Sunteți pe pagina 1din 10

Aplicatii Word 1. Sa se editeze tabelul urmator: NR.

CRT NUME PRENUME PROBA PROBA TEORETICA PRACTICA

1. 2.

2. Sa se editeze urmatorul tabel: NR. NOTA CRT 1 NOTA 2 NOTA OFICIU 3 TOTAL PREMIU ACORDAT

3. Sa se editeze urmatorul tabel:

4. Creati in directorul Operator introducere date folderele Examen si Rez. In folderul Examen sa se creeze un alt folder Sub1. Folosind aplicatia Microsoft Word sa se realizeze fisierul Ziua.doc in folderul Sub1. Copiati fisierul creat in folderul Rez. edenumiti fisierul Ziua.doc. !. Sa se creeze un folder pe des"top numit Teste. Sa se sal#eze in el fisierele Document1 si Document2 create in aplicatia Microsoft Word. Sa se stear$a ambele fisiere. Sa se recupereze fisierul Documente2. %. Sa se precizeze si sa se realizeze cum pot fi ascunse si apoi afisate barele cu instrumente din aplicatia Microsoft Word. 1

&. Sa se precizeze denumirea principalelor elemente ale interfetei Word. '. Sa se realizeze documentul din fi$ura urmatoare: Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Exce

(. Sa se editeze un te)t cu 4 para$rafe. *e$ina sa fie A4+ orientata #ertical+ cu mar$inile de: ,op - 2+! cm+ .ottom - 2+!cm+ /eft - 2+!cm+ i$0t - 2+!cm. In antetul pa$inii se #a scrie adresa. Al doilea para$raf trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 1 sa fie aliniat la stan$a+ de culoare rosie+ in$rosat2 1 indentat la stan$a si la dreapta cu 1 cm2 1 prima linie sa fie identata fata de restul liniilor cu 1 cm2 1 spatierea dintre randuri sa fie 3ouble. 14.Scrieti trei para$rafe+ in fisierul sal#at cu numele Aplicatie.doc. Fisierul #a fi scris cu font Arial .lac"+ de dimensiune 14. Fiecare para$raf este formatat astfel: a. primul para$raf liniat la stan$a2 b. al doilea para$raf centrat2 c. al treilea para$raf aliniat la dreapta2 d. ultimul para$raf aliniat de la stan$a la dreapta. 11.Sa se creeze o lista marcata+ cu numele cursantilor. Sa se sal#eze fisierul in folderul Cursuri creat in Operator introducere date:. 12.Sa se creeze o lista numerotata cu numele cursantilor. Sa se sal#eze in folderul Liste aflat in Operator introducere date. Sa se numeroteze pa$inile. 13.Scrieti doua para$rafe in fisierul sal#at cu numele Exemplu.doc. *rimul para$raf sa fie incadrat intr1un c0enar. ,e)tul para$rafului sa fie in$rosat+ inclinat+ de dimensiune 1%. Sa se bordeze pa$ina folosind un stil de bordare la ale$ere.

14.Sa se scrie un te)t cu font de dimensiune 14. Folosind uneltele de pe bara de instrumente WordArt+ sa se scrie titlu te)tului artistic. Sal#ati fisierul cu numele re erat.doc. 1!.Sa se creeze urmatorul tabel cu numerele de telefon ale prietenilor. Sa se sal#eze cu numele prieteni.doc. 5r. crt 5umele ,elefon Adresa 3ata nasterii

1%.Sa se editeze urmatorul tabel:

1&.Sa se scrie un te)t format din ! randuri. /a sfarsitul te)tului editati urmatorul tabel: Nr. crt N!"e Not# teorie Word Exce Not# $r#ctic# Word Exce Medi#

1'.Sa se scrie un te)t pe trei coloane. Fontul sa fie Arial+ de dimensiune 1%. Sal#ati fisierul cu numele test.doc. 1(.Sa se creeze un fisier in aplicatia Word sal#at cu numele Scrisoare. Fisierul #a contine un te)t+ formatat in felul urmator: 1titlul te)tului sa fie centrat si scris cu ma6uscule cu font de dimensiune 1'+ in$rosat+ subliniat2 1primul para$raf #a fi scris cu fontul ,imes 5e7 oman de dimensiune 142 1te)tul din para$raful al doilea sa fie scris cu alt font la ale$ere si sa fie in$rosat si inclinat2 1te)tul se aliniaza cu fi)area mar$inilor 8aliniat si la stan$a si la dreapta92 24. Sa se creeze un fisier in aplicatia Word care sa contina doua para$rafe. *rimul para$raf sa fie aliniat la stan$a si al doilea para$raf sa fie aliniat la dreapta. Sa se numeroteze pa$inile documentului astfel incat numarul sa fie inserat in subsolul pa$inii si #a fi aliniat centrat. Creati o nota de subsol care sa contina e)plicatii la un cu#ant din primul para$raf.

21. Sa se creeze in Operator introducere date un folder Aplicatii. Sa se creeze un fisier document Testare sal#at in folderul creat anterior. Sa se creeze in fisierul acti# un antet care sa contina datele firmei. Sa se creeze un subsol care sa contina semnatura. 22. Sa se creeze doua fisiere document cu numele Test1 si Test2. *rimul #a contine informatii despre aplicatia Microsoft Word si al doilea #a contine informatii despre aplicatia Microsoft :)cel. Ambele fisiere sa se sal#eze in folderul Lectii. Ambele fisiere #or fi scrise cu font Arial .lac"+ de dimensiune 1%+ culoare #erde. 23. Intr1o pa$ina A4+ orientata orizontal+ sa se introduca un te)t pe 3 coloane. ,e)tul #a a#ea un titlu aliniat la stan$a+ cu caractere de marime 1% si culoare #erde. In ultima coloana se #a insera o ima$ine. 24.Sa se editeze un te)t cu doua para$rafe. *a$ina sa fie A4+ orientare #erticala+ cu mar$inile: ,op - 1 cm+ .ottom - 2 cm+ /eft - 2+! cm+ i$0t - 1 cm. /a subsolul pa$inii se #a scrie numarul acesteia+ cu cifre romane. Fontul folosit in intre$ul document #a fi Arial .lac" de dimensiune 14. Al doilea para$raf trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 1 sa fie aliniat la stan$a+ de culoare albastra+ in$rosat2 1 sa fie indentat la stan$a cu 1+! cm+ la dreapta cu 4 cm2 1 prima linie a celui de1al doilea para$raf sa fie indentata fata de restul liniilor cu 1 cm2 1 spatierea dintre randuri sa fie de 1+! cm. 2!.Sa se editeze o ade#erinta care #a fi eliberata in scopul prezentarii ei la medicul de familie. In antetul ade#erintei se #a scrie data si ora. Se #a utilize fontul Arial+ de dimensiune 14. Sa se sal#eze cu numele Ade!erinta.doc. 2%.Sa se creeze doua documente in Word+ cu numele Document 1 si Document 2. Sa se sal#eze in folderul Documente creat in Operator introducere date. Sa se copie ultimul para$raf din primul document la sfarsitul celui de1al doilea document si multiplicati1l de trei ori. A doua copie #a a#ea toate fonturile transformate in ma6uscule. 2&.Sa se editeze un document in Word si sa se sal#eze apoi sub numele Concurs.doc in folderul Atestat din directorul Operator introducere date. 3ocumentul trebuie sa aiba te)tul impartit in doua coloane. Se #a utilize fontul Arial+ de dimensiune 14. Spatierea randurilor #a fi double.

2'.Sa se realizeze in Word urmatorul tabel:

a9 b9 c9 d9

sa se sal#eze cu numele :)ercitii cu tabele. dupa tabel sa se creeze o lista numerotata sa se numeroteze pa$ina in partea de 6os+ centrat sa se pre#izualizeze inainte de a fi tiparita

2(.Concepeti un C.;. si sal#ati fisierul cu numele C".doc. *rin intermediul operatiei CO#$%#ASTE copiati documentul in fisierul Curriculum "itae.doc. Aran6ati te)tul in modul de #izualizare *re#ie7. 34.Sa se editeze un te)t cu trei para$rafe. *a$ina sa fie A4+ orientata #ertical+ cu mar$inile de: ,op-1cm+ .ottom-2cm+ /eft-2+!cm+ i$0t-1cm. /a subsolul pa$inii sa se scrie numarul acesteia+ cu cifre romane. Fontul folosit in intre$ul document #a fi Arial .lac" de dimensiune 14. Sa se sal#eze cu numele Aplicatie.doc. 31.Construiti in Microsoft Word un tabel cu informatii despre cursanti+ in care in coloana 1 #eti numerota automat liniile tabelului. In coloanele 2+ 3+ 4+ #eti scrie numele+ prenumele si respecti# #arsta pentru fiecare cursant. 5umele si prenumele #or fi aliniate la stan$a+ iar #arsta #a fi pozitionata centrat. Aran6ati coloana cu numele cursantilor in ordine alfabetica. 32.Creati un fisier cu aplicatia Microsoft Word care sa contina la inceput un antet+ in care se #a insera adresa+ iar in subsol numarul de pa$ina. Sa se seteze pa$ina A4+ mar$inile foii sa se modifice astfel: stan$a12.!cm+ dreapta12.!cm+ sus12cm+ 6os12cm. <rientarea foii sa fie de tip /andscape8#edere9. 33.In aplicatia Windo7s :)plorer+ sa se creeze un folder numit &older pe discul lo$ic C. Fisierul cerere.doc' creat cu aplicatia Microsoft Word+ #a fi sal#at in acest folder. Fisierul se #a copia si pe discul 3: in folderul Operator introducere date. 34.Sa se creeze doua fisiere cu numele raport.doc si ade!erinta.doc sal#ate in folderul Acte creat pe des"top. Copiati ambele fisiere in folderul M= documents. 3!.Sa se creeze un fisier de tip .doc in folderul M= 3ocuments aflat in radacina discului. Sa se numeroteze pa$inile. Sa se stabileasca note de sfarsit la anumite e)presii sau cu#inte e)istente in te)t. ;izualizati !

continutul fisierului in modurile de #izualizare &ull Screen+ #a(e La)out si *ormal si obser#ati diferenta dintre ele. 3%.Sa se creeze un fisier de tip.doc sal#at in folderul M= 3ocuments aflat in radacina discului. Sa se sal#eze fisierul cu numele referat.doc. Impartiti fereastra in doua zone de lucru. e#eniti la afisarea unei sin$ure zone de lucru. ;izualizati continutul fisierului in modurile de #izualizare &ull Screen+ #a(e La)out si *ormal si obser#ati diferenta dintre ele. 3&.In aplicatia Windo7s :)plorer+ sa se creeze un folder numit &older pe discul 3 in Operator introducere date. Fisierul recomandare.doc' creat cu aplicatia Microsoft Word+ #a fi sal#at in acest folder. Fisierul se #a copia si in folderul Documente care se afla pe 0ard1discul 3: in Operator introducere date. Sa se redenumeasca fisierul din folderul Documente cu numele Scrisoare.doc. 3'. ealizati urmatoarea fi$ura:
MICRO%OFT WORD

Proceso#re de texte

C#$ito ! I
Desc,iderea-inc,iderea aplicatiei .ord Structura ecranului .ord +tilizarea barelor cu instrumente Deplasarea in document

C#$ito ! II
Sal!area unui document nou creat +tilizarea para(ra elor Ster(erea' copierea si lipirea textului Tiparirea unui document

3(. Sa se creeze un folder pe 0ard1discul 3+ cu numele Aplicatii. Sa se creeze intr1un fisier document+ trei intrari in Auto,e)t pentru %

formulele de inc0eiere Cu cele mai bune sentimente' Cu sentimente alese. Sa se sal#eze fisierul cu numele Autotext+ in folderul Aplicatii. Sa se creeze un autote)t folosind datele firmei. 44. ealizati un fisier de tip .doc care sa contina informatii despre componentele 0ard7are ale calculatorului. /ocalizati in acest te)t cu#antul calculator si inlocuiti1l cu cu#antul computer. Sa se sal#eze fisierul cu numele componente 41.Sa se conceapa o scrisoare de recomandare si sa se sal#eze in folderul Documente a(entie. 42.Sa se creeze un document cu numele #rara(ra e. 3ocumentul #a contine doua para$rafe. ,e)tul din document se #a formata astfel: 1 para$rafele 1 si 2 se #or marca folosind literele A si . 1 caracterele #or fi scrise cu fontul Arial de dimensiune 1% 1 te)tul se aliniaza cu fi)area mar$inilor 8aliniat la stan$a si la dreapta1 >ustif=9 1 para$raful A se #a modifica folosind literele inclinate+ in$rosate si subliniate cu alt font la ale$ere de dimensiune 1%. 43.Sa se creeze un document cu numele Lista+ sal#at in folderul Liste. 3ocumentul #a contine un para$raf marcat cu A. /a sfarsitul para$rafului se #a crea o lista notata cu A 1+ A2+ A3+ A48se #a folosi Subscript9 ,e)tul documentului #a fi scris cu fontul Arial+ de dimensiune 14 si inclinat. 44.Considerandu1se folderul Di!erse creat in Operator introducere date+ sa se sal#eze in el fisierul Orar.doc+ care #a contine pro$ramul de functionare al societatii S.C. Cocorul S.R.L. Foaia sa fie orintata /andscape+ iar te)tul sa fie centrat in pa$ina. ,e)tul #a fi scris cu font .oo"man <ld St=le+ de dimensiune 24+ culoare albastra. 4!.Sa se creeze un document nou in care sa se prezinte pro$ramul spectacolelor din localitate. Sa se sal#eze in folderul #ro(rame. Foaia sa fie orintata Landscape+ iar te)tul sa fie centrat in pa$ina. ,e)tul #a fi scris cu font /oo0man Old St)le' de dimensiune 24+ culoare rosie. Sa se bordeze pa$ina. 4%.Sa se realizeze o diploma de absol#ire a ? Cursului de operator calculatoare 1 elemente de birotica2. In antet se #a scrie ?MI5IS,: @/ M@5CII SI S</I3A I,A,II S<CIA/:A+ AB:5,IA >@3:,:A5A 3: <C@*A : A F< ,:I 3: M@5CAA. Sa se foloseasca pentru scrierea te)tului ?DiplomaA un te)t artistic. 4&.Sa se realizeze intr1un document Word+ un anunt: S. C. Cris S.R.L. or$anizeaza concurs pentru ocuparea postului de operator calculator in cadrul societatii. elatii la sediul firmei din strada Mi0ai :minescu+ &

nr. 4!. Foaia sa fie orintata Landscape+ iar te)tul sa fie centrat in pa$ina. ,e)tul #a fi scris cu font Arial /lac0+ de dimensiune 24+ culoare rosie. Sa se sal#eze cu numele Anunt.doc. 4'.Sa se creeze un document Word+ care #a contine 3 para$rafe. *ara$rafele #or fi incadrate in c0enare de diferite culori. Fiecare para$raf se #a formata ale$and un format dorit. Fisierul se #a numi aplicatie si se #a sal#a in folderul Aplicatii de pe discul C. /a sfarsitul para$rafelor se #a crea un tabel cu 3 linii si % coloane. 4(.Sa se creeze un folder pe des"top cu numele +tile. Sa se creeze un document care #a contine pro$ramul de desfasurare a cursului de operator. Foaia sa fie orintata Landscape+ iar te)tul sa fie centrat in pa$ina. ,e)tul #a fi scris cu font Arial /lac0+ de dimensiune 24+ culoare #erde. !4.Sa se conceapa un C; si sa se sal#eze cu numele C!.doc in folderul +tile de pe des"top. Sa se copie in folderul 3) Documents si sa se redenumeasca. !1.Sa se desc0ida un document in aplicatia Word si sa se personalizeze interfata astfel: 1 bara cu instrumente de formatare 8&ormattin(9 afisata in e)tremitatea stan$a a ecranului 1 bara cu instrumente de desenare 8Dra4in(9 sa fie afisata in partea de 6os a ecranului 1 sa fie atasate si alte butoane pe bara de instrumente standard 1 sa fie afisate picto$rame mari 1 sa dezacti#eze ri$lele !2.Sa se creeze un fisier document sal#at cu numele Simboluri.doc. Sa se seteze pa$ina A4+ mar$inile foii sa se modifice astfel: stan$a12.!cm+ dreapta12.!cm+ sus12cm+ 6os12cm. <rientarea foii sa fie de tip Landscape8#edere9. Sa se insereze diferite simboluri in document. Sa se ataseze simbolurilor inserate+ diferite comentarii. Fisierul sa se sal#eze in folderul Aplicatii.

!3.Sa se creeze un fisier de tip .doc sal#at in folderul 3) Documents aflat in discul C. Sa se sal#eze fisierul cu numele notite.doc. ;izualizati continutul fisierului in modurile de #izualizare &ull Screen+ #a(e La)out si *ormal si obser#ati diferenta dintre ele. Sa se

'

scrie un te)t cu fontul Arial+ de dimensiune 14 si inclinat. Sa se creeze trei note de sfarsit. !4.Sa se creeze doua fisiere document cu numele Rec,izite.doc si Carti.doc. Fisierul Rec,izite.doc #a contine un tabel cu: 3enumire produs+ *ret+ Cantitate. Fisierul Carti.doc #a contine un tabel cu: ,itlu+ Autor+ ;olume+ *ret+ Cantitate. Sa se copie tabelul din fisierul Carti.doc in fisierul Rec,izite.doc !!.Sa se creeze doua fisiere document Re erat 1.doc si Re erat 2.doc sal#ate pe des"top. Sa se mute ambele fisiere in folderul Re erate aflat pe discul 3. !%.Sa se creeze un fisier document sal#at cu numele 5ma(ine.doc. Sa se insereze o ima$ine care #a contine in 6urul ei un te)t. Fontul folosit in intre$ul document #a fi Arial /lac0 de dimensiune 1' culoare albastra. Sa se seteze pa$ina A4+ mar$inile foii sa se modifice astfel: stan$a12.!cm+ dreapta12.!cm+ sus12cm+ 6os12cm. !&.Sa se realizeze un contract de sponsorizare: ? Cu ocazia desfasurarii concursului ? Cel mai competent mana$erA+ faza locala+ or$anizat de firma noastra in data de 23 februarie 244!+ am fost sponsorizati pentru premierea concurentilor si asi$urarea bunei desfasurari a actiunii de firma CCCC cu suma de CCCCC.. lei si urmatoarele obiecte in #aloare de CCCCC. lei: DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDA. In partea de 6os a pa$inii se #a trece semnatura mana$erului firmei si or$anizatorul concursului. In antet se #a scrie adresa firmei. Sa se sal#eze fisierul cu numele Contract de sponsorizare.doc. !'.Sa se creeze un tabel in aplicatia Word+ un tabel cu informatii despre an$a6atii unei firme. ,abelul #a contine % coloane: 5r. Crt+ 5ume+ *renume+ *rofesie+ Functie+ Salar Sa se sal#eze fisierul in folderul Date an(a6ati creat pe discul 3 in Operator introducere date. Sa se copie fisierul si pe des"top. !(.Sa se creeze un tabel cu informatii despre produsele dintr1un ma$azin de calculatoare. ,abelul #a contine: 5r. Crt+ 3en. *rodus+ *retul+ Cantitate. Sa se numeroteze pa$inile in centru si in partea de 6os a pa$inii. In antet sa se scrie adresa firmei. Sa se sal#eze cu numele Componente.doc+ in folderul 3a(azin. %4. Sa se creeze urmatorul tabel in aplicatia Word: Salariat Salariu 3epartament

Cod 5ume .rut 5et 3irectie Ser#ici Colecti# Sa se completeze tabelul cu 3 inre$istrari. In antet sa se scrie adresa societatii. ,abelul sa fie formatat ale$and un format la ale$ere. Sa se sal#eze cu numele Salarii an(a6ati.doc+ in folderul &irma. Sa se copie fisierul si pe des"top. %1. Sa se creeze un fisier document cu urmatoarea structura: antetul ? S. C. Ser#ice S. ./. a#and urmatoarele carcteristici: fontul Arial .lac"+ dimensiune 12+ asezat la stan$a. /a dreapta in antet #a fi scrisa data curenta. In subsol se #a scrie ? A;IEA, 3: MI5IS,: @l , A5S*< ,@ I/< A. ,e)tul din subsol sa fie centrat+ cu fontul Impact+ de dimensiune 14. Sa se sal#eze fisierul cu numele Cerere.doc in folderul Societate aflat pe discul C. Sa se copie fisierul si pe des"top.

14

S-ar putea să vă placă și