Sunteți pe pagina 1din 8

Cap. 2.

Reglementrile i procedura expertizei Baza normativ privind expertiza Dispunerea expertizei judiciare Solicitarea expertizei extrajudiciare Procedura expertizei ............................................... Baza normativ privind expertiza Cadrul normativ privind expertizele judiciare face obiectul unei serii de materiale normative, ntre care se disting codurile juridice i materialele normative specifice. Codurile juridice sunt! Codul civil, Codul penal, Codul de procedur civil i Codul de procedur penal. Codurile de procedur con"in pr"i distincte dedicate expertizelor, iar n codurile civil i penal se gsesc articole care fac direct sau indirect referire la exper"i. #n Codul penal se gsesc reglementri privind! luarea de mit i primirea de foloase necuvenite, traficul de influen", mrturia mincinoas i abuzurile contra exper"ilor. Codul de procedur penal con"ine cele mai multe reglementri privind expertiza! incompatibilitatea, ab"inerea i recuzarea$ constatea te%nico& tiin"ific i constatarea medico&legal$ sec"iunea a '&a intitulat ()xpertizele*$ reglementarea c%eltuielilor efectuate de exper"i$ amenda judiciar, proceduri premergtoare pentru exper"i, dreptul expertului la recurs i la revizuire.
Codul de procedur civil cuprinde materie referitoare la! incompatibilitate, ab"inere i recuzare$ un grupaj de articole intitulat ()xpertiza*$ reglementri referitoare la c%eltuieli i la revizuire.

+aterialele normative specifice se refer la suita de decrete i legi care au operat i opereaz n domeniu. ,ctul normativ curent este -... nr. /0/111, aprobat prin 2egea nr. 3450/11/, act care a nlocuit Decretul nr. 6703763 8publicat n +. -f. 9r. :/03763; privind expertiza contabil i expertiza te%nic, primul document cu referire expres la expertiza te%nic din legisla"ia rom<neasc. +aterialele normative anterioare fceau referire la expertiza contabil 8v. Decretul nr.=:=03746 pentru reglementarea efectuarii expertizelor contabile judiciare, modificat prin Decretul nr. :/30374> si republicat la :3 iulie 374>;. Principalele aspecte reglementate de -... nr. /0/111 se refer la! definirea expertizelor judiciare i extrajudiciare, modul de organizare la nivel central i local a exper"ilor judiciari, calitatea de expert judiciar 8condi"ii de ob"inere, drepturi, limite;, reguli de procedur n expertiza te%nic judiciar, reglementarea expertizei te%nice extrajudiciare 8calitatea de expert i efectuarea expertizei;, atribu"iile birourilor central i locale de expertize, rspunderi i sanc"iuni. Documentul

stabile te c prevederile sale se completeaz cu dispozi"iile privind expertiza din codurile juridice, n msura n care prin aceast ordonan" nu se dispune altfel. De asemenea, dispozi"ile ordonan"ei nu se aplic n situa"ia n care expertiza urmeaz s fie efectuat de un serviciu medico&legal, de ?nstitutul central de )xpertize criminalistice sau de un laborator de expertiz cirminalistic, precum i de orice alt institut de specialitate. #n baza -... nr. /0/111, +inisterul @usti"iei a emis Aegulamentul privind organizarea i procedura de desf urare a examenelor de atribuire a calit"ii de expert te%nic judiciar i de testare a speciali tilor. Similar, ministerele i institu"iile centrale abilitate au propriile regulamente referitoare la examenul de expert te%nic extrajudiciar, elaborate n baza -... nr. /0/111. Aegulamentele stabilesc n detaliu condi"iile de participare la examen, componen"a dosarului de examen, tematica examenului, procedura de desf urare i de evaluare 0 notare, procedura contesta"iei, finalizarea. ?ndica"ii similare sunt precizate pentru testarea speciali tilor la care instan"ele apeleaz pentru expertize. Dispunerea expertizei judiciare , a cum sugereaz i termenul dispunere, aceast situa"ie este specific doar expertizelor judiciare, n care o situa"ie controversat a ajuns obiect de judecat pentru instan"a care, din proprie ini"iativ sau la solicitarea uneia sau ambelor pr"i aflate n litigiu, dispune expertiza, n general alturi de alte materiale probante 8probe cu documente 0 nscrisuri, probe cu martori etc.;. De fapt, atunci c<nd ini"iativa apar"ine pr"ilor se consider c instan"a procedeaz la admiterea expertizei, iar c<nd ini"iativa apar"ine instan"ei de judecat se poate vorbi de dispunerea expertizei. #n cauzele penale se nt<lne te expresia ordonarea expertizei 8art 335 Cpp; pentru dispunerea expertizei, la cerere sau din oficiu. ,dmiterea, respectiv dispunerea expertizei are caracter facultativ, organul judiciar fiind singurul n msur s considere dac aceast msur este sau nu este oportun. Pentru aceasta, se iau n considerare toate materialele dosarului cauzei, se apreciaz utilitatea acestui demers suplimentar i concluden"a poten"ial. Se consider deopotriv avantajele pe care le&ar oferi o astfel de prob pentru solu"ionarea cauzei, dar i posibilitatea ca n acest fel s se nt<rzie finalizarea actului de judecat. #n spe"ele penale sunt frecvente cazurile expertizelor obligatorii 8,rt. 336 Cpp;! n cazul infrac"iunii de omor deosebit de grav, precum i atunci c<nd organul de urmrire penal sau instan"a de judecat are ndoial asupra strii psi%ice a nvinuitului sau inculpatului. )xpertiza se efectueaz n institu"ii sanitare de specialitate, dup internarea persoanei respective. De asemenea, efectuarea unei expertize este obligatorie pentru a se stabili cauzele mor"ii, daca nu s&a ntocmit un raport medico&legal.

,dmiterea expertizei ca mijloc de prob presupune ndeplinirea a dou condi"ii, cumulativ! a; s fie necesar consultarea unui specialist pentru probleme n cauz i b; expertiza s fie concludent, u ur<nd solu"ionarea corect a cauzei. C<nd instan"a consider expertiza ca fiind necesar, stabilile te prin #nc%eiere de edin" obiectivele expertizei i solicit Biroului local o list cu trei sau cinci exper"i, valizi, n specialitatea respectiv. Dac nu exist exper"i n specialitate, se poate apela la speciali tii afla"i n eviden"a Biroului Central de )xpertize Be%nice @udiciare. 9umirea exper"ilor se face la un termen ulterior, n urma tragerii la sor"i, de regul. Pr"ile au dreptul s se opun, pentru motive justificate, desemnrii unui anumit expert n cauz. De asemenea, pr"ile au dreptul s propun, pe c%eltuiala lor, exper"i judiciari, valizi, din listele oficiale, de aceea i specialitate, pentru a participa la efectuarea expertizei. Botodat, se precizeaz termenul de depunere a expertizei i se stabile te onorariul 8provizoriu; pentru expertiz, cel mai adesea pltibil n pr"i egale de ambele pr"i n litigiu. Boate aceste elemente trebuie men"ionate n ?nc%eierea de edin". ?n domeniile strict specializate, n care nu exist experti autoriza"i, din oficiu sau la cererea oricreia dintre pr"i judectorul poate solicita punctul de vedere al uneia sau mai multor personalit"i ori speciali ti din domeniul respectiv. Punctul de vedere va fi prezentat n camera de consiliu sau n edin"a public, pr"ile av<nd dreptul s pun ntrebri. Dispunerea efecturii expertizei i stabilirea obiectivelor acesteia constituie pentru expert punctul de plecare n realizarea sarcinii sale. Solicitarea expertizei extrajudiciare , a cum s&a artat deja, expertiza extrajudiciar nu face obiectul dispunerii, adic nu are un caracter imperativ, ci se solicit de persoane fizice sau juridice interesate de acest demers. S&a precizat c expertizele extrajudiciare se efectueaz de exper"i judiciari sau exper"i extrajudiciari. ,mbele categorii de exper"i pot desf ura activitate de expertiz fie n calitate de persoane fizice autorizate, fie n cadrul unor societ"i comerciale care au ca obiect de activitate efectuarea de expertize. Documentul n baza cruia se desf oar activitatea de expertiz este contractul scris de prestri de servicii, care va con"ine clauze ce fac referire la toate aspectele convenite de pr"i, inclusiv la baza normativ n vigoare, respectiv -... nr. /0/111, care reglementeaz aceste aspecte. #ntre aspectele con"inute neaprat de contractul de prestri servicii se vor regsi urmtoarele! & pr"ile contractante! nume, prenume, denumire societate 8dac este cazul;, adrese, date specifice de identificare 8numrul legitima"iei de expert i emitentul, respectiv date de identificare a persoanei0persoanelor juridice, n cazul n care una sau ambele pr"i contractante sunt persoane juridice;$ & obiectivele expertizei, clar definite i delimitate, "in<nd seama c acestea
:

& & & &

&

reprezint elementul esen"ial al expertizei i c nen"elegerile ulterioare determin cel mai adesea redactarea de acte adi"ionale la contract$ termenul de predare a Aaportului de expertiz sau a finalizrii n alt form, dac s&a solicitat astfel$ elementele materiale sau de logistic ce cad n sarcina beneficiarului expertizei, necesare realizrii expertizei$ onorariul 0 contravaloarea expertizei, cu indicarea datei i modalit"ii de plat a sumei0sumelor respective$ men"iuni cu privire la plata impozitului aferent sumelor pltite cu titlul de onorariu$ de men"ionat c n cazul expertizelor efectuate pentru persoane juridice, obliga"ia de a vrsa acest impozit revine persoanelor juridice beneficiare ale expertizei, iar n cazul expertizelor efectuate pentru persoane fizice, aceast obliga"ie revine expertului care a efectuat lucrarea, cu respectarea dispozi"iilor legale privitoare la impozitul pe venitul global$ penalit"i convenite pentru situa"ia nerespectrii clauzelor contractului.

Procedura expertizei Din punct de vedere procedural, expertiza este un demers complex, cu desf urare specific n timp i spa"iu a unor activit"i ce fac obiectul bazei normative n domeniu, al profesiei de expert i al unei deontologii riguroase, toate alctuind un set de reguli cunoscute i cutume. #n acest demers se eviden"iaz un ir de etape, tipic pentru orice expertiz, prezentate n continuare. &Solicitarea expertizei C este specific n expertizele extrajudiciare i cele mai multe din expertizele judiciare. &Dispunerea / ordonarea efecturii expertizei $ se dispun expertizele judiciare, cu sau fr solicitarea acestora de ctre pr"i$ n cazul expertizelor penale, expertizele se ordon de organul de urmrire penal sau de instan"a de judecat, la cerere sau din oficiu 8art. 335 Cpp;, iar n unele spe"e penale 8decese fr raport medico& legal, omor deosebit de grav, ndoieli asupra strii psi%ice a nvinuitului 0 inculpatului; este c%iar obligatorie ordonarea unei expertize 8art. 336 Cpp;. &Stabilirea obiectivelor expertizei! obiectivele se stabilesc de ctre organele de urmrire penal, de ctre instan"e, de ctre pr"i sau de ctre clien"i. -biectivele expertizelor extrajudiciare se stabilesc de partea contractant care le prezint expertului, cu care le negociaz i apoi sunt men"ionate n contract. -biectivele spe"elor civile se pot formula de partea care a cerut expertiza sau de ambele pr"i$ sunt situa"ii cnd acest aspect este lsat n seama instan"ei. -biectivele expertizei din spe"ele penale sunt de regul n sarcina organului de urmrire penal, respectiv a instan"ei de judecat, care ns poate avea n vedere i opinia pr"ilor n cauz. &Numirea / alegerea expertului constituie totdeauna atributul, dup caz, al organelor de cercetare penal, al instan"elor, al pr"ilor aflate n proces, sau al clien"ilor, dar nu i al exper"ilor. #n nici o situa"ie expertul nu este cel care decide
=

numirea sa pentru realizarea unei expertize. )vident, nu trebuie fcut confuzie ntre numirea expertului i acceptarea expertizei. #n cazul expertizelor extrajudiciare este proprie alegerea expertului, care se face dup considerente ca! specializare, reputa"ie, nivel onorarii etc.$ n cazul expertizelor judiciare, alegerea se face prin tragere la sor"i din lista de exper"i comunicat de Biroul local de expertize, dup consultarea pr"ilor cu privire la eventuale obiec"iuni asupra exper"ilor din list. Codurile de procedur stabilesc i posibilitatea pr"ilor aflate n proces de a cere ca un expert recomandat de ele s participe la efectuarea expertizei 8art. 33> Cpp;. #n expertizele din spe"ele penale se impune ca, atunci c<nd ntr&o specialitate exist exper"i oficiali, s nu poat fi numit expert n cauz o alt persoan, dec<t dac mprejurri deosebite ar cere aceast situa"ie. Dac expertiza urmeaz s fie efectuat de un institut de specialitate 0 serviciu medico& legal etc., organul de urmrire penal ori instan"a trebuie s se adreseze acestora pentru efectuarea expertizei$ dac aceste institute de specialitate consider necesar ca la efectuarea expertizei s participe sau s prezinte opinii i speciali ti din alte institu"ii, este permis acest demers 8art. 337 Cpp;. Prin extensie, practica judiciar i arbitral prezint frecvente situa"ii c<nd exper"ii numi"i solicit organelor sau instan"elor care i&au numit s accepte colaborarea lor cu al"i exper"i sau speciali ti pentru lrgirea ariei de investigare i o mai bun relevare a elementelor indicate n obiectivele expertizei, iar aceste solicitri sunt ncuviin"ate i oficializate. Botdeauna, la numirea expertului se stabile te i onorariul 0 onorariul provizoriu al expertului. &Chemarea / apelarea expertului constituie o etap tipic i cu problematic proprie n expertizele judiciare. ,ceast etap se petrece n perioada urmtoare redactrii nc%eierii de numire a expertului. ?nstan"a trimite expertului judiciar scrisoare recomandat prin care informeaz asupra faptului c dispus numirea sa pentru efectuarea expertizei n cauza dosarului men"ionat. Se mai indic data nc%eierii de edin", termenul pentru care trebuie depus expertiza, onorariul stabilit de instan" pentru expertiz i sarcina pl"ii onorariului 8cel mai frecvent, plata onorariului revine ambelor pr"i, n cote egale;. &Cercetarea dosarului speei! expertul judiciar trebuie s mearg la ar%iva organului care a dispus expertiza i s lectureze dosarul cauzei. Se urmresc n mod special piesele principale ale dosarului 8cererile de c%emare n judecat, nt<mpinrile i cererile reconven"ionale, cererile intervenien"ilor, cererile completatoare, nc%eierile de edin", lista de obiective;, dar i documentele care au importan" special pentru expert! rspunsul Biroului local de expertize, dovezile de plat a onorariului .a. &Acceptarea expertizei! nu constituie o etap propriuzis, de i este un moment important n procedura expertizei. 2a lectura dosarului cauzei, pot s apar elemente care sunt precizate clar n codurile de procedur judiciar i care oblig expertul la comunicarea situa"iei sale ctre organul care a dispus expertiza. )ste cazul unor elemente care conduc fie la ab"inerea, fie la recuzarea expertului.

)lementele respective fac obiectul art. =>&4: Cpp i vizeaz! existen"a unui interes al expertului 8c%iar i al so"iei sau vreunei rude apropiate;, sub orice form, n cauza respectiv, rela"ia de rudenie cu vreuna din pr"i, implicarea expertului sau a rudelor sale ntr&o cauz asemntoare, exprimarea de ctre expert a unor opinii privitoare la cauz, nainte de a fi numit, primirea de daruri sau fgduieli de la pr"ile n cauz. ,rt 41 Cpp prevede obliga"ia expertului de a declara organului care a dispus expertiza c se abine de la efectuarea expertizei, art<nd motivele. Dac expertul nu a declarat ab"inerea sa, atunci oricare din pr"ile aflate n cauz pot cere recuzarea expertului imediat ce au luat cuno tin" de cazul de incompatibilitate. #n ambele cazuri, instan"a va decide dac expertul se nlocuie te sau se men"ine sarcina sa. ,rt. 4= Cpp reglementeaz situa"ia alternativ expert &martor. Calitatea de martor este incompatibil cu aceea de expert n aceea i cauz, calitatea de martor av<nd nt<ietate. Participarea ca expert de mai multe ori n aceea i cauz nu constituie motiv de recuzare. Dac expertul nu declar ab"inerea sa sau dac nu solicit nlocuirea sa pentru motive ntemeiate se consider c a acceptat expertiza. )fectuarea expertizei te%nice judiciare este obligatorie, ea neputand fi refuzata decat pentru motive temeinice 8art. 34 & -. /0/111;. &Pregtirea cercetrii de teren este o etap important pentru orice fel de expertiz, av<nd particularit"i evidente de la o specializare la alta i c%iar de la o spe" la alta. Particularit"ile se refer la ec%ipamentele i instrumentarul pregtit pentru expertiz, informa"iile adi"ionale ce se vor culege pe teren, metodele de lucru etc. Se distinge ns i o sc%em comun de elemente care sunt specifice multor categorii de expertize, cum ar fi alctuirea unui desf urtor al activit"ilor la cercetarea de teren i lista de informa"ii de solicitat de la pr"i. &Convocarea prilor pentru cercetarea de teren 8expertiza propriuzis;! pr"ile se convoac, prin scrisoare recomandat cu confirmare de rspuns, cu cinci zile nainte de data cercetrii de teren. #n scrisoarea de convocare de men"ioneaz numrul dosarului, data, orele i locul la care se desf oar cercetarea de teren, documentele pe care trebuie s le aduc pr"ile, datele de contact ale expertului. &Terenul! la cercetarea de teren se culeg informa"iile, datele i observa"iile vizate n perioada de pregtire, se realizeaz msurtori specifice, se efectueaz sc%i"e, desene, fotografii, se consemneaz observa"iile personale, se re"in orice fel de elemente care sunt pertinente i relevante pentru realizarea obiectivelor expertizei. Cadrul normativ specific interzice transferarea de ctre expert a sarcinii sale ctre alt expert, de i expertul n cauz poate folosi competen"ele i ajutorul altui expert sau specialist n domeniul pe care l expertizeaz, situa"ie frecvent n faza cercetrii de teren. Pentru situa"ii justificate, expertul poate ntocmi pe teren anumite documente 8procese&verbale, minute, angajamente ale pr"ilor; pe care le va ata a la Aaportul de expertiz. 2a cercetarea de teren, expertul poate fi n situa"ii diverse care s conduc la incompatibilitatea sa, asupra crora codurile judiciare fac trimitere expres! primire de daruri sau fgduieli de la pr"i, luare de

mit 8art. /4= Cpp;, primirea de foloase necuvenite 8art. /45 Cpp;, traficul de influen" 8art. /46 Cpp;. &Cercetarea post teren! n aceast faz, expertul continu investiga"iile n literatura de specialitate, culege date de la institu"ii de profil, cerceteaz pia"a specific, contacteaz speciali ti din domeniul expertizei etc., colect<nd informa"ii de care are nevoie n faza prelucrrii datelor. &Prelucrarea datelor! toate informa"iile re"inute de expert din cercetarea dosarului cauzei, de la cercetarea de teren i din cercetrile sale ulterioare se supun prelucrrilor specifice. Cele mai frecvente te%nici de prelucrare sunt cele matematice, statistice, fizico&c%imice, economice, sociologice etc. Datele prelucrate trebuie convertite n informa"ii simplificate, adecvate unei perceperi corecte de ctre nespeciali ti, perfect accesibile organelor care dispun expertize. +etodele folosite se vor men"iona n raportul de expertiz. &!edactarea raportului de expertiz constituie etapa de cea mai mare responabilitate n demersul unui expert. ,proape n toate cazurile, raportul de expertiz are form scris. Cnd sunt mai mul"i exper"i se ntocme te un singur raport de expertiz$ dac sunt deosebiri de preri, opiniile separate se consemneaz n cuprinsul raportului sau ntr&o anex la raport. )xpertul trebuie s respecte mai nt<i principalele reguli de form i procedurale privind raportul de expertiz 8alctuire, ordinea pr"ilor, unele informa"ii obligatorii, semnarea i parafarea paginilor;$ de asemenea, trebuie s dovedeasc profesionalism n organizarea materialului informativ i s formuleze clar concluziile raportului. Cerin"ele deontologice specifice trebuie respectate cu cea mai mare grij! trebuie evitate sistematic judec"i bazate pe date i informa"ii incoerente, necredibile, vicioase$ trebuie evitate situa"iile periculoase n care afirma"iile raportului pot fi dovedite ca fiind mincinoase, situa"ie sanc"ionabil de legea penal 8mrturia mincinoas C art. /51 Cpp;. De asemena, expertul trebuie s fac imediat cunoscute instan"ei mprejurri n care este ndreptat, de ctre pr"i sau al"i factori, ctre vicierea raportului, legea penal fc<nd trimitere expres la aceste situa"ii 8infrac"iuni care mpiedic nfptuirea justi"iei & art. /53, /55 Cp;. &"izarea #i depunerea raportului! dup realizarea raportului ntr&un numr de exemplare suficient pentru instan", pr"i i expert, setul de exemplare se prezint Biroului local de expertize pentru viz i nregistrare. Prezentarea setului la Biroul local de expertize se face cu cel pu"in cinci zile naintea termenului de judecat. #n spe"ele penale, raportul se depune la registratura organului care a dispus expertiza. #n cazul expertizelor extrajudiciare, modul de finalizare a ac"iunii expertului este convenit prin contract. 9edepunerea raportului de expertiz pentru trmenul solicitat, fr motive temeinice, poate declan a efectele art. 37> Cpp, respectiv amend pentru tergiversarea ndeplinirii nsrcinrilor primite. &Decontul #i plata expertizei! n cazul expertizelor judiciare, decontul i factura se depun odat cu raportul la Biroul local de expertize. -norariul definitiv pentru expertiza judiciar se stabile te de organul care a dispus efectuarea expertizei, n
6

func"ie de complexitata lucrrii, de volumul de lucru depus i de gradul profesional ori tiin"ific al expertului 0 specialistului. Plata onorariului se face prin grija Biroului local de expertize. &Analiza raportului de expertiz este etapa care intereseaz beneficiarii ac"iunii expertului, respectiv instan"ele sau organele de urmrire penal, pr"ile, ori, dup caz, clien"ii care au comandat expertiza. #n analiza raportului de expertiz se urmre te corectitudinea demersului expertului. ?ntereseaz deopotriv aspectele de form i procedurale 8men"ionarea datelor 0 informa"iilor obligatorii, numerotare pagini, semnturi i parafe, indicarea surselor i a bazei normative etc.;, ca i cele de con"inut 8calcule, juste"ea i logica formulrilor, fundamentarea concluziilor;. )viden"ierea unor vicii conduce la formulele de ndreptare. Cele mai cunoscute formule de ndreptare a unui raport de expertiz sunt! rspunsul la obiec"iuni, suplimentul de expertiz, contraexpertiza, o nou expertiz. &$bieciuni la raportul de expertiz! n urma analizei raportului de expertiz, dac de descoper erori de orice fel sau elemente nerezolvate fa" de obiectivele stabilite, este desc%is calea formulrii de obiec"iuni la raportul de expertize. Dac obiec"iunile sunt formulate de ctre pr"i, acestea trebuie s depun, n scris, lista obiec"iunilor la primul termen de la depunerea raportului. )xpertul este c%emat, prin scrisoare recomandat, s ia cuno tin" de con"inutul listei de obiec"iuni i s redacteze rspunsul la obiec"iuni p<n la termenul proxim. & Completri / %ndreptri / contraexpertiza / o nou expertiz . ,rticolul /3/ Cpc stabile te c dac instan"a nu este lmurit prin expertiza fcut, poate dispune ntregirea expertizei sau o nou expertiz. #ntregirea expertizei se face printr&un supliment de expertiz, de ctre acela i expert. - nou expertiz se face, de regul, de ctre alt expert. ,cela i articol con"ine men"iunea potrivit creia expertiza contrarie 8contraexpertiza; trebuie cerut motivat la primul termen dup depunerea lucrrii 8expertizei ini"iale;.

,utor! ?. Sc%ileru, feb. /117

>