Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA DE STAT B. P. HASDEU DIN CAHUL FACULTATEA DE ECONOMIE, INFORMATIC I MATEMATIC Catedra de In !ner!e "! t!!n#e A$%!&ate L!

!'ta '()!e&te%*r $entr( e+a,ene%e de %!&en#S$e&!a%!tatea. 521.8 Inginerie i Management n Industia Alimentar An(% de 't(d!! /0123/014 APROB eful Catedrei IA ............................ : Brlea Svetlana Proces verbal nr. 2 din 14.10./01/ DISCIPLINA F NDAM!N"AL#$ I. C5!,!a *r an!&Te,a 1. Ba6e%e te*ret!&e a%e &5!,!e! *r an!&e. Teoria structurii chimice de A. . Butlerov. Clasificare com!u"ilor or#anici Te,a /. Caracteristica #eneral$ a hidrocarburilor saturate%Alcani& Cicloalcani. Pro!riet$'i fi(ico% chimice "i utili(area lor s!ecificate !rin)%* reac'ii caracteristice Te,a 2. Caracteristica #eneral$ a hidrocarburile nesaturate%Alchene. Alcadiene. Alchine. Arene. Pro!riet$'i fi(ico%chimice "i utili(area lor s!ecificate !rin )%* reac'ii caracteristice. Te,a 4. Caracteristica #eneral$ a arenelor +,idrocarburi aromatice-. Ben(enul "i omolo#ii lui. Pro!riet$'i fi(ico%chimice "i utili(area lor s!ecificate !rin)%* reac'ii caracteristice. Te,a 7. Caracteristica #eneral$ a com!u"ii o.i#ena'i cu o.i#en. Alcoolii +mono "i !olihidro.ilici-& fenolii. Pro!riet$'i fi(ico%chimice "i utili(area lor s!ecificate !rin )%* reac'ii caracteristice. Te,a 8. Caracteristica #eneral$ a com!u"ii carbonilici satura'i +Aldehidele "i cetonele-& ob'inerea. Pro!riet$'i fi(ico%chimice "i utili(area lor s!ecificate !rin )%* reac'ii caracteristice. Te,a 9. Caracteristica #eneral$ a aci(ii monocarbo.ilici satura'i.Aci(ii dicarbo.ilici catura'i / o.alic& malonic& succinic/. Acidul citric% hidro.iacid cu trei #ru!e func'ionale R% +COO,-. Re!re(entan'ii aci(ilor di carbo.ilici nesatura'i +!e e.em!lul acidului fumaric ,OOC,0C,%R% COO,-. Pro!riet$'i fi(ico%chimice "i utili(area lor s!ecificate !rin )%* reac'ii caracteristice. Te,a :. Com!u"ii esterici. 1sterii alchilalcanoici. 2r$simile%esteri #licerici. Pro!riet$'i fi(ico% chimice "i utili(area lor s!ecificate !rin )%* reac'ii caracteristice& cum ar fi: hidroli(a n madiul acid "i ba(ic& esterificarea. Te,a ;. Caracteristica #eneral$ a hidra'i de carbon +mono(aharidele& di(aharide "i !oli(aharidele-. 2luco(a& fructo(a& ribo(a& de(o.iribo(a& (aharo(a& lacto(a& mano(a. Amidonul "i celulo(a. Str(&t(ra ,*%e&(%ar-. Pro!riet$'i fi(ico%chimice "i utili(area lor s!ecificate !rin *%3 reac'ii caracteristice. Te,a 10. Com!u"i a(ota'i. Aminele clasificarea. 4nele !ro!riet$'i& utili(area lor. Aminoaci(ii& clasificarea& unele !ro!riet$'i fi(ico%chimice datorit$ !re(en'ei #ru!elor func'ionale 5,) "i COO,. 6e(aminatea "i decarbo.ilarea.Polul lor biolo#ic. Te,a 11. Pr*te!ne%e. Clasificarea !roteinelorlor. Structura& ti!uri de le#$turi !e care le formea($. 4nele !ro!riet$'i fi(ico%chimice +hidroli(a- si sinte(a !roteinelor din animoaci(i +schema #licil% alanina 7 #licil% #licina -& reac'ii de recunoa"tere a !roteinelor& denaturarea !roteinelor.. Rolul biolo#ic al !roteinelor. Te,a 11. Aci(ii nucleici +AR5 "i A65-. Ba(ele a(otate !urinice "i !irimidinice. ononucleotidele.Polul lor biolo#ic Te,a 1/.8e#$tura #enetic$ dintre diferite clase de com!u"i or#anici se va demonstra !rin scrierea ecua'iilor chimice conform schemelor naintate Te,a 12.Re(olvarea !roblemelor conform distribu'iei : a- Calcularea !$r'ii de mas$ a elemnentelor n cum!u"ii chimici9 b- Stabilirea formulelor chimice n ba(a !$r'ii de mas$ a elementelor "i scrierea i(omerilor lor cu denumiri n sistamul I4PAC9 c- Calcularea randamenrului reac'iilor de !roducere la unele reac'ii chimice9 d- A!licarea unor le#i la alchlarea reactan'ilor cu sco!uri de !roducere industrial$. :

II. C5!,!a an*r an!&- "! ana%!t!&-, ana%!6a <!6!&*3&5!,!&- !n'tr(,enta%Te,a 1. 5omenclatura elementelor "i combinatiilor chimice anor#anice. odele des!re ctructura atomului. Structura nvelisului electronic: elementele s& !& d. 1lectroni de valen'$. Caracteristica elementului du!$ locul ce%l ocu!$ n sistemul !eriodic al elementelor chimice desco!erit de 6. I. endeleev. Te,a /. Ti!uri de le#aturi chimice: ionica& covalenta !olara& ne!olara& metalic$& de hidro#en& donoro%acce!tor$. 1.em!lificarea fiec$rui ti! cu )%* formule de structur$. Te,a 2. Com!o(i'ia "i concentra'ia solu'iilor. Ti!uri de solu'ii. odele de e.!rimare a com!o(i'iei "i concentra'iei solu'iilor: !rocentual$& molar$ +decimolar$& centimolar$& milimolar$-& normal$. Te,a 4. 6isocierea electrolitic$%electroli'i. 1chilibre chimice n solu'ii. Constanta de echilibru. Activitate%coeficient de activitate. 1lectroli'i tari "i slabi. 4tili(area electroli'ilor. Te,a 7. Teorii des!re aci(i "i ba(e. 1.!onentul de hidro#en %&. Calcularea concentra'iei ionilor de hidro#en n solu'ii de aci(i "i ba($ de t$rii diferite. Rolul !,%ului n cadrul anali(ei chimice c$t "i n via'a "i activitatea celulei ve#etale "i animale. Te,a 8. Instrumentele chimiei anlitice. Informatii de ba($. etode "i eta!e analitice. Ac'iunea reactivilor de #ru!$. Clasificare acido%ba(ic$ a cationilor n #ru!e analitice. Strate#ii analitice. Te,a 9. Anali(a unui amestec de cationi. Reac'ii de identificare a cationilor din #ru!ele I%a& a II% a "i a III%a analitice cu alc$tuirea "i ar#umentarea schemei de anali($. Te,a :. Anali(a unui amestec de cationi. Reac'ii de identificare a cationilor din #ru!ele #ru!ele I%a& a II%a "i a III%a analitice cu alc$tuirea "i ar#umentarea schemei de anali($. Te,a ;. Anali(a unui amestec de cationi. Reac'ii de identificare a cationilor din #ru!ele I;%a&a ;%a "i a ;I%a analitice cu alc$tuirea "i ar#umentarea schemei de anali($. Te,a 10. Clasificarea anionilor n anali(a calitativ$. Reactivii de #ru!$. Reac'ii de identificare a anionilor #ru!elor I%a& aII%a "i a III%a analitice. Te,a 11. Alc$tuirea schemei #enerale de se!arare a cationilor #ru!elor analitice I%;I din amestecul dat. Te,a 1/. Titrometria. A!licarea titr$rii acido%ba(ice. 6eterminarea durit$'ii tem!orare a a!ei. Te,a 12. Probleme de calcul al !,%ului solu'iilor de o anumit$ concentra'ie. Re(olvarea ecua'iilor de o.idare "i reducere ne definitivate cu unele !roduse "i edalarea lor. III. C5!,!a a%!,ente%*r Te,a 1. Va%*area n(tr!t!=a "! $r*$r!et-#!%e 'en6*r!a%e a $r*d('e%*r a%!,entare. Caracteristica #enerala a com!o(itiei chimice a !roduselor alimentare. Substantele secundare a !roduselor alimentare. Com!u"ii chimici a !roduselor alimentare care manifesta !ro!rietati deosebite de macro% "i micronutrimenti. Te,a /. A$a !n $r*d('e%e a%!,entare. ,idratarea com!u"ilor chimici. Interactiuni hidrofobe. <ormele de le#atura a a!ei in alimente. Activitatea a!ei. Influenta activitatii a!ei asu!ra reactiilor chimice "i biochimice& asu!ra en(imelor& reactiilor de o.ido%reducere "i a microor#anismelor. Te,a 2. . Pr*$r!et-#!%e <!6!&*3&5!,!&e a %(&!de%*r. ono(aharide "i oli#o(aharide. Clasificarea. Pro!riet$'i func'ionale a mono% "i oli#o(aharide +6%#luco(a& 6% fructo(a& 6% (aharo(a& 6%lacto(a& 6%malto(a -. Poli(aharide amidonul "i celulo(a. 2lico(idele. Pro!riet$'ile func'ionale. Te,a 4. Pr*$r!etat!%e <!6!&*3&5!,!&e "! <(n&t!*na%e a%e $r*te!ne%*r. Aminoaci(ii. Pe!tide. Proteinele. Cla"ificarea !roteinelor. Pro!rietatile fi(ico%chimice "i functionale ale !roteinelor. Solubilitatea !roteinelor. Ca!acitatea de re'inere a a!ei +CRA-. Ca!acitatea de formare a #elurilor. Ca!acitatea de emulsionare "i re'inere a li!idelor. Ca!acitatea de s!umare a !roteinelor. Transformarea "i de#radarea !roteinelor. Te,a 7. . Pr*$r!etat!%e <!6!&*3&5!,!&e "! <(n&t!*na%e a%e %!$!de%*r. Cla"ificarea li!idelor: "im!le "i com!use. Pro!rietatile fi(ico%chimice "i functionale ale li!idelor. ,idro#enarea li!idelor. Interesterificarea #liceridelor. Pro!rietatile functionale ale li!idelor. ,idroli(a #liceridelor. odificarea li!idelor in tim!ul !relucrarii termice. Te,a 8. O.idarea li!idelor. Autoo.idarea neen(imatica. Rince(irea li!idelor. <actorii care influintea(a vite(a de autoo.idare a li!idelor. Prevenirea !rocesului de de#radare a li!idelor. Te,a 9. Pr*$r!etat!%e <!6!&*3&5!,!&e "! <(n&t!*na%e a%e a&!6!%*r *r an!&!. Princi!alii aci(i or#anici in !rodusele alimentare. Pro!riet$'ile func'ionale ale aci(ilor or#anici. )

Te,a :. . Pr*$r!etat!%e <!6!&*3&5!,!&e "! <(n&t!*na%e a%e '()'tante%*r <en*%!&e. Caracteristica #enerala. Cla"ificarea.Com!u"i fenolici !olimeri. Com!u"i flavonilici. O.idarea en(imatica a !olifenolilor. etodele de !revenire a modificarii !olifenolilor. Te,a ;. Pr*$r!etat!%e "! a&t!=!tatea ant!*+!dant!%*r. Particularitatile !rivind !rocesul de o.idare. Caracteristica #enerala a antio.idantilor. Activitati antio.idante Te,a 10. Ad!6!=! a%!,entar!. Codificarea "i cla"ificarea aditivilor alimentari. Colorantii alimentari. Conservantii chimici. Aditivi de corectare a #ustului "i aomei alimentelor.2umele ve#etale. Aditivi !entru formarea "i stabili(area te.turii alimentare. IV. M!&r*e&*n*,!a. Ma&r*e&*n*,!a. 1. 1conomia 7 "tiin'$ teoretic$ fundamental$. 2ene(a "tiin'ei economice contem!orane. tiin'a economic$ contem!oran$: domeniu& strictur$& !rinci!ii. /. etode& tehnici "i instrumente de anali($ economic$. 2. Tensiunea dintre nevoi "i resurse. Raritate "i ale#ere: 5evoile umane& caracteristice& clasificare. Resursele economice. Costul de o!ortunitate. <rontiera !osibilit$'ilor de !roduc'ie. 4. Activitatea economic$. Tr$s$turi definitorii. 2enuri de activitate. Produc'ia "i re!roduc'ia. <a(ele re!roduc'iei. 7. <ormele de or#ani(are "i func'ionare a economiei. Caracteristici. Premisele a!ari'iei economiei de schimb. 8. Pia'a. Rolul "i ti!uri de !ia'$. 9. Teoria consumatorului. 4tilitatea economic$ "i sur!lusul consumatorului. 6elimit$ri conce!tuale. :. Cererea. 6efinirea cererii. 8e#ea cererii. Cre"terea "i reducerea cererii. Condi'iile cererii.1lasticitatea cererii. ;. Teoria !roduc$torului. =ntre!rinderea "i ntre!rin($torul. Rolul ntre!rin($torului n activitatea economic$. <unc'iile ntre!rin($torului "i a ntre!rinderii. 10. <actorii de !roduc'ie "i combinarea lor. unca "i natura 7 factori !rimari. 11. >a!italul 7 factor de !roduc'ie derivate. 4(ura ca!italului. Ti!uri de u(ur$. Amorti(area ca!italului fi.. 1/. Informa'ia 7 neofactor. Combinarea factorilor de !roduc'ie. <unc'ia de !roduc'ie. 12. Productivitatea m$sur$rii "i combin$rii factorilor de !roduc'ie. Productivitatea muncii. Productivitatea ca!italului. Cre"terea !roductivit$'ii. odalit$'i de s!orire a !roductivit$'ii factorilor de !roduc'ie. 14. Costul de !roduc'ie. 6elimit$ri conce!tuale. $rimea "i ti!olo#ia costului. 17. Rela'ia cost mediu 7 cost mar#inal. Rela'ia dintre cost "i !roductivitate. inimi(area costului. 18. Com!ortamentul !roduc$torului "i reducerea costului. 1chilibrul !e termen scurt. Pra#ul de rentabilitate. 19. Constr?n#erea de bu#et a !roduc$torului. Curba costului mediu !e termen lun#. 1:. Oferta. 8e#ea ofertei. 1.tinderea "i contrac'ia ofertei. Condi'iile ofertei. 1;. 1lasticitatea ofertei. Ti!uri de elasticitate. Caracteri(are. Re!re(entare #rafic$. /0. <actorii care determin$ elasticitatea ofertei "i im!ortan'a lor. <ormarea !re'ului de echilibru. /1. ;aloarea bunurilor economice marf$. Teoria valoare 7 munc$. Teoria valoare 7 utilitate. //. Con'inutul "i func'iile #enerale ale !ie'ei "i concuren'ei. 6iversitatea !ie'elor contem!orane. /2. Pre'ul. Teorii asu!ra !re'ului. <unc'iile !re'ului. /4. Pia'a cu concuren'$ !ur$ "i !erfect$. Caracteristici. 1chilibrul firmei !e !ia'a cu concuren'$ !ur$ "i !erfect$. 1chilibrul !ie'ei !e !ia'a cu concuren'$ !ur$ "i !erfect$. /7. Pia'a cu concuren'$ im!erfect$. Concuren'a mono!olistic$. Caracteristici. 1chilibrul !e termen scurt al firmei mono!olistice. Oli#o!olul. Caracteristici. Ti!uri de oli#o!ol. Pre'ul n condi'ii de oli#o!ol. /8. ono!olul. Caracteristici. Ti!uri de mono!ol. Pre'ul de echilibru "i !rofitul de mono!ol. Politici de discriminare n condi'ii de mono!ol. /9. Politici #uvernamentale de !re'uri. Interven'ie direct$. Interven'ie indirect$. Pre' minimal. Pre' ma.imal. 1fecte. /:. Particularit$'ile func'ion$rii !ie'ii factorilor de !roduc'ie. *

/;. Pia'a muncii "i salariul. Ti!uri de salariu "i formele de sala ri(are. ;enitul de transfer "i renta. 20. Pia'a funciar$ "i renta. ecanismul de formare a rentei diferen'iate. 21. Pia'a ca!italului "i dob?nda. 6efinirea dob?n(ii "i metode de calcul. Rata dob?n(ii. Ti!uri "i rol economic. 2/. Pia'a financiar$. Com!onen'a "i caracteristicile esen'iale. Particularit$'ile !ie'ii financiare n R . 22. Pia'a monetar$ "i sistemul bancar. Particularit$'ile !oliticii monetar%creditare a b$ncii centrale. 24. Pia'a titlurilor de valoare. 1lementele ce determin$ !re'ul titlur. de valoare. Bursa de valori "i func'ionarea ei. 27. Pia'a valutar$ "i re#lementarea ei. 28. Consumul "i economiile. 5o'iune& factori de influen'$. Indicatori. 8e#ea !siholo#ic$ fundamental$ a lui >e@nes. 29. Investi'iile n economie. <unc'ia investi'iei. Rolul investi'iei. ulti!licatorul "i acceleratorul investi'iilor. Strate#ii ale !rocesului investi'ional. 8e#ea imboldului s!re investi'ii. 2:. Cre"terea economic$. 6e(voltarea "i !ro#resul economic. <actorii cre"terii economice. Teorii "i modele ale cre"terii economice. Im!ortan'a cre"terii economice. 2;. Ciclicitatea 7 tr$s$tur$ a evolu'iei activit$'ii economice. 6iversitatea ciclurilor economice: ciclul scurt& decenal& secular. <a(ele ciclurilor economice: mediu& lun#. 40. 5ecesitatea "i conce!'iile interven'iei statului n economie. <unc'iile statului n economia contem!oran$. 41. <inan'ele !ublice "i bu#etul !ublic. ;eniturile "i cheltuielile !ublice. Im!o(itele. Ti!uri de im!o(ite +direct& indirect-. Ti!uri de im!o(itare. 4/. 6eficitul bu#etar "i direc'ii de reducere. Politica fiscal$ a statului. Im!ortan'a "i structura sistemului fiscal. 42. omaAul. 5atura "i formele "omaAului. $surarea "omaAului. Consecin'ele ne#ative ale "omaAului. 44. $suri de diminuare a "omaAului "i efectele sale. Particularit$'ile "omaAului n R . 47. Infla'ia. 2ene($ "i natur$. <actorii "i cau(ele infla'iei. 1fectele infla'iei. Politici de combatere a infla'iei. V. M!&r*)!*%* !a enera%:. Istoricul microbiolo#iei9 ). Sistematica #eneral$ a microor#anismelor9 *. 5omenclatura binominal$ !ro!us$ de 8inne9 3. 6roAdii: defini'ia& rolul n industria alimentar$& structura celulei9 B. uce#aiuri: defini'ia& r$s!ndire& rolul n natura "i industria alimentar$& caractere morfolo#ice "i fi(iolo#ice #enerale9 6. Bacterii: defini'ia& r$s!?ndire& r*%(% >n nat(r- "! >n !nd('tr!a alimentar$, 'tr(&t(ra &e%(%e!? 7. Virusuri: defini'ia& caractere fi(iolo#ice #enerale& r-'$@nd!re "! r*%, caractere morfolo#ice& &!&%(% =!ta% a% =!r('(r!%*r? 8. <a#ii: clasificare& r$s!ndire "i rol& structura& eta!ele infec'iei cu bacteriofa#9 C. Rolul a!ei n celula microbian$9 :D. Rolul com!u"ilor or#anici n celula microbian$9 ::. Rolul com!u"ilor anor#anici n celula microbian$9 :). Ti!uri nutri'ionale de microor#anisme9 :*. odalit$'i de trans!ort a nutrien'ilor n celula microbian$9 :3. Influen'a factorilor e.trinseci asu!ra microor#anismelor9 :B. Influen'a factorilor intrinseci asu!ra microor#anismelor9 VI. M!&r*)!*%* !a '$e&!a%:. icrobiota a!elor9 ). icrobiota aerului9 *. Surse biolo#ice de microor#anisme9 3. icrobiota s!ecific$ !roduselor alimentare9 B. icrobiota nes!ecific$ !roduselor alimentare 3

I. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

DISCIPLINA D! SP!CIALI"A"!$ O$era#!! (n!tare >n !nd('tr!a a%!,entarBa6e%e 5!dr*'tat!&!!. Presiunea hidrostatic$ "i !ro!riet$'ile acestei & 1cua'ia diferen'ial$ de echilibru a lui 1uler& 8e#ea lui Pascal "i ma"inele ma"inele hidraulice de for'a9 Ba6e%e 5!dr*d!na,!&!!. Re#imuri hidrodinamice de cur#ere ale lichidului& 6istribuirea vite(ei n curentul laminar a lichidului& !rofilul vite(ei a flu.ului laminar& 1cua'ia Bernoulli9 Sed!,entarea '() a&#!(nea <*r#e! ra=!ta#!*na%e. ;ite(a de sedimintare& Ti!uri de decantoare9 F!%trarea. 5o'iuni de ba($ des!re !rocesul de filtrare& Ti!uri de filtre9 Centr!<( area. 5o'iuni de ba($ des!re !rocesul de centrifu#are Construc'ia centrifu#elor9 A,e'te&area. Amestecare mecanic$ n mediu lichid& Amestecare !rin fludi(are n mediu lichid& Amestecare
!neumatic$ n mediu lichid9

E. An&-%6!re3r-&!re. Bilan'ul termic al scimb$torului de c$ldur$& Ti!uri de scimb$toare de c$ldur$& 5o'iuni #enerale des!re condensare& Condensator barometric9 F. E=a$*rarea. 5o'iuni #enerale& Bilan'ul de materiale "i bilan'ul termic al instala'iei de eva!orare& 1va!orarea sim!l$& 1va!orarea cu efectul multi!lu9 9. D!'t!%area '!,$%-. 5o'iuni #enerale des!re distilarea sim!l$& Schema unei instala'ii !entru distilarea sim!l$9 10. Re&t!<!&area. Princi!iul rectific$rii& Rectificarea !eriodic$& Rectificarea continu$& Construc'ia instala'iilor !entru
rectificare9

II. :. ). *. 3. B.
6.

E. F. 9.

Te5n*%* !a "! &*ntr*% >n !nd('tr!a $an!<!&a#!e! F-!na de r>(. Com!o(i'ia chimic$& en(imele f$inii de #r?u& =nsu"irele f$inii de #r?u9 Dr*Bd!a de $an!<!&a#!e. Caracteristici fi(iolo#ice& com!onen'ii chimici "i biochimici ai celulei de droAdie& caracteristici de nutri'ie& forme de utili(are a droAdiei de !anifica'ie9 Sarea. 1fectul tehnolo#ic al s$rii& influen'a s$rii asu!ra microbiotei aluatului& influen'a s$rii asu!ra calit$'ii !?inii9 Mater!! a(+!%!are >n !d('tr!a $an!<!&a#!e!. Gah$rul "i ndulcitori& #r$simile& la!tele "i !roduse dirivate& ou$le& condimentele9 De$*6!tarea <-!n!!. Procese care au loc n tim!ul de!o(it$rii f$inii& metode de de!o(itare a f$inii9 Pre -t!rea <-!n!! $entr( $r*d(&ere. amestecare& nc$l(ire& cernere9 Pre -t!rea dr*Bd!e! $entr( $r*d(&ere. !re#$tirea sus!ensiei de droAdie& activarea droAdiei9 D*6area <-!n!!. 6o(atoare de f$in$ cu ac'iunea discontinue& do(atoare de f$in$ cu ac'iunea continue9 Pre$ararea a%(at(%(! "! 'e,!<a)r!&ate%*r d!n a%(at. Ba(ele "tiin'ifice ale !rocesului de fr$m?ntare&

ba(ele "tiin'ifice ale !rocesului de fermentare& refr$m?ntarea aluatului9 10. Pre%(&rarea a%(at(%(! <er,entat. R$sturnarea aluatului din cuve& divi(area aluatului& !remodelarea +rotunAirea- aluatului& re!ausul intermediar& modelarea final$& fermentarea final$ +dos!irea-& condi'ionarea aluatului nainte de coacere9 11. C*a&erea. Sco!ul o!era'iei de coacere& !rocese care au loc n tim!ul coacerii& clasificarea cu!toarelor.

III. :. ). *. 3. B. H. IV.

Te5n*%* !a "! &*ntr*% >n !nd('tr!a $r*d('e%*r 6a5ar*a'e "! <-!n*a'e aterii !rime n industria !roduselor (aharoase: (ah$r tos& (ahar invertit& siro! de #luco(a& la!te !raf& #r$simele +rolul acestora la fabricarea !roduselor (aharoase& com!o(i'ia chimic$& !ro!riet$'i-9 aterii au.iliare: amidon& fructe s?mburi #ra"i& a#ar%a#ar& lecitin$& aci(i alimentari& coloran'i aromele +rolul acestora la fabricarea !roduselor (aharoase-9 Particularit$'ile tehnolo#iei fabric$rii !roduselor de caramelaA +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 Particularit$'ile tehnolo#iei fabric$rii fondantului +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 Particularit$'ile tehnolo#iei fabric$rii !roduselor #elificate +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 Particularit$'ile tehnolo#iei biscui'ilor +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-.

Te5n*%* !a "! &*ntr*% >n !nd('tr!a <er,entat!=:. Particularit$'ile tehnolo#iei berii +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 ). Particularit$'ile tehnolo#iei alcoolului etilic +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 *. Particularit$'ile tehnolo#iei coniacului +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 B

Particularit$'ile tehnolo#iei IisJ@ +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 Particularit$'ile tehnolo#iei rachiului +materia !rim$ eta!ele fabric$rii-9 Particularit$'ile tehnolo#iei vinului de fructe +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 Particularit$'ile tehnolo#iei calvadosului +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 V. Te5n*%* !a "! &*ntr*% >n !nd('tr!a =!n(%(! :. Clasificarea vinurilor de stru#uri fabricate n Re!ublica oldova9 ). Particularit$'ile tehnolo#iei vinurilor albe +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 *. Particularit$'ile tehnolo#iei vinurilor ro"ii +materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 3. Particularit$'ile tehnolo#iei vinurilor efervescente +clasificarea vinurilor efervescente& materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 B. Particularit$'ile tehnolo#iei vinurilor s!eciale +cahor& materia !rim$& eta!ele fabric$rii-9 VI. Te5n*%* !a "! &*ntr*% >n !nd('tr!a %a$te%(! :. Sursele la!telui9 ). Recoltarea "i tratarea !rimar$ a la!telui9 *. =nsu"urile or#anole!tice ale la!telui: as!ectul& consisten'a& culoarea& mirosul& #ustul9 3. Pro!riet$'ile fi(ico%chimice ale la!telui: densitatea& visco(itatea& aciditatea9 B. Com!o(i'ia chimic$ a la!telui: a!a& com!onentele a(otate& #lucide& li!ide& en(ime& vitamine& substan'e minerale& !i#men'ii9 H. Sursele microor#anismelor n la!te: surse interne& surse e.terne9 E. Clasificarea "i rolul microor#anismelor din la!te9 F. 6e(voltarea microor#anismelor n la!te +fa(e-9 C. Tehnici de i#ieni(are a la!telui: !asteuri(area& sterili(area9 :D. Particularit$'ile tehnolo#iei la!telui de consum +eta!ele fabric$rii-9 ::. Particularit$'ile tehnolo#iei chefirului +eta!ele fabric$rii-9 :). Particularit$'ile tehnolo#iei iaurtului +eta!ele fabric$rii-9 VII. Te5n*%* !a "! &*ntr*% >n !nd('tr!a &-rn!! :. Animale furni(oare de carne: a!recierea calit$'ii animalelor& trans!ortul animalelor9 ). Pre#$tirea animalelor !entru sacrificare: asi#urarea re#imului de odihn$& e.amenul sanitar% veterinar& c?nt$r?rea "i toaletarea animalelor vii9 *. Asomarea animalelor: asomarea bovinelor& asomarea !orcinelor9 3. S?n#erarea animalelor9 B. Prelucrarea ini'ial$ a animalelor: Au!uirea& o!$rirea& de!ilarea& !?rlirea9 H. Prelucrarea carcasei: eviscerarea& e.amenul sanitar%veterinar& des!icarea& toaletarea& c?nt$rirea "i (v?ntarea9 E. Tran"area de(osarea "i alesul c$rnii9 F. Structura morfolo#ic$ "i com!o(i'ia chimic$ a 'esutului muscular9 C. Structura morfolo#ic$ "i com!o(i'ia chimic$ a 'esutului conAuctiv9 :D. Structura morfolo#ic$ "i com!o(i'ia chimic$ a 'esutului #ras9 ::. Structura morfolo#ic$ "i com!o(i'ia chimic$ a 'esutului osos9 :). Transform$ri normale ale mu"chiului: ri#iditatea& maturarea9 :*. Transform$ri anormale ale mu"chiului: ncin#erea& !utrefac'ia9 :3. =nsu"iri sen(oriale "i fi(ico%chimice ale c$rnii: !ro!riet$'i sen(oriale& !ro!riet$'i nutritivi& !ro!riet$'i tehnolo#ici& !ro!riet$'i i#ienici9 :B. Conservarea c$rnii !rin fri#: refri#erarea& con#elarea9 :H. Conservarea c$rnii !rin s$rare9 :E. Conservarea c$rnii !rin s$rare9 :F. Conservarea c$rnii !rin afumare9 :C. Conservarea c$rnii cu aAutorul c$ldurii9 )D. Tehnolo#ia !re!aratelor din carne: clasificarea& fabricarea "rotului& bradtului& um!lerea& le#area& !relucrarea termic$& de!o(itarea& marcarea.

3. B. H. E.