Sunteți pe pagina 1din 11

INSTRUCTIUNE TEHNICA DE EXECUTIE

EXECUTIE RAMBLEE
IULIE 2012
1 SCOP
Procedura stabileste toate fazele de executie ale rambleului incepand cu trasarea,pichetarea
operatiuni pregatitoare(curatire defrisare,decopertare),excavare,receptia patului sub rambleu
pana la receptia stratului de piatra sparta mare sort 63-80 si piatra sparta amestec optimal
pentru reprofilare
2 DEFINITII TERMENI
TERASAMENTE-!otalitatea lucrarilor de pamant executate in scopul realizarii
infrastructurii drumului
RAMBLEU-"mplutura compactata de pamant sau de materiale locale avind forme
regulate,destinata sa sustina suprastructura drumului
DEBLEU-#apatura avand in vedere forme regulate,pentru realizarea platformei drumului sub
nivelul terenului natural
DECAPARE $%peratie de taiere sau sapare a unui strat de la suprafata terenului natural sau
din corpul drumului
GRAD DE COMPACTARE-&aportul dintre densitatea aparenta a stratului compactat si
densitatea maxima in satre uscata determinata prin metoda Proctor
UMIDITATEA OPTIMA DE COMPACTARE-"miditatea pentru care,in cursul operatiei
de compactare,se obtine valoarea maxima a densitatii in stare uscata a pamantului compactat
pentru un lucru mecanic specific de compactare dat
UMPLUTURA 'omplectarea la nivelul proiectat,cu pamant sau alte materiale
UNGIUL TALUZULUI NATURAL "nghiul fata de un plan orizontal sub care se aseaz
liber un material granular
CAPACITATE PORTANTA-(eformatia elastica acceptata a stratului sub incarcarea
proiectata,determinata cu parghia )en*elman sau cu placa +u*as
CASETA-,orma geometrica executata in suprastructura sau infrastructura drumului in
vederea reabilitarii acestuia
PATUL DRUMULUI-#uprafata amena-ata a terasamentelor care constitue suportul structurii
rutiere
PAMANT Acumulare de particule particule solide minerale,produse prin dezagregarea fizica
sau chimica a rocilor care pot contine sau nu materii organice
DOCUMENTE DE REFERINTA (standarde,morme tehnice,etc)
+./.0 10-lege privind calitatea in constructii
Proiectul de executie,cu detaliiele de executie aferente
'aietul de sarcini ale lucrarii
#tandardele si normativele mentionate in caietele de sarcini 2
- #!0# 3415-85 !erasamente pentru drumuri'onditii generale
-#!0#1353 !erenuri de fundare
-'16 6ormativ pentru executarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii
-'183 6orme pentru executarea
#' '%6#!&"'! 7%( #&+

#06!8.& 90#'0"
86#!&"'!i"6. !.:68'0 (. .;.'"!8.
'od2 8!.-01
.ditia 2 1
&evizia 20
.;.'"!8. '0#.!0
-'<6 6orme privind controlul calitatii,si receptionarea partiala a constructiilor si
instalatiilor pentru constructii
-06( <30-4= 8nstructiuni privind verificarea calitatii lucrarilor de terasamente
4. RESPONSABILITATI
-Seful de lucrare raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri si a prezentei proceduri
si a documentatiei tehnice,de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente atributiilor de
serviciu
-Responsabilul control calitate (C Q) pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentei
instructiuni,a proiectului de executie,intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate si evidenta
acestora
-Compartimentul mecanic raspunde de asigurarea si buna functionare a utila-elor destinate si
existente la punctul de lucru(buldozere,excavatoare compactoare etc)aferente executarii
lucrarilor de excavare casete
+aboratorul de santier raspunde de prelevarea probelor pentru incercari si verificari,intocmirea
corecta a inregistrarilor de calitate(formularelor) tipizate de laborator,a inregistrarilor impuse
de caietele de sarcini inainte cit si pe parcursul executiei lucrarilor,precum si de prezentarea
acestora in timp util si operativ celor implicati
5.OPERATIUNI PREGATITOARE SI CONDITII PREALABILE
5.1 0sigurarea resurselor necesare
<3 Personal calificat,instruit si suficient
-7asini si utila-e suficientae
-0utobasculante tip 8x5 89.'%
-)uldozer tip '0!.&P8+0& (<:,#6<0
-0utogreder marca ,0"6
-'ilindri compactori marca :077-3511 (30-500):z 1=807P+ , 15 !o
- )omag3<30 (30-50):z 1407P+ 30!o
-.xcavatoare pneuri %>?
-8ncarcatoare frontale %>?
<3 0sigurarea documentatiei de lucru necesare
-Proiectul de executie si caietele de sarcini
-Prezenta instructiune de executie si formularele pentru inregistrari
- Planul de !rafic 7anagement
<5 #emnalizarea zonei de lucru
- zonele de lucru vor fi acoperite cu semnalizare conform Planului de !rafic 7anagement
aprobat de '60(6 )ucuresti si 8/P )ucuresti
<< !rasarare lucrari
!rasarea se face de catre executant,materializind pe teren toate punctele importante ale
traseului executat in rambleu0stfel sunt definite 2axul drumului,marginea exterioara a
amprizei si toate elementele ce rezulta din planurile de situatie,profilul transversal tip,profilul
longitudinal,profile transversale curente precum si elementele de nivel restabilite pe teren
<6 %peratiuni premergatoare28nainte de inceperea lucrarilor de terasamentese executa
urmatoarele lucrari pregatitoare@
#' '%6#!&"'! 7%( #&+

#06!8.& 90#'0"
86#!&"'!i"6. !.:68'0 (. .;.'"!8.
'od2 8!.-01
.ditia 2 1
&evizia 20
.;.'"!8. '0#.!0
(efrisari
'uratirea terenului de frunze crengi iarba uscata
8nlaturarea si depozitarea pamantului vegetal
0sanarea zonei drumului

Fazele delucru pentru curatirea terenului vor cuprinde:
'uratirea terenului de corpuri straine
(efrisarea si scoaterea cioatelor si a radacinilor
"mplerea golurilor rezultate din scoaterea radacinilor cu material corespunzator si
compactarea acestuia
#mulgerea tufelor,arbustilor,boscgetilor
Decopertarea pamantului vegetal:
Pamantul vegetal excavat se recomanda sa se foloseasca la prote-area taluzurilor rambleurilor
si in acest scop va fi stocat in depozite provizorii
Inlaturarea materialelor necorespunzatoare
Prin material necorespunzator se inteleg toate materialele diferite de cele considerate ca
acceptabile in conformitate cu specificatiile tehnice si cu prevederile contractuale
,azale de lucru cu inlaturarea materialrlor necorespunzatoare vor cuprinde2
0finarea sau dislocarea materialelor inainte sau in timpul executarii excavatiei
(emolari
8ncarcarea in mi-loacele de transport
#electarea si separarea materialului rezultat
+uarea masurilor de prote-are a proprietarilor, a structurilor,a canalelor,drenurilor
5.6 Pichetarea rambleului
%peratia de pichetare are la baza materializarea pe teren a elementelor din planurile de
situatie,profile transversale curent precum si a cotelor de nivel 8n aliniament pichetii se
amplaseaza cel putin in profilele transversale curente ,iar in curbe la distante de <10 m
7etoda cea mai simpla de pichetare a profilului transversal consta in materializarea pe teren
cu tarusi simpli de lemn a marginilor amprizei si cu a-utorul sabloanelor care dau si inclinarea
taluzurilor si nivelul platformei
5.7 Pregatirea terenului sub ramblee
6ivelarea va respecta proiectul@panta transversala va fi de 5A daca nu exista alte specificatii
in proiect,iar panta longitudinala este aceeasi cu panta proiectata
6eregularitatile suprafetei trabuie sa se incadreze in 'aietul de sarcini<&13astfel incit
toleranta admisa BC<cm
#e va testa de catre laborator natura si umiditatea terenului natural(aca terenul de fundare
este acceptabil si umiditatea naturala se incadreaza in limite,compactarea poate incepe
'ompactarea se va face din exterior spre interior,in profil transversal si de la punctul
cel mai de -os catre punctul cel mai de sus in profil longitudinal
Pamantul natural sub rambleu va fi compactat pina la gradul de compactare Proctor 6ormal
de 100A masurat la adincimea de 30cm(aca declivitatea terenului este mai mare de 30A
#' '%6#!&"'! 7%( #&+

#06!8.& 90#'0"
86#!&"'!i"6. !.:68'0 (. .;.'"!8.
'od2 8!.-01
.ditia 2 1
&evizia 20
.;.'"!8. '0#.!0
0ntreprenorul va executa trepte de infratire cu o inaltime egala cu grosimea straturilor pentru
umplutura Panta transversala de 5A va fi indreptata spre exterior
6 Executia rambleelor &ealizarea platformei in rambleu se face prin executia unor umpluturi
din pamint adus fie din lungul drumului din prisosul de sapatura, fie din gropile de imprumut
(upa inaltimea cotei de executie (h) din axa drumului rambleurile sint 2
1) rambleuri mici cu o inaltime pina la 0,< putand fi executate cu pamant rezultat din
santurile laterale,eventual largite
3) rambleuri mi-locii de la 0<m la 3m,putind fi executate si cu pamant din debleuri,
gropi
sau gropi de imprumut laterale situate in apropierea drumului
3) inalte cu inaltimea variind intre 3 si13m executate cu pamant din debleuri si din gropi
imprumut situate in afara drumului
5) foarte inalte, cu inaltimea peste 13 m cand se intocmesc proiecte speciale
Pentru a feri patul drumului de apele care stagneaza in apropiere sau a celor provenite pri
ascensiune capilara se impun inaltimi minimea rambleului si anume2
(h) terbuie sa fie minim0<D06m pentru nisipuri fine sau argiloase si de 0=08m pentru
argile nisipoase sau prafoase@ pe sectoarele unde apa stagneaza timp indelungat, inaltimea
rambleului este de minim 1<m pentru nisipurile fine sau argiloase si de 18 m pentru algirele
prafoase sau nisipoase@ in vecinatatea lucrarilor de arata si in zonele inundabile, rambleul
trebuie sa aiba cota de executie cu minimum 0< m deasupra nivelului apelor maixime
9erificarea capacitatii portante2
h &eceptionarea patultui de fundare,semnarea formelor de acceptare si trecerea la urmatoarea
faza
i 0sternerea balastului la cota impusa prin proiect cu a-utorul utila-elor de imprastiat
-'ompactarea stratului asternut
*9erificarea elementelor geometrice (cote,pante,latimi,grosime strat)
l9erificarea calitatii balastului si a punerii in opera
m&eceptionarea fundatiei de balast,semnarea formelor de acceptare si trecera la urmatoarea
faza
a. Taierea imbracamintii asfaltice
(upa ce topografii constructorului si consultantei au semnat receptia privind axul se vor
incepe lucrarile@se va taia asfaltul,urmarind linia de taiere
b.Indepartarea materialului rezultat
#aparea si indepartarea materialuluidin exteriorul liniei de taiere se va face separat@ straturile
asfaltice vechi si eventualele materiale necorespunzatoare,vor fi transportate intrun depozit
stabilit decomun acord cu autoritatile locale,iar eventual materialul corespunzator pentru
umpluturi va fi stocat intrun depozit separat,in scopul folosirii ulterioare8ndepartarea
materialului corespunzator se va face cu excavator prin saparea si incarcarea lui in camioane
si transportat in depozitul stipulat mai sus
c.Realizarea sapaturii pana la cota
#apatura se executa cu un excavator pe intreaga latime a casetei,urmarinduse indicatiile
proiectantului7aterialul excavat va fi incarcat si transportat in depozite conform paragrafului
#' '%6#!&"'! 7%( #&+

#06!8.& 90#'0"
86#!&"'!i"6. !.:68'0 (. .;.'"!8.
'od2 8!.-01
.ditia 2 1
&evizia 20
.;.'"!8. '0#.!0
anterior#apatura va incepe de la punctul cel mai de -os spre punctul cel mai de sus de-a
lungul profilului longitudinal,pentru a asigura drenarea si evacuarea rapida a apei#apatura
mecanica va fi executata cu <-10cm peste nivelul proiectet,cota din proiect urmand a fi atinsa
prin nivelare cu un buldozer sau greder
d. Nivelarea patului drumului
6ivelarea va respecta proiectul@panta transversala va fi de 5A daca nu exista alte specificatii
in proiect,iar panta longitudinala este aceeasi cu panta proiectata
6eregularitatile suprafetei trabuie sa se incadreze in 'aietul de sarcini<&13astfel incit
toleranta admisa BC<cm
e. Compactarea prin metode mecanice a patului drumului
#e va testa de catre laborator natura si umiditatea terenului natural(aca terenul de fundare
este acceptabil si umiditatea naturala se incadreaza in limite,compactarea poate
incepe,facanduse doua treceri cu cilindru(aca natura terenului este necorespunzatoaresiEsau
umiditatea naturala nu se incadreaza in limite vafi solicitat inginerul care va decide inlocuirea
acestui material pe zona si adincimea abilita de el cu un material corespunzator
'ompactarea se va face din exterior spre interior,in profil transversal si de la punctul cel mai
de -os catre punctul cel mai de sus in profil longitudinal
f. Realizarea umpluturii in extraexcavatii
(eoarece a fost stabilit de inginer si proiectant prin dispozitia de santier nr 1 din data de
350<3011 necesitatea extraexcavatiilor,materialul necorespunzator va fi indepartat prin
excavare si inlocuit cu un bloca- de piatra bruta impanat cu balast &ealizarea bloca-ulai de
piatra comporta mai multe etape21se transporta piatra bruta din depozitul loco obiect si se
descarca in extraexcavatie(upa aceea piatra se saterne cu excavatorul si apoi pentru o
impanare mai buna blocurile de piatra se apasa cu cupa de la excavator #e receptioneaza
vizual stratul dupa care se trece la faza 3impanarea bloca-ului cu balast si realizarea pantei
transversale cerute de 'aietul de sarcini cu un buldozer 'aterpilar (<:'ompactarea se
executa cu un compactor :amm de 30!o (upa terminarea compactarii se trece la verificarea
capacitatii portante si a gradelor de compactare la nivelul noului pat de fundare obtinut
g. Verificarea gradului de compactare obtinut.
Pentru terenul natural frecventa testelor va fi de3 teste pentru fiecare 3000mp de suprafata
compactata'ompactarea va fi considerata finalizata atunci cind se vor inregistra gradele de
compactare conform tabelului urmator
Fona ce urmeaza
a se compacta
/&0( (. '%7P0'!0&.
6ecoezive 'oezive
87)&0'0786!.
Pemanent #emipermanent Pemanent #emipermanent
a)Primii30cm
de teren natural
sub rambleu pt
hG3,00m
hH3,00m
100
4<
4<
43
4=
43
43
40
#' '%6#!&"'! 7%( #&+

#06!8.& 90#'0"
86#!&"'!i"6. !.:68'0 (. .;.'"!8.
'od2 8!.-01
.ditia 2 1
&evizia 20
.;.'"!8. '0#.!0
b)8n corpul
rambleului
pentru
inaltimile
hG<,<m
0,<mGhG3,00m
hB3m
100
100
40
100
4=
43
100
4=
43
100
45
40
I
-Placa +u*asJpentru caset mai inguste,cu aprobarea consultantei
i. Semnarea formelor de acceptare si trecerea la pasul urmator :
8nginerul este invitat in scris cu oK 'erere de inspectieKpentru verificarea terenului de fundare
sau in cazul cind au fost aprobatr extraexcavatii
!.#!"+ ,&.'9.6!0 786870 %bservatii
'aracteristici de
compactare-
7etodaPROCTORnormala
1 test pentru fiecare100E<00mc
'onform mentiuni din tabelul 3
Pentru fiecare tip de sol
aprobat a se utiliza
'ontinut de umiditate
pentru a se stabili corectiile
necesare si pentru obtinerea
umiditatii
Filnic,sau la fiecare <00mc de sol procesat
sau la fiecare3<0m(se aplica acel dintre
criterii care este mai restrictiv
!este de densitate pentru
stabilirea gradului de
compactare
3teste la fiecare 3000mp de strat compactat
#au la fiecare 3<0m lungime a drumuluii pe
8ntreaga latime(se aplica acele care este mai
restrictiv)
(in stratul de fundare de
sub rambleu
(in fiecare strat de sol
compactat
(in stratul de fundare
finisat
h. Verificarea capacitatii portante
'apacitatea portanta la patul de fundare se verifica cu 2 parghia )en*elman,in casete mai largi,iar
deformatia standard trebuie sa respecte valorile din tabelul de mai -os,conform 'aiet de sarcini

!ip de pamant conform #!0#1353-88 (eformatia elastica permisa(1E100 mm)
6isip prafos,argila nisipoasa 300
Praf nisipos,praf nisipos argilos argila
prafoasa praf
3<0
0rgila prafoasa,argila nisipoasa, argila
prafoasa nisipoasa,argila
500

#' '%6#!&"'! 7%( #&+

#06!8.& 90#'0"
86#!&"'!i"6. !.:68'0 (. .;.'"!8.
'od2 8!.-01
.ditia 2 1
&evizia 20
.;.'"!8. '0#.!0
(aca urmatoarele buletine 2
-natura terenuluide fundare
-gradele de compactare in situati terenului natural de fundare acceptabil si in cazul cand se
foloseste in extraexcavatie bloca- de piatra bruta
-capacitatea portanta a patului drumului,sint trimise cu procese verbale de receptie calitativa
spre aprobare(upa aprobare patul drumului se considera acceptat2se poate trece la2&ealizarea
stratuluide forma

7. STRATUL DE FORMA
#tratul de fundatie din balast sort 0-63 incepe dupa receptia patului de fundare sub toate
aspectele consemnate in caietele de sarcini si semnarea proceselor verbale de receptie
7aterialele folosite sint 1)alast din balastiera )untesti aprobat de 'onsultanta prin scrisorea
nr 631 din16 7ai3011 care inainte de folosire se concaseaza pentru a putea fi adus la
granulatia de 0-6mm specificata in Proiect si 'aiet de sarcini
2. /eotextil netesut )#3< pentru realizarea stratului de separare
7.1 .xecutia stratului de forma incepe cu2 % compactare usoara pe patul drumului
pentru atenuarea eventualelor infoieri de suprafata dupa care se asterne materialul geotextil
bine intins si fixat in scoabe metalice,pe toata latimea stratului de forma care va depasi cu <0
cm latimea platformei pe partea dinspre ax a casetei 7aterialul granular transportat cu
autobasculanta se imprastie cu excavatorul si se finiseaza cu autogrederul la pantele
transversale si longitudinale prevazute, la o cota superioara celei finale, tinind cont de tasarea
dupa compactare stabilita pe sectoarele experimentale
7.2 Compactarea stratului asternut si dimensionarea atelierului de compactare s-a facut
in urma tronsoanelor experimentale si a aprobarii acestora de catre 8nginer #-au executat 3
tronsoane de proba si au fost stabilite numarul optim de treceri ale cilindrului compactor tip
9%+9% #( 133-(;-13 !o- 1trecere fara vibrare +3 treceri cu vibrare +2 treceri fara
vibrare si intensitatea compactarii IQ/S0,04 'ompactarea se va executa incepind din
punctul cel mai de -os al pantei longitudinale si dinspre margine spre axul drumului in sens
transversalPanta transversala va fi de 3,<A in aliniament sau cea prescrisa in proiect pentru
suprastructura in curbe cu suprainaltari
7.3 Verificarea elementelor geometrice
9erificarea elementelor geometrice ale stratului de forma se face pentru a retusa eventualele
abateri de la elementele impuse de proiect
!olerantele admisibile in realizarea acestor elemente sunt conform tabelului de mai -os
Ce verific Tolerante
(enivelari sub lata de 3m C30mm
'ote in profile transversale C30mm
+atimi C<0mm
Pante transversale C0,5A
/rosime strat C1<mm
#' '%6#!&"'! 7%( #&+

#06!8.& 90#'0"
86#!&"'!i"6. !.:68'0 (. .;.'"!8.
'od2 8!.-01
.ditia 2 1
&evizia 20
.;.'"!8. '0#.!0
8. STRATUL DE FUNDATIE DIN BALAST CONCASAT SORT0-63
#tratul de fundatie din balast incepe dupa receptia stratului de forma si semnarea proceselor
verbale de receptie7aterialul folosit este balastul aprovizionat din balastiera
)untesti,aprobat de 'onsultanta cu scrisoarea nr 63 din 160<3011 care inainte de folosire se
concaseaza pentru a fi adus la granulatia 0-63 specificata in Proiect si 'aiet de sarcini
81 .xecutia stratului de fundatie incepe cu 2 % compactare usoara pe patul de drumului
pentru atenuarea eventualelor infoieri de suprafata dupa care se asterne materialul geotextil
bine intins si fixat in scoabe metalice,pe toata latimea stratului de forma care va depasi cu
<0cm latimea platformei pe partea dinspre ax a casetei7aterialul granular transportat cu
autobasculanta se imprastie cu excavatorul si se finiseaza cu autogrederul la pantele
transversale si longitudinale prevazute,la o cota superioara celei finale,tinind cont de tasarea
dupa compactare stabilita pe sectoarele experimentale
83 'ompactarea stratului asternut si dimensionarea atelierului de compactare s-a facut in
urma tronsoanelor experimentale si a aprobarii acestora de catre 8nginers-au executat 3
tronsoane de proba si au fost stabilte numarul optim de treceri ale cilindrului compactor
!ip 9%+% #( 133-(;-13 !0 1trecere fara vibrare+3 treceri cu vibrare+2 treceri
fara vibrare si intensitatea compactarii IQ/S0.04.Compactarea se va executa
incepind din punctul cel mai de -os al pantei longitudinale si dinspre margine spre axul
drumului in sens transversalPanta transversala va fi de 3<A in aliniament sau cea
prescrisa in proiect pentru suprastructura in curbe cu suprainaltari
8.3 Verificarea elementelor geometrice
9erificarea elementelor geometrice ale stratului de forma se face pentru a retusa eventualele
abateri de la elementele impuse de proiect
!olerantele admisibile in realizarea acestoe elemente sunt conform tabeluluide mai -os
'e verific !olerante
(enivelari sub lata de 3m
C30mm
'ote in profil transversal
C30mm
+atimi
C<0mm
C05A
#' '%6#!&"'! 7%( #&+

#06!8.& 90#'0"
86#!&"'!i"6. !.:68'0 (. .;.'"!8.
'od2 8!.-01
.ditia 2 1
&evizia 20
.;.'"!8. '0#.!0
Pante transversale
/rosime strat
C1<mm
STRATUL DE PIATRA SPARTA MARE SORT 63-80 SI PIATRA SPARTA
AMESTEC OPTIMALPENTRU REPROFILARE
#tratuldebaza din piatra sparta mare 63-80si piatra amestec optimal se poate incepe numai
dupa receptionarea fundatiei din balast sub tote aspectele prevazute de proiect si caietele de
sarcini7aterialele folosite sint piatra sparta mare sort 63-80 si sorturi de impanare 16-3< mm
#i piatra sparta amestec optimal 0-63 aprobate de consultanta prin scrisoarea nr 3<E160<3011
.xecutia stratului se incepe cu asternerea stratului prin imprastiere si finisare cu autogrederul
cu respectarea pantelor in lung precum si a pantelor transversale cerute de proiect tinindu-se
cont de tasarile date de compactarea straului8n prealabil stratul inferior va fi umezit#tabilirea
concreta a atelierului de cilindrare se face prin folosirea unui rulou compresor mediu pentru
cilindrarea pina la inclestare a pietrei si apoi a asternerii in doua reprize a splitului de
impanare 16-3< pana la obtinerea inclestarii maxime'ilindrarea in acest caz se considera
terminata daca rotile ruloului nu mai lasa niciel de urme pe suprafata fundatiei iar alte pietre
de aceeasi marime puse in fata ruloului nu mai patrund in stratul de fundatie si sunt sfarmate
.xecutia stratului de reprofilare se va executa din piatra amestec optimal 0-63mm dupa
decaparea stratului de asfalt existent si are rolul de a prelua denivelarile provenite din
grosimile diferite ale acestui cit si reprofilarea in profilele transversale si in lung a drumului
'onform cotelor proiectate8mprastierea stratului se face cu repartitorul grosimea stratului se
ia la o cota superioara celei finale tinindu-se cont de tasarea dupa compactare

CONTROLUL EXECUTIEI SI RECEPTIA LUCRARILOR
NR
CRT
DETERMINARI FRECVENTA MINIMA
DE PUNERE IN OPERA
METODA
(STAS)
1 Incarcarea Proctor modificat Pentru fiecare sursa sau la observarea
schimbarii granulometriei
1913/13-83
2
Determinarea grosimii stratului
Compactat de piatra sparta
6 puncte la 2000mp 1913/13/82
3
Determinarea gradului de
compactare(prin masurarea
greutatii volumice)
3 puncte la 2000 mp
4
Determinarea umiditatii de
compactare si a corectiei necesare
6 puncte la 2000 mp 1913/13-82
5
Determinarea compactarii prin
strivirea pietrei sub rulou
6 puncte la 200 mp 6400-84
6
Determinarea capacitatii portante
La nivelul superior al str de fund
In fiecare profil transversal pe 6 fire
(3 pentru fiecare cale)
Normativ
Cd31-94
#' '%6#!&"'! 7%( #&+

#06!8.& 90#'0"
86#!&"'!i"6. !.:68'0 (. .;.'"!8.
'od2 8!.-01
.ditia 2 1
&evizia 20
.;.'"!8. '0#.!0
#' '%6#!&"'! 7%( #&+

#06!8.& 90#'0"
86#!&"'!i"6. !.:68'0 (. .;.'"!8.
'od2 8!.-01
.ditia 2 1
&evizia 20
.;.'"!8. '0#.!0

S-ar putea să vă placă și