Sunteți pe pagina 1din 10

PROPAGAREA UNDELOR RADIO

(Notiuni de baz)
II.1 Atmosfera Pmntului
Este format din mai multe straturi, a cror descriere sumar este
prezentat n cele ce urmeaz:
Exosfera
Este stratul ultim al atmosferei terestre. n aceast zon foarte rarefiat,
atomii i moleculele existente pot eada! n spa"iu iar sateli"ii orbiteaz
#m$ntul

Termosfera
%cest strat este caracterizat de mari fluctua"ii de temperatur (de unde i
denumirea) i con"ine mai pu"in de &.&'( din toat cantitatea de aer din
atmosfer.
)adia"iile ultraiolete i *, de mare ener+ie, de la ,oare sunt absorbite
de moleculele din acest strat, ceea ce cauzeaz creterea temperaturii (n
staturile superioare poate depi -&&&
&
.).
%ceste radia"ii sunt responsabile pentru crearea Ionosferei, strat format
din +aze ionizate, localizat n termosfer, ntr/ o inel! aflat ntre 0& 1 2&& 3m
deprtare de #m$nt.
El este diizat n 2 re+iuni
sau straturi: F, E i D4 n timpul
zilei stratul F se diide n dou
straturi care se recombin noaptea.
5oate cele trei straturi dein mai
dense pe timpul zilei si descresc n
timpul nop"ii (stratul D practic
dispare).
Mezosfera
6ei +azele (inclusi moleculele de oxi+en) din aceast zon sunt n
continuare putin dense, ele reuesc s ncetineasc iteza meteori"ilor care intr
i se dezinte+reaz n atmosfer. 5emperatura ariaz ntre /'7
&
. i 1 '-&
&
..
Stratosfera
%cest strat reprezint cca. '8( din +azele atmosferice dar foarte pu"ini
apori de ap. 5emperatura crete cu nal"imea (/0&
&
. 9 /'7
&
.) pe msur ce
moleculele de oxi+en absorb radia"ia incident ceea ce conduce la formarea
ozonului.
Troposfera
Este zona n care ie"uim.%proapte toate fenomenle atmosferice au loc
aici. 6ensitatea +azelor descrete cu nal"imea ca, de altfel, i temperatura
(:';
&
. 9 /7'
&
.).
'
II.2 Factori e influen!
#ropa+area undelor radio ntre antena de emisie i cea de recep"ie este influen"at de
suprafaa Pmntului, atmosfer, precipitaii, etc. <nfluen"a acestor factori este puternic
dependent de frecvena undei, de direcia de propagare i de gradul de apropiere a antenelor
de suprafaa Pmntului. Natura fizic a cii de propagare are, deasemenea, un efect
semnificati, propa+area deasupra unui luciu de ap fiind cu totul diferit de cea realizat
deasupra unui sol uscat sau deasupra unui sol cu e+eta"ie bo+at. Efecte specifice de propa+are
apar n zonele urbane unde cldirile nalte produc numeroase efecte de mprtiere i difrac"ie a
undelor.
Ealuarea unei linii de comunica"ii trebuie fcut lu$nd n considera"ie toate efectele de
propa+are. n cazurile n care propa+area este puternic influen"at de aria"ia indicelui de
refrac"ie al atmosferei sau n zona respecti frecen"a precipita"iilor este mare, ealuarea trebuie
fcut n sens statistic. 5rebuie asi+urat o rezer a raportului semnal=z+omot la recep"ie
suficient de mare pentru ca timpul de recep"ie imposibil sau n condi"ii inacceptabile s
reprezinte o frac"iune extrem de mic din timpul total de recep"ie. >imita acceptabil depinde de
tipul sistemului de comunica"ii.
#erforman"ele unui sistem de comunica"ii pot fi estimate pe baza caracteristicilor
cunoscute sau presupuse ale cii de propa+are.
n func"ie de caracteristica ce influen"eaz cel mai puternic propa+area undelor,
frecvena, prezentm, mai ?os, o clasificare generic a undelor radio dup calea lor de
propa+are:
%naliza de mai ?os descrie succint, modul de propa+are a undelor radio func"ie de
principalele benzi de frecen" utilizate:
-
1.Frecvene extrem de joase (Extremel lo! fre"#enc $ E%F& f < 3 kHz.
>un+imea de und mai mare de '&& @m din aceast band face ca antenele s fie de
dimensiuni mari i, n mod necesar, apropiate de sol (uneori cAiar n+ropate n sol). ,pa"iul
#m$nt 1 <onosfer are nl"ime comparabil cu lun+imea de und i se comport ca un +Aid de
und faoriz$nd propa+area pe distan"e mari. Brecen"ele din acest band se utilizeaz, n
special, n comunica"ii subacatice, deoarece atenuarea produs de apa srat a mrilor i
oceanelor se pstreaz nc la alori acceptabile pentru aceste frecen"e, ea cresc$nd la alori
foarte mari pentru frecen"e de peste 2 @Cz.
'( Frecvene foarte joase ()er lo! fre"#enc * )%F& f = 3 30 kHz;
>un+imi de und de asemenea mari4 datorit aria"iei diurne a stratului ionosferic 6 ,
nl"imea +Aidului de und #mnt 1 <onosfer ariaz ,influen"nd propa+area. ,e utilizeaz n
special n tele+rafie i sisteme de nai+a"ie.
+( Frecvene joase (%o! fre"#enc $ %F& f , +- $ +-- ./z 0i Frecvene medii
(Medi#m fre"#enc $ MF& f , +-- ./z $ + M/z
n aceste domenii predomin propa+area prin #nde terestre , caracteristica de radia"ie
fiind puternic influen"at de prezen"a #m$ntului. n domeniu %F componenta de suprafa" a
#ndei terestre este utilizat pentru comunica"ii la mare distan" i n nai+a"ie. %ntenele au nc
dimensiuni mari iar emi"toarele sunt de mare putere.
.reterea benzii de frecen" disponibile n MF permite utilizarea acestei benzi n
radiodifuziune i dei atenuarea #ndei de s#prafa este mai mare ca n %F , distan"a de
propa+are poate atin+e ctea sute de 3m, indeosebi pe timp de zi. Noaptea, propa+area #ndelor
cosmice prin intermediul stratului ionosferic 6 este posibil, ceea ce poate conduce la
interferen"e dintre unda direct i unda reflectat pe stratul 6, astfel c, la recep"ie, func"ie de
faza undelor, semnalul rezultat poate fi mai slab sau mai tare, dnd astfel natere fenomenului de
fadin1(
2( Frecvene 3nalte (/i14 fre"#enc $ /F& f , + $ +- M/z
#ropa+area prin #nde terestre mai exist dar, predominant, deine propa+area prin
#nde cosmice sa# ionosferice. %ceste frecen"e sunt reflectate de ionosfer i sunt utilizate
pentru transmisii la mari distan"e (mii de @m). ,pecific acestor sisteme de transmisie este
existen"a unei Dzone de tcereD n care nu se recep"ioneaz nici unda de suprafa", care este
atenuat de suprafa"a #m$ntului, nici unda reflectat de ionosfer, care a?un+e la nielul solului
la distan" mult mai mare de emi"tor fa" de distan"a la care nielul undei de suprafa" scade sub
un pra+ admisibil. Exemplul tipic al acestui tip de transmisie este radiodifuziunea pe unde scurte,
caz n care se renun" n mod deliberat la utilizarea undei de suprafa", emisia realiz$ndu/se
direct ctre ionosfer. )eflexia este influen"at de densitatea de electroni liberi a ionosferei i de
nl"imea ionosferei fa" de suprafa"a #m$ntului, parametri ce ariaz de/a lun+ul unei zile, de
la un anotimp la altul precum i n func"ie de actiitatea solar. 5ransmisiile ionosferice sunt
afectate de fading
2
5( Frecvenele foarte 3nalte ()er 4i14 fre"#enc $ )/F& f , +- $ +--M/z 0i
Frecvenele #ltra 3nalte (6ltra /i14 fre"#enc $ 6/F& f , +-- M/z $ + 7/z(
%ceste frecen"e sunt prea nalte pentru propa+are ionosferic (pierderi foarte mari prin
absorb"ia undei de ctre ionosfer), astfel nct comunica"iile au loc prin transmisii directe (Ela
edere!) i prin componentele reflectate de #m$nt ale #ndelor spaiale(
%ntenele sunt relati mici ca dimensiuni fizice i pot fi montate pe piloni la ctea
lun+imi de und deasupra #m$ntului. n aceste condi"ii, #ndele spaiale sunt predominante.
Fanda de frecen"e disponibil este suficient pentru a permite emisiuni BG i 5H de calitate,
dar propa+area este n mod natural restric"ionat la zone aflate n orizontul radio i Eacoperirea!
este esen"ialmente local. %naliza propa+rii #ndelor spaiale n HCB i ICB trebuie s "in
cont i de problemele cauzate de reflexiile de sol respecti de obstacolele realizate de om
(cldiri, construc"ii, etc.). 5rebuiesc luate n calcul de asemenea, difrac"ia pe obstacole i cldiri
i refrac"ia n atmosfer. >a frecen"e de peste ' JCz atenurile sunt foarte mari datorit
absorb"iei +azoase i apar fenomene multiple de difrac"ie i mprtiere a undelor.
8(Frecvene s#per 3nalte (S#per 4i14 fre"#enc $ S/F& f , + $ +- 7/z
%ceste frecen"e sunt denumite n +eneral microunde, termenul putnd fi utilizat i pentru
frecen"ele din ICB de peste '.7 JCz. ntre emi"tor i antena de recep"ie trebuie s exsiste
izibilitate direct deoarece pierderile n atmosfer la aceaste frecen"e sunt foarte mari.
%ntenele dein compacte, cu cti+ mare, de tip reflector care concentreaz radia"ia n
direc"ia dorit. Brecen"ele din aceast band sunt utilizate pentru comunica"ii prin satelit, lin3/
uri terestre punct la punct, radare i sisteme de comunica"ii de raz scurt de ac"iune
(telecomenzi, n interiorul cldirilor, etc.).
#e l$n+ absen"a interferen"ei cu alte sisteme de comunica"ii, transmisiile pe frecen"e de
peste -& JCz asi+ur i o protec"ie total a informa"iei transmise, tocmai din cauz c unda nu
poate fi recep"ionat la distan" mare. #entru comunica"iile ntre sateli"i se ale+ frecen"e ce
coincid cu liniile spectrale ale oxi+enului sau azotului, cu coeficient de absorb"ie extrem de mare,
astfel c unda este absorbit de atmosfera #m$ntului nc din por"iunea ei superioar, foarte
rarefiat.
9( Frecvene extra 3nalte (Extra 4i14 fre"#enc $ E/F& f , +- $ +-- 7/z(
Brecen"ele din aceast band sunt adesea denumite unde milimetrice. n compara"ie
cu benzile frecen"elor ?oase, n aceast band sunt disponibile benzi de frecen" pentru
semnale foarte mari.
#ropa+area n linie dreapta (edere direct) este predominant i dei interferen"ele cu
undele reflectate de #m$nt sunt posibile ele sunt ne+li?abile. %tenuarea #m$ntului este
ne+li?abil deoarece ru+ozitatea solului este acum mai mare ca lun+imea de und a semnalului.
Numai cnd solul este neted sau este prezent un luciu de ap reflexia undelor poate ?uca un rol
important. n banda undelor milimetrice cele mai importante efecte care trebuiesc luate n
considerare sunt mprtierea care are loc n timpul precipita"iilor (ploaie, ninsoare) i, la
anumite frecen"e, absorb"ia de ctre cea", apori de ap (la -- JCz) i alte +aze atmosferice
(absorb"ia de ctre oxi+en la 0& JCz). 5otui ntre aceste linii de absorb"ii exist ferestre cu
atenuare mai mic care pot fi exploatate pentru realizarea comunica"iilor (ex. sisteme
microcelulare, comunica$ii securizate pe distan"e scurte).
K
n fi+ura <<.' aem o prezentare +rafic simpl a dierselor moduri de propa+are a
undelor radio.
n tabelul <<.' este prezentat o sintetez a celor discutate pn acum i precizez
recomandrile <5I priitoare la dierse modele de propa+are (unele le om aminti i n cele ce
urmeaz).
Fi1(II(1
Ta:el#l II(1
"ana Frec#en!a $o e
%ro%a&are
Distan!a
aco%erit
E'em%le e utili(are Rec. I)U*R
H>B 2 1 2& 3Cz JAid de und n x '&&& 3m )adionai+a"ie
)adiocomunica"ii
#.0LK
>B 2& 1 2&& 3Cz Inde terestre
Inde cosmice
n x '&&& 3m )adionai+a"ie
)adiocomunica"ii
#.20L
#.''K;
GB &.2 1 2 GCz Inde terestre
Inde cosmice
.itea mii de
3m
6istan"e medii punct la punct,
radiodifuziune, mobil maritim
#.20L
#.''K;
CB 2 1 2& GCz Inde cosmice #n la '&&&
3m
6istan"e scurte i lun+i punt la
punct, radiodifuziune mobil
#.722
HCB 2& 1 2&& GCz Inde spa"iale
mprtiere
troposferic
#n la ctea
sute de 3m
6istan"e medii i scurte punct
la punct, com. mobile, >%N,
radiodifuziune (sunet i 5H)
#.'7K0,
#.0';
ICB &.2 1 2 JCz Inde spa"iale
mprtiere
troposferic
6ifrac"ie, 6irect
Gai pu"in ca
'&& 3m
6istan"e medii i scurte punct
la punct, com. mobile, >%N,
radiodifuziune (sunet i 5H)
#.'7K0
#.72&, #.0';,
#0'L, #.K7-,
#.'-2L, #.'K''
,CB 2 1 2& JCz 6irect (la edere) Gai pu"in ca
2& 3m
6istan"e scurte punct la
punct,com. mobile, >%N,
radiodifuziune (sunet i 5H)/
satelit, radionai+a"ie
#.72&, #.0'L
#.K7-, #.'K'&
#.'K''
ECB 2& 1 2&& JCz 6irect (la edere) Gai pu"in ca
-& 3m
6istan"e scurte punct la
punct,microcelule, >%N,
com. satelit
#.0'L, #'-2L
#.'K'&, #.'K''
7
II.+ Piereri e %ro%a&are
6atorit propa+rii pe distan"a dintre emi"tor i receptor i a interac"iunilor cu
obstacolele din mediu undele electroma+netice i micoreaz puterea. Ealuarea acestei
micorri se realizeaz prin pierderile de propagare (patA loss), definite ca raportul dintre
puterea recep"ionat i cea emis:
r
e
P
L
P

(-.')
sau:
M N '& lo+ M N M N
r
r e
e
P
L d P d P d
P
_


,
(-.-)
)aportul de mai sus este totdeauna subunitar (ne+ati n dF).
II.+.1 Fenomene asociate %ro%a&rii unelor raio
Benomenele fizice prin care undele electroma+netice se propa+ n mediu se pot +rupa n
trei mari cate+orii: refle!ie, difracie i transmisie.
"efle!ia const n scAimbarea direc"iei de propa+are a undei la nt$lnirea unei
suprafe"e cu dimensiuni mai mari ca lun+imea ei de und, are loc cu respectarea
le+ilor de reflexie a luminii (,nell) i este asociat cu pierderea unei frac"iuni
importante din puterea incident.
#ifracia este fenomenul prin care unda electroma+netic i scAimba direc"ia de
propa+are la nt$lnirea unor mucAii sau $rfuri ascu"ite, pierderile de difrac"ie
fiind mult mai mari ca cele de reflexie. In corp, prin suprafe"ele i mucAiile lui,
produce numeroase unde reflectate i difractate atunci c$nd se constituie ca un
obstacol n calea undei electroma+netice. .$nd unda electroma+netic nt$lnete
un +rup de obstacole cu dimensiuni comparabile sau mai mici ca lun+imea de
und au loc numeroase fenomene de reflexie i difrac"ie ce alctuiesc mpreun
fenomenul denumit $mprtiere (scatterin+). Este cazul de exemplu, al zonelor
erzi din a+lomera"iile urbane, al pdurilor i terenurilor cultiate care, n urma
fenomenelor de mprtiere, produc o atenuare semnificati a undei
electroma+netice.
%ransmisia este fenomenul ecAialent refrac"iei undelor luminoase i const n
propa+area undei electroma+netice prin pere"i dielectrici permi"$nd, de exemplu,
acoperirea cu c$mp electroma+netic a spa"iilor din interiorul cldirilor. #ierderile
de transmisie depind de natura dielectricului, de +rosimea peretelui i de un+Aiul
de inciden" a undei.
II.+.2 Piereri e %ro%a&are ,n aer li-er
n situa"ia ideal n care antena receptoare primete numai unda direct, pierderile de
propa+are se datoreaz numai repartizrii puterii emise pe aria n continu cretere a suprafe"ei
frontului de und. %ceste pierderi se numesc pierderi $n aer li&er i reprezint aloarea minim a
pierderilor de propa+are ntre dou puncte date. n situa"ii reale propa+area este nso"it de
0
fenomene de reflexie = difrac"ie = transmisie care conduc la creterea alorii pierderilor de
propa+are.
6ac P
e
este puterea de intrare n antena de emisie i '
e
este c$ti+ul acesteia n direc"ia
antenei de recep"ie, atunci intensitatea radiaiei (adic puterea radiat n un+Aiul solid de '
radian) pe aceast direc"ie este:
(-.2)
.orespunztor distan"ei d ce separ cele dou antene unitatea de un+Ai solid subntinde o
suprafa" numeric e+al cu d
(
, astfel c densitatea de p#tere (adic puterea recep"ionat pe o
suprafa" de ' m
-
) la locul de recep"ie este:
(-.K)
iar puterea recep"ionat de o anten cu c$ti+ul '
r
n direc"ia antenei de emisie este:
(-.7)
unde c O 2 x '&
L
m=s reprezint iteza luminii n id, iar reprezint s#prafaa
efectiv a unei antene de recep"ie ce are c$ti+ul n direc"ia din care ine unda radio.
6in rela"ia de mai sus rezult c pierderile de propa1are 3n aer li:er au expresia:
(-.0)
rela"ie cunoscut ca relaia f#ndamental de propa1are 3n spai#l li:er sau ec#aia Friis(
Exprimat n dF, rela"ia deine:
(-.;)
sau:
(-.L)
<ndicii simbolurilor pentru frecen"a f i distan"a d reprezint unit"ile de msur ce au
fost folosite pentru acestea, astfel c, nlocuind i aloarea cunoscut a itezei luminii n id c,
rezult aloarea de 2-,KK pentru constanta numeric din rela"ie.
)ela"iile de mai sus indic o cretere a pierderilor de propa+are n aer liber propor"ional
cu puterea a doua at$t a frecen"ei, c$t i a distan"ei (-.0). EcAialent, n decibeli (-.L), pierderile
;
de propa+are n aer liber cresc liniar cu o pant de -& dF=decad at$t cu lo+aritmul frecen"ei, c$t
i cu cel al distan"ei dintre antena de emisie i cea recep"ie.
n re+iunea de radia"ie a oricrei antene c$mpul electroma+netic este o und radio plan
ce se propa+ transersal, adic ectorii E i . sunt perpendiculari ntre ei i am$ndoi sunt
perpendiculari pe direc"ia de propa+are (fi+. <<.-):

Fi1(II('
Densitatea de ener1ie (ener+ia pe unitate de olum 1 P=m
2
) a undelor EG:
2 2
0
0
2 2
0 0
w=
w=
1 1
E + B
2 2
1 1
E + H
2 2
(-.8)
6in rela"iile:
0
0 0
0
B=

E
= E sau H= E

c
, rezult:
/0
2 2
0 0
E = H
(-.'&)
expresie care eiden"iaz faptul c, 3ntr*o #nd electroma1netic, densitatea de ener1ie
asociat c3mp#l#i E este e1al c# cea a c3mp#l#i /( ,e poate scrie de asemenea:
)
E
.
0
0

=( 120 =377

, care este im%ean!a #iului. (-.'')


L
6eoarece c$mpurile E i F nainteaz n timp spre re+iuni n care ini"ial nu erau
cmpuri , este clar c unda transport ener+ie dintr/o re+iune n alta. %ceast ener+ie este de fapt
o ener1ie transmis 3n #nitatea de timp pe #nitatea de arie, suprafa" situat perpendicular pe
direc"ia de propa+are a undei, ceea ce n termeni teAnici numim densitate de p#tere; aceasta se
noteaz cu 1 sau P
D
, fiind descris de rela"ia ( [P
#
]) [*] m +s)[
,
][-
(
]m +s).+m /
(
+m
(
m
s)0 m / m)[-][1] 2

:

1 1 1
] ] ]
2
0 2
D
0
S=P =

E
E = E H= ,

377
V A W J
S = E H = = =
2 2
mm
m s m
(-.'-)
iar
ur ur ur
S=EH
se numete vector#l <ontin1, direc"ia lui coinciznd cu direc"ia de propa+are a
undei.
)iteza #ndelor electrom1netice 3n vid este= ,
<ermitivitatea electric = - , >,>52 x 1-
*1'
F?m [- ], F ? m , @s ?)
<ermia:ilitatea ma1netic= 0 = 2AB1-
*9
C ? @ [-], C ? @
'
Daracteristici importante ale #ndelor electroma1netice (EM&=
/ #ndele s#nt transversale (E 0i / s#nt perpendic#lare pe direcia de
propa1are a #ndelor 0i perpendic#lare #n#l pe cellalt&,
/ exist #n raport :ine precizat 3ntre E 0i E=

uur
ur ur
=
0
E c B=c H
/ #ndele se propa1 c# vitez finit 0i constant= c
6in rela"iile (-.K) i (-.'-) se poate determina aloarea efecti a componentei electrice a
c$mpului electroma+netic considerat cu aria"ie armonic n timp:
(-.'2)
.ombinn rela"iile (-.7) cu (-.'-) putem ob"ine o alt rela"ie pentru puterea maxim
utilizabil la recep"ie:
(-.'K)
Este deseori util particularizarea expresiei pierderilor L n cazul antenelor izotropice
(radiaz uniform n toate direc"iile, adic JO'), rezultnd formula pentru pierderile de baz L

:
8
(-.'7)
n fi+urile <<.2 i <<.K sunt prezentate +raficele pentru pierderile de propa+are n spa"iul
liber func"ie de distan" cu frecen"a parametru (reprezentare liniar respecti lo+aritmic)
Fi 1(II(+
Fi1( II(2
'&