Sunteți pe pagina 1din 52

CAIET DE SARCINI

- 7 MBRCMINTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

MBRCMI NTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD

CU P RI N S CAPITOLUL I ................................................................................................................................... 5 G EN ERA LI T T I ................................................................................................................................... 5


ART.1. OBI CT SI DO! NI" D A#LICAR .................................................................................................................................... 5 ART.$. D %INIR A TI#"RILOR D !I&T"RI AS%ALTIC .................................................................................................................................... 5

C A P I T O L U L II ................................................................................................................................... 6 NATURA, CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR ................................................................................................................................... 6


ART.'. A(R (AT .................................................................................................................................... 6 ART.4. %IL R .................................................................................................................................... 6 ART.5. LIANTI .................................................................................................................................... 6 ART.6. ADITI)I .................................................................................................................................... * ART.7. %IBR .................................................................................................................................... 1+ ART.,. CONTROL"L CALIT-TII !AT RIAL LOR .NAINT D ANROBAR .................................................................................................................................... 1+

C A P I T O L U L III ................................................................................................................................... 11 MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR ................................................................................................................................... 11


ART.*. CO!#O/ITIA !I&T"RILOR .................................................................................................................................... 11 ART.1+. CARACT RISTICIL %I/ICO-! CANIC AL !I&T"RILOR AS%ALTIC .................................................................................................................................... 1* ART.11. STATIA D AS%ALT Pag. 2 52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

.................................................................................................................................... $5 ART.1$. A"TORI/AR A STATI I D AS%ALT .................................................................................................................................... $7 ART.1'. %ABRICAR A !I&T"RILOR AS%ALTIC .................................................................................................................................... $7 ART.14. R (LAR A INSTALATI I D #R #ARAR A !I&T"RILOR AS%ALTIC .................................................................................................................................... $, ART.15. CONTROL"L %ABRICATI I .................................................................................................................................... $*

C A P I T O L U L III ................................................................................................................................... !1 MODUL DE PUNERE N OPER ................................................................................................................................... !1


ART.16. TRANS#ORT"L !I&T"RILOR AS%ALTIC .................................................................................................................................... '1 ART.17. L"CR-RI #R (-TITOAR .................................................................................................................................... '1 ART.1,. AST RN R A .................................................................................................................................... '$ ART.1*. CO!#ACTAR A .................................................................................................................................... '' ART.$+. TRATAR A S"#RA% T I .!BR-C-!INT I .................................................................................................................................... '4 ART.$1. CONTROL"L #"N RII .N O# R.................................................................................................................................... '5

CA P I T O LU L " ................................................................................................................................... !# CONDITII TE$NICE DE CALITATE ALE MBRCMI NTEI EXECUTATE ................................................................................................................................... !#
ART.$$. CARACT RISTICIL S"#RA% T I .!BR-C-!INT I .................................................................................................................................... ', ART.$'. L ! NT ( O! TRIC SI ABATARI LI!IT.................................................................................................................................... '*

C A P I T O L U L "I ................................................................................................................................... %& RECEPTIA LUCRRILOR ................................................................................................................................... %&


ART.$4. R C #TIA # %A/ D T R!INANT .................................................................................................................................... 4+ Pag. ! 52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

ART.$5. R C #TIA #R LI!INAR- 0LA T R!INAR A L"CR-RILOR1 .................................................................................................................................... 4+ ART.$6. R C #TIA %INAL.................................................................................................................................... 4+

ANEXA NR. 1 ................................................................................................................................... %1 UTILI'AREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE U'UR DIN BETON ASFALTIC ................................................................................................................................... %1 ANEXA NR. 2 ................................................................................................................................... %% MIXTUR ASFALTIC STABILI'AT CU FIBRE ................................................................................................................................... %% TESTUL SC$ELLENBERG ................................................................................................................................... %% ANEXA NR. ! ................................................................................................................................... %6 MBRCMI NTI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD ................................................................................................................................... %6 ANEXA NR. % ................................................................................................................................... %( UTILI'AREA GEOGRILELOR LA MBRCMI NTILE RUTIERE BITUMI NOASE ................................................................................................................................... %( ANEXA NR. 5 ................................................................................................................................... 51 UTILI'AREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE )GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE* LA MBRCMI NTILE RUTIERE BITUMI NOASE ................................................................................................................................... 51

Pag. %

52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

CAPITOLUL I G EN ERA LI T T I ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE 1.1. #re2entul caiet de sarcini c3ntine s4eci5icatiile te6nice 4ri7ind 89br:c:9intile bitu9in3ase rutiere cilindrate; e<ecutate la cald; din 9i<turi as5altice 4re4arate cu a=re=ate naturale; 5iler si bitu9 ne4ara5in3s si cu4rinde c3nditiile te6nice de calitate 4re7:2ute 8n SR 174- 1 si SR 174- $; care trebuie s: 5ie 8nde4linite la 4re4ararea; trans43rtul; 4unerea 8n 34er: si c3ntr3lul calit:tii 9aterialel3r si straturil3r e<ecutate. 1.$. Caietul de sarcini se a4lic: la c3nstructia; 93derni2area si reabilitarea dru9uril3r 4ublice si a str:2il3r; 4recu9 si la c3nstructia dru9uril3r de e<4l3atare. 1.'. Ti4ul de 89br:c:9inte bitu9in3as: cilindrat: la cald se stabileste 8n 4r3iect de c:tre #r3iectant. 1.4. #re7ederile 4re2entului caiet de sarcini nu se a4lic: 89br:c:9intil3r e<ecutate din 9i<turi cu nisi4uri bitu9in3ase sau e<ecutate cu 9i<turi as5altice recu4erate. ART.2. DEFINIREA TIPURILOR DE MIXTURI ASFALTICE $.1. .9br:c:9intile rutiere bitu9in3ase cilindrate sunt de ti4ul bet3anel3r as5altice cilindrate e<ecutate la cald; 5iind alc:tuite; 8n =eneral; din d3u: straturi si anu9e> - stratul su4eri3r; de u2ur:; la care se utili2ea2: ur9:t3arele ti4uri de 9i<turi as5altice> !AS%, si !AS% 16; 9i<turi as5altice stabili2ate cu 5ibre? !AS%,9 si !AS% 169; 9i<turi as5altice cu bitu9 93di5icat stabili2ate cu 5ibre? BA,; BA16 si BA$5; bet3ane as5altice b3=ate 8n criblur:; BAR16; bet3n as5altic ru=3s? BA#C16; bet3n as5altic cu 4ietris c3ncasat. - stratul in5eri3r; de le=atur:; la care se utili2ea2: ur9:t3arele ti4uri de 9i<turi as5altice> BAD$5; bet3n as5altic desc6is; cu criblur:? BAD#C$5; bet3n as5altic desc6is; cu 4ietris c3ncasat? BAD#S$5; bet3n as5altic desc6is; cu 4ietris s3rtat. $.$. .n ca2urile 8n care 89br:c:9intea bitu9in3as: cilindrat: se e<ecut: 8ntrun sin=ur strat; acesta trebuie s: 8nde4lineasc: t3ate c3nditiile cerute 4entru stratul de u2ur:. $.'. .9br:c:9intile bitu9in3ase cilindrate reali2ate cu bitu9 ne4ara5in3s 4entru dru9uri se 73r e<ecuta c3n53r9 STAS 174- $. .9br:c:9intile bitu9in3ase cilindrate reali2ate cu alte ti4uri de 9i<turi; se 73r e<ecuta c3n53r9 ur9:t3arel3r n3r9ati7e> AND 5'* - stabili2ate cu 5ibre de celul32:? AND 54* - reali2ate cu bitu9 93di5icat cu 43li9eri? AND 55' - reali2ate cu bitu9 aditi7at.

Pag. 5

52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

C A P I T O L U L II NATURA, CALITATEA SI PREPARAREA MATERIALELOR ART.!. AGREGATE '.1. #entru 89br:c:9inti bitu9in3ase se utili2ea2: un a9estec de s3rturi din a=re=ate naturale ne4relucrate si 4relucrate care trebuie s: 8nde4lineasc:; c3nditiile de calitate 8n c3n53r9itate cu 4re7ederile standardel3r du4: cu9 ur9ea2:> - cribluri s3rt 4-,; ,-16 sau 16- $5; c3n53r9 SR 667; tabelul ,? - nisi4 de c3ncasare +-4; c3n53r9 SR 667; tabelul 1+? - nisi4 natural s3rt +-4; c3n53r9 SR 66$; tabelul 5? - 4ietris si 4ietris c3ncasat; s3rturi 4-,; ,-16 si 16- $50'11; c3n53r9 SR 66$; tabelul 1+. Clasa 9ini9: a r3cii din care se 3btin a=re=atele naturale de carier:; 8n 5unctie de clasa te6nic: a dru9ului sau cate=3ria str:2ii; trebuie s: 5ie c3n53r9 SR 667; tabelul '. Caracteristicile 5i2ic3- 9ecanice ale r3cii de 4r37enient: a a=re=atel3r naturale de carier: trebuie s: 5ie c3n53r9 SR 667; tabelul $. A=re=atele naturale arti5iciale 73r res4ecta 4re7ederile SR N 1'+4'. T3ate a=re=atele 53l3site la reali2area 9i<turil3r as5altice; trebuie s: 5ie s4:late 8n t3talitate; 8nainte de a 5i intr3duse 8n instalatia de 4re4arare. %iecare ti4 si s3rt de a=re=ate trebuie de432itat se4arat 8n 4ad3curi; 4re7:2ute cu 4lat53r9e bet3nate; a7@nd 4ante de scur=ere a a4ei si 4ereti des4:rtit3ri; 4entru e7itarea a9estec:rii si i94uri5ic:rii a=re=atel3r. '.$. A4r37i2i3narea cu a=re=ate naturale se 7a 5ace du4: 7eri5icarea certi5icatel3r de c3n53r9itate care atest: calitatea acest3ra. ART.%. FILER %ilerul care se utili2ea2: la 89br:c:9inti rutiere bitu9in3ase este de calcar sau de cret:; c3n53r9 SR N 1'+4+ siAsau STAS 5'*; care trebuie s: 8nde4lineasc: ur9:t3arele c3nditii> - 5inetea 0c3ntinutul 8n 4arti 5ine +;1 991 9in. ,+B - u9iditatea 9a<. $B - c3e5icientul de 6idr35ilie 9a<. 1B. .n ca2ul 9i<turil3r as5altice stabili2ate cu 5ibre; 5ilerul trebuie s: c3res4und: 4re7ederil3r STAS 5'* si c3nditiei su4li9entare ca 9ini9u9 de 4articule sub +;+$ 99 s: 5ie de $+B. %ilerul se de432itea2: 8n 8nc:4eri ac34erite; 5erite de u9e2eal: sau 8n sil32uri cu 8nc:rcare 4neu9atic:. Nu se ad9ite 53l3sirea 5ilerului a=l39erat. ART.5. LIANTI 5.1. Liantii care se utili2ea2: la 4re4ararea 9i<turil3r as5altice cu4rinse 8n 4re2entul caiet de sarcini sunt> - bitu9 ne4ara5in3s 4entru dru9uri ti4 D 6+A,+ si ti4 D ,+A1++? - bitu9 93di5icat cu 43li9eri de ti4ul elast39eril3r ter934lastici liniari? - bitu9 aditi7at. Acestia se a4lic: 8n c3n53r9itate cu indicatiile din tabelul 1.

Pag. 6

52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Tabelul 1 Ti4ul 89br:c:9intii bitu9in3ase .9br:c:9inte bitu9in3as: din 9i<tur: as5altic: stabili2at: cu 5ibre> - strat de u2ur: 0cu ada3s de 5ibre1 Ti4ul liantului

- strat de le=:tur: 05:r: 5ibre1

Bitu9 ne4aara5in3s 4entru dru9uri; c3n53r9 SR 754> ti4 D 6+A,+ sau Bitu9 93di5icat cu 43li9eri Bitu9 ne4ara5in3s 4entru dru9uri; c3n53r9 SR 754> ti4 D 6+A,+

.9br:c:9inte bitu9in3as: cu bitu9 cu 43li9eri> - strat de u2ur: - strat de le=:tur:

Bitu9 93di5icat cu 43li9eri Bitu9 93di5icat cu 43li9eri sau Bitu9 ne4ara5in3s 4entru dru9uri; c3n53r9 SR 754> ti4 D 6+,+ Bitu9 aditi7at> - ti4 D 6+A,+a - 23na cli9ateric: cald: - ti4 D ,+A1++a - 23na cli9ateric: rece Bitu9 ne4ara5in3s 4entru dru9uri; c3n53r9 SR 754> - ti4 D 6+A,+ - 23na cli9ateric: cald: - ti4 D ,+A1++ - 23na cli9ateric: rece

.9br:c:9inte bitu9in3as: cu bitu9 aditi7at> - strat de u2ur: si strat de le=:tur: .9br:c:9inte bitu9in3as: cu bitu9 ne4ara5in3s 4entru dru9uri> - strat de u2ur: si strat de le=:tur:

/3nele cli9aterice sunt deli9itate c3n53r9 5i=urii *.

Pag. 7

52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Pag. #

52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Bitu9ul ne4ara5in3s 4entru dru9uri ti4 D 6+A,+ si ti4 D ,+A1++ trebuie s: 8nde4lineasc: c3nditiile 4re7:2ute de SR 754 si N3r9ati7ul AND 5'7 si 3 ade2i7itate de 9ini9u9 ,+B 5at: de a=re=atele naturale utili2ate la lucrarea res4ecti7:. .n ca2 c3ntrar se utili2ea2: bitu9 aditi7at. 5.$. C3n53r9 N3r9ati7ului AND 54*; 4ct. 1.1.$ si 1.1.'; 8n sc34ul cresterii re2istentei la de53r9atii 4er9anente la te94eraturi ridicate si a re2istentei la 5isurare la te94eraturi sc:2ute; 89br:c:9intile bitu9in3ase; 4e dru9uri de clasa te6nic: ICIII si 4e str:2i de cate=3rie te6nic: I si II; cu tra5ic =reu si 53arte =reu si la alte lucr:ri s4eciale 0l3curi de 4arcare; 23ne cu acceler:ri si deceler:ri 5rec7ente; etc.1 se 73r e<ecuta cu bitu9 93di5icat cu 43li9eri. .n ca2ul utili2:rii bitu9ului 93di5icat se 73r res4ecta 4re7ederile N3r9ati7ului AND 54* si cele din AN &A NR. 1 la 4re2entul caiet de sarcini. 5.'. .n 5unctie de calitatea bitu9ului si natura a=re=atel3r; 8n cadrul testel3r 4reli9inare se 7a stabili utilitatea aditi7:rii bitu9ului. Se 7a 53l3si nu9ai bitu9 aditi7at; 8n ca2ul 8n care ade2i7itatea bitu9ului 4ur 5at: de a=re=ate naturale este 9ai 9ic: de ,+B; indi5erent de clasa te6nic: a dru9ului sau de cate=3ria te6nic: a str:2ii; la care se 53l3seste. Bitu9ul de ba2: 53l3sit la 4re4ararea bitu9ului aditi7at ti4 D 6+A,+a si ti4 D ,+A1++a este bitu9ul ti4 D 6+A,+ si res4ecti7 ti4 D ,+A1++; care trebuie s: c3res4und: 4re7ederil3r SR 754 si N3r9ati7ului AND 5'7. #re4ararea bitu9ului aditi7at se e5ectuea2: c3n53r9 N3r9ati7 AND 55'. 5.4. Bitu9ul; bitu9ul 93di5icat cu 43li9eri si bitu9ul aditi7at se de432itea2: se4arat; 4e ti4uri de bitu9; ast5el> - bitu9ul se de432itea2: 8n re2er73are 9etalice 4re7:2ute cu siste9 de 8nc:l2ire cu ulei; siste9 de 8nre=istrare a te94eraturil3r 04entru ulei si bitu91; =ur: de aerisire; 4394e de recirculare? - bitu9ul 93di5icat cu 43li9eri se de432itea2: 8n reci4ienti 9etalici 7erticali; 4re7:2uti cu siste9 de 8nc:l2ire cu ulei; siste9 de recirculare sau a=itare 4er9anent:; 4entru e7itarea se4ar:rii c3943nentl3r si siste9 de 8nre=istrare a te94eraturii. Se rec39and: ca 4eri3ada de st3care s: nu de4:seasc: 9a<i9u9 $ 2ile; iar te94eratura bitu9ului 93di5icat 4e 4eri3ada de de432itare trebuie s: 5ie de 9ini9u9 14+ 3 C? - bitu9ul aditi7at se de432itea2: 8n re2er73are 9etalice 4re7:2ute cu siste9 de 8nc:l2ire cu ulei; 4394e de recirculare; siste9 de 8nre=istrare a te94eraturii 04entru ulei si bitu91; =ur: de aerisire. Se rec39and: ca 4eri3ada de st3care s: nu de4:seasc: ' 2ile; iar te94eratura bitu9ului aditi7at 4e 4eri3ada de de432itare s: 5ie de 01$+C14+1 3 C. 5.5. #entru a93rs:ri si badiD3n:ri se 7a 53l3si e9ulsie bitu9in3as: cu ru4ere ra4id: sau bitu9 t:iat; cu res4ectarea 4re7ederil3r STAS ,,77. 9ulsia bitu9in3as: cati3nic: se 7a de432ita 8n re2er73are 9etalice 7erticale; cur:tate 8n 4realabil; 4re7:2ute cu 4394e de recirculare si e7entual cu siste9 de 8nc:l2ire. ART.6. ADITI"I Aditi7ii utili2ati 4entru 4re4ararea bitu9ului aditi7at 53l3sit la e<ecutia 89br:c:9intil3r bitu9in3ase sunt 4r3duse tensi3acti7e; cu c39432itie si structur: s4eci5ic: 43lar- a43lar:; c3n53r9 cel3r 4re7:2ute 8n declaratia de c3n53r9itate a calit:tii e9is: de 4r3duc:t3r. Aditi7ii trebuie s: 5ie a=re9entati te6nic c3n53r9 re=le9ent:ril3r 8n 7i=3are. Aditi7ii trebuie s: 8nde4lineasc: ur9:t3arele c3nditii de ba2:> - se 5ie c394atibili cu bitu9ul? - s: 5ie stabili ter9ic 4@n: la 9ini9u9 $++ 3 C? - s: a9eli3re2e ade2i7itatea bitu9ului 5at: de a=re=atele naturale; 5:r: a a5ecta celelalte caracteristici ale acestuia? - s: nu 5ie t3<ici; c3r32i7i sau in5la9abili.
Pag. ( 52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Ti4ul de aditi7 si d32aDul acestuia 8n bitu9 se stabilesc 4e ba2a unui studiu 4reli9inar e5ectuat de un lab3rat3r aut3ri2at; tin@ndu- se sea9a de res4ectarea c3nditiil3r te6nice i94use. Aditi7ii care se intenti3nea2: a se utili2a; 73r 5i su4usi a4r3b:rii In=inerului. #entru 5iecare aditi7 la care se cere a4r3barea; Antre4ren3rul 7a 4re2enta a=re9entul te6nic si certi5icatul de c3n53r9itate a calit:tii. ART.7. FIBRE %ibrele care 43t 5i 53l3site la 4re4ararea 9i<turii as5altice stabili2ate cu 5ibre; 4entru e<ecutia 89br:c:9intil3r bitu9in3ase; sunt 5ibre sau =ranule din celul32:; bitu9ate sau nebitu9ate; trebuie s: 5ie a=re9entate te6nic c3n53r9 re=le9ent:ril3r 8n 7i=3are. Ti4ul si d32aDul de 5ibre 8n 9i<tura as5altic: se stabilesc 4e ba2a unui studiu 4reli9inar e5ectuat de un lab3rat3r aut3ri2at; cu res4ectarea ur9:t3arel3r c3nditii te6nice> - e4ru7etele cilindrice ti4 !ars6all se 73r c3n5ecti3na; 8n 5unctie de intensitatea de tra5ic; la te94eratura de 1'5 E 5 3C; c3n53r9 re=le9ent:ril3r 8n 7i=3are; iar 8ncerc:rile 4e e4ru7etele cilindrice ti4 !ars6all se 73r 5ace c3n53r9 STAS 1'',- $. ART.#. CONTROLUL CALITTII MATERIALELOR NAINTE DE ANROBARE !aterialele destinate 5abric:rii 9i<turil3r as5altice 4entru 89br:c:9intile bitu9in3ase; se 7eri5ic: 8n c3n53r9itate cu 4rescri4tiile din standardele 8n 7i=3are ale 9aterialel3r res4ecti7e si SR 174- $ 4ct. '.1; 4entru asi=urarea c3nditiil3r ar:tate la art. '; 4; 5 si 6 din 4re2entul caiet de sarcini.

Pag. 1&

52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

C A P I T O L U L III MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR ART.(. COMPO'ITIA MIXTURILOR *.1. !i<turile as5altice at@t 4entru stratul de u2ur: c@t si 4entru stratul de le=:tur:; 43t 5i reali2ate inte=ral din a=re=ate naturale de carier: sau din a9estec de a=re=ate naturale de carier: si de balastier:; 5unctie de ti4ul 9i<turii as5altice c3n53r9 tabelului $. Tabelul $ Ti4ul 9i<turii as5altice A=re=ate naturale utili2ate - criblur: s3rt 4-, si ,-16 !i<turi as5altice stabili2ate cu 5ibre - nisi4 de c3ncasare s3rt +-4 - 5iler - criblur: s3rt 4-, si ,-16 Bet3n as5altic ru=3s - nisi4 de c3ncasare s3rt +-4 - 5iler - criblur: s3rt 4-,; ,-16 si 16- $5 Bet3ane as5altice b3=ate cu criblur: - nisi4 de c3ncasare s3rt +-4 - nisi4 natural s3rt +-4 F1 - 5iler - 4ietris c3ncasat s3rt 4-,; ,-16; 16- $5 Bet3n as5altic cu 4ietris c3ncasat - nisi4 natural s3rt +-4 - 5iler - criblur: s3rt 4-,; ,-16 si 16- $5 Bet3n as5altic desc6is cu criblur: - nisi4 de c3ncasare s3rt +-4 - nisi4 natural s3rt +-4 F1 - 5iler - 4ietris c3ncasat s3rt 4-,; ,-16 si 16- $5 Bet3n as5altic desc6is cu 4ietris - nisi4 de c3ncasare s3rt +-4 c3ncasat - nisi4 natural s3rt +-4 F1 - 5iler - 4ietris s3rt 4-,; ,-16 si 16- $5 Bet3n as5altic desc6is cu 4ietris - nisi4 de c3ncasare s3rt +-4 s3rtat - nisi4 natural s3rt +-4 F1 - 5iler F1 C3n53r9 n3tei de la tabelul 4.

C39432itia 9i<turii as5altice se stabileste 4e ba2a unui studiu 4reli9inar a4r35undat; tin@ndu- se sea9a de res4ectarea c3nditiil3r te6nice 4reci2ate 8n 4rescri4tiile te6nice i94use de caietul de sarcini. Studiul 8l 5ace Antre4ren3rul 8n cadrul lab3rat3rului s:u aut3ri2at; sau 8l c39and: la un lab3rat3r aut3ri2at. *.$. %3r9ula de c39432itie; stabilit: 4entru 5iecare cate=3rie de 9i<tur:; sustinut: de studiile si 8ncerc:rile e5ectuate 894reun: cu re2ultatele 3btinute se su4une a4r3b:rii In=inerului. Aceste studii c3943rt: cel 4utin 8ncercarea !ars6all 0stabilitatea la 6+ 3C? indicele de cur=ere- 5luaD - la 6+ 3 C; densitatea a4arent:; abs3rbtia de a4:1; 4entru cinci c3ntinuturi de liant re4arti2ate de 3 4arte si de alta a c3ntinutului de liant 4restabilit. La c3n5ecti3narea e4ru7etel3r !ars6all c3n53r9 STAS 1'',A1; nu9:rul de l37ituri 73r 5i de 75 4entru straturile de 89br:c:9inte la dru9uri de clasa te6nic: I; II; III 0res4ecti7 str:2i de cate=3ria I; II; III1 si 5+ l37ituri 4entru straturile de 89br:c:9inte 4entru celelalte clase si cate=3rii.
Pag. 11 52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Du4: 7eri5icarea caracteristicil3r 3btinute 4entru c39432itia 4r34us:; In=inerul; dac: nu are 3biectiuni sau e7entuale 4r34uneri de 93di5icare; acce4t: 53r9ula 4r34us: de Antre4ren3r. *.'. T3ate d32aDele 4ri7ind a=re=atele si 5ilerul; sau unele ada3suri; sunt stabilite 8n 5unctie de =reutatea t3tal: a 9aterialului =ranular 8n stare uscat:; inclusi7 4:rtile 5ine? d32aDul de bitu9 se stabileste la 9asa t3tal: a 9i<turii. *.4. Li9itele 4r3centel3r s3rturil3r c3943nente din a=re=atul t3tal sunt date 8n tabelul '. *.5. (ranul32itatea a=re=atel3r naturale care trebuie s: 5ie asi=urat: 4entru 5iecare ti4 de 9i<tur: as5altic: este indicat: 8n tabelul 4 si 8n 5i=urile 1; $; '; 4; 5; 6; 7 si ,.

Pag. 12

52

Strat de u2ur: %ractiuni de a=re=ate naturale din a9estecul t3tal Ti4ul 9i<turii as5altice BA , BA ,a BA 16 BA 169 BA 16a ,C1' BA $5 BA $5a BAR 16 BAR 169 BAR 16a ,C11 !AS% , !AS% ,9 11C14 !AS% 16 !AS%16 9 1+C14 BA#C 16 *C1' BAD $5 BAD $59 BAD $5a $C7

Tabelul ' Strat de le=:tur: BAD#C$5 BAD#C $5a $C7 BAD#S $5 BAD#S $5a $C7

%iler si 5ractiuni din nisi4uri sub +;1 99; B %iler si nisi4 5ractiunea 0+;1C41 99; B Cribluri cu di9ensiunea 4este 4 99; B #ietris c3ncasat cu di9ensiunea 4este , 99; B #ietris s3rtat cu di9ensiunea 4este , 99; B NOT->

,C14

6C1'

Di5erent: 4@n: la 1++B $$C44 '4C5, '*C6+ 47C61 45C6+ 6'C75 55C7$ -

1,C'4 -

'*C5, -

'*C5,

C3ntinutul de 5iler 4entru bet3anele as5altice desc6ise este de 9ini9u9 $B.

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Tabelul 4 !:ri9ea 3c6iului sitei; c3n53r9 SR N *''- $ BA , BA ,a BA 16 BA 169 BA 16a 66C,5 4$C66 '+C55 $$C4$ 1,C'5 11C$5 *C1' %i=ura $ Ti4ul 9i<turii BA $5 BAR 16 !AS% , BA $5a BAR !AS%, 169 9 BAR 16a Treceri 4rin site cu 3c6iuri *+C 1++ 7$C*+ *+C1++ 54C,+ 61C74 *5C 1++ 4+C61 '*C5' 4+C55 '+C5+ '+C4$ 1*C$, $+C4+ $1C'1 16C$$ 15C'5 1,C$5 1'C$+ ,C$5 11C15 1$C16 6C1' *C11 11C14 %i=ura %i=ura 4 %i=ura ' 5 as5altice !AS% 16 !AS%16 9 BAD$5; BAD$59; BAD $5a; BAD#C $5; BAD#C $5a; BAD#S $5; BAD#S $5a 4:trate - SR N *''- $ *+C1++ BA#C 16 *5C1++ 66C,$ 4$C66 '+C55 $1C4$ 1,C'5 11C$5 *C1' %i=ura 7 7'C*+ 4$C61 $,C45 $+C'5 14C'$ 1+C'+ 5C$+ $C7 %i=ura ,

$5 99 16 99 , 99 4 99 $ 99 1 99 +;6' 99 +;$+ 99 +;1+ 99 /3na de =ranul32itate a a9estecului de a=re=ate naturale NOTA>

*+C 1++ 56C7, '+C55 $$C4$ 1,C'5 11C$5 *C1' %i=ura 1

*+C1++ 44C5* $5C'7 $+C$5 1*C$$ 1'C$+ 11C15 1+C14 %i=ura 6

La bet3anele as5altice b3=ate 8n criblur: destinate stratului de u2ur: si la bet3anele as5altice desc6ise 4entru stratul de le=:tur: se 53l3seste nisi4 de c3ncasaD sau un a9estec de nisi4 de c3ncasaD cu nisi4 natural; din care nisi4ul natural este 8n 4r343rtie de 9a<i9u9> - $5B 4entru BA, si BA16? - '+B 4entru BA$5? - 5+B 4entru BAD$5.

Pag. 1%

52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Pag. 16

52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Pag. 17

52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Pag. 1#

52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

*.6. C3ntinutul 34ti9 de liant se stabileste 4rin studiile 4reli9inare de lab3rat3r c3n53r9 STAS 1'',A1; $; ' si trebuie s: se 8ncadre2e 8ntre li9itele rec39andate 8n tabelul 5. Tabelul 5 C3ntinutul de Clasa Cate=3ria Ti4ul stratului Ti4ul 9i<turii as5altice liant din 9asa te6nic: a te6nic: a 9i<turii as5altice dru9ului str:2ii B !AS% ,; !AS% ,9 6;7C7;5 IC) ICI) !AS% 16; !AS% 169 6;5C7;5 IC) ICI) BAR 169; BAR 16a 5;7C6;$ ICIII ICIII BAR 16 5;7C6;$ IICIII IICIII Strat de u2ur: BA 169 6;+C7.+ ICII ICII 6;'C7;' III III 6;+C7;+ II II BA 16; BA 16a 6;'C7;' III III 6;5C7;5 I)C) I) BA ,; BA ,a 6;5C7;5 I)C) I) BA $5; BA $5a 5;5C7;+ I)C) I) BA#C 16; BA#C 16a 6;+C7;5 I)C) I) BAD $59 4;+C5;+ ICIII ICIII Strat de BAD $5; BAD $5a 4;+C5;+ IC) ICI) le=:tur: BAD#C $5; BAD#C $5a 4;+C5;+ IIIC) IIICI) BAD#S $5; BAD#S $5a 4;+C5;+ I)C) I) *.7. Ra43rtul 5iler>liant rec39andat 4entru ti4urile de 9i<turi as5altice este c3n53r9 tabelului 6. Tabelul 6 Ti4ul stratului Ti4ul 9i<turii as5altice Ra43rt 5iler>liant 0rec39andat1 Bet3ane as5altice ru=3ase 1;6C1;, Bet3ane as5altice b3=ate 8n criblur:> Strat de u2ur: - cu di9ensiunea 9a<i9: a =ranulei de 1;'C1;, 16 99 - cu di9ensiunea 9a<i9: a =ranulei de 1;1C1;, $5 99 Bet3n as5altic cu 4ietris c3ncasat 1;6C1;, Strat de Bet3ane as5altice desc6ise +;5C1;4 le=:tur: *.,. C3ntinutul de 5ibre acti7e 8n 9i<turile as5altice stabili2ate cu 5ibre !AS% , si !AS% 16 7a 5i 8n li9itele 0+;'...1;+1B din 9asa 9i<turii as5altice; 8n 5unctie de ti4ul 5ibrei utili2ate. C3ntinutul 34ti9 de 5ibre se stabileste 4rin studii 4reli9inare de lab3rat3r; de c:tre un lab3rat3r de s4ecialitate aut3ri2at; tin@ndu- se sea9a de res4ectarea c3nditiil3r te6nice 4re7:2ute. ART.1&. CARACTERISTICILE FI'ICO- MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE 1+.1. Caracteristicile 5i2ic3- 9ecanice ale 9i<turil3r as5altice se deter9in: 4e c3r4uri de 4r3b: ti4 !ars6all si c3n5ecti3nate din 9i<turi as5altice 4re4arate 8n lab3rat3r 4entru stabilirea d32aDel3r 34ti9e si din 4r3be 4rele7ate de la 9ala<3r sau
Pag. 1( 52

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

de la asternerea 4e 4arcursul e<ecutiei; 4recu9 si din straturile 89br:c:9intii =ata e<ecutate. #rele7area 4r3bel3r de 9i<turi as5altice 4e 4arcursul e<ecutiei lucr:ril3r; 4recu9 si din stratul =ata e<ecutat; se e5ectuea2: c3n53r9 SR N 1$6*7- $7. 1+.$. .n li4sa un3r dis432itii c3ntrare 4re7ederil3r caietului de sarcini s4eciale; caracteristicile 5i2ic3- 9ecanice ale 9i<turil3r as5altice 4re4arate cu bitu9 ne4ara5in3s 4entru dru9uri si cu bitu9 aditi7at; trebuie s: 8nde4lineasc:; 8n ti94ul studiului de lab3rat3r si 8n ti94ul c3ntr3alel3r de 5abricatie; c3nditiile ar:tate 8n tabelele 7 si ,.

Pag. 2&

52

Ti4ul 9i<turii as5altice BA BA BA BA , $5 ,a $5a D D D D D D

Ti4ul bitu9ului 6+A,+ 6+A,+a ,+A1++ ,+A1++a 6+A,+ 6+A,+a

Clasa te6nic: a dru9ului I)C) I)C) II III I)C) II III I)C) I II III ICII III I)C) I)C) IC) IC) IIIC) IIIC) I)C) I)C)

Cate=3ria te6nic: a str:2ii I) I) II III I) II III I)C) I II III ICII III I) I) ICI) ICI) IIICI) IIICI) I) I)

Tabelul 7 Caracteristicile 4e e4ru7ete cilindrice ti4 !ars6all Stabilitatea Indicele de Ra43rt SAI; Densitatea Abs3rbtia 0S1 la 6+ 3C; cur=ere 0I1; a4arent: de a4:; GN; 9in 99 GN; 99 G=A9 ' ; B 73l 9ini9u 9 6;+ 1;5C4;5 1;'C4;+ $'++ $C5 5;5 1;5C4;5 1;$C';6 ,;5 7;5 6;5 ,;+ 7;+ 6;+ *;+ ,;5 ,;+ ,;5 7;5 6;+ 5;5 5;+ 4;5 4;5 4;+ 4;5 4;+ 1;5C';5 1;5C4;+ 1;5C4;5 1;5C4;+ 1;5C4;+ 1;5C4;5 1;5C';+ 1;5C';+ 1;5C';+ 1;5C4;+ 1;5C4;+ 1;5C4;5 1;5C4;5 1;5C4;5 1;5C4;5 1;5C4;5 1;5C4;5 1;5C4;5 1;5C4;5 $;4C5;6 1;,C5;+ 1;4C4;' $;+C5;' 1;7C4;6 1;'C4;+ ';+C6;+ $;,C5;6 $;6C5;' $;1C5;6 1;,C5;+ 1;'C4;+ 1;$C';6 1;1C';' $$5+ 1;+C';+ 1;+C';+ $$5+ +;*C$;6 1;+C';+ $$5+ +;*C$;6 $C5 $C5 $C5

BA 16 BA 16a

$'++

$C5

D ,+A1++ D ,+A1++a D 6+A,+ D 6+A,+a

BAR 16 BAR 16a

$'++

'C5

BA#C 16 BA#C 16a BAD $5 BAD $5a BAD#C $5 BAD#C $5a BAD#S $5 BAD#S $5a

D D D D D D D D D D D D D D D D D D

,+A1++ ,+A1++a 6+A,+ 6+A,+a ,+A1++ ,+A1++a 6+A,+ 6+A,+a ,+A1++ ,+A1++a 6+A,+ 6+A,+a ,+A1++ ,+A1++a 6+A,+ 6+A,+a ,+A1++ ,+A1++a

$'++

$C5

Lucrari de Reabilitare DN76

5 R14 Beius - Oradea

Caiet de Sarcini

Pag. 22

52

Caracteristica

Tabelul , Ti4ul 9i<turii as5altice BAR 16; BAR 16a; BAD $5; BAD $5a; BA 16; BA 16a; BA BAD#C $5; BAD#C ,; BA ,a; BA $5; BA $5a; BAD#S $5; $5a BAD#S $5a 5;+ 76++ 4$++ '6++ *;5 '6++ '+++ 4<1+ 5

Caracteristici 4e cilindri c3n5ecti3nati la 4resa de c394actare =irat3rie> - )3lu9 de =3luri la ,+ de =iratii; B; 9a< - )3lu9 de =3luri la 1$+ de =iratii; B; 9a< Re2istenta la de53r9atii 4er9anente> %luaD dina9ic la 4+ 3C si 1,++ 4ulsuri; 1+ -4 99; 9a< !3dulul de elasticitate la 15 3 C; !#a; 9in> - 23n: cli9ateric: cald: - 23n: cli9ateric: rece Re2istent: la 3b3seal:> nu9:rul de cicluri 4@n: la 5isurare la 15 3C; 9in

1+.'. Caracteristicile 5i2ic3- 9ecanice ale 9i<turil3r as5altice 4re4arate cu bitu9 93di5icat trebuie s: se 8ncadre2e 8n li9itele din tabelul *. Tabelul * Caracteristica Ti4ul 9i<turii as5altice BA 169 BAR 169 BAD $59 Caracteristici 4e e4ru7ete cilindrice ti4 !ars6all> - Stabilitate 0S1 la 6+ 3 C; HN; 9in 1+;+ 1+;+ ,;+ - Indice de cur=ere 0I1 la 6+ 3C; 99 $;+C';5 $;+C';5 $;+C';5 - Densitate a4arent:; G=A9 ' ; 9in $'5+ $'5+ $'++ - Abs3rbtie de a4:; B 73l $C5 'C5 'C6 Caracteristici 4e cilindri c3n5ecti3nati cu 4resa de c394actare =irat3rie> - )3lu9 de =3luri la ,+ de =iratii; B; 9a< 5;+ 5;+ - )3lu9 de =3luri la 1$+ de =iratii; B; 9a< *;5 Re2istenta la de53r9atii 4er9anente %luaD dina9ic la 4+ 3 C si 1,++ 4ulsuri; 1+ -4 99; $*++ $,++ 9a< !3dulul de elasticitate la 15 3 C; !#a; 9in 45++ 45++ 4+++ Re2istenta la 3b3seal:> nu9:rul de cicluri 4<1+ 5 4@n: la 5isurare; la 15 3C; 9in 1+.4. Caracteristicile 5i2ic3- 9ecanice ale 9i<turil3r as5altice stabili2ate cu 5ibre trebuie s: se 8ncadre2e 8n li9itele din tabelul 1+.

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

Caracteristica

Test Sc6ellenber=; B; 9a< Caracteristici 4e e4ru7ete cilindrice ti4 !ars6all> - Stabilitate 0S1 la 6+ 3 C; HN; 9in - Indice de cur=ere 0I1 la 6+ 3C; 99 - Densitate a4arent:; G=A9 ' ; 9in - )3lu9 de =3luri; B Re2istenta la de53r9atii 4er9anente> - %luaD dina9ic la 4+ 3 C si 1,++ 4ulsuri; 1+ -4 99; 9a< - )ite2a de de53r9atie la 3rnieraD 0)DO#1; 99A6> Nu9:rul 9ediu de 7e6icule 11 > J 15++; 9a< 15++C'+++; 9a< '+++C6+++; 9a< K 6+++ - Ad@nci9ea 5:=asului; 99> Nu9:rul 9ediu de 7e6icule 11 > J 15++; 9a< 15++C'+++; 9a< '+++C6+++; 9a< K 6+++ !3dulul de elasticitate la 15 3 C; !#a; 9in De53r9atia 4er9anent: la 3b3seal: 0'6++ i94ulsuri1 la 15 3 C; 1+ -4 ; 9a<

Tabelul 1+ Ti4ul 9i<turii as5altice !AS%,; !AS%,9 !AS%16; !AS% 169 +;$ +;$ 7;+ 1;5C';5 $'++ 'C4 1++++ Te94eratura 45 3 C$1 6;+ 4;+ $;+ J $;+ 6+ 3 C'1 ,;+ 6;+ ';5 J ';5 7;+ 1;5C';5 $'++ 'C4 1++++ Te94eratura 45 3 C$1 6;+ 4;+ $;+ J $;+ 6+ 3C'1 ,;+ 6;+ ';5 J ';5

6;+ *;+ 5;+ ,;+ 4;+ 7;+ J 4;+ J 7;+ 4+++ 1$++

6;+ *;+ 5;+ ,;+ 4;+ 7;+ J 4;+ J 7;+ 45++ 1+++

NOT > 1 - )e6icule de trans43rt 9ar5: si aut3bu2e; 8n $4 6; calculat 4entru tra5icul de 4ers4ecti7:. $ - /3n: cli9ateric: rece ' - /3n: cli9ateric: cald: !i<turile as5altice stabili2ate cu 5ibra 4entru stratul de u2ura se reali2ea2a din a=re=ate naturale de cariera. #r3centul de su4ra5ata s4arta 0c3ncasata1 a a=re=atel3r 7a 5i; L M1++. Li9itele 4r3centel3r de a=re=ate naturale si de 5iler din cantitatea t3tala de a=re=ate sunt 4re2entate 8n tabelul 4. /3na de =ranul32itate a a9estecului de a=re=ate naturale este cu4rinsa 8n tabelul 4. Bitu9ul; 5ilerul; 5ibra; alti aditi7i 0cu e<ce4tia cel3r inc3r43rati 8n bitu91 se 73r ra43rta la 1++B 9i<tura. C3ntinutul 34ti9 de liant se stabileste 4rin studii 4reli9inare de lab3rat3r 4rin 9et3d3l3=ii 4re7a2ute de re=le9entarile te6nice 8n 7i=3are; de catre un lab3rat3r de s4ecialitate aut3ri2at sau acreditat. Li9itele rec39andate 4entru e5ectuarea studiil3r 4reli9inare de lab3rat3r 8n 7ederea stabilirii c3ntinutului 34ti9 de liant; sunt 4re2entate in tabelul 4 si au la ba2a 3 9asa 73lu9ica 9edie a a=re=atel3r de $;65+ !=A9' . #entru alte 7al3ri ale 9asei 73lu9ice a a=re=atel3r c3ntinutul de bitu9 se 7a c3recta cu un c3e5icient aM$;65+Ad; unde d este 9asa 73lu9ica reala 09edie1 a a=re=atel3r; in !=A9' si se deter9ina c5.SR
Pag. 2% 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

N1+*7A6. #entru 4re4ararea 9i<turil3r as5altice stabili2ate cu 5ibra se 7a utili2a bitu9 4urAaditi7at sau bitu9 93di5icatA93di5Ncat si aditi7at cu O 4enetratie de 9a<i9 ,+ 0+;1991. C3ntinutul de 5ibre acti7e 8n 9i<turile as5altice stabili2ate cu 5ibre !AS% , si !AS% 16 7aria2a 8n li9itele +;'... 1;+B din 9asa 9i<turii as5altice; 8n 5unctie de ti4ul si e5icienta 5ibrei utili2ate. C3ntinutul 34ti9 de 5ibre se stabileste 4rin studii 4reli9inare de lab3rat3r; de catre un lab3rat3r de s4ecialitate aut3ri2at sau acreditat 4e ba2a testului Sc6ellenber= 09a<. +;$B1 si a stabilitatii !ars6all; care trebuie sa 5ie de 9in.7;+ HN. Caracteristicile 5i2ic3- 9ecanice ale 9i<turil3r as5altice stabili2ate cu 5ibre trebuie sa se 8ncadre2e 8n li9itele din tabelul 1+. #entru 9i<tura as5altica stabili2ata cu 5ibre; 73lu9ul de =3luri se deter9ina c3n53r9 SR N 1$6*7- ,; 4e e4ru7ete cilindrice ti4 !ars6all; c3n5ecti3nate c3n53r9 SR N 1$6*7- '+; cu 9entiunea ca se a4lNca 75 l37ituri. 1+.5. Deter9inarea caracteristicil3r 5i2ic3- 9ecanice 4e e4ru7ete cilindrice ti4 !arsDall; ale 9i<turil3r as5altice cu bitu9; bitu9 93di5icat si bitu9 aditi7at se 5ace c3n53r9 SR N 1$6*7A'4. 1+.6. Caracteristicile 4re7:2ute 8n tabelele ,; * si 1+ se deter9in: c3n53r9 9et3d3l3=iil3r 4re7:2ute de re=le9ent:rile te6nice 8n 7i=3are. Testul Sc6ellenber= se e5ectuea2: c3n53r9 ane<ei $. 1+.7. Bitu9ul c3ntinut 8n 9i<tura as5altic: 4rele7at: 4e 4arcursul e<ecutiei lucr:ril3r; de la 9ala<3r sau de la asternere; trebuie s: 4re2inte un 4unct de 8n9uiere IB cu 9a<i9u9 * 3C 9ai 9are dec@t bitu9ul initial utili2at la 4re4ararea 9i<turii as5altice res4ecti7e. Se e<ce4tea2: 7eri5icarea bitu9ului din 9i<turile as5altice ti4 !AS%. Deter9inarea 4unctului de 8n9uiere IB se 5ace c3n53r9 STAS 6+. #rele7area 9i<turii as5altice se 5ace c3n53r9 SR N 1$6*7- $7; iar 4re=:tirea 4r3bel3r de 9i<tur: as5altic: 8n 7ederea e<tra=erii bitu9ului din 9i<tura as5altic: se 5ace c3n53r9 SR N 1$6*7- $,. <tra=erea si recu4erarea bitu9ului din 9i<tur:; 4entru deter9inarea acestuia; se 5ace c3n53r9 SR N 1$6*7- 1; SR N 1$6*7- ' si SR N 1$6*7- 4. .n ca2ul 8n care nu se dis4une de a4aratura 4re7:2ut: de SR N 1$6*7- ' sau SR N 1$6*7- 4; recu4erarea bitu9ului se 5ace c3n53r9 STAS 1'',- $. ART.11. STATIA DE ASFALT Statia de as5alt 7a trebui s: 5ie d3tat: si s: 4re2inte caracteristici te6nice care s: 4er9it: 3btinerea 4er53r9antel3r cerute de di5eritele cate=3rii de 9i<turi 4re7:2ute de Caietul de sarcini. 11.1. I+,-a.a -/ a 01 2312a3 a3 1 a 4/5-63/.73 a,8a.-/91 11.1.1. Centralele de 4re4arare trebuie s: 5ie aut39ati2ate si d3tate cu dis432iti7e de 4red32are; uscare; res3rtare si d32are =ra7i9etric: a a=re=atel3r naturale; d32are =ra7i9etric: sau 73lu9etric: a bitu9ului si 5ilerului; 4recu9 si dis432iti7 de 9ala<are 53rtat: a a=re=atel3r cu liantul bitu9in3s. Res3rtarea este 3bli=at3rie 4entru instalatiile 8n 5lu< disc3ntinuu. .n ca2ul instalatiil3r 8n 5lu< c3ntinuu; c3rectia de u9iditate; res4ecti7 c3relarea cantit:tii de a=re=at natural t3tal cu cantitatea de bitu9 intr3dus: 8n usc:t3r- 9ala<3r se 5ace aut39at; 4e c394uter. 11.1.$. Indi5erent de ti4ul instalatiei; aceasta trebuie d3tat: cu siste9e de 8nre=istrare si a5isare a te94eraturii bitu9ului; a a=re=atel3r naturale si a 9i<turii
Pag. 25 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

as5altice si s: asi=ure 3 4reci2ie a d32:rii de E 'B 4entru a=re=atele naturale si de E $B 4entru bitu9 si 5iler. .n ca2ul d32:rii 73lu9etrice a bitu9ului se 7a tine sea9a de 5a4tul c: densitatea acestuia; 7aria2: cu te94eratura ast5el 8nc@t la 15+ 3 CC1,+ 3C; 1 G= de bitu9 rutier are un 73lu9 de 01;+*C1;111 l. 11.1.'. Instalatia de 4re4arare a 9i<turil3r as5altice trebuie s: aib: ca4acitatea de 5abricatie de 9ini9u9 ,+ tA6 la 3 u9iditate de 5B. 11.2. S-79a31a, :+9;.</31a ,/ 07<a3 1a =/-64 6.6/ 11.$.1. Statia de as5alt trebuie s: aib: re2er73are 4entru de432itarea unei cantit:ti de bitu9 9ai 9are sau cel 4utin e=al: cu 9edia 2ilnic: de c3nsu9. %iecare dintre re2er73are trebuie s: aib: un indicat3r de ni7el =radat si un dis432iti7 de 8nc:l2ire a liantului 4@n: la te94eratura necesar:; e7it@ndu- se su4ra8nc:l2irea acestuia. Se inter2ice 8nc:l2irea a=re=atel3r naturale si a bitu9ului 4este 1*+ 3C; 8n sc34ul e7it:rii 93di5ic:rii caracteristicil3r liantului; 8n 4r3cesul te6n3l3=ic. 11.$.$. #entru c3ntr3lul te94eraturii; re2er73arele calde; reci4ientele de bitu9 si ec6i4a9entul de uscare trebuie s: 5ie d3tate cu ter939etre; a c:r3r 5uncti3nare trebuie 7eri5icat: 5rec7ent. Datele 4ri7ind 7eri5ic:rile trebuie trecute 8ntr- un re=istru s4eci5ic. 11.$.'. Instalatia de 4re4arare a 9i<turil3r as5altice trebuie s: 5ie d3tat: cu un siste9 aut39at de ali9entare si d32are a bitu9ului. Abaterea 4entru c3ntinutul de bitu9 5at: de d32aDul stabilit 4rin reteta a4r3bat: de In=iner 4ri7ind c39432itia 9i<turii as5altice este de E +;'B. 11.!. S-79a31a ,/ 07<a31a 8/.136.6/ La statia de as5alt; 5ilerul trebuie s: 5ie de432itat 8n sil32uri 4re7:2ute cu dis432iti7e de ali9entare si e<tra=ere c3res4un2:t3are 04neu9atic:1; care s: 4er9it: d32area 5ilerului; cu t3leranta 04e 73lu91 de E 1;5B 5at: de d32aDul din reteta a4r3bat: de In=iner. Nu se ad9ite 53l3sirea 5ilerului a=l39erat. 11.%. S-79a31a, 07<a31a, 6,9a31a ,/ :+9;.</31a ag31ga - 1.73 11.4.1. Antre4ren3rul 7a trebui s: asi=ure st3carea a cel 4utin 3 trei9e din a=re=atele necesare lucr:rii 4entru 1 an de lucru. De432itarea se 7a 5ace 4e s3rturi; 8n sil32uri de ti4 desc34erit; etic6etate; 4e 4lat53r9e a9enaDate cu 4ereti des4:rtit3ri 4entru e7itarea c3nta9in:rii s3rturil3r. /3na 8n care sunt de432itate a=re=atele trebuie s: 5ie us3r accesibil: si cu scur=erea a4el3r asi=urat:. #lat53r9ele trebuie s: 5ie 4a7ate 0cu bet3n de ci9ent sau as5alt; si su5icient de late; ast5el 8nc@t s: 4er9it: de432itarea 73lu9ului de a=re=ate necesar lucr:ril3r; a7@nd 8n 7edere c: de432itele nu trebuie s: 5ie 9ai 8nalte de 6 9 si cu un ra43rt de lun=i9eAl:ti9e de '. 11.4.$. Instalatia de 4re4arare a 9i<turil3r as5altice trebuie s: dis4un: de ec6i4a9entul 9ecanic necesar 4entru ali9entarea uni53r9: a a=re=atel3r ast5el 8nc@t s: se 9entin: 3 4r3ductie c3nstant:. A=re=atele trebuie s: 5ie d32ate =ra7i9etric iar instalatia de d32are trebuie s: 4er9it: ali9entarea a=re=atel3r c3n53r9 retetei a4r3bat: de In=iner 4ri7ind c39432itia 9i<turii as5altice; cu abaterile ad9ise 5at: de =ranul32itatea 4rescris: din tabelul 11 0c3n53r9 SR 174- $; tabel 41. Tabelul 11 Abateri ad9ise 5at: de d3<aD; B E5 E5 E5
Pag. 26 52

%ractiunea; 99 $5C'1;5 16C$5 ,C16

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

4C, 1C4 +;$+C+;6' +;1C+;$ +C+;1

E5 E4 E' E$ E 1;5

11.4.'. Instalatia de 4re4arare a 9i<turil3r as5altice 7a 5i d3tat: si cu ec6i4a9entul 9ecanic necesar 4entru uscarea si 8nc:l2irea a=re=atel3r. 11.5. Ma.a5a3 1 a Instalatia de 4re4arare a 9i<turil3r trebuie s: 5ie ec6i4at: cu un 9ala<3r ca4abil de a 4r3duce 9i<turi as5altice 393=ene. Dac:; cu7a 9ala<3rului nu este 8nc6is:; ea trebuie s: 5ie 4re7a2ut: cu 3 ca43t: 4entru a 894iedica 4ierderea 4ra5ului 4rin dis4ersie. Instalatia trebuie s: 5ie 4re7:2ut: cu un siste9 de bl3care 4entru 894iedicarea =3lirii 9ala<3rului 8nainte de ter9inarea duratei de 9ala<are. Durata de 9ala<are 7a 5i 5unctie de ti4ul de instalatii de 4re4arare si ti4ul de 9i<turi si se 7a stabili 8n cadrul 34eratiunii de re=lare a statiei de as5alt 8naintea 8nce4erii 5abricatiei. 11.6. S-79a31a ,/ :+9;39a3 1a 4/5-63/.73 La iesirea din 9ala<3r trebuie a9enaDate dis432iti7e si luate 9:suri s4eciale 4entru e7itarea se=re=:rii 9i<turii as5altice 8n ti94ul st3c:rii siAsau la 8nc:rcarea 8n 9iDl3acele de trans43rt. Daca se 53l3seste bunc:r de st3care; acesta 7a trebui s: 5ie 8nc:l2it. ART.12. AUTORI'AREA STATIEI DE ASFALT .naintea 8nce4erii e<ecutiei; Antre4ren3rul trebuie s: su4un: acce4t:rii In=inerului lucr:rii; statia de as5alt care 7a 5i utili2at: la reali2area lucr:ril3r. In=inerul 7a 7eri5ica atestarea statiei de as5alt si 7a aut3ri2a 4unerea ei 8n 5unctiune du4: ce 7a c3nstata c: debitele 5iec:rui c3nstituent 4er9it 3btinerea a9estecului 4rescris; 8n li9itele t3lerantel3r ad9ise; c: dis432iti7ele de 9:surare a te94eraturil3r sunt etal3nate si c: 9ala<3rul 5uncti3nea2: c3res4un2:t3r; 5:r: 4ierderi de 9ateriale. C3nditia 4entru aut3ri2are 3 c3nstituie si e<istenta tutur3r d3t:ril3r si a9enaD:ril3r la statie; a de432itel3r la statie si a cel3r inter9ediare; a c:il3r de acces la de432ite si la instalatia de 4re4arare a 9i<turil3r; a9enaDarea c3res4un2:t3are a de432itel3r de a=re=ate 0bet3narea 4lat53r9el3r; e<istenta 4eretil3r des4:rtit3ri 8ntre s3rturile de a=re=ate; su4ra5ete su5iciente de de432itare; asi=urarea scur=erii si 8nde4:rt:rii a4el3r; etc.1. Dac: a9enaD:rile nu sunt ter9inate sau 4re2int: de5iciente; acestea se 73r c394leta sau se 73r re5ace 8nainte de aut3ri2area statiei de as5alt de c:tre In=iner. ART.1!. FABRICAREA MIXTURILOR ASFALTICE %abricarea 9i<turil3r as5altice 4entru 89br:c:9intile rutiere bitu9in3ase 7a trebui reali2at: nu9ai 8n statii aut39ate de as5alt. 1'.1. O atentie de3sebit: se 7a da 8n s4ecial res4ect:rii 4re7ederil3r 4ri7ind c3ntinutul de liant si se 7a ur9:ri 4rin; 3bser7atii 7i2uale; ca anr3barea cel3r 9ai 9ari =ranule s: 5ie asi=urat: 8ntr- un 93d c3res4un2:t3r. 1'.1. C3n53r9 SR 174- $; 4ct. $.$.$. si tabel 1; te94eraturile di5eritel3r ti4uri de bitu9uri la 4re4ararea 9i<turil3r as5altice trebuie s: 5ie cu4rinse 8ntre ur9:t3arele 7al3ri> 165 3 C la 175 3C 4entru 9i<turi cu bitu9 D 6+A,+ 16+ 3 C la 17+ 3C 4entru 9i<turi cu bitu9 D ,+A1++. Te94eraturile din 4artea su4eri3ar: a inter7alului se utili2ea2: la e<ecutia 89br:c:9intil3r rutiere bitu9in3ase 8n 23ne cli9atice reci 07e2i 5i=ura *1.
Pag. 27 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

T3leranta ad9is: a te94eraturii bitu9ului este de E ' 3C. Trebuie e7itat: 8nc:l2irea 4relun=it: a bitu9ului sau re8nc:l2irea aceluiasi bitu9 de 9ai 9ulte 3ri. Dac: t3tusi din 4unct de 7edere te6n3l3=ic nu a 4utut 5i e7itat: re8nc:l2irea bitu9ului; atunci este necesar: deter9inarea 4enetratiei acestuia. Dac: 4enetratia bitu9ului nu este c3res4un2:t3are se renunt: la utili2area lui. 1'.$. .nc:l2irea a=re=atel3r naturale se 7a 5ace 8n usc:t3rul instalatiei de 4re4arare a 9i<turil3r as5altice. C3n53r9 SR 174- $; 4ct. $.$.$. si tabel 1; te94eratura a=re=atel3r naturale 8n usc:t3r trebuie s: 5ie 8ntre ur9:t3arele 7al3ri> 17+ 3 C C 1*+ 3C 4entru 9i<turi cu bitu9 D 6+A,+? 165 3 C C 1,+ 3C 4entru 9i<turi cu bitu9 D ,+A1++. Te94eraturile din 4artea su4eri3ar: a inter7alului se utili2ea2: la e<ecutia 89br:c:9intil3r rutiere bitu9in3ase 8n 23ne cli9atice reci 07e2i 5i=ura *1. Se inter2ice 8nc:l2irea a=re=atel3r 4este 1*+ 3 C; 4entru a e7ita arderea liantului. C3ntinutul de a4: al a=re=atel3r du4: uscare; trebuie s: nu de4:seasc: +;5B si trebuie 7eri5icat cel 4utin 3dat: 4e 2i. 1'.'. Du4: 8nc:l2irea a=re=atel3r naturale 8n usc:t3r; acestea se res3rtea2: 4e ciururile instalatiei a43i se c@nt:resc; c3n53r9 d32aDel3r stabilite si se intr3duc 8n 9ala<3r unde se a9estec:; cu 5ilerul rece; d32at se4arat. Se intr3duce bitu9ul 8nc:l2it; d32at 8n 4realabil si se c3ntinu: a9estecarea. Durata de a9estecare este 8n 5unctie de ti4ul instalatiei si trebuie s: 5ie su5icient: 4entru reali2area unei anr3b:ri c394lete si uni53r9e a a=re=atel3r naturale si a 5ilerului cu liantul bitu9in3s. 1'.4. C3n53r9 SR 174- $ 4ct. $.$.$. si tabel 1; te94eratura 9i<turii as5altice la iesirea din 9ala<3r trebuie s: 5ie 8ntre ur9:t3arele 7al3ri> 16+ 3 C C 1,+ 3C 4entru 9i<turi cu bitu9 D 6+A,+ 155 3 C C 17+ 3C 4entru 9i<turi cu bitu9 D ,+A1++. Te94eraturile din 4artea su4eri3ar: a inter7alului se utili2ea2: la e<ecutia 89br:c:9intil3r rutiere bitu9in3ase 8n 23ne cli9atice reci 07e2i 5i=ura *1. T3leranta ad9is: a te94eraturii 9i<turii as5altice la iesirea din 9ala<3r este de E 5B. Te94eratura 9i<turii as5altice la iesirea din 9ala<3r 7a 5i stabilit: ast5el ca; tin@nd sea9a de r:cirea care are l3c 8n ti94ul trans43rtului si a aste4t:ril3r 8n c3nditiile cli9atice c3ncrete; s: se asi=ure te94eratura cerut: la asternerea si c394actarea 9i<turii. ART.1%. REGLAREA INSTALATIEI DE PREPARARE A MIXTURILOR ASFALTICE 14.1. .nainte de aut3ri2area statiei de as5alt; 4red32at3arele instalatiei de 4re4arare a 9i<turil3r as5altice trebuie re=late 4rin 8ncerc:ri; ast5el 8nc@t curba de =ranul32itate a a9estecului de a=re=ate naturale 3btinut:; s: c3res4und: celei calculate 8n lab3rat3r; 8n li9itele de t3lerant: din tabelul 11. 14.$. Du4: aut3ri2area statiei de as5alt de c:tre Bene5iciarul lucr:rii; Antre4ren3rul trece la 34eratiuni de re=lare si etal3nare> - calibrarea d32at3arel3r calde si reci 4entru a=re=ate? - calibrarea d32at3rului 4entru liant? - calibrarea d32at3rului 4entru 5iler? - a dis432iti7el3r de 9:surare a te94eraturil3r? - 7eri5icarea ecranului d32at3rului? - 7eri5icarea 5uncti3n:rii 9ala<3rului. 14.'. Aut3ri2atia de 4unere 8n e<4l3atare 7a 5i dat: de In=iner du4: ce 7a c3nstata c: debitele 5iec:rui c3nstituent 4er9it s: se 3btin: a9estecul 4rescris 8n li9itele t3lerantel3r ad9ise.
Pag. 2# 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

14.4. Dac:; ur9are re=laDel3r; anu9ite a4arate sau dis432iti7e ale instalatiei se d37edesc de5ectu3ase; Antre4ren3rul 7a trebui s: le 8nl3cuiasc:; s: e5ectue2e din n3u re=laDul; du4: care s: su4un: din n3u a4r3barii In=inerului aut3ri2atia de 4unere 8n e<4l3atare. 14.5. Antre4ren3rul nu are dre4tul la nici un 5el de 4lat: 4entru i93bili2area utilaDului siAsau a 4ers3nalului care- l deser7este; 8n t3t ti94ul c@t durea2: 34eratiunile 4entru 3btinerea aut3ri2atiei de 4unere 8n e<4l3atare; cu at@t 9ai 9ult 8n ca2 de anulare a aut3ri2atiei. ART.15. CONTROLUL FABRICATIEI C3ntr3lul calitatii 9i<turil3r as5altice trebuie 5:cut 4rin 7eri5ic:ri 4reli9inare; 7eri5ic:ri de rutin: 8n ti94ul e<ecutiei si 7eri5ic:ri 8n cadrul rece4tiei la ter9inarea lucr:ril3r; cu 5rec7enta 9enti3nat: 8n tabelul 1$.

Pag. 2(

52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

%a2a

Natura c3ntr3lului sau 7eri5ic:rii Studiul c39432itiei 9i<turii C3ntr3lul re=laDului instalatiei de 4re4arare a 9i<turii; inclusi7 stabilirea duratei de 9ala<are .ncadrarea a=re=atel3r 8n 23na de =ranul32itate indicat: 8n caietul de sarcini 4entru ti4ul de 9i<tur: as5altic: 4r3iectat; inclusi7 starea de cur:tenie 0c3ntinutul de i94urit:ti1 a a=re=atel3r Te94eratura liantului la intr3ducerea 8n 9ala<3r Te94eratura a=re=atel3r naturale uscate si 8nc:l2ite la iesirea din t3ba de uscare %uncti3narea c3rect: a dis432iti7el3r de c@nt:rire sau d32are (ranul32itatea a9estecului de a=re=ate naturale la iesirea din 9ala<3r; 8nainte de ad:u=area liantului 0aceasta trebuie c3relat: cu d32aDul de bitu9 stabilit 4entru 9i<tur:; inclusi7 abaterile ad9isibile la c3ntinutul de liant1 Te94eratura 9i<turil3r as5altice la 4re4arare .ncadrarea d32aDului de bitu9 8n d32aDul stabilit 8n lab3rat3r )eri5icarea c39432itiei 9i<turii as5altice> =ranul32itatea a=re=atel3r si d32aDul de bitu9; care trebuie s: c3res4und: d32aDel3r stabilite de lab3rat3r; cu t3lerantele ad9ise indicate 8n tabelul 11 si la 4ct. 1+.$.$. din caietul de sarcini Caracteristicile 5i2ic3- 9ecanice> Stabilitatea la 6+ 3 C Indicele de cur=ere; %luaD Densitatea a4arent: !ars6all Abs3rbtia de a4: !ars6all

Studiu <ecuti e

Cate=3ria F c3ntr3lulu i A B C < < < <

Tabelul 1$ %rec7enta c3ntr3lului sau a 7eri5ic:rii 4entru 5iecare ti4 de 4r3dus 8naintea 8nce4erii 5abricatiei 5iec:rui ti4 de 9i<tur: la 8nce4utul ca94aniei de lucru sau 3ri de c@te 3ri se utili2ea2: alte a=re=ate 4er9anent 4er9anent la 8nce4utul 5iec:rei 2ile de lucru 2ilnic sau 3ri de c@te 3ri se 3bser7: 3 calitate nec3res4un2:t3are a 9i<turil3r as5altice 8n 5iecare 3r: a 4r3=ra9ului de lucru 2ilnic; 4rin e<tractii 2ilnic

< < < <

< < <

<

c@te 3 4r3b: de $+ G= la 5iecare $++4++ t3 de 9i<tur:; 8n 5unctie de 4r3ducti7itatea statiei

F A - .ncerc:ri 4reli9inare de in53r9are si 4entru stabilirea c39432itiei 9i<turil3r as5altice. B - C3ntr3lul de calitate 8n ti94ul e<ecutiei 89br:c:9intei. C - C3ntr3lul de calitate 8n 7ederea rece4tiei 89br:c:9intei.

Pag. !&

52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

C A P I T O L U L III MODUL DE PUNERE N OPER ART.16. TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE 16.1. Trans43rtul 4e santier a 9i<turii as5altice 4re4arate; se e5ectuea2: cu aut3ca9i3anele cu bene 9etalice bine 4r3teDate 4entru eli9inarea 4ierderil3r de te94eratur:; care trebuie s: 5ie cur:tate de 3rice c3r4 str:in si uscate 8nainte de 8nc:rcare. La distante de trans43rt 9ai 9ari de $+ G9 sau cu durata de 4este '+ 9inute; indi5erent de an3ti94; 4recu9 si 4e 7re9e rece 0E1+ 3 CCE15 3C1; aut3basculantele trebuie ac34erite cu 4relate s4eciale; i9ediat du4: 8nc:rcare. "tili2area de 4r3duse susce4tibile de a di23l7a liantul sau de a se a9esteca cu acesta 093t3rin:; 4acur:; etc.1 este inter2is:. 16.$. )3lu9ul 9iDl3acel3r de trans43rt; este deter9inat de 4r3ducti7itatea instalatiei de 4re4arare a 9i<turii as5altice si de 4unerea 8n 34er:; ast5el 8nc@t s: 5ie e7itate 8ntreru4erile 4r3cesului de e<ecutie a 89br:c:9intii. ART.17. LUCRRI PREGTITOARE 17.1. P31g;-/ 3 1 a ,-3a-6. 6/ ,627317.1.1. .nainte de asternerea 9i<turii; stratul su43rt trebuie bine cur:tat. !aterialele neaderente; 4ra5ul si 3rice 43ate a5ecta le=:tura 8ntre stratul su43rt si 89br:c:9intea bitu9in3as: trebuie 8nde4:rtat. .n ca2ul stratului su43rt din 9acada9; acesta se cur:t: si se 9:tur:; ur9:rindu- se de=aDarea 4ietrel3r de sur4lusul a=re=atel3r de c3l9atare. 17.1.$. Du4: cur:tare se 73r 7eri5ica; c3tele stratului su43rt; care trebuie s: 5ie c3n53r9 4r3iectului de e<ecutie. .n ca2ul 8n care stratul su43rt este c3nstituit din 89br:c:9inti e<istente; aducerea acestuia la c3tele 4re7:2ute 8n 4r3iectul de e<ecutie se reali2ea2:; du4: ca2; 5ie 4rin a4licarea unui strat de e=ali2are din 9i<tur: as5altic:; 5ie 4rin 5re2are; c3n53r9 4re7ederil3r din 4r3iectul de e<ecutie. 17.1.'. C394actarea si u9iditatea trebuie s: 5ie uni53r9: 4e t3at: su4ra5ata stratului su43rt. 17.1.4. Su4ra5ata stratului su43rt trebuie s: 5ie uscat:. 17.2. A473,a31 a 17.$.1. La e<ecutarea 89br:c:9intil3r bitu9in3ase se 73r a93rsa r3sturile de lucru si stratul su43rt cu 3 e9ulsie de bitu9 cati3nic: cu ru4ere ra4id:. A93rsarea stratului su43rt se 7a 5ace cu un dis432iti7 s4ecial; care 43ate re=la cantitatea de liant 4e 9etru 4:trat 8n 5unctie de natura stratului su43rt. 17.$.$. Stratul su43rt se 7a a93rsa 3bli=at3riu 8n ur9:t3arele ca2uri> 4entru strat de le=atur: 4e stratul de ba2: din 9i<tur: as5altic: sau 4e stratul su43rt din 89br:c:9inti as5altice e<istente? 4entru strat de u2ur: 4e strat de le=atur: c@nd stratul de u2ur: se e<ecut: la inter7al 9ai 9are de trei 2ile de la e<ecutia stratului de le=atur:. Du4: a93rsare se astea4t: ti94ul necesar 4entru ru4erea si uscarea e9ulsiei bitu9in3ase. 17.$.'. .n 5unctie de natura stratului su43rt; cantitatea de bitu9 4ur; r:9as: du4: a4licarea a93rsaDului; trebuie s: 5ie de 0+;'C+;51 G=A94. Caracteristicile e9ulsiei trebuie s: 5ie de asa natur: 8nc@t ru4erea s: 5ie e5ecti7: 8naintea asternerii 9i<turii bitu9in3ase. Liantul trebuie s: 5ie c394atibil cu cel utili2at la 53l3sirea 9i<turii as5altice. 17.$.4. A93rsarea se 7a 5ace 8n 5ata 5inis3rului la 3 distant: 9a<i9: de 1++ 9. 17.$.5. La 89br:c:9intile bitu9in3ase e<ecutate 4e strat su43rt de bet3n de ci9ent sau 9acada9 ci9entat; c@nd =r3si9ea t3tal: a straturil3r rutiere din 9i<turi as5altice este 9ai 9ic: de 15 c9; r3sturile se ac34er: 4e 3 l:ti9e de 9ini9u9 5+ c9
Pag. !1 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

cu =e3sintetice sau alte 9ateriale a=re9entate te6nic. .n ca2ul 8n care stratul su43rt de bet3n de ci9ent 4re2int: 5isuri sau cr:4:turi se rec39and: ac34erirea t3tal: a 23nei res4ecti7e cu straturi bitu9in3ase; ar9ate cu =e3sintetice. !aterialele =e3sintetice se a4lic: 4e un strat n3u de 9i<tur: as5altic: 8n =r3si9e de 9ini9u9 $ c9. #unerea 8n lucru a =e3=rilel3r siAsau a 9aterialel3r =e3te<tile c39binate se 7a 5ace c3n53r9 4re7ederil3r din AN & L NR. 4 si NR. 5. ART.1#. ASTERNEREA 1,.1. Asternerea 9i<turil3r as5altice se 5ace 8n 4eri3ada 9artie- 3ct39brie la te94eraturi at93s5erice de 4este 1+ 3 C; 8n c3nditiile unui ti94 uscat. La utili2area bitu9ului ti4 D 6+A,+ asternerea se 5ace 4@n: la 15 se4te9brie. 1,.$. Asternerea 9i<turil3r as5altice se e5ectuea2: nu9ai 9ecani2at; cu re4arti2at3are- 5inis3are 4re7:2ute cu siste9 de ni7elare aut39at 4entru dru9urile de clasa te6nic: I; II si III si care asi=ur: 3 4rec394actare. .n ca2ul lucr:ril3r e<ecutate 8n s4atii 8n=uste 023na casetel3r1 asternerea 9i<turil3r as5altice se 43ate 5ace 9anual. !i<tura as5altic: trebuie asternut: c3ntinuu 4e 5iecare strat si 4e t3at: lun=i9ea unei ben2i 4r3=ra9at: a se e<ecuta 8n 2iua res4ecti7:. 1,.'. .n ca2ul un3r 8ntreru4eri accidentale care c3nduc la sc:derea te94eraturii 9i<turii ra9as: nec394actat: 8n a94lasa9entul re4arti2at3rului; 4@n: la 1$+ 3 C; se 4r3cedea2: la sc3aterea acestui utilaD din 23na de 8ntreru4ere; se c394actea2: i9ediat su4ra5ata ni7elat: si se 8nde4:rtea2: resturile de 9i<turi; r:9ase 8n ca4:tul ben2ii. C3nc39itent se e5ectuea2: si cur:tirea bunc:rului si =rin2ii 7ibrat3are a re4arti2at3rului. Aceast: 34eratie se 5ace 8n a5ara 23nel3r 4e care e<ist: sau ur9ea2: a se asterne 9i<tura as5altic:. Ca4:tul ben2ii 8ntreru4te se tratea2: ca r3st de lucru trans7ersal; c3n53r9 4re7ederil3r de la 4ct. 1,.1+. 1,.4. !i<turile as5altice trebuie s: aib: la asternere si c394actare; 8n 5unctie de ti4ul liantului; te94eraturile 4re7:2ute 8n tabelul 1'.

Tabelul 13
Ti4ul liantului Te94eratura 9i<turii as5altice la asternere 3 C 9in. 145 14+ Te94eratura 9i<turii as5altice la c394actare 3 C 99 8nce4ut s5@rsit 14+ 11+ 1'5 1++

D 6+A,+ D ,+A1++

!:surarea te94eraturii 7a 5i e5ectuat: din 9asa 9i<turii; 8n bunc:rul 5inis3rului. !i<turile as5altice a c:r3r te94eratur: este sub cea 4re7:2ut: 8n tabelul 1' 73r 5i re5u2ate si e7acuate ur=ent din santier. .n acelasi 5el se 7a 4r3ceda si cu 9i<turile as5altice care se r:cesc 8n bunc:rul 5inis3rului; ca ur9are a unei 8ntreru4eri accidentale. 1,.5. !i<tura as5altic: trebuie asternut: c3ntinuu; 8n 93d uni53r9; at@t din 4unct de 7edere al =r3si9ii c@t si cel al a5@n:rii. Asternerea se 7a 5ace 4e 8ntrea=a l:ti9e a c:ii de rulare. Atunci c@nd acest lucru nu este 43sibil; Antre4ren3rul su4une a4r3b:rii Bene5iciarului; l:ti9ea ben2il3r de asternere si 432itia r3sturil3r l3n=itudinale ce ur9ea2: s: 5ie e<ecutate. 1,.6. (r3si9ea 9a<i9al: a 9i<turii r:s4@ndite 4rintr- 3 sin=ur: trecere este cea 5i<at: de caietul de 4rescri4tii s4eciale sau de In=iner; la 4r34unerea Antre4ren3rului; du4: reali2area unui sect3r e<4eri9ental.

Pag. !2

52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

1,.7. )ite2a de asternere cu 5inis3rul trebuie s: 5ie ada4tat: cadentei de s3sire a 9i<turil3r de la statie si c@t se 43ate de c3nstant: ca s: se e7ite t3tal 8ntreru4erile. 1,.,. Antre4ren3rul trebuie s: dis4un: de un 4ers3nal cali5icat 4entru a c3recta e7entualele deni7el:ri; i9ediat du4: asternere; cu aDut3rul unui a43rt de 9aterial 4r3as4:t de4us 8nainte de c394actare. 1,.*. .n bunc:rul utilaDului de asternere; trebuie s: e<iste 8n 4er9anent:; su5icient: 9i<tur: necesar: 4entru a se e7ita 3 r:s4@ndire neuni53r9: a 9aterialului. 1,.1+. La e<ecutarea 89br:c:9intil3r bitu9in3ase 3 atentie de3sebit: se 7a ac3rda reali2:rii r3sturil3r de lucru; l3n=itudinale si trans7ersale; care trebuie s: 5ie 53arte re=ulate si etanse. La reluarea lucrului 4e aceeasi band: sau 4e banda adiacent:; 23nele a5erente r3stului de lucru; l3n=itudinal siAsau trans7ersal; se taie 4e t3at: =r3si9ea stratului; ast5el 8nc@t s: re2ulte 3 9uc6ie 7ie 7ertical:. .n ca2ul r3stului l3n=itudinal; c@nd ben2ile adiacente se e<ecut: 8n aceeasi 2i; t:ierea nu 9ai este necesar:. Su4ra5ata n3u creat: 4rin t:iere 7a 5i a93rsat:; iar 9i<tura 4entru banda adiacent: se asterne; de4:sind r3stul cu 5C1+ c9; acest sur4lus de 9i<tur: re4arti2at:; 894in=@ndu- se 8na43i cu 3 raclet:; ast5el 8nc@t s: a4ar: r3stul; 34eratie du4: care se e5ectuea2: c394actarea 4e n3ua band:. R3sturile de lucru l3n=itudinale si trans7ersale ale stratului de u2ur: se 73r decala cu 9ini9u9 1+ c9 5at: de cele ale stratului de le=:tur:; cu alternarea l3r. Atunci c@nd e<ist: si strat de ba2: bitu9in3s sau din 9ateriale tratate cu liant 6idraulic; r3sturile de lucru ale straturil3r se 73r e<ecuta 8ntretesut. 1,.11. Le=:tura trans7ersal: dintre un strat de as5alt n3u si un strat de as5alt e<istent al dru9ului se 7a 5ace du4: deca4area 9i<turii din stratul 7ec6i; 4e 3 lun=i9e 7ariabil: 8n 5unctie de =r3si9ea n3ului strat; ast5el 8nc@t s: se 3btin: 3 =r3si9e c3nstant: a acestuia; cu 4anta de +;5B. .n 4lan liniile de deca4are; se rec39and: s: 5ie 8n 53r9: de ); la 45 3 . C394letarea 23nei de unire se 7a 5ace cu 3 a93rsare a su4ra5etei; ur9at: de asternerea si c394actarea n3ii 9i<turi as5altice; 4@n: la ni7elul su4eri3r al a9bel3r straturi 0n3u si e<istent1. ART.1(. COMPACTAREA 1*.1. La c394actarea 9i<turil3r as5altice se a4lic: te6n3l3=ii c3res4un2:t3are; care s: asi=ure caracteristicile te6nice si =radul de c394actare 4re7:2ute 4entru 5iecare ti4 de 9i<tur: as5altic: si 5iecare strat 8n 4arte. O4eratia de c394actare a 9i<turil3r as5altice se reali2ea2: cu c394act3are cu 4neuri si c394act3are cu rul3uri netede; 4re7:2ute cu dis432iti7e de 7ibrare adec7ate; ast5el 8nc@t s: se 3btin: un =rad de c394actare c3n53r9 tabelului 15. 1*.$. #entru 3btinerea =radului de c394actare 4re7:2ut se deter9in:; 4e un sect3r e<4eri9ental; nu9:rul 34ti9 de treceri ale c394act3arel3r ce trebuie utili2ate; 8n 5unctie de 4er53r9antele acest3ra; de ti4ul si =r3si9ea stratului de 89br:c:9inte. Aceast: e<4eri9entare se 5ace 8nainte de 8nce4erea asternerii stratului 8n lucrarea res4ecti7:; utili2@nd 9i<turi as5altice 4re4arate 8n c3nditii si9ilare cu cele stabilite 4entru 4r3ductia curent:. .ncercarile de etal3nare 73r 5i e5ectuate sub res43nsabilitatea Antre4ren3rului. Bene5iciarul 43ate cere inter7entia unui lab3rat3r aut3ri2at; care s: e5ectue2e testele de c394actare necesare; 4e c6eltuiala Antre4ren3rului. "r9are acest3r 8ncerc:ri; Antre4ren3rul 4r34une Bene5iciarului> - sarcina si alte s4eci5icatii te6nice ale 5iec:rui utilaD? - 4lanul de lucru al 5iec:rui utilaD; 4entru a asi=ura un nu9:r de treceri 4e c@t 43sibil c3nstant; 8n 5iecare 4unct al stratului? - 7ite2a de 9ers a 5iec:rui utilaD? - 4resiunea de u95lare a 4neuril3r si 8nc:rc:tura c394act3rului? - te94eratura de asternere; 5:r: ca aceasta s: 5ie in5eri3ar: celei 9ini9e 5i<at: 8n artic3lul 4recedent.
Pag. !! 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

1*.'. !et3da de c394actare 4r34us: 7a 5i c3nsiderat: satis5:c:t3are dac: se 3btine 4e sect3rul e<4eri9ental =radul de c394actare 9ini9 9enti3nat la 4ct. 1,.1. 1*.4. C3n53r9 4ct. $.4.4 din SR 174- $; 4entru 3btinerea =radului de c394actare 4re7:2ut se c3nsider: c: nu9:rul 9ini9 de treceri ale c394act3arel3r u2uale este cel 9enti3nat 8n tabelul 14. C394actarea se e<ecut: 4entru 5iecare strat 8n 4arte. Tabelul 14 Ateliere de c394actare A B C394act3r cu C394act3r cu C394act3r cu 4neuri de 16+ GN rul3uri netede de rul3uri netede de 1$+ GN 1$+ GN Nu9:r de treceri 9ini9e 1+ 4 1$ 1$ 4 14

Ti4ul stratului

Strat de u2ur: Strat de le=atur:

C394act3arele cu 4neuri 73r trebui ec6i4ate cu s3rturi de 4r3tectie. Nu9:rul atelierel3r de c394actare se 7a stabili 8n 5unctie de d3tarea Antre4ren3rului cu c394act3are 0=rele; 8n tande9; etc.1 si de nu9:rul 4unctel3r de asternere- c394actare. 1*.4. O4eratia de c394actare a 9i<turil3r as5altice trebuie ast5el e<ecutat: ast5el 8nc@t s: se 3btin: 7al3ri 34ti9e 4entru caracteristicile 5i2ic3- 9ecanice de de53r9abilitate si su4ra5atare. 1*.5. C394actarea se e<ecut: 8n lun=ul ben2ii; 4ri9ele treceri e5ectu@ndu- se 8n 23na r3stului dintre ben2i; a43i de la 9ar=inea 9ai D3as: s4re cea ridicat:. #e sect3arele 8n ra94:; 4ri9a trecere se 5ace cu utilaDul de c394actare 8n urcare. C394act3arele trebuie s: lucre2e 5:r: s3curi; cu 3 7ite2: 9ai redus: la 8nce4ut; 4entru a e7ita 7:lurirea 89br:c:9intii si nu se 73r 8nde4:rta 9ai 9ult de 5+ 9 8n s4atele re4arti2at3rului. L3curile inaccesibile c394act3rului; 8n s4ecial 8n lun=ul b3rduril3r; 8n Durul =uril3r de scur=ere sau ale c:9inel3r de 7i2itare; se c394actea2: cu 9aiul 9ecanic sau cu 9aiul 9anual. 1*.6. Su4ra5ata stratului se c3ntr3lea2: 8n 4er9anent:; iar 9icile deni7el:ri care a4ar 4e su4ra5ata 89br:c:9intii 73r 5i c3rectate du4: 4ri9a trecere a rul3uril3r c394act3are 4e t3at: l:ti9ea ben2ii. 1*.7. C394act3arele cu 4neuri 73r trebui ec6i4ate cu s3rturi de 4r3tectie. ART.2&. TRATAREA SUPRAFETEI MBRCMI NTEI #entru sect3arele ce se e<ecut: du4: 1 3ct39brie sau e<ecutate 8nainte de aceast: dat: 8n 23ne u9brite si cu u9iditate e<cesi7: sau cu tra5ic redus; su4ra5ata 89br:c:9intei 7a 5i 4r3teDat:; aceasta reali2@ndu- se nu9ai cu a4r3barea Bene5iciarului; 4e ba2a c3nstat:ril3r 4e teren. #r3teDarea se 7a 5ace 4rin str34ire cu bitu9 sau cu e9ulsie cati3nic:; cu ru4ere ra4id: cu 6+B bitu9 diluat cu a4: 03 4arte e9ulsie cu 6+B bitu9 4entru 3 4arte a4: curat: nealcalin:1 si r:s4@ndire de nisi4 +C4 99 cu un c3ntinut c@t 9ai redus de 4ra5; sub +;1 99; 8n ur9:t3arele cantit:ti> a. - str34ire cu bitu9 +;5 G=A94? - r:s4@ndire de nisi4 0de 4re5erint: de c3ncasaD1 '...5 G=A94? b. - str34ire cu e9ulsie cati3nic: cu 6+B bitu9 diluat cu a4: 0+;,- 11 G=A94? - r:s4@ndire nisi4 '...5 G=A94.

Pag. !%

52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

ART.21. CONTROLUL PUNERII N OPER $1.1. .n cursul e<ecutiei 89br:c:9intil3r rutiere bitu9in3ase; trebuie s: se 7eri5ice cu 5rec7enta 9enti3nat: 9ai D3s ur9:t3arele> - 4re=:tirea stratului su43rt> 2ilnic la 8nce4erea lucr:ril3r 4e sect3rul res4ecti7? - te94eraturile 9i<turil3r as5altice la asternere si c394actare> cel 4utin de d3u: 3ri 4e 2i? - 93dul de c394actare> 2ilnic? - 93dul de e<ecutie a r3sturil3r> 2ilnic. $1.$. )eri5icarea caracteristicil3r 5i2ic3- 9ecanice ale 9i<turil3r as5altice se 5ace 4e e4ru7ete !ars6all 4rele7ate de la 9ala<3r sau de la asternere; 8nainte de c394actare> c@te 3 4r3b: de $+ G= 4entru 5iecare $++C4++ t3ne de 9i<tur: as5altic:; indi5erent de ti4ul 9i<turii; 8n 5unctie de 4r3ducti7itatea instalatiei. $1.'. )eri5icarea calit:tii stratului bitu9in3s e<ecutat se 7a 5ace 4e 3 4lac: de 9ini9u9 04+<4+1 c9 4entru 5iecare 7.+++ 9 $ su4ra5at: e<ecutat: 0c3n53r9 SR 174$>1**7AC1>1**,1 4e care se 73r deter9ina ur9:t3arele caracteristici> la t3ate ti4urile de 9i<turi as5altice; 4entru stratul de u2ur: si stratul de le=:tur:> - densitatea a4arent: - abs3rbtia de a4: - =radul de c394actare aceste caracteristici trebuie s: 5ie c3n53r9e cu cele din tabelul 15. Tabelul 15 (rad de c394actare; B; 9in *7 *6

Ti4ul 9i<turii as5altice !i<tur: as5altic: stabili2at: cu 5ibre> !AS% ,; !AS%,9 !AS% 16; !AS%169 Bet3n as5altic ru=3s> BAR 169 BAR 16a BAR 16 Bet3n as5altic b3=at 8n criblur:> BA 169 BA ,a; BA 16a; BA $5a; BA#C 16a BA ,; BA 16; BA $5a; BA#C 16 Bet3n as5altic desc6is> BAD $59 BAD $5a; BAD#C $5a; BAD#S $5a BAD $5; BAD#C $5; BAD#S $5

Densitatea a4arent:; G=A9 ' ; 9in $'++ $'++ $$5+

Abs3rbtia de a4:; B 73l

$C6 4C7

$'++ $$5+

$C6

*6

$$5+ $$++

'C,

*6

la !AS% ,; !AS% 16 si 9i<turile as5altice destinate stratului de u2ur:; 4entru clasa te6nic: a dru9ului I; II si cate=3ria te6nic: a str:2ii; I; II> - re2istenta la de53r9atii 4er9anente. Re2istenta la de53r9atii 4er9anente se 9:s3ar: 4rin deter9inarea 7ite2ei de de53r9atie la 3rnieraD siAsau ad@nci9ea 5:=asului; la te94eratura de 45 3C 4entru 23na cli9ateric: rece si res4ecti7 de 6+ 3C 4entru 23na cli9ateric: cald:; c3n53r9 9et3d3l?3=iei stabilite de re=le9ent:rile te6nice 8n 7i=3are.
Pag. !5 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

)al3rile ad9isibile; 8n 5unctie de tra5ic; sunt 4re2entate 8n tabelul 16. Tabelul 16 )ite2a de de53r9atie la 3rnieraD Ad@nci9ea 5:=asului; 99; Nu9:rul 9ediu 0)DO#1; 99A6; 9a< 9a< de 7e6icule 11 Te94eratura Te94eratura 3 3 3 45 C 6+ C 45 C 6+ 3 C J 15++ 6;+ ,;+ 6;+ *;+ 15++C'+++ 4;+ 6;+ 5;+ ,;+ '+++C6+++ $;+ ';5 4;+ 7;+ K 6+++ J $;+ J ';5 J 4;+ J 7;+ NOT-> )e6icule de trans43rt 9ar5: si aut3bu2e; 8n $4 6 calculate; 4entru tra5icul de 4ers4ecti7:. 21.%. C7+-37.6. 9742a9- ;3// $1.4.1. .n cursul e<ecutiei c394act:rii; Antre4ren3rul trebuie s: 7e=6e2e 8n 4er9anent: la> - eta4ele e<ecutiei s: 5ie cele stabilite la 8ncerc:ri? - utilaDele 4rescrise atelierului de c394actare s: 5ie e5ecti7 4e santier si 8n 5unctiune c3ntinu: si re=ulat:? - ele9entele de5inite 4ractic 8n ti94ul 8ncerc:ril3r 0sarcina 5iec:rui utilaD; 4lanul de 9ers; 7ite2a; 4resiunea 8n 4neuri; distanta 9a<i9: de de4:rtare 8ntre 5inis3r si 4ri9ul c394act3r cu 4neuri1 s: 5ie res4ectate cu strictete. In=inerul lucr:rii 8si re2er7: dre4tul ca; 8n ca2ul unui aut3c3ntr3l insu5icient din 4artea Antre4ren3rului; s: 34reasc: lucr:rile 4e santier 4@n: c@nd Antre4ren3rul 7a lua 9:surile necesare de re9ediere. $1.4.$. Calitatea c394act:rii straturil3r 89br:c:9intil3r bitu9in3ase; se 7a deter9ina de c:tre Antre4ren3r; 4e t3t 4arcursul e<ecutiei; 4rin anali2e de lab3rat3r sau in situ. )eri5icarea =radului de c394actare 8n lab3rat3r se e5ectuea2: 4e e4ru7ete 53r9ate din 4r3be intacte; 4rele7ate din 89br:c:9inte 04e 5iecare strat 8n 4arte1; 4rin deter9inarea densit:tii a4arente 4e 4l:cute sau car3te si ra43rtarea acesteia la densitatea a4arent: a aceluiasi ti4 de 9i<tur: as5altic: 4rele7at: de la 9ala<3r sau asternere 08nainte de c394actare1. (radul de c394actare este stabilit de ra43rtul dintre densitatea a4arent: a 9i<turii as5altice din strat si densitatea a4arent: deter9inat: 4e cilindrii !ars6all 4re=:titi 8n lab3rat3r; din aceeasi 9i<tur: as5altic:. .n ca2ul anali2el3r de lab3rat3r se deter9in: densitatea a4arent:; abs3rbtia de a4: si =radul de c394actare al 9i<turil3r as5altice din care sunt reali2ate 89br:c:9intile. Deter9in:rile se 73r 5ace c3n53r9 STAS 1'',A1 si STAS 1'',A$. #r3bele intacte; se iau 8n 4re2enta dele=atului Antre4ren3rului si In=inerului; la a4r3<i9ati7 1 9 de la 9ar=inea 89br:c:9intii; 8nc6eindu- se un 4r3ces 7erbal. /3nele care se stabilesc 4entru 4rele7area 4r3bel3r sunt alese ast5el 8nc@t ele s: 4re2inte c@t 9ai c3rect as4ectul calitati7 al 89br:c:9intii e<ecutate. #entru caracteri2area un3r sect3are; li9itate si i23late cu de5ectiuni 7i2ibile; stabilite de In=iner sau de c39isia de rece4tie se 43t 4rele7a 4r3be su4li9entare; care 73r 4urta 3 9entiune s4ecial:. C3nditiile te6nice 4entru aceste caracteristici sunt 4re2entate 8n tabelul 15. 21.5. R1g.a31a +/>1.4 1 + - 6. 6/ Atunci c@nd caietul de 4rescri4tii s4eciale 4re7ede 3 re=lare a ni7el9entului 8n ra43rt cu re4ere inde4endente s3selei; 7eri5icarea c3tel3r este 5:cut: 8n c3ntradict3riu; 4e su4ra5ete c3res4un2:t3are a 5iec:rei 2i de lucru; 8n a< si la 9ar=ine
Pag. !6 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

08ntre +;$ si +;' 9 de la 9ar=inea stratului1 ca si 8n 5iecare dintre 4r35ilele trans7ersale ale 4r3iectului si e7entual 8n t3ate celelalte 4uncte 5i<ate de In=iner. T3leranta 4entru ecarturile c3nstatate 8n ra43rt cu c3tele 4rescrise 4entru a9bele straturi 0de le=atur: siAsau de u2ur:1 este EA- 1;5 c9. Dac: t3lerantele sunt res4ectate 8n *5B din 4unctele c3ntr3late; re=larea este c3nsiderat: c3n7enabil:.

Pag. !7

52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

CA P I T O LU L " CONDITII TE$NICE DE CALITATE ALE MBRCMI NTEI EXECUTATE ART.22. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI MBRCMI NTEI .9br:c:9intea bitu9in3as: cilindrat: la cald trebuie s: 8nde4lineasc: c3nditiile din tabelul 17. Tabelul 17 Caracteristica C3nditii de !et3da de 8ncercare ad9isibilitate #laneitatea 8n 4r35il l3n=itudinal. 11 Indice de 4laneitate; IRI; 9AG9> - dru9uri de clas: te6nic: ICII J $;5 Re=le9ent:ri te6nice 8n 7i=3are - dru9uri de clas: te6nic: III J ';5 4ri7ind 9:sur:t3ri cu anali23rul - dru9uri de clas: te6nic: I) J 4;5 de 4r35il l3n=itudinal 0A#L1 - dru9uri de clas: te6nic: ) J 5;5 11 "ni53r9itatea 8n 4r35il l3n=itudinal. Deni7el:ri ad9isibile 9:surate sub dre4tarul de ' 9; 99 - dru9uri de clas: te6nic: I si J ';+ str:2i de cate=3ria te6nic: ICIII SR 174- $ - dru9uri de clas: te6nic: II si str:2i de cate=3ria I) 8n alte 23ne J 4;+ dec@t cele din 23na ri=3lel3r1 - dru9uri de clas: te6nic: IIIC) J 5;+ $1 Ru=32itatea - Ru=32itatea cu 4endulul SRT; unit:ti SRT> K ,+ STAS ,,4* dru9uri de clasa te6nic: ICII K 7+ dru9uri de clasa te6nic: III K 6+ dru9uri de clasa te6nic: I)C) - Ru=32itatea =e39etric:; PS; 99> K +;7 STAS ,,4* dru9uri de clasa te6nic: ICII K +;6 dru9uri de clasa te6nic: III K +;55 dru9uri de clasa te6nic: I)C) Re=le9ent:ri te6nice 8n - C3e5icient de 5recare 0 (T1> 7i=3are cu K +;*5 a4aratul de 9:sur: (i4 dru9uri de clasa te6nic: ICII Tester K +;7 dru9uri de clasa te6nic: IIIC) O93=enitate. As4ectul su4ra5etei As4ect 5:r: )i2ual de=rad:ri sub 53r9: de e<ces de bitu9; 5isuri; 23ne 43r3ase; desc6ise; sle5uite NOT 1 - #laneitatea 8n 4r35il l3n=itudinal se deter9in: 5ie 4rin 9:surarea indicelui de 4laneitate IRI; 5ie 4rin 9:surarea deni7el:ril3r sub dre4tarul de ' 9.
Pag. !# 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

"ni53r9itatea su4ra5etei de rulare 8n 4r35il l3n=itudinal se 7eri5ic: 8n a<: la dru9uri si 8n a<: si la ri=3le la str:2i. $ - Ru=32itatea se deter9in: 5ie 4rin 9:sur:ri cu 4endulul SRT; 5ie 4rin 9:surarea ru=32it:tii =e39etrice PS. .n ca2 de liti=iu se deter9in: ru=32itatea cu 4endulul SRT. Deter9inarea caracteristicil3r su4ra5etei 89br:c:9intei se e5ectuea2: 8n ter9en de 3 lun: de la e<ecutia acest3ra; 8nainte de data rece4tiei la ter9inarea lucr:ril3r. ART.2!. ELEMENTE GEOMETRICE SI ABATARI LIMIT )eri5icarea ele9entel3r =e39etrice include si 8nde4linirea c3nditiil3r de calitate 4entru stratul su43rt si 5undatie; 8nainte de asternerea 9i<turil3r as5altice; 8n c3n53r9itate cu 4re7ederile STAS 64++. $'.1 (r3si9ea straturil3r trebuie s: 5ie cea 4re7:2ut: 8n 4r35ilul trans7ersal ti4 din 4r3iect. )eri5icarea =r3si9ii 89br:c:9intii se 5ace 8n 5unctie de datele 8nscrise 8n buletinele de anali2: 8nt3c9ite 4e ba2a 8ncerc:rii 4r3bel3r din 89br:c:9intea =ata e<ecutat:; iar la a4recierea c39isiei de rece4tie 4rin 9a<i9u9 d3u: s3ndaDe 4e G9; e5ectuate la 1 9 de 9ar=inea 89br:c:9intii. Abaterile li9it: l3cale ad9ise 8n 9inus 5at: de =r3si9ea 4re7:2ut: 8n 4r3iect; 4entru 5iecare strat 8n 4arte; 43t 5i de 9a<i9u9 1+B. Abaterile 8n 4lus nu c3nstituie 93ti7 de res4in=ere a lucr:rii. $'.$. L:ti9ile straturil3r 73r 5i cele 4re7:2ute 8n 4r3iect. 7entualele abateri li9it: l3cale ad9ise 43t 5i de 9a<i9u9 E 5+ 99. $'.'. #antele 4r35ilului trans7ersal si ale celui l3n=itudinal sunt indicate 8n 4r3iect. Abaterile li9ita ad9ise la 4antele 4r35ilel3r trans7ersale 43t 5i cu4rinse 8n inter7alul E 5 99A9; at@t 4entru stratul de le=atur: c@t si 4entru stratul de u2ur: la dru9uri si 8n inter7alul E $;5 99A9 4entru str:2i cu 9ai 9ult de $ ben2i 4e sens. $'.4. Abaterile li9it: l3cale la c3tele 4r35ilului l3n=itudinal sunt de E 5 99; 5at: de c3tele 4r35ilului 4r3iectat si cu c3nditia res4ect:rii 4asului de 4r3iectare 4re7:2ut.

Pag. !(

52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

C A P I T O L U L "I RECEPTIA LUCRRILOR ART.2%. RECEPTIA PE FA'E DETERMINANTE Rece4tia 4e 5a2e deter9inante; stabilite 8n 4r3iectul te6nic; 4ri7ind straturile de le=atur: si de u2ur:; se 73r e5ectua c3n53r9 Re=ula9entului 4ri7ind c3ntr3lul de stat al calit:tii 8n c3nstructii a4r3bat cu P( $7$A*4 si c3n53r9 #r3cedurii 4ri7ind c3ntr3lul statului 8n 5a2ele de e<ecutie deter9inante; elab3rat: de !L#AT si 4ublicat: 8n Buletinul C3nstructiil3r 73lu9ul 4 din 1**6. ART.25. RECEPTIA PRELIMINAR )LA TERMINAREA LUCRRILOR* Rece4tia 4reli9inar: a lucr:ril3r de c:tre bene5iciar se e5ectuea2: c3n53r9 Re=ula9entului de rece4tie a lucr:ril3r 8n c3nstructii si instalatii a5erente acest3ra; a4r3bat cu P( $7'A*4. C39isia de rece4tie e<a9inea2: lucr:rile e<ecutate 5at: de d3cu9entatia te6nic: a4r3bat: si de d3cu9entatia de c3ntr3l 8nt3c9it: 8n ti94ul e<ecutiei. )eri5icarea uni53r9it:tii su4ra5etei de rulare se 5ace c3n53r9 4ct. $+.5. )eri5icarea c3tel3r 4r35ilului l3n=itudinal se 5ace 8n a<a dru9ului 4e 9ini9u9 1+B din lun=i9ea traseului. La str:2i c3ta 8n a<: de 7eri5ic: 8n 4r343rtie de $+B din lun=i9ea traseului; iar c3tele ri=3lel3r; 4e t3at: lun=i9ea traseului 8n 4unctele de sc6i9bare ale decli7it:til3r. )eri5icarea =r3si9ii se 5ace ca la 4unctul $1.1 si 4e 4r3be ce se iau 4entru 7eri5icarea calit:tii 89br:c:9intii. 7identa tutur3r 7eri5ic:ril3r 8n ti94ul e<ecutiei lucr:ril3r 5ace 4arte din d3cu9entatia de c3ntr3l a rece4tiei 4reli9inare. .n 4eri3ada de 7eri5icare a c3943rt:rii 8n e<4l3atare a lucr:ril3r de5initi7e; care este de un an de la data rece4tiei 4reli9inare a 89br:c:9intii; t3ate e7entualele de5ectiuni ce 73r a4are se 73r re9edia de c:tre Antre4ren3r. ART.26. RECEPTIA FINAL Rece4tia 5inal: se 7a 5ace c3n53r9 Re=ula9entului a4r3bat cu P( $7'A*4 du4a e<4irarea 4eri3adei de 7eri5icare a c3943rt:rii 8n e<4l3atare a lucraril3r de5initi7e.

Pag. %&

52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

ANEXA NR. 1 UTILI'AREA BITUMULUI MODIFICAT LA STRATUL DE U'UR DIN BETON ASFALTIC 1. DATE GENERALE Cerintele su4li9entare din aceast: ane<: se re5er: nu9ai la acele 9ateriale 0ada3suri1 care sunt 8nc3r43rate 8n c39432itia bitu9ului si la 3rice alte c3nditii 4e care trebuie s: le 8nde4lineasc: a=entul 93di5icat3r 043li9eri1 sau a9estecul care c3ntine bitu9 93di5icat. Alte cerinte 4ri7ind asternerea 9aterialului; etc. se re=:sesc 8n 4ara=ra5ele res4ecti7e din Caietul de sarcini =enerale. )3r 5i anali2ate ur9:t3arele d3u: 9et3de de 93di5icare a c39432itiei bitu9ului. 0i1 a=entul 93di5icat3r este adus 4e a94lasa9ent si a43i 8n statia de as5alt si anu9e 8n 9ala<3r. Aditi7ul 7a 5i intr3dus 8n 3rdine du4: a=re=atele c3ncasate si 8nainte de bitu9 4recu9 si 8n cantitatea indicat: de 5abricant; dar su4us: 9ai 8nt@i a4r3b:rii Bene5iciarului. 0ii1 bitu9 =ata 93di5icat 8n 5abric: si trans43rtat a43i 4e a94lasa9ent. .n a9bele ca2uri; Antre4ren3rul 7a 5urni2a t3ate detaliile necesare 8n le=atur: cu a=entul 93di5icat3r 4r34us a 5i utili2at; cu 9et3d3l3=ia 4e ba2a a4licat: 8n 7ederea 7eri5ic:rii 4r3cesului de a9estecare a aditi7ului cu bitu9 si cu te6n3l3=ia de 4re4arare; de432itare si trans43rt a 4r3dusului 5inal 3btinut; adic: a bitu9ului 93di5icat. .n 4r3=ra9ul s:u de e<ecutie a lucr:ril3r; Antre4ren3rul 7a s4eci5ica ter9enele la care ur9ea2: s: se 5ac: t3ate 8ncerc:rile necesare 4e 4r3be de bitu9; bitu9 93di5icat si 9i<tur: as5altic:; 4recu9 si 4eri3ada de ti94 necesar: c3nsiderat: re23nabil: 4entru a4r3barea 4r3dusului de c:tre Bene5iciar. 2. CARACTERISTICILE MATERIALELOR Aditi7ul utili2at se 7a 3btine dintr- un a=ent 93di5icat3r c3res4un2:t3r; reali2at 4e ba2: de 43li9eri; ast5el 8nc@t du4: 93di5icare; bitu9ul 93di5icat re2ultat s: res4ecte cerintele 9enti3nate 8n tabelul de 9ai D3s. Caracteristica C3nditii de !et3da de ad9isibilitate 7eri5icare 3 #enetratie la $5 C; 1A1+ 99 55C7+ STAS 4$ #unctul de 8n9uiere; 3C; 9in 55 STAS 6+ Ductilitatea la> 4+ SR 61 1' 3 C; c9; 9in 3 1++ $5 C; c9; 9in #unct de ru4ere %raas; 3C; 9a< -15 STAS 11' 3 Re7enire elastic: la 1' C; B; 9in 6+ Stabilitate la 8nc:l2ire 8n 5il9 subtire a bitu9ului la 16' 3 C 09et3da T%OT sau RT%OT1> - 4ierdere de 9as:; B; 9a< +;, - 4enetratie re2idual: 0#5A#i.1++1; B; 9in 5+ - cresterea 4unctului de 8n9uiere; 3 C; 9a< * Re=le9ent:ri - ductilitate re2idual: la 1' 3 C; c9; 9in 4+ te6nice 8n 7i=3are 3 - re7enire elastic: la 1' C; B; 9in 6+ O93=enitate 09icr3sc34 cu lu9in: 5lu3rescent:1> ,+ - 4articule sub 5 ; B; 9in Stabilitate la st3care; 7$ 6; la te94eratura de 16' 3C>
Pag. %1 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

- di5erenta 8ntre 4unctele de 8n9uiere; 3C; 9a< Ade2i7itate 4e a=re=atul natural utili2at; B; 9in

5 ,5 STAS 1+*6*A'

Bitu9ul de ba2: 53l3sit la 4re4ararea bitu9ului 93di5icat cu 43li9eri este ti4 D ,+A1++ si trebuie s: c3res4und: 4re7ederil3r SR 754 si N3r9ati7ului AND 5'7 si c3nditiei su4li9entare> - Indice de instabilitate c3l3idal:> 9a<i9u9 +;5 Indicele de instabilitate c3l3idal: se deter9in: c3n53r9 re=le9ent:ril3r 8n 7i=3are. #3li9erii utili2ati 4entru 4re4ararea bitu9ului 93di5icat 53l3sit la e<ecutia 89br:c:9intil3r bitu9in3ase sunt de ti4ul elast39eril3r ter934lastici liniari. #3li9erii trebuie s: 5ie a=re9entati c3n53r9 re=le9ent:ril3r 8n 7i=3are. Ti4ul de 43li9er sii d32aDul acestuia 8n bitu9 se stabilesc 4e ba2a unui studiu 4reli9inat e5ectuat de un lab3rat3r aut3ri2at; tin@ndu- se sea9a de res4ectarea c3nditiil3r te6nice 4re7:2ute 8n tabel. At@t ti4ul de a=ent 93di5icat3r; c@t si 4r3centul necesar; e<4ri9at 8n =reutate; 73r 5i 4r34use de Ante4ren3r si a43i a4r3bate de In=iner care 7a su4ra7e=6ea e5ectuarea 4r3bel3r de lab3rat3r necesare. A4r3barea 5inal: intr: 8n sarcina Bene5iciarului; care- si re2er7: dre4tul de a e<ecuta si alte 8ncerc:ri 4e care le c3nsider: necesare; utili2@nd 4r34riile sale ec6i4a9ente; 8n 7ederea 3btinerii un3r re2ultate c@t 9ai e<acte 8n ceea ce 4ri7este calitatea bitu9ului 93di5icat 4r34us. Caracteristicile 5i2ic3- 9ecanice ale 9i<turil3r as5altice 4re4arate cu bitu9 93di5icat trebuie s: se 8ncadre2e 8n li9itele din tabelul de 9ai D3s. Caracteristica Ti4ul 9i<turii as5altice BA 169 BAR 169 BAD $59 Caracteristici 4e e4ru7ete cilindrice ti4 !ars6all> - Stabilitate 0S1 la 6+ 3 C; HN; 9in 1+;+ 1+;+ ,;+ - Indice de cur=ere 0I1 la 6+ 3C; 99 $;+C';5 $;+C';5 $;+C';5 - Densitate a4arent:; G=A9 ' ; 9in $'5+ $'5+ $'++ - Abs3rbtie de a4:; B 73l $C5 'C5 'C6 Caracteristici 4e cilindri c3n5ecti3nati cu 4resa de c394actare =irat3rie> - )3lu9 de =3luri la ,+ de =iratii; B; 9a< 5;+ 5;+ - )3lu9 de =3luri la 1$+ de =iratii; B; 9a< *;5 Re2istenta la de53r9atii 4er9anente %luaD dina9ic la 4+ 3 C si 1,++ 4ulsuri; 1+ -4 99; $*++ $,++ 9a< !3dulul de elasticitate la 15 3 C; !#a; 9in 45++ 45++ 4+++ Re2istenta la 3b3seal:> nu9:rul de cicluri 4<1+ 5 4@n: la 5isurare; la 15 3C; 9in NOTA> 4ru7etele de lab3rat3r necesare 8ncerc:ril3r 73r 5i reali2ate 8n c3n53r9itate cu cerintele din STAS 1'',A1si STAS 1'',A$; cu e<ce4tia cerintel3r 4ri7ind te94eratura a9estecului si te94eratura 53r9el3r de turnare; care trebuie s: 5ie 8ntre 17+ 3C si 1,+ 3C .ncerc:rile se 73r e<ecuta 8n c3n53r9itate cu cerintele din STAS 1'',A$ Bene5iciarul 8si re2er7: dre4tul de a e<ecuta cu 4r34riile sale ec6i4a9ente si alte 8ncerc:ri 8n 7ederea stabilirii e5ectel3r utili2:rii 9aterialului 4e ter9en lun=.
Pag. %2 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

T3tusi; re2ultatele 8ncerc:ril3r e5ectuate de Bene5iciar; nu 73r 5i utili2ate 8n sc34ul lu:rii deci2iei de acce4tare sau nu a 9aterialel3r si a calit:tii e<ecutiei lucr:ril3r; c3n53r9 c3nditiil3r c3ntractului; dar 43t s: c3ntribuie la ad34tarea un3r 93di5ic:ri 5at: de s3lutiile 9enti3nate 8n Caietele de sarcini; 93di5ic:ri ce 43t 5i a4licate ulteri3r 04rin e9iterea un3r Ordine de 93di5icare1. .ncerc:rile ce 43t 5i e<ecutate de Bene5iciar sunt ur9:t3arele>

Caracteristicile te6nice .ncercarea QORNI RA( Q 04ri7ind re2istenta la 53r9area 5:=asel3r1 la 6+ 3C; la '+.+++ cicluri 0B1 Re2istenta la 3b3seal: la 1+ 3 C; $5 P2; 6 01+ -6 1

Li9ite ad9isibile 9a<. , 9in. 1++

!et3da de testare #r3iect de n3r9e 5rantu2esti N% *, 141 !et3da L#c#C

C3stul tutur3r 8ncerc:ril3r; e5ectuate at@t 8n R39@nia; c@t si 8n lab3rat3arele a5late 8n str:in:tate; 7a 5i su43rtat de Antre4ren3r. !. OPERATIUNILE DE TRANSPORT, DEPO'ITARE SI AMESTECARE O4eratiunile de trans43rt si de432itare se re5er: la bitu9ul 93di5icat 4r3dus 8n 5abric:. T3a+,273 - 6. La 8nce4utul 4eri3adei de trans43rt; te94eratura 7a 5i de 9ini9u9 16+ 3 C. Bitu9ul 93di5icat 7a 5i trans43rtat 8n c3nditii c3res4un2:t3are de la 5abric: 4@n: 4e a94lasa9ent. !iDl3acele de trans43rt 73r 5i c3ntainere i23late ter9ic. D127</- a 3 1 a Bitu9ul 93di5icat 4e ba2: de 43li9eri 7a 5i de432itat 8n c3ntainere s4eciale; ase2ate 4e 7ertical: si care se r3tesc cu 3 7ite2: adec7at:; 4entru a 894iedica a4aritia se4ar:rii 9aterialel3r c3943nente. Te94eratura de de432itare 7a 5i de 14+ 3C. Te94eratura 7a 5i ur9:rit: 4er9anent; 4rin inter9ediul un3r dis432iti7e s4eciale care 43t 5i 7eri5icate 8n 3rice 939ent de 4ers3nalul an=aDat de In=iner. Cantitatea de bitu9 93di5icat de432itat trebuie s: 5ie e=al: cel 4utin cu cantitatea 9edie 4re7:2ut: a 5i c3nsu9at: 2ilnic. %. CONTROLUL CALITTII OPERATIUNILOR DE OBTINERE A BITUMULUI MODIFICAT PE AMPLASAMENT .n ti94ul 4eri3adei de 4re4arare a bitu9ului 93di5icat 4e a94lasa9ent; 73r 5i 7eri5icate ur9:t3arele> 0i1 Te94eratura de a9estecare 0ii1 D32aDul aditi7ului 4e ba2: de 43li9eri 0iii1 O93=enitatea bitu9ului 93di5icat 3btinut. Calitatea bitu9ului 93di5icat ast5el reali2at; 7a 5i atestat: 4rin eliberarea unui certi5icat de calitate. Acesta 7a 5i eliberat du4: e5ectuarea anali2el3r si 8ncerc:ril3r de c:tre un lab3rat3r a4r3bat.

Pag. %!

52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

ANEXA NR. 2 MIXTUR ASFALTIC STABILI'AT CU FIBRE TESTUL SC$ELLENBERG 1. PRINCIPIUL METODEI Se deter9in: 4r3centul de 9aterial 041 4e care 8l 4ierde 9i<tura as5altic: stabili2at: cu 5ibre; ti4 !AS% , si ti4 !AS% 16; 8n 4re2enta te94eraturil3r ridicate. 2. APARATURA - etu4: care asi=ur: te94eratura de 17+ 3 E $ 3C? - balant: cu e<actitatea de +;1 =? - 4a6ar Ber2elius? - ca4sul: de 43rtelan? - sticl: de ceas. !. PREGTIREA PROBEI DE MIXTUR ASFALTIC TIP MASF Se 4re4ar: 8n lab3rat3r 3 cantitate de a4r3<i9ati7 1 G= 9i<tur: as5altic: ti4 !AS%; la te94eratura de 15+ 3 C. %. MOD DE LUCRU #r3ba de 9i<tur: as5altic: se c@nt:reste cu e<actitate de +;1 = si se intr3duce 8ntr- un 4a6ar Ber2elius; 8nc:l2it 8n 4realabil la te94eratura de 17+ 3C. #a6arul Ber2elius cu 4r3ba de 9i<tur: as5altic: se ac34er: cu 3 sticl: de ceas; se intr3duce 8n etu7:; 8nc:l2it: 8n 4realabil la te94eratura de 017+ E $1 3 C; si se 9entine la aceast: te94eratur: ti94 de 01 6 E 1 9in1. A43i; 4a6arul Ber2elius se sc3ate din etu7: si 9i<tura as5altic: se r:st3arn: 8n ca4sula de 43rterlan; c@nt:rit: 8n 4realabil. Se c@nt:reste ca4sula de 43rtelan cu 9istura as5altic: si se deter9in:; 4rin di5erent:; cantitatea de 9aterial 5i<at 4e 4eretii 4a6arului Ber2elius. 5. EXPRIMAREA RE'ULTATELOR 5.1. Se calculea2: 4r3centul 041 de 9aterial 5i<at 4e 4eretii 4a6arului Ber2elius; cu relatia> 91 - 9$ 4 M < 1++ 0B1 91 8n care> 9 1 - 9asa 9i<turii as5altice intr3dus: 8n 4a6arul Ber2elius; 8n =ra9e? 9 $ - 9asa 9i<turii as5altice din ca4sula de 43rtelan; 8n =ra9e. 5.$. Se 43ate 53l3si si 4r3cedeul alternati7; de c@nt:rire a 4a6arului Ber2elius 8nainte de 8nc:l2ire 091 si du4: r:sturnarea 9i<turii as5altice 09R1 si a 9asei initiale a 4r3bei de 9i<tur: as5altic: 09 1 1. #r3centul de 9aterial aderent la 4eretii 4a6arului Ber2elius se calculea2: cu relatia> 9R - 9 4 M < 1++ 0B1 91 5.'. Re2ultatul este 9edia a d3u: deter9in:ri. 6. INTERPRETAREA RE'ULTATELOR .n 5unctie de 7al3area 4r3centului 041 de 9aterial r:9as 4e 4eretii 4a6arului Ber2elius; calitatea 9i<turii as5altice se a4recia2: ast5el>
Pag. %% 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

4 J +;$ B 4 M +;$B

bun:? acce4tabil:.

Pag. %5

52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

ANEXA NR. ! MBRCMI NTI RUTIERE BITUMI NOASE CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD

DOC"! NT D R % RINTA

I. ACTE NORMATI"E Ordinul !T nr. 4'A1**, Ordinul !T nr. 45A1**, Ordinul !T nr. 46A1**, Ordinul !TA!I nr. 411A111$A$+++ 4ublicat 8n !O '*7A$4.+,.$+++ N3r9e 4ri7ind 8ncadrarea 8n dru9uril3r de interes nati3nal. cate=3rii a

N3r9e te6nice 4ri7ind 4r3iectarea; c3nstruirea si 93derni2area dru9uril3r. N3r9e te6nice 4ri7ind stabilirea clasei te6nice a dru9uril3r 4ublice. N3r9e 9et3d3l3=ice 4ri7ind c3nditiile de 8nc6idere a circulatiei si de instruire a restrictiil3r de circulatie 8n 7ederea e<ecut:rii de lucr:ri 8n 23na dru9ului 4ublic siAsau 4entru 4r3teDarea dru9ului.

N(#!A1**6 NS#! nr. 7*A1**, Ordin !I nr. 775A1**, Ordin AND nr. 116A1***

N3r9e =enerale de 4r3tectia 9uncii. N3r9e 4ri7ind e<4l3atarea dru9uril3r si 43duril3r. si 8ntretinerea

N3r9e de 4re7enire si stin=ere a incendiil3r si d3tarea cu 9iDl3ace te6nice de stin=ere. Instructiuni 4r34rii de securitatea 9uncii 4entru lucr:ri de 8ntretinere; re4arare si e<4l3atare a dru9uril3r si 43duril3r.

II. REGLEMENTARI TE$NICE AND 5'* N3r9ati7 4entru reali2area 9i<turil3r bitu9in3ase stabili2ate cu 5ibre de celul32:; destinate e<ecut:rii 89br:c:9intil3r bitu9in3ase rutiere. N3r9ati7 4ri7ind 89br:c:9intile bitu9in3ase cilindrate la cald; reali2ate cu bitu9 93di5icat cu 43li9eri. N3r9ati7 4ri7ind e<ecutia 89br:c:9intil3r bitu9in3ase cilindrate la cald reali2ate din 9i<tur: as5altic:; cu bitu9 aditi7at.
Pag. %6 52

AND 54*

AND 55'

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

AND 55*

N3r9ati7 4ri7ind e<ecutia 89br:c:9intil3r bitu9in3ase cilindrate la cald; reali2ate din 9i<turi as5altice cu bitu9 aditi7at.

III. STANDARDE STAS 4$ STAS 6+ SR 61 STAS 11' SR 174- 1 Bitu9uri. Deter9inarea 4enetratiei. Bitu9uri. Deter9inarea 4unctului de 8n9uiere. !et3da cu inel si bil:. Bitu9uri. Deter9inarea ductilit:tii. Bitu9uri. %raass. Deter9inarea 4unctului de ru4ere

Lucr:ri de dru9uri. .9br:c:9inti bitu9in3ase cilindrate e<ecutate la cald. C3nditii te6nice de calitate. Lucr:ri de dru9uri. .9br:c:9inti bitu9in3ase cilindrate; e<ecutate la cald. C3nditii te6nice 4entru 4re4ararea si 4unerea 8n 34er: a 9i<turil3r as5altice si rece4tia 89br:c:9intil3r e<ecutate. %iler de calcar; 5iler de cret: si 5iler de 7ar stins 8n 4ulbere. Lucr:ri de dru9uri. A=re=ate naturale balastier:. C3nditii te6nice de calitate. de

SR 174- $E SR 174- $AC1

STAS 5'* SR 66$ SR 667 SR 754 STAS ,6' SR N *''- $

A=re=ate naturale si 4iatr: 4relucrat: 4entru lucr:ri de dru9uri. C3nditii te6nice de calitate. Bitu9 ne4ara5in3s 4entru dru9uri. Lucr:ri de dru9uri. le9ente =e39etrice ale traseel3r. #rescri4tii de 4r3iectare. .ncerc:ri 4entru deter9inarea caracteristicil3r =e39etrice ale a=re=atel3r. #artea $> Anali2a =ranul39etric:. Site de c3ntr3l; di9ensiuni n39inale ale 3c6iuril3r. Lucr:ri de dru9uri. !i<turi as5altice si 89br:c:9inti bitu9in3ase e<ecutate la cald. #re4ararea 9i<turil3r; 4re=:tirea 4r3bel3r si c3n5ecti3narea e4ru7etel3r. Lucr:ri de dru9uri. !i<turi as5altice si 89br:c:9inti bitu9in3ase e<ecutate la cald. !et3de de deter9inare si 8ncercare.
Pag. %7 52

STAS 1'',A1

STAS 1'',A$

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

STAS 1'',A'

Lucr:ri de dru9uri. !i<turi as5altice si 89br:c:9inti bitu9in3ase e<ecutate la cald. Ti4are si acces3rii 9etalice 4entru c3n5ecti3narea si dec35rarea e4ru7etel3r. Lucr:ri de dru9uri. Straturi de ba2: si de 5undatie. C3nditii te6nice =enerale de calitate. Lucr:ri de dru9uri. Ru=32itatea su4ra5etel3r de rulare. !et3de de 9:surare. 9ulsii bitu9in3ase cati3nice cu ru4ere ra4id: 4entru lucr:rile de dru9uri. Lucr:ri de dru9uri. Ade2i7itatea bitu9uril3r 4entru dru9uri la a=re=atele naturale. !et3da de deter9inare cantitati7:. !i<turi as5altice. !et3de de 8ncercare 4entru 9i<turi as5altice 4re4arate la cald. #artea 1> C3ntinutul de bitu9 s3lubil. !i<turi as5altice. !et3de de 8ncercare 4entru 9i<turi as5altice 4re4arate la cald. #artea '> Recu4erarea bitu9ului> 7a43rat3r r3tati7. !i<turi as5altice. !et3de de 8ncercare 4entru 9i<turi as5altice 4re4arate la cald. #artea 4> Recu4erarea bitu9ului> C3l3ana de 5racti3nare. !i<turi as5altice. !et3de de 8ncercare 4entru 9i<turi as5altice 4re4arate la cald. #artea $7> #rele7area 4r3bel3r. !i<turi as5altice. !et3de de 8ncercare 4entru 9i<turi as5altice 4re4arate la cald. #artea $,> #re=atirea 4r3bel3r 4entru deter9inarea c3ntinutului de bitu9; a c3ntinutului de a4: si a c39432itiei =ranul39etrice.

STAS 64++ STAS ,,4* STAS ,,77 STAS 1+.*6*A'

SR N 1$.6*7- 1 E E SR N 1$.6*7- 1AAC

SR N 1$.6*7- 'E E SR N 1$.6*7- 'AAC

SR N 1$.6*7- 4 E E SR N 1$.6*7- 4AAC

SR N 1$.6*7- $7

SR N 1$.6*7- $,

Pag. %#

52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

ANEXA NR. % UTILI'AREA GEOGRILELOR LA MBRCMI NTILE RUTIERE BITUMINOASE 1. DATE GENERALE .nainte de asternerea =e3=rilel3r; trebuie luate 9:suri s4eciale de 4re=:tire a su4ra5etel3r 4e care ur9ea2: s: se a4lice =e3=rilele. Nu 7a 5i 4er9is: circulatia nici unui ti4 de 7e6icule direct 4e su4ra5ata =e3=rilel3r. 2. METODE DE ASTERNERE 2.1. P31g;-/ 3 1 a ,623a8 1- 1/ Su4ra5ata dru9ului nu trebuie s: 4re2inte cr:4:turi sau nere=ularit:ti. Nere=ularit:tile su4ra5etei 9ai 9ari de 1+ 99 at@t 4e directie trans7ersal: c@t si 4e directie l3n=itudinal:; c3nstatate 8n ur9a 9:sur:t3ril3r e5ectuate cu un dre4tar standard cu lun=i9ea de ' 9; ca si cr:4:turile cu 3 l:ti9e 9ai 9are de 6 99; 73r 5i c3rectate 4rin a4licarea unui a9estec reali2at din bitu9 si nisi4 5in. O alt: 9et3d:; care se a4lic: 8n s4ecial 8n ca2ul su4ra5etel3r as5altice 4e care de=rad:rile sunt r:s4@ndite; sau 8n ca2ul 8n care aceast: 9et3d: este indicat: 8n 4r3iect; c3nst: 8n asternerea unui strat as5altic de e=ali2are; cu =r3si9ea 9ini9: de $+ 99 si care 7a 5i asternut 8nainte de a94lasarea =e3=rilei. Su4ra5ata su43rt ast5el 3btinut: 7a trebui s: 5ie 4er5ect curat:. Acest lucru se reali2ea2: 4rin 8nde4:rtarea 9aterialel3r str:ine; cu9 ar 5i 4articulele de 4ra5 sau altele. 2.2. A,-13+13 1 a g17g3/.1.73 #e su4ra5ata 4e care ur9ea2: s: se astearn: =e3=rilele; se 7a 4ul7eri2a un strat de bitu9 4ur; 8nc:l2it la 9a<i9u9 15+ 3C; sau 3 e9ulsie bitu9in3as: cu c3ncentratia de +;,- 1;$ lA9 $ ; 8nc:l2it: t3t la 3 te94eratur: 9a<i9: de 15+ 3 C. Cantitatea de bitu9 se 7a c3recta 8n 5unctie de ti4ul 9aterialului a4r37i2i3nat. L:ti9ea de a4licare este c3n53r9 4r3iectului. Su4ra4unerea 5@siil3r de =e3=rile se 7a reali2a 4e 9ini9u9 +;$+ 9. Asternerea =e3=rilel3r se 7a 5ace c3n53r9 a=re9entului te6nic 4entru 5iecare ti4 de 9aterial =e3sintetic; e<ist@nd anu9ite 4articularit:ti de asternere. Se 7a asterne a43i stratul ur9:t3r de binder as5altic; sau stratul de ba2:; cu inter2icerea t3tal: a circulatiei direct: 4e 9aterialul =e3sintetic. !. CARACTERISTICILE MATERIALULUI !aterialul din care se e<ecut: =e3=rilele 7a 5i re2istent la te94eraturi de 4este 1,+ 3 C. Re2istenta la tractiune 7a 5i de '+ HNA9 E 1B; 9:surat: at@t 4e directie l3n=itudinal: c@t si 4e directie trans7ersal:. Alun=irea 9a<i9: a 9aterialului la 6+B din e53rtul de ru4ere 7a 5i 9a<. 'B. (r3si9ea 9aterialului nu 7a de4:si ';5 99. %. APROBAREA MATERIALULUI UTILI'AT Antre4ren3rul 7a aduce la cun3stinta Bene5iciarului intentia sa de a utili2a un anu9it ti4 de =e3=rile. .n acest sc34; Antre4ren3rul 7a su4une a4r3b:rii Bene5iciarului re2ultatele 4r3bel3r e5ectuate 4e 9aterialul res4ecti7 4recu9 si caracteristicile te6nice ale 9aterialului 4r34us si 7a s3licita de la In=iner a4r3barea 8n scris a 9aterialului; 8nainte de 4r3curarea si aducerea acestuia 4e a94lasa9ent. .n ca2ul 8n care crede de cu7iint:; Bene5iciarul 43ate s3licita e5ectuarea un3r 8ncerc:ri su4li9entare reali2ate 8ntr- un lab3rat3r s4eciali2at; a4r3bat de Bene5iciar. C3stul a5erent acest3r 8ncerc:ri 7a 5i su43rtat de Antre4ren3r.
Pag. %( 52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

Antre4ren3rul r:s4unde de 8naintarea; 53arte din ti94; a 4r34uneril3r sale 4ri7ind 9aterialul utili2at; ast5el 8nc@t s: nu a4ar: 8nt@r2ieri 8n le=atura cu turnarea su4ra5etei 89br:c:9intii rutiere.

Pag. 5&

52

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

ANEXA NR. 5 UTILI'AREA MATERIALELOR GEOTEXTILE COMBINATE )GEOGRILE SI MATERIALE GEOTEXTILE* LA MBRCMI NTILE RUTIERE BITUMI NOASE 1. DATE GENERALE .nainte de asternerea 9aterialului =e3te<til c39binat 73r trebui luate 9:suri s4eciale de 4re=:tire a su4ra5etei su43rt. Nu9ai utilaDele 4re7:2ute cu 4neuri 73r 5i ad9ise 4e su4ra5ata ne4r3teDat: a 9aterialului =e3te<til c39binat. .n c3nsecint:; este 4er9is: asternerea stratului ur9:t3r de binder as5altic sau a stratului de ba2:; 5:r: a 9ai 5i ne73ie de nici un alt strat 4r3tect3r. 2. METODE DE ASTERNERE 2.1. P31g;-/ 3 1 a ,623a8 1- 1/ )3r trebui luate 9:suri ca 9ar=inile dru9ului e<istent s: 5ie dre4te si 4aralele cu a<ul dru9ului. Su4ra5ata dru9ului nu trebuie s: 4re2inte cr:4:turi sau nere=ulari2ati. Deni7el:rile l3n=itudinale sau trans7ersale 9ai 9ari de 1+ 99; c3nstatate 8n ur9a 9:surat3rii acest3ra cu un dre4tar standard ' 9 lun=i9e; sau cr:4:turile 9ai lar=i de 6 99; 73r 5i c3rectate 4rin a4licarea unui a9estec reali2at din bitu9 si nisi4 5in sau a alt3r 9ateriale c3res4un2:t3are. O alt: 9et3d:; care se a4lic: 8n s4ecial 8n ca2ul su4ra5etel3r 9ai de=radate; sau 8n ca2ul 8n care aceast: 9et3d: este indicat: 8n 4r3iect; c3nst: 8n asternerea unui strat de as5alt de e=ali2are; care trebuie s: aib: 3 =r3si9e 9ini9: de $+ 99 si care 7a 5i turnat 8nainte de a4licarea 9aterialului =e3te<til c39binat. Su4ra5ata su43rt ast5el 3btinuta 7a trebui s: 5ie 4er5ect curat: 8n ur9a 8nde4:rt:rii 9aterialel3r str:ine; cu9 ar 5i 4articulele de 4ra5 sau altele. 2.2. A,-13+13 1 a 4a- 13/ a.6. 6/ g17-15 -/. 974=/+a#e su4ra5ata su43rt 3btinut: asa cu9 s-a 9enti3nat; se 7a 4ul7eri2a un strat de bitu9 4ur; 8nc:l2it la 3 te94eratur: de 15+ 3 C 0sau 3 e9ulsie bitu9in3as:1 cu c3ncentratia de +;,- 1;$ lA9 $ . Trata9entul se a4lic: succesi7; 4e c@te 3 5@sie cu 3 l:ti9e de +;'+ 9; 9aterialul =e3te<til 5iind ase2at cu 5ata 8n D3s. !aterialul =e3te<til 7a trebui saturat cu bitu9; iar dac: a4are 3 cantitate de bitu9 8n e<ces; aceasta 7a 5i 8nde4:rtat: 4rin 4eriere. Su4ra4unerea straturil3r succesi7e de 9aterial =e3te<til se 7a reali2a 4e 9ini9u9 +;$+ 9. Stratul ur9:t3r de binder as5altic; sau stratul de ba2:; se 7a asterne reduc@nd nu9:rul de acceler:ri si 5r@n:ri ca si nu9:rul 34eratiil3r de sc6i9bare a directiei de de4lasare a utilaDel3r care acti3nea2: direct 4e su4ra5ata ne4r3teDat: de 9aterial =e3te<til. Te94eratura 9a<i9: de asternere 7a 5i de 15+ 3 C. Stratul de as5alt de deasu4ra nu trebuie s: ac34ere 8n 8ntre=i9e 9aterialul =e3te<til 4entru a 4er9ite derularea 8n c3ntinuare a suluril3r de 9aterial si 4entru a asi=ura su4ra5ata 9ini9: de su4ra4unere a straturil3r de 9aterial. !. CARACTERISTICILE MATERIALELOR (e3=rilele sau 9aterialul =e3te<til 73r 5i reali2ate din 43li4r34ilen: 1++B. .n ca2ul =e3=rilel3r; trebuie 8nde4linite ur9:t3arele caracteristici te6nice> Re2istenta 9a<i9: la tractiune a =e3=rilei 4e directie l3n=itudinal: trans7ersal: 7a 5i de 9ini9u9 '+ HNA9 (reutatea 9ini9: 4e unitate de su4ra5at: 7a 5i de +;4++ G=A9 $ Alun=irea 9a<i9: la cur=ere a 9aterialului 7a 5i de 11B
Pag. 51 52

0i1 0ii1 0iii1

si

Lucrari de Reabilitare DN76 5 R14 Beius Oradea Caiet de Sarcini

5 R14 Beius I Oradea

Caiet de Sarcini

0i71

Oc6iurile de 9aterial 73r 5i dre4tun=6iulare si 73r a7ea aceeasi =r3si9e ca si 9aterialul 4e a9bele directii 0=r3si9e n39inal: de ';5 991. .n ca2ul 9aterialului =e3te<til; trebuie 8nde4linite ur9:t3arele caracteristici te6nice> 0i1 !aterialul reali2at din 43li4r34ilen: 7a a7ea 3 structur: netesut: si 4er53rat: 0ii1 (reutatea 9ini9: 4e unitate de su4ra5at: 7a 5i de +;14+ G=A9 $ iar =reutatea 9a<i9: de +;16+ G=A9 $ 0iii1 Re2istenta la ru4ere 7a 5i de 9ini9u9 7 HNA9. %. APROBAREA MATERIALULUI UTILI'AT Antre4ren3rul 7a aduce la cun3stinta Bene5iciarului intentia sa de a utili2a un anu9it ti4 de =e3=rile si 7a su4une a4r3b:rii In=inerului re2ultatele 8ncerc:ril3r si caracteristicile te6nice ale 9aterialului 4r34us; s3licit@nd a4r3barea 8n scris a In=inerului 8nainte de 4r3curarea 9aterialului res4ecti7; 8n 7ederea utili2:rii acestuia 4e a94lasa9ent. Bene5iciarul 43ate s3licita 8n ca2ul 8n care crede c: este necesar; e5ectuarea un3r 8ncerc:ri su4li9entare 8n lab3rat3are s4eciali2ate; a4r3bate de Bene5iciar. C3stul a5erent acest3r 8ncerc:ri su4li9entare 7a 5i su43rtat de Antre4ren3r. Antre4ren3rul r:s4unde de 8naintarea la ti94 a 4r34uneril3r sale; ast5el 8nc@t s: nu a4ar: 8nt@r2ieri 8n le=:tur: cu 34eratiile de turnare a su4ra5etei 89br:c:9intii rutiere.

Pag. 52

52