Sunteți pe pagina 1din 1

VENA CAVA SUPERIOARA

1.Formare: prin unirea celor doua vene brahioce alice! dreap"a #i #"an$a. %.&raiec" #i rapor"uri: #i"ua"a in : ' media#"inul #uperior '(e)"rapericardic ' media#"inul mi*lociu '( in #acul pericardic +er$e paralel cu mar$inea dreap"a a #"ernului #pre po#"erior ,mai pro und-. A-Se$men"ul e)"rapericardic: ' E#"e mai lun$. ' anterior: mar$inea dreap"a a #"ernului! car"ila*ele %'.!#pa"iile IC I'II #i va#ele "oracice in"erne. ' rece#ul pleural co#"omedia#"inal drep" #i "imu#ul,#au re#"urile lui-. 'posteromedial : "raheea cu bronhia dreap"a!va$ul drep" #i $an$lionii lim a"ici "ireobron#ici. 'posterolateral si apoi lateral : pleura #i pulmonul drep" #i nervul renic drep". 'medial: aor"a a#cenden"a /-Se$men"ul in"rapericardic: ' an"erior: urechiu#a dreap"a ' po#"erior: ar"erele #i venele pulmonare drep"e ' medial : bulbul aor"ic ' la"eral : acelea#i rapor"uri ca la primul #e$men"! dar prin in"ermediul pericardului Se "ermina in a"riul drep"! prin"r'un ori iciu avalvular! in drep"ul mar$inii #uperioare a car"ila*ului co#"al .. ..A luen"ii: ' #i#"emul venelor a01$o# ' par"ea "oracica a venei cave in erioare Aduna #an$e de la *uma"a"ea #upradia ra$ma"ica a corpului #i de la o mica por"iune a pere"elui po#"erior al abdomenului prin #i#"emul veno# a01$o#.