Sunteți pe pagina 1din 5

IV. CONTINUTUL CADRU AL DOCUMENTATIILOR DTAC, DTAD, DTOE conform ANEXEI 1 la LEGEA nr. 50/1991 r !

!"#l$ca%a c" mo&$f$car$l '$ com!l %ar$l "l% r$oar


al &oc"m n%a($ $ % )n$c D.T. ! n%r" a"%or$*ar a + c"%,r$$ l"cr,r$lor & con'%r"c($$
Documentaia tehnic D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se elaboreaz de proiectani autorizai, persoane fizice sau juridice, n condiiile prevederilor art. 9 din prezenta le e !i, dup vizarea spre neschimbare, se dezvolt n proiectul tehnic ntocmit conform prevederilor le ale n vi oare, n concordan cu cerinele certificatului de urbanism, cu coninutul avizelor, acordurilor, punctului de vedere al autoritii pentru protecia mediului competente, precum !i, dup caz, al actului administrativ al acesteia, cerute prin certificatul de urbanism. Documentaia tehnic D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii se ntocme!te pentru " - autorizarea executrii lucrrilor de construire D.T.#.$. % - autorizarea executrii lucrrilor de desfiinare D.T.#.D. % - autorizarea executrii or anizrii lucrrilor D.T.&.'. $oninutul(cadru al documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii cuprinde opisul pieselor scrise !i desenate, necesar a fi prezentate spre autorizare.

A. -ro$ c%"l ! n%r" a"%or$*ar a + c"%,r$$ l"cr,r$lor & con'%r"$r . D.T.A.C.


I. -$ ' 'cr$' 1. L$'%a /$ ' mn,%"r$l !ro$ c%an($lor )e completeaz cu numele n clar !i calitatea proiectanilor, precum !i cu partea din proiect pentru care rspund. 0. M mor$" *.+. Date enerale " Descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, fc,ndu(se referiri la - amplasamentul, topo rafia acestuia, trasarea lucrrilor % - clima !i fenomenele naturale specifice % eolo ia !i seismicitatea % - cate oria de importan a obiectivului. *.*. -emorii pe specialiti Descrierea lucrrilor de " - arhitectur % - structur % - instalaii % - dotri !i instalaii tehnolo ice, dup caz % - amenajri exterioare !i sistematizare vertical. *... Date !i indici care caracterizeaz investiia proiectat, cuprin!i n anexa la cererea de autorizare " - suprafeele construit desf!urat, construit la sol !i util % - nlimile cldirilor !i numrul de niveluri % - volumul construciilor % - procentul de ocupare a terenului /.&.T,. % - coeficientul de utilizare a terenului $.0.T. *.1. Devizul eneral al lucrrilor, ntocmit n conformitate cu prevederile le ale n vi oare *.2. #nexe la memoriu

*.2.+. )tudiu eotehnic *.2.*. 3eferatele de verificare a documentaiei tehnice D.T., n conformitate cu le islaia n vi oare privind calitatea n construcii, inclusiv n situaiile prevzute la art.4 alin. 5*+6 !i 5*.6 ntocmite de verificatori atestai de -inisterul Dezvoltrii, 7ucrrilor /ublice !i 7ocuinelor, ale!i de investitor. *.2..., *.2.1. ( abro ate *.2.2. #vizele !i acordurile privind asi urarea, bran!area !i racordarea la infrastructura edilitar, dup caz, precum !i avizele, acordurile !i actele administrative specifice ale or anismelor administraiei publice centrale sau ale serviciilor deconcentrate ale acestora, dup caz -inisterul -ediului !i Dezvoltrii Durabile, -inisterul 8nternelor !i 3eformei #dministrative, -inisterul )ntii /ublice, precum !i ale -inisterului $ulturii !i $ultelor, -inisterului #prrii, -inisterului Dezvoltrii, 7ucrrilor /ublice !i 7ocuinelor, -inisterul Transporturilor, )erviciului 3om,n de 8nformaii ori ale altor or anisme interesate, '%a#$l$% !r$n c r%$f$ca%"l & "r#an$'m conform re lementrilor le ale n vi oare !i ca urmare a condiiilor speciale de amplasament !i9sau a funcionalitii investiiei, dup caz, obinute n prealabil de solicitant . *.2.:. #cordul vecinilor, conform prevederilor le ale n vi oare, exprimat n form autentic, pentru construciile noi, amplasate adiacent construciilor existente sau n imediata vecintate !i numai dac sunt necesare msuri de intervenie pentru protejarea acestora (, pentru lucrri de construcii necesare n vederea schimbrii destinaiei n cldiri existente, precum !i n cazul amplasrii de construcii cu alt destinaie dec,t cea a cldirilor nvecinate. II. -$ ' & ' na% 1. -lan"r$ 1 n ral +.+./lan de ncadrare n teritoriu - plan de ncadrare n zon a lucrrii, ntocmit la scrile " +"+; ;;;, +"2 ;;;, +"* ;;; sau +" + ;;;, dup caz, emis de oficiul de cadastru !i publicitate imobiliar teritorial +.*./lan de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei plan cu reprezentarea reliefului, ntocmit n sistemul de /roiecie )tereo rafic +94;, la scrile " +" *;;;, +" +;;;, +"2;;, +"*;; sau +"+;;, dup caz, vizat de oficiul de cadastru !i publicitate imobiliar teritorial, pe care se vor reprezenta " < imobilul, identificat prin numrul cadastral, pentru care a fost emis certificatul de urbanism, descris prin totalitatea elementelor topo rafice determinante pentru suprafaa, lun imea laturilor, un hiuri, inclusiv poziia !i nlimea la coam a calcanelor limitrofe, precum !i poziia reperelor fixe !i mobile de trasare% < amplasarea tuturor construciilor care se vor menine, se vor desfiina sau se vor construi % < cotele construciilor proiectate !i meninute, pe cele trei dimensiuni 5cotele =9( ;,;;% cote de nivel% distane de amplasare% axe% cotele trotuarelor, aleilor, platformelor !i altele asemenea6% < denumirea !i destinaiile fiecrui corp de construcie% < sistematizarea pe vertical a terenului !i modul de scur ere a apelor pluviale% < accesele pietonale !i carosabile din incint !i cldiri, plantaiile prevzute% < planul parcelar al tarlalei n cazul imobilelor nemprejmuite care fac obiectul le ilor de restituire a proprietii. +.../lanul privind construciile subterane >a cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor radier !i capac (, !i va fi redactat la scara +"2;;. ?n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico edilitar se vor indica instalaiile proprii prevzute prin proiect, n special cele pentru alimentarea cu ap !i canalizare. 0. -lan/ ! '! c$al$%,($

*.+. Ar)$% c%"r,

/iesele desenate de arhitectur vor cuprinde plan!ele principale privind arhitectura fiecrui obiect, redactate la scara + " 2; sau + " +;;, dup cum urmeaz " - planurile cotate ale tuturor nivelurilor subterane !i supraterane, cu indicarea funciunilor !i a suprafeelor % - planurile acoperi!urilor teras sau !arpant (, cu indicarea pantelor de scur ere a apelor meteorice !i a modului de colectare a acestora, inclusiv indicarea materialelor din care se execut nvelitorile % - seciuni caracteristice n special pe linia de cea mai mare pant, acolo unde este cazul (, care s cuprind " cota = ;,;; , cotele tuturor nivelurilor, nlimile determinate ale acoperi!ului, cotele la coam !i la corni!e, fundaiile cldirilor nvecinate la care se altur construciile proiectate % - toate faadele, cu indicarea materialelor !i finisajelor, inclusiv culorile, cotate !i cu indicarea racordrii la nivelul terenului amenajat% - n situaia inte rrii construciilor ntr(un front existent, se va prezenta !i desf!urarea stradal prin care se va arta modul de inte rare a acestora n esutul urban existent. 0.0. 2%r"c%"ra *.*.+ /lanul fundaiilor )e redacteaz la scara +"2; !i va releva " - modul de respectare a condiiilor din studiul eotehnic% - msurile de protejare a fundaiilor, la care se altur construciile proiectate. *.*.*. Detalii de fundaii *.*... /roiect de structur complet )e prezint pentru construcii cu mai multe subsoluri !i cel puin +; niveluri. 0.3. In'%ala($$ *...+. )chemele instalaiilor )e prezint parametrii principali !i schemele funcionale ale instalaiilor proiectate. *.1. Dotri !i instalaii tehnolo ice ?n situaia n care investiia urmeaz s funcioneze pe baza unor dotri !i instalaii tehnolo ice, determinante pentru confi uraia planimetric a construciilor, se vor prezenta " *.1.+. Desene de ansamblu *.1.*. )cheme ale fluxului tehnolo ic @iecare plan! prezentat n cadrul seciunii 88 A/iese desenateB va avea n partea dreapt jos un cartu!, care va cuprinde " numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului !i al plan!ei, numrul proiectului !i al plan!ei, numele, calitatea, !i semntura elaboratorilor !i ale !efului de proiect.

4. -ro$ c%"l ! n%r" a"%or$*ar a + c"%,r$$ l"cr,r$lor & & 'f$$n(ar . D.T.A.D.
I. -$ ' 'cr$' 1. L$'%a /$ ' mn,%"r$l !ro$ c%an($lor )e completeaz cu numele n clar !i calitatea proiectanilor, precum !i cu partea din proiect pentru care rspund. 0. M mor$" *.+. Date enerale Descrierea construciei care urmeaz s fie desfiinat " - scurt istoric " anul edificrii, me!teri cunoscui, ale date caracteristice% - descrierea structurii, a materialelor constituente, a stilului arhitectonic%

menionarea !i descrierea elementelor patrimoniale sau decorative care urmeaz a se preleva% - foto rafii color format 9x+* cm ale tuturor faadelor, iar acolo unde este cazul se vor prezenta desf!urri rezultate din asamblarea mai multor foto rafii % - descrierea lucrrilor care fac obiectul proiectului pentru autorizarea lucrrilor de desfiinare *.* abro at II. -$ ' & ' na% 1. -lan & 5nca&rar 5n % r$%or$" - plan! pe suport topo rafic vizat de oficiul de cadastru !i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile " +"+; ;;;, + " 2 ;;;, +" * ;;; sau + " + ;;;, dup caz 0. -lan & '$%"a($ a $mo#$l lor - plan! pe suport topo rafic vizat de oficiul de cadastru !i publicitate imobiliar teritorial, ntocmit la scrile " +" * ;;;, +"+ ;;;, +" *;; sau +" +;;, dup caz, prin care se precizeaz" < parcela cadastral pentru care a fost emis certificatul de urbanism% < amplasarea tuturor construciilor care se vor menine sau se vor desfiina% < modul de amenajare a terenului dup desfiinarea construciilor% < sistematizarea vertical a terenului !i modul de cur ere a apelor pluviale% < plantaiile existente !i care se menin dup desfiinare /e plan! se vor indica n mod distinct elementele existente, cele care se desfiineaz !i cele propuse ( plan de situaie, construcii noi sau umpluturi de pm,nt, plantaii, etc., dup caz. 3. -lan"l !r$6$n& con'%r"c($$l '"#% ran >a cuprinde amplasarea acestora, n special a reelelor de utiliti urbane din zona amplasamentului trasee, dimensiuni, cote de nivel privind poziionarea cminelor5radier !i capac6 !i va fi redactat la scara +"2;;. ?n cazul lipsei unor reele publice de echipare tehnico(edilitar se vor indica instalaiile proprii, n special cele pentru alimentare cu ap !i canalizare. 7. R l 6 "l con'%r"c($$lor car "rm a*, ', f$ & 'f$$n(a% 5+6 /lan!ele se vor redacta la o scar convenabil +"+;; sau +"2; (, care s permit evidenierea cotelor, suprafeelor !i a materialelor existente " - planurile tuturor nivelurilor !i ale acoperi!ului% - principalele seciuni " transversal, lon itudinal, alte seciuni caracteristice, dup caz% - toate faadele 5*6 ?n situaia n care desfiinarea necesit operaiuni tehnice complexe, se va prezenta !i proiectul de or anizare a lucrrilor. 5.6 @iecare plan! prezentat n cadrul )eciunii 88 /8')' D')'C#T' va avea n partea dreapt jos un cartu!, care va cuprinde " numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului !i al plan!ei, numrul proiectului !i al plan!ei, data elaborrii, numele, calitatea, !i semntura elaboratorilor !i ale !efului de proiect.

C. Doc"m n%a($a % )n$c, & or1an$*ar a + c"($ $ l"cr,r$lor . D.T.O.E.


Documentaia tehnic de or anizare a execuiei lucrrilor D.T.&.'. este necesar n toate cazurile n care se realizeaz o investiie !i se prezint, de re ul, mpreun cu documentaia tehnic pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii, n condiiile le ii. Documentaia tehnic de or anizare a execuiei lucrrilor trebuie s cuprind descrierea tuturor lucrrilor provizorii pre titoare !i necesare n vederea asi urrii tehnolo iei de execuie a investiiei,

at,t pe terenul aferent investiiei, c,t !i pe spaiile ocupate temporar n afara acestuia, inclusiv cele de pe domeniul public, dup cum urmeaz " I. -$ ' 'cr$' 1. L$'%a /$ ' mn,%"r$l !ro$ c%an($lor )e completeaz cu numele n clar !i calitatea proiectanilor, precum !i cu partea din proiect pentru care rspund. 0. M mor$" #cesta va cuprinde " - descrierea lucrrilor provizorii " or anizarea incintei, modul de amplasare a construciilor, amenajrilor !i depozitelor de materiale% - asi urarea !i procurarea de materiale !i echipamente% - asi urarea racordrii provizorii la reeaua de utiliti urbane din zona amplasamentului% - precizri cu privire la accese !i mprejmuiri% - precizri privind protecia muncii. II. -$ ' & ' na% -lan 1 n ral a6 la lucrrile de mai mare amploare se redacteaz o plan! realizat conform planului de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei, cuprinz,nd amplasamentul investiiei !i toate amenajrile !i construciile provizorii necesare realizrii acesteia % b6 la lucrrile de mai mic amploare elementele de or anizare a execuiei lucrrilor vor putea fi prezentate n planul de situaie privind amplasarea obiectivelor investiiei al documentaiei tehnice D.T. pentru autorizarea executrii lucrrilor de construcii. @iecare plan! prezentat n cadrul )eciunii 88 /8')' D')'C#T' va avea n partea dreapt jos un cartu!, care va cuprinde numele firmei sau al proiectantului elaborator, numrul de nmatriculare sau numrul autorizaiei, dup caz, titlul proiectului !i al plan!ei, numrul proiectului !i al plan!ei, data elaborrii, numele, calitatea !i semntura elaboratorilor !i ale !efului de proiect.