Sunteți pe pagina 1din 3

1. Costul tinta, analiza valorii O intreprindere fabrica si vinde mici utilaje pentru gradinarit .

Dupa un studiu de piata intreprinderea decide sa produca si sa comercializeze un mini-cultivator care este compus din 3 elemente : Subansamblul 1 (S1 : motor Subansamblul ! (S! : dispozitiv e comanda Subansamblul 3 (S3 : carcasa si accesorii. "retul de piata fi#at cu care produsul va fi comercializat este de $%% um.& cu o marja de !$' din pret de vanzare. Descompunerea costului tinta in 3 elemente corespunzatoare celor 3 subansamble ale produsului se prezinta astfel: Subansamblul 1 (S1 : 33(3 ' Subansamblul ! (S! : 13(3 ' Subansamblul 3 (S3 : $3(3 ' )ostul estimat& calculat conform unei metode de calculatie in contabilitatea de gestiune este structurat astfel : Subansamblul 1 (S1 : 1!$ u.m. Subansamblul ! (S! : $% u.m. Subansamblul 3 (S3 : !$% u.m. *otal : +!$ u.m. ,n scopul reducerii acestui cost& se urmareste fabricarea subansamblului 3 dintr-un aliaj mai putin dur& cu urmatoarele implicatii: - )ostul estimate al S3 este de !1% um. - Diminuarea pretului de vanzare cu !% um. a. )alculati costul tinta al al produsului& precum si diferentele fata de costul tinta& atat pe subansamble cat si pe total produs. b. "rocedati la o -analiza a valorii- : argumentati daca modificarea prevazuta pentru S3 va resorbi diferentele calculate la cerinta a.

Rezolvare: a. 1. .i#area pretului de vanzare: "vu / $%% u.m. !. .izarea marjei: !$'0$%% / 1!$ u.m. 3. )ostul 1int2: "vu- marja / $%%-1!$/33$ u.m.& reprezint2 3$' din $%% um (pretul de vanzare unitar . "e subansamble: S41 / (33 1(3 '033$ / 1!$ u.m. S4! / (13 1(3 '033$ / $% u.m. S43 / ($3 1(3 '033$ / !%% u.m. *O*45 /33$ u.m. +.4bateri : )ost estimat-)ost tint2 S41 / 1!$-1!$ / % S4! / $%-$% / % S43 / !$%-!%% / $% u.m D,.6768*4 86.49O74:,54 )476 *76:;,6 76SO7:,*4 1

b. Diminuare cost estimat pentru S43. S43/ !$%-!1% / +% u.m. Diminuare cost 1int2 / 3$'0!% u.m./ 1$ u.m Rmne de resorbit = 25 u.m. ;nde : 3$' reprezint2 ponderea costului 1int2 <n pre1ul de v=nzare !% u.m. / cu c=t se diminueaz2 pre1ul de v=nzare Diminuarea cost estimat determin2 diminuarea pre1ului de v=nzare& care determin2 <n continuare diminuarea pre1ului 1int2. 2. Acceptare comanda suplimentara: ,ntreprinderea 5474 fabrica 1.%%% buc. produs 4 pe luna& pe care-l vinde cu >%% u.m.(buc.. )osturile sunt urmatoarele: c?eltuieli fi#e: 1>3.%%% u.m.@ c?eltueli variabile +A%.%%% u.m.. "entru luna mai a primit o solicitare pentru o comanda suplimentare de 3%% buc. "roductia lor nu presupune cresterea ). & dar pretul lor de vanzare este de $$% euro(buc. Se accepta sau nu comanda B a. Nu se accepta comanda :eneficiul / 1%%% (>%%-C33% / 1!3.%%% u.m. b. Se accepta comanda :eneficiul / )4-)ost *otal )4 / 1%%%0>%% D 3%%0$$% / 1.1>$.%%% u.m. )ost *otal / (1.%%%D3%% 0+A% D 1>3.%%% / 1.%!%.%%% u.m :eneficiu / 1.1>$.%%% - 1.%!%.%%% / 1C$.%%% u.m )omanda se accepta: beneficial ob1inut daca se accepta comanda suplimentar2 este mai mare. 3. ndicatori Direct costin! 2

,ntreprinderea E474 & care are o rata a mar"ei #$ar"a pe costuri variabile% &A' de !%' realizeaza un studiu asupa activitatii de e#ploatare si identifica 3 structuri (niveluri de activitate : - 8ivel 1 : )4 mai mica de 1.%%%.%%% u.m. & ). / 1$%.%%% u(m. - 8ivel ! : )4 intre 1.%%%.%%% u.m si 3.%%%.%%% u.m. & ). / 3%%.%%% u.m. - 8ivel 3 : )4 mai mare de 3.%%%.%%% .u.m. & ). / 3%%.%%% u.m. )alculati cele 3 praguri de rentabilitate. Determinati rezultatele pentru )41/ 3%%.%%% u.m.& )4!/ !.%%%.%%% u.m.& )43/ 3.!%%.%%% u.m. Rezolvare: (ra! de rentabilitate #)A*+R &'= &,% Rata $ar"ei "e1 / 1$%.%%%(!%' / 3$%.%%% u.m (cifra de afaceri la punctul de ec?ilibru . "e! / 3%%.%%% u.m "e3 / 3.$%%.%%% u.m -. ndicatori Direct costin! .

Se cunosc: )4 / 1.!%%.%%% u.m.@ )ost 9ariabil / 3!%.%%% u.m.@ ). / !>% %%% u.m.. !

)alcula1i: a. "ragul de rentabilitate@ ,ntervalul de sigutan12@ )oeficientul de siguranta dinamic. b. Determinati )4 care trebuie realizata pentru a ob1ine un profit de 3%%.%%% u.m. Rezolvare: Rata mar"ei = $ar"a%&A = #&A/&)'0.11%&A = #..211.111/221.111'0.11%..211.111 = -3 = 14(. rentabilitate = 251.111%Rata mar"ei = 251.111%14- = 211.111 u.m. ,ntervalul de siguran12 / 1.!%%.%%%-3%%.%%% / $%%.%%% u.m. cu c=t pot sa scada vanzarile (cifra de afaceri in valoare absoluta astfel <nc=t <ntreprinderea sa ajunga la rezultat % . Fs / $%%.%%%01%%(1.!%%.%%% / +1&CC' cu c=t pot sa scada vanzarile (cifra de afaceri in valoare relativa astfel <nc=t <ntreprinderea sa ajunga la rezultat % . b. 7 / )4- )9-)./ Earja G ). 7/ Earja- ). $ar"a= R6&, S7 &8N+AS97 RA9A $AR:7 = $ar"a%&A; S7 $(AR97 R7*A9 A *A &A R7<8*9A: R%&A = #$ar"a%&A' = &,%&A R%&A = 14- = &,%&A R%&A 6 &,%&A = 14#R6&,'%&A = 14D7& &A = #R6&,'%14- = 551.111%14-= ..-51.111 u.m.