu este asigurat din resursele de e>8latare i este
e>8resia reali9rii ec<ilibrului 4inanciar 8e ter2en scurt% dintre necesarul
i resursele curente
-2
!
0se2enea 4ndului de rul2ent% necesarul de 4nd de rul2ent se
8ate calcula 8e ba9a celr du ti8uri de bilanuri# 4inanciar i
4uncinal!
;elaia de calcul a necesarului de 4nd de rul2ent este di4erit%
4uncie de ti8ul de bilan utili9at% ast4el#
-2
Baltes Niclae .crd!/% Analiza economico-financiara a intreprinderii% Editura
Universitatii RLucian Blaga% Sibiu% 2003% 8ag! 2))!
'3
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
a/ :entru bilanul 4uncinal#
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1

,
_

+

1
1
1
]
1

,
_

+
c*rent
cont*l*i al
creditor Sold
trezorerie
de Credite
as*rt ter%en )e Datorii
"lasa%ente
itt Dis)oni#il
circ*lante Acti.e N!
b/ :entru bilanul 4inanciar!
Bilanul 4inanciar 8er2ite re4lectarea se8arat a activului i
8asivului de e>8latare 8e de 8arte% i a activului i 8asivului 7n a4ara
e>8latrii 8e de alt 8arte% ceea ce cnduce la evidenierea necesarului
de 4nd de rul2ent sub du as8ecte#
necesar de 4nd de rul2ent din e>8latare .NE;E/
necesar de 4nd de rul2ent din a4ara e>8latrii .NE;0E/
Necesar*l de fond de r*l%ent din e+)loatare se deter2in ca
di4eren 7ntre necesitile ciclice i resursele ciclice de e>8latare#
N!' 6 Ne.oi c*rente de e+)loatare 5 !es*rse c*rente de e+)loatare
-3
Necesitile curente de e>8latare sunt direct legate de ciclul de
e>8latare i cu8rind#
-3
StarF Lrent% :antea &an @arius% Analiza situatiei financiare a firmei. *lemente
teoretice si studio de caz% Editura ecn2ica% Bucure ti% 2001% 8ag!1-)!
'+
Analiz i diagnostic financiar
stcuri de 2aterii 8ri2e i 2aterialeD
stcuri 7n curs de a8rvi9inareD
8rducie 7n curs de e>ecuieD
8rduseD
stcuri a4late la teriD
ani2aleD
2r4uriD
a2balaCeD
avansuri acrdate 4urni9rilrD
clieni i cnturi asi2ilateD
c<eltuieli e4ectuate 7n avans 8rivind activitatea de e>8latare!
;esursele ciclice de e>8latare cu8rind datriile de e>8latare i
anu2e#
4urni9ri i cnturi asi2ilateD
avansuri 8ri2ite de la clieniD
datrii 4iscale i scialeD
alte datrii de e>8latare cu bugetul statului
venituri 7nregistrate 7n avans 8rivind activitatea de e>8latare!
Necesar*l de fond de r*l%ent din afara e+)loatrii este
re8re9entat de 8artea din necesarul de 4nd de rul2ent care nu este 7n
legtur cu activitatea de e>8latare! Se deter2in ca di4eren 7ntre
necesitile ciclice 7n a4ara e>8latrii i resursele ciclice din a4ara
e>8latrii!
Necesitile ciclice din a4ara e>8latrii sunt re8re9entate de#
0adar% necesarul de 4nd de rul2ent este re8re9entat de su2a
celr du c28nente ale sale#
N! 6 N!' 9 N!A'
?in c28ararea activelr ciclice cu resursele ciclice% 7n
activitatea unei 7ntre8rinderi 8t a8rea ur2tarele situaii 7n ceea ce
8rivete necesarul de 4nd de rul2ent#
a/ NE; _ 0D 0ctive ciclice _ :asive ciclice!
'-
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
0ceast situaie se2ni4ic un sur8lus de nevi te28rare 7n
ra8rt cu resursele te28rare!
:ate 4i cnsiderat situaie nr2al dac este deter2inat de
8litica de investiii a 4ir2ei 8rivind activele i2bili9ate sau dac este
datrat creterii vlu2ului v6n9rilr sau 2ririi ciclului de 4abricaie
ca ur2are a creterii c28le>itii 8rduselr!
Este situaie ne4avrabil dac este deter2inat de e>istena
unui decalaC 7ntre lic<iditatea activelr circulante i e>igibilitatea
datriilr din e>8latare sau de e>istena unr stcuri 4r 2icare sau
cu 2icare lent!
b/ NE; ` 0D 0ctive ciclice ` :asive ciclice!
Necesarul de 4nd de rul2ent 4iind negativ se2ni4ic un sur8lus
de resurse te28rare 7n ra8rt cu nevile te28rare! Este cnsiderat
situaie 89itiv% nr2al dac se datrea9 accelerrii vite9ei de rtaie
a stcurilr i creanelr sau angaCrii unr datrii de e>8latare cu
ter2ene de 8lat 2ai rela>ate!
c/ NE; S 0D 0ctive ciclice S :asive ciclice!
0cest ca9 a8are 4arte rar 7n 8ractica ecn2ic% sunt rare
situaiile 7n care nevile te28rare ale 4ir2ei sa 4ie egale cu resursele
te28rare% av6nd 7n vedere caracterul 8er2anent dina2ic al activitilr
des4urate de entitile ecn2ice!
?ac se are 7n vedere 2dul de calcul al necesarului de 4nd de
rul2ent% nivelul acestuia este in4luenat de vlu2ul nevilr te28rare
i al resurselr te28rare% alt4el s8us de nivelul activitii de e>8latare
reali9ate de 7ntre8rindere% nivel care deter2in 7n 2are 2sur vlu2ul
ci4rei de a4aceri!
:rnind de la aceast 8re2is% se 8t identi4ica 4actri de
in4luen asu8ra nivelului necesarului de 4nd de rul2ent#
a/ =lu2ul ci4rei de a4aceri!
Bntre necesarul de 4nd de rul2ent i ci4ra de a4aceri .50/ e>ist
relaie direct#
CA )rin N! a rotatii de 2 nr
CA
',
Analiz i diagnostic financiar
@di4icarea ci4rei de a4aceri deter2in 2di4icarea necesarului
de 4nd de rul2ent 7n acelai sens! ;it2ul 2di4icrii necesarului de
4nd de rul2ent trebuie s 4ie in4erir sau cel 2ult egal cu rit2ul
2di4icrii ci4rei de a4aceri!
@di4icarea vite9ei de rtaie a necesarului de 4nd de rul2ent
deter2in 2di4icarea 7n sens invers a indicatrului! 0st4el% accelerarea
vite9ei de rtaie a necesarului de 4nd de rul2ent cnduce la
di2inuarea abslut i/sau relativ a acestuia!
b/ Abiectul 8rinci8al de activitate al entitilr ecn2ice!
0st4el% 7n ca9ul celr cu activitate de 8rducie% necesarul de 4nd
de rul2ent este de regul 89itiv% 8e c6nd 7n ca9ul celr cu activitate de
c2er sau servicii% necesarul de 4nd de rul2ent este de regul 2ai
redus sau negativ!
c/ ?urata ciclului de e>8latare! @di4icarea ciclului de
e>8latare in4luenea9 7n acelai sens necesarul de 4nd de
rul2ent 8rin#
" sc<i2barea te<nlgiilr de 4abricaieD
" 2di4icarea structurii 8rduciei 7n 4avarea unr 8rduse cu
durata ciclului de 4abricaie 2ai 2are sau 2ai 2ic dec6t
durata 2edieD
" 2suri de natur rgani9atric care cnduc la di2inuarea
ti28ului de lucru neutili9at i la di2inuarea ti28ilr de
8relucrare!
d/ @dul de gestiune al stcurilr% esti2ate 8rin vite9a de rtaie
care are in4luen invers asu8ra necesarului de 4nd de
rul2ent! ;educerea necesarului de 4nd de rul2ent se 8ate
reali9a 8rin creterea vite9ei de rtaie a stcurilr%
di2ensinarea 8ti2 a acestra i 8rin reducerea c<eltuielilr
de a8rvi9inare i des4acere!
e/ ;educerea csturilr de 8rducie% deter2in reducerea
necesarului de 4nd de rul2ent% ur2are di2inurii
cnsu2urilr s8eci4ice!
'(
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
4/ ;ata in4laiei% deter2in 2di4icarea 7n acelai sens a
necesarului de 4nd de rul2ent 8rin inter2ediul 8reurilr i
tari4elr!
g/ Nivelul datriilr ciclice generat de nivelul bligaiilr
7ntre8rinderii 4a de 4urni9ri% bugete% salariai% etc!
Sensul i intensitatea aciunii acestr 4actri 8rvac
2di4icarea necesarului de 4nd de rul2ent% deter2in6nd ast4el% ca
valarea indicatrului s 4ie 2ai 2are% egal sau 2ai 2ic c28arativ cu
valarea 4ndului de rul2ent!
')
Analiz i diagnostic financiar
C242A2 Analiza i diagnostic*l trezoreriei
1re9reria la nivelul unei 7ntre8rinderi re8re9int i2aginea
dis8nibilitilr 2netare i a investiiilr 4inanciare 8e ter2en scurt
a8rute din evluia curent a 7ncasrilr i 8lilr% res8ectiv din
8lasarea e>cedentului 2netar!
0nali9a tre9reriei 8resu8une deter2inarea ec<ilibrului 4inanciar
8e ter2en scurt% re9ultat din c28araia unei 2ri2i relativ cnstante
.4ndul de rul2ent/ cu 2ri2e 4luctuant .necesarul de 4nd de
rul2ent/!
:rintre 2dalitile de deter2inare a tre9reriei% distinge2#
a/ ca di4eren 7ntre 4ndul de rul2ent i necesarul de 4nd de
rul2ent#
T 6 ! 5 N!
-+
0ceast 2dalitate de calcul arat c nivelul tre9reriei de8inde de#
4ndul de rul2ent i anu2e de 4actrii de in4luen ai acestuia%
res8ectiv ca8italurile 8er2anente i activele i2bili9ate neteD
necesarul de 4nd de rul2ent care este in4luenat 7n 8rinci8al de
4actrii ce acinea9 asu8ra activitii de e>8latare% res8ectiv
activele de e>8latare i 8asivele de e>8latare!
5alculat ast4el% tre9reria 8er2ite la un 22ent dat%
deter2inarea ec<ilibrului 4inanciar 7ntre 4ndul de rul2ent i necesarul
de 4nd de rul2ent
--
!
b/ ca di4eren 7ntre tre9reria de activ i tre9reria de 8asiv#
T 6 TA 5 T"
-,
unde#
1 S tre9reria
-+
Hergescu Niclae% Analiza bilantului contabil% Editura Ecn2ica% Bucuresti%
1'''% 8ag! 10'!
--
Balte Niclae .crd!/% 0nali9a ecn2ic% 4inanciar a 7ntre8rinderii% editura
Universitii RLucian Blaga% Sibiu% 2003% 8ag! 2))!
-,
H<erg<e =6lceanu% =asile ;bu% Niclae Hergescu% 0nali9 ecn2ic%
4inanciar% Editura Ecn2ic% 200-% 8ag! 3,1
''
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
10 S tre9reria de activ
1: S tre9reria de 8asiv
1re9reria de activ cu8rinde dis8nibilitile bneti 7n cnturile
de la bnci i 7n casierie% 7n lei i valut iar tre9reria de 8asiv cu8rinde
creditele curente i sldul creditr al cnturilr de la bnci!
1re9reria este e>8resia des4urrii unei activiti e4iciente sau
ine4iciente a 7ntre8rinderii% 8ut6ndu*se 2ani4esta 7n una din ur2tarele
situaii#
a/ 1 _ 0 .tre9rerie 89itiv/D E; _ NE;
Este re9ultatul ec<ilibrului 4inanciar curent al 7ntre8rinderii i
re4lect nivelul su8erir al 4ndului de rul2ent 4a de necesarul de 4nd
de rul2ent! 1re9reria 89itiv se cncreti9ea9 7n dis8nibiliti bneti
7n cnturi la bnci i/sau 7n casierie% adic 7n e>istena de lic<iditi
care*i 8er2it entitii ra2bursarea datriilr 8e ter2en scurt i
e4ectuarea de 8lasa2ente% alt4el s8us creterea autn2ia 4inanciar 8e
ter2en scurt!
b/ 1 S 0 .tre9rerie nul/D E; S NE;
Stricta egalitate dintre 4ndul de rul2ent i necesarul de 4nd de
rul2ent nu 8ate 4i dec6t situaie 8asager! :ractica de2nstrea9 c
7n 4a8t% tre9rerie nul 8ate ric6nd s devin 89itiv sau negativ!
c/ 1 ` 0 .tre9rerie negativ/D E; ` NE;
0ceast situaie evidenia9 un de9ec<ilibru 4inanciar% 7ntruc6t
nevia de 4nd de rul2ent nu 8ate 4i 4inanat 7n 7ntregi2e din resurse
8er2anente% a8el6ndu*se la 728ru2uturi i credite bancare care cnduc
la creterea gradului de 7ndatrare
-(
! ;e4lect situaie ne4avrabil
8entru 7ntre8rindere% cncreti9at 7ntr*un nivel 2ai sc9ut al lic<iditii!
Se i28une 2nitri9are atent a in4luenelr 4actrilr care au cndus
la aceast stare i di2inuarea sau eli2inarea acestr in4luene!
@di4icarea 4actrilr de in4luen asu8ra tre9reriei% deter2in
variaie a nivelului tre9reriei de la 8eriad la alta#
-(
Baltes Niclae .crd!/% Analiza economico-financiara a intrerinderii% Editura
Universitatii RLucian Blaga% Sibiu% 2003% 8ag! 2)'!
100
Analiz i diagnostic financiar
ST 6 T
1
5 T 0
unde%
a1 " variaia tre9reriei
1
1
" nivelul tre9reriei 7n 8eriada curent
1 0 " nivelul tre9reriei 7n 8eriada de ba9
0ceasta variaie a tre9reriei se 8ate anali9a . ca de alt4el i
necesarul de 4nd de rul2ent i 4ndul de rul2ent/ i 7n 2ri2i relative
cu aCutrul indicilr% ra8rt6nd nivelul tre9reriei din 8eriada curent la
nivelul tre9reriei din 8eriada de ba9!
La nivelul entitii ecn2ice luate 7n studiu% evluia
indicatrilr 8e 8eriada anali9at este 8re9entat 7n tabelul +!1!3!
1abelul +!1!3!
* lei*
Nr2
crt2
S)ecifica$ie
'+erci$i*l financiar
N83 N84 N
1! End de rul2ent 2!32) *(!010 23!)1-
2! Necesarul de 4nd de rul2ent *)(!03) *1!),) 23!-'1
3! 1re9reria net )'!3,, *-!1+2 22+
@ri2ea negativ^ a 4ndului de rul2ent 7n anul 200(% a 7nse2nat
absrbirea unei 8^ri din resursele te28rare 8entru 4inanarea unr
necesit^i 8er2anente% cntrar 8rinci8iului de gestiune 4inanciar^# la
necesit^i 8er2anente se alc^ surse 8er2anente% ast4el c alcrile 8e
ter2en lung sunt 4inanate 8rin resurse 8e ter2en scurt! Bn anul N%
asist2 la 2aCrare a 4ndului de rul2ent deter2inat 8e de 8arte de
creterea valric a datriilr 8e ter2en lung iar 8e de alt 8arte% de
2eninerea la aceiai 8ara2etrii a valrii activelr i2bili9ate!
Necesarul de 4nd de rul2ent este negativ 7n 8ri2ii di ani su8ui
anali9ei datrit creterii vlu2ului datriilr curente% c28arativ cu
activele curente! Bn anul N valarea indicatrului este 89itiv% ur2are
di2inurii vlu2ului datriilr curente!
Entitatea ecn2ic 7nregistrea9 e>cedent de tre9rerie 7n
8ri2ul i ulti2ul an su8ui anali9ei% res8ectiv de4icit de tre9rerie 7n
101
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
anul N*1% an 7n care necesitile de 4inanare au 4st su8eriare resurselr
de 4inanare!
C23 Analiza i diagnostic*l ec:ili#r*l*i
financiar( deter%inat )e #aza corela$iei
crean$e8datorii
Un alt biectiv al ec<ilibrului 4inanciar 7l cnstituie evluia
ra8rtului creane*bligaii i 2di4icrile 8e care variaia nivelului
activitii le aduc acestui ra8rt! Sc8ul este de a cnstata 7n ce 2sur
7ntre8rinderea are 8sibilitatea ca% din creanele 8e care le 7nregistrea9
s^*i ac8ere datriile 8e ter2en scurt!
5relaia creane*datrii 8ate 4i anali9at^ i 8rin 8ris2a duratei
de recu8erare a creanelr i res8ectiv duratei de ac<itare a datriilr
8rin inter2ediul ci4rei de a4aceri% ast4el#
"erioada de rec*)erare a crean$elor <Di= 6
6 <Crean$e K Cifra de afaceri= + ADL
i
"erioada de folosire a res*rselor atrase <Df= 6
6 <Datorii c*rente K Cifra de afaceri= + ADL
La nivelul entitii anali9ate% evluia ra8rtului creane " datrii
este 8re9entat 7n tabelul +!2!1!
102
Analiz i diagnostic financiar
1abelul +!2!1! *voluia raportului creane-datorii
Nr2
crt2
Indicatori
'+erci$i*l financiar
N83 N84 N
1! ;a8rtul creane/datrii 0%+' 0%'+ 1%13
2! :eriada de recu8erare a creanelr .9ile/ 3(%++ 3'%)( 3'%(+
3! :eriada de 4lsire a resurselr atrase
.9ile/
(,%+1 +2%-2 3-%12
Se cnstat^ c 7n 8ri2ii di ani ai 8eriadei anali9ate% ra8rtul
creane/datrii este subunitar% 8sibilitile de ac8erire a datriilr
curente din creane 4iind certe dar 7n anul N! Bn ce 8rivete 8eriada de
recu8erare a creanelr% dei 7n uar scdere% a8recie2 c este nr2al
8entru entitate ecn2ic din s4era 8restrilr de servicii! 5reterea
ci4rei de a4aceri a cntribuit la 2aCrarea vlu2ului creanelr i 7n
cnsecin la un nivel ridicat de venituri 7ncasate% necesare ac<itrii
bligaiilr curente! 0st4el% dac 7n anul N*2% entitatea 7i ac<ita 7n 2edie
bligaiile curente la (,%+1 9ile% 7n ur2trii di ani% situaia se
72buntete si2itr% reuind ca la nivelul anului N% s*i ac<ite
bligaiile 7n 2edie la 3-%12 9ile!
C2A2 Analiza i diagnostic*l ec:ili#r*l*i
financiar( deter%inat )e #aza ratelor
;atele de ec<ilibru 4inanciar sunt e>8resia reali9rii ec<ilibrului
4inanciar 8e ter2en lung i scurt al 7ntre8rinderii% evideniind e>istena
sau insu4iciena 4ndului de rul2ent! Ne re4eri2 la ur2trii indicatri#
a= !ata de finan$are a acti.elor i%o#ilizate .;4i/ sau rata
4ndului de rul2ent% evidenia9 cndiiile de 4inanare ale
i2bili9rilr% e>8ri26nd 7n ter2eni relativi un indicatr ec<ivalent
celui de 4nd de rul2ent 7n valare abslut!
!fi 6 Ca)ital )er%anent K Acti.e i%o#ilizateH4GG
103
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
#= !ata de finan$are a ca)ital*rilor )ro)rii .;4c8/% evidenia9
a8rtul ca8italului 8r8riu al entitii ecn2ice 7n 4inanarea utili9rilr
8er2anente!
!fc) 6 Ca)ital*ri )ro)rii K Acti.e i%o#ilizateH4GG
c= !ata de finan$are a acti.elor c*rente .;4ac/ re4lect
8r8ria 7n care 4ndul de rul2ent cntribuie la 4inanarea activelr
curente!
!fac 6 ond de r*l%ent K Acti.e c*renteH4GG
d= !ata de finan$are a stoc*rilor .;4s/% re4lect 8r8ria 7n
care 4ndul de rul2ent cntribuie la 4inanarea stcurilr!
!fs 6 ond de r*l%ent K Stoc*riH4GG
Evluia ratelr de ec<ilibru 4inanciar% la nivelul entitii
ecn2ice luate 7n studiu este 8re9entat 7n tabelul +!3!1!
1abelul +!3!1! *voluia ratelor de ec"ilibru financiar
* 7n W *
Nr2
crt2
S)ecifica$ie
'+erci$i*l financiar
N83 N84 N
1! ;ata de 4inanare a activelr i2bili9ate 101 '' 102
2! ;ata de 4inanare a ca8italurilr 8r8rii -2 2, 32
3! ;ata de 4inanare a activelr curente 1 *- 1-
+! ;ata de 4inanare a stcurilr +( *121 3--
Bn 8eriada anali9at se 8ate cnstata ca activele i2bili9ate au
4st 4inanate 7n ttalitate din resursele 8er2anente .7ndesebi datrii 8e
ter2en lung/ i dar 7n 2ic 8arte din ca8italurile 8r8rii ale entitii
.7ntre 32*-2W/! :e 7ntreaga 8eriad anali9at% 4ndul de rul2ent a
cntribuit 7n 4arte 2ic 2sur la 4inanarea activelr circulante%
ur2are valrii sc9ute 7nregistrate! Endul de rul2ent a cntribuit 7n
e>erciiul 4inanciar N*2 cu +(W la 4inanarea stcurilr% res8ectiv 3--W
7n e>erciiul 4inanciar N! Bn e>erciiul 4inanciar N*1% ur2are a
10+
Analiz i diagnostic financiar
7nregistrrii unui 4nd de rul2ent negativ% acesta nu reuete s 4inane9e
activele curente ale entitii!
C2C2 Instr*%ente *tilizate 1n analiza i
diagnostic*l ec:ili#r*l*i financiar 1n
.izi*ne dina%ic
?e*a lungul evluiei sale% diagnsticul ec<ilibrului 4inanciar a
cunscut dina2ic cntinuu ascendent% e>tin96ndu*i s4era de
8recu8ri de la si28lul studiu al ec<ilibrelr 4inanciare necesare
asigurrii ra2bursrii 728ru2uturilr acrdate de bnci la a8r4undarea
studiului 8rintr* abrdare 2dern% 7n sensul c acesta a devenit un
siste2 c28le> de tratare a in4r2aiilr 4inanciar*cntabile destinat s
4ere 2anagerului date necesare 8entru ad8tarea deci9iilr 4inanciare!
Studiul bilanului 4urni9ea9 vi9iune static a 4ir2ei% dearece
variabilele 8e care le cu8rinde sunt redate sub 4r2a unr valri ce
caracteri9ea9 situaia la un 22ent dat! Este cunscut c activitatea
4ir2ei este re9ultatul unr 8eraiuni 2ulti8le% ecn2ice i 4inanciare%
8eraiuni ce a4ectea9 activele% datriile i ca8italurile 8r8rii ale 4ir2ei
i care se e>8ri2 8rin 7ncasri i 8li! ?e aceea se 8rduc 4lu>uri de
intrri i ieiri! @anage2entul ec<ilibrului 4inanciar 7n vi9iune dina2ic
se ba9ea9 8e 4lu>uri# 4lu>uri de 4nduri i 4lu>uri de tre9rerie
-)
!
:entru a e4ectua anali9 dina2ic se i28une clasi4icarea
di4eritelr ti8uri de 4lu>uri la nivelul 4ir2ei i evidenierea legturilr
e>istente 7ntre ele! 08lic6nd criteri*l legat de f*nc$ia i rol*l acestora%
4lu>urile 8t 4i clasi4icate% du8 8eraiile 8e care le declanea9 i
ciclurile de activitate 8e care le susin% ast4el
-'
#
4lu>uri legate de activitatea de e>8latareD
4lu>uri legate de 8eraiunile 4inanciareD
-)
0lina 1edra 5iu<ureanu% !anagement financiar% Editura Universitii Lucian
Blaga din Sibiu% 200'% 8! 113!
-'
12a% @i<aiD 0le>andru% Eelicia% 1inane i gestiune financiar de ntreprindere%
Ed! Ecn2ic% Bucureti% 1'')% 8! 3'0!
10-
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
4lu>uri legate de activitatea de investiiiD
4lu>uri legate de activitile e>trardinare!
Un alt criteriu utili9at 8entru clasi4icarea 4lu>urilr este cel al
inciden$ei conta#ile! 08licarea acestuia 8une 7n eviden ur2tarele#
variaia ele2entelr de activ i a datriilrD
variaia situaiei neteD
variaia re9ultatului 8eriadeiD
circulaia e4ectiv a activelr 2netare!
5a instru2ente utili9ate 7n diagnsticul ec<ilibrului 4inanciar 7n
vi9iune dina2ic% 2enin2 tablul de 4inanare nevi*resurse i
tablul 4lu>urilr 4inanciare! 1ablul de 4inanare 4urni9ea9 in4r2aii
8rivind evluia glbal a tre9reriei% ca re9ultant a ec<ilibrului
4inanciar% 4r a evidenia a8rtul 4lu>urilr 4inanciare legate de
e>8latare% de 4inanare sau de ele2entele e>trardinare!
,0
C2C242 Ta#lo*l de finan$are /ne.oi8res*rseF
1ablul de 4inanare nevi*resurse este un dcu2ent 4inanciar
de sinte9 cu caracter c28le2entar care e>8lic 2dul de 4r2are a
4ndului de rul2ent net glbal i 2dul de utili9are a acestuia% 86n la
deter2inarea unei tre9rerii nete ca re9ultat al bilanului de la s46ritul
e>erciiului cntabil! Se cnstituie ca un instru2ent util 8entru 2anageri
7n anali9a 2dului de gestinare a 8atri2niului 4ir2ei% c6t i 8entru
in4r2area terilr% 8rin biectivele c28le2entare 8e care acesta le
ur2rete! 0st4el% tablul 8re9int 2dul cu2 resursele au 8er2is sau nu
4inanarea di4eritelr utili9ri 7n ra8rt cu necesitile curente i cele de
de9vltare ale 4ir2ei% i cncur la e>8licarea variaiilr 8atri2niului i
a structurii 4inanciare 7ntre datele de 7nce8ut i% res8ectiv% de s46rit ale
e>erciiului 4inanciar! ?cu2entul are trei o#iecti.e 8rinci8ale
,1
#
,0
=intil% Hergeta% /estiunea financiar a ntreprinderii% Ed! ?idactic i
:edaggic% Bucureti% 2002% 8! 131!
,1
Niulescu% &leana% 1inanarea i reorganizarea ntreprinderii% Ed! &NEA@E?&50%
Bucureti% 1'''% 8! 1+,!
10,
Analiz i diagnostic financiar
anali9ea9 2icrile cntabile ce a4ectea9 activele% datriile i
ca8italurile 8r8rii ale 4ir2ei i e>8lic variaia lrD
e>8lic 8asaCul dintre bilanul de desc<idere i bilanul de
7nc<idere% 8recu2 i variaiile unuia 4a de cellaltD
4ace sinte9a 8eraiilr reali9ate 7n cursul e>erciiului 4inanciar
i e>8lic incidena lr asu8ra tre9reriei!
Se stabilete% 7n 8rinci8al% 8e ba9a a du bilanuri succesive i a
cntului de 8r4it i 8ierdere a4erent e>erciiului anali9at i cu8rinde
du 8ri!
"ri%a )arte% nu2it i ta#lo*l *tilizrilor i res*rselor sta#ile
.tabelul +!+!1!/% anali9ea9 2dul de reali9are% 7n dina2ic% a
ec<ilibrului 7ntre ele2entele stabile ale bilanului 4uncinal adic
variaia 4ndului de rul2ent net glbal#
T!NG 6 T!es*rse sta#ile 5 T-tilizri sta#ile
5reterea E;NH evidenia9 a2elirarea structurii 4inanciare a
4ir2ei i are la rigine creterea resurselr stabile 7n ra8rt cu nevile
stabile! 0ceast cretere dvedete ca8acitatea 4ir2ei de a degaCa un
e>cedent 2netar net din 8eraiile de investiii i 4inanare 8e ter2en
lung .8artea su8eriar a bilanului/% c6t i din activitatea de e>8latare
.8artea in4eriar a bilanului/ i de a*i 72bunti sensibil situaia
tre9reriei! ;educerea E;NH 8ate 4i deter2inat de creterea activelr
i2bili9ate i/sau di2inuarea resurselr stabile% ceea ce arat 8litic
de investiii 2asive! :e de alt 8arte% di2inuarea surselr stabile re4lect
degradarea situaiei 4inanciare datrit 8ierderilr 7nregistrate 7n cursul
8eriadei anali9ate sau 8ate 4i cnsecina ra2bursrii 728ru2uturilr
care% 7n ti28% ar trebui s 8er2it a2elirarea re9ultatelr i i28licit a
E;NH!
,2
1abelul +!+!1! )abloul de finanare ;nevoi-resurse<
9partea -:
,2
=intil% Hergeta% /estiunea financiar a ntreprinderii% Ed! ?idactic i
:edaggic% Bucureti% 2002% 8! 13+!
10(
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
-tilizri sta#ile
<ne.oi=
'+erci$i*l !es*rse sta#ile
<dega@ri=
'+erci$i*
l
N N94 N N94
?istribuirea de
dividende 7n cursul
e>erciiului
5a8acitatea de
aut4inanare a
e>erciiului
0c<i9iinarea de
active i2bili9ate
*i2bili9ri
necr8rale
*i2bili9ri cr8rale
*i2bili9ri 4inanciare
5esiunile sau reducerile
de ele2ente ale
activului i2bili9at#
*i2bili9ri necr8rale
*i2bili9ri cr8rale
*i2bili9ri 4inanciare
;educerile de
ca8italuri 8r8rii
5reterile de ca8italuri
8r8rii
;a2bursarea datriilr
8e ter2en lung
5reterile de
728ru2uturi 8e ter2en
lung .4r 8ri2e de
ra2bursare a
bligaiunilr/
Total *tilizri Total res*rse
T!NG <res*rse
nete=
T!NG <*tilizri nete=
"artea a do*a .tabelul +!+!2!/ ur2rete res*rsele i *tilizrile
ciclice <te%)orare=% anali96nd 2dul 7n care s*a utili9at E;NH .8entru
ac8erirea nevii de 4nd de rul2ent/ 7n asigurarea ec<ilibrului 4inanciar
7ntre ele2entele ciclice ale bilanului i al ec<ilibrului 2netar dintre
7ncasri i 8li#
T!NG 6 T!es*rse ciclice 5 T-tilizri ciclice
?i4eritele variaii 7nscrise 7n tablu sunt binute 8rin c28ararea
valrilr brute ale 8sturilr cu8rinse 7n cele du bilanuri succesive!
1ate 8sturile de acti. cnstituie 7ntrebuinri care trebuie s 4ie
4inanate! Bn cnsecin% dac un anu2it 8st 7nregistrea9 cretere%
aceasta creea9 nevie de 4inanare care se va 7nscrie 7n clana
nevi! ?ac un 8st de activ se di2inuea9% aceast di2inuare degaC
resurs de 4inanare% care se va 7nscrie 7n clana degaCri! 1ate
8sturile de )asi. cnstituie resurse! Bn cnsecin% dac un anu2it 8st
10)
Analiz i diagnostic financiar
crete% aceast cretere re8re9int resurs su8li2entar care se va
7nscrie 7n clana degaCri! ?ac un 8st de 8asiv se di2inuea9%
aceast di2inuare cnstituie reducere de resurse ec<ivalent creterii
unei nevi% 4iind 7nscris 7n clana nevi!
1abelul +!+!2! )abloul de finanare ;nevoi-resurse<
9partea a----a:
7aria$ia fond*l*i de r*l%ent
net glo#al
'+erci$i*l N
'+erci$i*l
N94
Ne.oi Dega@r
i
Sold Sold
0 1 2 3 S .2*1/ +
&! =0;&0Z&0 EU:LA01Y;&&
1! =ariaia activelr de
e>8latare
* stcuri i 8rducie 7n curs de
e>ecuie
* avansuri acrdate 4urni9rilr
* creane*clieni% cnturi
asi2ilate i alte creane din
e>8latare
2! =ariaia datriilr de
e>8latare
* datrii 4a de 4urni9ri%
cnturi asi2ilate i alte datrii
de e>8latare
1A10L U U
A2 7aria$ia necesar*l*i de
fond de r*l%ent al e+)loatrii
<TN!'=
DA
bU bU
&&! =0;&0Z&0 BN 0E0;0
EU:LA01Y;&&
=ariaia activelr 7n a4ara
e>8latrii
=ariaia datriilr 7n a4ara
e>8latrii
,3
cNE;E S cactive de e>8latare * cdatrii de e>8latare!
10'
Analiza i diagnosticul ec"ilibrului financiar
7aria$ia fond*l*i de r*l%ent
net glo#al
'+erci$i*l N
'+erci$i*l
N94
Ne.oi Dega@r
i
Sold Sold
0 1 2 3 S .2*1/ +
1A10L U U
B2 7aria$ia necesar*l*i de
fond de r*l%ent 1n afara
e+)loatrii <TN!A'=
DC
bU bU
Necesarul de 4nd de rul2ent
sau
?egaCarea net de 4nd de
rul2ent
.1tal 0 T B/
" U
T U
" U
T U
&&&! =0;&0Z&0 1;E[A;E;&E&
=ariaia activelr de tre9rerie
=ariaia 8asivelr de tre9rerie
1A10L U U
5! =ariaia tre9reriei nete
,-
bU bU
=ariaia 4ndului de rul2ent net
glbal
.ttal 0 T B T 5/
Necesar net
sau
;esurse nete
" U
T U
" U
T U
&nter8retarea tablului de 4inanare nevi*resurse se 4ace 7n
4uncie de regula ec<ilibrului 4uncinal 8e ba9a variaiei 4ndului de
rul2ent net glbal% a variaiei necesarului de 4nd de rul2ent i a
variaiei tre9reriei! 0nali9a i e>8licaia .aria$iei fond*l*i de r*l%ent
net glo#al a8are ca esenial 8entru analistul 4inanciar! Endul de
rul2ent de8inde% 7n general% de 8eraiile 4inanciare i28rtante reali9ate
i de cas<*4lV*ul generat% cunsc6nd 4luctuaii 2ai neregulate i 8e
ter2en 2ai lung! Elu>urile de nu2erar i28licate 7n 8rcesul de
8rducie deter2in evluia necesarului de 4nd de rul2ent! 5a ur2are%
gestiunea e4icient sau ine4icient a 8rcesului de 8rducie are un
i28act direct asu8ra nivelului acestui indicatr! Ur2rirea e4icienei
,+
cNE;0E S cactive 7n a4ara e>8latrii * cdatrii 7n a4ara e>8latrii!
,-
c1N S cactive de tre9rerie * c8asive de tre9rerie!
110
Analiz i diagnostic financiar
acestei gestiuni se 8ate 4ace anali96nd .aria$iile necesar*l*i de fond
de r*l%ent% ca re9ultat a dis4unciilr care a8ar 7n lanul a8rvi9inare*
8rducie*des4acere! ?ac ciclul de e>8latare este cnstant% necesarul
de 4nd de rul2ent este 8er2anent! 7aria$ia trezoreriei a8are ca
di4eren 7ntre variaia 4ndului de rul2ent i variaia necesarului de
4nd de rul2ent! A cri9 a tre9reriei se e>8ri2 8rin 4a8tul c% la un
22ent dat% 4ir2a se a4l 7n situaia de a nu identi4ica resurse
su8li2entare 8entru a*i satis4ace ti creditrii! 5ri9a tre9reriei 8ate
re4lecta cri9 la nivelul rentabilitii% absen a resurselr sau li8s
de 4le>ibilitate la nivelul c<eltuielilr!
111
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
Ca)itol*l 72
Analiza i diagnostic*l %odificrii
)ozi$iei financiare a entit$ii
econo%ice )e #aza sit*a$iei
fl*+*rilor de trezorerie
Standardul &nternainal de 5ntabilitate .&0S (/ 8revede
bligativitatea 7ntre8rinderilr de a 7ntc2i situaia 4lu>urilr de
nu2erar ca 8arte integrat a situaiilr 4inanciare care 4er utili9atrilr
de situaii 4inanciare in4r2aii necesare 8entru evaluarea ca8acitii
7ntre8rinderii de a genera nu2erar .dis8nibiliti bneti i de89ite
bancare la vedere/ i ec<ivalente de nu2erar .investiii 4inanciare 8e
ter2en scurt ur cnvertibile 7ntr* su2 8restabilit 7n nu2erar/
8recu2 i necesitile 7ntre8rinderii de a utili9a acele 4lu>uri de nu2erar!
Situaia 4lu>urilr de nu2erar 728reun cu restul situaiilr
4inanciare 4er utili9atrilr in4r2aii 8rivind 2di4icarea activului net
al unei 7ntre8rinderi i structura sa 4inanciar% inclusiv lic<iditatea i
slvabilitatea sa!
L242 Ta#lo*l fl*+*rilor de trezorerie 1n siste%*l
de infor%are( de ra)ortare i de gesti*ne a
1ntre)rinderii
112
Analiz i diagnostic financiar
A entitate ecn2ic trebuie 8rivit i 8erce8ut ca structur
vie 8lasat 7n centrul vieii ecn2ice% 7n cadrul creia se des4ar un
siste2 c28le> i dina2ic de 4lu>uri de intrri i de ieire! 0ctivitatea
din cadrul unei entiti ecn2ice 8resu8une c2binare a 4actrilr de
8rducie cu 4lu>urile asciate acestra 7n cndiiile cncrete% s8eci4ice
2ediului ecn2ic 7n care se acinea9!
Arice 7ntre8rindere se caracteri9ea9 8rin deinerea de ca8italuri
i 8rin activarea 4unciei de 8rducie% care se ba9ea9 8e clabrarea
celrlalte 4unciuni ale sale 8e 4ndul 8artici8rii la 8rcesele de
sc<i2buri% din e>terirul i din interirul su% inter%ediate de %oned2
?e aceste sc<i2buri de8inde% 7n 4inal% derularea 7n cndiii nr2ale a
8rcesului de 8rducie! Bn acest 4el% 7n cadrul 7ntre8rinderii a8ar
activitile 4inanciar*2netare s8eci4ice cndiiilr cncrete de derulare
a activitilr ecn2ice! 5antitile de bunuri i servicii cu28rate 7n
cursul unei 8eriade vr 4i denu2ite fluxuri de intrare% iar 8rdusele i
serviciile v6ndute 7n aceeai 8eriad de ti28 vr 4i fluxuri de ieire
.4igura -!1/!
Elu>uri de intrare
Elu>uri de ieire
Eig! -!1 *videnierea flu&urilor de intrare i a celor de ieire
Eiecare dintre 4lu>urile de intrare i de ieire cres8un9tare
8rceselr de sc<i2b i28lic du 2icri de sens 8us# una generat
de trans4erul de bunuri i servicii% adic 4lu>uri reale% iar alta de
trans4erul de 2ned sau de 2di4icri ale creanelr i datriilr% adic
4lu>uri 4inanciare! Se 8ate cnstata ast4el c un 4lu> real de intrare are
cres8ndent un 4lu> 4inanciar de ieire i invers% un 4lu> real de ieire
cres8unde unui 4lu> 4inanciar de intrare!
113
Bunuri i servicii ac<i9iinate
:rducie * 1rans4r2are
Bunuri i servicii v6ndute
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
Un criteriu de clasi4icare a 4lu>urilr 7l cnstituie a8artenena
acestra la activitatea de e>8latare a entitii% 4uncie de care distinge2
du categrii de 4lu>uri#
42 l*+*ri econo%ice sa* de e+)loatare% acele 4lu>uri 4i9ice cu
in4luen i2ediat sau viitare asu8ra tre9reriei ce cres8und activitii
de e>8latare dintr* unitate! S8re e>e28lu% ac<i9iiile 2ateriale sau de
servicii% v6n9rile de bunuri% 8lata salariilr etc! sunt 4lu>uri ecn2ice
i re8re9int 2di4icri eseniale ce in4luenea9 dina2ica 7ntre8rinderii!
La r6ndul lr% 4lu>urile ecn2ice sunt gru8ate 7n#
4lu>uri e>terne% care se stabilesc 7ntre di ageni ecn2iciD
4lu>uri interne cres8un9tare 2di4icrilr de valri din
interirul unei uniti!
32 l*+*ri a*tono%e s*nt fl*+*ri %onetare 8entru care
su8rtul 4i9ic sau real nu e>ist% dar care au in4luene asu8ra tre9reriei
.s8re e>e28lu% 8lata bligaiilr 4iscale i sciale% ra2bursarea
728ru2uturilr% 8lata db6n9ilr etc!/ i cres8und activitii de
4inanare a unitii!
Un 8unct de vedere a8r8iat criteriului 8recedent% dar 2ai
c28let% a8arine autrilr B! Esnault i 5! Xarau% care deli2itea9 7n
r6ndul 2icrilr cntabile#
1! Elu>uri 4inanciare reale cu in4luen i2ediat sau viitare
asu8ra tre9reriei% 7n 4uncie de 2dul de decntare a
tran9aciilr!
2! Elu>uri 4inanciare autn2e% 4r cntra8artid 4i9ic% cu
i28act i2ediat sau ulterir asu8ra tre9reriei% s8re e>e28lu
8lata bligaiilr 4iscale i sciale!
3! @icri cntabile 4r inciden asu8ra tre9reriei% care au ca
biect aCustri ale re9ultatului la inventar .evaluarea stcurilr%
deli2itarea c<eltuielilr i veniturilr 7n ti28 etc!/ sau
actuali9area valrii bunurilr i creanelr 8rin inter2ediul
8rcedurilr cntabile% cu2 ar 4i a2rti9ri% 8rvi9iane%
aCustri i reevaluri!
:ute2 de4ini2 4lu>ul ca 4iind rice 2di4icare ce are lc 7n ur2a
unei 8eraiuni ecn2ice*4inanciare dintr* unitate i care in4luenea9
structura sau valarea ele2entelr 8atri2niale% indi4erent de e4ectul
11+
Analiz i diagnostic financiar
asu8ra tre9reriei! :entru c 4lu>urile in4luenea9 8atri2niul% este
adecvat 4lsirea cnce8tului de 4lu> 8atri2nial% dar se i28une
gru8area acestra 7n# 4lu>uri reale% 4lu>uri 4inanciare i 4lu>uri neutre sau
de recti4icare!
a/ Elu>urile reale se cncreti9ea9 7n intrri i ieiri de bunuri i
servicii 7n cadrul tran9aciilr ecn2iceD
b/ Elu>urile 4inanciare includ 2icrile cu in4luene asu8ra
tre9reriei 8teniale sau e4ective i 8t re8re9enta ec<ivalentul
4lu>urilr reale sau 8t 4i 2icri inde8endente de acestea .de
e>e28lu% 8lata bligaiilr 4iscale i sciale% 8lata db6n9ilr
etc!/! Elu>urile 4inanciare sub 4r2 de 7ncasri i 8li se 2ai
nu2esc i 4lu>uri 2netare sau de tre9rerie% iar cele care
72brac iniial 4r2a creanelr sau datriilr i ulterir vr
a4ecta tre9reria sunt 4lu>uri decalate sau a26nateD
c/ Elu>urile de recti4icare re9ult din 8eraiuni ce au rlul de a
evidenia valarea real a 8atri2niului% dar care nu vr avea
in4luene asu8ra tre9reriei!
L232 Ti)ologia ta#lo*rilor de analiz a
fl*+*rilor de trezorerie
Utili9area de ctre analitii 4inanciari a bilanului i a cntului de
re9ultate ca surse 8rinci8ale de date 7n anali9ele 4inanciare reali9ate din
e>terirul entitii ecn2ice a 7nt628inat 7nttdeauna 8rble2a
deter2inrii 8eraiunilr care 8reced 7ntc2irea acestr dcu2ente de
sinte9% 8recu2 i de 8rble2a identi4icrii 4lu>urilr 4inanciare
a4erente! Sluia acestr du 8rble2e cnstituie 7ntc2irea
tablurilr de anali9 a 4lu>urilr ca a8rt din 8artea analitilr interni ai
entitii ecn2ice la in4r2area c6t 2ai c28let a utili9atrilr de
situaii 4inanciare!
Bn acest sc8 se 4lsesc in4r2aiile 8use la dis89iie 8rin
inter2ediul bilanului% cntului de re9ultate i ane>e% du8 cu2 ur2ea9#
11-
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
" Bilanurile a du e>erciii succesive 4er variaiile 8sturilr
din bilan% tiut 4iind 4a8tul c nu tate aceste variaii sunt
4lu>uri 4inanciareD
" 5ntul de re9ultat 4er in4r2aii asu8ra c<eltuielilr i
veniturilr unui e>erciiu 4inanciar% dar care nu se 8t
identi4ica cu 4lu>urile 4inanciare% c<iar dac acesta este
singurul dcu2ent care cu8rinde 2icrile de valriD
" Ntele e>8licative la situaiile 4inanciare anuale .situaia
activelr i2bili9ate% 8rvi9iane% situaia creanelr i
datriilr etc!/ 4er in4r2aii c28le2entare care 8er2it
anali9a variaiilr 8sturilr din bilan% a c<eltuielilr i a
veniturilr!
Un tablu de anali9 a 4lu>urilr 4er vi9iune de ansa2blu
asu8ra celr trei ti8uri de 8eraiuni din cadrul unei entiti ecn2ice%
cnc2itent cu reali9area unei articulri 7ntre acestea! 1tui% 8rinci8ala
sarcin a tablurilr cnst 7n a substitui anali9a static a ec<ilibrului
4inanciar cu anali9a dina2ic!
Bn d2eniul tablurilr de 4lu>uri% literatura de s8ecialitate
8re9int 8sibilitatea gru8rii acestra du8 2ai 2ulte criterii% 7ntre care
cele 2ai i28rtante sunt#
a/ du8 structurD
b/ du8 rigineD
c/ du8 4r2!
&! ?in 8unctul de vedere al structurii% se deli2itea9 trei categrii
de tabluri% 8entru 4iecare dintre acestea e>ist6nd 2ai 2ulte
variante 8sibile#
1! 1abluri a>ate 8e 4ndul de rul2entD
2! 1abluri a>ate 8e variaia tre9rerieiD
3! 1abluri 8l de 4nds!
1t du8 criteriul structural 7n cadrul tablurilr se 8t deli2ita#
1abluri descri8tive ale 4lu>urilr de 4nduriD
1abluri descri8tive ale 4lu>urilr de tre9rerieD
1abluri descri8tive ale utili9rilr i ale resurselr!
11,
Analiz i diagnostic financiar
&&! ?u8 rigine% tablurile se 8t gru8a 7n 4uncie de categria de
iniiatri ai acestra 7n#
" tabluri 8rvenite de la utili9atri% banc<eri i 2ai ales analiti
4inanciariD
" tabluri 8r8use de instituii cntabileD
" tabluri elabrate de tereticieni!
&&&! ?u8 4r2% tablurile de anali9 a 4lu>urilr se gru8ea9 7n#
" tabluri sub 4r2 de cntD
" tabluri sub 4r2 de list!
1! 1ablurile a>ate 8e 4lu>uri de 4nduri descriu 4elul 7n care
resursele binute de 7ntre8rindere 7n cursul unui e>erciiu
cres8und necesitilr care a8ar 7n ti28ul aceluiai e>erciiu
i se a>ea9 8e variaiile 4ndului de rul2ent% necesarului de
4nd de rul2ent i ale tre9reriei! Ele re8re9int 8ri2ele
tabluri 7ntc2ite 7n cadrul dcu2entelr de sinte9 cntabil!
2! 1ablurile a>ate 8e variaia tre9reriei " din 8unct de vedere
structural " 7n aceste tabluri nu se regsesc cnce8tele
s8eci4ice tablurilr rientate 8e 4ndul de rul2ent% cu2 sunt
cele de 4nd de rul2ent% ca8acitate de aut4inanare i
necesarul de 4nd de rul2ent!
Su8eriritatea tablului 4lu>urilr de tre9rerie 4a de tablurile
a>ate 8e 4ndul de rul2ent este susinut de ur2tarele as8ecte#
" cnce8tul de 4lu> de tre9rerie este 2ult 2ai accesibil dec6t cel
de 4nd de rul2entD
" in4r2aiile asu8ra 4ndului de rul2ent 8t 2asca adevrata
situaie 4inanciar a 7ntre8rinderiiD
" 7ntc2irea tablului de 4inanare 8resu8une rergani9are a
in4r2aiei deCa e>istente% 8reluate din du bilanuri
succesive% dar nu creea9 nu in4r2aie!
3! 1ablurile 8l de 4nds re8re9int categrie a8arte de
tabluri ai crui ade8i au 4st cercettrii @! Levasseur% ;!
:rtait i @! :ncet .1'()/ H! 5<arreau> .1')+% 1'),/! 0cest
2del era ba9at 8e cnce8tul de 4lu> de 4nduri i era susinut
de teria 4inanciar 2dern ce caut s e>8lice
c28rta2entul analistului 4inanciar 4a de sc8ul general al
unei aciuni 4inanciare! :trivit acestei abrdri% 7ntre8rinderea
11(
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
ad2inistrea9 un ansa2blu de 8riecte i de resurse i ia
deci9ii de 4inanare a investiiilr% ast4el 7nc6t s ating un
ec<ilibru 7ntre riscurile i rentabilitatea activitii 4inanciare!
L2A2 Ta#lo*l de finan$are 5 cadr* tradi$ional de
analiz a fl*+*rilor
Este cunscut 4a8tul c bilanul 4er vi9iune static asu8ra
structurii 4inanciare a 7ntre8rinderii% 7n ti28 ce cntul de re9ultate 4er
vi9iune dina2ic a activitii des4urate! 0ceste du situaii sunt
ttui li2itate 8entru c nici una nu 8er2ite 4r2area unei i2agini
dina2ice asu8ra structurii 4inanciare a 7ntre8rinderii% res8ectiv asu8ra
evluiei acestei structuri! Bn acelai ti28% ad2inistratrul 7ntre8rinderii
slicit analistului 4inanciar in4r2aii 8rivind lcali9area bene4iciului 7n
cadrul 8atri2niului% 8recu2 i asu8ra discrdanei ce a8are 7ntre
nivelul veniturilr i cel al tre9reriei!
E>ist larg varietate de 2dele ale tablului de 4inanare
8r8use de tereticieni i 8racticieni% dar cele 2ai 4recvent utili9ate 8t
4i gru8ate ast4el#
1! 1ablu de 4inanare 7nte2eiat 8e anali9a duratei utili9rilr i
resurselrD
2! 1ablu de 4inanare 7nte2eiat 8e anali9a 4uncinalD
3! 1ablu de 4inanare ti8 8l de 4nds!
L2A242 -tilitatea i )rinci)iile de ela#orare a ta#lo*l*i
de finan$are
:rnind de la c28ararea a du bilanuri succesive% tablul de
4inanare ur2rete e>8licarea evluiei 8atri2niului 7ntre8rinderii% at6t
ca vlu2% c6t i ca structur% av6nd ca sc8 anali9a evluiei ec<ilibrului
4inanciar!
11)
Analiz i diagnostic financiar
Sc8ul 8rinci8al al tablului de 4inanare cnst 7n a deter2ina
4lu>urile de utili9ri i resurse din 7ntre8rindere 7n ti28ul unei 8eriade!
Bn acelai ti28% tablul stabilete legtur 7ntre bilan i cntul de
re9ultat 8rin inter2ediul ca8acitii de aut4inanare! Bn cadrul 2delului
tradiinal de tablu% ca8acitatea de aut4inanare este singurul indicatr
8reluat din cntul de re9ultat% tate celelalte 8sturi 4iind 8reluate din
bilan!
5a instru2ent de anali9 dina2ic% tablul are rlul de a in4r2a
analitii asu8ra evluiei 7ntre8rinderii 7ntr* anu2it 8eriad!
5a 2iClc de 8re9entare a 4lu>urilr de utili9ri i resurse% tablul
8re9int riginalitate 8rin 4a8tul c nu se li2itea9 la a 7nregistra
4lu>urile 2netare% de 7ncasri i 8li% ci include tate 4lu>urile de
utili9ri i resurse!
5a instru2ent de re4lectare a 4lu>urilr% tablul de 4inanare 8ate
4i 7ntc2it at6t 8e ba9a datelr 8reluate din du bilanuri succesive ale
8eriadei 7nc<eiate% c6t i 8e ba9a in4r2aiilr 8reluate din bilanul de
la s46ritul 8eriadei curente i bilanul 8eriadei viitare% bilan
8revi9inal!
:rin Standardul &nternainal de 5ntabilitate .&0S/ ( se
nr2ali9a i se regle2enta 7ntc2irea unui dcu2ent care sinteti9a
resursele dis8nibile 8entru 4inanarea 7ntre8rinderii i utili9area lr
intitulat 1ablu de 4inanare!
0v6nd ca 8unct de 8lecare 8iniile e>tre2 de variate ale
di4eriilr utili9atri% tablul de 4inanare 8ate 4i de4init ca#
" un instru2ent indis8ensabil de gestiune i de 8revi9iuneD
" un 2iClc de reali9are a diagnsticului de 7ntre8rindere% 8rintr*
abrdare 2ai dina2ic dec6t abrdarea 8rin inter2ediul
ratelrD
" un 2iClc de a 4ace re4erire la 4lu>urile ecn2ice i 4inanciare
care au traversat 7ntre8rinderea i au 2di4icat 8atri2niul
suD
" 2dalitate de a anali9a 8litica de investiii a 7ntre8rinderii%
8rin ra8rtarea investiiilr la ca8acitatea de aut4inanare% la
ci4ra de a4aceri sau la i2bili9rile nete de la 7nce8utul anuluiD
" un 2iClc de evaluare a 8liticii 7ntre8rinderii 8rivind
distribuirea dividendelr .8rin ra8rtarea su2elr distribuite la
ca8acitatea de aut4inanare/D
11'
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
" un 2iClc de a8reciere a relaiei dintre rentabilitate i riscul
asu2at de 7ntre8rindereD
" un dcu2ent de in4r2are a 8r8rietarilr% a salariailr i a
terilr!
Elabrarea tablului de 4inanare se ba9a 8e desc28unerea
variaiilr tuturr 8sturilr din bilan 7n cursul e>erciiului% cu
res8ectarea ur2tarelr 8rinci8ii generale de elabrare#
1! 5nstrucia unui tablu al variaiilr 8sturilr din bilan%
res8ectiv un bilan al 2di4icrilr% este 8unctul de 8rnire
7n elabrarea tablului! 0st4el% 8e ba9a a du bilanuri ce
7ncadrea9 e>erciiul curent% se cnstruiete un tablu% 8rin
care se retratea9 variaiile 7n valri brute ale 8sturilr de
activ i de 8asiv!
Bilanul di4erenial re8re9int 8unctul de 8lecare 7n cnstrucia
tablului% iar variaiile 8sturilr% trebuie sa 4ie inter8retate 7n ter2eni de
utili9ri i resurse!
2! 1rans4erul de la bilanul di4erenial la tablul de 4inanare se
4ace res8ect6nd ur2tarele reguli#
variaiile 89itive ale activului cres8und crerii i
ac<i9iinrii de active 4i9ice sau 4inanciare% ceea ce
8resu8une utili9ri de 4nduri% 7n ti28 ce variaiile negative
cres8und cedrii de bunuri cntra 2ned% ceea ce
re8re9int crearea de resurse! Eac e>ce8ie de la aceast
regul variaiile negative datrate a2rti9rilr%
8rvi9ianelr i aCustrilr 8entru de8reciere care au rlul
de a recti4ica valarea activelr i a le re8re9enta 7n bilan la
valarea lr real!
variaiile 89itive ale 8asivului cres8und nilr a8rturi de
4nduri sau 4r2rii unr ni datrii% ceea ce re8re9int
resurse% 7n ti28 ce variaiile negative cres8und ra2bursrii
unr datrii i re8re9int utili9ri de resurse!
Elu>urile 4inanciare create 7n ur2a acestr variaii 8t 4i gru8ate
7n 8atru categrii% siste2ati96nd utili9rile 8e de 8arte i resursele 8e
de alt 8arte .tabel -!3!1/!
120
Analiz i diagnostic financiar
1abelul -!3!1! Clasificarea utilizrilor i resurselor
-tilizri !es*rse
5reteri de activ 5reteri de 8asiv
?i2inuri de 8asiv ?i2inuri de activ
L2A232 Li%itele ta#lo*l*i de finan$are
0nali9a li2itelr s8eci4ice tablurilr de 4inanare 8resu8une
gru8area acestra 7n as8ecte ce in de# a2biguitile ter2inlgiei%
di4icultile de elabrare i neaCunsuri 7n e4ectuarea anali9ei 4inanciare!
a) 1laneaz ambiguiti asupra urmtoarelor concepte2
" Capacitatea de autofinanare <CA=% care este un indicatr
de re4erin 7n cnstrucia acestui tablu% are un caracter
8tenial datrat ur2tarelr as8ecte#
1/ 50E nu re8re9int dec6t un sur8lus 2netar 8tenial%
dearece nu sunt luate 7n calcul decalaCele de 8lat% ceea
ce 8resu8une c ea 8ate deveni un 4lu> dis8nibil de
tre9rerie abia du8 e4ectuarea 7ncasrilr i 8lilrD
2/ &ntegrarea 7n cninutul acestei resurse a tuturr 8rvi9i*
anelr% c<iar i a celr din 9na e>8latrii% 8une sub
se2nul 7ntrebrii caracterul stabil al 50E! 0ceast
includere 8ate 4i Custi4icat dar 7n ca9ul 7n care
ase2enea 8rvi9iane vr avea caracter de 8er2anen la
aceeai valareD
" Criteriul stabilitii% care a stat la ba9a clasi4icrii 4lu>urilr%
nu 4ace biectul nici unei de4iniii cntabile% ast4el 8ut6n*
du*se cn4unda niunile de 2aturitate i de 8er2anen!
08recierea criteriului stabilitii 8ate 4i subiectivD
" -nvestiiile financiare pe termen scurt nu sunt cnsiderate ca
4iind dis8nibilitiD
" Nici cnce8tele necesar de fond de rulment i degajare de
fond de rulment nu sunt li8site de a2biguiti!
b) /ificultile de elaborare se datrea9 4a8tului c nu2erasele
retratri care se 4ac 8entru 7ntc2irea tablului de 4inanare
121
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
8resu8un c tate in4r2aiile utile s 4ie dis8nibile!
Siste2ele 4inanciar*cntabile bine 8use la 8unct% din entiti
ecn2ice 2ari% 8er2it in4r2are 8recis 8entru elabrarea
unui ast4el de dcu2ent% dar e>ist i situaii c6nd siste2ele
4inanciar*cntabile nu sunt bine 8use la 8unct% ceea ce atrage
du8 sine di4iculti se2ni4icative i csturi ridicate 7n
elabrarea situaiilr 4inanciare% 7n general% i a tablurilr% 7n
s8ecial!
c) 3ea(unsurile !n efectuarea analizei financiare sunt date de
ur2tarele#
" 1ablul de 4inanare ba9at 8e anali9a 4uncinal 4ace re4erire
la niunea de necesar de 4nd de rul2ent din a4ara
e>8latrii% care gru8ea9 i ele2ente e>trardinare! 0st4el
se creea9 cntradicie 7ntre caracterul e>ce8inal al
necesarului de 4nd de rul2ent i 4inanarea acestuia cu
aCutrul resurselr stabile% slicitate s 4ac 4a acestr
neviD
" La nivelul tre9reriei se 2ite ideea caracterului 8er2anent
8e care 7l 8t avea creditele bancare 8e ter2en scurt% ast4el
7nc6t% 8ractic% acestea re8re9int surse de 4inanare 8e ter2en
lung i 2ediuD
" ?eli2itarea tablului 7n du 8ri nu 8er2ite vi9uali9area
8asaCului creat 7ntre activitatea des4urat% creanele sau
datriile 4r2ate 8rin des4urarea activitii i tre9rerie%
accentul ne4iind 8us 8e 4lu>urile e4ective de tre9rerieD
" 5a8acitatea de aut4inanare este resurs ce cnine at6t
ele2ente din 9na e>8latrii% cele care au cndus la
calculul e>cedentului brut de e>8latare .EBE/ i care au un
caracter structural% 8recu2 i ele2ente din a4ara e>8latrii%
ce au un caracter variabil! @ri2ea acestui indicatr 8ate 4i
8uternic a4ectat de 8liticile cntabile i 4iscale a8licate 7n
scietate% tiut 4iind 4a8tul c se calculea9 8lec6nd de la
8r4itul net% du8 i289itare!
L2A2A2 Ta#lo*ri descri)ti.e ale fl*+*rilor de trezorerie
122
Analiz i diagnostic financiar
Bn siste2ul de cntabilitate eur8ean% re9ultate cncrete 8rivind
7ntc2irea unr dcu2ente de sinte9 care s sur8rind 4lu>urile de
tre9rerie% cu larg a8licabilitate 7n 8ractic% s*au binut du8 anul
1')2! &niiative 7n acest d2eniu au e>istat i 7nainte de aceast
8eriad% cu re9ultate 2ai 2ult sau 2ai 8uin acce8tate! ?intre tate
variantele de tabluri ale 4lu>urilr de tre9rerie% cele 2ai re8re9entative
sunt#
tablul 8lurianual al 4lu>urilr 4inanciare .1::E/D
tablul 4lu>urilr elabrat de Banca EraneiD
tablurile 4lu>urilr de tre9rerie% 8e ti8uri de activiti!
"*nctele co%*ne ale celr trei ti8uri de tabluri sunt date de
ur2tarele#
a: *&cedentul brut de e&ploatare .EBE/% 8uin cunscut 7n
tablurile anteriare% este 8re9ent 7n aceste tabluri i cu8 un
lc central! Legtura 7ntre 8eraiunile generatare de re9ultate
i celelalte 8eraiuni se va 4ace 8rin inter2ediul EBE i nu
8rin ca8acitatea de aut4inanare% indicatr care va 4i utili9at
4arte 8uin!
b: ,ariaia necesarului de fond de rulment 8ierde aceast
titulatur i este des8rit 7n# variaia stcurilrD variaiile
decalaCelr a4erente creanelr i datriilr! 0ceste c28nente
se gsesc 7n interirul tablului i rlul lr este acela de a crea
un 8asaC 7ntre 4lu>urile 8teniale i 4lu>urile e4ective de
tre9rerie!
c: =peraiunile ntreprinderii sunt regru8ate la di4erite niveluri%
8r8rii 4iecrui ti8 de tablu% ceea ce deter2in cntribuia
4iecrui nivel la variaia tre9reriei!
Bn tate ca9urile% structura tablurilr este rientat ast4el 7nc6t s
8un 7n eviden incidena 8eraiilr asu8ra 2iClacelr de 8lat a
7ntre8rinderii!
123
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
L2A2C2 Descrierea ta#lo*rilor fl*+*rilor de trezorerie
Este cunscut 4a8tul c nici unul dintre ti8urile de tabluri
8re9entate nu a gsit a8licabilitate 7n 8ractic dec6t 8entru 8eriad
scurt% dearece nu rs8undeau la tate slicitrile in4r2ainale ale
tereticienilr i 2ai ales ale 8racticienilr! ?e aceea% 7n 8ractic i 7n
teria de s8ecialitate i*a 4cut a8ariia un alt instru2ent% denu2it tablu
al 4lu>urilr de tre9rerie% care 7i gsete tt 2ai 2uli ade8i% c<iar i 7n
rile 7n care tablul de 4inanare este tradiinal i 4uncinea9 din
8unct de vedere legislativ!
:ractica acestui tablu 7si are riginea 7n SU0% unde a 4st
regle2entat% 7n nie2brie 1')(% 8rin nr2a SE0S '- .State2ent 4
Einancial 0ccunting Standard/ i 8rin care se rec2and scietilr
c2erciale 8ublicarea unui tablu al 4lu>urilr de tre9rerie .State2ent
4 5as< ElVs/!
0rgu2entele aduse de X! StlVI 7n Les tableau> de
4inance2ent et de 4lu> cu 8rivire la necesitatea acestui dcu2ent se 8t
sinteti9a ast4el#
?e8ete cnce8ia tradiinal 8rivind trecerea de la un bilan
la altul i e>8lic variaia tre9reriei% aceasta din ur2 4iind
cnsiderat in4r2aia c<eie 8rin inter2ediul creia scietatea
e>istD
:er2ite abrdare a 7ncasrilr i 8lilr gru8ate 8e 4uncii i
7n acest 4el trecerea la 8re9entarea de date 8revi9inale devine
2ult 2ai uarD
?eter2inarea tre9reriei se 4ace 8rnind de la 7ncasrile i
8lile e4ective! 0st4el% se 4er i2agine realist asu8ra
acestui indicatr% c28arativ cu i2aginea binut 7n ca9ul
utili9rii 4ndului de rul2ent i a necesarului 7n 4nd de
rul2ent!
Sinteti96nd as8ectele 8re9entate 2ai sus% se 8ate s8une c% 8rin
inter2ediul tablului 4lu>urilr de tre9rerie s*a abandnat descrierea
variaiilr 8atri2niului% 8rin bilan i 8rin cntul de re9ultate% i 7n
cnsecin s*a renunat la deter2inarea variaiei 4ndului de rul2ent i a
necesarului de 4nd de rul2ent!
12+
Analiz i diagnostic financiar
?ac% din 8unct de vedere structural% a8ar desebiri 2ici 7ntre
ti8urile de tabluri 2eninate 2ai sus% ttui% ele au la ba9 clasi4icare
4uncinal a 4lu>urilr de tre9rerie .tabel -!3!+!1!/% du8 cu2 ur2ea9#
" 4lu>uri nete de tre9rerie din 8eraiile de e>8latareD
" 4lu>uri nete de tre9rerie din 8eraii de investiiiD
" 4lu>uri nete de tre9rerie din 8eraii de 4inanare!
1abelul -!3!+!1! 2tructura-cadru pentru principalele tablouri de
trezorerie
Ti)*l
fl*+*l*i
Ti)*ri de ta#lo*ri <cadr* legislati.=
ASB UL IAS B O? AGLLK3GGU
I2 Deter8
%inarea
fl*+*l*i
net din
acti.ita8
tea de
e+)loa8
tare
42 ?etoda direct
Bncasri clieni
T 7ncasri db6n9i i
dividende
T 7ncasri 8ri2e
asigurare
" 8li 4urni9ri i
salariai
" 8lata i289itelr i
ta>elr
" 8lata db6n9ilr!
42 ?etoda direct
Bncasri clieni
" :li 4urni9ri i
salariai
" ?b6n9i i dividende
8ltite
" :lata i289itului 8e
8r4it
" 0lte 8li a4erente
activitii de e>8latare
t Ele2entele
e>trardinare!
42 ?etoda direct
Bncasri clieni
T 7ncasri redevene
" :lile 7n nu2erar
ctre 4urni9ri i
salariai
" :lile 7n nu2erar
sau restituiri de
i289it 8e 8r4it%
dar dac nu 8t 4i
identi4icate 7n 2d
s8eci4ic cu
activitile de
investiii i de
4inanare!
32 ?etoda indirect
:r4it net
t 02rti9ri i
8rvi9iane
t ;e9ultatul din
cedarea
i2bili9rilr
t =ariaia stcurilr i
creanelr
t =ariaia datriilr
de e>8latare
T 5<eltuieli cu
db6n9ile
32 ?etoda indirect
;e9ultatul net 7nainte de
i289itare i ele2ente
e>trardinare
t 02rti9ri i
8rvi9iane
t ;e9ultatul din cedarea
i2bili9rilr
t =ariaia stcurilr i
creanelr
t =ariaia datriilr de
e>8latare
T 5<eltuieli cu db6n9ile
" ?b6n9i i dividende
8ltite
" :lata i289itului 8e
8r4it
t Ele2ente e>trardinare!
32 ?etoda indirect
;e9ultatul net
t Ele2ente
ne2netare
.a2rti9ri i
8rvi9iane/
t =ariaia ca8italului
circulant
t =ariaia altr
ele2ente care nu
sunt incluse 7n
activitatea de
4inanare sau de
investiii!
12-
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
Ti)*l
fl*+*l*i
Ti)*ri de ta#lo*ri <cadr* legislati.=
ASB UL IAS B O? AGLLK3GGU
II2 Deter8
%inarea
fl*+*l*i
net din
acti.ita8
tea de
in.esti$ii
l*+*ri )oziti.e de
lic<iditi#
T Bncasri din cesiunea
i2bili9rilr
cr8rale i 4inanciareD
l*+*ri negati.e de
lic<iditi#
" 0c<i9iii de
i2bili9ri cr8rale
i 4inanciare!
Bncasri din#
5esiunea i2bili9rilr
cr8rale i 4inanciare
T ?b6n9i i dividende
7ncasate
" 0c<i9iia de i2bili9ri
cr8rale i 4inanciare
" ;edevena
cres8un9tare 8rii de
ca8ital% 8entru ac<i9iiile
7n leasing
4inanciar!
Bncasri din#
5esiunea
i2bili9rilr
cr8rale i 4inanciare
T Bncasrile 7n
nu2erar din
ra2bursarea
avansurilr 7n
nu2erar i
728ru2uturilr
e4ectuate ctre alte
8ri
" 0vansuri i
728ru2uturi e4ectuate
ctre alte 8ri
" 0c<i9iiile de
i2bili9ri cr8rale
i 4inanciare
III2 Deter8
%inarea
fl*+*l*i
net de
trezorerie
din
acti.ita8
tea de
finan$are
Bncasri 8rin
cntractarea de ni
728ru2uturi 8e ter2en
lung
T Bncasri din
e2isiune de aciuni
" ;a2bursarea
4raciunilr scadente
din 728ru2uturile
8e ter2en lung
" ;scu28rare de
aciuni
" ;edevena
cres8un9tare
8rii de ca8ital%
8entru ac<i9iiile 7n
leasing 4inanciar
" :lata dividendelr!
Bncasri 8rincntractarea
de ni 728ru2uturi 8e
ter2en lung
T Bncasri din e2isiune
de aciuni
" ;a2bursarea
4raciunilr scadente din
728ru2uturile 8e ter2en
lung
" ;scu28rare de
aciuni
" ?b6n9i i dividende
8ltite!
Bncasri 8rin
cntractarea de ni
728ru2uturi 8e
ter2en lung
T Bncasri din
e2isiunea de aciuni
" ;a2bursarea
4raciunilr scadente
din 728ru2uturile 8e
ter2en lung
" ;scu28rare de
aciuni
" :lata redevenelr
8entru leasingul
4inanciar!
?in cele 8re9entate 7n tabelul de 2ai sus se 8ate a4ir2a c
di4erenele dintre aceste 2dele nu sunt re8re9entative% cnstat6nd c<iar
c i tablul 4lu>urilr de tre9rerie recent intrdus 7n ;26nia i
8rev9ut a 4ace 8arte din cnturile anuale 7nce86nd cu anul 2001 s*a
aliniat nr2elr internainale!
E>tinderea s4erei de a8licabilitate 8entru acest ti8 de tablu este
re9ultatul avantaCelr 8e care le are 4a de tablul de 4inanare#
12,
Analiz i diagnostic financiar
5unaterea situaiei 4lu>urilr de nu2erar are un rl
i28rtant 7n a8recierea viabilitii entitii ecn2ice% a
8sibilitii de a*i ac<ita 8lile la scaden! Un cas<*4lV
89itiv re4lect cretere real a ca8acitii de 4inanare a
investiiilr% 7n ti28 ce un cas<*4lV negativ evidenia9
reducere a 8uterii ecn2ice% e>istena unr di4iculti
4inanciare 7n ac<itarea bligaiilr 4a de teriD
:une la dis89iia investitrului in4r2aii 8entru a8recierea
ca8acitii 7ntre8rinderii de a 8lti dividende% interesul acestuia
regsindu*se 2ai degrab% 7n 4lu>uri 2netare dec6t 7n
bene4icii cntabile sau ali indicatri derivai!
L2A2L2 Str*ct*ra de detali* i %etodologia 1ntoc%irii
ta#lo*l*i fl*+*rilor de trezorerie
0nali9a structurii de detaliu vi9ea9 2delul tablului relevat de
nr2a internainal &0S (! 0legerea acestui 2del se datrea9 rlului
8e care nr2ele internainale 7l Cac asu8ra nr2ali9rii cntabile a
2arii 2aCriti a rilr% inclusiv ;26nia!
A2 l*+*rile de trezorerie ale acti.it$ii de e+)loatare
0ctivitile de e>8latare sunt 8rinci8alele activiti generatare
de venituri i rice alte activiti cu e>ce8ia celr de4inite ca activiti
de investiii sau de 4inanare!
@ri2ea 2icrilr de tre9rerie legate de e>8latare este un
indicatr c<eie al 2surii 7n care 7ntre8rinderea a degaCat% 8rin
e>8latarea sa% su4iciente 4lu>uri de tre9rerie% 8entru a ra2bursa
728ru2uturile sale% a 2enine ca8acitatea sa de e>8latare% a ac<ita
dividende i a reali9a ni investiii% 4r s recurg la alte surse e>terne
de 4inanare! ?e ase2enea% utili9ate cu alte in4r2aii% in4r2aiile
8rivind di4eritele categrii de 4lu>uri istrice de tre9rerie legate de
e>8latare 8t s 4ie utile 8entru 8revi9iune 4lu>urilr viitare de
tre9rerie a4erente e>8latrii!
Elu>urile de tre9rerie ale activitilr de e>8latare sunt
cnsecina 8rinci8alelr activiti generatare de venituri ale
12(
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
7ntre8rinderii! 5a ur2are% ele sunt% 7n general% re9ultatul 8eraiilr care
cncur la 4r2area re9ultatului net!
?e4iniia i 8reci9rile anteriare% dei i28recise% sunt c28letate
de &0S (% 8rintr* list de e>e28le! 0st4el% cnstituie 4lu>uri de
tre9rerie ale e>8latrii% cu 8redilecie#
" 7ncasrile care decurg din v6n9area de bunuri i serviciiD
" 7ncasrile care 8rvin din redevene% nrarii% c2isiane i alte
venituriD
" 8lile 8rivind 4urni9rii i salariaiiD
" 8lile de i289ite% e>ce8t6nd ca9urile c6nd ele vi9ea9
activitile de investiii sau de 4inanare!
A 7ntre8rindere trebuie s 8re9inte 4lu>urile de tre9rerie a4erente
activitii de e>8latare 4c6nd a8el#
" 4ie la 2etda direct% cn4r2 creia in4r2aiile 4urni9ate se
re4er la 7ncasri i 8li .intrri i ieiri de 4nduri brute/ tabel
-!3!-!1D
" 4ie la 2etda indirect .tabel -!3!-!2/!
&0S ( rec2and 7ntre8rinderilr utili9area 2etdei directe%
8entru c aceast 2etd 8er2ite binerea de in4r2aii care se
dvedesc a 4i utile 8entru esti2area 4lu>urilr viitare de tre9rerie% 4a8t
ce nu este 8sibil 8rin a8licarea 2etdei indirecte!
1abelul -!3!-!1! 1lu&urile de trezorerie relative la activitile de
e&ploatare 9metoda direct:
5n4r2 2etdei directe% in4r2aiile 8rivind 8rinci8alele
categrii de intrri i ieiri de 4nduri brute 8t s 4ie binute#
12)
Bncasri generate de relaiile cu clienii
" :li 7n 4avarea 4urni9rilr i 8ersnalului
" ?b6n9i i dividende 8ltite
1/
" :li 8rivind i289itele asu8ra bene4iciilr
2/
" 0lte 8li generate de e>8latare
t Ele2ente e>trardinare
S t Elu>ul net de tre9rerie relativ la activitile de e>8latare
1/
0ceste 4lu>uri ar 8utea 4i incluse% de ase2enea% 7n categria 4lu>urilr de 4inanare
2/
0cest 4lu> ar 8utea 4i 728rit 7ntre activitile de e>8latare% cele de investiii i cele de
4inanare
Analiz i diagnostic financiar
4ie 8e ba9a 7nregistrrilr cntabile ale 7ntre8rinderiiD
4ie 8rin aCustarea v6n9rilr% cstului v6n9rilr .sau db6n9ilr
i veniturilr asi2ilate i db6n9ilr debitare i c<eltuielilr
asi2ilate% 8entru instituie 4inanciar/ i celelalte ele2ente
ale cntului de 8r4it i 8ierdere 7n 4uncie de# variaiile
intervenite 7n cursul e>erciiului% 7n cadrul stcurilr%
creanelr i datriilr de e>8latareD de celelalte ele2ente 4r
incidene 2netareD i de celelalte ele2ente 8entru care
incidenele 2netare cnstau 7n 4lu>uri de investiii sau de
4inanare!
1abelul -!3!-!2! 1lu&urile de trezorerie relative la activitile de
e&ploatare 9metoda indirect:
Elu>ul net de tre9rerie care 8rvine din activitile de e>8latare
se deter2in 8rin aCustarea re9ultatului net% in6nd cnt de incidena#
12'
;e9ultatul net 7naintea i289itrii i ele2entelr e>trardinare
T 5<eltuielile cu a2rti9rile i 8rvi9ianele
" =enituri din a2rti9ri i 8rvi9iane
t ;e9ultatul cesiunii i2bili9rilr i 8lasa2entelr
T 5<eltuieli 8rivind db6n9ile
" =enituri din 8lasa2ente
S ;e9ultatul din e>8latare 7naintea variaiei necesarului 7n 4nd de
rul2ent
t =ariaia stcurilr
t =ariaia cnturilr clieni i altr creane din e>8latare
t =ariaia cnturilr 4urni9ri i a altr datrii din e>8latare
" ?b6n9i i dividende 8ltite
1/
" :li 8rivind i289itele asu8ra bene4iciilr
2/
t Ele2ente e>trardinare
S Elu>ul net de tre9rerie relativ la activitile de e>8latare
1/
0ceste 4lu>uri ar 8utea 4i incluse% de ase2enea% 7n categria 4lu>urilr de 4inanare
2/
0cest 4lu> ar 8utea 4i 728rit 7ntre activitile de e>8latare% cele de investiii i cele de
4inanare
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
variaiilr intervenite 7n cursul e>erciiului% 7n cadrul stcurilr%
creanelr i datriilr din e>8latareD
altr ele2ente care nu c28rt nici 7ncasri% nici 8li% 8recu2
a2rti9rile% 8rvi9ianele% aCustrile 8entru de8recieri sau
8ierdere de valare% i289itele a26nate% c6tigurile sau
8ierderile din sc<i2b valutar% bene4iciile nedistribuite ale
scietilr asciate i interesele 2inritareD
altr ele2ente 8entru care incidena asu8ra tre9reriei se
reali9ea9 8rin 4lu>urile de investiii i cele de 4inanare!
A alt sluie de 8re9entare a 4lu>ului net de tre9rerie% care
8rvine din activitile de e>8latare% 8e ba9a 2etdei indirecte cnst
7n relie4area veniturilr i c<eltuielilr a4erente cntului de 8r4it i
8ierdere i a variaiilr intervenite 7n cursul e>erciiului 7n cadrul
stcurilr% creanelr i datriilr din e>8latare!
B2 l*+*rile de trezorerie ale acti.it$ilor de in.esti$ii
&0SB 8reci9ea9 c 4lu>urile care re9ult din activiti de
investiii indic 7n ce 2sur 8lile au 4st e4ectuate 8entru
ac<i9iinarea de active destinate s genere9e venituri i 4lu>uri de
tre9rerie viitare .tabel -!3!-!3/!
Elu>urile de tre9rerie ale activitilr de investiii 4er
in4r2aii 8rivind 2aniera 7n care 7ntre8rinderea 7i asigur 8erenitatea
i creterea! Ele se re4er la#
" 8li e4ectuate 8entru ac<i9iinarea de i2bili9ri cr8rale i
necr8rale% 8recu2 i a altr active 8e ter2en lung% 8lile
i28licate de i2bili9rile 8rduse de 7ntre8rindere 8entru sineD
" 7ncasri care decurg din v6n9area de i2bili9ri cr8rale i
necr8rale 8recu2 i a altr active 8e ter2en lungD
" 8li e4ectuate 8entru ac<i9iinarea de titluri de 8artici8are i
de titluri de crean ale altr 7ntre8rinderiD
" 7ncasri relative la v6n9area de titluri de 8artici8are i de titluri
de crean ale altr 7ntre8rinderiD
" avansurile de tre9rerie i 728ru2uturile acrdate .altele dec6t
avansurile i 728ru2uturile acrdate de instituie 4inanciar/D
" 7ncasri care decurg din ra2bursarea avansurilr i
728ru2uturilr acrdate altr 8ri .altele dec6t avansurile i
728ru2uturile acrdate de instituie 4inanciar/!
130
Analiz i diagnostic financiar
1abelul -!3!-!3! 1lu&urile de trezorerie relative la activitile de
investiii
C2 l*+*rile de trezorerie ale acti.it$ilor de finan$are
0ctivitile de 4inanare sunt acele activiti care antrenea9
sc<i2bri 7n 2ri2e i structura ca8italurilr 8r8rii i ca8italurilr
728ru2utate ale 7ntre8rinderii!
:re9entarea se8arat a acestr 4lu>uri 7n tablul de tre9rerie este
dat de 8sibilitatea utili9rii lr 7n 8revi9iunea su2elr 8e care
a8rtatrii de ca8italuri le vr retrage din 4ndurile .ca8italurile/ viitare
.tabel -!3!-!+!/!
@icrile de tre9rerie generate de activitile de 4inanare se
re4er la#
" 7ncasrile din e2isiunea de aciuni i de alte instru2ente ale
ca8italurilr 8r8riiD
" vrs2inte e4ectuate acinarilr 8entru ac<i9iinarea sau
rscu28rarea aciunilr 7ntre8rinderiiD
" 7ncasri din e2isiunea de 728ru2uturi bligatare% de
728ru2uturi statutare% de bilete de tre9rerie% de titluri de
728ru2ut i8tecar sau a altr titluri de 728ru2ut 8e ter2en
scurt sau lungD
" ra2bursarea sub 4r2 de lic<iditi a su2elr 728ru2utateD
" vrs2inte e4ectuate de un lcatar 8entru reducerea sldului
datriei re4eritare la un cntract de lcaie*4inanare!
131
" 0c<i9iinarea 4ilialei >
T 5esiunea 4ilialei I
" 0c<i9iinarea de i2bili9ri
" 0c<i9iinarea de 8lasa2ente
T Bncasrile ce re9ult din cesiunea de i2bili9ri
T Bncasri ce re9ult din cesiunea de 8lasa2ente
T ?b6n9i 7ncasate
T ?ividende 8ri2ite .7ncasate/
S Elu>ul net de tre9rerie relativ la activitile de investiii
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
1abelul nr! -!3!-!+! 1lu&urile de trezorerie relative la activitile
de finanare
L2A2D2 Li%ite ale ta#lo*l*i fl*+*rilor de trezorerie
1ablul 4lu>urilr de tre9rerie este deter2inat de cnce8ie
legat de ec<ilibru 4inanciar% centrat% 7n 2d esenial% 8e slvabilitatea
7ntre8rinderii i% 7n al dilea r6nd% 8e 4le>ibilitatea 4inanciar2 0ceste
caracteristici sunt a8reciate 8rin inter2ediul ca8acitii 7ntre8rinderii de
a genera 4lu>uri 89itive de tre9rerie% 8lec6nd de la activitile sale de
e>8latare!
Elu>ul de tre9rerie generat de activitile de e>8latare este% de
alt4el% indicatrul central al anali9ei situaiei unei 7ntre8rinderi! El este
utili9at i 8entru a8recierea 8er4r2anelr acesteia 8e 8eriad 2edie!
5ercetrile i 8ractica bursier au dvedit c interesul
investitrului se regsete% 2ai degrab% 7n 4lu>urile 2netare% dec6t 7n
bene4iciile cntabile sau indicatrii derivai! 1ablul 4lu>urilr de
tre9rerie 8er2ite s se stabileasc un ra8rt 7ntre in4r2aiile cntabile
i 8rcesul de luare a deci9iilr de ctre investitr!
Structura tablului 4lu>urilr de tre9rerie i% 2ai ales% rdinea de
8re9entare a 4unciilr 4avri9ea9 lectur nr2ativ% 8rin care se
atribuie 4lu>urilr din e>8latare un rl deter2inant 7n 4inanarea
creterii i 7n deter2inarea necesarului de 4inanare e>tern! 0lt4el s8us%
cas<*4lV*ul din e>8latare este un indicatr c<eie% 7n a8recierea
ca8acitii 7ntre8rinderii de a genera lic<iditi su4iciente% 7n vederea
reali9rii de ni investiii% 4r s se recurg la sursele e>terne de
4inanare!
132
T 5reterea de ca8ital% 7n nu2erar
" ;a2bursarea de ca8ital 7n nu2erar
T E2isiunea .cntractarea/ de 728ru2uturi .altele dec6t cele de tre9rerie/
" ;a2bursarea de 728ru2uturi .altele dec6t cele de tre9rerie/
" ;a2bursarea de datrii ce re9ult din cntractele de lcaie*4inanare
" ?b6n9i i dividende 8ltite
1/
S Elu>ul net de tre9rerie relativ la activitile de 4inanare
1/
0ceste 4lu>uri ar 8utea 4i incluse% de ase2enea% 7n categria 4lu>urilr de 4inanare
Analiz i diagnostic financiar
1ablul 4lu>urilr de tre9rerie 8re9int in4r2aii istrice
re4eritare la 4lu>urile 2netare% dar aceste in4r2aii stau la ba9a
8revi9iunilr de 4lu>uri! Se creea9 ast4el 8re2isele 8entru esti2area
valrii 7ntre8rinderii!
Niunea de 4lu>uri de tre9rerie 8re9int un caracter 2ai
biectiv dec6t de cea de 4nd de rul2ent% cnce8t in4luenat de a8licarea
unr cnvenii cntabile! Elu>urile de tre9rerie din e>8latare
cres8und ca8acitii de aut4inanare 7ncasate!
Bn s46rit% tablul 4acilitea9 de4inirea cau9elr care e>8lic
divergenele 7ntre re9ultatul cntabil i de tre9rerie .sur8lusul 2netar/!
@delul tablului 8er2ite relevarea rlului acinarilr 7n 4inanarea
creterii!
?ei cnsiderat su8erir tablului de utili9ri i de resurse%
tablul 4lu>urilr de tre9rerie nu a sc8at nici el criticilr! Li2itele sale
vi9ea9% cu 8redilecie# de4inirea i rlul tre9rerieiD cninutul 4unciei
de e>8latare i 2dul de calcul al 4lu>urilr care 7i sunt asciateD
evaluarea 8er4r2anelr% 8rin inter2ediul 4lu>urilr de tre9rerieD
insu4iciena sa 7n a8recierea evluiei situaiei 4inanciare a unei
7ntre8rinderi!
L2A2B2 Analiza regle%entrilor Standard*l*i
Interna$ional IAS B( )ri.ind regle%entrile de
1ntoc%ire i de )rezentare a ta#lo*l*i
fl*+*rilor de trezorerie
:entru asigurarea unei cunateri de detaliu a 4lu>urilr de
tre9rerie se i28une trecere 7n revist a 8rinci8alelr regle2entri 7n
d2eniul 4lu>urilr de tre9rerie la nivel internainal% 8recu2 i
8re9entare a cadrului de rgani9are a acestra 7n ;26nia!
133
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
A2 !egle%entri ale fl*+*rilor de trezorerie )e )lan
interna$ional
Bn cndiiile 2ndiali9rii ecn2iilr% a glbali9rii 8ieelr de
ca8ital i a cncurenei tt 2ai acerbe% se cnstat c 4iecare ar dis8une
de 8r8ria 8ractic i 8r8riul siste2 cntabil% ceea ce*l 8une 8e
utili9atrul de situaii 4inanciare 7n 4aa unr in4r2aii cntradictrii%
greu de cntrlat i 2ai ales de c28arat!
Bn 2aCritatea rilr% du8 1''0% s*a inclus ca dcu2ent cntabil
de sinte9 1ablul 4lu>urilr de tre9rerie% ca necesitate 8ractic de
in4r2are a utili9atrului de situaii 4inanciare! 0st4el 4iecare ar a avut%
2ai 2ult sau 2ai 8uin% 8r8ria sa e>8erien 7n ceea ce 8rivete cadrul
nr2ativ 8rin care s se slicite acest ra8rt% iar 2ulte dintre aceste ri
au 728ru2utat e>8eriena altra i au i28le2entat 2dele deCa
8racticate!
La nivel internainal( 4lu>urile de tre9rerie au 4st avute 7n
vedere activitatea de standardi9are .nr2ali9are/ a cntabilitii tc2ai
din drina de a 8une la dis89iia utili9atrilr de situaii 4inanciare
in4r2aii des8re ca8acitatea 7ntre8rinderii de a 4ace 4a 8lilr 8e
ter2en scurt i 2ediu din 4lu>urile de dis8nibiliti generate din
des4urarea activitilr sale! 0st4el% 7n 8re9ent% s*a aCuns ca din ttalul
standardelr cntabile internainale% .&nternatinal 0ccunting
Standards " &0S/ e2ise de &0SB% dar du dintre ele s 4ac tri2itere
direct la 4lu>urile de tre9rerie% i anu2e# IAS 4 /"rezentarea
sit*a$iilor financiareFP IAS B /Sit*a$iile fl*+*rilor de trezorerieF2
Abiectivul 8rinci8al al &0S 1 este acela de a stabili ba9a 8entru
8re9entarea situaiilr 4inanciare cu sc8 general% 8entru a se asigura
c28arabilitatea acestra 7n ti28 i s8aiu! 0st4el% se 7nde8linete
biectivul situaiilr 4inanciare de a 4eri in4r2aii des8re 89iia
4inanciar% 8er4r2ana i 4lu>urile de nu2erar ale unei 7ntre8rinderi%
utile unei ga2e largi de utili9atri 8entru luarea unr deci9ii ecn2ice!
5n4r2 cerinelr &0S 1% c28nentele situaiilr 4inanciare
sunt#
a/ BilanulD
b/ 5ntul de 8r4it i 8ierdereD
c/ A situaie care s re4lecte 4ie#
tate 2di4icrile ca8italului 8r8riuD
13+
Analiz i diagnostic financiar
2di4icrile ca8italului 8r8riu% altele dec6t acelea 8rvenind
din tran9acii de ca8ital cu 8r8rietarii i distribuiri ctre
8r8rietariD
d/ situaia 4lu>urilr de nu2erarD
e/ 8liticile cntabile i ntele e>8licative!
IAS B( intitulat Situaiile 4lu>urilr de tre9rerie% a 4st revi9uit
7n 1''2 i a 7nlcuit &0S ( din 1'((% intitulat Situaia 2di4icrilr 7n
89iia 4inanciar! ?in 8unctul de vedere al cercetrii reali9ate% 8re9int
interes desebit de 2are ur2tarele as8ecte#
a! Abiectivul &0S ( cnst 7n a i28une 4urni9area unei in4r2ri
asu8ra istricului evluiei tre9reriei i ec<ivalentelr de
tre9rerie ale 7ntre8rinderii 8rin inter2ediul 1ablului
4lu>urilr de tre9rerieD
b! Utili9atrii situaiilr 4inanciare ale unei 7ntre8rinderi sunt
interesai de 2dul 7n care 7ntre8rinderea generea9 i
4lsete nu2erar i ec<ivalentul de nu2erarD
c! 08licabilitatea acestr regle2entri este bligatrie 8entru
tate 7ntre8rinderile% indi4erent de natura activitilr% c<iar
dac nu2erarul cnstituie un 8rdus al acesteia .ca 7n ca9ul
scietilr 4inanciare/D
d! &n4r2aiile des8re 4lu>urile de nu2erar 8er2it utili9atrilr de
situaii 4inanciare s stabileasc ca8acitatea unei 7ntre8rinderi
de a genera nu2erar i ec<ivalent de nu2erar% 8recu2 i de a
evalua i c28ara valarea 8re9ent a viitarelr 4lu>uri de
nu2erar 8entru di4erite 7ntre8rinderiD
e! Bn ceea ce 8rivete 8re9entarea situaiei 4lu>urilr de nu2erar
7ntre8rinderea trebuie s reali9e9e 8entru 8eriada de
ra8rtare 7n 2d se8arat 8e activiti de e>8latare% de
investiii i de 4inanare% 7ntr* 2anier care s cres8und cel
2ai bine activitii saleD
4! Standardul 8reci9ea9 c 4lu>urile de nu2erar 8rvenite din
tran9aciile e4ectuate 7n valut trebuie 7nregistrate 7n 2neda
de ra8rtare a 7ntre8rinderii
g! A8eraiile de ac<i9iinare i cedare de 4iliale i de alte uniti
de a4aceri vr 4i avute 7n vedere ast4el 7nc6t 4lu>urile de 8li i
7ncasri s 4ie 8re9entate se8arat i 7ncadrate la activitatea de
investiii% cnc2itent cu 8reci9area# valrii cntra8restaiei
13-
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
8ltite/8ri2ite 7n sc<i2bul ac<i9iiei/v6n9riiD 8nderii
cntra8restaiei sub 4r2a nu2erarului sau ec<ivalentelr
acestuiaD valrii nu2erarului sau ec<ivalentelr acestuia din
4iliala sau unitatea ac<i9iinat sau 7nstrinatD valrii
activelr i bligaiilr% altele dec6t nu2erarul i ec<ivalentele
acestuia din 4iliala sau unitatea care a 4st ac<i9iinat sau
7nstrinat% centrali9at 8e 4iecare categrie i28rtantD
<! A8eraiunile de investiie i de 4inanare .&0S (% 8ct! ++/ care
nu necesit 7ntrebuinarea nu2erarului sau ec<ivalentului de
nu2erar trebuie e>cluse din situaia 4lu>ului de nu2erar% ele
4iind ra8rtate altundeva 7n cadrul situaiilr 4inanciare 7ntr*un
2d care s 4urni9e9e tate in4r2aiile relevante des8re
aceste activiti de investiie i 4inanare! E>e28le 8entru
aceste 8eraiuni sunt date#
" ac<i9iia de active% 4ie 8rin asu2area direct a bligaiilr
asciate% 4ie 8rin inter2ediul leasing*ului 4inanciarD
" ac<i9iinarea unei 7ntre8rinderi 8rin inter2ediul e2iterii de
aciuniD
" cnvertirea datriilr 7n aciuni!
B2 Cadr*l de organizare a fl*+*rilor de trezorerie 1n !o%&nia
;egle2entrile cntabile de ar2ni9are cu ?irectiva a &=*a a
52unitilr Eur8ene i cu Standardele &nternainale de 5ntabilitate
a8rbate 8rin Ardinul 2inistrului 4inanelr nr! 30--/200' sunt
structurate 8e cinci ca8itle% i anu2e#
&! ;egle2entri 8rivind cntabilitatea i situaiile 4inanciare ale
7ntre8rinderiiD
&&! :lanul de cnturi generalD
&&&! Er2atul bilanului% cntului de 8r4it i 8ierdere% situaiei
4lu>urilr de tre9rerie% situaiei 2di4icrilr ca8italului
8r8riu i e>e28le de 8re9entare a ntelr e>8licativeD
&=! E>e28lu de cres8nden a 8lanului de cnturi general cu
4r2atul bilanului i cntul de 8r4it i 8ierdereD
=! E>8licarea unr ter2eni utili9ai i claterali acestra!
Er2a i cninutul situaiei 4lu>urilr de tre9rerie trebuie s
8re9inte ele2entele enu2erate 7ntr*unul dintre 4r2atele situaiei
4lu>urilr de tre9rerie% 8rev9ute de &0S ( 7n 8aragra4ul +!1! La r6ndul
13,
Analiz i diagnostic financiar
lr% ntele e>8licative% ca 8arte c28nent a situaiilr 4inanciare%
trebuie s 8re9inte 8liticile cntabile ad8tate de 7ntre8rindere 8entru a
deter2ina valrile ele2entelr din bilan% ale 8r4itului sau 8ierderii
a4erente 4iecrui e>erciiu% ale 4lu>urilr de tre9rerie i 2di4icrilr
ca8italului 8r8riu!
L2A2N2 A)lica$ie )ri.ind deter%inarea fl*+*rilor de
trezorerie
eterminarea flu&urilor de trezorerie din activitile de
e&ploatare
1abelul -!3!)!1! 1lu&uri de trezorerie din activitile de
e&ploatare
" lei *
. T / Bncasrile de la clieni T +)!+(-!)0'
. " / :li 4urni9ri " 3,!11'!,)'
. " / :li 8ersnal " ,!2+1!))(
. " / ?b6n9i 8ltite " -0)!233
. " / :li 1=0 "2!022!2''
. " / :li 8rivind i289itul 8e 8r4it " 213!2(0
. " / :li 8rivind alte i289ite i ta>e%redevena " 2,0!2),
< 6 = l*+ net de trezorerie din e+)loatare 9 A244G24CL
eterminarea flu&urilor de trezorerie din activitile de
investiii
1abelul -!3!)!2! 1lu&urile de trezorerie din activitile de investiii
*lei *
. " / :li 8entru ac<i9iinarea de aciuni "
. " / :li 8rivind ac<i9iia de i2bili9ri " 1!+,(!32-
. T / Bncasri din v6n9area i2bili9rilr T +(
. T / Bncasri din v6n9area titlurilr de 8lasa2ent "
. T / ?b6n9i 7ncasate T 2!)01
. T / ?ividende 7ncasate T 3-!-,2
. T / Bncasarea de subvenii 8entru investiii "
< 6 = l*+ net de trezorerie din in.esti$ii 5 42C3N2U4L
13(
Analiza i diagnosticul modificrii poziiei financiare a entitii economice
eterminarea flu&urilor de trezorerie din activitile de
finanare
1abelul -!3!)!3! 1lu&uri de trezorerie din activitile de finanare
" lei *
. T / &ncasri din e2isiunea de aciuni "
. T /&ncasri din 728ru2uturi 8e ter2en lung .credit
investitiii / si ter2!scurt .utili9! linie credit% 4acilitate cnt%
Averdra4t%credit stcuri/
T +2!3)3!2(+
. " / :lati 8t! i28ru2uturi 8e ter2en lung .credit investitii /
si ter2en scurt .ra2bursare linie credit% 4acilitate cnt%
Averdra4t/
" +1!,00!,33
. " / :lata datriilr a4erente leasing*ului 4inanciar " 3,!2',
. " / ?ividende 8ltite " 2-!-,2
< 6 = l*+ net de trezorerie din finan$are 9 B3G2BNA
=ariaia net a tre9reriei 7n e>erciiul 4inanciar anali9at este
8re9entat 7n tabelul nr! -!3!)!+!
1abelul -!3!)!+! ,ariaia net a trezoreriei
" lei *
&! Elu> net de tre9rerie din e>8latare T 3!110!1+-
&&! Elu> net de tre9rerie din investiii * 1!+2)!'1-
&&&! Elu> net de tre9rerie din 4inanare T (20!()3
I72 l*+ de trezorerie total <I 5 II 9 III= 9 32CG32G4A
=! 1re9rerie i ec<ivalente de tre9rerie la 7nce8utul
e>erciiului 4inanciar
T 2!0+'!2)1
=&! 1re9rerie i ec<ivalente de tre9rerie la s46ritul
e>erciiului 4inanciar
T 2!+02!013
7II2 7aria$ia net a trezoreriei <7I 5 7= 9 AL32BA3
Se cnstat c 7n e>erciiul 4inanciar anali9at% 4lu>urile nete de
tre9rerie degaCate din activitatea de e>8latare i cea de 4inanare sunt
89itive% deter2inate 8e de 8arte de dublarea su2elr 7ncasate de la
clieni 4a de e>erciiul 4inanciar 8recedent i di2inuarea duratelr de
7ncasare a creanelr% iar% 8e de alt 8arte% de cntractarea de
728ru2uturi 8e ter2en lung necesare 4inanrii investiiilr!
13)
Analiz i diagnostic financiar
?in activitatea de investiii% asist2 la degaCarea de 4lu>uri de
tre9rerie negative% deter2inate de vlu2ul ridicat al 8lilr ctre
4urni9rii de i2bili9ri!
Ur2are acestr cnsiderente% asist2 7n e>erciiul 4inanciar
anali9at la tre9rerie net 89itiv% 7n cretere 4a de 7nce8utul
e>erciiului 4inanciar cu 3-2 (32 lei!
13'
Analiza i diagnosticul riscurilor
Ca)itol*l 7I2
Analiza i diagnostic*l risc*rilor
:6n 7n 8re9ent% riscul 7n a4aceri a 4st 8rivit ca 4iind un cnce8t
negativ! &nter8retarea 89itiv a riscului re4lect nu 7nelegere a
legturii dintre riscul bine gestinat i 8er4r2ana 72buntit!
;iscurile la care este e>8us 4ir2a sunt cnsiderat a 4i cntinue! Ele 8t
4i evaluate 7n ter2enii <a9ardului% nesiguranei i 8rtunitii% c6t i 8rin
8ris2a in4luenei 8e care au asu8ra nivelului 8er4r2anelr i
atingerii biectivelr strategice!
:entru a atinge biectivul 2a>i2i9rii valrii aciunilr%
2anagerul 4inanciar trebuie s ia 7n cnsiderare du cnce8te# riscul i
rata de rentabilitate
,,
! Eiecare deci9ie 4inanciar 8re9int riscuri i rate de
rentabilitate caracteristice! 1ate deci9iile 4inanciare 2aCre trebuie
abrdate 7n ter2enii riscului ate8tat% a ratei de rentabilitate ate8tate i a
i28actului lr asu8ra valrii 4ir2ei!
Bntr* acce8iune sintetic% risc*l se2ni4ic variabilitatea
re9ultatelr sub 8resiunea 4actrilr din 2ediul 7n care 4ir2a 7i
des4ar activitatea! ;iscul 8ate 4i 8rivit 8rin 8ris2a unr eveni2ente
incerte care ar 8utea in4luena atingerea biectivelr strategice%
8erainale i 4inanciare ale 4ir2ei! ;iscul este inerent 7n rice a4acere!
?ac vlu2ul activitii sau natura acesteia 8t 4i di4erite% riscul e>ist
at6t 7ntr* 4ir2 de di2ensiuni reduse% c6t i 7n 2arile c28anii
2ultinainale! A 4ir2 7i asu2 riscuri cu sc8ul de a identi4ica
8rtunitile de 2a>i2i9are a valrii 8entru acinarii si
,(
!
,,
Hit2an% M! LaVrence% >rinciples of !anagerial 1inance% Xar8er K ;V% NeV
drF% 1'))% 8! 211!
,(
*n"ancing 2"are"older ?ealt" b# (etter !anaging (usiness 0is@% studI '%
&nternatinal Eederatin 4 0ccuntants .&E05/% Einancial and @anage2ent
0ccunting 522itee .E@05/% :riceVater<use58ers% iunie 1'''%
<tt8#//VVV!i4ac!rg/Stre/% 8! ,!
1+0
Analiz i diagnostic financiar
0desea este 4cut distincie 7ntre risc i incertitudine! 0iscul
8ate 4i a8licat unei situaii 7n care 8t a8rea 2ai 2ulte e4ecte 8sibile
i e>ist e>8erien trecut relevant care s 8er2it binerea unr
statistici 8entru 8revi9inarea e4ectelr! -ncertitudinea a8are acl unde
sunt 2ai 2ulte e4ecte 8sibile dar statisticile anteriare nu 8er2it
8revi9inarea lr
,)
!
;iscul 8ate 4i 728rit 7n du co%)onente 2aCre
,'
#
riscul sistematic% res8ectiv riscul care a4ectea9 2aCritatea
4ir2elrD
riscul nesistematic% adic acela care a4ectea9 anu2it 4ir2
sau un gru8 restr6ns de 4ir2e!
&ncertitudinea 8rivind cndiiile ecn2ice generale% cu2 ar 4i
rata db6n9ii sau in4laia% este un e>e28lu de risc siste2atic! 0ceste
cndiii a4ectea9 2aCritatea 4ir2elr! A cretere neate8tat a in4laiei
a4ectea9 8lile i csturile 4ir2ei 8rivind diversele ac<i9iii% valarea
activelr deinute i 8reurile de v6n9are ale 8rduselr 4abricate! 0ceste
4re la care tate 4ir2ele reacinea9 re8re9int esena riscului
siste2atic!
Bn 8artea 8us% grev a angaCailr unei 2ici c28anii
8etrliere 8ate a4ecta dar acea c28anie sau un nu2r redus de alte
entiti .7n general clienii 8rinci8ali/! Se 8ate a4ir2a cu siguran c
este 8uin 8rbabil s 4ie generate e4ecte 8entru 7ntreaga 8ia a
8etrlului! Un ast4el de risc este cnsiderat a 4i nesiste2atic!
0cinarii i creditrii 7ncredinea9 ca8italul de care dis8un
4ir2elr dearece caut s bin bene4icii 2ai 2are dec6t cele 8e care
le*ar bine din 8lasa2ente 7n bligaiuni e2ise de stat% 8lasa2ente care
8t 4i cnsiderate li8site de risc! 0st4el% investitrii se atea8t ca
2anagerii s dea dvad de s8irit 7ntre8rin9tr% invainal i vi9inar%
de dina2is2% 7ntr*un cuv6nt s 7i asu2e riscuri! ?ar riscurile asu2ate
vr trebui s 4ie bine anali9ate iar 2anagerii au sarcina de a stabili un
8r4il al riscului de 4ir2% ast4el 7nc6t c<iar i atunci c6nd 4ir2a
acinea9 7n cndiii riscante s 4ie cunscute li2itele de aciune
,)
?rurI% 5lin% !anagement and Cost Accounting% 5<a82an K Xall% Lndn% 1''2!
,'
;ss% 0! Ste8<enD eester4ield% e! ;andl8<% Ma44e% Me44reI% Corporate 1inance%
&rVin @cHraV*Xill% Bstn% 1'',% 8! 2'3*2'+!
1+1
Analiza i diagnosticul riscurilor
:ri2ul 8as 7n identi4icarea riscului de 4ir2 este rec*noaterea
sens*rilor 7n care se utili9ea9 niunea de risc
(0
#
riscul ca oportunitate este legat de relaia care e>ist 7ntre risc
i rata de rentabilitate ate8tat! 5u c6t riscul este 2ai ridicat%
cu at6t rata de rentabilitate ate8tat este 2ai 2are dar i
ansele de a 8ierde sunt 2ai evidente! Bn acest cnte>t%
2anage2entul riscului 8resu8une utili9area unr te<nici care
s 2a>i2i9e9e 8rtunitile 7n cnte>tul sc<i2brilr i
cnstr6ngerilr 2ediului 7n care acinea9 4ir2aD
riscul ca "azard sau ameninare re4lect 7n 4a8t vi9iunea 8e
care au cel 2ai adesea 2anagerii asu8ra acestui ter2en! Se
re4er la 8teniale eveni2ente negative cu2 ar 4i 8ierderile
4inanciare% 4rauda% di2inuarea re8utaiei% 8rcesele etc! Bn acest
cnte>t% 2anage2entul riscului 8resu8une ad8tarea unr
te<nici 2anageriale care s di2inue9e 8rbabilitatea a8ariiei
acestr eveni2ente negative 4r a crea csturi e>cesive sau a
8arali9a 7ntreaga 4ir2D
riscul ca incertitudine% este vi9iune 2ai acade2ic asu8ra
acestui ter2en! Se re4er la distribuia tuturr e4ectelr% at6t
89itive c6t i negative! Bn acest cnte>t% 2anage2entul
riscului caut s reduc de9acrdurile dintre e4ectele antici8ate
i cele e>istente!
Este un adevr universal c e>istena riscului i28lic e>istena
eecului! Nu tate ti8urile de riscuri sunt identice i nici eecurile nu au
aceeai a28lare! Bn 4a8t% eecul 8ate a8rea din 2ai 2ult 2tive%
4iecare dintre ele av6nd i28rtan a8arte 7n 2anage2entul riscului
(1
#
8ri2ul 2tiv se re4er la insuccesul controlului managerialD
cea de a dua categrie de 2tive cu8rinde ca9urile 7n care
managerii i asum intenionat anumite riscuri i pierd! S8re
e>e28lu% 4raii Xunt deineau 200!000!000 uncii de argint 7n
1'(+% c<iar 7nainte de scderea dra2atic a 8reuluiD
(0
*n"ancing 2"are"older ?ealt" b# (etter !anaging (usiness 0is@% studI '%
&nternatinal Eederatin 4 0ccuntants .&E05/% Einancial and @anage2ent
0ccunting 522itee .E@05/% :riceVater<use58ers% iunie 1'''%
<tt8#//VVV!i4ac!rg/Stre/% 8! 13*1+!
(1
Xaubric<% H! Mse8< 7n articlul 0is@ !anagement and 1inancial Crises% 4ebruarie
2001% <tt8#//ecn8a8ers!<<s!se/article/4i84edcec/If302001f30if304eb1!<t2!
1+2
Analiz i diagnostic financiar
cea de a treia 8sibilitate 8ate 4i cnsiderat 2ai subtil#
firma i asum anumite riscuri care, privat, sunt optime 7
managementul nelege i accept dimensiunile e&punerii 7
dar suma riscurilor asumate nu sunt optime din punct de
vedere social! E>e28lele cel 2ai relevante sunt cnsiderate a
4i cele ale re8resiunii anilr g30 i ale ecn2iilr i cri9elr
728ru2uturilr din anii g)0 i din 8re9ent!
0nu2ite eecuri 4inanciare a8ar atunci c6nd 2anagerii nu 7neleg
riscurile asu2ate! 0ltele sunt asciate 8ur i si28lu g<ininului! ?ar
cele 2ai i28rtante situaii a8ar atunci c6nd riscurile 8rivate au un
as8ect scial adiinal!
Bn cnclu9ie% 8ute2 s8une c riscul 8ate 4i cnsiderat ca 4iind
variaia valrilr reale 4a de valrile 2edii sau 4a de cele ate8tate%
variaii datrate 7ns unr cau9e 7nt628ltare! A situaie este
caracteri9at ca riscant c6nd e>ist anu2ite dubii cu 8rivire la binerea
unui re9ultat 8recni9at!
D242 !isc*rile i %etode de e.al*are a acestora
Literatura de s8ecialitate identi4ic% 7n 8rinci8al% ur2tarele
categorii de riscuri
(2
#
riscul intern este acea categrie de risc la care este e>8us
4ir2 ce 7i are cau9ele 7n interirD
riscul e&tern% categrie de risc la care este e>8us rice 4ir2%
8rin aciunea unr 4actri din 2ediul e>ternD
riscul de nee&ecutare% este 4r2 a riscului c2ercial care
decurge din situaia 7n care cu28rtrul nu2ai drete .sau
nu 2ai 8ate/ s ridice 8artid de 2r4uri deCa cntractatD
riscul de insolvabilitate este riscul care a8are atunci c6nd
clientul% du8 8ri2irea 2r4ii% nu 8rcedea9 la ac<itarea eiD
(2
Mucan% N! 5rnel% !anagementul riscului n economia de pia% 5asa de :res i
Editur 1ribuna% Sibiu% 2000% 8! '*12!
1+3
Analiza i diagnosticul riscurilor
risc de pre% a8are datrit necncrdanei 7n ti28 7ntre
22entul 7ncasrii i 8liiD
risc ce decurge din variaia costurilor de producie% adic
riscul care a8are atunci c6nd% du8 4i>area 8reului 7n cntract%
se 7nregistrea9 creteri 2ari 7n csturile de 8rducie i care%
7n 2d nr2al% nu 8t 4i trans4erate asu8ra clientuluiD
risc al cursului de sc"imb% re9ult ca ur2are a scilaiilr
cursurilr valutareD
risc de transfer% este acea 4r2 a riscului datrat unr
cndiii cu caracter ecn2ic% 4inanciar% valutar sau 8litic
care 8t li2ita 8sibilitile de trans4er ale ca8italurilr dintr*
ar 7n altaD
risc natural% ce 8rvine din 4en2ene naturaleD
risc asigurabil% categrie 8entru care scietile de asigurare 7i
iau rs8underea garanieiD
risc social% cu2 ar 4i de2tivarea 8ersnalului% creteri
salariale insu8rtabile% cultur rgani9ainal antiecn2ic
etc!D
risc juridic% 8recu2 8ierderea sau distrugerea 2r4ii%
ne7ncasarea creanelr% 8ierderea 8r8rietii% blcarea a4acerii
etc!D
riscul de firm
A5
este cau9at de aciuni 7n Custiie% greve!
Succesul sau insuccesul 8rgra2elr de 2arFeting% 8lasa2ente
in8rtune% cntractarea de credite de9avantaCase% 8ierderea
unr cntracte 2aCre i alte eveni2ente care au lc 7n cadrul
4ir2eiD
riscul de pia se re4er la r9bi% in4laie% recesiuni i variaii
ale ratei db6n9ii!
Bn cndiiile ecn2iei de 8ia% ba9at 8e c28etitivitate%
activitatea ricrei 4ir2e este e>8us riscurilr% 4iind 4arte i28rtant ca
aceasta s cunasc li2itele 7n care 7i des4ar activitatea sub
a2eninarea riscurilr% dearece cunaterea i28actului lr are un rl
desebit 7n asigurarea ec<ilibrului 4inanciar! Bn acest sens% diagnsticul
4inanciar c28let nu se 8ate reali9a dec6t 7n cu8lul celr du a>e de
(3
Xal8ern% :aulD eestn% M! EredD Brig<a2% E! Eugene% 1inana manageriale%
traducere% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 1'')% 8! +'3!
1++
Analiz i diagnostic financiar
anali9# rentabilitate*risc! Bn cncrdan cu 4r2ele 8e care le i28lic
riscul 7n aceast 8ers8ectiv% 2anage2entul 4inanciar se va 8recu8a de
riscul ecn2ic .de e>8latare/% riscul 4inanciar% riscul de 4ali2ent i
riscul de 8rt4liu! :re9ent2 7n cntinuare c6teva as8ecte eseniale 7n
ceea ce 8rivete aceste categrii 4unda2entale de riscuri!
dvan 0llaire
(+
% vice8reedintele e>ecutiv al 4ir2ei B2bardier
&nc! declara# Ceea ce vreau s subliniez, n mod cu totul special, este
spiritul antreprenorial care e&ist la (ombardier -nc. i pe care puine
companii de aceast talie l-au pstrat. Aceasta nu nseamn c ne
asumm riscuri nesbuite sau cu uurin. *valum riscul cu atenie, l
gestionm, l reducem ct se poate de mult, la un moment dat, dar i
acionm. Aceasta este marea deosebire dintre un ntreprinztor i un
te"nocrat. cel din urm va lucra la nesfrit pentru a aduce riscul la
zero, n vreme ce primul tie c acest lucru nu este posibil i c la un
moment dat trebuie s-i asumi acel risc, s nvei s trieti cu el<.
Argani9aiile 2derne trebuie s 7ncerce s 2ini2i9e9e riscurile i s
caute 8er4r2ana!
0su2area riscului 8resu8une 7nvingerea 89iiei individuale i
aceea a cnte>tului deci9iei ne4avrabile! Se cnsider c un 2anager
care e9it s 7i asu2e riscuri nu ar trebui s active9e 7n a4aceri sau
2anage2ent
(-
! Diagnostic*l risc*l*i se caracteri9ea9 8rin gestinarea
unui 2are vlu2 de in4r2aii! 0st4el% a8are necesitatea e>istenei
diagnsticului riscului al crui sc8 8rinci8al este acela de a*i da unei
rgani9aii 8sibilitatea de a*i atinge biectivele
(,
% 7n cndiiile 7n care
8artea neate8tat a venitului% cea care re9ult din eveni2ente
neate8tate% cuanti4ic adevratul risc al a4acerii! La ur2a ur2ei% dac
a2 bine ceea ce a2 ate8ta 4r a 4ace ni2ic% nu a2 2ai vrbi des8re
risc% incertitudine% 2anage2entul riscului i al 8er4r2anei!
(+
Elena*@arilena% !anagementul strategic al resurselor materiale% Ed! Ecn2ic%
Bucureti% 2000% 8! 1(,!
(-
?iC2rescu% &n% !anagementul inteligenei economice% Ed! Lu2ina Le>%
Bucureti% 1'')% 8! 1)'!
(,
5nstantinescu% ?an 0ng<elD ?brin% @arinic% Asigurarea i managementul
riscului% Ed! 1e<nic% Bucureti% 1'')% 88! +0*+1!
1+-
Analiza i diagnosticul riscurilor
:rin 2anage2entul riscului
((% ()
se ur2rete c6t 2ai bun
atingere a biectivelr de a4aceri i i28le2entarea cu succes a
strategiilr! Diagnostic*l risc*l*i 4er ele2entele necesare 8entru
rs8unsul la c28le>itatea 2nitri9rii riscului! 5nce8tul de
diagnstic al riscului cnst at6t 7n 8revenirea i 2ini2i9area 8rducerii
unr eveni2ente c6t i 7n 8rcesul de identi4icare% evaluare i
cuanti4icare al acestra! 1tdat% diagnsticul riscului 8arcurge eta8e de
de9vltare 7n 8eriada actual 4iind de 2are utilitate 7n ad8tarea unr
2suri de li2itare a 8ierderilr care ar 8utea s a8ar!
Identificarea risc*l*i este eta8 crucial 7n 8rcesul de
diagnstic al riscului% el 8ut6nd 4i generat i in4luenat de ur2trii
factori ai sc:i%#rii care caracteri9ea9 2ediul de a4aceri#
presiunea concurenei# 2arile c28anii i nii 7ntre8rin9tri
agresivi 2resc necesitatea elabrrii strategiilr de cretere
8rin ac<i9iii% aliane sau 8reluri stileD
evoluia tiinei 4er sc<i2bare gradual 7n ce 8rivete
8er4r2ana dar generea9 ni a2eninri c28etitive i
creterea csturilr de investiieD
sc"imbrile politice generate de 8resiunile nainale i
reginale susinute% c28rta2entele i28revi9ibile ale
acinarilrD
globalizarea 8resu8une aca8ararea de ni 8iee% lgistic
c2ercial c28le>% reele glbale de distribuie etc!D
presiunea legislativ generat de a8ariia blcurilr
c2erciale% 8resiunea eclgitilr% re4r2a internainal a
ta>elr i i289itelr% 2n8l i interesele 2arilr cr8raiiD
desc"iderea financiar generat de circulaia internainal a
ca8italului% rata db6n9ii% 2ultitudinea ti8urilr de instru2ente
4inanciare!
((
5iu<ureanu% 0lina% -mportana managementului riscului de firm n condiiile
sc"imbrii mediului de afaceri% 8artea a &*a% 5tidianul 1ribuna Sibiu% nr! +2+0/200-%
8! 23!!
()
5iu<ureanu% 0lina% -mportana managementului riscului de firm n condiiile
sc"imbrii mediului de afaceri% 8artea a &&*a% 5tidianul 1ribuna Sibiu% nr!+2+, /200-%
8! 23!
1+,
Analiz i diagnostic financiar
:rin acce8tarea 4a8tului c riscul este un eveni2ent i28revi9ibil
care in4luenea9 reali9area unui biectiv al 4ir2ei% 8ute2 s8une c
identi4icarea riscului ar trebui s 7ncea8 8rin anali9area biectivelr
strategice ale 4ir2ei
('
!
Identificarea i definirea risc*l*i trebuie abrdate 7ntr*
2anier siste2atic 8rin
)0
# de9vltarea unei 7nelegeri crecte a
biectivelr strategice i 8erainale ale 4ir2ei% inclu96nd 4actrii
8rinci8ali ai succesului% 8rtunitile i a2eninrile legate de
reali9area biectivelrD acestea re8re9int riscuriD anali9a activitilr
se2ni4icative 8use 7n 8ractic 7n cadrul 4ir2ei 8entru identi4icarea
riscurilr i28rtante generate de aceste activiti!
Eiecare risc ar trebui cercetat 8entru a identi4ica 2dul 7n care el
8ate s a4ecte9e 4ir2a! Este i28rtant ca 2anagerii s se asigure c
riscul este bine de4init i e>8licat 8entru a 4acilita anali9ele ulteriare! A
de4inire e>act a riscului 8resu8une realizarea *n*i )rofil a risc*l*i%
acesta 4iind de 2a>i2 i28rtan 8entru succesul 2anage2entului
riscului! Adat ce riscul a 4st identi4icat% 2anagerii vr e4ectua
e.al*are a unui 8sibil i28act i a 8rbabilitii de a8ariie 8rin
utili9area unr 8ara2etrii cres8un9tri care vr 4acilita elabrarea unei
<ri a riscului .tabelul ,!1!1!/! Bn eta8a de 8lani4icare% 2anagerii vr
trebui s se 8un de acrd asu8ra celei 2ai 8trivite de4iniri a riscului i
asu8ra categriilr de riscuri ce 8t 4i utili9ate 7n 22entul evalurii
8rbabilitii de a8ariie i a i28actului acestra!
1abelul ,!1!1! Clasificarea riscurilor 9adaptare dup !att B. *vans:
)1
I%)act*l
as*)ra fir%ei
"ro#a#ilitatea
a)ari$iei risc*l*i
A#ordarea f*nda%ental
%anagerial )ri.ind ti)*l de risc
@0;E @0;E
0 se 7ncerca evitarea acestr ti8uri
de risc
('
5iu<ureanu 0lina 1edra% Bre9ai Liana% Balte Niclae% )"e -mportance of 0is@
!anagement in C"anging =rganizations% :rceedings 4 9<e ,t< &nternatinal
5n4erence n @anage2ent 4 1ec<nlgical 5<anges% vl! &&% Se8te2ber 3rg*-t<%
0le>andru8lis% Hreece% 200'% 88! +33*+3,
)0
*n"ancing 2"are"older ?ealt" b# (etter !anaging (usiness 0is@% studI '%
&nternatinal Eederatin 4 0ccuntants .&E05/% Einancial and @anage2ent
0ccunting 522itee .E@05/% :riceVater<use58ers% iunie 1'''%
<tt8#//VVV!i4ac!rg/Stre/ % 88! 1(*1'!
)1
Evans% X! @att% Categorize Cour 0is@s%
<tt8#//VVV!e>in42!c2/8d44iles/dbafrisF!8d4% 8! 2!
1+(
Analiza i diagnosticul riscurilor
@&5 @0;E
&28le2entarea unr 8rceduri i
8litici 8entru di2inuarea
8rbabilitii de a8ariie
@0;E @&5Y
Utili9area unr 2suri de asigurare
su8li2entare
@&5 @&5Y 0cce8tarea acestr ti8uri de riscuri
Evaluarea 8tenialului i28act al unui risc anu2e 8ate 4i
7ngreunat at6t de 4a8tul c e>ist 8alet larg de e4ecte 8sibile% c6t i
de 4a8tul c riscul 8ate a8rea de 2ai 2ulte ri 7ntr* 8eriad dat de
ti28! 0se2enea c28licaii trebuie antici8ate% 2anagerii ad8t6nd
abrdare adecvat 8ut6nd 7ncerca c<iar s esti2e9e e4ectele cele 2ai
grave ale riscului 7ntr* anu2it 8eriad .de regul un an de 9ile/!
Evaluarea i28actului 8e care riscul 7l 8ate avea asu8ra 4ir2ei trebuie s
ia 7n cnsiderare i28actul 4inanciar% i28actul asu8ra viabilitii 4ir2ei i
biectivelr evaluate% i28actul asu8ra sensibilitii 8litice i sciale!
0nali9a 8ate s 4ie calitativ sau cantitativ% dar trebuie s 8er2it
c28araiile 7n ti28! Un e>e28lu de anali9 calitativ se 8ate reali9a
8rin cnsiderarea i28actului ca av6nd cnsecine grave% 2edii sau
nese2ni4icative!
:rcesul de diagnsticare al riscului este c28le>% 7nce86nd cu
stabilirea unei in4rastructuri i cntinu6nd cu identi4icarea% anali9a i
evaluarea riscurilr% ad8tarea unr 2suri de evitare sau 2ini2i9are a
8ierderilr% 8recu2 i ad8tarea deci9iilr 7n 8rivina trata2entului
4inanciar necesar 8entru 2ini2i9area 8ierderilr inevitabile!
1+)
Analiz i diagnostic financiar
Caracteristicile definitorii ale )roces*l*i de %anage%ent al
risc*l*i 8t 4i sinteti9ate ast4el#
)2% )3(

)+(

)-
este un proces suport i integrator al managementuluiD
produce, structureaz i prezint cele mai bune informaii
disponibile privind risculD
necesit un nivel ridicat de angajare al ec"ipei managerialeD
permite ca deciziile manageriale s faciliteze, n general,
comunicarea ntre operatori, reglementatori i public privind
natura riscului i modul de gestionareD
include identificarea i analiza riscurilorD
include identificarea, analiza i selectarea msurilor
alternative de control al riscurilor i evaluarea performaneiD
ofer posibilitatea de planificare a Ecii< n atingerea
obiectivelor propuseD
structureaz logic, aduce consisten, documenteaz i
clarific demersul de a alege, n funcie de incertitudini i
beneficii, ntre alternative competitiveD
are nevoie de date adecvate i suficienteD
trebuie s se refere la ntreg spectru al riscurilorD
problemele de management al riscului sunt structurate dar
fle&ibile, includ msurarea performanelor i cer
monitorizare, urmrire i raportare a progreselor n ce
privete rezultatele scontate.
Argani9aiile 2derne trebuie s 4ac anu2ite 1%#*nt$iri
8entru a e4icienti9a 2anage2entul riscului
),
#
)2
Sviani% :aul% !anagement eficient, prin 2trategic >erformance !anagement de la
2A2 - % ;evista REinane 8ublice% cntabilitate% nr! (*)/2003% 8! 3'.
)3
EaulFner% ?avidD BV2an% 5li44% *lemente de strategie concurenial% traducere%
Ed! 1era% Bucureti% 2000% 8! 10-!
)+
LeVis% S! :a2elaD Hd2an% X! Ste8<enD Eandt% @! :atricia% C"allenges in t"e F6st
Centur#% Sut<*eestern 5llege :ublis<ing% 5incinnati% 1''-% 8! ,+)!
)-
Brbulescu% 5<ristianaD ;2ascu% Habriel% ?iacnu% 0ncaD ?iacnu% Qte4an%
Aspecte privind managementul riscului i utilizarea sa n activitatea decizional din
domeniul transportului energiei electrice%
<tt8#//VVV!stcv!r/ti2isara/sft22002/13b/13a!<t2!
),
Hut<rie% X! =er2nD ealFer% 0! ?avidD @acesFer% N! Bert% *ntreprise 0is@
!anagement% <tt8#//VVV!abs*Cb4a!c2/er2!<t2l% 88! 2*3!
1+'
Analiza i diagnosticul riscurilor
stabilirea unei Edoctrine a riscului< care s 4urni9e9e
vi9iune clar asu8ra 2dului 7n care 4ir2a va utili9a
in4r2aiile des8re risc 7n 8rcesul deci9inal% indi4erent de
natura activitii sau de nivelul la care sunt ad8tate deci9iileD
pregtirea continu a personalului 8entru ca in4r2aiile
des8re risc s 4ie 4lsite e4icient 7n ad8tarea deci9iilr
strategice i tacticeD
dezvoltarea unor criterii mai largi de msurare a performanei
managementului riscului% e>tinse dincl de cele tradiinale%
care s includ% s8re e>e28lu% eecurile te<nice i te<nlgice%
trendul ratelr% trendul actele nesigure 7ntre8rinse de indivi9i%
criterii de 2surare a e4icacitii 8regtirii 8ersnalului etcD
utilizarea riscului pentru optimizarea activitilor de control,
audit, planificare, programare i implementareD
transformarea procesului de nelegere a riscului ntr-unul mai
eficient i eficace!
&28le2entarea diagnsticului riscului nu re8re9int un rs8uns la
risc ci 2ai degrab nu 8aradig2 rgani9ainal care i%)lic
sc:i%#ri 1n %od*l 1n care fir%a
)(
#
se organizeaz " 4er nu i2agine 4ir2ei i 2dului 7n
care aceasta 4ace 4a sc<i2brilr ce intervin 7n 2ediul intern
i e>ternD
aloc responsabilitile " re8arti9area biectivele la tate
nivele rgani9aiei .crelarea biectivelr strategice cu cele
tactice i cele 8rcesuale/D
abordeaz managementul riscului ca pe o competen
esenial " creea9 ba9 8entru anali9a <a9ardului%
incertitudinii i 8rtunitilr relevante 8entru 4iecare biectiv
strategic i de9vlt 4uncia de cntrl a 2anage2entului ast4el
7nc6t riscurile s 4ie di2inuateD
implementeaz managementul riscului n mod continuu i n
timp util " 4ir2a 7i 8une 7n 8ractic i 7i evaluea9 cntinuu
)(
*n"ancing 2"are"older ?ealt" b# (etter !anaging (usiness 0is@% studI '%
&nternatinal Eederatin 4 0ccuntants .&E05/% Einancial and @anage2ent
0ccunting 522itee .E@05/% :riceVater<use58ers% iunie 1'''%
<tt8#//VVV!i4ac!rg/Stre/ % 88! 2,*2(!
1-0
Analiz i diagnostic financiar
2etdele utili9ate 7n 2anage2entul riscului% 4iind 7ntr*
cntinu cutare de instru2ente% 2iClace i te<nici care s
72bunteasc 8er4r2anele 2anage2entul riscului de 4ir2!
Bn cnclu9ie% diagnsticul riscului trebuie s 4ie 8arte integrant a
2anage2entului 4inanciar i a 2anage2entului general% 8r2v6nd
e4iciena 8erainal i nu bircraia% anali96nd 7n 8er2anen
cstul/bene4iciul generat de reacia la riscuri!
D23 Analiza i diagnostic*l risc*l*i econo%ic
!isc*l econo%ic evaluea9 ca8acitatea 4ir2ei de a se ada8ta la
ti28 i cu cel 2ai 2ic cst 8sibil la variaiile 2ediului 7n care
activea9% res8ectiv e>8ri2 4le>ibilitatea re9ultatului de e>8latare!
;e9ultatul binut de 4ir2 este cndiinat de trei 4actri# cstul
8rduciei% cantitile v6ndute i 8reul de v6n9are! 5n4r2 naturii
activitii 4ir2ei i 89iiei sale 7n 2ediu% re9ultatul acesteia este% 2ai
2ult sau 2ai 8uin% sensibil la eveni2ente 8recu2 creterea tari4elr la
energia electric sau c2bustibili% 2aCrarea salariilr i a 8reurilr la
2ateriile 8ri2e i 2ateriale% intensi4icarea cncurenei% reducerea 8uterii
de cu28rare a cnsu2atrilr! 0cest grad de sensibilitate deter2in
caracteristica de risc a 4ir2ei!
0nali9a sensibilitii 4ace 8sibil deter2inarea e4ectului 8e care
7l are 2di4icarea unui 4actr sau a 2ai 2ultra asu8ra unui re9ultatul
4inal! A si28l anali9 a 8unctului de ec<ilibru nu este su4icient 7n tate
ca9urile% atunci c6nd se 2di4ic un 4actr ce in4luenea9 re9ultatul
4inal% si2ultan se 2ai 8t sc<i2ba i ali 4actri care au acelai e4ect! Bn
cele 2ai 2ulte ca9uri este 7ns util i/sau necesar s se deter2ine% 8e de
8arte% 2sura 7n care situaie sau un re9ultat 4inal este in4luenat de
2di4icarea unr variabile% iar 8e de alt 8arte% care este i28rtana
variabilelr 7n 4uncie de e4ectele lr asu8ra re9ultatului 4inal! 0nali9ele
8rivind sensibilitatea unr variabile la 2di4icrile altra 4urni9ea9
1-1
Analiza i diagnosticul riscurilor
2anagerilr in4r2aii su8li2entare cu 8rivire la 4actrii critici%
deter2in6nd 8r4un9i2ea studiului lr
))
!
Bn acest cnte>t% desebit i28rtan ca8t anali9a cost-
volum-profit! :entru evaluarea riscului ecn2ic i a gradului de
sensibilitate a 4actrilr% 2anagerul 4inanciar 8ate e4ectua#
anali9a sensibilitii ratei 8r4itului 7n ra8rt cu variaia
gradului de utili9are a ca8acitii de 8rducieD
anali9a sensibilitii ratei 8r4itului 7n ra8rt ci variaia 8reului
de v6n9are a 8rdusuluiD
anali9a sensibilitii ratei 8r4itului 7n ra8rt cu variaia duratei
de via ecn2ic a 4ir2eiD
anali9a sensibilitii cu aCutrul 8ragului de rentabilitate sau a
8unctului de ec<ilibru!
Bn literatura de s8ecialitate anali9a cst*vlu2*8r4it este
cunscut ca )rag de renta#ilitate i ur2rete de8endena re9ultatelr
4ir2ei de nivelul c<eltuielilr i vlu2ul v6n9rilr! Este necesar ca
2anagerii 4inanciari
)'
s cntrle9e 8er2anent 89iinarea ci4rei de
a4aceri 4a de 8ragul de rentabilitate dearece cunaterea acestei
89iinri 4ace ca 2anage2entul 4ir2ei s 4ie ca8abil a*i e>ercita
atributele 7n virtutea unr in4r2aii abslut necesare% 7n s8ecial% cele
8rivind# nivelul de activitate la care nu se bine 8r4it% nivelul de
activitate care 8ate asigura 8r4itul drit% nivelul de activitate
cres8un9tr 8r4itului 2a>i2!
?iagnsticul riscului ecn2ic este anali9a i inter8retat% cel 2ai
adesea% din 8unctul de vedere al e4ectului de levier de e>8latare!
'fect*l de le.ier de e+)loatare <o)era$ional= <'Lo=( nu2it 7n
general ce4icient de elasticitate% 2sar variabilitatea re9ultatului de
e>8latare 7n ra8rt cu ci4ra de a4aceri% 4iind deter2inat 8e ba9a relaiei#
))
?iC2rescu% &n% !anagementul inteligenei economice% Ed! Lu2ina Le>%
Bucureti% 1'')% 8! 20)!
)'
H<erg<i @ariaD Hrtl2ei =alentina 7n articlul Analiza fle&ibilitii i
prezicerea insolvabilitii ntreprinderii% 8ublicat 7n revista 5ntabilitate i audit%
nr! )/1''(!
1-2
Analiz i diagnostic financiar
"! G
G
G
G
CA CA
CA
CA
CA
!'
!'
'Lo

unde#
50
0
S ci4ra de a4aceri iniial .sau anteriar creterii
7nregistrate/D
;E
0
S re9ultatul din e>8latare cres8un9tr nivelului 50
0
D
c50 S variaia abslut a 2ri2ii ci4rei de a4aceriD
c;E S variaia abslut a re9ultatului din e>8latare ca e4ect al
2di4icrii ci4rei de a4aceriD
50
:;
S ci4ra de a4aceri 8entru care re9ultatul din e>8latare
reali9at de 4ir2 este nul!
=alarea e4ectului de levier de e>8latare evidenia9 cu c6te
8rcente varia9 re9ultatul din e>8latare la 2di4icare cu un 8rcent
a ci4rei de a4aceri! ?in studiile statistice s*a dedus c 4ir2a este 7ntr*
situaie#
instabil% c6nd ci4ra de a4aceri de8ete 8ragul de rentabilitate
cu 2ai 8uin de 10WD
stabil% c6nd ci4ra de a4aceri de8ete cu 10*20W 8ragul de
rentabilitateD
confortabil% c6nd ci4ra de a4aceri de8ete cu 8este 20W
8ragul de rentabilitate!
Hradul de sensibilitate al re9ultatului 4ace din 4iecare
7ntre8rindere investiie 2ai 2ult sau 2ai 8uin riscant! ;iscul nu
de8inde nu2ai de 4actri generali .8re de v6n9are% cst% ci4r de a4aceri%
etc!/% ci i de structura csturilr% res8ectiv de c28rta2entul lr 4a
de vlu2ul de activitate! Bn acest cnte>t% 7n teria ecn2ic s*a i28us
anali9a cst*vlu2*re9ultat% nu2it i anali9a 8ragului de rentabilitate%
ca 2dalitate 8erainal i e4icient de anali9 a riscului!
;iscul se traduce 8rin variabilitatea 8r4itului 4a de 2edia
rentabilitii din ulti2ele e>erciii!
Bn 8revi9iune% riscul e>8ri2 variabilitatea esti2at a 8r4itului 7n
ra8rt cu s8erana de rentabilitate .i esti2at $a8riri$/! 0t6t 7n anali9%
1-3
Analiza i diagnosticul riscurilor
c6t i 7n 8revi9iune% aceast 2sur a riscului este dat de dis)ersie < V
3
=
i de a#aterea %edie )tratic <V =( 7n ti28 ce 2sura rentabilitii este
dat de 2edie . h% 7n anali9/ i de s8erana ei 2ate2atic .E.>/% 7n
8revi9iune/!
E>ista 7ns i alt 4r2 8ractic de e>8ri2are a riscului%
res8ectiv ca .aria#ilitate a )rofit*l*i 1n f*nc$ie de .ol*%*l de
acti.itate <cifra de afaceri= al/a 7ntre8rinderii! 0ceast nu e>8ri2are
a riscului este 2surat 8rin coeficient*l de elasticitate <e=( res8ectiv
8rin ra8rtul dintre variaia 8r4itului i variaia vlu2ului de activitate!
Bn s46rsit% riscul .siste2atic/ al rentabilitii 2ai 8ate 4i e>8ri2at
8rin vlatilitatea .variabilitatea/ ratei rentabilitii 7ntre8rinderii .a;i S
ii/ la variaia cu unitate a rentabilitii 2edii de 8ia .a indicelui
bursier a;2 S 1/!
@surarea riscului .siste2atic/ se 4ace% 7n acest ca9% 8rin
ce4icientul beta#
6
I? K

3
?
Bn anali9a 4inanciar v2 8rivilegia e>8ri2area riscului 8rin
elasticitatea 8r4itului! Elasticitatea e e>8ri2 nu2rul de 8rcente de
variaie a 8r4itului .a:r4it S e/ la un 8rcent de variaie a ci4rei de
a4aceri .a50 S 1/% variaie esti2at e>gen 8rin studii de 2arFeting!
:rnind de la elasticitatea% e se 8ate ur anali9a crelaia dintre
dis8ersia 8r4itului i dis8ersia 4actrilr deter2inani ai acestuia!
Acest risc al )rofit*l*i )oate fi analizat din do* *ng:i*ri de
.edere,
4= al 1ntre)rinderii( ca gani9aie ecn2ic*scial ani2at de
intenia creterii 8atri2niului i a re2unerrii cres8un9*
tare a 4actrilr de 8rducieD
3= al in.estitorilor financiari din afar% interesai de reali9area
celui 2ai bun 8lasa2ent% 7n cndiiile unei 8iee 4inanciare cu
2ai 2ulte sectare de rentabiliti i grade de risc di4erite!
=2 abrda% 2ai 7nt6i% riscul ecn2ic din 8ers8ectiva analitilr
a8arin6nd 7ntre8rinderii% res8ectiv variabilitatea 8r4itului% ca ur2are a
variaiei nivelului de activitate i ca ur2are a 89iiei activitii
7ntre8rinderii 4a de 8unctul 2rt!
1-+
Analiz i diagnostic financiar
=ariabilitatea 8r4itului la variaie a nivelului de activitate a
7ntre8rinderii este nu2it% 7n general% ce4icient de elasticitate i% 7n
8articular% e4ect de levier de e>8latare!
5a indicatr de 2surare a activitii este reinut ci4ra de a4aceri
.50/% caracteri9at 8rintr*un anu2it vlu2 al c<eltuielilr variabile .=/%
al c<eltuielilr 4i>e .E/ i al 8r4itului .:/ i 8rintr*un anu2it 8rag de
rentabilitate .8unct 2rt S :@/!
Bn aceste cndiii% 8r4itul se deter2in du8 relaia#
" 6 CA 8 7 8
7n care% dac nt2 cu v ce4icientul c<eltuielilr variabile% 7n ttalul
ci4rei de a4aceri v S =/50 .deci# = S 50] v/% bine2#
" 6 CA <4 8 .= 8
de unde se 8ate deduce dis8ersia i abaterea 2edie 8tratic a
8r4itului% ca 2suri ale riscului ecn2ic% 7n ra8rt cu variaia
c28nentelr ci4rei de a4aceri#

3
<"= 6
3
<CA= H <48 . =
3
<"= 6 <CA= H < 48 .=
Se deduce c riscul ecn2ic este cu at6t 2ai 2are cu c6t
variabilitatea ci4rei de a4aceri este 2ai 2are i cu c6t 2arCa asu8ra
c<eltuielilr variabile .1 " v/ este 2ai 2are!
D23242 A)lica$ie )ri.ind analiza diagnostic a risc*l*i
econo%ic
La nivelul 7ntre8rinderii luat 7n studiu% situaia unr indicatri
necesari anali9ei se 8re9int ast4el#
Nr2
crt2
Indicatori 7aloare <lei=
1! 5i4ra de a4aceri iniial .50
0
/ 3)!'1,!+21%,
1--
Analiza i diagnosticul riscurilor
2! 5i4ra de a4aceri ulteriar creterii .50
1
/ -0!,-)!1-+%1
3! ;e9ultatul din e>8latare cres8un9tr nivelului 50
0
.;E
0
/ (-1!+1+%,
+! ;e9ultatul din e>8latare cres8un9tr nivelului 50
1
.;E
1
/
+,0!)1(%)
-! =ariaia abslut a 2ri2ii ci4rei de a4aceri .c50/
.2 " 1/
11!(+1!(32%-
,! =ariaia abslut a re9ultatului din e>8latare ca e4ect
al 2di4icrii ci4rei de a4aceri .c;E/ .+ " 3/ *2'0!-',%)
(! 'fect*l de le.ier de e+)loatare <'lo= *1%2,
Se2ni4icaia gradului levierului e>8latrii de >W arat c% dac
vlu2ul v6n9rilr crete cu IW% 8r4itul din e>8latare va crete cu
>]I! 5u c6t gradul levierului e>8latrii este 2ai ridicat% cu at6t 2ai
2ult va 4luctua nivelul 8r4itului% ca rs8uns la 2di4icrile intervenite
7n vlu2ul v6n9rilr!
Bn ca9ul anali9at% 'lo are valare negativ% res8ectiv "1%2,% ceea
ce 7nsea2n c la cretere a ci4rei de a4aceri cu 30%2W% s*a 7nregistrat
scdere re9ultatului din e>8latare cu 3)%(W!
D2A2 Analiza i diagnostic*l risc*l*i financiar
!isc*l financiar caracteri9ea9 variabilitatea indicatrilr de
re9ultate% sub in4luena structurii 4inanciare a 4ir2ei% res8ectiv a gradului
de 7ndatrare! Bntrebarea care se 8une cnst 7n a ti dac a4acerea
8r8us 4er un risc bun i dac bene4iciile 8sibile Custi4ic vlu2ul
ca8italurile ce trebuie angaCate! 5a8italurile angaCate includ ca8italurile
8r8rii i ca8italurile 728ru2utate% desebirea 4unda2ental dintre cele
du 4iind cstul 8e care 7l generea9!
0nali9a variabilitii 8r4itului net% generat de 8litica de
4inanare a 4ir2ei% re8re9int un as8ect 8ri2rdial al riscului 4inanciar
care% 8rin i28licaiile sale% suscit interesul acinarilr! Evaluarea
riscului 4inanciar 8ate 4i 4cut 8rin 2etda 8ragului de rentabilitate
4inanciar i e4ectul de levier 4inanciar!
1-,
Analiz i diagnostic financiar
@daliti de anali9 diagnstic a riscului 4inanciar 8t 4i
ur2tarele#
0nali9a riscului 4inanciar% 8e ba9a 2etdei 8ragului de
rentabilitateD
E4ectul de levier 4inanciar!
A2 Analiza i diagnostic*l risc*l*i financiar )e #aza %etodei
)rag*l*i de renta#ilitate
0nali9a riscului 4inanciar 8ate 4i abrdat% si2ilar celei a
riscului ecn2ic% cu luarea 7n cnsiderare a c<eltuielilr 4inanciare
.db6n9ile a4erente ca8italurilr 728ru2utate/% care sunt cnsiderate
c<eltuieli 4i>e la un anu2it nivel de activitate! 1rebuie 8reci9at 4a8tul c
db6nda .?b/ se a8recia9 ca c<eltuial 4i> 7n ra8rt cu ci4ra de
a4aceri!
"?
W
6 9 Do# K 4 8 .
unde#
:@j S 8ragul de rentabilitate 4inanciarD
E S c<eltuieli 4i>e de e>8latare .e>clusiv db6nda/D
?b S db6nda% ca c<eltuial 4i> 4inanciar!
v S ce4icient 8rivind 8nderea c<eltuielilr variabile 7n ci4ra de
a4aceri
'.al*area risc*l*i financiar se 4ace cu aCutrul ce4icientului
de elasticitate al rentabilitii 4inanciare eW#
eW 6 < "CK"C=K< CAKCA=
unde#
:5 S 8r4itul curent .du8 deducerea db6n9ii/
50 S ci4ra de a4aceri
'lasticitatea )rofit*l*i c*rent este aceeai cu cea a 8r4itului
net 7ntruc6t cta de i289it 8e 8r4it este unic i cnstant# <"N 6 "C
<4 5 =2
1-(
Analiza i diagnosticul riscurilor
B2 Analiza i diagnostic*l risc*l*i financiar )e #aza efect*l*i
de le.ier financiar
Le.ier*l financiar arat gradul 7n care sunt utili9ate de ctre
4ir2 surse de 4inanare cu csturi 4i>e .728ru2uturi% leasing i aciuni
8re4ereniale/
'0
! El descrie in4luena 4avrabil sau ne4avrabil 8e care
are utili9area 4ndurilr 728ru2utate asu8ra rentabilitii ca8italurilr
8r8rii ale 4ir2ei! 0ceast in4luen este generat de 4a8tul c
c<eltuielile cu db6nda sunt 4i>e! =ariabilele i28licate 7n deter2inarea
levierului 4inanciar sunt# ca8italul 4inanciar% activul ecn2ic%
rentabilitatea ecn2ic% cstul 728ru2utului! ;ata rentabilitii
4inanciare va 4i deter2inat cn4r2 ur2tarei relaii
'1
#
C
i D = D C < !re
!rf
+

sau
C
D
= i !re < !re !rf +
unde#
;r4 S rata rentabilitii 4inanciareD
;re S rata rentabilitii ecn2iceD
5 S ca8italuri 8r8riiD
? S vlu2ul creditelrD
i S rata db6n9iiD

levierul 4inanciarD

C

i/ .;e
e4ectul de levier 4inanciar!
Bn 4uncie de ra8rtul care e>ist 7ntre rata rentabilitii
ecn2ice i rata db6n9ii% e4ectul de levier 4inanciar va 4i 89itiv sau
negativ% adic a8elarea la credite bancare va cnduce la creterea sau
di2inuarea rentabilitii 4inanciare! 0st4el#
a/ dac !re Q i( a8elarea la ca8italuri 728ru2utate va cnduce la
creterea rentabilitii 4inanciare dearece e4ectul de levier
4inanciar va 4i 89itiv i va reveni acinarilr .;r4 _ ;re/! Bn
'0
Xan% Niclae% 1inanele firmei% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2003% 8! 3+2!
'1
1euliL% MacNues% Anal#se financi$re de l%entreprise% Oditins ?all9% 1'',% 8! 1-2!
1-)
Analiz i diagnostic financiar
acest ca9% 4ir2a va avea interesul s utili9e9e c6t 2ai 2ulte
728ru2uturi 8entru a bene4icia de e4ectul de levier 4inanciar
7ns 86n 7n li2ita riscului de inslvabilitateD
b/ dac !re 6 i( a8elarea la credite nu va avea nici un e4ect
asu8ra rentabilitii 4inanciare% nivelul 4iind egal cu cel al
rentabilitii ecn2ice .;r4 S ;re/D
c/ dac !re R i( cntractarea unr 728ru2uturi ni va cnduce la
reducerea ratei rentabilitii 4inanciare .;r4 ` ;re/% e4ectul de
levier 4inanciar 4iind negativ! Bn acest ca9% activitatea 4ir2ei
este ine4icient i va cnduce tre8tat la deca8itali9area sa!
0nali9a efect*l*i de le.ier financiar este si2ilar cu cea a
e4ectului de levier de e>8latare% de aceast dat ur2rindu*se
cuanti4icarea re9ultatului curent 7n ra8rt cu evluia ci4rei de a4aceri!
;elaia de calcul este ur2tarea#
"! G
G
G
G
A C CA
CA
CA
CA
!C
!C
Lf

unde#
50
0
S ci4ra de a4aceri iniial .sau anteriar creterii
7nregistrate/D
;5
0
S re9ultatul curent cres8un9tr nivelului 50
0
D
c50 S variaia abslut a 2ri2ii ci4rei de a4aceriD
c;5 S variaia abslut a re9ultatului curent ca e4ect al
2di4icrii ci4rei de a4aceriD
>0
A C
S ci4ra de a4aceri 8entru care re9ultatul curent reali9at de
4ir2 este nul% deter2inat 8trivit relaiei .8ragul de
rentabilitate 4inanciar/#
. 4
DOB C
A C
"!

+

unde#
1-'
Analiza i diagnosticul riscurilor
?AB S res8ectiv c<eltuielile anuale cu db6n9ile 8e care 4ir2a le
8ltete 7n cntul creditelr cntractate 8entru des4u*
rarea 8rcesului de 8rducie .nu se 4ace distincie 7ntre
creditele curente i cele de investiie/!
D2A242 A)lica$ie )ri.ind analiza diagnostic a risc*l*i
financiar
La nivelul 7ntre8rinderii luat 7n studiu% situaia indicatrilr
necesari calculului riscului 4inanciar este ur2tarea#
Nr2
crt2
Indicatori 7alori <lei=
1! 5i4ra de a4aceri iniial .50
0
/ 3)!'1,!+21%,
2! 5i4ra de a4aceri ulteriar creterii .50
1 /
-0!,-)!1-+%1
3! ;e9ultatul curent cres8un9tr nivelului 50
0 .
;5
0/
-+)!-,'%)
+! ;e9ultatul curent cres8un9tr nivelului 50
1 .
;5
1/
(-)!',(%'
-! =ariaia abslut a 2ri2ii
ci4rei de a4aceri .c50/ 11!(+1!(32%-
,! =ariaia abslut a re9ultatului curent .c;5/ 210!3')%1
(! E4ectul de levier 4inanciar .L4/ 1%2(
Se cnstat valare a levierului 4inanciar este de 1%2(% ceea ce
7nsea2n c la cretere a ci4rei de a4aceri cu 30%2W% s*a 7nregistrat
2aCrare a re9ultatului curent cu 3)%+W!
D2C2 Analiza i diagnostic*l risc*l*i de fali%ent
:redicia riscului de 4ali2ent cnstituie 8iatra de 7ncercare a
ricrui analist 4inanciar! 528le>itatea as8ectelr 8e care le i28lic
cnce8tul de risc de 4ali2ent e>8lic i varietatea 2etdelr i
instru2entelr de diagnsticare% de anali9 a acestuia% dintre care
a2inti2# anali9a lic<iditate*e>igibilitate% anali9a 4uncinal% anali9a
8rin rate% anali9a dina2ic etc! &nvestigarea clasic 8rin aceste 2etde
1,0
Analiz i diagnostic financiar
8er2ite evidenierea 8er4r2anelr trecute ale 4ir2ei% c<iar i a
riscurilr de e>8latare% 4inanciare% de 7ndatrare etc!% in4r26nd 7n 2ic
2sur asu8ra viitrului acesteia i neevalu6nd glbal riscul de 4ali2ent!
5a reacie la aceste neaCunsuri% cercettrii i rganis2ele 4inanciare
internainale s*au 8recu8at de elabrarea unei 2etde de 8redicie a
riscului de 4ali2ent% denu2it %etoda scor*rilor! &deea central ce a
stat la ba9a cnstruciei acestui 2del a 4st se8ararea 4ir2elr slvabile
de cele inslvabile% 4ali2entare% 8rnind de la valrile 7nregistrate de
di4erii indicatri 4inanciari calculai 8entru acestea! Scor*l <Z= a8are ca
4uncie liniar de 2ai 2ulte variabile .rate% li2itate ca nu2r/%
caracteri9ate de ce4icieni de 8ndere deter2inai 8rin 2etda celr
2ai 2ici 8trate% 7n ur2a bservaiilr asu8ra 4ir2elr re8re9entative i
gru8ate de la 7nce8ut 7n sntase i de4icitare! 5e4icienii 8t 4i
89itivi sau negativi% 7n cel din ur2 ca9 ei degrad6nd scrul i
cntribuind deci la creterea riscului de 4ali2ent! &ndi4erent de 2delul
4unciei discri2inante .cu8rin96nd cinci 86n la 8t rate selecinate/% se
va regsi 7n general rata re4eritare la 4ndul de rul2ent net glbal% la
7ndatrare% la slvabilitate 8e ter2en scurt% la c<eltuieli 4inanciare% la
c<eltuieli de 8ersnal!
:eriada 8e care trebuie anali9ate aceste 4ir2e este destul de
2are% 20*30 de ani! ?in acest 2tiv% veri4icarea bnitii 4ir2elr
r26neti 4lsind unul din 2delele de scring deCa cnsacrate 8ate 4i
8rivit dar ca un e>erciiu de calcul% re9ultatele binute 4iind de8arte
de adevr!
?iagnsticul situaiei 4inanciare 8rin siste2ul de rate ca i 8rin
8ris2a ec<ilibrului 4inanciar 8er2ite evidenierea 89iiei i
8er4r2anelr trecute ale 7ntre8rinderii% 4erind 7n 2ic 2sur
in4r2aii asu8ra activitii viitare a acesteia! Bn activitatea 8ractic a
a8rut ast4el necesitatea 4lsirii unr instru2ente care s 8er2it
evaluarea sintetic a situaiei ecn2ic*4inanciare a 7ntre8rinderii! 5a
atare% s8ecialitii 7n d2eniu s*au 8recu8at de elabrarea unei 2etde
de 8redicie a riscului de 4ali2ent% denu2it 2etda scrurilr!
@etda scrurilr se ba9ea9 8e te<nicile statistice ale anali9ei
discri2inate a caracteristicilr 4inanciare .calculate cu aCutrul ratelr/
ale 7ntre8rinderilr cu 4uncinare nr2al i a celr cu di4iculti 7n
gestiunea ecn2ic i 4inanciar! Se cnstat a8i cea 2ai bun
c2binaie liniar a ratelr% care s di4erenie9e cel 2ai bine
1,1
Analiza i diagnosticul riscurilor
7ntre8rinderile cu 4uncinare nr2al de cele 4ali2entare% bin6ndu*se
aa nu2itul scr [% cu aCutrul 4unciei#
Z 6a
4
+
4
9 a
3
+
3
9 a
A
+
A
9 X 9 a
n
+
n
unde#
> S re8re9int indicatrul i28licat 7n anali9D
a S ce4icientul de 8nderare al 4iecrei rate!
Scrul [ ast4el calculat 4er bun a8r>i2are a riscului de
4ali2ent 8entru anu2it 7ntre8rindere!
Literatura de s8ecialitate rec2and 2ai 2ulte 2dele ba9ate 8e
2etda scrurilr% cele 2ai utili9ate 4iind# 2delul 0lt2an% 2delul
5ann i Xlder% Leb i :rtier% 2delul Bncii Eranei% 2delul
Bncii 52erciale ;26ne etc!
&ndi4erent de 2delul 4unciei discri2inante .cu8rin96nd cinci
86n la 8t rate selecinate/% se va regsi 7n general rata re4eritare la
4ndul de rul2ent net glbal% la 7ndatrare% la slvabilitate 8e ter2en
scurt% la c<eltuieli 4inanciare% la c<eltuieli de 8ersnal! Bn teria
ecn2ic au 4st elabrate serie de 2dele ba9ate 8e 2etda
scrurilr% dintre care 2enin2# 2delul 0lt2an% 2delul 5ann i
Xlder% 2delul Bncii 5entrale a Eranei
'2% '3% '+
!
?odel*l Alt%an% de evaluare a riscului de 4ali2ent% este
re8re9entat de ecuaia#
Z 6 A(A ;
4
9 4(C ;
3
9 4(3 ;
A
9 4(G ;
C
9 G(D ;
L
unde#
U
1
S 8r4it 7nainte de i289itare i deducerea c<eltuielilr cu
db6nda / active ttaleD se 8ate utili9a rata rentabilitii
ecn2iceD
'2
Balte% Niclae .crd!/% Analiza economico-financiar a ntreprinderii% Ed!
Universitii RLucian Blaga din Sibiu% Sibiu% 2003% 88! 2'-*30+!
'3
?ragt% =ictrD 5ibanu% 0na2ariaD AbreCa% LauraD ?ragt% @i<aela%
!anagement financiar. ,ol. - Analiz financiar i gestiune financiar operaional%
Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2003% 88!2(2*2(-!
'+
Brbulescu% 5nstantin% iagnosticarea ntreprinderilor n dificultate economic.
2trategii i politici de redresare i dinamizare a activitii% Ed! Ecn2ic% Bucureti%
2002% 88! 10(*112!
1,2
Analiz i diagnostic financiar
U
2
S 8r4it reinvestit
'-
/ active ttaleD se 7nt6lnete sub
denu2irea de rata 8r4itului reinvestitD
U
3
S active curente nete / active ttaleD se 7nt6lnete sub
denu2irea de rata activelr curenteD
U
+
S ci4ra de a4aceri / active ttaleD se utili9ea9 vite9a de rtaie
a activuluiD
U
-
S ca8italuri 8r8rii / datrii ttaleD se utili9ea9 autn2ia
4inanciar!
Scrul R[ este inter8retat ast4el#
a! Z R 4(N# 4ir2a se a4l 7n stare i2inent de 4ali2entD
b! 4(N R Z Y A# situaia 4inanciar a 4ir2ei este de4icitar% cu
8er4r2ane vi9ibil di2inuate% dar 7i 8ate relansa activitatea
ad8t6nd strategie cres8un9tareD
c! Z Q A# riscul de 4ali2ent este a8ra8e ine>istent% situaia
4inanciar 4iind bun i 4ir2a slvabil!
?odel*l Canon i Jolder( de 8revi9iune a riscului de 4ali2ent%
se ba9ea9 8e anali9a lic<iditate*e>igibilitate% cn4r2 ecuaiei de 2ai
Cs! ;iscul de 4ali2ent de8inde de valarea scrului .tabelul ,!+!1!/!
Z 6 G(3C ;
4
9 G(33 ;
3
9 G(4D ;
A
9 G(NB ;
C
9 G(4G ;
L
unde#
U
1
S e>cedent brut de e>8latare / datrii ttaleD se 7nt6lnete
sub denu2irea de ca8acitatea de ra2bursare a datriilrD
U
2
S ca8ital angaCat / ca8italuri ttaleD se 7nt6lnete sub
denu2irea de rata stabilitii 4inanciareD
U
3
S active curente " stcuri / datrii curenteD 7nt6lnit sub
denu2irea de rata lic<iditii ra8ideD
U
+
S c<eltuieli 4inanciare / ci4ra de a4aceriD
U
-
S c<eltuieli cu 8ersnalul / valarea adugat!
1abelul ,!+!1! >revizionarea riscului de faliment
7aloarea scor*l*i Sit*a$ia fir%ei !isc*l de fali%ent
[ _ 0%1, Earte bun sub 10W
'-
:r4itul reinvestit S 8r4it net% dividende!
1,3
Analiza i diagnosticul riscurilor
0%1 ` [ ` 0%1, Eavrabil .alert/ 10W " 30W
0%0+ ` [ ` 0%1 &ncert .8ericl/ 30W " ,-W
*0%0- ` [ ` 0%0+ Ne4avrabil ,-W " '0W
[ ` *0%0- Eec 8este '0W
?odel*l Bncii Centrale a ran$ei 8re9ice riscul de 4ali2ent
4lsind un scr cu ) variabile% cn4r2 ur2tarei 4uncii#
4GGZ 6 84(3L ;
4
9 3(GGA ;
3
9 G(N3C ;
A
9 L(334 ;
C
9 G(DNU ;
L
5
5 4(4DC ;
D
9 G(BGD ;
B
9 4(CGN ;
N
5 NL(LCC
unde#
',
Si%#ol Den*%ire indicator !ela$ie de calc*l
U
1
;ata de 8relevare a
c<eltuielilr 4inanciare
5<eltuieli 4inanciare /
E>cedentul brut de e>8latare
U
2
;ata de ac8erire a
ca8italului investit
5a8italuri 8er2anente /
5a8italuri investite .ca8italuri
8r8rii/
U
3
;ata ca8acitii de
ra2bursare a datriilr
5a8acitatea de aut4inanare /
?atrii ttale
U
+
;ata 2arCei brute de
e>8latare
E>cedentul brut de e>8latare
/ 50 .4r 1=0/
U
-
?urata 2edie a
creditului 4urni9r
?atrii c2erciale > 3,0 /
5<eltuieli cu 2r4urile
U
,
;ata de cretere a
valrii adugate
=0 curent " =0
8recedent / =0 8recedent
U
(
=ite9a de rtaie a
creanelr
Sld 2ediu clieni > 3,0 /
5i4ra de a4aceri sau .stcul
8rduciei 7n curs " 0vansuri
clieni T 5reane din
e>8latare/ > 3,0 / :rducia
v6ndut " :rducia stcat T
:rducia i2bili9at
U
)
;ata investiiilr 4i9ice &nvestiii cr8rale / =alarea
',
Stancu% &n% 1inane. )eoria pieelor financiare. finanele ntreprinderilor. Analiza
i gestiunea financiar% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 1''(% 8! -1(!
1,+
Analiz i diagnostic financiar
adugat
Bn 4uncie de valarea lui [ se disting ur2tarele 9ne#
a! Z R 8G(3L# 9n ne4avrabil% situaia 4iind riscant i 4ir2a
av6nd seriase di4iculti 4inanciareD
b! 8G(3L Y Z R G(43L# 9n de incertitudine% ne8ut6ndu*se 4r2ula
cnclu9ie de4initrieD
c! Z Q G(43L# 9n 4avrabil% situaia ecn2ic*4inanciar a
4ir2ei 4iind nr2al iar 8rbabilitatea de a 4i 4ali2entar 4arte
redus!
?odel*l Bncii Co%erciale !o%&ne <B2C2!2= utili9ea9 un set
de rate i indicatri de 8er4r2an 8entru stabilirea bnitii 4ir2ei 7n
ba9a unei grile de 8unctaC cu , criterii% res8ectiv#
'(
a! Lic<iditatea#
sc*rt ter%en )e Datorii
circ*lante Acti.e
L
b! Slvabilitatea#
)asi. Total
)ro)ri* Ca)ital
S
c! ;entabilitatea 4inanciar#
)ro)ri* Ca)ital
#r*t ofit "r
!f
d! ;taia activelr circulante#
circ*lante Acti.e
afaceri de Cifra
Nac
e! ?e8endena de 8ieele de a8rvi9inare .0/ i des4acere .?/ "
interne% e>terneD
'(
:etrescu% Silvia% Analiz i diagnostic financiar-contabil. g"id teoretico-aplicativ%
Ed! 5E550;% Bucureti% 200)% 88! 2,(*2,)!
1,-
Analiza i diagnosticul riscurilor
4! Haranii .de89ite 7n lei i valut gaCate% gaCuri% i8teci% bunuri
ac<i9iinate din credite% cesinare creane/!
5riteriile de evaluare a bnitii 4inanciare cn4r2 2delului
B!5!;! sunt ntate cu 8uncte care% 7nsu2ate% servesc la clasi4icarea
7ntre8rinderilr 7n - categrii .de la 0 la E /% 7n 4uncie de care li se
a8recia9 credibilitatea! Hrila de evaluare a bnitii 8e ba9a @delului
B!5!;! se 8re9int 7n tabelul ,!+!2!
1,,
Analiz i diagnostic financiar
1abelul ,!+!2! /rila de evaluare 7 modelul (.C.0!
Nr2
crt2
Criteri*l de e.al*are Li%ite de .alori "*ncte
Lic<iditatea
L S 0ctive circulante/?atrii 8e
ter2en scurt
` )0 W " 2
1! )0 k 100 W " 1
100 k 120 W T 1
120 k 1+0 W T 2
1+0 k 1,0 W T 3
_ 1,0 W T +
Sol.a#ilitatea
S S 5a8ital 8r8riu/:asiv
` 30 W 0
2! 30 k +0 W 1
+0 k -0 W 2
-0 k ,0 W 3
,0 k (0 W +
(0 k )0 W -
_ )0 W ,
!enta#ilitatea financiar
;4 S :r4it brut/5a8ital 8r8riu
` 0 0
3! 0 k 10 W 3
10 k 30 W +
!ota$ia acti.elor circ*lante
Nac S 5i4ra de a4aceri/0ctive
circulante
` - 1
+! - k 10 2
_ 10 +
De)enden$a de )ie$e
<a)ro.izionare8desfacere=
08rvi9inare# din ar .0t/D din
i28rt .0i/
?es4acere# 7n ar .?t/D la e>8rt
.?e/
0t _ -0WD
?e _-0 W
+
-! 0i _ -0WD
?e _-0 W
3
0t _ -0WD
?t _-0 W
2
0i _ -0WD
?t _-0 W
1
Garan$ii
?e89ite gaCate +
,! HaCuri% i8teci 3
0c<i9iii din
credite
2
5esinare creane 1
Bn 4uncie de 8unctaCul reali9at se a8recia9 situaia ecn2ic*
4inanciar i gradul de risc de inslvabilitate al 4ir2ei ce 8ate 4i
1,(
Analiza i diagnosticul riscurilor
7ncadrat 7n una din cele - categrii de bnitate .tabelul ,!+!3!/% care 7i
8er2ite sau nu s bene4icie9e de credite#
1abelul ,!+!3! Categorii de bonitate
Categori
a
Total
)*ncte
Sit*a$ia econo%ic 5 financiar 5 grad*l de risc
0 _ 20 Earte bun " se 8t acrda credite
B 1, k 20 Bun " se 8t acrda credite
5 11 k 1- Ascilant " 8re9int risc ridicat
? , k 10 ;isc desebit " nu 8re9int garanii 8entru acrdare
de credite
E 0 k - ?esebit de 8recar " 4r garanii 8entru acrdare
de credite
:e ba9a grilei se cnsider c 4ir2ele din categoriile A i ( au
situaie ecn2ic*4inanciar bun% bnitate cres8un9tare 8entru a
8utea bene4icia de credite bancare! Eir2ele din categoria C 8re9int un
grad ridicat de risc% bnitatea 8entru a bene4icia de credite i28un6nd
8ri2 de risc relativ ridicat! Ele trebuie su8raveg<eate din 8unct de
vedere al slvabilitii 7n vederea recu8errii creditelr la 8ri2ele se2ne
de ne7ncredere! Eir2ele din categoriile i * au bniti care nu
8re9int garanii i nu 8t bene4icia de credite 8e care s le 8at
ra2bursa la ter2en!
D2C242 A)lica$ie )ri.ind analiza diagnostic a risc*l*i
de fali%ent
A2 ?odel*l Alt%an
Bn sc8ul deter2inrii scrului [% utili96nd 2delul 0lt2an la
entitatea ecn2ic luat 7n studiu% utili92 ur2trii indicatri#
1,)
Analiz i diagnostic financiar
*7n lei*
Indicatori An N84 An N
:r4it 7nainte de i289itare -+)!-,'%) (-)!',(%'
:r4it reinvestit * *
0ctive ttale )!)+)!)((%2 20!)1)!()-%0
0ctive curente +!0-'!'-2%3 2!'(2!,22%,
5i4ra de a4aceri 3)!'1,!+21%, -0!,-)!1-+%1
5a8italuri 8r8rii ,'0!1)(%' (!3(-!-32%)
?atrii ttale )!1-)!,)'%3 13!++3!2-2%2
Deter%inarea scor*l*i /ZF la entitatea econo%ic )entr* cei
doi ani s*)*i analizei se )rezint 1n ta#el*l de %ai @os,
!ate *tilizate
Coeficient
de
)onderare
7alori
an N84
7alori
an N
U
1
S :r4it brut/0ctiv ttal 3%3 0%20 0%12
U
2
S :r4it reinvestit / 0ctive ttale 1%+ * *
U
3
S 0ctive curente /0ctive ttale 1%2 0%-- 0%1(
U
+
S 5i4ra de a4aceri/0ctive ttale 1 +%+0 2%+3
U
-
S 5a8italuri 8r8rii/?atrii ttale 0%, 0%0- 0%33
Scor*l /ZF L(3G A(GL
Se cnstat c [ 7nregistrea9 valare 2ai ridicat 7n anul N*
1% 4iind 7n scdere 7n anul al dilea! Bntruc6t% valrile 8entru cei di ani
su8ui anali9ei sunt 8este 3% ele indic situaie 4inanciar bun a
7ntre8rinderii! E>ist ttui 7n anul N situaia ati8ic% datrat creterii
valrii activelr ttale 8e sea2a 2aCrrii valrii activelr i2bili9ate
cr8rale% ca ur2are a reevalurii acestra i a creterii ca8italurilr
8r8rii 8e sea2a includerii re9ervelr din reevaluare!
B2 ?odel*l Canon i Jolder
Bn sc8ul deter2inrii scrului [% utili96nd 2delul 5ann*
Xlder la entitatea ecn2ic luat 7n studiu% utili92 ur2trii
indicatri#
*7n lei*
1,'
Analiza i diagnosticul riscurilor
Indicatori An N84 An N
5reane )-0!02'%, (+-!-2'%,
?is8nibiliti bneti 1!22(!))+%' +)0!2((%,
?atrii curente +!'22!3'0%3 )!)03!+20%+
U
1
S 5reane T ?is8nibiliti bneti/
?atrii curente 0%+2 0%1+
5a8ital angaCat 3!'2,!+),%' 12!01-!3,+%,
1tal ca8italuri )!)+)!)((%2 20!)1)!()-%0
.U
2
/ S 5a8ital angaCat /1tal ca8italuri 0%++ 0%-)
5<eltuieli 4inanciare +11!('(%) -+)!'+-%2
5i4ra de a4aceri 3)!'1,!+21%, -0!,-)!1-+%1
U
3
S 5<eltuieli 4inanciare/5i4ra de a4aceri 0%01 0%01
5<eltuieli cu 8ersnalul 1!+20!2',%+ 2!0(-!332%)
=alarea adugat +!01'!))-%- -!'2+!202%'
U
+
S 5<eltuieli cu 8ersnalul/=alarea
adugat 0%3- 0%3-
E>cedent brut de e>8latare 2!--,!31'%, 3!('2!3(-%2
?atrii ttale )!1-)!,)'%3 13!++3!2-2%2
U
-
S E>cedent brut de e>8latare /?atrii
ttale
0%31 0%2)
?eter2inarea scrului [la entitatea ecn2ic 8entru cei di
ani su8ui anali9ei se 8re9int 7n tabelul de 2ai Cs#
!ate *tilizate
Coeficient de
)onderare
7aloare
an N84
7aloar
e an N
U
1
S 5reane T ?is8! bneti/ ?atrii
curente
0%1, 0%0( 0%02
U
2
S 5a8ital angaCat /1tal ca8italuri 0%22 0%0' 0%13
U
3
S 5<eltuieli 4inanciare/5i4ra de
a4aceri
*0%)( *0%0'( *0%00)
U
+
S 5<eltuieli cu 8ersnalul/=alarea
adugat
" 0%10 *0%03- *0%03-
U
-
S E>cedent brut de
e>8latare/?atrii ttale
0%2+ 0%0(+ 0%0,(
Scor*l /ZF G(4G3 G(4BC
Utili96nd acest 2del cnstat2 stabilitatea 4inanciar relativ
ridicat a 7ntre8rinderii 7n a2bii ani% su8ui anali9ei% 8rbabilitatea de
1(0
Analiz i diagnostic financiar
4ali2ent 4iind sc9ut% ceea ce cn4ir2 re9ultatul binut i 8rin
inter2ediul scrului [ deter2inat du8 2delul 0lt2an!
Bn ur2a anali9elr e4ectuate se des8rinde cnclu9ia c% dei nu
ti 8ara2etrii anali9ai se 7nscriu 7n 8la4anele de valri 4avrabile%
situaia ecn2ic*4inanciar a 7ntre8rinderii 7n cei di ani su8ui
anali9ei% 8ate 4i cnsiderat bun% av6nd un risc de 4ali2ent relativ
redus!
1(1
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
Ca)itol*l 7II2
Analiza i diagnostic*l financiar a
acti.it$ii instit*$iilor de credit
Ecn2ia de 8ia 8resu8une e>istena unui siste2 bancar care s
asigure 2bili9area dis8nibilitilr 2netare ale ecn2iei i
rientarea lr s8re activitate ecn2ic la nivel 2acr i
2icrecn2ic% e4icient% 7n acest cnte>t siste2ul bancar 8ut6nd 4i
de4init dre8t ele2ent al strategiei generale de de9vltare a 4iecrei ri
')
!
;a8rtul dintre activitatea bancar i activitatea ecn2ic*
scial este 8arte/7ntreg! 0st4el% sistemul bancar se a4l 7ntr* cntinu
interaciune cu 2ediul ecn2ic din care 8reia intrri sub di4erite
resurse 8e care le 8relucrea9% 7n vederea binerii unr 8rduse i
servicii bancare! Siste2ul bancar 7i reglea9 activitatea 8rin cne>iune
invers .4eed*bacF/ datrit 4a8tului c este un sistem desc"is% 4iind
ca8abil de autreglare!
&nstituiile de credit interacinea9 8er2anent cu 2ediul
ecn2ic av6nd nevie de un 2anage2ent e4icient 8entru a 8utea
su8ravieui!
0nali9a 4inanciar a unei bnci a8are ca necesitate% ea
cnduc6nd la de9vltarea unei 2etdlgii ce 8er2ite deter2inarea
8er4r2anelr unei bnci 8recu2 i 4r2area unei Cudeci asu8ra
situaiei trecute i de 8ers8ectiv a scietii bancare!
0nali9a este activitate ce cnduce la luarea unr deci9ii 8rivind
de9vltarea instituiei de credit% 4uncie de in4r2aiile des8rinse din
dcu2entele cntabile! Abiectul anali9ei 4inanciare este ca 8e ba9a unei
')
&an &!1renca% !etode i te"nici bancare, principii, reglementri, e&periene% 5luC
Na8ca% Ed! 5asa 5rii de Qtiin% 2002% 8!3!
1(2
Analiz i diagnostic financiar
2etdlgii sa se reali9e9e un diagnstic al unei situaii e>istente la un
22ent dat!
0nali9a ecn2ic*4inanciar a bncii 7ntr*un 2ediu de 8ia
c28etitiv i vlatil este un 8rces c28le>!
B242 Indicatorii de )erfor%an$ #ancar
Un rl desebit de i28rtant 7n cadrul activitii bancare 7l
re8re9int luarea 2surilr e4iciente 7n vederea 4ructi4icrii su8eriare a
dis8nibilitilr% cu i28act direct asu8ra creterii 8er4r2anei bancare!
?e ase2enea% 7n vederea binerii unr 8r4ituri ridicate se
i28une 8ti2i9are a structurii activelr ur2rindu*se selecia 8rin
cn4runtarea 8r4itabilitii cu riscurile i diversi4icarea 8rt4liului!
Selecia activelr% 8e gru8e i 7n structura gru8elr% trebuie s in
sea2a% 8e l6ng gradul de lic<iditate% de riscul ne8lii i de riscul de
8ia% acesta din ur2 decurg6nd din 2di4icarea 8reului creditului
res8ectiv a ratei db6n9ii!
?iversi4icarea 8rt4liului ur2rete 2ini2i9area riscului%
2eninerea i creterea nivelului de 8r4it e>istent% variaiile de
2di4icare a 8rt4liului 4iind 4unda2entate de e4ectele 8rivind
creterea 8r4itului! 0ceast diversi4icare este subrdnat 8rinci8iului
dis8ersrii riscurilr% dis8ersarea re8re9ent6nd 8ruden i 8r4ituri de
nivel 2ediu!
5a rice scietate c2ercial i instituiile de credit 7i des4ar
activitatea 8e ba9a criteriului de 8r4itabilitate% ur2rind 7n 2d
8er2anent binerea de 8r4it 7n cndiii de riscuri s8eci4ice .evluia
ecn2ic general% restricii i28use de banca central% inslvabilitate%
structura 4inanciar a bncii/% de care rice banc trebuie s in sea2a
7n des4urarea activitii sale!
0brdate 7n 2anier tradiinal bncile a8ar ca scieti
c2erciale 8ri2itare i distribuitare de ca8ital! Bn calitatea lr de
inter2ediari 8rinci8ali 7n relaia ecn2ii " investiii% bncile des4ar
at6t activiti de 2bili9are a resurselr agenilr ecn2ici sau
8ersanelr 4i9ice% te28rar dis8nibile% c6t i de distribuire a acestra
1(3
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
sub 4r2a creditelr% 7n cadrul unui ec<ilibru relativ 7ntre 8eraiunile
8asive i active 8r8rii! Bn aceste cndiii db6nda este sursa 8rinci8al
de venit i este evident c 8r4itabilitatea unei bnci este cu at6t 2ai
2are cu c6t di4erena 7ntre db6n9ile 7ncasate i cele 8ltite este 2ai
2are! ?ar% bncile 7i 8rcur banii din 2ai 2ulte surse la csturi
di4erite i 7i 8lasea9 7n ecn2ie 8rin acrdarea de credite sau
ac<i9iinarea de titluri de valare% bin6nd venituri di4ereniate! :rin
ur2are% structura 8asivelr bancare e>ercit 8uternic in4luen asu8ra
cstului resurselr% iar cea a activelr ce c28un 8rt4liul bancar
deter2in vlu2ul veniturilr binute!
:ractica bancar tradiinal " ba9at 8e cnstituirea de de89ite
i acrdarea de credite " este ast9i dar 8arte din activitatea ti8ic a
bncilr% 4iind adesea i cel 2ai 8uin 8r4itabil! Sursele 2aCre de
8r4itabilitate ale bncilr sunt tran9acinarea 8e 8ieele 4inanciare i
generarea veniturilr cu aCutrul c2isianelr! 0ceast sc<i2bare 7n
structura 8r4itului bncilr a avut un e4ect de a2elirare a
8r4itabilitii 4r 2aCrarea riscului de credit tradiinal care re9ult
din 8rt4liile de credite!
@ai 2ult dec6t alte d2enii% activitatea bancar este una e>tre2
de 8articular dac ave2 7n vedere at6t 4unciile bncii c6t i
caracteristicile de e>tre2 vlatilitate a 2aCritii 8rduselr i
serviciilr bancare i din aceast cau9 7n 2anage2entul bancar legtura
direct 8r8rinal dintre 8r4it i risc este bligatrie! Bncile
acinea9 7n cndiii de incertitudine 2ai 2ult dec6t rgani9aiile
nnbancare at6t 7n d2eniul resurselr care nu au stabilitate
cuanti4icabil c6t 2ai ales 7n d2eniul 8lasa2entelr care cnin un
4actr de risc 8rin natura lr! Bncile dresc% evident% un 8r4it c6t 2ai
2are din activitile lr i% 7n egal 2sur% 2ini2i9area riscurilr% de
aceea 8er4r2ana bancar vi9ea9 2ai 7nt6i de tate deter2inarea
sliditii bncii% a gradului de e>8unere a acesteia 7n 4aa diverselr
categrii de risc i 2ai a8i a nivelului de e4icien al acesteia!
:entru evaluarea strii ecn2ice i 4inanciare a bncilr%
literatura de s8ecialitate 8r8une utili9area ur2trului sistem de
indicatori de performan bancar#
l 2arCa net din db6n9i .rata veniturilr din db6n9i/D
l rata 8r4ituluiD
l rata utili9rii activelrD
1(+
Analiz i diagnostic financiar
l rata rentabilitii ecn2ice .;A0/D
l rentabilitatea 4inanciar .a ca8italului " ;AE/D
l e4ectul de 86rg<ie .gradul de 7ndatrare/!
:rble2a utili9rii indicatrilr " e>8resii sintetice ale situaiei de
4a8t " este i28rtant i c28rt nuane di4erite 8entru c#
" e>8ri2area ci4ric a nivelului anu2itr indicatri 4er
i2agine 7n acelai ti28 sintetic i cu8rin9tare .4r a 4i
c28let/ a re9ultatelr activitii unei bnciD
" calculul 7n dina2ic a indicatrilr 8er4r2anei bancare d
8sibilitatea% 8e de 8arte% de a c28ara nivelurile acestra
4a de anu2ite valri de re4erin i a stabili ast4el% tendina de
evluie a activitii bancare% iar 8e de alt 8arte% se 8t e4ectua
anali9e 8ertinente i relevante 7n legtur cu 4actrii care au
in4luenat evluia% 7n sens 89itiv sau negativ a indicatrilr 7n
cau9!
m ?ar@a net din do#&nzi .rata veniturilr din db6n9i ;vd/
e>8ri2 ra8rtul dintre venitul net din db6n9i .di4erena dintre db6n9i
7ncasate i db6n9i 8ltite/ 8e de 8arte i activele valri4icate% 8e de
alt 8arte!
4GG
A.
D) D1
!.d

unde#
;vd S rata veniturilr din db6n9iD
?7 S db6n9i 7ncasateD
?8 S db6n9i 8ltiteD
0v S active valri4icate
0v S 10 " 0N D 7n care#
10 S ttal activeD
0N S active nevalri4icate .7n activitatea de acrdare a
creditelr/!
Activele valorificate% ca niune% re8re9int di4erena dintre ttalul
activului bilanier i su2a ur2tarelr ele2ente de activ# casa% active
i2bili9ate% 2ateriale de natura biectelr de inventar% decntri i
1(-
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
debitri% alte active% care 7nsu2ate 4r2ea9 activele nevalri4icate!
5nce8tele active valri4icate i active nevalri4icate se re4er la
i28licarea activului bncii 7n activitatea de acrdare a creditelr!
''
A valare 2are a acestui indicatr% deci un venit net din db6n9i
c6t 2ai 2are la acelai nivel al activelr e>8ri2 activitate 8r4itabil
.clectare i redistribuire de ca8ital/% deci un bun 2anage2ent al
activelr i 8asivelr! ?e ase2enea% 2arC net din db6n9i ridicat
8ate 4i binut 8e sea2a angaCrii 7n activiti riscante!
Un nivel redus al 2arCei 8ate re4lecta c<eltuieli 2ari cu
db6n9ile .de8enden de 8asive vlatile% 8e ter2en scurt/% dar i
atitudine 2ai 8rudent a bncii% care cnduce la venituri din db6n9i 2ai
2ici!
@arCa din db6n9i ridicat este caracteristic bncilr de detaliu
.retail/% care au larg reea de sucursale% 4iliale% agenii 7n teritriu% ce
7i 8rcur resursele la un 8re sc9ut% 7n ti28 ce bncile cu ridicata
.banca central/ au 2arC 2ai sc9ut datrit unui cst al 8rcurrii
4ndurilr 2ai ridicate!
@arCele nete de db6nd 8uternice i stabile au cnstituit 7n 2d
tradiinal biectivul 8rinci8al al 2anagerilr de banc i re8re9int 7nc
deter2inantul 8rinci8al al e4icienei inter2edierii i a re9ultatelr! A
anali9 a 2arCei de db6nd a unei bnci 8ate scate 7n eviden e4ectul
evluiilr ratei curente a db6n9ii% 7n ti28 ce anali9 a tendinelr 8e
8eriad 2ai lung de ti28 8ate arta e4ectul 8liticii 2netare
asu8ra 8r4itabilitii siste2ului bancar! ?e ase2enea 8ate ilustra
2sura 7n care bncile sunt e>8use la 2di4icarea ratei db6n9ii i ast4el
ca8acitatea 2anagerial de a gestina e4icient riscul ratei db6n9ii
100
!
m!ata )rofit*l*i se calculea9 i 7n d2eniul bancar ca
e>8resie a ra8rtului 8rcentual dintre 8r4itul net i veniturile ttale% cu
relaia#
4GG
7T
"n
!)r
unde#
''
=asile ?edu% /estiune i audit bancar% Bucureti% Ed! Ecn2ic% 2003% 8!23)!
100
Xennie van Hreuning% SnCa BraCvic Bratanvic% Analiza i managementul
riscului bancar% Bucureti% Ed! &recsn% 200+% 8! ,+!
1(,
Analiz i diagnostic financiar
:n " 8r4it netD
=1 " venituri ttale!
0cest indicatr re4lect e4iciena c<eltuielilr e4ectuate de
2anage2entul bncii% c<eltuieli a4erente gestinrii resurselr i
8lasa2entelr% a riscurilr i asigurrii 4uncinrii bncii!
@ri2ea acestui indicatr de8inde% 7n 8ri2ul r6nd% de ra8rtul
7ntre veniturile i c<eltuielile bancare i 7n al dilea r6nd de structura
veniturilr i csturilr bancare! Se 8ate calcula i 8e di4erite gru8e de
activiti bancare! ;elaia de calcul devine#
( )
4GG
A.i Co%i Di
)r
i
". ! Ac: C:ad% Co%) D) A.1 Co%1 D1
!)r
+ +

,
_

+ + + + + + + +

unde#
?7 " db6n9i 7ncasateD
527 " c2isiane 7ncasateD
0v7 " alte venituri 7ncasateD
?8 " db6n9i 8ltiteD
528 " c2isiane 8ltiteD
5<ad2 " c<eltuieli ad2inistrativeD
0c< " alte c<eltuieliD
; " re9erveD
:v " 8relevriD
i/8r " i289it 8e 8r4it!
;ata 8r4itului .;
8r
/ re8re9int 8rinci8alul indicatr de anali9
c6nd se are 7n vedere reducerea cstului bancar!
m!ata *tilizrii acti.elor re4lect ca8acitatea 2anage2entului
de a investi 7n active care aduc c6tig! @ri2ea acestui indicatr de8inde
de 2ri2ea db6n9ii 8e 8ia i de structura activelr bancare!
@a>i2i9area indicatrului se reali9ea9 8entru un anu2it nivel dat al
ratei db6n9ii 8e 8ia 8rin creterea 8nderii activelr care aduc cele
2ai 2ari venituri .cele 2ai rentabile/! 0ceste active sunt% 7ns% i cele
2ai riscante% creterea nu 8ate 4i neli2itat 8entru c i 8sturile de
1((
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
active nevalri4icate sunt necesare 8entru des4urarea nr2al a
activitii bancare! ;ata utili9rii activelr red 8nderea veniturilr din
activitatea bancar 7n ttalul activelr bilanului!
4GG
AT
7T
!-A
unde#
=1 " venituri ttaleD
01 "active ttale!
A)GsHAgsHAgmlsH>opsH>opmlHbnrHaiH!bvH>tiHAn
unde#
?s " credite 8reluate de stat 7n datria 8ublic c4! Lg! )0/1''1D
0gs " credite acrdate 8e ter2en scurt agenilr ecn2iciD
0g2ls " credite acrdate 8e ter2en 2ediu i lung agenilr
ecn2iciD
:8s " credite acrdate 8e ter2en scurt 88ulaieiD
:82l " credite acrdate 8e ter2en 2ediu i lung 88ulaieiD
?bnr " re9erve bligatrii la BN;D
?ai " dis8nibil 7n lei al alte bnci c2ercialeD
@bv " 2iClace bneti .dis8nibil/ 7n valutD
:ti " 8artici8anii la ca8italul altr scieti bancareD
0n " active nevalri4icate!
m!ata renta#ilit$ii econo%ice
101
.8r4it la active " ;A0/ "
indicatr ce re4lect e4ectul ca8acitii 2anageriale 7n utili9area e4icient
a resurselr bncii .8entru a bine 8r4it/% i e>8ri2 venitul net generat
de 4iecare leu 8lasat! Se a8recia9 7n literatura de s8ecialitate c rata
rentabilitii ecn2ice este cel 2ai relevant indicatr al e4icienei
bancare% dearece e>8ri2 re9ultatul .8r4itul net/ 7n 4uncie de 2dul
s8eci4ic al 8rcesului inter2edierii bancare de 8ti2i9are a 8eraiunilr
active% 7n cndiiile unui vlu2 dat al resurselr! ;elaia de calcul este#
4GG
AT
"n
!re
101
Htcu 5e9ar% 1ribuna ecn2ic% nr!20/200)% 0entabilitatea economic i
rentabilitatea financiar!
1()
Analiz i diagnostic financiar
unde#
:n " 8r4it netD
01 " active ttale!
;ata rentabilitii ecn2ice .;A0/ este indicatrul a crei
2ri2e ti8ic varia9 7ntre 0%-*1 W! =alri 2ai 2ici ale indicatrului
de2nstrea9 4a8tul c banca este 7n di4icultate iar cele 7n cretere% c
re9ultatele sunt 89itive sau c riscul devine e>cesiv!
m!ata renta#ilit$ii financiare nu2it i rentabilitatea
ca8italului 8r8riu sau return n eNuitI .;AE/ 2sar 8r4itabilitatea
din 8ers8ectiva acinarilr .8rin rata de recu8erare a investiiei
acinarilr 7n banc/ i se deter2in ca ra8rt 8rcentual dintre 8r4itul
net i ca8ital 8r8riu! &ndicatrul arat 8r8rietarilr .acinarilr/
e4iciena cu care ec<i8a 2anagerial le utili9ea9 ca8italul investit 7n
banc! Este de drit ca rata rentabilitii 4inanciare s 4ie 2ai 2are dec6t
rata 2edie a db6n9ii 8e 8ia i a in4laiei 8entru a 4ace atractive
aciunile bncii i a crete cursul lr bursier! ;elaia de calcul este#
4GG
I)r
"n
!O'
unde#
:n " 8r4it netD
J8r " ca8ital 8r8riu!
Satis4acerea acinarilr i28une ca rata de recu8erare a investiiei
s 4ie 2ai 2are dec6t rata 2edie a db6n9ii aCustat cu rata in4laiei!
5reterea in4laiei duce inevitabil la scderea c6tigurilr a4erente
aciunilr 8e care acinarii le 8sed% ceea ce 4ace ca i valarea
ca8italului 8r8riu al bncii s scad% a4ect6nd de9vltarea 8e viitr a
bncii!
@surile care se i28un se re4er la ur2tarele as8ecte#
" cntrlul siste2atic asu8ra c<eltuielilr de e>8latare% ast4el
7nc6t re9ultatul din e>8latare s se 2enin la un nivel c6t 2ai
ridicatD
1('
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
" cntrlul atent al e>8unerii bncii la risc% ast4el 7nc6t gestiunea
acestra s nu cste 2ult bancaD
" ridicarea calitii 8rt4liului de credite% ast4el 7nc6t
8rvi9ianele i 8ierderile a4erente creditelr ne8er4r2ante s
a4ecte9e c6t 2ai 8uin venitul din e>8latare al bncii!
Bn 4r2a 8re9entat indicatrul nu este 7ns su4icient 8entru a
4eri in4r2aii c28lete 2anage2entului bncii% 2tiv 8entru care
8entru anali9 a8r4undat el se desc28une 7n ur2trii indicatri
8ariali#
I)r
AT
4GG
AT
7T
4GG
7T
"n
!O'
,
_


,
_


i
!O' 6 !)n !-A G1 6 !OA G1
unde#
;8n " rata 8r4itului netD
;U0 " rata utili9rii activelrD
H7 " grad de 7ncadrare!
;ata rentabilitii 4inanciare .;AE/ este e>8resia 8r4itului
ra8rtat la ca8ital% 2ri2ea rec2andat 4iind de 10*12W! 1rendul
cresctr se 8ate datra unui ca8ital 2ic sau ca8acitii crescute de a
bine resurse 8rin 728ru2ut!
Eiecare indicatr 8arial sur8rinde di4erite as8ecte ale e4icienei
ast4el#
" rata 8r4itului net re4lect e4iciena c<eltuielilr 4cute de
2anage2entul bncii% a4erente gestinrii resurselr i
8lasa2entelr% a riscurilr i asigurrii 4uncinrii bnciiD
" rata utili9rii activelr re4lect ca8acitatea 2anage2entului de a
investi 7n active care aduc c6tigD
" gradul de 7ndatrare re4lect ca8acitatea 2anage2entului de a
cncura cu celelalte bnci 8rivind atragerea su2elr
dis8nibile 7n ecn2ie% un nivel 2are al acestui indicatr
se2ni4ic6nd rentabilitate 2are a ca8italului 8r8riu!
?ac aceti indicatri 7nregistrea9 niveluri 7n scdere se i28un
anali9e detaliate cu 8rivire la cau9ele unr ast4el de evluii!
1)0
Analiz i diagnostic financiar
&ndicatrii 8r4itabilitii 4inale " rentabilitatea ca8italului 8r8riu
i a activelr " indic re9ultatele nete ale 8eraiunilr unei bnci 7n
cursul unui e>erciiu 4inanciar! :rin c28ararea rentabilitii ca8italului
8r8riu cu rentabilitatea du8 i289itarea titlurilr guverna2entale cu
risc 9er% se 8ate deter2ina dac 4ndurile investite intr* banc aduc
venituri su8li2entare 4a de investiiile cu risc 9er!
m'fect*l de )&rg:ie .2ulti8licatrul de 4nduri 8r8rii/ sau
gradul de 7ndatrare .H7/ e>8ri2 ra8rtul dintre activele ttale
.ca8italul 728ru2utat/ i ca8ital 8r8riu! Este un indicatr de structur i
are 7n general valri 2ai 2ari de 10! ;e4lect gradul 7n care utili9area
unr resurse su8li2entare servete creterii rentabilitii ca8italului
8r8riu .a rentabilitii 4inanciare/! 0cest indicatr varia9 invers
8r8rinal cu 8nderea ca8italului 7n ttalul 8asivelr bancare! 5u c6t
8nderea ca8italului 8r8riu este 2ai 2are% cu at6t riscul bancar este 2ai
2ic i e4ectul de 86rg<ie de ase2enea! A 8ndere 2ai 2ic a ca8italului
8r8riu se2ni4ic un risc bancar i un e4ect de 86rg<ie 2ai 2are!
E4ectul de 86rg<ie c28ar activele cu 4ndurile 8r8rii ast4el c%
valare 2are a acestui indicatr arat un grad 2are de 7ndatrare! El
sugerea9 c un randa2ent 2ai 2are al 4ndurilr 8r8rii 8ate 4i
binut 4ie 8rin 2aCrarea ca8italului scial% 4ie 8rin creterea gradului
de 7ndatrare! ;elaia de calcul este#
I)r
AT
G1
unde#
01 " active ttaleD
J8r " ca8ital 8r8riu!
Bntre rata 4inanciar% rata ecn2ic i e4ectul de 86rg<ie e>ist
relaia#
!O' 6 !OA + 'f
)
unde#
E48 " e4ectul de 86rg<ie!
1)1
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
E4ectul de 86rg<ie varia9 8r8rinal cu 8nderea ca8italului 7n
ttal 8asive bancare iar% cu c6t aceast 8ndere este 2ai 2are cu at6t
riscul bancar i e4ectul de 86rg<ie sunt 2ai 2ici! :entru aducerea acestui
indicatr la nivelul de 10W cnsiderat 8ti2% se i28une atragerea de
clieni i creterea nu2rului de uniti teritriale!
Banc<erii acrd atenie desebit 2esaCului 8e care 7l
trans2ite anali9a ba9at 8e indicatri! ?e regul% bncile gestinea9
8r4itabilitatea 8rin 7ncercarea de a de8i 2edia 8ieei i de a 2enine
8r4itul stabil i 8revi9ibil! ?e aceea% indicatrii sunt instru2ente e>tre2
de utile% dar ca 7n ca9ul altr 2etde analitice% ei trebuie utili9ai cu
Cudecat i 8recauie% 7ntruc6t nu2ai indicatrii% nu 4er rs8unsuri
c28lete des8re re9ultatele 4inale ale activitii instituiilr de credit!
B232 Lic:iditatea #ancar
B23242 Conce)t*l de lic:iditate #ancar
Lic<iditatea 8ate servi dre8t 2iClc de caracteri9are din 8unct de
vedere calitativ a activitii des4urate! Bn sens tradiinal 8rin
lic<iditate se 7nelege ca8acitatea unr active de a 4i trans4r2ate 7ntr*un
anu2it 22ent 7n bani!
A de4iniie e>tre2 de si28l a lic<iditii% ce sinteti9ea9 rlul
acesteia% este ur2tarea# deinerea banilr 7n 22entul 7n care banca
are nevie de acetia
102
!
Lic<iditatea este necesar bncilr 7n vederea c28ensrii
4luctuaiilr bilaniere ate8tate i neate8tate i a 4urni9rii 4ndurilr
necesare de9vltrii! 0ceasta re8re9int ca8acitatea unei bnci de a 4ace
4a 7n 2d e4icient retragerii de de89ite i scadenei altr datrii i de a
ac8eri necesarul de 4inanare su8li2entar 8entru 8rt4liul de credite
i investiii! A banc dis8une de un 8tenial de lic<iditate adecvat atunci
102
EdVard 0! @cNallI% Ecn2ic ?evel82ent &nstitute 4 1<e erld BanF% Basic
18ics in Sund BanF @anage2ent% 2002% 8!113!
1)2
Analiz i diagnostic financiar
c6nd este 7n 2sur s bin 4ndurile necesare i2ediat i la un cst
re9nabil!
103
La ba9a de4iniiei se a4l 8rinci8alele 4uncii ale lic<iditii
bancare#
asigurarea desfurrii in condiii normale a activitaii bancare
prin ;reasigurarea< clienilor bncii 8rivind su4iciena
4ndurilr dis8nibile! Li8sa lic<iditii su4iciente% c<iar i 8e
8eriad e>tre2 de scurt% dat cunscut de 8inia 8ublic
8ate cnduce la cla8sul unei instituii 4inanciar*bancare
relativ slide 7n cndiii nr2ale de activitateD
asigurarea abiliii de ideplinire a angajamentelor asumate de
banc% indi4erent de 2dul 7n care sunt returnate bncii
activele 8lasate 8e ba9a surselr atrase de la clientelD
evitarea ;lic"idrii< forate a anumitor active cu un grad
ridicat de lic<iditate% ca ur2are a necesitilr de asigurare de
4nduri 8e ter2en 4arte scurtD
asigurarea independenei instituiei de credit fa de fondurile
volatile la rate de dobnd ridicate 8e care 8iaa interbancar
le*ar 8erce8e 7n ca9ul a8ariiei unr sinc8e 7n asigurarea
lic<iditii bncii! Bn acest sens este necesar cnslidarea
4ndurilr atrase de la clienii nebancari i diversi4icarea
structurii 2aturitii resurselr% 4uncie de scadenele
8lasa2entelrD
evitarea utilizrii fondurilor oferite de ctre creditorii de ultim
instan 8recu2 banca central! 0ccesarea acestr credite
cnduce inevitabil la deterirarea i2aginii 8ublice a instituiei
res8ective cu e4ecte negative asu8ra activitii de ansa2blu a
bncii res8ective!
Lic<iditatea bancar este 2ai degrab 8rble2 de gestiune a
8asivelr i activelr bancare care au grade di4erite de lic<iditate!
Lic<iditatea e>8ri2 ca8acitatea unei bnci de a*i 4inana 8eraiile
curente! ;iscul de lic<iditate% 8entru banc% este e>8resia 7nsi a
8rbabilitii 8ierderii acestei ca8aciti de 4inanare! 5nducerea bncii
trebuie s acrde i28rtan desebit esti2rii nevii de lic<iditate i
2dului de ac8erire a acestei nevi! Bn gestiunea lic<iditii se are 7n
103
Xennie van Hreuning% SnCa BraCvic Bratanvic% Analiza i managementul
riscului bancar% Bucureti% Ed! &recsn% 200+% 8! 102!
1)3
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
vedere ele2entul 8rinci8al res8ectiv gestiunea 89iiei 2netare a
bncii! Hestiunea aceasta 8ate 4i un instru2ent e>tre2 de util 8entru
banc!
:entru a 4ace 4a 8resiunii bligaiilr i2ediate% banca dis8une
de activele care 4r2ea9 89iia sa 2netar% res8ectiv# nu2erarul%
dis8nibil 7n cntul de re9erve de la banc central% dis8nibiliti 7n
cnturi curente la alte bnci i su2e de 7ncasat de la alte bnci 8entru
instru2ente de 8lat nrate de banc!
3umerarul este 4r2at din 2nede 2etalice i bancnte a4late 7n
8sesia bncii la g<iee i 7n te9aur!
isponibilul n contul de rezerv de la banca central este 4r2at
din 2ned scri8tural! Sldul creditr 2ini2 al acestui cnt este i28us
de banca central acl unde re9ervele 2ini2e bancare au caracter
bligatriu% inclusiv 7n ;26nia!
isponibilul n conturi curente la alte bnci 72brac cel 2ai
adesea 4r2a de89itelr la vedere la bncile cres8ndente! Bn
sc<i2bul cnstituirii acestr de89ite% bncile bene4icia9 de serie de
servicii 4erite de bncile 8artenere% 7ntre care# 8artici8area la credite
sindicali9ate% tran9acii internainale% cnsultan i asisten 7n
e4ectuarea unr 8lasa2ente!
2umele de ncasat de la alte bnci sunt su2e 7n tran9it 7n siste2ul
bancar# ele re8re9int valarea instru2entelr de 8lat .cecuri/ nrate
de banc de8use la bncile cres8ndente sau la banca central dar
8entru care nu s*a 8ri2it 7nc nici un credit! @ri2ea acestui ele2ent al
89iiei 2netare de8inde de talia bncii .nu2rul de cecuri de8use s8re
7ncasare/ i de trsturile siste2ului de 8li .vite9a trans4erului/!
2ursele de lic"iditate bancar sunt#
a/ re9erve 8ri2are# nu2erar 7n sei4urile bncii% de89ite la banca
central% de89ite la bnci cres8ndenteD
b/ re9erve secundare# 8rt4liul de bnuri de te9aur i alte titluri
negciabileD
c/ 8rt4liul de credite# rate scadente la credite acrdate
clienilrD
d/ 728ru2uturi# e2iterea de certi4icate de de89it% cu28rarea de
re9erve% 728ru2uturi de la banc central% 728ru2uturi de la
bnci cres8ndente!
1)+
Analiz i diagnostic financiar
:rble2ele de lic<iditate bancar se su8ra8un 8este cerinele care
vi9ea9 re9ervele 2ini2e bligatrii% 4lsite de ctre Banca Nainal a
;26niei 8entru reali9area 8liticii 2netare% 4uncie de evluiile
ecn2ice cnCuncturale!
B23232 !ezer.a %ini% o#ligatorie 5 ta%)on al
lic:idit$ii #ancare
0sigurarea cnstituirii re9ervei 2ini2e bligatrii a re8re9entat
8entru 8iaa interbancar r2aneasc un bar2etru al lic<iditaii
bancare! :rintre 8ri2ele se2nale ce au anunat cla8suri bancare s*a
a4lat i inca8acitatea anu2itr instituii de a 7nde8lini cerina bncii
centrale de cnstituire a re9ervei 2ini2e bligatrii!
Banca central a ;26niei .BN;/% slicit bncilr c2erciale s
aib cnstituite re9erve ne8urttare de db6nd% de89itate 7n cnturi
s8eciale la banca central! 0ceast cerin se e>8ri2 8rintr*un indicatr
4inanciar regsit 7n 8ractica bancar sub denu2irea Rrata re9ervelr
2ini2e bligatrii 4a de ttalul 8asivelr unei bnci! ;e9ervele
2ini2e bligatrii cnstituie un instru2ent al 8liticii 2netare! BN;
8ate in4luena ca8acitatea bncilr de a acrda credite% 2di4ic6nd rata
re9ervelr 2ini2e bligatrii i regle2ent6nd ast4el creterea 2asei
2netare!
@dul de calcul al indicatrului#
!ezer.ele %ini%e o#ligatorii 6
clienti= <de)ozite #Zncii "asi.ele
BN! la e constit*it co%2 #Zncii De)ozitele
;e9ervele 2ini2e bligatrii 4ac 8arte dintre bligaiile 8e care
instituie 4inanciar trebuie s le res8ecte 8entru a 4uncina ca banc!
;e9ervele 2ini2e bligatrii nu sunt active lic<ide dei sunt incluse 7n
89iia 2netar a bncii .ca ele2ent al dis8nibilului 7n cntul la banca
central/! Ur2are acestui 4a8t% ele nu 8t 4i 4lsite 8entru a ac8eri
cretere a cererii de credite sau retragere de de89ite!
B232A2 Ne.oile #ancare de lic:iditate
1)-
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
Nevile de lic<iditate sunt bligaii i2ediate crra banca trebuie
s le 4ac 4a 8entru a 4i 7n cntinuare recunscut ca inter2ediar
4inanciar! Esti2area acestr nevi de regul se 4ace 7n 4uncie de
ter2enul de e>igibilitate al bligaiilr bncii res8ectiveD din acest 8unct
de vedere v2 8re9enta nevile de lic<iditate bancar 8e ter2en scurt%
8e ter2en lung i 8e cele ciclice!
m 3evoile de lic"iditate pe termen scurt.
Nevile de lic<iditate 8e ter2en scurt 8t 4i generate de serie de
4actri 7ntre care 4actrii se9nieri% 8eraiile 2arilr clieni% vlatilitatea
de89itelr i a creditelr!
Eactrii se9nieri 8t a4ecta at6t cererea de credite c6t i 4lu>ul de
de89ite! &n4luena acestr 4actri este 4arte 8uternic 7ndesebi 8entru
bncile s8eciali9ate 7n 4erta de servicii 4inanciare 8entru un anu2it
sectr de activitate# agricultur% cnstrucii% etc! Qi bncile universale
sunt a4ectate de in4luene se9niere generate 2ai ales de 8eriadele de
vacane% care sunt i 8eriade de activitate 2ini2 i c<eltuieli curente
ridicate! Bn ceea 8rivete de89itele 88ulaiei% de e>e28lu% acestea ating
2ini2ul abslut anual 7n luna dece2brie i un alt 2ini2 anual 7n lunile
iulie " august!
1rans4erurile i creditele de valare 2are . relativ la talia bncii /
8t crea i ele 8rble2e de gestiune a lic<iditii 8e ter2en scurt! Qi 7n
acest d2eniu% ca i 7n ca9ul riscului de creditare% clienii 2ari sunt cei
cu 8tenialul de risc cel 2ai ridicat! Nevile unra sunt cunscute
a8ra8e cu certitudine% 2ai ales dac au bene4iciat de asisten 7n
8regtirea 8lanului de 4inanare al anu2itr 8riecte! :entru ali clieni
7ns deci9iile 8t avea un caracter cu ttul cnCunctural% 7n s8ecial 7n ce
8rivete trans4erul unr 4nduri sau utili9area unr linii de credit!
Esti2area acestui ti8 de nevie de lic<iditate 8e ter2en scurt este
de8endent de cunaterea nevilr de 4inanare% a inteniilr i a
8r4ilului clienilr 2ari!
I 3evoile ciclice de lic"iditate.
0ceste nevi sunt 2ult 2ai greu de esti2at i desebit de di4icil
este 2ai ales antici8area 22entului a8ariiei lr!
1),
Analiz i diagnostic financiar
:entru esti2area 2ri2ii acestr nevi se 8t 4lsi urmtoarele
metode de anali9 i calcul#
" anali9a c28rta2entului liniilr de credit! Utili9area 2a>i2
a liniilr de credit . 7n 8eriade de e>8ansiune / este c28arat
cu utili9area lr actual iar di4erena 8ate 4i bun esti2are a
cererii de credite su8li2entare de ac8erit 7n ca9 de
e>8ansiuneD
" crelarea dina2icii de89itelr cu dina2ica ratelr db6n9ii!
0nali9a curbei ratelr db6n9ii 8e 8ia d bun a8r>i2aie
antici8rilr agenilr ecn2ici re4eritare la 4a9a ciclului
ecn2ic 7n care ur2ea9 s intre ecn2iaD
" evaluarea vulnerabilitii ba9ei de de89ite 8resu8une
a8recierea gradului 7n care s*a reali9at diversi4icare 8ti2 a
ba9ei de de89ite i a calitii 8rgra2elr de gestiune a
riscurilr din d2enii care a4ectea9 i2aginea bncii!
Bncile 8t 4lsi 2etd relativ si28l de deter2inare a
tendinelr de evluie a lic<iditii 8e ter2en lung% ba9at 8e
clasi4icarea tuturr ele2entelr bilaniere! 1ate activele bilanului se
728art 7n lic<ide .cnvertibile 7n 4nduri utili9abile i2ediat 7ntr*un
interval de ti28 de 2a>i2 '0 9ile i cu 8ierderi 2ini2e de valare la
v6n9area activului res8ectiv/ sau slide! Si2ilar% 8asivele sunt 728rite
7n 8asive vlatile i 8asive stabile! 0ceast clasi4icare se 4ace relativ ur
dat ce s*au stabilit categriile de active i 8asive% iar caracterul
acestra nu se sc<i2b 4recvent!
?i4erena dintre activele lic<ide i 8asivele vlatile 8art
denu2irea de 89iia lic<iditiiD ea este 89itiv dac activele lic<ide
sunt 2ai 2ari dec6t 8asivele vlatile i negativ% dac 8asivele vlatile
de8esc valarea activelr lic<ide!
I 3evoile neprevzute de lic"iditate.
Eiind 8rvcate de eveni2ente c28let aleatare% aceste nevi
sunt 8ractic i28sibil de antici8at% c<iar i cu 2arC de erare
se2ni4icativ! :t 4i generate de clau9e dintre cele 2ai diverse% cu2 ar
4i# reducerea de89itelr ca ur2are a unr 9vnuri% sus8endarea sau
di2inuarea drastic a unei surse de 4inanare% creterea abslut
sur8rin9tare a creditelr slicitate! ?ei nu 8t 4i antici8ate% aceste
nevi au un 8tenial*risc e>tre2 de i28rtant i banca trebuie s 4ie
1)(
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
8regtit s le 4ac 4a 8ractic 7n rice 22ent! 5ele 2ai 2ulte bnci au
un 8lan 8r8riu de 2suri de urgen de asigurare a lic<iditii 7n ast4el
de situaii desebite! :rin acest 8lan se stabilesc surse de urgen 8entru
ac8erirea nevii de lic<iditate 86n la un 8rcent dat din ba9a de calcul!
0ceasta 8ate 4i valarea ttal a de89itelr vlatile sau valarea ttal
a liniilr de credit sau valarea 728ru2uturilr de 8e 8ia!
Bn situaia 7n care scietate bancar se cn4runt cu cri9 de
lic<iditate% ca 8ri2 eta8 2aCrea9 db6n9ile la de89itele cnstituite
de 8ersane 4i9ice i Curidice! Bn ulti2 instan a8elea9 la creditele de
re4inanare acrdate de Banca Nainal a ;26niei!
Lic<iditatea i ad2inistrarea resurselr i 8lasa2entelr sunt
evaluate 7n 4uncie de trendul i stabilitatea de89itelr% gradul i trendul
utili9rilr 8e ter2en scurt% sursele vlatile de 4nduri% 4inanarea
activelr 8e ter2en lung% accesul la 8ieele 2netare i alte surse de
4inanare% adecvarea surselr de lic<iditate i abilitatea de a 4ace 4a
nevilr de lic<iditate% e4iciena 8liticilr i 8racticilr de lic<iditate%
strategiile de ad2inistrare a 4ndurilr% siste2ele in4r2atice de
ad2inistrare i 8lanurile de 4inanareD ca8acitatea 2anage2entului de a
identi4ica% 2sura% 2nitri9a i cntrla lic<iditatea i nivelul de
diversi4icare al surselr de 4inanare!
Bn evaluarea adecvrii 89iiei de lic<iditate a unei instituii
4inanciare% atenie desebit ar trebui acrdat nivelului curent i viitr
al surselr de lic<iditi% c28arativ cu nevile de 4nduri% 8recu2 i
adecvrii 8racticilr de ad2inistrare a 4ndurilr 4uncie de 2ri2ea%
c28le>itatea i 8r4ilul de risc al instituiei! Bn general% 8racticile de
cnstituire a 4ndurilr ar trebui s cn4ere certitudinea c instituie
este ca8abil s 2enin un nivel al lic<iditii su4icient 8entru a 4ace
4a 7n ti28 bligaiilr sale 4inanciare i s rs8und nevilr legiti2e
bancare!
:racticile bancare trebuie s re4lecte ca8acitatea instituiei de a
ad2inistra sc<i2brile ne8lani4icate cu 8rivire la sursele de cnstituire a
4ndurilr% ca i reacie la 2di4icrile cndiiilr 8ieei% care 8t a4ecta
8sibilitatea unei lic<idri ra8ide a activelr% cu 8ierderi 2ini2e! Bn
8lus% 8racticile de cnstituire a 4ndurilr ar trebui s cn4ere
certitudinea c lic<iditatea nu a 4st 2eninut cu csturi 7nalte sau
8rintr* 7ncredere e>cesiv 7n sursele de cnstituire a 4ndurilr care se
1))
Analiz i diagnostic financiar
dvedesc a nu 4i utili9abile 7n ti28% datrit stresului 4inanciar sau
sc<i2brilr adverse 7n cndiiile 8ieei!
&ndicatrii utili9ai 7n anali9a lic<iditii bancare sunt 8re9entai 7n
tabelul (!2!3!1!
1abelul (!2!3!1! -ndicatorii privind lic"iditatea bancar
Den*%ire
indicator
?odel de calc*l
Ni.el
o)ti%
Indicator*l
de
lic:iditate Z necesar ea Lic:iditat
Z efecti. ea Lic:iditat
BN;
slicit ca
acest
indicatr
s 4ie 2ai
2are sau
egal dec6t
1
Lic:iditatea
i%ediat
.de
tre9rerie/
4GG
sc*rt ter%en )e Datorii
ga@ de li#ere stat de titl*ri #anci la de)ozite si itati Dis)oni#il

+
unde% atorii pe termen scurt sunt dis8nibiliti la
vedere ale clienilr% 728ru2uturi 8e ter2en scurt
Nivelul
8ti2 al
acestui
indicatr
este 20W
Lic:iditatea
glo#al
c*rente Datorii
lic:ide Acti.e
unde% Active lic"ide Sdis8nibiliti la BN;%
dis8nibiliti bneti% de89ite la
alte bnci% alte active
atorii curente S resurse atrase la vedere
Nivelul
8ti2 al
acestui
indicatr
este 2*2%-
B232C2 ?etodologia Bncii Na$ionale a !o%&niei de
calc*l al indicator*l*i de lic:iditate
0nali9a lic<iditii unei bnci nu se 8ate ba9a dar 8e calculul
unr indicatri glbali de lic<iditate% care nu 8t ine sea2a de
2aturitatea re9idual a resurselr i 8lasa2entelr% 7n cndiiile s8eci4ice
2ediului ecn2ic actual!
0a cu2 se 8ate cnstata din tabelul (!2!3!1!%indicatrul de
lic<iditate se calculea9 ca ra8rt 7ntre lic<iditatea e4ectiv i lic<iditatea
necesar% 8e 4iecare band de scaden!
&nstituiile de credit trebuie s 2enin 7n 8er2anen indicatrul
de lic<iditate% calculat 8entru ttalitatea 8eraiunilr 7n ec<ivalent lei%
cel 8uin la nivelul de 1! Bncile calculea9 indicatrul de lic<iditate
distinct i 8entru 8eraiunile 7n eur i 8entru 8eraiunile 7n lei!
1)'
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
5reanele i datriile e>8ri2ate 7n lei% a crr decntare se 4ace 7n
4uncie de cursul 2nedei eur% sunt cnsiderate creane i datrii 7n
eur! :entru 7ncadrarea 7n 8eraiuni 7n eur/lei a su2elr de
8ri2it/8ltit a4erente instru2entelr 4inanciare derivate se are 7n vedere
2neda 7n care ur2ea9 s aib lc 7ncasarea/8lata res8ectivelr su2e!
Lic:iditatea efecti. se deter2in 8rin 7nsu2area activelr% a
angaCa2entelr 8ri2ite evideniate 7n a4ara bilanului% inclusiv a celr
a4erente 8eraiunilr de sc<i2b la vedere% i a su2elr de 8ri2it
a4erente instru2entelr 4inanciare derivate% gru8ate 8e - ben9i de
scaden% res8ectiv#
a/ sub lunD
b/ 7ntre lun i 3 luniD
c/ 7ntre 3 luni i , luniD
d/ 7ntre , luni i 12 luniD
e/ 8este 12 luni!
Bn sc8ul deter2inrii lic<iditii e4ective% activele i
angaCa2entele 8ri2ite de instituia de credit% evideniate 7n a4ara
bilanului% inclusiv cele a4erente 8eraiunilr de sc<i2b la vedere i
su2ele de 8ri2it a4erente instru2entelr 4inanciare derivate se
re8arti9ea9 8e ben9ile de scaden% 4uncie de durata r2as de scurs%
ast4el#
" activele cu scaden la vedere% cu2 sunt# casa i alte valri%
cntul curent la Banca Nainal a ;26niei% de89itele la
vedere la Banca Nainal a ;26niei% cnturile de
cres8ndent la instituii de credit% de89itele la vedere la
instituii de credit% credite de 8e 9i 8e alta acrdate
instituiilr de credit% valri 8ri2ite 7n 8ensiune de 8e 9i 8e
alta de la instituiile de credit% credite de 8e 9i 8e alta
acrdate instituiilr 4inanciare% valri 8ri2ite 7n 8ensiune de
8e 9i 8e alta de la clientel% sldurile debitare ale cnturilr
scietilr de burs% alte su2e de 7ncasat 8rivind 8eraiunile
cu titluri i activele re8re9ent6nd de89ite la ter2en ale
instituiilr de credit la Banca Nainal a ;26niei% vr 4i
7nscrise 8e prima band de scaden la valarea cntabil
di2inuat% du8 ca9% cu aCustrile 8entru de8reciere cnstituiteD
1'0
Analiz i diagnostic financiar
" alte active cu scaden la vedere% cu2 sunt cnturile curente
debitare ale clientelei re8re9ent6nd desc8eriri de cnt
neautri9ate i creanele ataate a4erente% vr 4i 7nscrise 8e
prima band de scaden la valare aCustat deter2inat 8rin
a8licarea la valarea cntabil di2inuat cu aCustrile 8entru
de8reciere cnstituite a coeficientului de ajustare 96-@:!
Coeficientul @ se va deter2ina 8rin ra8rtarea sldului
creditelr a4erente clientelei din a4ara sectrului instituiilr de
credit% 8entru care cel 8uin su2 7nregistrea9 7nt6r9iere la
8lat de 8este 31 de 9ile% inclusiv% de la data scadenei% la ttal
credite acrdate clientelei din a4ara sectrului instituiilr de
credit% e>istente 7n sld la s46ritul lunii 8entru care se
7ntc2ete ra8rtarea
10+
D
" titlurile cu venit variabil 7nscrise la cta unei burse de valri din
ri din categria 0 sau din ;26nia% 7nregistrate la titluri de
tran9acie sau la titluri de 8lasa2ent% vr 4i 7nscrise 8e prima
band de scaden la valare aCustat re8re9ent6nd -0W din
valarea cntabil di2inuat% du8 ca9% cu aCustrile 8entru
de8reciere cnstituiteD
" titlurile cu venit fi& cu scaden iniial de pn la un an
inclusiv% e2ise sau garantate de rganele ad2inistraiei
centrale din ri din categria 0
10-
% 7nscrise la cta unei burse
de valri din ri din categria 0 sau din ;26nia% i titlurile
cu venit 4i> cu scaden iniial de 86n la un an inclusiv%
negciabile% e2ise ri garantate de rganele ad2inistraiei
centrale din ;26nia% 7nregistrate la titluri de tran9acie% titluri
de 8lasa2ent sau titluri de investiie% vr 4i 7nscrise 8e prima
band de scaden la valare aCustat re8re9ent6nd '-W din
10+
0rt 13% alin .2/ din ;egula2ent BN; nr! 2+ din 1-!dec!200' 8rivind lic<iditatea
instituiilr de credit!
10-
4rile din categoria A * statele 2e2bre ale Uniunii Eur8ene i rile care sunt
2e2bre de8line ale Argani9aiei de 58erare i ?e9vltare Ecn2ic .A5?E/%
8recu2 i acele ri care au 7nc<eiat acrduri s8eciale de 728ru2ut cu Endul
@netar &nternainal .E@&/ 7n cadrul acrdurilr generale de 728ru2ut .H0B/D 7n
ca9ul 7n care ar din aceast categrie 7i reealnea9 datria 8ublic e>tern% ara
res8ectiv este e>clus din categria 0 8e 8eriad de - ani! :entru sc8urile
8re9entului regula2ent% ;26nia este tratat se8arat de celelalte state 2e2bre ale
Uniunii Eur8ene cn4r2 art 2 din ;egula2ent BN; 2+/200' 8rivind lic<iditatea
instituiilr de credit!
1'1
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
valarea cntabil di2inuat% du8 ca9% cu aCustrile 8entru
de8reciere cnstituiteD
" titlurile cu venit fi& cu scaden iniial mai mare de un an%
e2ise sau garantate de rganele ad2inistraiei centrale din ri
din categria 0% 7nscrise la cta unei burse de valri din ri
din categria 0 sau din ;26nia% i titlurile cu venit 4i> cu
scaden iniial 2ai 2are de un an% negciabile% e2ise sau
garantate de rganele ad2inistraiei centrale din ;26nia%
7nregistrate la titluri de tran9acie% titluri de 8lasa2ent sau
titluri de investiie% vr 4i 7nscrise 8e prima band de scaden
la valare aCustat re8re9ent6nd '0W din valarea cntabil
di2inuat% du8 ca9% cu aCustrile 8entru de8reciere cnstituiteD
" titlurile cu venit fi&% altele dec6t cele 2eninate 2ai sus%
7nscrise la cta unei burse de valri din ri din categria 0 sau
din ;26nia% 7nregistrate la titluri de tran9acie% titluri de
8lasa2ent sau titluri de investiie% vr 4i 7nscrise 8e prima
band de scaden la valare aCustat re8re9ent6nd ,0W din
valarea cntabil di2inuat% du8 ca9% cu aCustrile 8entru
de8reciere cnstituiteD
" creditele aferente clientelei nebancare% 8entru care cel 8uin
su2 7nregistrea9 7nt6r9iere la 8lat de 2a>i2u2 30 de 9ile%
inclusiv% de la data scadenei% vr 4i 7nscrise 8e prima band de
scaden la valare aCustat binut 8rin a8licarea la
valarea cntabil di2inuat cu aCustrile 8entru de8reciere
cnstituite a ce4icientului de aCustare .1*F/D
" creditele i plasamentele aferente clientelei din sectorul
instituiilor de credit% 8entru care cel 8uin su2
7nregistrea9 7nt6r9iere la 8lat de 2a>i2u2 ( 9ile% inclusiv%
de la data scadenei% vr 4i 7nscrise 8e prima band de
scaden la valare aCustat binut 8rin a8licarea la
valarea cntabil di2inuat cu aCustrile 8entru de8reciere
cnstituite a ce4icientului de aCustare .1*F/! 5e4icientul F se
va deter2ina 8rin ra8rtarea sldului creditelr i
8lasa2entelr a4erente clientelei din sectrul instituiilr de
credit% 8entru care cel 8uin su2 7nregistrea9 7nt6r9iere la
8lat de 8este ) 9ile% inclusiv% de la data scadenei% la ttal
credite i 8lasa2ente a4erente clientelei din sectrul
1'2
Analiz i diagnostic financiar
instituiilr de credit% e>istente 7n sld la s46ritul lunii 8entru
care se 7ntc2ete ra8rtareaD
" angajamentele de garanie de natura cauiunilr% avalurilr i a
altr garanii 8ri2ite de la instituii de credit vr 4i luate 7n
calcul nu2ai dac sunt irevcabile i necndiinate%
e>ecutabile la vedere sau 8entru care se 8revede un ter2en de
valabilitate i vr 4i 7nscrise 8e 8ri2a band de scaden la
valare aCustat binut 8rin a8licarea la valarea cntabil a
ce4icientului F! 5e4icientul F se deter2in 8rin ra8rtarea
sldului 2ediu al angaCa2entelr de garanie irevcabile i
necndiinate 8ri2ite% a crr e>ecutare a 4st slicitat de
instituia de credit 7n 8eriada de , luni anteriare lunii 8entru
care se 7ntc2ete ra8rtarea% i 7ncasate 7n ter2en de 30 de
9ile de la data la care e>ecutarea a 4st slicitat% la sldul
2ediu al angaCa2entelr de garanie irevcabile i
necndiinate 8ri2ite% calculat 8entru 8eriad de , luni
anteriare lunii 8entru care se 7ntc2ete ra8rtarea!
7 categoriile de active incluse n calculul lic"iditii efective% cu
e>ce8ia celr 2eninate anterir% vor fi repartizate pe benzile
de scaden n funcie de durata rmas de scurs% la valarea
cntabil di2inuat% du8 ca9% cu aCustrile 8entru de8reciere
cnstituiteD
7 angajamentele primite% evideniate 7n a4ara bilanului% altele
dec6t cele 2eninate% vor fi repartizate pe benzile de scaden
n funcie de durata rmas de scurs i vr 4i evideniate ast4el#
a/ angaCa2entele de 4inanare 8ri2ite i angaCa2entele 8rivind
titlurile de 8ri2it% 8recu2 i cele a4erente 8eraiunilr de
sc<i2b la vedere% la valarea cntabilD
b/ angaCa2entele de garanie irevcabile i necndiinate% de
natura cauiunilr% avalurilr i a altr garanii 8ri2ite de la
instituii de credit% 8entru care sunt stabilite ter2ene de
e>ecutare certe% la valare aCustat binut 8rin a8licarea
la valarea cntabil a4erent 4iecrei ben9i de scaden a
ce4icientului F!
Bn ca9ul 7nregistrrii unui e>cedent de lic<iditate 7n ricare dintre
ben9ile de scaden% cu e>ce8ia ulti2ei ben9i% acesta se va aduga la
nivelul lic<iditii e4ective% a4erent ben9ii de scaden ur2tare!
1'3
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
Lic:iditatea necesar se deter2in 8rin 7nsu2area% 8e 4iecare
band de scaden% a datriilr% a angaCa2entelr date% evideniate 7n
a4ara bilanului% inclusiv a celr a4erente 8eraiunilr de sc<i2b la
vedere i a su2elr de 8ltit a4erente instru2entelr 4inanciare derivate!
Bn sc8ul deter2inrii lic<iditii necesare% datriile%
angaCa2entele date de instituia de credit evideniate 7n a4ara bilanului%
inclusiv cele a4erente 8eraiunilr de sc<i2b la vedere i su2ele de
8ltit a4erente instru2entelr 4inanciare derivate se re8arti9ea9 8e
ben9ile de scaden% 7n 4uncie de durata r2as de scurs% ast4el#
" datoriile cu scaden la vedere% cu2 sunt# 728ru2uturi de
re4inanare de la Banca Nainal a ;26niei% cnturile de
cres8ndent ale instituiilr de credit% de89itele la vedere ale
instituiilr de credit% 728ru2uturi de 8e 9i 8e alta 8ri2ite de
la instituii de credit% valri date 7n 8ensiune de 8e 9i 8e alta
instituiilr de credit% 728ru2uturi de 8e 9i 8e alta de la
instituiile 4inanciare% valri date 7n 8ensiune de 8e 9i 8e alta
clientelei% cnturile curente creditare ale clientelei% cnturile
de decntare 8rivind 8eraiunile cu titluri .cnturile
instituiilr de credit% cnturile rganis2elr de 8lasa2ent
clectiv 7n valri 2biliare% sldurile creditare ale cnturilr
scietilr de burs% cnturile altr instituii 4inanciare%
cnturile clientelei% alte su2e de 8ltit 8rivind 8eraiunile cu
titluri/ vr 4i 7nscrise 8e prima band de scaden la valarea
cntabilD
" depozitele la vedere ale clientelei vr 4i 7nscrise 8e prima
band de scaden la valare aCustat% re8re9ent6nd +0W din
valarea cntabilD
" datoriile reprezentnd depozite la termen vor fi repartizate pe
benzile de scaden n funcie de durata rmas de scurs% la o
valoare ajustat% nu2ai dac valarea binut din calcul este
89itiv! ,aloarea ajustat se deter2in 8rin deducerea din
sldul curent a4erent 4iecrei categrii de datrii% e>istent la
4inele lunii 8entru care se 7ntc2ete ra8rtarea% a sldului
2ediu a4erent acestr categrii% calculat 8entru 8eriad de ,
luni anteriare lunii 8entru care se 7ntc2ete ra8rtarea!
Sldul 2ediu va 4i calculat 8e ba9a 2ediei arit2etice si28le a
sldurilr lunare a4erente 4iecrei categrii de datrii
1'+
Analiz i diagnostic financiar
7nregistrate 7n ulti2a 9i a 4iecrei luni! Bn ca9ul 7n care valarea
aCustat binut din calcul este nul sau negativ% datriile cu
scadena la ter2en nu vr 4i luate 7n calcul la deter2inarea
lic<iditii necesareD
" categoriile de datorii% altele dec6t cele 2eninate% vor fi
repartizate pe benzile de scaden funcie de durata rmas de
scurs% la valarea cntabilD
" angajamentele de garanie e&ecutabile la vedere sau pentru
care se prevede un termen de valabilitate vr 4i 7nscrise 8e
8ri2a band de scaden, la valare aCustat binut 8rin
a8licarea la valarea cntabil a ce4icientului F! 5e4icientul
F se va deter2ina 8rin ra8rtarea sldului 2ediu al
angaCa2entelr de garanie irevcabile i necndiinate date%
a crr e>ecutare a 4st slicitat instituiei de credit 7n
8eriada de , luni anteriare lunii 8entru care se 7ntc2ete
ra8rtarea% la sldul 2ediu al angaCa2entelr de garanie
irevcabile i necndiinate date% calculat 8entru 8eriad
de , luni anteriare lunii 8entru care se 7ntc2ete ra8rtarea!
Sldul 2ediu al angaCa2entelr de garanie irevcabile i
necndiinate date% a crr e>ecutare a 4st slicitat bncii 7n
8eriada de , luni anteriare lunii 8entru care se 7ntc2ete
ra8rtarea% se deter2in 8e ba9a 2ediei arit2etice si28le a
sldurilr lunare 7nregistrate 7n ulti2a 9i a 4iecrei luni! Sldul
2ediu al angaCa2entelr de garanie irevcabile i
necndiinate date% calculat 8entru 8eriad de , luni
anteriare lunii 8entru care se 7ntc2ete ra8rtarea% se
deter2in 8e ba9a 2ediei arit2etice si28le a sldurilr lunare
7nregistrate 7n ulti2a 9i a 4iecrei luniD
" angajamentele date% evideniate 7n a4ara bilanului% altele dec6t
cele 2eninate% vor fi repartizate pe benzile de scaden n
funcie de durata rmas de scurs i vr 4i evideniate ast4el#
a/ angaCa2entele de 4inanare date i angaCa2entele 8rivind
titlurile de livrat% 8recu2 i cele a4erente 8eraiunilr de
sc<i2b la vedere% la valarea cntabilD
b/ angaCa2entele de garanie irevcabile i necndiinate% de
natura cauiunilr% avalurilr i a altr garanii date altr
instituii de credit% 8recu2 i a garaniilr date clientelei%
1'-
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
8entru care sunt 8rev9ute ter2ene de e>ecutare certe% la
valare aCustat binut 8rin a8licarea la valarea cntabil
a4erent 4iecrei ben9i de scaden a ce4icientului F!
B232L2 Al$i indicatorii ai lic:idit$ii #ancare
&ndicatrii de lic<iditate cei 2ai utili9ai 7n 8ractica bancar
sunt
10,
# 89iia lic<iditii% 8asivele nete% indicele lic<iditii% rata
lic<iditii% ra8rtul credite/ de89ite% ra8rtul active lic<ide/de89ite la
vedere!
a= "ozi$ia lic:idit$ii <"l=
Este un indicatr derivat din 8ractica gestiunii de tre9rerie i este
4lsit ca indicatr de 4unda2entare al acesteia i al ac8eririi nevilr
de lic<iditate 8e ter2en scurt! :9iia lic<iditii se calculea9 8e 9ile% 8e
s8t26ni i 8e luni i 8ate 4i 8ti2i9at 8rin ec<ilibrarea activelr
lic<ide cu 8asivele vlatile! @ri2ea indicatrului se deter2in ca
di4eren 7ntre activele lic<ide i 8asivele i2ediate!
"ozi$ia lic:idit$ii 6 Acti.e lic:ide 5 "asi.e i%ediate
unde#
0ctive lic<ide S 2neda bncii centrale T 8lasa2ente scadente de
7ncasatD
:asive i2ediate S de89ite vlatile T 728ru2uturi scadente de
ra2bursat!
A8ti2i9area 89iiei lic<iditii bancare 8resu8une ec<ilibrarea
celr du ele2ente 8rinci8ale# activele lic<ide i 8asivele i2ediate i
deci binerea unei 89iii nule! 0cest 4a8t este i28us de gestiunea
riscului i de 2a>i2i9area rentabilitii bancare! ?ac 89iia lic<iditii
10,
Lu2inia ;>in% /estiunea riscurilor bancare% Bucureti% Ed! Lu2ina Le>% 200(%
8g! (1!
1',
Analiz i diagnostic financiar
este negativ atunci activele lic<ide sunt insu4iciente 8entru nrarea
integral a bligaiilr i2ediate% 4iind necesar recurgerea la surse de
lic<iditate 8entru ac8erirea acestui de4icit! ?ac 89iia lic<iditii este
pozitiv% atunci resursele lic<ide de care dis8une banca de8esc
necesarul su 8entru 8eriada cres8un9tare! ?in 8unctul de vedere al
gestiunii riscului de lic<iditate situaia este de una 4avrabil! Bntruc6t%
activele lic<ide sunt un R8lasa2ent bancar sc9ut 7n ter2eni de
rentabilitate% nivelul lr trebuie 2ini2i9at! ?e aici re9ult c% dei la
li2it% 89iia lic<iditii trebuie s 4ie nul% 8ute2 ad2ite un e>cedent
li2itat Custi4icat de un c28rta2ent 8rudent!
#= "asi.ele nete
>asivele nete simple se calculea9% 8entru 4iecare 8eriad% ca
di4eren 7ntre 8asivele i activele cu aceeai scaden! :asivele nete
arat% 8entru 4iecare 8eriad% 2sura 7n care activele scadente ac8er
bligaiile scadente! :rble2ele de gestiune a8ar 2ai ales acl unde
8asivele nete si28le sunt 89itive% cci 8entru ac8erirea lr banca
trebuie s gseasc resurse su8li2entare!
"asi.e nete si%)le 6 "asi.e scadente 5 Acti.e scadente
>asivele nete cumulate se calculea9 ca di4eren 7ntre 8asivele i
activele cu2ulate cres8un9tare 4iecrei 8eriade! :asivele nete
cu2ulate sunt 4lsite 8entru a se2nala 8eriade de 2a>i2 lic<iditate!
"asi.e nete c*%*late 6 "asi.e c*%*late 5 Acti.e c*%*late
c= Indicele lic:idit$ii
Se calculea9 8rin ra8rtarea 8asivelr i a activelr din 4iecare
8eriad!
Indicele lic:idit$ii 6
)onderate acti.elor s*%a
)onderate )asi.elor s*%a
=alarea indicatrului trebuie s 4ie 1 sau a8r8iat de 1% 7ntruc6t
8entru ast4el de valri banca nu este nevit s 4ac trans4r2are de
scadene! :entru valri subunitare ale indicatrului% se 4ace
trans4r2area din 8asive 8e ter2en scurt 7n active 8e ter2en lungD este
1'(
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
situaie ti8ic ce avantaCea9 banca atunci c6nd curba db6n9ilr este
cresctare .cel 2ai 4recvent ca9/D
@ai rar indicatrul 8ate avea i valri su8raunitare% ca9 7n care
trans4r2area de scadene 8racticat de banc este din 8asive 8e ter2en
lung 7n active 8e ter2en scurt! Bn acest ca9 nu e>ist 8ractic risc de
lic<iditate cci activele 7i ating scadena .devin lic<ide / 7naintea
surselr care le*au 4inanat! ?in 8unct de vedere al rentabilitii
8lasa2entelr% ast4el de structur nu este avantaCas dec6t 8entru
scurte 8eriade de ti28% c6nd rata db6n9ii 8e ter2en scurt este 2ai
2are dec6t cea 8e ter2en lung!
d= !ata lic:idit$ii <!L=
;ata lic<iditii bancare este un indicatr relativ care e>8ri2% 7n
8rcente% evluia gradului de 7ndatrare a bncii 4a de 8iaa 2netar!
&ndicatrul se calculea9 8eridic% 4uncie de scadena acestr 8eraiuni
de 728ru2ut% 8rin ra8rtarea 728ru2uturilr nu cntractate la
728ru2uturile scadente 7n aceeai 8eriad!
!L <[=
i noi 1%)r*%*t*r
i scadente 1%)r*%*t*r
+ 4GG
Nivelurile su8raunitare ale ra8rtului indic tendin de scdere
a gradului de 7ndatrare .i de de8enden / a bncii 4a de 8iaa
2netar! Se 8ate a8recia deci 7n acest situaie c lic<iditatea 8r8rie
este 7n cretere!
e= !a)ort*l credite K de)ozite <!cd=
=alarea acestui ra8rt trebuie s 4ie subunitar% tendin de
descretere 7n ti28 a acestuia 8ut6nd 4i inter8retat ca 89itiv din
8unctul de vedere al gestiunii riscului!
!cd 6 Credite acordate clienteleiKDe)ozite atrase de la clien$i
f= !a)ort*l acti.e lic:ideKde)ozite la .edere <!ad=
Se calculea9 8rin ra8rtarea valrii agregate a activelr lic<ide
la valarea de89itelr la vedere% la un 22ent dat! 0ctivele lic<ide
includ cnturile 7n nu2erar i cnturile curente la alte bnci% de89itele
la ter2en i la vedere la alte bnci% re9erva BN; i titluri de tre9rerie#
1')
Analiz i diagnostic financiar
!ad 6

+
.edere la de)ozite
#Znci alte la .edere la de)ozite n*%erar
4GG
=alarea 8ti2 a indicatrului este de 1-W dar varia9 4uncie
de gradul de de9vltare a 8ieelr 4inanciare secundare i de vlatilitatea
de89itelr la vedere!
1''
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
B2A2 Sol.a#ilitatea instit*$iilor de credit
Niunea de slvabilitate 8rvine de la latinescul Rslvere care
7nsea2n a 8lti i re8re9int ca8acitatea instituiei 4inanciare de a ac<ita
tate bligaiile bneti " i2ediate i 7nde8rtate " 4a de teri!
Slvabilitatea e>8ri2 7n ce 8r8rie activele unei bnci susce8tibile la
risc sunt ac8erite 7n rice 22ent cu 4ndurile 8r8rii ale bncii%
re8re9ent6nd indicatrul 8us gradului de 7ndatrare! 5u alte cuvinte% cu
c6t calitatea activelr este 2ai ridicat% cu at6t 8rbabilitatea de a se
ra2bursa la scaden crete% banca ne4iind nevit s su8rte% din
4ndurile 8r8rii% bligaiile neaCunse la scaden!
:rin ur2are% e>ist str6ns legtura 7ntre cnce8tele de
lic<iditate i slvabilitate bancar% ast4el#
" creterea calitii activelr cnduce at6t la 2aCrarea ratei de
slavabilitate% c6t i la 72buntirea indicatrilr de
lic<iditateD
" 2aCrarea 4ndurilr 8r8rii ale bncii% generea9 creterea
calitii at6t a ratei de slvabilitate% c6t i a indicatrilr de
lic<iditateD
" 7n cadrul 2etdlgiilr de deter2inare a ratei de slvabilitate
i a indicatrilr de lic<iditate se utili9ea9 un siste2 de
8nderi% a8licat activelr 7n vederea cuanti4icrii calitii
acestraD
" creterea nivelului ratei de slvabilitate 8ate cnduce la
72buntirea indicatrilr de lic<iditate!
Scietile bancare sunt bligate s asigure 7n 8er2anen un
nivel cres8un9tr de slvabilitate% deter2inat ca raport 7ntre nivelul
fondurilor proprii i totalul activelor i elementelor n afara bilanului,
ponderate n funcie de gradul lor de risc de credit! ?e e>e28lu% 8entru
8lasa2entele 7n titluri de stat riscul este 0% 7n ti28 ce creditele acrdate
di4eritelr categrii de clieni trebuie 8nderate cu riscul a4erent 4iecrui
credit 7n 8arte!
Fondurile proprii ale societilor bancare re8re9int un
indicatrul de ba9 7n su8raveg<erea bancar% cnstituind ba9a
de calcul i a altr indicatri de su8raveg<ere bancar!
200
Analiz i diagnostic financiar
Endurile 8r8rii ale unei bnci sunt 4r2ate din ur2tarele
categrii de ca8ital
10(
#
" ca8ital 8r8riuD
" ca8ital su8li2entar!
Capitalul propriu se c28une din#
" ca8ital scial subscris vrsatD
" 8ri2e legate de ca8ital% integral 7ncasateD
" re9erve legale% statutare i alte re9erveD
" re9erva general 8entru riscul de creditD
" re9ultatul re8rtat 89itiv al e>erciiilr 4inanciare anteriare%
r2as du8 distribuirea 8r4itului cn4r2 <tr6rii
0dunrii Henerale a 0cinarilrD
" 8r4itul net al ulti2ului e>erciiu 4inanciar% re8rtat 86n la
re8arti9area 8e destinaiile stabilite de 0dunarea general a
acinarilr!
:entru deter2inarea nivelului 4ndurilr 8r8rii se vr deduce
ur2tarele ele2ente#
" valarea de 7nregistrare .cst de ac<i9iie/ a aciunilr 8r8rii
deinute de instituia de creditD
" re9ultatul re8rtat% re8re9ent6nd 8ierdereD
" 8ierderea 8eriadei curente 7nregistrat 86n la data
deter2inrii 4ndurilr 8r8riiD
" valarea de 7nregistrare 7n cntabilitate a i2bili9rilr
necr8rale!
Capitalul suplimentar se c28une din#
" alte re9erve dec6t cele incluse 7n ca8italul 8r8riuD
" datria subrdnatD
" di4erene 4avrabile din re9ultate din reevaluarea 8atri2niului%
cn4r2 8revederilr legale!
La calculul 4ndurilr 8r8rii se vr avea 7n vedere ur2tarele#
a/ ca8italul su8li2entar va 4i luat 7n calcul nu2ai 7n 8r8rie de
ce 2ult 100W din nivelul ca8italului 8r8riuD
b/ datria subrdnat va 4i luat 7n calcul nu2ai 7ntr* 8r8rie
de 2a>i2u2 -0W din ca8italul 8r8riu i va trebui s 4ie 7n
10(
5n4r2 Ardin 1-/112 din 1+ dece2brie 200, 8entru a8rbarea ;egula2entului
Bncii Nainale a ;26niei i al 52isiei Nainale a =alrilr @biliare nr!
1)/23/200, 8rivind 4ndurile 8r8rii ale instituiilr de credit i ale 4ir2elr de
investiii!
201
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
7ntregi2e vrsat% s aib un ter2en de ra2bursare de cel 8uin
- ani i s nu e>iste 8sibilitatea ra2bursrii antici8ate a
acesteiaD
c/ din ttalul 4ndurilr 8r8rii se vr deduce 8artici8aiile bncii
la alte scieti bancare .sub 4r2a 8artici8aiilr directe sau
728ru2uturilr subrdnate/!
)ctive ponderate !n funcie de risc # expunerea net) 4lsit
7n relaia de calcul de 2ai sus% re8re9int ttalul activelr
scietii bancare 2ulti8licate cu 8ndere de risc de credit
s8eci4ic 4iecrei categrii de active% la care se adaug i
89iia valutar ttal scurt!
Hradele de risc de credit sunt gru8ate 7n 8atru categrii crra li
se ascia9 8ndere de JK% FJK% LJK sau 6JJK! Ele2entele incluse
7n 4iecare categrie sunt 8re9entate 7n cntinuare
10)
#
/rad de risc de credit JK -activele ce 7nregistrea9
8rbabilitate 2a>i2 de a se R7ntarce integral la scaden%
ast4el 7nc6t banca sa 8at utili9a 4ndurile a4erente 7n alte
8lasa2ente#
1! nu2erar i ele2ente ec<ivalenteD
2! ele2ente de activ cnstituind creane asu8ra ad2inistraiilr
centrale i bncilr centrale din 9na 0D
3! ele2ente de activ cnstituind creane asu8ra 52unitilr
Eur8eneD
+! ele2ente de activ cnstituind creane garantate 7n 2d
direct% e>8res% irevcabil i necndiinat de ctre
ad2inistraiile centrale i bncile centrale din 9na 0 sau de
52unitile Eur8eneD
-! ele2ente de activ cnstituind creane asu8ra ad2inistraiilr
centrale i bncilr centrale din 9na B% e>8ri2ate i
4inanate 7n 2neda nainal a 728ru2utatuluiD
,! ele2ente de activ cnstituind creane garantate 7n 2d
direct% e>8res% irevcabil i necndiinat de ctre
ad2inistraiile centrale i bncile centrale din 9na B%
10)
Nr2a BN; 12 din 1- dece2brie 2003 8rivind su8raveg<erea slvabilitii i
e>8unerilr 2ari ale instituiilr de credit!
202
Analiz i diagnostic financiar
e>8ri2ate i 4inanate 7n 2neda nainal c2un
garantului i 728ru2utatuluiD
(! ele2ente de activ garantate% 7n 2d adecvat 7n 8inia Bncii
Nainale a ;26niei% 8rintr*un clateral sub 4r2 de titluri
e2ise de ad2inistraiile centrale sau de bncile centrale din
9na 0 ri de titluri e2ise de 52unitile Eur8ene sau de
de89ite 7n nu2erar 8lasate la instituia 728ru2uttare sau
de certi4icate de de89it ri de instru2ente si2ilare e2ise de
ctre instituia 728ru2uttare i 7ncredinate acesteia!
/rad de risc de credit FJK
1! ele2ente de activ cnstituind creane asu8ra Banca
Eur8ean de &nvestiiiD
2! ele2ente de activ cnstituind creane asu8ra bncilr de
de9vltare 2ultilateralD
3! ele2ente de activ cnstituind creane garantate 7n 2d
direct% e>8res% irevcabil i necndiinat de ctre Banca
Eur8ean de &nvestiiiD
+! ele2ente de activ cnstituind creane garantate 7n 2d
direct% e>8res% irevcabil i necndiinat de ctre bncile de
de9vltare 2ultilateralD
-! ele2ente de activ cnstituind creane asu8ra ad2inistraiilr
reginale sau lcale din 9na 0D
,! ele2ente de activ cnstituind creane garantate 7n 2d
direct% e>8res% irevcabil i necndiinat de ctre
ad2inistraiile reginale sau lcale din 9na 0D
(! ele2ente de activ cnstituind creane asu8ra instituiilr de
credit din 9na 0% dar care nu cnstituie 4nduri 8r8rii ale
acestr instituiiD
)! ele2ente de activ cnstituind creane cu scaden re9idual
2ai 2ic ri egal cu un an% asu8ra instituiilr de credit din
9na B% dar care nu cnstituie 4nduri 8r8rii ale acestr
instituiiD
'! ele2ente de activ garantate 7n 2d direct% e>8res% irevcabil
i necndiinat de ctre instituiile de credit din 9na 0D
10! ele2ente de activ cnstituind creane cu scaden re9idual
2ai 2ic sau egal cu un an i care sunt garantate 7n 2d
203
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
direct% e>8res% irevcabil i necndiinat de ctre instituii
de credit din 9na BD
11! ele2ente de activ garantate% 7n 2d adecvat 7n 8inia
Bncii Nainale a ;26niei% cu clateral sub 4r2 de
titluri e2ise de BE& sau de bncile de de9vltare
2ultilateralD
12! ele2ente re8re9ent6nd nu2erar 7n curs de 7ncasare!
/rad de risc de credit LJK
1! 728ru2uturi integral garantate% 7n 2d adecvat 7n 8inia
Bncii Nainale a ;26niei% cu i8teci 7n 4avarea
instituiei de credit% de ranguri su8eriare i8tecilr instituite
7n 4avarea altr creditri asu8ra unei 8r8rieti re9ideniale
care este sau va 4i cu8at ri dat cu c<irie de 728ru2utat!
=alarea 8r8rietii va 4i calculat 8e ba9a unr criterii de
evaluare rigurs de4inite 8rin dis89iii legislative%
regle2entri sau 8rin 8revederi ad2inistrative% care% 7n
8inia Bncii Nainale a ;26niei% sunt cnsiderate
adecvate! Evaluarea va 4i e4ectuat cel 8uin dat 8e an!
2! 728ru2uturi integral garantate% 7n 2d adecvat 7n 8inia
Bncii Nainale a ;26niei% cu aciuni 7n scieti
4inlande9e din d2eniul lcativ care 4uncinea9 7n
cn4r2itate cu Legea 4inlande9 8rivind scietile din
d2eniul lcativ din 1''1 sau cu legislaia ec<ivalent
ulteriar% acrdate 7n legtur cu 8r8rieti re9ideniale
care sunt ri vr 4i cu8ate sau date cu c<irie de 728ru2utat!
1itluri ac8erite cu creane i8tecare .2rtgage*bacFed
securities/ " care 8t 4i tratate 7n acelai 2d cu
728ru2uturile acrdate% 2eninate la 8ri2ul alineat% dac
acestea sunt ec<ivalente 7n ceea ce 8rivete riscul de credit!
&nstituiile de credit trebuie s se asigure 7n s8ecial c#
.i/ aceste titluri sunt c28let i direct ac8erite 8rintr*un
ansa2blu de i8teci care sunt 8er4ect sntase% din 8unct
de vedere al ca8acitii de ra2bursare a creditului
i8tecar% 7n 22entul crerii titlurilr ac8erite cu
creane i8tecareD
20+
Analiz i diagnostic financiar
.ii/ un dre8t de rang su8erir celr instituite 7n 4avarea altr
creditri asu8ra activelr i8tecate este deinut 4ie direct
de investitrii 7n titluri ac8erite cu creane i8tecare% 4ie
7n cntul lr 8rintr*un ad2inistratr 4iduciar .trustee/ sau
un re8re9entant 2andatat% 7n aceeai 8r8rie ca i cea a
titlurilr deinuteD
3! c<eltuieli 7nregistrate 7n avans i venituri angaCate% care nu au
4st deduse din 4ndurile 8r8rii# aceste active sunt su8use
8nderrii care cres8unde cntra8artidei 7n ca9ul 7n care
instituia de credit este 7n 2sur s deter2ine 7n
cn4r2itate cu regle2entrile cntabile ar2ni9ate cu
?irectiva nr! ),/,3-/5EE i cu Standardele &nternainale de
5ntabilitate a8licabile instituiilr de creditD dac nu se 8ate
deter2ina cntra8artida% se a8lic 8ndere 4i> de -0W !
/rad de risc de credit 6JJK
1! ele2ente de activ cnstituind creane asu8ra ad2inistraiilr
centrale i bncilr centrale din 9na B% cu e>ce8ia ca9ului
7n care sunt e>8ri2ate i 4inanate 7n 2neda nainal a
728ru2utatuluiD
2! ele2ente de activ cnstituind creane asu8ra ad2inistraiilr
reginale sau lcale din 9na BD
3! ele2ente de activ cnstituind creane cu scaden re9idual
2ai 2are de un an% asu8ra instituiilr de credit din 9na BD
+! ele2ente de activ cnstituind creane asu8ra sectarelr
nebancare din 9na 0 i din 9na BD
-! i2bili9ri cr8rale% 7n sensul regle2entrilr cntabile
ar2ni9ate cu ?irectiva nr! ),/,3-/5EE i cu Standardele
&nternainale de 5ntabilitate a8licabile instituiilr de
creditD
,! 8rt4lii de aciuni% 8artici8aii i alte ele2ente c28nente
ale 4ndurilr 8r8rii ale altr instituii de credit% care nu
sunt deduse din 4ndurile 8r8rii ale instituiilr creditareD
(! tate celelalte active% cu e>ce8ia celr care sunt deduse din
4ndurile 8r8rii!
20-
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
Bn ca9ul elementelor din afara bilanului% se va e4ectua un calcul
7n du eta8e! Bn 8ri2a eta8 aceste ele2ente vr 4i 7ncadrate 7n 4uncie
de categriile de risc! Ele2entele care 8re9int risc ma&im vr 4i luate 7n
calcul la valoarea lor totalD ele2entele care 8re9int un risc mediu%
7ntr*un 8rcent de LJK din valoarea lor totalD cele care 8re9int un risc
moderat% 7ntr*un 8rcent de FJK% 7n ti28 ce valarea ele2entelr care
8re9int un risc sc9ut va 4i cnsiderat 9er! 0 dua eta8 cnst 7n
7n2ulirea valrilr ele2entelr din a4ara bilanului% aCustate 7n 2dul
descris 2ai sus% cu 8nderile a4erente cntra8artidelr relevante! Bn
ca9ul acrdurilr de v6n9are i rscu28rare de active .re8/ i al
angaCa2entelr 4er2e de cu28rare la ter2en% 8nderile vr 4i cele
ataate activelr 7n cau9 i nu cntra8artidelr din tran9acii! :artea
ca8italului subscris i nevrsat la Endul Eur8ean de &nvestiii va 4i
8nderat cu 20W !
Ele2entele 7n a4ara bilanului se vr evidenia% la r6ndul lr% 8e
grade de risc trans4r2ate 7n credit% ast4el#
ec"ivalent credit 6JJK.
" angaCa2ente 7n 4avarea altr bnciD
" angaCa2ente 7n 4avarea clienteleiD
" titluri v6ndute cu 8sibilitatea de rscu28arare% 8entru care
8iunea de rscu28arare a 4st 4er2 e>8ri2atD
" angaCa2ente 7ndelniceD
" alte angaCa2ente date!
ec"ivalent credit LJK.
" cauiuni% avaluri i alte garanii date altr banciD
" garanii date 8entru clientelD
" titluri v6ndute cu 8sibilitate de rscu28arare% 8entru care
8iunea de rscu28arare a 4st 4er2 e>8ri2at!
ec"ivalent credit JK.
" titluri date 7n garanie!
?u8 alcarea unui grad de risc de trans4r2are 7n credit% 4iecrui
ele2ent 7nregistrat 7n a4ara bilanului i se va c6te un risc credit .0W%
20W% -0W sau 100W/!
0isc ma&im#
" garanii av6nd caracter de substitut de creditD
" acce8triD
20,
Analiz i diagnostic financiar
" andsri de e4ecte care nu 8art nu2ele altei instituii de
creditD
" tran9acii cu recursD
" scrisri de credit standbI irevcabile av6nd caracter de
substitut de creditD
" angaCa2ente 4er2e de cu28rare la ter2enD
" de89ite 4rVardD
" 8artea ne8ltit a aciunilr i titlurilr 8arial 8ltiteD
" 4aciliti de credit neutili9ate .angaCa2ente de creditare% de
ac<i9iinare de titluri sau angaCa2ente de 4urni9are de
4aciliti de garantare ri acce8tare/ cu caracter irevcabil
.indi4erent de scaden/ i a crr utili9are este certD
" alte ele2ente 8urttare de risc 2a>i2!
0isc mediu#
" credite dcu2entare e2ise i cn4ir2ateD
" garanii cunscute 8e 8lan internainal sub denu2irea de
Varranties% inde2nities .inclusiv tender bnds% 8er4r2ance
bnds% cust2s bnds i ta> bnds/ i alte garanii care nu
au caracter de substitut de creditD
" acrduri de v6n9are de active cu 8iune de rscu28rareD
" scrisri de credit standbI irevcabile care nu au caracter de
substitut de creditD
" 4aciliti de credit neutili9ate .angaCa2ente de creditare% de
ac<i9iinare de titluri sau angaCa2ente de 4urni9are de
4aciliti de garantare ri acce8tare/ cu caracter irevcabil% a
crr scaden iniial este 2ai 2are de un an i a crr
utili9are nu este certD
" 4aciliti de e2isiune de e4ecte .Nte &ssuance Eacilities "
N&E/ i 4aciliti re7nnibile de 8reluare 4er2 .;evlving
UnderVriting Eacilities " ;UE/D
" alte ele2ente 8urttare de risc 2ediu!
0isc moderat#
" credite dcu2entare 7n care bunurile su8use livrrii
re8re9int clateral i alte tran9acii care se lic<idea9 de la
sineD
" alte ele2ente 8urttare de risc 2derat!
0isc sczut#
20(
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
" 4aciliti de credit neutili9ate .angaCa2ente de creditare% de
ac<i9iinare de titluri sau angaCa2ente de 4urni9are de
4aciliti de garantare ri acce8tare/ cu caracter irevcabil% a
crr scaden iniial este 2ai 2ic sau egal cu un an i a
crr utili9are nu este certD
" 4aciliti de credit neutili9ate .angaCa2ente de creditare% de
ac<i9iinare de titluri sau angaCa2ente de 4urni9are de
4aciliti de garantare sau acce8tare/ care 8t 4i anulate
necndiinat 7n rice 22ent 4r nti4icare i care sunt
acrdate de ctre instituia de credit 7n 2d Custi4icat% 7n
8inia Bncii Nainale a ;26nieiD
" alte ele2ente cu risc sc9ut!
Bn ur2a acestr clasi4icri a activelr bilaniere i a celr
7nregistrate 7n a4ara bilanului se 8ate calcula e>8unerea net a bncii%
cn4r2 2delelr#
Total e+)*nere net 6 Total e+)*nere net din acti.e #ilan$iere 9
9 Total e+)*nere net din ele%ente 1n afara #ilan$*l*i
1tal e>8unere net din active bilaniere#
A"
G[
+ G[ 9 A"
3G[
+ 3G[ 9 A"
LG[
+ LG[ 9 A"
4GG[
+ 4GG[
unde#
0:
0W
S sldurile cnturilr de activ .cu grad de risc de credit 0W/
sldurile cnturilr de 8asiv .cu grad de risc de credit 0W/
)otal e&punere net din elemente n afara bilanului.


,
_


A
4 i
C
4 @
@ @ i
credit risc de Grad credit grad S*%e credit ec:i.alent Grad
unde#
Hrad ec<ivalent credit
i
8ate lua valrile 0W% -0W sau 100W% iar
20)
Analiz i diagnostic financiar
Hrad de risc credit
C
8ate lua valrile 0W% 20W% -0W sau 100W!
:e ba9a ttalului e>8unerii nete se 8t calcula indicatrii de
slvabilitate .tabel (!3!1/!
1abel (!3!1! -ndicatori de solvabilitate
Den*%ire
indicator
or%*la de calc*l O#ser.a$ii
!a)ort de
sol.a#ilitate 4
4GG
risc de f*nctie in )onderate Acti.e
)ro)rii ond*ri

M43[
confor%
BN!
!a)ort de
sol.a#ilitate 3
4GG
risc de f*nctie in )onderate Acti.e
)ro)ri* Ca)ital

MN[
confor%
Con.en$ie
Basel II
Li2ita 2ini2 a indicatrului de slvabilitate% calculat ca ra8rt
7ntre nivelul fondurilor proprii i e&punerea net este de 6FK iar li2ita
2ini2 a indicatrului de slvabilitate% calculat ca ra8rt 7ntre nivelul
capitalului propriu i e&punerea net, va fi de MK
10'
!
&nstituiile de credit ra8rtea9 Bncii Nainale a ;26niei "
?ireciei Henerale de 0utri9are% ;egle2entare i Su8raveg<ere
:rudenial a scietilr bancare nivelul indicatrilr de slvabilitate 7n
ter2en de 2- 9ile de la s46ritul lunii 8entru care se 4ace ra8rtarea!
:entru a se2nala situaie cres8un9tare a slvabilitii bncii%
Nr2a 5Fe
110
% indicatr calculat ca ra8rt intre ca8italul 8r8riu si
e>8unerea net trebuie s 4ie de cel 8uin MK! Nr2a a 4st elabrat de
52itetul de la Basel
111
% devenind 8erativ din anul 1''+ i are sc8ul
de a crea un cli2at cncurenial ec<itabil 7ntre bncile a8arin6nd rilr
cu 8ractici legislative di4erite! Nr2a stabilete un ra8rt 2ini2al
10'
5n4r2 52itetului de Su8raveg<ere bancar de la Basel!
110
Nr2a/raia .rati/ 5Fe de4init ca raie internainal de slvabilitate a 8ri2it
nu2ele de la :eter 5Fe% 8reedintele c2itetului de la Basel din 1''2%
re8re9entantul Bncii 0ngliei!
111
52itetul de la Basel de su8raveg<ere bancar S rganis2 internainal 4r2at din
re8re9entaii autritilr de su8raveg<ere bancar i ai bncilr centrale din
8rinci8alele ri industriali9ate .Beligia% 5anada% Erana% Her2ania% &talia% Ma8nia%
Lu>e2burg% Alanda% Suedia% Elveia% 0nglia% SU0/% & @i<ai% 8! cit% 8ag!3'0!
20'
Analiza i diagnosticul financiar a activitii instituiilor de credit
.2arCa de siguran/ 7ntre ca8italurile 8r8rii ale unei bnci i calitatea
activelr sale 8entru ca% 7n ca9ul 7n care unii clieni nu*i ra2bursea9
creditele% banca s 4ie ca8abil s*i 8lteasc de8nenii!
210
Analiz i diagnostic financiar
BIBLIOG!AI'
T!ATAT'( C!>I( C-!S-!I
1! 0c<i2% @!% Analiz economico-financiar% Editura ;is8rint%
5luC Na8ca 200'!
2! 0na% &! H<erg<e " 1inanele i politicile financiare ale
ntreprinderilor% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2001
3! 0ndrnic% Bgdan*5nstantin " >erformana firmei% Ed!
:lir2% &ai% 2000
+! 0vare% :<!D ;avarI% L!D Legrs% H!D Le2nnier% :! " /estiune i
analiz financiar% traducere% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2002
-! Balte% NiclaeD 5iu<ureanu% 0lina 1edra% Contabilitate 7
fundamente teoretice i practice% Editura Universitii Lucian
Blaga din Sibiu% 200'!
,! Balte% Niclae% 5iu<ureanu% 0lina 1edra% " Contabilitate
financiar% Editura Universitii Lucian BlagaR din Sibiu%
200(!
(! Baltes% NiclaeD 5iu<ureanu% 0lina 1edra " (azele
contabilitii% Ed! Universitii Lucian Blaga din Sibiu% Sibiu%
200+
)! Balte% Niclae .crd!/% Analiza economico-financiar a
ntreprinderii% Editura Universitii RLucian Blaga% Sibiu%
2003!
'! Basn% 5e9arD ?ardac% Niclae " 2isteme de pli, compensri
i decontri, Editura ?idactic i :edaggic% Bucureti% 200-
10! Basn% 5e9arD ?ardac% NiclaeD Elricel% 5nstantin" !oned,
Credit, (nci, Editura ?idactic i :edaggic% Bucureti% 2003
11! Basn% 5e9arD ?ardac% Niclae" =peraiuni (ancare% Editura
?idactic i :edaggic% Bucureti% 2002
211
(ibliografie
12! Basn% 5e9arD ?ardac% Niclae " !anagement bancar% Editura
Ecn2ic% Bucureti% 2002
13! Brbulescu% 5nstantin " iagnosticarea ntreprinderilor n
dificultate economic. 2trategii i politici de redresare i
dinamizare a activitii% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2002
1+! Btr6ncea% &an * Analiza financiar a entitii economice%
Editura ;is8rint% 5luC*Na8ca% 200(
1-! Btr6ncea% &an .crd!/ " Analiz financiar pe baz de bilan%
:resa Universitar 5luCan% 5luC*Na8ca% 2001
1,! Bernard% dvesD 5lli% Mean*5laude " ,ocabular economic i
financiar% Ed! Xu2anitas% Bucureti% 1''+
1(! Bre9eanu% :etre .crd!/% Btinaru% 0drianD :rCiteanu%
Bgdan " iagnostic financiar. -nstrumente de analiz
financiar% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2003
1)! Briciu% Srin " Contabilitatea managerial% Editura
Ecn2ic% Bucureti% 200,
1'! 5ase% E! JarlD Eair% 5! ;aI " >rinciples of *conomics% :rentice
Xall% EngleVd 5li44s% NeV MersI% 1')'
20! 5<ar8entier% :ascal .i clabratrii/ " =rganizarea i
gestiunea ntreprinderii% traducere% Ed! Ecn2ic% Bucureti%
2000
21! 5<irinF% ;!S! " -nvestment )a& Credit% E2rI UniversitI%
1'''
22! 5iu<ureanu% 0lina 1edra * !anagement financiar% Editura
Universitii Lucian Blaga din Sibiu% 200'!
23! 5cri% =asileD 5<irlean% ?an " !anagementul bancar N
analiza de risc n activitatea de creditare, Editura Universitii
0le>andru &an 5u9a &ai% 200(
2+! 5nstantinescu% ?an 0ng<el .i clabratrii/ " Analiza
managerial a firmei% Ed! Se2ne% Bucureti% 1'''
2-! 5ristea% XriaD 1al8% &anD 5rduneanu% 5ar2enD Labunet%
0urra " /estiunea financiar a societii comerciale, vol ---,%
Editura @irtn% 1i2iara% 2001
2,! ?ardac% NiclaeD Barbu% 1edra " !oned, (nci i >olitici
monetare% Editura ?idactic i :edaggic% Bucureti% 200-
2(! ?avid% ;! Ered " 2trategic !anagement. Concepts and Cases%
:rentince Xall% NeV MerseI% 1'''
212
Analiz i diagnostic financiar
2)! ?edu% =asile * /estiune i audit bancar% Bucureti% Editura
Ecn2ic% 2003!
2'! ?ragt% =ictrD 5ibanu% 0na2ariaD AbreCa% LauraD ?ragt%
@i<aela " !anagement financiar% ,ol -. Analiz financiar i
gestiune financiar operaional% Ed! Ecn2ic% Bucureti%
2003
30! ?ragt =ictrD 5ibanu% 0na2ariaD AbreCa% LauraD ?ragt
@i<aela * !anagement financiar. ,ol -. Analiz financiar i
gestiune financiar operaional% Editura Ecn2ic%
Bucureti% 2003
31! ?ragt% =ictrD 5ibanu% 0na2ariaD AbreCa% LauraD ?ragt%
@i<aela " !anagement financiar. ,ol --. >olitici financiare de
ntreprindere% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2003
32! ?rucFer% E! :eter " !anagementul strategic% traducere% Ed!
1era% Bucureti% 2001
33! ?rurI% 5lin " !anagement and Cost Accounting% 5<a82an K
Xall% Lndn% 1''2
3+! ?u2itrescu% ?alinaD ?ragt% =ictrD 5ibanu% 0na2aria "
*valuarea ntreprinderilor% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2002
3-! ?u2itrescu% ?alinaD La9r% :aula " 1inance d%entreprise%
Editura 0SE% Bucureti% 200-
3,! Ers*StarF% LrantD :antea% @arius &an " Analiza situaiei
financiare a firmei% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2001
3(! Evans% X! @att " *valuating 1inancial >erformance% curs%
<tt8#//VVV!e>in42!c2/ training/8d4iles/ curse01!8d4 %
ianuarie 200+
3)! Evans% X! @att " 2trategic >lanning% curs%
<tt8#//VVV!e>in42!c2 /training/8d4iles/curse10!8d4
3'! Eeleag% NiclaeD @alciu% LilianaD Bunea% Qte4an " (azele
contabilitii 7 o abordare european i internaional% Ed!
Ecn2ic% Bucureti% 2002
+0! Eeleag Niclae% @alciu Liliana " >olitici i opiuni contabile,
Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2002
+1! Eeleag% NiculaeD &nacu% &n " )ratat de contabilitate
financiar% vl! & i &&% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 1'')
+2! Hergescu% Niclae " Analiza bilanului contabil% Ed!
Ecn2ic% Bucureti% 1'''
213
(ibliografie
+3! H<erg<iu% 0le>andru " Analiza economico-financiar la nivel
microeconomic, Editura Ecn2ic% Bucureti% 200+
++! Hit2an% M! LaVrence " >rinciples of !anagerial 1inance%
Xar8erK;V :ublis<ers% NeV drF% 1'))
+-! HrsFi% Xrtensia " !anagement% =l! &&% Ed! Universitii
RLucian Blaga din Sibiu% Sibiu% 200)
+,! Xal8ern% :aulD eestn M! EredD Brig<a2 E! Eugene " 1inane
manageriale, traducere% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 1'')
+(! Xennie% van Hreuning% SnCa% BraCvic Bratanvic% Analiza i
managementul riscului bancar% Bucureti% Editura &recsn%
200+!
+)! Xan% Niclaie " 1inanele firmei% Ed! Ecn2ic% Bucureti%
2003
+'! Xan% Niclaie " (ani i bnci% Ed! Ecn2ic% Bucureti%
2001
-0! Xubert de La Bruslerie " Anal#se financi$re. -nformation
financi$re et diagnostic% ?und% :aris% 2002
-1! &4nescu% 0urelD ;bu% =asileD Xristea% 0nca @ariaD =asilescu
5a2elia * Analiz economico-financiar% Editura 0SE%
Bucureti% 2003!
-2! &4nescu 0urel% ;bu =asile% Analiza economico-financiar%
Editura 0SE% Bucureti% 2002!
-3! Mianu% &ulia " *valuarea, prezentarea i analiza performanei
ntreprinderii% Editura 5E550;% Bucureti% 200(
-+! Mucan% N! 5rnel " !anagementul riscului n economia de
pia% 5asa de :res i Editur 1ribuna% Sibiu% 2000
--! LeVis% S! :a2elaD Hd2an% X! Ste8<enD Eandt% @! :atricia "
C"allenges in t"e F6st Centur#% Sut<*eestern 5llege
:ublis<ing% 5incinnati% 1''-
-,! @andac<e% ;2ulusD ?baI% Jris9tina*@elindaD ?u2itru%
H<erg<e " iagnosticul economico-financiar al
ntreprinderilor agroalimentare% Ed! LedaK@untenia%
5nstana% 2000
-(! @rcine% =irginia " ecizii manageriale. Ombuntirea
performanelor manageriale ale firmei% Ed! Ecn2ic%
Bucureti% 1'')
21+
Analiz i diagnostic financiar
-)! @rgulescu% ?u2itruD =6lceanu% H<erg<eD 5i2au% &rinaD
Qerban% 5laudia " Analiza economico-financiar% Ed! Eundaiei
;26nia de 26ine% Bucureti% 1'''
-'! @rariu% 0na " Auditul financiar contabil 9reeditare/% Editura
Ecn2ic% Bucureti% 200)
,0! @rariu% 0naD Suciu% H<erg<eD Stian% Elavia " Auditul intern
i guvernana corporativ, Editura Universitar% Bucureti%
200)
,1! Needles% E! Belverd Cr!D 0ndersn% ;! XenrID 5aldVell% 5!
Ma2es " >rincipiile de baz ale contabilitii% traducere% Ed!
0rc% &ai% 2000
,2! Niclescu% AvidiuD =erbncu% &n " !anagementul pe baza
centrelor de profit. g"id practic pentru firmele romneti% Ed!
1ribuna ecn2ic% Bucureti% 1'')
,3! Niculescu% @aria " iagnostic global strategic. ,ol -.
iagnostic economic% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2003
,+! Niculescu% @aria " iagnostic global strategic. ,ol --.
iagnostic financiar% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 200-
,-! :arFinsn% 0lan .crd!/ " !anagement financiar! =lu2ul 3
ECalcularea costurilor<% traducere% 5A?E5S% 1''-
,,! :6ntea% &! :etruD ?eacnu% 0dela% /"id pentru nelegerea i
aplicarea -A2 A. 2ituaiile flu&urilor de numerar% Editura
5E550;!
,(! :etrescu% &an .crd!/ " !anagementul pe baza centrelor de
performan% Ed! E>8ert% Bucureti% 2003
,)! :etrescu% Silvia " Analiz i diagnostic financiar-contabil. g"id
teoretico-aplicativ% Ed! 5E550;% Bucureti% 200)
,'! :8% 0tanasiuD @ati% ?u2itru " Contabilitate financiar
9ediia a ----a actualizat conform directivelor europene
aprobate prin =!1 nr.5JLL din FP octombrie FJJP:, Editura
5asa 5rii% Aradea% 2010
(0! :8escu% Stere " >olitica i strategia economico-financiar a
firmelor% Ed! Lu2ina Le>% Bucureti% 1'',
(1! :ru2b% Elena*@arilena " !anagementul strategic al
resurselor materiale% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2000
21-
(ibliografie
(2! ;ac<2an% M! ?avidD @escn% X! @ic<aeD Bvee% L! 5urtlandD
1<ill% =! M<n " (usiness )oda#% Si>t< Editin% @cHraV*Xill
:ublis<ing 528anI% 1''0
(3! ;a% J!S! ;a2es< " 1inancial management. concepts and
applications% Sut<*eestern 5llege :ublis<ing% 1''+
(+! ;binsn% Steve " !anagement financiar% traducere% Ed! 1era%
Bucureti% 1'''
(-! ;ss% 0! Ste8<enD eester4ield% e! ;andl8<D Ma44e% Me44reI "
Corporate 1inance% &rVin @cHraV*Xill% Bstn% 1'',
(,! ;ss% 0! Ste8<enD eester4ield% e! ;andl8<D Mrdan% ?!
Brad4rd " 1unamentals of Corporate 1inance% &;e&N%
5<icag% 1''-
((! ;>in% Lu2inia * /estiunea riscurilor bancare% Bucureti%
Editura Lu2ina Le>% 200(!
()! ;usu% 5stac<eD =icu% @nica " !anagementul pe baza
centrelor de responsabilitate% Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2001
('! Sandu% H<erg<e " 1ormarea capitalurilor firmelor private%
Ed! Ecn2ic% Bucureti% 2000
)0! Stancu% &n " 1inane, Ed! Ecn2ic% Bucureti% 200(
)1! Stancu% &n " 1inane. >iee financiare i gestiunea
portofoliului. -nvestiii reale i finanarea lor. Analiza i
gestiunea financiar a ntreprinderii% ediia a &&&*a% Editura
Ecn2ic% Bucureti% 2002
)2! 1euliL% MacNues " Anal#se financi$re de l%entreprise% Oditins
?all9% :aris% 1'',
)3! 1<28sn% 0! 0rt<ur Mr!D StricFland% 0! M! &&& " 2trategic
!anagement. Concepts and Cases% &;e&N% Bstn% 1''3
)+! 1renca% &an% !etode i te"nici bancare, principii,
reglementri, e&periene% 5luC Na8ca% Editura 5asa 5rii de
Qtiin% 2002!
)-! =an XrneD 5! Ma2es " 1inancial !anagement and >olic#%
1ent< Editin% :rentice Xall% EngleVd 5li44s% NeV MerseI%
1''-
),! =intil% Hergeta " /estiunea financiar a ntreprinderii% Ed!
?idactic i :edaggic% Bucureti% 200,
)(! =6lceanu% H<erg<eD ;bu% =asileD Hergescu% Niclae%
Analiz economico, financiar% Editura Ecn2ic% 200-!
21,
Analiz i diagnostic financiar
))! eestn% M! EredD 58eland% E! 1<2as " !anagerial 1inance%
1<e ?rIden :ress% Ert ert<% 1e>as% 1''2
)'! ]]] " 2tandarde -nternaionale de 0aportare 1inanciar
9-102: FJJQ% traducere% Ed! 5E550;% Bucureti% 200(
A!TICOL'
'0! Balte Niclae " R)"e role of corporate governance n ban@ ris@
management<, 1<e &nternatinal Ecn2ic 5n4erence &ntegrative
relatins betVeen t<e eur8ean unin institutins and t<e 2e2ber
states% 1-*1, 2ai 200)% Lucian Blaga UniversitI Sibiu% &SBN '()*
'(3*(3'*-'+*)% 8ag! 3(*+1% inde>at &S& eeb 4 JnVledge#
0002,+3+1-0000-% <tt8#//a88s!isiFnVledge!c2%
<tt8#//iecs!ulbsibiu!r/ar<ive/vlu2200)!8d4
'1! Balte Niclae 8 0is@ management in t"e compan#Rs economic-
financial activit#<, t<e 1+ t< &nternatinal Ecn2ic 5n4erence
;2ania Vit<in t<e EU# 88rtunities% reNuire2ents and
8ers8ectives% rgani9at 7n 8eriada 10*11 2ai 200( de Eacultatea de
Qtiine Ecn2ice din cadrul Universitii Lucian Blaga din Sibiu%
vlu2ul &&% Editura Universitii Lucian Blaga din Sibiu% &SBN
'()*'(3*(3'*++3*'% 8ag! 3,*+0% inde>at &S& eeb 4 JnVledge#
0002,+3+1-00000)%<tt8#//a88s!isiFnVledge!c2%
<tt8#//iecs!ulbsibiu!r/ar<ive/vlu2200)!8d4
'2! Balte Niclae% 5iu<ureanu 0lina 1edra " (ugetul 7
instrument utilizat n previziunea financiar a firmei% sesiune
de c2unicri tiini4ice cu 8artici8are internainal
RLeades<i8 i 2anage2ent la ri9nturile seclului al UU&*
lea% rgani9at 7n 8eriada 2+*2, nie2brie 200- de ctre
0cade2ia Erelr 1erestre RNiclae Blcescu din Sibiu%
vlu2ul &= R@anage2ent ecn2ic*4inanciar Ed!
0cade2iei Erelr 1erestre RNiclae Blcescu% Sibiu% 200-
'3! 5iu<ureanu 0lina 1edraD Balte Niclae " *tic sau
creativitate n activitatea financiar-contabil 7 opinii i
realiti n organizaiile romneti% ;evista de 0udit Einanciar%
nr! ,/200'
'+! 5iu<ureanu 0lina 1edraD Balte Niclae " 2tud# regarding
managers% vital c"aracteristics in modern organizations and
t"e financial manager%s responsabilities% 1,t< &nternatinal
Ecn2ic 5n4erence R&ndustrial ;evlutins% 4r2 t<e
21(
(ibliografie
Hlbali9atin and :st*glbali9atin :ers8ective " &E5S 200'%
(*' 2ai% RLucian Blaga UniversitI :ublis<ing Xuse% Sibiu%
200'
'-! 5iu<ureanu 0lina 1edraD Blan Herge " 2tud# 0egarding
t"e SnoTledge and Use of Costs Anal#sis to t"e 2etting-up of
>rices >olic# in 1irms% :rceedings 4 t<e erld 5ngress n
Engineering 200'% =l &% e5E 200'% MulI 1 * 3 Lndn% U!J!
:ublis<er NeVsVd Li2ited% 200'
',! 5iu<ureanu 0lina 1edra% Bre9ai Liana% Balte Niclae " )"e
-mportance of 0is@ !anagement in C"anging =rganizations%
:rceedings 4 9<e ,t< &nternatinal 5n4erence n
@anage2ent 4 1ec<nlgical 5<anges% vl! &&%
0le>andru8lis% Hreece% 200'
'(! 5iu<ureanu 0lina 1edra% Balte Niclae " )"e
C"aracteristics of a 2uccessful 2trategic 1inancial
!anagement in a !odern =rganization% Buletinul Universitii
:etrl*Ha9e din :lieti% Seria Qtiine Ecn2ice% Ed!
Universitii :etrl*Ha9e din :lieti% =l! LU% N! -5/200)
')! 5Fe% Bernard " 0olul directorului financiar ntr-o
ntreprindere% ;evista REinane 8ublice% cntabilitate% nr! 11*
12/2002
''! ?ardac% NiclaeD @teanu% 1atianaD =intil% Hergeta "
!etodologii de diagnosticare financiar-bancar a
ntreprinderilor% Buletin Ecn2ic Legislativ% nr! '/1'',
100! ?ragt% =ictrD 5ibanu% 0na2ariaD Li8ar% 5ar2en "
Considerente generale privind analiza bilanului financiar%
;evista REinane! Bnci! 0sigurri% nr! ,/2003
101! ?ragt% =ictrD 5ibanu% 0na2ariaD Li8ar% 5ar2en "
Considerente generale privind analiza funcional% ;evista
REinane! Bnci! 0sigurri% nr! 12/2003
102! H<erg<i% @ariaD Hrtl2ei% =alentina " Analiza
fle&ibilitii i prezicerea insolvabilitii ntreprinderii% ;evista
R5ntabilitate i audit% nr! )/1''(
103! Mianu% &ulia " >rezent i viitor privind abordarea performanei
ntreprinderii% 8artea &% ;evista R5ntabilitatea% e>8erti9a i
auditul a4acerilr% nr! (/2003
21)
Analiz i diagnostic financiar
10+! Le9u% ?rinaD Bgdan% =ictria " 2ituaiile financiare
previzionate 7 o modalitate de a ;anticipa< viitorul% ;evista
R5ntabilitatea% e>8erti9a i auditul a4acerilr% nr! 2/200-
10-! @irniuc% @arilena " iagnosticul financiar al ntreprinderii
moderne% ;evista R5ntabilitatea% e>8erti9a i auditul
a4acerilr% nr! +/2002
10,! @irniuc @arilena " Analiza performanelor economico-
financiare ale ntreprinderii. 2oldurile intermediare de
gestiune% ;evista R5ntabilitatea% e>8erti9a i auditul
a4acerilr% nr! -/2002
10(! Si2inic% @arianD Budic% &lieD Bue% ;9van " 1lu&urile
financiare n ntreprindere% ;evista REinane 8ublice%
cntabilitate% nr! 1/2003
L'GISLA>I'
10)! Legea nr! 31 din 1, nie2brie 1''0 8rivind scietile
c2erciale% re8ublicat% @!A4! 10,,/1(!11!200+% cu
2di4icrile i c28letrile ulteriare
10'! Legea cntabilitii nr!)2/1''1% re8ublicat% @!A4! nr! +-+/200)
110! Ardinul 2inistrului 4inanelr 8ublice nr! 2),1/ 200' 8entru
a8rbarea Nr2elr 8rivind rgani9area i e4ectuarea
inventarierii activelr% datriilr i ca8italurilr 8r8rii% @!A4!
nr! (0+/200'
111! Ardinul 2inistrului 4inanelr 8ublice nr! 30--/200' 8entru
a8rbarea regle2entrilr cntabile cn4r2e cu directivele
eur8ene% @!A4 nr! (,, i (,, bis/200'!
112! Ardnana de Urgen a Huvernului nr! ''/200, 8rivind
instituiile de credit i adecvarea ca8italului% a8rbat 8rin
Legea nr! 22(/200(% @! A4! nr! +)0/1)!0(!200(
21'