Sunteți pe pagina 1din 404

T i t l u l III CATEGORIILE DE OBLIGATII Capitolul I VINZAREA-CUMPARAREA Sectiunea 1 DISPOZITII GENERALE CU PRIVIRE LA VINZARE-CUMPARARE Articolul 753. Contractul de vnzare-cumprare.

(1) Prin contractul de vnzare-cumprare, o parte (vnztor) se o li! s predea un un "n proprietate celeilalte pr#i (cumprtor), iar acesta se o li! s preia unul $i s plteasc pre#ul convenit. (%) &nztorul se o li! s remit, concomitent cu predarea unului, documentele re'eritoare la un, prevzute de le!e, dac "n contractul de vnzare-cumprare nu este prevzut alt'el. (3) (ac pre#ul nu este indicat direct "n contractul de vnzare-cumprare, pr#ile pot conveni asupra modului de determinare a lui. 1! Alineatul 1 al a"ticolului #e$ine%te cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e+ Din o,li-a.ia &'n(*to"ului #e a p"e#a ,unul "e(ult*/ c* &'n(*to"ul t"e,uie 0* $ie p"op"ieta"ul ,unului %i/ o#at* cu p"e#a"ea ,unului 0* t"an0)it* %i #"eptul #e p"op"ietate a0up"a lui+ Con$o") a"ticolului 112 al Co#ului Ci&il p"op"ieta"ul a"e #"ept #e po0e0iune/ $olo0in.* %i #e #i0po(i.ie a0up"a ,unului+ Cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e e0te un cont"act 0inala-)atic/ #eoa"ece c"eea(* o,li-a.ii "ecip"oce %i inte"#epen#ente/ p*".ile a&'n# %i #"eptu"i %i o,li-a.ii a"t+345 Co#+ci&+!+ A0t$el/ o,li-a.ia #e p"elua"e a ,unului #e c*t"e cu)p*"*to" e0te co"elat* cu o,li-a.ia &'n(*to"ului #e a p"e#a ,unul+ V'n(*to"ul nu poate $i o,li-at a p"e#a luc"ul/ #ec't #ac* cu)p*"*to"ul e0te .inut 6n aceea%i )*0u"* #e a-l lua 6n p"i)i"e/ a0i-u"'n#u-0e/ a0t$el/ una #in $inalit*.ile cont"actului/ aceea #e a pune luc"ul 6n 0t*p'ni"e #e $apt %i #e #"ept a cu)p*"*to"ului+ A"t+323 al Co#ului ci&il "e-le)entea(* te")enul p"e#*"ii ,unului 7! Din p"e&e#e"ile alineatului 7 "e(ult*/ c* &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* "e)it* #ocu)entele "e$e"itoa"e la ,un la )o)entul/ 6n locul %i 6n $o")a p"e&*(ut* #e cont"act+ Dac* 6n cont"act lip0e%te o a0e)enea 0tipula.ie/ &'n(*to"ul 0e o,li-* 0* "e)it* #ocu)entele "e$e"itoa"e la ,un/ conco)itent cu p"e#a"ea ,unului+ De "e-ul*/ &'n(*to"ul t"e,uie 0* p"e(inte #ocu)entele ca"e ate0t* #"eptul #e p"op"ietate a0up"a ,unului+ 8n unele ca(u"i 6n0*%i le-ea 0ta,ile%te #ocu)entele nece0a"e #e a $i p"e(entate+ De e9e)plu/ 6n ca(ul 6n ca"e o,iectul cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e 6l con0tituie un ,un i)o,il/ &'n(*to"ul t"e,uie 0* p"e(inte #ocu)entul ce con$i")* #"eptul #e p"op"ietate a0up"a i)o,ilului/ p"ecu) %i e9t"a0ul #in "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile+ De0eo"i/ pent"u a 0e a0i-u"a c* )a"$a co"e0pun#e calit*.ii p"e&*(ute 6n cont"act/ p*".ile 0tipulea(* o clau(* p"in ca"e &'n(*to"ul 0e o,li-* 0* ane9e(e )*"$ii li&"ate ate0tate #e calitate/ #e -a"an.ie/ ,uletine #e anali(*/ ca"tea te:nic* a p"o#u0ului 0au alte #ocu)ente #e ce"ti$ica"e a calit*.ii+ 8n ceea ce p"i&e%te $o")a 6n ca"e t"e,uie p"e(entate #ocu)entele/ acea0ta inclu#e nu)*"ul #e copii/ li),a 6n ca"e &o" $i 6ntoc)ite %i $elu"ile #uplicatelo" utili(ate/ #e e9e)plu 0c"i0e/ 9e"o9ate/ #actilo-"a$iate etc+ 1! P"e.ul e0te 0u)a #e ,ani pe ca"e cu)p*"*to"ul 0e o,li-* 0* o pl*tea0c* &'n(*to"ului/ 6n 0c:i),ul ,unului cu)p*"at+ P"e.ul co"e0pun#e ,unului &'n#ut+ Con$o") a"ticolului 32; al Co#ului ci&il/ p"e.ul t"e,uie 0* $ie e9p"i)at 6n ,ani+ Din alineatul 1 al p"e(entului a"ticol "e(ult*/ c* un cont"act #e &'n(a"e-cu)p*"a"e 0e con0i#e"* &ala,il 6nc:eiat/ c:ia" #ac* p"e.ul nu e0te in#icat #i"ect 6n cont"act+ De a0e)enea/ p*".ile nu 0unt o,li-ate 0* 0tipule(e 6n cont"act )o#ul #e #ete")ina"e a p"e.ului+ P*".ile au op.iunea #e a con&eni 0au nu a0up"a )o#ului #e #ete")ina"e a p"e.ului+ Dete")ina"ea p"e.ului poate $i $*cut* #i"ect %i conco)itent cu aco"#ul #e &oin.* al p*".ilo"/ p"in ne-ocie"e 0au p"in a#e"a"ea pu"* %i 0i)pl* a cu)p*"*to"ului la p"e.u"ile $i9e/ e9pu0e 0au $i9ate conco)itent+ De a0e)enea/ %i &'n(*to"ul poate 0* a#e"e la o$e"ta #e cu)p*"a"e 6naintat* #e cu)p*"*to"/ 6n ca"e ace0ta 0ta,ile%te 0in-u" p"e.ul+ P"e.ul )*"$ii e0te #ete")inat #ac* cuantu)ul lui e0te con&enit #e p*".i 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului+ P*".ile pot 0tipula 6n cont"act nu)ai ele)entele pe ,a(a c*"o"a p"e.ul &a putea $i #ete")inat 6n &iito"/ cel t'"(iu la #ata e9i-i,ilit*.ii o,li-a.iei #e plat*+ Dete")ina"ea p"e.ului nu p"e0upune %i 0ta,ili"ea )o#alit*.ii #e plat*/ #e e9e)plu/ p"int"-o 0in-u"* p"e0ta.ie 0au 6n "ate/ o"i a te")enului pl*.ii/ ace0te ele)ente u")'n# a $i #ete")inate 0epa"at+ Articolul 75). C*eltuielile de vnzare a unui un mo il (1) C*eltuielile de predare a unului mo il, "n particular de msurare, cntrire $i am alare, sunt puse "n sarcina vnztorului, iar c*eltuielile de primire $i transportare a unului din locul "nc*eierii contractului sunt puse "n sarcina cumprtorului, dac "n contract nu este prevzut alt'el. (%) +n cazul "n care contractul de vnzare-cumprare a unui un mo il tre uie autenti'icat $i "nre!istrat, cumprtorul suport costul autenti'icrii notariale, al "nscrierii "n re!istrul pu lic respectiv $i al trans'erului propriet#ii.

1! Con$o") no")ei co)entate/ p*".ile 0unt 6n #"ept 0* 0tipule(e 6n cont"act cine &a 0upo"ta c:eltuielile #e &'n(a"e a ,unului )o,il/ cu e9cep.ia c:eltuielilo" ce .in #e autenti$ica"ea nota"ial*/ 6n0c"ie"ea 6n "e-i0t"ul pu,lic "e0pecti& %i al t"an0$e"*"ii p"op"iet*.ii/ ca"e 0unt pu0e 6n 0a"cina cu)p*"*to"ului+ Dac* p*".ile nu au 0tipulat 6n cont"act cine &a 0upo"ta c:eltuielile #e &'n(a"e/ atunci c:eltuielile #e p"e#a"e a ,unului &o" $i 0upo"tate #e &'n(*to"/ ia" c:eltuielile #e p"elua"e %i t"an0po"t &o" $i 0upo"tate #e cu)p*"*to"+ Re$e"ito" la c:eltuielile #e t"an0po"t e0te nece0a" #e "e)a"cat/ c* ace0tea #epin# #e locul 6nc:eie"ii cont"actului/ #eoa"ece #ac* p*".ile nu au 0tipulat e9p"e0 6n cont"act cine &a 0upo"ta c:eltuielile #e t"an0po"t/ atunci cu)p*"*to"ul/ 6n ,a(a p"e(entului a"ticol e0te o,li-at 0* 0upo"te c:eltuielile #e t"an0po"t #e la locul 6nc:eie"ii cont"actului %i p'n* la #e0tina.ie+ P"in u")a"e/ 6n 0itua.ia 6n ca"e cont"actul a $o0t 6nc:eiat la 0e#iul &'n(*to"ului/ cu)p*"*to"ul &a 0upo"ta c:eltuielile #e t"an0po"ta"e #e la 0e#iul &an(*to"ului/ ia" c'n# cont"actul a $o0t 6nc:eiat la 0e#iul cu)p*"*to"ului/ o,li-a.ia #e t"an0po"ta"e a ,unului p'n* la locul 6nc:eie"ii cont"actului "e&ine &'n(*to"ului+ 8n ace0t ca( cu)p*"*to"ul &a 0upo"ta c:eltuielile #e t"an0po"t #e la 0e#iul 0*u %i p'n* la locul #e #e0tina.ie+ 7! 8n le-i0la.ie e0te p"e&*(ut* o 0in-u"* 0itua.ie c'n# autenti$ica"ea nota"ial* a &'n(*"ii ,unu"ilo" )o,ile e0te o,li-ato"ie+ A0t$el/ con$o") a"t+127 <!/ actul =u"i#ic #e 6n0t"*ina"e a p*".ii 0ociale 6n 0ocietatea cu "*0pun#e"e li)itat* 0e autenti$ic* nota"ial 0u, 0anc.iunea nulit*.ii+ Con$o") Le-ii n"+1115->III #in 47+45+1<<3 p"i&in# 0ociet*.ile pe ac.iuni/ a"t+1? 7!/ ac:i(ito"ul #e &alo"i )o,ilia"e 0e in&e0te%te cu #"eptul #e p"op"ietate a0up"a lo" #in )o)entul e$ectu*"ii 6n0c"ie"ii "epecti&e 6n "e-i0t"ul #e.in*to"ilo" &alo"ilo" )o,ilia"e ale 0ociet*.ii 0au 6n #ocu)enta.ia #e e&i#en.* a #e.in*to"ului no)inal al &alo"ilo" )o,ilia"e 6n )o#ul 0ta,ilit #e le-i0la.ie+ Pot"i&it Le-ii 1<<->IV #in 1?+11+1<<? cu p"i&i"e la pia.a &alo"ilo" )o,ilia"e/ a"t+75 7! cu)p*"*to"ul o,.ine toate #"eptu"ile con$e"ite #e &aloa"ea )o,ilia"* "epecti&* #in )o)entul 6n"e-i0t"*"ii 6n "e-i0t"u a #"eptului #e p"op"ietate a0up"a &alo"ii )o,ilia"e+ Valoa"ea )o,ilia"* con0tituie titlul $inancia" ca"e con$i")* #"eptu"ile pat"i)oniale 0au nepat"i)oniale ale unei pe"0oane 6n "apo"t cu alt* pe"0oan*/ #"eptu"i ce nu pot $i "eali(ate 0au t"an0)i0e $*"* p"e(enta"ea ace0tui titlu $inancia"/ $*"* 6n0c"ie"ea "e0pecti&* 6n "e-i0t"ul #e.in*to"ilo" #e &alo"i )o,ilia"e no)inati&e o"i 6n #ocu)entele #e e&i#en.* ale #e.in*to"ului no)inal al ace0to" &alo"i )o,ilia"e+ Con$o") Le-ii n"+114->III #in 1?+42+1<<5 cu p"i&i"e la a")e/ a"t+7; 1! o"-anele te"ito"iale ale poli.iei #uc e&i#en.a ope"ati&* a a")elo" %i )uni.iilo" a$e"ente/ ac:i(i.ionate #e pe"0oanele $i(ice cu titlu #e p"op"ietate p"i&at*+ Datele "e$e"itoa"e la ac:i(i.iona"ea a")elo" #e $oc 0unt t"an0)i0e6n te")en #e 75 #e o"e Mini0te"ului A$ace"ilo" Inte"ne pent"u a $i 6n0c"i0e 6n Re-i0t"ul #e 0tat al a")elo"+ @ot*"'"ea Gu&e"nului 1131 #in 1<+17+1<<3 inte"(ice ci"cula.ia pe te"ito"iul Repu,licii Mol#o&a a a")elo" in#i&i#uale %i )uni.iilo" a$e"ente neinclu0e 6n Ca#a0t"ul #e 0tat al a")elo"/ inclu0i& a celo" ce nu 0e a$l* la e&i#en.a o"-anelo" co"e0pun(*toa"e ale Mini0te"ului A$ace"ilo" Inte"ne/ Mini0te"ului Ap*"*"ii/ Se"&iciului #e In$o")a.ii %i Secu"itate al Repu,licii Mol#o&a+ Mi=loacele #e t"an0po"t cu)p*"ate u")ea(* 0* $ie 6n"e-i0t"ate 6n Re-i0t"ul #e Stat al )i=loacelo" #e t"an0po"t/ t"actoa"elo"/ alto" )a0ini autop"opul0ate/ )ecani0)elo" %i "e)o"cilo"+ Articolul 755. C*eltuielile de vnzare a unui un imo il. +n cazul cumprrii unui teren sau unui alt un imo il, c*eltuielile de "ntocmire, autenti'icare notarial $i de "nscriere a contractului de vnzare-cumprare "n re!istrul unurilor imo ile, precum $i c*eltuielile de preluare a documentelor necesare, sunt puse "n sarcina cumprtorului. A"ticolul 322 0tipulea(* e9p"e0/ c* toate c:eltuielile ce .in #e &'n(a"ea-cu)p*"a"ea unui i)o,il "e&in cu)p*"*to"ului+ Con$o") a"ticolului 7??/ alineat 7! %i 1! al Co#ului ci&il/ la cate-o"ia ,unu"ilo" i)o,ile 0e "apo"t* te"enu"ile/ po".iunile #e 0u,0ol/ o,iectele ac&atice 0epa"ate/ planta.iile p"in0e #e "*#*cini/ cl*#i"ile/ con0t"uc.iile %i o"ice alte luc"*"i le-ate 0oli# #e p*)'nt/ p"ecu) %i tot ceea ce 6n )o# natu"al 0au a"ti$icial/ e0te inco"po"at #u"a,il 6n ace0tea/ a#ic* ,unu"ile a c*"o" #epla0a"e nu e0te po0i,il* $*"* a 0e cau(a p"e=u#icii con0i#e"a,ile #e0tina.iei lo"+ R*)'n ,unu"i i)o,ile )ate"ialele 0epa"ate 6n )o# p"o&i(o"iu #e un te"en/ pent"u a $i "e6nt"e,uin.ate/ at't ti)p c't 0unt p*0t"ate 6n aceea%i $o")*/ p"ecu) %i p*".ile inte-"ante ale unui ,un i)o,il ca"e 0unt #eta%ate p"o&i(o"iu #e ace0ta #ac* 0unt #e0tinate "ea)pla0*"ii+ Mate"ialele a#u0e pent"u a $i 6nt"e,uin.ate 6n locul celo" &ec:i #e&in ,unu"i i)o,ile+ P"in c:eltuieli #e 6ntoc)i"e a cont"actului 0e 6n.ele- c:eltuielile #e "e#acta"e a cont"actului/ ono"a"iile pl*tite a&oca.ilo" 0au nota"ului/ atunci c'n# ace0ta 6ntoc)e%te cont"actul+ P"in c:eltuieli #e autenti$ica"e a cont"actului 0e 6n.ele-e ta9a pl*tit* nota"ului pent"u autenti$ica"ea cont"actului/ e9clu('n#u-0e c:eltuielile #e 6ntoc)i"e a cont"actului+ P"in c:eltuieli #e 6n"e-i0t"a"e a cont"actului 0e 6n.ele- ta9ele nece0a" #e a $i pl*tite o$iciului ca#a0t"al pent"u 6n"e-i0t"a"ea ,unu"ilo" i)o,ile %i #"eptului #e p"op"ietate a0up"a lo"+ Co#ul ci&il nu p"e&e#e e9p"e0 o,li-ati&itatea autenti$ic*"ii nota"iale a cont"actelo" #e &'n(a"e-cu)p*"a"e a ,unu"ilo" i)o,ile+ I)plicit/ 6n a"ticolul ;?4 0e )en.ionea(* c*/ #ac* pent"u &ala,ilitatea cont"actului le-ea 0ta,ile%te o anu)it* $o")* 0au #ac* p*".ile au p"e&*(ut o anu)it* $o")*/ cont"actul 0e con0i#e"* 6nc:eiat 6n )o)entul 6n#eplini"ii con#i.iei #e $o")*+ P"in u")a"e/ le-ea 0pecial* e0te aceea/ ca"e t"e,uie 0* 0ta,ilea0c* $o")a cont"actului+ Le-ea Repu,licii Mol#o&a p"i&in# p"e.ul no")ati& %i )o#ul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e a p*)'ntului n"+114?->III #in 72+43+<3/ pu,licat* 6n Monito"ul O$icial al Repu,licii Mol#o&a n"+23-2?A212 #in 45+4<+1<<3 %i "epu,licat* 6n Monito"ul O$icial al Repu,licii Mol#o&a n"+153-15< #in ;+17+7441 6n a"ticolul 5/ alineat 2 #! p"e&e#e c*/ cont"actul #e &'n(a"ecu)p*"a"e a te"enu"ilo" p"op"ietate pu,lic* 0e autenti$ic* nota"ialB 6n a"ticolul 2/ alineat 1 c! e0te 0tipulat c*/ cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e a te"enu"ilo" p"op"ietate p"i&at* 0e autenti$ic* nota"ialB con$o") a"t+?/ alin+5 cont"actul #e &'n(a"ecu)p*"a"e a lotu"ilo" #e p*)'nt #e pe l'n-* ca0* t"e,uie autenti$icat nota"ialB a"t+</ alin+? p"e&e#e c*/ cont"actul #e

&'n(a"e-cu)p*"a"e a te"enu"ilo" p"op"ietate pu,lic*/ #e0tinate con0t"uc.iilo" t"e,uie autenti$icate nota"ial+ 8n #ecu"0 #e 1 luni #in #ata autenti$ic*"ii nota"iale a cont"actelo" )en.ionate/ ace0tea u")ea(* 0* $ie p"e(entate la o$iciul ca#a0t"al te"ito"ial pent"u a $i 6n"e-i0t"at+ Con$o") p"e&e#e"ilo" a"t+17/ alin+1 al Le-ii p"i&ati(*"ii $on#ului #e locuin.e n"+ 1175->II #in 14+41+1<<1/ pu,licat* 6n Monito"ul O$icial al Repu,licii Mol#o&a/ cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e/ t"an0)ite"e-p"i)i"e a locuin.ei 6n p"op"ietate p"i&at* 0e autenti$ic* nota"ial+ Conclu(ion*)/ c* #oa" cont"actele #e &'n(a"e-cu)p*"a"e a i)o,ilelo" )en.ionate la alineatele p"ece#ente nece0it* 0* $ie autenti$icate pe cale nota"ial* 0u, 0anc.iunea nulit*.ii+ Pent"u cont"actele #e &'n(a"e-cu)p*"a"e a alto" ,unu"i i)o,ile p*".ile au op.iunea 0* alea-* #ac* 0* autenti$ice 0au nu un a0e)enea cont"act+ Con$o") a"t+5/ alin 7 al Le-ii Ca#a0t"ului ,unu"ilo" i)o,ile/ o,iecte ale 6n"e-i0t"*"ii #e 0tat 0unt ,unu"ile i)o,ile/ #"eptul #e p"op"ietate a0up"a lo"/ alte #"eptu"i pat"i)oniale+ Pot"i&it a"t+2 al aceleia%i le-i/ ,unu"ile i)o,ile t"e,uie 0* $ie 6n"e-i0t"ate 6n )o# o,li-ato"iu la o$iciul ca#a0t"al te"ito"ial 6n a c*"ui "a(* #e acti&itate 0e a$l* ,unul i)o,il+ 8n ,a(a cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e 0e t"an0)ite at't ,unul/ c't %i #"eptul #e p"op"ietate a0up"a lui+ Con$o") a"t+171/ alin+7 al Co#ului ci&il #"eptul #e p"op"ietate a0up"a ,unu"ilo" i)o,ile 0e #o,'n#e%te la #ata 6n0c"ie"ii 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile+ Co#ul ci&il nu in#ic* te")enul 6n ca"e un cont"act #e &'n(a"e-cu)p*"a"e a unui i)o,il t"e,uie 0* $ie 6n"e-i0t"at la ca#a0t"u+ O a0e)enea )en.iune nu e0te 0tipulat* nici 6n alte le-i/ cu e9cep.ia Le-ii p"i&in# p"e.ul no")ati& %i )o#ul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e a p*)'ntului/ ca"e p"e&e#e te")enul #e 1 luni #in #ata autenti$ic*"ii nota"iale a cont"actului+ Articolul 75,. Pre#ul (1) Pre#ul unului tre uie s 'ie 'i-at "n ani. (%) (ac "n contractul de vnzare-cumprare "nc*eiat "ntre comercian#i pre#ul unului nu este determinat "n mod e-pres sau implicit printr-o dispozi#ie care permite s 'ie determinat, se va considera, "n lipsa unor prevederi contrare, c pr#ile s-au re'erit tacit la pre#ul practicat "n mod o i$nuit "n momentul "nc*eierii contractului "n ramura comercial respectiv pentru acelea$i unuri vndute "n "mpre.urri compara ile. +n cazul "n care nu e-ist contracte similare, se va considera, "n lipsa unor prevederi contrare, c pr#ile s-au re'erit "n mod tacit la un pre# practicat la data predrii unurilor. 3) (ac pre#ul unului se determin "n 'unc#ie de !reutatea lui, !reutatea net este aceea care, "n caz de "ndoial, determin pre#ul. Sta,ili"ea p"e.ului 0u, $o")a unei 0u)e #e ,ani e0te #e e0en.a &'n(*"ii+ Dac* 6n0t"*ina"ea ,unului 0e $ace nu pent"u ,ani/ #a" 6n 0c:i),ul altui luc"u/ pent"u 0tin-e"ea unei o,li-a.ii 0au 6n 0c:i),ul unei alte p"e0ta.ii/ cont"actul nu )ai poate $i cali$icat &'n(a"e-cu)p*"a"e+ Con$o") Le-ii Repu,licii Mol#o&a cu p"i&i"e la ,ani/ N"+171->II #in 12+17+1<<1/ pu,licat* 6n Monito"ul O$icial al Repu,licii Mol#o&a n"+1A21 #in 14+41+1<<1/ a"ticolul 1 )one#a na.ional*/ leul/ e0te unicul in0t"u)ent #e plat* pe te"ito"iul Repu,licii Mol#o&a+ P"in u")a"e/ #ac* cont"actul #e &'n(a"e cu)p*"a"e e0te inte"n/ atunci 6n cont"act ca )one#* #e plat* poate $i in#icat #oa" leul )ol#o&ene0c+ Dete")ina"ea p"e.ului poate $i $*cut* #i"ect %i conco)itent cu aco"#ul #e &oin.* al p*".ilo" p"in ne-ocie"e 0au p"in a#e"a"ea pu"* %i 0i)pl* a cu)p*"*to"ului la p"e.u"ile $i9e/ e9pu0e 0au $i9ate conco)itent+ De a0e)enea %i &'n(*to"ul poate 0* a#e"e la o$e"ta #e cu)p*"a"e 6naintat* #e cu)p*"*to" 6n ca"e ace0ta 0ta,ile%te 0in-u" p"e.ul+ P"e.ul )*"$ii e0te #ete")inat/ #ac* cuantu)ul lui e0te con&enit #e p*".i 6n cont"act+ P"e.ul ,unului e0te #ete")inat 6n )o# e9p"e0 atunci c'n# 6n cont"act 0e in#ic* cuantu)ul ace0tuia/ p"in in0e"a"ea unei clau(e 6n ace0t 0en0+ De e9e)pluC DP"e.ul ,unului ca"e con0tituie o,iectul cont"actului e0te #e 14+444 (ece )ii! lei+ P"e.ul ,unului e0te #ete")inat 6n )o# i)plicit/ atunci c'n# 6n cont"act 0e $ace "e$e"i"e la li0ta p"e.u"ilo" ca"e 0e a$l* la &'n(*to" %i pe ca"e cu)p*"*to"ul o cunoa%te 0au atunci c'n# 0e $ace "e$e"i"e la p"e.ul con0tant/ utili(at continuu 6n "ela.iile #e a$ace"i+ E0te i)po"tant #e in#icat ti)pul "ele&ant pent"u $i9a"ea p"e.ului %i #e 0ta,ilit cui apa".ine #"eptul #e #ete")ina"e+ A"ticolul nu p"eci(ea(* cui apa".ine #"eptul #e 0ta,ili"e a p"e.ului+ 8nt"-o ata"e 0itua.ie/ con0i#e"*) c* &'n(*to"ul t"e,uie 0* 0ta,ilea0c* p"e.ul/ ca"e u")ea(* 0* $ie acceptat #e cu)p*"*to"+ Dac* p*".ile nu pot a=un-e la un aco"# co)un 6n p"i&in.a p"e.ului/ ele 0e pot a#"e0a unui o"-an co)petent+ Din p"e&e#e"ile a"ticolului "e(ult*/ c* p"e.ul nu con0tituie o con#i.ie e0en.ial* pent"u 6nc:eie"ea cont"actului+ Un cont"act #e &'n(a"e-cu)p*"a"e poate $i &ala,il 6nc:eiat %i $*"* in#ica"ea p"e.ului+ Dac* p"e.ul nu e0te #ete")inat 6n )o# e9p"e0 0au i)plicit p"int"-o #i0po(i.ie ca"e pe")ite 0* $ie #ete")inat/ 0e &a con0i#e"a/ 6n lip0a uno" p"e&e#e"i cont"a"e/ c* p*".ile 0-au "e$e"it tacit la p"e.ul p"acticat 6n )o# o,i%nuit 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului 6n "a)u"a co)e"cial* "e0pecti&* pent"u acelea%i ,unu"i &'n#ute 6n 6)p"e=u"*"i co)pa"a,ile+ Se &a .ine 0ea)a #e p"e.u"ile p"acticate la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului/ ceea ce 6n0ea)n*/ c* la )o)entul p"e#*"ii ,unului &'n(*to"ul nu e0te 6n #"ept 0* )*"ea0c* p"e.ul/ ia" cu)p*"*to"ul nu poate 0*-l "e#uc*+ Dac*/ 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului e9i0t* un ni&el uni$o") al p"e.ului/ #e la ca"e #oa" c'.i&a &'n(*to"i #e&ia(*/ ace0t ni&el #e p"e. &a $i luat ca ,a(*+ Dac* p"e.u"ile #i$e"*/ &aloa"ea )e#ie a p"e.ului t"e,uie 0* $ie calculat* 6n ,a(a p"e.ului p"acticat #e un &'n(*to" ca"e #e.ine pa"tea cea )ai )a"e pe pia.a 6n cau(*+ La 0ta,ili"ea p"e.ului 0e &a .ine cont %i #e celelalte con#i.ii ale cont"actului/ cu) 0unt/ #e e9e)plu/ locul li&"*"ii/ calitatea/ cantitatea/ a),ala=ul/ c:eltuielile #e t"an0po"t/ a0i-u"a"e etc+ Dac*/ 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului nu e9i0t* cont"acte 0i)ila"e %i p*".ile nu 0tipulea(* 6n cont"act p"e.ul )*"$ii 0au )o#ul #e #ete")ina"e a ace0tuia/ 0e con0i#e"* c* p*".ile 0-au "e$e"it la un p"e. p"acticat la #ata li&"*"ii ,unu"ilo"+

1! 8n ca(ul 6n ca"e p*".ile au 0tipulat 6n cont"act/ c* p"e.ul )*"$ii 0e #ete")in* 6n $unc.ie #e -"eutatea ei/ 0ta,ili"ea p"e.ului a"e loc pe ,a(a -"eut*.ii nete a ,unului+ P"in -"eutate net*/ #e o,icei 0e 6n.ele-e -"eutatea total* a )*"$ii/ e9clu('n#u-0e -"eutatea a),ala=ului+ P"e&e#e"ile alineatului 1 0e aplic* 6n ca(ul 6n ca"e nici cont"actul/ nici u(an.ele aplicate nu 0ta,ile0c )eto#a #e #ete")ina"e a -"eut*.ii net* 0au ,"ut*! #e ca"e #epin#e p"e.ul )*"$ii+ De e9e)plu/ #ac* p*".ile au con&enit/ c* a),ala=ul &a $i 6nto"0 &'n(*to"ului/ atunci 0e con0i#e"* c* p*".ile au con&enit 0* pl*tea0c* p"e.ul pent"u -"eutatea net*+ Con$o") a"ticolului 33</ &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* p"e#ea cu)p*"*to"ului ,unu"ile a),alate #ac* 6n cont"act nu a $o0t 0tipulat alt$el+ Articolul 757. /ermenul predrii unului. (1) &nztorul tre uie s predea unul0 a) la data sta ilit "n contract sau la data care poate 'i dedus din contract1 ) "n orice moment "n cursul perioadei sta ilite "n contract sau determinate prin re'erire la contract, cu e-cep#ia cazului "n care din "mpre.urri nu rezult c ale!erea datei revine cumprtorului1 c) "ntr-un termen rezona il calculat de la data "nc*eierii contractului, "n celelalte cazuri. (%) Contractul de vnzare-cumprare se consider "nc*eiat cu clauze de e-ecutare strict la data sta ilit dac din contract rezult clar c, la "nclcarea acestui termen, cumprtorul pierde interesul 'a# de e-ecutarea contractului. (3) &nztorul poate e-ecuta contractul cu clauze de e-ecutare strict la data sta ilit, "nainte de acest termen sau dup el numai cu consim#mntul cumprtorului. 1! P"e#a"ea ,unului con0tituie t"an0)ite"ea )ate"ial* a )*"$ii/ a#ic* pune"ea ace0teia la #i0po(i.ia cu)p*"*to"ului la locul con&enit 6n cont"act+ a! 8n ce p"i&e%te )o)entul p"e#*"ii )*"$ii/ a"ticolul 323 a! $ace o #i0tinc.ie/ #up* cu) )o)entul p"e#*"ii e0te o #at* $i9* 0au o pe"ioa#* #e ti)p+ 8n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"ticolului 232 7! al Co#ului ci&il/ #ac* 6n cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e e0te 0ta,ilit* #ata la ca"e t"e,uie li&"at* )a"$a/ cu)p*"*to"ul nu poate ce"e li&"a"ea )*"$ii 6nainte #e te")en+ Pot"i&it aceluia% a"ticol/ &'n(*to"ul poate li&"a )a"$a 6nainte #e te")en/ #ac* cu)p*"*to"ul nu a"e nici un )oti& te)einic pent"u a "e$u(a e9ecuta"ea+ Totu%i/ #ac* cu)p*"*to"ul "e0pin-e e9ecuta"ea anticipat*/ e0te o,li-at 0*-l in$o")e(e i)e#iat 6n ace0t 0en0 pe &'n(*to" %i 0* ia toate )*0u"ile nece0a"e pent"u a e&ita p"e=u#icie"ea lui+ C:ia" #ac* 6n cont"act e0te 0ta,ilit* #ata li&"*"ii )*"$ii/ cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* 0olicite li&"a"ea )*"$ii i)e#iat 6n ca(ul 6n ca"e &'n(*to"ul 0e a$l* 6n incapacitate #e plat* a"t+23; Co#ul ci&il!+ 8n anu)ite ca(u"i/ te")enul #e p"e#a"e a luc"ului &'n#ut poate $i con0i#e"at e0en.ial #e c*t"e cu)p*"*to" 0au #e a),ele p*".i+ Ace0t ca"acte" e0te i)pu0 #e #e0tina.ia ,unului 0au p"in &oin.a p*".ilo"+ Ca"acte"ul e0en.ial al te")enului t"e,uie 0* "e(ulte #in cont"act+ El poate "e(ulta/ 6n0* %i #in 6)p"e=u"*"i ca"e 0unt cuno0cute #e a),ele p*".i+ De e9e)plu/ luc"ul &'n#ul 6l con0tituie o cantitate #e ,"a(i pent"u po)ul #e ia"n*+ De "e-ul*/ te")enul #e li&"a"e a )*"$ii 0e 0tipulea(* 6n cont"act+ P*".ile pot 0ta,ili o #at* $i9* 0au pot $i utili(ate u")*toa"ele )o#alit*.i #e 0ta,ili"e a te")enelo" #e li&"a"eC D livrarea prin prompt expediieE/ ceea ce 6n0ea)n* e9pe#ie"ea )*"$ii 6n p"i)ele 12 (ile #e la #ata 6nc:eie"ii cont"actuluiB D livrarea mrfii ndat ce este gata sau ndat ce este posibil E F un a0t$el #e te")en 0e poate "e$e"i la o )a"$*/ ca"e u")ea(* 0* $ie $a,"icat* $*"*/ 6n0* a 0e #ep*%i te")enul #e 52 (ile #e la #ata 6nc:eie"ii cont"actuluiB D livrarea la nceputul luniiE F 0e 6n.ele-e p"i)a #eca#* #in luna "e0pecti&*B D livrarea mrfii la mijlocul luniiE 0au Dlivrarea la sfritul lunii E/ 0e 6n.ele-e/ c* te")enul e0te 6n #eca#a a #oua/ "e0pecti& a t"eiaB D livrarea mrfii n termenul de ....... 0au de la ....... D p*".ile 0ta,ilin# un te")en 0au )ai )ulte/ #up* cu) )a"$a 0e li&"ea(* o#at* 0au #e )ai )ulte o"i+ ,! Dac* 6n cont"act e0te 0ta,ilit* pe"ioa#a 6n ca"e t"e,uie 0* $ie $*cut* p"e#a"ea )*"$ii 0au #ac* acea0t* pe"ioa#* poate $i #ete")inat* p"in "e$e"i"e la cont"act/ &'n(*to"ul poate 0* p"e#ea ,unul 6n o"ice )o)ent 6n cu"0ul ace0tei pe"ioa#e+ Deci/ &'n(*to"ul e0te acel ca"e #eci#e )o)entul p"e#*"ii ,unului+ E9cep.ie $ace 0itua.ia 6n ca"e #in 6)p"e=u"*"i "e(ult*/ c* ale-e"ea #atei "e&ine cu)p*"*to"ului+ De e9e)plu/ #ac* 6n cont"act 0-a con&enit/ c* li&"a"ea )*"$ii &a a&ea loc 6n luna iulie/ &'n(*to"ul poate p"e#a )a"$a la 1 iulie/ #a" %i la 11 iulie/ p"ecu) %i 6n o"ice (i luc"*toa"e a lunii iulie+ Dac* ale-e"ea #atei li&"*"ii )*"$ii "e&ine &'n(*to"ului/ el e0te o,li-at 0*-l in$o")e(e pe cu)p*"*to" #e0p"e acea0ta+ Ale-e"ea #atei "e&ine cu)p*"*to"ului atunci c'n# ace0ta t"e,uie 0* 6nc:eie cont"actul #e t"an0po"t 0au atunci c'n# #in cau(a capacit*.ilo" li)itate #e #epo(ita"e a )*"$u"ilo" e0te inte"e0at 6n $i9a"ea unei #ate e9acte pent"u p"elua"ea )*"$ii+ 8n 0itua.ia 6n ca"e 0e 6nc:eie un cont"act #e &'n(a"e-cu)p*"a"e inte"na.ional* %i 0-a con&enit/ #e e9e)plu/ a0up"a clau(ei GOB F INCOTERMS 7444 0au INCOTERMS 1<<4/ cu)p*"*to"ul e0te acela ca"e &a 0ta,ili #ata li&"*"ii )*"$ii+ c! Dac* 6n cont"actul #e &'n(a"e nu e0te in#icat* #ata li&"*"ii %i nici nu poate $i #e#u0* #in cont"act/ p"ecu) %i 6n ca(ul c'n# nu a $o0t 0ta,ilit* o pe"ioa#* #e li&"a"e a )*"$ii %i nici nu poate $i #ete")inat* p"in "e$e"i"e la cont"act/ &'n(*to"ul t"e,uie 0* p"e#ea ,unul 6nt"-un te")en "e(ona,il/ calculat #e la #ata 6nc:eie"ii cont"actului+ 8n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"ticolului 232 a Co#ului ci&il/ #ac* 6n cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e p*".ile nu au 0ta,ilit te")enul #e li&"a"e a )*"$ii/ cu)p*"*to"ul a"e #"eptul 0* p"etin#* o"ic'n# li&"a"ea/ ia" &'n(*to"ul t"e,uie 0* e9ecute o,li-a.ia #e li&"a"e 6n te")en #e 3 (ile #in )o)entul ce"e"ii cu)p*"*to"ului+ O"i #e c'te o"i 6n#eplini"ea o,li-a.iei #e p"e#a"e e0te #epen#ent* #e o $apt* a cu)p*"*to"ului/ te")enul pent"u e9ecuta"e 6ncepe 0* cu"-* #in )o)entul c'n# cu)p*"*to"ul a 0*&'"%it acea $apt*+ Dac* p"e#a"ea )*"$ii e0te 0u,o"#onat* pl*.ii uni acont/ plata acontului "e0pecti& )a"c:ea(* 6nceputul cu"-e"ii te")enului #e p"e#a"e+ 8n ca(ul unui cont"act #e

&'n(a"e-cu)p*"a"e inte"na.ional*/ atunci c'n# 0unt nece0a"e pe")i0e 0au licen.e #e i)po"t 0au e9po"t/ te")enul pent"u 6n#eplini"ea o,li-a.iei #e p"e#a"e 6ncepe 0* cu"-* #oa" #in )o)entul o,.ine"ii auto"i(a.iilo" "e0pecti&e+ 8n ca(ul 6n ca"e p"e0ta.ia la ca"e 0-a o,li-at &'n(*to"ul #epin#e #e anu)ite p"e0ta.ii p"eala,ile ce incu),* cu)p*"*to"ului/ ia" ace0ta #in u")* nu %i-a 6n#eplinit o,li-a.iile/ p"o&oc'n# a0t$el #i$icult*.i 0u,0tan.iale 6n le-*tu"* cu p"o#uc.ia/ atunci &'n(*to"ul e0te 6n #"ept 0* )o#i$ice 6n )o# co"e0pun(*to" te")enul #e li&"a"e %i 0* cea"* #e0p*-u,i"i pent"u #aunele e$ecti& 0upo"tate #up* ce a in$o")at cu)p*"*to"ul 6n ti)p util+ 7! 8n aplica"ea p"e(entului alineat e0te nece0a" a 0e .ine cont #e u")*toa"ele )o)enteC 8n p"i)ul "'n#/ pent"u aplica"ea p"e(entei 0tipula.ii nu e0te 0u$icient* inclu#e"ea 6n cont"act a unui te")en #ete")inat #e li&"a"e a )*"$ii/ #e e9e)plu pe"ioa#a 6nt"e 1 %i 12 iulie 7441+ Pie"#e"ea inte"e0ului cu)p*"*to"ului t"e,uie 0* "e(ulte cla" #in cont"act+ 8n al #oilea "'n#/ &'n(*to"ul nu e0te 6n #"ept 0* li&"e(e )a"$a #up* e9pi"a"ea te")enului $i9at/ c:ia" #ac* cu)p*"*to"ul nu l-a in$o")at 6n 0c"i0 0au &e",al #e0p"e "enun.a"ea la cont"act 6n le-*tu"* cu 6nc*lca"ea te")enului #e li&"a"e+ 8n al t"eilea "'n#/ &'n(*to"ul nu poate e$ectua o li&"a"e anticipat*/ $*"* aco"#ul p"eala,il al cu)p*"*to"ului+ 8n al pat"ulea "'n#/ #ac* &'n(*to"ul nu li&"ea(* )a"$a 6n te")enul 0ta,ilit/ cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* "e$u(e p"elua"ea )*"$ii %i 0* cea"* #e0p*-u,i"i 6n con$o")itate cu a"ticolul ;47 al Co#ului ci&il+ 1! 8n 0itua.ia 0tipulat* la alineatul 1 e0te i)po"tant #e "e.inut/ c* &'n(*to"ul t"e,uie 0* noti$ice cu)p*"*to"ului #ata li&"*"ii )*"$ii %i 0* p"i)ea0c* con0i).*)'ntul ace0tuia+ Nu)ai #up* p"i)i"ea con0i).*)'ntului cu)p*"*to"ului/ &'n(*to"ul &a putea li&"a )a"$a anticipat #atei $i9ate 6n cont"act+ Articolul 752. 3 li!a#iile vnztorului de e-pediere a unului. (1) (ac, "n con'ormitate cu contractul, vnztorul pred unul ctre un cru$ $i dac unul nu este clar individualizat, potrivit contractului, prin aplicarea unui semn distinctiv pe el, prin documentele de transport sau prin orice alt mi.loc, vnztorul tre uie s transmit cumprtorului un aviz de e-pedi#ie care speci'ic unul. (%) (ac este o li!at s ia msuri pentru transportul unurilor, vnztorul tre uie s "nc*eie contracte necesare pentru ca transportul s 'ie e'ectuat pn la locul prevzut, cu ve*icule adecvate circumstan#elor $i "n condi#iile o i$nuite pentru un ast'el de transport. (3) (ac nu este o li!at s asi!ure unul pe timpul transportrii, vnztorul urmeaz s transmit, la cererea cumprtorului, toat in'orma#ia de care dispune, necesar pentru "nc*eierea contractului de asi!urare. Con$o") p"e&e#e"ilo" p"e(entului a"ticol/ o,li-a.ia &'n(*to"ului #e p"e#a"e a )*"$ii e0te 6n0o.it*/ 6n $unc.ie #e 6)p"e=u"*"i/ #e anu)ite o,li-a.ii a#iacente+ P"e&e#e"ile alin+1 0e aplic* #oa" #ac* 0unt 6n#eplinite u")*toa"ele #ou* con#i.ii cu)ulati&eC a! )a"$a e0te p"e#at* c*"*u%ului/ in#i$e"ent cine a 6nc:eiat cont"actul #e t"an0po"t %i ,! ,unul nu e0te cla" in#i&i#uali(at p"in aplica"ea unui 0e)n #i0tincti& pe el/ p"in #ocu)entele #e t"an0po"t 0au p"in o"ice alt )i=loc+ O alt* ce"in.* e0te ca 6n cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e 0* $ie 0tipulat e9p"e0/ c* &'n(*to"ul nu e0te o,li-at o#at* cu p"e#a"ea ,unului 0* "e)it* %i #ocu)entele "e$e"itoa"e la ,un+ Dac* o a0e)enea 0tipula.ie lip0e%te/ &'n(*to"ul/ 6n ,a(a a"t+321/ alin+7/ e0te o,li-at 0* "e)it* conco)itent cu p"e#a"ea ,unului %i #ocu)entele "e$e"itoa"e la )a"$*+ Te")enul c*"*u% e0te utili(at pent"u #i$e"ite )o#alit*.i #e t"an0po"tC auto/ $e"o&ia"/ ae"ian/ )a"iti)/ $lu&ial+ Con$o") #i0po(i.iilo" alin+1/ nu e0te o,li-ato"iu ca )*"$u"ile 0* $ie in#i&i#uali(ate+ 8n ca(ul 6n ca"e ,unu"ile 0unt cla" in#i&i#uali(ate/ &'n(*to"ul nu e0te o,li-at 0* t"an0)it* cu)p*"*to"ului un a&i( #e e9pe#i.ie+ De a0e)enea/ #ac* ,unul/ c:ia" #ac* nu e0te cla" in#i&i#uali(at/ #a" 0e p"e#* cu)p*"*to"ului 0au "ep"e(entantului 0*u auto"i(at/ nu e0te nece0a"* t"an0)ite"ea unui a&i( #e e9pe#i.ie+ I#enti$ica"ea ,unului e0te po0i,il* p"in )a"ca"ea )*"$ii/ ca"e #e0eo"i 0e #ete")in* #e p*".i 6n cont"act p"in clau(a Da),ala=ul %i )a"ca"eaE/ un#e 0e 0tipulea(*C #enu)i"ea &'n(*to"ului %i cu)p*"*to"ului/ nu)*"ul cont"actului/ -"eutatea ,"ut* %i net*/ in0t"uc.iunile "e$e"itoa"e la p*0t"a"ea )*"$ii+ O alt* )eto#* #e i#enti$ica"e a )*"$ii o con0tituie inclu#e"ea #atelo" nece0a"e 6n #ocu)entele #e t"an0po"t+ A0t$el/ 6n cono0a)ent 0au 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* 0e inclu#e in$o")a.ia "e$e"itoa"e la &'n(*to" %i cu)p*"*to"/ la 6nc*"c*tu"a t"an0po"tat*/ cantitate %i $elul a),ala=ului+ Dac* )a"$a p"i)it* #e c*"*u% e0te inco)plet* 0au a"e #e$ecte/ 6n #ocu)entul #e t"an0po"t t"e,uie int"o#u0* in$o")a.ia "e0pecti&*+ 8n ca( cont"a" 0e &a con0i#e"a c* )a"$a a $o0t "ecep.ionat* 6n cantitatea %i #e calitatea 0tipulat* 6n cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e+ A"ticolul nu 0ta,ile%te te")enul 6n ca"e &'n(*to"ul t"e,uie 0* t"an0)it* cu)p*"*to"ului a&i(ul #e e9pe#i.ie ca"e 0peci$ic* ,unul+ Da"/ #in p"incipiile -ene"ale ale Co#ului ci&il "e(ult* c* &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* t"an0)it* a&i(ul 6nt"-un te")en "e(ona,il #in #ata e9pe#ie"ii )*"$ii+ 7! Alin+7 al p"e(entului a"ticol 0e "e$e"* la 0itua.ia c'n# o,li-a.ia #e 6nc:eie"e a cont"actului #e t"an0po"t "e&ine &'n(*to"ului+ Se p"eci(ea(* e9p"e0/ c* &'n(*to"ul t"e,uie 0* 6nc:eie anu)e a%a cont"acte pent"u ca t"an0po"tul 0* $ie e$ectuat p'n* la locul p"e&*(ut 6n cont"act/ cu &e:icule a#ec&ate ci"cu)0tan.elo" %i 6n con#i.iile o,i%nuite pent"u un a0t$el #e t"an0po"t+ E0te po0i,il ca pent"u t"an0po"ta"ea )*"$ii la #e0tina.ie 0* $ie utili(at un 0in-u" )i=loc #e t"an0po"t 0au 0* $ie 6nc:eiat un cont"act #e t"an0po"t )ulti)o#al+ 8n a),ele ca(u"i &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* a0i-u"e t"an0po"ta"ea )*"$ii p'n* la locul p"e#*"ii ace0teia cu)p*"*to"ului+ Ree%in# #in 0peci$icul )*"$ii/ &'n(*to"ul t"e,uie 0* alea-* cel )ai a#ec&at )i=loc #e t"an0po"t+ De a0e)enea/ e0te o,li-at 0* 6nc:eie cont"actul #e t"an0po"t 6n con#i.ii u(uale pent"u o ata"e e9pe#ie"e/ a#ic* &'n(*to"ul t"e,uie 0* .in* cont at't #e p"e.u"ile e9i0tente/ c't %i #e p"actica 6nc:eie"ii uno" cont"acte #e t"an0po"t+

1! 8n ,a(a alin+1 &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* t"an0)it*/ la ce"e"ea cu)p*"*to"ului/ toat* in$o")a.ia #e ca"e #i0pune/ nece0a"* pent"u 6nc:eie"ea cont"actului #e a0i-u"a"e+ Acea0t* o,li-a.ie "e&ine &'n(*to"ului nu)ai 6n ca(ul e9i0ten.ei u")*toa"elo" con#i.iiC a! &'n(*to"ul nu e0te o,li-at 0* a0i-u"e ,unul pe ti)pul t"an0po"tului %i ,! cu)p*"*to"ul a 0olicitat &'n(*to"ului in$o")a.ia+ A"ticolul nu p"eci(ea(* o anu)it* $o")* pent"u 0olicita"ea in$o")a.iei #e c*t"e cu)p*"*to"/ p"in u")a"e ace0ta poate 0olicita in$o")a.ia at't &e",al c't %i 6n $o")* 0c"i0*+ 8n alin+1 nu 0e )en.ionea(* te")enul 6n ca"e &'n(*to"ul t"e,uie 0* t"an0)it* in$o")a.ia cu)p*"*to"ului+ E0te nece0a" #e p"e&*(ut ace0t te")en 6n cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e+ Dac* 6n cont"act p*".ile nu au con&enit a0up"a te")enului p"e(ent*"ii in$o")a.iei/ &'n(*to"ul t"e,uie 0* t"an0)it* in$o")a.ia nece0a"* cu)p*"*to"ului 6nt"-un te")en "e(ona,il/ a0t$el 6nc't ace0ta 0* poat* 6nc:eia cont"actul #e a0i-u"a"e p'n* la t"an0po"ta"ea )*"$ii+ Articolul 754. 5iscul pieirii sau deteriorrii 'ortuite a unului. (1) 5iscul pieirii sau deteriorrii 'ortuite a unului este trans'erat cumprtorului "n momentul "n care vnztorul $i-a e-ecutat o li!a#iile contractuale privind punerea unului la dispozi#ia cumprtorului dac contractul nu prevede alt'el. (%) Cnd contractul de vnzare-cumprare implic transportul unului, iar vnztorul nu este o li!at s-l predea "ntr-un loc determinat, riscul se trans'er cumprtorului de la remiterea unului ctre primul cru$. (ac vnztorul este o li!at s-l predea "ntr-un loc determinat, riscul se trans'er cumprtorului numai dup remiterea "n acel loc a unului ctre cru$. (ac cumprtorul a dat vnztorului instruc#iuni asupra modului de transportare, iar vnztorul s-a a tut de la ele 'r motiv "ntemeiat, atunci el este o li!at s repare pre.udiciul cauzat ast'el. (3) +n cazul vnzrii unului pe parcurs, riscurile sunt trans'erate cumprtorului "n momentul "nc*eierii contractului dac acesta nu prevede alt'el. ()) +n cazul "n care contractul este "nc*eiat dup predarea unurilor, riscurile cunoscute vnztorului sau a cror e-isten# nu putea s nu o cunosc la "nc*eierea contractului rmn ale vnztorului. (5) +n cazul vnzrii unurilor determinate !eneric, riscul nu trece la cumprtor anterior individualizrii unului. 1! Aplica,il cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e "i0cul e0te con0i#e"at piei"ea 0au #ete"io"a"ea ,unului ce con0tituie o,iectul cont"actului/ ca"e au 0u"&enit in#epen#ent #e &oin.a &'n(*to"ului 0au cu)p*"*to"ului/ ca o con0ecin.* a ca(u"ilo" nep"e&*(ute 0au a ci"cu)0tan.elo" #e $o".* )a=o"*+ P"e=u#icie"ea )*"$u"ilo" 6n ti)pul t"an0po"t*"ii/ le-at* #e calit*.ile )*"$ii #e e9+/ 0ticl*/ le-u)e/ $"ucte etc+!/ #e con#i.iile t"an0po"t*"ii #e e9+/ t"an0po"ta"ea 6n plat$o")e #e0cope"ite a c*",unelui/ p"un#i%ului/ ce"ealelo" etc+! %i #e #u"ata t"an0po"t*"ii/ 6n p"actic* e0te "ecuno0cut* ca o #i&e"0itate a piei"ii oca(ionale 0au a #ete"io"*"ii )*"$ii+ T"ece"ea "i0cului #e la &'n(*to" la cu)p*"*to" #epin#e #e )o)entul 6n ca"e &'n(*to"ul %i-a 6n#eplinit o,li-a.ia #e p"e#a"e a ,unului+ 8n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+3;4/ o,li-a.ia #e p"e#a"e 0e con0i#e"* e9ecutat* #e &'n(*to" 6n )o)entul p"e#*"ii ,unului c*t"e cu)p*"*to" 0au c*t"e pe"0oana in#icat* #e el+ Dac* &'n(*to"ul u")ea(* 0* p"e#ea ,unul la locul a$l*"ii lui/ o,li-a.ia #e p"e#a"e 0e con0i#e"* e9ecutat* 6n )o)entul pune"ii ,unului la #i0po(i.ia cu)p*"*to"ului 0au a pe"0oanei in#icate #e el+ Dac* &'n(*to"ul nu e0te o,li-at p"in cont"act 0* a0i-u"e t"an0po"ta"ea ,unului 0au 0*-l p"e#ea la 0e#iul cu)p*"*to"ului/ 0e con0i#e"* c* &'n(*to"ul a e9ecutat o,li-a.ia #e p"e#a"e la #ata "e)ite"ii ,unului c*t"e c*"*u% 0au o$iciul po%tal pent"u a $i t"an0po"tat la cu)p*"*to"/ #ac* cont"actul nu p"e&e#e alt$el+ P*".ile pot p"e&e#ea 6n cont"act alte "e-uli #e t"an0)ite"e a "i0cu"ilo"+ 7! P"e&e#e"ile alin+7 0e "e$e"* la cele )ai $"ec&ente ca(u"i 6nt'lnite 6n p"actic*/ %i anu)e atunci c'n# cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e p"e&e#e t"an0po"ta"ea )*"$ii #e c*t"e o o"-ani(a.ie 0peciali(at* #e t"an0po"t+ A"ticolul nu 0peci$ic* )o#alitatea #e t"an0po"t/ ceea ce 6n0ea)n* c* 0e aplic* tutu"o" cate-o"iilo" #e t"an0po"t/ inclu0i& t"an0po"tului )ulti)o#al+ P*".ile au #"eptul 0* 0tipule(e 6n cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e un loc #ete")inat pent"u p"e#a"ea )*"$ii+ 8n lip0a unui aco"# 6nt"e p*".ile cont"actante "e$e"ito" la )o)entul %i locul t"ece"ii "i0cului #e la &'n(*to" la cu)p*"*to"/ 6n ,a(a a"t+32</ alin+7/ "i0cul 0e t"an0$e"* cu)p*"*to"ului #e la "e)ite"ea ,unului p"i)ului c*"*u%+ Din $o")ula"ea #at* "e(ult* un %i" #e con0ecin.e ca"e nece0it* 0* $ie anali(ate+ 8nt'i #e toate 0e pune p"o,le)a cine t"e,uie 0* "e)it* )a"$a c*"*u%ului %i cine t"e,uie 0* p"eia )a"$a la #e0tina.ie+ Din con.inutul a"ticolului "e(ult*/ c* ace0te ac.iuni 0unt e$ectuate #e c*t"e &'n(*to" %i cu)p*"*to"+ 8n p"actic*/ 6n0*/ 6n )a=o"itatea ca(u"ilo"/ pent"u e9ecuta"ea cont"actului p*".ile at"a- te".e pe"0oane/ ia" )a"$a ca"e con0tituie o,iectul cont"actului e0te t"an0po"tat* nu la cu)p*"*to"/ #a" la pe"0oana in#icat* #e el/ cu ca"e cu)p*"*to"ul a"e "ela.ii cont"actuale+ Deaceea/ te")enii D&'n(*to"E %i Dcu)p*"*to"E t"e,uie 6n.ele%i )ai la"-/ ace%tea inclu('n# pe"0oanele ca"e e9ecut* de facto cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e %i ca"e au 0ta,ilite "apo"tu"i =u"i#ice cu &'n(*to"ul %i cu)p*"*to"ul+ C'n# &'n(*to"ul t"an0)ite )a"$a p"i)ului c*"*u%/ 0e &o" 6ntoc)i #ocu)entele #e t"an0po"t nece0a"e/ ia" )o)entul #eci0i& pent"u t"an0)ite"ea "i0cului e0te #ata 6ntoc)i"ii #ocu)entului+ E0te $oa"te i)po"tant #e 0ta,ilit )o)entul p"o#uce"ii "i0cului+ Ace0t luc"u e0te -"eu #e 0ta,ilit 6n ca(ul t"an0po"t*"ii )*"$ii 6n containe"e/ c'n# poate a&ea loc a%a-nu)ita #ete"io"a"e ne&*(ut* a )*"$ii u)e(i"ea/ #ete"io"a"ea pa".ial*!/ )o)entul 0u"&eni"ii "i0cului $iin# necuno0cut+ Pent"u "e(ol&a"ea ace0tei c:e0tiuni 0e ia ca ,a(* #ocu)entul #e t"an0po"t/ ca"e con.ine ca"acte"i0tica 6nc*"c*tu"ii+ Dac* 6n #ocu)entul #e t"an0po"t lip0e0c a0e)enea )en.iuni/ 0e p"e(u)* c* )a"$a a $o0t t"an0)i0* c*"*u%ului $*"* &icii+ De0i-u"/ p*".ile pot p"e(enta %i alte #o&e(i+ 8n 0itua.iile )ai #i$icile poate $i nu)it* o e9pe"ti(*+

Dac* 6n cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e e0te 0ta,ilit un anu)it loc pent"u p"e#a"ea )*"$ii c*t"e c*"*u%/ atunci )a"$a t"e,uie t"an0)i0* 6n acel loc/ #eoa"ece nu)ai atunci "i0cul 0e t"an0)ite #e la &'n(*to" la cu)p*"*to"+ 8n 0itua.ia 6n ca"e cu)p*"*to"ul a #at in0t"uc.iuni &'n(*to"ului "e$e"itoa"e la )o#ul #e t"an0po"ta"e a )*"$ii/ #e e9e)plu a 0olicitat ca )a"$a 0* $ie a),alat* cu un a),ala= a#ec&at 0au 0* $ie t"an0po"tat* cu un anu)it )i=loc #e t"an0po"t/ atunci &'n(*to"ul t"e,uie 0* 0e con$o")e(e ace0to" in0t"uc.iuni+ 8n ca(ul c'n# &'n(*to"ul nu "e0pect* in0t"uc.iunile cu)p*"*to"ului/ nea&'n# un )oti& 6nte)eiat/ atunci "i0cul piei"ii 0au #ete"io"*"ii )*"$ii &a $i 0upo"tat #e &'n(*to"+ 8nt"-o a0e)enea 0itua.ie/ &'n(*to"ul &a $i o,li-at 0* "epa"e %i p"e=u#iciul cau(at a0t$el cu)p*"*to"ului+ 1! Alineatul 1 al a"ticolului 0ta,ile%te )o)entul t"an0)ite"ii "i0cu"ilo" c*t"e cu)p*"*to" 6n ca(ul &'n(*"ii ,unu"ilo" pe pa"cu"0+ O ata"e 0itua.ie e0te 6nt'lnit* #e "e-ul* 6n ca(ul t"an0po"tului )ulti)o#al 0au al t"an0po"tului pe )a"e/ ca"e #u"ea(* )ult %i poate ap*"ea nece0itatea &'n(*"ii ,unu"ilo" pe pa"cu"0+ 8n ca(ul &'n(*"ii ,unului pe pa"cu"0/ "i0cu"ile 0unt t"an0$e"ate cu)p*"*to"ului 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului+ Mo)entul 6nc:eie"ii cont"actului e0te cuno0cut #ata 6nc:eie"ii cont"actului!/ pe c'n# )o)entul 0u"&eni"ii "i0cului poate $i necuno0cut/ #ete"io"a"ea )*"$ii t"an0po"tate #e cele )ai )ulte o"i 0e $i9ea(* la )o)entul 0o0i"ii la punctul #e #e0tina.ie+ Ace0t a0pect t"e,uie 0* 0e "e(ol&e/ .in'n#u-0e cont #e #o&e(ile p*".ilo" cont"actante+ P*".ile pot 0tipula 6n cont"act %i un alt )o)ent #e t"an0)ite"e a "i0cu"ilo" #e la &'n(*to" la cu)p*"*to"+ 5! Dac* cont"actul e0te 6nc:eiat #up* p"e#a"ea ,unu"ilo"/ atunci toate "i0cu"ile ca"e 6i 0unt cuno0cute &'n(*to"ului 0au a c*"o" e9i0ten.* nu putea 0* nu o cunoa0c* "*)'n ale lui+ Ace0te "i0cu"i nu &o" $i t"an0)i0e cu)p*"*to"ului+ 2! 8n ca(ul 6n ca"e o,iectul cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e 6l con0tituie ,unu"ile #ete")inate -ene"ic/ "i0cul &a t"ece la cu)p*"*to" nu)ai #up* in#i&i#uali(a"ea ,unului+ Con$o") a"t+7<5/ alin+7/ ,unul #ete")inat -ene"ic 0e con0i#e"* ,unul ca"e po0e#* 0e)nele ca"acte"i0tice tutu"o" ,unu"ilo" #e acela%i -en %i ca"e 0e in#i&i#uali(ea(* p"in nu)*"a"e/ )*0u"a"e/ c'nt*"i"e a 0e &e#ea co)enta"iul la a"t+7<5 7!!+ Articolul 7,6. 7omentul e-ecutrii o li!a#iei de predare a unului (1) 3 li!a#ia de predare a unului se consider e-ecutat "n momentul0 a) predrii unului ctre cumprtor sau ctre persoana indicat de el1 ) punerii unului la dispozi#ia cumprtorului sau a persoanei indicate de el dac unul urmeaz s 'ie predat la locul a'lrii lui. 8unul se consider pus la dispozi#ia cumprtorului dac este individualizat prin marcare sau "n alt mod $i dac este pre!tit de predare "n termenul sta ilit, iar cumprtorul este in'ormat despre aceasta potrivit clauzei contractuale. (%) (ac din contract nu rezult o li!a#ia vnztorului de a asi!ura transportarea unului sau predarea lui la locul a'lrii cumprtorului, o li!a#ia vnztorului de a preda unul se consider e-ecutat de la data predrii unului ctre cru$ sau o'iciul po$tal pentru a 'i transportat la cumprtor dac contractul nu prevede alt'el. 1! Mo)entul e9ecut*"ii o,li-a.iei #e p"e#a"e #e c*t"e &'n(*to" 0e 0ta,ile%te "ee%in# #in acele ac.iuni pe ca"e t"e,uie 0* le 6n#eplinea0c* %i #epin#e #e locul e9ecut*"ii o,li-a.iei+ Dac* 6n cont"act e0te p"e&*(ut* o,li-a.ia &'n(*to"ului #e a t"an0po"ta )a"$a p'n* la 0e#iul cu)p*"*to"ului 0au 6nt"-un loc in#icat #e cu)p*"*to"/ )o)entul e9ecut*"ii o,li-a.iei 0e con0i#e"* )o)entul p"e#*"ii )*"$ii c*t"e cu)p*"*to" 0au c*t"e pe"0oana in#icat* 6n locul 0ta,ilit p"in cont"act+ 8n cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e poate $i p"e&*(ut* p"e#a"ea )*"$ii c*t"e cu)p*"*to" la locul a$l*"ii ,unului/ p"ecu) %i )o#alitatea %i te")enii #e p"e#a"e+ 8n acea0t* 0itua.ie o,li-a.ia #e p"e#a"e 0e con0i#e"* e9ecutat* #in )o)entul pune"ii )*"$ii la #i0po(i.ia cu)p*"*to"ului/ a#ic* #in )o)entul p"e#*ii )*"$ii+ De )o)entul e9ecut*"ii o,li-a.iei #e p"e#a"e a ,unului #epin#e t"an0)ite"ea "i0cu"ilo" piei"ii 0au #ete"io"*"ii $o"tuite a ,unului+ 8n con$o")itate cu p+,!/ alin+1 al p"e(entului a"ticol/ o,li-a.ia #e p"e#a"e a ,unului 0e con0i#e"* e9ecutat* #e &'n(*to" 6n )o)entul pune"ii ,unului la #i0po(i.ia cu)p*"*to"ului 0au a pe"0oanei in#icat* #e el/ #ac* ,unul u")ea(* a $i p"e#at la locul a$l*"ii lui+ Bunul 0e con0i#e"* pu0 la #i0po(i.ia cu)p*"*to"ului %i 6n 0itua.ia c'n# e0te p"e-*tit pent"u p"e#a"e 6n te")enul 0ta,ilit+ 8n ace0t ca(/ pent"u ca ,unul 0* 0e con0i#e"e pu0 la #i0po(i.ia cu)p*"*to"ului/ t"e,uie 0* 6n#eplinea0c* u")*toa"ele con#i.iiC 1! ,unul t"e,uie 0* $ie p"e-*tit pent"u p"e#a"e+ Bunul 0e con0i#e"* p"e-*tit pent"u p"e#a"e #ac* e0te in#i&i#uali(at+ In#i&i#uali(a"ea ,unului 0e poate $ace p"in )a"ca"e/ a),ala"e/ 6ntoc)i"ea #ocu)entelo" "e$e"itoa"e la )a"$* 0au p"in alte )i=loace/ ca"e pe")it 0ta,ili"ea c* ,unul "e0pecti& poate $i p"e#at 6n ,a(a cont"actului "e0pecti&+ Dac* ,unul nu e0te in#i&i#uali(at/ 0e con0i#e"* c* el nu e0te p"e-*tit pent"u p"e#a"eB 7! ,unul t"e,uie 0* $ie p"e-*tit pent"u p"e#a"e 6n locul 0ta,ilit 6n cont"actB 1! ,unul e0te p"e-*tit pent"u p"e#a"e la te")enul 0ta,ilit 6n cont"actB 5! cu)p*"*to"ul e0te anun.at #e c*t"e &'n(*to" #e0p"e $aptul c* ,unul e0te p"e-*tit pent"u p"e#a"e+ 8n unele 0itua.ii o,li-a.ia unei a0e)enea in$o")*"i poate 0* "e(ulte #in con.inutul cont"actului/ #e e9e)plu c'n# 6n cont"act nu e0te p"e&*(ut te")enul #e e9ecuta"e a o,li-a.iei #e p"e#a"e a )*"$ii+ 7! No")ele a"ticolului 3;4 0unt #i0po(iti&e/ )oti& pent"u ca"e 6n ca(ul c'n# #in cont"act nu "e(ult* o,li-a.ia &'n(*to"ului #e a t"an0po"ta ,unul 0au #e a-l p"e#a la locul a$l*"ii cu)p*"*to"ului/ o,li-a.ia &'n(*to"ului #e p"e#a"e a ,unului 0e con0i#e"* e9ecutat* 6n )o)entul p"e#*"ii ,unului c*t"e c*"*u% 0au o$iciul po%tal pent"u a $i t"an0po"tat la cu)p*"*to"+ P"e#a"ea )*"$ii #e c*t"e &'n(*to" %i p"elua"ea ace0teia #e c*t"e cu)p*"*to" t"e,uie con$i")at* p"int"-un act #e p"e#a"e-p"i)i"e/ p"int"-o c:itan.* eli,e"at* #e cu)p*"*to" 0au p"in alte )o#alit*.i+

8n ca(ul p"e#*"ii ,unului c*t"e c*"*u% 0au o$iciul po%tal/ con$i")a"ea p"elu*"ii )*"$ii #e c*t"e ace%tea 0e ate0t* p"in #ocu)entele #e t"an0po"t 0au p"in c:itan.a po%tal* eli,e"at* #e o$iciul po%tal+ Data 6ntoc)i"ii #ocu)entelo" )en.ionate con0tituie )o)entul e9ecut*"ii o,li-a.iei #e p"e#a"e a )*"$ii #e c*t"e &'n(*to"+ Articolul 7,1. 5ecep#ionarea unului (1) Cumprtorul este o li!at s e'ectueze ac#iuni care, "n con'ormitate cu uzan#ele, sunt necesare din partea lui pentru !arantarea predrii $i primirii unului dac le!ea sau contractul nu prevede alt'el. (%) +n cazurile cnd cumprtorul, "nclcnd prevederile le!ii sau ale contractului, nu recep#ioneaz sau re'uz s recep#ioneze unul, vnztorul este "n drept s re'uze e-ecutarea contractului. Con$o") p"e&e#e"ilo" a"t+321/ o,li-a.ia #e p"elua"e a ,unului e0te una #in o,li-a.iile p"incipale ale cu)p*"*to"ului+ O,li-a.ia cu)p*"*to"ului #e "ecep.iona"e a ,unului e0te co"elat* cu o,li-a.ia &'n(*to"ului #e p"e#a"e a ,unului+ Din p"e&e#e"ile p"e(entului a"ticol "e(ult*/ c* "ecep.iona"ea ,unului inclu#e 6n 0ine #ou* ele)ente+ P"i)ul ele)ent con0t* 6n e$ectua"ea #e c*t"e cu)p*"*to" a ac.iunilo" nece0a"e pent"u -a"anta"ea p"e#*"ii ,unului #e c*t"e &'n(*to"+ Ace0te ac.iuni con0tau 6n u")*toa"eleC co)unica"ea a#"e0ei %i nu)elui pe"0oanei c*"eia &'n(*to"ul t"e,uie 0*-i t"an0)it* )a"$aB 6nc:eie"ea cont"actelo" #e t"an0po"t a )*"$ii/ 6n ca(ul 6n ca"e acea0t* o,li-a.ie 6i "e&ine cu)p*"*to"ului 6n con$o")itate cu cont"actulB t"i)ite"ea "ep"e(entantului 0*u la 0e#iul &'n(*to"ului/ #ac* 6n con$o")itate cu cont"actul )a"$a t"e,uie p"e#at* 6n acel loc/ o,.ine"ea licen.elo" pent"u i)po"t/ #ac* acea0ta e0te nece0a"/ 6nc:eie"ea cont"actelo" #e a0i-u"a"e etc+ Cu)p*"*to"ul t"e,uie 0* e$ectue(e toate ac.iunile 6n con$o")itate cu u(an.ele 0ta,ilite+ Al #oilea ele)ent con0t* 6n p"i)i"ea ,unului #e c*t"e cu)p*"*to"+ Cu)p*"*to"ul e0te o,li-at 0* "ecep.ione(e ,unul la #ata 0ta,ilit* 6n cont"act+ Dac* 6n cont"act nu e0te 0ta,ilit* #ata p"e#*"ii/ ,unul 0e &a "ecep.iona 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+323/ 232 %i 23; a 0e &e#ea te9tul %i co)enta"iul a"ticolelo"!+ 8n ca(u"ile c'n# cu)p*"*to"ul nu "ecep.ionea(* 0au "e$u(* 0* "ecep.ione(e ,unul/ &'n(*to"ul e0te 6n #"ept 0* "e$u(e e9ecuta"ea cont"actului+ V'n(*to"ul e0te 6n #"ept 0* cea"* #e0p*-u,i"i 6n con$o")itate cu a"t+;47/ ca"e p"e&e#e/ c* #e,ito"ul e0te .inut 0*-l #e0p*-u,ea0c* pe c"e#ito" pent"u p"e=u#iciul cau(at a0t$el/ #ac* nu #o&e#e%te c* nee9ecuta"ea o,li-a.iei nu-i e0te i)puta,il*+ Nee9ecuta"ea inclu#e o"ice 6nc*lca"e a o,li-a.iilo"/ inclu0i& e9ecuta"ea neco"e0pun(*toa"e 0au ta"#i&*+ 8n ,a(a a"t+;4</ &'n(*to"ul a"e po0i,ilitatea #e a ce"e #e0p*-u,i"e 6n loc #e p"e0ta.ie/ #a" nu)ai 6n ca(ul c'n# a 0ta,ilit ante"io"/ $*"* 0ucce0 cu)p*"*to"ului un te")en "e(ona,il pent"u e9ecuta"ea p"e0ta.iei+ Ace0te con0ecin.e =u"i#ice 0u"&in #oa" #ac* cu)p*"*to"ul nu "ecep.ionea(* 0au "e$u(* 0* "ecep.ione(e )a"$a 6n po$i#a $aptului/ c* el e0te o,li-at 0* $ac* ace0t luc"u 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile le-ii 0au cont"actului+ Recep.iona"ea ,unului 6n 0en0ul p"e(entului a"ticol nu 6n0ea)n*/ c* o#at* cu "ecep.iona"ea cu)p*"*to"ul ate0t* con$o")itatea )*"$ii cu con#i.iile cont"actuale 0au "enun.* la e&entualele p"eten.ii $a.* #e &'n(*to" ce .in #e acea0t* necon$o")itate+ 8n ,a(a a"t+3;2 cu)p*"*to"ul ca"e e0te co)e"ciant t"e,uie 0* &e"i$ice 0au 0* pun* pe cine&a 0* &e"i$ice ,unul 6nt"-un te")en at't #e 0cu"t/ c't pe")it 6)p"e=u"*"ile/ ia" 6n ca(ul con0tat*"ii &iciilo"/ 0*-l in$o")e(e ne6nt'"(iat pe &'n(*to"+ Articolul 7,%. &inderea unului ctre mai multe persoane. (ac vnztorul a vndut unul $i acela$i un mo il mai multor persoane, prioritate are cumprtorul "n a crui posesiune a 'ost dat unul, iar dac unul nu a 'ost dat nici unuia din ei, prioritate are cumprtorul cu care primul s-a "nc*eiat contractul. A"ticolul #at "e-le)entea(* 0itua.ia c'n# &'n(*to"ul &in#e unul %i acela%i ,un )ai )ulto" pe"0oane+ Int"o#uce"ea unui a0e)enea a"ticol a $o0t #ictat* #e e9i0ten.a uno" a0e)enea 0itua.ii 6n p"actic*/ $iin# nece0a"e %i unele 0olu.ii+ A0t$el/ no")a #at* p"opune #ou* 0olu.ii 6n #epen#en.* #e $aptul #ac* ,unul a $o0t t"an0)i0 6n po0e0iune 0au nu+ 8n ca(ul 6n ca"e ,unul &'n#ut )ai )ulto" pe"0oane e0te t"an0)i0 6n po0e0iune/ p"io"itate a"e cu)p*"*to"ul ca"e po0e#* ,unul+ P"in u")a"e/ p"op"ieta" &a #e&eni po0e0o"ul ,unului/ in#i$e"ent #e $aptul cu ca"e #int"e cu)p*"*to"i 0-a 6nc:eiat )ai 6nt'i cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e+ Acea0t* 0tipula.ie e0te 6n conco"#an.* cu p"e&e#e"ile a"t+171/ alin+1/ ca"e )en.ionea(*/ c* #"eptul #e p"op"ietate e0te t"an0)i0 #o,'n#ito"ului 6n )o)entul p"e#*"ii ,unului )o,il/ #ac* le-ea 0au cont"actul nu p"e&e#e alt$el+ 8n 0itua.ia 6n ca"e ,unul ca"e a $o0t &'n#ut )ai )ulto" pe"0oane nu a $o0t "e)i0 nici uneia #in ei/ p"io"itate 0e aco"#* cu)p*"*to"ului cu ca"e p"i)ul 0-a 6nc:eiat cont"actul+ P"in u")a"e/ 6n ace0t ca(/ p"op"ieta" &a #e&eni cu)p*"*to"ul cu ca"e p"i)ul 0-a 6nc:eiat cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e+ De "e)a"cat/ c* ace0t a"ticol 0e "e$e"* #oa" la ,unu"ile )o,ile+ Articolul 7,3. &iciile materiale ale unului. (1) &nztorul este o li!at s predea unul 'r vicii materiale. (%) 9ste 'r vicii materiale unul, care la trans'erarea riscurilor, are caracteristicile convenite. +n cazul "n care nu s-a convenit asupra caracteristicilor, unul nu are vicii dac0 a) corespunde destina#iei sta ilite "n contract1

) corespunde utilizrii o i$nuite $i prezint caracteristici care e-ist "n mod o i$nuit la unuri de acela$i 'el $i pe care cumprtorul le poate a$tepta con'orm speci'ica#iilor pu lice ale vnztorului, productorului sau ale reprezentan#ilor acestora, "ndeose i prin reclam, cu e-cep#ia cazului "n care speci'ica#iile nu pot in'luen#a decizia de cumprare. (3) 9-ist vicii materiale $i atunci cnd asam larea convenit contractual a 'ost realizat de'ectuos de ctre vnztor sau de ctre a.utoarele lui, precum $i atunci cnd unul tre uie asam lat de cumprtor $i acesta "l asam leaz de'ectuos din cauza indica#iilor de asam lare eronate. ()) 9-ist viciu material $i "n cazul "n care vnztorul nu pred numai o parte a unului, un alt un, unul "ntr-o cantitate mai mic dect cea convenit sau cnd este viciat numai o parte a unului, cu e-cep#ia cazurilor cnd viciul nu e-ercit o in'luen# su stan#ial asupra utilizrii unului. 1! P"e(entul a"ticol 0tipulea(* e9p"e0 o,li-a.ia &'n(*to"ului #e a p"e#a ,unul $*"* &icii )ate"iale+ Viciile )*"$ii con0tituie lip0a unei 6n0u%i"i ine"ente )*"$ii p"e#ate/ ca"e o $ace i)p"op"ie #e0tina.iei o"i $olo0i"ii no")ale 0au 6i )ic%o"ea(* &aloa"ea 0au &aloa"ea #e 6nt"e,uin.a"e+ V'n(*to"ul poa"t* "*0pun#e"e nu)ai #ac* &iciile e9i0tau 6n )o)entul &'n(*"ii+ E9i0ten.a &iciilo" 6n )o)entul &'n(*"ii nu t"e,uie con$un#at* cu e9i0ten.a 6n ace0t )o)ent a #e$ectelo"/ a#ic* a )ani$e0t*"ilo" e9te"ioa"e ale &iciilo"+ 8n )o)entul &'n(*"ii t"e,uie 0* e9i0te &iciile cau(a!/ c:ia" #ac* #e$ectele e$ectul! apa" ulte"io" ace0tui )o)ent+ De e9e)plu/ 6n )o)entul &'n(*"ii tele&i(o"ul cu)p*"at $unc.ionea(*/ ia" #up* c'te&a (ile/ #ato"it* uno" &icii #e $a,"ica.ie/ 0e #e$ectea(*+ Cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* 6nainte(e p"eten.ii &'n(*to"ului 6n#at* ce a #e0cope"it &iciile ,unului ne#ecla"ate #e ace0ta p'n* 6n te")enul 0ta,ilit 6n cont"act a"t+3?1/ alin+ 1!!+ Dac* 6n cont"act nu a $o0t 0ta,ilit un te")en #e 6nainta"e a p"eten.iilo"/ #"eptul la ac.iune al cu)p*"*to"ului e0te #e ; luni 6n ca(ul ,unu"ilo" )o,ile %i cel )ult un an 6n ca(ul ,unu"ilo" i)o,ile+ 7! Scopul %i 0en0ul ace0tui a"ticol e0te #e a 0ta,ili c"ite"iile cu a=uto"ul c*"o"a 0e #ete")in* #ac* )a"$a li&"at* co"e0pun#e 0tipula.iilo" cont"actuale+ Ace0t luc"u a"e o i)po"tan.* #eo0e,it*/ #eoa"ece #e0eo"i 6n p"actic* co)e"cian.ii nu 0tipulea(* unele clau(e/ con0i#e"'n#u-le a,0olut e&i#ente+ 8n acela%i ti)p 0unt 0itua.ii c'n# 6n ti)pul e9ecut*"ii cont"actului apa" unele p"o,le)e/ #eoa"ece p*".ile au 6n.ele0 #i$e"it unul %i acela% luc"u+ Con$o") p"e&e#e"ilo" p"e(entului a"ticol e0te con0i#e"at $*"* &icii )ate"iale ,unul ca"e 6n )o)entul t"an0$e"ului "i0cu"ilo" co"e0pun#e ca"acte"i0ticilo" con&enite #e p*".i+ Pent"u 0itua.ia 6n ca"e p*".ile nu au con&enit a0up"a ca"acte"i0ticilo"/ 0e con0i#e"* c* ,unul nu a"e &icii #ac*C a! co"e0pun#e #e0tina.iei 0ta,ilite 6n cont"actB ,! co"e0pun#e utili(*"ii o,i%nuite %i p"e(int* ca"acte"i0tici ca"e e9i0t* 6n )o# o,i%nuit la ,unu"i #e acela%i $el %i pe ca"e cu)p*"*to"ul le poate a%tepta/ .in'n# cont #e $elul ,unului+ 8n p"i)ul "'n#/ ,unul t"e,uie 0* co"e0pun#* #e0tina.iei 0ta,ilite 6n cont"act+ A0t$el/ #ac* ,unul nu poate $i utili(at 6nt"-un anu)it 0cop/ ca"e a $o0t co)unicat e9p"e0 0au tacit &'n(*to"ului la 6nc:eie"ea cont"actului/ 0e con0i#e"* c* el nu co"e0pun#e cont"actului+ O 0itua.ie 0i)ila"* e9i0t* %i atunci c'n# 6n cont"act e0te 0tipulat #etaliat )o#ul 6n ca"e cu)p*"*to"ul inten.ionea(* 0* utili(e(e ,unul #at+ O a0e)enea #e0c"ie"e e0te nece0a"* atunci c'n# cu)p*"*to"ul nu cunoa%te #e ce calit*.i t"e,uie 0* #i0pun* ,unul #e ca"e a"e ne&oie/ #a" e9pune $oa"te cla" 0copu"ile pent"u ca"e inten.ionea(* 0* $olo0ea0c* ,unul #at+ Deoa"ece no")a #at* 0e aplic* at't 0itua.iilo" c'n# #e0tina.ia ,unului e0te p"e&*(ut* e9p"e0 6n cont"act/ c't %i ca(u"ilo" c'n# &'n(*to"ul a $o0t in$o")at tacit/ o i)po"tan.* #eo0e,it* "e&ine p"oce0ului ne-ocie"ilo"/ co"e0pon#en.a pa"tene"ilo" #in pe"ioa#a p"econt"actual*/ p"ecu) %i alte 6)p"e=u"*"i ca"e a" #e)on0t"a c* &'n(*to"ul a p"i)it in$o")a.ia "e$e"itoa"e la 0copul pent"u ca"e cu)p*"*to"ul cu)p*"* )a"$a+ E0te i)po"tant #e "e)a"cat/ c* in$o")a.ia "e$e"itoa"e la 0copul utili(*"ii ,unului #e c*t"e cu)p*"*to" 0* $ie co)unicat* &'n(*to"ului p'n* la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului 0au/ cel t'"(iu/ 6n ace0t )o)ent/ 6n ca( cont"a" cu)p*"*to"ul nu poate in&oca neco"e0pun#e"ea #e0tina.iei ,unului+ 8n p"actic* 0e utili(ea(* #e0tul #e $"ec&ent &'n(a"ea #up* )o0t"*+ Mo0t"a/ cuno0cut* %i 0u, #enu)i"ea #e )o#el 0au e%antion/ e0te o pa"te "ep"e(entati&* #e #i)en0iuni "e#u0e/ $*"* utili(*"i u(uale 0au un e9e)pla" co)plet al )*"$ii ca"e $o")ea(* o,iectul cont"actului+ P"in 6nc:eie"ea cont"actului/ )o0t"a a0up"a c*"eia 0-a con&enit #e&ine )o0t"* cont"actual*/ #e "e$e"in.*+ 8n ca(ul &'n(*"ii #up* )o0t"*/ )a"$a t"e,uie 0* p"e(inte ca"acte"i0ticile )o0t"ei+ Con$o") p"e&e#e"ilo" p"e(entului a"ticol 0e con0i#e"*/ c* ,unul p"e#at nu a"e &icii/ #ac* co"e0pun#e ca"acte"i0ticilo" pe ca"e cu)p*"*to"ul le poate a%tepta con$o") 0peci$ica.iilo" pu,lice ale &'n(*to"ului/ p"o#uc*to"ului 0au ale "ep"e(entan.ilo" ace0to"a/ 6n#eo0e,i/ p"in "ecla)*+ E9cep.ie $ace ca(ul 6n ca"e 0peci$ica.iile nu pot in$luen.a #eci(ia #e cu)p*"a"e+ Hine) 0* "e)a"c*)/ 6n0*/ c* e0te ,ine cuno0cut* 0i)pla e9a-e"a"e 6n 0cop #e "ecla)* a calit*.ilo" )*"$u"ilo" o$e"ite 0p"e &'n(a"e+ Uneo"i c:ia" lau#a e9ce0i&* a )*"$u"ilo" a $o0t p"i&it* #e =u#ec*to"i cu o anu)it* tole"an.*+ E0te &o",a #e acel dolus bonus cuno0cut #e #"eptul "o)an/ ca"e $ace pa"te #in a"ta #e a &in#e+ 1! 8n con$o")itate cu alin+ 1 al p"e(entului a"ticol/ ,unul e0te cu &icii )ate"iale %i atunci c'n# a0a),la"ea a $o0t "eali(at* #e$ectuo0 $ie #e c*t"e &'n(*to" 0au a=utoa"ele lui/ $ie #e c*t"e cu)p*"*to" #in cau(a in#ica.iilo" #e a0a),la"e e"onate ale cu)p*"*to"ului+ 8n ca(ul 6n ca"e ,unul &'n#ut nu e0te a0a),lat/ &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* ane9e(e ,unului in0t"uc.iunile nece0a"e 6n &e#e"ea a0a),l*"ii ace0tuia #e c*t"e cu)p*"*to"+ Dac* #e c*t"e cu)p*"*to" au $o0t "e0pectate p"e&e#e"ile in0t"uc.iunii %i ca "e(ultat a o,.inut o a0a),la"e #e$ectuoa0*/ 0e con0i#e"* c* ,unul e0te cu &icii )ate"iale+ 5! Alin+ 5 enu)e"* 0itua.iile 6n ca"e 0e con0i#e"* c* ,unul e0te p"e#at cu &icii/ %i anu)eC - &'n(*to"ul p"e#* nu)ai o pa"te a ,unuluiB - &'n(*to"ul p"e#* un alt ,unB - &'n(*to"ul p"e#* ,unul 6nt"-o cantitate )ai )ic* #ec't cea con&enit*B - c'n# ,unul t"an0)i0 e0te &iciat pa".ial+ E9cep.ie $ace ca(ul c'n# &iciul nu e9e"cit* o in$luen.* 0u,0tan.ial* a0up"a utili(*"ii ,unului+

Articolul 7,). &iciile de natur .uridic &nztorul este o li!at s predea unul 'r vicii de natur .uridic (li er de drepturile unui ter# asupra lui), cu e-cep#ia cazului cnd cumprtorul a consim#it s "nc*eie contractul cunoscnd drepturile ter#ului asupra unului. :e consider viciu de natur .uridic $i situa#ia "n care "n re!istrul unurilor imo ile este "nscris un drept ine-istent. P"in &iciu #e natu"* =u"i#ic* 0e 6n.ele-e #"eptul 0au p"eten.ia unui te". a0up"a ,unului+ A"t+3;5 0e "e$e"* la #"eptul #e p"op"ietate a unui te". 0au la #"eptul #e $olo0i"e a ,unului/ a&'n#u-0e 6n &e#e"e at't #"eptu"ile e9i0tente/ c't %i e&entualele p"eten.ii ulte"ioa"e/ ca"e 0e a$l* 6n 0ta#iu #e p"ec*uta"e+ E0te i)po"tant #e )en.ionat/ c* a"ticolul "e-le)entea(* nu)ai "apo"tu"ile #int"e &'n(*to" %i cu)p*"*to"/ #a" nu %i 6nt"e cu)p*"*to" %i te".a pe"0oan*+ O,li-a.iei &'n(*to"ului #e p"e#a"e a ,unului $*"* &icii #e natu"* =u"i#ic* 6i co"e0pun#e #"eptul cu)p*"*to"ului #e a p"elua )a"$a $*"* a0e)enea &icii+ Cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* cea"* &'n(*to"ului 6n#eplini"ea ace0tei o,li-a.ii+ O i)po"tan.* #eo0e,it* o a"e )o)entul 6n ca"e )a"$a t"e,uie 0* $ie li,e"* #e o"ice #"ept 0au p"eten.ie a unui te".+ Din con.inutul a"ticolului "e(ult*/ c* e0te &o",a #e )o)entul p"e#*"ii ,unului/ ia" nu #e )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului+ Dac* 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului )a"$a e"a li,e"* #e #"eptu"ile 0au p"eten.iile unui te"./ nu 0-a pu0 p"o,le)a &iciilo" #e natu"* =u"i#ic*+ Dac* ulte"io" 6nc:eie"ii cont"actului apa" a0e)enea #"eptu"i 0au p"eten.ii 0e con0i#e"* c* &'n(*to"ul nu %i-a ono"at o,li-a.iile p"e&*(ute #e a"t+3;5+ D"eptu"ile %i p"eten.iile te".ilo" a0up"a ,unu"ilo" ca"e apa" ulte"io" p"e#*"ii )*"$ii nu 0unt luate 6n con0i#e"a"e+ Dac* &'n(*to"ul nu-%i ono"ea(* o,li-a.ia 0tipulat* 6n a"t+3;5 %i p"e#* ,unul cu &icii #e natu"* =u"i#ic*/ atunci cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 6n ,a(a a"t+312 al Co#ului ci&il 0* 0olicite "e(olu.iunea cont"actului+ Con$o") p"e&e#e"ilo" a"t+3;5 cu)p*"*to"ul poate 0* con0i)t* 0* p"i)ea0c* )a"$a cu &icii #e natu"* =u"i#ic*/ 6n0* nu 0e 0ta,ile%te $o")a 6n ca"e t"e,uie e9p"i)at aco"#ul cu)p*"*to"ului+ Din con.inutul a"ticolului 0e 6n.ele-e/ c* nu e0te o,li-ato"iu aco"#ul e9p"e0 al cu)p*"*to"ului+ El poate $i e9p"i)at %i p"in ac.iuni conclu#ente/ #e e9e)plu/ p"in p"elua"ea ,unului #e c*t"e cu)p*"*to" c:ia" %i 6n ca(ul 6n ca"e el cunoa%te e9i0ten.a #"eptu"ilo" 0au p"eten.iilo" unui te". a0up"a ,unului+ D"eptul te".ilo" a0up"a ,unului p"e#at poate a&ea un ca"acte" #i$e"it/ put'n# "e(ulta #int"-un cont"act #e loca.iune/ a"en#*/ -a=+ A0t$el/ #ac* ,unul ca"e con0tituie o,iect al cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e e0te 6nc:i"iat/ atunci 6n ,a(a a"t+<44 al co#ului ci&il/ cu)p*"*to"ul 0e 0u,"o-* locato"ului 6n #"eptu"ile %i o,li-a.iile ce #ecu"- #in loca.iune+ O a0e)enea 0itua.ie e0te %i 6n ca(ul a"en#ei/ $apt ce "e(ult* #in a"t+<11/ alin1 al Co#ului ci&il+ 8n p"i&in.a -a=ului/ 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+52< al Co#ului ci&il/ )*"$u"ile ca"e 0e a$l* 6n ci"cula.ie %i 6n p"oce0 #e p"eluc"a"e/ 6n0t"*inate #e #e,ito"ul -a=i0t 6ncetea(* a $i o,iect al -a=ului 6n )o)entul t"ece"ii #"eptului #e p"op"ietate a0up"a lo" c*t"e pe"0oana ca"e le-a cu)p*"at+ Con$o") a"ticolului 3;5 e0te con0i#e"at &iciu #e natu"* =u"i#ic* %i ca(ul 6n ca"e 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile e0te 6n0c"i0 un #"ept ine9i0tent+ Poate $i 0itua.ia c'n# 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile e0te 6n0c"i0 un #"ept #e u(u$"uct/ -a=/ 0upe"$icie/ #a" 6n "ealitate ace0te #"eptu"i 0* nu e9i0te+ Articolul 7,5. 3 li!a#ia de veri'icare a calit#ii unului $i primirea unului viciat. (1) (repturile cumprtorului "n privin#a viciilor sunt e-cluse dac, "n momentul "nc*eierii contractului, cuno$tea aceste vicii. (%) Cumprtorul poate ene'icia numai atunci de drepturile care rezult din viciul pe care nu l-a cunoscut "n urma unei culpe !rave cnd vnztorul a trecut su tcere "n mod dolosiv viciul sau a preluat o !aran#ie pentru e-isten#a unei caracteristici. (3) Cumprtorul care este comerciant tre uie s veri'ice sau s pun pe cineva s veri'ice unul "ntr-un termen att de scurt ct permit "mpre.urrile, iar "n cazul constatrii viciilor, s-l in'ormeze ne"ntrziat pe vnztor. ()) Cumprtorul pierde dreptul de a invoca viciul dac nu l-a comunicat vnztorului "ntr-un termen rezona il din momentul "n care a constatat sau tre uia s constate viciul $i 'elul lui. &nztorul nu poate invoca dispozi#iile prezentului alineat dac a trecut su tcere "n mod dolosiv viciul. (5) &nztorul nu poate invoca o "n#ele!ere prin care drepturile cumprtorului sunt e-cluse sau limitate ca urmare a unui viciu dac a trecut su tcere "n mod dolosiv viciul sau a preluat o !aran#ie pentru e-isten#a unei caracteristici. (,) (ac prin le!e sau contract, este o li!at s controleze calitatea unului, vnztorul tre uie s prezinte cumprtorului dovezi de e'ectuare a controlului calit#ii unului. 1! 8n ca(ul 6n ca"e cu)p*"*to"ul 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului cuno%tea &iciile ,unului %i a cu)p*"at ,unul/ 0e con0i#e"* c* el a acceptat ,unul cu &icii+ P"in u")a"e/ 6nt"-o a0e)enea 0itua.ie/ &'n(*to"ul nu poa"t* "*0pun#e"e pent"u &iciile ,unului+ Cu)p*"*to"ul poate 0*-%i e9e"cite #"eptu"ile 0ale 6n p"i&in.a &iciilo" nu)ai #ac* 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului nu a cuno0cut ace0te &icii+

7! Cu)p*"*to"ul poate ,ene$icia #e #"eptu"ile 0ale 6n p"i&in.a &iciilo" pe ca"e nu le-a cuno0cut nu)ai #ac* acea0t* necunoa%te"e 0e #ato"ea(* unei culpe -"a&e a &'n(*to"ului c'n# ace0ta a t"ecut 0u, t*ce"e &iciul 0au c'n# &'n(*to"ul a -a"antat e9i0ten.a unei ca"acte"i0tici a ,unului+ 8n 0itua.ia 6n ca"e at't cu)p*"*to"ul c't %i &'n(*to"ul nu au cuno0cut e9i0ten.a &iciilo"/ cu)p*"*to"ul nu poate ,ene$icia #e #"eptu"ile 0ale 6n p"i&in.a &iciilo"+ 1! Alineatul 1 al a"ticolului co)entat 0e "e$e"* nu)ai la cu)p*"*to"ii ca"e au calitatea #e co)e"ciant+ Cu)p*"*to"ul $ie pe"0onal/ $ie p"in inte")e#iul unui "ep"e(entant t"e,uie 0* &e"i$ice )a"$a 6nt"-un te")en $oa"te 0cu"t/ "eie%in# #in 6)p"e=u"*"i+ Acea0ta 6n0ea)n*/ c* el "ecep.ion'n# )*"$u"ile t"e,uie 0* ac.ione(e #e0tul #e ope"ati&+ De%i a"ticolul 0tipulea(* c*/ cu)p*"*to"ul t"e,uie 0* &e"i$ice )*"$u"ile 6nt"-un te")en $oa"te 0cu"t/ nu 0ta,ile%te ce"in.ele %i p"oce#u"a &e"i$ic*"ii+ Ace0t $apt #uce la conclu(ia c* &e"i$ica"ea )*"$ii t"e,uie e$ectuat* #e c*t"e cu)p*"*to" 6n &olu)ul %i con#i.iile u(uale %i "a.ionale 6n a0e)enea ci"cu)0tan.e+ De "e-ul* cu)p*"*to"ul nu e0te o,li-at 0* &e"i$ice )a"$a 6n a%a $el 6nc't 0* #e0cope"e e&entualele #e$ecte+ Volu)ul %i )o#alitatea &e"i$ic*"ii "a.ionale a )*"$ii #epin#e 6n p"i)ul "'n# #e con#i.iile cont"actului/ u(an.ele co)e"ciale/ pa"ticula"it*.ile ,unului %i "ela.iile #int"e p*".ile cont"actante+ Uneo"i 6)p"e=u"*"ile pet"ece"ii &e"i$ic*"ii )*"$ii in$luen.ea(* 0ta,ili"ea a ce e0te po0i,il 6n 0itua.ia conc"et*+ De e9e)plu/ #ac* #in )oti&e o,iecti&e/ cu)p*"*to"ul nu poate &e"i$ica )a"$a p"i)it* 6n co"e0pun#e"e cu u(an.ele e9i0tente #ato"it* lip0ei )i=loacelo" te:nice/ nu 0e poate #e 0pu0 c* el nu-%i 6n#epline%te o,li-a.ia #e &e"i$ica"e a )*"$ii+ 8n ca(ul c'n# cu)p*"*to"ul 6n u")a &e"i$ic*"ii )*"$ii a con0tatat e9i0ten.a &iciilo"/ e0te o,li-at 0*-l in$o")e(e ne6nt'"(iat pe &'n(*to"+ Acea0ta 6n0ea)n* c*/ i)e#iat cu) au $o0t #e0cope"ite &iciile/ cu)p*"*to"ul t"e,uie 0*-l anun.e pe &'n(*to"+ Poate $i/ 6n0* %i 0itua.ia c'n# &'n(*to"ul pe"0onal 0au "ep"e(entantul 0*u e0te p"e(ent 6n )o)entul &e"i$ic*"ii )*"$ii/ lu'n# cuno%tin.* #e e9i0ten.a &iciului c:ia" 6n ti)pul &e"i$ic*"ii+ 5! Cu)p*"*to"ul t"e,uie 0* anun.e &'n(*to"ul #e0p"e con0tata"ea &iciului 6nt"-un te")en "e(ona,il/ 6n ca( cont"a" pie"#e #"eptul #e a in&oca &iciul+ E0te i)po"tant ca 6n "ecla)a.ie cu)p*"*to"ul 0* enu)e"e conc"et &iciile #e0cope"ite/ #e e9e)plu/ #up* ca( 0* $ie )en.ionat c* )a"$a a $o0t li&"at* 6nt"-o cantitate )ai )ic* 0au calitatea )*"$ii li&"ate nu co"e0pun#e celei p"e&*(ute 6n cont"act+ P"e(entul a"ticol nu 0ta,ile%te con.inutul "ecla)a.iei/ #eoa"ece 6n )ulte ca(u"i at't $o")a c't %i con.inutul "ecla)a.iei/ #ac* 6n cont"act nu e0te 0ta,ilit e9p"e0/ &a #epin#e #e pa"ticula"it*.ile )*"$ii/ "ela.iile #int"e p*".ile cont"actante/ u(an.ele co)e"ciale+ I)po"tant e0te ca "ecla)a.ia 0* a=un-* la &'n(*to" %i 0* p"e&a#* e9p"e0 6n ce con0t* &iciul )*"$ii+ La $el/ a"ticolul #at nu p"e&e#e un te")en conc"et 6n ca"e cu)p*"*to"ul t"e,uie 0* p"e(inte "ecla)a.ia &'n(*to"ului+ Pot"i&it a"t+3?1 7!/ #ac* 6n cont"act nu e0te 0ta,ilit un te")en/ p"eten.iile pot $i 6naintate #e cu)p*"*to" 6n cel )ult %a0e luni #in (iua p"e#*"ii ,unului )o,il %i 6n cel )ult un an 6n p"i&in.a ,unului i)o,il+ Totu%i/ #ac* &'n(*to"ul a t"ecut 0u, t*ce"e 6n )o# #olo0i& &iciul/ nu poate in&oca #i0po(i.iile p"e(entului alineat+ 2! Dac* 6nt"e &'n(*to" %i cu)p*"*to" e9i0t* o 6n.ele-e"e p"in ca"e #"eptu"ile cu)p*"*to"ului 0unt e9clu0e 0au li)itate/ acea0t* 6n.ele-e"e nu poate $i in&ocat* #e cu)p*"*to" 6n u")*toa"ele #ou* 0itua.iiC - c'n# &'n(*to"ul a t"ecut 0u, t*ce"e 6n )o# #olo0i& &iciulB - c'n# &'n(*to"ul a p"eluat o -a"an.ie pent"u e9i0ten.a unei ca"acte"i0tici a )*"$ii+ ;! Alineatul ; al p"e(entului a"ticol 0ta,ile%te o,li-a.ia &'n(*to"ului #e a cont"ola calitatea ,unului 6nainte #e li&"a"e 6n u")*toa"ele #ou* ca(u"iC a! c'n# ace0t luc"u e0te 0tipulat 6n cont"actB ,! c'n# ace0t luc"u e0te 0ta,ilit #e le-e+ Dac* &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* &e"i$ice calitatea ,unului/ atunci o#at* cu p"e#a"ea )*"$ii el t"e,uie 0* p"e(inte %i #ocu)entele ca"e con$i")* e$ectua"ea cont"olului+ Ace0te #ocu)ente pot $iC actul #e &e"i$ica"e/ ce"ti$icatul #e calitate etc+ Pent"u i#enti$ica"ea "e(ultatelo" cont"olului calit*.ii #e c*t"e &'n(*to" %i cu)p*"*to" %i 6n 0copul p"e6nt')pin*"ii #i0putelo" "e$e"itoa"e la ap"ecie"ea calit*.ii/ e0te nece0a" ca )o#alitatea %i con#i.iile e$ectu*"ii cont"olului calit*.ii )*"$ii 0* $ie 0i)ila"e pent"u a),ele p*".i+ 8n 0itua.ia 6n ca"e con$o") #ocu)entelo" #e 0tan#a"#i(a"e 0unt a#)i0e c'te&a )eto#e #e e$ectua"e a cont"olului calit*.ii )*"$ii/ atunci p*".ile t"e,uie 0* 0tipule(e e9p"e0 6n cont"act ca"e #in ace0tea &a $i aplicat* pent"u e$ectua"ea cont"olului+ Dac* 6n cont"act nu e9i0t* o a0e)enea p"e&e#e"e/ atunci &'n(*to"ul &a ale-e 0in-u" )eto#a #e cont"ol/ ia" cu)p*"*to"ul &a $i o,li-at 0* aplice aceea%i )eto#* ca %i &'n(*to"ul+ Ve"i$ica"ea calit*.ii ,unului #e c*t"e &'n(*to" con0tituie o o,li-a.ie acce0o"ie p"e#*"ii )*"$ii+ Articolul 7,,. 3 li!a#ia vnztorului "n cazul evic#iunii (1) (ac un ter#, "n temeiul dreptului su asupra unui un aprut "nainte de "nc*eierea contractului de vnzare-cumprare, intenteaz o ac#iune de evic#iune "mpotriva cumprtorului, acesta din urm este o li!at s atra! "n calitate de coprt pe vnztor $i poate opune ter#ului toate e-cep#iile care le-ar 'i putut opune vnztorul. (%) ;eatra!erea vnztorului "n calitate de coprt "l eli ereaz pe acesta de rspundere 'a# de cumprtor dac va dovedi c atra!erea sa ar 'i prevenit evic#iunea cumprtorului. 1! Alineatul 1 al a"ticolului co)entat p"e&e#e e9p"e0 o,li-a.ia cu)p*"*to"ului #e a at"a-e &'n(*to"ul 6n calitate #e cop'"'t 6n ac.iunea #e e&ic.iune 6naintat* #e c*t"e un te". 6)pot"i&a cu)p*"*to"ului+ E0te nece0a" #e "e)a"cat/ c* e0te &o",a #e o,li-a.ia %i nu #e #"eptul cu)p*"*to"ului #e a at"a-e 6n calitate #e cop'"'t pe &'n(*to"+ Cu)p*"*to"ului 6i "e&ine o,li-a.ia nu nu)ai 0* anun.e &'n(*to"ul ca pa"te a cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e/ #a" %i 0*-l at"a-* 6n calitate #e cop'"'t 6n p"oce0+

V'n(*to"ul/ 6n ,a(a a"t+;3/ alin+1 al Co#ului #e p"oce#u"* ci&il* al Repu,licii Mol#o&a/ ca pe"0oan* inte"e0at* 6nt"un p"oce0 po"nit 6nt"e alte pe"0oane/ poate inte"&eni 6n el al*tu"i #e "ecla)ant 0au #e p'"'t p'n* la 6nc:i#e"ea #e(,ate"ilo" =u#icia"e 6n o"ice in0tan.* #ac* :ot*"'"ea p"onun.at* a" putea 0* in$luen.e(e #"eptu"ile 0au o,li-a.iile lui $a.* #e una #in p*".i+ A0t$el/ &'n(*to"ul e0te inte"&enientul acce0o"iu/ a#ic* inte"&enientul ca"e nu $o")ulea(* p"eten.ii p"op"ii a0up"a o,iectului liti-iului+ Pent"u a inte"&eni 6n p"oce0/ &'n(*to"ul #epune o ce"e"e 6n ca"e #e)on0t"ea(* inte"e0ul inte"&en.iei/ )en.ion'n# c*"ei p*".i 0e &a al*tu"a+ Copia #e pe ce"e"e 0e 6n)'nea(* a),elo" p*".i a"t+;3/ alin+7 Co#ul #e p"oce#u"* ci&il* al Repu,licii Mol#o&a!+ La "'n#ul 0*u/ &'n(*to"ul anun.at #e c*t"e cu)p*"*to" 0au a$l'n# #e0p"e p"oce0/ e0te o,li-at 0* pa"ticipe 6n p"oce0 p'n* la 6nc:i#e"ea #e(,ate"ilo" =u#icia"e 6n o"ice in0tan.*+ V'n(*to"ul poate $i int"o#u0 6n p"oce0 %i la ce"e"ea uneia #int"e p*".i 0au #in o$iciul in0tan.ei a"t+;3/ alin+1 Co#ul #e p"oce#u"* ci&il* al Repu,licii Mol#o&a!+ V'n(*to"ul/ pa"ticip'n# 6n p"oce0/ a"e #"eptu"ile p"oce#u"ale ale p*".ii c*"eia i 0e al*tu"* cu)p*"*to"ului!/ cu e9cep.ia #"eptului #e a )o#i$ica te)eiul %i o,iectul ac.iunii/ #e a )a=o"a 0au "e#uce cuantu)ul p"eten.iilo" #in ac.iune/ p"ecu) %i #e a "enun.a la ac.iune/ #e a "ecunoa%te ac.iunea 0au #e a 6nc:eia t"an(ac.ie/ #e a 6nainta ac.iune "econ&en.ional* 0au #e a ce"e e9ecuta"ea 0ilit* a :ot*"'"ii/ 6nc:eie"ii 0au #eci(iei =u#ec*to"e%ti a"t+;? CPC!+ V'n(*to"ul e0te inte"e0at 0* p"e(inte p"eten.ii pe )a"-inea ce"in.elo" ac.iunii #e e&ic.iune 6naintate cu)p*"*to"ului/ #eoa"ece 6n ca(ul 6n0t"*in*"ii ,unului/ cu)p*"*to"ul poate 0olicita "e0titui"ea p"e.ului platit pent"u ,unul cu)p*"at+ 7! Alineatul 7 al p"e(entului a"ticol p"e&e#e con0ecin.a neat"a-e"ii &'n(*to"ului 6n calitate #e cop'"'t 6n p"oce0 %i anu)e eli,e"a"ea ace0tuia #e "*0pun#e"e $a.* #e cu)p*"*to" cu con#i.ia 0* #e)on0t"e(e c* at"a-e"ea 0a a" $i p"e&enit e&ic.iunea cu)p*"*to"ului+ Articolul 7,7. 5spunderea vnztorului "n cazul evic#iunii cumprtorului. +n cazul evic#iunii cumprtorului "n aza drepturilor unui ter# asupra unului care s-au constituit "nainte de "nc*eierea contractului de vnzare-cumprare, vnztorul repar pre.udiciul cauzat cumprtorului. Aceste prevederi nu se aplic dac cumprtorul a consim#it cumprarea unului !revat cu drepturi ale ter#ului, con'orm art.7,)+ 8n ,a(a p"e(entului a"ticol/ &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* "epa"e p"e=u#iciul cau(at cu)p*"*to"ului/ cu "e0pecta"ea u")*toa"elo" con#i.iiC 6n p"i)ul "'n# ,unul 0* poat* $i luat cu)p*"*to"ului 6n ,a(a le-ii/ #e e9e)plu atunci c'n# ,unul ca"e a $o0t cu)p*"at e"a -a=at #e c*t"e &'n(*to" %i 0e "eali(ea(* #"eptul #e -a= al c"e#ito"uluiB ,! te)eiul le-al al te".ului #e a lua ,unul #e la cu)p*"*to" 0* $i ap*"ut p'n* la )o)entul e9ecut*"ii o,li-a.iei #e p"e#a"e a ,unuluiB c! &'n(*to"ul nu poate #e)on0t"a c*/ cu)p*"*to"ul cuno%tea 0au nu putea 0* nu cunoa0c* e9i0ten.a #"eptu"ilo" te".ului a0up"a ,unuluiB #! 6n ca(ul e9i0ten.ei unei ac.iuni #e e&ic.iune 6)pot"i&a cu)p*"*to"ului 6naintat* #e c*t"e un te". &'n(*to"ul e0te at"a0 6n calitate #e cop'"'tB la 6nc:eie"ea cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e/ cu)p*"*to"ul nu cuno%tea e9i0ten.a #"eptu"ilo" unui te". a0up"a ,unului cu)p*"at Articolul 7,2. 5emedierea. (1) +n cazul "n care unul prezint vicii, cumprtorul poate cere remedierea, solicitnd "nlturarea viciului sau livrarea unui un 'r viciu. (%) &nztorul suport c*eltuielile de remediere utile, "n deose i c*eltuielile de transport, de drum, de e-ecutare a lucrrilor $i de procurare a materialelor. (3) &nztorul poate re'uza remedierea viciilor dac aceasta necesit c*eltuieli nepropor#ional de mari. ()) +n cazul "n care "n locul remedierii viciilor livreaz un un 'r viciu, vnztorul poate cere cumprtorului restituirea unului cu vicii "n con'ormitate cu re!ulile privind e'ectele rezolu#iunii contractului. 1! P"e(entul a"ticol "e-le)entea(* 0itua.ia 6n ca"e ,unul li&"at p"e(int* &icii+ Viciile )*"$ii con0tituie lip0a unei 6n0u%i"i ine"ente )*"$ii p"e#ate/ ca"e o $ace i)p"op"ie #e0tina.iei o"i $olo0i"ii no")ale 0au 6i )ic%o"ea(* &aloa"ea 0au &aloa"ea #e 6nt"e,uin.a"e+ 8n ace0t ca( &'n(*to"ul a 6nc*lcat p"e&e#e"ile a"t+3;1 1!/ ca"e p"e&e#e o,li-a.ia &'n(*to"ului #e a p"e#a ,unul $*"* &icii )ate"iale+ Dac* ,unul p"e#at p"e(int* &icii/ cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* cea"* "e)e#ie"ea/ a&'n# op.iunea #e a ale-e 6nt"e a 0olicita 6nl*tu"a"ea &iciului 0au li&"a"ea unui ,un $*"* &iciu+ 8n0*/ con0ecin.ele =u"i#ice p"e&*(ute #e a"t+3;? apa" nu)ai 6n ca(ul 6n ca"e cu)p*"*to"ul nu a cuno0cut e9i0ten.a &iciilo" la ,unul cu)p*"at+ V'n(*to"ul e0te o,li-at 0*-l anun.e pe cu)p*"*to" at't #e0p"e &iciile apa"ente/ c't %i #e0p"e &iciile a0cun0e ale )*"$ii+ O a0e)enea 0itua.ie poate 0* "e(ulte #in 6n0*%i ca"acte"ul &'n(*"ii/ #e e9e)plu atunci c'n# o,iect al &'n(*"ii 0unt ,unu"i ca"e #e=a au $o0t 6n ci"cula.ie 0au &'n(a"ea ,unu"ilo" 6n "e-i) #e 0ol#u"i+ a!

Le-ea N"+142->V #in 11+41+7441 p"i&in# p"otec.ia con0u)ato"ilo"/ 6n a"t+11 1! p"e&e#e c* "e)e#ie"ea -"atuit* a #e$icien.elo" ap*"ute la p"o#u0/ 6nlocui"ea -"atuit* 0au "e0titui"ea cont"a&alo"ii p"o#u0ului 6n ca#"ul te")enului #e -a"an.ie 0au te")enului #e &ala,ilitate/ #e$icien.e ca"e nu 0unt i)puta,ile con0u)ato"ului/ 0e $ace necon#i.ionat #e c*t"e &'n(*to" 6nt"-un te")en #e cel )ult 15 (ile calen#a"i0tice #e la #ata 6naint*"ii "ecla)a.iei #e c*t"e con0u)ato" 0au 6n te")enul 0ta,ilit 6n cont"act+ 7! 8n 0itua.ia 6n ca"e cu)p*"*to"ul 0olicit* 6nl*tu"a"ea &iciului/ &'n(*to"ul &a 6nl*tu"a &iciul/ 0upo"t'n# toate c:eltuielile utile+ 1! Totu%i/ #ac* "e)e#ie"ea &iciilo" nece0it* c:eltuieli nep"opo".ional #e )a"i/ &'n(*to"ul e0te 6n #"ept 0* "e$u(e "e)e#ie"ea &iciilo"+ 8n ace0t ca( &'n(*to"ul &a $i o,li-at 0* li&"e(e un ,un $*"* &iciu+ C:eltuielile nep"opo".ional #e )a"i pot $i con0tituite #in c:eltuielile #e t"an0po"t/ #e #epla0a"e a 0peciali%tilo" la $a.a locului %i ca(a"ea ace0to"a/ #e e9ecuta"e a luc"*"ilo" #e "e)e#ie"e %i #e p"ocu"a"e a )ate"ialelo" etc+ Dac* ace0te c:eltuieli 0unt )ai )a"i #ec't c:eltuielile pe ca"e lea" 0upo"ta &'n(*to"ul 6n ca(ul 6nlocui"ii ,unului &iciat cu un ,un $*"* &icii/ e0te "e(ona,il ca &'n(*to"ul 0* "enun.e la "e)e#ie"ea &iciilo"+ 5! 8n ca(ul 6n ca"e &'n(*to"ul li&"ea(* un ,un $*"* &icii/ el e0te 6n #"ept 0* cea"* %i 0* p"i)ea0c* 6napoi #e la cu)p*"*to" ,unul cu &icii 6n con$o")itate cu "e-ulile p"i&in# e$ectele "e(olu.iunii cont"actului+ E$ectele "e(olu.iunii 0unt p"e&*(ute 6n a"t+31?+ Con$o") a"t+ 331/ cu)p*"*to"ul poate ce"e o "e#uce"e a p"e.ului 6n &olu)ul ec:i&alent c:eltuielilo" #e "e)e#ie"e a &iciului %i 0* 6nl*tu"e 0in-ul &iciile ,unului+ 8n ,a(a a"t+334/ #ac* nu poate "e0titui &'n(*to"ului ,unul 6n 0ta"ea 6n ca"e l-a p"i)it/ cu)p*"*to"ul pie"#e #"eptul #e a ce"e &'n(*to"ului p"e#a"ea uno" ,unu"i #e 6nlocui"e/ cu e9cep.ia ca(u"ilo" 6n ca"e i)po0i,ilitatea #e "e0titui"e a ,unu"ilo" 0e #ato"ea(* ac.iunii 0au inac.iunii &'n(*to"ului 0au inutilit*.ii ,unu"ilo"+ Articolul 7,4. (ispozi#ii speciale privind rezolu#iunea $i repararea pre.udiciului. +n a'ar de cazurile prevzute de art.,17, nu este necesar sta ilirea unui termen cnd vnztorul a respins remedierea viciilor sau cnd o modalitate de remediere nu a reu$it sau nu i se poate pretinde cumprtorului. 3 remediere se consider ca 'iind nereu$it, dup a doua "ncercare 'r succes, dac din 'elul unului sau al viciului sau din comportamentul vnztorului nu rezult alt'el. P"e(entul a"ticol p"e&e#e e9p"e0/ c* e0te nece0a"* 0ta,ili"ea unui te")en pent"u "e)e#ie"ea &iciilo" nu)ai 6n ca(u"ile p"e&*(ute #e a"t+;13 a 0e &e#ea a"t+;13 %i co)enta"iul la el!+ 8n celelalte ca(u"i/ #ac* &'n(*to"ul a "e0pin0 "e)e#ie"ea &iciilo" 0au c'n# o )o#alitate #e "e)e#ie"e nu a "eu%it 0au nu i 0e poate p"etin#e cu)p*"*to"ului/ nu e0te nece0a"* 0ta,ili"ea unui te")en pent"u "e)e#ie"ea &iciilo"+ No")a co)entat* #* %i #e$ini.ia "e)e#ie"ii ne"eu%ite+

Articolul 776. 9'ectele imposi ilit#ii de restituire a unului. (1) (ac nu poate restitui vnztorului unurile "n starea "n care le-a primit, cumprtorul pierde dreptul de a declara rezolu#iunea contractului sau de a cere vnztorului predarea unor unuri de "nlocuire, cu e-cep#ia cazurilor "n care imposi ilitatea de restituire a unurilor se datoreaz ac#iunii sau inac#iunii vnztorului ori inutilit#ii unurilor dac alterarea lor este o consecin# a nerespectrii condi#iilor de predare (inclusiv de am alare) ori dac unurile au 'ost utilizate pn a se constata necon'ormitatea lor. (%) Pierderea de ctre cumprtor a dreptului de a declara rezolu#iunea contractului sau de a cere vnztorului predarea unurilor de "nlocuire nu a'ecteaz dreptul lui la alte mi.loace de protec#ie .uridic prevzute de le!e sau de contract. 1! Re(olu.iunea e0te #e0$iin.a"ea cu e$ect "et"oacti& a cont"actului cu titlu #e 0anc.iune la ce"e"ea p*".ii ca"e %i-a e9ecutat culpa,il o,li-a.iile ce-i "e&in+ 8n ca(ul 6n ca"e cu)p*"*to"ul nu poate "e0titui &'n(*to"ului ,unul 6n 0ta"ea 6n ca"e l-a p"i)it/ e0te lip0it #e #"eptul #e a ce"e "e(olu.iunea cont"actului 0au p"e#a"ea unui ,un #e 6nlocui"e+ Se a"e 6n &e#e"e 0itua.ia 6n ca"e #in i)p"u#en.* 0au inten.ionat cu)p*"*to"ul a cau(at ,unului %i alte &icii+ C:ia" #ac* nu poate "e0titui &'n(*to"ului ,unul 6n 0ta"ea 6n ca"e l-a p"i)it/ cu)p*"*to"ul nu pie"#e #"eptul #e a ce"e "e(olu.iunea cont"actului 0au p"e#a"ea unui ,un #e 6nlocui"e 6n ca(ul 6n ca"e i)po0i,ilitatea #e "e0titui"e 0e #ato"ea(*C a! ac.iunii 0au inac.iunii &'n(*to"ului+ De e9e)plu &'n(*to"ul a 6nce"cat 0* 6nl*tu"e &iciile/ #a" ca "e(ultat a cau(at %i alte &icii ,unului/ 0au cu)p*"*to"ul a anun.at &'n(*to"ul #e0p"e e9i0ten.a &iciilo" %i l-a in$o")at/ c* 6nl*tu"a"ea lo" e0te u"-ent*/ #eoa"ece &iciile #uc la #ete"io"a"ea ,unului/ ia" &'n(*to"ul nu a "eac.ionat p"o)pt la noti$ica"ea cu)p*"*to"ului+ 8n a0e)enea 0itua.ii "*0pun#e"ea "e&ine &'n(*to"uluiB ,! inutilit*.ii ,unu"ilo" #ac* alte"a"ea e0te o con0ecin.* a ne"e0pect*"ii con#i.iilo" #e p"e#a"e inclu0i& #e a),ala"e! o"i #ac* ,unu"ile au $o0t utili(ate p'n* a 0e con0tata necon$o")itatea lo" a 0e &e#ea co)enta"iul la a"t+32? %i 33<!+ Ii 6n ace0t ca( nu e0te &o",a #e culpa cu)p*"*to"uluiB c! utili(*"ii ,unului p'n* la con0tata"ea necon$o")it*.ii ace0tuia+ 8n acea0t* 0itua.ie 0e p"e(u)*/ c* ,unul la )o)entul p"e#*"ii e"a $*"* &icii 0au a&ea &icii a0cun0e pe ca"e cu)p*"*to"ul nu le cuno%tea+

7! P"e(entul a"ticol p"e&e#e e9p"e0/ c* 6n ca(ul 6n ca"e cu)p*"*to"ul pie"#e #"eptul #e a #ecla"a "e(olu.iunea cont"actului 0au #e a ce"e &'n(*to"ului p"e#a"ea ,unului #e 6nlocui"e/ el nu pie"#e #"eptul la alte )i=loace #e p"otec.ie =u"i#ic* p"e&*(ute #e le-e 0au #e cont"act+ Dac* 6n cont"act au $o0t 0ta,ilite pent"u &'n(*to" anu)ite 0anc.iuni %iA0au #e0p*-u,i"i pent"u e9ecuta"ea neco"e0pun(*toa"e a cont"actului/ ele &o" "*)'ne &ala,ile+ Articolul 771. Cererea de reducere a pre#ului +n locul rezolu#iunii contractului sau remedierii viciului de ctre vnztor, cumprtorul poate pretinde reducerea pre#ului "ntr-un volum ec*ivalent c*eltuielilor de remediere a viciului. :e are "n vedere pre#ul sta ilit la momentul "nc*eierii contractului. Re(olu.iunea e0te #e0$iin.a"ea cu e$ect "et"oacti& a unui cont"act/ la ini.iati&a uneia #in p*".i/ ca u")a"e a nee9ecut*"ii o,li-a.iei celeilalte p*".i #in cau(e i)puta,ile ace0teia+ Re)e#ie"ea con0tituie 6nl*tu"a"ea &iciului ,unului+ Re)e#ie"ea &iciilo" #e c*t"e &'n(*to" 0e e$ectuea(* 6n con#i.iile 0ta,ilite #e a"t+3;? al Co#ului ci&il+ Din p"e&e#e"ile a"ticolului 331 "e(ult*/ c* 6n ca(ul 6n ca"e )a"$a li&"at* a"e &icii/ cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* cea"* o "e#uce"e a p"e.ului+ Nu 0e p"e&e#e $o")a 6n ca"e t"e,uie 0* $ie $*cut* ce"e"ea/ p"in u")a"e acea0ta poate $i $*cut* &e",al 0au 6n 0c"i0+ A"ticolul 0tipulea(* e9p"e0 &olu)ul "e#uce"ii p"e.ului/ %i anu)e ace0ta t"e,uie 0* $ie ec:i&alent al c:eltuielilo" #e "e)e#ie"e a ,unului+ 8n ca(ul 6n ca"e &'n(*to"ul e0te #e aco"# cu "e#uce"ea p"e.ului/ )a"$a &a $i p"e#at*/ "e0pecti& p"eluat* cu &icii/ ace0tea u")'n# a $i 6nl*tu"ate #e c*t"e cu)p*"*to"+ D"ept ,a(* pent"u "e#uce"ea p"e.ului 0e &a lua p"e.ul 0ta,ilit 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului+ Deoa"ece p"e.ul nu con0tituie o con#i.ie e0en.ial* a cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e/ ace0ta poate $i 6nc:eiat &ala,il %i $*"* 0ta,ili"ea p"e.ului+ 8n 0itua.ia 6n ca"e 6n cont"act nu e0te 0ta,ilit p"e.ul/ 0e &o" aplica p"e&e#e"ile a"t+32; al Co#ului ci&il+ Articolul 77%. <aran#ia caracteristicilor unului. (1) +n cazul "n care vnztorul, productorul sau un ter# !aranteaz caracteristicile unui un, cumprtorul ene'iciaz, 'r a aduce atin!ere drepturilor prevzute de le!e, de drepturile de !aran#ie "n condi#iile indicate "n declara#ia de !aran#ie $i "n reclama respectiv 'a# de cel care a acordat !aran#ia. (%) +n msura "n care a 'ost preluat o !aran#ie, se prezum c din !aran#ie se nasc drepturi "n cazul unui viciu aprut "n perioada de !aran#ie. (3) /ermenul de !aran#ie "ncepe s cur! din momentul predrii unului de ctre vnztor dac contractul nu prevede alt'el. ()) <aran#ia este aplica il, pe durata !aran#iei sta ilite pentru unurile principale, $i asupra accesoriilor dac "n contract nu este prevzut alt'el. 1! Pent"u 0ati0$ace"ea #eplin* a inte"e0elo" cu)p*"*to"ului nu e0te 0u$icient* p"e#a"ea luc"ului/ #a" e0te nece0a" ca &'n(*to"ul 0* a0i-u"e o netul,u"at* %i util* 0t*p'ni"e a luc"ului+ O,li-a.ia #e -a"an.ie a"e un #u,lu a0pectC -a"an.ia $olo0in.ei lini%tite a ,unului/ a#ic* o,li-a.ia #e -a"an.ie cont"a e&ic.iunii %i -a"an.ia $olo0in.ei utile a luc"ului/ a#ic* o,li-a.ia #e -a"an.ie cont"a &iciilo" luc"ului+ Le-ea n"+ 142->V #in 11+41+7441 p"i&in# p"otec.ia con0u)ato"ilo"/ 6n a"t+1 #e$ine%te te")enul #e -a"an.ie ca pe"ioa#a #e ti)p/ p"e0c"i0* 0au #ecla"at*/ ca"e cu"-e #e la #ata ac:i(i.ion*"ii p"o#u0ului/ 0e"&iciului %i 6n ca#"ul c*"eia p"o#u0ul/ 0e"&iciul t"e,uie 0*-%i p*0t"e(e ca"acte"i0ticile p"e0c"i0e 0au #ecla"ate/ ia" p"o#uc*to"ul/ &'n(*to"ul/ p"e0tato"ul 6%i a0u)* "e0pon0a,ilitatea "e)e#ie"ii 0au 6nlocui"ii pe c:eltuiala 0a a p"o#u0ului/ 0e"&iciului neco"e0pun(*to"/ #ac* #e$icien.ele nu 0unt i)puta,ile con0u)ato"ului+ Pent"u p"o#uc.ia alcoolic*/ te")enul #e -a"an.ie con0tituie pe"ioa#a #e ti)p/ 0ta,ilit* #e p"o#uc*to" 6n #ocu)entele no")ati&e/ ca"e cu"-e #e la #ata 6),utelie"ii %i 6n ca#"ul c*"eia p"o#u0ul ac:i(i.ionat t"e,uie 0*-%i p*0t"e(e ca"acte"i0ticile p"e0c"i0e 0au #ecla"ate+ A"t+17 1! al Le-ii 142->V p"e&e#e/ c* p"o#uc*to"ul e0te o,li-at 0* 0ta,ilea0c* pent"u p"o#u0ul o$e"it un te")en #e -a"an.ie+ Dac* te")enul #e -a"an.ie e0te 0ta,ilit #e p"o#uc*to"/ &'n(*to"ul nu poate 0ta,ili un te")en )ai )ic+ Li0ta p"o#u0elo" pent"u ca"e e0te o,li-ato"ie 0ta,ili"ea te")enului #e -a"an.ie 0e ap"o,* #e Gu&e"n+ 8n ca(ul 6n ca"e p"o#uc*to"ul nu a 0ta,ilit un te")en #e -a"an.ie pent"u p"o#u0ele #e $olo0in.* 6n#elun-at*/ el e0te o,li-at 0* "e)e#ie(e -"atuit #e$icien.ele ap*"ute la p"o#u0/ 0* 6nlocuia0c* -"atuit p"o#u0ul 0au 0* "e0tituie cont"a&aloa"ea p"o#u0ului/ #ac* ace0te #e$icien.e au ap*"ut pe pa"cu"0ul a 7 ani #e la #ata p"ocu"*"ii lui+ Acea0t* p"e&e#e"e 0e aplic* cu con#i.ia ca #e$icien.ele ap*"ute 0* nu $ie i)puta,ile con0u)ato"ului a"t+17 5!/ a"t+11 1! Le-ea 142->V #in 11+41+7441!+ Con$o") p"e&e#e"ilo" p"e(entului a"ticol/ e9i0t* #ou* cate-o"ii #e -a"an.ii ale ca"acte"i0ticilo" ,unului/ %i anu)eC le-al* %i cont"actual*+ Con$o") Co#+ci&+ -a"an.ia le-al* "ep"e(int* 6n 0ine a0i-u"a"ea #e c*t"e &'n(*to" a lip0ei &iciilo" )*"$ii 6n )o)entul p"e#*"ii a 0e &e#ea a"t+3;1 %i co)enta"iul la el!+ Ga"an.ia cont"actual* con0tituie o o,li-a.ie 0upli)enta"* p"in ca"e &'n(*to"ul a0i-u"* cu)p*"*to"ul/ c* )a"$a &a co"e0pun#e con#i.iilo" p"e&*(ute 6n cont"act 6n te")enul 0ta,ilit 6n cont"act+ Dac* p*".ile nu au con&enit alt$el/ -a"an.ia cont"actual* inclu#e %i acce0o"iile ,unului+ 7! Dac* 6n #ecu"0ul pe"ioa#ei #e -a"an.ie apa" ca"e&a &icii la p"o#u0/ &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* le 6nl*tu"e -"atuit/ 0* 6nlocuia0c* ,unul 0au 0* "e0tituie cont"a&aloa"ea p"o#u0ului 6n te")en #e cel )ult 15 (ile calen#a"i0tice #e la #ata 6naint*"ii "ecla)a.iei #e c*t"e con0u)ato" 0au 6n te")enul 0ta,ilit p"in cont"act a"t+11 1! Le-ea n"+142->V #in 11+41+7441!+

1! Te")enul #e -a"an.ie 6ncepe 0* cu"-* #in )o)entul 0ta,ilit 6n cont"act+ Dac* 6n cont"act nu e0te 0tipulat* o a0e)enea clau(*/ te")enul #e -a"an.ie 6ncepe 0* cu"-* #in )o)entul p"e#*"ii ,unului #e c*t"e &'n(*to" con$o") a"t+3;4 a 0e &e#ea %i co)enta"iul a"ticolului!+ Ti)pul 6n #ecu"0ul c*"uia p"o#u0ul nu a $o0t utili(at #in cau(a "e)e#ie"ii #e$icien.elo" p"elun-e%te/ 6n )o# co"e0pun(*to"/ te")enul #e -a"an.ie+ El cu"-e #in )o)entul 0e0i(*"ii &'n(*to"ului p'n* la a#uce"ea p"o#u0ului 6n 0ta"e #e $unc.iona"e co"e0pun(*toa"e a"t+11 ?! Le-ea n"+142->V #in 11+41+7441!+ 5! P"e(entul a"ticol p"e&e#e po0i,ilitatea p*".ilo" #e a 0ta,ili 6n cont"act te")ene #e -a"an.ie #i$e"ite pent"u ,unu"ile acce0o"ii #ec't cele pent"u ,unu"ile p"incipale+ Dac* o a0e)enea 0tipula"e 6n cont"act lip0e%te/ pent"u ,unu"ile acce0o"ii 0e &a aplica acela%i te")en #e -a"an.ie ca %i pent"u ,unu"ile p"incipale+ E0te nece0a" #e aco"#at o aten.ie #eo0e,it* ace0tui a0pect/ #eoa"ece 6n acce0o"iile ,unului #e0eo"i 0unt inclu0e #etalii ca"e 0e u(ea(* "epe#e %i a0up"a c*"o"a o,li-a.ia #e -a"an.ie a#ic* o,li-a.ia &'n(*to"ului #e a le 6nlocui -"atuit! #e o,icei nu 0e aplic*+ Dac* o a0e)enea -a"an.ie e0te p"e&*(ut* 6n cont"act/ atunci &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* p"e#ea cu)p*"*to"ului #etaliile acce0o"ii 6n &olu)ul nece0a" acti&it*.ii no")ale a ,unului p"incipal pent"u pe"ioa#a #e -a"an.ie+ Articolul 773. /ermenul de vala ilitate a unului. (1) Prin le!e, standarde $i alte dispozi#ii o li!atorii pot 'i sta ilite termene de vala ilitate a calit#ii unului, dup a cror e-pirare unul este considerat nesuscepti il de utilizare (termen de vala ilitate). (%) &nztorul este o li!at s transmit unul "n a crui privin# este sta ilit un termen de vala ilitate ast'el "nct cumprtorul s "l poat utiliza la destina#ie pn la e-pirarea acestui termen. 1! P"e(entul a"ticol "e-le)entea(* nu)ai 0itua.ia 6n ca"e te")enul #e &ala,ilitate e0te 0ta,ilit #e le-e 0au alte #i0po(i.ii o,li-ato"ii+ Acea0ta nu inte"(ice in0e"a"ea 6n cont"act a uno" clau(e "e$e"itoa"e la te")enul #e &ala,ilitate/ #a" t"e,uie #e )en.ionat c* ace0te clau(e nu t"e,uie 0* cont"a&in* p"e&e#e"ilo" le-ii 0au alto" #i0po(i.ii o,li-ato"ii+ Con$o") Le-ii p"i&in# p"otec.ia con0u)ato"ului n"+142->V #in 11+41+7441/ a"t+1/ te")enul #e &ala,ilitate e0te pe"ioa#a #e ti)p/ 0ta,ilit* #e c*t"e a-entul econo)ic ca"e $a,"ic* un p"o#u0 pe"i0a,il 0au un p"o#u0 ca"e/ 6n 0cu"t ti)p/ poate #e&eni pe"iculo0 pent"u 0*n*tatea con0u)ato"ilo"/ 6n ca#"ul c*"eia p"o#u0ul t"e,uie 0*-%i p*0t"e(e ca"acte"i0ticile 0peci$ice/ cu con#i.ia "e0pect*"ii "e-ulilo" #e t"an0po"t/ )anipula"e/ #epo(ita"e/ p*0t"a"e/ utili(a"e %i con0u)+ Pent"u p"o#u0ele ali)enta"e %i )e#ica)ente te")enul #e &ala,ilitate e0te #ata F li)it* #e con0u)+ Le-ea p"i&in# p"otec.ia con0u)ato"ului 6n a"t+17/ alin+1 p"e&e#e o,li-a.ia p"o#uc*to"ului %i p"e0tato"ului 0* 0ta,ilea0c* o #u"at* #e $unc.iona"e pent"u p"o#u0ele #e $olo0in.* 6n#elun-at*/ inclu0i& pent"u co)ponentele %i acce0o"iile ace0to"a/ ca"e #up* e9pi"a"ea unei anu)ite pe"ioa#e #e ti)p/ pot p"e(enta pe"icol pent"u &ia.a/ 0*n*tatea/ e"e#itatea %i 0ecu"itatea con0u)ato"ului 0au pot p"o&oca p"e=u#icii ,unu"ilo" ace0tuia 0au )e#iului 6ncon=u"*to"+ P"o#uc*to"ul e0te o,li-at 0* 0ta,ilea0c* 6n #ocu)entul no")ati& "e0pecti& te")enul #e &ala,ilitate pent"u p"o#u0ele ali)enta"e/ a"ticolele #e pa"$u)e"ie/ co0)etice/ )e#ica)ente/ a"ticolele c:i)ice #e u( ca0nic %i alte p"o#u0e pe"i0a,ile a"t+17/ alin+7!+ P"o#uc*to"ul e0te o,li-at 0* 0ta,ilea0c* pent"u p"o#u0ul 0au 0e"&iciul o$e"it un te")en #e -a"an.ie+ Dac* te")enul #e -a"an.ie e0te 0ta,ilit #e p"o#uc*to"/ &'n(*to"ul nu poate 0ta,ili un te")en )ai )ic+ Li0ta p"o#u0elo" %i 0e"&iciilo" pent"u ca"e e0te o,li-ato"ie 0ta,ili"ea te")enului #e -a"an.ie 0e ap"o,* #e Gu&e"n+ Se inte"(ice )o#i$ica"ea te")enului #e &ala,ilitate in#icat pe p"o#u0/ pe etic:et*/ pe a),ala= 0au 6n #ocu)enta.ia #e 6n0o.i"e a"t+;/ alin+? Le-ea cu p"i&i"e la p"otec.ia con0u)ato"ului!+ 7! Dac* 6n p"i&in.a ,unului ca"e con0tituie o,iectul cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e e0te 0ta,ilit un te")en #e &ala,ilitate/ atunci &'n(*to"ul t"e,uie 0* t"an0)it* ,unul la 6nceputul cu"-e"ii te")enului #e &ala,ilitate/ ia" nu ap"oape #e e9pi"a"ea ace0tui te")en+ Si-u" t"e,uie 0* 0e .in* 0ea)a %i #e #e0tina.ia ,unului+ 8n ca(ul 6n ca"e &'n(*to"ul e0te %i p"o#uc*to"/ e0te o,li-at 0* p"e(inte/ pe l'n-* alte in$o")a.ii %i te")enul #e &ala,ilitate a ,unului p"ecu) %i #ata $a,"ic*"ii ace0tuia+ Dac* &'n(*to"ul nu e0te %i p"o#uc*to"/ atunci el t"e,uie 0* .in* cont #e te")enul #e &ala,ilitate in#icat pe ,un #e c*t"e p"o#uc*to"/ nea&'n# #"eptul 0*-l )o#i$ice 6n 0en0ul )a=o"*"ii 0au )ic%o"*"ii ace0tuia+ Dac* pe ,unul &'n#ut e0te in#icat te")enul #e &ala,ilitate/ ia" cu)p*"*to"ul lu'n# cuno%tin.* cu ace0t te")en cu)p*"* ,unul/ 0e con0i#e"* ca el a #eci0 c* &a "eu%i 0* utili(e(e ,unul 6n pe"io#a te")enului #e &ala,ilitate+ Articolul 77). Cantitatea unurilor (1) &nztorul este o li!at s transmit unul "n cantitatea sta ilit "n contractul de vnzare-cumprare. (%) Cumprrtorul este "n drept s re'uze recep#ionarea unului dac vnztorul pred o cantitate mai mic dect cea prevzut "n contract. +n cazul "n care va accepta primirea unului "n cantitate mai mic, cumprtorul va plti propor#ional pre#ului contractual. (3) (ac vnztorul pred o cantitate mai mare dect cea prevzut "n contract, cumprtorul este "n drept s preia unul "ntr-o ast'el de cantitate, 'iind o li!at s plteasc propor#ional pre#ului sta ilit "n contract sau s preia numai cantitatea prevzut "n contract, iar surplusul s-l restituie din contul vnztorului. ()) +n cazul "n care nu este sta ilit cantitatea unului sau modul de determinare a acesteia, contractul este nul. 1! Din p"e&e#e"ile alin+ 1 %i 5 ale p"e(entului a"ticol "e(ult* e9p"e0/ c* p*".ile t"e,uie 6n )o# o,li-ato"iu/ 0u, 0anc.iunea nulit*.ii/ 0* 0ta,ilea0c* 6n cont"act cantitatea ,unului 0au )o#ul #e #ete")ina"e a ace0teia+ P"in u")a"e/ 0ta,ili"ea

cantit*.ii 0au )o#ului #e #ete")ina"e a ace0teia con0tituie o con#i.ie e0en.ial* a cont"actului+ 8n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+;3< al Co#ului ci&il cont"actul 0e con0i#e"* 6nc:eiat #ac* p*".ile au a=un0 la un aco"# p"i&in# toate clau(ele lui e0en.iale+ 8n cont"act p*".ile t"e,uie 0* p"e&a#* %i unitatea #e )*0u"*/ locul/ )o)entul #e #ete")ina"e a cantit*.ii/ p"ecu) %i #ocu)entul ca"e ate0t* cantitatea+ Cantitatea )*"$ii poate $i 0ta,ilit* 6n tone/ ,uc*.i/ pe"ec:i/ )et"i cu,i/ )et"i linia"i etc+ 8n $unc.ie #e 0peci$icul )*"$ii %i #e pa"ticula"it*.ile )i=loacelo" #e t"an0po"t/ p*".ile pot in0e"a 6n cont"actul #e &'n(a"ecu)p*"a"e clau(e #e tole"an.* cantitati&*+ 8nt"-o a0e)enea 0itua.ie e0te nece0a" #e 0tipulat %i o,li-a.ia cu)p*"*to"ului #e a pl*ti cantitatea e$ecti& li&"at* 6n li)itele tole"an.elo" con&enite+ 8nt"-un cont"act #e &'n(a"e-cu)p*"a"e 6nc:eiat pe o pe"ioa#* #e c'.i&a ani/ cantitatea poate $i 0ta,ilit* pent"u o pe"ioa#* #e ; luni/ un an 0au pent"u tot te")enul cont"actului+ 7! A"ticolul 335 0ta,ile%te con0ecin.ele p"e#*"ii )*"$ii at't 6nt"-o cantitate )ai )ic*/ c't %i 6nt"-o cantitate )ai )a"e #ec't cea p"e&*(ut* 6n cont"act+ 8n p"i)ul ca( cu)p*"*to"ul a"e op.iunea #e a ale-e 6nt"e a "e$u(a "ecep.iona"ea ,unului 0au a accepta p"i)i"ea ,unului 6n cantitatea )ai )ic*+ Din con.inutul a"ticolului 335 nu "e(ult* po0i,ilitatea cu)p*"*to"ului #e a ce"e &'n(*to"ului li&"a"ea )*"$ii 6n cantitatea p"e&*(ut* 6n cont"act+ O ata"e po0i,ilitate cu)p*"*to"ul o a"e 6n ,a(a a"t+3?7 al Co#ului ci&il/ ca"e 0tipulea(* c*/ cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* cea"* e9ecuta"ea 6n natu"* a o,li-a.iilo" cont"actuale/ cu con#i.ia ca ce"in.a 0* $ie 6n#"ept*.it* pent"u p*".i %i pent"u p"otec.ia #"eptu"ilo" cu)p*"*to"ului "e$e"itoa"e la ,unu"i unice/ la ,unu"i in#i&i#uali(ate pent"u cont"actul 6n cau(* 0au la alte ,unu"i pe ca"e cu)p*"*to"ul nu le poate ac:i(i.iona #e la alte pe"0oane 0au #ac* ace0te ac.iuni #e ac:i(i.iona"e nu au e$ect+ 8n ca(ul 6n ca"e cu)p*"*to"ul &a accepta cantitatea )ai )ic*/ &a ac:ita p"e.ul pent"u )a"$a e$ecti& "ecep.ionat*/ lu'n#u-0e ca ,a(* p"e.ul cont"actual+ 1! 8n 0itua.ia p"e#*"ii )*"$ii 6nt"-o cantitate )ai )a"e #ec't cea p"e&*(ut* 6n cont"act/ cu)p*"*to"ul a"e op.iunea #e a ale-e 6nt"e #ou* po0i,ilit*.iC 0* p"eia ,unul 6n cantitatea p"e&*(ut* 6n cont"act 0au 0* p"eia ,unul 6n cantitatea li&"at*+ 8n p"i)ul ca( cu)p*"*to"ul &a ac:ita p"e.ul p"e&*(ut 6n cont"act/ ia" )a"$a ca"e a $o0t li&"at* 6n plu0 t"e,uie 0* $ie "e0tituit* &'n(*to"ului #in contul ace0tuia+ Dac* &'n(*to"ul 0au "ep"e(entantul 0*u auto"i(at e0te p"e(ent 6n )o)entul p"elu*"ii )*"$ii/ el &a 0upo"ta toate c:eltuielile ce .in #e "e0titui"ea )*"$ii li&"at* e9ce#enta"+ Dac* &'n(*to"ul 0au "ep"e(entantul 0*u auto"i(at nu e0te p"e(ent 6n )o)entul p"elu*"ii )*"$ii/ cu)p*"*to"ul 0e &a ocupa #e "e0titui"ea ,unului/ &'n(*to"ul $iin# o,li-at 0*-i 6ntoa"c* cu)p*"*to"ului toate c:eltuielile oca(ionate #e "e0titui"ea ,unului+ 8n 0itua.ia 6n ca"e cu)p*"*to"ul accept* p"elua"ea )*"$ii li&"at* e9ce#enta"/ el e0te o,li-at 0* ac:ite p"e.ul pent"u acea0t* )a"$* p"opo".ional p"e.ului 0ta,ilit 6n cont"act+ 5! No")a co)entat* pe")ite ca 6n cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e 0* $ie 0ta,ilit* at't cantitatea ,unului/ c't %i )o#ul #e #ete")ina"e a ace0teia+ A0t$el/ 6nt"-un cont"act #e $u"ni(a"e a ene"-iei elect"ice nu 0e 0ta,ile%te cantitatea/ #eoa"ece con0u)ato"ul e0te 6n #"ept 0* $olo0ea0c* ene"-ia elect"ic* 6n cantitatea ca"e 6i e0te nece0a"*+ Cantitatea ene"-iei elect"ice con0u)ate 0e 0ta,ile%te 6n ,a(a conto"ului+ Articolul 775. Asortimentul unurilor &nztorul este o li!at sa transmit unul "n asortimentul (corela#ia dup modele, variet#i, msuri, culori sau alte particularit#i) stipulat "n contract, iar "n lipsa lui, "n asortimentul ce corespunde necesit#ilor cumprtorului, dac vnztorul le cuno$tea la data "nc*eierii contractului, sau s re'uze "nc*eierea contractului. P"in a0o"ti)ent/ ca o con#i.ie a cont"actului 0e 6n.ele-e enu)e"a"ea )*"$u"ilo" #e o anu)it* #enu)i"e/ ca"e 0e #eo0e,e%te #up* 6n0e)ne in#i&i#uale/ cu in#ica"ea cantit*.ii )*"$ii ce u")ea(* a $i t"an0)i0* %i a $iec*"ui 6n0e)n+ 8n con.inutul a"ticolului co)entat 0unt )en.ionate ca e9e)plu o li0t* a po(i.iilo" a0o"ti)entului ce pot $i #ete")inate 6n cont"act+ A0o"ti)entul )*"$ii 0e 0ta,ile%te 6n co"e0pun#e"e cu o$e"ta cu)p*"*to"ului %i e9p"i)*/ 6n p"i)ul "'n#/ nece0it*.ile ace0tuia+ 8n #ete")ina"ea a0o"ti)entului )*"$ii e0te inte"e0at cu)p*"*to"ul/ #eoa"ece acea0t* clau(* a cont"actului "e$lect*/ 6n p"i)ul "'n#/ nece0it*.ile cu)p*"*to"ului+ P*".ile pot 0* p"e&a#* un a0o"ti)ent pent"u tot te")enul cont"actului 0au nu)ai pent"u o pe"ioa#*/ con&enin# )o#alitatea #e 0ta,ili"e pent"u pe"ioa#ele ulte"ioa"e+ 8n cont"act/ #e a0e)enea/ poate $i p"e&*(ut* )o#alitatea #e )o#i$ica"e p"eci(a"e! a a0o"ti)entului #ac* ace0ta e0te con&enit pent"u o pe"ioa#* 6n#elun-at*+ A"ticolul 332 p"e&e#e #"eptu"ile &'n(*to"ului pent"u 0itua.ia 6n ca"e 6n cont"act nu e0te 0tipulat a0o"ti)entul/ c:ia" #ac* #in #enu)i"ea )*"$ii "e(ult* c* ,unul t"e,uie p"e#at 6n a0o"ti)ent+ 8nt"-un a0e)enea ca( &'n(*to"ul a"e op.iunea #e a ale-e una #in u")*toa"ele po0i,ilit*.iC 0* t"an0)it* ,unul 6n a0o"ti)entul ce co"e0pun#e nece0it*.ilo" cu)p*"*to"ului/ #ac* &'n(*to"ul le cuno%tea la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului 0au 0* "e$u(e e9ecuta"ea cont"actului+ Din p"e&e#e"ile p"e(entului a"ticol "e(ult* c* #ili-en.a nece0a"* t"e,uie 0* $ie )ani$e0tat* #e cu)p*"*to"/ e9pe#iin# o$e"ta cu in#ica"ea a0o"ti)entului Articolul 77,. 9'ectele nerespectrii clauzei de asortiment (1) +n cazul predrii unului "ntr-un asortiment care un corespunde contractului, cumprtorul este "n drept s un le primeasc $i s un plteasc pre#ul, iar dac acesta este pltit, s cear restituirea sumei pltite. (%) (ac odat cu unurile "n asortimentul stipulat "n contract sunt transmise $i alte unuri, cumprtorul poate re'uza recep#ionarea unurilor nestipulate "n contract sau poate recep#iona toate unurile. +n cazul "n care prime$te unuri nestipulate "n contract, cumprtorul ac*it costul lor la pre#ul convenit cu vnztorul.

P"e(entul a"ticol p"e&e#e #i$e"ite 0itua.ii #e ne"e0pecta"e #e c*t"e &'n(*to" a clau(elo" cont"actuale "e$e"itoa"e la a0o"ti)entul ,unu"ilo" %i #ete")in* con0ecin.ele =u"i#ice pent"u $ieca"e 0tipula.ie+ Dac* &'n(*to"ul a p"e#at ,unu"i 6nt"-un a0o"ti)ent ce nu co"e0pun#e cont"actului/ cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* nu le p"i)ea0c* %i 0* nu pl*tea0c* p"e.ul+ 8n ca(ul 6n ca"e p"e.ul a $o0t pl*tit/ cu)p*"*to"ul a"e #"eptul 0* cea"* "e0titui"ea 0u)ei pl*tite+ Alt$el 0unt #ete")inate #"eptu"ile cu)p*"*to"ului/ #ac* o#at* cu ,unu"ile 6n a0o"ti)entul 0tipulat 6n cont"act/ &'n(*to"ul t"an0)ite %i alte ,unu"i+ 8n ace0t ca( cu)p*"*to"ul a"e op.iunea #e a ale-e 6nt"e a "e$u(a "ecep.iona"ea ,unu"ilo" ne0tipulate 6n cont"act 0au a "ecep.iona toate ,unu"ile+ Dac* cu)p*"*to"ul p"i)e%te ,unu"ile ne0tipulate 6n cont"act/ el &a ac:ita co0tul lo" la p"e.ul con&enit cu &'n(*to"ul+ 8n ca( cont"a" p"e.ul &a $i 0ta,ilit con$o") a"t+32;/ ca"e p"e&e#e/ c* #ac* p"e.ul nu e0te #ete")inat 6n )o# e9p"e0 0au i)plicit p"int"-o #i0po(i.ie ca"e pe")ite 0* $ie #ete")inat/ 0e &a con0i#e"a/ 6n lip0a uno" p"e&e#e"i cont"a"e/ c* p*".ile 0-au "e$e"it tacit la p"e.ul p"acticat 6n )o# o,i%nuit 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului 6n "a)u"a co)e"cial* "e0pecti&* pent"u acelea%i ,unu"i &'n#ute 6n 6)p"e=u"*"i co)pa"a,ile+ Pent"u 0itua.ia 6n ca"e nu e9i0t* cont"acte 0i)ila"e/ 0e &a con0i#e"a/ 6n lip0a uno" p"e&e#e"i cont"a"e/ c* p*".ile 0-au "e$e"it 6n )o# tacit la un p"e. p"acticat la #ata p"e#*"ii ,unu"ilo"+ 8n ca(ul c'n# p"e.ul 0e #ete")in* 6n "apo"t cu -"eutatea ,unului/ 6n ca( #e 6n#oial*/ p"e.ul 0e 0ta,ile%te 6n "apo"t cu -"eutatea net*+ Articolul 777.Completivitatea asortimentului de unuri. (1) &nztorul este o li!at s transmit cumprtorului unurile con'orm contractului de vnzarecumprare "n completivitatea asortimentului. (%) (ac completivitatea asortimentului de unuri nu este sta ilit, vnztorul este o li!at s transmit cumprtorului unuri "n completivitatea determinat de uzan#ele circuitului de a'aceri sau de alte cerin#e "naintate tradi#ional. No.iunea co)pleti&itate 0e at"i,uie uno" a"ticole te:nice co)plicate/ cu) 0unt ec:ipa)entele/ )a%inile/ apa"ata=ul/ p"ecu) %i te:nica #e u( ca0nic+ P"in co)pleti&itate u")ea(* 0* 0e 6n.elea-* totalitatea co)pu0* #in a"ticolul #e ,a(* %i alte a"ticole in#i&i#uale/ ca"e 6l co)pletea(*/ $*"* a $ace pa"te #in co)ponen.a a"ticolului #e ,a(*/ #a" ca"e/ 6n an0a),lu/ con0tituie un tot 6nt"e- %i 0e"&e%te unui 0cop co)un+ Recunoa%te"ea con$ec.iei t"an0)i0* 6)p"eun* cu a"ticolul p"incipal ca $iin# ele)ent #e co)pleta"e a"e o i)po"tan.* =u"i#ic* #eo0e,it*/ #eoa"ece con$o") a"t+337 5! te")enul #e -a"an.ie a ,unului acce0o"iu 0e con0i#e"* ec:i&alent al te")enului #e -a"an.ie pent"u ,unul p"incipal/ #ac* 6n cont"act nu e0te 0tipulat alt$el+ A"ticolul co)entat 0ta,ile%te o,li-a.ia &'n(*to"ului #e a t"an0)ite )a"$a con$o") cont"actului #e &'n(a"ecu)p*"a"e 6n co)pleti&itatea a0o"ti)entului+ Din acea0t* no")* "e(ult*/ c* co)pleti&itatea )*"$ii e0te o con#i.ie 0ta,ilit* p"in aco"#ul co)un al p*".ilo"+ Co)pleti&itatea poate $i #ete")inat* 6n cont"act $ie p"in )eto#a enu)e"*"ii ele)entelo" #e co)pleta"e/ a a-"e-atelo" ce u")ea(* a $i t"an0)i0e 6)p"eun* cu a"ticolul #e ,a(*/ $ie p"in in0e"a"ea 6n cont"act a 0tan#a"#ului #e 0tat/ 0tan#a"#ului #e "a)u"*/ 0tan#a"#ului 6nt"ep"in#e"ii/ con#i.iilo" te:nice 0au alto" #ocu)ente no")ati&e p"i&in# 0tan#a"#i(a"ea/ con$o") c*"o"a a $o0t #ete")inat* co)pleti&itatea a"ticolului #e ,a(*+ Ce"in.ele 0tan#a"a#elo" #e 0tat/ 0tan#a"#elo" 6nt"ep"in#e"ii %i alto" #ocu)ente "e$e"itoa"e la 0tan#a"#i(a"e $o")ulate 6n conte9tul co)pleti&it*.ii au un ca"acte" #e "eco)an#a"e+ De aceea/ $*c'n# "e$e"in.* 6n cont"act la a0e)enea #ocu)ente/ p*".ile pot p"e&e#ea t"an0)ite"ea )*"$ii ,unului! $*"* alte ele)ente 0epa"ate inclu0e 6n #ocu)entele #e 0tan#a"#i(a"e/ #a" ca"e nu-i 0unt nece0a"e cu)p*"*to"ului+ 8n 0itua.ia 6n ca"e 0tan#a"#ele #e 0tat/ 0tan#a"#ele 6nt"ep"in#e"ii 0au alte #ocu)ente "e$e"itoa"e la 0tan#a"#i(a"e p"e&*# c'te&a &a"iante #e co)pleti&itate a )*"$ii/ 6n cont"act cu)p*"*to"ul 0tipulea(* acea &a"iant* #e co)pleti&itate ca"e u")ea(* a $i t"an0)i0*+ A0t$el/ co)pleti&itatea a0o"ti)entului #e ,unu"i e0te #ete")inat* $ie #e aco"#ul p*".ilo" p"in enu)e"a"ea 6n cont"act a ele)entelo" #e co)pleta"e/ $ie p"in in#ica"ea #ocu)entului no")ati& "e$e"ito" la 0tan#a"#i(a"e/ $ie p"in 6),ina"ea ace0to" )eto#e/ a#ic* nu #oa" in#ica"ea #ocu)entului p"i&in# 0tan#a"#i(a"ea/ #a" %i )o#i$ica"ea #e c*t"e p*".i a no)enclato"ului ele)entelo" #e co)pleta"e/ #ete")inat #e #ocu)entele no")ati&e+ Dac*/ 6n0* nu e0te $olo0it* nici una #in ace0te )eto#e #e 0ta,ili"e a co)pleti&it*.ii )*"$ii/ &'n(*to"ul t"e,uie 0* 0e con#uc* #e u(an.ele ci"cuitului #e a$ace"i 0au #e "i-o"ile i)pu0e #e utili(a"ea )*"$ii+ 8n a"ticol nu e0te #ete")inat* )o#alitatea #e t"an0)ite"e a )*"$ii co)pleti&itatea c*"eia e0te 0tipulat* 6n cont"act+ Dac* )o#alitatea #e p"e#a"e nu e0te 0tipulat* 6n cont"act/ co)pleti&itatea )*"$ii t"e,uie 0* $ie "e0pectat* 6n )o)entul t"an0)ite"ii ace0teia+ 8n co"e0pun#e"e cu p"actica 0ta,ilit*/ 6n cont"act poate $i p"e&*(ut* li&"a"ea )*"$ii 6n t"an%e/ a0t$el 6nc't co)pleti&itatea ,unului 0* $ie a0i-u"at* la e9pi"a"ea te")enului #e e9ecuta"e a o,li-a.iilo" #e p"e#a"e a )*"$ii/ 0ta,ilit* 6n cont"act+ 8n cont"act poate $i p"e&*(ut*/ #e a0e)enea/ t"an0)ite"ea c*t"e cu)p*"*to" a ele)entului #e co)pleta"e #e c*t"e p"o#uc*to"/ ca"e nu e0te pa"te la cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e+ Articolul 772. <arnitura de unuri

(1) (ac vnztorul este o li!at s transmit cumprtorului o !arnitur de unuri complet, o li!a#ia se consider e-ecutat la data predrii tuturor o iectelor din !arnitur. (%) +n cazul "n care "n contract nu se stipuleaz transmiterea unei anumite !arnituri de unuri, iar din esen#a contractului nu rezult alt'el, vnztorul este o li!at s predea concomitent toate o iectele incluse "n !arnitur. (3) +n cazul livrrii necomplete a unurilor, cumprtorul este "n drept s cear completarea unurilor "n termen rezona il sau reducerea pre#ului de cumprare. ()) (ac vnztorul nu a e-ecutat "n termen rezona il revendicrile indicate la alin. (3), cumprtorul poate solicita sc*im area unurilor necomplete cu unuri complete sau poate s nu e-ecute contractul $i s cear restituirea sumelor pltite pentru un. Inclu#e"ea 6n Co#ul ci&il a no.iunii D-a"nitu"a #e ,unu"iE 0epa"at #e no.iunea Dco)pleti&itatea )*"$iiE/ nece0it* #i$e"en.ie"ea ace0to" no.iuni+ Ga"nitu"a #e ,unu"i con0tituie un 0et #e a"ticole/ #ete")inat #e p*".i/ ca"e cont"i,uie la utili(a"ea lo" 6n co)un+ Sp"e #eo0e,i"e #e co)pleti&itatea unui ,un/ "e0pecta"ea c*"eia "e&ine &'n(*to"ului/ c:ia" #ac* ea nu e0te p"e&*(ut* 6n cont"act/ o,li-ati&itatea t"an0)ite"ii )*"$ii 6n -a"nitu"* "e(ult* #oa" #in cont"act+ So"ti)entul %i co)ponen.a nu)e"ic* a ele)entelo" -a"nitu"ii #epin#e #e #eci(ia p*".ilo"+ Gieca"e ,un inclu0 6n 0et e0te in#i&i#ual+ V'n(*to"ul ca"e ocup* pe pia.a #e )*"$u"i o po(i.ie #o)inant* nu e0te 6n #"ept 0* i)pun* cu)p*"*to"ului p"ocu"a"ea uno" )*"$u"i ca"e nu-i 0unt nece0a"e atunci c'n# 0e 0ta,ile%te -a"nitu"a #e ,unu"i/ p"in con0t"'n-e"ea ace0tuia #e a 6nc:eia un cont"act cu con#i.ia p"ocu"*"ii uno" alte )*"$u"i+ Acea0t* inte"#ic.ie e0te 0tipulat* 6n a"t+; al Le-ii 1141A7444+ No")a co)entat* p"e&e#e )o#alitatea t"an0)ite"ii -a"nitu"ii #e ,unu"i+ Bunu"ile inclu0e 6n -a"nitu"* pot $i t"an0)i0e conco)itent 0au 0epa"at/ 6n #epen#en.* #e p"e&e#e"ile cont"actului+ 8n ace0t ca(/ 6n con$o")itate cu alin+1 al p"e(entului a"ticol o,li-a.ia #e t"an0)ite"e 0e con0i#e"* e9ecutat* la #ata p"e#*"ii tutu"o" o,iectelo" #in -a"nitu"*+ Dac* p*".ile nu au 0tipulat 6n cont"act t"an0)ite"ea unei anu)ite -a"nitu"i #e ,unu"i/ ia" #in e0en.a cont"actului nu "e(ult* alt$el/ &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* p"e#ea conco)itent toate o,iectele inclu0e 6n -a"nitu"*+ 8n ca(ul li&"*"ii inco)plete a ,unu"ilo" #e c*t"e &'n(*to"/ cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* cea"* co)pleta"ea ,unu"ilo" 6n te")en "e(ona,il 0au "e#uce"ea p"e.ului #e cu)p*"a"e+ P*".ile pot 0ta,ili 6n cont"act %i alte con0ecin.e ale li&"*"ii inco)plete a ,unului+ 8n 0itua.ia 6n ca"e &'n(*to"ul nu a co)pletat ,unu"ile 6n te")enul "e(ona,il 0ta,ilit #e &'n(*to" %i nici nu a "e#u0 p"e.ul/ cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* alea-* 6nt"e u")*toa"ele op.iuniC a! 0* 0olicite 0c:i),a"ea ,unu"ilo" inco)plete cu ,unu"i co)plete %i ,! 0* nu e9ecute cont"actul %i 0* cea"* "e0titui"ea 0u)elo" pl*tite pent"u ,un+ De a0e)enea/ 6n ,a(a a"t+ ;4< cu)p*"*to"ul a"e #"eptul 0* cea"* 6n loc #e p"e0ta.ie #e0p*-u,i"i/ cu con#i.ia ca ante"io" 0* $i 0ta,ilit &'n(*to"ului $*"* 0ucce0 un te")en "e(ona,il pent"u e9ecuta"ea o,li-a.iei+ 8n &e#e"ea p"otec.iei #"eptu"ilo" cu)p*"*to"ului "e$e"itoa"e la ,unu"i unice/ la ,unu"i in#i&i#uali(ate pent"u cont"actul 6n cau(* 0au la alte ,unu"i pe ca"e cu)p*"*to"ul nu le poate ac:i(i.iona #e la alte pe"0oane 0au #ac* ace0te ac.iuni #e ac:i(i.iona"e nu au e$ect/ 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+3?7 cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* cea"* e9ecuta"ea 6n natu"* a o,li-a.iilo" cont"actuale+ 8n ca(ul 6n ca"e &'n(*to"ul nu-%i ono"ea(* o,li-a.iile cont"actuale/ 6n ,a(a a"t+ ;47 e0te o,li-at 0*-l #e0p*-u,ea0c* pe cu)p*"*to" pent"u p"e=u#iciul cau(at a0t$el/ #ac* nu #o&e#e%te c* nee9ecuta"ea o,li-a.iei nu-i e0te i)puta,il*+ Articolul 774. Am ala.ul (1) (ac din contract $i din esen#a o li!a#iei nu rezult alt'el, vnztorul este o li!at s predea cumprtorului unurile am alate, cu e-cep#ia unurilor care, dup caracterul lor, nu necesit am alare. (ac contractul nu sta ile$te cerin#e 'a# de am ala., unul tre uie am alat "n mod o i$nuit pentru acest tip de unuri, iar "n cazul lipsei de uzan#e, "ntr-un am ala. care s asi!ure inte!ritatea unurilor "n condi#ii de pstrare $i transportare o i$nuite pentru acest tip de unuri. (%) +n cazul cnd unul care tre uie am alat este predat cumprtorului 'r am ala. ori "n am ala. de'ectuos, cumprtorul este "n drept s cear vnztorului am alarea unului dac din esen#a o li!a#iei sau din caracterul unurilor nu rezult alt'el. (3) +n loc de cerin#ele 'a# de vnztor prevzute la alin.(%), cumprtorul poate s-i "nainteze alte preten#ii care rezult din predarea unui un cu vicii. A"ticolul co)entat p"e&e#e o,li-a.ia &'n(*to"ului #e a p"e#a cu)p*"*to"ului ,unu"ile a),alate/ in#i$e"ent #e $aptul #ac* p*".ile au inclu0 6n cont"act o a0e)enea clau(*+ E9cep.ie con0tituie ,unu"ile ca"e #up* ca"acte"ul lo" nu nece0it* a),ala"e+ P"e#a"ea ,unu"ilo" $*"* a),ala= poate $i p"e&*(ut* 6n cont"act 0au poate 0* "e(ulte #in e0en.a o,li-a.iei+ P"in a),ala= 0e 6n.ele-e )i=locul 0au co)ple9ul #e )i=loace/ ca"e a0i-u"* 0ecu"itatea )*"$ii #e pa-u,e %i pie"#e"i %i $acilitea(* p"oce0ul #e ci"cula.ie a )*"$ii+ A),ala=ul poate con0titui o,iect al cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e+ P*".ile 0unt 6n #"ept 0* 0ta,ilea0c* 6n cont"act anu)ite ce"in.e $a.* #e a),ala=/ enu)e"'n#u-le 0au $*c'n# t"i)ite"e la 0tan#a"#ele #e 0tat/ 0tan#a"#ele 6nt"ep"in#e"ii 0au la alte #ocu)ente no")ati&e/ ca"e 0ta,ile0c ce"in.ele $a.* #e a),ala=ele )*"$u"ilo" "e0pecti&e+ 8n 0itua.ia 6n ca"e p*".ile nu au p"e&*(ut 6n cont"act ce"in.ele $a.* #e a),ala=/ &'n(*to"ul t"e,uie 0* p"e#ea ,unul a),alat 6n )o# o,i%nuit pent"u ace0t tip #e ,unu"i+ Dac* nu 0unt 0ta,ilite u(an.e $a.* #e a),ala=e pent"u ,unu"ile "e0pecti&e/ &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* p"e#ea ,unul 6nt"-un a),ala= ca"e 0* a0i-u"e inte-"itatea ,unu"ilo" 6n con#i.ii #e p*0t"a"e %i t"an0po"ta"e o,i%nuite pent"u ace0t tip #e ,unu"i+

Alineatul 7 al a"ticolului p"e&e#e con0ecin.ele a #ou* 6nc*lc*"i #e c*t"e &'n(*to"C p"e#a"ea ,unului $*"* a),ala= %i p"e#a"ea ,unului 6n a),ala= #e$ectuo0+ P"e#a"ea ,unului $*"* a),ala= con0tituie 6nc*lca"e 6n ca(u"ile c'n# a),ala"ea ,unului e0te e$ectuat* 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile cont"actului/ cu #ocu)entele 0tan#a"#i(ate 0au c'n# acea0ta "e(ult* #in e0en.a o,li-a.iei 0au #in ca"acte"ul ,unu"ilo"+ P"in a),ala= #e$ectuo0 0e 6n.ele-e a),ala=ul ca"e nu co"e0pun#e clau(elo" cont"actuale 0au ce"in.elo" o,li-ato"ii ale 0tan#a"#elo" #e 0tat/ p"ecu) %i nea0i-u"a"ea inte-"it*.ii ,unu"ilo" 6n con#i.ii o,i%nuite #e p*0t"a"e %i #e t"an0po"t+ 8n ca(ul c'n# ,unul e0te p"e#at $*"* a),ala=/ cu)p*"*to"ul a"e #"eptul 0* cea"* &'n(*to"ului 0* a),ale(e ,unul+ Dac* ,unul e0te p"e#at 6n a),ala= #e$ectuo0/ cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* cea"* &'n(*to"ului 0c:i),a"ea a),ala=ului+ Pe l'n-* po0i,ilit*.ile enu)e"ate )ai 0u0/ cu)p*"*to"ul poate 0* 6nainte(e %i alte p"eten.ii ce "e(ult* #in p"e#a"ea unui ,un cu &icii+ C:eltuielile #e "e)e#ie"e a &iciilo" ,unului/ 6n con$o")itate cu a"t+3;? al Co#ului ci&il 0unt 0upo"tate #e &'n(*to"+ Articolul 726. 3 li!a#ia de conservare a unului vndut (1) Cnd cumprtorul "ntrzie s preia unul predat sau nu plte$te pre#ul, "n cazul "n care plata pre#ului $i predarea tre uie s se 'ac simultan, vnztorul, dac are unul "n posesiune sau su control, tre uie s ia msuri rezona ile, "n 'unc#ie de "mpre.urri, pentru a le conserva. 9l este "ndrept#it s le re#in pn ce va o #ine de la cumprtor plata c*eltuielilor sale rezona ile. (%) +n cazul "n care a primit unul, "ns "n mod "ndrept#it, dore$te s-l restituie, cumprtorul este o li!at s ia msurile corespunztoare pentru conservarea lui. 9l poate re#ine unul pn "n momentul "n care vnztorul "i plte$te c*eltuielile rezona ile. (3) Partea care este o li!at s ia msuri pentru conservarea unului "l poate depozita pe c*eltuiala celeilalte pr#i, "n depozitul unui ter# dac nu vor rezulta costuri dispropor#ionate. ()) Partea o li!at s ia msuri de conservare a unului are drept de reten#ie asupra lui pn cnd i se va plti o recompens pentru pstrare. 1! Alin+ 1! al a"ticolului p"e&e#e 0itua.ia c'n# c"e#ito"ul e0te 6n 6nt'"(ie"e+ Con$o") a"t+2<1/ alin+ 7!/ 6n ca(ul 6n ca"e pent"u e9ecuta"ea p"e0ta.iei e0te nece0a"* o ac.iune #in pa"tea 0a/ c"e#ito"ul e0te 6n 6nt'"(ie"e #ac* p"e0ta.ia 6i e0te o$e"it*/ ia" el nu e$ectuea(* acea ac.iune+ 8n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+2<2/ cu)p*"*to"ul e0te o,li-at 0* "epa"e p"e=u#iciul cau(at &'n(*to"ului p"in 6nt'"(ie"ea accept*"ii p"e0ta.iei+ In#i$e"ent #ac* e0te 0au nu &ino&at pent"u 6nt'"(ie"ea p"elu*"ii ,unului 0au nepl*.ii p"e.ului/ cu)p*"*to"ul/ 6n ,a(a a"t+2<3 e0te o,li-at 0* co)pen0e(e &'n(*to"ului c:eltuielile 0upli)enta"e nece0a"e p*0t"*"ii o,iectului %i o$e"i"ii e9ecut*"ii/ p"ecu) %i 0* 0upo"te "i0cul #ete"io"*"ii 0au piei"ii $o"tuite a ,unului+ Con$o") a"t+321 p"elua"ea ,unului %i plata p"e.ului 0unt p"incipalele o,li-a.ii ale cu)p*"*to"ului 6n ,a(a cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e+ 8n 0itua.ia 6n ca"e cu)p*"*to"ul 6nt'"(ie 0* p"eia ,unul p"e#at/ a#ic* nu e$ectuea(* ac.iunile p"e&*(ute 6n a"t+3;1/ &'n(*to"ul ca"e continu* 0* #e.in* po0e0ia 0au cont"olul ,unului/ e0te o,li-at 0* ia )*0u"i "e(ona,ile pent"u a le p*0t"a+ Din p"e&e#e"ile alin+ 1! 0e p"e(u)*/ c* &'n(*to"ul %i-a 6n#eplinit toate o,li-a.iile "e$e"itoa"e la p"e#a"ea ,unului/ ca"e 0unt p"e&*(ute 6n a"t+323/ a"t+32?/ a"t+3;4+ De0p"e nee9ecuta"ea o,li-a.iei #e p"elua"e a ,unului 0e poate #e &o",it nu)ai 6n ca(ul c'n# cu)p*"*to"ul nu a e$ectuat ac.iunile nece0a"e 6n ace0t 0en0+ Dac*/ 6n0*/ &'n(*to"ul nu e9ecut* la ti)p o,li-a.iile 0ale #e p"e#a"e a )*"$ii/ nu pute) &o",i #e0p"e 6nt'"(ie"ea cu)p*"*to"ului 6n p"elua"ea )*"$ii+ A"ticolul co)entat p"e&e#e 6nc* o 0itua.ie ca"e 0e "e$e"* la 6nt'"(ie"ea pl*.ii p"e.ului+ 8n ace0t ca(/ &'n(*to"ul e0te o,li-at 0* ia )*0u"i "e(ona,ile pent"u a con0e"&a ,unul #oa" 6n ca(ul 6n ca"e plata p"e.ului %i p"e#a"ea )*"$ii 0e $ace 0i)ultan+ Te)eiul pent"u o,li-a"ea &'n(*to"ului 0* ia )*0u"i "e(ona,ile pent"u con0e"&a"ea )*"$u"ilo" 6l con0tituie 6)p"e=u"a"ea/ c* &'n(*to"ul a"e ,unul 6n po0e0ie 0au 0u, cont"ol+ Go")ula"ea #at* nu e0te 6nt')pl*toa"e/ #eoa"ece pent"u acea0t* 0itua.ie a"e i)po"tan.* at't $aptul c* &'n(*to"ul po0e#* )a"$a/ c't %i $aptul c'n# pent"u 6n#eplini"ea o,li-a.iei #e p"e#a"e &'n(*to"ul $olo0e%te un "ep"e(entant 0au t"an0)ite ,unul c*"*u%ului pent"u a $i p"e#at cu)p*"*to"ului la 0e#iul ace0tuia+ De "e-ul*/ e9pe#ie"ea )*"$ii e0te 6n0o.it* #e 6ntoc)i"ea #ocu)entului #e t"an0po"t ca"e con$i")* p"e#a"ea )*"$ii c*"*u%ului/ pe ca"e c*"*u%ul 6l t"an0)ite &'n(*to"ului+ T"an0)ite"ea #e c*t"e &'n(*to" a ace0tui #ocu)ent cu)p*"*to"ului 0au pe"0oanei in#icate #e ace0ta 6n0ea)n* lip0i"ea &'n(*to"ului #e #"eptul #e a #i0pune #e ,unu"i %i/ p"in con0ecin.*/ #e a lua ca"e&a )*0u"i pent"u con0e"&a"ea ace0to"a+ O -a"an.ie i)po"tant* a ap*"*"ii inte"e0elo" &'n(*to"ului/ ca"e 6n 0itua.ia #at* a luat )*0u"i "e(ona,ile pent"u con0e"&a"ea ,unului/ o con0tituie #"eptul #e a "e.ine ,unu"ile p'n* c'n# cu)p*"*to"ul 6i &a ac:ita toate c:eltuielile "e(ona,ile e$ectuate pent"u lua"ea )*0u"ilo" #e con0e"&a"e a )*"$ii+ P"in c:eltuieli "e(ona,ile 0e 6n.ele-C c:eltuielile #e #e0c*"ca"e a )*"$ii #in )i=locul #e t"an0po"t %i t"an0po"ta"ea p'n* la locul p*0t"*"ii/ c"ea"ea con#i.iilo" nece0a"e pent"u p*0t"a"ea )*"$ii etc+ 7! Dac* alin+ 1! p"e&e#e o,li-a.ia &'n(*to"ului #e a lua )*0u"i "e(ona,ile pent"u con0e"&a"ea )*"$ii c'n# cu)p*"*to"ul nu-%i e9ecut* o,li-a.ia #e p"e#a"e/ atunci alin+ 7! p"e&e#e o,li-a.ia cu)p*"*to"ului #e a lua )*0u"ile co"e0pun(*toa"e pent"u con0e"&a"ea ,unului atunci c'n# &'n(*to"ul nu-%i ono"ea(* o,li-a.iile a0u)ate+

P"e&e#e"ile alin+ 7! 0e aplic* nu)ai 6n ca(ul 6n ca"e 0unt 6n#eplinite u")*toa"ele con#i.iiC a! cu)p*"*to"ul po0e#* ,unul %i ,! p"elu'n# ,unul/ 6n )o# 6n#"ept*.it #o"e%te 0*-l "e0tituie 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile cont"actului 0au le-ii+ No")a #at* 0tipulea(* inten.ia cu)p*"*to"ului #e a "e0titui ,unul+ Acea0t* inten.ie t"e,uie 0* $ie )ani$e0tat* 6n )o)entul p"elu*"ii ,unului+ O,li-a.ia cu)p*"*to"ului #e a lua )*0u"i co"e0pun(*toa"e pent"u con0e"&a"ea ,unului apa"e 6n )o)entul 6n ca"e ace0ta a a$lat #e0p"e li&"a"ea )*"$ii neco"e0pun(*toa"e %i a luat #eci(ia #e a le "e0titui &'n(*to"ului+ 8n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+3;2/ cu)p*"*to"ul ca"e e0te co)e"ciant t"e,uie 0* &e"i$ice 0au 0* pun* pe cine&a 0* &e"i$ice ,unul 6nt"-un te")en at't #e 0cu"t c't pe")it 6)p"e=u"*"ile/ ia" 6n ca(ul con0tat*"ii &iciilo" 0*-l in$o")e(e ne6nt'"(iat pe &'n(*to"+ Cu)p*"*to"ul pie"#e #"eptul #e a in&oca &iciul #ac* nu l-a co)unicat &'n(*to"ului 6nt"-un te")en "e(ona,il #in )o)entul 6n ca"e a con0tatat 0au t"e,uia 0* con0tate &iciul 6n $elul lui+ Cu)p*"*to"ul/ ca %i &'n(*to"ul 6n 0itua.ie 0i)ila"*/ a"e #"eptul 0* "e.in* ,unul p'n* 6n )o)entul 6n ca"e &'n(*to"ul 6i pl*te%te c:eltuielile "e(ona,ile+ 1! E0te i)po"tant #e )en.ionat/ c* #epo(ita"ea ,unului e0te un #"ept ia" nu o o,li-a.ie a p*".ii ca"e t"e,uie 0* ia )*0u"i pent"u con0e"&a"ea )*"$ii+ Pa"tea e0te 6n #"ept 0* #epo(ite(e )a"$a #ac* ea #eci#e c* e0te o ac.iune co"e0pun(*toa"e #in punct #e &e#e"e al ap*"*"ii inte"e0elo" 0ale+ Dac* pa"tea nu #epo(itea(* ,unul #in anu)ite con0i#e"ente/ #e e9e)plu #in cau(a lip0ei #e con#i.ii 0peciale #e p*0t"a"e 0au #in cau(a p"e.u"ilo" "i#icate ale #epo(it*"ii/ ea e0te o,li-at* #e 0ine0t*t*to" 0* a0i-u"e p*0t"a"ea ,unului+ C:eltuielile #e #epo(ita"e a ,unului 0unt 0upo"tate #e cealalt* pa"te+ O a0e)enea "e-ul* ac.ionea(* #oa" 6n ca(ul 6n ca"e c:eltuielile pent"u #epo(ita"e 0unt "e(ona,ile+ A"ticolul nu 0tipulea(* ca"e&a con#i.ii 0peciale pent"u #epo(itul 6n ca"e u")ea(* 0* $ie p*0t"at* )a"$a+ Ace0ta poate $i at't un #epo(it 0peciali(at/ c't %i un #epo(it -ene"al+ I)po"tant e0te ca ace0ta 0* $ie un #epo(it 6n ca"e )*"$u"ile pot $i p*0t"ate 6n con#i.ii 6n ca"e 0* nu 0e #ete"io"e(e 0au 0* nu #uc* la piei"ea )*"$ii+ Te")enul D#epo(itE t"e,uie #e$init 6n 0en0 la"-/ ca $iin# o"ice loc a#ec&at pent"u p*0t"a"ea ,unu"ilo" #e un anu)it -en+ 5! Alin+ 5!/ ca %i alineatele p"ece#ente/ p"e&e#e #"eptul #e "eten.ie a0up"a ,unului #e c*t"e pa"tea o,li-at* 0* ia )*0u"i #e con0e"&a"e a ,unului p'n* c'n# i 0e &a pl*ti o "eco)pen0* pent"u p*0t"a"e+ Articolul 721. (reptul de "nstrinare a unului. (1) Partea care este o li!at s conserveze unul este "n drept s-l vnd la un pre# convena il, "n cazul "n care cealalt parte ter!iverseaz e-a!erat preluarea lui sau plata c*eltuielilor de conservare, dac a "n$tiin#at cealalt parte despre inten#ia de a vinde. (%) (ac unul este pasi il de pieire sau de alterare (deteriorare) rapid $i dac conservarea lui ar !enera c*eltuieli dispropor#ionale, partea o li!at s-l conserveze "l poate vinde. (3) Partea care a vndut unul remite celeilalte pr#i suma "ncasat avnd dreptul de a re#ine c*eltuielile rezona ile de conservare $i vnzare. 1! P"e(entul a"ticol aco"#* p*".ii o,li-ate 0* con0e"&e(e ,unul #"eptul #e a-l &in#e la un p"e. con&ena,il+ Pe"0oana ca"e e0te o,li-at* 0* con0e"&e(e ,unul e0te 6n #"ept 0* &'n#* )a"$a nu)ai #ac* cealalt* pa"te te"-i&e"0ea(* e9a-e"at p"elua"ea lui 0au plata c:eltuielilo" #e con0e"&a"e+ De a0e)enea/ po0i,ilitatea 6n0t"*in*"ii ,unului e0te con#i.ionat* #e in$o")a"ea celeilalte p*".i cu inten.ia #e a &in#e+ A"ticolul co)entat nu p"e&e#e )o#alitatea #e noti$ica"e/ p"in u")a"e ea poate $i e$ectuat* &e",al 0au 6n $o")* 0c"i0*+ Nu e0te 0tipulat c* e0te nece0a" aco"#ul #e &oin.* al celeilalte p*".i pent"u &in#e"ea ,unului+ Deci/ pa"tea ca"e inten.ionea(* 0* &'n#* ,unul/ #in )o)ent ce a co)unicat celeilalte p*".i inten.ia 0a/ e0te 6n #"ept 0*-l &'n#*+ Poate 0* &'n#* ,unul pe"0oana 6n po0e0ia c*"eia ace0ta 0e a$l*/ cu) e0te #e e9e)plu/ &'n(*to"ul 6n ca(ul p"e&*(ut #e a"t+3?4 1! 0au cu)p*"*to"ul 6n ca(ul 0tipulat #e a"t+3?4 7!+ 8n unele ca(u"i #epo(ita"ea )*"$ii 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+ 3?4 1! poate nece0ita c:eltuieli "i#icate/ a0t$el #epo(ita"ea in$luen.'n# ne-ati& a0up"a p"e.ului )*"$ii+ E0te po0i,il* %i 0itua.ia c'n# pot $i a$ectate inte"e0ele p*".ii ca"e a pl*tit p"e.ul )*"$ii/ t"an0po"tul %i #epo(ita"ea %i ca"e nu-%i poate "e0titui c:eltuielile e$ectuate+ 8nt"-o a0e)enea 0itua.ie/ con0i#e"*) c* e0te ,ine&enit* &in#e"ea )*"$ii #e c*t"e pa"tea ca"e e0te o,li-at* 0* o con0e"&e(e+ 7! Alin+ 7! al a"t+3?1 o,li-* pa"tea ca"e e0te .inut* 0* con0e"&e(e ,unul 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+3?4 alin+ 1! %i 7! 0*-l &'n#*/ #ac*C a! ,unul e0te pa0i,il #e piei"e 0au alte"a"e #ete"io"a"e! "api#* %i ,! con0e"&a"ea lui a" -ene"a c:eltuieli #i0p"opo".ionale+ E0te nece0a" #e 0u,liniat/ c* 6n ace0t ca(/ 0p"e #eo0e,i"e #e alineatul p"ece#ent/ nu e0te &o",a #e un #"ept al p*".ii #a" #e o o,li-a.ie a ace0teia+ Alin+ 7! nu p"e&e#e o,li-a.ia p*".ii ca"e inten.ionea(* 0* &'n#* ,unul 0* noti$ice celeilalte p*".i inten.ia 0a+ Pute) conclu(iona/ c* ea t"e,uie 0* in$o")e(e cealalt* pa"te 6n )*0u"a po0i,ilit*.ilo"+ Dac* nu a a&ut o a0e)enea po0i,ilitate/ ea poate &in#e ,unul %i $*"* a co)unica celeilalte p*".i inten.ia #e &'n(a"e+ 8n 0itua.ia c'n# ,unul e0te pa0i,il #e alte"a"e #ete"io"a"e! "api#*/ un te")en nece0a" pent"u e9pe#ie"ea )*"$ii poate nici 0* nu e9i0te+ 1! 8n ,a(a alin+ 1! pa"tea ca"e a &'n#ut ,unul a"e #"eptul 0* "e.in* c:eltuielile "e(ona,ile #e con0e"&a"e %i &'n(a"e+ Su)a "*)a0* t"e,uie 0* $ie t"an0)i0* celeilalte p*".i+ 8n c:eltuielile 0upo"tate #e pa"tea ca"e a &'n#ut ,unul 0unt inclu0e at't c:eltuielile oca(ionate #e con0e"&a"ea ,unului/ c't %i cele oca(ionate #e &'n(a"e+ 8n p"i)ul ca( ace0tea pot $i/ #e e9e)plu/ plata pent"u #epo(ita"e/ p*0t"a"ea )*"$ii 6n con#i.ii 0peciale etc+ C:eltuielile #e &'n(a"e inclu#/ #e e9e)plu plata co)i0ioanelo" inte")e#ia"ului ca"e a &'n#ut )a"$a/ c:eltuielile pent"u t"an0po"ta"ea )*"$ii la #e0tina.ie 0au ne)i=locit la 0e#iul cu)p*"*to"ului/ unele c:eltuieli a#)ini0t"ati&e etc+

D"eptul #e "eten.ie 6n ca(ul #at nu 0e e9tin#e %i la 0u)ele ca"e nu au $o0t pl*tite #e cu)p*"*to" 6n ,a(a cont"actului ini.ial #e &'n(a"e+ Acea0ta 6n0ea)n*/ c* #ac* pe"0oana ca"e &in#e ,unul 6n co"e0pun#e"e cu p"e&e#e"ile p"e(entului a"ticol/ e0te &'n(*to"ul #in p"i)ul cont"act #e &'n(a"e-cu)p*"a"e/ atunci/ 6n ,a(a alin+ 1! al p"e(entului a"ticol e0te o,li-at/ #up* "ecupe"a"ea c:eltuielilo" 0ale/ 0* "e)it* cu)p*"*to"ului 0u)a "*)a0*+ Articolul 72%. (reptul cumprtorului de a cere e-ecutarea "n natur a o li!a#iilor. Cumprtorul este "n drept s cear e-ecutarea "n natur a o li!a#iilor contractuale, dac o ast'el de cerin# este "ndrept#it pentru pr#i $i pentru protec#ia drepturilor cumprtorului, re'eritoare la unuri unice, la unuri individualizate pentru contractul "n cauz sau la alte unuri pe care cumprtorul nu le poate ac*izi#iona de la alte persoane sau dac aceste ac#iuni de ac*izi#ionare nu au e'ect. E9ecuta"ea o,li-a.iei con0tituie e$ectul ei no")al %i $i"e0c+ E9ecuta"ea 0e $ace #e ,un* &oie 6n o,iectul ei 0peci$ic/ a#ic* e9ecuta"ea 6n natu"* 0au #i"ect*! a o,li-a.iei+ E9ecuta"ea 6n natu"* poate a&ea loc #e ,un* &oie 0au 0ilit+ E9ecuta"ea &olunta"* a o,li-a.iei t"e,uie 0* 0e $ac* la te")enul $i9at %i 6n con#i.iile 0ta,ilite #e p*".i+ No")a co)entat* 0e "e$e"* la e9ecuta"ea 0ilit* 6n natu"* a o,li-a.iilo"+ A0t$el/ #ac* &'n(*to"ul nu e9ecut* #e ,un* &oie o,li-a.ia/ cu)p*"*to"ul poate "ecu"-e la )i=loacele le-ale pent"u a-l 0ili 0*%i e9ecute o,li-a.ia/ a#ic* poate ce"e e9ecuta"ea 0ilit*+ 8n p"incipiu/ e9ecuta"ea 0ilit* 6n natu"* 0e $ace p"in o,li-a"ea &'n(*to"ului 0* e9ecute 6n0u%i o,iectul o,li-a.iei a%a cu) a $o0t 0ta,ilit 6n cont"act+ Cu toate c* 6n ,a(a a"t+2?? cu)p*"*to"ul nu e0te o,li-at 0* accepte o alt* p"e0ta.ie #ec't cea #ato"at*/ 6n ,a(a a"ticolului co)entat el e0te 6n #"ept 0* cea"* e9ecuta"ea 6n natu"* a o,li-a.iilo" #oa" 6n ca(u"ile p"e&a(ute e9p"e0 %i anu)eC c'n# o a0e)enea ce"in.* e0te 6n#"ept*.it* pent"u p*".i %i pent"u p"otec.ia con0u)ato"ului/ "e$e"itoa"e la ,unu"i unice/ la ,unu"i in#i&i#uali(ate pent"u cont"actul 6n cau(* 0au la alte ,unu"i pe ca"e cu)p*"*to"ul nu le poate cu)p*"a #e la alte pe"0oane 0au c:ia" #ac* le poate ac:i(i.iona/ ace0te ac.iuni #e ac:i(i.iona"e nu au e$ect+ Con$o") a"t+7<5 0e con0i#e"* #ete")inat in#i&i#ual ,unul ca"e/ pot"i&it natu"ii 0ale/ 0e in#i&i#uali(ea(* p"in 0e)ne/ 6n0u%i"i ca"acte"i0tice #oa" lui+ D"ept e9e)plu #e ,unu"i in#i&i#ual #ete")inate ne pot 0e"&i unicatele/ o anu)it* ca0*/ un anu)it autotu"i0)+ Dac* p"in cont"act 0au le-e 0unt 0ta,ilite anu)ite penalit*.i pent"u nee9ecuta"ea 0au e9ecuta"ea neco"e0pun(*toa"e a o,li-a.iilo"/ plata penalit*.ilo" nu-l eli,e"ea(* pe &'n(*to" #e e9ecuta"ea o,li-a.iilo" 0ale 6n natu"*+ Pot"i&it a"t+ ;47 1! "epa"a"ea p"e=u#iciului cau(at p"in 6nt'"(ie"e 0au p"in o alt* e9ecuta"e neco"e0pun(*toa"e a o,li-a.iei nu-l eli,e"ea(* pe #e,ito" #e e9ecuta"ea o,li-a.iei 6n natu"*+ E9cep.ie $ace ca(ul 6n ca"e #ato"it* uno" ci"cu)0tan.e o,iecti&e/ c"e#ito"ul pie"#e inte"e0ul pent"u e9ecuta"e+ Con$o") Le-ii Repu,licii Mol#o&a N"+142->V #in 11+41+7441 p"i&in# p"otec.ia con0u)ato"ilo"/ a"t+73 1!/ #ac* &'n(*to"ul 6ncalc* te")enele 0ta,ilite pent"u "e)e#ie"ea/ 6nlocui"ea/ "e0titui"ea cont"a&alo"ii p"o#u0ului 0au "e#uce"ea p"e.ului/ &a pl*ti o penalitate 6n )*"i)e #e 2J #in p"e.ul p"o#u0ului 6n &i-oa"e la #ata e9a)in*"ii "ecla)a.iei con0u)ato"ului pent"u $ieca"e (i o"*/ #ac* te")enul a $o0t 0ta,ilit 6n o"e! #e 6nt'"(ie"e+ Articolul 723. /ermenul de rspundere a vnztorului pentru viciile unului. (1) Cumprtorul are dreptul s "nainteze vnztorului, "ndat ce a descoperit viciile unului nedeclarate de acesta pn la vnzare, preten#ii dar nu mai trziu de termenul sta ilit "n contract. (%) (ac "n contract nu este sta ilit un termen, preten#iile pot 'i "naintate "n cel mult , luni din ziua predrii unului, iar "n privin#a imo ilelor, "n cel mult un an. (3) (ac este imposi il sta ilirea zilei de predare a unului care urmeaz s 'ie "nre!istrat sau dac unul este predat cumprtorului "nainte de "nc*eierea contractului, termenul de "naintare a preten#iilor se calculeaz din ziua "nre!istrrii unului "n modul sta ilit. P"e(entul a"ticol 0ta,ile%te #"eptul cu)p*"*to"ului #e a 6nainta p"eten.ii &'n(*to"ului 6n#at* ce a #e0cope"it &iciile/ 6n0* cu "e0pecta"ea o,li-ato"ie a u")*toa"elo" #ou* ce"in.eC a! &'n(*to"ul/ p'n* la p"e#a"ea )*"$ii nu a anun.at cu)p*"*to"ul #e0p"e e9i0ten.a &iciilo"/ p"in u")a"e cu)p*"*to"ul nu a cuno0cut e9i0ten.a &iciilo"+ 8n ca( cont"a" el pie"#e #"eptul #e a 6nainta p"eten.ii &'n(*to"uluiB ,! 0* nu $ie e9pi"at te")enul 0ta,ilit p"in cont"act pent"u 6nainta"ea p"eten.iilo"+ Dac* 6n cont"act p*".ile nu au 0ta,ilit un te")en pent"u 6nainta"ea p"eten.iilo"/ no")a co)entat* 0ta,ile%te un te")en #e ; luni #in (iua p"e#*"ii ,unului )o,il %i un te")en #e 1 an #in (iua p"e#*"ii ,unu"ilo" i)o,ile+ 8n ca(ul i)po0i,ilit*.ii #ete")in*"ii #atei p"e#*"ii ,unului/ pent"u ,unu"ile ca"e u")ea(* a $i 6n"e-i0t"ate/ p"e(entul a"ticol p"e&e#e c* te")enul #e 6nainta"e a p"eten.iilo" 0e calculea(* #in (iua 6n"e-i0t"*"ii ,unului 6n )o#ul 0ta,ilit+ Dac* ,unu"ile p"e#ate nu t"e,uie 0* $ie 6n"e-i0t"ate/ 6n ca( #e i)po0i,ilitate #e #ete")ina"e a #atei p"e#*"ii ,unului/ acea0ta t"e,uie 0* $ie #e)on0t"at* #e c*t"e pe"0oana inte"e0at*/ a#ic* #e cu)p*"*to"+ El t"e,uie 0* #e)on0t"e(e c* 0e a$l* 6n te")enul 0ta,ilit p"in cont"act 0au le-e pent"u 6nainta"ea p"eten.iilo"+ Articolul 72). /ermenul de "naintare a preten#iilor pentru viciile unului cu termen de !aran#ie.

(1) +n cazul cnd pentru unul vndut este sta ilit un termen de !aran#ie, preten#iile pentru viciile depistate pot 'i "naintate "n acest termen. (%) (ac unul cu termen de !aran#ie a 'ost dat "n posesiunea cumprtorului pn la "nc*eierea contractului $i nu se poate determina data predrii, termenul de "naintare a preten#iilor se calculeaz de la data "nc*eierii contractului, iar dac unul a 'ost transportat, de la data e-pedierii lui la adresa cumprtorului. (3) +n cazul "n care pentru accesorii sunt sta ilite prin contract termene de !aran#ie mai scurte dect pentru unul principal, cumprtorul este "n drept s "nainteze preten#ii re'eritoare la viciile accesoriilor "n perioada de !aran#ie a unului principal. ()) (ac pentru accesorii "n contract sunt sta ilite termene de !aran#ie mai mari dect pentru unul principal, cumprtorul este "n drept s "nainteze preten#ii ce #in de viciile accesoriilor "n perioada de !aran#ie. 1! P"e(entul a"ticol "e-le)entea(* #oa" ca(u"ile 6n ca"e pent"u ,unul &'n#ut e0te 0ta,ilit un te")en #e -a"an.ie+ Te")enul #e -a"an.ie e0te te")enul cont"actual 6n ca"e &'n(*to"ului 6i "e&ine o,li-a.ia 0* "e)e#ie(e pe c:eltuiala p"op"ie #e$ec.iunile 0e)nalate #e cu)p*"*to" 6n co)po"ta)entul ,unului &'n#ut 6n ti)pul utili(*"ii no")ale a ace0tuia %i #ac* #e$ec.iunile 0e)nalate 0unt i"e)e#ia,ile/ 0* 6nlocuia0c* ,unul cu un altul #e acela%i -en a$lat 6n 0ta"e pe"$ect* #e $unc.iona"e+ Te")enul #e -a"an.ie e0te 0ta,ilit pent"u o pe"ioa#* #e ti)p a c*"ei #u"at* &a"ia(* 6n $unc.ie #e natu"a )*"$ii %i 0e e9p"i)* 6n luni/ 0*pt*)'ni 0au (ile+ Dac* pent"u ,unul &'n#ut e0te 0ta,ilit un te")en #e -a"an.ie/ cu)p*"*to"ul poate 6nainta p"eten.ii pent"u &iciile #epi0tate #oa" 6n ace0t te")en+ 8n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+337 1! %i a"t+3?5 7! p*".ile pot 0* 0ta,ilea0c* 6n cont"act pe"ioa#a te")enului #e -a"an.ie+ Dac* 6n cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e lip0e%te o a0e)enea 0tipula.ie/ te")enul #e -a"an.ie 6ncepe 0* cu"-* #in )o)entul p"e#*"ii ,unului #e c*t"e &'n(*to"+ 7! Alin+7 al p"e(entului a"ticol p"e&e#e 0olu.ii pent"u u")*toa"ele #ou* 0itua.iiC a! ,unul a $o0t t"an0)i0 6n po0e0ie cu)p*"*to"ului p'n* la 6nc:eie"ea cont"actului/ ia" #ata p"e#*"ii nu poate $i 0ta,ilit* %i ,! ,unul a $o0t t"an0po"tat+ 8n p"i)a 0itua.ie te")enul #e 6nainta"e a p"eten.iilo" 0e calculea(* #e la #ata 6nc:eie"ii cont"actului+ Atunci c'n# cont"actul 0e 6nc:eie inter praesentes/ #ata pe"$ect*"ii ace0tuia 0e in0e"ea(* 6n con.inutul cont"actului+ Dac* cont"actul e0te 6nc:eiat inter absentes/ 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+;<< 1!/ #ata 6nc:eie"ii cont"actului 0e con0i#e"* )o)entul p"i)i"ii accept*"ii #e c*t"e o$e"tant+ 8n cel #e-al #oilea ca(/ c'n# ,unul a $o0t t"an0po"tat/ te")enul #e 6nainta"e a p"eten.iilo" 0e calculea(* #e la #ata e9pe#ie"ii lui la a#"e0a cu)p*"*to"ului+ 1! At't alin+1 al p"e(entului a"ticol/ c't %i alin+5 al a"t+331 o$e"* p*".ilo" po0i,ilitatea #e a 0ta,ili 6n cont"act te")ene #e -a"an.ie pent"u ,unu"ile acce0o"ii+ Totu%i/ #in p"e&e#e"ile a"t+3?5 "e(ult* c* te")enul #e -a"an.ie pent"u ,unu"ile acce0o"ii t"e,uie 0* $ie cel pu.in e-al cu te")enul #e -a"an.ie 0ta,ilit pent"u ,unul p"incipal+ Dac* 6n cont"act p*".ile au 0ta,ilit pent"u ,unu"ile acce0o"ii te")ene #e -a"an.ie )ai 0cu"te #ec't pent"u ,unul p"incipal/ p"eten.iile "e$e"itoa"e la &iciile acce0o"iilo" &o" putea $i 6naintate #e c*t"e cu)p*"*to" 6n pe"ioa#a #e -a"an.ie a ,unului p"incipal+ Con$o") a"t+7<7 ,unul #e0tinat 6n )o# pe")anent 6nt"e,uin.*"ii econo)ice unui alt ,un p"incipal! %i le-at #e ace0ta p"in #e0tina.ie co)un* e0te un ,un acce0o"iu atat ti)p cat 0ati0$ace acea0t* 6nt"e,uin.a"e+ Toate celelalte ,unu"i 0unt p"incipale+ 5! A"t+335 aco"#* po0i,ilitate p*".ilo" #e a 0ta,ili 6n cont"act te")ene #e -a"an.ie )ai )a"i pent"u ,unu"ile acce0o"ii #ec't pent"u ,unul p"incipal/ cu)p*"*to"ul a&'n# #"eptul 0* 6nainte(e p"eten.ii ce .in #e &iciile acce0o"iilo" 6n pe"ioa#a lo" #e -a"an.ie+

Articolul 725. /ermenul de prescrip#ie pentru ac#iunile privind viciile unului. Poate 'i intentat ac#iune privind viciile unului la termen de un an din data "naintrii preten#iilor, iar dac nu au 'ost "naintate preten#ii sau nu poate 'i sta ilit data "naintrii lor, "n termen de un an din data e-pirrii termenelor sta ilite la art.723 $i 72). No")a co)entat* 0ta,ile%te te")enul #e p"e0c"ip.ie pent"u ac.iunile p"i&in# &iciile ,unului 6n #epen#en.* #e #ou* 0itua.ii .i anu)eC a! c'n# au $o0t 6naintate p"eten.iile+ A0t$el/ #ac* p"eten.iile au $o0t 6naintate/ ac.iunea p"i&in# &iciile ,unului poate $i intentat* 6n te")en #e un an #in #ata 6naint*"ii p"eten.iilo"B ,! c'n# nu au $o0t $o0t 6naintate p"eten.iile 0au au $o0t 6naintate/ #a" nu poate $i 0ta,ilit* #ata 6naint*"ii lo"+ 8n ace0t ca( 0e 0ta,ile%te un te")en #e intenta"e a ac.iunilo" #e un an #in #ata e9pi"*"ii te")elo" 0ta,ilite la a"t+3?1 %i 3?5 &e(i a"ticolele %i co)enta"iul la ele!+ S e c t i u n e a a 7-a RASCUMPARAREA Articolul 72,. (ispozi#ii !enerale cu privire la rscumprare

(ac "n contractul de v"nzare = cumprare v"nztorul $i-a rezervat dreptul de rscumprare, aceasta se 'ace prin declara#ia v"nztorului 'a# de cumprtor c va e-ercita dreptul de rscumprare. (eclara#ia nu necesit 'orma sta ilit pentru contractul de v"nzare- cumprare. V6n(a"ea cu pact #e "*0cu)p*"a"e e0te o &a"ietate a cont"actului #e &6n(a"e F cu)p*"a"e 0upu0* unei con#i.ii "e(oluto"ii e9p"e0e/ ca"e con0t* 6n #"eptul ce %i-l "e(e"&* cu)p*"*to"ul #e-a "elua luc"ul &6n#ut/ "e0tituin# p"e.ul %i c:eltuielile 0upo"tate #e cu)p*"*to" 6nt"-un anu)it te")en+ Re0titui"ea &6n(*to"ului a ,unu"ilo" "*0cu)p*"ate a"e e$ect "et"oacti&/ ac.ion*n# at6t 6n p"i&in.a cu)p*"*to"ului/ ai 0u0ce0o"ilo" lui 6n #"eptu"i/ c6t %i a te".elo" #o,*n#ito"i/ cu e9cep.ia c6n# te".ul #o,*n#ito" in&oc* #o,*n#i"ea #"eptului #e p"op"ietate a0up"a unui ,un i)o,ilia" ! p"in po0e#a"ea lui o anu)it* pe"ioa#* A"t+ 117+ U(ucapiunea i)o,ilia"* ! 0au po0e0ia #e ,un* c"e#in.* 6n )ate"ia ,unu"ilo" )o,ile A"t+ 111 !+ V6n(*to"ul poate ce"e "*0cu)p*"a"ea #e la cu)p*"*to"ul ini.ial/ c6t %i #e la o"ica"e alt cu)p*"*to" )ai #epa"te+ U")ea(* #e )en.ionat c* e0te in#i$e"ent/ #ac* 6n cont"actul #e &6n(a"e a te".ului ac:i(ito" $u0e0e 0au nu p"e&*(ut* clau(a #e "*0cu)p*"a"e 6n $olo0ul &6n(*to"ului p"i)iti&/ cu e9cep.ia &6n(*"ii unui i)o,il/ #eoa"ece cu)p*"*to"ul #e ,un*-c"e#in.*/ ce n-a cuno0cut pactul #e "*0cu)p*"a"e #in cont"actul ini.ial/ e0te p"ote=at #e #i0po(i.ia a"t+ 111+ 8n a$a"* #e &6n(*to"/ "*0cu)p*"a"ea poate $i e9e"citat* #e un ce0iona" pe"0oana c*"eia p"in cont"act i-au $o0t t"an0)i0e #"eptu"ile !/ #e c"e#ito"ii 0*i %i #e )o%tenito"ii 0*i/ $ieca"e )o%tenito" a&*n# #"eptul 0* cea"* "*0cu)p*"a"ea nu)ai 6n ce p"i&e%te cota 0a pa"te+ V6n(a"ea cu pact #e "*0cu)p*"a"e ca "e-ul* o $olo0e0c cei/ ca"e a&*n# ne&oie #e ,ani/ 6%i &6n# ,unu"ile cu inten.ia c* 6n te")enul p"e&*(ut pent"u "*0cu)p*"a"e/ 0* #o,*n#ea0c* 0u)ele nece0a"e pent"u a "e#o,6n#i p"op"ietatea ,unu"ilo" &6n#ute+ Dup* con.inutul %i e$ectele 0u"&enite/ $acultatea #e "*0cu)p*"a"e 0e $olo0e%te ca o )o#alitate #e c"e#it/ 6nt"u ocoli"ea Le-ii cu p"i&i"e la -a= Le-ea 55<->VA7441 !+ Con#i.ia "*0cu)p*"*"ii u")ea(* 6n )o# o,li-ato"iu a $i 0tipulat* 6n cont"actul #e &6n(a"e- cu)p*"a"e+ 8n ca( cont"a" &6n(a"ea 0e con0i#e"* 0i)pl*/ ia" "*0cu)p*"a"ea con0tituie o "e&6n(a"e 6n con#i.iile c*"eia p*".ile u")ea(* 0* ac:ite ta9ele "e0pecti&e #e )uta.ie++ Clau(a #e "*0cu)p*"a"e poate $i 6nt"o#u0* 6n cont"actele #e &6n(a"e-cu)p*"a"e at6t )o,ilia"e c6t %i i)o,ilia"e+ Articolul 727. :oarta accesoriilor 5ev"nztorul este o li!at s predea celui care e-ercit dreptul de rscumprare cu accesoriile lui. unul "mpreun

O,iect al cont"actului #e &6n(a"e-cu)p*"a"e cu pact #e "*0cu)p*"a"e poate $i o"ice ,un ce 6nt"une%te u")*toa"ele con#i.ii - 0* $ie 6n co)e". 6n ci"cuitul ci&il ! / - 0* e9i0te 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actelo"/ 0au 0* poat* e9i0ta 6n &iito"/ - 0* $ie #ete")inat 0au #ete")ina,il/ - 0* $ie licit pe")i0!/ - 0* $ie p"op"ietatea &*n(*to"ului+ D"eptul #e p"op"ietate al &6n(*to"ului a0up"a unui luc"u )o,il 0au i)o,il -ene"ea(* #"eptul 6n tot a0up"a p"o#u0elo" luc"ului/ c*t %i a0up"a uni"ilo" ca acce0o"iu 0u, acce0iune 0e 0u,*n.ele-e uni"ea )ate"ial* a unui luc"u )ai pu.in i)po"tant cu un alt luc"u )ai i)po"tant !/ cu luc"ul 6nt"-un )o# natu"al 0au a"ti$icial++ Ace0t #"ept 0e nu)e%te #"ept #e acce0iune+ Acce0iunea poate $i i)o,ilia"* 0au )o,ilia"*/ #e a0e)enea/ poate $i natu"al* 0au a"ti$icial* e0te e$ectul unui $eno)en natu"al 0t"*in #e &oin.a o)ului/ 0au e$ectul unui $apt al o)ului !/ A"t+ 17?-114 !+ Re0pecti& p*n* la "*0cu)p*"a"e cu)p*"*to"ul e0te p"op"ieta"ul luc"ului/ c6t %i a acce0o"iilo"/ 0u, con#i.ie "e(oluto"ie+ 8nt"uc*t "*0cu)p*"a"ea anulea(* &*n(a"ea/ p*".ile u")ea(* a $i pu0e 6n po(i.ia p"i)iti&* ini.ial* !/ "e&6n(*to"ul $iin# o,li-at 0* p"e#ee ,unul "*0cu)p*"at 6)p"eun* cu acce0o"iile+ Articolul 722. Pre#ul de rscumprare. 5scumprarea se e'ectueaz la pre#ul de vnzare. 5evnztorul este "n drept s cear compensarea c*eltuielilor a'erente unului cumprat p"n la rscumprare, "n cuantum e!al cu cre$terea valorii unului datorit acestor c*eltuieli. (ac unul pe care tre uie s "l restituie a 'ost dotat cu un accesoriu, cumprtorul "l poate re#ine dac nu duneaz unului. At6t cu)p*"a"ea c6t %i "*0cu)p*"a"ea $o")ea(* o 0in-u"* con0i#e"at* c* con0tituie o nou* &*n(a"e &6n(*to"ul ini.ial nu &*n(*"ii/ 6n#eplinit* p"in e$ectul con#i.iei #e "*0cu)p*"a"e+ C*n# 0* ac:ite ta9e noi #e 6n"e-i0t"a"e/ $iin# con0i#e"at p"op"ieta"/ ca %i ope"a.iune++ 8n ace0t 0en0 "*0cu)p*"a"ea nu e0te #e.ine 0tatutul #e cu)p*"*to" !/ ci ca "e(olu.ia 6%i &a "elua luc"ul/ &*n(*to"ul nu &a $i o,li-at cu) nu a" $i &6n#ut luc"ul+

V*n(*to"ul #ac* #o"e%te 0* e9e"cite $acultatea #e "*0cu)p*"a"e u")ea(* 6n te")enul con&enit A"t+ 3<1 ! 0*%i )ani$e0te inten.ia #e a "*0cu)p*"a ,unul $*"* a $ace o o$e"t* "eal* a p"e.ului %i acce0o"iilo" p"e.ului+ 8n con0ecin.* "*0cu)p*"a"ea anulea(* &*n(a"ea/ p*".ile $iin# pu0e 6n po(i.ie ini.ial*/ ca %i cu) nu a" $i cont"actat+ Pent"u ca "*0cu)p*"a"ea 0* $ie 6n#eplinit*/ &*n(*to"ul u")ea(* 0* "e0tituie cu)p*"*to"ului - p"e.ul ac:itat #e cu)p*"*to" #o,*n(ile nu 0e "e0tituie !/ - 0pe(ele %i c:eltuielile cont"actului/ - c:eltuielile 0upo"tate #e cu)p*"*to" 6n u")a p"ote=*"ii luc"ului #e pie"i"e/ #i0t"u-e"e pa".ial* 0au total*/ - alte c:eltuieli utile+ Re&*n(*to"ul e0te 6n #"ept 0* 0olicite "e0titui"ea c:eltuielilo" 0upo"tate a0up"a ,unului cu)p*"at/ 6n )*0u"a 6n ca"e ,unul a $o0t 6),un*t*.it 0au a c"e0cut &aloa"ea lui #ato"it* ace0to" c:eltuieli+ 8n ca( cont"a"/ cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* "e.in* luc"ul p*n* la ac:ita"ea #eplin*+ Articolul 746. 9'ectele dispunerii de un p"n la rscumprare.

(ac, p"n la e-ercitarea dreptului de rscumprare, a dispus de o iectul contractului, cumprtorul este o li!at s "nlture drepturile ter#elor persoane asupra unului. :e consider c revnztorul a dispus de un $i "n cazul "n care unul a 'ost "nstrinat "n cadrul procedurii de e-ecutare silit sau a 'ost "nstrinat de ctre administratorul procesului de insolva ilitate. P6n* la "*0cu)p*"a"e/ cu)p*"*to"ul e0te p"op"ieta"ul luc"ului/ 0u, con#i.ie "e(oluto"ie/ ,ucu"*n#u-0e #e toate at"i,utele #"eptului #e p"op"ietate+ Re0pecti&/ el poate 6n0t"*ina ,unul cu titlu one"o0 ca"e i)plic* anu)ite 0a"cini/ anu)ite o,li-a.ii !/ 0au -"atuit/ poate 0*-l -"e&e(e 0*-l 6nca"ce cu ipoteci/ -a=u"i/ cu c:eltuieli !/ 0*-l 0upun* uno" con#i.ii -"ele Titlul IV/ Capitolul V !/ cu #"eptu"i "eale 6)pot"i&a te".ilo"/ cu con#i.ia c* ace0te #"eptu"i %i acte &o" $i %i ele 0upu0e con#i.iei "e(oluto"ii a "*0cu)p*"*"ii+ Tot o#at* cu)p*"*to"ul poate 0cuti i)o,ilul #e p"i&ile-ii %i ipoteci+ Cu)p*"*to"ul poate c:ia" #i0pune #e luc"u F at6t cont"a a#e&*"atului p"op"ieta"/ c*t %i cont"a celo" ce a" p"etin#e c* au #"eptu"i 0au ipoteci a0up"a luc"ului &*n#ut+ El poate &in#e luc"ul ca al 0*u/ 6n0* cu $acultatea #e "*0cu)p*"a"e+ Pe ,a(a titlului #e #o,*n#ito" el #e.ine #eplina p"op"ietate al luc"ului+ De a0e)eni/ el poate #i0pune cont"a celo" ce p"etin#/ c* au #"eptu"i a0up"a luc"ului/ cu) a" $i 0p"e e9e)plu/ 0e"&itu.i Titlul IV/Capitolul III !+ U")ea(* #e )en.ionat $aptul/ c* &*n(*to"ul/ p"in e$ectul clau(ei #e "*0cu)p*"a"e/ poate $i con0i#e"at ca p"op"ieta" al luc"ului &*n#ut/ 6n0* 0u, con#i.ie 0u0pen0i&* cu #"eptu"i 0u0pen#ate !+ 8n calitate #e p"op"ieta" el e0te 6n #"ept 0* $ac* acte #e #i0po(i.ie a0up"a luc"ului %i 0*-l -"e&e(e cu 0a"cini "eale+ Ace0tea / 6n0*/ nu pot #o,*n#i &"e-o &ali#itate #ec6t e9e"ci.iul $acult*.ii #e "*0cu)p*"a"e cu e$ectul "et"oacti&/ #in (iua con0titui"ii lo" !/ #eoa"ece/ #ac* &*n(*to"ul 6n te")enul 0tipulat nu &a e9e"cita "*0cu)p*"a"ea/ p"op"ietatea con#i.ional* &a #i0p*"ea cu con0oli#a"ea #e$initi&* a titlului cu)p*"*to"ului+ Articolul 741. /ermenul de rscumprare. 5scumprarea poate 'i e-ercitat doar "n termenul stipulat "n contract, care nu poate 'i mai mare de 16 ani pentru terenuri $i de 5 ani pentru alte unuri. Aceste termene nu pot 'i prelun!ite. Le-i0lato"ul a li)itat te")enul 6n ca"e &6n(*to"ul poate e9e"cita $acultatea #e "*0cu)p*"a"e la 14 ani pent"u te"enu"i %i 2 ani pent"u alte ,unu"i #in con0i#e"a.ii #e -a"an.ie a t"an(ac.iilo" %i #e con0oli#a"e a p"op"iet*.ii+ Nu e0te inte"(i0 0* $ie 0ta,ilit un te")en )ai 0cu"t la 6n&oi"ea p*".ilo"+ 8n ca( c* p*".ile au 0tipulat pactul #e "*0cu)p*"a"e $*"* a in#ica &"e-un/ "*0cu)p*"a"ea &a putea $i e9e"citat* ti)p #e 14 ani pent"u te"enu"i %i ti)p #e 2 ani pent"u alte ,unu"i/ te")enul le-al $iin# p"e0upu0+ E #e )en.ionat/ c* te")enul $i9at #e c*t"e p*".i 6n cont"act/ nu )ai poate $i p"elun-it nici #e ele 6n0*%i/ %i nici #e o"-anele a,ilitate =u#icia"e !+ Te")enul con&enit #e c*t"e p*".i pent"u "*0cu)p*"a"e 0e "*$"*n-e a0up"a tutu"o" pe"0oanelo"/ inclu0i& a )ino"ilo"/ cu "e(e"&* pent"u ace%tia a ac.iunii "ecu"0o"ii cont"a tuto"elui ca"e nu a 6n#eplinit 6n te")en "e(ona,il $acultatea "*0cu)p*"*"ii+ Cu"-e"ea te")enului #e "*0cu)p*"a"e e0te 0u0pen#at* p"in ca(u"i e9cep.ionale "*(,oi/ etc !+ S e c t i u n e a a 1-a OPTIUNEA Articolul 74%. 3p#iunea Pr#ile pot conveni asupra dreptului unilateral al cumprtorului de a ac*izi#iona un un p"n la un anumit moment ( op#iunea de cumprare ) sau asupra dreptului v"nztorului de a vinde "n acelea$i

condi#ii un un cumprtorului ( op#iunea de v"nzare). +n privin#a contractelor de op#iune se aplic normele de v"nzare = cumprare dac pr#ile nu convin alt'el. Su, no.iunea #e K op.iune K 0e 0u,6n.ele-e Kp"o)i0iunea #e &6n(a"e-cu)p*"a"e K c*n# e9i0t* con0i).*)*ntul "ecip"oc al &6n(*to"ului %i cu)p*"*to"ului a0up"a o,iectului %i p"e.ului+ Op.iunea poate $i unilate"al* %i ,ilate"al*+ 8n ca(ul p"o)i0iunii #e &6n(a"e/ o pe"0oan* p"i)e%te p"o)i0iunea altei pe"0oane #e a-i &in#e un ,un/ p"op"ietate ai ei/ "e(e"&*n#u-%i #"eptul #e a-%i )ani$e0ta ulte"io"/ 6n pe"ioa#a unui te")en 0ta,ilit/ con0i).*)*ntul 0*u #e a-l cu)p*"a+ E9e)plu+ P"op"ieta"ul unui i)o,il o$e"* i)o,ilul c:i"ia%ului 0p"e cu)p*"a"e la un p"e. 0ta,ilit/ #ac* ulti)ul 6%i &a )ani$e0ta &oin.a #e a-l cu)p*"a+ O p"o)i0iune #e &6n(a"e nu poate p"o#uce e$ectele unei &6n(*"i/ una #int"e p*".i/ 6n ace0t ca(/ $iin# o,li-at* $a.* #e cealalt* 0* &6n#* 6n &iito" un anu)it ,un/ ,ene$icia"ul p"o)i0iunii ,ucu"*n#u-0e #e ale-e"ea #e a cu)p*"a 0au nu ace0t ,un+ 8n ca(ul c*n# ,ene$icia"ul &a )ani$e0ta #o"in.a #e a cu)p*"a ,unul/ ia" p"op"ieta"ul &a "e$u(a &6n(a"ea/ ,ene$icia"ul a"e #"eptul la 6nca0a"ea #e0p*-u,i"ilo" cau(ate pot"i&it "e-ulilo" aplica,ile la nee9ecuta"ea o,li-a.iilo"+ Re0pecti&/ p"o)i0iunea #e &6nua"e e0te un cont"act unilate"al/ c"e6n# o,li-a.ii pent"u una #in p*".i+ Op.iunea poate $i %i ,ilate"al*/ c6n# p*".ile 0e o,li-* "ecip"oc 0* 6nc:eie pe &iito"/ la p"e.ul 0ta,ilit un cont"act #e &6n(a"e F cu)p*"a"e a unui o,iect+ 8n ca(ul c*n# p"o)itentul nu-%i "e0pect* o,li-a.ia %i &in#e luc"ul unei alte pe"0oane/ ,en)e$icia"ul cu)p*"*to" nu poate 0olicita p"e#a"ea luc"ului/ ,ucu"*n#u-0e #e #"eptul la "ecupe"a"ea #e0p*-u,i"ilo" Capitolul V+ E$ectele nee9ecut*"ii o,li-a.iilo" !+ Dac* 6n0* luc"ul 0e )ai a$l* 6n pat"i)oniul &6n(*to"ului/ ,ene$icia"ul- cu)p*"*to" poate ce"e 0* $ie i)pu0 &6n(*to"ul la 6nc:eie"ea cont"actului+ Op.iunea poate $i cu te")enLc6n# o$e"antul e0te o,li-at 0*-%i )en.in* p"o)i0iunea #e &6n(a"e p*n* la 6n#eplini"ea te")enului a"*tat %i $*"* te")en/ c*n# o$e"ta #e &*n(a"e poate $i "et"a0* #up* ti)pul nece0a" pent"u a p"i)i un "*0pun0 c:i,(uit+ 8n ca( #e "et"a-e"e a p"o)i0iunii #e &*n(a"e 6nainte #e 0$*"%itul te")enului F acceptantul e0te 6n #"ept 0* 0olicite 6nca0a"ea pa-u,elo" p"icinuite/ p"o)itentul $iin# .inut #e o o,li-a.ie #e a $ace+ 8n p"actic* e9i0t* %i o alt* $o")* a p"o)i0iunii #e &*n(a"e/ c*n# p"op"ieta"ul unui ,un 0e o,li-* c*/ 6n ca(ul 6n ca"e-l &a &in#e 0*-i aco"#e p"e$e"in.a unei anu)ite pe"0oane la p"e. e-al+ S e c t i u n e a a 5-a DREPTUL DE PREEMTIUNE

Articolul 743. Cumprare "n

aza dreptului de preem#iune.

( 1) /itularul dreptului de preem#iune poate 'ace uz de el "n cazul "n care persoana o li!at "nc*eie cu un ter# contract de vnzare-cumprare. ( %) +n cazul "n care de dreptul de preem#iune ene'iciaz c"teva persoane "mpreun, acest drept poate 'i e-ercitat numai "n comun dac le!ea sau contractul nu prevede alt'el. ( 3 ) (reptul de preem#iune nu este transmisi il $i nu trece prin succesiune dac contractul dintre persoana o li!at $i titularul dreptului de preem#iune nu prevede alt'el. Con.inutul #"eptului #e p"ee).iune con0t* 6n p"i&ile-iul titula"ului #e a $i p"e$e"at 6n calitate #e cu)p*"*to" 6n ca(ul 6n ca"e p"op"ieta"ul te"enului a-"icol #in e9t"a&ilan 0ituat 6n a$a"a 0pa.iului con0t"ui,il al unei localit*.i !/ #o"e%te 0*-l &*n#*+ D"eptul #e p"ee).iune poate $i 0ta,ilit p"in le-e 0au p"in con&en.ia p*".ilo" 6n $a&oa"ea unei pe"0oane $i(ice 0au =u"i#ice/ o"i 6n $a&oa"ea 0tatului+ Ace0t #"ept nu e0te t"an0)i0i,il %i nu t"ece p"in 0u0ce0iune/ #ac* nu e0te p"e&*(ut alt$el++ Dac* #"eptul #e p"ee).iune e0te li)itat la o anu)it* pe"ioa#*/ ace0ta poate $i )o%tenit+ O,iectul #"eptului #e p"ee).iune 6l con0tituie nu)ai te"enu"ile a-"icole #in e9t"a&ilan 0upu0e &*n(*"iicu)p*"*"ii+ Titula"ul #"eptului #e p"ee).iune 0u,iectul acti& ! poate $i o"ice pe"0oan* $i(ic* 0au =u"i#ic*/ ce 6nt"une%te calit*.ile p"e&*(ute #e le-e/ %i anu)e/ pe"0oanele cu 0tatut #e cop"op"ieta"i/ p"op"ieta" &ecin/ a"en#a% %i 0tat 6n o"#inea 0ta,ilit* #e le-e !+ Con.inutul #"eptului #e p"ee).iune con0t* 6n p"i&ile-iul titula"ului #e a $i p"e$e"at 6n calitate #e cu)p*"*to" 6n ca(ul 6n ca"e p"op"ieta"ul te"enului a-"icol #in e9t"a&ilan #o"e%te 0*-l &*n#*+ Su,iectul pa0i& e0te $o")at #in celelalte 0u,iecte #e #"ept+ D"eptul #e p"ee).iune e0te p"e&*(ut #e le-e nu)ai #ac* 6n0t"*ina"ea 0e $ace p"in &*n(a"e-cu)p*"a"e/ nu %i p"in acte cu titlu -"atuit #ona.ie !/ cu ca"acte" aleato"iu "enta &ia-e"*/ cont"actul #e 6nt"e.ine"e ! 0au p"in cont"act #e 0c:i),+ Ca o,iect actul =u"i#ic t"e,uie 0* ai,* t"an0)ite"ea #"eptului #e p"op"ietate a0up"a te"enului nu %i #e()e),"a)entele ei #e0co)pune"ea ! Le-ea nu $ace nici o #i0tinc.ie p"i&ito" la pe"0oana p"op"ieta"ul F &*n(*to"+

Articolul 74). ;oti'icarea cu privire la inten#ia de v"nzare. Persoana o li!at urmeaz s in'ormeze ne"nt"rziat titularul dreptului de preem#iune despre inten#ia sa $i condi#iile v"nzrii. >n'ormarea poate 'i e-ecutat de ter#ul cu care v"nztorul inten#ioneaz s "nc*eie contractul de v"nzare- cumprare. D"eptul #e p"ee).iune e0te un #"ept "eal/ 0u,iecti& ci&il a,0olut/ ca"e u")ea(* a $i "e0pectat nu nu)ai #e titula"ul #"eptului %i #e p*".ile liti-ante/ #a" %i #e alte pe"0oane+ Pot"i&it le-ii/ p"op"ieta"ul unui te"en ce u")ea(* a $i &*n#ut &a 6n%tiin.a A-en.ia #e0p"e inten.ia &*n(*"ii te"enului/ p"ecu) %i cea #e a &in#e te"enul nu)ai cu "e0pecta"ea #"eptului #e p"ee).iune con$o") titula"ilo" 6n o"#inea 0ta,ilit* #e le-e/ %i anu)e/ )ai 6nt*i cop"op"ieta"ul/ apoi p"op"ieta"ul &ecin/ u")ea(* a"en#a%ul %i apoi 0tatul/ in#ic*n# #atele lo"/ a#"e0a 0au 0e#iul+ 8n%tiin.a"ea t"e,uie 0* #ete")ine te"enul ce u")ea(* a $i &*n#ut 0au pa"tea #in te"en ! 0up"a$a.a %i cate-o"ia #e $olo0in.*/ locul un#e e0te 0ituat te"enul/ p"ecu) %i p"e.ul ce"ut+ O$e"ta #e &*n(a"e a te"enului a-"icol 0ituat 6n e9t"a&ilan &a $i 6n"e-i0t"at* la Con0iliul local un#e e0te 0ituat te"enul/ ea $iin# a$i%at* #e 6n#at* 6n 0e#iul P"i)*"iei p"in -"i=a %i 0u, 0e)n*tu"a 0ec"eta"ului ace0tuia+ A-en.ia &a 6ncuno%tiin.a 6n te")en #e 12 (ile pe p"op"ieta"ii %i cop"op"ieta"ii p"e&*(u.i #e le-e/ ca"e 0unt o,li-a.i 0* 0e p"onun.e 6n te")en #e 14 (ile 6n 0c"i0 #e la #ata a$i%*"ii/ 0olicit*n# 6n"e-i0t"a"ea o$e"tei #e cu)p*"a"e la p"i)*"ia "e0pecti&*/ la ca"e 0e &a a"*ta %i p"e.ul o$e"it+ Ace0t te")en e0te &ala,il %i pent"u 0tat ca"e 6%i e9e"cit* #"eptul p"in A-en.ie+ 8ncuno%tiin.a"ea e0te o,li-ato"ie/ "ep"e(ent*n# o o$e"t* #e a cont"acta/ $iin# #e0tinat* unui ce"c #e pe"0one #ete")inat #e le-e+ Dac* titula"ii #"eptului #e p"ee).iune 6n te")en #e 14 (ile nu-%i &o" )ani$e0ta #o"in.a #e a accepta o$e"ta/ #"eptul lo" 0e con0i#e"* 0tin0/ o$e"ta 6%i pie"#e &aloa"ea %i te"enul 0e &in#e li,e"+ Articolul 745. 9-ercitarea dreptului de preem#iune. ( 1 ) (reptul de preem#iune se e-ercit pe calea in'ormrii persoanei o li!ate. ( % ) (up primirea in'orma#iei despre inten#ia de v"nzare, dreptul de preem#iune poate 'i e-ercitat "n termen de o lun "n cazul terenurilor $i "n termen de 16 zile "n cazul altor unuri dac acordul dintre pr#i nu prevede alt'el. ( 3 ) Prin declara#ie 'a# de persoana o li!at, "ntre ea $i persoana "mputernicit se "nc*eie un contract de v"nzare cumprare "n condi#ii sta ilite de persoana o li!at $i de ter#. ( ) ) Persoana o li!at poate cere ca dreptul de preem#iune s se e-tind asupra tuturor unurilor care nu pot 'i separate 'r a 'i dezavanta.ate. ( 5 ) (ac ter#ului i s-a am"nat ac*itarea pre#ului de cumprare, cel care are dreptul de preem#iune poate ene'icia de am"nare dac o'er o !aran#ie pentru suma ce urmeaz a 'i pltit. ( , ) +n cazul "n care o iectul e-ercitrii dreptului de preem#iune este un teren, nu este necesar !aran#ie dac pentru pre#ul de v"nzare a 'ost convenit o ipotec asupra terenului sau dac la pre#ul de cumprare se adau! o datorie pentru care e-ist o ipotec ce !reveaz terenul. Titula"ii #"eptului #e p"ee).iune 0unt o,li-a.i 0* 0e p"onun.e 6n 0c"i0 6n te")en #e o lun* 6n ca(ul te"enu"ilo" %i 14 (ile 6n ca(ul alto" ,unu"i+/ #ac* aco"#ul #int"e p*".i nu p"e&e#e alt$el+/ #e la #ata a$i%*"ii o$e"tei/ 0olicit*n# 6n"e-i0t"a"ea o$e"tei #e cu)p*"a"e la P"i)*"ia "e0pecti&*/ 6n ca"e 0e &a in#ic&a %i p"e.ul o$e"it+ Te")enul 0e "*0$"*n-e %i a0up"a 0tatului+ O#at* cu accepta"ea o$e"tei cont"actul 0e con0i#e"* 6nc:eiat pot"i&it "e-ulilo" aplica,ile 6nc:eie"ii unui cont"act 6nt"e Ka,0en.i K/ pent"u ce e nece0a"/ ca accepta"ea 0* $ie $*cut* $*"* o,iec.iuni 0au "e(e"&e %i co)unicat* A-en.iei p"in inte")e#iul c*"eia 0e e9e"cit* #"eptul #e p"ee).iune+ Dac* o$e"ta a $o0t acceptat*/ cont"actul 0e 6nc:eie 6nt"e &*n(*to" %i to.i acceptan.ii+ 8n ca(/ c*n# titula"ii #"eptului #e p"ee).iune ca"e au acceptat o$e"ta/ $ac pa"te #in cate-o"ii #i$e"ite/ cont"actul 0e con0i#e"* 6nc:eiat cu cei #in cate-o"ia titula"ilo" #"eptului #e p"ee).iune p"e$e"en.ial cop"op"ieta"ii cu #"ept p"e$e"en.ial $a.* #e p"op"ieta"ii &eciniM!+ V6n(*to"ul a"e #"eptul 0* alea-* pe unul #int"e o$e"tan.i+ Dac* p"e.ul o$e"it #e ace%tia nu e0te con&ena,il &6n(*to"ului/ el poate &in#e te"enul o"ic*"ei alte pe"0oane+ P"oce#u"a )en.ionat* 0e con0i#e"* ca un antecont"act/ u")*n# ca p*".ile 0* 0e p"e(inte la nota" pent"u autenti$ica"ea lui+ Articolul 74,. ;ulitatea acordului de neaplicare a dreptului de preem#iune. Acordul dintre persoana o li!at $i ter# este nul dac prin el contractul de v"nzare-cumprare este condi#ionat de nee-ercitarea dreptului de preem#iune sau dac persoana o li!at "$i rezerv dreptul de a rezolvi contractul la e-ercitarea dreptului de preem#iune.

Actul #e 6n0t"*ina"e a te"enului a-"icol #in e9t"a&ilan 6nc:eiat cu 6nc*lca"ea #"eptului #e p"ee).iune p"e&*(ut #e a"t+ 3<1/ 3<5 CC RM nu e0te &ala,il+ Anula"ea poate $i ce"ut* in#i$e"ent #e $aptul/ #ac* cu)p*"*to"ul a cu)p*"at te"enul cu ,un* c"e#in.* 0au "ea-c"e#in.* ne6ncuno%tiin.a"ea A-en.iei #e0p"e inten.ia #e &*n(a"e/ &*n(a"ea te"enului 6nainte #e e9pi"a"ea te")enului p"e&*(ut 0au la un p"e. in$e"io" $a.* #e cel p"e&*(ut 6n o$e"t*/ etc!/ %i cu toate c* titula"ul #"eptului #e p"ee).iune nu e0te pa"te al cont"actului/ al c*"ui anula"e 0e ce"e+ Nulitatea poate $i 0olicitat* %i #e 0ucce0o"ul titula"ului #"eptului ne0ocotit+ Pe"0oanele inte"e0ate pot intenta ac.iunea 6n #ecla"a"ea 0i)ula.iei/ #u,late #e ac.iunea 6n anula"ea cont"actului #e &*n(a"e- cu)p*"a"e/ #ac* &*n(a"ea 0-a e$ectuat p"in 0i)ula.ie #ona.ie/ #ecla"a"ea p"e.ului )ai )a"e 0au )ai )ic #ec*t cel ac:itat 6n "ealitate !+ P"in anula"ea cont"actului #e &*n(a"e-cu)p*"a"e 6nc:eiat cu 6nc*lca"ea #"eptului #e p"ee).iune/ te"enul "eint"* 6n p"op"ietatea &*n(*to"ului cu e$ect "et"oacti&+ Cel #in u")*/ 6n ca( #ac* #o"e%te cu a#e&*"at 0* 6n0t"*ine(e te"enul/ u")ea(* 0* "eia 6nt"ea-a p"oce#u"* 0ta,ilit* #e le-e+ Ac.iunea 6n anula"e 0e p"e0c"ie 6n te")en de trei ani A"t+7;3 !+ Dup* e9pi"a"ea te")enului #e p"e0c"ip.ie a ac.iunii 6n anula"e/ &6n(a"ea 0e con0oli#ea(*/ c:ia" #ac* nu au $o0t "e0pectate 0tipula.iile p"i&ito" la #"eptul #e p"ee).iune+ Sec.iunea a 2-a CUMPNRAREA DE PROBN SAU LA VEDERE Articolul 742. +nc*eierea contractului de vnzare-cumprare de pro sau la vedere (1) +n cazul cumprrii de pro sau la vedere, consim#irea asupra o iectului cumprat este la li era ale!ere a cumprtorului. +n caz de du ii, cumprarea se consider "nc*eiata su condi#ia suspensiv a consim#irii. (%) &nztorul este o li!at s permit cumprtorului s veri'ice o iectul. (3) Pn la realizarea condi#iei prevzute la alin. (1), cumprtorul rspunde de pstrarea o iectului. 1+ Acea0t* 0ec.iune "e-le)entea(* o )o#alitate o 0pecie! a cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e F &'n(a"eacu)p*"a"ea #e p"o,* 0au la &e#e"e+ Re)a"c*)/ c:ia" #in titlul 0ec.iunii/ 0inoni)ia ne$e"icit* utili(at* #e le-iuito"+ 8n opinia noa0t"* e9p"e0ia &'n(a"ea 0au/ "e0pecti&/ cu)p*"a"ea #e p"o,* e0te 0u$icient #e cla"* %i p"eci0*/ $iin# un te")en utili(at $"ec&ent 6n li),a=ul cu"ent+ A" $i $o0t nece0a"* utili(a"ea unui 0inoni) 6n ca(ul unui te")en con$u(/ i)p"eci0 0au p"ea te:nic/ #a" %i 6n acel ca(/ )eni"ea 0inoni)ului a" $i $o0t cla"i$ica"ea 0en0ului p"i)ului te")en+ 8n ca(ul #at/ 6n0*/ c:ia" 0inoni)ul utili(at poate p"o#uce con$u(ie+ Dac* Dcu)p*"a"ea+++ la &e#e"eE ,ene$icia(* #e o "e-le)enta"ea 0pecial*/ #i$e"it* #e &'n(a"ea Dco)un*E/ 6n0ea)n* c* a"e anu)ite pa"ticula"it*.i/ ca"e 6n )o# no")al a"e t"e,ui 0* poat* $i #e#u0e c:ia" #in titlu+ Dac* 0peci$icul ace0tei )o#alit*.i a &'n(*"ii con0t* 6n $aptul c* 0e $ace Dla &e#e"eE/ a" "e(ulta oa"e c* &'n(*"ile o,i%nuite 0e $ac nu la &e#e"e/ pe a0cun0/ cu oc:ii 6nc:i%i etc+O Mai )ult/ #in punct #e &e#e"e 0e)antic/ Da p"o,aE nu e0te cel 0inoni) cu Da &e#eaE/ )ult )ai pot"i&it $iin# &e",ul Da 6nce"caE+ C:ia" #ac* ace0t a0pect pa"e nei)po"tant %i in0i-ni$iant/ totu%i/ 6n p"actic* a" putea #a na%te"e anu)ito" #i$icult*.i+ La $el #e ne$e"icit* ni 0e pa"e %i $o")ula"ea p"i)ului alineatC D8n ca(ul cu)p*"*"ii #e p"o,* 0au la &e#e"e/ consim#irea asupra o iectului cumprat este la li era ale!ere a cumprtorului E+ P"incipiul li,e"t*.ii cont"actuale -a"antea(* #"eptul o"ic*"ui cu)p*"*to" la li,e"a ale-e"e a o,iectului cu)p*"at/ ni)*nui nu-i poate $i i)pu0 0* cu)pe"e un o,iect pe ca"e nu-l #o"e%te+ Ceea ce #o"e%te/ #e $apt/ 0* 0pun* ace0t alineat e0te c*/ 6n ca(ul &'n(*"ilo" #e p"o,*/ #up* p"o,a"ea 0au D&e#e"eaE ,unului/ cu)p*"*to"ul e0te li,e" 0* #ecla"e c* ace0ta 6i con&ine 0au nu+ Acea0t* op.iune nu poate $i cen(u"at* #in e9te"io"/ $iin# la li,e"a ap"ecie"e a cu)p*"*to"ului+ De e9e)plu/ #ac* #o"e0c 0* cu)p*" un co0tu)/ 6nc:ein# o cu)p*"a"e #e p"o,*/ ia" 6n u")a Dp"o,*"iiE lui con0tat c* e0te )*0u"a pot"i&it*/ nu pot $i $o".at #e c*t"e &'n(*to" 0* 6l cu)p*"/ 6nt"uc't Dconsim#irea asupra o iectului cumprat este la li era ale!ere a cumprtorului EP Mai pe"iculoa0*/ 6n0*/ e0te te(a $inal* a alineatuluiC D +n caz de du ii/ cu)p*"a"ea 0e con0i#e"* 6nc:eiat* 0u, con#i.ia 0u0pen0i&* a con0i).i"ii+E Ca"e e0te 0olu.ia 6n ca(ul 6n ca"e nu e9i0t* nici un #u,iuC p*".ile 0tipulea(* $oa"te cla" c* 6nc:eie o &'n(a"e-cu)p*"a"e #e p"o,*O Va $i ace0t cont"act a$ectat #e con#i.ia 0u0pen0i&* a con0i).i"ii #in pa"tea cu)p*"*to"uluiO Citin# ulti)a p"opo(i.ie a alineatului/ &o) $i tenta.i 0* "*0pun#e) c* nu/ 6nt"uc't p"e(u).ia 0e aplic* nu)ai D"n caz de du iiE+ Solu.ia a" $i/ 6n0*/ ilo-ic* %i ne$i"ea0c*/ p"in u")a"e/ con0i#e"*) c* toate cu)p*"*"ile #e p"o,* &o" $i con0i#e"ate 6nc:eiate 0u, con#i.ia 0u0pen0i&* a con0i).i"ii #in pa"tea #e,ito"ului/ u")'n# 0* citi) D6n ca( #e #u,iiE ca D6n lip0* #e 0tipula.ii cont"a"eEP 7+ Con$u(iile continu* %i 6n ca#"ul ace0tui alineatC DV'n(*to"ul e0te o,li-at 0* pe")it* cu)p*"*to"ului 0* veri'ice o,iectulE+ Cont"actul e0te 6nc:eiat D#e p"o,*E/ 6n u")a c*"ei ac.iuni p"o,*"ii/ 6nce"c*"ii! cu)p*"*to"ul &a #ecla"a #ac* 6i con&ine ,unul 0au nu+ Sen0ul &e",ului Da &e"i$icaE nu e0te acela%i/ nici )*ca" 0i)ila" celui #e Da p"o,aE/ a&'n# 0$e"e #i$e"ite+ De e9e)plu/ #ac* #o"e0c 0* p"ocu" un auto)o,il/ 6i &oi veri'ica 0ta"ea te:nic* %i &oi con0tata c* nu a"e p"o,le)e/ #a" #up* ce 6l &oi 6nce"ca pro a!/ 6)i &oi #a 0ea)a c* nu 6)i con&ine/ #e pil#*/ 6nt"uc't con0u)* )ult/ 6i p"ea lent/ 0la,/ inco)o#/ ne6nc*p*to" etc+ pent"u nece0it*.ile )ele+ P"in u")a"e/ &'n(*to"ul &a $i o,li-at nu nu)ai 0* pe")it* cu)p*"*to"ului &e"i$ica"ea o,iectului/ ci 0* pe")it* c:ia" 6nce"ca"ea lui/ nu)ai 6n u")a ace0tei #in u")* ope"a.iuni cu)p*"*to"ul put'n# #eci#e #ac* 6i con&ine luc"ul 0au nu+ 1+ Di0po(i.iile alineatului 1! 0unt o con0ecin.* lo-ic* a celo" #e la alineatul 1!/ $iin# #e o ce"t* utilitate p"actic*+ 8nt"uc't cont"actul 6i a$ectat #e o con#i.ie 0u0pen0i&*/ pendente conditione a#ic* p'n* la 6n#eplini"ea con#i.iei!/ &'n(*to"ul "*)'ne p"op"ieta"ul ,unului/ tot lui "e&enin#u-i %i 0upo"ta"ea "i0cului piei"ii $o"tuite a lui+ Pent"u a #e0cu"a=a cu)p*"*to"ul

ne-li=ent 0au c:ia" #e "ea-c"e#in.* #e a lua ,unul pent"u 6nce"ca"e %i #e a ne-li=a con0e"&a"ea %i p*0t"a"ea lui/ i-a $o0t in0tituit*/ 6n )o# e9p"e0/ o,li-a.ia #e a p*0t"a o,iectul p"i)it #e la cu)p*"*to" p'n* la "eali(a"ea con#i.iei+ Articolul 744. /ermenul de consim#ire (1) Consim#irea pentru un o iect cumprat de pro sau la vedere poate 'i declarat doar "n termenul convenit, iar dac acesta nu a 'ost sta ilit, pn la trecerea unui termen rezona il sta ilit de vnztor. (%) +n cazul "n care o iectul a 'ost dat cumprtorului de pro a sau la vedere $i a e-pirat termenul sta ilit sau, dac nu a 'ost sta ilit, termenul su'icient pentru aprecierea calit#ilor o iectului, tcerea cumprtorului se consider consim#ire. 1+ E0te $i"e0c ca 6nce"ca"ea ,unului #e c*t"e cu)p*"*to" 0* 0e $ac* 6nt"-un te")en li)itat/ a0t$el 6nc't pro area luc"ului 0* nu 0e t"an0$o")e 6n utilizarea lui+ P*".ile 0unt 0u&e"ane 0* 0ta,ilea0c* #e co)un aco"# pe"ioa#a 6n ca"e u")ea(* 0* $ie 6nce"cat ,unul+ Dac* nici un te")en nu a $o0t 0ta,ilit #e co)un aco"#/ &'n(*to"ul &a putea/ lu'n# 6n calcul tipul ,unului/ te:nicitatea lui/ #o)eniul 6n ca"e &a $i utili(at/ nece0it*.ile cu)p*"*to"ului etc+/ 0ta,ili pe cale unilate"al* un te")en "e(ona,il+ V'n(*to"ul e0te pe"0oana cea )ai pot"i&it* pent"u 0ta,ili"ea ace0tui te")en "e(ona,il/ 6nt"uc't/ pe #e o pa"te/ &a a&ea -"i=* 0* $ie 0u$icient #e 0cu"t/ e&it'n# utili(a"ea ,unului 0*u/ ia" pe #e alt* pa"te/ &a a&ea -"i=* ca te")enul 0* $ie 0u$icient 0au/ cu) 0pune le-ea F "e(ona,il/ un te")en p"ea 0cu"t a" #e0cu"a=a cu)p*"*to"ul 0* accepte continua"ea "ela.iei lo" cont"actuale+ 7+ Dac* cu)p*"*to"ul nu 0e )ani$e0t* nici 6nt"-un $el #up* e9pi"a"ea te")enului/ con&en.ional 0au 0ta,ilit #e c*t"e &'n(*to"/ con#i.ia &a $i con0i#e"at* 6n#eplinit*+ Solu.ia e0te 6n aco"# cu 0t"uctu"a ace0tui tip #e &'n(a"e/ $iin# o )*0u"* pot"i&it* #e p"otec.ie a inte"e0elo" &'n(*to"ului+ Acea0t* #i0po(i.ie e0te co"elat* cu cea #e la a"t+ 74? Forma actului juridic, alin+ 5!/ ca"e enun.* "e-ula "eite"at* %i #e(&oltat* #e alin+ 1! al a"t+ ;<5 cceptarea ofertei! con$o") c*"eia t*ce"ea nu &alo"ea(* con0i).*)'nt/ 6n a$a"* #e ca(u"ile e9p"e0 p"e&*(ute #e le-e 0au #e con&en.ia p*".ilo"+ A"t+ 3<< e0te unul #int"e ca(u"ile 6n ca"e le-ea p"e&e#e e9p"e0 ace0t luc"u a 0e &e#ea %i a"t+ 1411 cceptarea mandatului!/ cu toate c* 6n ca(ul #at nu ne con$"unt*) cu o t*ce"e p"op"iu-(i0* ci/ p"actic/ cu ne6n#eplini"ea unei o,li-a.ii #e a 6nce"ca ,unul %i #e a a#uce "e(ultatul la cuno%tin.a &'n(*to"ului 6n te")enul p"e0ta,ilit+ Sec.iunea a ;-a VQNZAREA DREPTURILOR LITIGIOASE Articolul 266. (reptul liti!ios ?n drept este liti!ios "n cazul "n care este incert, contestat sau contesta il de de itor sau "n cazul "n care a 'ost intentata o ac#iune ori se poate prezuma c ac#iunea va 'i necesara. Acea0t* 0ec.iune "e-le)entea(* o alt* )o#alitate #e &'n(a"eC &'n(a"ea #"eptu"ilo" liti-ioa0e+ Dup* cu) e0te %i $i"e0c/ pent"u a contu"a cu e9actitate 0$e"a ace0to" tipu"i #e &'n(*"i/ p"e(enta 0ec.iune 6ncepe cu #e$ini"ea #"eptului liti-io0+ C:ia" #ac* e0te o t"a#uce"e $i#el* a a"t+ 13?7 a Co#ului ci&il #in RuS,ec Un #"oit e0t liti-ieu9 lo"0TuUil e0t ince"tain/ #i0putS ou 0u0cepti,le #e #i0pute pa" le #S,iteu"/ Tue lUaction 0oit intentSe ou TuUil V ait lieu #e p"S0u)e" TuUelle 0e"a nSce00ai"e!/ con0i#e"*) c* ace0t te9t/ co"o,o"at ce cele #ou* a"ticole ce-l u")ea(* a" putea #a na%te"e uno" 0itua.ii #i$icil #e "e(ol&at 6n p"actic*+ (reptul liti!ios+ D"eptul liti-io0 p"e0upune/ a%a #up* cu) ne in#ic* c:ia" #enu)i"ea/ un liti-iu+ Le-iuito"ul a optat pent"u cea )ai la"-* accep.iune a te")enului Dliti-io0E atunci c'n# a $o")ulat #e$ini.ia =u"i#ic* a #"eptului liti-io0+ DUn #"ept e0te liti-io0 6n ca(ul 6n ca"e e0te incert+++E+ Dincolo #e $aptul c* teo"ia -ene"al* a #"eptului nu cunoa%te cla0i$ica"ea #"ept ce"t F #"ept ince"t %i nu 0unt cuno0cute cu e9actitate ci"cu)0tan.ele 6n ca"e un #"ept a" putea $i catalo-at #"ept Dince"tE #e alt$el/ nici co#ul #e p"oce#u"* ci&il* nu utili(ea(* ace0te no.iuni!/ con0i#e"*) c* 0$e"a te")enului Dliti-io0E e0te pute"nic %i/ 6nt"uc't&a/ a"ti$icial #ilatat*/ 6nt"uc't un #"ept a" putea $i ince"t %i 6n acela%i ti)p 6n a$a"a o"ic*"ui liti-iu+ Alt$el 0pu0/ ne pute) i)a-ina e9i0ten.a unui #"ept Dince"tE neliti-io0/ a#ic* un #"ept cu p"i&i"e la ca"e nu e9i0t* nici o conte0ta.ie =u#icia"*+ DUn #"ept e0te liti-io0 6n ca(ul 6n ca"e e0te+++/ contestat sau contesta il de de itor +++E+ Anali('n# 6n an0a),lu te9tul ace0tui a"ticol/ a=un-e) la conclu(ia c* le-iuito"ul a"e 6n &e#e"e o conte0ta.ie e9t"a=u#icia"* a #"eptului/ 6nt"uc't 6n continua"e 0e ocup* %i #e ca(ul 6n ca"e #"eptul e0te conte0tat =u#icia"+ Ii #e acea0t* #at* 0unt a#u0e 6n 0$e"a te")enului Dliti-io0E ele)ente 0t"*ine unui #i$e"en# =u#icia"/ a=un-'n#u-0e/ 6nt"-un $el/ la 0olu.ia Dun #"ept e0te liti-io0+++ c:ia" #ac* nu e0te liti-io0E+ Ba c:ia" )ai )ult/ te9tul 0tatuea(* c* Dun #"ept e0te liti-io0 6n ca(ul 6n ca"e e0te+++/ contesta il.++E+ P"in u")a"e un #"ept poate $i con0i#e"at liti-io0 6n a$a"a o"ic*"ui liti-iu/ 6n a$a"a c:ia" %i a unei conte0ta.ii e9t"a=u#icia"e/ nu)ai 6n ,a(a $aptului c* 6n &iito" a" putea $i conte0tat #e c*t"e #e,ito"/ ia" acea0t* e&entual* conte0ta.ie 6l poate t"an0$o")a/ 0au )ai p"eci0 6l t"an0$o")*/ 6n oc:ii le-ii/ 6nt"-un #"ept liti-io0+ Dac* Dince"titu#ineaE #"eptului &i(a at't #"eptu"ile "eale c't %i #"eptu"ile #e c"ean.*/ le-ea ne$*c'n# nici o #i0tinc.ie 6nt"e ele/ 6n ipote(a #"eptului Dconte0tat 0au conte0ta,ilE le-ea &i(ea(*/ p"in ipote(*/ nu)ai #"eptu"ile #e c"ean.*/ 6nt"uc't nu)ai conte0ta.ia intentat* 0au intenta,il* #e c*t"e de itor poate #uce la cali$ica"ea acelui #"ept ca %i Dliti-io0E+ Nu ne pute) #a 0ea)a ca"e e0te "a.iunea ace0tei "e0t"ic.ii+ Un #"ept #e c"ean.* p"i&it ca latu"* acti&* a "apo"tului o,li-a.ional!

poate $i conte0tat %i #e c*t"e c"e#ito"/ #ac* nu 0u, a0pectul e9i0ten.ei 0ale ca( 6n ca"e nu a" a&ea inte"e0!/ cel pu.in 0u, a0pectul 6ntin#e"ii 0ale+ Apoi/ #e ce 0unt e9ceptate #"eptu"ile "ealeO DUn #"ept e0te liti-io0+++ 6n ca(ul 6n ca"e a $o0t intentat o ac#iune o"i se poate prezuma c ac#iunea va 'i necesarE+ Dac* 6n le-*tu"* cu un #"ept a $o0t intentat* o ac.iune p"e0upun'n# c* le-iuito"ul a &i(at o ac.iune =u#icia"*! ace0t #"ept e0te unul liti-io0+ Anu)ite 0e)ne #e 6nt"e,a"e "i#ic*/ 6n0*/ ulti)a te(* a ace0tui te9t #e le-e F D+++o"i 0e poate p"e(u)a c* ac.iunea &a $i nece0a"*E+ Cine &a p"e(u)a c* ac.iunea &a $i nece0a"*C p*".ile/ c"e#ito"ul/ #e,ito"ul/ =u#ec*to"ul etc+O Ce $el #e p"e(u).ie &a $i acea0taO Va putea $i "*0tu"nat*/ p"o,'n#u-0e c* ac.iunea nu &a $i nece0a"*/ c'n# &a putea $i "*0tu"nat*/ #e c*t"e cine &a putea $i "*0tu"nat*O A,o"#a"ea cu at'ta la"-:e.e a #e$ini"ii #"eptului liti-io0 #e c*t"e le-iuito" t"e,uie p"i&it* cu "eticen.* #e c*t"e p"actician/ lui "e&enin#u-i 0a"cina #elicat* #e a inte"p"eta "e0t"icti& ace0te #i0po(i.ii+ 8n ca( cont"a"/ con$o") ace0tei #e$ini.ii/ p"actic/ o"ice #"ept e0te Dliti-io0E+ Un #"ept ince"t e0te liti-io0/ un #"ept conte0tat e9t"a=u#icia" e0te liti-io0/ un #"ept conte0ta,il 6n &iito" e0te #e=a liti-io0 6n p"e(ent p"in 0i)plul $apt c* &a putea $i conte0tat/ %i/ 6n $ine/ un #"ept e0te liti-io0 #ac* cine&a p"e(u)* c* 6n &iito" ace0t #"ept &a $i conte0tat pe calea unei ac.iuni =u#icia"e+ Inte"p"et'n# a0t$el acea0t* #e$ini.ie/ 0-a" a=un-e la con0ecin.e -"a&e %i ne#o"ite+ Dint"-o c:e0tiune/ 6n p"incipiu/ o,iecti&* F un #"ept e0te liti-io0 #ac* e0te conte0tat 6n ca#"ul unui liti-iu/ cali$ica"ea #"eptului ca %i liti-io0 0-a" t"an0$o")a 6nt"-o c:e0tiune 0u,iecti&*+ O"icine a" a&ea un inte"e0/ a" putea t"an0$o")a un #"ept pu" %i 0i)plu 6nt"-unul liti-io0 p"in una #int"e )eto#ele pu0e la #i0po(i.ie cu -ene"o(itate #e c*t"e le-iuito"+ A&'n# 6n &e#e"e a"ticolele ce u")ea(*/ con0i#e"*) c* ace0t luc"u nu poate $i acceptat+ Con0i#e"*) c*/ 6n ciu#a unei apa"ente li,e"t*.i 6n cali$ica"ea #"eptului ca %i liti-io0/ luc"u"ile nu 0tau c:ia" a%a/ inte"p"etul t"e,uin# 0* inte"p"ete(e "e0t"icti& ace0te #i0po(i.ii+ Le-iuito"ul a #o"it 0* inclu#* 6n 0$e"a Dliti-ioa0*E nu #oa" conte0ta.iile =u#icia"e p"op"iu-(i0e/ ci %i acele cau(e ca"e -ene"ea(* 0au 0unt ec:i&alente ace0to" conte0ta.ii/ a&'n# un poten.ial liti-io0 "i#icat+ Toate ace0te cau(e 0au 0itua.ii 6n ca"e 0e a$l* un #"ept -"a&itea(*/ p"in u")a"e/ 6n =u"ul no.iunii #e Dliti-iuE 6n accep.iunea "e0t"'n0*!/ $iin# inte"p"etate p"in p"i0)a po0i,ilit*.ii #eclan%*"ii i)inente a ace0tuia+ A0t$el/ nu o"ice ince"titu#ine &a cali$ica #"eptul ca %i liti-io0/ ci nu)ai una ca"e &a -ene"a un liti-iu+ Conte0ta"ea i)inent* a unui #"ept/ #ato"it* #i0en0iunilo" #e=a e9i0tente/ 6i &a a#uce cali$icati&ul #e liti-io0 c:ia" 6naintea p"o#uce"ii liti-iului/ e9i0ten.a c*"uia poate $i 6nc* #e pe acu) p"e(u)at*+ 8n toate ace0te ca(u"i -e")enii liti-iului t"e,uie 0* $ie #e=a e9i0ten.i la )o)entul 6n ca"e inte"p"etul cali$ic* #"eptul ca %i liti-io0/ 0i)pla e&entualitate a apa"i.iei lo" 6n &iito" ne$iin# 0u$icient*+ Articolul 261. >nterdic#ia de a do ndi drepturi liti!ioase @udectorii, avoca#ii, notarii, procurorii $i e-ecutorii .udectore$ti nu pot do ndi drepturi liti!ioase su sanc#iunea nulit#ii a solute. Ace0t a"ticol pune 6n e&i#en.* nece0itatea unei inte"p"et*"i "e0t"icti&e a #e$ini.iei #in a"ticolul p"ece#ent+ Dac* a) con0i#e"a/ con$o") a"ticolului ante"io"/ c* o"ice #"ept poate $i con0i#e"at liti-io0/ titlul ace0tui a"ticol a" putea $i citit la $el #e ,ine DInte"#ic.ia #e a #o,'n#i #"eptu"iE+ D"ept u")a"e/ p"in a#opta"ea ace0tei no")e/ le-ea a" $i in0tituit o cate-o"ie #e pe"0oane #e0tul #e &a0t*C =u#ec*to"i/ a&oca.i/ nota"i/ p"ocu"o"i %i e9ecuto"i =u#ec*to"e%ti ca"e nu a" putea #o,'n#i #"eptu"i 0u, 0anc.iunea nulit*.ii a,0olute+ O 0olu.ie ca"e/ ,ine6n.ele0/ nu poate $i "e.inut*+ Nu)ai o inte"p"eta"ea "e0t"icti&* a D#"eptuluiE liti-io0 a" putea =u0ti$ica acea0t* no")*+ Totu%i/ %i 6n ace0te con#i.ii nece0itatea unei #i0po(i.ii #e ace0t $el 6n ca#"ul co#ului ci&il e0te #i0cuta,il*+ Toate cate-o"iile #e p"o$e0iuni =u"i#ice ca"e apa" enu)e"ate 6n ace0t te9t ,ene$icia(* #e le-i o"-anice #e o"-ani(a"e/ $unc.ionea(* #up* 0tatute p"op"ii/ au co#u"i #eontolo-ice etc+ ca"e/ #up* p*"e"ea noa0t"*/ 0unt )ai 6n )*0u"* 0* p"e&in* o con#uit* #e ace0t $el #ec't o incapacitate #e a cu)p*"a/ "e-le)entat* #e co#ul ci&il+ De a0e)enea/ ni 0e pa" -"a&e p"e(u).iile 0au "a.iunile ca"e au 0tat la ,a(a ace0tei incapacit*.i+ Con0i#e"'n#u-0e c* anu)ite pe"0oane a" putea a&ea o anu)it* in$luen.* 6n 0olu.iona"ea unui #"ept liti-io0 pe ca"e/ p"o,a,il/ l-a cu)p*"at la un p"e. net in$e"io" &alo"ii #"eptului! p"in e9e"cita"ea $unc.iei pe ca"e o ocup* 0au p"in anu)ite p"e0iuni pe ca"e le poate e9e"cita #ato"it* 0itua.iei #e ca"e 0e ,ucu"*/ le-iuito"ul le inte"(ice ac:i(i.iona"ea #e #"eptu"i liti-ioa0e+ Teo"etic/ Co#ul ci&il in0tituie o p"e(u).ie -ene"al* #e Dco"up.ie 0au co"upti,ilitateE a tutu"o" celo" ca"e e9e"cit* $unc.ii ce .in #e 0$e"a =u"i#ic*/ ia" p"in a"t+ ?41 0olu.ionea(* acea0t* p"o,le)* p"in inte"#ic.ia #e a #o,'n#i #"eptu"i liti-ioa0e 0u, 0anc.iunea nulit*.ii a,0olute+ Alt$el nu ne pute) e9plica inte"#ic.ia i)pu0* unui e9ecuto" =u#ec*to"e0c p"o&incial/ 0* 0pune)/ #in cel )ai 6n#ep*"tat punct no"#ic al .*"ii/ #e a cu)p*"a un #"ept liti-io0 6n cel )ai 0u#ic punct al .*"ii+ S* $ie at't #e )a"e in$luen.a acelui e9ecuto" %i pe"icolul #e a $ace p"e0iuni a0up"a )a-i0t"a.ilo"/ p"ocu"o"ilo"/ a&oca.ilo" #e la 0u#/ 6nc't le-ea 6i "e$u(* #"eptul #e a cu)p*"a acel #"ept c:ia" #ac* liti-io0!/ "e0t"'n-'n#u-i a0t$el capacitatea #e $olo0in.*O E0te a#e&*"at c* acea0t* inte"#ic.ie 0e "e-*0e%te %i 6n alte le-i0la.ii a"ticolul 6n cau(* $iin#/ #e $apt/ o t"a#uce"e ap"o9i)ati& e9act* a te9tului a"t+ 13?1 a co#ului ci&il #in RuS,ec!/ 6n0*/ 0p"e #eo0e,i"e #e cea )ol#o&enea0c* $ie e0te "e0t"'n0* #in punct #e &e#e"e te"ito"ial a"ia 6n ca"e pe"0oanele &i(ate nu pot 0* ac:i(i.ione(e #"eptu"i liti-ioa0e nici pe"0onal/ nici p"in inte"pune"e #e pe"0oane/ $ie e0te "e0t"'n0* 0$e"a actelo" =u"i#ice p"in ca"e ace0te cate-o"ii #e pe"0oane nu pot #o,'n#i #"eptu"i liti-ioa0e+ De pil#*/ co#u"ile $"ance( %i "o)'n a#opt* o "e0t"'n-e"e te"ito"ial* e9plica,il #ac* co)pa"*) 0up"a$a.a te"ito"iilo" 6n cau(*!/ ia" co#ul #in RuS,ec inte"(ice nu)ai #o,'n#i"ea #"eptu"ilo" liti-ioa0e p"in &'n(a"ecu)p*"a"e Le0 =u-e0/ a&ocat0/ notai"e0 et o$$icie"0 #e =u0tice ne peu&ent 0e po"te" acTuS"eu"0 #e #"oit0 liti-ieu9/ 0ou0 peine #e nullitA a solue de la vente. ! 8n co#ul no0t"u/ nu e9i0t* nici o "e0t"ic.ie te"ito"ial*/ nici o li)ita"e a actelo"/ #in te9tul a"t+ ?41 $iin# eli)inat* p"e&e#e"ea e9p"e0* a co#ului p"o&inciei cana#iene/ p"ecu) c* 0anc.iunea o "ep"e(int* nulitatea a,0olut*

a vnzrii+ A0t$el/ 0u, i)pe"iul p"e(entului co#/ cate-o"iile p"o$e0ionale &i(ate nu &o" putea #o,'n#i #"eptu"i liti-ioa0e 0u, nici o $o")* acte =u"i#ice one"oa0e 0au -"atuite/ 6nc:eiate 6nt"e &ii 0au mortis causa! 0u, 0anc.iunea nulit*.ii a,0olute+ Articolul 26%. (reptul de itorului de a se eli era (1) +n cazul "n care un drept liti!ios a 'ost vndut, cel de la care se reclama este eli erat dac plte$te cumprtorului pre#ul vnzrii, c*eltuielile de vnzare $i do nda pentru pre# $i pentru c*eltuielile de vnzare calculat de la data cnd pre#ul $i c*eltuielile au 'ost pltite. (%) (reptul stipulat la alin.(1) nu poate 'i e-ercitat "n cazul "n care vnzarea este 'cut 'a# de un creditor pentru a i se plti ceea ce i se datoreaz, 'a# de un coproprietar sau 'a# de un mo$tenitor al unului care este o iectul dreptului liti!ios $i nici "n rela#iile dintre comercian#i. (e asemenea, nu poate 'i e-ercitat dreptul dac e-ist o *otrre .udectoreasc prin care se con'irm dreptul liti!ios sau dac acest drept a 'ost sta ilit $i liti!iul este pre!tit pentru a 'i .udecat. 1+ a! DD"eptul #e,ito"ului #e a 0e eli,e"aE/ cuno0cut %i 0u, #enu)i"ea )ai te:nic* #e "et"act liti-io0/ 6n $o")a 6n ca"e apa"e %i 6n ace0t co#/ e0te o c"ea.ie a Co#ului Napoleon/ #in ca"e a $o0t p"eluat/ p"actic $*"* )o#i$ic*"i $iin#/ 6n p"incipiu/ t"a#u0! %i #e alte co#u"i+ P"in $ilie"a co#ului #in RuS,ec a"t+ ?47 "ep"e(int* %i el o t"a#uce"e ap"oape $i#el* a a"t+ 13?5 a co#ului )en.ionat! acea0t* "e-le)enta"e a a=un0 %i 6n co#ul ci&il al Repu,licii Mol#o&a+ ,! Acea0t* in0titu.ie a $o0t cont"o&e"0at* 6nc* #e la o"i-ini/ $iin# -"a& c"iticat* %i co),*tut* #e #oct"ina $"ance(* %i nu nu)ai! 6nc* #e la 6nceputul 0ecolului >I>+ Au $o0t atacate at't $un#a)entele ei c't %i )o#ul 6n ca"e e0te conceput*+ Ret"actul liti-io0 e0te un #"ept pote0tati& cla0ic a 0e &e#ea co)enta"iul a"ticolului 2;2 %i St+ Valo"V/ !a potestativite dans les relations contracuelles/ P"e00e0 Uni&e"0itai"e0 DW Ai9-Ma"0eille/ 1<<<!/ ca"e con$e"* #e,ito"ului unui #"ept liti-io0/ &'n#ut #e c*t"e titula"ul 0*u/ 0* 0e eli,e"e(e #e ce0iona"/ nu)*"'n#u-i p"e.ul &'n(*"ii/ c:eltuielile $*cute cu &'n(a"ea %i #o,'n#a p"e.ului %i c:eltuielilo" calculat* #in )o)entul &'n(*"ii p'n* 6n )o)entul in&oc*"ii "et"actului+ Ace0t #"ept al #e,ito"ului ce#at int"* 6n con$lict cu unele p"incipii #e #"eptC p"incipiul li,e"t*.ii cont"actuale/ p"incipiul -a"ant*"ii p"op"iet*.ii/ $iin# cali$icat #e #oct"in* ca o $o")* #e e9p"op"ie"e p"i&at*/ ia" "ecent/ 6n unele le-i0la.ii/ 0-a pu0 6n #i0cu.ie c:ia" con0titu.ionalitatea ace0tei in0titu.ii Cu"tea Con0titu.ional* a Ro)'niei a "e0pin0 e9cep.ia #e necon0titu.ionalitate!+ Conceput ca un )i=loc #e #e0cu"a=a"e a 0peculei cu #"eptu"i liti-ioa0e %i o )o#alitate #e a te")ina )ai "epe#e 6n Co#ul ci&il #in RuS,ec %i al Repu,licii Mol#o&a/ uneo"i/ c:ia" 6nainte #e a 0e na%te! p"oce0ele/ a e%uat 0u, a),ele a0pecte+ Dato"it* )o#ului 6n ca"e e0te "e-le)entat/ pot $i u%o" elu#ate #i0po(i.iile cu p"i&i"e la "et"act/ ia" 0tin-e"ea )ai "api#* a unui p"oce0/ #e cele )ai )ulte o"i 0e a$la la o"i-inea #e)a"*"ii alto" p"oce0e/ )ult )ai co)ple9e %i )ai co)plicate+ De a0e)enea/ 0-a "e)a"cat c* nici po(i.ia #e,ito"ului/ ca"e e0te p"ote=at %i $a&o"i(at p"in aco"#a"ea #"eptului #e "et"acta"e/ nu e0te i"ep"o%a,il*/ #e0eo"i a&'n# la ,a(a p"op"ia 0a culp* 0au ne-li=en.*+ Dac* #e,ito"ul a $o0t #ili-ent %i %i-a p"econ0tituit )i=loace #e p"o,* nu &a a&ea un p"ea )a"e inte"e0 6n in&oca"ea "et"actului/ 6nt"uc't poate c'%ti-a p"oce0ul/ in#i$e"ent c* e0te pu"tat #e ce#ent 0au ce0iona"+ Dac*/ 6n0*/ #in culp* 0au ne-li=en.*/ nu a"e la #i0po(i.ie )i=loace =u"i#ice 0oli#e pent"u a c'%ti-a p"oce0ul/ &a a&ea tot inte"e0ul 0* in&oce "et"actul liti-io0/ 0tin-'n#/ pe #e o pa"te p"oce0ul/ ia" pe #e alt* pa"te ac:it'n# nu)ai 0u)ele e$ecti& pl*tite #e ce0iona"/ nu &aloa"ea no)inal* a c"ean.ei+ c! Di0cut'n# &iciile #e concep.ie/ pute) "e)a"ca c* "et"actul liti-io0 poate $i e9e"citat/ #ac* e 0* ne con#uce) #up* titlul a"ticolului/ nu)ai #ac* #"eptul liti-io0 e0te un #"ept #e c"ean.*+ Acea0ta 6nt"uc't/ 6n ca(ul #"eptu"ilo" "eale nu a&e) un de itor ca"e 0* $ie o,li-at #i"ect $a.* #e titula"ul #"eptului #e p"op"ietate 0au altui #"ept "eal/ ci a&e) 0u)a tutu"o" celo"lal.i pa"ticipan.i la "apo"tu"ile =u"i#ice c*"o"a le incu),* o o,li-a.ie pa0i&* -ene"al* #e a nu $ace ni)ic ca"e 0* a#uc* atin-e"e #"eptului "eal+ 8nt"uc't a"t+ ?47 con$e"* #"eptul #e a 0e li,e"a nu)ai de itorului/ "e(ult* c* ace0t apana= 6i apa".ine nu)ai 0u,iectului pa0i& #in ca#"ul unui #"ept #e c"ean.*+ Nici c"e#ito"ul %i nici titula"ul unui #"ept "eal nu a" putea 0* 0e p"e&ale(e #e #"eptul "e-le)entat #e a"t+ ?47+ Alineatul 1! con$i")* e9clu#e"ea titula"ilo" #"eptu"ilo" "eale #e 0u, inci#en.a a"t+ ?47+ Nu)ai Dcel #e la ca"e 0e "ecla)*E/ a#ic* de itorul e0te eli,e"at #ac* pl*te%te cu)p*"*to"ului p"e.ul &'n(*"ii etc+ Con$o") alineatului 7!/ #in inte"p"eta"ea e9cep.iilo" enun.ate/ "e)a"c*) c*/ %i 6n ca(ul 6n0t"*in*"ii uno" #"eptu"i "eale poate $i in&ocat "et"actul liti-io0/ #ac* nu ne a$l*) 6n c')pul #e aplica"e a e9cep.iilo" a)intite+ 7+ A)'n'n# un pic p"o,le)a #"eptu"ilo" "eale/ alineatul 7! p"e&e#e c* nici #e,ito"ii nu pot e9e"cita ace0t #"ept 6n anu)ite 0itua.ii+ Le-iuito"ul a #o"it 0* 0tope(e 0au cel pu.in 0* #e0cu"a=e(e co)e".ul cu #"eptu"i liti-ioa0e/ ca"e e"au p"ocu"ate #e anu)ite pe"0oane in$luente c*)*ta"i/ a&oca.i/ )a-i0t"a.i etc+! la p"e.u"i #e"i(o"ii/ &alo"i$icate cu 0ucce0 6n =u0ti.ie %i "eali(ate la &alo"ile no)inale+ Specula cu #"eptu"i liti-ioa0e $iin# .inta le-iuito"ului/ e"a $i"e0c 0* $ie e9ceptate 0itua.iile 6n ca"e acea0t* inten.ie 0peculati&* lip0e%te/ t"an0$e"ul #"eptului liti-io0 a&'n# la ,a(* alte "e0o"tu"i+ a! A0t$el/ ei 0e nu &o" putea eli,e"a/ #ac* c"e#ito"ul &in#e #"eptul liti-io0 unui c"e#ito" #e-al 0*u pent"u a 0tin-e #ato"ia+ Ce#a"ea #"eptului liti-io0 unui c"e#ito" al ce#entului pent"u 0tin-e"ea #ato"iei nu a"e ni)ic 0peculati& 6n 0ine+ Ra.iunea ace0tei e9cep.ii e0te e&i#ent*/ ce0iona"ul 6)pot"i&a c*"uia e0te 6n#"eptat e$ectul "et"actului liti-io0! u")*"e%te 0tin-e"ea #ato"iei ce#entului %i nu 6n0u%i"ea e&entualei #i$e"en.e 6nt"e &aloa"ea #e ac:i(i.ie a #"eptului liti-io0 %i &aloa"ea no)inal*+ Giin# un inte"e0 0e"io0 %i licit/ #e,ito"ul nu &a )ai a&ea #"eptul #e a e9e"cita "et"actul+ ,! 8n lu)ina celo" #i0cutate la alineatul 1!/ p"e(en.a celei #e-a #oua e9cep.ii 0-a" p*"ea c* e0te ca) ciu#at*+ Le-iuito"ul #i0cut* ipote(a 6n0t"*in*"ii #"eptului liti-io0 unui coproprietar al ,unului ca"e e0te o,iectul #"eptului liti-io0+ Unica "a.iune #e a $i a ace0tei e9cep.ii e9i0t* nu)ai 6n 0itua.ia 6n ca"e un cop"op"ieta" al #"eptului liti-io0 6l &in#e altui cop"op"ieta" al aceluia%i #"ept liti-io0+ Pa"e 0t"anie p"e(en.a ace0tei e9cep.ii/ 6nt"uc't le-iuito"ul a e9clu0 #"eptu"ile "eale #e 0u, inci#en.a ace0to" te9te le-ale/ pent"u ca apoi 0*-%i "e&i(uia0c* po(i.ia/ con0i#e"'n# c* %i 6n ca(ul lo" e0te po0i,il* in&oca"ea "et"actului liti-io0/ e9clu('n#/ cu titlu #e e9cep.ie/ nu)ai ca(ul &'n(*"ii $*cute unui cop"op"ieta"+

La $el ca %i 6n ca(ul 6n0t"*in*"ii #"eptului liti-io0 unui c"e#ito"/ cop"op"ieta"ul ce0iona" a"e inte"e0ul/ 0e"io0 %i le-iti)/ #e a #o,'n#i 6nt"ea-a p"op"ietate a0up"a ,unului/ con0oli#'n#u-%i #"eptul %i nu 0peculea(* a0up"a #i$e"en.elo" #e &alo"i+ c! Cea #e-a t"eia e9cep.ie/ 6n $o")a 6n ca"e apa"e 6n co#/ e0te 6nt"-a#e&*" 0t"anie+ S* p"eci(*) ipote(a/ titula"ul unui #"ept liti-io0 6l &in#e unui D)o%tenito" al ,unului ca"e e0te o,iectul #"eptului liti-io0E+ DMo%tenito" al ,unuluiE nu ne poate #uce cu -'n#ul #ec't la un )o%tenito" te0ta)enta"/ a#ic*/ un le-ata" cu titlu pa"ticula"+ Atunci/ 6n0*/ 0itua.ia #e&ine %i )ai ciu#at*+ Titula"ul #"eptului liti-io0 6l &in#e celui pe ca"e el l-a #e0e)nat le-ata" cu titlu pa"ticula" cu p"i&i"e la ,unul 6n le-*tu"a cu ca"e 0-a n*0cut ante"io" liti-iul %i #ece#ea(* pent"u a-l t"an0$o")a pe cu)p*"*to" 6n )o%tenito"+ P"o,le)a nu pa"e a a&ea/ totu%i/ "e(ol&a"e/ 6nt"uc't cei t"ei nu 0e &o" a$la 0i)ultan ant"ena.i 6nt"-un "apo"t =u"i#ic/ 6nt"uc't unul #int"e ei F &'n(*to"ul F &a $i )o"t la #ata c'n# &a $i po0i,il* in&oca"ea "et"actului %i i)plicit inci#en.a e9cep.iei "e-le)entate #e a"t+ ?47/ #eoa"ece cu)p*"*to"ul &a t"e,ui 0* $ie %i )o%tenito" la acea &"e)e+ Un non0en0/ ca"e c:ia" #ac* a" $i cu putin.* #e "eali(at/ nu a"e ce c*uta p"int"e e9cep.iile #e la aplica"ea "et"actului liti-io0+ 8n0*/ ceea ce la p"i)a &e#e"e pa"e o e9pe"ien.* ne"eu%it* a le-iuito"ului )ol#o&ean/ "upt* pa"c* #int"-un 0cena"iu #e $il) DSGE/ 6n "ealitate/ 6nclin*) 0* c"e#e) "eali('n#/ totu%i/ c* e9a-e"*)! c* nu e0te #ec't o ,anal* De"oa"e #e "e#acta"e 0au #e tipa"E+ At't 6n te9tul a"t+ 13?5 a Co#ului #in RuS,ec/ ca"e a 0tat la ,a(a a"t+ ?47/ c't %i 6n te9tul a"t+ 11<< al P"oiectului #e Co# ci&il cu nu)*" #e int"a"e n"+ 135? #in 1< )ai 7444/ ap"o,at 6n p"i)a lectu"* ca"e a 0tat la ,a(a ace0tui co#/ a 0e &e#ea DP"oiectul co#ului ci&ilE/ E#itu"a Ca"tie" =u"i#ic/ 7447/ a"t+ 11<<!/ apa"e te9tul co"ect %i lo-icC DD"eptul 0tipulat la alineatul 1! nu poate $i e9e"citat 6n ca(ul 6n ca"e &'n(a"ea e0te $*cut*+++/ $a.* #e un como$tenitor sau coproprietar al ,unului ca"e e0te o,iectul #"eptului liti-io0E+ 8nt"uc't nu &e#e) ce )oti&e a" $i putut a&ea le-iuito"ul 0* )o#i$ice te9tul #e )ai 0u0 pent"u a o,.ine DD"eptul 0tipulat la alineatul 1! nu poate $i e9e"citat 6n ca(ul 6n ca"e &'n(a"ea e0te $*cut*+++/ $a.* #e un coproprietar sau 'a# de un mo$tenitor al ,unului ca"e e0te o,iectul #"eptului liti-io0E/ a) con0i#e"at ace0t "e(ultat p"o#u0ul unei e"o"i/ #a" ca"e t"e,uie neap*"at 0* $ie co"ectat*+ Acea0ta 6nt"uc't/ pe #e o pa"te/ a $o0t 6nl*tu"at* o e9cep.ie unani) "ecuno0cut* #e toate le-i0la.iile ca"e con.in "e-le)ent*"i cu p"i&i"e la "et"actul liti-io0 F &'n(a"ea $*cut* 6nt"e co)o%tenito"i -/ ia"/ pe #e alt* pa"te/ 6n li0ta e9cep.iilo" 0-a 0t"ecu"at o 0itua.ie D0t"*in*E ca"e t"e,uie 6nl*tu"at*+ #! O alt* Di)p"o&i(a"eE i)po"tant*/ #e #ata acea0ta inten.ionat*/ #a" co)plet ne=u0ti$icat* a" $i o)i0iunea e9cept*"ii ca(ului 6n ca"e &'n(a"ea e0te $*cut* unui po0e0o" al ,unului ca"e e0te o,iectul #"eptului liti-io0+ 8nt"-a#e&*"/ "e)a"c*) p"e(en.a %i 6n ace0t ca( a aceleia%i "a.iuni ca"e a 0tat la ,a(a celo"lalte e9cep.ii/ ac:i(i.iona"ea #"eptului 6n &e#e"ea 0ati0$ace"ii unui inte"e0 0e"io0 %i le-iti)/ nu 6n &e#e"ea 0pecul*"ii ei+ 8n ace0t ca(/ $iin# 6n po0e0ia ,unului/ #a" ne$iin# p"op"ieta"/ po0e0o"ul ac:i(i.ionea(* #"eptul #e p"op"ietate/ c:ia" #ac* liti-io0/ u")*"in# con0oli#a"ea po(i.iei 0ale nu 0pecula+ Acea0t* e9cep.ie e0te/ #e a0e)enea/ a&ut* 6n &e#e"e #e c*t"e ceilal.i le-iuito"i ca"e au "e-le)entat "et"actul liti-io0+ e! Dac* 6n "apo"tu"ile =u"i#ice #e #"ept ci&il "et"actul nu poate $i in&ocat nu)ai 6n ca(ul inci#en.ei celo" t"ei e9cep.ii/ 6n "apo"tu"ile =u"i#ice co)e"ciale i)po0i,ilitatea in&oc*"ii "et"actului liti-io0 e0te "e-ula ca"e nu co)po"t* nici o e9cep.ie+ E9plica.ia e0te 0i)pl* #ac* p"i&i) p"in p"i0)a "a.iunilo" ca"e au 0tat la o"i-inea ace0tei in0titu.ii+ I)po0i,ilitatea in&oc*"ii "et"actului liti-io0 6n "apo"tu"ile =u"i#ice co)e"ciale "e(i#* toc)ai 6n $aptul c* toate "apo"tu"ile co)e"ciale au la ,a(* acea0t* i#ee #e 0pecula.ie a0up"a &alo"ilo"+ De aceea a" $i $o0t i"a.ional 0* pe"0ecu.i 0pecula toc)ai Dla ea aca0*E+ $! 8n continua"e/ le-iuito"ul in0tituie ni%te li)ite p"oce#u"ale pent"u in&oca"ea "et"actului liti-io0/ p"e0c"iin# o,li-ati&itatea in&oc*"ii lui p'n* la "e(ol&a"ea liti-iului+ DDe a0e)enea/ nu poate $i e9e"citat #"eptul #ac* e9i0t* o :ot*"'"e =u#ec*to"ea0c* p"in ca"e 0e con$i")* #"eptul liti-io0E+ Luc"u/ #e alt$el/ $i"e0c/ 6nt"uc't o #at* cu "e(ol&a"ea liti-iului #"eptul 6ncetea(* 0* )ai $ie liti-io0/ ia" p"e)i0a in&oc*"ii "et"actului liti-io0 con0t* toc)ai 6n e9i0ten.a unei ce0iuni a unui #"ept ca"e e0te liti-io0+ -! Ulti)a te(* a alin+ 7/ D+++#ac* ace0t #"ept a $o0t sta ilit 0+n+ S+G+! %i liti-iul e0te p"e-*tit pent"u a $i =u#ecatE continu* i#eea p"ece#ent*/ c:ia" #ac* nu e0te c:ia" e9plicit*+ D"eptul e0te con0i#e"at liti-io0 6n )*0u"a 6n ca"e e0te conte0tat $on#ul lui/ a#ic* $ie e9i0ten.a 0a $ie 6ntin#e"ea+ Acea0t* ulti)* ipote(* &i(ea(* toc)ai 0itua.ia c'n# #"eptul e0te sta ilit, cla"i$ic'n#u-0e p"o,le)ele le-ate #e e9i0ten.a #"eptului c't %i #e 6ntin#e"ea lui+ Liti-iul ca"e e0te p"e-*tit pent"u a $i =u#ecat pa"e a $i cel 6n le-*tu"* cu e9ecuta"ea 0ilit* a #"eptului+ O#at* cla"i$icat/ 6n0*/ $on#ul #"eptului/ #i0pa" "a.iunile pent"u ca"e a $o0t in0tituit "et"actul liti-io0/ 6n oc:ii le-iuito"ului ace0t #"ept nu )ai e0te liti-io0/ c:ia" #ac* p"oce0ul p"in ca"e 0e ce"e e9ecuta"ea 0ilit* a #"eptului 6nc*lcat e0te p"e-*tit pent"u a $i =u#ecat 0au c:ia" pen#inte+ :! 8n $inal/ #o"i) 0* )en.ion*) c* 6n p"actic*/ c:ia" t"ec'n# pe0te i)pe"$ec.iunile "e-le)ent*"ii/ ace0t #"ept e0te #e0tul #e e$e)e" %i ilu(o"iu/ 6nt"uc't ce#entul %i ce0iona"ul #"eptului liti-io0 au o )ultitu#ine #e )i=loace cu ca"e pot ani:ila #"eptul #e "et"acta"e a #e,ito"ului+ E0te 0u$icient 0* 0i)ule(e 6nc:eie"ea unui alt cont"act/ cu) a" $i o #ona.ie/ un 0c:i),/ ca "et"actul 0* nu )ai poat* $i aplicat+ Sau pot 0i)ula p"e.ul ce0iunii/ in#ic'n# &aloa"ea no)inal* a #"eptului 0au c:ia" )ai )a"e pent"u a $ace aplica"ea "et"actului pu.in p"o,a,il*+ Gie ce0iona"ul &a #e&eni c"e#ito"ul ce#entului/ pla0'n# a0t$el &'n(a"ea #"eptului liti-io0 la a#*po0tul e9cep.iei "e-le)entat* #e alineatul 7!+ De alt$el/ 6n Ro)'nia/ #e ap"o9i)ati& 124 #e ani #e e9i0ten.* a ace0tei in0titu.ii nu 0e cuno0c #ec't $oa"te pu.ine ca(u"i 6n ca"e 0-a in&ocat "et"actul liti-io0 6n $a.a in0tan.ei+ Anticip*) %i pent"u a"t+ ?47 o aplica,ilitate la $el #e "e#u0*+ S e c t i u n e a a 3-a VINZAREA-CUMPARAREA DE BUNURI PENTRU CONSUM Articolul 263. >nversarea sarcinii pro a#iunii

(aca un consumator cumpra de la un "ntreprinztor un un mo il (cumprarea de unuri pentru consum) $i, "n termen de , luni de la trans'erul riscului, constata un viciu al unului, se prezum c unul a 'ost viciat "n momentul trans'errii riscului, cu e-cep#ia cazului "n care prezum#ia nu este compati ila cu 'elul unului sau al viciului. A"ticolul co)entat con.ine p"e&e#e"i "e$e"ito" la in&e"0a"ea 0a"cini p"o,a.iunii 6n ca( #e apa"i.ie a liti-iului cu p"i&i"e la con0tata"ea &iciilo" ,unului cu)p*"at pent"u con0u)+ 8n ,a(a p"e(entului a"ticol 0e p"e(u)* $aptul/ c* ,unul cu)p*"at pent"u con0u) e"a &iciat la )o)entul t"an0$e"*"ii "i0cului/ #ac* 6n te")en #e %a0e luni #in ace0t )o)ent cu)p*"*to"ul con0tat* &iciul ,unului "e0pecti& %i #ac* p"e(u).ia e0te co)pati,il* cu $elul ,unului 0au a &iciului+ Con$o") p"e&e#e"ilo" a"t+ 11? al C+C+ al RM/ "i0cul piei"ii 0au #ete"io"*"ii $o"tuite a ,unului 6l 0upo"t* p"op"ieta"ul ace0tuia/ #ac* le-ea 0au cont"actul nu p"e&e#e alt$el+ Pot"i&it a"t+ 32< C+C+ al RM/ #ac* cont"actul nu p"e&e#e alt$el/ "i0cul piei"ii 0au #ete"io"*"ii $o"tuite a ,unului t"ece la cu)p*"*to" #in )o)entul c6n# &6n(*to"ul %i-a e9ecutat o,li-a.iile cont"actuale p"i&in# pune"ea ,unului la #i0po(i.ia cu)p*"*to"ului+ Cont"actele #e cu)p*"a"e-&6n(a"e a ,unu"ilo" pent"u con0u) 0e 6nc:eie 6n ,a(a o$e"tei pu,lice &e(i co)enta"iul la a"t+?42 C+C+al RM!+ De aici/ )o)entul t"an0$e"*"ii "i0cului piei"ii 0au #ete"io"*"ii $o"tuite a ,unului e0te )o)entul ale-e"ii )*"$ii #e c*t"e cu)p*"*to" 6n )a-a(inele cu auto0e"&i"e 0au )o)entul t"an0)ite"ii ,unului #e c*t"e &in(*to" la ce"e"ea cu)p*"*to"ului+ Le-i0la.ia 6n &i-oa"e 0ta,ile%te/ c* ,unu"ile pot $i a$ectate at6t #e &icii )ate"iale &e(i co)enta"iul la a"t+ 3;1 al C+C+ al RM!/ c6t %i #e &icii #e natu"* =u"i#ic* &e(i co)enta"iul la a"t+ 3;5 al C+C+ al RM!+ 8n p"incipiu/ p"in "e.eaua #e co)e"ciali(a"e a ,unu"ilo" pent"u con0u) 0unt po0i,ile ca(u"i #e "eali(a"e a )*"$ii &iciate/ #a" cu "e0pecta"ea con#i.iei c* cu)p*"*to"ului 6i 0unt cuno0cute &iciile ,unului/ a#ic* ele 0unt e&i#ente 0au/ #up* ca(/ 0unt 0tipulate 6n cont"act+ Mai )ult ca at6t/ con$o") p"e&e#e"ilo" alin+ 1 a"t+ 3;2 C+C+ al RM #"eptu"ile cu)p*"*to"ului 6n p"i&in.a &iciilo" 0unt e9clu0e #ac*/ la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului/ el e"a con%tient #e0p"e $aptul c* ,unul e0te &iciat+ Acea0ta 6n0* nu-l lip0e%te pe cu)p*"*to" #e #"eptul #e a p"e0c:i),a ,unul neali)enta" cu)p*"at pent"u con0u) con$o") p"e&e#e"ilo" a"t+ ?4? C+C+ al RM+ A"ticolul co)entat p"e0upune in&e"0a"ea 0a"cinii p"o,a.iunii #ac* p"e(u).ia c* ,unul a $o0t &iciat la )o)entul t"an0$e"*"ii "i0cului e0te co)pati,il* cu $elul ,unului 0au al &iciului+ P"in $elul ,unului le-i0lato"ul 6n.ele-e calit*.ile 0u,0tan.iale a ace0tuia &e(i co)enta"iul la alin+ 7! ,! a"t+ 773 C+C+ al RM!+ P"in $elul &iciului 0e 0u,6n.ele-e ca"acte"ul lui )ate"ial &e(i co)enta"iul la a"t+ 3;1 C+C+ al RM! 0au natu"a =u"i#ic* &e(i co)enta"iul la a"t+ 3;5 C+C+ al RM!+ D"ept e9cep.ie con0tituie )*"$u"ile neali)enta"e cu un anu)it -"a# #e u(u"*/ co)e"ciali(ate p"in inte")e#iul 6nt"ep"in#e"ilo" #e co)i0ion cu a)*nuntul+ Con$o") alin+ 5! al Re-ulilo" #e p"e0c:i),a"e a )*"$u"ilo" neali)enta"e/ p"ocu"ate 6n "e.eaua #e co)e". cu a)*nuntul/ a#optate p"in @ot*"6"ea Gu&e"nului Repu,licii Mol#o&a N"+17< #in 71+42+<2/ Monito"ul O$icial al R+Mol#o&a n"+1?-1< #in 15+43+1<<2/ p"eten.iile con0u)ato"ului/ in#icate 6n ace0t punct/ 0e 0ati0$ac cu con0i).*)6ntul &6n(*to"ului+ Con$o") p"e&e#e"ilo" alin+ 5! a"t+ ; al Le-ii Repu,licii Mol#o&a p"i&in# p"otec.ia con0u)ato"ilo" N"+1521->II #in 72+42+<1/ Monito" n"+14 #in 14+14+1<<1! 0e inte"(ice co)e"ciali(a"ea #e p"o#u0e a c*"o" utili(a"e 6n con#i.ii no")ale poate pune 6n pe"icol &ia.a/ 0*n*tatea 0au 0ecu"itatea con0u)ato"ilo"/ la $el cu) 0e inte"(ice p"o#uce"ea %i co)e"ciali(a"ea p"o#u0elo" $al0i$icate 0au 0u,0tituite+ Articolul 26). Prevederi speciale pentru !aran#ii (1) "n cazul v"nzrii-cumprarii de unuri pentru consum, !aran#ia "n sensul art.77% tre uie sa 'ie 'ormulata clar si e-act. <aran#ia tre uie s con#in0 a) trimiterea la drepturile le!ale ale consumatorului si la 'aptul ca prin !aran#ie acestea nu vor 'i limitate1 ) toate men#iunile necesare pentru a se putea ene'icia de !aran#ie, "ndeose i durata si aplica ilitatea "n spa#iu a protec#iei prin !aran#ie, numele sau denumirea si adresa celui care acorda !aran#ie. (%) Consumatorul poate cere ca sa-i 'ie pusa la dispozi#ie declara#ia de !aran#ie pe un suport de date trainic. (3) 9'ectul o li!a#iei de !aran#ie nu este lezat daca nu este "ndeplinita una dintre cerin#ele men#ionate la alin. (1) si (%). (1) Ga"an.ia e0te un )i=loc #e -a"anta"e a e9ecut*"ii o,li-a.iilo"/ ca"e con0t* 6n o,li-a.ia #e,ito"ului la o p"e0ta.ie necon#i.ionat* 0au la o p"e0ta.ie/ #ep*%in# o,iectul p"op"iu-(i0 al cont"actului &e(i co)enta"iul la a"t+ ;15 C+C+ al RM!+ Con#i.iile #e $on# %i #e $o")* ale -a"an.iei 0unt p"e&*(ute #e a"t+ a"t+ ;12/ ;1; C+C+ al RM+ 8n 0en0ul a"t+ 337 C+C+ al RM -a"an.ia 0e p"e(int* ca o o,li-a.iune 0upli)enta"* a &6n(*to"ului/ p"o#uc*to"ului 0au a unui te"./ p"in ca"e ace0ta -a"antea(* ca"acte"i0ticile ,unului &6n#ut pent"u con0u)/ inclu0i& %i a acce0o"iilo" #ac* cont"actul nu p"e&e#e alt$el!/ pe pa"cu"0ul pe"ioa#ei #e ti)p in#icate 6n #ecla"a.ia #e -a"an.ie+ A"t+ ?45 C+C+ al RM con.ine p"e&e#e"i 0peciale cu p"i&i"e la -a"an.ia ca"acte"i0ticilo" ,unului &6n#ut pent"u con0u) $a.* #e ce"in.ele p"e&*(ute 6n a"t+ 337 C+C+ al RM+ 8n pa"ticula"/ ace0te p"e&e#e"i 0e "e#uc la $aptul c* -a"an.ia 6n 0en0ul a"t+ 337 C+C+ al RM t"e,uie 0* $ie $o")ulat* 6nt"-un li),a= cla" %i e9act/ 6n 0en0ul c* acea0ta t"e,uie 0* $ie acce0i,il* c:ia" %i unui con0u)ato" neini.iat+ 8n -a"an.ie t"e,uie 6n0e"ate #"eptu"ile le-ale ale con0u)ato"ului &e(i #e e9e)plu a"t+5 %i a"t+11 Le-ea Repu,licii Mol#o&a p"i&in# p"otec.ia con0u)ato"ilo" N"+1521->II #in 72+42+<1 Monito" n"+14 #in 14+14+1<<1 %+a+!+ Ga"an.ia t"e,uie 0* )ai con.in* "e$e"in.* %i la $aptul/ c* e9i0ten.a ace0teia nu li)itea(* #"eptu"ile con0u)ato"ului+ Gaptul 6n0e"*"ii 6n te9tul #ecla"a.iei #e -a"an.ie a uno" #"eptu"i le-ale ale con0u)ato"ului nu-i c"eea(* o,0tacole ace0tuia 6n &e#e"ea "eali(*"ii #"eptu"ilo"/ #e ca"e #i0pune un cu)p*"*to" 6n cont"actul #e &6n(a"e F cu)p*"a"e cu) a" $i #e e9e)plu

#"eptu"ile cu)p*"*to"ului/ p"e&*(ute #e a"t+a"t+ 3;2 F 3;<B 331 F 33</ 3?7 F 3?2 C+C+ al RM/ %+a+ !+ La $el/ -a"an.ia t"e,uie 0* con.in* toate )en.iunile nece0a"e pent"u a 0e putea ,ene$icia #e ea/ inclu0i& "e.elele #e co)e"ciali(a"e cu a)*nuntul/ cent"ele #e #e0e"&i"e/ p"o-"a)ul lo" #e )unc* %i tele$oanele #e contact/ ca"acte"i0ticile te:nice 0au #e $a,"ica"e a ,unului co)e"ciali(at/ etc+ O aten.ie #eo0e,it* o aco"#* le-i0lato"ul )en.iunilo" cu p"i&i"e la #u"ata %i aplica,ilitatea 6n 0pa.iu a p"otec.iei p"in -a"an.ie/ nu)ele 0au #enu)i"ea %i a#"e0a celui/ ca"e aco"#* -a"an.ia+ Ace0tea pa" a $i e0en.iale 6n li0ta p"e&e#e"ilo" 0peciale pent"u -a"an.ii p"e&*(ute #e le-i0lato"+ (%) Al+ 7 al a"ticolului co)entat p"e&e#e #"eptul cu)p*"*to"ului con0u)ato" #e a p"etin#e ca #ecla"a.ia #e -a"an.ie 0*-i $ie pu0* la #i0po(i.ie pe un 0upo"t #e #ate t"ainic+ P"in 0upo"t #e #ate t"ainic 0e 0u,6n.ele-e $o")a 0c"i0* a #ecla"a.iei #e -a"an.ie/ a#ic* )ate"iali(a"ea ace0teia 6n &e#e"ea $acilit*"ii p"oce0ului #e p"o,a.iune a e9i0ten.ei o,li-a.iilo" &6n(*to"ului a0u)ate p"in -a"an.ie 6n ca(ul apa"i.iei unui e&entual liti-iu+ (3) E$ectul o,li-a.iei #e -a"an.ie/ ce "e(i#* 6n a0i-u"a"ea #e c*t"e p"o#uc*to" a $unc.ion*"ii utili(*"ii! no")ale a p"o#u0elo" 0e"&iciilo"!/ inclu0i& a a"ticolelo" #e co)pleta"e/ %i #e0e"&i"ea con0u)ato"ului pe toat* #u"ata te")enului #e -a"an.ie 0au #e &ala,ilitate utili(a"e! 0ta,ilit #e #ocu)enta.ia te:nic* no")ati&* o"i cont"act/ nu #epin#e #e $aptul/ #ac* 6n #ecla"a.ia #e -a"an.ie au $o0t 0au nu "e0pectate ce"in.ele )en.ionate la alin+ 1! %i 7! ale p"e(entului a"ticolului+ Articolul 265. 3'erta pu lica a unurilor 9-punerea unului cu etic*ete "n vitrina, punerea la dispozi#ie a meniului, pu licitatea unului, descrierea lui "n cataloa!e $i alte propuneri adresate unui cerc nedeterminat de persoane se considera o'erta pu lica pentru "nc*eierea unui contract de v"nzare-cumprare de unuri pentru consum, indi'erent daca se indica pre#ul unului si alte clauze esen#iale pentru "nc*eierea contractului. 8nc:eie"ea cont"actului #e &6n(a"e F cu)p*"a"e a ,unu"ilo" pent"u con0u) e0te/ 6n linii -ene"ale/ 0upu0* "e-le)ent*"ii a"t+a"t+ ;?1 F ;<2 C+C+ al RM+ 8n pa"ticula" 6n0*/ 0peci$icul ace0tei cate-o"ii #e cont"acte/ #ete")inat #e ca"acte"ul lo" #e con0u) p"e0upune 6nc:eie"ea lo" 6n ,a(a o$e"tei pu,lice a ,unu"ilo"/ ceea ce 6n0ea)n*/ c* cont"actele #e cu)p*"a"e a ,unu"ilo" pent"u con0u) 0e con0i#e"* 6nc:eiate #in )o)entul ale-e"ii )*"$ii #e c*t"e cu)p*"*to" 6n )a-a(inele cu auto0e"&i"e 0au #in )o)entul ale-e"ii %i t"an0)ite"ii ace0teia #e c*t"e &6n(*to" la ce"e"ea cu)p*"*to"ului+ De aceea/ a"t+ ?42 C+C+ al RM p"i&e%te o$e"ta pu,lic* a ,unu"ilo" #"ept o$e"t* 6n 0en0ul p"e&e#e"ilo" alin+ 1! a"t+ ;?1 C+C+ al RM/ %i nu #"ept c:e)a"e la o$e"t* 6n 0en0ul p"e&e#e"ilo" alin+ 1! al aceluia%i a"ticol+ O$e"ta pu,lic* a ,unu"ilo"/ $iin# 6n e0en.* aceia%i p"opune"e a#"e0at* unui ce"c ne#ete")inat #e pe"0oane 0e/ con0i#e"* o$e"t* pu,lic* pent"u 6nc:eie"ea unui cont"act #e &6n(a"e F cu)p*"a"e #e ,unu"i pent"u con0u)/ in#i$e"ent #ac* 0e in#ic* 0au nu p"e.ul ,unului %i alte clau(e e0en.iale pent"u 6nc:eie"ea cont"actului/ 0p"e #eo0e,i"e #e p"e&e#e"ile alin+ 1! a"t+ ;?1 C+C+ al RM/ ca"e cali$ic* o$e"ta pu,lic* p"opune"ea a#"e0at* unui ce"c ne#ete")inat #e pe"0oane! #"ept c:e)a"e la o$e"t* atunci/ c6n# acea0t* p"opune"e nu con.ine nici o )ani$e0ta"e e9p"e0* a &oin.ei #e a $i le-at p"in accepta"e+ O$e"ta pu,lic* a ,unu"ilo" pent"u con0u) 0e $ace 6n )o# #eo0e,it %i 6n locu"i 0peciale/ ,un*oa"* p"in e9pune"ea ,unu"ilo" cu etic:ete 6n &it"in*/ a)pla0a"ea lo" pe te=-:ele 6n cent"ele co)e"ciale/ pune"ea la #i0po(i.ie a )eniului/ pu,licitatea ,unu"ilo"/ #e0c"ie"ea lo" 6n cataloa-e/ etc+ Toate ace0te ac.iuni ale o$e"tantului 6l o,li-* 0* 6nc:eie cont"actul 6n ,a(a con#i.iilo" ce 0e con.in 6n o$e"ta pu,lic* cu $ieca"e/ cine 6%i &a )ani$e0ta &oin.a+ E0te #e )en.ionat/ c* una #in pa"ticula"it*.ile e0en.iale a cont"actului #e &6n(a"e F cu)p*"a"e a ,unu"ilo" pent"u con0u) 0e p"e(int* $aptul/ c* ace0t cont"act/ pe l6n-* "e-le)ent*"ile -ene"ale/ p"e&*(ute #e no")ele C+C+ al RM 0e "e-le)entea(* %i #e acte no")ati&e 0peciale+ La ace0tea pute) at"i,uiC Re-ulile #e p"e0c:i),a"e a )*"$u"ilo" neali)enta"e/ p"ocu"ate 6n "e.eaua #e co)e". cu a)*nuntul/ ap"o,ate p"in @ot*"6"ea Gu&e"nului Repu,licii Mol#o&a N"+17< #in 71+42+<2/ Monito"ul O$icial al R+Mol#o&a n"+1?-1< #in 15+43+1<<2B @ot*"6"ea Gu&e"nului Repu,licii Mol#o&a cu p"i&i"e la )*0u"ile #e coo"#ona"e %i "e-le)enta"e #e c*t"e 0tat a p"e.u"ilo" ta"i$elo"! N"+253 #in 45+4?+<2 Monito"ul O$icial al R+Mol#o&a n"+21-25 #in 7?+4<+1<<2B Re-ulile #e co)e"ciali(a"e cu a)*nuntul a uno" tipu"i #e )*"$u"i ali)enta"e %i neali)enta"e/ a#optate p"in @ot*"6"ea Gu&e"nului Repu,licii Mol#o&a N"+;2 #in 7;+41+7441/ Monito"ul O$icial al R+Mol#o&a n"+11-11 #in 41+47+7441B Re-ulile #e co)e"ciali(a"e cu a)*nuntul a p"o#uc.iei alcoolice/ a#optate p"in @ot*"6"ea Gu&e"nului Repu,licii Mol#o&a/ N"+717 #in 45+45+<2/ Monito"ul O$icial al R+Mol#o&a n"+72-7; #in 11+42+1<<2/ %i altele+ Articolul 26,. &"nzarea unului cu utilizarea aparatelor automate (1) (aca la v"nzarea unului se utilizeaz aparat automat, proprietarul acestuia tre uie sa in'ormeze cumprtorul, a'i$"nd pe aparat (sau "n alt loc), denumirea v"nztorului, date pentru rela#ii cu el, denumirea si pre#ul unului, instruc#iunea despre ac#iunile pe care cumprtorul urmeaz sa le e'ectueze pentru plata si recep#ionarea unului. (%) Contractul de v"nzare-cumprare cu utilizarea aparatului automat se considera "nc*eiat "n momentul e'ecturii ac#iunilor necesare pentru recep#ionarea unului. (3) +n cazul "n care aparatul automat este utilizat pentru sc*im area monedelor, valutei, procurarea tic*etelor, s"nt aplica ile normele cu privire la v"nzarea-cumprarea de unuri pentru consum daca din esen#a o li!a#iei nu rezulta alt'el.

(1) P"e&e#e"ile alin+ 1! al a"t+ ?4; C+C+ al RM p"e0upun un %i" #e ce"in.e o,li-ato"ii cu p"i&i"e la in$o")a.ia pe ca"e p"op"ieta"ul apa"atului auto)at/ p"in inte")e#iul c*"uia 0e e$ectuea(* &6n(a"ea ,unului t"e,uie 0-o pun* la #i0po(i.ia cu)p*"*to"ului+ 8n acea0t* o"#ine #e i#ei/ p"op"ieta"ul apa"atului auto)at e0te o,li-at 0*-i o$e"e cu)p*"*to"ului u")*toa"ea in$o")a.ie cu p"i&i"e laC - &6n(*to"B - ,unul F o,iect al &6n(*"ii cu utili(a"ea apa"atelo" auto)ateB - ac.iunile/ ce u")ea(* 0* le e$ectue(e cu)p*"*to"ul/ pent"u plata %i "ecep.iona"ea ,unului+ In$o")a.ia #e0p"e &6n(*to" t"e,uie 0* con.in* #ate cu p"i&i"e la nu)ele &6n(*to"ului 0au #enu)i"ea ace0tuia &e(i co)enta"iul la a"t+;; al C+C+ al RM!/ a)pla0a"ea lui F #o)iciliul 0au 0e#iul ace0tuia &e(i co)enta"iul la a"t+a"t 14/ ;3 al C+C+ al RM!/ p"o-"a)ul #e luc"u/ #ate pent"u "ela.ii cu el/ inclu(6n# tele$oane #e contact/ etc+ E0te #e )en.ionat/ c* #in con.inutul #i0po(i.iei a"ticolului co)entat/ p"op"ieta"ul apa"atelo" auto)ate poate 0* nu coinci#* 6n aceia%i pe"0oan* cu &6n(*to"ul ,unu"ilo"+ Nec*t6n# la ace0t $apt/ in$o")a"ea cu)p*"*to"ului cu p"i&i"e la &6n(*to"/ o$e"i"ea #atelo" #enu)i"ea %i p"e.ul! cu p"i&i"e la ,unul F o,iect al cont"actului %i in0t"uc.iunea #e0p"e ac.iunile/ pe ca"e cu)p*"*to"ul u")ea(* 0* le e$ectue(e pent"u plata %i "ecep.iona"ea ,unului e0te pu0* 6n 0a"cina %i $o")ea(* o,iectul o,li-a.iilo" p"op"ieta"ului apa"atelo" auto)ate+ 8n acea0t* o"#ine #e i#ei/ p"op"ieta"ul apa"atelo" auto)ate/ p"in inte")e#iul c*"o"a 0e e$ectuea(* &6n(a"ea ,unu"ilo"/ e0te "e0pon0a,il pent"u nee9ecuta"ea o"i e9ecuta"ea neco"e0pun(atoa"e 0au ta"#i&a a o,li-a.iilo" cont"actuale &e(i a"t+;47 al C+C+ al RM! c:ia" %i 6n ca(ul/ c6n# ace0ta nu co"e0pun#e 6n aceia%i pe"0oan* cu &6n(*to"ul/ #eoa"ece/ "eie%in# #in con#i.iile $o")*"ii %i 6nc:eie"ii cont"actelo" #e &6n(a"e a ,unu"ilo" cu utili(a"ea apa"atelo" auto)ate "e(ult*/ c* anu)e p"op"ieta"ul ace0to" apa"ate 0e p"e(int* #"ept &6n(*to"+ In$o")a.ia #e0p"e ,unul F o,iect al &6n(*"ii cu utili(a"ea apa"atelo" auto)ate t"e,uie 0* con.in* #ate/ "e$e"ito" la #enu)i"ea %i p"e.ul lui+ Acea0ta 6n0* nu 6n0ea)n* c* cu)p*"to"ul nu poate ce"e 0* i 0e o$e"e %i alt* in$o")a.ie cu p"i&i"e la ,un a"t+ 15+ DD"eptu"ile con0u)ato"ilo" la in$o")atieE/ Le-ea Repu,licii Mol#o&a p"i&in# p"otectia con0u)ato"ilo"+ N"+1521->II #in 72+42+<1/ Monito" n"+14 #in 14+14+1<<1!+ 8n ceea ce p"i&e%te ce"in.ele #e $apt %i ce"e"ea #e #"ept/ 6naintate $a.* #e ,un F o,iect al &6n(*"ii F cu)p*"*"ii cu utili(a"ea apa"atelo" auto)ate/ )en.ion*) c* ace0tea ca# 0u, inci#en.a Titlului III DCate-o"iile #e o,li-a.iiE/ a Capitolului I DV6n(a"ea-cu)p*"a"eaE/ Sec.iunea 1 DDi0po(i.ii -ene"ale cu p"i&i"e la &6n(a"e-cu)p*"a"eE+ Pe l6n-* #atele p"i&ito" la &6n(*to" %i la ,un/ 6n 0a"cina p"op"ieta"ului apa"atelo" auto)ate e0te pu0* %i 6ntoc)i"ea in0t"uc.iunii #e0p"e ac.iunile pe ca"e cu)p*"*to"ul u")ea(* 0* le e$ectue(e pent"u lata % i "ecep.iona"ea ,unului+ Acea0t* in0t"uc.iune/ p"ecu) %i #atele cu p"i&i"e la &6n(*to" %i cele p"i&in# ,unul/ p"op"ieta"ul apa"atelo" auto)ate t"e,uie 0* le a#uc* la cuno%tin.a cu)p*"*to"ului/ a$i%6n#u-le pe apa"at 0au/ #ac* acea0ta nu e0te po0i,il/ 6n alt loc pot"i&it+ (%) Cont"actul #e &6n(a"e F cu)p*"a"e/ cu utili(a"ea apa"atului auto)at 0e con0i#e"* 6nc:eiat #in )o)entul e$ectu*"ii #e c*t"e cu)p*"*to" a ac.iunilo" nece0a"e pent"u "ecep.iona"ea ,unului F o,iect al cont"actului+ Ace0te ac.iuni pot con0ta 6n plata p"e.ului con&enit &e(i a"t+321 al C+C+ al RM!/ pune"ea 6n $unc.ie a apa"atului auto)at p"in ap*0a"ea ,utonului/ alte ac.iuni+ A%a#a"/ cont"actul #e &6n(a"e F cu)p*"a"e cu utili(a"ea apa"atului auto)at 0e 6nc:eie p"in e$ectua"ea ac.iunilo" conclu#ente F co)po"ta)ent al pe"0oanei/ ce e9p"i)*/ $*"* ec:i&oc/ &oin.a ace0teia #e a int"a 6n "apo"t =u"i#ic+ (3) Dac* p"in inte")e#iul apa"atului auto)at 0e 0c:i),* )one#e/ &alut*/ 0e p"ocu"* tic:ete/ 0e aplic* p"e&e#e"ile a"ticolului co)entat %i alte p"e&e#e"i a 0ec.iunii a 3-a DV6n(a"ea-cu)p*"a"ea #e ,unu"i pent"u con0u)E #ac* #in e0en.a o,li-a.iei nu "e(ult* alt$el+

Articolul 267. Pre#ul unului pentru consum Pre#ul, alte clauze esen#iale ale contractului de v"nzare-cumprare a unurilor pentru consum se sta ilesc "n mod e!al pentru to#i cumprtorii. A"ticolul co)entat p"e&e#e 0ta,ili"ea 6n )o# e-al pent"u to.i cu)p*"*to"ii a p"e.ului %i alto" clau(e e0en.iale ale cont"actului #e &6n(a"e F cu)p*"a"e a ,unului pent"u con0u)/ p"ecu) 06nt cele 0ta,ilite p"in le-e / ca"e "eie0 #in natu"a cont"actului #at 0au a0up"a c*"o"a/ la ce"e"ea uneia #in p*".i t"e,uie "eali(at un aco"# &e(i co)enta"iul la alin+ 7! a"t+ ;3< !+ E0te #e )en.ionat $aptul/ c* cont"actul #e &6n(a"e F cu)p*"a"e a ,unului pent"u con0u)/ #e cele )ai #e0e o"i 0e p"e(int* ca un cont"act #e a#e(iune &e(i a"t ;;;+ C+C+ al RM!/ %i nu p"e0upune "eali(a"ea unui aco"# la ce"e"ea uneia #in p*".i+ Con$o") p"e&e#e"ilo" alin+ 1! al a"t+ 32; C+C+ al RM/ p"e.ul ,unului t"e,uie 0* $ie e9p"i)at 6n ,ani+ 8n con#i.iile econo)iei #e pia.* &6n(*to"ul e0te li,e" 6n p"i&in.a 0ta,ili"ii p"e.ului la ,unul/ co)e"ciali(at #e el+ Acea0ta/ 6n0*/ nu 6n0ea)n*/ c* 6n 0copul #e a p"ote=a con0u)ato"ul/ 0tatul nu poate 0ta,ili li)itele p"e.ului la unele ,unu"i pent"u con0u) #e i)po"tan.* 0t"ate-ic*+ 8n 0copul 0top*"ii c"e%te"ii ne6nte)eiate a p"e.u"ilo" la ,unu"ile/ #e0tinate con0u)ului/ Gu&e"nul Repu,licii Mol#o&a/ p"in @ot*"6"ea cu p"i&i"e la )*0u"ile #e coo"#ona"e %i "e-le)enta"e c*t"e a p"e.u"ilo" ta"i$elo"! N"+ 253 #in 45+4?+<2 Monito"ul O$icial al R+Mol#o&a n"+21-25 #in 7?+4<+1<<2 int"o#uce Li0ta )*"$u"ilo" 0ocial-i)po"tante/ co)e"ciali(ate la p"e.u"i li,e"e cu aplica"ea a#ao0ului co)e"cial 6n )*"i)e #e p6n* la 74 p"ocente #in p"e.ul li,e" #e li&"a"e Ane9a n"+ 1!+

Articolul 262. Presc*im area unului cumprat pentru consum (1) Cumprtorul are dreptul ca, "n decursul a 1) zile din momentul recep#ionrii unului nealimentar, daca v"nztorul nu a sta ilit un termen mai mare, sa presc*im e unul la locul cumprrii lui sau "n alt loc, sta ilit de v"nztor, cu un un similar de o alta mrime, 'orma, !a arit, model, culoare sau completare etc., cu e'ectuarea, "n cazul di'eren#ei de pre#, a recalculrii. (%) (ac lipse$te unul necesar pentru presc*im are, cumprtorul are dreptul sa restituie unul cumprat, iar vnztorul este o li!at sa-i restituie suma pltit. (3) Cererea cumprtorului de a presc*im a unul sau de a-l restitui urmeaz sa 'ie e-ecutata dac unul nu este utilizat, nu si-a pierdut calit#ile de consum si dac e-ist pro e c a 'ost cumprat de la vnztorul respectiv. ()) 8unurile care nu pot 'i presc*im ate sau restituite "n temeiul prezentului articol se sta ilesc prin le!e sau prin alte acte normative. (1) Alin+ 1! al a"ticolului co)entat "e-le)entea(* "apo"tu"ile ap*"ute 6nt"e cu)p*"*to" %i &6n(*to" 6n le-*tu"* cu p"e0c:i),a"ea ,unului cu)p*"at pent"u con0u)/ calitatea c*"uia co"e0pun#e con#i.iilo" cont"actuale 0au alto" ce"in.e/ p"e&*(ute #e le-i0la.ia 6n &i-oa"e &e(i a"t+ 3;1 C+C+ al RM/ a"t+ ; al Le-ii Repu,licii Mol#o&a p"i&in# p"otec.ia con0u)ato"ilo" N"+1521->II #in 72+42+<1 Monito" n"+14 #in 14+14+1<<1 %+a+!+ Cu)p*"*to"ul e0te 6n #"ept 0* p"e0c:i),e ,unul ca"e nu-i con&ine #up* #i)en0iuni/ $o")*/ -a,a"it/ )o#el/ culoa"e 0au co)pleta"e/ etc+ Le-i0la.ia 6n &i-oa"e/ p"in inte")e#iul a"ticolului co)entat/ 0ta,ile%te te")enul li)it*/ 6n #ecu"0ul c*"uia cu)p*"*to"ul a"e #"eptul la p"e0c:i),a"ea ,unului cu)p*"at pent"u con0u)+ Ace0t te")en 6ncepe 0* cu"-* #in )o)entul "ecep.ion*"i ,unului #e c*t"e cu)p*"*to" %i 0u)ea(* pai0p"e(ece (ile luc"*toa"e cu con#i.ia c* &6n(*to"ul nu a 0ta,ilit un te")en )ai )a"e 6n acea0t* &e#e"e+ Le-i0lato"ul/ 6n alin+ 1! al p"e(entului a"ticol pe")ite p"e0c:i),a"ea #oa" ,unu"ilo" neali)enta"e/ cu)p*"ate pent"u con0u)+ Bunul cu)p*"at pent"u con0u) poate $i p"e0c:i),at cu un ,un 0i)ila" nu)ai la locul p"ocu"*"ii lui 0au 6n alt loc 0ta,ilit #e c*t"e &6n(*to"+ Bun*oa"*/ 6n ca(ul c6n# ,unul e0te co)e"ciali(at 6n ,a(a )o0t"elo"/ atunci/ c6n# ace0ta e0te pu0 la #i0po(i.ia cu)p*"*to"ului #e la #epo(itul &6n(*to"ului/ inte")e#ia"ului 0au ne)i=locit #e la #epo(itul p"o#uc*to"ului/ &6n(*to"ul poate 0ta,ili locul #e p"e0c:i),a"e a ,unului cu)p*"at pent"u con0u) 6n locul #e a)pla0a"e a ace0to"a+ Alte locu"i pent"u p"e0c:i),a"ea ,unului/ 0ta,ilite #e &6n(*to"/ nece0it* a $i #in ti)p coo"#onate p"int"-un aco"# a ace0tuia/ #up* ca(/ cu inte")e#ia"ul 0au cu p"o#uc*to"ul ne)i=locit+ Alin+ 1! al a"ticolului co)entat la $el o$e"* cu)p*"*to"ului po0i,ilitatea #e a p"e0c:i),a ,unul cu)p*"at pent"u con0u) cu un ,un 0i)ila"/ c:ia" #ac* ace0ta #i$e"* 6n p"e. cu p"i)ul+ 8n ca(ul #i$e"en.ei #e p"e. e0te e$ectuat* "ecalcula"ea+ Dac* ,unul 0i)ila" p"etin0 #e c*t"e cu)p*"*to" 6n ca(ul p"e0c:i),*"ii e0te )ai 0cu)p/ atunci cu)p*"*to"ul pl*te%te #i$e"en.a #e p"e. &6n(*to"ului+ 8n ca(ul c6n# ,unul p"etin0 e0te )ai ie$tin #ec6t cel cu)p*"at/ &6n(*to"ul e0te o,li-at 0*-i 6ntoa"c* cu)p*"*to"ului #i$e"en.a #e p"e. o,.inut* 6n u")a "ecalcul*"ii+ E0te #e )en.ionat $aptul/ c* c:eltuielile 0upo"tate #e c*t"e cu)p*"*to" 6n u")a p"e0c:i),*"ii ,unului cu)p*"at pent"u con0u) ,un*oa"* cele/ le-ate #e t"an0po"ta"ea ,unului c*t"e &6n(*to"! le 0upo"t* 6n0u%i cu)p*"*to"ul %i nici #e cu) &6n(*to"ul/ #eoa"ece p"e0c:i),a"ea nu e0te o con0ecin.* a nee9ecut*"ii o"i e9ecut*"ii neco"e0pun(atoa"e a o,li-a.iilo" cont"actuale+ (%) Dac* la )o)entul 0olicit*"ii p"e0c:i),*"ii ,unului cu)p*"at pent"u con0u) &6n(*to"ul nu #i0pune #e un ,un 0i)ila"/ cu)p*"*to"ule e0te 6n #"ept 0* "e0tituie ,unul cu)p*"at/ p"i)in# 6n 0c:i),ul ace0tuia 0u)a/ pl*tit* la cu)p*"a"e+ (3) P"in alin+ 1! al a"ticolului co)entat/ le-i0lato"ul 0ta,ile%te con#i.iile nece0a"e/ e9i0ten.a c*"o"a #ete")in* #"eptul cu)p*"*to"ului #e a 0olicita p"e0c:i),a"ea ,unului cu)p*"at pent"u con0u) 0au "e0titui"ea ace0tuia cu o,.ine"ea 0u)ei ,*ne%ti/ pl*tite la cu)p*"a"e+ Re0pecti&ele con#i.ii 0unt u")*toa"eleC - ,unul nu a $o0t utili(atB - ,unul nu %i-a pie"#ut calit*.ile #e con0u)B - cu)p*"*to"ul #i0pune #e p"o,e c* ,unul a $o0t cu)p*"at #e la &6n(*to"ul "e0pecti&+ 8nt"uni"ea ace0to" t"ei con#i.ii e0te nece0a"* pent"u a-i pune 6n 0a"cina &6n(*to"ului o,li-a.ia #e a p"e0c:i),a ,unul 0au #e a p"i)i ,unul "e0tituit/ 6n ca(ul #ac* e9i0t* ce"e"ea cu)p*"*to"ului 6n acea0t* p"i&in.*+ Lip0a )*ca" a uneia #in ele $ac pa0i,il* #e nee9ecuta"e ce"e"ea cu)p*"*to"ului a#"e0at* &6n(*to"ului+ Reie%in# #in $aptul/ c* a"ticolul co)entat nu 0ta,ile%te ce"in.e 0peciale $a.* #e p"o,a.iunea cu)p*"*"ii ,unului pent"u con0u)/ #o&a#a p"ocu"*"ii ace0tuia #e la &6n(*to"ul "e0pecti& 0e &a poate $ace inclu0i& p"in #epo(i.iile )a"to"ilo"+ ()) Bunu"ile neali)enta"e/ cu)p*"ate pent"u con0u)/ ca"e nu pot $i p"e0c:i),ate 0au "e0tituite 6n te)eiul a"ticolului co)entat 0e 0ta,ile0c p"in le-e 0au p"in alte acte no")ati&e+ De aici/ nu toate ,unu"ile p"ocu"ate pent"u con0u) pot $ace o,iectul p"e0c:i),*"ii 0au "e0titui"ii+ Li0ta ,unu"ilo" neali)enta"e #e calitate a#ec&ata/ ce nu pot $i p"e0c:i),ate cu o )a"$* 0i)ila"* con0tituie Ane9a la Re-ulile #e p"e0c:i),a"e a )*"$u"ilo" neali)enta"e/ p"ocu"ate 6n "e.eaua #e co)e". cu a)*nuntul/ a#optate p"in @ot*"6"ea Gu&e"nului Repu,licii Mol#o&a N"+17< #in 71+42+<2/ Monito"ul O$icial al R+Mol#o&a n"+1?-1< #in 15+43+1<<2+ Ace0tea 0untC a"ticole #in )etale p"e.ioa0e/ piet"e 0cu)pe %i 0e)ip"e.ioa0e/ .e0*tu"i #in toate tipu"ile #e $i,"e 0i alte te9tile co)e"ciali(ate la )et"u pan-lica/ %i"et/ #antela etc+!/ len=e"ie t"icotata pent"u a#ul.i 0i copii/ co0tu)e #e ,aie/ 0lipu"i/

c:ilo.i pent"u a#ul.i 0i copii/ inclu0i& c:ilo.i pent"u 0po"t/ a"ticole pent"u nou-n*0cu.i 0i copii #e c"e%*/ len=e"ie #e pat/ a"ticole #e toalet* pent"u $e)ei/ cio"api/ %o0ete/ a"ticole te9tile $e.e #e )a0*/ %e"&e.ele #e )a0a/ %e"&ete/ ,ati0te etc+!/ co0)etic* %i pa"$u)e"ie/ )*"$u"i c:i)ice #e u( ca0nic/ a"ticole #in )a0e pla0tice pent"u p"epa"a"ea %i p*0t"a"ea ali)entelo"/ a"ticole #e i-ien* in#i&i#ual* pe"iu.e #e #in.i/ pieptene/ %pelci/ ,i-u#iu"i etc+!+ Li0ta e0te e9au0ti&* %i nu poate $i co)pletat* 0au )o#i$icat* p"in aco"#ul p*".ilo" cont"actante+ Sec.iunea a ?-a V8NZAREA LA LICITAHIE

Articolul 264. 7odalitatea v"nzrii la licita#ie (1) &"nzarea la licita#ie poate 'i enevol $i silit. (%) &"nzarea silit este supus re!ulilor stipulate de prezenta sec#iune, "n msura "n care nu e-ist re!lementri speciale. 1+ a! 8n "e-le)enta"ea 0ec.iunii a ?-a D "n#area la licitaieE le-iuito"ul )ol#a& 0-a in0pi"at nu)ai #in )o#elul cana#ian/ t"a#uc'n#/ cu unele a#apt*"i %i o)i0iuni/ 0ec.iunea IV D$e la vente aux enc%&resE #in pa"a-"a$ul 3 D$e diverses modalit's de la venteE+ Mo#elul "u0 nu a putut $i utili(at #e acea0t* #at*/ 6nt"uc't a#opt* o concep.ie #i$e"it* 6n ceea ce p"i&e%te &'n(a"ea la licita.ie+ Co#ul ci&il "u0 anali(ea(* acea0t* )ate"ie 6n Capitolul 7? D (nc%eierea contractuluiE XYZ[Z 7?+ \Z]Y^_`ab` cded[dfZ! %i nu 6n ca#"ul cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e+ Vec:iul co# ci&il al Repu,licii Mol#o&a a&ea %i el o concep.ie #i$e"it* a0up"a &'n(*"ilo" la licita.ie/ c:ia" #ac* le t"ata 6n ca#"ul &'n(*"ii cu)p*"*"ii A"ticolul 721+ !imitarea rspunderii n ca#ul cnd lucrul se vinde la licitaie public C DRe-ulile cu p"i&i"e la "*0pun#e"ea &6n(*to"ului 6n ca(ul unei :ot*"6"i #e e&ic.iune a cu)p*"*to"ului %i pent"u &iciile ,unu"ilo" &6n#ute nu 0e e9tin# a0up"a ca(u"ilo" #e &6n(a"e 0ilit* a ,unu"ilo" la licita.ie pu,lic*E!+ ,! Anali('n# co)pa"ati& #i0po(i.iile co#ului ci&il #in RuS,ec %i cele ale co#ului ci&il )ol#o&ene0c "e$e"itoa"e la &'n(a"ea la licita.ie/ "e)a"c*) o p"i)* #i$e"en.*C lip0a #e$ini.iei &'n(*"ii la licita.ie 6n co#ul )ol#o&ene0c+ Con$o") co#ului ci&il #in RuS,ec/ &'n(a"ea la licita.ie e0te aceea p"in ca"e un ,un e0te o$e"it 0p"e &'n(a"e )ai )ulto" pe"0oane/ p"in inte")e#iul unui te"./ licitato"ul/ %i e0te a#=u#ecat #e c*t"e cel ce o$e"* )ai )ult a"t+ 1323. La &ente au9 enc:g"e0 e0t celle pa" laTuelle un ,ien e0t o$$e"t en &ente h plu0ieu"0 pe"0onne0 pa" lUent"e)i0e #Uun tie"0/ lUencanteu"/ et e0t #Scla"S a#=u-S au plu0 o$$"ant et #e"nie" enc:S"i00eu"!+ Sec.iunea a ?-a #in co#ul ci&il )ol#o&ene0c 6ncepe cu cel #e-al #oilea a"ticol al "e-le)ent*"ii cana#iene+ 8n acela%i $el 6ncepea %i i 3+ "n#area la licitaie #in p"oiectul co#ului ci&il )ol#o&ene0c D"ept )ol#o&ean n"+ 1A7447/ P"oiectul co#ului ci&il/ E#itu"a Ca"tie" =u"i#ic/ C:i%in*u/ 7447/ p+ 752!+ c! Con$o") p"i)ului alineat/ D&'n(a"ea la licita.ie poate $i ,ene&ol* %i 0ilit*E+ Te9tul o"i-inal utili(ea(* ti)pul p"e(ent ti)p "eco)an#at pent"u ela,o"a"ea no")elo" =u"i#ice! %i e0te utili(at* con=unc.ia D0auE ou! nu D%iE a"t+ 132? DLa &ente au9 enc:g"e0 e0t &olontai"e ou $o"cSeME!+ Di$e"en.a #int"e &'n(a"ea la licita.ie &olunta"* 0au ,ene&ol* %i cea 0ilit* e0te contu"at* #e "e-i)ul =u"i#ic #i$e"it+ Pe #e o pa"te p"incipiul li,e"t*.ii cont"actuale 6n ca(ul &'n(*"ii la licita.ie &olunta"e/ pe #e alt* pa"te no")ele i)pe"ati&e #e p"oce#u"* ci&il* ca"e "e-le)entea(* e9ecuta"ea 0ilit* p"in &'n(a"ea la licita.ie+ 7+ Alineatul al #oilea a"e un con.inut #i$e"it #e te9tul o"i-inal %i #e te9tul #in p"oiectul co#ului ci&il )ol#o&ene0c a"t+ 132? DLa &ente au9 enc:g"e0 e0t &olontai"e ou 'orcAe1 en ce dernier cas, la vente est alors soumise au- rB!les prAvues au Code de procAdure civile, ainsi CuDau- rB!les du prAsent sous-para!rap*e, sDil nDE a pas incompati ilitA. E %i a"t+ 174? alin+ 7! #in p"oiectul co#ului ci&il )ol#o&ene0cC DV6n(a"ea 0ilit* e0te 0upu0* "e-ulilo" 0tipulate #e Co#ul #e p"oce#u"* ci&il* %i/ 6n )*0u"a 6n ca"e nu 0unt inco)pati,ile/ #e c*t"e no")ele ace0tui pa"a-"a$+E!+ Acea0t* #i$e"en.* e0te i)po"tant*/ 6nt"uc't/ #in te9tele )en.ionate "e(ult* cu cla"itate c* #i0po(i.iile #in co#ul ci&il "e$e"itoa"e la &'n(a"ea la licita.ie 0e "e$e"*/ cu p"ec*#e"e/ la &'n(*"ile enevole/ &'n(*"ile 0ilite la licita.ie u")'n# 0* $ie "e-le)entate #e c*t"e no")e p"oce#u"ale/ #etaliate/ u(ual/ 6n co#ul #e p"oce#u"* ci&il*+ P"in u")a"e/ #i0po(i.iile #in co#ul ci&il u")ea(* 0* $ie aplicate nu)ai cu titlu 0u,0i#ia" %i nu)ai 6n )*0u"a 6n ca"e nu 0unt inco)pati,ile cu "e-le)ent*"ile p"oce#u"ale+ E0te le0ne #e 6n.ele0 #e ce le-iuito"ul )ol#o&ene0c 0-a a,*tut #e la )o#el/ cu toate c* ini.ial 6l p"elua0e 6ntoc)ai 6n te9tul p"oiectului #e co# ci&il/ #ac* "*0$oi) un pic co#ul #e p"oce#u"* ci&il*+ Co#ul #e p"oce#u"* ci&il* al Repu,licii Mol#o&a nu con.ine "e-le)ent*"i cu p"i&i"e la &'n(a"ea la licita.ie %i nu a) "eu%it 0* i#enti$ic*) a) utili(at )otoa"ele #e c*uta"e #e la jjj+#oc0+)#! nici o le-e 0pecial*/ ca"e 0* "e-le)ente(e acea0t* )ate"ie la ni&el #e p"incipiu!+ Din acea0t* cau(*/ no")a #e t"i)ite"e la co#ul #e p"oce#u"* ci&il* a $o0t 0up"i)at*/ $iin# $*"* a#"e0*+ Ace0te a0pecte/ apa"ent ne0e)ni$icati&e/ &o" c"ea o )ultitu#ine #e p"o,le)e 6n p"actic*/ 6nt"uc't "e-i)ul =u"i#ic al &'n(*"ilo" la licita.ie ,ene&ole nu poate $i i#entic cu "e-i)ul =u"i#ic al &'n(*"ilo" 0ilite la licita.ie/ c:ia" #ac* actualele #i0po(i.ii ale co#ului ci&il in0inuea(* ace0t luc"u+ Vo) 6nce"ca 0* punct*) )*ca" c'te&a #int"e #i$e"en.ele i)po"tante 6nt"e licita.iile ,ene&ole %i cele 0ilite 6n ca#"ul a"ticolelo" ce u")ea(*+ Articolul 216. :ta ilirea pre#ului sau altor condi#ii &"nztorul poate sta ili pre#ul sau alte condi#ii de v"nzare. Aceast stipula#ie nu este opoza il ad.udecatarului dac nu a 'ost comunicat persoanelor prezente p"n la primirea o'ertelor.

C:ia" #ac* e0te o )o#alitate 0peci$ic* a cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e/ &'n(a"e la licita.ie "*)'ne/ totu%i/ o &'n(a"e+ A%a#a"/ e0te $i"e0c ca &'n(*to"ul 0* poat* 0ta,ili p"e.ul %i alte con#i.ii ale &'n(*"ii+ Totu%i/ #ato"it* 0peci$icului ace0tui tip #e &'n(a"e F ea 0e e$ectuea(* p"in inte")e#iul unui licitato" a#=u#ec*to"! F &'n(*to"ul nu co)unic* #i"ect cu poten.ialii cu)p*"*to"ii licitan.ii!+ P"in u")a"e/ #ac* licitato"ul nu co)unic* licitan.ilo" con#i.iile i)pu0e #e c*t"e &'n(*to"ul ,unului p'n* la p"e(enta"ea o$e"telo"/ ace0te con#i.ii nu le &o" $i opo(a,ile/ u")'n# a $i #e0e)nat a#=u#ecata" al ,unului pe"0oana ca"e a o$e"it cel )ai )ult/ c:ia" #ac* o$e"ta e0te in$e"ioa"* con#i.iilo" p"e0ta,ilite #e c*t"e &'n(*to"+ 8n ace0te ca(u"i 0e &a pune p"o,le)a "*0pun#e"ii licitato"ului $a.* #e &'n(*to"/ $*"* a 0e putea #i0cuta 0oa"ta &'n(*"ii la licita.ie+ Ceea ce a) #i0cutat )ai 0u0 e0te &ala,il/ 6n0*/ nu)ai pent"u &'n(a"ea ,ene&ol* la licita.ie+ Acea0t* #i0po(i.ie nu-%i a"e "o0tul %i nici nu &a putea $i aplicat* 6n ca(ul &'n(*"ilo" 0ilite la licita.ie+ Pent"u a (*#*"nici o"ice %an0* #e &'n(a"e la licita.ie ca u")a"e a e9ecut*"ii 0ilite/ &'n(*to"ul ca"e 6n p"oce#u"a e9ecut*"ii 0ilite nu e0te altcine&a #ec't #e,ito"ul "*uplatnic! nu &a t"e,ui 0* $ac* ni)ic altce&a #ec't 0* 0ta,ilea0c* un p"e. 0au ni%te con#i.ii ca"e 0* #e0cu"a=e(e #in 0ta"t o"ice po0i,il cu)p*"*to" %i 0* ai,* -"i=* ca ace0te con#i.ii 0* #e&in* opo(a,ile licitan.ilo"+ Re(ult* c* acea0t* no")* e0te inco)pati,il* cu &'n(*"ile 0ilite la licita.ie %i nu poate $i aplicat* 6n ace0te ca(u"i/ #up* cu) 0u-e"ea(* te9tul cana#ian %i cel #in p"oiectul co#ului+ Articolul 211. (reptul de a nu denun#a identitatea &"nztorul are dreptul s nu-$i denun#e identitatea la licita#ie, dar, dac identitatea lui nu a 'ost comunicat ad.udecatarului, ad.udectorul rspunde personal pentru toate o li!a#iile v"nztorului. Ace0t a"ticol pe")ite &'n(*to"ului 0* "*)'n* necuno0cut licitan.ilo" %i a#=u#ecata"ului+ Dac* &'n(*to"ul nu-%i #i&ul-* i#entitatea/ a#=u#ecata"ul a" putea $i p"i&at #e anu)ite #"eptu"i ce #ecu"- #in cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e/ ia" &'n(*to"ul/ pe cale #e con0ecin.*/ a" putea $i a,0ol&it #e o 0e"ie #e o,li-a.ii ce 6i incu),* "*0pun#e"ea pent"u e&ic.iune/ pent"u &iciile a0cun0e etc+!+ Pent"u a ec:ili,"a 0itua.ia %i a nu pe")ite ace0t luc"u/ le-iuito"ul p"e&e#e c* 6n a0e)enea ca(u"i a#=u#ec*to"ul licitato"ul!/ a#ic* cel ca"e o"-ani(ea(* licita.ia/ &a "*0pun#e pe"0onal pent"u toate o,li-a.iile &'n(*to"ului a0e)enea )an#ata"ului 6n ca#"ul unui cont"act #e )an#at $*"* "ep"e(enta"e/ co)i0iona"ului 0au con0i-nata"ului!+ Re)a"c*)/ c* %i ace0te #i0po(i.ii pot $i conciliate cu -"eu cu e9i-en.ele unei &'n(*"i 0ilite la licita.ie+ Dac* 6n ca(ul &'n(*"ilo" ,ene&ole "ela.iile #int"e &'n(*to" %i licitato" 0unt "e-le)entate pe cale cont"actual*/ ace0ta #in u")* a0u)'n#u-%i o,li-a.iile ce incu),* 6n )o# no")al &'n(*to"ului/ e0te pu.in p"o,a,il #ac* nu c:ia" i)po0i,il! ca 6n ca(ul &'n(*"ilo" 0ilite e9ecuto"ul =u#ec*to"e0c 6n calitatea lui #e licitato" 0au a#=u#ec*to"! 0* tole"e(e a0cun#e"ea i#entit*.ii &'n(*to"ului #e,ito"ul e9ecutat!/ u")'n# 0* "*0pun#* el e9ecuto"ul! pent"u toate o,li-a.iile &'n(*to"ului+ P"in u")a"e/ %i acea0t* #i0po(i.ie e0te inco)pati,il* cu &'n(*"ile 0ilite la licita.ie+ Articolul 21%. >nterdic#ia privind retra!erea o'ertei 3'ertantul nu are dreptul s-$i retra! o'erta. 8n ca(ul ace0tui a"ticol #e$icien.ele t"a#uce"ii a" putea 6n-"euna 6n.ele-e"ea lui+ V'n(a"ea la licita.ie a"e o 0t"uctu"* t"iun-:iula"* #ac* p*0t"*) &i(iunea le-iuito"ului cana#ianB #in anali(a "e-le)ent*"ilo" co#ului ci&il "u0/ "eie0e c* e0te po0i,il* %i o 0t"uctu"* ,ipa"tit* a ace0tei &'n(*"iC a"t+ 553 alin+ 7! Dk ]Z_`lm[` dfeZabnZmdfZ mdfed[ odp`m [qlmrsZmt FGHFIJKLLMN JKOM MPM GHPQRQIKPS MTUOKFIJKLLGVG WXQJQ PMHG FWKYMQPMZMXGJQLLQ[ GXVQLMZQYM[ 0+n+!+ us`vbZYbnbfd[ZaaZw dfeZabnZvbw c`xlm[r`m aZ dlad[Zabb cded[dfZ l ldylm[`aab]do [`zb bYb dyYZcZm`Y`o borz`lm[`aaded sfZ[Z b [qlmrsZ`m dm b{ bo`ab bYb dm l[d`ed bo`abE!+ Cele t"ei p*".i 0unt &'n(*to"ul/ licitato"ul a#=u#ec*to"ul! %i licitan.ii #in "'n#ul c*"o"a &a $i #e0e)nat un a#=u#ecata" cu)p*"*to"!!+ Pute) con0tata c* e9i0t* #ou* o$e"teC p"i)a F o$e"ta &'n(*to"ului #e a &in#e ,unul la licita.ie pu,lic*B a #oua F o$e"ta #e cu)p*"a"e #in pa"tea $iec*"ui licitant+ Te9tul ace0tui a"ticol e0te con$u(/ 6nt"uc't nu "e(ult* cu cla"itate la ca"e #int"e ace0te #ou* o$e"te 0e "e$e"*/ $iin# utili(a.i te")enii #e Do$e"tantE %i Do$e"t*E+ A),ele 0itua.ii pot $i )ulate pe #i0po(i.iile ace0tui a"ticol/ 6nt"uc't at't &'n(*to"ul/ c't %i licitan.ii au/ 6n "apo"t cu o$e"tele lo"/ calitatea #e Do$e"tantE+ Luc"u"ile #e&in $oa"te cla"e atunci c'n# citi) a"ticolul o)olo- #in co#ul ci&il RuS,ecC a"t+ 13;1 DLUenc:S"i00eu" ne peut/ en aucun te)p0/ "eti"e" 0on enc:g"eE+ Re)a"c*) c* 6n te9tul o"i-inal nu 0unt utili(a.i #e loc te")enii #e Do$e"t*E 0au Do$e"tantE/ ci DlicitantE %i "e0pecti&/ 6n t"a#uce"e li,e"*/ Do$e"ta #e licita"eE+ Dep*%in# ace0te #i$icult*.i "e(ultate #in t"a#uce"e/ pute) t"a-e conclu(ia c* %i 6n co#ul ci&il )ol#o&ene0c licitan.ii nu &o" a&ea #"eptul 0*-%i "et"a-* o$e"tele #e cu)p*"a"e/ &'n(*to"ul $iin# li,e" 0* o $ac*/ "e0pect'n# #i0po(i.iile #e #"ept co)un 6n )ate"ie #e $o")a"e a cont"actului a 0e &e#ea 6n 0pecial a"t+ ;?1 )evocarea ofertei/ ;?5 *ferta irevocabil!+ Articolul 213. 7omentul v"nzrii &"nzarea la licita#ie este "nc*eiat prin ad.udecarea unului de ctre ad.udector ultimului o'ertant. +nscrierea "n re!istrul ad.udectorului a numelui sau a denumirii ad.udecatarului $i a o'ertei acestuia 'ace pro a v"nzrii, dar, dac lipse$te o asemenea "nscriere, este admis pro a cu martori.

Con0i#e"*) c* %i titlu ace0tui a"ticol nu "e$lect* cu e9actitate con.inutul 0*u+ Ceea ce 0e #i0cut* aici nu e0te )o)entul/ c"onolo-ic &o",in#/ al 6nc:eie"ii cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e/ ci )o#alitatea #e 6nc:eie"e a ace0tui cont"act/ a#ic* F #e0e)na"ea a#=u#ecata"ului cu)p*"*to"ului!/ ele)entul lip0*+ C:ia" #ac* #e acea0t* #at* t"a#uce"ea e0te e9act*/ con0i#e"*) c* ea nu e9celea(* p"in cla"itate/ e9p"e0ia DM ulti)ului o$e"tantE $iin# cea pe ca"e o a&e) 6n &e#e"e+ Ca"e e0te 0e)ni$ica.ia =u"i#ic* a ace0tei e9p"e0iiO Ca"e e0te Dulti)ul o$e"tantEO E0te inutil 0* )ai in0i0t*) a0up"a po0i,ilelo" inte"p"et*"i ale ace0tei e9p"e0ii/ $iin# 0u$icient #e cla"/ totu%i/ c* 6n ace0t ca( Dulti)ul o$e"tantE 6i licitantul ca"e a o$e"it p"e.ul cel )ai )a"e 0au con#i.iile cele )ai a&anta=oa0e/ #ac* p"e.ul nu e"a unicul c"ite"iu #e ap"ecie"e+ Cel ca"e #ete")in* a#=u#ecata"ul e0te/ #up* cu) e %i $i"e0c/ licitato"ul 0au a#=u#ec*to"ul+ 8n ca(ul 6n ca"e #e0e)na"ea a#=u#ecata"ului nu 0-a $*cut 6n con$o")itate cu ace0te #i0po(i.ii p"e.ul cel )ai ,un 0au con#i.iile cele )ai ,une!/ &'n(*to"ul 0u$e"* un p"e=u#iciu/ ace0ta u")'n# a $i "ecupe"at 6n u")a an-a=*"ii "*0pun#e"ii cont"actuale a licitato"ului 6n ca(ul &'n(*"ilo" la licita.ie ,ene&ole! 0au ca u")a"e a e9e"cit*"ii c*ilo" le-ale #e atac opo(i.ii/ conte0ta.ii la e9ecuta"e/ nulitate etc+! 6n ca(ul &'n(*"ilo" 0ilite la licita.ie+ Ulti)a te(* a ace0tui a"ticol 0e "e$e"* la p"o,a.iunea &'n(*"ii 6nc:eiate p"in inte")e#iul licita.iei+ P"o,a 6nc:eie"ii cont"actului o con0tituie/ 6n )o# no")al/ 6n0c"ie"ea e$ectuat* #e c*t"e a#=u#ec*to" 6n "e-i0t"ul 0*u a i#entit*.ii a#=u#ecata"ului nu)e/ #ac* e0te pe"0oan* $i(ic*/ #enu)i"e/ #ac* e0te pe"0oan* =u"i#ic*! %i a o$e"tei ace0tuia #in u")*+ Totu%i/ le-iuito"ul p"e&e#e c* 6n e&entualitatea a,0en.ei uno" a0t$el #e )en.iuni in#i$e"ent #e )oti& F a#=u#ec*to"ul nu a"e "e-i0t"u/ "e-i0t"ul nu e0te .inut "e-ulat/ "e-i0t"ul a $o0t pie"#ut etc+! &a $i a#)i0* p"o,a cu )a"to"i+ Re)a"c*) c* ace0t te9t con0tituie o #e"o-a"e #e la #i0po(i.iile #e #"ept co)un 6n )ate"ie #e p"o,a.iune a actelo" =u"i#ice/ con$o") c*"o"a actele a c*"o" o,iect #ep*%e%te &aloa"ea #e 1444 lei pot $i p"o,ate nu)ai p"in 6n0c"i0u"i a"t+ 714 Forma scris a actului juridic!+ 8n ca(ul &'n(*"ilo" la licita.ie/ actul =u"i#ic &a putea $i p"o,at cu )a"to"i in#i$e"ent #e &aloa"ea o,iectului &'n(*"ii+ Ra.iunea ca"e a 0tat la ,a(a ace0tei #e"o-*"i #e la "e-ul* 0e "e-*0e%te/ #up* p*"e"ea noa0t"*/ 6n aceea c* ace0te acte 0e 6nc:eie 6n pu,lic licita.ii pu,lice!/ $iin# )ai 0i)plu/ )ai u%o" %i )ai 0i-u" 6n 0ta,ili"ea 0au &e"i$ica"ea a#e&*"ului #ec't 6n ca(ul actelo" o,i%nuite+ Articolul 21). +ntocmirea contractului de v"nzare a imo ilului &"nztorul $i ad.udecatarul unui imo il tre uie s "ntocmeasc contractul de v"nzare-cumprare a imo ilului "n termen de 16 zile de la cererea celeilalte pr#i. Ii ace0t te9t e0te o t"a#uce"e e9act* a"t+ 13;1 C+ ci&+ RuS,ec DLe &en#eu" et lUa#=u#icatai"e #Uun i))eu,le #oi&ent pa00e" lUacte #e &ente #an0 le0 #i9 =ou"0 #e la #e)an#e #e lUune #e0 pa"tie0 E!+ 8nt"uc't e0te p"e&*(ut 6n )o# e9p"e0 c* vnztorul %i a#=u#ecata"ul t"e,uie 0* 6ntoc)ea0c* cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e/ "e(ult* c* 6n ca(ul ,unu"ilo" i)o,ile &'n(*to"ul nu-%i poate p*0t"a i#entitatea a0cun0*/ a"t+ ?11 $iin# aplica,il nu)ai 6n ca(ul ,unu"ilo" )o,ile+ Acea0t* #i$e"en.ie"e e0te $i"ea0c*/ #ac* ne -'n#i) la e0en.a %i la )o#ul #e $unc.iona"e a 0i0te)ului #e pu,licitate i)o,ilia"*+ A" t"e,ui #e )en.ionat c* nici 6n ca(ul anu)ito" ,unu"i )o,ile/ ca"e cuno0c o e&i#en.ie"e 6n anu)ite 0i0te)e #e pu,licitate )o,ilia"*/ )en.ine"ea 0ec"etului a0up"a i#entit*.ii &'n(*to"ului a" $i )ai pu.in po0i,il*+ De alt$el/ le-iuito"ul )ol#a& a o)i0 0* p"eia un a"ticol ca"e p"e&e#e c* 6n ca(ul &'n(*"ii la licita.ie a unei 6nt"ep"in#e"i &o" $i u")*"ite "e-ulile %i $o")alit*.ile 0peci$ice pent"u ace0te &'n(*"i a"t+ 13;5 C+ ci&+ RuS,ec DLo"0TuUune ent"ep"i0e e0t &en#ue au9 enc:g"e0/ lUencanteu" #oit/ a&ant #e "e)ett"e le p"i9 au &en#eu"/ 0ui&"e le0 $o")alitS0 i)po0Se0 pou" la &ente #Uent"ep"i0eE!+ O"ica"e #int"e p*".ile inte"e0ate/ &'n(*to"ul 0au cu)p*"*to"ul a#=u#ecata"ul!/ &o" putea 0olicita 6ntoc)i"ea cont"actului #e &'n(a"e-cu)p*"a"e instrumentum!/ a#ic* "e#acta"ea %i 0e)na"ea 6n0c"i0ului con0tatato" al ace0tui act =u"i#ic F cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e i)o,ilia"*+ Ace0t luc"u t"e,uie 0* 0e "eali(e(e 6n te")en #e cel )ult 14 (ile #e la ce"e"ea p*".ii inte"e0ate+ Articolul 215. Consecin#ele neac*itrii pre#ului de ctre ad.udecatar (1) +n cazul "n care ad.udecatarul nu ac*it pre#ul "n condi#iile contractului, ad.udectorul are dreptul, pe l"n! remediile de care dispune v"nztorul, s rev"nd unul la licita#ia urmtoare "n con'ormitate cu uzan#ele $i numai dup noti'icarea corespunztoare a ad.udecatarului. (%) Ad.udecatarul nu are dreptul s participe din nou la licita#ie $i este o li!at sa plteasc di'eren#a dintre pre#ul cu care unul i-a 'ost v"ndut $i pre#ul cu care a 'ost rev"ndut, dac acesta este mai mic, dar nu are dreptul sa pretind e-cedentul. 9l rspunde, de asemenea, "n cazul v"nzrii silite, 'a# de v"nztor, de persoana "n a crei 'avoare a 'ost sec*estrat unul $i 'a# de creditorul care o #inuse o *otr"re .udectoreasc pentru do "nzile, costurile si pre.udiciile cauzate prin nee-ecutare. 1+ Dac* a#=u#ecata"ul nu 6%i 6n#epline%te o,li-a.iile "e(ultate #in cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e neplata p"e.ului/ $iin# 0itua.ia cea )ai p"o,a,il*/ #a" nu poate $i e9clu0* ne6n#eplini"ea uno" alte o,li-a.ii a0u)ate! a#=u#ec*to"ul poate/ Dpe l'n-* "e)e#iile #e ca"e #i0pune &'n(*to"ulE/ 0* "e&'n#* ,unul la licita.ia u")*toa"e 6n con$o")itate cu u(an.ele %i nu)ai #ac* l-a noti$icat 6n con#i.ii co"e0pun(*toa"e pe a#=u#ecata" #e0p"e ace0t luc"u+ Solu.ia e0te inte"e0ant* %i cu 0i-u"an.* p"e(int* a&anta=e p"actice+ Dec't 0* an-a=e(e "*0pun#e"ea cont"actual* a a#=u#ecata"ului e0te )ai 0i)plu 0* "e&in(i ,unul+ P"o,le)e a" putea ap*"ea 6n ca(ul 6n ca"e ac.iunile &'n(*to"ului "ecu"-e"ea la D"e)e#iileE o$e"ite ace0tuia #e co#ul ci&il! %i ac.iunea a#=u#ec*to"ului &'n(a"ea la u")*toa"ea licita.ie! a" int"a 6n concu"0+ Ca"e e0te p"incipal* %i ca"e e0te 0u,0i#ia"*O Cine a"e #"eptul #e op.iune 6nt"e c*ile #e u")atC &'n(*to"ul 0au licitato"ulO Ace0te a0pecte a" $i $o0t nece0a" 0*

$ie "e-le)entate c:ia" #e c*t"e le-iuito"+ Solu.iile nu pot $i la $el 6n toate ca(u"ile+ 8n ca(ul unei &'n(*"i la licita.ie ,ene&ole a) $i tenta.i 0* aco"#*) p"io"itate &'n(*to"ului/ 6nt"uc't licitato"ul nu $ace #ec't 0* &'n#* ,unul 6n locul %i 6n inte"e0ul lui+ 8n ca(ul &'n(*"ilo" la licita.ie 6n u")a uno" e9ecut*"i 0ilite/ licitato"ul o auto"itate in#epen#ent* #in punct #e &e#e"e =u"i#ic $a.* #e &'n(*to" F e9ecuto"ul =u#ec*to"e0c F #e e9e)plu! nu )ai "ep"e(int* 6n )o# e9clu0i& inte"e0ele &'n(*to"ului %i nici nu e9ecut* un cont"act+ 8n ace0t #in u")* ca( &'n(*to"ul a" a&ea tot inte"e0ul 0* te"-i&e"0e(e pe c't po0i,il &'n(a"ea ,unului 0*u/ ia" a-entul p"oce#u"al &a t"e,ui 0* "e0pecte "e-ulile #e p"oce#u"* %i 0* &e-:e(e la oc"oti"ea tutu"o" inte"e0elo" inci#ente &'n(*to"/ c"e#ito"ii &'n(*to"ului/ a#=u#ecata"/ c"e#ito"ii a#=u#ecata"ului etc+!+ P"in u")a"e/ 6n ca(ul &'n(*"ilo" 0ilite a" putea $i aco"#at* p"io"itate o"-ani(ato"ului licita.iei+ 8n lip0a unei 0peci$ica.ii e9p"e0e/ at't 6n co#ul ci&il c't %i 6n co#ul #e p"oce#u"* ci&il* ace0te #e(&olt*"i lip0e0c %i 6n co#ul ci&il cana#ian!/ =u#ec*to"ul &a $i cel ca"e &a anali(a #e la ca( la ca( 0itua.ia %i &a #a o 0olu.ie pent"u "e(ol&a"ea ace0tui con$lict+ Un alt con$lict ca"e a" putea/ ipotetic/ 0* apa"* ca u")a"e a aplic*"ii ace0tei #i0po(i.ii a" putea $i con$lictul #int"e cu)p*"*to"ii ,unului p"i)ul %i cel #e-al #oilea/ al t"eilea 0au al n - lea a#=u#ecata"/ 6nt"uc't 0itua.ia 0-a" putea "epeta/ #in punct #e &e#e"e teo"etic/ 6n ca0ca#*!+ A"t+ 3;7 "inderea bunului ctre mai multe persoane nu &a putea $i aplicat 6n acea0t* 0itua.ie 0pecial*/ u")'n# 0* $ie aplicate #i0po(i.iile celo" #ou* alineate ale a"ticolului ?12 pent"u "a.iunile ce &o" $i e9pu0e )ai =o0+ 8n ca(ul 6n ca"e/ totu%i/ 0e &a "ecu"-e la "e&'n(a"ea ,unului p"in 0coate"ea lui la licita.ia u")*toa"e/ licitato"ul t"e,uie 0*-l 6n%tiin.e(e 6n )o# co"e0pun(*to" pent"u ca ace0ta 0* poat* ac:ita p"e.ul %i 0* 0e e&ite a0t$el co)plica.iile unei &'n(*"i ulte"ioa"e+ 7+ A#=u#ecata"ul ca"e nu ac:it* p"e.ul 0au nu-%i 6n#epline%te o,li-a.iile nu )ai poate pa"ticipa la noua licita.ie pent"u &'n(a"ea aceluia%i ,un+ Dac* a" $i auto"i(at 0* pa"ticipe %i la u")*toa"ea 0au u")*toa"ele licita.ii/ a" $i 6ncu"a=at 0* nu pl*tea0c* %i 6nce"ce 0* o,.in* con#i.ii )ai a&anta=oa0e la p"o9i)a licita.ie+ Ace0te p"actici a" $ace $oa"te #i$icil* 6nca0a"ea p"e.ului/ pe"iclit'n# #e cele )ai )ulte o"i %i atin-e"ea "e(ultatului 0contat p"in 0coate"ea la licita.ie a ,unului+ Pe l'n-* $aptul c* 6i e0te inte"(i0* pa"ticipa"ea la u")*toa"ele licita.ii cu p"i&i"e la ,unul a#=u#ecat/ cu)p*"*to"ul "*u platnic )ai e0te .inut 0* pl*tea0c* #i$e"en.a #int"e p"e.ul #ato"at #e el %i p"e.ul o,.inut #e licitato" la noua licita.ie+ E9p"e0ie a p"incipiului "epa"*"ii inte-"ale a p"e=u#iciului/ acea0t* #i0po(i.ie e0te $i"ea0c*/ 6nt"uc't #i$e"en.a ne-ati&* #e p"e. 0e #ato"ea(* $aptei culpa,ile a a#=u#ecata"ului F ne6n#eplini"ea o,li-a.iilo" 0ale cont"actuale+ Dac* #i$e"en.a #e p"e. e0te po(iti&*/ p"eci(ea(* )ai #epa"te le-iuito"ul/ a#=u#ecata"ul nu &a a&ea #"eptul la acea0t* #i$e"en.*/ 6nt"uc't ,unul e0te &'n#ut %i la u")*toa"ea licita.ie tot 6n nu)ele %iA0au 6n contul &'n(*to"ului ini.ial %i nu 6n cel al a#=u#ecata"ului+ A0t$el/ "e)a"c*) c* 0unte) 6n p"e(en.a unui ca( ine#it #e "e(olu.iune a cont"actului+ Sp"e #eo0e,i"e #e #i0po(i.iile #"eptului co)un 6n )ate"ie #e "e(olu.iune a"t+ 311 %i u")+!/ con$o") c*"o"a "e(olu.iunea ope"ea(* 6nt"e p*".i/ 6n ca(ul #at cel ca"e "e(olu.ionea(* cont"actul e0te licitato"ul/ ca"e nu e0te pa"te 6n cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e+ P"oce#u"a #e noti$ica"e 6n ca(ul "e(olu.iunii e0te a0e)*n*toa"e cu p"oce#u"a noti$ic*"ii "e&'n(*"ii ,unului la licita.ia u")*toa"e+ E$ectele "e(olu.iunii a"t+ 31? +fectele re#oluiunii! 0unt a0e)*n*toa"e cu e$ectele ce #ecu"- 6n u")a "e&'n(*"ii ,unului la licita.ia u")*toa"e #e0$iin.a"ea "et"oacti&* a cont"actului/ restitutio in integrum/ "epa"a"ea p"e=u#iciului cau(at ca u")a"e a nee9ecut*"ii cont"actului etc+!+ Ii toc)ai #ato"it* $aptului c* "e&'n(a"ea ulte"ioa"* a ,unului la o nou* licita.ie poate $i anali(at* ca o "e(olu.iune 0au/ poate )ai ,ine 0pu0/ inclu#e %i "e(olu.iunea cont"actului ca o etap* p"eala,il*/ nu e9i0t* un con$lict p"op"iu-(i0 6nt"e a#=u#ecata"ii 0u,0ec&en.i/ ia" a"t+ 3;7/ a)intit )ai 0u0/ nu p"i)e%te o aplica"e 6n ace0t ca(+ Dato"it* $aptului c* 6n ca(ul licita.iilo" p"in ca"e 0e "eali(ea(* e9ecut*"i 0ilite 0unt inci#ente )ai )ulte inte"e0e #ec't 6n ca(ul licita.iilo" ,ene&ole/ le-iuito"ul pa"ticula"i(ea(* "*0pun#e"ea a#=u#ecata"ului 6n ca(ul e%u*"ii unei a0e)enea licita.ii+ A0t$el/ e0te p"e&*(ut 6n )o# e9p"e0 c* a#=u#ecata"ul &a #e0p*-u,i &'n(*to"ul/ pe"0oana 6n a c*"ei $a&oa"e a $o0t 0ec:e0t"at ,unul c"e#ito"ii! %i c"e#ito"ii ca"e au o,.inut o :ot*"'"e =u#ec*to"ea0c*+ 8n cuantu)ul #e0p*-u,i"ilo" &o" $i inclu0e #o,'n(ile/ co0tu"ile %i p"e=u#iciile cau(ate p"in nee9ecuta"e+ Articolul 21,. (reptul ad.udecatarului la desp!u iri (1) Ad.udecatarul al crui drept de proprietate asupra unui un do "ndit la licita#ie este lezat printr-un sec*estru e-ercitat de un creditor al v"nztorului poate cere de la v"nztor pre#ul pltit, do "nzile a'erente $i costurile. 9l poate, de asemenea, o #ine pre#ul, do "nzile a'erente $i costurile de la creditorul v"nztorului cruia i-a 'ost transmis unul. (%) Ad.udecatarul poate cere de la creditorul "n a crui 'avoare a 'ost instituit sec*estrul repararea pre.udiciului cauzat prin ire!ularit#ile sec*estrului sau ale v"nzrii. 1+ Di0po(i.iile ace0tui a"ticol "e-le)entea(* 0itua.ia nee9ecut*"ii uno" o,li-a.ii #in pa"tea &'n(*to"ului+ 8n conc"et/ ace0t a"ticol 0ta,ile%te "*0pun#e"ea &'n(*to"ului 6n ca(ul e&ic.iunii a#=u#ecata"ului+ Ii 6n ace0t ca( e9i0t* #eo0e,i"i 6nt"e #"eptul co)un 6n )ate"ie #e e&ic.iune a"t+ 3;; *bligaia vn#torului n ca#ul eviciunii %i a"t+ 3;3 )spunderea vn#torului n ca#ul eviciunii cumprtorului! %i "*0pun#e"ea 0pecial* pent"u e&ic.iune 6n ca(ul &'n(*"ii la licita.ie+ O p"i)* #eo0e,i"e a" $i "e0t"'n-e"ea cau(elo" e&ic.iunii la una 0in-u"* F 0ec:e0t"ul e9e"citat #e un c"e#ito" al &'n(*to"ului+ Ce 0e 6nt')pl* 6n ca(ul 6n ca"e cu)p*"*to"ul a#=u#ecata" e0te e&in0 6n alt )o# 0au #e c*t"e o pe"0oan* ca"e nu e0te c"e#ito"ul &'n(*to"uluiO Giin# 6n a$a"a ipote(ei p"e&*(ute #e alin+ 1! al a"t+ ?1;/ con0i#e"*) c* 0e &o" aplica #i0po(i.iile a"t+ 3;;/ 3;3 %+a+ #in co#ul ci&il ca"e con0tituie #"eptul co)un 6n )ate"ie+ O a #oua #eo0e,i"e a" con0titui-o po0i,ilitatea #e a 0e 6n#"epta cu ac.iunea 6n #e0p*-u,i"i %i 6)pot"i&a c"e#ito"ului &'n(*to"ului c*"uia i-a $o0t t"an0)i0 ,unul+ Re)a"c*)/ 6n0*/ c* 6n ace0t ca( e0te &i(at* e&ic.iunea total* ,unul i-a $o0t t"an0)i0 c"e#ito"ului e&in-*to"!+ Ca"e &a $i 0olu.ia 6n ca(ul unei e&ic.iuni pa".iale/ atunci c'n# &'n(*to"ul p*0t"ea(* ,unul/ #a" 6i 0unt #i)inuate #"eptu"ile 0au p"e"o-ati&ele 6n le-*tu"* cu acel ,unO Va )ai putea ac.iona #i"ect 6)pot"i&a c"e#ito"ului

e&in-*to" pent"u #e0p*-u,i"i 0au &a t"e,ui 0* ac.ione(e &'n(*to"ul/ 6n con$o")itate cu a"t+ 3;;/ 3;3 C+ ci&+O Ace0te 6nt"e,*"i a" $i putut $i e&itate/ #ac* p"opo(i.ia $inal* a alineatului unu a" $i $o0t t"a#u0* co"ect #in $"ance(*+ A"t+ 13;; C+ ci&+ RuS,ec DLUa#=u#icatai"e #ont le #"oit #e p"op"iStS 0u" un ,ien acTui0 lo"0 #Uune &ente au9 enc:g"e0 e0t atteint h la 0uite #Uune 0ai0ie e9e"cSe pa" un c"Sancie" #u &en#eu"/ peut "ecou&"e" #u &en#eu" le p"i9 TuUil a paVS/ a&ec le0 intS"|t0 et le0 $"ai0B il peut aussi recouvrer des crAanciers du vendeur le pri- Cui leur a AtA remis 0+n+!/ a&ec intS"|t0/ 0ou0 "S0e"&e #e 0e $ai"e oppo0e" le ,SnS$ice #e #i0cu00ion+ Il peut "Scla)e" #u c"Sancie" 0ai0i00ant le0 #o))a-e0-intS"|t0 Tui "S0ultent #e0 i""S-ula"itS0 #e la 0ai0ie ou #e la &enteE+ Din anali(a te9tului o"i-inal "e(ult* c* a#=u#ecata"ul poate #e a0e)enea "ec*p*ta #e la c"e#ito"ii &'n(*to"ului pre#ul ca"e le-a $o0t "e)i0+ 8n u")a e9ecut*"ii 0ilite c"e#ito"ii nu o,.in ,unul 6n )ate"ialitatea lui ci &aloa"ea lui/ toc)ai a0ta $iin# "a.iunea pent"u ca"e ,unul a $o0t 0co0 la &'n(a"e p"in licita.ie F o,.ine"ea 0u)ei #e ,ani p"e.ul!+ P"in u")a"e/ a#=u#ecata"ul 0e &a putea 6n#"epta 6)pot"i&a c"e#ito"ilo" &'n(*to"ului in#i$e"ent #e $aptul #ac* e&ic.iunea a $o0t total* 0au pa".ial*/ $iin# 0u$icient ca ea 0* ai,* la ,a(* o e9ecuta"e 0ilit*+ 8n le-*tu"* cu acela%i te9t )ai pute) "e)a"ca $aptul c* le-iuito"ul )ol#a& a o)i0 0* "e-le)ente(e o"#inea 6n ca"e &o" $i u")*"i.i cei .inu.i "e0pon0a,ili pent"u e&ic.iune+ Te9tul cana#ian o$e"* po0i,ilitatea c"e#ito"ilo" &'n(*to"ului 0* in&oce ,ene$iciul #e #i0cu.ie/ atunci c'n# a" $i u")*"i.i 6naintea 0au 0i)ultan cu &'n(*to"ul ca"e e0te "e0pon0a,ilul p"incipal pent"u e&ic.iune!/ a&'n# o "e0pon0a,ilitate 0u,0i#ia"*+ A) )ai atin0 acea0t* p"o,le)* %i 6n alte "'n#u"i a 0e &e#ea cont"actul #e 0ocietate! %i con0i#e"*) c* le-iuito"ul )ol#a& a o)i0 6n )o# #eli,e"at eli)ina"ea #in co#ul ci&il a #i0po(i.iilo" "e$e"itoa"e la ,ene$iciul #e #i0cu.ie %i ,ene$iciul #e #i&i(iune/ ia" atunci c'n# le "e-le)entea(*/ totu%i/ o $ace 0u, un alt nu)e 0au/ )ai ,ine 0pu0/ $*"* nici un nu)e+ Solu.ia alea0* nu e0te toc)ai l*u#a,il*+ 7+ Dac* p"e.ul p"i)it #e c"e#ito"ii &'n(*to"ului nu a putut acope"i p"e=u#iciul 0u$e"it #e a#=u#ecata" %i ace0t p"e=u#iciu e0te cau(at #e i"e-ula"it*.ile 0ec:e0t"ului 0au ale &'n(*"ii la licita.ie/ c"e#ito"ul e&in-*to" &a $i .inut 0* "epa"e 6nt"e-ul p"e=u#iciu+ Le-iuito"ul 6nt*"e%te 6nc"e#e"ea pu,lic* 6n a0t$el #e &'n(*"i &'n(*"ile la licita.ie 6n u")a e9ecut*"ilo" 0ilite! %i 0anc.ionea(* c"e#ito"ii pent"u i"e-ula"it*.ile co)i0e 6n &e#e"ea con0titui"ii -a"an.iilo"+

S e c t i u n e a a <-a V8NZAREA-CUMPNRAREA 8NTREPRINDERII CA UN COMPLE> PATRIMONIAL

Articolul 217. Contractul de v"nzare-cumprare a "ntreprinderii (1) +n aza contractului de v"nzare-cumprare a "ntreprinderii, v"nztorul se o li! s dea "n proprietate cumprtorului "ntreprinderea "n calitate de comple- patrimonial unic, cu e-cep#ia drepturilor $i o li!a#iilor inaliena ile. (%) (reptul la denumirea de 'irm, la mrcile de produc#ie $i la alte mi.loace de individualizare a "ntreprinderii $i a produc#iei acesteia, a lucrrilor $i serviciilor, precum $i dreptul de 'olosin# asupra acestor mi.loace de individualizare care-i apar#in "n aza licen#ei se transmit cumprtorului daca "n contract nu este prevzut alt'el. (1) V6n(a"ea-cu)p*"a"ea 6nt"ep"in#e"ii ca un co)ple9 pat"i)onial 0e p"e(int* ca un in0titut nou 6n le-i0la.ia ci&il* na.ional*+ Cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii p"e0upune $aptul c* &6n(*to"ul 6nt"ep"in#e"ii 0e o,li-* 0*-o #ea 6n p"op"ietate ia" cu)p*"*to"ul F 0* ac:ite p"e.ul ace0teia/ p"i&ite ca un co)ple9 pat"i)onial unic+ Te")enul D6nt"ep"in#e"eE poate $i utili(at 6n #ou* 0en0u"i+ P"i)ul #in ele/ %i anu)e acel ce inte"e0ea(* 6n 0en0ul a"t+ ?13 C+C+ al RM e0te 6nt"ep"in#e"ea - o,iect al o,li-a.iilo" ci&ile+ 8n cel #e-al #oilea 0en0 6nt"ep"in#e"ea 0e p"e(int* ca 0u,iect al #"eptului ci&il 0au al #"eptului a$ace"ilo"+ De$ini.ia 6nt"ep"in#e"ii 6n ace0t 0en0 o pute) -*0i 6n Le-ea Repu,licii Mol#o&a cu p"i&i"e la ant"ep"eno"iat %i 6nt"ep"in#e"i N"+?52->II #in 41+41+<7/ Monito" n"+7 #in 7?+47+1<<5+ Con$o") p"e&e#e"ilo" a"t+1 al le-ii no)inali(ate p"in 6nt"ep"in#e"e 0e 0u,6n.ele-e $o")a o"-ani(ato"ico-=u"i#ic* a acti&it*.ii #e ant"ep"eno"iat/ acea0ta p"e(ent6n# 6n 0ine un a-ent econo)ic cu $i")* titulatu"*! p"op"ie/ in$iin.at* #e ant"ep"eno" 6n )o#ul 0ta,ilit #e le-i0latie+ 8nt"ep"in#e"ea/ p"i&it* ca o,iect al o,li-a.iilo" ci&ile/ nu e0te #e$init* #e C+C+ al RM/ cu toate c* anu)e 6n ace0t a0pect 0e p"e(int* 6n a"t+ ?13 C+C+ al RM+ Con$o") p"e&e#e"ilo" a"ticolului co)entat/ 6nt"ep"in#e"ii - ca o,iect al o,li-a.iilo" ci&ile 6n -ene"al %i ca o,iect al &6n(*"ii-cu)p*"*"ii 6n 0pecial 6i 0unt ca"acte"i0tice u")*toa"ele pa"ticula"it*.iC - e0te un co)ple9 pat"i)onial unic ce inclu#e 6n 0ineC cl*#i"ile %i aca"etu"ile ace0to"a/ e#i$iciile/ te"enul #e p*)6nt pe ca"e ace0tea 0unt a)pla0ate/ utila=ele/ in&enta"ul/ )ate"ia p"i)*/ p"o#uc.ia $inal*/ cotele p*".i 6n alte 6nt"ep"in#e"i/ #ato"iile 6nt"ep"in#e"ii %i c"ean.ele ace0teia/ p"ecu) %i #"eptu"ile la 0i),olica ce in#i&i#uali(ea(* 6nt"ep"in#e"ea #enu)i"ea #e $i")*/ )a"ca #e p"o#uc.ie etc+! %+a+B - e0te un co)ple9 pat"i)onial/ $olo0it 6n &e#e"ea 6n$*ptui"ii acti&it*.ii #e ant"ep"eno"iat/ ce/ 6n con$o")itate cu a"t+ 1 al Le-ii Repu,licii Mol#o&a cu p"i&i"e la ant"ep"eno"iat %i 6nt"ep"in#e"i/ 0e p"e(int* ca acti&itatea #e $a,"ica"e a p"o#uc.iei/ e9ecuta"e a luc"*"ilo" %i p"e0ta"e a 0e"&iciilo"/ #e0$*%u"at* #e cet*.eni %i #e a0ocia.iile ace0to"a 6n )o# in#epen#ent/ #in

p"op"ie ini.iati&*/ 6n nu)ele lo"/ pe "i0cul p"op"iu %i 0u, "*0pun#e"ea lo" pat"i)onial* cu 0copul #e a-%i a0i-u"a o 0u"0* pe")anent* #e &enitu"iB - e0te un co)ple9 pat"i)onial #ina)ic 6n 0en0ul c* 6n$*ptui"ea t"an(ac.iilo" cu 6nt"ep"in#e"ea F co)ple9 pat"i)onial nu at"a-e #up* 0ine 0u0pen#a"ea 0au 6nt"e"upe"ea acti&it*.ii #e ant"ep"eno"iat 6n$*ptuite #e $o0tul p"op"ieta"+ 8n ,a(a cont"acului #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii &6n(*to"ul t"an0)ite 6n p"op"ietatea cu)p*"*to"ului 6nt"ep"in#e"ea p"i&it* ca un co)ple9 pat"i)onial+ D"ept e9cep.ie $ac pa"te #"eptu"ile %i o,li-a.iile inaliena,ile ale &6n(*to"ului ca"e nu pot $i t"an0)i0e cu)p*"*to"ului+ (%) Sp"e #eo0e,i"e #e alineatul 1 al a"ticolului co)entat ca"e a"e ca"acte" i)pe"ati&/ alin+ 7 0e p"e(int* 6n $o")* #i0po(iti&*/ ceea ce 6n0ea)n* c* p"e&e#e"ile lui pot $i 0c:i),ate la #o"in.a %i p"in aco"#ul p*".ilo"+ 8n acea0t* o"#ine #e i#ei/ pe l6n-* ,unu"ile )ate"iale/ ca"e $o")ea(* 6nt"ep"in#e"ea ca un co)ple9 pat"i)onial unic %i ca"e/ 6n )o# o,li-ato"iu/ 0e t"an0)it p"in cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a ace0teia/ 6n ,a(a cont"actului 0e poate e$ectua %i t"an0)ite"ea cu)p*"*to"ului a o,iectelo" p"op"iet*.ii intelectuale apa".in6n# &6n(*to"ului/ cu) a" $i/ #e e9e)plu/ #"eptul la #enu)i"ea #e $i")*/ la )*"cile #e p"o#uc.ie %+a+/ p"ecu) %i #"eptul #e $olo0in.* a0up"a )i=loacelo" #e in#i&i#uali(a"e a 6nt"ep"in#e"ii %i a p"o#uc.iei ace0teia/ a luc"*"ilo" %i 0e"&iciilo" ca"e-i apa".in &6n(*to"(lui 6n ,a(a licen.ei+ T"an0)ite"ea #e c*t"e &6n(*to" 6n p"op"ietatea cu)p*"*to"ului a ,unu"ilo" ce $o")ea(* o,iectul p"op"iet*.ii intelectuale 0e e$ectuea(* 6n ca(ul c6n# cont"actul #e cu)p*"a"e-&6n(a"e a 6nt"ep"in#e"ii nu p"e&e#e alt$el+ Articolul 212. +nre!istrarea contractului de v"nzare-cumprare a "ntreprinderii Contractul de v"nzare-cumprare a "ntreprinderii "n calitate de comple- patrimonial unic se "nc*eie "n 'orm autentic $i se "nre!istreaz la Camera +nre!istrrii de :tat. Dato"it* i)po"tan.ei %i ca"acte"ului 0pecial al o,iectului &6n(*"ii-cu)p*"*"ii 6n"ep"in#e"ii %i anu)e a $aptului ap"ecie"ii ace0tuia #e c*t"e le-i0lato" ca un co)ple9 pat"i)onial unic/ cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6n"ep"in#e"ii/ pot"i&it p"e&e#e"ilo" a"ticolului co)entat/ 0e 6nc:eie 6n $o")* autentic* %i 0e 6n"e-i0t"ea(* la Ca)e"a 8n"e-i0t"*"ii #e Stat+ Con#i.iile #e $o")* ale cont"actului 6n cau(* %i anu)eC $o")a autentic* %i 6n"e-i0t"a"ea/ 0e p"e(int* ca con#i.ii #e &ala,ilitate a ace0tuia/ #eoa"ece pot"i&it al+ 7 al a"t+ 74? C+C+ al R+M+ 6n ca(u"ile e9p"e0 p"e&a(ute #e le-e $o")a e0te o con#itie #e &ala,ilitate a actului =u"i#ic+ Mai )ult ca at6t/ con$o") p"e&e#e"ilo" a"t+ 711 C+C+ al R+M+ al+ 1+ ne"e0pecta"ea $o")ei autentice at"a-e nulitatea actului =u"i#ic+ Cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii 0e con0i#e"* 6nc:eiat #in )o)entul 6n"e-i0t"*"ii ace0tuia la Ca)e"a 8n"e-i0t"*"ii #e Stat+ A%a#a" pent"u acea0t* cate-o"ie #e cont"acte e0te i)pu0* nu nu)ai autenticitatea $o")ei/ 6n 0en0 #e 6n"e-i0t"a"e a t"ece"ii #"eptului #e p"op"ietate/ ci %i 6n"e-i0t"a"ea #e 0tat a cont"actului 6n0u%i/ 6n 0en0 #e instrumentum &e(i co)enta"iul la a"t+ 715 C+C al R+M!. Articolul 214. 9valuarea patrimoniului "ntreprinderii (1) Componenta "ntreprinderii $i valoarea ei se determin "n aza actului (procesului-ver al) de inventariere "ntocmit "n con'ormitate cu re!ulile inventarierii. (%) P"n la semnarea contractului, pr#ile tre uie sa "ntocmeasc $i s e-amineze actul de inventariere, ilan#ul conta il, concluzia auditorului independent asupra componentei $i valorii "ntreprinderii, lista datoriilor v"nzatorului incluse "n componenta "ntreprinderii cu indicarea creditorilor, caracterul datoriei, cuantumul $i termenele de e-ecutare a o li!a#iilor. (3) 8unurile din componenta "ntreprinderii, drepturile si o li!a#iile consemnate "n documentele indicate la alin. (1) $i (%) urmeaz s 'ie transmise cumprtorului dac "n contract sau la art. 217 nu este prevzut alt'el. (1) 8nt"ep"in#e"ea ca o,iect al &6n(*"ii-cu)p*"*"ii p"e(int* 6n 0ine un co)ple9 pat"i)onial unic co)pu0 #int"-un %i" #e ele)ente 0t"uctu"ale co)ponente/ ca"e poate &a"ia 6n #epen#en.* #e &oin.a p*".ilo" cont"actante &e(i co)enta"iul la al+ 1 a"t+ ?13 C+C al R+M+!+ Reie%in# #in ace0t $apt/ pent"u 6nc:eie"ea cont"actului #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii/ le-i0lato"ul i)pune e&alua"ea pat"i)oniului 6nt"ep"in#e"ii/ p"oce#u"* ce p"e0upune 6ntoc)i"ea actului #e in&enta"ie"e/ ,ilan.ului conta,il/ conclu(ia au#ito"ului in#epen#ent a0up"a co)ponen.ei %i &alo"ii 6nt"ep"in#e"ii/ li0ta #ato"iilo" &6n(*to"ului/ p"ecu) %i ca"acte"ul ace0to"a/ inclu0e 6n co)ponen.a 6nt"ep"in#e"ii cu in#ica"ea o,li-ato"ie a c"e#ito"ilo" ace0teia/ cuantu)ul %i te")enele #e e9ecuta"e a o,li-a.iilo"+ Gocu0a"ea aten.iei le-i0lato"ului pe e&alua"ea pat"i)oniului 6nt"ep"in#e"ii 0e #ato"ea(* nu 6n ulti)ul "6n# %i $aptului/ c* o,iectul o,li-a.iei 6nt"ep"in#e"ea F co)ple9 pat"i)onial unic! poate $i #ete")inat 6n 0en0ul alin+ 7 al a"t+ 74; C+C+ al R+M+ nu)ai 6n ca(ul/ c6n# pat"i)oniul 6nt"ep"in#e"ii e0te e&aluat con$o") p"e&e#e"ilo" a"ticolului co)entat+ A%a#a"/ $*"* e$ectua"ea p"eala,il* a e&alu*"ii pat"i)oniului 6nt"ep"in#e"ii cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e nu 6nt"une%te con#i.iile "e$e"itoa"e la o,iect 6n 0en0ul #ete")in*"ii ace0tuia! %i "e0pecti&/ nu 0e con0i#e"* 6nc:eiat+ (%) P"e&e#e"ile alin+ 7 al a"ticolului co)entat o,li-* p*".ile cont"actante 0* 6ntoc)ea0c* un %i" #e acte cu) a" $i actul #e in&enta"ie"e/ ,ilan.ul conta,il %i altele a 0e &e#ea 6n ace0t 0en0 Re-ula)entul p"i&in# in&enta"ie"ea/ ap"o,at p"in o"#inul Mini0te"ului Ginan.elo" n"+ 14 #in 42+41+7441/ Monito"ul O$icial al Repu,licii Mol#o&a n"+ 12-1? #in 7<+41+7441/ Le-ea Conta,ilit*.ii/ n"+57;->III #in 45+45+<2/ Monito"ul O$icial al R+Mol#o&a n"+ 7? #in 72+42+1<<2 %+a+!+ Re0pecti&ele acte nece0it* a $i 6ntoc)ite p6n* la 0e)na"ea cont"actului #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii %i t"an0)i0e cu)p*"*to"ului

conco)itent cu p"e#a"ea ,unului+ O,li-a.ia &6n(*to"ului 6n ace0t 0en0 0e i)pune p"in p"e&e#e"ile alin+ 7 al a"t+ 321 C+C+ al R+M+ pot"i&it c*"o"a &6n(*to"ul e0te o,li-at 0* "e)it*/ conco)itent cu p"e#a"ea ,unului/ #ocu)entele "e$e"itoa"e la ,un/ p"e&*(ute #e le-e/ #ac* 6n cont"actul #e &6n(a"e-cu)pa"a"e nu e0te p"e&*(ut alt$el+ O )o#alitate 0pecial* #e e&alua"e a pat"i)oniului 6nt"ep"in#e"ii/ i)pu0* #e le-i0lato"/ e0te p"e&*(ut* la alin+ 7 al a"ticolului co)entat+ E0te &o",a #e0p"e e&alua"ea ace0tuia 6n ,a(a conclu(iei unui au#ito" in#epen#ent+ Re0pecti&a )o#alitate #e e&alua"e a pat"i)oniului 6nt"ep"in#e"ii F o,iect al &6n(*"ii-cu)p*"*"ii e0te i)pu0* 6n &e#e"ea p"ote=*"ii #"eptu"ilo" cu)p*"*to"ului/ 6n 0en0ul c* conclu(ia au#ito"ului in#epen#ent pe")ite cu)p*"*to"ului 0*-%i c"ee(e o 6nc:ipui"e ce"t* 6n ceea ce p"i&e%te p"e.ul "eal al 6nt"ep"in#e"ii %i-l p"ote=ea(* 6nt"-un 0en0 0au altul 6)pot"i&a 6nc:eie"ii cont"actului cu &icii #e con0i).*)6nt cont"actual &e(i co)enta"iul la a"t+ a"t+ 773/ 77? C+C al R+M+!/ ceea ce 0po"e%te "ata 6nc:eie"ii %i e9ecut*"ii cont"actelo" #e ace0t $el+ Un alt a&anta= al ace0tei )o#alit*.i #e e&alua"e a pat"i)oniului 6nt"ep"in#e"ii "e(i#* 6n $aptul c* 0tatul/ 6n ,a(a conclu(iei au#ito"ului in#epen#ent/ &e"i$ic* &e"i#icitatea p"e.ului 6nt"ep"in#e"ii/ ceea ce la "6n#ul 0*u p"e6nt6)pin* ca(u"ile #e ap"ecie"e ina#ec&at* a p"e.ului int"ep"in#e"ii/ 6n 0en0ul )ic%o"*"ii inten.ionate a ace0tuia %i 0po"e%te &enitu"ile la ,u-et+ Nu 6n ulti)ul "6n#/ conclu(ia au#ito"ului in#epen#ent con$i")* &e"i#icitatea actelo" nece0a"e a $i 6ntoc)ite con$o") p"e&e#e"ilo" aliniatului 6n cau(*+ (3) P"e&e#e"ile alin+ 1 al a"ticolului co)entat in0tituie o no")* #i0po(iti&* 6n p"i&in.a ,unu"ilo"/ #"eptu"ilo" 0au o,li-a.iilo" ce $ac pa"te #in co)ponen.a 6nt"ep"in#e"ii ca un co)ple9 pat"i)onial unic+ De aici nu toate ,unu"ile/ p"ecu) %i #"eptu"ile 0au o,li-a.iile 6nt"ep"in#e"ii $o")ea(* pat"i)oniul ace0teia %i 0e t"an0)it 6n )o# o,li-ato" cu)p*"*to"ului/ ci nu)ai acelea/ ca"e au $o0t 0ta,ilite p"in aco"#ul p*".ilo" cont"actante+ A%a#a"/ p"in p"e&e#e"ile alin+ 1 al a"ticolului co)entat le-i0lato"ul/ 6n )o# #i0po(iti&/ 0ta,ile%te t"an0)ite"ea #e c*t"e &6n(*to" cu)p*"*to"ului a tutu"o" ,unu"ilo" #in co)ponen.a 6nt"ep"in#e"ii/ p"ecu) %i a #"eptu"ilo" %i o,li-a.iilo" p"e&*(ute la alin+ 1 %i 7/ #ac* 6n cont"act 0au la a"t+ ?13 C+C+ al R+M+ nu e0te p"e&*(ut alt$el+ De aici/ p*".ile cont"actante/ p"in aco"#ul lo" #e &oin.* %i la ale-e"ea lo"/ pot e9clu#e unele ele)ente co)ponente ce $o")ea(* 6nt"ep"in#e"ea F o,iect al &6n(*"iicu)p*"*"ii/ ca un co)ple9 pat"i)onial+ Articolul 2%6. (repturile creditorilor (1) Creditorii v"nztorului tre uie sa 'ie in'orma#i, p"n la predarea "ntreprinderii ctre cumprtor, despre 'aptul c "ntreprinderea a 'ost v"ndut de una din pr#i. (%) Cumprtorul rspunde solidar cu v"nztorul, "n limita activelor care i-au 'ost transmise, pentru datoriile v"nztorului e'ectuate p"n la v"nzarea "ntreprinderii. (3) 5spunderea cumprtorului prevzuta la alin. (%) nu poate 'i e-clus sau limitat prin "n#ele!ere cu v"nztorul. (1) Giin# 0u,iect al acti&it*.ii #e ant"ep"eno"iat/ 6nt"ep"in#e"ea 0e p"e(u)ea(* ca a&6n# o,li-a.ii $a.* #e c"e#ito"ii F pa"tene"i #e a$ace"i+ C"ean.ele ace0to"a $o")ea(* pa0i&ele 6nt"ep"in#e"ii/ ca"e con0tituie pa"te co)ponent* a ace0teia ca co)ple9 pat"i)onial unic con$o") p"e&e#e"ilo" alin+ 7 al a"t+ ?1< C+C+ al RM+ 8n acea0t* o"#ine #e i#ei/ p"in alin+ 1 al a"ticolului co)entat/ le-i0lato"ul -a"antea(* c"ean.ele c"e#ito"ilo"/ o,li-6n# p*".ile cont"actante 6n &e#e"ea in$o")*"ii ace0to"a #e0p"e $aptul/ c* 6nt"ep"in#e"ea 0e &in#e+ Le-i0lato"ul nu 0ta,ile%te 0t"ict cui 6i apa".ine o,li-a.ia #e in$o")a"e a c"e#ito"ilo" 6nt"ep"in#e"ii+ Reie%in# $in acea0ta/ #eci(ia cu p"i&i"e la in$o")a"ea c"e#ito"ilo" e0te p"i)it* p"in aco"#ul p*".ilo" cont"actante/ 0a"cina in$o")*"ii/ %i "e0pecti& o,li-at 6n acea0t* p"i&in.* $iin#/ #up* ca(/ cu)p*"*to"ul 0au &6n(*to"ul+ E0te #e )en.ionat $aptul/ c* p*".ile cont"actului #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii 06nt o,li-ate/ 0* in$o")e(e c"e#ito"ii #e0p"e &6n(a"ea ace0teia p6n* la p"e#a"ea 6nt"ep"in#e"ii c*t"e cu)p*"*to"+ Cu alte cu&inte/ p*".ile cont"actante 06nt li,e"e #e acea0t* o,li-a.ie #ac* in$o")ea(* c"e#ito"ii 6nt"ep"in#e"ii #e0p"e &6n(a"ea ace0teia 6n )o# cu&enit p6n* la )o)entul 0e)n*"ii #e c*t"e &6n(*to" %i cu)p*"*to" a actului #e p"e#a"e &e(i alin+ 1 a"t+ ?71 C+C+ al R+M+!+ P"in cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii/ &6n(*to"ul t"an0)ite cu)p*"*to"ului %i #ato"iile #e,ito"iale ale ace0teia/ #ac* p"in aco"#ul p*".ilo" nu 0e 0ta,ile%te cont"a"iul+ Hine) 0* )en.ion*) 6n0* $aptul/ c* con$o") p"e&e#e"ilo" a"t+ 2;? C+C+ al R+M+/ aco"#ul #e p"elua"e a #ato"iei/ 0ta,ilit 6nt"e te". %i #e,ito" p"o#uce e$ecte =u"i#ice #oa" cu accepta"ea ace0tuia #in pa"tea c"e#ito"ului+ Mai )ult ca at6t/ c"e#ito"ul ca"e a"e un inte"e0 0e"io0 %i le-iti) poate 0* ia toate )*0u"ile pent"u con0e"&a"ea #"eptu"ilo" 0ale &e(i a"t+ 2<? C+C+ al R+M+!+ 8n acea0t* o"#ine #e i#ei/ 6n ca(ul 6n ca"e c"e#ito"ul nu )ani$e0t* aco"#ul 6n &e#e"ea p"elu*"ii #ato"iei #e c*t"e cu)p*"*to"/ el/ c"e#ito"ul/ e0te 6n #"ept 0* cea"* e9ecuta"ea o,li-a.iei 6n te")en &e(i a"t+ 232 C+C+ al R+M+!/ e9ecuta"ea o,li-a.iei 6nainte #e te")en &e(i a"t+ 23; C+C+ al R+M+! #in pa"tea &6n(*to"ului #e,ito" 0au "ecunoa%te"ea nulit*.ii pa".iale 0au totale a cont"actului #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii &e(i a"t+ 774 C+C+ al R+M+!+ %) 8n )ulte ca(u"i cu)p*"*to"ul 6nt"ep"in#e"ii 0in-u" 0e p"e(int* 6n calitate #e #e,ito" 6n "ela.iile cu te".ii %i 6n #epen#en.* #e te")eni 0au 6)p"e=u"*"i nu poate 0ati0$ace c"ean.ele c"e#ito"ilo" c*t"e &6n(*to"ul 6nt"ep"in#e"ii ap*"ute 6n le-*tu"* cu #e0$*%u"a"ea acti&it*.ii ace0teia %i ca"e con0tituie pa"te inte-"ant* a co)ple9ului pat"i)onial+ Alin+ 7 al a"ticolului co)entat p"opune )ecani0)ul 0olu.ion*"ii ace0tei p"o,le)e/ 6n 0en0 c*/ 6n p"i)ul "6n#/ cu)p*"*to"ul "*0pun#e 0oli#a" cu &6n(*to"ul pent"u #ato"iile 6nt"ep"in#e"ii e9i0tente p6n* la &6n(a"ea ace0teia &e(i a"t+ a"t+ 214 F 211 C+C+ al R+M+!+ 8n cel #e-al #oilea "6n# alin+ 7 al a"ticolului co)entat p"e&e#e "*0pun#e"ea 0oli#a"* a cu)p*"*to"ului $a.* #e c"e#ito"ii 6nt"ep"in#e"ii #oa" 6n li)ita acti&elo" ca"e i-au $o0t t"an0)i0e p"in cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e+ (3) P"in alin+ 1 al a"ticolului co)entat le-i0lato"ul 0ta,ile%te "*0pun#e"ea o,li-ato"ie a cu)p*"*to"ului 6nt"ep"in#e"ii p"e&*(ut* la alin+ 7 al aceluia%i a"ticol+ Depin(6n# #e li)ita acti&elo"/ ca"e i-au $o0t t"an0)i0e p"in cont"actul #e &6n(a"e-

cu)p*"a"e/ &olu)ul "*0pun#e"ii cu)p*"*to"ului "*)6ne ce"t %i p"e0ta,ilit/ 6n 0en0 c* "*0pun#e"ea cu)p*"*to"ului $a.* #e c"e#ito"ii 6nt"ep"in#e"ii nu poate $i e9clu0* 0au li)itat* p"int"-un aco"# cu &6n(*to"ul+ Articolul 2%1. Predarea "ntreprinderii (1) Predarea "ntreprinderii ctre cumprtor se e'ectueaz "n aza actului de predare, "n care se indic datele despre unurile predate, 'aptul c s"nt "n$tiin#a#i creditorii, viciile "ntreprinderii. (%) C*eltuielile de pre!tire a "ntreprinderii pentru predare, inclusiv de "ntocmire a actului de predare, le suport v"nztorul dac "n contract nu este prevzut alt'el. (3) :e consider c "ntreprinderea este predat ctre cumprtor "n momentul semnrii actului de predare de ctre am ele pr#i. (in acest moment, riscul pieirii sau deteriorrii 'ortuite a "ntreprinderii trece la cumprtor. (1) P"e#a"ea 6nt"ep"in#e"ii p"e(int* 6n 0ine una #in cele t"ei co)ponente p"incipale/ ce .in #e e9ecuta"ea cont"actului #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii/ celelalte #ou* con0t6n# 6n in$o")a"ea c"e#ito"ilo" #e0p"e $aptul/ c* c"ean.ele ace0to"a $o")ea(* pat"i)oniul 6nt"ep"in#e"ii p"opu0e 0p"e &6n(a"e %i/ "e0pecti&/ 6n p"i)i"ea #e c*t"e cu)p*"*to" a 6nt"ep"in#e"ii %i ac:ita"ea p"e.ului acte0teia+ Alin+ 1+ al a"ticolului co)entat 0ta,ile%te o"#inea p"e#*"ii 6nt"ep"in#e"ii c*t"e cu)p*"*to"/ actul ce 6n0o.e%te %i o$o")ea(* ope"a.iunea #e p"e#a"e/ p"ecu) %i ce"in.ele 6naintate $a.* #e un ata"e act+ Nece0itatea 0ta,ili"ii unei o"#ini #e p"e#a"ea anu)ite 0e #ato"ea(* $aptului/ c* 6nt"ep"in#e"ea F o,iect al &n(*"iicu)p*"*"ii p"e(int* 6n 0ine un pat"i)oniu #i0tinct %i co)ple9/ #ete")ina"ea $aptului p"e#*"ii c*"uia poate $i "eali(at #oa" cu con#i.ia "e0pect*"ii 0t"icte a unei o"#ini #e p"e#a"e p"e0ta,ilite+ A%a#a"/ o"#inea p"e#*"ii 6nt"ep"in#e"ii c*t"e cu)p*"*to" p"e0upune e9i0ten.a unui act #e p"e#a"e/ 6n ca"e/ 6n )o# o,li-ato"iu/ 0e in#ic* #atele #e0p"e ,unu"ile p"e#ate/ ce $o")ea(* pat"i)oniul 6nt"ep"in#e"ii/ #o&a#a 6n%tiin.*"ii c"e#ito"ilo" #e0p"e &6n(a"ea 6nt"ep"in#e"ii %i/ #up* ca(/ &iciile ace0teia+ (%) M*0u"ile #e p"e-*ti"e a 6nt"ep"in#e"ii pent"u a $i p"e#at*/ ce inclu# at6t 6ntoc)i"ea/ c6t %i pe"$ecta"ea actului #e p"e#a"e 06nt pu0e 6n 0ea)a &6n(*to"ului/ #ac* 6n cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e nu 0e 0ta,ile%te alt$el+ Acea0ta 6n0ea)n*/ c* toate c:eltuielile/ ce .in #e o"-ani(a"ea %i e$ectua"ea )*0u"ilo" 6n &e#e"ea p"e-*ti"ii 6nt"ep"in#e"ii pent"u p"e#a"e le 0upo"t* &6n(*to"ul/ #ac* 6n cont"act nu 0e p"e&e#e alt$el+ A%a#a"/ alin+ 7+ al a"ticolului co)entat e0te 6n e0en.* o no")* #i0po(iti&*/ ce pe")ite p*".ilo" cont"actante #e a "epa"ti(a c:eltuielile )en.ionate/ ap*"ute 6n le-*tu"* cu p"e-*ti"ea 6nt"ep"in#e"ii pent"u p"e#a"e/ pe ,unul lo" plac+ (3) Alin+ 1+ al a"ticolului co)entat 0ta,ile%te )o)entul p"e#*"ii 6nt"ep"in#e"ii c*t"e cu)p*"*to"+ Sta,ili"ea ace0tuia a"e o i)po"tan.* p"incipial* #eoa"ece/ anu)e #in ace0t )o)ent/ "i0cul piei"ii 0au #ete"io"*"ii $o"tuite a 6nt"ep"in#e"ii t"ece la cu)p*"*to"+ Mo)entul p"e#*"ii 6nt"ep"in#e"ii c*t"e cu)p*"*to" 0e con0i#e"* (iua 0e)n*"ii #e c*t"e a),ele p*".i a actului #e p"e#a"e+ Anu)e #in acel )o)ent "i0cul piei"ii 0au #ete"io"*"ii $o"tuite a 6nt"ep"in#e"ii t"ece la cu)p*"*to"+ Reie%in# #in $aptul/ c* cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii 0e con0i#e"* 6nc:eiat #in )o)entul 6n"e-i0t"*"ii #e 0tat a ace0teia &e(i a"t+ ?1? C+C+ al R+M+!/ p"e#a"ea 6nt"ep"in#e"i c*t"e cu)p*"*to"/ pe"$ectat* 6n ,a(a actului #e p"e#a"e 0e con0i#e"* e$ectuat* #ac* 0unt "e0pectate con#i.iile #e $on# ale ace0tuia &e(i alin+ 1 al a"t+ ?71 C+C+ al R+M+!/ %i nu)ai #up* 6n"e-i0t"a"ea cont"actului #e &6n(0a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii+ Articolul 2%%. /recerea dreptului de proprietate (1) (ac "n contract nu este prevzut alt'el, dreptul de proprietate asupra "ntreprinderii trece la cumprtor la data predrii "ntreprinderii, urm"nd s 'ie "nre!istrat imediat. (%) +n cazul v"nzrii "ntreprinderii su rezerva proprietarii, cumprtorul are dreptul, p"n la do "ndirea dreptului de proprietate, s dispun de unurile $i de drepturile nepatrimoniale incluse "n componen#a "ntreprinderii predate "n msura "n care este necesar scopului pentru care a 'ost cumprat. (1) Con$o") p"e&e#e"ilo" alin+ 1 al a"ticolului co)entat #"eptul #e p"op"ietate a0up"a 6nt"ep"in#e"ii F o,iect al &6n(*"ii-cu)p*"*"ii t"ece #e la &6n(*to" la cu)p*"*to" la #ata p"e#*"ii ace0teia+ 8n ,a(a alin+ 1 al a"t+ ?71 C+C+ al RM 6nt"ep"in#e"ea 0e con0i#e"* p"e#at* c*t"e cu)p*"*to" 6n )o)entul 0e)n*"ii actului #e p"e#a"e #e c*t"e a),ele p*".i %i #in ace0t )o)ent/ "i0cul piei"ii 0au #ete"io"*"ii $o"tuite a 6nt"ep"in#e"ii t"ece la cu)p*"*to"+ A%a#a"/ #"eptul #e p"op"ietate a0up"a 6nt"ep"in#e"ii t"ece la cu)p*"*to" la #ata 0e)n*"ii #e c*t"e a),ele p*".i a actului #e p"e#a"e+ Le-i0lato"ul i)pune ce"in.a 6n"e-i0t"*"ii #e 0tat i)e#iate a t"ece"ii #"eptului #e p"op"ietate/ ceea ce #ete")in* ca"acte"ul in#epen#ent al actului #e 6n"e-i0t"a"e a t"ece"ii #"eptului #e p"op"ietate $a.* #e 6n"e-i0t"a"ea cont"actului #e &6n(a"e-cu)p*"a"e p"e&*(ut* la a"t+ ?1? C+C+ al RM+ Vo",in# la -ene"al/ p"oce0ul #e t"an0$o")a"e a cu)p*"*to"ului 6nt"ep"in#e"ii 6n p"op"ieta"ul ace0teia 6l pute) #i&i(a 6n t"ei etape %i anu)eC - 6n"e-i0t"a"ea #e 0tat a cont"actului #e &6n(a"e-cu)p*"a"eB - p"e#a"ea-p"i)i"ea 6nt"ep"in#e"iiB - 6n"e-i0t"a"ea #e 0tat a #"eptului #e p"op"ietate+

E0te #e )en.ionat $aptul c* a"ticolul co)entat e0te o no")* a&6n# ca"acte" #i0po(iti&+ 8n acea0t* o"#ine #e i#ei p*".ile cont"actante pot 0ta,ili/ p"in aco"#ul lo"/ alt )o)ent #e t"ece"e a #"eptului #e p"op"ietate #ec6t cel/ p"e&*(ut 6n a"ticolul "e0pecti&+ (%) Con$o") p"e&e#e"ilo" alin+ 7 al a"ticolului co)entat 6n ca(ul c6n# cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a 6nt"ep"in#e"ii e0te 6nc:eiat 0u, "e(e"&a #"eptului #e p"op"ietate a0up"a ace0teia &6n(*to"ul/ p6n* la )o)entul t"ece"ii #"eptului #e p"op"ietate a0up"a 0a/ e0te 6n #"ept 0* #i0pun* #e ,unu"ile %i #"eptu"ile nepat"i)oniale ce $o")ea(* 6nt"ep"in#e"ea ca co)ple9 pat"i)onial unic+ D"eptul #e #i0po(i.ie &e(i co)enta"iu la alin+ 1 al a"t+ ?71 C+C+ al R+M+! a0up"a 6nt"ep"in#e"ii e0te li)itat #e c*t"e le-i0lato" 6n 0en0ul c* poate $i e9e"citat #e c*t"e cu)p*"*to" #oa" 6n )*0u"a/ 6n ca"e e0te nece0a" 0copului pent"u ca"e a $o0t cu)p*"at* 6nt"ep"in#e"ea+ Capitolul II SC@IMBUL Articolul 2%3. Contractul de sc*im Partile contractului de sc*im au o li!atia de a transmite reciproc dreptul de proprietate asupra unui un. \iecare parte a contractului de sc*im este considerata vinzator al unului pe care il instraineaza si cumparator al unului pe care il primeste in sc*im . 1+ Sc:i),ul "ep"e(int* un cont"act =u"i#ico-ci&il/ p"in ca"e p*".ile 0e o,li-* 0* t"an0)it* "ecip"oc #in p"op"ietatea uneea 6n p"op"ietatea alteea anu)ite ,unu"i+ 8n p"e(entul co# le-i0lato"ul a 0co0 6n "elie$ no")e noi/ )enite 0* "e-le)ente(e unele "apo"tu"i ce nu 0-au a$lat p6n* acu) 6n a"ia 0a #e "e-le)enta"e+ Con0t"uc.ia =u"i#ic* a 0c:i),ului/ e9pu0* 6n al+1 A"t+?71 Co# ci&il pe")ite 0* e&i#en.ie) pa"ticula"it*.ile =u"i#ice/ ca"acte"i0tice ace0tui tip #e cont"act/ ca"e #au po0i,ilitatea 0* #eli)it*) 0c:i),ul #e alte o,li-a.ii cont"actuale/ inclu0i& %i #e cel )ai ap"opiat #up* natu"a 0a cont"act/ ca &6n(a"eacu)p*"a"ea+ Ca"acte"ul t"an0lati& #e p"op"ietate "ep"e(int* c"ite"iul #ete")inati& al 0c:i),ului ca tip apa"te #e cont"act+ Sp"e #eo0e,i"e #e alte cont"acte cu ca"acte" one"o0 p"in inte")e#iul c*"o"a ,unu"ile 0e t"an0)it 6n p"op"ietate/ cont"actul #e 0c:i), 0e ca"acte"i(ea(* p"in ca"acte"ul 0peci$ic al cont"ap"e0ta.iei/ ca"e 0e e9p"i)* p"in #a"ea "e0pecti&* a unui ,un pent"u altul/ ceea ce 6n0ea)n* c* cont"ap"e0ta.ia 6),"ac* $o")a unui alt ,un+ 8n te)eiul 0c:i),ului/ 6n p"incipiu/ 0e e9clu#e "etu"na"ea unui ,un analo-ic/ p"ecu) %i ac:ita"ea co0tului 6n ,ani+ Un alt )o)ent 0e)nicati&/ ca"e/ #e%i nu e0te e9p"e0 o-lin#it 6n p"e(entul co#/ #a" "eie0e #in natu"a o,li-a.iei #e 0c:i),/ "ep"e(int* )o)entul t"ece"ii #"eptului #e p"op"ietate a0up"a ,unu"ilo" 0c:i),ate+ Le-i0lato"ul n-a 0ta,ilit o no")* 0pecial*/ "e$e"itoa"e la )o)entul t"ece"ii #"eptului #e p"op"ietate 6n cont"actul #e 0c:i),/ #a" no")ele -ene"ale ale Co#ului ci&il ce "e-le)entea(* ace0t )ecani0) A"t+171!/ p"ecu) %i no")ele co"e0pon#ente ale &6n(a"ii-cu)p*"a"ii A"t+3;4! nu pot "e$lecta a#ec&at acea0ta pa"ticula"itate a 0c:i),ului+ E0en.a =u"i#ic* a ace0tei pa"ticula"ita.i poate $i e9pu0* 6n u")*toa"ea $o")ul*/ 6n ,a(a cont"actului #e 0c:i), #"eptul #e p"op"ietate a0up"a ,unu"ilo" p"i)ite t"ece la $ieca"e #int"e p*".i 0i)ultan/ #up* ce o,li-a.iile #e t"an0)ite"e a ,unu"ilo" au $o0t ono"ate #e c*t"e a),ele p*".i+ Reie%in# #in ca"acte"ul con0en0ual al cont"actului/ )o)entul 6nc:eie"ii lui nu poate $i le-at #e t"an0)ite"ea #e $acto a ,unu"ilo"/ #eoa"ece 0c:i),ul #e $acto a ,unu"ilo" "ep"e(int* e9ecuta"ea unui cont"act #e 0c:i), #e=a 6nc:eiat %i int"at 6n &i-oa"e+ Articolul 2%). 5e!ulile aplica ile sc*im ului Asupra contractului de sc*im se aplica in modul corespunzator re!ulile contractului de vinzare-cumparare+ 1+ Anali(a no")elo" "e$e"itoa"e la &6n(a"e-cu)p*"a"e/ ce nu cont"a&in e0en.ei 0c:i),ului/ p"ecu) %i a 6nt"e-ului capitol 6n ace0t #o)eniu/ pute) $ace conclu(ia/ c* la ,a(a #eli)it*"ii ace0to" cont"acte 0tau anu)ite c"ite"ii #e 0i0te)+ V6n(a"eacu)p*"a"ea 0e ,a(ea(* pe c"ite"iul o,iectului conc"et t"an0)ite"ea cu titlu one"o0 a ,unului 6n p"op"ietate!/ ia" 0c:i),ul .ine #e co"ela.ia inte"ac.iunea! a #ou* o,iecte "econ&en.ionale+ Sc:i),ul e0te ca"acte"i(at #e acelea%i ca"acte"e #e -en ca %i &'n(a"ea-cu)p*"a"ea/ 0e #eo0e,e0c nu)ai p"in ca"acte"ul cont"ap"e0ta.iei+ P"e(en.a 0au lip0a uno"a #int"e ca"acte"e a"e o i)po"tan.* pent"u p"oce0ul #e $o")a"e a le-ii/ #eoa"ece pe")ite aplica"ea $a.* #e cont"act/ 6n ca(ul no0t"u $a.* #e cont"actul #e 0c:i),/ a no")elo"/ con#i.ionate #e ace0t ca"acte"/ 6n )*0u"a 6n ca"e ele nu &in 6n cont"a#ic.ie ca"acte"ului 0pecial $o")a #e )a"$* a cont"ap"e0ta.iei!+ Cont"actul #e 0c:i), poa"t* un ca"acte" uni&e"0al %i poate $i aplicat pent"u "e-le)enta"ea "apo"tu"ilo" cu pa"ticipa"ea o"ic*"o" pe"0oane/ "ecuno0cute 6n calitate #e 0u,iec.i ai #"eptului ci&il+ 8n ,a(a A"t+1<7 a p"e(entului co# Repu,lica Mol#o&a ca 0tat/ pa"ticip* la "apo"tu"ile "e-le)entate #e le-i0latia ci&ila pe p"incipiul e-alitatii pa"ticipantilo" la ace0te "apo"tu"i+ Le-ea nu 0ta,ile%te ce"in.e 0peciale $a.* #e calitatea =u"i#ic* a 0u,iec.ilo" 0c:i),ului/ 6n0* u")ea(* 0* .ine) cont #e $aptul c* t"an0)ite"ea "ecip"oc* 6n p"op"ietate a ,unu"ilo"/ "ep"e(int* o )o#alitate #e #i0pune"e a ,unu"ilo"/ #eaceea at6t &6n(*to"ul c6t %i cu)p*"*to"ul/ u")ea(* 0* $ie p"op"ieta"ii ,unu"ilo" 0c:i),ate/ 0au titula"i ai alto" #"eptu"i/ ca"e inclu# 6n 0ine 6)pute"nici"ea #e a #i0pune #e ele+ 8n ca(u"ile p"e&*(ute #e le-e 0au cont"act/ 6)pute"nici"i #e #i0po(i.ie a0up"a ,unu"ilo" pot $i #ele-ate pe"0oanelo"/ ce nu 06nt titula"i ai #"eptului #e p"op"ietate %i anu)e 6nt"-u e9ecuta"ea #e a#)ini0t"a"e $i#ucia"* A"t+1421!/ co)i0ion A"t+14;1!/ co)i0iona"ul p"o$e0ioni0t A"t+1717!+

Dete")in6n# cate-o"iile #e ,unu"i ca"e pot 0e"&i 6n calitate #e o,iecte ale cont"actului #e 0c:i),/ le-iuito"ul $ace "e$e"in.* la no")ele co"e0pun(*toa"e ale co#ului ci&il "e$e"itoa"e la &6n(a"e-cu)p*"a"e/ #eoa"ece no")ele ce pe"$ectea(* 0c:i),ul nu 0ta,ile0c "e-uli #eo0e,ite 6n ace0t 0en0/ li)it6n#u0e la no.iunea #e ,un A"t+7?2!+ D"eptu"ile pat"i)oniale/ p"i&ite 6n )o# 0epa"at/ nu pot apa".ine nici unui 0u,iect cu #"ept #e p"op"ietate/ nu 0e at"i,uie la cate-o"ia #e ,unu"i/ $o")ea(* o,iecte apa"te ale #"eptu"ilo" ci&ile/ %i "e0pecti&/ nu pot $i at"i,uite 6n calitate #e o,iecte ale cont"actului #e 0c:i),+ Con$o") cont"actului #e 0c:i), e0te e9clu0* "e0titui"ea ,unu"ilo" analo-ice celo" t"an0)i0e/ p"ecu) %i ac:ita"ea p"e.ului+ Cont"actul #e 0c:i), poate $i 6nc:eiat 6n p"i&in.a ,unu"ilo" &iitoa"e/ a#ic* 6n p"i&in.a ,unu"ilo" ca"e nu le #e.in p*".ile la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului/ #a" le &o" #o,6n#i 0au le &o" p"o#uce *n &iito"+ De0eo"i/ 6n ci"cuitul ci&il 0e pune 0e)nul e-alit*.ii 6nt"e cont"actul #e 0c:i), %i ope"a.iunea #e ,a"te"+ 8n0* p"actica =u#icia"* inte"na.ional* nu "ecunoa%te o a0t$el #e ec:i&alen.* =u"i#ic* 6nt"e ace0te #oua cate-o"ii/ #eoa"ece/ 6n cont"actele #e ,a"te" e0te e&i#ent* o,li-a.ia unei p*".i #e a li&"a )*"$u"ile 6n contul ac:it*"ii celo" "ecep.ionate ca o $o")* #eo0e,it* #e e$ectua"e a ac:it*"ilo" pent"u )*"$u"ile li&"ate!+ O,iectul cont"actului #e ,a"te" nu tot#eauna coinci#e cu o,iectul cont"actului #e 0c:i),/ #eaceea no")ele "e$e"itoa"e la 0c:i),/ u")ea(* a $i aplicate $a.* #e ,a"te" nu #i"ect/ #a" p"in analo-ia le-ii+ Articolul 2%5. Compensarea di'erentei de valoare 1.>n cazul in care unurile sc*im ate nu au aceeasi valoare, di'erenta de valoare poate 'i compensata printro suma de ani, numita sulta, daca aceasta este prevazuta de contract. %. :ulta nu poate depasi valoarea unului. 1+ Al+1 a p"e(entului a"ticol 0ta,ile%te p"incipiul ec:i&alen.ei econo)ice ale ,unu"ilo" ce 0e 0c:i),*/ $apt ce co"e0pun#e e0en.ei =u"i#ice a "apo"tului #e 0c:i),+ Acea0t* )en.iune le-al* "e#uce apa"i.ia po0i,ilelo" liti-ii #int"e p*".i "e$e"itoa"e la p"e.ul ,unu"ilo" cont"actate+ 8n0* "e-ula -ene"al* )en.ionat* e0te u")at* #e o e9cep.ie/ con$o") c*"eia #i$e"en.a #e &aloa"e a ,unu"ilo" poate $i co)pen0at* 6n $o")* ,anea0c*+ P*".ile u")ea(* e9p"e0 6n cont"act 0* 0ta,ilea0c* un a0t$el #e #"ept+ 7+ M*"i)ea 0ultei ac:itate la $el t"e,uie 0* "eia0* #in cont"act/ #a" nu 0* $ie "e(ultatul ulte"ioa"elo" e&alu*"i ale ,unu"ilo"+ 8n ca(ul 6n ca"e 0ulta #ep*%e%te &aloa"ea ,unului cont"actul #e 0c:i), poate $i cali$icat ca &6n(a"e-cu)p*"a"e/ #eoa"ece 0e #ep*%e%te e0en.a 0c:i),ului %i pe"0i0t* ac:ita"ea p"epon#e"ent* 6n ,ani+ Sulta u")ea(* a $i ac:itat* ne)i=locit/ p6n* la t"an0)ite"ea #e c*t"e pa"tea ce e0te o,li-at* #e a o ac:ita! a ,unului 0*u cont"a-entului/ 0au i)e#iat #up* e9ecuta"ea o,li-a.iei 0ale #e t"an0)ite"e a ,unului+ 8n o"ice ca(/ ac:ita"ea 0ultei t"e,uie 0* $ie e$ectuat* p6n* la )o)entul t"ece"ii #"eptului #e p"op"ietate ale p*".ilo" a0up"a ,unu"ilo" 0c:i),ate+ 8n ace0t a0pect/ cont"actul poate p"e&e#ea %i alte )o#alit*.i #e ac:ita"e a 0ultei+ Articolul 2%,. (reptul de a re'uza predarea unului Partea care poate demonstra ca cealalta parte nu este proprietar al unului are dreptul, c*iar si dupa ce a primit unul, sa re'uze e-ecutarea prestatiei la care s-a o li!at. >n acest caz, partea poate 'i o li!ata sa restituie doar ceea ce a primit in aza contractului. 1+ Ace0t a"ticol con.ine o no")* a,0olut nou* 6n ca#"ul "e-le)ent*"ii 0c:i),ului+ E0en.a p"e&e#e"ii le-ale con0t* 6n #ecla"a"ea #e c*t"e le-iuito" a #"eptului #e "e$u( unilate"al 6n e9ecuta"ea o,li-a.iei/ pe )oti& c* o pa"te e0te nep"op"ieta"* a ,unului t"an0)i0+ Pent"u "eali(a"ea ace0tui #"ept/ le-ea i)pune p"e(en.a a #ou* con#i.ii/ a! #"eptul "e0pecti& poate $i "eali(at #up* )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului/ ,! p"o,a"ea cu ce"titu#ine a $aptului c* cont"a-entul nu e0te p"op"ieta"ul ,unului t"an0)i0+ Re$u(ul #e p"e#a"ea a ,unului p"e(int* un te)ei pent"u "e(ilie"ea cont"actului/ %i nici#ecu)/ o )*0u"* ope"ati&* #e p"ote=a"e a #"eptu"ilo" cont"actuale+ 8n calitate #e con0ecin.* a unui a0t$el #e te)ei #e "e(ilie"e a cont"actului/ le-ea p"e&e#e nu)ai o,li-a.ia #e "e0titui"e a o,iectului cont"actului/ $*"* ac:ita"ea uno" #aune-inte"e0e+

Capitolul III DONATIA Articolul 2%7. Contractul de donatie (1) Prin contract de donatie, o parte (donator) se o li!a sa mareasca din contul patrimoniului sau, cu titlu !ratuit, patrimonial celeilalte parti (donatar). (%) Contractul de donatie prin care donatorul se o li!a sa transmita in viitor intre! patrimoniul actual sau o 'ractiune din el 'ara a speci'ica unurile care urmeaza sa 'ie predate este nul. (3) Contractul de donatie care stipuleaza o li!atia donatarului de a ac*ita datorii sau sarcini care nu e-ista la momentul inc*eierii contractului este nul daca natura si intinderea datoriilor sau sarcinilor nu sint stipulate in contract. ()) Contractul care prevede predarea unului dupa decesul donatorului este nul.

I+ No")a co)entat* e0te c:e)at* 0* #e$inea0c* no.iunea unui cont"act ci&il t"a#i.ional F cont"actul #e #ona.ie+ 8n ,a(a ace0tui cont"act/ #onato"ul 6%i "e#uce cu titlu -"atuit pat"i)oniul 0*u 6n $a&oa"ea celeilalte p*".i a cont"actului F #onata"ului+ Cont"actul #e #ona.ie e0te )a"cat #e u")*toa"ele t"*0*tu"i ca"acte"i0ticeC a! Dona.ia e0te 6n#"eptat* 0p"e )a=o"a"ea pat"i)oniului #onata"uluiB ,! Ma=o"a"ea pat"i)oniului #onata"ului 0e p"o#uce #in contul pat"i)oniului #onato"ului -"atuitB c! Ma=o"a"ea pat"i)oniului #onata"ului 0e $ace cu inten.ia #onato"ului #e a -"ati$ica animus donandi!+ Cont"actul #e #ona.ie a"e un e$ect t"an0lati& #e #"eptu"i %i e0te i"e&oca,il+ 8n "e(ultatul 6nc:eie"ii cont"actului #e #ona.ie/ #"eptul ca"e "ep"e(int* o,iectul cont"actului t"ece #in pat"i)oniul #onato"ului 6n cel al #onata"ului/ ia" #e0$ace"ea cont"actului/ cu e9cep.ia ca(u"ilo" e9p"e0 p"e&*(ute #e le-e e0te po0i,il #oa" p"in aco"#ul co)un al p*".ilo"+ Po"nin# #e la no.iunea pat"i)oniului A"t+ 7?5!/ p"in cont"actul #e #ona.ie pot $i t"an0)i0e at6t #"eptu"i "eale c6t %i #e c"ean.*+ Se &a con0i#e"a #ona.ie t"an0)ite"ea unui ,un 6n p"op"ietate/ t"an0)ite"ea altui #"ept "eal/ e9one"a"ea #onata"ului #e e9ecuta"ea unei o,li-a.ii pat"i)oniale $a.* #e #onato" ie"ta"ea #ato"iei!/ t"an0)ite"ea unei c"ean.e/ 0tin-e"ea unei #ato"ii ale #onata"ului $a.* #e un te"./ p"ecu) %i alte ca(u"i 6n ca"e/ pat"i)oniul #onata"ului 0e )*"e%te #in contul pat"i)oniului #onato"ului cu inten#ie de a !rati'ica din partea ultimului + De%i nu e0te p"e&*(ut e9p"e0/ o,iect al cont"actului #e #ona.ie pot $i at6t ,unu"ile p"e(ente/ c6t %i &iitoa"e+ 8n p"incipiu/ cont"actul #e #ona.ie e0te un cont"act cu titlu -"atuit+ Spo"in# pat"i)oniul #onata"ului/ #onato"ul nu u")*"e%te o,.ine"ea uno" $oloa0e pat"i)oniale+ Dac* 6n "e(ultatul unui cont"act #e #ona.ie #onato"ul o,.ine o cont"ap"e0ta.ie/ #ona.ia 0e &a con0i#e"a 0i)ulat* %i "e0pecti&/ lo&it* #e nulitate a,0olut* 6n con#i.iile A"t+ 771+ Nu 0e &a con0i#e"a c* #onato"ul o,.ine o cont"ap"e0ta.ie atunci c6n# #"eptul t"an0)i0 e0te a$ectat #e unele li)it*"i e9+ #"eptul #e a,ita.ie a #onato"ului 6n ca0a #onat*/ 0e"&itutea #e t"ece"e pe te"enul #onat/ etc!+ Cont"actul #e #ona.ie con#i.ionat* A"t+?15!/ 6n li)ita 0a"cinii i)pu0e 6n $a&oa"ea #onata"ului 0au a unui te". a"e un ca"acte" one"o0+ 8n ca#"ul cont"actelo" -t"atuite #ona.ia "ep"e(int* o li,e"alitate/ o"/ 0p"e #eo0e,i"e #e cont"actele #e(inte"e0ate/ 6n "e(ultatul #ona.iei #onato"ul 6%i "e#uce pat"i)oniul 0*u+ De%i no.iunea cont"actului #e #ona.ie in#ic* a0up"a ca"acte"ului lui con0en0ual/ ace0ta poate $i at6t "eal/ c6t %i con0en0ual+ Cont"actul #e #ona.ie e0te con0en0ual #e $ieca"e #at* c6n# con.ine p"o)i0iunea #e a #ona 6n &iito" A"t+?14!+ 8n toate celelalte ca(u"i/ cont"actul #e #ona.ie a"e un ca"acte" "eal/ o" 0e con0i#e"* 6nc:eiat #in )o)entul t"an0)ite"ii ,unului A"t+ ?7?!+ 8n p"incipiu/ cont"actul #e #ona.ie e0te unilate"al o,li-a.ional/ o" #* na%te"e la o,li-a.ii #oa" 6n 0a"cina uneia #in p*".i+ A0t$el/ 6n ca(ul cont"actelo" "eale/ #onata"ul a"e o o,li-a.ie le-al* #e "ecuno%tin.*+ 8n ca(u"ile c6n# cont"actul con.ine p"o)i0iunea #e a #ona 6n &iito"/ #onato"ul e0te o,li-at #e a 6n#eplini ac.iunile ca"e "ep"e(int* o,iectul cont"actului+ 8n li)ita 0a"cinii i)pu0e/ Cont"actul #e #ona.ie con#i.ionat* a"e un ca"acte" 0inala-)atic &e(i co)+ A"t+?15!+ 8n calitate #e p*".i la cont"actul #e #ona.ie/ a#ic* #e #onato" %i #onata"/ pot $i-u"a at6t pe"0oanele $i(ice/ c*t %i =u"i#ice/ inclu0i& 0tatul %i unit*.ile lui a#)ini0t"ati&-te"ito"iale/ p"in inte")e#iul o"-anelo" ace0to"a A"t+2?!+ Capacitatea anu)ito" pe"0oane #e a p"i)i 0au e$ectua #ona.ii poate $i li)itat* p"in le-e &e(i co)+ A"t+?17!+ >>. Con$o") p"e&e#e"ilo" A"t+ ;35/ poate $i t"an0)i0 inte-"al 0au 6n pa"te #oa" acel pat"i)oniu al t"an0)i.*to"ului/ ca"e e9i0t* la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului+ Din con0i#e"entul c* pat"i)oniul &iito" nu e0te t"an0)i0i,il/ alin+7 al a"ticolului co)entat p"e0c"ie 0peci$ica"ea e9p"e0* a ,unu"ilo" ca"e u")ea(* 0* $ie p"e#ate 6n &iito"/ 6n ,a(a unui cont"act #e #ona.ie a 6nt"e-ului pat"i)oniu a #onato"ului 0au a unei $"ac.iuni #in ace0t pat"i)oniu+ Ne"e0pecta"ea ace0tei p"e&e#e"i at"a-e nulitatea a,0olut* a cont"actului #e #ona.ie+ >>>. No")a ce 0e con.ine 6n alin+ 1 al a"ticolului co)entat 0e "e$e"* 6n e9clu0i&itate la cont"actele #e #ona.ie con#i.ionat*/ "e-le)entate #e A"t+ ?15/ 6n ca"e con#i.ia i)pu0* e0te ac:ita"ea #ato"iilo" %iA0au "eali(a"ea anu)ito" 0a"cini+ Pent"u a $i &ala,il/ cont"actul #e #ona.ie con#i.ionat* #e ac:ita"ea #ato"iilo" 0au e9ecuta"ea 0a"cinilo" ca"e nu e9i0t* la )o)entul 6nc:eie"ii lui t"e,uie 0* con.in* "e$e"i"i la natu"a #ato"iilo" 0au 0a"cinilo" &iitoa"e/ p"ecu) %i la 6ntin#e"ea )*"i)ea! ace0to"a+ P"e&e#e"ile "e0pecti&e 0unt #ictate/ pe #e o pa"te #e $aptul c* 6n "e(ultatul #ona.iei/ pat"i)oniul #onata"ului u")ea(* 0* 0e )a=o"e(e #in contul pat"i)oniului #onato"ului/ ia" pe #e alt* pa"te/ 6n ca(ul #ona.iei con#i.ionate/ 0e con0i#e"* #ona.ie #oa" pa"tea #e pat"i)oniu ca"e e9ce#ea(* c:eltuielile nece0a"e e9ecut*"ii con#i.iei+ 8n ca(ul 6n ca"e natu"a %i 6ntin#e"ea #ato"iilo" 0au 0a"cinilo" i)pu0e #onata"ului nu &o" $i cuno0cute/ nu 0e poate cunoa%te 6ntin#e"ea o,li-a.iei #onata"ului le-ate #e e9ecuta"ea 0a"cinii ac:ita"ea #ato"iilo"!/ ceea ce at"i,uie cont"actului #e #ona.ie un ca"acte" aleato"iu i)p"op"iu+ A0t$el/ a" "i0cul o,.ine"ii unui e$ect in&e"0 #ec6t cel ca"e t"e,uie 0*-l p"o#uc* un cont"act #e #ona.ie F )a=o"a"ea pat"i)oniului #onato"ului #in contul pat"i)oniului #onata"ului/ ceea ce a" "ep"e(enta o &icie"e a con0i).*)6ntul #onata"ului/ ca"e nu a" accepta un #a" -ene"ato" $e o,li-a.ii ca"e #ep*%e0c &aloa"ea #ona.ieie+ Ne0peci$ica"ea natu"ii %i 6ntin#e"ii 0a"cinilo" %i #ato"iilo" &iitoa"e/ i)pu0e #onata"ului/ #uce la nulitatea a,0olut* a cont"actului #e #ona.ie+ No")a co)entat* 0e "e$e"* #oa" la #ato"iile %i 0a"cinile ca"e nu e9i0t* la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului #e #ona.ie+ 8n ca(ul 6n ca"e cont"actul #e #ona.ie e0te con#i.ionat #e ac:ita"ea #ato"iilo" %i 0a"cinilo" e9i0tente la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului/ ne-0peci$ica"e 6n cont"act a natu"ii %i 6ntin#e"ii ace0to"a 6n cont"act nu &a a$ecta &ala,ilitatea cont"actului+ >&. Cont"actul #e #ona.ie e0te un act =u"i#ic ca"e 0e 6nc:eie inter vivos %i p"o#uce e$ecte #oa" 6nt"e p*".ile lui/ 6n ti)pul &ie.ii ace0to"a+ Di0pune"ea #e pat"i)oniu mortis cau#a e0te po0i,il* #oa" p"in inte")e#iul te0ta)entului+ Pent"u a e9clu#e po0i,ilitatea #e a e&ita aplica"ea no")elo" #"eptului 0ucce0o"al %i #e a 0coate e9clu#e! anu)ite ,unu"i #in pat"i)oniul 0ucce0o"al/ le-ea inte"(ice 0u, 0anc.iunea nulit*.ii a,0olute 6nc:eie"ea cont"actelo" #e #ona.ie ca"e 0tipulea(* p"e#a"ea ,unului #up* )oa"tea #onato"ului+ Dac* un a0t$el #e cont"act &a $i 6nc:eiat/ el nu &a p"o#uce e$ecte/ ia" o,iectul lui/ &a $i inclu0 6n pat"i)oniul 0ucce0o"al pot"i&it "e-ulilo" in0titituite #e A"t+1555+ Articolul 2%2. >nc*eierea contractului de donatie

(1) Contractul de donatie se considera inc*eiat in momentul transmiterii unului. (%) >n cazul in care un un mo il este transmis 'ara acordul celeilalte parti, transmitatorul poate sta ili acesteia un termen rezona il in interiorul caruia tre uie sa declare ca accepta sau ca re'uza sa accepte donatia. ]a e-pirarea termenului, contractul se considera inc*eiat daca cealalta parte nu a re'uzat sa accepte donatia. >n caz de re'uz, transmitatorul are dreptul sa ceara restituirea unului in con'ormitate cu re!ulile privind im o!atirea 'ara .usta cauza. Alin+1 0ta,ile%te "e-ula -ene"al* cu p"i&i"e la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului #e #ona.ie+ Pot"i&it ace0tei no")e/ cont"actul #e #ona.ie 0e con0i#e"* 6nc:eiat 6n )o)entul t"an0)ite"ii ,unului+ No")a co)entat* nu in#ic* )o)entul 6n ca"e ,unul 0e con0i#e"* t"an0)i0+ Deoa"ece pot"i&it A"t+ 7?5 p"in ,unu"i 0e 6n.ele-e at6t luc"u"ile c6t %i #"eptu"ile pat"i)oniale/ la #ete")ina"ea )o)entului t"an0)ite"ii ,unului &o) aplica p"e&e#e"ile A"t+177+ No")a ce 0e con.ine 6n alin+1 u")ea(* a $i inte"p"etat* "e0t"icti&/ o" nu $ieca"e p"e#a"e a ,unului a"e #"ept e$ect 6nc:eie"ea cont"actului #e #ona.ie+ Dona.ia e0te un cont"act %i nu un act =u"i#ic unilate"al %i #in ace0t con0i#e"ent p"e#a"ea ,unului 6n con#i.iile A"t+ 177 &a a&ea #"ept e$ect 6nc:eie"ea cont"actului #e #ona.ie #oa" #ac* e0te 6n0o.it* #e aco"#ul p*".ilo" / e9p"i)at 6n con#i.iile A"t+ ;3<+ Aco"#ul #e &oin.* a p*".ilo" #e a 6nc:eia un cont"act #e #ona.ie/ ca"e nu e0te 6n0o.it #e t"an0)ite"ea ,unului/ nu p"o#uce e$ecte =u"i#ice+ Acea0ta "e-ul* nu e0te &ala,il* 6n p"i&in.a cont"actelo" ca"e con.in p"o)i0iune #e a #ona 6n &iito" inclu0i& o,li-a.ia #e 0u0.ine"e )ate"ial* 6n $o)* #e pl*.i pe"io#ice!/ ca"e 0e con0i#e"* 6nc:eiate 6n )o)entul a=un-e"ii p*".ilo" la un aco"# "e$e"ito" la clau(ele e0en.iale ale cont"actului &e(i co)+ A"t+?14!+ Pe"0oana ca"e a"e inten.ia #e a 6nc:eia un cont"act #e #ona.ie poate t"an0)ite ,unul )o,il %i $*"* a a&ea aco"#ul celeilalte pe"0oane #e a accepta #ona.ia+ 8n ace0t ca(/ pot"i&it alin+7 al no")ei co)entate/ t"an0)i.*to"ul poate 0ta,ili un te")en "e(ona,il/ 6n inte"io"ul c*"ui cealalt* pa"te 0* $ac* o #ecla"a.ie/ p"in ca"e 0* accepte 0au 0* "e$u(e 0* accepte #ona.ia+ Te")enul $i9at #e t"an0)i.*to" u")ea(* a $i 0u$icient #e lun-/ pent"u ca poten.ialul #onata" 0* poat* $ace #ecla"a.ia %i ca acea0ta 0* a=un-* la t"an0)i.*to"+ T*ce"ea e0te cali$icat* ca )ani$e0ta"ea #e &oin.* #e a 6nc:eia cont"actul/ a0t$el 6nc6t/ ne"ecep.iona"ea "e$u(ului e9p"e0 #e c*t"e t"an0)i.*to" 6n ca#"ul te")enului 0ta,ilit e0te ec:i&alat* cu accepta"ea #ona.iei+ No")a co)entat* poa"t* un ca"acte" #i0po(iti&/ o" la0* la #i0c"e.ia t"an0)i.*to"ului po0i,ilitatea 0ta,ili"ii te")enului pent"u accepta"ea #ona.iei+ 8n 0itua.iile c6n# ,unul )o,il e0te t"an0)i0 cu inten.ia #e a -"ati$ica/ $*"* aco"#ul celeilalte p*".i %i $*"* $i9a"ea unui te")en pent"u accepta"e/ cont"actul #e #ona.ie 0e &a con0i#e"a 6nc:eiat/ #ac* "e$u(ul e9p"e0 #e accepta"e a #ona.iei nu &a $i "ecep.ionat #e t"an0)i.*to" 6n cel )ai 0cu"t ti)p po0i,il/ po"nin# #e la ci"cu)0tan.ele conc"ete+ Re$u(ul #e a accepta #ona.ia o$e"* #"eptul t"an0)i.*to"ului #e a ce"e "e0titui"ea ,unului t"an0)i0+ 8n ace0t ca(/ ce"e"ea lui u")ea(* a $i 6nte)eiat* pe no")ele ca"e "e-le)entea(* 6),o-*.i"ea $*"* =u0t* cau(* A"t+11?< F 11<3!/ o" a"e loc o "e#uce"e a pat"i)oniului t"an0)i.*to"ului %i "e0pecti& o 6),o-*.i"e a acceptantului $*"* te)ei =u"i#ic+ Articolul 2%4. \orma contractului de donatie (aca o iect al donatiei este un un pentru a carui vinzare (instrainare) este prevazuta o anumita 'orma a contractului, aceeasi 'orma este ceruta si pentru donatie+ No")a co)entat* 0ta,ile%te e9i-en.ele $a.* #e $o")a cont"actului #e #ona.ie+ 8n ca(u"ile c6n# pent"u &6n(a"ea 6n0t"*ina"ea! ,unului ca"e "ep"e(int* o,iectul cont"actului #e #ona.ie le-ea ce"e "e0pecta"ea anu)itei $o")e/ aceea%i $o")* &a $i o,li-ato"ie %i pent"u cont"actul #e #ona.ie+ Acea0t* no")* 0e "e$e"* #oa" la $o")a cont"actelo" "eale #e #ona.ie/ o"/ cont"actele con0en0uale p"o)i0iunea #e a #ona 6n &iito"! u")ea(* a $i 6nc:eiate 6n $o")* autentic* #e $ieca"e #at* A"t+ ?14!+ La )o)ent/ le-ea p"e&e#e $o")a autentic* #oa" pent"u &6n(a"ea 6n0t"*ina"ea! 6nt"ep"in#e"ii ca un co)ple9 pat"i)onial %i pent"u 6n0t"*ina"ea te"enu"ilo"+ Re0pecti&/ cont"actul #e #ona.ie a 6nt"ep"in#e"ii ca un co)ple9 pat"i)onial u")ea(* a $i 6nc:eiat 6n $o")* autentic* %i 6n"e-i0t"at la Ca)e"a 8n"e-i0t"*"ii #e Stat A"t+ ?1?!/ ia" pot"i&it Le-ii p"i&in# p"e.ul no")ati& %i )o#ul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e a p*)6ntului n"A1<<3/ cont"actele #e #ona.ie a te"enu"ilo" 0e &a 6nc:eia 6n $o")* autentic* 0u, 0anc.iunea nulit*.ii+ 8n celelalte ca(u"i/ cont"actul #e #ona.ie u")ea(* a $i 6nc:eiat pot"i&it ce"in.elo" le-ale -ene"ale "e$e"ito" la $o")a actului =u"i#ic A"t+74?-711!+ 8n ca(u"ile c6n# o,iect al cont"actului #e #ona.ie e0te un ,un i)o,il/ cont"actul "e0pecti& u")ea(* a $i 6n"e-i0t"at 6n con#i.iile A"t+ 715 %i A"t+171+ Ne"e0pecta"ea $o")ei ce"ute #e le-e pent"u 6nc:eie"ea cont"actului #e #ona.ie &a p"o#uce e$ectele 0peci$icate 6n A"t+711/ 711 %i A"t+?14+ Articolul 236. Promisiunea de donatie (1) Pentru a produce e'ecte, contractul care contine promisiunea de a transmite in viitor un un tre uie inc*eiat in 'orma autentica. ;erespectarea 'ormei nu a'ecteaza vala ilitatea donatiei daca promisiunea este indeplinita, cu e-ceptia contractelor care au ca o iect unuri pentru a caror instrainare se cere 'orma autentica. (%) (onatorul este indreptatit sa re'uze indeplinirea promisiunii de a transmite un un daca ii este imposi il, tinind cont de celelalte o li!atii ale sale, sa indeplineasca promisiunea 'ara ca prin aceasta sa-si pericliteze

propria intretinere corespunzatoare sau e-ecutarea o li!atiilor sale le!ale de intretinere a unor alte persoane. (onatarul nu poate cere despa!u iri. >. Alin+ 1 al no")ei co)entate #ete")in* pa"ticula"it*.ile 6nc:ei"ii cont"actului #ona.ie/ ca"e con.ine p"o)i0iunea #e a #ona/ p"in t"an0)ite"ea unui ,un 6n &iito"+ P"o)i0iunea #e a #ona nu e0te un act unilate"al/ o" #in )o)ent ce acea0ta 0e con.ine 6n cont"actul #e #ona.ie/ "ep"e(int* nu altce&a #ec6t o,li-a.ia #onato"ului #e a #ona 6n &iito"+ Sp"e #eo0e,i"e #e cont"actele "eale #e #ona.ie/ cont"actul ca"e con.ine p"o)i0iune #e a #ona 6n &iito" 0e con0i#e"* 6nc:eiate #in )o)entul c6n# p*".ile au con&enit a0up"a con#i.iilo" e0en.iale %i incu,* o,li-a.ia #onato"ului #e a p"e#a ,unul+ De%i le-ea nu in#ic* e9p"e0/ 6n "e(ultatul inte"p"et*"ii 0i0te)ice a no")elo" ca"e "e-le)entea(* #ona.ia/ con#i.ii e0en.iale ale cont"actului #e #ona.ie 0unt o,iectul lui %i e9p"i)a"ea inten.iei #e a -"ati$ica #e a )*"i pat"i)oniul #onata"ului -"atuit/ #in contul pat"i)oniului #onato"ului!+ Po"nin# #e la no.iunea cont"actului #e #ona.ie A"t+ ?73!/ cont"actul con0en0ual #e #ona.ie "*)6ne a $i unilate"al #in punct #e &e#e"e a o,li-a.iilo"/ o" na%te o,li-a.ii #oa" pent"u #onato"+ P6n* la t"an0)ite"ea $aptic* a o,iectului cont"actului e9ecuta"ea o,li-a.iei #e a #ona!/ #onata"ul e0te 6n #"ept 0* "enun.e la #ona.ie+/ ia" #onata"ul nu poate $i o,li-at 0* accepte #ona.ia+ Cont"actul #e #ona.ie ca"e con.ine p"o)i0iunea #e a #ona u")ea(* a $i 6nc:eiat 6n $o")* autentic*+ Con#i.ia #e $o")* 6n0*/ po"nin# #e la p"e&e#e"ile alin+7/ A"t+74? nu e0te ce"ut* pent"u &ala,ilitatea cont"actului+ P"in #e"o-a"e #e la alin+1/ A"t+711/ cont"actul #e #ona.ie ca"e con.ine p"o)i0iunea #e a t"an0)ite un ,un 6n &iito"/ ca"e nu a $o0t autenti$icat nota"ial/ &a $i lo&it #e nulitatea a,0olut* #oa" 6n ca(u"ile c6n#C a! #onato"ul nu a "e0pectat p"o)i0iunea #e a #onaB ,! in#i$e"ent #e 6n#eplini"ea p"o)i0iunii #e a #ona/ o,iect al cont"actului #e #ona.ie 0unt ,unu"i/ pent"u a c*"o" 6n0t"*ina"e 0e ce"e $o")a autentic*/+ >>. Alin+7 al no")ei co)entate p"e&e#e e9p"e0 %i e9:au0ti& ca(u"ile c6n# #onato"ul e0te =u0ti$icat 0* nu e9ecute o,li-a.ia a0u)at* p"in cont"actul #e #ona.ie ca"e con.ine p"o)i0iunea #e a #ona/ $*"* 0u"&eni"ea con0ecin.elo" ne-ati&e pent"u nee9ecuta"ea o,li-a.iilo"+ In0tituin# acea0t* no")*/ le-iuito"ul 0u,linia(* 0tatutul =u"i#ic 0peci$ic al #onato"ului/ ca"e/ e9ecut6n#u-%i o,li-a.ia/ )a=o"ea(* pat"i)oniul #onata"ului #in contul pat"i)oniului 0*u $*"* a p"i)i ce&a 6n 0c:i),+ A0t$el/ #onato"ul e0te 6n#"ept*.it 0* "e$u(e e9ecuta"ea cont"actului #e #ona.ie/ $*"* a $i o,li-at la plata #e0p*-u,i"ilo"/ 6n ca(u"ile c6n# 6n#eplini"ea p"o)i0iunii/ .6n6n# cont #e celelalte o,li-a.ii ale 0ale &a pune 6n pe"icol p"op"ia 6nt"e.ine"e co"e0pun(*toa"e a #onato"ului 0auA%i c6n# acea0ta a" pe"iclita e9ecuta"ea o,li-a.iilo" le-ale ale #onato"ului #e 6nt"e.ine"e a alto" pe"0oane+ E&i#ent c* o,li-a.iile #onato"ului ca"e $ac i)po0i,il* "e0pecta"ea p"o)i0iunii #e a #ona $*"* a pe"iclita p"op"ia 6nt"e.ine"e co"e0pun(*toa"e 0au 6nt"e.ine"ea alto" pe"0oane 0* nu e9i0te la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului #e #ona.ie ci 0* $ie cont"actate 0* 0e na0c*! #up* 6nc:eie"ea lui+ Ace0te o,li-a.ii t"e,uie 0* 6n"*ut*.ea0c* 0ta"ea pat"i)onial* a #onato"ului 6n a%a )*0u"*/ 6nc6t e9ecuta"ea cont"actului #e #ona.ie 0* c"eie(e pe"icolul 0u"&eni"ii con0ecin.elo" in#icate 6n alin+7+ 8n"*ut*.i"ea 0t*"ii pat"i)oniale poate a&ea loc 6n "e(ultatul "e#uce"ii &enitu"ilo"/ c"e%te"ii co0tului &ie.ii/ 6n"*ut*.i"ea 0t*"ii 0*n*t*.ii/ $ali)entul 6nt"ep"in(*to"ului in#i&i#ual/ )o#i$ica"ea 0tatutului 0t*"ii ci&ile c*0*to"ie/ #i&o".!/ na%te"ea o,li-a.iei #e "epa"a"ea a p"e=u#iciului cau(at/ a o,li-a.iei #e plat* a pen0iei ali)enta"e/ alto" o,li-a.ii #e 6nt"e.ine"e/ etc+ Le-ea nu con#i.ionea(* po0i,ilitatea "e$u(ului #onato"ului #e a e9ecuta cont"actul #e co)po"ta)entul #onato"ului/ a0t$el 6nc6t/ 0u"&eni"ea 6)p"e=u"*"ilo" ca"e o$e"* #"eptul #onato"ului #e a "enun.a la cont"act pot $i le-ate %i #e co)po"ta)entul &ino&at al lui+ Dete")in6n# #ac* e9ecuta"ea cont"actului #e #ona.ie poate 0* pe"iclite(e p"op"ia 6nt"e.ine"e co"e0pun(*toa"e a #onato"ului/ u")ea(* 0* 0e .in* cont #e 6)p"e=u"*"ile conc"ete ale ca(ului p"ecu) %i #e $aptul c* ni&elul &ie.ii ace0tuia nu t"e,uie 0* 0e 6n"*ut*.ea0c* #up* 6n#eplini"ea p"o)i0iunii #e a #ona+ Re$e"in#u-0e la Do,li-a.iile le-ale #e 6nt"e.ine"e a alto" pe"0oaneE/ le-iuito"ul a a&ut 6n &e#e"e #oa" o,li-a.iile #e 6nt"e.ine"e/ in0tituite p"in le-e o,li-a.ia #e 6nt"e.ine"e a copiilo" #e c*t"e p*"in.i/ a ,uneilo" #e c*t"e nepo.i/ a p*"in.ilo" #e c*t"e copii/ pen0ia ali)enta"* 6n p"i&in.a o"ic*"o" ace%tia/ p"e&*(ute #e Co#ul $a)iliei!+ O,li-a.iile #e 6nt"e.ine"e a0u)ate #e #onato" p"in cont"act/ e9+ 6nc:eie"ea unui cont"act #e 6n0t"*ina"e a ,unului cu con#i.ia 6nt"e.ine"ii pe &ia.*! nu o$e"* po0i,ilitatea ace0tuia #e a "enun.a la e9ecuata"ea cont"actului $*"* a ac:ita #e0p*-u,i"i+ Renun.a"ea #onato"ului la e9ecuta"ea cont"actului 6n con#i.iile alin+ 7 e0te po0i,il* #oa" p6n* la t"an0)ite"ea ,unului+ Dup* t"an0)ite"ea ,unului cont"actul #e #ona.ie poate $i "e(ol&it 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile A"t+?1;+ Din no")a ce 0e con.ine 6n alin+ 7 al a"ticolului co)entat "e(ult* c* poate "enun.a la 6n#eplini"ea p"o)i0iunii #e a #ona #oa" #onato"ul F pe"0oan* $i(ic*/ o"/ nu pute) &o",i #e0p"e Dp"op"ia 6nt"e.ine"e co"e0pun(*toa"eE a pe"0oanei =u"i#ice+ Si)ila"/ o pe"0oan* =u"i#ic* nu poate a&ea o,li-a.ii le-ale #e 6nt"e.ine"e a alto" pe"0oane+ Cont"actului #e #ona.ie i 0e aplic* 6n e-al* )*0u"* cu alte cont"acte #i0po(i.iile le-ale cu p"i&i"e la o,li-a.ii/ cu e9cep.iile e9p"e0 p"e&*(ute #e le-e+ 8n ca(ul "enun.*"ii #onato"ului #e 6n#eplini"e a p"o)i0iunii #e a #ona pent"u alte )oti&e #ec6t cele in#icate la alin+7/ #onata"ul &a putea ce"e #e0p*-u,i"i 6n ,a(a no")elo" -ene"ale cu p"i&i"e la "*0pun#e"ea pent"u nee9ecuta"ea o,li-a.iilo"+ Renun.a"ea la e9ecuta"ea cont"actului #e #ona.ie e0te un ca( #e "e(olu.iune a lui+ Din ace0t con0i#e"ent/ actul #e "e(olu.iune a cont"actului pent"u te)eiu"ile in#icate la alin+7 a no")ei co)entate t"e,uie 6),"*cat 6n acea%i $o")* ca %i cont"actul #e #ona.ie ca"e con.ine p"o)i0iunea #e a #ona 6n &iito" un ,un/ a#ic* 6n $o")* autentic*+ Articolul 231. Contractul de donatie su 'orma de plati periodice >n cazul in care contractul de donatie stipuleaza o li!atia privind sustinerea materiala su 'orma de plati periodice, aceasta o li!atie inceteaza o data cu decesul donatorului daca in contract nu este prevazut alt'el.

No")a co)entat* e0te #e#icat* "e-le)ent*"ii cont"actului #e #ona.ie ca"e 0tipulea(* o,li-a.ia #onato"ului #e a 0u0.ine )ate"ial pe #onata"/ 0u, $o")a #e pl*.i pe"io#ice+ O,iect al ace0tui cont"act #e $ieca"e #at* 0unt 0u)e #e ,ani/ ca"e 0e ac:it* cu o pe"io#icitate #ete")inat* #e p*".i 6n cont"act+ Ca "e-ul*/ 6n calitate #e #onata" $i-u"ea(* pe"0oanele $i(ice/ 6n0* nu e0te e9lu0* po0i,ilitatea #e 0u0.ine"e )ate"ial* 0u, $o")* #e pl*.i pe"io#ice nici a o"-ani(a.iilo" neco)e"ciale+ O,li-a.ia #onato"ului p"i&in# 0u0.ine"ea #onata"ului 6n $o")* #e pl*.i pe"io#ice/ 6n lip0a uno" p"e&e#e"i cont"actuale cont"a"e 6ncetea(* o#at* cu )oa"tea #onato"ului+ Dac* cont"actul con.ine o clau(* p"in ca"e )oa"tea #onato"ului nu 0tin-e o,li-a.ia ace0tuia/ ea u")ea(* 0* $ie e9ecutat* #e 0ucce0o"ii #onato"ului ca"e au acceptat 0ucce0iunea+ 8n ace0t ca( nu &o) $i 6n p"e(en.a 0itua.iei "e-le)entate #e alin+5/ A"t+?73/ o" #in )o)entul 0e)n*"ii cont"actului #e #ona.ie 6n $o")* #e pl*.i pe"io#ice/ #onata"ul o,.ine o c"ean.* ce"t*/ ca"e "ep"e(int* un ,un p"e(ent+ Din ace0t con0i#e"ent/ e9ecuta"ea o,li-a.iei #e pl*.i pe"io#ice cont"actat* #e #onato" nu "ep"e(int* o #ona.ie #e ,unu"i &iitoa"e %i #up* )oa"tea #onato"ului u")ea(* a $i at"i,uit* la pa0i&ul 0ucce0o"al+ Cont"actul #e #ona.ie p"in ca"e 0e 0tipulea(* o,li-a.ia p"i&in# 0u0.ine"ea )ate"ial* 0u, $o")a #e pl*.i pe"io#ice e0te 6n e0en.* un cont"act ca"e con.ine p"o)i0iunea #e a #ona 6n &iito"+ Re0pecti&/ lui i 0e aplic* 6n )o# co"e0pun(*to" p"e&e#e"ile A"t+?11+ Articolul 23%. >nadmisi ilitatea donatiei 9ste interzisa donatia, cu e-ceptia donatiei neinsemnate, pentru realizarea unor o li!atii morale0 a) in numele persoanelor incapa ile1 ) proprietarilor, administratorilor sau lucratorilor din institutii medicale, educative, de asistenta sociala si din alte institutii similare din partea persoanei care se a'la in ele sau din partea sotului sau rudelor acesteia de pina la !radul patru inclusiv. Aceasta re!ula nu se aplica in relatiile dintre rudele de pina la !radul patru inclusiv1 c) in relatiile dintre persoanele .uridice cu scop lucrativ. A"ticolul co)entat 0ta,ile%te inte"#ic.ii #e a #ona %i #e a accepta #ona.ii pent"u anu)ite cate-o"ii #e pe"0oane+ Ace0te p"e&e#e"i #e"o-* #e la no")ele -ene"ale cu p"i&i"e la capacitatea #e a cont"acta %i 0unt 6n#"eptate 0p"e e&ita"ea #i$e"ito" a,u(u"i %i a0i-u"a"ea unei p"otec.ii )a9i)e a #"eptu"ilo" %i inte"e0elo" pe"0oanelo"+ Lit+ a! a a"t+ ?17 con.ine inte"#ic.ia #e a #ona 6n nu)ele pe"0oanelo" incapa,ile/ cu e9cep.ia #ona.iilo" ne6n0e)nate/ pent"u "eali(a"ea uno" o,li-a.ii )o"ale+ P"in pe"0oane incapa,ile u")ea(* #e 6n.ele0C a! )ino"ii #e p6n* la 15 ani/ actele =u"i#ice 6n nu)ele c*"o"/ pot"i&it a"t+77 0e 6nc:eie #e p*"in.i/ a#optato"i 0au tuto"iB ,! pe0oanele #ecla"ate incapa,ile #e in0tan.a #e =u#ecat*/ actele =u"i#ice 6n nu)ele c*"o"/ pot"i&it a"t+75 0e 6nc:eie #e c*t"e tuto"iB No")a co)entat* conc"eti(ea(* p"e&e#e"ile alin+1/ A"t+51 %i inte"(ice "ep"e(entan.ilo" le-ali a incapa,ililo" 0* #one(e #in nu)ele pe"0oanelo" pe ca"e le "ep"e(int*+ Mino"ii ca"e au 6)plinit 15 ani %i pe"0oanele li)itate #e capacitate #e e9e"ci.iu/ #e%i nu ni)e"e0c 6n cate-o"ia incapa,ililo"/ nu pot 6nc:eia cont"acte #e #ona.ie 6n calitate #e #onato"i+ Acea0t* "e0t"ic.ie "e(ult* #in alin+1/ A"t+51/ 6n con$o")itate cu ca"e cu"ato"ii nu 0unt 6n #"ept 0* 6ncu&iin.e(e actele =u"i#ice cu titlu -"atuit/ p"in ca"e cel pu0 0u, cu"atel* 0e o,li-* 0au "enun.* la #"eptu"i+ Inte"#ic.ia #e a #ona #in nu)ele pe"0oanelo" incapa,ile nu 0e "*0$"6n-e a0up"a #ona.iilo" ne6n0e)nate/ #e o &aloa"e )ic*/ e$ectuate pent"u "eali(a"ea uno" o,li-a.ii )o"ale ale incapa,ilului+ Po"nin# #e la p"e&e#e"ile alin+7/ A"t+ 77/ #ona.ia ne6n0e)nat* 0e &a "ecunoa%te &ala,il* c:ia" %i 6n ca(ul 6n ca"e e0te e$ectuat* #i"ect nu p"in inte")e#iul "ep"e(entan.ilo" le-ali 0au cu aco"#ul lo"! #e un )ino" 6n &*"0t* #e la 3-15 ani 0au ca"e a 6)plinit 15 ani+ Men.ion*) c* pe"0oanele incapa,ile pot p"i)i ne0tin-:e"it #ona.ii/ at*t #i"ect lit+,!/ alin+7/ a"t+77! c6t %i p"in inte")e#iul 0au cu aco"#ul "ep"e(entan.ilo" 0*i le-ali 6n celelalte ca(u"i+ No")a p"e&*(ut* #e lit+,! a a"ticolului co)entat e0te c:e)at* 0* lupte cu a,u(u"ile an-a=a.ilo" #in 0$e"a 0ocial*+ Ea inte"(ice p"op"ieta"ilo"/ a#)ini0t"ato"ilo" %i luc"*to"ilo" #in in0titu.iile )e#icale clinici/ la,o"atoa"e/ 0pitale/ p"o$ilacto"ii %i altele ca"e o$e"* 0e"&icii )e#icale!/ e#ucati&e in0titu.ii #e 6n&*.*)6nt p"e%cola"/ liceal/ uni&e"0ita"/ po0tuni&e"0ita"/ etc+!/ #e a0i0ten.* 0ocial* ca0e #e copii/ ca0e #e ,*t"6ni/ etc+! %i alto" in0titu.ii 0i)ila"e 0anato"ii/ ca0e #e o#i:n*/ cent"e #e "ea,ilita"e! 0* accepte #ona.ii #in pa"teaC a! pe"0oanelo" ca"e 0e a$l* 6n ele/ a&6n#u-0e 6n &e#e"e pe"0oanele $i(ice ca"e ,ene$icia(* #e 0e"&iciile )e#icale/ e#ucati&e/ 0ociale 0au altele o$e"ite #e in0titu.iile )en.ionateB ,! 0o.ului 0au "u#elo" pe"0oanelo" ,ene$icia"i #e 0e"&icii #e p6n* la -"a#ul pat"u inclu0i&/ at6t pe linie #i"ect* c6t %i colate"al*+ P"e&e#e"ile #e la lit+,! 0e &o" aplica in#i$e"ent #e 0tatutul in0titu.iei pu,lice 0au p"i&ate!/ cate-o"iile #e 0e"&icii/ )o#ul #e p"e0ta"e a lo" -"atuit 0au cont"a plat*!/ etc+ Conco)itent/ nu contea(* $unc.ia pe"0oanei an-a=ate+ Inte"#ic.ia e0te &ala,il* 6n e-al* )*0u"* pent"u to.i an-a=a.ii/ in#i$e"ent e0te le-at* acti&itatea lo" ne)i=locit #e o$e"i"ea 0e"&iciilo" 0au nu+ Din 0en0ul no")ei co)entate "e(ult* c* inte"#ic.ia e0te &ala,il* #oa" 6n pe"ioa#a c6n# pe"0oanele ,ene$icia(* #e 0e"&iciile in0titu.iilo" )en.ionate+ Inte"#ic.ia "e0pecti&* nu 0e &a aplica 6n ca(ul #ona.iilo" e$ectuate #e ,ene$icia"ii 0e"&iciilo" in0titui.iilo" )en.ionate ca"e 0unt 6n "ela.ii #e "u#enie #e #e p6n* la -"a#ul IV inclu0i& cu p"op"ieta"ii/ a#)ini0t"ato"ii 0au an-a=a.ii ace0to" in0titu.ii+ No")a co)entat* nu 0e &a aplica nici a0up"a #ona.iilo" ne6n0e)nate/ e$ectuate pent"u "eali(a"ea o,li-a.iilo" )o"ale e9+ #ona"ea unui ,uc:et #e $lo"i!+

Alin+1/ a"t+11 al Le-ii 0e"&iciului pu,lic #in 5 )ai 1<<2 co)pletea(* p"e&e#e"ile a"ticolului co)entat %i inte"(ice $unc.iona"ilo" pu,lici 0* p"i)ea0c* #a"u"i pent"u 6n#eplini"ea at"i,u.iilo" #e 0e"&iciu/ cu e9cep.ia no")elo" #e polite.e %i o0pitalitate "ecuno0cut*+ O alt* inte"#ic.ie 0ta,ilit* #e no")a co)entat* 0e "e$e"* la ina#)i0i,ilitatea #ona.iilo" 6n "ela.iile #int"e pe"0oanele =u"i#ice cu 0cop luc"ati& 0ociet*.ile co)e"ciale!+ Societ*.ile co)e"ciale 0e con0tituie %i acti&ea(* pent"u a o,.ine p"o$it+ Deoa"ece p"in e$ectua"ea #ona.iei pat"i)oniul #onato"ului 0e "e#uce 6n )o# actual/ i"e&oca,il %i -"atuit/ le-ea/ pent"u a e&ita a,u(u"ile %i a p"ote=a inte"e0ele c"e#ito"ilo"/ inte"(ice 6nc:eie"ea cont"actului #e #ona.ie 6nt"e pe"0oanele =u"i#ice cu 0cop luc"ati&+ O 0ocietate co)e"cial* poate $i pa"te la cont"actul #e #ona.ie #oa" atunci c6n# cealalt* pa"te e0te o pe"0oan* $i(ic* 0au o o"-ani(a.ie neco)e"cial*+ Po"nin# #e la p"e&e#e"ile alin+ 1/ A"t+7;/ inte"#ic.ia #e a 6nc:eia cont"acte #e #ona.ie cu 0ociet*.ile co)e"ciale e0te &ala,il* %i 6n p"i&in.a 6nt"ep"in(*to"ului in#i&i#ual+ Deoa"ece pe"0oanele =u"i#ice cu 0cop luc"ati& nu pot a&ea o,li-a.ii )o"ale/ ace0to"a le e0te inte"(i0* c:ia" %i 6nc:eie"ea cont"actelo" #e #ona.ie ne6n0e)nate/ pent"u "eali(a"ea uno" o,li-a.ii )o"ale+ Aplic6n# p"e&e#e"ile a"ticolului co)entat t"e,uie #e .inut cont c* le-ea inte"(ice 6nc:eie"ea #e c*t"e pe"0oanele =u"i#ice cu 0cop luc"ati& #oa" a cont"actelo" #e #ona.ie/ nu %i a alto" acte =u"i#ice cu ca"acte" -"atuit+ Pent"u a "ecunoa%te un act =u"i#ic cu titlu -"atuit #"ept #ona.ie/ u")ea(* ca ace0ta 0* co"e0pun#* u")*toa"elo" c"ite"iiC a! 0* $ie un cont"act cu titlu -"atuitB ,! t"an0)ite"a ,unului 6n ,a(a ace0tui cont"act 0* $ie i"e&oca,il*B c! t"an0)ite"ea ,unului 0* $ie e$ectuat* cu inten.ia #e a -"ati$ica+ A0t$el/ nu &o" putea $i "ecuno0cute #ona.ie #ac* nu co"e0pun# c"ite"iilo" enun.ate )ai 0u0 cont"actul #e "e)ite"e a #e #ato"ie A"t+ ;;7!/ ce0iunea #e c"ean.* A"t+22;!/ cont"actul #e co)o#at A"t+?2<!/ cont"actul #e 6)p"u)ut -"atuit A"t+?;3!/ #epo(itul -"atuit A"t+14??!+ Ne"e0pecta"ea p"e&e#e"ilo" a"ticolului co)entat a"e #"ept e$ect nulitatea a,0olut* a cont"actului #e #ona.ie 6n con#i.iile A"t+774+ Articolul 233. (onatia in cazul maladiilor prezumate a 'i letale Contractul de donatie inc*eiat in timpul unei maladii prezumate a 'i letale insanatosirea acestuia, poate 'i declarat nul la cererea donatorului. pentru donator, urmata de

In0tituin# no")a co)entat*/ le-iuito"ul $i9ea(* p"e(u).ia c* 6nc:eie"ea cont"actului #e #ona.ie 6n ti)pul unei )ala#ii con0i#e"ate a $i letale e0te #ictat* #e con%tienti(a"ea #e c*t"e #onato" a ine&ita,ilit*.ii #ece0ului 0*u+ 8n ca(ul 6n ca"e #onato"ul/ cont"a" p"e(u).iei letalit*.ii/ 0e 6n0*n*to%e%te/ le-ea 6i o$e"* po0i,ilitatea #e a ce"e #ecla"a"ea nulit*.ii cont"actului #e #ona.ie+ P"in )ala#ii p"e(u)ate letale u")ea(* #e 6n.ele0 acele p"oce0e patolo-ice ,oala!/ in#i$e"ent #e natu"a lo"/ ca"e a$ectea(* o"-ani0)ul u)an %i #uc 6n )o# ine&ita,il la #ece0ul celui ,olna&+ P"e(u).ia letalit*.ii )ala#iei t"e,uie 0* $ie $un#a)entat* #in punct #e &e#e"e )e#ical %i nu #oa" ,*nuit* #e #onato" 0au alte pe"0oane+ Pent"u a putea ce"e nulitatea cont"actului #e #ona.ie 6nc:eiate 6n ti)pul unei )ala#ii p"e(u)ate letale/ 6n0*n*to%i"ea #onato"ului t"e,uie 0* $ie #e a%a natu"*/ 6nc6t 0* 6nl*tu"e pe"icolul #ece0ului ca"e 0e p"e(u)a+ 8n0*n*to%i"ea pa".ial*/ ca"e #oa" 6#ep*"tea(* 0u"&eni"ea #ece0ului pe o pe"ioa#* 0cu"t* #e ti)p nu-i o$e"* #"eptul #onato"ului #e a ce"e nulitatea cont"actului+ Donato"ul &a putea ce"e nulitatea cont"actului #e #ona.ie 6n #ecu"0ul te")enilo" -ene"ali #e p"e0c"ip.ie/ 6n con#i.iile A"t+ 71?+ Alte pe"0oane inte"e0ate e9+ "u#ele! nu &o" putea ce"e #ecla"a"ea nulit*.ii cont"actului 6n ,a(a a"t+?11+ 8n "e(ultatul #ecla"*"ii nulit*.ii cont"actului &o" 0u"&eni con0ecin.ele #ecla"ate #e A"t+ 71<+ Dac* p6n* la p"onun.a"ea :ot*"6"ii =u#ec*to"e%ti #onato"ul #ece#ea(*/ cont"actul nu &a $i #ecla"at nul+ Articolul 23). (onatia conditionata (1) Partile pot conveni ca e'ectele donatiei sa 'ie conditionate de indeplinirea unei sarcini sau de realizarea unui scop. :copul poate 'i si de utilitate pu lica. &a constitui donatie numai partea e-cedentara c*eltuielilor de e-ecutare a sarcinii sau de atin!ere a scopului. (%) >ndeplinirea sarcinii poate 'i ceruta, in a'ara de donator, de oricare persoana in al carei interes este stipulata sarcina. (3) (aca donatarul nu indeplineste sarcina, donatorul poate revoca donatia. No")a co)entat* pe")ite p*".ilo" cont"actului 0* con#i.ione(e #ona.ia #e 6n#eplini"ea unei 0a"cini 0au #e "eali(a"ea unui 0cop+ 8n ,a(a unui cont"act #e #ona.ie con#i.ionat* #onata"ul 0e o,li-* 0* e9ecute o 0a"cin* 0au 0* cont"i,uie la "eali(a"ea unui 0cop 0ta,ilite #e c*t"e #onato"+ 8nc:ein# cont"actul #e #ona.ie con#i.ionat*/ #onata"ul e0te .inut 0* "eali(e(e 0a"cinaA0copul #ete")inat 0u, pe"icolul 0u"&eni"ii con0ecin.elo" p"e&*(ute #e alin+1+ Sa"cina i)pu0* #e #onato" nu poate $i i)po0i,il*/ ilicit* %i a)o"al*+ 8n ca( cont"a"/ cont"actul #e #ona.ie con#i.ionat* &a $i lo&it #e nulitate a,0olut* 6n

con#i.iile A"t+ 774+ Pot $i con#i.ionate #e 6n#eplini"ea 0a"cinilo" at6t cont"actele "eale #e #ona.ie c6t %i cont"actele ca"e con.in p"o)i0iunea #e a #ona 6n &iito"+ 8n li)ita 0a"ciniiA0copului i)pu0 p"in cont"actul #e #ona.ie/ #ona.ia con#i.ionat* e0te un cont"act 0inala-)atic+ Re0pecti&/ cont"actului #e #ona.ie con#i.ionat* i 0e aplic* 6n )o# co"e0pun(*to" p"e&e#e"ile co)une cu p"i&i"e la cont"actele 0inala-)atice/ p"e&*(ute la A"t+345 F 311+ Sa"cinile pot $i #e )ai )ulte $elu"i %i pot $i 0tipulate 6n $olo0ul #onato"ului ac:ita"ea unei #ato"ii a #onato"ului/ "e(e"&a"ea #"eptului #e a,ita.ie/ etc!/ 6n $olo0ul #onata"ului 0* utili(e(e #ona.ia pent"u p"ocu"a"ea unei locuin.e/ 0*-%i ac:ite 0tu#iile/ etc! 0au 6n $olo0ul unui te".+ Dac* 0a"cina e0te 0tiplat* 6n $a&oa"ea unui te"./ #onata"ul e0te o,li-at 0* -"ati$ice 6n li)itele 0a"cinii te".ul+ 8n ca(ul 0tipul*"ii 0a"cinii 6n $a&oa"ea te".ului &o" $i aplica,ile no")ele ca"e "e-le)entea(* cont"actul 6n $olo0ul unui te". A"t+ 371-375!+ 8n 0itua.iile c6n# 0a"cina e0te 0tipulat* 6n $a&oa"ea #onato"ului 0au a unui te"./ 6n li)ita 0a"cinii i)pu0e #ona.ia con#i.ionat* a"e un ca"acte" one"o0/ o" e9ecuta"ea 0a"cinii e0te p"i&it* ca o cont"ap"e0ta.ie p"i)it* #e #onato"+ In0titui"ea 0a"cinii 6n $a&oa"ea #onata"ului nu a$ectea(* ca"acte"ul -"atuit al cont"actului #e #ona.ie/ 6n0* 0p"e #eo0e,i"e #e #ona.iile 0i)ple/ #ona.ia con#i.ionat* #e o 0a"cin* 6n $a&oa"ea #onata"ului poate $i "e&ocat* pent"u nee9ecuta"e+ Pot"i&it no")ei #e la alin+1/ 0copul $i9at #e #onato" poate $i %i #e utilitate pu,lic*+ Se con0i#e"* 0copu"i #e utilitate pu,lic* atunci c6n# ,unul #onat u")ea(* a $i utili(at nu 6n 0copu"i pe"0onale/ $a)iliale 0au ca0nice a #onata"ului ci 6n $olo0ul 6nt"e-ii 0ociet*.i/ 6n $olo0ul unei co)unit*.i 0au 6n $olo0ul uno" cate-o"ii #e pe"0oane pe"0oane conc"ete!+ A0t$el/ #ona.ia $ilant"opic*/ con$o") Le-ii 1574A7447 #e $ieca"e #at* e0te con0i#e"at* $*cut* 6n 0copu"i #e utilitate pu,lic*+ Deoa"ece cont"actul #e #ona.ie p"e0upune o 6),o-*.i"e a #onato"ului/ 0ta,ili"ea unei 0a"cini )ic%o"ea(* &aloa"ea #ona.iei+ Po"nin# #e la no.iunea cont"actului A"t+ ?73!/ 6n ca(ul #ona.iei con#i.ionate le-ea "ecunoa%te #ona.ie #oa" acea pa"te a ,unu"ilo" ca"e au e9ce#at c:eltuielile nece0a"e pent"u 6n#eplini"ea 0a"cinii 0au "eali(a"ea 0copului+ O#at* $in# 6nc:eiat/ cont"actul #e #ona.ie con#i.ionat* o,li-* #onato"ul 0* e9ecute 0a"cina i)pu0*+ Giin# un cont"act 0inala-)atic/ #onata"ul nu poate "enun.a la 6n#eplini"ea o,li-a.iilo" 0tipulate #ec6t 0u, 0anc.iunea "epa"*"ii p"e=u#iciului cau(at p"in nee9ecuta"ea cont"actului+ 8n con$o")itate cu no")ele -ene"ale/ #ac* #onata"ul nu e9ecut* 0a"cina/ #onato"ul e0te 6n #"ept $ie #e a ce"e e9ecuta"ea 0a"cinii $ie #e a "e&oca #ona.ia #e a ce"e "e(olu.iunea cont"actului!+ Alin+7 al a"ticolului co)entat o$e"* #"eptul #onato"ului #e a-l i)pune pe #onata" 0* e9ecute 0a"cina+ Al*tu"i #e #onato"/ cu ace0t #"ept apa".ine %i o"ic*"ei alte pe"0oane 6n al c*"ei inte"e0 e0te 0tipulat* 0a"cina+ 8n ca(ul cont"actelo" #e #ona.ie con#i.ionat* ca"e 0tipulea(* "eali(a"ea unui 0cop #e utilitate pu,lic*/ o"ice pe"0oan* F poten.ial ,ene$icia" al #ona.iei ca"e con0i#e"* c* a"e un inte"e0 le-iti) e0te 6n #"ept 0* cea"* #onata"ului e9ecuta"ea 0a"cinii+ Dac* #onato"ul a #ece#at/ "eali(a"ea 0a"cinii poate $i ce"ut* #e 0ucce0o"ii 0*i 6n #"eptu"i+ Alin+1 al a"ticolului co)entat 0tipulea(* #"eptul #onato"ului #e a ce"e "e&oca"ea #ona.iei 6n ca(ul nee9ecut*"ii 0a"cinii 0au neatin-e"ii 0copului $i9at 6n cont"actul #e #ona.ie con#i.ionat*+ Giin# un cont"act 0inala-)atic 6n li)itele 0a"cinii i)pu0e/ "e&oca"ea #ona.iei pent"u nee9ecuta"ea 0a"cinii nu e0te altce&a #ec6t "e(olu.iunea cont"actului/ ca"e u")ea(* a $i 0olicitat* con$o") p"e&e#e"ilo" -ene"ale A"t+311 F 35;!+ Re&oca"ea #ona.iei nu ope"ea(* #e #"ept/ ci p"int"-o #ecla"a.ie 0c"i0* $a.* #e #onata"+ 8n ca( #e liti-iu/ "e&oca"ea #ona.iei 0e &a #eci#e #e in0tan.a #e =u#ecat* co)petent*+ 8n ca(ul 6n ca"e 0a"cina e0te e9ecutat* pa".ial/ in0tan.a #e =u#ecat* e0te 6n #"ept 0* ap"ecie(e #ac* )*0u"a nee9ecut*"ii =u0ti$ic* "e(olu.iunea cont"actului/ put6n# o$e"i #onata"ului un te")en #e -"a.ie pent"u e9ecuta"e+ D"eptul #e a ce"e "e&oca"ea #ona.iei apa".ine #oa" #onato"ului %i c"e#ito"ilo" ace0tuia p"in inte")e#iul ac.iunii o,lice A"t+2<<!/ p"ecu) %i 0ucce0o"ilo" 0*i le-ali/ ca"e ,ene$cia(* #e e$ectele "e&oc*"ii+ Te".ul ,ene$icia" 6n inte"e0ul c*"ui a $o0t in0tituit* 0a"cina!/ ne$iin# pa"te la cont"act nu poate ce"e "e&oca"ea #ona.iei A"t+377!/ el $iin# 6n #"ept 0* 0olicite #oa" "eali(a"ea 0a"cinii/ 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile alin+7+ Re&oca"ea #ona.iei pent"u i"eali(a"ea 0a"cinii p"o#uce e$ectele 0tipulate 6n A"t+ 31?+ Articolul 235. 5evocarea donatiei pentru in!ratitudine (1) (onatia poate 'i revocata daca donatarul a atentat la viata donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia, daca se 'ace vinovat de o alta 'apta ilicita 'ata de donator sau 'ata de o ruda apropiata a acestuia, situatii care atesta o in!ratitudine !rava, sau daca re'uza 'ara motive intemeiate sa acorde donatorului intretinerea datorata. (%) (aca donatia este revocata, se poate cere restituirea unului donat. (3) 5evocarea donatiei poate 'i 'acuta doar in decursul unui an din momentul in care cel indreptatit sa revoce a luat cunostinta de motivul de revocare. ()) Actiunea de revocare a donatiei nu poate 'i inaintata contra mostenitorilor donatarului, nici de mostenitorii donatorului impotriva donatarului, cu e-ceptia cazului cind donatorul a decedat pina la e-pirarea termenului stipulat la alin.(3). Giin# un cont"act unilate"al cu e9cep.ia #ona.iilo" con#i.ionate!/ cont"actul #e #ona.ie pu" -"atuit* nu -ene"ea(* o,li-a.ii 6n 0a"cina #onata"ului/ ci nu)ai o 6n#ato"i"e le-al*/ nu)it* D#e "ecuno%tin.*E+ M*"in# pat"i)oniul #onata"ului #in contul pat"i)oniului 0*u cu titlu -"atuit/ #onato"ul e0te 6n #"ept 0* a%tepte #in pa"tea #onata"tului #ac* nu o "ecuno%tin.*/ atunci cel pu.in loialitate/ )ani$e0tat* p"in a,.ine"ea #e la 0*&6"%i"ea uno" $apte neco"e0pun(*toa"e $a.* #e #onato"+ A"ticolul co)entat in0tituie #"eptul #onato"ului #e a "e&oca #ona.ia pent"u in-"atitu#ine/ a#ic* 6n ca(ul lip0ei #e "ecuno%tin.* )ani$e0tat* #e #onata" pent"u -"ati$ica"ea 6n$*ptuit* p"in inte")e#iul cont"actului #e #ona.ie+ Alin+1 0ta,ile%te e9p"e0 %i e9:au0ti& te)eiu"ile #e "e&oca"ea a #ona.iei pent"u in-"atitu#ine+ Re&oca"ea #ona.iei pent"u atentat la &ia.a #onato"ului 0au "u#elo" lui ap"opiate 0e poate p"o#uce atunci c6n# a e9i0tat o 6nce"ca"e a #onata"ului #e a 0up"i)a $i(ic pe #onato" 0au pe cine&a #in "u#ele 0ale ap"opiate+ Ru#e ap"opiate ale #onato"ului

0unt con0i#e"a.i )e),"ii $a)iliei ace0tuia/ p"ecu) %i "u#ele #e p6n* la -"a#ul IV inclu0i&+ Gaptul c* #onata"ul a co)i0 un atentat la &ia.a pe"0oanelo" no)inali(ate "ep"e(int* o a,ate"e -"a&* #e la #ato"ia #e "ecuno%tin.* pe ca"e o a"e %i e0te natu"al ca #onata"ul 6n ace0t ca( 0* $ie 6n(e0t"at cu #"eptul #e a "e&oca #ona.ia+ 8n 0en0ul no")ei co)entate/ p"in atentat la &ia.* u")ea(* #e 6n.ele0 &oin.a #onata"ului #e a o)o"6 pe #onato" 0au pe cine&a #in "u#ele lui ap"opiate+ Din ace0t con0i#e"ent/ e0te in#i$e"ent #ac* a e9i0tat #oa" o tentati&* #e o)o" 0au $apta 0-a con0u)at/ p"ecu) %i nu e0te nece0a"* o con#a)na"e penal* a #onata"ului pent"u $apta 0*&6"%it*+ E0te 0u$icient ca in0tan.a #e =u#ecat* 0* #ete")ine inten.ia #onata"ului #e a uci#e+ 8n 0itua.iile c6n# atentatul la &ia.* a $o0t 0*&6"%it #in i)p"u#en.* 0au 6n 0ta"e #e i"e0pon0a,ilitate/ con0i#e"*) c* #onato"ul nu &a putea ce"e "e&oca"ea #ona.iei+ Un alt te)ei #e "e&oca"e a #ona.iei pent"u in-"atitu#ine "ep"e(int* co)ite"ea #e c*t"e #onata" a alto" $apte ilicite $a.* #e #onato" 0au "u#ele ap"opiate ale ace0tuia/ ca"e ate0t* o in-"atitu#ine -"a&*+ Aici 0e 6nca#"ea(* o"ica"e $apt* ilicit*/ )ani$e0tat* 6n $o")a #e a-"e0iuni la 0*n*tatea 0au inte-"itatea co"po"al*/ in=u"ii/ in0ulte/ =i-ni"i $*cute 6n a#"e0a #onato"ului 0au a "u#elo" 0ale )en.ionate %i ca"e #* #o&a#* #e o in-"atitu#ine -"a&*+ Deoa"ece le-ea nu )en.ionea(* e9:au0ti& $aptele ilicite ca"e #enot* o in-"atitu#ine -"a&*/ ap"ecie"ea ace0to"a &a $i $*cut* #e in0tan.a #e =u#ecat*+ Un ulti) te)ei #e "e&oca"e a #ona.iei pent"u in-"atitu#ine p"e&*(ut #e le-e "ep"e(int* "e$u(ul ne)oti&at al #onata"ului #e a o$e"i #onato"ului 6nt"e.ine"ea #ato"at*+ Se con0i#e"* c* .ine #e o,li-a.ia #e "ecuno%tin.* a #onata"ului #e a o$e"i #onato"ului 6nt"e.ine"e ali)ente/ :aine/ etc+! 6n li)ita &alo"ii ,unu"ilo" #onate/ atunci c6n# #onato"ul e0te lip0it #e )i=loace pent"u p"op"ia 6nt"e.ine"e+ Re$u(ul #e a o$e"i 6nt"e.ine"e 0e &a con0i#e"a ca o in-"atitu#ine atunci c6n# #onato"ul a a&ut ne&oie #e 6nt"e.ine"e %i a ce"uto #e la #onata"/ 6n0* ulti)ul/ #e%i a a&ut po0i,ilitatea/ a "e$u(at 0* o o$e"e $*"* o te)einic* =u0ti$ica"e+ Dac* #onato"ul a"e "u#e 0au alte pe"0oane o,li-ate 0*-l 6nt"e.in* 6n ,a(a unui te)ei le-al 0au cont"actual/ el nu &a putea p"etin#e "e&oca"ea #ona.iei pent"u neaco"#a"ea #e 6nt"e.ine"e #in pa"tea #onata"ului+ 8n ace0t ca(/ el poate ce"e "e(olu.iunea cont"actului 6n con#i.iile A"t+ ?1;+ Pent"u a putea aplica no")a "e0pecti&*/ cont"actul #e #ona.ie nu t"e,uie 0* con.in* o,li-a.ia #onata"ului #e 6nt"e.ine"e/ o" 6n ace0t ca( 0unte) 6n p"e(en.a cont"actului #e 6n0t"*ina"e a ,unului cu con#i.ia 6nt"e.ine"ii pe &ia.* A"t+ ?1<-?5;! 0au a cont"actului #e "ent*/ cu plata "entei 6n natu"* A"t+?53!+ Alin+7 al a"ticolului co)entat 0e "e$e"* la con0ecin.ele =u"i#ice ale "e&oc*"ii #ona.iei pent"u in-"atitu#ine/ l*06n# la #i0c"e.ia #onato"ului #e a ce"e "e0titui"ea ,unului #onat 0au a cont"a&alo"ii ace0tuia + Re&oca"ea pent"u in-"atitu#ine e0te "ecuno0cut* ca o "e0titui"e a #a"ului cu ca"acte" #e 0anc.iune ci&il* %i nu o "e(olu.iune a cont"actului/ ca 6n ca(ul "e&oc*"ii #ona.iei con#i.ionate A"t+?15!+ 8n "ela.iile #int"e p*".ile cont"actului #e #ona.ie "e&oca"ea pent"u in-"atitu#ine p"o#uce un e$ect "et"oacti&+ Dona.ia 0e con0i#e"* a nu $i e9i0tat %i #in ace0t con0i#e"ent #onata"ul e0te o,li-at 0* "e0tituie ,unul #onat+ Deoa"ece "e&oca"ea #ona.iei pent"u in-"atitu#ine "ep"e(int* o 0anc.iune pe"0onal* 6)pot"i&a #onata"ului/ acea0ta "e&oca"ea! nu &a p"o#uce e$ecte a0up"a #"eptu"ilo" te".ilo"+ Dac* ,unul nu e9i0t* 6n natu"* 0au a $o0t 6n0t"*inat/ #onata"ul &a putea $i o,li-at la ac:ita"ea &alo"ii lui con$o") no")elo" ca"e "e-le)entea(* 6),o-*.i"ea $*"* =u0t* cau(* A"t+ 11?<11<3!+ Te")enul #e p"e0c"ip.ie pent"u "e&oca"ea #ona.iei pent"u in-"atitu#ine e0te 0ta,ilit #e 1 an #in )o)entul c6n# #onato"ul a a$lat #e0p"e co)ite"ea $aptei ilicite ca"e "ep"e(int* te)ei #e "e&oca"e+ Scu"-e"ea te")enului #e p"e0c"ip.ie 6l p"i&ea(* pe #onato" 0au alt* pe"0oan* 6n#"ept*.it* con$o") alin+ 5 0* cea"* "e&oca"ea #ona.iei+ Dac* 6n*unt"ul te")enului #e 1 an "e&oca"ea #ona.iei pent"u in-"atitu#ine nu a $o0t ce"ut*/ 0e p"e(u)ea(* c* #onata"ul a $o0t ie"tat+ 8n ca(u"ile c6n# #onata"ul a co)i0 6n )o# 0ucce0i& )ai )ulte $apte ilicite pent"u ca"e 0e poate ce"e "e&oca"ea #ona.iei/ calcula"ea te")enului 0e &a $ace #in )o)entul c6n# #onato"ul a a$lat #e0p"e ulti)a+ Alin+ 5 0ta,ile%te ce"cul #e pe"0oane #e la ca"e 0e poate #e "e&ocat %i ca"e pot ce"e "e&oca"ea #ona.iei pent"u in-"atitu#ine+ Ac.iunea 6n "e&oca"e e0te o ac.iune 0t"ict pe"0onal*/ o" #oa" #onato"ul e0te 6n #"ept 0* ap"ecie(e in-"atitu#inea #onata"ului %i 0*-l ie"te pent"u $apta co)i0*+ Po"nin# #e la acea0ta/ #oa" #onato"ul e0te 6n #"ept #e a ce"e "e&oca"ea #ona.iei pent"u in-"atitu#ine+ Mo%tenito"ii #onato"ului #e&in titula"ii #"eptului la ac.iune 6n "e&oca"e #oa" 6n ca(u"ile c6n# #onato"ul a #ece#at $*"* a 6nainta ac.iunea p6n* la e9pi"a"ea te")enului #e un an #in )o)entul c6n# a a$lat #e0p"e $apta ilicit* co)i0* #e #onata" 0au atunci c6n# ac.iunea a $o0t 6naintat* #e #onato"/ 6n0* ace0ta a #ece#at 6nainte #e te")ina"ea p"oce0ului+ Sp"e #eo0e,i"e #e ac.iunea #e "e&oca"e a #ona.iei pent"u nee9ecuta"ea 0a"cinii/ c"e#ito"ii #onato"ului nu pot ce"e "e&oca"ea #ona.iei pent"u in-"atitu#ine p"in inte")e#iul ac.iunii o,lice+ Pot"i&it no")ei co)entate/ ac.iunea #e "e&oca"e a #ona.iei nu poate $i intentat* 6)pot"i&a )o%tenito"ilo" #onata"ului+ Deoa"ece "e&oca"ea #ona.iei pent"u in-"atitu#ine "ep"e(int* o 0anc.iune ci&il*/ ea poate $i aplicat* #oa" pe"0oanei &ino&ate #e 0*&6"%i"ea ei/ ia" )o%tenito"ilo" nu li 0e poate i)puta &ina #onata"ului+ Dac* #onata"ul )oa"e p6n* la p"onun.a"ea :ot*"6"ii pe )a"-inea ac.iunii #e "e&oca"e a #ona.iei pent"u in-"atititu#ine/ 0ucce0o"ii 6n #"eptu"i ai ace0tuia nu pot inte"&eni 6n p"oce0+ Articolul 23,. 5ezolutiunea contractului de donatie in cazul starii de nevoie (1) (aca donatorul, dupa e-ecutarea donatiei, nu mai este in stare sa-si asi!ure o intretinere corespunzatoare si sa-si indeplineasca o li!atiile le!ale de intretinere 'ata de terti, poate cere de la donatar restituirea unurilor donate pe care acesta le mai poseda. (%) Cererea de restituire este inadmisi ila cind donatorul si-a provocat intentionat sau prin culpa !rava starea de nevoie. Sp"e #eo0e,i"e #e alin+7/ A"t+ ?14/ ca"e-i o$e"* po0i,ilitatea #onato"ului #e a "enun.a unilate"al la e9ecuta"ea o,li-a.iei #e a #ona 6n ca(u"ile c6n# p"in e9ecuta"e i-a" #e&eni i)po0i,il 0*-%i a0i-u"e 6nt"e.ine"ea p"op"ie co"e0pun(*toa"e

0au 0*-%i e9ecute o,li-a.iile le-ale $a.* #e te".i/ a"ticolul co)entat in0tituie #"eptul #onato"ului #e "e(olu.iune unilate"al* a cont"actului #e #ona.ie e9ecutat/ pent"u acelea%i te)eiu"i+ Dato"it* $aptului c* "e(olu.iunea 6n con#i.iile A"t+ ?1; e0te ce"ut* #up* ce cont"actul #e #ona.ie a $o0t e9ecutat %i #onata"ul a #e&enit titula"ul #"eptului p"i)it/ p"in #e"o-a"e #e la p"e&e#e"ile A"t+ 31?/ le-ea li)itea(* e$ectele "e(olu.iunii #oa" la "e0titui"ea ,unu"ilo" #onate pe ca"e #onata"ul le )ai po0e#*+ Dac* ,unu"ile nu )ai e9i0t* 6n natu"* 0au au $o0t 6n0t"*inate/ "e(olu.iunea cont"actului #e #ona.ie e0te ina#)i0i,il*/ #onato"ul ne$iin# 6n #"ept 0* cea"* #e0p*-u,i"i+ Re(olu.iunea pent"u te)eiu"ile p"e&*(ute nu a"e e$ect a0up"a #"eptu"ilo" te".ilo" "e$e"ito" la ,unul #onat/ in#i$e"ent #e $aptul #ac* #"eptul a t"ecut la te". cu titlu -"atuit 0au one"o0+ 8n ca(u"ile c6n# ,unul e0te 6n po0e0ia #onata"ului/ 6n0* e0te -"e&at #e #"eptu"i ale te".ilo"/ #onato"ul &a accepta "e0titui"ea ,unului -"e&at #e #"eptu"i/ $*"* a putea ce"e #e0p*-u,i"i+ Sta"ea #e ne&oie 6n ca"e a a=un0 #onato"ul #up* e9ecuta"ea cont"actului #e #ona.ie t"e,uie 0* nu $ie con#i.ionat* #e co)po"ta)enul &ino&at al lui+ Dac* #onato"ul %i-a p"o&ocat inten.ionat 0au p"in culp* -"a&* 0ta"ea #e ne&oie/ "e(olu.iunea cont"actului #e #ona.ie pent"u te)eiu"ile in&ocate la Alin+1 e0te ina#)i0i,il*+ Articolul 237. ]ipsa o li!atiei de a plati do inda (onatorul care este in intirziere nu este o li!at sa plateasca do inda. No")a co)entat* poate $i aplicat* #oa" cont"actelo" ca"e con.in p"o)i0iunea #e a #ona 6n &iito" inclu0i& #ona.ia 6n $o")* #e pl*.i pe"io#ice!/ atunci c6n# o,iectul cont"actului e0te o 0u)* #e ,ani+ Pot"i&it "e-ulilo" -ene"ale/ #e,ito"ul unei o,li-a.ii pecunia"e ca"e e0te 6n 6nt6"(ie"e u")ea(* 0* ac:ite/ pot"i&it A"t+ ;1< #o,6n(i #e 6nt6"(ie"e+ Po"nin# #e la 0peci$icul cont"actului #e #ona.ie/ 6n "e(ultatul c*"ui #onato"ul )*"e%te pat"i)oniul #onata"ului $*"* nici o cont"ap"e0ta.ie cu titlu -"atuit!/ no")a co)entat* e9clu#e po0i,ilitatea #onata"ului #e a ce"e #o,6n(i pent"u 6nt6"(ie"ea e9ecut*"ii o,li-a.iei #e c*t"e #onato"+ 8n acela%i ti)p/ no")a co)entat* nu e9clu#e po0i,ilitatea #onata"ului #e a ce"e "epa"a"ea p"e=u#iciuli "eal cau(at/ pot"i&it no")elo" co)une cu p"i&i"e la "*0pun#e"ea pent"u nee9ecuta"ea o,li-a.iilo" pent"u 6nt6"(ie"e+ Articolul 232. 5aspunderea donatorului pentru viciul unului donat (aca trece su tacere cu viclenie un viciu al de pre.udiciul cauzat ast'el. unului donat, donatorul este o li!at sa despa!u easca pe donatar

R*0pun#e"ea pent"u p"e=u#iciul cau(at #e &iciile ,unului #onat 0u"&ine 6n ca(ul 6nt"uni"ii cu)ulati&e a u")*toa"elo" con#i.iiC Bunul #onat t"e,uie 0* $ie a$ectat #e un &iciu+ Le-ea nu #i0tin-e 6nt"e &iciile )ate"iale %i =u"i#ice ale ,unului/ "e0pecti&/ "*0pun#e"ea/ 6n ca(ul 6nt"uni"ii celo"lalte con#i.ii &a 0u"&eni in#i$e"ent #e natu"a &iciului/ cau(ato" #e p"e=u#icii+ Men.ion*) 6n0*/ c* 6n ca(ul c6n# o,iect al cont"actului #e #ona.ie 0unt #"eptu"ile pat"i)oniale/ &iciile pot $i #oa" #e natu"* =u"i#ic*+Viciul ,unului #onat t"e,uie 0* e9i0te c*t"e )o)entul p"e#*"ii ,unului %i nui t"e,uie 0* $ie e&i#ent+ Donato"ul 0* %tie cu ce"titu#ine #e0p"e e9i0ten.a &iciului ,unului #onat la )o)entul t"an0)ite"ii+ Le-ea in0tituie "*0pun#e"ea #onato"ului #oa" pent"u co)po"ta)entul &ino&at al 0*u+ Pent"u a putea aplica p"e&e#e"ile a"ticolului co)entat/ #onato"ul t"e,uie 0* cunoa0c* c* ,unul #onat e0te a$ectat #e un &iciu %i inten.ionat 0au #in culp* -"a&* 0* nu-l 6n%tiin.e(e pe #onata" #e0p"e acea0ta+ Dac* ,unul e0te a$ectat #e un &iciu e&i#ent/ 0au #ac* #onata"ului a $o0t 6n%tiin.at #e0p"e &iciu/ "*0pun#e"ea #onato"ului con$o") no")ei co)entate e0te e9clu0*+ Viciul ,unului #onat 0* $ie -ene"ato"ul p"e=u#iciului 0upo"tat #e #onata"+ P"e=u#iciul poate $i cau(at &ie.ii/ 0*n*t*.ii 0au ,unu"ilo" #onato"ului+ P"e=u#iciul u")ea(* a $i "epa"at/ in#i$e"ent #e 6ntin#e"ea 0au natu"a ace0tui+

Capitolul IV 8NSTRNINAREA BUNULUI CU CONDIHIA 8NTREHINERII PE VIAHN

Articolul 234.

Contractul de "nstrinare a unului cu condi#ia "ntre#inerii pe via#

(1) +n aza contractului de "nstrinare a unului cu condi#ia "ntre#inerii pe via#, o parte ( ene'iciarul "ntre#inerii) se o li! s dea celeilalte pr#i (do "nditor) "n proprietate un un imo il sau mo il, iar do "nditorul se o li! s asi!ure ene'iciarului "ntre#inere "n natur = locuin#, *ran, "n!ri.ire $i a.utorul necesar pe timpul c"t va tri, precum $i "nmorm"ntare.

(%) +n cazul pluralit#ii de pr#i, o li!a#ia de "ntre#inere este indivizi il at"t activ, c"t $i pasiv. (3) Crean#a de "ntre#inere nu poate 'i transmis unei altei persoane $i nici urmrit de creditori. ()) Contractului de "nstrinare a unului cu condi#ia "ntre#inere pe via# se aplic "n modul corespunztor normele cu privire la renta via!er dac aceasta este stipulat "n contract. 1+ De$ini.ie con.ine ele)entele #e ,a(* %i #e0tina.ia cont"actului #e 6n0t"*ina"e a ,unului cu con#i.ia 6nt"e.ine"ii pe &ia.* cont"actul #e 6nt"e.ine"e pe &ia.*!+ Scopul p*".ilo" e0te "ecip"oc %i con0t* 6n #o,6n#i"ea #"eptului #e p"op"ietate a0up"a unui ,un 6n 0c:i),ul 6nt"e.ine"ii pe &ia.*+ 8n ace0te a0pecte 0e "e$lect* %i #e0tina.ia ace0tui cont"act+ Un #eo0e,it inte"e0 cont"actul #e 6nt"e.ine"e pe &ia.* "ep"e(int* pent"u oa)enii 6n etate/ ,olna&ii/ in&ali(ii/ pen0iile %i 6n#e)ni(a.iile c*"o"a nici pe #epa"te nu acope"* nece0it*.ile #e &ia.*+ Ace0te pe"0oane a&6n# po0i,ilitate #e a 6nc:eia un a0e)enea cont"act 0unt a0i-u"a.i cu cele )ai i)po"tante con#i.ii #e &ia.* p6n* la #ece0+ 7+Su,iec.ii cont"actului 0unt ,ene$icia"ul 6nt"e.ine"ii %i #o,6n#ito"ul+ Dat $iin# $aptul c* le-ea nu 0tipulea(* ca"e&a "e0t"ic.ii $a.* #e ,ene$icai"ul 6nt"e.ine"ii/ 6n acea0t* calitate poate acti&a o"ice pe"0oan* $i(ic*/ ca"e #i0pune cu titlu #e p"op"ietate #e un ,un i)o,il 0au )o,il %i ca"e poate 0e"&i #"ept o,iect al ace0tui cont"act+ 8n acea0t* calitate poate acti&a %i o pe"0oan* apt* #e )unc*/ #a" #e "e-ul*/ ,ene$icia"ii 6nt"e.ine"ii 0unt pen0iona"ii/ ,olna&ii/ in&ali(ii/ 0au pe"0oanele ca"e neatin-6n# &6"0ta pen0iei nu acti&ea(* #in cau(a %o)a=ului 0au alte cau(e/ #a" #i0pun6n# #e un oa"eca"e ,un pot 6nc:eia un a0e)enea cont"act+ Do,6n#ito"ul poate $i o"ice pe"0oan* $i(ic*/ ca"e e0te 6n 0ta"e #e a aco"#a 6nt"e.ine"e pe &ia.* altei pe"0oane+ P"in u")a"e/ el t"e,uie 0* $ie apt #e )unc* %i 0* $ie 6nca#"at 6n c6)pul )uncii/ 0au 0* #i0pun* #e alte 0u"0e le-ale nece0a"e pent"u 6nt"e.ine"ea ,ene$icia"ului+ Le-i0la.ia RM nu a#)ite po0i,ilitatea pa"ticip*"ii 6n ace0t cont"act a pe"0oanelo" =u"i#ice+ Co#ul Ci&ila al Ge#e"a.iei Ru0e/ #e e9e)plu/ a#)ite a0t$el #e 0itua.ii+ 1+No")a a"ticolului #at a#)ite plu"alitatea p*".ilo"+ A0t$el alin+7 0tipulea(* c* 6n ca(ul plu"alit*.ii #e p*".i o,li-a.ia #e 6nt"e.ine"e e0te in#i&i(i,il* at6t acti&/ c6t %i pa0i&+ P"in u")a"e/ 6n ca(ul plu"alit*.ii p*".ilo" 0e aplic* "e-ulile -ene"ale ale cont"actului #e 6nt"e.ine"e pe &ia.*+ 5+O,iectul cont"actului con0t* #in #ou* p*".i co)ponente/ 6n p"incipiu/ ec:i&alenteC un ,un i)o,il 0au )o,il %i 6nt"e.ine"ea #o,6n#ito"ului 6n natu"* F locuin.*/ :"an*/ 6n-"i=i"e %i a=uto" nece0a"+ De "e-ul*/ p"i)ul co)ponent "ep"e(int* o ca0* #e locuit/ un apa"ta)ent/ o &il*/ un te"en/ un auto)o,il/ 0au un oa"eca"e alt ,un i)o,il 0au )o,il/ ca"e a"e o &aloa"e i)pun*toa"e %i ca"e pe")ite 6nc:eie"ea unui a0e)enea cont"act+ Valoa"ea ace0tui o,iect a"e o i)po"tna.* p"io"ita"* pent"u #o,6n#ito"/ #eoa"ece 6n ca( cont"a" el nu &a a&ea inte"e0 %i/ ,ine6n.ele0/ nu &a 6nc:eia un a0e)ena cont"act+ Cont"actul #e 6nt"e.ine"e pe &ia.*/ $iin# un cont"act cu titlu one"o0/ nece0it* %i un ec:i&alent ,unului/ ca"e a $o0t t"an0)i0 6n p"op"ietatea #o,6n#ito"ului+ Ace0t ec:i&alent/ ca"e e0te a #oua pa"te co)ponent*/ "ep"e(int* co0tul 6nt"e.ine"ii pe &ia.*/ ca"e con.ine pat"u ele)ente #e ,a(*C un 0pa.iu locati&/ ali)enta"e/ 6n-"i=i"e %i a=uto"ul nece0a"/ ca"e 0e p"e0tea(* 6n natu"*+ 8n ace0t ec:i&alent 0unt inclu0e %i c:eltuielile #e 6n)o")6nta"e a ,ene$icia"ului 6nt"e.ine"ii/ ca"e le &a 0upo"ta 6n ca(ul #ece0ului ace0tuia #o,6n#ito"ul+ 2+Te")enul cont"actului nu e0te #ete")inat #e p*".i/ #eoa"ece el #epin#e #e #u"ata &ia.ii ,ene$icia"ului 6nt"e.ine"ii %i ca"e 6ncetea(* o#at* cu #ece0ul ace0tuia+ ;+8nt"e.ine"ea pe &ia.* e0te un #"ept pu" in#i&i#ual %i aliena,il+ Din ace0te con0i#e"ente/ le-i0lato"ul 6n alin+1 0tipulea(* c* c"ean.a #e 6nt"e.ine"e nu poate $i t"an0)i0* unei altei pe"0oane %i nici u")*"it* #e c"e#ito"i+ 3+Ga.* #e cont"actul #e 6nt"e%.ine"e pe &ia.* pot $i aplicate co"e0pun(*to" no")ele cu p"i&i"e la "enta &ia-e"*/ #a" nu)ai 6n ca(ul/ c6n# acea0t* con#i.ie e0te #i"ect 0tipulat* 6n cont"act+

Articolul 2)6.

\orma contractului de "nstrinare a unului cu condi#ia "ntre#inerii pe via#.

(1) Contractul de "nstrinare a unului cu consi#ia "ntre#inerii pe via# se "nc*eie "n scris. (%) (ac pentru "nstrinarea unului se cere respectarea 'ormei autentice, contractul se "nc*eie "n 'orm autentic. 1+Le-i0lato"ul a 0tipulat un c"ite"iu $a.* #e $o")a cont"actului #e 6nt"e.ine"e pe &ia.* lu6n# 6n con0i#e"a.ie o,iectul/ 0copu"ile p*".ilo"/ te")enul cont"actului %i altele+ Acea0t* no")* e0te con#i.ionat* #e a0e)enea/ #e nece0itatea a0i-u"*"ii inte"e0elo" pat"i)oniale ale p*".ilo"+ 7+ Go")a 0c"i0* a cont"actului 0e aplic* in#i$e"ent #e o,iectul cont"actului/ 6n0* #ac* o,iectul ace0tui cont"act e0te un ,un pent"u 6n0t"*ina"ea c*"uia 0e ce"e "e0pecta"ea $o")ei autentice/ atunci cont"actul 0e 6n0:eie 6n $o")* autentic*+ Go")a autentic* 0e aplic* 6n ca(u"ile 0tipulate 6n a"t+ 717 al p"e(entului Co#+ A0t$el/ 6n ,a(a a"t+1 al ]e!ii %21^1447/ 0e ce"e autenti$ica"ea nota"ial* 6n ca(ul c6n# o,iecutl cont"actului e0te un te"en+

Articolul 2)1.

7odi'icarea contractului de "nstrinare a unului cu condi#ia "ntre#inerii pe via#.

(1) +n cazul nee-ecutrii de ctre do "nditor a o li!a#iei de "ntre#inere, ene'icairul "ntre#inerii poate cere sta ilirea o li!a#iei de "ntre#inere prin e'ectuarea unor pl#i periodice de ani. (%) :ta ilirea o li!a#iei de "ntre#inere printr-o sum de ani se poate 'ace $i prin acordul pr#ilor. 1+8n ace0t a"ticol 0e 0ta,ile%te un te)ei pent"u )o#i$ica"ea cont"actului #e 6nt"e.ine"e pe &ia.* F a,ate"ea #o,6n#ito"ului #e la o,li-a.ia 0a #e ,a(* #e a-i p"e0ta ,ene$icai"ului 6nt"e.ine"e 6n natu"*+ Ini.ie"ea 0c:i),*"ii $o")ei #e 6nt"e.ine"e 6i apa".ine #oa" ,ene$icai"ului 6nt"e.ine"ii %i ca te)ei poate 0e"&i nu)ai nee9ecuta"ea #e c*t"e #o,6n#ito" a o,li-a.iilo" cont"actuale+ Go")a alte"nati&* e0te e$ectua"ea pl*.ii pe"io#ice 6n ,ani+ De o,icei/ pl*.ile pe"io#ice 0e e$ectuea(* luna"/ #a" 6n p"incipiu/ pot a&ea loc %i alte 0itua.ii+ 7+Sta,ili"ea o,li-a.iei #e 6nt"e.ine"e p"int"-o 0u)* #e ,ani poate a&ea loc nu nu)ai ca "e(ultat/ ca $o")* #e 0anc.iune pent"u nee9ecuta"ea o,li-a.iilo" cont"actuale pe pa"cu"0ul e9ecut*"ii cont"actului/ #a" %i ca o con#i.ie cont"actual*/ con&enit* #e p*".i %i 0tipulat* 6n cont"act la )o)entul 6nc:eie"ii lui+ Dac* la 6nc:eie"ea cont"actului p*".ile au con&enit 6n a%a )o#/ apoi 6n ca( #e ne"e0pecta"e #e c*t"e #o,6n#ito" a o,li-a.iilo" cont"actuale/ ,ene$icai"ul 6nt"e.ine"ii e0te 6n #"ept/ #up* analo-ia ace0tei no")e/ 0* cea"* 0c:i),a"ea 6nt"e.ine"ii 6n natu"*+

Articolul 2)%. <aran#ii pentru ene'iciarii "nter#inerii (1) (%) +n timpul vie#ii ene'icarului "ntre#inerii, do "nditorul nu are dreptul s "nstrineze unul. +n cazul imo ilelor, aceast interdic#ie se "nscrie "n re!istrul unurilor imo ile. <a.area sau !revarea "n alt mod a unului se permite numai cu acordul ene'icarului "ntre#inerii.

1+ Scopul 0up"e) al ace0tei no")e con0t* 6n p"ote=a"ea inte"e0elo" pat"i)oniale ale ,ene$icia"ului 6nt"e.ine"ii 6n ca( #e "e(olu.iune a cont"actului+ 7+ Acea0t* no")* 0tipulea(* #ou* -a"an.ii/ ca"e a0i-u"* inte"e0ele pat"i)onaile ale ,ene$icia"ului 6nt"e.ine"ii+ P"i)a -a"an.ie con0t* 6n 0ta,ili"ea inte"#ic.iei #e 6n0t"*ina"e a ,unului t"an0)i0 #e ,ene$icia"ul 6nt"e.ine"ii pe #u"ata &ie.ii ace0tuia+ Dac* o,iectul cont"actului e0te un i)o,il/ acea0t* inte"#ic.ie 0e 6n0c"ie 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile+ A #oua -a"an.ie con0t* 6n 0ta,ili"ea -a=ului 0au alto" -"e&*"i a o,iectului cont"actului/ nu)ai cu con0i).*)6ntul ,ene$icia"ului 6nt"e.ine"ii+

Articolul 2)3.

5iscul pierii unului

Pieirea unului nu-l de!reveaz pe do "nditor de o li!a#iile pe care $i le-a asumat "n az de contract. 1+Dat $iin# $aptul c* *n ,a(a ace0tui cont"act #o,6n#ito"ul #e&ine p"op"ieta"ul ,unului t"an0)i0 la 6nc:eie"ea lui/ el poa"t* toate "i0cu"ile le-ate #e ace0t pat"i)oniu+ P"in u")a"e/ acea0t* no")* con.ine 6nc* o -a"an.ie #e a0i-u"a"e a inte"e0elo" pat"i)oniale ale ,ene$icai"ului 6nt"ep"in#e"ii/ #eoa"ece el 6%i p*0t"a(* #"eptul la 6nt"e.ine"e 6n ca(ul pie"ii o,iectului cont"actului+ 7+Un alt )o)ent 6l con0tituie $aptul c* o,li-a.ia #o,6n#ito"ului #e a-l 6nt"e.ine pe ,ene$icia" 0e p*0t"ea(* 6n toate ca(u"ile pie"ii ,unului/ in#i$e"ent #in ce cau(* a 0u"&enit acea0t* pie"e F $ie #in cau(a unei $o".e )a=o"e/ $ie #in o alt* cau(*+

Articolul 2)). 5ezolu#iunea contractului de "nstrinare a unului cu condi#ia "ntre#inerii pe via#. (1) 8ene'icairul "ntre#inerii este "n drept s cear rezolu#iunea contractului "n cazul nerespectrii o li!a#iilor de ctre do "nditor. (%) (o "nditorul poate cere rezolu#uinea contractului "n cazul imposi ilit#ii e-ecutrii o li!a#iilor conrtactuale "n virtuatea unor circumstan#e independente de voin#a lui. 1+Stipula.iile ace0tei no")e p"e&*# #"eptul p*".ilo" #e a ce"e "e(olu.iunea cont"actului+ E-alitatea p*".ilo" 6n ace0t 0en0 0e )ani$e0t* p"in $aptul c* $ieca"e pa"te poate ce"e "e(olu.iunea #oa" 6n ca(u"ile p"e&*(ute #e le-e+ A0t$el/ ,ene$icia"ul 6nt"e.ine"ii e0te 6n #"ept 0* cea"* "e(olu.iunea cont"actului 6n ca(ul ne"e0pect*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale #e c*t"e #o,6n#ito"+ Do,6n#ito"ul/ la "6n#ul 0*u/ poate ce"e "e(olu.iunea cont"actului 6n ca(ul i)po0i,ilit*.ii e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale 6n &i"tutea uno" ci"cu)0tan.e/ ca"e nu #epin# #e &oin.a lui+ 7+Din con.inutul ace0tei no")e "e(ult*/ c* #"eptul ,ene$icia"ului 6nt"e.ine"ii poate $i "eali(at #oa" 6n ca(ul/ c6n# ne"e0pecta"ea o,li-a.iilo" cont"actuale #epin#e #e 6n0u%i #o,6n#ito"+ Re0pecti&/ #"eptul #o,6n#ito"ului poate $i "eali(at 6n ca(ul i)po0i,ilit*.ii e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale #in cau(a uno" ci"cu)0tan.e/ ca"e nu #epin# #e &oin.a lui+ Ace0te ci"cu)0tan.e pot $i u")*toa"eleC in&ali#itatea/ ,oala/ %o)a=ul %i altele/ ca"e 0unt #e o"#in o,iecti&+ P"in u")a"e/ i)po0i,ilitatea e9ecut*"ii ca"e #epin#e #e &oin.a #o,*n#ito"ului nu poate 0e"&i te)ei pent"u "e(olu.iunea cont"actului #in ini.iati&a ace0tuia+

Articolul 2)5.

9'ectele rezolu#iunii contractului de "nstrinare a unului cu condi#ia "ntre#inerii pe via#.

(1) +n cazul rezolu#iunii contractului de ctre ene'iciarul "ntre#inerii, acesta are drept s cear 'ie restituirea unului, 'ie plata valorii lui. (%) &aloarea "ntre#inerii prestate de do "nditor nu tre uie restituit. 1+Con0ecin.ele "e(olu.iunii cont"actului #e 6nt"e.ine"e pe &ia.* 0tipulate 6n acea0t* no")* au loc #oa" 6nt"-un 0in-u" ca(/ c6n# ini.iati&a "e(olu.iunii 6i "e&ine ,ene$icia"ului 6nt"e.ine"ii+ P"in u")a"e/ #ac* ini%iati&a 6i "e&ine #o,6n#ito"ului/ e$ectele "e(olu.iunii pot $i cont"a"e+ 7+E$ectele "e(olu.iunii au #ou* a0pecteC a! "e0titui"ea o,iectului cont"actului 0au &alo"ii luiB ,! eli,e"a"ea ,ene$icia"ului 6nt"e.ine"ii #e o,li-a.ia #e a "e0titui &aloa"ea 6nt"e.ine"ii p"e0tate+ D"eptul #e a ce"e "e0titui"ea ,unului 6n natu"* 0au ac:ita"ea &alo"ii lui 6i ap"a.ine/ ,ine6n.ele0/ ,ene$icia"ului 6nt"e.ine"ii/ #a" 6n #epen#en.* #e 0itua.ie/ #e e9e)plu/ #ac* 0e &a i0ca un liti-iu =u#icia"/ $o")a "e0pecti&* &a $i 0ta,ilit* #e in0tan.* "eie%in# #in 0itua.ia "eal*+

Articolul 2),.

9'ectele decesului do "nditorului

]a decesul do "nditorului, drepturile $i o li!a#iile lui trec la succesorii lui. 1+Acea0t* no")* 0tipulea(* o "e-ul* nou*/ ca"e nu e"a cuno0cut* #e le-i0la.ia na.ional* &ec:e+ E0en.a ace0tei no")e con0t* 6n po0i,ilitatea aplic*"ii 0ucce0iunii #e #"ept 6n ca(ul #ece0ului #o,6n#ito"ului+ 7+Succe0o"ul #e #"ept poate $i 0o.ul 0o.ia! 0up"a&ie.uito" 0au un alt )e),"u )a=o" al $a)ilie a celui #ece#at la ca"e t"ece #"eptul #e p"op"ietate a0up"a o,iectului cont"actului %i ca"e e0te 6n 0ta"e 0* p"e0te(e 6nt"e.ine"ea ,ene$icia"ului+ Bine6n.ele0/ acea0t* pe"0oan* t"e,uie 0* $ie #e aco"# 0* e9ecute pe &iito" o,li-a.iile cont"actuale+ 8n ca( cont"a"/ ,ene$icia"ul 6nt"e.ine"ii poate ce"e aplica"ea p"e&e#e"ilo" 0tipulate 6n a"t+?55 %i ?52+ 1+Succe0iunea #e #"ept 6n ace0t cont"act 0e poate "epeta #e nenu)*"ate o"i+

Capitolul V

RENTA Articolul 2)7 5enta (1) 5enta se constituie printr-un contract "n aza cruia o parte (de irentier) se o li! s plteasc periodic, cu titlu !ratuit sau oneros, o redeven# cecleilalte pr#i (credirentier). (%) 5enta poate 'i pltit "n ani sau "n natur. (3) 5enta poate 'i constituit "n 'avoarea unui ter#. 1! P"i)a"/ cont"actul #e "ent* a $o0t "e-le)entat 6n co#ul ci&il $"ance( 6n 0copul 6nl*tu"*"ii 6)p"u)utului cu #o,'n#* Du)it"u Maco&ei/ D"ept ci&il+ Cont"acte+ Ia%i/ 1<<</ pa-+ 175+!+ P'n* la a#opta"ea co#ului ci&il 6n &i-oa"e le-i0la.ia ci&il* cuno%tea #oa" o 0in-u"* &a"ietate a cont"actului #e "ent* %i anu)e cont"actul #e 6n0t"*na"e a ca0ei #e locuit cu con#i.ia 6nt"e.ine"ii pe &ia.*/ #e%i c't p"actica inte"na.ional* at't %i le-i0la.ia $o0telo" "epu,lici ale URSS p"e&e#eau #e=a #e#e)ult un a%a tip #e cont"acte a 0e &e#ea 0p"e e9e)plu a"ticolele 2?1-;42 ale Co#ului ci&il al Ge#e"a.iei Ru0e pa"tea II a#optat* #e Du)a #e Stat a Ge#e"a.iei Ru0e l0 77 #ece),"ie 1<<2 %i pu0* 6n aplica"e 6ncep'n# cu 41 )a"tie 1<<;!!+ 8n Repu,lica Mol#o&a ace0t cont"act 6nc* nu e0te p"ea ,ine cuno0cut p"acticii cont"actuale+ 8n po$i#a ace0tui $apt/ 6n0*/ le-i0lato"ul nu 0ta,ilea &"e-o ca"e&a inte"#ic.ie 6n ceea ce p"i&e%te 6nc:eie"ea unui cont"act #e 6nt"e.ine"e #ec't cel #e 6n0t"*ina"e a ca0ei #e locuit cu con#i.ia 6nt"e.ine"ii pe &ia.*+ Mai )ult #ec't at't/ la )o)entul c'n# p*".ile ca"e 6nc:eiau un ata"e cont"act/ u")au 0* 0tipule(e 6n cont"act a,0olut toate con#i.iile/ a0t$el acope"in# lacuna e9i0tent* 6n le-i0la.ie+ A0t*(i/ co#ul ci&il "e-le)entea(* "apo"tu"ile #e "ent*/ #'n# a0t$el o po0i,ilitate #e a ap*"ea 6n p"actica cont"actual* a Repu,licii Mol#o&a unui nou ca#"u #e "apo"tu"i cont"actuale F #e "ent*+ Le-i0la.ia ci&il* a alto" .*"i #enu)e%te 6n )o# #i$e"it &a"iet*.ile cont"actului #e "ent*/ cu) a" $i 0p"e e9e)plu cont"actul #e 6nt"e.ine"e+ C:ia" %i Co#ul ci&il 6n a"ticolele ?1<-?5; 0ta,ile0 "e-i)ul =u"i#ic al unei &a"iet*.i ai cont"actului #e "ent* &ia-e"*/ cu) e0te cont"actul #e 6n0t"*ina"e a ,unului cu con#i.ia 6nt"e.ine"ii pe &ia.*+ E0en.ial "*)'ne/ 6n0* $aptul/ c* acel cont"act 6n ,a(a c*"uia o pa"te a0i-u"* 6nt"e.ine"e altei p*".i cont"actuale 0e nu)e%te cont"act #e "ent*+ Dup* ca"acte"ele =u"i#ice ale ace0tui cont"act 6l pute) #ete")ina #"ept un cont"tact #e "e-ul* -ene"ato" #e #"eptu"i/ #a" poate ap*"ea #"ept un cont"act t"an0lati& #e #"eptu"i+ Ii ace0t )o)ent #eea0e)enea ne &o",e%te #e0p"e o #eo0e,i"e e0en.ial* a cont"actului #e "ent* #e cel #e &'n(a"e-cu)p*"a"e/ 0c:i), 0au #ona.ie+ Anu)e 6n cont"actul #e "ent* 0e na%te un #"ept nee9i0tent p'n* la acel )o)ent F un #"ept pent"u c"e#i"entie"/ %i anu)e #"eptul #e a ,ene$icia #e o 6nt"e.ine"e/ ca"e uneo"i poate $i aco)paniat* #e o ca"e&a con#i.ie+ E0te e0en.ial/ 6n0*/ $aptul/ c* ace0t* "e#e&en.* #up* )*"i)ea 0a nu poate nici#ecu) 0* $ie pu0* 0u, con#i.ia #e a $i ec:i&alent* &alo"ii p"e0ta.iei aco"#ate #e c*t"e c"e#i"entie" #e,i"entie"ului+ De aici noi &e#e) %i $un#a)enta"ea $aptului c* plata "e#e&en.ei #e c*t"e #e,i"entie" 0e $ace pe"io#ic+ Toto#at*/ p"in cont"t"actul #e "ent* a"e loc t"an0)i0iunea uno" #"eptu"i+ E0te &o",a/ #e "e-ul*/ #e t"an0)i0iunea #"eptu"ilo" a0up"a ,unuu"ilo" #e c*t"e c"e#i"entie" #e,i"entie"ului+ 8n ace0t ca( e0te nece0a" #e a .ine cont #e $aptul/ c* #up* cu) p"e0ta.ia o$e"it* c"e#i"entie"ului #e c*t"e #e,i"entie" 0e o$e"* #oa" #e c*t"e #e,i"entie" a%a %i ,unul #o,'n#it 6n ,a(a cont"actului #e "ent* #e c*t"e #e,i"entie" &a apa".ine cu #"ept #e p"op"ietate #e,i"entie"ului+ Sp"e e9e)plu/ ,unul t""an0)i0 #e c*t"e c"e#i"entie" nu &a #e&eni p"op"ietate co)un* a 0o.ilo"/ unul #in ei a&'n# calitatea #e #e,i"entie"/ #ac* 6n cont"actul #e "ent* nu $i-u"ea(* a),ii 0o.i 6n calitate #e #e,i"entie"i/ 0au #ac* cont"actul )at""i)onial nu p"e&e#e acea0ta+ Cont"actul #ee "ent* e0te un cont"act p"incipal+ Ca"acte"ul "e0pecti& al cont"actului apa"e #"ept un in#iciu i#enti$icato"iu a cont"actului+ A0t$el/ #up* "e-i)ul =u"i#ic 0ta,ilit #e c*t"e le-i0t"ato"/ 0copul p"incipal ca"e e0te u")*"it #e c*t"e p*".i la 6nc:eie"ea cont"actului con0tituie a0i-u"a"ea pl*.ii "e#e&en.ei+ 8n ca(ul/ 6n0*/ c'n# plata "entei apa"e #"ept "e(ultat 0au con#i.ie #e #o,'n#i"e #e c*t"e c"e#i"entie" a #"eptului #e p"op"ietate a0up"a unui ,un/ ace0ta "enta! nu poate $i con0i#e"at un cont"act 0epa"at/ ci #up* cu) e0te p"e&*(ut #e a"ticolele ?1<-?52 Co# ci&il/ ace0ta apa"e #"ept o &a"ietate a cont"actului #e "ent*/ ia" p"in u")a"e #"ept un cont"act p"incipal+ P*".ile 6n cont"actul #e "ent* 0unt #e,i"entie"ul %i c"e#i"entie"ul+ De,i"entie"ul e0te pa"tea cont"actual*/ ca"e 6n cont"actul #e "ent* 0e o,li-* 0* ac:ite pe"io#ic o "e#e&en.*+ C"e#i"entie"ul e0te pa"tea ca"e ,ene$icia(* #e plata pe"io#ic* a "e#e&en.ei+ Dup* cu) "e(ult* #in aliniatul 1! al p"e(entului a"ticol/ c:ia" %i 6n ca(ul 6n ca"e "enta 0e con0tituie 6n $a&oa"ea unui te"./ calitatea #e c"e#i"entie" o a"e pa"tea $a.* #e ca"e #e,i"entie"ul 0e o,li-* a a0i-u"a 6nt"e.ine"e te".ului+ 8n ce p"i&e%te calitatea #e c"e#i"entie"/ e0te nece0a" #e )en.ionat/ c* le-ea ci&il* nu 0ta,ile%te c*t"e ace0ta con#i.ia incapacit*.ii #e )unc* pent"u a $i pa"te la cont"act+ A0t$el/ calitatea #e c"e#i"entie" 6n cont"actul #e "ent* o poate a&ea at't o pe"0oan* ca"e a 6)plinit &6"0ta p"e&*(ut* #e pen0iona"e 0au o pe"0oan* incapa,il* #e )unc* #in cau(a 0*n*t*.ii/ c't %i o pe"0oan* ca"e #i0pune #e 6nt"ea-a capacitate #e )unc*+ La $el %i calitatea #e #e,i"entie" nun e0te li)itat* #e le-e 6n $unnc.ie #e capacitatea #e )unc* a ace0tuia+ A0t$el calitatea #e #e,i"entie" o poate a&ea c't o pe"0oan* ca"e a"e capacitate #e )unc* at't %i o pe"0oan* incapa,il* #e )unc*+ E9plica.ia poate $i 6n acel $apt/ c* #e,i"entie"ul ca"e e0te 6n "ealitate o pe"0oan* incapa,il* #e )unc* poate a&ea alte 0u"0e #e &enit/ cu) a" $i #e&i#en#ele p"i)ite 6n ,a(a ac.iunilo" #e.inute+ Plata pe"io#ic* a "entei con0tituie %i un in#iciu cali$icati& p"in ca"e #eo0e,i) cont"actul #e "ent* #e alte cont""acte a0e)*n*toa"e #up* ope"a.iunile "eali(ate #e c*t"e p*".i/ cu) a" $i cel #e #ona.ie/ 0c:i),/ &'n(a"e-cu)p*"a"e/ 6)p"u)ut etc+ Renta poate $i cu titlu -"atuit/ #a" poate $i %i cu titlu one"o0+ Atunci c'n# &o",i)/ c* cont"actul #e "ent* e0te cu titlu -"atui el poa"te ap*"ea #oa" #"ept o li,e"alitate/ #eoa"ece #e,i"entie"ul #e$ieca"e #at* ac:it'n# "e#e&en.a 6%i )ic%o"ea(* pat"i)oniul 0*u/ %i anu)e cu at't cu c't &alo"ea(* )*"i)ea ace0tei pl*.i+ Atunci c'n# e0te &o",a #e0p"e cont"actul #e "ent* cu titlu one"o0/ ace0ta apa"e #oa" ca un cont""act aleato"iu #eoa"ece #e,i"entie"ul nu poate cunoa%te )*"i)ea #e$initi&* a p"e0ta.iei la ca"e 0e o,li-* $a.* #e c"e#i"entie"/ c:ia" %i atunci c'n# e0te &o",a #e0p"e un cont"act #e "ent* 6nc:eiat pe

te")en+ E0te &o",a 0p"e e9e)plu #e0p"e o 0itua.ie c'n# c"e#i"entie"ul a #ece#at )ai #e&"e)e #e 6)plini"ea te")enului #e e9ecuta"e a cont"tactului+ Anu)e ace0t )o)ent e0te %i esenial pentru deosebirea cont"actului #e "ent* #e cel #e &'n(a"ecu)p*"a"e %i #e 0c:i),/ un#e ope"a.iunile #e e9ecuta"e a o,li-a.iei cont"actuale la ace0te cont"acte 0unt i#entice #up* natu"a lo"/ 6n0* cont"actele #e &'n(a"e-cu)p*"a"e %i #e 0c:i), 0unt tot#eauna co)utati&e %i nu aleato"ii cu) 6n ca(ul cont"actului #e "ent*+ 8n ce p"i&e%te "e#e&enta/ 6n -ene"al/ le-i0lato"ul utili(ea(* #i$e"i.i te")eni 6n acea0t* p"i&in.*+ A0t$el/ acea0ta e0te #enu)it* $ie "e#e&en.* a"ticolul ?53 Co# ci&il!/ $ie "ent* a"ticolul ?24 Co# ci&il!/ $ie plat* #e 6nt"e.ine"e a"ticolul ?1< Co# ci&il!+ 8n toate ca(u"ile/ 6n0*/ 0e a"e 6n &e#e"e p"e0ta.ia cu p"i&i"e la ca"e 0e o,li-* #e,i"entie"ul+ 7! 8n ,a(a cont"actului #e "ent* plata cu p"i&i"e la ca"e 0e o,li-* #e,i"entie"ul la 6nc:eie"ea cont"actului poate a&ea at't e9p"i)a"e pecunia"*/ c't %i 0u, $o")* #e ,unu"i+ 8n ca(ul 6n ca"e "enta e0te 0ta,ilit* 6n ,ani/ p*".ile u")ea(* a #ete")ina &aluta pl*.ii/ p"ecu) %i )*"i)ea ace0tei+ 8n unele ca(u"i p*".ile pot con&eni a0up"a clau(ei #e a=u0ta"e a pl*.ii "entei 6n $unc.ie #e "ata in$la.iei/ $ie 6n $unc.ie #e $luctua.ia unei &alute 0t"*ine/ p"ecu) %i 6n $unc.ie #e alt in#iciu-"epe"+ Atunci c'n# p*".ile 0ta,ile0c plata "entei 6n ,unu"i ace0tea u")ea(* a #ete")ina natu"a/ cantitatea/ &olu)ul/ &aloa"ea/ p"ecu) %i alte ca"acte"i0tici ale ,unu"ilo" ce u")ea(* a $i t"an0)i0e c"e#i"entie"ului+ Volu)ul %i cantitatea total* a ,unu"ilo" t"an0)i0e c"e#i"entie"ului pe #u"ata e9ecut*"ii cont"actului nu poate 0e"&i #"ept c"ite"iu #e #ete")ina"e a te")enului cont"actului #e "ent*+ A0t$el/ p*".ile nu pot 0ta,ili 6n cont"actul #e "ent*/ c* te")enul cont"actului #e "ent* a e9pi"at la )o)entul con0u)*"ii unei cantit*.i #ete")inate #e ,unu"i+ O#at* ce co#ul ci&il nu 0ta,ile%te o ca"e&a li)it* 6n ce p"i&e%te natu"a ,unului/ plata "ente poate $i $*cut* at't 6n ,unu"i )o,ile c't %i 6n ,unu"i i)o,ile+ 1! Con0titui"ea "entei 6n $a&oa"ea unui te". p"e0upune ca(ul c'n# #e,i"entie"ul 0e o,li-* $a.* #e c"e#i"entie" #e a a0i-u"a plata "entei %i $a.* #e o te".* pe"0oan*+ 8n ca(ul "e0pecti&/ #e,i"entie"ul a"e c*t"e te".a pe"0oan* 6nt"e.inut* acelea%i o,li-a.ii cu) %i $a.* #e c"e#i"entie"+ Mai )ult #ec't at't/ c:ia" %i 6n ca(ul 6n ca"e c"e#i"entie"ul a #ece#at/ #e,i"entie"ul "*)'ne o,li-at a ac:ita te".ei pe"0oane plata "entei 6n )*"i)ea cu&enit* ace0teia 6n ,a(a cont"actului Toto#at*/ te".a pe"0oan* nu #e.ine toate #"eptu"ile pe ca"e le a"e 6n ace0t cont"act c"e#i"entie"ul+ A0t$el/ te".a pe"0oan* nu poate ce"e )o#i$ica"ea cuantu)ului 0au $o")ei "entei/ nu poate ce"e "e(ilie"ea cont"actului etc+ Sin-u"a po0i,ilitate pe ca"e o a"e te".a pe"0oan* e0te #"eptul #e a ce"e e9ecuta"ea o,li-a.iei #e plat* a "e#e&en.ei #e c*t"e #e,i"entie"+ Calitatea #e te".* pe"0oan* o poate a&ea at't "u#ele c"e#i"entie"ului c't %i pe"0oanele cec nu 0tau 6n le-*tu"* #e "u#enie cu ace0ta+ P"in cont"actul #e "ent* poate $i 0ta,ilit* clau(a 6nt""e.ine"ii te".ei pe"0oane at't $a.* #e una c't %i $a.* #e )ai )ulte pe"0oane+ Articolul 2)2. /ermenul rentei (1) 5enta este via!er "n cazul "n care durata ei este limitat prin durata vie#ii unei sau mai multor persoane. (%) (e irentierul tre uie, "n caz de du iu, s e'ectuieze plata rentei pe durata vie#ii credirentierului. 1! P"in con.inutul p"e(entului a"ticol le-i0lato"ul 0ta,ile%te 6n )o# e9p"e0 c* "enta poate $i 0ta,ilit* pe #u"ata &ie.ii c"e#i"entie"ului 0auA%i te".ei pe"0oane ce ,ene$icia(* #e 6nt"e.ine"e/ %i 6n )o# i)plicit/ c* "enta poate $i %i pe te")en+ A0t$el/ atunci c'n# p*".ile 0ta,ile0c un te")en/ pe #u"ata c*"uia #e,i"entie"ul 0e o,li-* #e a ac:ita "enta/ ia" la e9pi"a"ea ace0tui te")en cont"actul nu )ai p"o#ucee e$ecte/ cont"actul #e "ent* 0e con0i#e"* 6nc:eiat pe te")en+ 8n ca(ul 6n ca"e cont"actul p"e&e#e o,li-a.ia #e,i"entie"ului #e a a0i-u"a 6nt"e.ine"e c"e#i"entie"ului pe #u"ata &ie.ii ace0tuia/ acea0t* "ent* e0te &ia-e"*+ C't 6n ca(ul cont"actului #e "ent* &ia-e"* at't %i 6n ca(ul cont"actului #e "ent* pe te")en/ p*".ile u")ea(* a in#ica )o)entul 6nceputului cu"-e"ii te")enului+ Toto#at*/ e0te nece0a" #e a nu con$un#a )o)entul 6nc:eie"ii &ala,ile a cont"actului #e "ent* cu 6nceputul cu"-e"ii te")enului #e e9ecuta"e a o,li-a.iei #e plat* a "entei+ A0t$el p*".ile pot 0ta,ili 6nceputul e9ecut*"ii o,li-a.iei #e plat* a "entei $ie la o #at* conc"et* in#icat* 6n cont"act/ $ie #up* o pe"ioa#* #e ti)p #e #up* 6nc:eie"ea cont"actului/ $ie #up* 0*&'"%i"ea #e c*t"e una #in p*".i a unui act #e natu"* 0* con$i")e inten.iile cont""actuale/ cu) a" $i t"an0)ite"ea ,unului #e c*t"e c"e#i"entie" #e,i"entie"ului/ $ie 6nt"-o alt* )o#alitate 0ta,ilit* #e p*".i+ Atunci/ 6n0*/ c'n# p*".ile nu au 0ta,ilit )o)entul 6nceputului e9ecut*"ii o,li-a.iei #e 6nt"e.ine"e/ ace0ta e0te con0i#e"at )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului #e "ent*+ 8n ca(ul c'n# cont"actul #e "ent* e0te con0tituit pe te")en/ p*".ile u")ea(* a p"e&e#ea 6n cont"act $ie pe"ioa#a #e ti)p pent"u ca"e 0e ac:it* plata "entei/ $ie #ata 6n ca"e 6ncetea(* o,li-a.ia #e plat* a "entei+ 8n ca(ul 6n ca"e p*".ile la 6nc:eie"ea cont"actului 0ta,ile0c o pe"ioa#* #e ti)p pe #u"ata c*"ea #e,i"entie"ul &a ac:ita "enta/ acea0t* pe"ioa#* &a e9cepta inte"&alele #e ti)p pe #u"ata c*"o"a #e,i"entie"ul nu a ac:itat "enta/ c:ia" %i #in 6)p"e=u"*"i o,iecti&e+ 8n ca(ul 6n ca"e p*".ile au 0ta,ilit #at* conc"et* la ca"e 6ncetea(* o,li-a.ia #e plat* a "entei/ inte"&alel #e ti)p pe #u"ata c*"o"a nu 0-a ac:itat plata "ente/ 0e inclu# 6n ace0t te")en+ E0te nece0a" #e conc"eti(at/ c* le-i0la.ia ci&il* a alto" .*"i lea-* te")enul K"ent* &ia-e"*E #e #u"ata &ie.ii c"e#i"entie"ului %i a te".ei pe"0oane 6n $a&oa"ea c*"ea 0-a con0tituit "enta+ P"in e9p"e0ia Kpe #u"ata &ie.ii unei 0au )ai )ulto" pe"0oaneE/ 6n0*/ 0e poate #e a&ut 6n &e#e"e $aptul/ c* p*".ile #ete")in* pe"ioa#a #e e9ecuta"e a o,li-a.iei #e plat* a "entei 6n $unc.ie #e )o)entul #ece0ului unei pe"0oane ca"e poate a&ea calitatea #e pa"te la cont"act %i anu)e c"e#i"entie"ului 0au te".ei pe"0oane 6n $a&oa"ea c*"ea 0-a con0tituit "enta/ p"ecu) %i 6n $unc.ie #e )o)entul #ece0ului unei pe"0oane $a.* #e ca"e cont"actul #e "ent* nu p"o#uce e$ecte F pe"0oana nu a"e nici calitatea #e c"e#i"entie" nici calitatea #e te". 6n $a&oa"e c*"ea 0a con0tituit "enta+ A"-u)enta"ea ace0tui $apt poate $i $*cut* lu'n# 6n con0i#e"a.ie $aptul/ c* #e,i"entie"ul %i c"e#i"entie"ul lea-* )o)entul #e 6nceta"e a e9ecut*"ii o,li-a.iei #e 6nt"e.ine"e cu po0i,ilitatea c"e#i"entie"ului #e a o,.ine )o%teni"e #e la o pe"0oan* conc"et*/ ca"e 0e a$l* 6n &ia.* la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului+ Totu%i/ #up* p"e&e#e"ile a"ticolului ?2? Co# ci&il/ 6n ca(ul 6nc:eie"ii cont"actului #e "ent* cu titlu -"atuit/ "enta 6ncetea(* #in )o)entul #ece0ului #ee,i"entie"ului+ 8n acee0t 0en0/ la 0tipula"ea ca"cate"ului &ia-e" al "entei/ #u"ata ace0teia poate $i li)itat* %i cu #ece0ul #e,i"entie"ului+

7! P"in #i0po(i.ia aliniatului #oi/ le-i0lato"ul a #at 0olu.ie unei 0itua.ii ca"e poate $i 6nt'lnit* 6n le-*tu"* cu i)po0i,ilitatea ap"ecie"ii te")enului cont"actului #e "ent* 6nc:eiat pe o pe"ioa#* #ete")inat*+ A0t$el/ atunci c'n# po0i,ilitatea ap"ecie"ii te")enului cont"actului #e "ent* 6nc:eiat pe o pe"ioa#* #e ti)p #ete")inat*/ ace0t cont"act 0e con0i#e"* 6nc:eiat pe #u"ata &ie.ii c"e#i"entie"ului+ P"in te9tul ace0tui aliniat e0te nece0a" 0* at"a-e) aten.ia a0up"a $aptului/ c* la i)po0i,ilitatea #ete")in*"ii te")enului cont"actului #e "ent* 6nc:eiat pe o pe"ioa#* #e ti)p #ete")inat* nu 0e aplic* "e-i)ul cont"actului #e "ent* &ia-e"*/ ci te")enul 0e con0i#e"* e9pi"at la )o)entul #ecec0ului c"e#i"entie"ului+ A0t$el/ atunci c'n# p*".ile au 6nc:eiat un cont"act #e "ent* pe te")en 6n $a&oa"ea unui te". %i te")enul cont"actului nu poate $i #ete")inat/ plata "entei u")ea(* a 6nceta la )o)entul #ece0ului c"e#i"en#ie"ului/ c:ia" #ac* te".ul 6n $a&oa"ea c*"uia 0-a con0tituit "enta e0te 6nc* 6n &ia.*+ Articolul 2)4. \orma contractului de rent (1) Pentru vala ilitatea unui contract prin care se promite o rent este necesar 'ormularea "n scris a promisiunii $i autenti'icarea ei notarial. (%) (ac, "n temeiul contractului de rent, de irentierului i se d un un imo il, contractul urmeaz a 'i "nscris "n re!istrtul unurilor imo ile. 1! P"in p"e&e#e"ile p"e(entului a"ticol le-i0lato"ul 0ta,ile%te $o")a cont"actului #e "ent*+ At$el/ cont"actul #e "ent* u")eau(* a $i 6nc:eiat 6n $o")* 0c"i0* %i autenti$icat nota"ial+ Con#i.ia #e $o")* in#icat* 6n p"e(entul a"ticol e0te 0ta,ilit* #"ept con#i.ie #e &ali#itate+ A0t$el/ c:ia" #ac* pe"0oanele a0i-u"* ac:ita"ea unnei pl*.i #e 6nt"e.ine"e 6n ,a(a unei 6n.ele-e"i 0c"i0e/ #a" neautenti$icate nota"ial/ nu &a $i po0i,il 6n ca( #e un e&entual liti-iu 6nt"e p*".i/ #e a aplica "e-i)ul cont"actului #e "ent*/ #eoa"ece ace0te con#i.ii p"e0upun &ali#itatea cont"actului+ Mo#i$ica"ea cont"actului #e "ent*/ at't 6n ce p"i&e%te aliniatul 1! c't %i 6n ce p"i&e%te aliniatul 7! 0e "eali(ea(* 6n acelea%i con#i.ii #e $o")* F 6n 0c"i0/ autenti$icate nota"ial %i 6n ca(ul ,unu"ilo" i)o,ile F 6n"e-i0t"at 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile+ 7! 8n ca(ul 6n ca"e o,iect a cont"actului #e "ent* apa"e un ,un i)o,il/ cont"actul 0e"&e%te #"ept te)ei pent"u 6n"e-i0t"a"ea 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile a #"eptului a0up"a ace0tui i)o,il+ E0te nece0a"/ 6n0*/ #e )en.ionat/ c* "e-ula 0ta,ilit* 6n ace0t alineat 0e "e$e"* la con#i.ia #e &ali#itate a cont"actului #e "ent* %i p"in u")a"e 0e aplic* #oa" 6n ca(ul 6n ca"e ,unul i)o,il e0te #o,'n#it #e c*t"e #e,i"entie"+ A0t$el/ p'n* la )o)entul p'n* c'n# cont"tactul nu e0te 6n"e-i0t"at 6n "e-i0t"tul ,unu"ilo" i)o,ile/ )ai co"ect 0pu0/ p'n* c'n# #"eptul #e p"op"ietate a #e,i"entie"ului a0up"a ,unului i)o,il nu e0te 6n"e-i0t"at 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile/ cont"actul #e "ent* nu poate p"o#uce e$ecte+ Toto#at* e0te nece0a" #e "e.inut/ c* o,li-a.ia #e plat* a "entei/ 6n ace0t ca(/ t"e,uie 0* apa"* nu #in )o)entul #epune"ii ce"e"ii #e 6n"e-i0t"a"e/ ca"e ulte"io" e0te con0i#e"at )o)ent #e 6n"e-i0t"a"e a #"eptului %i p"in u")a"e F )o)ent #e 6nceput a p"o#uce"ii e$ectelo" cont"actului/ ci #in )o)entul #in ca"e #e,i"entie"ul a luat cuno0cut cu $aptul 6n"e-i0t"*"ii #"eptului 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile+ Con0i#e"a"ea/ 6n0*/ a )o)entului #in ca"e #e,i"entie"ul a luat cuno0cut cu $aptul 6n"e-i0t"*"ii #"eptului 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile nu poate #ep*%i te")enul )a9i)al 0ta,ilit #e Le-ea ca#a0t"ului ,unun"ilo" i)o,ile/ 6n #ecu"0ul c*"uia "e-i0t"ato"ul o$iciului ca#a0t"al te"ito"ial e0te o,li-at #e a e$ectua 6n"e-i0t"a"ea #"eptului a0up"a ,ununlui i)o,il 0au a "e$u(a acea0t* 6n"e-i0t"a"e cu "e0pecti&a 6n%tiin.a"e #e0p"e "e$u( #e 6n"e-i0t"a"e+ 8n ca(ul "e$u(ului ne'nte)eiat #e 6n"e-i0t"a"e a #"eptului/ #e,i"entie"ul e0te 6n #"ept #e a ataca #eci(ia "e-i0t"ato"ului 6n in0tan.a #e =u#ecat*/ ia" p"in u")a"e/ o,li-a.ia #e ac:ita"e a "entei &a ap*"ea 6n ca(ul 6n ca"e :ot*"'"ea in0tan.ei #e =u#ecat* &a $i #e$initi&*/ c:ia" #ac* 6n0c"ie"ea #e $acto a #"eptului &a a&ea loc )ai t'"(iu #e# )o)entul 6nt"*"ii 6n &i-oa"e a ace0tei :ot*"'"i+ 8n cont"actul #e "ent* un#e #e,i"entie"ul #o,'n#e%te 6n p"op"ietate un ,un i)o,il/ le-i0lato"ul nu 0ta,ile%te un te")en 0pecial 6n #ecu"0ul c*"uia p*".ile u")ea(* a 6n"e-i0t"a cont"actul/ ia" p"in u")a"e/ #in )o)entul 6n ca"e #"eptul a0up"a ,unului i)o,il a $o0t 6n"e-i0t"at %i cont"actul 6ncepe a p"o#uce e$ecte+ Dac* "e-i0t"ato"ul o$iciului ca#a0t"al te"ito"ial a "e$u(at 6nte)eiat 6n"e-i0t"a"ea #"eptului a0up"a ,unului i)o,il F ace0t cont"act nu &a )ai p"o#ucee e$ecte+ Articolul 256. Cuantumul rentei (1) Cuantumul rentei se sta ile$te de ctre pr#i. (%) +n cazul decesului unuia dintre credirentieri, renta se plte$te inte!ral suprave#uitorilor dac "n contract nu este prevzut alt'el. 1! Ca $iin# un cont"act ne-ocia,il/ la 6nc:eie"ea ace0tuia p*".ile 0ta,ile0c )*"i)ea "entei+ 8n ace0t 0en0 )*"i)ea ei #e "e-ul* 0e ap"ecia(* 6n $unc.ie #e nece0it*.ile c"e#i"entie"ului %i ca "e-ul* nu le #ep*%e0c+ 8n0*/ nu pute) a$i")a #e0p"e po0i,ilitatea li)it*"ii &alo"ii )a9i)e 0au )ini)e a "entei+ P*".ile 0unt 6n #"ept 0* 0ta,ilea0c*/ in#ic'n# tipul pl*.ii 6n ,ani 0au 6n ,unu"i!/ )*"i)ea pl*.ii etc+ P*".ile pot 0ta,ili cuantu)ul "entei 6n )*"i)i #i$e"ite pent"u pe"ioa#e #e ti)p #i$e"ite+ Acea0ta #epin#e/ #e "e-ul*/ #e necee0it*.ile c"e#i"entie"ului+ A0t$el/ 0p"e e9e)plu 6n cont"act poate $i 0tipulat c* pent"u pe"ioa#a cal#* a anului F linule ap"ilie-octo),"ie F )*"i)ea luna"* a "entei o con0tituie 144 lei/ ia" pent"u pe"ioa#a "ece a anului F lunile noie),"ie-)a"tie F )*"i)ea luna"* a "entei o con0tituie 344 lei+ Toto#at*/ po"nin# #e la ca"acte"ele cont"actului #e "ent*/ .ine) 0* conc:i#e)/ c* cuantu)ul "entei nu poate $i 0ta,ilit 6n $unc.ie #e &aloa"ea ,unului t"an0)i0 6n p"op"ietate #e,i"entie"ului #e c*t"e c"e#i"entie"+ 8n a0e)enea ca( ace0ta &a $i con$un#at cu cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e/ cont"actul #e 0c:i), etc+

7! 8n ca(ul 6n ca"e la cont"actul #e "ent* calitatea #e c"e#i"entie"i o au )ai )ulte pe"0oane/ ia" unul #in c"e#i"entie"i a #ece#at %i plata "entei nu a $o0t $*cut* c*t"e ace0ta/ #e,i"entie"ul ac:it* pa"tea ca"e 0e cu&enea ace0tuia celo"lal.i c"e#i"entie"i+ M*"i)ea ace0to" pl*.i e0te p"opo".ional* nu)*"ului c"e#i"entie"ilo" 0up"a&e.uito"i+ E0te nece0a" #e )en.ionat/ c* 6n 0en0ul ace0tui a"ticol c"e#i"entie"ilo" 0up"a&e.uito"i li 0e ac:it* "enta ca"e 0e cu&enea c"e#i"entie"ului #ece#at pent"u ulti)a pe"ioa#* #e ac:ita"e a "entei 6n ca"e ace0ta 6nc* e"a &iu+ A0t$el/ #ac* plata "entei/ un#e pe"ioa#a o con0tituia luna calen#a"i0tic*/ a $o0t 0ta,ilit* 6n a&an0 pent"u #ata #e 2 a $iec*"ei luni/ ia" unul #in c"e#i"entie"i a #ece#at la #ata #e 1 %i plata "e0pecti& nu a $o0t $*cut*/ atunci c"e#i"entie"ul ac:it* acea0t* plat* inte-"al celo"lal.i c"e#i"entie"i+ Articolul 251. Plata rentei (1) Periodicitatea $i momentul de plat a rentei se sta ilesc prin acordul pr#ilori, lundu-se "n considedra#ie 'orma rentei. (%) 5enta via!er se plte$te "n avans. (3) 5enta "n ani se plte$te "n avans pentru trei luni dac "n contract nu este prevzut alt'el. Pentru alte 'orme de rent, termenul de plat "n avans se sta ile$te "n dependen# dee caracterul $i de scopul rentei. ()) (ac la "nceputul perioadei pentrtu care se plte$te renta credirentierul este "n via##, lui tre uie s i se dea inte!ral renta pentru aceast perioad. 1! P"e(entul a"ticol 0ta,ile%te con#i.ia #e plat* a "entei+ A0t$el/ p*".ile la 6nc:eie"ea cont"actului #ee "ent* 0ta,ile0c $ie o #at* conc"et* a lunii e9e)pluC #ata #e 2 a $iec*"ei luni!/ $ie o (i conc"et* e9e)pluCp"i)a )ie"cu"e #in lun*!/ $ie o (i #ete")inat* #e p"o#uce"ea unnui $apt 0au act =u"i#ic e9e)pluC p"i)i"ea 0ala"iului #e c*t"e #e,i"entie"!/ $ie o alt* )o#alitate/ ca"e p"e0upune po0i,ilitatea c"e#i"entie"ului #e a p"etin#e #e la #e,i"entie" ac:ita"ea "entei 6nt"-un )o)ent conc"et #ee te")inat+ Pe"ioa#a pent"u ca"e 0e ac:it* "enta e0te pe"ioa#a #e ti)p ca"e e0te #ete")inat* #e p*".i 0au p"in le-e pent"tu ca"e #e,i"entie"ul a0i-u"* c"e#i"entie"ului )*"i)ea 6nt"e.ine"ii+ 8n acee0t 0en0 p*".ile u")ea(* 0* 0ta,ilea0c* 6nceputul pe"ioa#ei %i $inele ace0teia+ 8n ca(ul 6n ca"e ace0te )o)ente nu 0unt $i9ate/ 6nceputul pe"ioa#ei "entie"e con0tituie )o)entul #in ca"e cont"actul p"o#uce e$ecte 6n ace0t 0en0 a 0e &e#ea co)enta"iul la aliniatul 7! al a"ticolului ?5< Co# ci&il!+ Toto#at*/ e0te nece0a" #e a nu o con$un#a )o)entul #e ac:ita"e a "entei cu 6ncecputul 0au 0$'"%itul pe"ioa#ei "entie"e+ A0t$el/ pe"ioa#a "entie"* poate $i pat"u 0*pt*)'ni/ 6ncep'n# cu (iua #e luni a p"i)ei 0*pt*)'ni %i te")in'n# cu (iua #ee #u)inic* a celei #e-a pat"a0 0*pt*)'ni/ ia" )o)entul #e ac:ita"e a "entei poate $i (iua #e )ie"cu"i a p"i)ei 0*pt*)'ni+ 8n ca(ul 6n ca"e p*".ile nu 0ta,ile0c pe"io#icitatea pl*.ii "entei/ acea0ta 0e ac:it* #up* "e-ula 0ta,ilit* 6n aliniatele 7! %i 1! al p"e(entului a"ticol/ 0au p*".ile pot 0ta,ili o alt* )o#alitate/ $ie p"in )o#i$ica"ea cont"actului/ $ie p"in inte")e#iul in0tan.ei #e =u#ecat*+ 7! Aliniatul 7! al a"ticolului 0ta,ile%te "e-ula con$o") c*"ea "enta &ia-e"* 0e ac:it* 6n a&an0+ Acea0ta p"e0upune/ c* ac:ita"ea "entei 0e $ace ante"io" )o)entului #e 6ncepe"e a cu"-e"ii te")enului pe"ioa#ei "entie"e+ Acea0ta 0e a"-u)entea(* cu $aptul/ c* 6n0*%i 0copul 6nc:eie"ii cont"tactului #e "ent* p"e0upune a0i-u"a"ea 6nt"e.ine"ii c"e#i"entie"ului+ A0i-u"a"ea 6nt"e.ine"ii 6n conte9tul 6nc:eie"ii cont"actului #ee "ent* p"e0upune #i0poni,ilitatea "e0u"0elo" $inancia"e 0au #e alt* natu"* 6n ti)pul pe"ioa#ei "entie"e/ ia" p"in u")a"e #e ace0tea c"e#i"entie"ul t"e,uie 0* #i0pun* la p'n* a ap*"ea nece0itatea #e a le con0u)a+ Toto#at*/ p"in $aptul/ c* le-i0lato"ul nu 0ta,ile%te 0anc.iunea nulit*.ii ne"e0pect*"ii clau(ei "e0pecti&e/ p"in acea0ta nu 0e e9clu#e po0i,ilitatea ca p*".ile 0* 0ta,ilea0c* %i o alt* con#i.ie a pl*.ii "entei &ia-e"e/ cu) a" $i la 6nceputul pe"ioa#ei "entie"e 0au c:ia" %i pe pa"cu"0ul 0au la $inele ace0teia/ 6n0* atunci c'n# p*".ile la0* 6n t*ce"e acea0t* clau(* la 6nc:eie"ea cont"actului 0e aplic* "e-ula 0ta,ilit* #e p"e(entul aliniat+ 1! P"e&e#e#"ile aliniatului 1! 0e aplic* #ea0e)enea 6n ca(ul 6n ca"e p*".ile nu au .inut 0* p"e&a#* 6n cont"act ca"e e0te )o#ul #e ac:ita"e a "entei+ A0t$el/ 6n con#i.iile p"e(entului alineat/ "enta 6n ,ani 0e ac:it* 6n a&an0 pent"u o pe"ioa#* #e t"ei luni+ Acea0t* no")* o#at* cu #ete")ina"ea )*"i)ii pl*.ii "entei 0ta,ile%te toto#at* %i pe"ioa#a "entie"*/ #ac* p*".ile nun au 0ta,ilit-o+ 8n ca(ul/ 6n0*/ 6n ca"e p*".ile au 0ta,ilit pe"ioa#a "entie"* #i$e"it* #e t"ei luni/ ace0t alineat nu p"e0upune 0c:),a"ea ace0tei pe"ioa#e/ #a" cuantu)ul "entei nece0a"e 0p"e ac:ita"e &a $i nece0a" #e calculat po"nin# #e la e&entuala )*"i)e a "entei pent"u te")enul #e t"ei luni+ 8n ace0t 0en0/ #e,i"entie"ul &a ac:ita o 0u)* nu )ai )ic* #ec't 0u)a calculat* pent""u t"ei luni/ a0t$el cu)/ #ac* pe"ioa#a "entie"* &a con0titui pat"u luni/ pent"u a pat"a lun* plata "entei poate $i $*cut* %i 6n a&an0/ %i 6n alt )o)ent cup"in0 6n ca#"ul pe"ioa#ei "entie"e+ 5! Aliniatul 5! 0ta,ile%te/ c* c"e#i"entie"ul #in )o)ent ce e"a 6n &ia.* c:ia" 6n p"i)a (i a pe"ioa#ei pent"u ca"e 0e ac:it* "enta pe"ioa#ei "entie"e! el ,ene$icia(* #e 6nt"ea-a )*"i)e a "entei+ A0t$el/ #e,i"entie"ul e0te o,li-at 0* #ea "enta inte-"al+ Atunci c'n# plata "entei 0e $ace 6n ca#"ul pe"ioa#ei "entie"e %i pe pa"cu"0ul acec0teia c"e#i"entie"ul a #ece#at/ #e,i"entie"ul/ 6n li)itele cuantu)ului "entei neac:itate "*0pun#e pent"u o,li-a.iile c"e#i"entie"ului/ ia" 6n ca(ul 6n ca"e la cont"act $i-u"ea(* )ai )ul.i c"e#i"entie"i %i ace%tea au 0up"a&e.uit/ "e0pecti& plata 0e $acec 0up"a&e.uito"ilo"+ Articolul 25%. >nterdic#ia "nstrinrii unurilor primite de de irentier (1) +n timpul vie#ii credirentierului, de irentierul nu poate, 'r acordul credirentierului, "nstrina, ipoteca sau !reva "n alt 'el unurile transmise de persoana care a constituit renta. ;u se admite e-ecutarea silit asupra acestor unuri pentrtu alte o li!a#ii ale de irentierului. (%) (ac de irentierului a 'ost transmis un un imo il, interdic#iile stipulate "n aliniatul (1) se "nscriu "n re!istrul unurilor imo ile.

1! A"ticolul ?27 0ta,ile%te clau(a #e inaliena,ilitate a ,unu"ilo" t"an0)i0e #e c*t"e c"e#i"entie" #e,i"entie"ului+ A0t$el/ #e,i"entie"ul/ #e%i #o,'n#e%te #"eptul #e p"op"ietate a0up"a ,unulului t"a0n0)i0 #e c*t"e c"e#i"entie"/ #"eptul #e p"op"ietate e0te -"e&at cu inaliena,ilitate+ Se a"-u)entea(* ace0t $apt p"in e$ectele e&entualei "e(ilie"i a cont"actului #e "ent*/ ca"e p"e0upun "e0titui"ea ,unu"ilo" #e c*t"e #e,i"entie" c"e#i"entie"ului+ Dea0e)enea 0e e9clu#e %i o altca"e&a -"e&a"e a #"eptului #e p"op"ietate/ ca"e a" p"e0upune e&entuala 6n0t"*ina"e a ace0to" ,unu"i+ P"in u")a"e/ 0e e9clu#e 0ec:e0t"a"ea/ -a=a"ea/ a"en#a cu pactul #e "*0cu)p*"a"e/ t"an0)i0iunea 6n lea0in- etc+ La $el 0e e9clu#e po0i,ilitatea u")*"i"ii 0ilite a acec0to" ,unu"i pent"u o,li-a.iile #e,i"entie"ului+ Unica )o#alitate #up* ca"e #e,i"entie"ul le poate t"an0)ite altei pe"0oane e0te )o%teni"ea+ Toto#at* le-i0lato"ul 0ta,ile%te o e9cep.ie #up* ca"e #e,i"entie"ul e0te 6n po0i,ilitate #e a e$ectua 6n0t"t*ina"ea ,unu"ilo" p"i)ite 6n ,a(a cont"actului #e "ent* #e la c"e#i"entie"+ Acea0ta poate a&ea loc 6n ca(ul 6n ca"e c"e#i"entie"ul #* aco"#ul cu p"i&i"e la 6n0t"*ina"ea ,unului t"an0)i0 #e,i"entie"ului+ E0te i)po"ttant #e "e.inut/ c* acordul cu privire la "nstrinarea unului transmis ce u")ea(* 0*-l #ea c"e#i"entie"ul nun poate $i e9p"i)at la 6nc:eie"ea cont"actului #e "ent*+ Ace0ta u")ea(* a $i e9p"i)at la )o)entul 6naint*"ii ce"e"ii #e c*t"e #e,i"entie"+ Toto#at*/ 6n cont"actul #e "ent* p*".ile nu pot 0tipula o,li-a.ia c"e#i"entie"ului #e a nu e9p"i)a #e(aco"#ul "e$e"ito" la 6n0t"*ina"ea ,ununlui #e c*t"e #e,i"entie"/ acea0ta $iin# lo&it* #e nulitate+ Dup* "e-ula -ene"al*/ aco"#ul c"e#i"entie"ului u")ea(* a $i $*cut 6n $o")* 0c"i0* 6n ca#"ul p"oce#u"ii nota"iale+ 7! 8n ca(ul 6n ca"e o,iectul t"an0)i0 #e c*t"e c"e#i"entie" con0tituie un ,un i)o,il/ -"e&a"ea #"eptului #e p"op"ietate cu clau(a inaliena,ilit*.ii e0te 0upu0* 6n"e-i0t"*"ii 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile+ 8n"e-i0t"a"ea ace0teia a"e loc o#at* cu 6n"e-i0t"a"ea #"eptului #e p"op"ietate a0up"a ,unului i)o,il 6n ,a(a p"e&e#e"ilo" cont"actului #e "ent*+ Pent"u 6n"e-i0t"a"ea ace0tei -"e&*"i/ nu e0te nece0a" #e#pune"ea unei cec"e"i 0upli)enta"e+ Re-i0t"ato"ul o$iciului ca#a0t"al te"ito"ial/ po"nin# #e la con.inutul cont"actului/ e$ectuia(* 6n"e-i0t"a"ea -"e&*"ii #in o$iciu+ Toto#at*/ po"nin# #e la $aptul/ c* 6n ca(ul 6n ca"e c"e#i"entie"ul a #at aco"#ul #e 6n0t"*ina"e a ,unului/ 0p"e e9e)plu p"in &'n(a"e-cu)p*"a"e/ t"an0)i0iunea #"eptului #e p"op"ietate a0up"a ,unului #e la #e,i"entie"-&'n(*to" c*t"e cu)p*"*to"ul ,unului a"e loc #oa" 6n )o)entul 6n"e-i0t"*"ii ,unului i)o,il/ %i "e-i0t"ato"ul o$iciului ca#a0t"al te"ito"ial/ 6n ca(ul e9i0ten.ei unei 6n0c"ie"i 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile #e0p"e e9i0ten.a clau(ei #e inaliena,ilitate e0te 6n #"ept #e a "e$u(a 6n"e-i0t"a"ea #"eptului 6n ,a(a uunui cont"act nou-6nc:eiat/ cu)p*"*to"ul/ pe l'n-* cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e &a p"e(enta "e-i0t"ato"ului o$iciului ca#a0t"al te"ito"ial %i aco"#ul 6n 0c"i0 a c"e#i"entie"ului #at #e,i"entie"ului+ P"in u")a"e 6n ca(ul 6n0t"*in*"ii #e c*t"e #e#,i"entie" a unui ,un i)o,il/ ace0ta &a ce"ea #e la c"e#i"entie" con$i")a"ea 6n 0c"i0 a aco"#ului 6n cel pu.in #ou* e9e)pla"e/ #int"e ca"e unul 0e &a p"e(enta nota"ului/ ia" al #oilea 0e &a p"e(enta cu)p*"*to"ului+ Articolul 253. :c*im area 'ormei de plat a rentei +n contractul de plat a rentei "n natur, pr#ile pot conveni asupra "nlocuirii acesteia cu o sum de ani pltit periodic. Di0po(i.ia a"ticolului ?21 p"e0upune po0i,ilitatea p*".ilo" la cont"actul #e "ent* 6n natu"* #e a )o#i$ica $o")a #e plat* a "entei p"int"-o 0u)* #e ,ani pl*tit* pe"io#ic+ Acea0ta p"e0upune/ c* p*".ile "eali(ea(* )o#i$ica"ea cont"actului #e "ent* p"in ca"e 0ta,ile0c po0i,ilitatea #e,i"entie"ului #e a ac:ita c"e#i"entie"ului "enta 6n ,ani+ 8n ,a(a p"e(entului a"ticol/ la 0c:i),a"ea $o")ei #e plat* a "entei nun 0e p"oce#ea(* la )o#i$ica"ea cuantu)ului "entei/ a0t$el cu) 0u)a pe ca"e o 0ta,ile0c p*".ile u")ea(* a $i "apo"tat* la &aloa"ea ,unu"ilo" la ca"e 0e o,li-a #e,i"entie"ul p'n* la )o#i$ica"ea cont"actului+ 8n ca(ul 6n ca"e/ 6n0* p*".ile 0ta,ile0c o 0u)* la ca"e 0e o,li-* #e,i"entie"ul/ #i$e"it* #e &aloa"ea ,unu"ilo" ca"e con0tituiau o,iectul pl*.ii/ atunci 0e &a con0i#e"a c* p*".ile/ o#at* cu )o#i$ica"ea $o")ei #e plat* a "entei/ au )o#i$icat %i cuantu)ul ace0teia+ 8n ce p"i&e%te $o")a cont"actului #e )o#i$ica"e/ 0e aplic* "e-ula -ene"al*/ con$o") c*"ea $o")a ce"ut* pent"u 6nc:eie"ea cont"actului #e "ent* e0te ce"ut* %i pent"u )o#i$ica"ea ace0tuia+ Toto#at*/ e0te nece0a" #e .inut cont #e $aptul/ c* %i 6n ca(ul cont"actului #e "ent* 6n ,ani/ p*".ile pot p"oce#a la )o#i$ica"ea $o")ei #e plat* a "entei 6n ,unu"i/ con#i.iile $iin# acelea%i+ Articolul 25). Pstrarea o li!a#iei "n cazul pierderii ori deteriorrii 'ortuite a unului 3 li!a#ia de irentierului nu se stin!e prin pieirea ori deteriorarea 'ortuit a unului care i-a 'ost transmis "n le!tur cu constituirea rentei. Po"nin# #e la i#ea/ c* conceeptual 0copul p"incipal al 6nc:eie"ii cont"actului #e "ent* con0tituie a0i-u"a"ea 6nt""e.ine"ii c"e#i"entie"ului/ ia" cont"ap"e0ta.ia c"e#i"entie"ului $a.* #e #e,i"entie" poa"t* ca"acte" $acultati&/ le-i0lato"ul 0ta,ile%te/ c* 6n ca(ul 6n ca"e ,unul t"an0)i0 #e,i"entie"ului #e c*t"e c"e#i"entie" pie"e 0au 0e #e#te"io"ea(* $o"tuit/ #e,i"entie"ul p"elun-e%te a $i o,li-at 0* pl*tea0c* "enta/ 6n acelea%i con#i.ii ca %i p'n* la piei"ea 0au #ete"io"a"ea ,unului+ P"in pei"e 0au #ete"io"a"e $o"tuit* 0e a"e 6n &e#e"e o"ice inte"&en.ie c't #e o"i-ine u)an* at't %i #e alt* natu"*/ capa,il* 0* #uc* la i)po0i,ilitatea utili(*"ii #e )ai #epa"te a ,unului $*"* ca 0* $i $o0t p"e(ent* culpa uneia #in p*".i la cont"act+ 8n 0itua.ia 6n ca"e 0e con0tat* culpa uneia #in p*".i la cont"act 0e aplic* p"e&e#e"ile a"ticolului ?2; Co# ci&il+ Dea0e)enea nu poate $i con0i#e"at ca( $o"tuit piei"ea ,unului #in culpa te".ei pe"0oane 6n $a&oa"ea c*"ea 0-a con0tituit "enta+ 8n a0e)enea ca( 0e con0i#e"* piei"e a ,unului #in culpa 6nt"e.inutului/ %i la $el 0e aplic* p"e&e#e#"ile a"ticolului ?2; Co# ci&il+

Articolul 255. Contestarea contractului dee rent (1) Contractul de rent poate 'i contestat de ter#ul care are dreptul de a 'i "ntre#inut de cel o li!at la plata rentei dac acesta, din cauza rentei, nu-$i poate "ndeplini o li!a#iile 'a# de ter#. +n cazul rezilierii contractului, unul dat de cel care a constituit renta se "ntoarce la acesta. (%) (e irentierul nu poate pretindee credirentierului "ntoarcerea ratelolr pltite. 1! P"e0upun'n# $aptul/ c* "enta apa"e #"ept un cont"act la e9ecuta"ea c*"uia #e,i"entie"ul 6%i )ic%o"ea(* pat"i)oniul 0*u p"in 0po"i"ea pat"i)oniului c"e#i"entie"ului/ ia" 6n unele ca(u"i poate 0* ,ene$icie(e %i #e o ca"e&a 0po"i"e/ #a" ca"e nu e0te neap*"at 0* $ie ec:i&alent* cu cea a c"e#i"entie"ului/ pot $i ca(u"i c'n# #e,i"entie"ul nu e0te 6n 0ta"e 0* a0i-u"e 6n #eplin* )*0u"* 6nt"e.ine"ea tutu"o" pe"0oanelo" ca"e au #"eptul la o a%a 6nt"e.ine"e+ Din cate-o"ia ace0to" pe"0oane $ac pa"te copiii )ino"i ai #e,i"entie"ului a"ticolul 23/ 35 Co#ul $a)iliei!/ copiii )a=o"i/ #a" inap.i #e )unc* ce nece0it* 6nt"e.ine"e a"ticolul 35 Co#ul $a)iliei!/ p*"in.ii incapa,ili #e )unc*/ $a.* #e ca"e #e,i"entie"ul a"e o,li-a.ia #e 6nt"e.ine"e a"ticolul ?4 Co#ul $a)iliei!/ p*"in.ii &it"e-i inap.i #e )unc* a"ticolul ?< Co#ul $a)iliei!/ 0o.ul a"ticolul ?7 Co#ul $a)iliei!/ $o0tul 0o. a #e,i"entie"ului/ #a" ca"e #up* le-i0la.ia $a)iliei e0te 6n #"ept #e a p"i)i 6nt"e.ine"e a"ticolul ?1 Co#ul $a)iliei!/ $"a.ii %i 0u"o"ile )ino"i ai #e#,i"entie"ului/ ca"e nece0it* 6nt"e.ine"e )ate"ial* %i ca"e p*"in.ii nu o pot aco"#a a"ticolul ?; Co#ul $a)iliei!/ nepo.ii #e pe copii ai #e,i"entie"ului 6n con#i.iile 0ta,ilite #e a"ticolul ?3 Co#ul $a)iliei/ ,unicii #e,i"entie"ului/ 6n con#i.iile a"ticolului ?? Co#ul $a)iliei/ e#ucato"ii #e,i"entie"ului 6n con#i.iile a"ticolului <4 Co#ul $a)iliei/ p"ecu) %i al.i c"e#i"entie"i/ ca"e 6%i a0i-u"* 6n a%a $el e9e"cita"ea #"eptului la 6nt"e.ine"e ap*"ut 6n ,a(a cont"actului 6nc:eiat ante"io" )o)entului #e 6nc:eie"e a cont"actului #e "ent* conte0tat+ Conte0ta"ea cont"actului #e "ent* nu p"e0upune neap*"at a#"e0a"ea 6n in0tan.a #e =u#ecat* a te".ei pe"0oane inte"e0ate+ Acea0ta 0e a#"e0ea(* 6nt"-o $o")* 0c"i0* 0au 6n alt* $o")* ca"e a" a0i-u"a opo(a,ilitatea ce"in.elo" c*t"e una #in p*".ile la cont"actul #e "ent*/ aco"#'n# un te")en "e(ona,il pent"u p"i)i"ea #eci(iei/ cu ulte"ioa"a 6n%tiin.a"e+ 8n ca(ul 6n ca"e p*".ile la cont"actul #e "ent* ,ene&ol nu "eali(ea(* "e(ilie"ea cont"actului/ pe"0oana te".* inte"e0at* 0e poate a#"e0a 6n in0tan.a #e =u#ecat*+ Po"nin# #e la $aptul/ c* incapacitatea 6nt"e.in*to"ului-#e,i"entie" e0te continu*/ #"eptul #e a 6nainta ce"e"e 6n =u#ecat* nu e0te 0upu0 p"e0c"ip.iei+ Mai )ult #ec't at't/ atunci c'n# incapacitatea #e 6nt"e.ine"e a 6nt"e.in*to"ului#e,i"entie" 6ncetea(*/ pe"0oana te".* ce ,ene$icia(* #e 6nt"e.ine"e pie"#e #"eptul #e a conte0ta cont"actul #e "ent*+ 8n ace0t ca( acea0ta poate ce"e #oa" #e0p*-u,i"i #in pa"tea 6nt"e.in*to"ului+ 8n ca(u"ile 6n ca"e calitatea #e pe"0oan* te".* ce a"e #"eptul la 6nt"e.ine"e o a"e )ino"ul 0au pe"0oana li)itat* 6n capacitatea #e e9e"ci.iu/ ce"e"ea #e conte0ta"e a cont"actului #e "ent* o a"e "ep"e(entan.ii le-ali ai ace0teia 0au o"-anul #e tutel* %i cu"atel*/ p"ecu) %i p"ocu"o"ul a"ticolul 21 Co#ul $a)iliei!+ D"ept "e(ultat al c*n0tat*"ii incapacit*.ii #e 6nt"e.ine"e a 6nt"e.in*to"ului-#e,i"entie"/ 0e p"oce#ea(* la "e(ilie"ea cont"actului #e "ent*+ 8n ca(ul 6n ca"e o pe"0oan* te".* ce ,ene$icia(* #e 6nt"e.ine"ea 6nt"e.in*to"ului-#e,i"entie"/ 6naintea(* uneia #in p*".ile la cont"actul #e "ent* ce"e"ea #e conte0ta"e+ 8n a0e)enea ca(/ p*".ile la cont"actul #e "ent* pot #eci#e "e(ilie"ea cont"actului+ Po"nin# #e la $aptul/ c* cont"actul #e# "ent* e0te i"e&oca,il/ 6n ca(ul 6n ca"e unna #in p*".ile cont"actante "e$u(* "e(ilie"ea ace0tuia/ cealalt* pa"te poate ce"e "e(ilie"ea cont""actului p"in inte")e#iul in0tan.ei #e =u#ecat*/ c:e)'n# #e pa"tea 0a 6n calitate #e co"ecla)ant te".a pe"0oan* ca"e ,ene$icia(* #e 6nt"e.ine"e #in pa"tea 6nt"e.in*to"ului-#e,i"entie"+ 8n ca(ul 6n ca"e te".a pe"0oan* ca"e ,ene$icia(* #e 6nt""e.ine"e #in pa"tea 6nt"e.in*to"ului#e,i"entie" nuu 0e p"e(int* 6n in0tan.* 6n calitate #e co"ecla)ant/ te)eiul "e(ilie"ii e0te e9clu0+ #e pe"$ectat! 7! D"ept "e(ultat al "e(ilie"ii cont"actului #e "ent* ca u")a"e a incapacit*.ii #e 6nt"e.ine"e a 6nt"e.in*to"ului-#e,i"entie" ,unul t"an0)i0 #ee,i"entie"ului 0e "e0tituie c"e#i"entie"ului+ C"e#i"entie"ul nu e0te o,li-at a "e0titui #e,i"entie"ul}ui p"e0ta.iile aco"#ate #e c*t"e ace0ta+ Articolul 25,. 5ezilierea contractului de rent (1) Att de irentierul, ct $i credirentierul are dreptul de a cere rezilierea contractului de rent dac, "n urma nee-ecutrii o li!a#iilor sau din alte motive temeinicec, continuarea acestor raporturi nu mai este posi il. (%) +n urma rezilierii contractului de rent, unul trransmis "n le!tur cu constituirea rentei este restituit. Presta#ia e'ectuat de ctre de irentier nu este restituit dac "n contract nu este prevzut alt'el. 1! Dup* p"e&e#e"ile p"e(entului a"ticol po0i,ilitatea p*".ilo" #e a in#uce "e(ilie"ea cont"actului #e "ent* 0e 0ta,ile%te pent"u u")*toa"ele ca(u"iC a! 8n ca(ul nee9ecut*"ii 0au e9ecut*"ii neco"e0pun(*toa"e a o,li-a.iilo" #e c*t"e una #in p*".i la cont"act+ Acea0t* nee9ecuta"e 0au e9ecuta"e neco"e0pun(*toa"e poate apa".ine c't c"e#i"entie"ului 6nt'"(ie"ea t""an0)ite"ii ,unului 0au net"an0)ite"ea ace0tuia!/ at't %i #e,i"entie"ului ac:ita"ea cu 6nt'"(ie"e a "entei/ ac:ita"ea inco)plet* a cuantu)ului "entei/ neac:ita"ea "entei/ 6n0t"t*ina"ea ,unului p"i)it #e# la c"e#i"entie" $*"* aco"#ul ace0tuia etc+!B ,! 8n ca(ul 0u"&eni"ii incapacit*.ii #e 6nt"e.ine"e a #e,i"entie"ului/ ca"e 0e )ani$e0t* p"in i)po0i,ilitatea ace0tuia #e a ac:ita "enta+ Situa.ia #e incapacitate #e ac:ita"e a "entei poate ap"ea #"ept "e(ultat al pie"#e"ii #e c*t"e #e,i"entie" a locului #e )unc* 0au a 0u"0ei #e &enit 6nceta"ea acti&it*.ii #e ant"ep"eno"iat!/ i)po0i,ilitatea #e a o,.ine &enite pent"u ac:ita"ea "entei 6n &i"tutea p"i&*"ii #e li,e"tate 6n ,a(a unei :ot*"'"i a in0tan.ei #e =u#eecat* etc+ E0te nece0a" #e )en.ionat/ c* incapacitatea #e ac:ita"ea a "entei p"e0upune un ca"acte" pe"petuu+ A0t$el/ p"i&a"ea ile-al* #e li,e"tate/ ca"e a"e #"ept

u")a"e neac:ita"ea "entei 0au 6nt'"(ie"ea ac:it*"ii 0ala"iului la locul #e )unc* a #e,i"entie"ului/ ,loca"ea contului ,anca"/ p"ecu) %i alte inte"&en.ii a te".elo" pe"0oane/ ca"e poa"t* ca"acte" &"e)elnic nu con0tituie o incapacitate #e ac:ita"e a "entei+ c! 8n ca(ul #o,'n#i"ii capacit*.ii c"e#i"entie"ului #e a 0e 6nt"e.ine p"in #o,'n#i"ea capacit*.ii #e )unc* 0au a unei 0u"0e #e &enit nee9i0tent* p'n* la acel )o)ent+ E0te necee0a"/ 6n0*/ #e .inut cont #e $aptul/ c* le-i0lato"ul nu lea-* 6nc:eie"ea con"tactului #e "ent* #e incapacitatea #e )unc* a c"e#i"entie"ului/ a0t$el cu) calitatea #e c"e#i"entie" o poate a&ea %i o pe"0oan* cu capacitate co)plet* #e )unc*+ 8n ace0t 0en0/ #o,'n#i"ea #e c*t"e c"e#i"entie"ul incapa,il #e )unc* a capacit*.ii #e )unc* poate con0titui te)ei pent"u "e(ilie"ea cont"actului #oa" #ac* acae0ta o p"e&e#e 6n )o# e9p"e0 cont"actul #e "ent* 0au #ac* p*".ile ,ene&ol au con&enit a0up"a "e(ilie"ii #"ept u")a"e a 0u"&eni"ii a unei a%a $el #e 6)p"e=u"*"i/ p"ecu) %i 6n ca(ul 6n ca"e/ #up* 0copul cont"actului #e "ent* e0te #e0tul #e cla"/ c* #e,i"entie"ul e9clu#e po0i,ilitatea #e a ac:ita "enta #ac* c"e#i"entie"ul #o,'n#e%te capacitate #e )unc*B #! 8n ca(ul conte0t*"ii cont"actului #e "ent* 6n con#i.iile a"ticolului ?22 Co# ci&ilB e! 8n ca(ul 6n ca"e p*".ile ,ene&ol au con&enit a0up"a "e(ilie"ii cont"actului #e "ent*/ c:ia" #ac* nu 0unnt p"e(ente te)eiu"ile p"e&*(ute 6n ca(u"ile in#icate )ai 0u0B E0te nece0a" #e )en.ionat/ c* "e(ilie"ea cont"actului #e "ent* poate $i con0i#e"at* c* 0-a "eali(at atunci c'n# a),ele p*".i ,ene&ol au 6nc:eiat aco"# cu p"i&i"e la "e(ilie"ea cont"actului #e "ent* 0au c'n# :ot*"'"ea in0tan.ei #e =u#ecat* cu p"i&i"e la "e(ilie"ea cont"actului a #e&enit #e$initi&*+ 7! E$ectul p"incipal al "e(ilie"ii cont"actului con0tituie 6nceta"ea e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale #e c*t"e p*".i+ 8n ce p"i&e%te "e(ilie"ea cont"actului #e "ent*/ acea0ta e0te o "e(ilie"e cu e$ecte "e(oluto"ii+ A0t$el/ p"e0ta.iile o$e"ite c"e#i"entie"ului #e c*t"e #e,i"entie" nu 0e "e0tituie/ ia" ,unul t"an0)i0 #e c*t"e c"e#i"entie" #e,i"entie"ului 0e "e0tituie c"e#i"entie"ului+ Toto#at*/ atunci c'n# "e(ilie"ea cont"actului e0te "e(ultat al culpei c"e#i"entie"ului/ p"ecu) %i 6n ca(ul 6n ca"e cont"actul p"e&e#e aea0ta/ #e,i"entie"ul poate p"etin#e la "e0titui"ea p"e0ta.iei o$e"ite c"e#i"entie"ului+ 8n ace0t ca(/ #e,i"entie"ul poate p"etin#e la "e0titui"ea p"e0ta.iei 6n li)itele culpei c"e#i"entie"ului+ 8n ca(ul 6n ca"e 6n ti)pul e9ecut*"ii cont"actului ,unul t"an0)i0 #e,i"entie"ului #e c*t"e c"e#i"entie" a $o0t #ete"io"at 0au 6n ca(ul pei"ii ace0tuia/ #ac* acea0ta a a&ut loc #in culpa #e,i"entie"ului/ #e,i"entie"ul e0te o,li-at 0* "e0tituie c"e#i"entie"ului &aloa"ea ace0tui ,un+ Dac* #ete"io"a"ea 0au pei"ea ,unului a a&ut loc #in culpa c"e#i"entie"ului/ #e,i"entie"ul e0te e9one"at #e la o,li-a.ia #e "e0titui"e a ,unului+ 8n ca(ul 6n ca"e ,unul a $o0t #ete"io"at 0au a pie"it $o"tuit/ #ee,i"entie"ul e0te e9one"at #e la o,li-a.ia "e0titui"ii ,unului+ Articolul 257. :tipularea caracterului insesiza il al rentei Prin contractul de rent se poate stipula caracterul insesiza il al rentei numai "n cazul "n care a 'ost sonstituit cu titlu !ratuit. P"in con.inutul p"e(entului a"ticol/ 0e 0ta,ile%te $aptul/ c* at't "enta cu titlu one"o0/ c't %i "enta cu titlu -"atuit poate con0titui o,iect #e u")*"i"e a c"e#ito"ilo" c"e#i"entie"ului+ A0t$el/ pent"u o,li-a.iile a0u)ate #e c*t"e c"e#i"entie"/ ace0ta poate #uce "*0pun#e"e %i 6n li)itele "entei+ Toto#at*/ p"in p"e(entul a"ticol 0e 0ta,ile%te/ c* 6n ca(ul "entei -"atuite/ p*".ile pot 0ta,ili ca"acte"ul in0e0i(a,il al ace0teia+ Toto#at*/ c"e#e)/ c* po"nin# #e la )*"i)ea "entei %i natu"a o,li-a.iei pent"tu ca"e 0-a" ce"e 0e0i(a"ea "entei/ 6n unele ca(u"i =u#ecata a" putea 0ta,ili po0i,ilitatea u")*"i"ii unei p*".i ai "entei+ E0te &o",a #e ca(ul 6n ca"e &aloa"ea o,li-a.iei e0te e0en.ial)ente )ai )ic* #ec't )*"i)ea "entei/ ia" p"in u")a"e u")*"i"ea "e0pecti&ei 0u)e nu a" le(a 0copul con0titui"ii "entei+ Toto#at*/ con0i#e"*)/ c* acea0t* 0itua.ie/ cu titlu #e e9cep.ie/ 0-a" aplica #oa" la o,li-a.iile #e 6nt"e.ine"e a pe"0oanelo" inapte #e )unc*/ a copiilo" )ino"i/ p"ecu) %i 6n alte ca(u"i+ Articolul 252.Consecin#ele decesului de irentierului (1) (%) +n caz de deces al de irentierului, o li!a#ia lui trece la succesorii care au mo$tenit unul. (ac succesorii renun# la un, aceesta este transmis credirentierului. Prin aceasta contractul "nceteaz.

1! P"e&e#e"ile p"e(entului a"ticol 0e aplic* #oa" 6n ca(ul 6nc:eie"ii cont"actului #e "ent* cu titlu one"o0/ ia" )ai )ult #ec't at't/ #oa" 6n ca(ul 6n ca"e ,unul t"an0)i0 #e c*t"e c"e#i"entie" #ee,i"entie"ul e9i0ta la )o)entul #e0c:i#e"ii )o%teni"ii #ece0ul #e,i"entie"ului!+ 8n ace0t 0en0/ #oa" atunci/ c'n# c"e#i"entie"ul a t"an0)i0 un ,un/ %i ,unul nu e"a con0u)pti,il/ nu a $o0t #ete"io"at 0au nu a pie"it $o"tuit/ %i #ac* )o%tenito"ii #e,i"entie"ului au acceptat )o%teni"ea acec0tui ,un/ c"e#i"entie"ul/ continu* 0* ,ene$icie(e #e plata "entei+ Calitatea #e #e,i"entie" 6n a%a ca( o o,.ine )o%tenito"ii #ee,i"entie"ului #ece#at+ Speci$icul con0t* 6n aceia/ c* atunci c'n# o,li-a.ia #e plat* a "entei a $o0t t""an0)i0* p"in )o%teni"e la #ou* 0au )ai )ulte pe"0oane/ ace0tea 0ucce# acea0t* o,li-a.ie 6n &aloa"e p"opo".ional* )*"i)ii pat"i)oniului )o%tenit+ A0t$el/ #ac* la )o%teni"ea pate"i)oniului #e,i"entie"ului au &enit t""ei pe"0oane/ c"e#i"entie"ul &a putea ce"e ac:ita"ea "entei #e la $ieca"e 6n pa"te/ 6n )*"i)ea "apo"tat* la cota-pa"te )o%tenit*+ Toto#at*/ la ca(ul "e0pecti&/ ac:ita"ea "entei nu 0e li)itea(* cu &aloa"ea ,unului )o%tenit/ #at $iin# $aptul/ c* )o%tenito"ii #e,i"entie"ului nu "*0pun# #in contul a&e"ii )o%tenite pent""u pa0i&ele #ee,i"entie"ului/ ci #o,'nte0c e$ecti& calitatea #e #e,i"entie"+ A0t$el/ #ac*/ 0p"e e9e)plu/ "enta e0te &ia-e"* %i cu titlu one"o0/ ,unul t"an0)i0 #e,i"entie"ului &alo"ea(* 24444 lei/ cuantu)ul luna" al "entei con0tituie 1444 lei %i )o%tenito"ul accept* )o%teni"ea ,unului/ acea0ta nu &a 6n0e)na c* pe0te pat"u ani %i #ou* luni )o%tenito"ul &a 6nceta ac:ita"ea "entei F el &a ac:ita "enta p'n* la #e#ce0ul c"e#i"entie"ului/ c:ia" %i pe0te (ece ani+

7! 8n ca(ul/ 6n0*/ 6n ca"e )o%tenito"ii #e,i"entie"ului 6n con#i.iile a"ticolului 1273 Co# ci&il nu au acceptat )o%teni"ea ,unului/ ace0t ,un e0te "e0tituit c"e#i"entie"ului+ 8n po$i#a $aptului c* ,unul a con0tituit pat"i)oniul #e,i"entie"ului #ece#at/ a0up"a acee0to" ,unu"i nu 0e aplic* "e-i)ul a"ticolului 1212 Co# ci&il/ 6n ce p"i&e%te pat"i)oniul &acant+ Te)ei pent"u "e#o,'n#i"ea #"eptului a0up"a ,unului 6n cau(* &a con0titui cont"actul #e "ent* %i con$i")a"ea $*cut* #e c*t"e nota" #e0p"e $aptul/ c* 0ucce0iunea e0te &acant*+ 8n ca(ul 6n ca"e "ep"e(entantul 0tatului #epune ce"e"e #e eli,e"a"e a ce"ti$iactului a0up"a )o%teni"ii &acante/ ace0ta &a e9clu#e #in pat"i)oniul &acant ,unul ce u")ea(* a $i t"an0)i0 c"e#i"entie"ului %i &a a0i-u"a 6n"e-i0t"a"ea #"eptului/ #ac* aea0ta e0te 0ta,ilit #e le-e+ Capitolul VI COMODATUL Articolul 254. Contractul de comodat (1) Prin contract de comodat o parte (comodant) da cu titlu !ratuit un un in 'olosin#a celeilalte pr#i (comodatar), iar aceasta se o li!a sa restituie unul la e-pirarea termenului pentru care i-a 'ost dat. (%) Contractul de comodat poate prevedea compensarea de ctre comodatar a uzurii unului. 1+E0te un cont"act real/ #eoa"ece pent"u 6nc:eie"ea lui $iin# nece0a" at't "eali(a"ea aco"#ului #e &oin.*/ c't %i p"e#a"ea t"a#i.iunea! ,unului ca"e $o")ea(* o,iectul cont"actului+ 8n -ene"e/ 6n )ate"ia cont"actelo" "eale p"e#a"ea ,unului e0te nece0a"* pent"u 6n0e%i $o")a"ea cont"actului/ ea ne$iin# o o,li-a.ie i(&o"'t* #in cont"act/ cu) a"e loc 6n cont"actele con0en0uale+ 8n ace0t conte9t e0te -"eu e9plica,il* 0tipula"ea #in a"t+?;4 p+7 CC ca"e 0ta,ile%te o,li-a.ia #e "epa"a"e a p"e=u#iciului #e c*t"e co)o#ant 6n ca( #e neono"a"e a o,li-a.iei #e t"an0)ite"e a ,unului+ De "e-ul* e0te un cont"act unilateral, #eoa"ece #in )o)entul 6nc:eie"ii na%te o,li-a.ii nu)ai pent"u co)o#ata"/ 6n0* pe pa"cu"0ul e9ecut*"ii cont"actului 0e pot na%te o,li-a.ii %i 6n 0a"cina co)o#antului/ #a" a0e)enea o,li-a.ii nu 0e na0c #in cont"act 0i #in cau(e e9t"acont"actuale -e0tiunea #e a$ace"i/ 0au #elictul ci&il!+ E0te un cont"act cu titlu !ratuit+ Ace0t ca"acte" "e(ult* e9p"e0 #in a"t+ ?2< CCC Eo pa"te co)o#ant! #* cu titlu -"atuit un ,un 6n $olo0in.aE+ Anu)e ace0t ca"acte" e0te unul e0en.ial ca"e #* po0i,ilitate #e a $ace o #i0tinc.ie cla"* #int"e co)o#at %i loca.iune/ #eoa"ece #ac* cont"actul #e co)o#at p"e0upune o "e)une"a.ie #in pa"tea co)o#ata"ului pent"u $olo0in.a ,unului a0e)enea cont"act &a $i unul #e loca.iune ci nu co)o#at+ G"atuitatea cont"actului nu 0e opune 6n0* 0tipul*"ii 6n cont"act a unei 0u)e #e ,ani ca"e a" "ep"e(enta ec:i&alentul u(u"ii 0u$e"ite #e luc"u #in cau(a $olo0in.ei+ A0e)enea a$i")a.ie %i-a -*0it e9p"e0ie 6n p+7 al a"t+?2< CC ca"e in#ic* c* Dcont"actul #e co)o#at poate p"e&e#ea co)pen0a"ea #e c*t"e co)o#ata" a u(u"ii ,unului+E I)p"i)a"ea ca"acte"ului one"o0 co)o#atului a" $i e9a)inat ca un non0en0 =u"i#ic+ Un cont"act translativ de 'olosin# %i nu t"an0lati& #e p"op"ietate+ 8n te)eiul cont"actului co)o#ata"ul #o,'n#e%te nu)ai #"eptul #e $olo0in.*/ #e&enin# un 0i)plu #etento" p"eca"/ o,li-at la 6napoie"ea luc"ului+ Ace0te ca"acte"e =u"i#ice in#ic* $aptul c* in0titutul loca.iunii u")ea(* a $i pu0 la ,a(a "e-le)ent*"ii tutu"o" o,li-a.iilo" translative de 'olosin#, #eoa"ece 6n el 0e con.in no")e uni$icate/ -ene"ate #e 0peci$icul =u"i#ic al ace0to" cate-o"ii #e o,li-a.ii/ in#i$e"ent #e ca"acte"ul lo" one"o0 0au -"atuit+ Le-i0lato"ul e9p"e0 nu 0ta,ile%te le-*tu"a #int"e loca.iune %i co)o#at/ #a" e0en.a o,li-a.iei ne 0u-e"ea(* i#eea aplic*"ii $a.* #e "apo"tu"ile #e co)o#at a acelo" no")e #e0p"e loca.iune/ ca"e 06nt con#i.ionate #e t"an0)ite"ea ,unu"ilo" 6n $olo0in.* te)po"a"* %i a0up"a c*"o"a nu in$luen.ea(* one"o(itatea "apo"tului =u"i#ic+ Co)o#atul poate a&ea ca o,iect nu)ai ,unu"ile ne$un-i,ile/ in#i&i#ual #ete")inate/ #eoa"ece ele u")ea(* a $i "e0tituite 6n natu"*/ 6n in#i&i#ualitatea lo"+ Bunu"ile ne$un-i,ile 0unt acelea ca"e 6n e9ecuta"ea unei o,li-a.ii nu pot $i 6nlocuite cu altele t"e,uin# p"e#ate 6n natu"*/ ia" luc"u"ile necon0upti,ile 0unt acelea ca"e pot $i $olo0ite 6n )o# "epetat $*"* con0u)a"ea 0u,0tan.ei+ Ca"acte"ul ne$un-i,il al ,unu"ilo" poate "e(ulta #in &oin.a p*".ilo"/ $iin# po0i,il ca ,unu"i $un-i,ile p"in natu"a lo" 0* $ie con0i#e"ate #e p*".i ca ne$un-i,ile e9C o cantitate #e )e"e 0unt 6nt"e,uin.ate nu pent"u con0u)a.ie ci pent"u a o$o")a 0tan#ul la o e9po(i.ie! 8n ace0te ca(u"i ,unu"ile cont"actate 0unt utili(ate con$o") unei #e0tina.ii 0peciale p"e&*(ute #e p*".i+ La $el o,iect al cont"actului poate $i o"ice ,un )o,il 0au i)o,il 6n )*0u"a 6n ca"e t"an0)ite"ea $olo0in.ei nu e0te inte"(i0* p"in no")e 0peciale o"i pe")i0* nu)ai 6n anu)ite con#i.ii+ Articolul 2,6. 5aspunderea comodantului (1) Comodantul poarta raspundere numai pentru intentie sau culpa !rava. (%) >n cazul in care comodantul nu e-ecuta o li!atia de a da unul, comodatarul poate cere doar repararea pre.udiciului. (3) (aca a ascuns cu viclenie viciile unului transmis in 'olosinta !ratuita, comodantul este o li!at sa repare comodatarului pre.udiciul cauzat ast'el. 1+ Ra0pun#e"ea co)o#antului 0u"&ine #oa" pent"u ac.iunile #e e9ecuta"e a cont"actului/ ca"e 0e p"o#uc cu intentie 0au culpa -"a&a+ Celelalte cate-o"ii ale culpei co)o#antului nu #uc la "*0pun#e"ea ace0tuia+ Din con.inutul p"e(entului aliniat "eie0e c* co)o#antul/ $iin# p"op"ieta"ul ,unu"ilo"/ "*0pun#e pent"u #aunele cau(ate te".ilo" pe"0oane 6n "e(ultatul $olo0i"ii lo"+ 8n calitate #e te)eiu"i pent"u e9one"a"e #e la "*0pun#e"e pot 0e"&i ac.iunile cau(atoa"e #e #aune/ p"o#u0e cu inten.ie 0au ne-li=en.* ale co)o#ata"ului 0au ale pe"0oanelo" ca"e #e.in ace0te ,unu"i cu aco"#ul lui+ Sa"cina p"o,a.iunii 6n ace0t ca( e0te a co)o#antului+

7+ Ca u")a"e a nee9ecut*"ii o,li-a.iei #e a t"an0)ite ,unul "e$u(ul!/ co)o#ata"ul e0te li)itat 6n #"eptu"ile 0ale/ 6n co)pa"a.ie cu cele ale locata"ului A"t+??5!/ ca"e p"e&*# #oa" "epa"a"ea p"e=u#iciului+ El poate ce"e #oa" "epa"a"ea p"e=u#iciului "eal/ $*"* a p"etin#e la "epa"a"ea &enitului neo,.inut+ 1+ Co)o#antul "*0pun#e pent"u &iciile ,unului t"an0)i0e in $olo0in.a -"atuita/ 6n ca(u"ile c'n# le-a a0cun0 cu &iclenie #in inten.ie 0au culp* -"a&*! la )o)entul 0e)n*"ii cont"actului+ Pent"u celelalte cate-o"ii #e &icii/ #e0p"e ca"e co)o#antul n-a %tiut la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului/ "*0pun#e"ea co)o#an#ului nu 0u"&ine+ Articolul 2,1. ?zura unului Comodatarul nu poarta rspundere pentru modi'icarea sau inrautatirea starii urma 'olosirii lui in con'ormitate cu destina#ia sta ilita in contract. unului daca aceasta survine in

1+ Co)o#atul e0te un cont"act e0en.ial)ente gratuit+ 8n ca(ul 6n ca"e 6n cont"act p*".ile a" 0tipula o cont"a&aloa"e pent"u $olo0in.a ,unului/ nu a) )ai $i 6n p"e(en.a co)o#atului/ cu a unui cont"act #e loca.iune+ Din ca"acte"ul e0en.ial)enete -"atuit al cont"actului "e(ult* c* co)o#ata"ul nu e0te o,li-at 0* pl*tea0c* nici cont"a&aloa"ea u(u"ii ,unului "e(ultat* #in $olo0i"ea ace0tuia con$o") #e0tina.iei 0peci$icate+ G"atuitatea cont"actului nu e0te 6nl*tu"at* #ac* p*".ile a" con&eni ca co)o#ata"ul 0* pl*tea0c* F pe pa"cu"0ul e9ecut*"ii cont"actului 0au la $inele ace0tuia F o anu)it* 0u)* #e ,ani ce a" "ep"e(enta cont"a&aloa"ea u(u"ii ,unului $olo0it+ Supo"ta"ea cont"a&alo"ii u(u"ii #e c*t"e co)o#ata" nu t"an0$o")* co)o#atul 6nt"-un cont"act cu titlu one"o0/ ci "ep"e(int* o conc"eti(a"e a o,li-a.iei #e "e0titui"e a ,unului 6n 0ta"ea 6n ca"e a $o0t p"e#at+ Articolul 2,%. 3 li!atiile comodatarului (1) Comodatarul tre uie sa pastreze si sa "n!ri.easc unul cu dili!enta unui un proprietar si sa-l 'oloseasca numai in scopul sta ilit in contract sau determinat prin natura unului. (%) Comodatarul este #inut sa suporte c*eltuielile necesare 'olosin#ei unului. Comodatarul poate cere compensarea c*eltuielilor e-traordinare, necesare si ur!ente pe care a 'ost nevoit sa le 'aca pentru conservarea unului. (3) Comodatarul nu poate da unul in 'olosin#a unor ter#i decit cu acordul comodantului. 1+ O,li-a.ia #e con0e"&a"e e0te p"e&*(ut* 6n al+1 al a"ticolului co)entat %i i)pune co)o#ata"ul D0a p*0t"e(e 0i 0a 6n-"i=ea0c* ,unul cu #ili-enta unui ,un p"op"ieta"E+ Co)o#ata"ul e0te o,li-at 0* con0e"&e ,unul c:ia" cu )ai )ult* -"i=* #ec't luc"u"ile 0ale/ #eoa"ece cont"actul e0te 6nc:eiat 6n inte"e0ul 0*u+ 7+ Co)o#antul &a $i o,li-at la co)pen0a"ea c:eltuielilo" e9t"ao"#ina"e/ nece0a"e 0i u"-ente pe ca"e a $o0t ne&oit 0a le $ac* pent"u con0e"&a"ea ,unului+ ~u0ti$ica"ea ace0tei o,li-a.ii 0e -*0e%te $ie 6n -e0tiunea #e a$ace"i/ $ie 6n 6),o-*.i"ea $*"* =u0t* cau(* p"e&*(ute #e Ca"tea III/ Cap+ 17 %i 11 CC+ Acea0t* o,li-a.ie "eie0e #in p+7 al a"t+ ?;7 CC ca"e p"e&e#e c* co)o#ata"ul e0te .inut 0a 0upo"te c:eltuielile nece0a"e $olo0in.ei ,unului+ Co)o#ata"ul nu a"e #"eptul #e a ce"e "e0titui"ea ace0to" c:eltuieli #e la co)o#ant/ ace0tea $iin# un acce0o"iu al $olo0in.ei+ O,li-a.ia #e a $olo0i luc"ul pot"i&it #e0tina.iei la $el e0te p"e&*(ut* #e a"t+ ?;7 6n te)eiul c*"uia co)o#ata"ul t"e,uie 0* $olo0ea0c* ,unul nu)ai 6n 0copul 0ta,ilit #e cont"act 0au #ete")inat p"in natu"a ,unului 0u, 0anc.iunea "epa"*"ii p"e=u#iciului cau(at 6n ca( #e nee9ecuta"e a ace0tei o,li-a.ii+ Golo0in.a a,u(i&* a ,unului 6)p"u)utat =u0ti$ic* %i t"ece"ea "i0cului piei"ii $o"tuite a ,unului a0up"a co)o#ata"ului/ p"ecu) %i "e(ilie"ea cont"actului #in pa"tea co)o#antului pent"u nee9ecuta"ea culpa,il* #e o,li-a.ii+ Articolul 2,3. 5aspunderea comodatarului (1) (aca comodatarul nu-si indeplineste o li!atiile stipulate la art.2,6, comodantul poate cere imediat restituirea unului si reparatia pre.udiciului cauzat. (%) >n caz de nee-ecutare a o li!atiilor stipulate la art.2,6, comodatarul raspunde si pentru cauza neimputa ila lui (cazul 'ortuit) daca nu dovedeste ca pre.udiciul ar 'i survenit c*iar daca el si-ar 'i indeplinit o li!atiile. Aceasta re!ula se aplica si in cazul in care comodatarul nu restituie unul in termen. (3) (aca mai multe persoane au luat impreuna cu imprumut acelasi un, ele poarta raspundere solidara 'ata de comodant. 1+Co)o#ata"ul &a "*0pun#e pent"u #ete"io"a"ea 0au #i0t"u-e"ea ,unului #ac* e0te culpa,il #e ace0t $apt+ Daca )ai )ulte pe"0oane au luat 6)p"euna cu 6)p"u)ut acela%i ,un/ a#ic* 6n ca(ul plu"alit*.ii #e co)o#ata"i/ ele poa"ta "*0pun#e"e 0oli#a"a $ata #e co)o#ant+ Co)o#antul nu a"e o,li-a.ia #e a-l #e0p*-u,i pe co)o#ata" pent"u #aunele p"o&ocate #e &iciile luc"ului+ A"t+ ?;4 in0tituie p"incipiul "*0pun#e"ii co)o#antului nu)ai pent"u inten.ie 0au culpa -"a&a/ a#ic* #ac* co)o#antul a a0cun0 cu &iclenie &iciile ,unului t"an0)i0 6n $olo0in.a -"atuita/ el e0te o,li-at 0a "epa"e co)o#ata"ului p"e=u#iciul cau(at a0t$el+ A0t$el o,li-a.ia #at* e0te #e natu"* #elictual* i(&o"'t* #int"-un $apt ilicit al co)o#antului+

7+De "e-ul* "i0cul piei"ii $o"tuite a ,unului 6)p"u)utat e0te 0upo"tat #e co)o#ant 6n calitate #e p"op"ieta"/ co)o#atul ne$iin# un cont"act t"an0lati& #e p"op"ietate+ Reie%in# #in a"t+?;1 CC 6n ca( #e nee9ecuta"e a o,li-a.iilo" 0tipulate la a"t+ ?;7 a#ic* o,li-a.iile 0tipulate )ai 0u0/ co)o#ata"ul &a "*0pun#e pent"u cau(a nei)puta,il* lui ca(ul $o"tuit! #aca nu #o&e#e%te ca p"e=u#iciul a" $i 0u"&enit c:ia" #aca el %i-a" $i 6n#eplinit o,li-a.iile 0ale+ 1+ Pent"u $olo0i"e -"atuit* a ,unu"ilo" #e c*t"e )ai )ul.i co)o#ata"i/ le-ea a i)pu0 0u"&eni"ea "*0pun#e"ii 0oli#a"e a lo"/ $apt ce a0i-u"* co)o#antului un )ecani0) =u"i#ic 0i-u"/ pent"u "e0titui"ea ,unu"ilo" t"an0)i0e 0au a &alo"ii lo"+ Articolul 2,). 3 li!a#ia de restituire a unului (1) Comodatarul este o li!at sa restituie, la e-pirarea termenului contractului de comodat, unul primit in 'olosinta !ratuita. (%) >n cazul in care contractul de comodat nu are sta ilit un termen, comodatarul este o li!at sa restituie unul la s'irsitul valori'icarii lui in scopul mentionat in contract. Comodantul poate cere restituirea unului mai devreme daca a trecut o perioada su'icienta pentru valori'icarea lui. (3) (aca termenul contractului de comodat nu poate 'i sta ilit in aza scopurilor de utilizare a unului, comodantul este in drept sa ceara restituirea unului in orice moment. 1+Reie%in# #in a"t+?;5 CC co)o#atul poate $i 6nc:eiat at't pe un anu)it te")en 0ta,ilit la aco"#ul p*".ilo"/ c't %i $*"* in#ica"ea te")enului+ 8n ace0t conte9t te")enul nu e0te o con#i.ie e0en.ial* a cont"actului+ 7+Re0titui"ea ,unului apa"e ca una #in p"incipalele o,li-a.ii ca"e "eie0e #in e0en.a %i natu"a co)o#atului+ Ea e0te e9p"e0 p"e&*(ut* at't 6n #e$ini.ia le-al* a co)o#atului #in a"t+?2< c't %i 6n a"t+?;5 6ntitulat DO,li-a.ia #e "e0titui"e a ,unuluiE 6n te)eiul c*"uia co)o#ata"ul e0te o,li-at 0a "e0tituie/ la e9pi"a"ea te")enului cont"actului #e co)o#at/ ,unul p"i)it in $olo0in.a -"atuita+ 8n ca(ul 6n ca"e cont"actul #e co)o#at nu a"e 0ta,ilit un te")en/ co)o#ata"ul e0te o,li-at 0a "e0tituie ,unul la 0$'"%itul &alo"i$ic*"ii lui 6n 0copul )en.ionat 6n cont"act+ Co)o#antul poate ce"e "e0titui"ea ,unului )ai #e&"e)e #aca a t"ecut o pe"ioa#a 0u$icienta pent"u &alo"i$ica"ea lui+ Daca te")enul cont"actului #e co)o#at nu poate $i 0ta,ilit in ,a(a 0copu"ilo" #e utili(a"e a ,unului/ co)o#antul e0te in #"ept 0a cea"a "e0titui"ea ,unului in o"ice )o)ent+ 8n lu)ina ace0tei o,li-a.ii/ ca"e e0te con$o")* p"incipiului e9ecut*"ii 6n natu"* a o,li-a.iilo" #e a $ace/ co)o#ata"ul nu poate o$e"i/ ia" co)o#antul nu poate ce"e un alt luc"u 0au ec:i&alentul 6n ,ani a ,unului t"an0)i0 6n $olo0in.*/ #ac* "e0titui"ea 6n natu"* e0te po0i,il*+ Dac* luc"ul a $o0t #ete"io"at #in culpa co)o#ata"ului el e0te o,li-at 0*-l "epa"e %i 0*-l "e0tituie 6n natu"*+ Re0titui"ea 0e $ace co)o#antului/ "ep"e(entan.ilo" 0au )o%tenito"ilo" 0*i/ la locul 0ta,ilit #e cont"act 0au la locul #o)iciliului co)o#antului+ O #at* cu "e0titui"ea luc"ului 0e &o" "e0titui %i $"uctele ace0tuia+ 1+ De o,icei/ "eie%in# #in p"actica cont"actual* cont"actul #e co)o#at 0e 6nc:eie .in'n# cont #e #u"ata #e a)o"ti(a"e a ,unu"ilo"/ p"ecu) %i a 0copu"ilo" #e utili(a"e a lo"+ 8n0* le-ea pe")ite la aco"#ul p*".ilo" at't 0ta,ili"ea unui anu)it te")en/ c't %i nein#ica"ea te")enului conc"et+ Din ace0t )oti&/ co)o#antul poate 6n o"ice )o)ent 0a cea"a "e0titui"ea ,unului/ ceea ce a" 6n0e)na "eali(a"ea #"eptului 0*u #i0po(i.ie a0up"a ,unului+ Ace0t #"ept nu e0te con#i.ionat #e o e&entual* 6nc*lca"ea #e c*t"e co)o#ata" a o,li-a.iilo" cont"actuale/ %i nu "ep"e(int* "e(ilie"ea unilate"al* a cont"actului+ Co)o#antul nu e0te in&e0tit cu #"eptul #e "e(ilie"e unilate"al* a cont"actului/ #eaceea el poate ce"e "e(ilie"ea cont"actului nu)ai 6n te)eiul A"t+ ??; Co# Ci&il+ Articolul 2,5. 5etentia unului Comodatarul nu are dreptul de reten#ie a unului pentru crean#ele 'ata de comodant, cu e-cep#ia creantelor privind c*eltuielile e-traordinare, necesare si ur!ente 'cute pentru conservarea unului. 1+Co)o#ata"ul a"e un #"ept #e "eten.ie a0up"a luc"ului p'n* la plata #e c*t"e co)o#ant a c:eltuielilo" e9t"ao"#ina"e/ nece0a"e %i u"-ente $*cute pent"u con0e"&a"ea ,unului+ Acea0t* #ecla"a.ie e0te e9p"e0 p"e&*(ut* 6n a"t+ ?;2+ ca"e in#ic* c* co)o#ata"ul nu a"e #"eptul #e "eten.ie a ,unului pent"u c"ean.ele $ata #e co)o#ant/ cu e9cep.ia c"ean.elo" p"i&in# c:eltuielile e9t"ao"#ina"e/ nece0a"e %i u"-ente $*cute pent"u con0e"&a"ea ,unului+ Co)o#ata"ul nu poate "e.ine ,unul 6)p"u)utat #up* e9pi"a"ea te")enului nici c:ia" #ac* a"e o c"ean.* 6)pot"i&a co)o#antului/ neput6n# in&oca compensaia ca e$ect al 0tin-e"ii o,li-a.iilo" p"e&*(ut* 6n a"t+ ;21-;2< CC/ #eoa"ece co)pen0a.ia ope"ea(* nu)ai c'n# e0te &o",a #e #ato"ii "ecip"oce ce au ca o,iect ,unu"i $un-i,ile #e aceea%i 0pecie+ Ia" #up* cu) a) )en.ionat co)o#atul a"e ca o,iect #oa" ,unu"i ne$un-i,ile+ Articolul 2,,. (reptul de reziliere a contractului de comodat Comodantul poate rezilia contractul de comodat daca0 a) in virtutea unor circumstan#e neprevzute, comodantul insusi are nevoie de un1 ) comodatarul 'olose$te unul necon'orm destina#iei sta ilite in contract, da unul, 'ara acordul comodantului, in 'olosin# unui ter# sau supune unul unui pericol mare, ca urmare a nemani'estarii prudentei cuvenite1 c) comodatarul a decedat1 d) comodatarul persoana .uridica si-a "ncetat activitatea.

1+ A"ticolul co)entat in#ic* at't te)eiu"ile #e "e(ilie"e anticipat* a cont"actului #in ini.iati&a co)o#antului/ c6t %i te)eiu"i #e 0tin-e"e necon#i.ionat* a "apo"tu"ilo" #e co)o#at+ P"i)ele #ou* $o")ea(* te)eiu"i ce .in #e #"eptul co)o#antului/ ia" ulti)ele #ou* $ac pa"te #in cate-o"ia te)eiu"ilo" -ene"ale #e 0tin-e"e a o,li-a.iilo" ci&ile A"t+;;5 Co# Ci&il!+ Re(ilie"ea 6n ,a(a te)eiului #e apa"i.ie a uno" ci"cu)0tan.e nep"e&*(ute/ 6n u")a c*"o"a co)o#antul in0u0i a"e ne&oie #e ,un/ p"e0upune e9i0ten.a unei 0itua.ii/ c'n# co)o#antul pu"ce#e la "e(ilie"e unilate"al* pe )oti&ul unei 0t"in-ente nece0it*.i #e ,un+ 8n0* ace0t #"ept nu t"e,uie 0* a$ecte(e inte"e0ele le-iti)e ale co)o#ata"ului/ )ai ale0 6n ca(u"ile c'n# 0e 0ta,ile%te un "apo"t 6n te")en+ Ce"in.a #e "e(ilie"e 6n ,a(a unui a0t$el #e te)ei u")ea(* 0* 0e con$o")e(e no")elo" -ene"ale ale Co#ului Ci&il #e0p"e 0tin-e"ea o,li-a.iilo"+ U")*toa"ele t"ei te)eiu"i #e "e(ilie"e in#icate 6n p+ ,! a a"ticolului co)entat 06nt analo-ice cu cele p"e&*(ute 6n A"t+<4; Co# Ci&il &e(i co)enta"iul a"ticolului!+ 8n 6n.ele0ul punctelo" c! %i #! #ece0ul co)o#ata"ului %i a 6ncet*"ii acti&it*.ii pe"0oanei =u"i#ice A"t+?; Co# Ci&il!/ nu 0e a#)ite t"an0)ite"ea #"eptu"ilo" %i o,li-a.iilo" ce "eie0 #in cont"actul #e co)o#at 6n o"#inea 0ucce0iunii/ analo-ic "apo"tu"ilo" #e loca.iune A"t+ <47 Co# Ci&il!+ Capitolul VII 8MPRUMUTUL Articolul 2,7. Contrctul de "mprumut (1) Prin contractul de "mprumut o parte ("mprumuttor) se o li! s dea "n proprietate celeilalte pr#i ("mprumuttor) ani sau alte unuri de acela$i !en,calitate $i cantitate la e-pirarea termenului pentru care i-a 'ost dat. (%) Contractul de "mprumut este !ratuit dac le!ea sau contractul nu prevede alt'el. 1+ Cont"actul #e 6)p"u)ut "ep"e(int* o 6n.ele-e"e aco"#! con$o") c*"eia 6)p"u)ut*"o"ul 0e o,li-* 0* #ea 6n p"o"pietate 6)p"u)utatului ,ani 0au alte ,unu"i $un-i,ile/ ia" ulti)ul 0e o,li-* 0* "e0tituie aceia%i 0u)* #e ,ani 0au ,unu"i #e acela% -en/ calitate 0au cantitate+ Cont"actul #e 6)p"u)ut e0te un cont"act con0en0ual/ $iin# &ala,il 6nc:eiat la )o)entul "eali(*"ii aco"#ului #e &oin.* a0up"a tutu"o" con#i.iilo" e0en.iale+ 8)p"u)utul e0te un cont"act 0inala-)atic/ #6n# na%te"e la o,li-a.ii "ecip"oce pent"u a),ele p*".i+ 8)p"u)utul e0te un cont"act cu titlu -"atuit #ac* le-ea 0au cont"actul nu p"e&e#e alt$el+8)p"u)utul aco"#at #e lo),a"# 0au #e a0ocia.iile #e econo)ii %i 6)p"u)ut ale cet*.enilo" e0te 6ntot#eauna one"o0/ 6n &i"tutea p"e&e#e"ilo" le-ale+ 8)p"u)utul e0te un cont"act t"an0lati& #e p"op"ietate/ 6)p"u)utatul #e&enin# p"op"ieta"ul ,unu"ilo" 6)p"u)utate %i 0upo"t6n# "i0cu"ile piei"ii $o"tuite+ Le-i0la.ia 6n &i-oa"e p"e&e#e po0i,ilitatea aco"#*"ii 6)p"u)utului $*"* a 0peci$ica #e0tina.ia/ p"ecu) %i aco"#a"ea 6)p"u)utu"ilo" cu #e0tina.ie 0pecial*+ A0t$el/ a0ocia.iile #e econo)ii %i 6)p"u)ut ale cet*.enilo" aco"#* 6)p"u)utu"i cu #e0tina.ie 0pecial* Le-ea p"i&in# a0ocia.iile #e econo)ii %i 6)p"u)ut ale cet*.enilo" #in 1? $e,"ua"ie 1<<?!+ 8n ace0t ca( 6)p"u)ut*to"ul a"e po0i,ilitatea 0* 0up"a&e-:e(e utili(a"ea 6)p"u)utului #up* #e0tina.ie #e c*t"e 6)p"u)utat+ 7+ P*".ile cont"actului #e 6)p"u)ut 0unt 6)p"u)ut*to"ul %i 6)p"u)utatul+ Deoa"ece cont"actul e0te t"an0lati& #e p"op"ietate/ 6)p"u)ut*to"ul t"e,uie 0* ai,* capacitatea/ "e0pecti&/ 0* 6n#eplinea0c* con#i.iile ce"ute #e le-e pent"u actele #e #i0po(i.ie %i 0* $ie p"op"ietat"ul ,unului ca"e $o")ea(* o,iectul cont"actului+ 8n unele ca(u"i 6)p"u)ut*to"ul t"e,uie 0* ai,* o calitate 0pecial* F Lo),a"# 0au A0ocia.ie #e econo)ii %i 6)p"u)ut ale cet*.enilo"+ 8)p"u)utatul t"e,uie 0* ai,* capacitatea %i 0* 6n#eplinea0c* con#i.iile ce"ute #e le-e pent"u acte #e #i0po(i.ie+ Acea0t* ce"in.* 0e e9plic* p"in $aptul c* ace0ta &a $i o,li-at/ #up* con0u)a"ea ,unu"ilo" 6)p"u)utate/ 0* "e0tituie #in pat"i)oniul 0*u o &aloa"e ec:i&alent*+ 8n ca(ul 6)p"u)utului aco"#at #e lo),a"# calitatea #e 6)p"u)utat o pot a&ea nu)ai cet*.enii Repu,licii Mol#o&a %i cet*.enii 0t"*ini/ ia" A0ocia.iile aco"#* 6)p"u)ut nu)ai )e),"ilo" 0*i+ 1+O,iectul conta"ctului 6l con0tituie ,anii 0au alte ,unu"i $un-i,ile+Cont"actul #e 6)p"u)ut 6nc:eiat cu Lo),a"#ul 0au a0ocia.ia a"e ca o,iect nu)ai ,ani+ Lo),a"#ul aco"#* 6)p"u)ut cu a)aneta"ea anu)ito" ,unu"i+ M*"i)ea 6)p"u)utului eli,e"at cu a)anet nu t"e,uie 0* $ie )ai )ic* #e 32J #in 0u)a e&alu*"ii o,iectelo" #e u( pe"0onal %i ca0nice a)anetate+ La a)aneta"ea o,iectelo" #in )etale p"e.ioa0e 6)p"u)utul t"e,uie 0* con0tituie cel pu.in <4J #in 0u)a e&alu*"ii+ 5+ P"e.ul #enu)it #o,6n#*/ apa"e ca ele)ent al cont"actului nu)ai atunci c6n# le-ea 0au cont"actul p"e&*# plata ei+ 2+ Co#ul ci&il nu con.ine "e-uli 0peciale cu p"i&i"e la $o")a cont"actului #e 6)p"u)ut/ u")6n# a $i "e0pectate "e-ulile -ene"ale cu p"i&i"e la $o")a con&en.iei+8)p"u)utul aco"#at #e a0ocia.ie 0e pe"$ectea(* 6n 0c"i0/ ia" cel aco"#at #e lo),a"# F p"in 6ntoc)i"ea ,iletului no)inati& #e a)anet c:itan.a #e a)anet 6n &a"ianta a"t+ 52?+ Co# ci&il! in#i$e"ent #e )*"i)ea 0u)ei aco"#ate+ Recipi0a e0te o #o&a#* 6n 0c"i0 a 6nc:eie"ii cont"actului #e 6)p"u)ut+ ;+ Te")enul cont"actului u")ea(* 0* $ie 0ta,ilit #e c*t"e p*".i+Dac* 6n cont"act nu e0te 0ta,ilit te")en #e "e0titui"e/ 6)p"u)utul u")ea(* 0* $ie "e0tituit 6n #ecu"0 #e 14 (ile #in )o)entul c6n# 6)p"u)utatul a p"i)it 6n%tiin.a"ea #e "e0titui"e+

3+ 8n ca(ul 6)p"u)utu"ilo" ,*ne%ti p"e#a"ea cu titlu #e 6)p"u)ut 6n &e#e"ea 6nc:eie"ii cont"actului 0e poate $ace p"in p"e#a"ea titlului la pu"t*to"/ p"in p"e#a"ea ca"netului no)inali(at pe nu)ele 6)p"u)utatului/ e0en.ial e0te c* 6)p"u)utatul 0* poat* #i0pune #e 0u)ele 6)p"u)utate #in )o)entul aco"#*"ii 6)p"u)utului+ Articolul 2,2. ;ee-ecutarea o li!a#iei de a da cu "mprumut. +n cazul "n care "mprumuttorul nu e-ecut o li!a#ia de a da cu "mprumut, "mprumutatul poate cere doar repararea pre.udiciului cauzat ast'el. 1+ 8)p"u)ut*to"ul e0te o,li-at 0* t"an0)it* 6)p"u)utatului ,ani 0au ,unu"ile con$o") cont"actului #e 6)p"u)ut+8n ca(ul 6n ca"e 6)p"u)ut*to"ul nu e9ecut* o,li-a.ia #e a #a cu 6)p"u)ut/ 6)p"u)utatul poate ce"e #oa" "epa"a"ea p"e=u#iciului cau(at+ Articolul 2,4. (o "nda "n aza contractului de "mprumut (1) +n aza contractului de "mprumut pr#ile pot prevedea $i plata unei do "nzi, care tre uie s se a'le "ntro rela#ie rezona il cu rata de re'inan#are a 8ncii ;a#ionale a 7oldovei. (%) +n#ele!erea asupra do "nzii prin care se "ncalc dispozi#ia alin.1 este nul. (3) :e plte$te do "nda la e-pirarea 'iecrui an pentru perioada dintre momentul "nc*eierii contractului $i cel al restituirii "mprumutului dac "n contract nu este prevzut alt'el. ()) +n cazul "n care "mprumutatul nu plte$te do "nda "n termen, "mprumuttorul poate cere restituirea imediat a "mprumutului $i a do "nzii a'erente. 1+ 8)p"u)utul poate $i nu nu)ai cu titlu -"atuit/ #a" %i cu titlu one"o0/ ca"e poa"t* #enu)i"e #e 6)p"u)ut cu #o,6n#*+ Do,6n#a con0t* #e "e-ul*/ 6nt"-o 0u)* #e ,ani %i "ep"e(int* $"uctele ci&ile p"o#u0e #e ,unul 6)p"u)utat+ 8n ca(ul 6)p"u)utului cu #o,6n#*/ cont"actul a"e un o,iect #u,luC ,unul 6)p"u)utat %i #o,6n#a+ Pent"u ca 6)p"u)utul 0* $ie pu"t*to" #e #o,6n(i/ e0te ne&oie #e o clau(* 6n ace0t 0en0/ ia" #ac* nu e9i0t* clau(*/ #o,6n#a nu e0te #ato"at* #e #"ept+ Cuantu)ul #o,6n(ii t"e,uie 0* $ie 6nt"-o "ela.ie "e(ona,il* cu "ata #e "e$inan.a"e a B*ncii Na.ionale a Mol#o&ei+ Dac* p*".ile au 0tipulat #o,6n(i $*"* 0* 0tipule(e cuantu)ul lo"/ 6)p"u)utatul e0te o,li-at 0* pl*tea0c* o #o,6n#* e-al* cu "ata #e "e$inan.a"e a B*ncii Na.ionale a Mol#o&ei a"t+2?2 CC!+ 7+ Dac* p"in cont"act 0-a 0ta,ilit o #o,6n#* )ai )a"e #ec6t #o,6n#a )a9i)* a#)i0*/ o,li-a.ia #e a pl*ti acea0t* #o,6n#* e0te nul* #e #"ept+ 5+ Neac:ita"ea 6n te")en a #o,6n(ii aco"#* #"eptul 6)p"u)ut*to"ului/ #e a ce"e "e0titui"ea i)e#iat* a 6)p"u)utului %i #o,6n(ii a$e"ente/ inclu0i& p"int"-o ce"e"e #e c:e)a"e 6n =u#ecat*+ 2+8n ca(ul pune"ii 6n 6nt6"(ie"e a 6)p"u)utatului p"int"-o ce"e"e #e c:e)a"e 6n =u#ecat*/ #o,6n#a nu poate $i ce"ut* #ec6t pent"u 0u)a "e0tant* la #ata 6nt"o#uce"ii ac.iunii/ c:ia" #ac* pa"tea #in #ato"ie ac:itat* p6n* 6n acel )o)ent $u0e0e pl*tit* cu 6nt6"(ie"e+ Articolul 276. 5evocarea promisiunii de "mprumut +mprumuttorul are dreptul s renun#e la "ndeplinirea o li!a#iilor "n cazul "n care situa#ia material a "mprumutatului se "nrut#e$te su stan#ial, 'apt ce ar pereclita restituirea "mprumutului, c*iar dac "nrut#irea sa produs "nainte de "nc*eierea contractului $i a devenit cunoscut "mprumutatului ulterior. 1+ P"o)i0iunea #e a cont"acta 0au antecont"actul poate $i "e&ocat* #e p"o)itent 6)p"u)ut*to"ul! 6n ca(ul 6n ca"e 0itua.ia )ate"ial* a 6)p"u)utatului 0-a 6n"*ut*.it 0u,0tan.ial+ Ace0t #"ept i 0e -a"antea(* 6)p"u)ut*to"ului c:ia" %i 6n 0itua.ia c6n# 6n"*ut*.i"ea 0t*"ii )ate"iale a 6)p"u)utatului 0-a p"o#u0 6nainte #e 6nc:eie"ea cont"actului %i a #e&enit cuno0cut* 6)p"u)ut*to"ului ulte"io"+ 7+ Situa.ia )ate"ial* a 6)p"u)utatului u")ea(* #e #e)on0t"at p"in p"o,e con&in-*toa"e / ca"e a" con$i")a $aptul/ c* 6)p"u)utatul nu a" putea "e0titui 6)p"u)utul/ 6n ca( cont"a" &o" u")a con0ecin.ele p"e&*(ute #e a"t+?;? Co# ci&il+ Articolul 271. 5estituirea "mprumutului (1) +mprumutatul tre uie s restituie "mprumutul "n termenul $i "n modul sta ilit de contract. (ac nu au 'ost sta ilite do "nzi, el are dreptul s restituie "mprumutul $i p"n la e-pirarea termenului. (%) +mprumutatul tre uie s restituie unuri de calitate $i "n cantitatea unurilor primite $i nimic mai mult, c*iar dac pre#urile au crescut ori au sczut. (3) +n cazul "n care a "mprumutat o sum de ani, "mprumutatul are o li!a#ia de a restitui suma nominal primit 'r a #ine cont de varia#iile valorii numerarului.

()) (ac "n contractul de "mprumut nu este sta ilit nici termenul de restituire, nici termenul de preaviz, "mprumutul tre uie restituit "n decursul a 36 zile de la data la care "mprumutatul a primit cererea de restituire. 1+ P"incipala o,li-a.ie a 6)p"u)utatului e0te #e a "e0titui 6)p"u)utul 6n te")enul %i )o#ul p"e&*(ut #e cont"act+ 8)p"u)utatul e0te o,li-at 0* "e0tituie ,unu"ile 6)p"u)utate c:ia" #ac* acea0t* o,li-a.ie nu a" $i p"e&*(ut* 6n 6n0c"i0ul con0tatato" al cont"actului/ #eoa"ece ea t"e,uie 0* $ie 6n.elea0* ca o con0ecin.* $i"ea0c*/ o#at* ce 0e #o&e#e%te c* p"e#a"ea 0a $*cut cu titlu #e 6)p"u)ut+ 8)p"u)ut*to"ul nu poate ce"e "e0titui"ea 6)p"u)utului 6nainte #e te")en/ #ac* te")enul e0te 0ta,ilit 6n $a&oa"ea a),elo" p*".i #e e9e)plu 6n ca(ul 6)p"u)utului cu #o,6n#*!+ 8)p"u)utul poate $i "e0tituit #e c*t"e 6)p"u)utat %i 6nainte #e e9pi"a"ea te")enului cont"actului/ #ac* nu au $o0t 0ta,ilite #o,6n(i+ Re0titui"ea 6nainte #e te")en e0te po0i,il* cu aco"#ul 6)p"u)ut*to"ului %i 6n ca(ul c6n# au $o0t 0ta,ilite #o,6n(i/ #ac* 6)p"u)ut*to"ul "e$u(* #e la #o,6n(i #in )o)entul e9ecut*"ii o,li-a.iei+ 7+La 0ca#en* 6)p"u)utatul t"e,uie 0* "e0tituie ,unu"i #e acela%i -en %i aceia%i calitate/ in#i$e"ent #e e&entuala 0po"i"e 0au 0c*#e"e a &alo"ii ,unu"ilo" #in )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului %i acela al pl*.ii+ 1+ 8n ca(ul 6)p"u)utului #e ,ani/ la 0ca#en.* t"e,uie 0* $ie "e0tituit* 0u)a 6)p"u)utat*/ in#i$e"ent #e 0c*#e"ea 0au 0po"i"ea &alo"ii ,anilo"/ cu e9cep.ia ca(ului c6n# p"in acte no")ati&e 0peciale 0e #i0pune alt$el+ Dac* 0c:i),a"ea &alo"ii a"e loc #up* 0ca#en.* %i #up* ce #e,ito"ula $o0t pu0 6n 6nt6"(ie"e/ 0e a#)ite "ee&alua"ea a 0u)ei 6)p"u)utate/ 6n "apo"t cu in#icele #e in$la.ie/ a0up"a 0u)ei #ato"ate/ pl*tit* cu 6nt6"(ie"e+ 5+ Dac* te")enul "e0titui"ii nu a $o0t 0tipulat/ 6n toate ca(u"ile "e0titui"ea nu poate $i ce"ut* i)e#iat*/ te")enul "e0titui"ii $iin# #e 14 (ile #e la #ata p"i)i"ii #e c*t"e 6)p"u)utat a ce"e"ii #e "e0titui"e+ 2+ O,li-a.ia "e0titui"ii 6)p"u)utului #e c*t"e 6)p"u)utat 0e con0i#e"* e9ecutat* #in )o)entul t"an0)ite"ii 6)p"u)ut*to"ului a 0u)ei #e ,ani/ a alto" ,unu"i 0au t"an0$e"*"ii a 0u)elo" #e ,ani pe contul ,anca" a 6)p"u)ut*to"ului/ #ac* alt* )o#alitate nu e0te p"e&*(ut* #e cont"act+ Deconta"ea 0u)ei ,*ne%ti #e la contul 6)p"u)utatului nu-l eli,e"ea(* pe 6)p"u)utat #e o,li-a.ia #e a "e0titui 6)p"u)utul #ac* ace0te 0u"0e ,*ne%ti nu au pa"&enit la contul 6)p"u)ut*to"ului+ Articolul 27%. 9'ectele nerestituirii "mprumutului (1) +n cazul "n care "mprumutatul nu restituie "n termen "mprumutul, "mprumuttorul poate cere pentru "ntrea!a sum datorat o do "nd "n mrimea prevzut la art. ,14 dac le!ea sau contractul nu prevede alt'el. (%) (ac "n contract este prevzut restituirea "mprumutului "n rate $i "mprumutatul nu restituie "n modul sta ilit nici cel pu#in o rat, "mprumuttorul poate cere restituirea imediat a "ntre!ului "mprumut $i a do "nzii a'erente. (3) "n cazul "n care nu poate restitui unul, "mprumutatul tre uie s plteasc valoarea acestuia calculat "n 'unc#ie de locul $i timpul e-ecurii o li!a#iei. 1+ Dac* le-ea 0au cont"actul nu p"e&e#e alt$el/ 6)p"u)ut*to"ul poate ce"e pent"u 6nt"ea-a 0u)* #ato"at* o #o,6n#* e-al* cu "ata #e "e$inan.a"e a B*ncii Na.ionale a Mol#o&ei 6n ca(ul 6n ca"e 6)p"u)utatul nu "e0tituie 6n te")en 6)p"u)utul+ Acea0t* p"e&e#e"e a le-ii e0te aplica,il* %i 6n ca(ul c6n# 6n cont"actul #e 6)p"u)ut #e=a e0te p"e&*(ut* plata #o,6n(ii 6n te)eiul al+ 1 a"t+ ?;< CC+ Su)a total* 6n a%a 0itua.ie con0t* #inC 0u)a 6)p"u)utului/ #o,6n(i pent"u $olo0i"ea 6)p"u)utului/ #o,6n(i pent"u ne"e0titui"ea 6)p"u)utului 6n te")en+ 7+ Dac* "e0titui"ea 6)p"u)utului 0e $ace pot"i&it cont"actului 6n "ate e%alonat 6n ti)p/ con0i#e"*) c* "e(ilie"ea 0e poate $ace 6n ca( #e neplat* la te")enul 0ta,ilit a "atelo" cu #o,6n(i a$e"ente/ #up* pune"ea 6n 6nt6"(ie"e a #e,ito"ului+ 1+ Dac* #up* e9pi"a"ea te")enului p"e&*(ut 6n cont"act 6)p"u)utatul nu "e0tituie 6)p"u)utul/ lo),a"#ul e0te 6n #"ept 0*-%i 0ati0$ac* c"ean.ele #in &aloa"ea ,unu"ilo" a)anetate/ 6n )o#ul p"e&*(ut #e a"t+ 52? Co#ul ci&il+ Din 0u)a 6nca0at* #e la &6n(a"ea o,iectelo" a)anetate 0e ac:it* 6)p"u)utul %i #o,6n#a a$e"ent*/ c:eltuielile #e &6n(a"e/ ia" pa"tea "*)a0* 0e "e0tituie po0e0o"ului ,iletului no)inati& #e a)anet pct+ 14-11 a Re-ula)entului!+ 5+ 8n ca(ul 6n ca"e la 0ca#en.*/ 6)p"u)utatul e0te totu%i 6n i)po0i,ilitate #e a "e0titui ,unu"i #e aceia%i natu"*/ el &a $ace plata 6n ,ani/ #up* &aloa"e pe ca"e o au ,unu"ile la te")enul %i 6n locul un#e u")a a 0e $ace "e0titui"ea+ Articoul 273. 9'ectele nerespectrii o li!a#iilor de !arantare a e-ecutrii. +n cazul "n care "mprumutatul nu-$i respect o li!a#iile privind !arantarea restituirii poate cere restituirea lui imediat $i a do "nzii a'erente. unului, "mprumuttorul

1+Dac* 6)p"u)utatul nu-%i "e0pect* o,li-a.iile p"i&in# -a"anta"ea "e0titui"ii ,unului/ 6)p"u)ut*to"ul e0te 6n #"ept 0* cea"* "e0titui"ea i)e#iat* a ,unului 0au a 0u)ei 6)p"u)utului %i a #o,6n(ii a$e"ente+ 7+ Acelea%i con0ecin.e pot 0u"&eni %i 6n ca(ul pie"#e"ii -a"an.iei "e0titui"ii ,unului 0au 6n"*ut*.i"ii con#i.iilo" a0i-u"*"ii -a"an.iei 6n le-*tu"* cu unele ci"cu)0tan.e pent"u ca"e 6)p"u)utatul nu poa"t* "*0pun#e"e 0p"e e9e)plu #ena.ionali(a"ea o,iectului -a=at etc+!+ Articolul 27). 5spunderea "mprumuttorului pentru viciile unului "n con'ormitate cu re!ulile de rspundere a comodantului.

C*eltuielile de conservare a unului sunt "n seama "mprumutatului ca proprietar. 8)p"u)ut*to"ul e0te "*0pun(*to" #e #aunele cau(ate p"in &iciile a0cun0e ale ,unului F cuno0cute #e el %i neco)unicate 6)p"u)utatuluiB la $el ca %i co)o#atul e0te lip0it #e i)po"tan.* p"actic*/ c*ci ,unu"ile $un-i,ile %i con0u)ti,ile nu)ai 6n )o# e9cep.ional pot p"o&oca #aune+

Capitolul VIII LOCAHIUNEA Articolul 275. Contractul de loca#iune Prin contractul de loca#iune, o parte (locator) se o li! s dea celeilalte pr#i (locatar) un un determinat individual "n 'olosin# temporar sau "n 'olosin# $i poseisune temporar, iar aceasa se o li! s plteasc c*ierie. 1+ De$ini.ia loca.iunii con.ine ele)entele p"incipale ale ace0tui cont"act/ %i anu)eC 0copul/ 0u,iec.ii/ o,iectul/ te")enul %i c:i"ia+ 7+ Scopul loca.iunii e0te $olo0in.a/ 0au $olo0in.a %i po0e0iunea unui ,un/ ca"e apa".ine unei alte pe"0oane+ Golo0in.a ,unului con0t* 6n aplica"ea calit*.ilo" utile ale ,unului+ Po0e0ia ,unului con0t* 6n 0t*p6ni"ea e$ecti&* a ,unului+ Mai #etaliat #e0p"e po0e0iune &e(i Titlul II/ Ca"tea II a p"e(entului co#+ 1+ Su,iec.ii loca.iunii 0unt locato"ul %i locata"ul+ 8n calitate #e locato" poate acti&a o"ice pe"0oan* $i(ic* 0au =u"i#ic* F 0u,iec.i #e #"ept/ ca"e #i0pun #e un ,un cu titlu #e p"op"ietate 0au 6n ,a(a altui titlu le-al+ Locata"ul poate $i o"ice 0u,iect #e #"ept/ ca"e #i0pune #e capacitatea #e e9e"ci.iu+ Mai #etaliat &e(i Co)enta"iul la a"t+1< %i ;1 al p"e(entului co#+ 5+ O,iectul loca.iunii poate $i #oa" un ,un #ete")inat in#i&i#ual/ ca"e nu e0te e9clu0 #in ci"cuitul ci&il+ Se con0i#e"* #ete")inat in#i&i#ual ,unul ca"e/ pot"i&it natu"ii 0ale/ 0e in#i&i#uali(ea(* p"in 0e)ne/ 6n0u%i"i ca"acte"i0tice #oa" lui+ Mai #etaliat &e(i co)enta"iul la a"t+7<5 al p"e(entului co#+ Nu pot 0e"&i ca o,iect al loca.iunii #oa" unele ,unu"i 6n p"i&in.a c*"o"a le-i0la.ia 0tipulea(* ca"e&a "e0t"ic.ii+ A0t$el #e "e0t"ic.ii 0unt 0tipulate 6n Dec"etul P"e%e#intelui Repu,licii Mol#o&a #in 4;+41+1<<5 KCu p"i&i"e la ap"o,a"ea Li0telo" 6nt"ep"in#e"ilo" %i o"-ani(a.iilo" #e 0tat/ p"ecu) %i a tipu"ilo" #e ,unu"i ale 0tatului/ a c*"o" a"en#* nu 0e a#)iteE+ Monito"ul Pa"la)entului Repu,licii Mol#o&a+ 1<<5/ n"+1!+ 2+ O pa"ticula"itate a ace0tui cont"act o con0tituie $olo0in.a 0au $olo0in.a %i po0e0iunea te)po"a"*+ Din ace0te con0i#e"ente p*".ile au o,li-a.ia #e a 0tipula 6n cont"act te")enul ace0tuia+ Dat $iin# $aptul/ c* Le-ea nu p"e&e#e altce&a/ 6n p"incipiu/ p"in aco"#ul p*".ilo" loca.iunea poate a&ea loc %i pe un te")en ne#ete")inat+ Un a0e)enea cont"act &a $i &ala,il/ #a" 6n ca( #e liti-iu/ 0e pot i0ca ca"e&a p"o,le)e+ ;+ Loca.iunea e0te un cont"act cu titlu one"o0+ Oo,li-a.ia #e ,a(* a locata"ului e0te ac:ita"ea c:i"iei/ ca"e 0e 0ta,ile%te p"in aco"#ul co)un ale p*".ilo"+ La 0ta,ili"ea cuantu)ului c:i"iei 0e iau 6n con0i#e"a.ie un %i" #e ci"cu)0tan.e/ cu) a" $iC te")enul/ o,iectul %i co)ponen.a lui/ u(u"a ace0tuia/ inten0i&itatea $olo0i"ii ,unului %i altele+ C:i"ia 0e 0ta,ile0c/ #e "e-ul*/ 6n ,ani/ #a" le-i0la.ia nu inte"(ice %i ac:ita"ea ei 6n natu"* 0au 6n alt )o#+ Dac* o,iectul loca.iunii e0te utili(at pent"u $a,"ica"ea unui ,un 0au p"e0ta"ea uno" 0e"&icii/ c:i"ia poate $i ac:itat* p"in t"an0)ite"ea unei p*".i a ,unului p"o#u0 0au p"in p"e0ta"ea uno" 0e"&icii+ Articolul 27,. \orma contractului de loca#iune. (1) Contractul de loca#iune a unui un imo il tre uie s 'ie "ntocmit "n scris. (%) Contractul de loca#iune a unui un imo il pe un termne ce dep$e$te 3 ani tre uie "nscis "n re!istrul unurilor imo ile. ;erespectarea acestei re!uli are ca e'ect inopoza ilitatea contractului 'a# de ter#. 1+ Ace0t a"ticol con.ine o no")* #e o"#in -ene"al cu p"i&i"e la $o")a cont"actului #e loca.iune c6n# o,iectul ace0tuia e0te un ,un i)o,il+ 8n ace0t ca( le-ea ce"e $o")a 0c"i0* a cont"actului+ Din ace0te con0i#e"ente 0e poate #e#uce/ c* pent"u ,unu"ile i)o,ile $o")a cont"actului poate $i %i &e",al*/ #a" p*".ile pot con&eni %i alt$el+ 7+ Alte c"ite"ii $a.* #e $o")a cont"actului #e loca.iune 0un 0tipulate 6n le-e pent"u ca(ul c6n# o,iectul cont"actului e0te un ,un i)o,il/ ca"e 0e #* 6n c:i"ie pe un te")en ce #ep*%e%te 1 ani/ 6n ace0t ca( 0e ce"e 6n0c"ie"ea cont"actului 6n Re-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile+ Mai #etaliat &e(i Co)enta"iul la a"t+a"t+5<;-211 al p"e(entului co#+ Ne"e0pecta"ea ace0tei "e-uli a"e ca e$ect inopo(a,ilitatea cont"actului $a.* #e te".+ P"in u")a"e/ ace0t cont"act a"e &aloa"e =u"i#ic* nu)ai pent"u p*".ile cont"actului %i nu poate $i in&ocat $a.* #e alte pe"0oane+ Articolul 277. /ermenul ma-im al contractului de loca#iune Contractul de loca#iune nupoate 'i "nc*eiat pe un termen mai mare de 44 nai.

1+ Le-ea 0tipulea(* #oa" o 0in-u"* "e0t"ic.ie cu p"i&i"e la te")enul loca.iunii/ ca"e nu poate #ep*%i te")enul #e << #e ani+ P"in u")a"e/ p*".ile pot con&eni %i 0tipula 6n cont"act o"ice te")en 6n ace%ti pa"a)et"i+ 7+ La #ete")ina"ea te")enului loca.iuinii 0e iau 6n con0i#e"a.ie unele c"ite"ii/ cu) a" $iC o,iectul cont"actului/ -"a#ul lui #e u(a"e %i 0ta"ea -ene"al* a ace0tuia/ p"ocentul #e a)o"ti(a"e %+a+ De a0e)enea 0e .ine cont #e inte"e0ele p*".ilo"/ pe"0pecti&ele )a=o"*"ii %i e9tin#e"ii $olo0i"ii %i e9ploat*"ii ,unului/ po0i,ilit*.ile )a=o"*"ii p"o#ucti&it*.ii/ &olu)ul %i te")enele #e in&e0ti.ii/ alte )o)ente+ Articolul 272. Caracterisitcele unului "nc*iriat (1) (%) (3) ]ocatorul este o li!at s predea locatarului unul "n starea corespunztoare, con'orm destina#iei prin contract, $i s men#in unul "n aceast stare pe durata loca#iunii. 8unul dat de locator tre uie s 'ie li er de orice viciu material sau .uridic. 8unul este considerat li er de orice viciu material c"nd are caracteristicele convenite. 8unul este li er de vicii materiale "n cazul "n care poate 'i 'olosit con'orm destina#iei sta ilite "n contract, dac nu s-a convenit asupra unor anumite caracterisitce, sau con'orm destina#iei o i$nuite a unor asemenea unuri nu s-a convenit asupra 'olosin#ei. 8unul este considerat li er de orice viciu .uridic sac nici un ter# nu poate valori'ica drepturi asupra acestui un "n perioada pentru care a 'ost "nc*eita contractul. +nainte de a-$i valori'ica drepturile, locatarul tre uie s-l in'ormeze pe locator drept viciile unului depistat.

()) (5)

1+ O o,li-a.ie #e ,a(* a locato"ului e0te t"an0)ite"ea ,unului 6n 0ta"e/ ca"e pe")ite $olo0i"ea lui con$o") #e0tina.iei %i )en.ine"ea ,unului 6n acea0t* 0ta"e pe toat* #u"ata loca.iunii+ Acea0t* o,li-a.iune "e(ult* #in $aptul/ c* locato"ul e0te/ #e "e-ul*/ p"op"ieta"ul ,unului 6nc:i"iat %i el t"e,uie 0* 0upo"te toate c:eltuielile nece0a"e pent"u )en.ine"ea ace0tui ,un 6n 0ta"e cu&enit*+ Acea0t* "e-ul* e0te i)pe"ati&* %i p*".ile nu pot con&eni alt$el+ 7+ Scopul ace0tei no")e e0te a0i-u"a"ea t"an0)ite"ii 6n loca.iune a unui ,un ca"e e0te li,e" #e o"ice &icii+ 8n le-e 0unt 0tipulate ca"acte"i0ticile #e o"#in )ate"ial %i =u"i#ic/ p"e(entate $a.* #e o,iectul loca.iunii+ 1+ Bunul e0te con0i#e"at li,e" #e o"ice &iciu )ate"ial c6n# a"e ca"acte"i0ticile con&enite+ Ace0te ca"acte"i0tici 0e "e$e"* la c"ite"iile %i ce"in.ele #e o"#in calitati&/ ca"e 0e "e$e"* la capacit*.ile l*unt"ice ale ,unului %i ca"e t"e,uie 0* a0i-u"e $olo0i"ea ,unului #up* #e0tina.ie+ 5+ Bunul e0te con0i#e"at li,e" #e o"ice &iciu )ate"ial #ac* p*".ile au "e0pectat )ini)u) o con#i.ie #in cele #ou* le-aleC a! 8n cont"act e0te 0tipulat* #e0tina.ia o,iectului %i 0ta"ea ace0tuia pe")ite $olo0i"ea ace0tui ,un #up* acea0t* #e0tina.ie+ ,! P*".ile nu au con&enit a0up"a uno" anu)ite ca"acte"i0tici #e $olo0in.*/ #a" ,unul poate $i $olo0it con$o") #e0tina.iei o,i%nuite a uno" a0e)enea ,unu"i+ 2+ Bunul #at e0te con0i#e"at li,e" #e o"ice &iciu =u"i#ic #ac* nici un te". nu poate &alo"i$ica #"eptul a0up"a ace0tui ,un 6n pe"ioa#a pent"u ca"e a $o0t 6nc:eiat cont"actul+ P"in u")a"e/ o,iectul cont"actului pot $i %i ,unu"ile a0up"a c*"o"a te".ele pe"0oane pot a&ea ca"e&a #"eptu"i+ P"incipalul )o)ent 6n ace0t 0en0 6l con0tituie $aptul/ c* ,unul e0te con0i#e"at li,e" #e o"ice &iciu =u"i#ic cu con#i.ia c* nici un te". nu poate &alo"i$ica #"eptul 0*u a0up"a ace0tui ,un pe toat* #u"ata loca.iunii+ ;+ Cont"actul #e loca.iune e0te un cont"act 0inala-)atic+ P"in u")a"e/ toate p"e&e#e"ile 0tipulate 6n a"t+a"t+345-311 ale p"e(entului co# 0e aplic* "e0pecti& %i la loca.iune+ D"eptu"ile locata"ului 6n loca.iune pot $i "eali(ate #oa" cu "e0pecta"ea p"e&e#e"ilo" le-ale/ ca"e 0ta,ile0c o,li-a.ia locata"ului #e a-l in$o")a pe locato" #e0p"e &iciile #epi0tate+ P"in u")a"e/ 6n#at* #up* #epi0ta"ea &iciilo" ,unului 6nc:i"iat locata"ul e0te o,li-at 0*-%i ono"e(e o,li-a.ia in$o")a.ional* #e0p"e ace0t $apt $a.* #e locato"+ 3+ Solu.iona"ea #i&e"-en.elo" le-ate #e &iciile #epi0tate poate a&ea loc/ #up* 0itua.ie p"in aco"#ul p*".ilo" 0au pe cale =u#icia"*+ Articolul 274. 5educerea c*iriei din cauza viciului unului "nc*iriat (1) (ac unul este a'ectat de un viciu, locatarul este eli erat de plata unei pr#i din c*irie propor#ional diminurii 'olosin#ei unului. (reputl de aplti o c*irie redus "nceteaz c"nd viciul este remediat. &iciul nesemni'icativ nu este luat "n considera#ie (%) +n cazul "nc*irierii unei locuin#e, conven#iile prin care se dero! de la alin. (1) "n de'avoarea locatarului nu produc e'ecte 1+ A$ecta"ea ,unului 6nc:i"iat #e un &iciu e0te un te)ei le-al pent"u "e#uce"ea c:i"iei+ Pent"u eli,e"a"ea pa".ial* #e plata c:i"iei e0te nece0a" ca &iciul 0* $ie a0cun0 6n &i"tutea natu"ii 0ale/ ca el 0* nu $ie e&i#ent %i 0* poat* $i #epi0tat la p"i)a ap"ecie"e #e o"icine+ E0te/ #e a0e)enea/ nece0a" ca a0up"a 0u"&eni"ii &iciului 0* nu ai,* ca"e&a in$luen.* locata"ul+ 7+ Cuantu)ul "e#uce"ii c:i"iei e0te p"opo".ional #i)inu*"ii $olo0i"ii+ P"in u")a"e/ c"ite"iul #e ,a(* pent"u "e#uce"ea c:i"iei e0te &olu)ul $olo0i"ii o,iectului/ ca"e e0te 0ta,ilit 6n cont"act 6n #epen#en.* #e 0itua.ii "eale %i la ca"e con&in p*".ile+ 1+ D"eptul locata"ului #e a pl*ti c:i"ia "e#u0* 6ncetea(* o#at* cu "epa"a.ia 0au 6nl*tu"a"ea 6n alt )o# a &iciului #epi0tat+ 5+ Nu poate 0e"&i ca te)ei pent"u "e#uce"ea c:i"iei &iciul ne0e)ni$icati&+ E0te con0i#e"at ne0e)ni$icati& acel &iciu ca"e nu in$luen.ea(* e0en.ial la $olo0in.a ,unului %i pent"u 6nl*tu"a"ea c*"uia nu 0e ce" c:eltuieli 6n0e)nate+

2+ Inte"e0ele locata"ului 6n "e#uce"ea c:i"iei #in )oti&ul &iciilo" 6nt"-un cont"act #e loca.iune a unei locuin.e 0unt p"ote=ate #e le-e p"in no")a ca"e 0tipulea(* c* 6n ca(ul 0ta,ili"ii 6n cont"act a unei clau(e 6n #e$a&oa"ea locata"ului nu p"o#uce e$ecte+ P"in u")a"e/ "e#uce"ea c:i"iei 6n cont"actul #e 6nc:i"ie"e a locuin.ei nu a"e e$ect c:ia" %i 6n ca(ul #ac* a0t$el au con&enit p*".ile/ #eoa"ece acea0t* clau(* e0te nul* 6n &i"tutea le-ii+ Articolul 226. 5epararea pre.udiciului cauzat de viciile unului "nc*iriat (1) (ac un viciu care diminueaz 'olosin#a unului e-ist "n momentul "nc*eierii contractului sau apare ulterior dintr-o cauz pentru care este rspunztor locatorul sau dac acesta este "n "nt"rziere "n privin#a o li!a#iei sale de a remedia unul, locatarul poate cere, pe l"n! preten#iile sale la o c*irie redus, desp!u iri pentru pre.udiciul cauzat. (%) +n cazul "nt"rzierii locatorului, locatarul poate remedia el "nsu$i viciul, cer"nd restituirea c*eltuielilor utile. 1+ Viciul ,unului 6nc:i"iat a"e ca e$ect #ou* a0pecte ne-ati&eC a! "e#uce"ea c:i"ieiB ,! "epa"a.ia p"e=u#iciului cau(at #e ace0t &iciu+ Le-ea 0tipulea(* #"eptul locata"ului #e a ce"e "epa"a.ia p"e=u#iciului cau(at pe l6n-* p"eten.iile 0ale cu p"i&i"e la "e#uce"ea c:i"iei+ 7+ Reali(a"ea #"eptului la #e0p*-u,i"e pent"u p"e=u#iciul cau(at #e &iciul ,unului 6nc:i"iat poate a&ea loc #oa" 6n ca(ul 6n ca"e a"e loc unul #in cele t"ei $apte 0tipulate 6n le-eC a! &iciul e9i0t* 6n )o)entul 6nc:eie"ii cont"actuluiB ,! 0au apa"e ulte"io" #int"-o cau(* pent"u ca"e e0te "*0pun(*to" locato"ulB c! 0au #ac* locato"ul e0te 6n 6nt6"(ie"ea 6n p"i&in.a o,li-a.iei 0ale #e a "e)e#ia ,unul+ 1+ Locata"ul #i0pune 0upli)enta" 6nc* #e un #"ept 6n ca(ul e9i0t*"ii unui &iciu F #"ept ca"e poate $i aplicat #oa" 6nt"un 0in-u" ca(- c6n# a"e loc 6nt6"(ie"ea locato"ului+ 8n acea0t* 0itua.ia locata"ul pe"0onal poate "e)e#ia &iciu/ ce"6n# "e0titui"ea c:eltuielilo" utile 0upo"tate+ Articolul 221. 9'ectele cunoa$terii viciului de ctre locatar (ac, la momentul"nc*eierii contractului de loca#iune, $tia despre viciul unului $i nu a 'ormulat preten#iile "n le!tur cu acest 'apt, locatarul nu va ene'icia de drepturile prevzute de art. 274. 1+ Acea0t* no")* a#)ite 6n p"inciu po0i,ilitatea #*"ii 6n loca.iune a unui ,un cu &icii $*"* ca"e&a e$ecte ne-ato&e pent"u locato"+ Acea0t* 0itua.ie poate a&ea loc #ac* 0unt "e0pecta"e t"ei con#i.iiC a! &iciul e9i0ta la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actuluiB ,! locata"ul e"a la cu"ent cu ace0t &iciuB c! locata"ul nu a $o0")ulat $a.* #e locato" ca"e&a p"eten.ii &i(a-&i #e ace0t &iciu+ 7+ E9i0ten.a ace0to" p"e&e#e"i le-ale a"e ca e$ect lip0i"ea locata"ului #e #"eptul #e a ce"e "e#uce"ea c:i"iei #in )oti&ul &iciul ,unului 6nc:i"iat+ Articolul 22%. ;ulitarea acordului privind e-onerarea de rspundere sau diminuarea ei Acordul "n al crui temei locatorul este e-onerat de rspundere pentru vicii sau rspunderea lui este diminuat nu produce e'ecte dac locatorul trece cu viclenie viciul su tcere. 1+ Locato"ul poate $i e9one"at #e "*0pun#e"e pent"u &iciu 0au "*0pun#e"ea lui e0te #i)inuat* cu con#i.ia c* ace0te clau(e au $o0t 0tipulate 6n cont"act p"in aco"#ul co)un ale p*".ilo"/ %i #ac* locato"ul e #e ,un* c"e#in.*+ 7+ Aco"#ul/ 6n ca"e c*"ui te)ei e0te e9oneta" #e "*0pun#e"e 0au "*0pun#e"ea lui e0te #i)inuat*/ nu a"e e$ecte =u"i#ice #ac* locato"ul e #e "ea c"e#in.* %i t"ece cu &iclenie &iciul 0u, t*ce"e+ 8n ace0t ca( locata"ul poate "eali(a #"eptu"ile 0ale 0tipulate 6n a"t+ ?3< F ??4 CC RM+ Articolul 223. 5spunderea locatorului pentru 'apta ter#ului (1) ]ocatorul este o li!at s repare pre.udiciul care rezult din pertur area de ctre un ter# a 'olosirii unului numai "n cazul "n care ter#ul este un locator sau dac locatorul i-a permis 'olosin#a unului sau accesul la el. (%) (ac 'olosin#a unului este diminuat, locatarul conserv dreptul la alte mi.loace pe care le are contra locatorului. (3) 1+ No")a 0ta,ilit* 6n ace0t a"ticol a#)ite po0i,ilitatea $olo0i"ii unui ,un #e )ai )ulte pe"0oane a&6n# ca ,a(* "apo"tu"i cont"actuale 0au alte te)eiu"i le-ale+ Golo"ea ,unului 6nc:i"iat #e c6t"e una #in ace0te pe"oane poate p"e=u#icia ca"e&a pa-u,e celo"lalte pe"0oane ca"e au acce0 la ace0t ,un+

7+R*0pun#e"ea pent"u p"e=u#iciul ca"e "e(ult* #in pe"tu",a"ea #e c*t"e un te". a $olo0i"ii ,unului $a.* #e ceical.i o poa"t* locato"ul/ #a" nu)ai cu con#i.ia c* te".ul e0te un locata" 0au #ac* locato"ul i-a pe")i0 te".elui $olo0i"ea ,unului 0au acce0ul la el+ 1+ Dac* 6n "e(ultatul inte"&en.iei te".ului $olo0in.a ,unului e0te #i)inuat*/ locata"ul con0e"&* #"eptul la alte )i=loace le-ale pe ca"e le a"e cont"ac locato"ului+ 8n ace0t ca( locata"ul poate "eali(a #"eptu"ile 0tipulate 6n a"t+ a"t+ ?3<-??4+

Articolul 22). 9'ectele "nt"rzierii sau ale re'uzului predrii unului "nc*iriat (ac locatorul nu pred la timp unul "nc*iriat sau re'uz s-l predea, locatarul este "n drept s cear e-ecutarea acestei o li!a#ii $i repararea pre.udiciului sau rezilierea contractului $i repararea pre.udiciului cauzat ast'el. 1+ Giin# un cont"act con0en0ual loca.iunea i-a na%te"e #in )o)en"tul c6n# p*".ile %i-au )ani$e0tat aco"#ul #e &oin.* a0up"a clau(elo" cont"actuale/ iclu0i&, %i la ti)pul p"e#*"ii ,unului 6nc:i"iat+ P"incipala o,li-a.ie a locata"ului e0te #e ap"e#a locata"ului ,unul 6nc:i"iat pent"u ca ace0ta 0*-%i po4at* e9e"cita #"eptul #e $olo0in.* #o,6n#it p"in loca.iune+ Mai #etaliat &e(i @a)an-iu C+ %i al.ii/ &ol+II/ T"atat #e #"etp ci&il "o)'n/ pa-+ 2<3 F 2??!+ 7+ Ne"e0pecta"ea o,li-a.iei p"incipale #e c*t"e locato" 0e poate )ani$e0ta p"in #ou* $apteC a! p"e#a"ea ,unului cu 6nt6"(ie"e 0au ,! "e$u(ul locato"ului #e a p"e#a o,iectul loca.iunii+ 1+Natu"a 0inala-)atic* a ace0tui cont"act 0e )ani$e0t* p"in $aptul c* ne"e0pecta"ea #e c*t"e locato" a o,li-a.iei 0ale p"incipale a"e ca e$ect na%te"ea #"eptului locata"ului #e a ce"e e9ecuta"ea ace0tei o,li-a.ii %i "epa"a"ea p"e=u#iciului 0au "e(ili"ea cont"actului %i "epa"a"ea p"e=u#iciului cau(at a0t$el+ 5+Dac* p*".ile nu au con&enit 6n )o# a)ia,il la 0olu.iona"ea liti-iului cu p"i&i"e la 6nt6"(ie"e 0au "e$u(ul p"e#*"ii ,unului 6nc:i"iat/ locata"ul poate ini.ia o ac.iune 6n in0tan.*+ 8n ,a(a #eci(iei in0tan.ei poate a&ea loc e9ecuta"ea 0ilit* a o,li-a.iei cont"actuale %i "epa"a"ea p"e=u#iciului cau(at+ E9ecuta"ea $o".at* a o,li-a.iei locato"ului 6n ,a(a #eci(iei in0tan.ei poate a&ea loc/ #e pil#*/ 6n ca(ul c6n# o,iectul loca.iunii e0te p"e#at unui te". 6n ,a(a unui alt cont"act #e loca.iune+ 8n ace0t ca( p"io"itatea o a"e locata"ul ca"e p"i)ul a 6nc:eiat cont"actul/ i-a" #ac* ace0t $apt nu e po0i,il #e 0ta,ilit F p"i)ul ca"e 0-a a#"e0at cu ac.iuen 6n in0tan.*+

Articolul 225. >nterdic#ia sc*im rii 'ormei sau destina#iei unului "nc*iriat ;ici locatorul, nici locatarul nu are dreptul s sc*im e 'orma sau destina#ia unului "n timpul loca#iunii. 1+ Le-ea 0tipulea(* o inte"#ic.ie ca"e 0e "*0$"6n-e 6n )o# e-al la a),ele p*".i ale loca.iunii+ Acea0t* inte"#ic.ie a"e #ou* a0pecte/ %i anu)e/ pe toat* #u"ata loca.iunii p*".ile 6n )o# unilate"al/ 0au p"in aco"#ul co)un nu pot 0c:i),aC a! $o")aB ,! #e0tina.ia o,iectului loca.iunii+ 7+ Acea0t* inte"#ic.ie "e(ult* #in natu"a =u#ici* ace0tui cont"ac %i e0te 6n #eplin* conco"#an.* cu o o,li-a.iune p"incipal* a locata"ului ca"e 0e )ani$e0t* p"in $aptul c* #up* 6nceta"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale/ locata"ul e0te o,li-at 0* "e0tituie ,unul 6nc:i"iat 6n 0ta"ea 6n ca"e i-a $o0t #at 0au 6n 0ta"ea p"e&*(ut* #e cont"act+ Mai #etaliat &e(i co)enta"iul la a"t+ <4? al p"e(entului co#+

Articolul 22,. 7odul de plat a c*iriei (1) (%) (3) Poate c*iriei poate 'i e'ectuat inte!ral la e-pirarea termenului sta ilit "n contractul de loca#iune. (ac plata c*irie este sta ilit pentru anumite perioade, ea tre uie e'ectuat la e-pirarea lor. Plata c*eltuielilor suplimentare este o li!atorie numai "n cazul "n care e-ist un acord "ntre pr#i. (ac "n 'olosirea unului "nc*iriat au aprut piedici din vina locatarului, aceasta nu va 'i e-onerat de plata c*iriei. + 1+ Re-ula -ene"al* cu p"i&i"e la plata c:i"iei 0pitulat* #e le-e e0te e$ectua"e pl*.ii inte-"ale la e9pi"a"ea te")enului cont"actului+ Acea0t* "e-ul* 0e aplic* nu)ai 6n ca(ul c6n# p*".ile nu al con&enit alt$el+ 7+P"in aco"#ul p*".ilo" plata c:ieiei poate $i 0ta,ilit* pent"u anu)ite pe"ioa#e #e ti)p+ Ii 6n ace0t ca( 0e aplic* "e-ula -ene"al* cu p"i&i"e la )o)entul e$ectu*"ii p*".ii F la e9pi"a"ea te")enului "e0pecti&+ 1+Deoa"ece le-ea nu 0tipulea(* ca"e&a "e0t"ic.ii/ p*".ile pot con&eni ca plata c:i"iei 0* $ie e$ectuat* anticipat/ la 6ntoc)i"ea cont"actului pent"u toat* #u"ata ace0tuia 0au pent"u anu)ite pe"ioa#e 0au 6n alt )o#+

5+O,li-a.ia locata"ului cu p"i&i"e la plata c:i"iei e0te lo)itat* nu)ai #e cuantu)ul ace0tei pl*.i+ C:eltuielile 0upli)enta"e ca"e pot a&ea loc pe pa"cu"0ul $olo0ieii ,unului/ #e pil#*/ pent"u ac:ita"ea i)po(itului %i altele/ le poa"t* locato"ul+ Ace0te c:eltuieli pot $i pu0e pe 0ea)a locata"ului nu)ai 6n ca(ul c6n# p*".ile au con&enit a0t$el+ Pent"u a e&ita ca"e&a #e&i"-en.e o a0t$el #e clau(* t"e,uie 0tipulat* #i"ect 6n cont"act+ 2+ Dac* $olo0in.a ,unului a $o0t li)itat* #in cau(a uno" ci"cu)0tan.e ca"e au 0u"&eni" #in &ina locata"ului/ ace0ta nu e0te e9one"at #e plata c:i"iei+ P"in u")a"e/ acea0t* plat* t"e,uie 0* $ie ac:itat* pent"u toat* #u"ata cont"actului in#i$e"ent #e $aptul c6t au e9i0tat pie#icile 0u"&enite #in &ina locata"ului+ Articolul 227. /emeiurile $i condi#iile de modi'icare a c*iriei (1) Cuantumul c*iriei poate 'i modi'icat prin acordul pr#ilor. ]ocatorul poate cere modi'icarea c*iriei numai o dat "n an $i numai "n cazul "n care condi#iile economice 'ac ca nea.ustarea s 'ie inec*ita il. (%) ]ocatarul are dreptul s cear reducerea c*iriei "n cazul "n care condi#iile, stipulate "n contract, de 'olosire a unului sau starea lui s-au "nrut#it considera il "n virtutea unor circumstan#e independente de voin#a locatarului. + 1+ Mo#i$ica"ea cuantului c:i"iei poate a&ea loc nu)ai cu "e0pecta"ea "e-ulii -ene"ale F p"in aco"#ul p".ilo"+ 7+Din ini.iati&a locato"ului )o#i$ica"ea c:i"eiei poate a&ea loc nu)ai #ac* e9i0t* con#i.ii le-ale/ %i anu)e/ nu)ai #e0 #ec6t o #at* pe an %i nu)ai 6n ca(ul 6n ca"e con#i.iile econo)ice $ac ca nea=u0ta"ea 0* $ie inec:ita,il*+ Din con#i.iile le-ii "e(ult*/ c* #in ini.iati&a locata"ului poate a&ea loc #oa" )a=o"a"ea cuantului c:i"iei/ #eao"ece locato"ul nu poate ac.iona 6n #e$a&oa"ea 0a+ 1+Re#uce"ea c:i"iei popate a&ea loc #in ini.iati&a locata"ului/ #a" pent"u a "eali(a ace0t #"ept 0unt nece0a"e e9i0ten.a p"e&e#e"ilo" le-aleC a! con#i.iile/ 0tipula"e 6n cont"act/ #e $olo0i"e a ,unului 0au 0ta"ea o,iectului loca.iunii 0-au 6n"*ut*.it con0i#e"alB ,! acea0t* 6n"*ut*.i"ea con0i#e"a,il* a 0u"&enit 6n &i"tutea uno" ci"cu)0tan.%e in#epen#ente #e &oin.a locata"ului+ P"in u")a"e/ #ac* o a0e)enea 6n"*ut*.i"e a 0u"&enit #in &ina ace0tuia el nu e0te 6n #"ept 0* cea"* "e#uce"ea cuantu)ului c:i"iei+ 8n"*ut*.i"ea e0en.ial* poate a&ea loc/ #e pil#*/ #in cau(a u(u"ii 0au a)o"ti(a.iei #epline a ,unului 6nc:i"iat/#in cau(a unui acci#ent 0au 6n u")a alto" ci"cu)0tan.e ca"e nu #epin# #e locata"+ 5+ 8n"*ut*.i"ile 0unt co0i#e"a,ile #ac* 6npie#ic* $olo0i"ea ,unului #up* #e0tina.ie/ #ac* e$icien.a/ &olu)ul $olo0i"ii ,unului 0-au "e#u0 e0en.ial+ 8n"*ut*.i"ea ne0e)ni$icati&* nu poate in$luien.a a0up"a cuantu)ului c:i"iei+

Articolul 222. 3 li!a#iile locatarului a) ) c) d) ]ocatarul este o li!at0 s 'oloseasc unul la destina#ie $i "n con'romitate cu prevederile contractului1 s pstreze $i s asi!ure inte!ritatea unului1 s acopere c*eltuielile curente de 'olosite $i "ntre#inere "n stare normal a unului1 s e'ectueze repara#ia curent a unului.

1+ Ace0t a"ticol con.ine cele )ai i)po"tante o,li-a.ii ale locata"ului/ ca"e 0unt "e0pecti& -"upate %i ca"e 6n )a"e )*0u"* #epin# #e o,iectul loca.iunii+ 7+ Gieca"e ,un a"e o #e0tina.ie in#i&i#ual* 0pecial*! ca"e co"e0pun#e 6n0u%i natu"ii ace0tui ,un+ Scopul 0up"e) al loca.iunii e0te $olo0i"ea ,unului #up* acea0t* #e0tina.ie %i 0ati0$ace"ea inte"e0elo" pe"0onale ale locata"ului+ 1+ Locata"ul e0te o,li-at 0* utili(e(e o,iectul loca.iunii 6n 0t"ict* con$o")itate cu #e0tina.ia ace0tuia+ Un ca)ion nu poate $i utili(at pent"u t"an0po"ta"ea c*l*to"ilo"/ ia" o 6nc*pe"e nelocuit* F pent"u locuin.*+ Dac* li)itele/ pa"a)et"ele/ &olu)ul $olo0i"ii ,unului 6nc:i"iat 0unt 0tipulate 6n cont"act locata"ul e0te o,li-at 0* "e0pecte %i ace0te p"e&e#e"i+ 5+ Deoa"ece ,unul 6nc:i"iat 0e a$l* 6n $olo0in.a 0au $olo0in.a %i po0e0iunea locata"ului/ ace0ta e0te o,li-at 0* 0e co)po"te cu ace0t ,un ca %i cu) ace0ta ia" apa".inea lui pe"0onal+ A#ic* co)po"ta"ea locata"ului t"e,uie 0* $ie/ 6n p"incipiu/ analo-ic* co)po"t*"ii p"op"ieta"ului+ Bai )ai )ult ca at6t/ $olo0in.a %i po0e0iunea ,unului nu t"e,uie 0* &iole(e 0au 0* in$luen.e(e ne-ati& 6n alt )o# a0up"a inte-"it*.ii co"po"ale a ,unului 6nc:i"iat+ Din ace0te con0i#e"ente locata"ul 6n &i"tutea le-ii e0te o,li-at 0* p*0t"e(e %i 0* a0i-u"e inte-"itatea ,unului+ Dac* 6n c:i"ie/ 0* a#)ite)/ e0te t"an0)i0 un in0t"u)ent )u(ical/ apoi ace0ta u")ea(* 0* $ie p*0t"at 6nt"-o 6nc*pe"e cu te)pe"atu"* %i u)i#itate "e0pecti&*/ ia" #ac* o,iectul cont"actului e0te un autotu"i0)/ apoi t"e,uie 0* $ie p*0t"at 6nt"-un -a"a=/ 0au 6n alt* 6nc*pe"e "e0pecti&*/ 0au la o pa"ca"e auto"i(at*+ O,li-a.iile #e p*0t"a"e 0e )ani$e0t* %i p"in $aptul c* ni)eni/ 6n a$a"* #e locata"/ nu t"e,uie 0* ai,* acce0 li,e" la ,unul 6nc:i"iat+ 2+ Locata"ul e0te o,li-at 0* acope"e c:eltuielile cu"ente #e $olo0i"e %i 6nt"e.ine"e 6n 0ta"e no")al* a ,unului+ Ono"a"ea ace0tei o,li-a.ii a"e o i)po"tan.* 0e)ni$icati&* 6n p"i)ul "6n# pent"u 6n0u%i locata"/ #eoa"ece o,iectul c:i"iei &a putea $i $olo0it #up* #e0tina.ie #oa" #ac* el pe")anent &a $i 6n 0ta"e cu&enit*+ Dac* 6n c:i"ie 0e a$l*/ ,un*oa"*/ un auto)o,il apoi c:eltuielile cu"ente 0e "e$e"* la ali)enta"ea lui cu co),u0ti,il/ ulei/ e$ectua"ea "e&i(iei te:nice %+a+ 8n altele ca(u"i c:eltuielile cu"ente #e $olo0i"e %i 6nt"e.ine"e 6n 0ta"e no")al* p"e0upun e$ectua"ea cu"*.eniei ,unului 6nc:i"iat/ ac:ita"ea 0e"&iciilo" co)unale %+a+

;+ Ca %i le-i0la.ia &ec:e/ noul Co# ci&il 0tipulea(* o,li-a.ia locata"ului #e a e$ectua "epa"a.ia cu"ent* a ,unului 6nc:i"iat+ Scopul ace0tei "epa"a.ii e0te )en.ine"ea o,iectului 6n 0ta"e cu&enit*+ Repa"a.ia cu"ent* p"e0upune c:eltuieli #e o"#in ope"ati& %i 0unt ne0e)ni$icati&e+ Dac* o,iectul loca.iunii e0te o 6nc*pe"e nelocui,il*/ apoi "epa"a.ia cu"ent* inclu#e luc"*"i #e &op0i"e/ #e 0c:i),a"e a 0ticlelo" 6n $e"e0t"e/ a 6nt"e"up*toa"elo" #e lu)in* %+a+ Articolul 224. 3 li!a#ia locatarului "n raport cu al#i locatari (1) ]ocatarul are o li!a#ia de a ac#iona "ntr-o manier care s nu "mpiedice 'olosirea normal a unului de ctre al#i locatari. ]ocatarul etae #inut 'a# de locator $i de ceilal#i locatari s repare pre.udiciul care poate rezulta din nee-ecutarea acestei o li!a#ii 'ia c a 'ost produs de el, 'ie de persoane crora le-a permis 'olosirea unului sau accesul la el. ]ocatorul poate rezilia contractul de loca#iune "n cazul nee-ecutrii o li!a#iei prevzute la alin (1). 1+ Dac* la ,unului 6nc:i"iat au acce0 le-al )ai )ul.i locata"i/ apoi $ieca"e 6n pa"te e0te o,li-at #e a ac.iona 6n a%a )o#/ 6nc6t 0* nu 6)pie#ice $olo0i"ea no")al* a ,unului #e c*t"e al.i locata"i+ Din acea0t* "e-ul* "e(ult*/ c* to.i locata"ii au acelea%i #"eptu"i %i o,li-a.ii unul $a.* #e altul+ 7+ Cau(a"ea #e c*t"e un locata" a unui p"e=u#iciu ca"e "e(ult* #in nee9ecuta"ea ace0tei o,li-a.ii $a.* #e 6n0u%i locato" 0au #e un alt locata" a"e ca e$ect o,li-a.ia #e a acope"i p"e=u#iciul cau(at+ 1+ Locato"ul/ ca"e a 6)pie#icat $olo0i"ea no")al* a ,unului #e c*t"e al.i locata"i %i le-a cau(at un p"e=u#iciu poa"t* "*0pun#e"e nu nu)ai 6n ca(ul c6n# acea0t* 6)pie#ica"e a"e loc #in &ina locata"ului/ #a" %i 6n ca(u"ile c6n# ace0t luc"u a"e loc #in culpa alto" pe"0oane c*"o"a ace0t locata" le-a pe")i0 $olo0i"ea ,unului 0au acce0ul la el+ P"in u")a"e/ locata"ul poa"t* "*0pun#e"e pent"u p"e=u#iciul cau(at at6t pent"u ac.iunile 0ale/ c6t %i a te".elo" pe"0oane+ 5+ Ne"e0pecta"ea #e c*t"e un locata" a o,li-a.iei #e a nu 6)pie#ica $olo0i"ea no")al* a ,unului #e c*t"e al.i locata"i a"e %i un alt e$ect ne-ati& F #"eptul locato"ului #e a ce"e "e(ilie"ea cont"actului #e loca.iune+ Articolul 246. (reptul locatarului "n cazul deran.rii 'olosin#ei sale de ctre alt locatar (1) ]ocatarul a crui 'olosin# este deran.at de ctre un alt locatar sau de persoanele crora acesta le-a permis 'olosin#a unului sau accesul la el poate o #ine, "n dependen# de circumstan#e, o reducere a c*iriei sau rezilierea contractului dac in$tiin#eaz locatorul comun despre "nc"lcarile ce "i a'ecteaz 'olosin#a $i dac acestea persist. Pe l"n! cele prevzute de alin. (1), locatarul poate cere locatorului comun repararea pre.udiciului, cu e-cep#ia cazului c"nd ultimul demonstreaz c a ac#ionat cu pruden# $i dili!en#. ]ocatorul se poate "ntoarce "mpotriva locatarului vinovat de pre.udiciu. 1+ De"an=a"ea $olo0i"ii ,unului #e c*t"e unul #in locata"i 0au #e un te". a"e ca"e&a con0ecin.e at6t pent"u locata"ul a c*"ui $olo0in.* a $o0t #e"an=at*/ c6t %i pent"u locato"+ 7+ 8n &i"tutea le-ii locata"ul a c*"ui $olo0in.* e0te #e"an=at* #e un alt locata" 0au #e pe"0oanele c*"o"a ace0ta le-a pe")i0 $olo0in.a ,unului 0au acce0ul la el e0te 6n #"ept/ 6n #epen#en.* #e ci"cu)0tan.eC a! 0* cea"* "e#uce"ea c:i"iei 0auB ,! "e(ilie"ea cont"actului+ 1+ Ace0t #"ept poate $i "eali(at #oa" #ac* e9i0t* toate p"e&e#e"ile le-ale/ %i anu)eC a! $olo0in.a e0te #e"an=at* #e un alt locata" 0au #e pe"0oanele c*"o"a ace0ta le-a pe")i0 $olo0in.a ,unului 0au acce0ul la elB ,! locato"ul co)un e0te 6n%tiin.at #e0p"e acea0t* #e"an=a"eB c! a$ecta"ea $olo0in.ei pe"0i0t*+ 5+ Pe l6n-* ace0t #"ept locata"ul a c*"ui $olo0in.* e0te #e"an=at* )ai poate ce"e locato"ului co)un "epa"a"ea p"e=u#iciului cau(at #e #e"an=a"e+ D"eptul #e "epa"a.ie a p"e=u#iciului cau(at nu poate $i "eali(at 6n ca(ul c6n# locato"ul co)un &a #e)on0t"at c* a ac.ionat cu p"u#en.* %i #ili-en.*+ 2+ P"e(entul a"ticol con.ine %i o no")* ca"e p"ote=ea(* inte"e0ele pat"i)oniale ale locato"ului+ Deoa"ece 6n0u%i #e"an=a"ea $olo0in.ei ,unului 6nc:i"iat a"e loc #in culpa unuia #in locata"i 0au #in pe"0oanele c*"o"a ace0ta le-a pe")i0 $olo0in.a ,unului 0au acce0ul la el/ locato"ul #i0pune #e #"eptul #e "e-"e0 $a.* #e ace0t locata" &ino&at/ ca"e t"e,uie 0* acope"e p"e=u#iciul 0upo"tat #e locato"+ P"in u")a"e/ acea0t* "e-ul* 0e aplic* nu)ai 6n ca(ul c6n# locato"ul a 0upo"tat un p"e=u#iciul p"in 0ati0$ace"ea ce"in.ei locata"ului a c*"ui $olo0in.* a $o0t #e"an=at*+ ;+ Reali(a"ea ace0tui #"ept al locato"ului poate a&ea loc pe cale a)ia,il*/ ia" 6n ca( #e liti-iu F 6n ,a(a #eci(iei in0tan.ei+

(%)

(%) (3)

Articolul 241. (reptul locatarului de a veri'ica unul "nc*iriat $i de a

e'ectua lucrri asupra lui ]ocatorul are dreputl s veri'ice unul "nc*iriat, s e'ectueze lucrri asupra lui, "n cazul imo ilului, s-l prezinte eventualilor cumprtori sau locatari, 'iind o li!at s-$i e-ercite drepturi "n mod rezona il. 1+ Le-ea 0tipulea(* un %i" #e #"eptu"i ale locato"ului ca"e au &aloa"e =u"i#ic* pe toat* #u"ata loca.iunii+ Ace0te #"eptu"i "e(ult* #in $aptul c* locata"ul e0te p"op"ieta"ul ,unului 6nc:i"iat %i el poate 0* #i0pun* #e ace0t ,un #up* p"op"ia 0a &oin.*+ P"in u")a"e/ locato"ul poate 6n0t"*ina ace0t ,un 6n ,a(a unui cont"act #e &6n(a"e-cu)p*"a"e/ poate 6nc:eia un nou cont"act #e loca.iune cu o alt* pe"0oan*/ poate "epa"a ,unul 6nc:i"iat 0au e$ectua alte luc"*"i+ 7+ D"eptu"ile locata"ului 0tipulate 6n ace0t a"ticol po" $i -"upate 6n $elul u")*to"C a! #e a &e"i$ica ,unul 6nc:i"iat/ %i anu)eC #e a &e"i$ica 0ta"ea "eal* a ace0tui o,iectB ,! #e a e$ectua luc"*"i a0up"a ,unului 6nc:i"iat #e "eno&a"e/ #e "epa"a.ie/ #e p"o$ilactic* %+a+!B c! ia" #ac* o,iectul loca.iunii e0te un i)o,il locato"ul e0te #e a0e)enea 6n #"ept #e a p"e(enta o,iectul 6nc:i"iat e&entualelo" cu)p*"*to"i 0au locata"i+ 1+ Pent"u a e9e"cita ace0te #"eptu"i locato"ul e0te o,li-at 0* "e0pecte %i inte"e0ele locata"ului/ a#ic* 0*-%i "eali(e(e #"eptu"ile 0ale 6n )o# "e(ona,il+ Se p"e0upune c* locata"ul t"e,uie 0* $ie 6n p"eala,il 6n%tiin.at #e0p"e e&entualele &e"i$ic*"i/ &i(it*"i %i luc"*"i+ Ace0te ac.iuni t"e,uie 0* $ie e$ectuate 6n pe"ioa#ele #e ti)p %i 6n )o#ul con&ena,il pent"u locata" %i cu con#i.ia c* ele nu &o" c"ea ca"e&a inco)o#it*.i pent"u locata" 6n ce p"i&e%te $olo0in.a ,unului 6nc:i"iat+

Articolul 24%. 5epararea pre.udiciului su'erit de locator (1) (%) ]ocatarul este #inut s repare pre.udiciul su'erit de locator prin pierderile survenite la unul "nc*iriat dac nu va demonstra c pierderile nu se datoreaz vinov#iei sale sau a persoanelor crora le-a permis 'olosin#a unului sau accesul la el. +n cazul "n care unul "nc*iriat este un imo il, locatarul nu rspunde de pre.udiciul cauzat prin incendiu dac nu se va demonstra c el se datoreaz 'aptei locatarului sau a persoanelor crora acesta le-a permis 'olosin#a sau accesul la imo il. 1+ Acea0t* no")* 0tipulea(* o "e-ul* -ene"al* p"in ca"e locata"ul e0te .inut 0* "epa"e p"e=u#iciul 0u$e"it #e locato" p"in pie"#e"ile 0u"&enite la ,unul 6nc:i"iat+ Le-ea 0ta,ile%te p"e(u).ia &ino&*.iei locata"ului 6n cau(a"ea p"e=u#iciului+ P"in u")a"e/ #up* cu) e0te 0tipulat 6n le-e el &a &i o,li-at 0* acope"e p"e=u#iciul cau(at #ac* pe"0onal nu &a #e)on0t"a c* pie"#e"ile nu 0e #ato"ea(* &ino&*.iei 0ale 0au a pe"0oanelo" c*"o"a le-a pe")i0 $olo0in.a ,unului 0au acce0ul la el+ 7+ Pie"#e"ile ,unului 6nc:i"iat p"e0upun 0u"&eni"ea uno" con0ecin.e ne-ati&e #e o"#in )ate"ial/ ca"e 0e )ani$e0t* p"in &*t*)a"ea/ #ete"io"a"ea/ pie"#e"ea uno" p*".i co)ponente a ,unului 6nc:i"iat %+a+ 1+ Pent"u a-l o,li-a pe locata" 0* acope"e p"e=u#iciul cau(at e0te nece0a" ca cau(ele/ ca"e au a#u0 la un a%a e$ect ne-ati& 0* $ie #e o"#in 0u,iecti&/ a#ic*/ 0* #epin#* 6n oa"eca"e )*0u"* #e ac.iunile 0au inac.iunile locata"ului 0au a te".elo" pe"0oane c*"o"a el le-a pe")i0 $olo0in.a ,unului 0au acce0ul la el+ Pie"#e"ile #e o"#in o,iecti&/ ca"e nici 6nt"-un ca( nu #epin# #e &oin.a locata"ului/ nu pot a&ea ca e$ect "*0pun#e"ea ace0tuia+ 5+ Dac* o,iectul loca.iunii e0te un i)o,il locata"ul nu poa"t* "*0pun#e"e pent"u p"e=u#iciul cau(at p"in incen#iu/ #a" nu)ai cu con#i.ia c* pe"0oanele cointe"e0ate nu &o" #e)on0t"a c* inci#entul 0e #ato"ea(* $aptei locata"ului 0au a pe"0oanelo" c*"o"a ace0ta le-a pe")i0 $olo0in.a 0au acce0ul la i)o,il+ P"in u")a"e/ locata"ul e0te con0i#e"at ne&ino&at p6n* nu 0e &a #o&e#i cont"a"iul/ a#ic* 6n ace0t ca( 0e aplic* "e-ula p"e(u).iei ne&ino&*.iei locata"ului+

Articolul 243. 5spunderea pentru uzura unului "nc*iriat ]ocatarul nu poart rspundere pentru uzura o i$nuit a destina#ie "n con'ormitate cu prevederile contractului. 1+ 7+ unului "nc*iriat dac acesta a 'ost utilizat la

Locato"ul/ #up* cu) 0-a )en.ionat/ e0te p"op"ieta"ul ,unului 6nc:i"iat %i 6n &i"tutea ace0tui 0tatut el poa"t* "i0cul $olo0i"ii o,i%nuite ale ,unului 6nc:i"iat+ Din ace0te con0i#e"ente locata"ul 6n ,a(a le-ii e0te eli,e"at #e "*0pun#e"e pent"u u(u"a o,i%nuit* a ,unului 6nc:i"iat+ Pent"u ca locata"ul 0* $ie eli,e"at #e acea0t* "*0pun#e"e el t"e,uie 0* "e0pecte o o,li-a.ie p"incipal* pe toat* #u"ata loca.iunii %i anu)e/ ,unul 6nc:i"iat t"e,uie 0* $ie utili(at #e el 6n 0t"icta con$o")itate cu #e0tina.ia 0a %i 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile cont"actului+ Mai #etaliat &e(i co)enta"iu la a"t+ ??? al p"e(entului co#+ Articolul 24). :u loca#iunea sau cesiunea loca#iunii

(1) ]ocatarul este "n drept s dea unul "nc*iriat "n su loca#iune sau s cesioneze loca#iune numai cu consim#m"ntul locatorului. Pentru aceasta, el este o li!at s-l in'ormeze pe locator despre inten#ia sa $i s indice numele sau denumirea, adresa persoanei creia inten#ioneaz s-i su "nc*irieze sau s-i cedeze loca#iunea. (%) ]ocatorul nu poate s nu dea consim#m"ntul la su "nc*iriere sau la cesiunea loca#iunii dac, dup "nc*eierea contractului de loca#iune, se na$te interes le!itim pentru locatar de a da unul, inte!ral sau par#ial, unui ter#. Aceast prevedere nu se aplic dac persoana ter#ului constituie un impediment, spa#iul nc*iriat devenind ast'el supra"ncrcat sau dac, din alte motive temeinice, nu i se poate impune loctorului s permit su "nc*irierea sau cesiunea loca#iunii. (3) (ac nu consimte la su loca#iune sau la cesiunea loca#iunii, locatorul este o li!at s comunice, "n termne de 15 zile, locatarului motevele1 de ast'el, se consider c a consim#it. ()) ]ocatorul care consimte la su loca#iunea sau la cesiunea loca#iunii nu poate cere dec"t compensarea c*eltuielilor rezona ile care pot rezulta din su loca#iune sau cesiune. (5) +n cazul su loca#iunii, locatarul "$i pstreaz rspunderea 'a# de locator. (,) /ermenul contractului de su loca#iune nu poate dep$i termenul contractului de loca#iune. (7) Cesiunea loca#iunii eli ereaz locatarul anterior de o li!a#ii. +n cazul "nc*irierii unui alt un dec"t imo ilul de locuit, pr#ile pot sta ili alt'el. 1+ Un a&anta= e0en.ial al locata"ului e0te #"eptul lui le-al #e a t"an0)ite ,unul 6nc:i"iat 6n 0u,loca.iune 0au 0* ce0ione(e loca.iunea+ 7+ Pent"u "eali(a"ea ace0tul #"ept locata"ul e0te o,li-at 0* "e0pecte p"e&e#e"ile le-ale/ %i anu)e/ 0*-l in$o")e(e pe locato" #e0p"e inten.ia 0a %i 0* in#ice nu)ele 0au #enu)i"ea/ a#"e0a pe"0oanei c*"eia inten.ionea(* 0*-i 0u,6nc:i"ie(e ,unul 0au 0*-i #ece(e loca.iunea+ Din e0en.a le-ii "e(ult*/ c* &ala,ilitatea 0u,c:i"iei %i ce0iunii loca.iunii #epin# #e "e0pecta"ea ace0tei o,li-a.iuni+ 1+ P"ote=a"ea inte"e0elo" locata"ului 0e )ani$e0t* %i p"in $aptul c* p"e&e#e"ile le-ale 6l i)pun pe locato" #e a #a con0i).*)'ntul la 0u,loca.iune 0au la ce#a"ea loca.iunii #ac* e9i0t* ci"cu)0tan.e $a&o"a,ile pent"u locata" #e o"#in o,iecti&/ %i anu)e/ inte"e0ul le-iti) pent"u locata" #e a #a ,unul/ inte-"al 0au pa".ial unui te".+ Inte"e0ul le-iti) 0e )ani$e0t* p"in #o,6n#a/ p"o$itul/ po0i,ilit*.ile 0au i)po0i,ilit*".ile #e $olo0in.* al ,unului/ alt "e(ultat po(iti& pe ca"e 6l #o,6n#e%te locata"ul 6n cont"actul "e0pecti&+ 5+ Inte"e0ul le-iti) #e a a#a ,unul 6n 0u,c:"ie 0au ce0ienea loca.iunii nu poate $i "eali(at #ac* e9i0t* p"e&e#e"ile le-ale %i anu)e/ pe"0oana te".ului con0tituie un pie#i)ent/ 0pa.iul 6nc:i"iat #e&enin# a0t$el 0up"a6nc*"cat 0au #ac*/ #in alte )otine te)einice/ nu i 0e poate i)pune locato"ului 0* pe")it* 0u,6nc:i"ie"ea 0au ce0iunea loca.iunii+ 2+ Le-ea 0tipulea(* #e a0e)e)nea %i un #"ept al locato"ului - #"eptul #e nu a #a con0i).*)6ntul la 0u,loca.iune 0au ce0iunea loca.iunii/ #a" nu)ai cu con#i.ia c* locatul 6%i ono"ea(* o,li-a.iile 0ale le-ale #e al in$o")a pe locata" #e0p"e po(i.ia 0a ne-ati&*+ Ba )ai )ult ca at6t/ co)unica"ea #e "e$u( la 0u,loca.iune 0au ce0iunea loca.iunii t"e,uie 0* u")e(e 6n te")en #e 12 (ile #in )o)entul c6n# lui i 0-a ce"ut con0i).*)6ntul %i #ac* locato"ul in&oc* )oti&ele 0ale #e "e$u(/ ca"e t"e,uie 0* $ie 6nte)eiate+ ;+ Ne"e0pecta"ea ace0tei p"e&e#e"i le-ale #e )ani$e0ta"e a con0i).*)6ntului #in pa"te"a locato"ului la 0u,loca.iune 0au ce0iunea loca.iunii a"e un e$ect $a&o"a,il pent"u locata" - 0e con0i#e"* c* el a p"i)it con0i).*)6ntul locato"ului+ P"in u")a"e/ con0i).*)6ntul poate a&ea loc %i 6n $o")* t*cit*+ 3+ Con0i).i"ea 0u,loca.iounii 0au ce0iunii loca.iunii a"e ca"e&a a&anta=e %i pent"u locato"/ #a" ace0te a&anta=e 0unt li)itate p"in le-e #oa" #e po0i,ilitatea co)pen0*"ii c:eltuielilo" "e(ona,ile ca"e pot "e(ulta #in 0u,loca.iune 0au ce0iune+ P"in u")a"e/ #ac* locato"ul ce"e ace0te co)pen0*"i el t"e,uie 0* p"e(inte p"o,ele "e0pecti&e c* lea 0upo"tat+ ?+ No")ele cu p"i&i"e la 0u,loca.iune nu a#)it po0i,ilitatea 0c:i),*"ii 0u,iec.ilo" cont"actului #e loca.iune+ Locatatul 6n ca(ul 0u,loca.iunii "*)6ne "e0pon0a,il $a.* #e locato"+ P"in u")a"e/ locata"ul a"e "ela.ii cont"actuale cu #ou* pe"0oane F cu locato"ul 6n cont"actul #e loca.iue %i cu 0u,locato"ul 6n cont"actul #e 0u,loca.iune+ 8n ulti)ul ca( locata"ul acti&ea(* $a.* #e 0u,locata" ca 6n0u%i locato"ul+ Pent"u ne"e0pecta"ea o,li-a.iilo" cont"actuale 6n cont"act #e 0u,loca.iune $a.* #e locata" "*0pun#e 0u,locata"ul/ ia" locata"ul/ la "6n#ul 0*u/ "*0pun#e 6n $a.a locata"ului %i pent"u ac.iune 0ale %i pent"u ac.iunile 0u,locata"ului+ Da" locata"ul a"e #"eptul #e "e-"e0 $a.* #e 0u,locata" 6n )*"i)ea "*0pun#e"ii 0upo"tate #e el $a.* #e locato"+ <+ O no")* #e o"#in -ene"al 6n cont"actul #e 0u,loca.iune 6n con0tituie $aptul c* te")enul cont"actului #e 0u,loca.iune nu pate #ep*%i te")enul cont"actului #e loca.iune+ P"in u")a"e #"eptu"ile 0u,locata"ului a0up"a $olo0in.ei ,unului 6nc:i"iat 0unt li)itate #oa" #e #u"ata cont"actului #e loca.iune/ #eoa"ece acea0t* "e-ul* e0te 0ta,ilit* #e le-e+ 14+ 8n ca(ul ce0iunii loca.iunii a"e loc 0c:i),a"ea 0u,iec.ilo" loca.iunii/ #eoa"ece 6n acea0t* 0itua.ie #"eptui"le %i o,li-a.iile cont"actuale ale locata"ului pe #eplin t"ec la un alt locata"+ Din ace0te con0i#e"ente le-ea 0tipulea(* c*/ ce0iunea loca.iunii eli,e"ea(* locata"ul ante"io" #e o,li-a.ii $a.* #e locato"+ Acea0t* "e-ul* a"e un e$ect i)pe"ati& nu)ai pent"u cont"act #e lcoa.iune a unui i)o,il #e locuit+ 11+ Dac* o,iectul loca.iunii e0te un alt ,un #ec6t un i)o,il #e locuit p*".ile 0unt 6n #"ept #e a 0e a,ate #e la "e-ula -ene"al* 6n ce p"i&e%te eli,e"a"ea locata"ului ante"io" #e o,li-a.iile 0ale $a.* #e locato"+ P"in u")a"e/ 6n ca(ul ce0iunii loca.iunii/ locata"ul ante"io"/ 6n ,a(* aco"#ului cu locato"ul 6%i poate p*0t"a "*0pun#e"ea cont"actual* $a.* #e locato"+ Articolul 245. 5epararea pre.udiciului de ctre su locatar

(1) +n cazul "n care locatorul cere locatarului repara#ia pre.udiciului, su locatarul este #inut 'a# de locator numai p"n la concuren#a c*iriei pentru su loca#iune datorate locatarului. :u locatarul nu poate opune pl#ile 'cute cu anticipa#ie. (%) Plata 'cut de su locatar, 'ie "n temeiul unei prevederi a contractului de su loca#iune comunicate locatorului, 'ie "n con'ormitate cu uzan#ele locale, nu este considerat 'cut cu anticipa#ie. 1+ Dup* cu) 0-a )en.ionat 0u,locata"ul nu a"e "apo"tu"i cont"actuale cu locato"ul/ #eoa"ece ulti)ul 0e a$l* 6n "apo"tu"i cont"actuale cu locata"ul ca"e %i poa"t* "*0pun#e"e 6n cont"actul #e loca.iune+ Re-ula 0tipulat* 6n ace0t a"ticol p"e&e#e o e9cep.ie/ c6n# #e "6n# cu locata"ul "*0pun#e"ea o poa"t* %i 0u,locata"ul/ #a" "*0pun#e"ea ace0tuia e0te li)itat* #oa" p6n* la concu"en.a c:i"iei pent"u 0u,loca.iunei #ato"ate locata"ului %i nu)ai 6n ca(ul cau(*"ii unui p"e=u#iciu+ Dac* 0u,locata"ul a e$ectuat ca"e&a pl*.i anticipate/ apoi 6n "ela.iile #e "epa"a.ie a p"e=u#iciului $a.* #e locato" 0u,locata"ul nu poate opune pl*.ile $*cute cu anticipa.ie+ Le-ea/ #e a0e)enea 0ta,ile%te c* nu e0te con0i#e"at* e$ectuat* cu anticipa.ie plata $*cut* #e 0u,locata" $ie 6n te)eiul unei p"e&e#e"i a cont"actului #e 0u,loca.iune co)unicate locato"ului/ $ie 6n con$o")itate cu u(an.ele locale+ Articolul 24,. 9'ectele nee-ecutrii o li!a#iilor de ctre su locatar +n cazul "n care nee-ecutarea unei o li!a#ii de ctre su locatar cauzeaz un pre.udiciu esen#ial locatoraului sau altor locatari, locatorul poate cere rezilierea contractului de su loca#iune. 1+ 7+ Acea0t* no")* 0tipulea(* un #"ept le-al a locato"ului #e a ce"e "e(ilie"ea cont"actului #e loca.iune in#i$e"ent #e $aptul c* el nu e0te pa"te al ace0tui cont"act+ Ca pe"0oane "e0pon0a,ile 6n ace0t ca( &o" $i at"a0e at6t locata"ul/ c6t %i 0u,locata"ul/ ac.iunile c*"uia 0e"&e0c ca te)ei ini.ie"ea "e(ilie"ii cont"actului #e 0u,loca.iune 6nainte #e te")en+ Pent"u ca o a0e)enea ce"e"e a locato"ului 0* $ie 0ati0$*cut* le-ea 0ta,ile%te unele con#i.ii ca"e .in #e culpa 0u,locata"ului %i ca"e 0e )ani$e0t* p"in u")*toa"eleC a! nee9ecuta"ea unei o,li-a.ii cont"actuale #e c*t"e 0u,locata"B ,! cau(a"ea p"in acea0t* nee9ecuta"e a unui p"e=u#iciu e0en.ial 6n0u%i locato"ului 0au alto" locata"i+ P"e=u#iciul poate $i con0i#e"at e0en.ial #ac* nee9ecuta"ea o,li-a.iei a"e ca e$ect #ete"io"a"ea/ #e$ecta"ea 0au 6n alt )o# a$ecta"ea $olo0in.ei ,unului 6nc:i"iat #up* #e0tina.ie 0au 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile cont"actuale+ Articolul 247. 9'ectele nee-ecutrii o li!a#iilor de ctre locator +n cazul "n care locatorul nu-$i e-ecut o li!a#iile, su locatarul poate e-ercita drepturile locatarului pentru a-l o li!a s-$i e-ecute o li!a#iile. 1+ 7+ 1+ Ne$iin# pa"te cont"actual* a loca.iunii 0u,locata"ul a"e un #"ept $a.* #e locato" F #"eptul #e a ce"e #e la ulti)ul e9ecuta"ea o,li-a.iilo" cont"actuale+ Ace0t #"ept e0te 0tipulat 6n a"ticolul #at %i/ p"in u")a"e e0te un #"ept le-al+ Ace0t #"ept "e(ult* #in $aptul/ c* cont"actul #e 0u,loca.iune a $o0t 6nc:eiat cu con0i).*)6ntul locato"ului %i ulti)ul e0te la cu"ent c* la ,unul 6nc:i"iat a"e acce0 %i 0u,locata"ul+ Din con.inutul le-ii "e(ult* c* 0u,locata"ul e0te 6n #"ept 0* cea"* #e la locato"e e9ecuta"ea o,li-a.iilo" cont"actuale #ac* e9i0t* u")*toa"ele con#i.iiC a! locato"ul nu-%i ono"ea(* o,li-a.iile 0ale cont"actualeB ,! #ac* 6n0*%i locata"ul nu ce"e #e la locato" e9ecuta"ea ace0to" o,li-a.iiB c! #ac* 0unt a$ectate inte"e0ele cont"actuale ale 0u,locata"ului+ Dac* e9i0t* ace0te con#i.ii 0u,locata"ul e0te 6n #"ept #e a-l 6nlocui pe 6n0*%i locata" 6n #"eptul #e a ce"e #e la locato" ono"a"ea o,li-a.iilo" cont"actuale+ 8n a0e)enea ca( e9ecuta"ea poate pe cale a)ia,il* 0au 0ilit* F 6n ,a(a #eci(iei in0tan.ei+ Articolul 242. 3 li!a#ia e'ecturii repara#iei capitale (1) (%) (3) 1+ 7+ ]ocatorul este o li!at s e'ectueze repara#ia capital a unului "nc*iriat dac le!ea sau contractul nu prevede alt'el. 5epara#ia capital se e'ectueaz "n termenul sta ilit "n contract sau c"nd reiese dintr-o necesitate stri!ent. ;erespectarea de ctre ocator a o li!a#iei prevzute la alin. (1) $i (%) acord locatarului dreptul s e'ectueze repara#ia capital $i s treac c*eltuielile de repara#ie capital "n contul c*iriei. Le-ea 0ta,ile%te o no")* #i0po(iti&* cu p"i&i"e la e$ectua"ea "epa"a.iei capitale+ Acea0t* "epa"a.ie .ine #e o,li-a.ia locato"ului/ #a" cu con#i.ia c* le-ea 0au cont"actul nu p"e&e#e alt$el+ Capital* 0e con0i#e"* "epa"a.ia/ ca"e e0te le-at* #e c:eltuieli )ate"iale con0i#e"a,ile %i 6n ca#"ul c*"eia 0e e$ectuea(* 0c:i),ul 0au "e0ta,ili"ea #etaliilo" 0au p*".ilo" co)ponente #e ,a(*/ a con0t"uc.iilo" %i alto" ele)ente ale o,iectului 6nc:i"iat+

7+ 1+

1+

5+

1+ 5+ 2+

Te")enul e$ectu*"ii "epa"a.iilo" capitale 0e 0ta,ile%te/ #e "e-ul*/ 6n cont"act .in6n#u-0e cont #e ni&elul #e a)o"ti(a"e/ #e u(u"*/ 0ta"ea ,unului 6nc:i"iat %+a+ Se pot lua 6n con0i#e"a.ie %i no")ati&ele "e0pecti&e #e e$ectua"e a "epa"a.iei capitale pent"u con0t"uc.ii+ Repa"a.ia capital* poate $i e$ectuat* %i 6n ca(ul unei nece0it*.i 0t"in-ente+ Ace0te nece0it*.i pot a&ea loc 6n ca(ul uno" ci"cu)0tan.e e9cep.ionale/ e9t"ao"#ina"e/ #e o"#in o,iecti&/ ca"e pot 0u"&eni nu #in culpa p*".ilo"+ Nece0it*.ile 0t"in-ente pot a&ea loc 6n ca(ul unui incen#iu/ unei a&a"ii/ unei #ete"io"*"i 0au altele+ Ne"e0pecta"ea #e c*t"e locato" a o,li-a.iei #e e$ectua"e a "epa"a.iei capitale a"e ca e$ect na%te"ea unui #"ept al locata"ului F #"eptul #e a e$ectua pe"0onal acea0t* "epa"a.ie/ #a" cu con#i.ia c* c:eltuielile 0upo"tate &o" $i pu0e pe contul locato"ului+ P"in u")a"e/ #ac* locata"ul a e$ectuat o "epa"a.ie capital*/ apoi el t"e,uie 0* p"e(inte #ocu)entele "e0pecti&e ca"e &o" con$i")a c:eltuielile e$ectuate %i ce"in.ele $a.* #e locato"+

Articolul 244. 3 li!a#ia de in'ormare a locatorului despre vicii ]ocatarul care cunoa$te un viciu sau o deteriorare su stan#ial a unului "nc*iriat este #inut s-l in'ormeze pe locator "ntr-un termen rezona il, su sanc#iunea reparrii pre.udiciului. 1+ 7+ Le-ea a#)ite po0i,ilitatea 6nc:i"ie"ii unui ,un cu &icii 0au 6n 0ta"e #ete"io"at* ca"e 0unt cuno0cute #e locata"+ 8n a0e)enea 0itua.ii locata"ul e0te o,li-at #e a-l in$o")a pe locato" #e0p"e 0ta"ea &icioa0* 0au #ete"io"a"ea 0u,0tan.ial* a ,unului 6nc:i"iat+ O,li-a.ia in$o")a.ional* t"e,uie 0* $ie e$ectuat* 6nt"-un te")en "e(ona,il/ cu 0copul ca p*".ile cont"actuale 0* con&in* la te")enul %i )o#alit*.ile #e 6nl*tu"a"e a &iciilo" 0au #ete"io"*"ilo" 0u,0tan.iale 0au 0* con&in* alt$el a0up"a ace0to" #i$icult*.i+ Ne"e0pecta"ea #e c*t"e locata" a ace0tei o,li-a.ii a"e un e$ect ne-ati&/ %i anu)e/ el poa"t* "*0pun#e"e pent"u p"e=u#iciul cau(at locato"ului+

1+

Articolul 466. 9'ectele sc*im rii proprietarului unului "nc*iriat (ac unul "nc*iriat, dup ce a 'ost predat locatarului, este "nstrinat de locator unui ter#,acesta din urm se su ro! locatorului "n drepturile $i o li!a#iile decur!"nd din loca#iune. 1+ 7+ 1+ Locato"ul ca p"op"ieta" al ,unului 6nc:i"iat e0te 6n #"ept #e a #i0pune #e ace0t ,un #up ,una 0a &oin.*/ inclu0i& %i #e a-l 6n0t"*ina+ Dac* 6n0t"*ina"ea ,unului 6nc:i"iat a a&ut loc #up* 6nc:eie"ea cont"actului #e loca.iune/ atunci cont"actul 6%i p*0t"ea(* &aloa"ea 0a+ 8n acea0t* 0itua.ie te".ul ca"e a #e&enit p"op"ieta"ul ,unului 6nc:i"iat 0e 0u,"o-* locato"ului 6n #"eptu"ile %i o,li-a.iile ca"e #ecu"- #in loca.iune+ P"in u")a"e/ 6n ace0t ca( a"e loc 0c:i),a"ea unui 0u,iect al loca.iunii+ Articolul 461. 9'ectele e-proprierii unului "nc*iriat (1) (%) 1+ 7+ 1+ 5+ 9-proprierea total a unului "nc*iriat stin!e loca#iunea de la data la care e-propriatorul are dreptul s ia unul "n posesiune. +n cazul "n care e-proprierea unului este par#ial, locatarul poate, dup "mpre.urri, o #ine reducerea c*iriei sau rezilierea loca#iunii. E9p"op"ie"ea pat"i)oniului pu,lic 0au p"i&at/ inclu0i& %i cel 6nc:i"iat poate a&ea loc 6n ,a(a Le-ii 5??A7444 p"in #eci(ia O"-anului co)petent 6n #epen#en.* #e inte"e0ele na.ionale 0au locale+ Le-ea 0tipulea(* 7 tipu"i #e e9p"op"ie"eC total* 0au pa".ial*+ E9p"op"ie"ea total* a ,unului e$ectuat a"e ca e$ect 0tin-e"ea loca.iunii #e la #ata la ca"e e9p"op"iato"ul a"e #"eptul 0* i-a ,unului 6n po0e0iune+ Acea0t* 0itua.ie 0e poate e9plica p"in $aptul/ c* e9p"op"ie"ea a"e loc pent"u cau(a #e utilitate pu,lic*+ P"in u")a"e/ ,unul e9p"op"iat 0e utili(ea(* 6n 0copu"i pu,lice+ E9p"op"ie"ea pa".ial* a"e ca e$ect "e#uce"ea c:i"iei 0au "e(ilie"ea loca.iunii+ Ale-e"ea uneia #in ace0te po0i,ilit*.i e0te p"e"o-ati&a locata"ului/ ca"e 6n #epen#en.* #e ci"cu)0tan.ele "eale poate ce"e "e#uce"ea c:i"iei 0au "e(ilie"ea cont"actului+ 8n ca(ul "e#uce"ii c:i"iei cuantu)ul ace0teia e0te 6n #epen#en.* #e &olu)ul )ic%o"*"ii $olo0i"ii ,unului 6nc:i"iat/ #e i)pe#i)entele ca"e 0-au c"eat %i #e alte ci"cu)0tan.e+

Articolul 46%. (ecesul locatarului sau al locatorului ]oca#iunea nu "nceteaz prin decesul locatarului, nici prin cel al locatorului dac "n contrac nu este prevzut alt'el sau dac, "n 'unc#ie de circumstan#e, contractul nu mai poate 'i men#inut. 1+ Le-ea 0ta,ile%te o "e-ul* #i0po(iti&* p"in ca"e loca.iunea nu 6ncetea(* 6n catul #ece0ului locatu"ului 0au a locata"ului+ Sunt 0tipulate #oa" #ou* ca(u"i/ c6n# #ece0ul unei #in p*".i a"e ca e$ect 6nceta"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale %i anu)e/ #ac* 6n cont"act nu e0te p"e&*(ut alt$el 0au #ac*/ 6n $ucn.ie #e ci"cu)0tan.e/ cont"actul nu a)i poate $i )en.iunit+ Ca ci"cu)0tan.* ca"e poate 0e"&i ca te)ei #e 6nceta"e a loca.iunii poate $i/ ,un*oa"* 6nc:e"ie"ea unui i)o,il #e un picto" cu "enu)e/ ca"e utili(ea(* ace0t ,un ca atelie" #e pictu"*+ Dup* #ece0ul ace0tuia )e),"ii $a)iliei 0ale ne$iin# picto"i nu pot $olo0i ace0t #up* #e0tina.ie %i/ p"in u")a"e/ cont"actul nu )ai poate $i )en.inut+

7+

Articolul 463. +ncetarea loca#iunii ]oca#iunea "nceteaz0 a) la e-pirarea termenului contractului1 ) "n cazul pierderii unului "nc*iriat1 c) "n late cazuri prevzute de le!e sau de contract. 1+ 7+ Le-ea 0tipulea(* #ou* te)eiu"i t"a#i.ionale #e 6nceta"e a loca.iuniiC a! la e9pi"a"ea te")enului cont"actuluiB ,! 6n ca(ul piei"ii ,unului 6nc:i"iat+ E9pi"a"ea te")enului cont"actului poate 0e"&i ca te)ei #e 6nceta"e a loca.iunii #ac* p*".ile au con&enit a0t$el %i ,unul 6nc:i"iat a $o0t "e0tituit locato"ului+ 8n ceta"ea loca.iunii #in ace0t te)ei poate a&ea loc %i 6n ca(ul/ c6n# nici una #in p*".i nu a #ecla"at cu un p"ea&i( p*".ii opu0e #e0p"e inten.iile 0ale #e a continua "apo"tu"ile cont"actuale %i #ac* p"in t*ce"e p"elun-i"ea $olo0i"ii ,unului #up* e9pi"a"ea te")enului nu a a&ut loc+ Piei"ea ,unului 6nc:i"iat e0te un te)ei on#e0cuta,il #e 6nceta"e a loca.iunii/ #eoa"ece 6n ace0t ca( #i0pa"e un ele)ent p"incipal al cont"actului F 6n0u%i o,iectul loca.iunii+ P"in u")a"e/ #i0pa"e %i inte"e0ul p*".ilo"+ P"in aco"#ul p*".ilo"/ 6n #epen#en.* #e o,iectul cont"actului/ 0copul p*".ilo" %i alte ci"cu)0tan.e/ 6n cont"act pot $i 0tipulate %i alte te)eiu"i #e 6nceta"e a loca.iunii+ Ace0t lucu" poate a&ea loc %i 6n alte ca(e"i p"e&*(ute #e le-e+ Articolul 46). Prelun!irea contractului de loca#iune (1) (ac raporturile contractuale continu "n mod tcit dup e-pirarea contractului de loca#iune, aceasta se consider prelun!ir pe un termen nedeternimat. (%) ]a e-pirarea contractului de loca#iune, locatarul are dreptul prioritar la "nc*eierea contractului pe un nou termen dac0 a) $i-a onorat anterior o li!a#iile contractuale1 ) unul se d "n loca#iune pe un nou termen1 c) este de acord cu noile condi#ii contractuale sta ilite de locator. (3) <aran#ia constituit de un ter# pentru e-ecutarea o li!a#iilro de ctre locatar nu se e-tinde asupra loca#iunii re"nniote. 1+ 7+ O pa"ticula"itate a loca.iunii o con0tituie po0i,ilitatea continu*"ii 6n )o# t*cit a $olo0i"ii ,unului 6nc:i"iat/ $apt ca"e a"e ca e$ect p"elun-i"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale pe un te")en ne#ete"ni)at+ Pent"u ca "apo"tu"ile cont"actuale 0* $ie con0i#e"ate p"elun-ite pe un te")enu #ete")inat e0te nece0a" c* p6n* la e9pi"a"ea te")enului cont"actului p*".ile 0* nu 6nt"ep"in#e ca"e&a ac.iuni #e 6nceta"e a "apo"tu"ilo" cont"actuale %i "e0titui"ea locato"ului ,unului 6nc:i"ita+ P"in u")a"e/ 6n )o# t*cit p"in inac.iunile p"op"ii 6%i )ani$e0t* #i0poni,ilitatea #e a continua ace0te "ap"otu"i+ 8n loca.oune "ap"otu"ile cont("actuale au #e "e-ul* un ca"acte" 0ta,il/ uneo"i #e lun-* #u"at*/ )ai ale0 c6n# o,iectul cont"actului e0te un i)o,il+ Ba )ai )ult ca at6t/ #e0eo"i #up* e9pi"a"ea te")enului cont"actului a"e loc "e6nnoi"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale/ #at $iin# $aptul c* e9i0t* te)eiu"i le-ale+ A0t$el/ alin+7 al a"t+<45 0tipulea(* un #"ept p"io"ita" al locata"ului #e a 6nc:eia cont"actul pe un nou te")en+ Din e0en.a le-ii "e(ult* c* te")enului noului cont"act &a $i ec:i&alent cu te")enul cont"actului e9pi"at+ Pent"u "eali(a"ea ace0tui #"ept 0unt nece0a"e e9i0ten.a a t"ei con#i.ii e9p"e0 p"e&*(ute #e le-e/ %i anu)eC a! %i-a ono"at ante"io" o,li-a.iile cont"actualeB ,! ,unul 0e #* 6n loca.iune pe un nou te")enB c! e0te #e acot cu noile con#i.ii cont"actle 0ta,ilite #e locato"+ Se con0i#e"* c* locata"ul %ia- ono"at ante"io" o,li-a.iile ante"ioa"e #ac* el a "e0pectat p"e&e#e"ile a"t+ ???+ 8nc*lc*"ile ca"e po" 0e"&i ca ,a(* pent"u a nu aplica #"eptul p"io"ita" al locata"ului la 6nc:i"ie"ea cont"actului pe un nou te")en pot $i con0i#e"ate te)eiu"ile #e "e(ilie"e a loca.iunii #in ini.iati&a locato"lui 0tipulate 6n a"t+ <4;+

1+ 5+

1+

5+

2+

;+

D"eptul p"io"ita" al locata"ului #e 6nc:eie"e a cont"actului pe un nou te")en poate $i "eali(at #ac* locato"ul &a aco"#a %i pe &iito"/ )ini)u) pe un nou te")en/ o,icetul 6nc:i"iat 6n loca.iune+ 3+ La 6nc:eie"ea cont"actului pe un nou te")en locato"ul poate 0ta,ili ca"e&a noi con#i.ii cont"actuale/ ca"e u")ea(* 0* $ie acceptate #e locata"+ Ace0te noi con#i.ii 0e pot "e$e"i la cuantu)ul c:i"iei/ la o,li-a.ia locata"ului #e a e$ectua "epa"a.ie capital* pe cont p"op"iu 0au al locato"ului %i altele+ ?+ Din e0en.a le-ii "e(ult* c* locata"ul ca"e a"e inten.ia #e a 6nc:i"ia o,iectul "e0pecti& %i pe &iito" e0te cuno0cut cu noile con#i.ii cont"actuale 0ta,ilite #e locato" %i e0te .inut #e a-l in$o")e(e pe ace0ta #e0p"e acceptul 0*u+ Ace0t accept u")ea(* a $i e9pe#iat locato"ului 6nt"-un te")en "e(ona,il nece0a" pent"u a 6nc:eia cont"actul+ <+ D"eptul p"io"ita" al locato"ului #e a 6nc:eia cont"actul pe un nou te")en poate $i "eali(at "epetat/ pe toat* #u"apa #e ti)p c6t &o" e9i0ta p"e&e#e"iel 0tipulate 6n ace0t a"ticol+ 14+ Dac* 6n cont"actul ante"io" un te". a con0tituit o -a"an.ie pent"u e9ecuta"ea o,li-a.iilo" #e c*t"e locata"/ apoi acea0t* -a"an.ie nu 0e e9tinte a0up"a loca.iunii "e6nnoite/ %i p"in u")a"e te".ul poate in0titui o nou* -a"an.ie pent"u e9ecuta"ea o,li-a.iilo" #e c*t"e locata" cu con#i.ia c* e9i0t* con0i).*)6ntul lui+ Articolul 465. 5ezilierea contractului de loca#iune (1) (%) 5ezilierea contractului de loca#iune "nc*eiat 'r termen poate avea loc la cererea oricrei pr#i cu un preaviz de 3 luni pentru imo ile $i de o lun pentru unurile mo ile dac "n contract nu este prevzut alt'el. (ac locuin#a sau orice alt "nc"pere destinat pentru locuit se a'l "ntr-o stare ce creeaz un pericol real pentru sntate, locatarul poate rezilia contractul de loca#iune 'r respectarea termenului de preaviz. ]ocatarul are acest drept $i "n cazul "n care, la "nc*eierea contractului, $tia despre pericol $i nu a "nainta preten#ii "n le!tur cu aceasta. 5ezilirea contractului de loca#iune are ca e'ect $i rezilierea contractului de su loca#iune dac "n contractul de loca#iune nu este prevzut alt'el. Le-i0la.ia 6n &i-oa"e nu p"e&e#e ca"e&a onte"#ic.ii cu p"i&i"e la 6nc:eie"ea unui cont"ac #e loca.iune $*" te")en+ Un a0e)enea cont"act/ #ac* &a $i 6nc:eiat/ poate $i "e(iliat la ce"e"ea o"ic*"ei p*".i 6n o"ice )o)ent/ #a" cu "e0pecta"ea p"e&e#e"ilo" le-ale/ %i nu)e/ cu un p"ea&i( #e t"ei luni pent"u i)o,ile %i #e o lun* pent"u ,unu"ile )o,ile+ Acea0t* "e-ul* e0te #i0po(iti&* %i/ p"in u")a"e/ p*".ile pot con&eni %i 0tipula 6n cont"act un alt )o# #e "e(ili"e a cont"actului 6nc:eiat pe un te")en ne#ete")inat+ O e9cep.ie cu p"i&i"e la "e0pecta"ea te")enului #e p"ea&i( e0te 0tipulat pent"u locuin.e %i alte 6nc:*pe"i #e0tinate pent"u locuit+ Acea0t* e9cep.ie 0* "e$e"* nu)ai la locata"+ Te")enul #e p"ea&i( poate 0* nu $ie "e0pectat nu)ai 6n ca(ul c6n# locuin.a 0au alt* 6nc*pe"e #e0tinat* pentu lo&uit 0e a$l* 6nt"-o 0ta"e ce c"ea(* un pe"icol "eal pent"u 0*n*tate/ ,un*oa"e #e a 0e n*"ui+ Te")enul #e p"ea&i( poate 0* nu $ie "e0pectat #e c*t"e locata" %i 6n ca(ul 6n ca"e/ la 6nc:eie"ea cont"actului/ %tia #e0p"e pe"icol nu a 6naintat p"eten.ii 6n le-*tu"* cu acea0ta+ O a0t$el #e no")* e0te 0tipulat #e le-e "eie%in# #in nece0itatea "e(ilie"ii ope"ati&e/ $*"* 6nt6"(ie"e/ u"-ent*/ #eoa"ece "e0pecta"ea p"ea&i(ului #e t"ei luni #up* cu) p"e&e#ea le-ea pent"u i)o,il/ poate a&ea co0ecin.e ne-ati&e 6n p"i)ul "6n# pent"u locata"+ Du"ata cont"actului #e 0u,loca.iune 0e a$l*/ #e "e-ul*/ 6n #epen#en.* a,0olut* #e te")enul cont"actului #e loca.iune+ Din ace0te con0i#e"ente le-ea 0ta,ile%te c* "e(ilie"ea cont"actului #e loca.iune a"e ca e$ect %i "e(ili"ea cont"actului #e 0u,loca.iune+ 8n0* acea0t* "e-ul* a"e o natu"* #i0po(iti&* %i 0e "e$e"* nu)ai la p*".ile cont"actului #e loca.iune+ P"in u")a"e/ 6n cont"actul #e loca.iune p*".ile pot con&eni alt$el/ ,un*oa"*/ la 6nceta"ea cont"actului #e loca.iune 0u,locata"ului/ ca"e %i-a ono"at o,li-a.iile cont"actuale/ &a a&ea #"eptul 0* 6nc:eie #e 0ine0t*t*to" un cont"act #e loca.iune+ 8n ace0t ca( 6n $olo0in.a 0u,locata"ului poate t"ece tot o,iectul loca.iunii 0au nu)ai o po".iune #in ace0ta/ ca"e 0-a a$lat 6n $olo0in.a 0u,locata"ului 6n ,a(a cont"actului #e 0u,loca.iune+ Noul cont"ac #e loca.iune cu $o0tul 0u,locata" poate $i 6nc:eiat pe "e0tul te")enului cont"actului #e loca.iuen 0au pe un nou te")en/ 0au $*"* te")en/ 6n #epen#en.* cu) &o" con&eni p*".ile+ Articolul 46,. 5ezilierea contractului din ini#iativa locatorului (1) ]ocatorul este "n drept s cear rezilierea contractului dac locatarul0 a) nu 'olose$te unul "nc*iriat la destina#ie sau "n con'ormitate cu prevederile contractului1 ) admite inten#ionat sau din culp "nrut#irea strii unului ori creeaz un pericol real pentru o asemenea "nrut#ire1 c) nu plte$te c*iria pe parcursul a 3 luni dup e-pirarea termenului de plat dac "n contract nu este prevzut alt'el1 d) "nc*eie un contract de su loca#iune 'r acordul locatorului. (%) ]e!ea sau contractul pot prevedea $i alte motive re reziliere a contractului de loca#iune din ini#iativa locatorului. 1+ Le-ea 0ta,i}le%te c6te&a ca(u"i #e ne"e0pecta"e a o,li-a.iilo" cont"actuale #e c*t"e locata" ca"e pot 0e"&i ca te)ei #e "e(ilia"e a cont"actului #e loca.iune 6nainte #e te")en #in ini.iati&a locato"ului+

(3) 1+

7+

1+ 5+ 2+

7+ 1+

5+

2+

;+

P"i)ul te)ei poate 0e"&i $aptul c* locata"ul nu $olo0e%te ,unul 6nc:i"iat #up* #e0tina.ia 0a 0au 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile cont"actului+ &e(i co)enta"iu la a"t+???!+ Punctul , al p"e(entului a"ticol p"e&e#e t"ei te)eiu"i #e "e(ilie"e anticipat* a loca.iunii/ %i anu)e int-en.ioant 0au #in culp* locata"ul a#)ite 6n"*ut*.i"ea 0t*"ii ,unului 6nc:i"iat 0au c"ea(* un pe"icol "eal pent"u o a0e)enea 6n"*ut*.i"e+ Sunt con0i#e"ate inten.ionate 0au #in culp* ac.iunile 0au inac.iunile locata"ului/ ca"e con%tient/ cu "ea c"e#in.* inten.ionat a#)ite 6n"*ut*.i"ea ,unului 6nc:i"iat+ Bun*oa"*/ o,iectul con,("catului 0e a$l* 6nt-"o 0ta"e $oa"te #eplo"a,il*/ 6nt"-un pe"icol "eal #e a 0e n*"ui %i p"in u")a"e/ nece0it* e&i#ent %i u"-ent "epa"a.ie capital*/ ca"e 6n ,a(a cont"actului u")ea(* 0* $ie e$ectuat* #e c*t"e locata"+ Ace0ta con%tient %i #in culp* nu-%i ono"ea(* acea0tp o,li-a.ie/ ,a )ai )ult ca at6t/ c"ea(* i)pe#i)ente locato"ului #e a e$ectua ace0te luc"*"i+ Neac:ita"ea la ti)p a c:i"iei #e a0e)enea e0te un te)ei #e "e(ilie"e 6nainte #e te")en a loca.iunii/ #a" l-ea 0ta,ile%te un te")en #e t"ei luni 0au/ 6n ,a(* #e cont"ac ul alt te")en/ #up* e9pi"a"ea c*"uia poate a&ea loc "e(ilie"ea cont"actului+ Dat $iin# $aptul c* le-ea nu p"e&e#e alt$el/ )oti&ele ne"e0pect*"ii ace0tei po,li-a.ii cont"actuale nu au i)po"tan.* pent"u "e(ilie"ea anticipat* a loca.iunii+ Acce0ul la ,unul 6nc:i"iat 6n ,a(a unui cont"act #e 0u,lo&a.iune poate a&ea loc #oa" cu con0i).*)6ntul locato"ului+ Dac* locata"ul $*"* con0i).*)6ntul p"op"ieta"ului 6nc:eie un cont"ac #e 0u,lica.iune apoi pent"u ne"e0pecta"ea ace0tei o,li-a.iuni poate a&ea loc "e(ilie"ea cont"actului #e loca.iune/ %i e&i#ent a cont"actului #e 0u,loca.iune+ P"in aco"#ul p*".ilo" 0au 6n ,a(a le-ii pot $i p"e&*(ute %i alet )oti&e #e "e(ilie"e a cont"actului #e loca.iune #in ini.iati&a locatoi"ului+

Articolul 467. 5ezilirea contractului din ini#iativa locatarului (1) ]ocatarul este "n drept s cear rezilierea contractului "n cazul "n care0 a) $i-a pierdut capacitatea de munc $i nu poate 'olosi unul "nc*iriat1 ) este privat de li ertate $i nu-$i poate e-ecuta o li!a#iile contractuale. (%) ]e!ea sau contractul pot prevedea $i alte motive dec"t cele de la alin. (1) de rezilierea a contractului de loca#iune din ini#inativa locatarului. 1+ 7+ Le-ea 0ta,ile%te #oa" #ou* te)eiu"i #e "e(ilie"e a loca.iunii #in ini.iati&a locata"ului/ ca"e 6n p"incipiu un ca"acte" e9cep.iunal+ Un te)ei #e o"#in o,iecti& e0te pie"#e"ea capacit*.ii #e )unc*/ ca"e a"e ca e$ect i)po0i,ilitatea locata"ului #e a $olo0i 6n continua"e ,unul 6nc:i"iat+ Pent"u "e(ilie"ea cont"actului #in ace0t )oti& locata"ul t"e,uie 0* p"e(inte #ocu)ente/ ca"e cu ce"titu#ine con$i")* $aptul pie"#e"ii capacit*.ii #e )unc* #e c*t"e locata" %i i)po0i,ilitatea #e a $olo0i ,unul 6nc:i"iat pe &iito"+ Un alt te)ei pent"u "e(ilie"ea cont"actului #e loca.iune e0te at"a-e"ea locata"ului la "*0pun#e"ea penal* cu aplica"ea p"i&a.iunii #e li,e"tate/ $apt ca"e e9clu#e po0i,ilitatea e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale+ Petn"u "e(ilie"ea cont"actului #in ace0t te)ei e0te nece0a" #e a p"e(enta 0entin.a/ ca"e a "*)a0 #e$initi&* %i p"in ca"e locata"ul e0te p"i&at #e li,e"tate+ Dat $iin# $aptul c* le-ea nu p"e&e#e alt$el/ te")enul #e p"i&a.iuni #e li,e"tate nu a"e ca"e&a i)po"tan.* pent"u "e(ilie"ea cont"actului #in ace0t )oti&+ P"in aco"#ul co)un ale p*".ilo" 0au p"in le-e pot $i p"e&*(ute %i alte )oti&e #e "e(ilie"e a cont"actului #e loca.iune #in ini.iati&a locata"ului+

1+

5+

Articolul 462. 5estituirea unului "nc*iriat (1) (up "ncetarea raporturilor contractuale, locatarul este o li!at s restituie unul "nc*iriat "n starea "n care i-a 'ost dat sau "n starea prevzut de contract. (%) Pre.udiciul cauzat prin "nrut#irea strii unului se repar de ctre locatar dac nu dovede$te lipsa vinov#iei sale. ]ocatarul poart rspun dere "n aceea$i msur pentru "nrut#irea admis de mem rii 'amiliei sale, de su locatar sau de de ter#, crora le-a permis accesul la unul "nc*iriar. (3) ]ocatarul rspunde pentru deteriorarea unului "n mrimea "n care s-a mic$orat valoarea lui dac "n contract nu este prevzut alt'el. 1+ 7+ 1+ 5+ Re0titui"ea ,unului 6nc:i"iat #up* 6nceta"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale e0te o o,li-a.ie p"incipal* a locata"ului+ Acea0t* o,li-a.ie t"e,uie 0* $ie "e0pectat* 6n ca(ul 6n ca"e p"elun-i"ea cont"actului #e loca.iune nu a"e loc+ Bunul "e0tituit t"e,uie 0* $ie 6n 0ta"ea 6n ca"e a $o0t t"an0)i0 locata"ului 0au 6n 0ta"ea p"e&*(ut* #e cont"act+ La )o)entul "e0titui"ii 0e iau 6n con0i#e"a.ie #oa" u(u"a o,i%nuit* a ,unului 6nc:i"iat %i #ac* ace0ta a $o0t utili(at #up* #e0tina.ie 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile cont"actului+ P*".ile pot con&eni 6n cont"act c* la "e0titui"ea ,unului ace0ta 0e poate a$la 6n alt* 0ta"e #ec*t cea/ ca"e a e9i0tat la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului+ Bun*oa"*/ o,iectul 0* $ie "eno&at/ "epa"at capital 0au 6),un*t*.it 6n alt )o#+ 8n a0e)enea 0itua.ii locata"ul e0te o,li-at 0* "e0tiuie ,unul 6n 0ta"ea p"e&*(ut* #e cont"act+ Locata"ul poa"t* "*0pun#e"e pent"u p"e=u#iciul cau(at ,unului 6nc:i"iat+ Le-ea 0ta,ile%te p"e(u).ia &ino&*.iei locata"ului 6n ce p"i&e%te p"e=u#iciul cau(at p"in 6n"*ut*.i"ea 0t*"ii ,unului+ Din ace0te con0i#e"a.ii "e(ult* c* 0a"cina p"o,a.iunii $aptului c* p"e=u#icul a 0u"&enit nu #in culpa locata"ului o poa"t* ace0ta+

2+

;+ 3+

Le-ea 0ta,ile%te c* locata"ul poa"t* "*0pun#e"e nu nu)ai pent"u ac.iunile 0au inac.iunile p"op"ii/ ca"e au ca e$ect un p"e=u#iciu/ #a" %i pent"u 6n"*ut*.i"ea 0t*"ii ,unului 6nc:i"iat a#)i0* #e )e),"ii $a)iliei 0ale/ #e 0u,locata" 0au #e un te"./ c*"o"a locata"ul le-a pe")i0 acce0ul la ,unul 6nc:i"iat+ Acea0t* "e-ul* "e(ult* #in #"eptul le-al al locata"ului #e a pe")ite acce0ul la ,unul 6nc:i"iat a pe"0oanelo" )en.ionate+ La "6n#ul 0*u locata"ul a"e #"eptul #e "e-"e0 $a.* #e pe"0oanele ca"e au a&ut acce0 la ,unul 6nc:i"iat %i #in &in* c*"o"a a 0u"&enit un p"e=u#iciu cau(at p"in 6n"*ut*.i"ea 0t*"ii ,unului 6nc:i"iat+ Cuantu)ul "*0pun#e"ii locata"ului e0te li)itat #e )*"i)ea 6n ca"e 0-a )oc%o"at &aloa"ea lui/ #ac* 6n cont"act nu e0te p"e&*(ut alt$el+ P"in u")a"e/ p*".ile pot con&eni %i 0tipula 6n cont"act o alt* )*"i)e 0au alt )o# #e "epa"a"e a p"e=u#iciului cau(at+ Bun*oa"*/ "epa"a.ia nece0a"* 0* $ie e$ectuat* #e locato"/ 0au ,unul c*"uia i-a $o0t cau(at un p"e=u#iciu 0* $ie 6nlocuit cu un alt ,un #e acea0t* natu"*/ #i)en0iuni/ calitate/ u(u"* %i altele+

Articolul 464. :oarta "m unt#irii unului "nc*iriat (1) ]a e-pirarea termenului sau la rezilierea contractului de loca#iune, locatarul are dreptul s separe "m unt#irile, e'ectute cu permisiunea locatorului, care pot ' separate 'r a se deteriora unul ori s cear compensarea valorii lor de ctre locator dac le!ea sau contractul nu prevede alt'el. (%) ]ocatarul are dreptul s separe "m unt#irile e'ectuate 'r permisiunea locatorului dac pot 'i separate 'r a se deteriora unul $i dac locatorul re'uz s compenseze valoarea lor. +n cazul "n care "m unt#irile e'ectuate 'r permisiunea locatorului nu pot 'i separate 'r a se deteriora unul, ele devin proprietate a locatorului. (3) ]a cererea locatorului, construc#iile neautorizate de el urmeaz a 'i demolate de ctre locatar sau pe contul lui. 1+ 7+ 1+ 5+ 2+ La 6nceta"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale p*".ile u")ea(* 0* apcie(e 0oa"ta 6),un*t*.i"ilo" ,unului 6nc:i"iat/ e$ectuate pe toat* #uta"a loca.iunii+ Din le-e "e(ult* #ou* cate-o"ii #e 6),un*t*.i"iC e$ectuate cu pe")i0iune locato"ului %i $*"* pe")i0iunea ace0tuia+ $iecaRe #in ace0te 6),un*t*.i"i po" $i 0epa"ate 6n #ou* tipu"iC 6),un*t*.i"ile ca"e pot $i 0epa"ate $*"* a 0e #ete"io"a ,unul %i ca"e nu pot $i 0epa"ate $*"* ca ,unul 0* nu $ie #ete"io"at+ Re$e"ito" la 6),un*t*.i"ile e$ectuate cu aco"#ul locato"ului %i ca"e po" $i 0epa"ate $*"* a 0e #ete"io"a ,unul le-ea 0tipula(* o no")* -ene"al*C ace0te 6),un*t*.i"i/ la ale-e"ea locata"ului pot $i 0epa"ate #e ace0ta 6n $a&oa"ea 0a 0au co)pen0ate #e locato"+ Alte con0ecin.e au loc 6n ca(ul 6),un*t*.i"ilo" e$ectuate cu pe")i0iunea locato"ului/ #a" ca"e nu po" $i 0epa"a"e $*"* #ete"io"a"ea ,unului+ 8n ace0t ca( locata"ul a"e #"eptul #oa" 0* cea"* #e la locato" nu)ai co)pen0a"ea &alo"ii ace0to" 6),un*t*.i"i+ Ace0te "e-uli cu p"i&i"e la 6),un*t*.i"ile e$ectuate cu con0i).*)6ntul loclato"ului au un ca"acte" #i0po(iti& %i p"in u")a"e/ 6n ,a(a cont"actului 0au p"in le-e pot $i con0tituite %i alte )o#alit*.i cu p"i&i"e la 0oa"ta ace0to" 6),un*t*.i"i/ ,un*oa"* ele #e&in p"op"ietatea locato"ului $*"* o,li-a.ia ace0tuia #e a co)pen0a locata"ului &aloa"ea 6),un*t*.i"ilo"+ 8n p"incipiu/ #e acea0t* natu"* 0unt %i 6),un*t*.i"ile e$ectuate $*"* pe")i0iunea locato"ului #a" ca"e po" $i 0epa"ate $*"* #ete"io"a"ea ,unului %i #ac* locato"ul "e$u(* 0* co)pen0e(e &aloa"ea lo"+ A,0olut alt e$ect au 6),un*t*.i"ile e$ectuate $*"* pe")i0iunea locato"ului %i ca"e nu pot $i 0epa"ate $*"* #ete"io"e"a ,unului+ La e9pi"a"ea te")enului loca.iunii 0au la "e(ili"ea anticipat* a cont"actului ace0te 6),un*t*.i"i/ 6n &i"tutea le-ii/ #e&in p"op"ietatea locato"ului+ Locato"ul #i0pune #e un #"ept le-al $a.* #e con0t"uc.iile e$ectuate #e locata" $*"* auto"i(a.ia lui+ Ace0te con0t"uc.ii la ce"e"ea locato"ului u")ea(* a $i #e)olate #e c*t"e locata" 0au pe contul lui+

;+ 3+ ?+

Articolul 416. Consecin#ele nerestituirii la timp a unului "nc*iriat (ac dup "ncetarea raporturilor contractuale, locatarul nu restituie unul "nc*iriat, locatorul are dreptul s cear plata c*iriei pentru toat durata "nt"rzierii. :e poate cere repararea pre.udiciului "n partea neacoperit de c*irie. 1+ 7+ 8n ca( #e ne"e0tiui"ea #e c*t"e locata" a ,unuloui 6nc:i"iat #up6 6nceta"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale au loc ca"e&a con0ecin.e ne-ati&e pent"u locata"+ A0t$el/ locato"ul a"e #"eptul 0* cea"* plata c:i"iei pent"u toat* #u"ata 6nt6"(ie"ii+ Dac* ne"e0pecta"ea ace0tei o,li-a.iunii #e c*t"e locata" a cau(at un p"e=u#icul locato"ului ace0ta a"e #"eptul la "epa"a"ea p"e=u#iciului/ #a" nu)ai 6n pa"tea neacope"it* #e c:i"ie+ Capitolul I> ARENDA Articolul 411. (ispozi#ii !enerale cu privire la arend

(1) Arenda este contractul "nc*eiat "ntre o parte = proprietar, uzu'rucruar sau un alt posesor le!al de terenuri $i de alte unuri a!ricole (arendator) = $i alt parte (arenda$) cu privire la e-pluatarea acestora pe o perioad determinat $i la un pre# sta ilit de pr#i. (%) Prin acordul pr#ilor, dispozi#iile cu privire la arend se aplic $i la loca#iunea altor imo ile. (3) Contractului de arend se aplic "n modul corespunztor dispozi#iilor cu privire la loca#iune "n msura "n care prezentul capitol nu prevede alt'el. 1+ De$ini.ia cont"actului #e a"en#* "e$lect* #e0tina.ia %i pa"ticula"it*.ile ace0tui cont"act+ E0en.a lui con0t* 6n "e-le)enta"ea t"an0)ite"ii 6n 0copul e9pluat*"ii te)po"a"e a unui te"en %i alto" ,unu"i a-"icole+ I)po"tan.a ace0tui cont"act con0t* anu)e 6n t"an0)ite"ea ,unu"ilo" nu nu)ai 6n po0e0iune %i $olo0in.* te)po"at'"*/ $apt ca"e a"e loc 6n cont"actul #e loca.iune/ #a" pent"u e9pluata"ea lo"+ E9pluata"ea p"e0upune e$ectua"ea $a.* #e o,iectul cont"actului a tutu"o" ope"a.iilo" pent"u po0e0ie/ $olo0i"e/ p"eluc"a"e/ 6),un*t*.i"e %i altele/ ca"e 0unt nece0a"e pent"u o,.ine"ea unui $"uct F 0copul $inal al ace0tui cont"tact+ Ce "ep"e(int* $"uctul &e(i co)enta"iu la a"t+ 7<< CC RM!+ 7+ Su,iec.ii ace0tui cont"act 0unt a"en#ato"ul %i a"e#na%ul/ ca"e pot $i at6t pe"0oane $i(ice / c6t %i =u"i#ice+ De "e-ul* a"en#ato"ul e0te p"op"ieta"ul o,iectului cont"actului %i ca"e #i0pune #e toate #ocu)entele nece0a"e #e p"op"ietate a0up"a ace0tui ,un+ A"en#ato"ii te"enu"ilo"/ ca"e apa".in 0tatului %i unit*.ilo" a#)ini0t"ati&-te"ito"iale 0unt Gu&e"nul RM %i o"-anele a#)ini0t"a.iei pu,lice locale 6n #epen#en.* #e co)peten.a lo" a"t+51 al Le-ii ?7?A1<<1 !+ 8n acea0t* calitate pot acti&a %i al.i titula"i le-ali/ cu) a" $i u(u$"uctua"ul/ 0upe"$icia"ul/ #e,ito"ul -a=i0t 0au alt po0e0o" le-al+ Deoa"ece ace0te pe"0oane poa"t* o #enu)i"e -ene"al* F pop0e0o" le-al/ 0e con0i#e"* c* ele #i0pun #e titlu"ile p"e&*(ute #e le-e/ p"in ca"e e0te le-ali(at* po0e0ia/ #e "e-ul*/ cont"actul "e0pecti&+ A"en#a% poate $i o"ice 0uciect #e #"ept al Repu,licii Mol#o&a+ 8n acea0t* calitate/ 6n ,a(a a"t+51 Le-ii ?7?A1<<1/ pot acti&a %i pe"0oanele $i(ice %i =u"i#ice 0t"*ine/ o"-ani(a.iile %i a0ocia.iile inte"na.ionale+ Pe"0oanele $i(ice t"e,uie 0* $ie apte #e )unc* %i 6n 0ta"e #e a 0e ocupa cu acticitatea a-"icol*+ Pent"u pe"0oanele =u"i#ice acea0t* acti&itate t"e,uie 0* $ie p"e&*(ut* #e 0tatut 0au alt #ocu)ent con0tituiti&+ 1+ O,iectul cont"actului #e a"en#* e0te te"enul #e p*)6nt %i alte ,unu"i a-"icole+ O #etali(a"e 6n ace0t 0en0 -*0i) 6n Le-ea ?7?A1<<1 6n "e#ac.ia ]e!ii 144;A7447+ A0t$el/ a"t+ 51 0tipulea(*/ c* Ko,iect al cont"actului #e a"en#* pot $i te"enu"ile #e o"ice cate-o"ie #e #e0tina.ie/ inclu0i& #"eptul a0up"a cotei #e te"en ec:i&alent+ D"eptul #e a"en#* a te"enului 0e e9tin#e %i a0up"a con0t"uc.iilo"/ in0tala.iilo"/ a)ena=e"ilo"/ inclu0i& a0up"a planta.iilo" )ultianuale #e pe te"enul "e0pecti&/ #ac* cont"actul nu p"e&e#e alt$elE+ 5+ Cont"actul #e a"en#* e0te un cont"act cu titlu one"o0 %i 0e 6nc:eie pe o #u"at* #ete")inat* #e p*".i+ Deoa"ece/ ace0t a"ticol nu 0tipulea(* altce&a/ 6n0u%i $aptul 6nc:eie"ii cont"actului pe o #u"at* ne#ete")inat* nu a"e ca e$ect nulitatea cont"actului/ 6n0* ne"e0pecta"ea ac0tei p"e&e#e"i le-ale poate a&ea/ 6n ca( #e liti=iu/ ca"e&a con0ecin.e ne$a&o"i(ate pent"u p*".i+ 2+ Aliniatul 7 al ace0tei no")e 0tipulea(* con#i.iile aplic*"ii #i0po(i.iilo" cu p"i&i"e la a"en#* $a.* #e alte ,unu"i+ Ace0te con#i.ii 0untC aco"#ul p*".ilo" %i #ac* o,iectul cont"actului e0te un ,un i)o,il+ P"in u")a"e/ no")ele cont"actului #e a"en#* nu pot $i aplica"e $a.* #e un ,un )o,il+ ;+ No")ele loca.iunii/ ca"e con.in )ulte p"e&e#e"i %i #etali(*"i #e o"#in -ene"al pot $i aplicate/ 6n ,a(a alin+1 al ace0tui a"ticol/ $a.* #e a"en#* nu)ai cu con#i.ia c* cont"actul #e a"en#* nu 0tipulea(* alte p"e&e#e"i+ Articolul 41%. \orma contractului de arend Contractul de arend se "nc*eiei "n scris. 1+ Le-i0lato"ul a $o")ulat ace0t c"ite"iu $a.* #e $o")a cont"actului #e a"en#* lu6n# 6n con0i#e"a.ie o,iectul/ 0copu"ile p*".ilo"/ te")enul cont"actului %i altele+ Acea0t* no")* e0te con#i.ionat* / #e a0e)enea/ #e nece0itatea a0i-u"*"ii inte"e0elo" pat"i)oniale ale p*".ilo"/ #e nece0itatea e&it*"ii con0ecin.elo" ne-ati&e 6n ca( #e ne"e0pecta"e a o,li-a.iilo" cont"actuale+ 7+ Go")a 0c"i0* a cont"actului #e a"en#* 0e aplic* in#i$e"ent #e $aptul cine e0te pa"te a cont"actului pe"0oan* $i(ic* 0au =u"i#ic*+ 8n a$a"* #e no")a -ene"al* 0tipulat* 6n ace0t at"icol $a.* #e $o")a cont"actului #e a"en#*/ pent"u ace0t cont"act 0e aplic* #e a0e)enea %i con#i.iile 0upli)enta"e p"e&*(ute #e le-e 6n #epen#en.* #e o,iectul %i te")enul cont"actului+ A0t$el/ con$o") aliniatului 7 al a"t+ ?33 CC RM cont"actul #e a"en#* a unui te"en 6nc:eiat pe un te")en ce #ep*%e%te t"ei ani t"e,uie 0* $ie 6n0c"i0 6n "e-i0t"ul ,unu"ilo" i)o,ile+ Acea0t* "e-ul* 0e con.ine #e a0e)enea 6n a"t+ 5 al ]e!ii 15)3^1442 %i 6n a"t+ 51 al Le-ii ?7?A1<<1 6n "e#ac.ia ]e!ii 144;A7447+ 8n alin+ 7 al at"+ 51 al aceleia%i Le-i 0e )ai 0tipulea(* c* Kcont"actul #e a"en#* a te"enului pe un te")en )ai )ic #e t"ei ani 0e 6n"e-i0t"ea(* #e c*t"e p"i)*"ia 0atului co)unei!/ o"a%ului/ )unicipiului/ 6n al c*"ei te"ito"iu e0te 0ituat te"enul %i ca"e &a .ine "e-i0t"ul uno" a0e)enea cont"acte #e a"en#*E+ Articolul 413. (escrierea unului arendat (1) Arendatorul $i arenda$ul tre uie s "ntocmeasc, la "nceputul arendei, un act "n care descrie unul arendat $i starea "n care se a'l la momentul predrii. ]a "ncetarea arendei, se aplic acelea$i dispozi#ii "n modul corespunztor.

(%)

Actul de descriere tre uie s cuprind ziua "ntocmirii $i s 'ie semnat de am ele pr#i.

1+ Ace0t a"ticol #etali(ea(* unele a0pecte ale )o#ului #e 6nc:eie"e a cont"actului %i 0e "e$e"*/ 6n -ene"al/ la actul #e #e0c"ie"e a o,iectului cont"actului+ De0tina.ia ace0tui #ocu)ent con0t* 6n ap"ecie"ea %i 0tipula"ea 6n ace0t act a 0t*"ii #e $apt a o,iecutlui cont"actului la )o)entul 6nc:eie"ii lui/ 0au cu) e in#icat 6n le-e la 6nceputul a"en#ei+ 8n ace0t act t"e,uie 0* $ie in#icate u")*toa"ele )o)enteC #enu)i"ea o,iectului/ locul un#e el e0te 0ituat/ p*".ile co)ponente ale ace0tui o,iect %+a+ La ap"ecie"ea 0t*"ii #e $apt a o,iectului la ace0t act 0e in#ic* ca"e 6),un*t*.i"i au $o0t e$ectuate ante"io"/ ca"e e0te p"ocentul #e a)o"ti(a"e/ ca"e 06nt nece0it*.ile #e "epa"a.ie %i 6),un*t*.i"e %i altele+ Toate ace0te a0pecte inl$uen.ea(* a0up"a te")enului cont"actului/ )*"i)ii pl*.ii a"en#ei %+a+ O #etali(a"e la ace0t #ocu)ent e0te 0tipulat* 6n alin+1 al a"t+57 al Le-ii ?7?A1<<1 6n "e#ac.ia ]e!ii 144;A74476n ca"e 0e )en.ionea(* Kla cont"actul #e a"en#* 0e &a ane9a/ 6n )o# o,li-ato"iu/ ca pa"te co)ponent* a cont"actului/ #e0c"ie"ea te"enului cu "e$e"in.* la nu)*"ul ca#a0t"al 0au o copie a planului ca#a0t"al al te"enului a"en#atE+ 7+ Alin+7 al ace0tui a"ticol 0tipulea(* unele ce"in.e #e o"#in -ene"al $a.* #e #ocu)entul 6ntoc)it+ 8n el t"e,uie 0* $ie in#icat* (iua 6ntoc)i"ii %i 0e)nat #e a),ele p*".i+ Stipula"ea 6n cont"act a ace0to" #ou* )o)ente au o i)po"tan.* p"i)o"#ial* pent"u toate con0ecin.ele 0c:i),*"ii 0t*"ii o,iectului cont"actului 6n #epen#en.* #e 6),un*t*.i"e 0au 6n"*u"*.i"e a ace0tui ,un+ Ace0te )o)ente au i)po"tan.* %i pent"u 0ta,ili"ea "*0pun#e"ii p*".ilo" 6n ca( #e nee9ecuta"e 0au e9ecuta"e neco"e0pun(*toa"e a o,li-a.iilo" cont"actuale+ Articolul 41). Particularit#ile contractului de arend a unui teren +n contractul de arend a unui teren tre uie stipulate condi#iile de 'olosire a o iectelor situate pe teren, inclusiv a utila.ului $i te*nicii a!ricole. 1+ Pe te"enul a"en#at pot $i 0ituate con0t"uc.ii/ in0tala.ii/ o,iecte #e i"i-a"e/ planta.ii )ultianuale/ #"u)u"i %i alte o,iecte a-"icole+ 8n cont"actul #e a"en#* t"e,uie 0* $ie in#icate toate ace0te o,iecte %i )o#alit*.ile/ inten0i&itatea %i alte con#i.ii #e $olo0i"e a ace0to"a+ Pent"u acea0ta t"e,uie 0* 0e .in* cont #e anul #*"ii 6n e9ploata"e 0au $a,"ic*"ii ace0to" o,iecte/ p"ocentul #e a)o"ti(a"e/ ca"e 6),un*t*.i"i au $o0t e$ectuate ante"io"/ c6n# a $o0t e$ectuat* "epa"a.ia cu"ent* %i capital*/ 0au ca"e e0te nece0itatea #e a le e$ectua 6n &iito"ul ap"opiat/ ca"e p*".i co)ponente ale ace0to"a u")ea(* a $i 0c:i),ate/ "epa"ate capital %i altele+ Toate ace0te #etalii 6n )a"e )*0u"* in$luen.ea(* a0up"a te")enului cont"actului/ )*"i)ii pl*.ii a"en#ei %+a+ 7+ Con#i.ii #e $olo0i"e a o,iectelo" a-"icole 0ituate pe te"enul a"en#at 0e aplic* 6n acela%i )o# %i la utila=ul %i te:nica a-"icol*+ Articolul 415. /ermenul arendei (1) /ermenul arendei nu poate 'i mai mic de un an. (%) Cu trei luni "nainte de e-pirarea arendei, arendatorul in'ormeaz printr-un preaviz arenda$ul despre nedorin#a de a prelun!i contractul de arend. (3) (ac terneenul arendei e-pir, iar arendatorul nu cere s i se predea terenul $i arenda$ul continu e-ploatarea lui, contractul de arend se consider prelun!it cu un an. 1+Dat $iin# $aptul/ c* o,iectul cont"actului #e a"en#* e0te un te"en %i alte ,unu"i a-"icole e9ploata"ea $"uctuoa0* a c*"o"a poate $i e$ectuat* #oa" pe #u"ata unei pe"ioa#e )ini)e #e acti&itate/ le-i0lato"ul 0ta,ile%te te")enul )ini)al al ace0tuia+ P"in u")a"e p*".ile t"e,uie 0* #ete")ine #u"ata cont"actului/ ca"e nu poate $i )ai )ic* #e un an+ Te")enul )a9i)al al a"en#ei nu e0te 0tipulat 6n le-e/ #a" 6n ace0t ca( 0e poate aplica "e-ula -ene"al* a loca.iunii/ ca"e poate a&ea loc pe un te")en #e p6n* la << #e ani+ 7+Aliniatul 7 0ta,ile%te o )o#alitate #e 6nceta"e a o,li-a.iilo" cont"actuale+ P"io"itatea 6n ce p"i&e%te 6nceta"ea ace0to" o,li-a.ii 6i "e&ine a"en#ato"ului/ ca"e a&6n# acea0t* inten.ie e0te o,li-at 0* $ac* un p"ea&i( #e t"ei luni p6n* la e9pi"a"ea te")enului %i 0*-l p"e&in* pe a"en#a% #e0p"e acea0t* inten.ie+ Ace0t p"ea&i( poate $i e9p"i)at 6n o"ice $o")*/ $ie &e",al/ $ie 6n 0c"i0 0au 6n alt )o#+ P"incipalul con0t* 6n $aptul c* ace0t p"ea&i( 0* a=un-* la #e0tina.ie+ Dac* a"en#ato"ul a "e0pectat ace0te p"e&e#e"i/ ia" a"en#a%ul nu a 6nt"ep"in0 ca"e&a ac.iuni #e ne-ociei cu p"i&i"e la p"elun-i"ea cont"actului ace0ta 6ncetea(* o#at* cu e9pi"a"ea te")enului lui+ 1+Aliniatul 1 0tipulea(* po0i,ilitatea p"olon-a.iei tacite/ 0au p"olon-a"ea #e $apt a "apo"tu"ilo" cont"actuale+ Con#i.iile ace0tui $apt 0untC a! e9pi"a"ea te")enului cont"actuluiB ,! a"en#ato"ul nu ce"e "e0titui"ea 6napoie"ea! te"enuluiB c! a"en#a%ul continu* e9ploata"ea te"enului a"en#at+ Le-ea 0ta,ile%te %i con0ecin.ele p"elun-i"ii tacite a cont"actului #e a"en#*C el 0e con0i#e"* p"elun-it cu un an+ Acea0t* 0itua.ie poate $i "epetat* #e nenu)*"ate o"i/ #a" cu con#i.ia ca 6n an0a),lu 0* nu #ep*%ea0c* << #e ani+ Articolul 41,. Plata arendei

(1)Plata arendei se 'ace "n natur, "n ani sau "n natur $i ani, potrivit acordului dintre pr#i, $i se e-ecut "n termenul $i "n locul sta ilit "n contract. (%) 9lementele "n 'unc#ie de care se determin arenda pentru 'iecare cate!orie de 'olosin# a unului pot 'i0 supra'a#a terenului, poten#ialul de produc#ie, structura parcelar, relie'ul $i !radul posi ilit#ii de e'ectuare a mecanizrii, posi ilit#ile de acces, distan#a 'a# de locurile de depozitare, industrializare sau de comercializare, starea cldirilor, amena.rilor sau altor dotri, !radul de amortizare a te*nicii a!ricole arendate. (3) Arenda "n natur se sta ile$te "ntr-o cantitate determinat de produse sau "ntr-un procent din produc#ie. Produsele cu care se plte$te arenda se sta ilesc de pr#i "n 'unc#ie de speci'icul activit#ii a!ricole $i de zon. ()) /ermenele $i locul de plat "n natur a arendei se sta ilesc de pr#i, "n 'unc#ie de 'elul produselor $i de speci'icul orientrii lor. 1! Acea0t* no")* 0ta,ile%te )o#alit*.ile #e ac:ita"e a pl*.ii a"en#ei+ A)inti)/ c* "e-ulile -ene"ale cu p"i&i"e la 0ta,ili"ea cuantu)ului pl*.ii e0te p"e&*(ut* #e a"t+<11 %i 0e ap"ecia(* p"in aco"#ul co)un ale p*".ilo"+ 7! Le-ea 0ta,ile%te 1 )o#alit*.i #e ac:ita"e a pl*.ii #e a"en#*C a! 6n ,aniB ,! 6n natu"*B c! 6n $o")* )i9t*+ 1! Nu 0e pot i0ca ca"e&a p"o,le)e c6n# plata 0e $ace 6n ,ani+ Mai co)plicat e0te 0itua.ia/ c6n# plata 0e $ace 6n natu"* 0au 6n $o")* )i9t*+ 8n ace0t ca(/ #up* cu) e0te 0tipulat 6n alin+1/ plata 6n natu"* 0e 0ta,ile%te 6nt"-o cantitate #ete")inat* #e p"o#u0e 0au 6nt"-un p"ocent #in p"o#uc.ie+ Dac* plata a"en#ei e0te )i9t*/ apoi p*".ile 0unt o,li-ate 0* 0tipule(e 6n cont"act 6n ce )*"i)e p"opo".ie! plata 0e e$ectuea(* 6n ,ani %i 6n ce )*"i)e F 6n natu"*+ Dac* plata 6n natu"* inclu#e c6te&a cultu"i a-"icole/ apoi/ "e0pecti& %i p"opo".iile ace0to"a+ 5! Un )o)ent i)po"tant 6l con0tituie $aptul/ c* le-ea i)pune p*".ile #e a ap"ecia 6n co)un te")enul %i locul un#e 0e &a ac:ita plata+ Ace0t )o)ent e0te $oa"te i)po"tant 6n ca(ul c6n# plata a"en#ei 0e $ace 6n natu"* 0au 6n $o")* )i9t*+ I)po"tan.a ace0tei con#i.ii #i$e"* #e la ca( la ca(/ #e pil#*/ #ac* e0te #e o -"eutate i)pun*toa"e/ e0te u%o" alte"a,il*/ #ac* nece0it* p"eluc"a"e/ p*0t"a"e 0au utili(a"e 6n 0ta"e p"oa0p*t* %i altele+ Nu 6nt6)pl*to" le-i0lato"ul 6n alin+5 0tipulea(* c*/ te")enele %i locul #e plat* 6n natu"* a a"en#ei 0e 0ta,ile0c #e p*".i/ 6n $unc.ie #e $elul p"o#u0elo" %i #e 0peci$icul o"ient*"ii lo"+ Te")enul ac:it*"ii pl*.ii t"e,uie 0* coinci#* cu 0$6"%itul anului a-"icol/ cu cule0ul "oa#ei 6n -ene"e 0au a cultu"ii "e0pecti&e+ Locul ac:it*"ii pl*.ii 6n natu"* poate $i 0ta,ilit ne)i=locit pe te"enul a"en#at/ la #epo(itul a"en#ato"ului 0au a"en#a%ului/ 0au 6n alt loc+ 2! C"ite"iile #e #ete")ina"e a )*"i)ei pl*.ii #e a"en#* 0unt #i"ect 0ta,ilite #e le-e %i 0e ap"ecia(* #e p*".i 6n #epen#en.* #e cate-o"iile #e $olo0i"e %i pot $i #i$e"ite #e la ca( la ca(+ A0t$el/ ace0te c"ite"ii 0untC 0up"a$a.a te"enului/ poten.ialul #e p"o#uc.ie/ 0t"uctu"a pa"cela"*/ "elie$ul %i -"a#ul po0i,ilit*.ii #e e$ectua"e a )ecani(*"ii/ po0i,ilit*.ile #e acce0/ #i0tan.a $a.* #e locu"ile #e #epo(ita"e/ in#u0t"iali(a"e 0au #e co)e"ciali(a"e/ 0ta"ea cl*#i"ilo"/ a)ena=*"ilo" 0au alto" #ot*"i/ -"a#ul #e a)o"ti(a"e a te:nicii a-"icole a"en#ate+ Cate-o"iile #e $olo0in.* pot $i #i$e"ite/ #e pil#*C cultu"i anuale/ )ultianuale/ te:nice/ li&e(i/ &ii/ 0au un te"en pe ca"e 0unt 0ituate #epo(ite/ $"i-i#e"e/ pa"cu"i #e te:nic* a-"icol*/ unit*.i #e p"eluc"a"e a p"o#uc.iei a-"icole %i altele+ Articolul 417. 5educerea arendei (ac mai mult de .umtate din 'ructele o #inute prin arendare pier 'ortuit, arenda$ul poate cere reducerea propor#ional a pl#ii arendei. (reptul la reducere su zist doar p"n la separarea 'ructelor. 1+P"in acea0t* no")* le-i0lato"ul 0tipulea(* un #"ept pat"i)onial al a"en#a%ului F #"eptul #e a ce"e "e#uce"ea a"en#ei+ Da" pent"u "eali(a"ea ace0tui #"ept le-i0lato"ul 0ta,ile%te t"ei con#i.iiC a! piei"ea $"uctelo" o,.inute ce #ep*%e%te 24 p"ocenteB ,! piei"ea $"uctelo" o,.inute a"e loc 6n )o# $o"tuitB c! #"eptul la #i)inua"e a"e loc nu)ai p6n* la 0epa"a"ea $"uctelo"+ Ace0t #"ept al a"en#a%ului nu poate $i "eali(at #ac* piei"ea a a&ut loc #in alt* cau(*/ #ec6t cea $u"tuit*/ #e pil#*/ #in cau(a -o0po#*"i"ii p"oa0te a a"en#a%ului/ #in culpa )e),"ilo" $a)iliei a"en#a%ului %+a+ Re#uce"ea t"e,uie 0* $ie p"opo".ional* pa-u,ei+ 7+Ace0t* no")* poate $i aplicat* in#i$e"ent #e $aptul #ac* $"uctele au $o0t a0i-u"ate %i a"en#a%ul a p"i)it #e0p*-u,i"ea/ #eoa"ece le-i0lato"ul nu con#i.ionea(* aplica"ea acetei no")e 6n #epen#en.* #e ace0t $apt+ Da"/ ce"e"ea a"en#a%ului poate 0* nu $ie acceptat* #e a"en#ato" 6n ca(ul c6n# a"en#a%ul p"i)in# #e0p*-u,i"ea #e la co)pania #e a0i-u"a"e nu a 0upo"tat ca"e&a p"e=u#icii+ 1+P"in ac"o#ul p*".ilo" #i)inua"ea cuantu)ului pl*.ii #e a"en#* poate a&ea loc %i 6n alte ca(u"i+ Articolul 412. (reptul de !a. al arendatorului

Arendatorul are, "n vederea !aran#iei cererilor sale ce decur! din contractul de arend, drept de amanet asupra unurilor aduse de arenda$ $i asupra 'ructelor unului arendat. 1+Scopul ace0tei no")e e0te p"ote=a"ea inte"e0elo" pat"i)oniale ale a"en#ato"ului+ Pent"u a0i-u"a"ea ace0to" inte"e0e le-ea 0ta,ile%te #ou* tipu"i #e -a"an.iiC a! #"eptul #e a)anet a0up"a ,unu"ilo" a#u0e #e a"en#a%B ,! #"eptul #e a)anet a0up"a $"uctelo" ,unului a"en#at+ 7+Pent"u e9ploata"ea te"enului a"en#a%ul poate p"ocu"a #i$e"ite ,unu"i )ate"iale/ cu) a" $iC te:nica a-"icol*/ unit*.i #e t"an0po"t/ utila= pent"u p"eluc"a"ea p"o#u0elo" a-"icole %i #e alt* #e0tina.ie/ 0e)in.e/ ani)ale %+a+ Toto#at* a"en#a%ul 6n "e(ultatul e9ploat*"ii o,iectului a"en#at #o,6n#e%te un p"o#uct nou/ cu) a" $iC "oa#*/ ca"ne/ lapte/ &in/ con0e"&e %+a+ 8n0* 6n ca( #e nee9ecuta"e a o,li-a.iilo" cont"actuale/ 6n p"i)ul "6n# pent"u neac:ita"ea la ti)p a pl*.ii a"en#ei/ cau(a"ea unui p"e=u#iciu 0au 6n ca( #ec* e9i0t* alte ce"e"i ale a"en#a%ului ele pot $i -a"antate p"in a)anent %i 6n ace0t ca( 0e aplic* no")a ace0tui a"ticol+

Articolul 414. :c*im area destina#iei terenului Arenda$ul poate sc*im a destina#ia terenului arendat numai cu acordul preala il scris al proprietarului $i cu respectarea dispozi#iilor le!ale. 1+Le-ea 0ta,ile%te con#i.ii $oa"te cate-o"ice cu p"i&i"e la 0c:i),a"ea #e0tina.iei te"enului a"en#at+ Ace0te con#i.ii 0untC a! con0i).*)6ntul p"op"ieta"ului/ ca"e t"e,uie 0* $ie p"eala,il %i e9p"i)at 6n $o")* 0c"i0*B ,! "e0pecta"ea #i0po(i.iilo" le-ale+ Ace0te #i0po(i.ii 0unt 0tipulate 6n Lje-ea ?7?A1<<1 6n "e#ac.ia Le-ii 144;A7447+ Sc:i),a"ea #e0tina.iei te"enului 6n ,a(a a"t+a"t+ ?/ </ 31/ 32 ale ace0tei le-i poate a&ea loc/ 6n #epen#en.* #e cate-o"iile te"enu"ilo"/ 6n ,a(a @ot*"6"ii Gu&e"nului 0au #eci(iilo" con0iliilo" "aionale %i )unicipale+

Articolul 4%6. 5epartizarea contractual a riscurilor (1) +n contractul de arend pr#ile contractante pot sta ili, de comun acord, cazurile $i limitele suportrii pre.udiciilor cauzate de calamit#i naturale. (%) (e comun acord, pr#ile pot s prevad repartizarea pierderilor totale sau par#iale ale unurolor arendate ca urmare a unor cazuri 'urtuite, sau unor cazuri de 'or#-ma.or. 1+Acti&itatea a-"icol* e0te 0upu0* uno" "i0cu"i natu"ale/ ca"e pot 0u"&eni in#epen#ent #e &oin.a pe"0oanelo" i)plicate 6n acea0t* acti&itate+ A"ticolul #at 0ta,ile%te #"eptul p*".ilo" cont"actului #e a"en#* p"int"-un aco"# co)un #e a 0tipula 6n cont"act o con#i.ie 0epa"at*/ ca"e 0e "e$e"* la con0ecin.ele cala)it*.ilo" natu"ale+ 7+8n p"i)ul "6n# p*".ile t"e,uie 0* con&in* a0up"a ca(u"ilo" %i pa"a)et"ilo" p"e=u#iciilo" cau(ate #e cala)it*.ile natu"ale 0upo"tate #e $ieca"e #in ele+ De "e-ul* ace0te ca(u"i pot $i cala)it*.ile natu"ale/ ca"e au loc 6n Repu,lica Mol#o&a F cut"e)u"e #e p*)6nt/ alunec*"i #e p*)6nt/ 6n-:e.u"i/ -"in#in*/ "e&*"0*"i #e ap* %+a+ Dea0e)enea p*".ile pot con&eni a0up"a li)itelo" 6n ca"e $ieca"e #in ele &o" acope"i p"e=u#iciul cau(at+ P"opo".iile pot $i #i$e"iteC 24J924J/ 54J9;4J %+a+ La 0ta,ili"ea ace0to" li)ite t"e,uie 0* 0e .in* cont #e $aptul cine poa"t*/ #e "e-ul*/ "i0cul pie"ii $o"tuite a ,unului %i cine &a $i o,li-at 0* a0i-u"e ,unul a"en#at+ 8n alin+1 al ace0tui cont"act 0e p"e&*# #ou* cate-o"ii #e ,unu"i F o,iectul cont"actului %i $"uctele+ Din ace0te con0i#e"ente a),ele p*".i au un inte"e0 pat"i)onial %i/ 6n p"incipiu/ a),ele t"e,uie 0* 0upo"te con0ecin.ele cala)it*.ilo" natu"ale+ 1+Un )o)ent i)po"tant 6l con0tituie #"eptul p*".ilo" #e a "epa"ti(a total 0au pa".ional pa-u,ele ,unului a"en#at/ ca"e au 0u"&enit 6n u")a uno" ca(u"i $o"tuite 0au a uno" ca(u"i #e $o".* )a=o"*+ 8n ace0t ca( e0te &o",a #oa" #e "i0cul cu p"i&i"e la o,iectul ,unului a"en#at/ #a" nu %i a $"uctelo"+ Inte"e0ul pat"i)onial 6l a"e 6n p"i)ul "6n# a"en#ato"ul/ #a" a"en#a%ul poate 0upo"ta unele pie"#e"i 6n ,a(a aco"#ului cont"actual/ #eoa"ece $"uctele #o,6n#ite 6n ,a(a e9ploat*"ii ace0tui ,un #e&in p"op"ietatea lui+ P"in u")a"e %i el a"e un inte"e0 pat"i)onial+

Articolul 4%1. +ncetarea arendei (1) Arenda "nceteaz o dat cu e-pirarea termenului pentru care a 'ost convenit. (%) +ncetarea arendei "nainte de termen are loc "n con'ormitate cu le!ea. 1+ Ace0t a"ticol 0tipulea(* #oa" un 0in-u" te)ei #e 6nceta"e a o,li-a.iilo" cont"actuale F e9pi"a"ea te")enului p"e&*(ut #e cont"act+ Da" 6n ace0t ca( t"e,uie 0* 0e .in* 0ea)a %i #e p"e&e#e"ile a"t+ <12 CC RM/ ca"e a#)ite/ 6n ca( #e e9pi"a"e a te")enului/ p"olon-a"ea t*cit* a cont"actului #e a"en#*+ 7+ Te)eiu"ile le-ale #e 6nceta"e a a"en#ei 6nainte #e te")en 0unt 0tipulate 6n a"t+a"t+ 51 %i 51-5 al Le-ii ?7?A1<<1 6n "e#ac.ia Le-ii 144;A7447+ A0t$el/ a"en#ato"ul 6n ,a(a a"t+ 51 Kpoate ce"e "e(ilie"ea anticipat*/ p"in inte")e#iul in0tan.ei #e =u#ecat*/ a cont"actului #e a"en#* 6n u)"*toa"ele con#i.iiC ne"e0pecta"ea clau(elo" p"i&in# a"en#aB $olo0i"ea p*)6ntului 6n con#i.ii ce cont"ac&in le-i0la.ieiB 6n"*ut*.i"ea inten.ionat* a calit*.ii te"enului a"en#atB neac:ita"ea a"en#ei pe pa"cu"0ul a 14 #e (ile #e la #ata e9pi"*"ii te")enului #e plat*/ cu con#i.ia c* pe"ioa#a #e -"a.ie #e 14 #e (ile pent"u ac:ita"ea a"en#ei 0e &a aco"#a #oa" o 0in-u"* #at* pe pa"cu"0ul pe"ioa#ei #e a"en#*/ a0t$el c* o"ice neac:ita"e "epetat* a a"en#ei 6n te")en &a con0titui te)ei pent"u a ce"e "e(ilie"ea i)e#iat* a cont"actului #e a"en#*/ 6n ca(ul c*n# c6nt"actul nu p"e&e#e alt$elB "i#ica"ea con0t"uc.iilo" neauto"i(ate pe te"enul a"en#atB te"enul nu a $o0t $olo0it ti)p #e un an #e la #ata #*"ii lui 6n a"en#*/ 6n ca(ul c6n# cont"actul nu p"e&e#e alt$elB t"an0)ite"ea te"enului a"en#at 6n 0u,a"en#* $*"* con0i).*)6ntul p"op"ieta"ului+ A"en#ato"ul te"enului poate ce"e "e(ilie"ea anticipat* a cont"actului %i 6n alte ca(u"i p"e&*(ute #e le-e 0au #e cont"act+ 8n ca(ul 6n ca"e cont"actul #e a"en#* nu p"e&e#e alt$el/ a"en#ato"ul poate "e(ilia anticipat cont"actul #e a"en#* 6n )o# necon#i.ionat nu)ai #up* 6n%tiin.a"ea 6n 0c"i0/ cu cel pu.in 1 luni 6nainte/ a a"en#a%ului+ Cu e9cep.ia con#i.iilo" 0peci$ice la alineatul 6nt6i #in p"e(entul a"ticol/ a"en#a%ul a"e #"eptul 0* $olo0ea0c* te"enul p6n* la 0t"6n0ul "oa#ei inclu0i&/ con$o") te")enelo" p"e&*(ute #e te:nolo-ia #e c"e%te"e a cultu"ilo"E+ A"en#a%ul/ la "6n#ul lui/ 6n ,a(a a"t+ 51-5 Kpoate ce"e "e(ilie"ea anticipat* a cont"actului #e a"en#* 6n ca(ul 6n ca"eC a"en#ato"ul nu-%i 6n#epline%te o,li-a.iile cont"actualeB a"en#a%ul e0te 6n i)po0i,ilitatea #e a $olo0i te"enul/ cu e9cep.ia ca(u"ilo" #e $o".* )a=o"*/ #ac* cont"actul #e a"en#* nu p"e&e#e alt$elB a"en#ato"ul nu a t"an0)i0 te"enul 6n te")enul 0ta,ilit 6n cont"act+ A"en#a%ul poate ce"e "e(ilie"ea cont"actului #e a"en#* %i 6n alte ca(u"i p"e&*(ute #e le-e 0au #e cont"act+ A"en#a%ul poate ce"e "e(ilie"ea anticipat* a cont"actului #e a"en#* %i #in )oti&e #e 0*n*tate/ ca"e 6l pun 6n i)po0i,ilitatea #e a "e0pecta pe &iito" clau(ele cont"actului/ #ac* cont"actul nu p"e&e#e alt$el+ A"en#a%ul poate "e(ilia anticipat cont"actul #e a"en#* 6n )o# necon#i.ionat #oa" a&e"ti(6n# a"en#ato"ul 6n 0c"i0 #e0p"e inten.ia #e "e(ilie"e a cont"actului cu cel pu.in 1 luni p6n* la "ecolta"e/ #ac* cont"actul nu p"e&e#e alt$elE+

Articolul 4%%. Consecin#ele rezilierii contractului de arend a unui teren (ac rezilierea contractului de arend a unui teren a!ricol are loc p"n la "nc*eierea anului a!ricol, arendatorul este o li!at s plteasc arenda$ului valoarea 'ructelor care, de$i "nc neseparate, vor putea 'i separate "nainte de s'"r$itul anului "n condi#iile unei !ospodriri normale. 1+ Acea0t* no")* p"e0upune o "e-ul* -ene"al* ca"e a#)ite "e(ilie"ea cont"actului #e a"en#* #oa" #up* 6nc:eie"ea anului a-"icol/ c6n# #e=a e culea0* "ecolta %i a"en#a%ul #i0pune #e "e(ultatul total al )uncii 0ale+ 7+ Dac* cont"actul e0te "e(iliat pe pa"cu"0ul anului a-"icol/ apoi 0e aplic* o "e-ul* 0pecial* 0ta,ilit* #e ace0t a"ticol/ ca"e 0e )ani$e0t* p"in p"ote=a"ea inte"e0elo" pat"i)oniale ale a"en#a%ului+ Sta,ilin# acea0t* "e-ul* le-i0lato"ul a luat 6n con0i#e"a.ie $aptul/ c* a"en#a%ul a #epu0 unele e$o"tu"i pent"u a c"e%te o "oa#* 0au a #o,6n#i un alt p"o$it 6n "e(ultatul e9puat*"ii o,iectului a"en#at %i #ac* nu o,.ine nici un $"uct #in cau(a "e(ilie"ii anticipate

a cont"actului lui t"e,uie 0*-i $ie "e0tituite &aloa"ea ace0to" $"ucte+ O,li-a.ia #e ale co)pen0a 6i apa".ine a"en#ato"ului/ ca"e a ce"ut "e(ilie"ea anticipat*+ 1+ Pent"u aplica"ea ace0tei "e-uli e0te nece0a"/ ca la )o)entul "e(ilie"ii cont"actuluil $"uctele 06 nu $ie 6nc* 0epa"ate/ #a" ace0t luc"u 0* $ie po0i,il p6n* la 0$*"%itul anului 6n con#i.iile -o0po#*"i"ii no")ale+ Din acea0t* "eie0e/ c* #up* "e(ilie"ea cont"actului acti&itatea ulte"ioa"* #e e9puala"e a o,iectului cont"actului #e&ine o,li-a.ia a"en#ato"ului+ Capitolul > LEASINGUL Articolul 4%3. Contractul de leasin! (1) Prin contractul de leasin!, o parte - creditorul 'inanciar (locator) - se o li!a sa do indeasca in proprietate sau sa produc unul mo il speci'icat in contract si sa-l dea in posesiune si 'olosin#a, pentru o perioada determinata in contract, celeilalte par#i (locatar), iar aceasta se o li!a la plata in rate a unei sume de ani (redeven#a). (%) >n lipsa unor prevederi contrare, dreptul de ale!ere a unului sau a vinzatorului apar#ine locatarului. (3) ]a s'irsitul contractului de leasin!, care se inc*eie cu deplina amortizare, dreptul de proprietate asupra unului se transmite locatarului. ()) ]ocatarul poate 'i o li!at sau indreptatit prin contractul de leasin! ca, la e-pirarea termenului acestuia, sa cumpere sau sa "nc*irieze unul daca acest contract nu "nceteaz prin deplina amortizare a o iectului. >n toate cazurile, la calculul pre#ului sau al c*iriei tre uie sa se ia in considerare amortizarea unului. >n lipsa unei prevederi contrare, locatarul are dreptul prioritar de a cumpra sau de a "nc*iria in continuare unul. (5) (ispozi#iile cu privire la leasin! nu se aplica daca unul urmeaza sa 'ie 'olosit in scopuri personale, 'amiliale sau casnice. (,) Contractului de leasin! se aplica in modul corespunztor dispozi#iile privind contractul de locatiune in masura in care prezentul capitol nu prevede alt'el. 1+ Con0t"uc.ia =u"i#ico-ci&il* a cont"actului #e lea0in-/ 0ta,ilit* 6n ace0t a"ticol/ e0te #i$e"it* #e cea e9i0tent* 6n Le-ea cu p"i&i"e la lea0in-+ Din ace0t )oti& un inte"e0 #eo0e,it p"e(int* concu"en.a ace0to" acte no")ati&e 6n cali$ica"ea co"ect* a ace0tui cont"act+ Anali(a no")elo" Co#ului ci&il %i a le-i0la.iei 6n &i-oa"e 6n #o)eniului lea0in-ului ne pe")ite 0* 0coate) 6n "elie$ t"*0*tu"ile 0peci$ice pa"ticula"it*.ile! ale cont"actului/ ca"e-i i)p"i)* ca"acte"ul #e0ine0t*t*to"/a! 6n calitate #e pa"te o,li-at* 6n cont"act #e "6n# cu c"e#ito"ul-$inancia" %i locata"ul pe"0i0t* %i &6n(*to"ul ,unului/ ca"e nu e0te pa"te p"op"iu-(i0* a cont"actului+ 8n0* 6n 6n.ele0ul a"ticolului anali(at/ ace0t $apt nu "ep"e(int* o t"*0*tu"* cali$icati&* a cont"actului/ #eoa"ece 6n0*%i p"in no.iunea cont"actului 0e a#)ite 0ta,ili"ea "apo"tului cont"actual cu pa"ticipa"ea a #oi 0u,iec.i+ C"e#ito"ul $inancia" nu 0e a$l* 6n "apo"t cont"actual cu &6n(*to"ul ,unului/ #a" e0te 6n(e0t"at p"in le-e &cu un %i" #e #"eptu"i %i o,li-a.ii $a.* #e el A"t+a"t <7;/ <73/<7< Co# ci&il!+ ,! C"e#ito"ul- $inancia" 0e o,li-* 0* #o,6n#ea0c* ,unul )o,il 0peci$icat 6n p"op"ietate/ acea0t* o,li-a.ie #e"i&* #in con.inutul "apo"tului #e lea0in-+ P"o#uce"ea #e c*t"e locato" a ,unului pent"u a $i t"an0)i0 locata"ului 6n ,a(a unui cont"act #e lea0in-/ "ep"e(int* o o,li-a.ie i)p"op"ie lui+ c! Un "ol acti& 6n o,li-a.ia cont"actual* #e lea0in- 6i apa".ine locata"ului+ Anu)e el #ete")in* &6n(*to"ul 0au ,unul/ ca"e u")ea(* a $i p"ocu"at #e locato"+ Re0pecti& locato"ul e0te a,0ol&it #e o"ice "*0pun#e"e pent"u ale-e"ea &6n(*to"ului 0au ,unului+ E9cep.ie #e la aca0t* "e-ul* poate $i ca(ul/ c6n# p"in cont"act o a0t$el #e o,li-a.iune 0e incu,* locato"ului+ A0t$el/ p"in acea0t* con0t"uc.ie =u"i#ic* e0te con0e)nat* &alen.a natu"ii =u"i#ice a cont"actului #e lea0in-/ ca"e 6n e0en.* "ep"e(int* p"e0ta"ea unui 0e"&iciu $inancia"/ p"in inte")e#iul )ecani0)ului #e loca.iune+ 7+ Cont"actul #e lea0in- 0e 6nc:eie/ #e o,icei/ pe un te")en anu)it+ Ace0t te")en t"e,uie 0* inclu#* #eplina a)o"ti(a"e a ,unului/ ca"e co"e0pun#e cu te")enul e$ecti& #e e9pluata"e a o,iectului cont"actului+ Dup* e9pi"a"ea te")enului cont"actului/ #"eptul #e p"op"ietate a0up"a ,unului 0e t"an0)ite locata"ului/ $*"* ac:ita"ea p"e.ului "e(i#ual al ,unului+ 1+ 8n ca(u"ile 6n ca"e cont"actul nu 6ncetea(* p"in #eplina a)o"ti(a"e a ,unului/ locata"ul poate $i o,li-at p"in cont"act 0* cu)pe"e ,unul la un p"e. "e(i#ual/ 0au 0* continuie 6nt"e.ine"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale p6na la a)o"ti(a"ea #eplina a ,unului+ Analo-ic "e-le)ent*"ilo" inte"na.ionale 6n #o)eniul lea0in-ului $inancia"/ le-i0lato"ul na.ional a con#i.ionat calculul p"e.ului 0au a c:i"iei #e a)o"ti(a"ea ,unului+ 8n a$a"* #e #"eptu"ile 0peci$icate )ai 0u0/ locata"ul p"in cont"act 60i poate "e(e"&a #"eptul p"io"ia" #e cu)p*"a"e 0au #e 6nc:i"ie"e ulte"ioa"* a ,unului+ No")a #i0po(iti&* "e0pecti&* 6i con$e"* locata"ului p"io"itatea $a.* #e te".i 6n cont"acta"ea o,iectului cont"actului/ #up* e9pi"a"ea te")enului ini.ial 0ta,ilit 6n cont"act+ 5+ Di0po(i.iile p"e(entului a"ticol 0e aplic* nu)ai 6n ca(u"ile/ c6n# ,unu"ile cont"actate &o" $i utili(ate nu)ai 6n 0copu"i co)e"ciale/ a#ic* "apo"tu"ile "e0pecti&e u")ea(* a $i 0ta,ilite 6nt"e ant"ep"eno"i+ Ace0t $eno)en =u"i#ic la $el 0e 6nt"e-e%te 6n pei0a=ul #e "e-le)enta"e inte"na.ional*+ 8n0*/ p"actica cont"actual* ne #e)on0t"ea(*/ c* 6n a0e)enea ca(/ un %i" #e t"an(ac.ii ca"e 6nt"une0c toate t"*0*tu"ile =u"i#ice ale unui cont"act #e lea0in- nu pot $i cali$icate ca lea0in-/ anu)e #in )oti&ul c* ,unu"ile 06nt $olo0ite 6n 0copu"i pe"0onale/ $a)iliale 0au ca0nice/ $apt ce &a cont"i,ui la )ic%o"a"ea nu)*"ului #e t"an(ac.ii %i pa"ticipan.i pe pia.a 0e"&iciilo" #e lea0in-+

2+ P"in inte")e#iul p"e(entei no")e/ le-i0lato"ul e9p"i)* coe(iunea #int"e no")ele -ene"ale #e "e-le)enta"e ale cont"actului #e loca.iune A"t+?32 - A"t+<14! %i cont"actul #e lea0in-+ Reie%in# #in 0en0ul no")ei anali(ate/ "e-le)enta"ea e9:au0ti&* a "apo"tu"ilo" #e lea0in- 0e e$ectuia(* #e no")ele p"e(entului capitol %i #e cont"act/ c6n# le-ea #i0po(iti&* p"e&e#e ace0t luc"u+ 8n "e0t/ 0e aplic* 6n )o#ul co"e0pun(*to" #i0po(i.iile p"i&in# cont"actul #e loca.iune+ P"in )en.iunea K 6n )o#ul co"e0pun(*to" E/ u")ea(* a $i 6n.elea0* aplica"ea acelo" no")e ale loca.iunii/ ca"e nu pot )o#i$ica natu"a cont"actului #e lea0in-/ %i anu)e acele no")e ce "e-le)entea(* 0e-)entul o,li-a.ional #e po0e0ie %i $olo0i"e a ,unului #e c*t"e locata" A"t+A"t ?3?/??2/??;/??3 %+a!+ Articolul 4%). \orma si con#inutul contractului de leasin! 1) Contractul de leasin! se inc*eie in scris. (%) Contractul de leasin! tre uie sa contina "ndeose i0 a) pre#ul unului1 ) suma totala, numrul si scadenta ratelor1 c) plata 'inala si metodele calculrii ei in cazul rezilierii contractului. 1+ Ce"in.a #e ,a(*/ 6naintat* #e le-e/ $a.* #e $o")a cont"actului #e lea0in- e0te "e0pecta"ea $o")ei 0c"i0e ca con#i.ie a# p"o,atione)+ Re0pecti&/ u")ea(* 0* $ie "e0pectate toate ce"in.ele le-ale/ "e$e"itoa"e la 6nc:eie"ea/ )o#i$ica"ea %i "e(ilie"ea actelo" =u"i#ice A"t+714!+ Deci/ cont"actul poate $i 6nc:eiat nu nu)ai 6n $o")a unui #ocu)ent 0e)nat #e p*".i/ #a" %i p"in 0c:i), #e 0c"i0o"i/ tele-"a)e/ tele$ono-"a)e %+a+/ ca"e &o" $i 0e)nate #e c*t"e e9pe#iato" o$e"tant! %i &o" con.ine clau(ele e0en.iale ale &iito"ului cont"act+ 7+ Con#i.iile 0peci$icate 6n le-e/ u")ea(* a $i cali$icate ca clau(e e0en.iale al+7 A"t ;3<! ale cont"actului #e lea0in-+ O"ice "apo"t cont"actual #e lea0in-/ in#i$e"ent #e "e-i)ul =u"i#ic al ,unu"ilo" cont"actate/ t"e,uie 0* con.in* aco"#ul p*".ilo" a0up"a ace0to" clau(e+ Sp"e #eo0e,i"e #e cele p"e&*(ute 6n art. 7 al ]e!ii cu privire la leasin!/ Co#ul ci&il ne in#ic* nu)ai t"ei con#i.ii+ 8n ace0t conte9t/ e0te #i$icil 0* ne ap"ecie) ca"e #in ele "e$lect* a#ec&at natu"a o,li-a.iei #e lea0in-+ De0i-u"/ a"ticolul in#icat al ]e!ii cu privire la leasin! con.ine toate con#i.iile po0i,ile ale unui cont"act #e lea0in-/ 0i #eaceea ele nu pot $i e9a)inate ca clau(e e0en.iale+ No")a anali(at* con.ine acel )ini) #e con#i.ii nece0a"e/ ca"e pe")it a 6nt"e-i 6n linii )a"i un cont"act #e lea0in-+ P"e&e#e"ile A"t+ ;3< CC/ con$o") c*"o"a cont"actul 0e con0i#e"* inc:eiat #aca pa"tile au a=un0 la un aco"# p"i&in# toate clau(ele lui e0entiale/ &i0-a-&i0 #e cont"actul #e lea0in- pot $i t*l)*cite ca cu)ulul #e con#i.ii nece0a"e/ ca"e #ete")in* &ala,ilitatea =u"i#ico-ci&il* a cont"actului+ Articolul 4%5. Conservarea naturii mo iliare a unului 8unul care 'ace o iectul contractului de leasin! conserva natura mo iliara pe durata contractului, c*iar daca este ane-at sau incorporat m intr-un imo il, in msura in care nu-si pierde individualitatea. 1+8n co"ela.ie cu A"t+<71/ no")a co)entat* #e0$*.oa"* "e-i)ul =u"i#ic al o,iectului cont"actului #e lea0in- p"in )en.ine"ea natu"ii )o,ilia"e a ,unului/ c:ia" #ac* 06nt p"e(ente ele)ente ca"acte"i0tice #e #e$initi&a"e a ,unu"ilo" i)o,ile A"t+7?? al+7!+ Ca"acte"ul in#i&i#ual #ete")inat al ,unului )o,il A"t+7<3!/ "ep"e(int* ce"in.a le-al* $a.* #e o,iectului cont"actului #e lea0in-+ Sp"e #eo0e,i"e #e cont"actul #e loca.iune/ un#e 6n calitate #e o,iecte ale cont"actului pot $i-u"a ,unu"ile i)o,ile/ no")ele ce "e-le)entea(* cont"actul #e lea0in- e9p"e0 e9clu# o a0t$el #e cate-o"ie #e ,unu"i+ Re0pecti&/ no")ele loca.iunii "e$e"itoa"e la "e-i)ul ,unu"ilo" i)o,ile %i no")ele co"e0pun(*toa"e ale a"en#ei/ nu-%i "*0$"6n- inci#en.a a0up"a "apo"tu"ilo" cont"actuale #e lea0in-+ Ca"acte"ul necon0u)pti,il al ,unu"ilo" nu e0te #i"ect in#icat #e p"e(entul a"ticol/ 6n0* u%o" poate $i #e#u0 #in 0en0ul -ene"al al capitolului Co#ului ci&il $e$e"ito" la lea0in-/ %i anu)e $aptul t"an0)ite"ii ,unului 6n po0e0ie %i $olo0in.* pe o anu)it* pe"ioa#* cu a)o"ti(a"ea total* 0au pa".ial* pe #u"ata cont"actului+ Articolul 4%,. >n'ormarea cu privire la contractul de leasin! ]ocatorul este o li!at sa in'ormeze vinzatorul cu privire la contractul de leasin! "nc*eiat sau care urmeaz sa 'ie "nc*eiat. 1+ O,li-a.ia i)pe"ati&* a locato"ului 6n cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e 6nc:eiat cu &6n(*to"ul ,unului/ con0t* 6n in$o")a"ea &6n(*to"ului #e0p"e cont"actul #e lea0in- 6nc:eiat 0au ca"e u")ea(* a $i 6nc:eiat/ cu in#ica"ea locata"ului conc"et+ Acea0t* in$o")a"e a &6n(*to"ului 0e"&e%te 6n calitate #e te)ei pent"u apa"i.ia uno" #"eptu"i %i o,li-a.ii 0peci$ice calit*.ii lui #e pa"te a "apo"tului #e lea0in-+ Lip0a 6n cont"act a in#ica.iei #e0p"e 0copul #o,6n#i"ii #e c*t"e locato" a ,unului nu a$ectea(* &ala,ilitatea cont"actului/ #a" poate 0e"&i 6n calitate #e te)ei pent"u 6nainta"ea ce"in.elo" #e "epa"a"e a #aunelo"+ Articolul 4%7. 5aspunderea vinzatorului 'ata de locatar

(1) &inzatorul unului este o li!at direct 'ata de locatar pentru !arantiile le!ale sau conventionale inerente unui contract de vinzare-cumparare. &inzatorul nu raspunde insa in 'ata locatorului si a locatarului pentru acelasi pre.udiciu. (%) Prevederile alin.(1) nu dau locatarului dreptul de a rezolvi sau modi'ica contractul de vinzarecumparare 'ara acordul locatorului. (3) ]ocatorul nu raspunde pentru nee-ecutarea o li!atiilor de catre vinzator, cu e-ceptia cazului cind vinzatorul a 'ost ales de catre locator, daca in contract nu este prevazut alt'el. 1+ D"eptul la 6nainta"ea #i"ect* a p"eten.iilo" #e c*t"e locata" &6n(*to"ului pent"u -a"an.iile le-ale 0au con&en.ionale ce "e(ult* #int"-un cont"act #e &6n(a"e-cu)p*"a"e/ 6nc:eiat 6nt"e locato" %i &6n(*to"/ "ep"e(int* o pa"ticula"itate #i0tinct* a ace0tui cont"act+ 7+ 8n0*/ $aptul li&"*"ii #e c*t"e &6n(*to" a ,unu"ilo" #e o calitate neco"e0pun(*toa"e nu aco"#* locata"ului #"eptul #e a "e(ilia 0au )o#i$ica cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e $*"* aco"#ul locato"ului+ Solu.iona"ea c:e0tiunei #e0p"e "e(ilie"ea cont"actului .ine #e co)peten.a p*".ilo"+ Articolul 4%2. /recerea la locatar a riscurilor si costurilor (1) ]ocatarul isi asuma, din momentul prelurii posesiunii, toate riscurile pentru pieirea inclusiv cele datorate unei 'orte ma.ore. (%) ]ocatarul suporta toate c*eltuielile de intretinere si repara#ie a unului. (3) Prin contract, prtile pot dero!a de la prevederile alin.(1) si (%). unului,

1+ Con$o") "e-ulelo" -ene"ale ale p"e(entului Co# A"t+11?! "i0cu"ile pei"ii 0au #ete"io"*"ii $o"tuite a ,unului le 0upo"t* p"op"ieta"ul/ #ac* le-ea 0au cont"actul nu p"e&e#e alt$el+ 8n cont"actul #e lea0in- p"op"ieta" al ,unul cont"actat "*)6ne locato"ul/ ace0t #"ept a&6n# nu)ai $acultatea #e a -a"anta e9ecuta"ea o,li-a.iilo" cont"actuale #in pa"tea locata"ului+ Reie.in# #in natu"a o,li-a.iei "e0pecti&e/ le-iuito"ul a pu0 6n 0ea)a locata"ului #in )o)entul p"elu*"ii po0e0iei a0up"a ,unului/ a tutu"o" "i0cu"ilo" pent"u piei"ea ,unului/ inclu0i& %i cele #ato"ate unei $o".e )a=o"e/ $apt ce 0e #ato"ea(* po(i.iei acti&e a locata"ului 6n o,li-a.ie %i inte"e0ului 0*u cont"actual+ 7+ 8n acela%i conte9t/ locata"ul e0te o,li-at 0* 0upo"te c:eltuieli #e o"ice natu"* #e 6nt"e.ine"e %i "epa"a.ie a ,unului le-ate #e e9pluata"e/ e$ectua"ea "epa"a.iei cu"ente %i capitale e+t+c+!+ Acea0t* )en.iune le-al* 6l eli,e"ia(* pe locato" #e )a=o"itatea o,li-a.iilo" 0ale #e p"op"ieta" a ,unului/ %i 0coate 6n e&i#en.* ca"acte"ul $inancia" al o,li-a.iilo" locato"ului/ p"ecu) %i "olul/ locul lui 6n "apo"tu"ile #e lea0in-+ 1+ Re-ulile #e0p"e t"ece"ea la locata" a "i0cu"ilo" %i a co0tu"ilo" poa"t* un ca"acte" #i0po(iti& %i p"in cont"act p*".ile pot 0ta,ili o alt* $o")ul* #e "e-le)enta"e/ #eaceea e0te e9t"e) #e i)po"tant/ ca o"ice cont"act 0* con.in* anu)ite p"e&e#e"i 6n acea0t* #i"ec.ie+ Articolul 4%4. 5spunderea locatarului si a locatorului ]ocatarul si locatorul rspund pentru o li!a#iile lor potrivit contractului de leasin! si in con'ormitate cu le!ea. 1+Te)eiu"ile %i )*"i)ea "*0pun#e"ii locato"ului %i locata"ului nu 06nt in#icate e9p"e0 #e p"e(entul Co#/ "e$e"in.* $*c6n#u-0e la p"e&e#e"ile cont"actului %i le-e+ Un ca( 0ta,ilit #e le-e #e "*0pun#e"e a locato"ului e0te p"e&*(ut #e al+1 A"t+<73/ %i anu)e/ locato"ul poa"t* "*0pun#e"e $a.* #e locata"/ c6n# ulti)ul a 0upo"tat c:eltuieli pa-u,e!/ le-ate #e inte"&en.ia locato"ului 6n ale-e"ea &6n(*to"ului+ 8n ace0t ca(/ p"in cont"act 0e poate 0ta,ili "*0pun#e"ea 0oli#a"* a locato"ului %i &6n(*to"ului $a.* #e locata" A"t+211!+ Alt ca( #e "*0pun#e"e a locata"ului e0te con0e)nat 6n A"t+< al+2 al Le-ii cu p"i&i"e la lea0in-+ Unele no")e "e$e"itoa"e la loca.iune pot $i aplicate 6n calitate #e te)eiu"i pent"u 0u"&eni"ea "*0pun#e"ii p*".ilo"/ #e e9e)plu a locata"ului+ 8n0* ele la $el t"e,uie 0* "eia0* #in 0peci$icul #e po0e0ie %i $olo0in.* a ,unului #e c*t"e locata" A"t+?<4/?<7/?<1!+ Reie0in# #in po(i.ia 0a 0peci$ic* 6n cont"act/ locato"ului 6n cont"actul #e lea0in- nu i 0e pot incu,a acelea%i te)eiu"i #e "*0pun#e"e ca %i locato"ului 6n cont"actul #e loca.iune+ Articolul 436. (ispunerea de drepturile ce rezulta din contract (1) ]ocatorul poate cesiona sau dispune in alt mod de drepturile sale asupra unului sau de drepturile care rezulta din contractul de leasin!. Cesiunea sau dispunerea in alt mod nu-l eli ereaz pe locator de o li!a#iile ce rezulta din contract si nici nu sc*im a natura sau re!imul .uridic al contractului. (%) ]ocatarul poate cesiona dreptul de 'olosin#a asupra unului sau alte drepturi ce rezulta din contract numai cu acordul locatorului si cu respectarea drepturilor ter#ilor. 1+Locato"ul 6n 6nt"ea-a pe"ioa#* #e ac.iune a cont"actului #e lea0in- "*)6ne p"op"ieta"ul ,unu"ilo" t"an0)i0e 6n lea0in-/ #eaceea el poate ce0iona A"t+22;! 0au #i0pune 6n alt )o# #e #"eptu"ile ce "e(ult* #in cont"actul #e lea0in-+ 8n0*/ 6n

e0en.* ace0te ac.iuni nu-l e9one"ea(* pe locato" #e 6n#eplini"ea o,li-a.iunilo" 0ale cont"actuale %i nici nu in$luien.ea(* 6n alt )o# a0up"a cont"actului #e lea0in-+ 7+ Sp"e #eo0e,i"e #e locato" locata"ul poate ce0iona #"eptul #e $olo0in.* a0up"a ,unului 0au alte #"eptu"i ce "e(ult* #in cont"act nu)ai cu aco"#ul p"i)ului %i cu "e0pecta"ea #"eptu"ilo" te".ilo" a0up"a ace0tui ,un+ Ce0iunea #"eptului #e $olo0in.* a ,unului c*t"e o pe"0oan* te".* alt locata"! e0te po0i,il* p6n* la )o)entul e9ecut*"ii #e c*t"e &6n(*to" a o,li-a.iunilo" 0ale ce "eie0 #in cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e/ %i anu)e/ #e t"an0)ite"e a o,iectului cont"actului c*t"e locata"ul ini.ial+ Pe"$ecta"ea p"elu*"ii #ato"iei #e c*t"e noul #e,ito" u")ea(* a $i 6n0o.it* #e aco"#ul locato"ului/ #up* ca"e ulti)ul/ t"e,uie 0* ne-ocie(e cu &6n(*to"ul )o#i$ica"ea con#i.iilo" cont"actului #e &6n(a"e-cu)p*"a"e "e$e"itoa"e la locata"+ Sp"e #eo0e,i"e #e loca.iune 6n "apo"tul #e lea0in- nu pute) ope"a cu no.iunea #e 0u,lea0in-/ #eoa"ece ace0t $eno)en =u"i#ic e0te i)p"op"iu ace0tei con0t"uc.ii cont"actuale+

Capitolul >I ANTREPTIZA II PRESTNRILE DE SERVICII Sec.iunea 1 DISPOZIHII GENERALE CU PRIVIRE LA ANTREPRIZN II LA PRESTNRI SERVICII Articolul 431. ]i ertatea ale!erii modului de e'ectuare a lucrrilor sau de prestare a serviciilor Antreprenorul sau prestatorul este li er "n ale!erea modului de e'ectuare a lucrrilor sau de prestare a serviciilor. +ntre antreprenor sau prestator $i ene'iciar nu e-ist nici o le!tur de su ordonare. 1+ Un p"incipiu #e ,a(* a acti&it*.ii ant"ep"eno"ului 0au p"e0ato"ului e0te li,e"tattea ace0to"a #e a ale-e )o#ul #e e$ectua"e a luc"*"ilo" 0au #e p"e0ta"e a 0e"&iciilo"+ Ace0t p"incipiu "e(ult* #in $aptul c* ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul ca p"o$e0ioni%ti/ 0peciali%ti 6n #o)eniul "e0pecti& )ai ,i&ne ca o"icine %tiu ca"e 0unt )o#alit*.ile #e e$ectua"e a luc"*"ilo" %i p"e0ta"e a 0e"&iciilo" %i ca"e e0te cea )ai "a.ional*/ )ai e$ecti&* 6n 0itua.ia conc"et*+ P"in u")a"e/ ,ene$icia"ul nu e0te 6n #"ept 0* in$luin.e(e ale-e"ea ace0tei )o#alit*.i+ Alt p"inciu #e ,a(* a acti&it*.ii #e a)t"ep"i(* 0au p"e0t*"i #e 0e"&icii e0te autono)ia/ in#epen#en.a/ 0ine0t*to"nicia ant"ep"eno"ului %i p"e0tato"ului 6n acti&itatea 0a pe tot pa"cu"0ul e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale+ 8nt"e ant"ep"eno" 0au p"e0tato" %i ,ene$icia" nu e9i0t* %i nici nu pot e9i0ta ca"e&a le-*tu"i #e 0u,o"#ona"e+ P"in ace0t $apt 0e )ani$e0t* %i p"incipiu e-alit*.ii p*".ilo" 6n "apo"tu"ile cont"actuale &e(i co)enta"iu la a"t+1! Nu e9i0t* 0u,o"#ona"e 6nt"e ant"ep"eno" 0au p"e0tato"u %i ,ene$icia" %i 6n ca(ul unui cont"act 6n ca#"ul ac:i(i.iei #e )*"$u"i/ luc"p"i %i 0e"&icii pent"u nece0it*.ile 0tatului 6nc:eiat 6n ,a(a Le-ii 11;;A1<<3+ Dac* e9i0t* ca"e&a "ap"otu"i #e 0u,o"#ona"e 0e poate &o",i #e0p"e un cont"ac #e )unc* "e-le)entat #e Co#ul )uncii/ #a" nici #e cu) #e cont"actul #e ant"ep"i(* 0au p"e0t*"i #e 0e"&icii+ Articolul 43%. 5etri u#ia (1) 5etri u#ia se consider convenit "n mod tacit dac, "n raport cu "mpre.urrile, asemenea lucrri sau prestri se 'ac numai "n sc*im ul unor retri u#ii. (%) (ac nu este sta ilit cuantumul retri u#iei, se consider c s-a convenit, "n cazul e-isten#ei unor tari'e, asupra retri u#iei tari'are, iar "n cazul ine-isten#ei unor tari'e, asupra retri u#iei o i$nuite. 1+ E$ectua"ea luc"*"ilo" %i p"e0ta"ea 0e"&iciilo" 6n ,a(a cont"actelo" "e0pecti&e pot a&ea loc nu)ai cu titlul one"o0/ 6n ,a(a unei "et"i,u.ii con&enit* #e p*".i+ Noul Co# ci&il a#)ite po0i,ilitatea unui con0en0u0 "e$etito" la "et"i,u.ie 6n )o# t*cit/ #a" nu)ai cu con#i.ia c* a0e)enea luc"*"i 0au p"e0ta.ii 0e $ac nu)ai 6n 0c:i),ul uno" "et"i,i.ii+ Aplica"ea ace0tei "e-uli poate a&ea loc #oa" 6n #epen#en.* #e 6)p"e=u"*i "eale+ Din no")a 0tipulat* 6n alin+1 0e poate #e#uce c*/ 6n p"incipiu/ e$ectua"e unei luc"*"i 0au p"e0ta"ea unui 0e"&iciu pot a&ea loc %i cu titlul -"atuit/ #a" 6n ace0t ca( 0e &o" aplica alte no")e #e #"ept/ ,un*oa"* a Le-ii 271A1<<2 KCu p"i&i"e la $ilant"opie %i 0pon0o"i(a"eE+ Pent"u e$ectua"ea uno" luc"*"i 0au p"e0ta"ea uno" 0e"&icii #e c*t"e 6nt"ep"in#e"i #e 0tat 0au p"i&at"e po" $i 0ta,ilite 6n )o# no")ati& unele ta"i$e+ Acea0t* "e-ul* 0e aplic6* 6n ca(ul c6n# p*".ile nu au ne-ociat a0up"a "et"i,u.iei %i p"in u")a"e 0e con0i#e"* c* p*".ile au con&enit 6n )o# t*cit a0up"a "et"i,u.iei ta"i$a"e+ 8n ca(ul ine9i0ten.ei uno" ta"i$e 0e con0i#e"* c* p*".ile au con&enit 6n )o# t*cit a0up"a "et"i,u.iei o,i%nuite/ ca"e 0e p"actic* 6n localitatea #at* %i 6n "ap"otu"ile "e0pecti&e+ Articolul 433. (evizul estimativ (1) +n cazul "n care, la "nc*eierea contractului, pre#ul lucrrilor sau presta#iilor a 'cut o iectul unei evaluri, antreprenorul sau prestatorul tre uie s .usti'ice ma.orarea retri u#iei.

7+

1+ 5+

7+ 1+ 5+

(%) 8ene'iciarul nu este o li!at s plteasc ma.orarea de la alin. (1) dec"t "n msura "n care ea rezult din lucrri, presta#iile sau c*eltuielile pe care antreprenorul sau prestatorul nu le-au putut prevedea la momentul "nc*eierii contractului. 1+ Pent"u e$ectua"ea uno" luc"*"i co)plicate/ &olu)inoa0e %i co0ti0itoa"e/ #e lun-* #u"at*/ ,un*oa"* 6n con0t"uc.iile capitale/ "et"i,u.ia poate $i 0ta,ilit* 6n ,a(a unei $o")e 0c"i0e 0peciale/ o &a"ietate a c*"eia/ #up* cu) "eie0e #in ace0t a"ticol/ e0te #e&i(ul e0ti)ati&+ De&i(ul e0te un #ocu)ent un#e 0unt 0ta,ilite &aloa"ea )ate"ialelo" utili(ate %i a luc"*"ilo" 0au 0e"&iciilo" p"e0tate+ Dac* la 6nc:eie"ea cont"actului p"e.ul luc"*"ilo" 0au p"e0ta.iilo" a $*cut o,iectul unei e&alu*"i/ a#ic* a $o0t 0ta,ilit #e&i(ul e0ti)ati&/ apoi ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul t"e,uie 0* =u0ti$ice )a=o"a"ea "et"i,u.iei+ Ma=o"a"ea "et"i,u.iei/ ,un*oa"*/ poate $i =u0ti$icat* 6n ca(ul nece0it*.ii e$ectu*"ii uno" luc"p"i 0au 0e"&icii 0upli)enta"e/ #in )ate"ialele #e un p"e. )ai "i#icat %i altele+ Ma-o"a"ea "et"i,u.iei poate a&ea loc nu)ai 6n ca(ul/ c6n# ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul #e la ,un 6nceput au acti&at cu ,un* c"e#in.* %i #in )oti&e 6nte)eiate nu au putut p"e&e#ea acea0t* )a=o"a"e la )o)entul 6nc:eie"ii cont"actului+ 8n a0e)enea 0itua.ii )a=o"a"ea "et"i,u.iei 0e con0i#e"* =u0ti$icat* %i ,ene$iacia"ul e0te o,li-at 0* pl*tea0c* )a=o"a"ea #e&i(ului e0ti)ati&+ 8n ca( cont"a" el e0te o,li-at #e acea0t* o,li-a.ie+ Articolul 43). (area de seam a antreprenorului sau a prestatorului +n cazul "n care retri u#ia este sta ilit "n dependen# de valoarea lucrrilor, serviciilor sau a unurilor 'urnizate, antreprenorul sau prestatorul este o li!at, la cererea ene'iciarului, s-i dea o dare de seam despre pre!resul lucrrilor, despre presta#iile $i despre c*eltuielile e'ectuate. 1+ Le-ea e9p"e0 p"e&e#e un #"ept al ,ene$icia"ului #e a ce"e o #a"e #e 0ea)* #e la ant"ep"eno" 0au p"e0tato" 6n ca"e 0* $ie eluci#ate toate #atele #e0p"e p"o-"e0ul luc"*"ilo"/ #e0p"e 0e"&iciilie ca"e au $o0t p"e0tate %i #e0p"e c:eltuielile ca"e au $o0t e$ectuate 6n ca#"ul e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale+ Ace0tui #"ept 6i co"e0pun#e o o,li-a.ie "e0pecti&* a p*".ii cont"actuale opu0e+ Reali(a"ea ace0tui #"ept al ,ene$i"ia"ului poate a&ea loc #oa" 6n anu)ite con#i.ii/ %i anu)e/ #ac* "et"i,u.ia e0te 0ta,ilit* 6n #epen#en.* #e &aloa"ea luc"*"ilo"/ 0e"&iciilo" 0au a ,unu"ilo" $u"ni(ate+ Din e0en.a le-ii "e(ult* c* "et"i,u.ia poate $i 0ta,ilit* 6n ca(ul #at at6t 6n ,a(a #e&i(ului/ c6t %i 6n ca(ul c6n# un a0e)enea #ocu)ent nu a $o0t 6ntoc)it+ P"incipalul con0t* 6n $aptul c* la ce"e"ea ,ene$icia"ului ant"ep"eno"ul 0au p"e0ato"ul e0te o,li-at 0* p"e(inte #a"ea #e 0ea)*+ Articolul 435. Pre# 'or'etar (1) +n cazul "n care lucrarea sau presta#ia a 'ost contracatat la un pre# 'or'etar, ene'iciarul este o li!at s plteasc retri u#ia convenit $i nu poate pretinde o reducere a retri u#iei pe motiv c lucrarea sau presta#ia a solicitat mai pu#in lucru sau mai pu#ine c*eltuieli dec"t se preconizau. (%) :imilar alin (1) antreprenorul sau prestatorul nu poate cere ma.orarea retri u#iei pentru motive contrare. (3) Pre#ul 'or'etar rm"ne acela$i c*iar dac au 'ost aduse modi'icri termenelor sau condi#iilor ini#iale de e-ecutare dac pr#ile nu au convenit alt'el. 1+ 7+ 8n ace0t a"ticol 0e con.ine un te")en =u"i#ic a,0olut nou F p"e.ul $o"$eta"/ ca"e poate $i con0i#e"at ca un p"e. $i9/ -lo,al/ #e$initi& %i ca"e/ #e "e-ul*/ nu poate $i )o#i$icat+ Un a0e)enea p"e. 0e 0ta,ile%te #e "e-ul* 6n ca(ul e$ectu*"ii uno" luc"*"i #e con0t"uc.ie 0au p"e0ta"ea uno" 0e"&icii co)plicate+ P"e.ul $o"$eta" poate $i aplicat #oa" 6n ca(ul c6n# la 6nc:eie"ea cont"actului p*".ile au con&enit la un a0e)enea p"e.+ P"e.ul $o"$eta" a"e pute"e =u"i#ic* pent"u a),ele p*".i pe toat* #u"ata cont"actului+ P"in u")a"e/ 6n ,a(a le-ii ,ene$icia"ul nu poate p"etin#e la o "e#uce"e a "et"i,u.iei pe )oti&ul c* luc"a"ea 0au p"e0ta.ia a 0olicitat )ai pu.in luc"u 0au )ai pu.ine c:eltu"ielile #ec6t 0e p"econi(au la 6nc:eiei"ea cont"actului+ 8n ace0t ca( ,ene$icia"ul e0te o,li-at 0* pl*tea0c* cont"i,u.ia con&enit*+ 8n 0itua.ia c6n# e9i0t* alt* )oti&e 6n a$a"* #e acele #ou* in#icate #e le-e/ 6n p"incipiu p"in aco"#ul p*".ilo" "e#uce"ea "et"i,u.iei poate a&ea loc+ Re-ula 0tipulat* 6n alin+1 0e aplic* 0i)ila" %i $a.* #e ant"ep"eno" 0au p"e0tato"/ ca"e nu pot ce"e )a=o"a"ea "et"i,u.iei pent"u )oti&e cont"a"e+ P"e.ul $o"$eta" "*)6ne ne0c:i),at %i 6n ca(ul )o#i$ic*"ii cont"actului+ Dup* cu) e0te 0tipulat 6n le-e p"e.ul $o"$eta" "*)6ne acela%i c:ia" #ac* au $o0t a#u0e )o#i$ic*"i te")enilo" 0au con#i.iilo" ini.iale+ Acea0t* "e-ul* 6n0*/ a"e un ca"acte" #i0po(iti&+ P"in u")a"e/ la 6nc:eie"ea cont"actului p*".ile pot con&eni alt$el+ Articolul 43,. Presta#ia personal (1) Antreprenorul sau prestatorul este o li!at s e'ectuieze presta#ia personal doar atunci c"nd acest o li!a#ie reiese din contract, din "mpre.urri sau din natura presta#iei. (%) Antreprenorul sau prestatorul conserv suprave!*erea $i rspunderea "n orice caz.

7+

1+

7+

1+ 5+

1+

P"incipiul e9ecut*"ii pe"0oanel a o,li-a.iilo" cont"actuale 6n "apo"tu"ile #e ant"ep"i(* %i p"e0t*"i #e 0e&icii au un ca"acte" #eo0e,it/ ca"e 0e )ani$e0t* p"in $aptul/ c* ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul e0te o,li-at 0* e$ectuie(e luc"i"ile 0au p"e0ta.iile pe"0oanal #oa" 6n t"ei ca(u"i/ c6n# acea0t* o,li-a.ie "e(ult*C a! #in con#i.iile cont"actuluiB ,! #in 6)p"e=u"*"ile conc"eteB c! #in natu"a p"e0ta.iei+ P"in u")a"e le-ea a#i)te po0i,ilitatea e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale #e c*t"e te".i+ 7+ Dat $iin# $aptul c* ant"ep"eno"ul %i p"e0tato"ul 0e a$l* 6n "apo"tu"i cont"actuale cu ,ene$icia"ul ei poa"t* "*0pun#e"e $a.* #e ulti)ul 6n toate ca(u"ile/ %i anu)e/ at6t6 pent"u ac.iunile 0au inac.iunile pe"0oanale/ c6t %i a te".elo"/ #ac* ulti)ii au e9ecutat o,li-a.iile cont"actuale+ 8n ulti)ul cau ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul au toto#at* %i #"eptul #e 0up"a&e-:e"e $a.* #e te".i pe tot pa"cu"0ul e9ecut*"ii+ 1+ Giin# "e0pon0a,il $a.* #e ,ene$icia"i ant"ep"eno"ul 0au p"e0ato"ul #i0pun #e #"eputl #e "e-"e0 $a.* #e te".i/ ca"e au e9ecutat o,li-a.iile cont"actuale %i #in &ina c*"o"a a 0u"&enit "*0pun#e"ea+ Articolul 437. 3 li!a#ia de in'ormare a ene'iciarului Antreprenorul sau prestatorul este #inut, "nainte de "nc*eierea contractului, s 'urnizeze ene'iciarului, "n mpsura "n care circumstan#ele o permit, toate in'orma#iile re'eritoare la natura lucrrii sau presta#iei la unurile $i termenul necesare lucrrii sau presta#iei. 1+ 7+ O pa"ticula"itate a cont"actelo" #e ant"e"i(* %i p"e0t*"i #e 0e"&icii e0te o,li-a.ia in$o")a.ional* a ant"ep"eno"ului %i p"e0tato"ului $a.* #e ,ene$icia"+ Acea0t* o,li-a.ie t"e,uie 0* $ie ono"at* 6nainte #e 6nc:eie"ea cont"actului %i a"e at"i,u.ie #i"ect* la p"o$e0ionali0)ul ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"ului+ O,li-a.ia in$o")a.ional* con0t* 6n $aptul/ c* 6n #epen#en.* #e po0i,ilit*".ile ci"cu)0tan.elo" "eale/ ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul e0te .inut 0* $u"ni(e(ue ,ene$icia"ului toate #atele po0i,ile cu p"i&i"e la t"ei a0pecte a &iitoa"elo" luc"p"i %i p"e0ta.ii/ %i anu)eC a! #e0p"e natu"a luc"p*"ii 0au p"e0ta.ieiB ,! #e0p"e )ate"ialele ca"e &o" $i nece0a"e pent"u e9ecuta"eB c! #e0p"e pe"ioa#ele #e ti)p nece0a"e pent"u e9ecuta"ea o,li-a.iilo" cont"actuale+ Natu"a luc"*"ilo" 0au p"e0ta.iilo" p"e0upune $u"nio(a"ea in$o")a.iiei #e0p"e e0en.a ace0to"a/ ,un*oa"*/ p"e0ta.iile aco"#ate #e un 0to)atolo- pot $i le-ate/ 6n oa"eca"e )*0u"*/ cu cau(a"ea uno" #u"e"i $i(ice %+a+/ ia" luc"*"ile #e "epa"a.ie capital* a apa"ta)entului pot a&ea ca e$ect unele inco)o#it*.i #e o"#in pe"0onal pent"u locata"i #in cau(a (-o)otului p"o#u0 #e apa"atele %i uneltele utili(ate/ #e ae"ul poluat/ #in cau(a 6nt"e"upe"ii ap"o&i(ion*"ii cu ap*/ -a( %+a+ In$o")a.ia cu p"i&i"e la ,unu"ile nece0a"e pent"u luc"p"i 0au p"e0ta.ii t"e,uie 0* con.in* #ate conc"ete cu p"i&i"e la &olu)ul #e )ate"iale/ la a0o"ti)entul/ calitatea ace0to"a+ Dac* pe pia.* 0unt )ai )ulte o$e"te #e )ate"iale #e acela%i -en/ natu"*/ anpt"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul t"e,uie 0* a"-u)ente(e ca"e #in ele 0unt )ai calitai&e/ )ai t"ainice/ )ai e$iciente+ In$o")a.ia cu p"i&i"e la te")enul e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale t"e,uie 0* con.in* #ate cu p"i&i"e la #u"at no")ati&*/ ia" #ac* ace0" te")en nu 0unt 0ta,ilite/ ca"e e0te #u"ata )ini)al* 0au )ai9)al* pent"u e9ecuta"ea luc"*"ilo" 0au p"e0ta.iilo" conc"ete/ ca"e 0c:i),*"i pot 0u"&eni 6n ace0t pe"ioa#e #e ti)p #in cau(e o,iecti&e 0au 0u,iecti&e/ in$i")a.ia #e0p"e po0i,ilitatea %i nece0itatea e$ectu*"ii luc"*"ilo" 6n te")en "e#u0 0au u"-ent %+a+ Articolul 432. \urnizarea unurilor de ctre antreprenor sau prestator (1) Antreprenorul sau prestatorul este o li!at s 'urnizeze toate unurile necesare e-ecutrii contractului dac nu a 'ost stipulat alt'el. (%) 8unurile tre uie s 'ie de o calitate un pentru e'ectuarea lucrrilor sau prestarea serviciilor. Antreprenorul sau prestatorul datoreaz pentru unuri acelea$i !aran#ii pe care le datoreaz v"nztorul. (3) 9ste contract de v"nzare-cumprare, nu contract de antrepriz sau de prestare a serviciilor, "n cazul "n care lucrrile sau presta#iile nu sunt dec"t un accesoriu "n raport cu unurile 'urnizate. 1+ 8n cont"actele #e ant"ep"i(* %i p"e0t*"i #e 0e"&icii t"a#i.ional e9i0t* o "e-ul* -ene"al*/ cu ca"acte" #i0po(iti&/ p"in ca"e ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul e"a o,li-at 0* $u"ni(e(e toate ,unu"ile nece0a"e e9ecut*"ii cont"actului+ Acea0t* "e-ul* a $o0t "ep"o#u0* %i 6n noul Co# ci&il/ #a" 0p"e #eo0e,i"e #e Co#ul ci&il &ec:i/ a,ate"ea #e la acea0t* "e-ul* poate a&ea loc #oa" 6nt"-un 0in-u" ca( F #ac* 6n cont"act nu a $o0t 0tipulat alt$el+ Co#ul ci&il &ec:i a#)itea o a0e)enea a,ate"e %i 6n ca(ul p"e&*(ut #e le-e+ Le-ea e9p"e0 0tipulea(* o,li-a.ia ant"ep"eno"ului %i p"e0tato"ului p"in ca"e ei 0unt .uni.i 0* $u"ni(e(e toate ,unu"ile nece0a"e pent"u e9ecuta"ea cont"actului #e o calitate ,un*+ Ace0te ,unu"i t"e,uie 0* co"e0pun#* 0tan#a"#elo" 0au no")ati&elo" "e0pecti&e/ ia" 6n ca(ul lip0ei ace0to"a F ce"in.elo" o,i%nuite $a.* #e ace0t -en #e ,unu"i+ 8n cont"actul #e ant"ep"i(* 0au p"e0ta"e 0e"&iciilo" -a"an.iile $a.* #e calitatea ,unu"ilo" $u"ni(ate #e c*t"e ant"ep"eno" 0au p"e0tato" 0unt acelea%i ca %i 6n cont"actul #e &6n(a"e-cu)p*"a"e+ Ant"ep"eno"ul 0au

1+

5+

2+

7+

1+

p"e0tato"ul 6n ,a(a no")ei le-ale #ato"ea(* pent"u ,unu"i acelea%i -a"an.ii pe ca"e le #ato"ea(* &6n(*to"ul+ &e(i co)enta"iu la a"t+a"t+ 3;1-3;5!+ O i)po"tan.* #eo0e,it* o con0tituie #eli)ita"ea cont"actului #e ant"ep"i(* %i p"e0t*"i #e 0e"&icii #e alte cont"acte ci&ile/ inclu0i& %i #e cont"actul #e &'n(a"e-cu)p*"a"e+ Din ca"e con0i#e"ente e0te nece0a"* #eli)ita"eaO Dup* cu) "e(ult* #in le-e 6n #epen#en.* #e acea0t* #eli)ita"e #epin#e aplica"ea cu&enit* a no")elo" #e #"ept )ate"ial+ La e9ecuta"ea o,li-a.iilo" cont"actuale #e c*t"e ant"ep"eno" 0au p"e0tato" 0e pot i0ca ca"e&a #i&e"-en.e cu p"i&i"e la aplica"ea natu"ii =u"i#ice a ac.iunilo" 6n ca#"ul ace0to" "apo"tu"i ci&ile+ P*".ile/ "eie%in# #in inte"e0ele p"op"ii/ le pot 6nte"p"eta #in #i$e"ite po(i.ii+ Pent"u a e&ita a0e)enea 0itua.ii le-ea e9p"e0 0ta,ile%te/ c* e0te cont"act #e &6n(a"e-cu)p*"a"e/ #a" nu cont"act #e ant"ep"i(* 0au #e p"e0ta"e a 0e"&ciilo"/ 6n ca(ul 6n ca"e luc"*"ile 0au p"e0ta.iile nu 0unt #ec6t un acce0o"iu 6n "apo"t cu ,unu"ile $u"ni(ate+ Re0pecti& 6n ace0t ca( 0e &o" aplica no")ele ce "e-le)entea(* cont"actul #e &*n(a"e-cu)p*"a"e+ Bun*oa"* #e natu"a ace0tui cont"act 0unt con0i#e"ate luc"p"ile %i p"e0ta.iile le-ate #e in0tala"ea %i )onta"ea )o,ilei/ a utila=ului #e u( ca0ni0 %i alte o,iecte p"ocu"ate 6n "e.eaua co)e"cial* cu -a"an.ii #in pa"tea &6n(*to"ului %i ca"e 0unt e$ectuate #e an-a=a.ii $i")elo" "e0pecti&e+

Articolul 434. \olosirea unurilor ene'iciarului (1) +n cazul "n care unurile sunt 'urnizate de ene'iciar, antreprenorul sau prestatorul este o li!at s le 'oloseasc cu !ru. $i s #in eviden#a 'olosirii lor. (%) +n cazul "n care unurile sunt evident improprii 'olosirii la destina#ie sau sunt a'ectate de un viciu evident sau de un viciu ascuns care devine cunoscut, antreprenorul sau prestatorul este #inut s-l in'ormeze imediat pe ene'iciar, "n caz contrar 'c"ndu-se rpunztor pentru pre.udiciul care poate surveni din 'olosirea unului. (3) Antreprenorul sau prestatorul este o li!at s prezinte ene'iciarului o dare de seam despre modul de 'olosire a unurilor 'urnizate de acesta $i s-i restituie partea rmas. 1+ Le-ea a#)ite po0i,ilitatea utili(*"ii 6n cont"actul #e anp"ep"i(* 0au p"e0t*"i #e 0e"&icii %i a ,unu"ilo" $u"ni(ate #e ,ene$icia"+ 8n ace0t ca( ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul e0te o,li-at 0* le $olo0ea0c*/ 0* le con0u)e/ c* le c:eltuie cu -"i=*/ "a.ional/ econo)/ cu "e0pecta"ea no")ati&elo" #e c:eltuieli "e0pecti&e+ Ei au #e a0e)enea o,li-a.ia 0* nu a#)it* 0up"ac:eltuieli %i 0* .in* e&i#en.a $olo0i"ii ,unu"ilo" pent"u ca ulte"io" toate c:eltuielile e$ectuate 0* $ei $i9ate 6n #a"ea #e 0ea)*+ Pe pa"cu"0ul e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale/ 6n #epen#en.* #e ci"cu)0tan.e "eale/ 0e )ai poate na%te o o,li-a.ie in$o")a.ional* a ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"ului+ A0t$el le-ea 0tipulea(t*/ c* 6n ca(ul 6n ca"e ,unu"ile 0unt e&i#ent i)p"op"ii $olo0i"ii la #e0tina.ie 0au 0unt a$ectate #e un &iciu e&i#ent 0au #e un &iciu a0cun0 ca"e #e&ine cuno0cut/ ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul e0te .inut 0*-l in$o")e(e i)e#iat #e ,ene$icia"+ Acea0t* o,li-a.ie "e(ult* #in capacit*.ile p"o$e0ioni0te ale ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"ului %i #in $aptul c* unele &icii/ $ie e&i#ente/ #a" )ai 6n #eo0e,i cele a0cun0e/ pot $i #epi0tate #oa" 6n ca#"ul $olo0i"ii %i utili(*"ii ace0to"a+ Ne"e0pecta"ea #e c*t"e ant"ep"eno" 0au p"e0tato" ace0tei o,li-a.ii in$o")a.ionale a"e ca e$ect "*0pun#e"ea ace0to" pe"0oane $a.* #e ,ene$icia" pent"u p"e=u#iciul ca"e poate 0u"&eni #in $olo0i"ea ,unului+ T"a#i.ional/ 6n ca(ul 6n ca"e o luc"a"e 0au un 0e"&iciu e0te p"e0tat cu a=uto"ul )ate"ialelo" $u"ni(a"e #e ,ene$icia" ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul e0te .inut #e a p"e(enta o #a"e #e 0ea)*+ 8n ace0t #ocu)ent/ con$o") p"e&e#e"ilo" le-ii/ t"e,uie 0* $ie #e0c"i0 )o#ul/ pa"ticula"it*.ile %i &olu)ul ,unu"ilo" $olo0ite/ ca"e au $o0t li&ta"e #e ,ene$icia" %i ca"e #in ele nu au $o0t utili(ate+ Dea0e)enea/ ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul e0te o,li-at 0*-i "e0tituie ,ene$icia"ului pa"tea #e ,unu"i/ ca"e 6i apa".in %i ca"e nu au $o0t $olo0ite la e9ecuta"ea o,li-a.iilo" cont"actuale

7+

1+ 5+

Articolul 4)6. 5iscul pieirii sau deteriorrii 'oruite a unurilor 5iscul pieirii sau deteriorrii 'ortuite a unurilor necesare e-ecutrii contractului "l suport cel care le-a 'urnizat dac "n contract nu este prevzut alt'el. 1+ 7+ 8n cont"actul #e ant"ep"i(* %i p"e0t*"i #e 0e"&iciu t"a#i.ional 0e aplic* o "e-ul* -ene"al* p"in ca"e "i0cul piei"ii 0au #ete"io"*ii $o"tuite a ,unu"ilo" nece0a"e e9ecut*"ii cont"actului 6l poa"t* p"op"ieta"ul ace0tui ,un+ P"in u")a"e/ "i0cul 6l poa"t* cel ca"e a $u"ni(at ,unul+ Sp"e #eo0e,i"e #e Co#ul ci&il &ec:i ca"e 0tipula o no")* i)pe"ati&* cu p"i&i"e la un a0e)enea "i0c/ 6n noul Co# ci&il ace0t $apt e0te t"atat #in alte po(i.ii %i/ ca u")a"e/ no")a "e0pecti&* a #e&enit #i0po(iti&*+ A0t$el/ p*".ile pot p"e&e#ea o alt* "e-ul*/ ,un*oa"*/ c* ant"ep"eno"ul %i p"e0tato"ul 0au ,ene$icia"ul &o" pu"ta "i0cul 6n toate ca(u"ile/ 0au "i0cul &a $i 0upo"tat 6n )o# e-al #e a),ele p*".i in#i$e"ent #e $aptul cine a $u"ni(at ,unu"ile nece0a"e e9ecut*"ii cont"actului+ No"a) 0tipulat* 6n ace0t a"ticol &a $i aplicat* 6n p"actic* in#i$e"ent #e $aptul #ac* ,unu"ile $u"ni(a"e au piei"it 0au au $o0t #ete"io"ate $o"tuite! total 0au pa".ial+

1+

Articolul 4)1. (repturile antreprenorului sau ale prestatorului "n cazul neacceptrii lucrrii sau presta#ioei o'erite (1) Antreprenorul sau prestatorul poate cere o desp!u ire corespunztoare 'r a 'i o li!at la o lucrare sau presta#ie ulterioar dac ene'iciarul nu accept lucrarea sau presta#ia o'erit. 8ene'iciarul este o li!at la desp!u iri $i atunci c"nd nu "ndepline$te ac#iunile necesare lucrrii sau presta#iei. (%) Cuantumul desp!u irii se determin "n 'unc#ie de durata "nt"rzierii $i de cuantumul retri u#iei, cu deducerea a ceea ce antreprenorul sau prestatorul economise$te "n urma "nt"rzierii sau re'uzului ore a ceea ce a putut do "ndi prin utilizarea "n alt mod a 'or#ei sale de munc. 1+ 7+ 1+ E9ecuta"ea cont"actului a"e ca "e(ultat o,li-a.ia ,ene$icia"ului #e a accepta luc"a"ea 0au p"e0ta.ia o$e"it*+ Ne"e0pacta"ea ace0tei o,li-a.iuni a"e con0ecin.e ne-ati&e pent"u acea0t* pa"te+ Le-ea e9p"e0 0tipulea(* c* ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul poate ce"e o #e0p*-u,i"e co"e0pun(*toa"e #ac* ,ene$icia"ul nu accept* luc"a"ea 0au p"e0ta.ia o$e"it*+ Ba )ai )ult ca at6t/ 6n a0e)enea ca( ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul nu e0te o,li-at la o luc"a"e 0au p"e0ta.ie ulte"ioa"*+ Bene$icia"ul e0te o,li-at la #e0p*-u,i"i %i atunci c6n# nu 6n#epline%te acc.iunile nece0a"e luc"*"ii 0au p"e0ta.iei+ Acea0t* "*0pun#e"e poate a&ea loc c6n# ,ene$icia"ul nu a e$ectuat ca"e&a ac.iuni p"e-*titoa"e/ ca"e 6n p"eala,il e"au nece0a"e luc"*"ii 0au p"e0ta.iei/ ,un*oa"*/ nu a eli,e"at apa"ta)entul/ ca"e u")a a $i "epa"at/ nu a#)ite acce0ul 0au nu pune la #i0po(i.ia ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"ului o,iectul "e0pecti&/ c"ea(* unele i)pe#i)ente pent"u ace0t o,iect+ Cuantu)ul #e0p*-u,i"ii 0e #ete")in* 6n #epen#en.* #e #ou* ci"cu)0tan.eC a! #e #u"ata 6nt6"(ie"ii ,ene$icia"uluiB ,! #e cuantu)ul "et"i,u.iei ca"e 0e cu&ine ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"ului+ Cuantu)ul #e0p*-u,i"ii poate $i "e#u0 #a"/ #up* cu) 0ta,ile%te le-ea/ nu)ai 6n )*"i)ea econo)i0i"ii pe ca"e o poate a&ea ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul 6n u")a 6nt6"(ie"ii 0au "e$u(ului/ o"i aceea ce a putut #o,6n#i p"in utili(a"ea 6n alt )o# a $o".ei 0ale #e )unc*+

5+

Articolul 4)%. 5ezilierea contractului de ctre ene'iciar 8ene'iciarul poate rezilia contractul oric"nd p"n la rezilierea complet a lucrrii sau a presta#iei, 'iind o li!at s plteasc antreprenorului sau prestatorului retri u#ia pentru lucrrile sau presta#iile $i s repare pre.udiciul cauzat prin reziliere. 1+ O pa"ticula"itate a cont"actului #e ant"ep"i(* 0au p"e0t*"i #e 0e"&icii o con0tituie $aptul/ c* ,ene$icia"ul #i0pune #e #"eptul #e a ce"e "e(ilie"ea cont"actului 6n o"ice )onent p6n* la "eali(a"ea co)plet* a luc"*"ii 0au ap"e0ta.iei+ Ba )ai )ult ca at6t/ ace0t #"ept poate $i "eali(at $*"* ca ,ene$icia"ul 0* a"-u)ente(e p"in ca"e&a )oti&e ce"e"ea 0a #e "e(ilie"e a cont"actului %i $*"* ca ace0te )oti&e 0* e9i0te 6n "ealitate+ Unica con#i.ie pent"u "eali(a"ea ace0tui #"ept e0te o,li-a.ia ,ene$icia"ului #e a pl*ti ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"ului "et"i,u.ia pent"u luc"*"ile 0au p"e0ta.iile e$ectuate %i 0* "epa"e p"e=u#iciul cau(at p"in "e(ilie"e+ Nu 0e pot i0ca ca"e&a #i0cu.ii "e$e"ito" la co0tul luc"*"ilo" 0au p"e0ta.iilo" e$ectuate+ Mai co)plicat* poate $i 0itua.ia cu p"e=u#icul cau(at p"in "e(ilie"e/ #a" p"o,a.ia cuantu)ului ace0tui p"e=u#iciu 0t* pe 0ea)a ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"ului+

7+

Articolul 4)3. 5ezilierea contractului de ctre antreprenor sau prestator (1) +n cazul "n care nu e-ist un motiv temeinic pentru rezilierea, antreprenorulo sau prestatorul poate rezilia contrasctului doar "n a$a mod "nc"t ene'iciaruzl s o #in pe o alt cale lucrarea sau presta#ie. (ac ecist un motiv temeinic, o li!a#ia de desp!u ire este e-clus. (%) +n cazul rezilierii contractului, antreprenorul sau prestatorul este #inut s restituie avansul primit. (3) (ac reziliaz contractul, antreprenorul sau prestatorul poate cere pentru lucrrile sau presta#iile e'ectuate o parte propor#ional a retri u#irei, "n msura "n care ene'iciarul are un interes "n aceste lucrri sau prestri. 1+ Ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ul #e "e-ul*/ pot ce"e "e(ilie"ea anticipat* a cont"actului #oa" c6n# e9i0t* un )oti& te)einic pent"u "e(ilie"e+ 8n ca( cont"a" cont"actul poate $i "e(iliat nu)ai 6n a%a )o# 6nc6t ,ene$icia"ul 0* o,.in* pe o alt* cale luc"a"ea 0au p"e0ta.ia+ P"in u")a"e/ #ac* 6n 0itua.ia "eal* ,ne$icia"ul nu a"e po0i,ilitate #e a o,.ine pe o alt* cale luc"a"ea 0au p"e0ta.ia "e(ilie"ea cont"actului nu poate a&ea loc+ Bun*oa"*/ o a0e)enea 0itua.ie 0e poate i0ca 6n ca(ul c6n# 6nt"-o localotate "u"al* luc"*"ile 0au p"e0ta.iile pot $i aco"#ate #oa" #e unicul ant"ep"eno" 0au p"e0tato"+ Le-ea 0ta,ile%te/ c* #ac* e9i0t* un )oti& te)einic pent"u "e(ilie"ea cont"actului #in ini.iati&a ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"ului o,li-a.ia #e #e0p*-u,i"e pent"u ace%te e0te e9clu0*+ P"in u")a"e/ ei nu poa"t* "*0pun#e"e 6n $a.a ,ene$icia"ului/ #a"/ e&i#ent t"e,uie 0* p"e(inte p"o,e ca"e #e)on0t"ea(* )oti&ul+

7+

1+ 5+

Dac* 6n cont"actul "e0pecti& anticipat a $o0t pl*tit un a&an0 apoi 6n ca(ul "e(ilie"ii cont"actului ant"ep"eno"ul 0au p"e0tato"ului e0te .inut 0* "e0tituie a&an0ul pl*tit+ Acea0t* "e-ul* 0e aplic* nu)ai 6n ca(ul c6n# nu au $o0t e$ectuate ca"e&a luc"*"i 0au p"e0ta.ii+ 8n 0itua.ia c6n# la )o)entul "e(ilie"ii cont"actului luc"p"ile 0au p"e0ta.iile au $o0t e$ectuate pa".ial/ ia" ,ene$icia"ul a"e un inte"e0 pe"0onal 6n ace0te luc"*"i 0au p"e0ta.ii/ apoi 6n &i"tutea le-ii ant"ep"enop"ul 0au p"e0tato"ul poate ce"e pent"u luc*"i"le 0au p"e0ta.iile e$ectuate o pa"te p"opo".ional* a "et"i,u.iei/ 6n )*0u"a inte"e0ului pe"0onal al ,ene$icia"ului+ P"in u")a"e/ c"ite"iul #e ,a(* 6n ace0t ca( e0te )*"i)ea inte"e0ului ,ene$icia"ului+

Articoluo 4)). (ecesul ene'iciarului (ecesul ene'iciarului nu atra!e "ncetarea contractului imposi il sau inutil. 1+ dec"t "n cazul "n care e-ecutarea lui devine

7+

Dece0ul ,ene$icia"ului nu at"a-e #up* 0ine #e o,icei 6nc eta"ea cont"actului+ Acea0t* "e-ul* e0te #e natu"* #icpo(iti&* %i poate $i aplicat* #oa" 6n ca(ul 6n ca"e e9ecuta"ea %ui #e&ine i)po0i,il* 0au inutil*+ Bun*oa"*/ "e(ilie"ea poate a&ea loc 6n ca(ul #ece0ului ,ene$icia"ului/ ca"e a co)an#at un po"t"et %i ca"e po(a 6n $a.a picto"ului+ O 0itua.ie 0i)ila"* poate a&ea loc %i 6n ca(ul c6n# a $o0t co)an#at* o pe"ec:e #e 6nc*l.*)inte pent"u ,ene$icia"ul ca"e a&ea un #e$ect $i(ic la un picio"+ No")a 0tipulat* 6n ace0t a"ticol #in ca"e "e(ult* c* o,li-a.iile cont"actuale pot $i p"elun-ite #up* #ece0ul ,ene$icia"ului "e(ult* #in $aptul c* luc"*"ile 0au 0e"&iciile p"e0tate "ep"e(int*/ #e "e-ul*/ un inte"e0 nu nu)ai pent"u ,ene$icia"ul #ece#at/ #a" %i pent"u )e),"ii $a)iliei 0ale+

Articolul 4)5. (ecesul sau incapacitatea antreprenorului sau a prestatorui (ecesul sau incapacitatea antreprenorului sau a prestatorului nu atra!e "ncetarea contractului, doar dac a 'ost "nc*eiat datorit calit#ilor persoane ale acestuia sau nu poate 'i continuat "ntr-o manier adecvat de ctre succesorul "n aclititate, caz "n care ene'iciarul are dreptul de a rezilia contractul. 1+ 7+ Dece0ul 0au incapacitatea ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"ului #ea0e)enea nu at"a-e/ #e "e-ul*/ #up* 0ine 6nceta"ea cont"actului+ Ii acea0t* "e-ul* a"e un ca"acte" #icpo(iti&+ 8n a0e)enea 0itua.ii 6nceta"ea cont"actului poate a&ea loc #oa" 6n #ou* ca(u"i/ %i anu)eC a! #ac* cont"actul a $o0t 6nc:eiat #ato"it* calit*.ilo" pe"0onale ale ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"uluiB ,! #ac* cont"actul nu poate $i continuat 6nt"-o )anie"* a#ec&at* #e c*t"e 0ucce0o"ul 6n acti&itate a ant"ep"eno"ului 0au a p"e0tato"ului+ 8n p"i)ul ca( e0te &o",a #e p"incipiul e9ecut*"ii pe"0onale a o,li-a.iilo" cont"actuale #e c*t"e ant"ep"eno" 0au p"e0tato"/ .in6n#u-0e cont #e calit*.ile %i p"o$e0ianali0)ul ace0to"a+ 8n al #oilea ca( cont"actul 6ncetea(* #oa" #ac* nu poate $i continuat 6nt"-o )anie"* a#ec&at* #e c*t"e 0ucce0o"ul 6n acti&itate a ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"ului+ 8n ace0t ca( 0e aplic* o "e-ul* 0pecial* F ,ene$icia"ul a"e #"eptul/ #a" nu e0te o,li-at #e a ce"e "e(ilie"ea cont"actului+ P"in u")a"e/ 6n acea0t* 0itua.ie "ap"o"tu"ile cont"actuale pot $i continuate cu 0ucce0o"ul ant"ep"eno"ului 0au p"e0tato"ului+ S e c t i u n e a a 7-a ANTREPRIZA Articolul 4),. Contractul de antrepriz (1) Prin contractul de antreptiz o parte (antreprenor) se o li! s e'ectueze pe riscul su o anumit lucrare celeilalte pr#i (client), iar aceasta se o li! s recep#ioneze lucrarea $i s plteasc pre#ul convenit. (%) 3 iectul contractului de antrepriz poate 'i at"t producerea sau trans'ormarea unui un, c"t $i o #inertea unor alte rezultate e'ectuate de lucrri. 1+ Din #e$ini.ia cont"actului #e ant"ep"i(* "e(ult* ele)entele t"a#i.ionale %i o,li-a.iile p"incipale ale pa"ticipan.ilo" acetui cont"act/ %i anu)eC a! luc"a"ea e0te e$ectuat* pe "i0cul ant"ep"eno"uluiB ,! 0e e$ectuia(* nu oa"eca"e/ #a" o anu)it* luc"a"e/ ca"e #up* cu) "e(ult* #in e0en.a le-ii/ e0te co)an#at* #e clientB c! clientul e0te o,li-at 0* "ecep.iona(e luc"a"ea %i 0* pl*tea0c* p"e.ul con&enit+ Ri0cul cont"actului/ 6n &i"tutea le-ii/ e0te 0upo"tat #e ant"ep"eno"/ #eoa"ece el ,ene&ol %i-a a0u)at acea0t* "*0pun#e"e 0e)n*n# cont"actul+ Ace0t "i0c 0e )ani$e0t* p"in con0ecin.ele ne-ati&e #e o"#in )ate"ial pe

1+

7+

1+ 5+

2+

ca"e le 0upo"t* ant"ep"eno"ul 6n toate ca(u"ile p6n* la )o)entul t"an0)ite"ii luc"*ii clientului &e(i co)enta"iu la a"t+ <2;!+ 8n $ieca"e ca( conc"et ant"ep"eno"ul e$ectuia(* nu o oa"eca"e luc"a"e #e o"#in -ene"al/ #a" anu)e acea luc"a"e/ ca"e e0te 0olicitat* #e client %i ca"e t"e,uie 0* co"e0pun#* pe #eplin ce"in.elo"/ inte"e0elo"/ pa"a)et"ilo" %i con#i.iilo" in#icate #e ace0ta+ O pa"ticula"itate e0en.ial* a cont"actului #e ant"ep"i(* o con0tituie o,iectul ace0tuia/ ca"e e0te "e(ultaul )uncii ant"ep"eno"ului %i ca"e e0te #ete")inat in#i&i#ual &e(i co)enta"iu la a"t+ 7<5!+ Ace0t "e(ultat poate $i &alo"i$icat 6n $o")a unui ,un a,0olut nou/ p"o#u0 0au $a,"icat #e ant"ep"eno"/ ,un*oa"*/ o ca0* #e locuit/ un co0tu)/ o pe"ec:e #e 6nc*l.*)inte %+a+ Ca o,iect al cont"actului poate $i %i un alt "e(ultat/ %i anu)e/ un ,un )ate"ial/ ca"e a $o0t con$ec.ionat/ "e0ta,ilit 0au 0c:i),at "epa"at/ "eno&at/ t"an0$o")at 6n alt* $o")*/ tip/ %+a+!+ Munca ant"ep"eno"ului poate $i &alo"i$icat* %i )ate"iali(at* p"int"-un alt "e(ultat/ ,un*oa"*/ cu"*.enia/ o"#inea #in apa"ta)ent/ 0ta"ea po#elelo"/ ca"e au $o0t %le$uite %i acope"ite cu o 0u,0tan.* 0pecial* lucitoa"e %+a+ O,iectul cont"actului poate $i #e u( pe"0onal/ $a)ilial/ ca0nic/etc+ 8n ,a(a cont"actului #e ant"ep"i(* clientul e0te o,li-atC a! 0* "ecep.ione(e luc"a"ea &e(i co)enta"iu la a"t+ <23/ a"t+ <2?!B ,! 0* pl*tea0c* p"e.ul con&enit &e(i co)enta"iu la a"t+ <17/ a"t+ <11/ a"t+ <12!+ 8n cont"actul #e ant"ep"i(* 0e aplic* o "e-ul* -ene"al* p"in ca"e/ la 6nc:eie"ea cont"actului/ p*".ile p"in aco"#ul co)un 0ta,ile0c cuantu)ul "et"i,u.iei ant"ep"eno"ului %i )o#ul #e ac:ita"e+ Dup* cu) "e(ult* #in le-e plata p"e.ului con&enit t"e,uie 0* $ie e$ectuat* #up* "ecep.iona"ea luc"*"ii+ P"in aco"#ul co)un p*".ile po" co&eni %i alt$el+

Articolul 4)7. /rans'erarea dreptului de proprietate (ac e'ectueaz" lucrarea cu materialul su, antreprenorul tre uie s trens'ere "n 'avoarea clientului dreputl de proprietate asupra unului. 1+ O "e-ul* -ene"al* a cont"actului #e ant"ep"i(* o con0tituie $aptul/ c* luc"a"ea e0te e$ectuat* #in )ate"ialele ant"ep"eno"ului+ Dac* e9ecuta"ea a a&ut #up* acea0t* "e-ul* ant""ep"eno"ul t"e,uie 0* t"an0$e"e 6n $a&oa"ea clientului #"eptul #e p"op"ietate a0up"a ,unului+ P"in u")a"e/ #in p"e&e#e"ile le-ale "e(ult*/ c* ant"ep"eno"ul t"e,uie 0* t"an0)it* at6t ,unul/ c6t %i #ocu)entele cu p"i&i"e la )ate"ialele ca"e au $o0t utili(ate pent"u e$ectua"ea luc"*"ii+ Dac* o,iectul cont"actului #up* $ini0a"ea luc"*"ii a $o0t 6n"e-i0t"at 0au 6n alt )o# le-ali(at #up* ant"ep"eno"/ apoi ace0ta e0te .inut 0* t"an0)it* #"eptul #e p"op"ietate 6n $a&oa"ea cleitnuluui+ E0te po0i,il* %i 0itua.ia c6n# ant"ep"eno"ul &a $i o,li-at 0* "e0pecte %i $o")a p"e&*(ut* #e le-e pent"u t"an0)ite"ea unui ,un+

7+

Articolul 4)2. <aran#iile "mpotriva viciilor (1) Antreprenorul tre ule s transmit clientului lucrarea li er de orice viciu material sau .uridic. (%) ]ucrarea este li er de vicii materiale dac are calit#i convenite. +n cazul "n care nu s-a convenit asupra unor calit#i, lucrarea este li er de vicii materale dac este corespunztoare utilizrii presupuse "n aza contractului sau, dac nu se poate deduce o asemnea utilizare, utilizri o i$nuite. (3) Cu viciul material se asimileaz siuta#ia "n care antreprenorul prodece o alt lucrare dec"t cea comandat sau produce lucrarea "ntr-o cantitate sau de o dimensiune in'erioar, dac aceast e-ecutare poate di considetar, pornind de la circumstan#e, ca e-ecitare a contractului. ()) ]ucrarea este li er de vicii .uridice atunci c"nd nici un ter# nu poate valori'ica drepturi "mpotriva clientului. 1+ 7+ O o,li-a.ie p"incipal* a ant"ep"eno"ului e0te a0i-u"a"ea -a"an.iei li,e"t*.ii luc"*"ii #e o"ice &icii )ate"iale 0au =u"i#ice+ E0en.a ace0tei o,li-a.ii con0t* 6n a0i-u"a"ea calit*.ii "e0pecti&e a o,leictului cont"actului %i a0i-u"a"ea t"an0)ite"ii #"eptului #e p"op"ietate a0up"a ace0tui ,un $*"* ca"e&a -"e&*"i+ Luc"a"ea e0te li,e"* #e &icii )ate"iale #ac* a"e calit*".ile con&enite+ P"in u")a"e/ calitatea luc"*"ii t"e,uie 0* $ei con&enit* p"in aco"#ul p*".ilo" %i 0* $ie 0tipulat* 6n cont"act+ La 0ta,ili"ea calit*.ii luc"*"ii 0e i-au 6n con0i#e"a.ie/ 6n p"i)ul "6n#/ ce"in.ele/ #olean.ele/ c"ite"iile #e o"#in pe0onal ale cleintului %i ca"e 0e "e$e"* la totalitatea 6n0u%i"ilo" %i latu"ilo" e0en.aile 6n &i"tutea c*"o"a un luc"u e0te ceea ce e0te/ #eo0e,in#u-0e #e celelalte luc"u"i &e(i Dic.iona"ul E9plicati& al Li),ii "o)'ne/ e#i.ia al #oua/ Uni&e"0 enciclope#ic/ Bucu"e%ti 1<<?/ pa-+ 17?!+ Dac* p*".ile nu au con&enit a0up"a c"ite"iilo" #e o"#in calitati&/ luc"a"ea e0te con0i#e"at* li,e"* #e &icii )ate"iale/ #ac* co"e0pun#e utili(*"ii p"e0upu0e 6n ,a(a cont"actului/ 0au #ac* nu 0e poate #e#uce o a0e)enea utili(a"e utili(*"ii o,i%nuite+ Luc"a"ea e0te con0i#e"at* cu &iciu )ate"ial 6n ca(ul c6n# ant"epeno"ul a p"o#u0 o alt* luc"a"e #ec6t ceea/ ca"e a $o0t co)an#at* #e client 0au a p"o#u0 luc"a"ea 6nt"-o cantiate 0au #e #i)en0iuni in$e"ioa"e cu con#i.ia c* po"nin# #e la ci"cu)0tan.ele "eale/ 0e poate #e#uce c* acea0t* e9ecuta"e poate $i con0i#e"at*

1+ 5+

2+

ca e9ecuta"ea cont"actual*/ cu alte cu&inte/ 6n a0e)enea 0itua.ii/ luc"a"e 0e con0i#e"* e9ecutat*/ #a" cu &icii #e o"#in )ate"ial+ Luc"a"ea e0te li,e"* #e &icii =u"i#ice 6n ca(ul c6n# nici o te".* pe"0oan* nu a"e &"e-un #"ept "eal a0up"a o,eictului cont"actului %i/ p"in u")a"e/ nu poate &alo"i$ica ca"e&a #"eptu"i 6)pot"i&a clientului+

Articolul 4)4. (ep$irea esen#ial a devizului (1) +n cazul necesit#ii dep$irii esen#aile a devizului, antreprenorul este o li!at s in'ormeze imediat clientul despre acest 'apt. ;erespectarea unei ast'el de o li!a#ii acord clientului dreptul de a cere rezilierea contractului $i repararea pre.udiciului cauzat sau eli erera lui de o li!a#ia acoperirii c*eltuielilor ce dep$esc devizul convenit. (%) (ac dep$irea esen#ial a devizului a 'ost imprevizi il la "c*eierea contractului, antreprenorul are dreputl numai la c*eltruielile suplimentare suportate, iar clientul este "n drept s accepte aceast dep$ire sau s cear rezilierea contractului. 1+ Dup* cu) 0-a )en.ional 6n co)enta"iu la a"t+ <11 6n ca(ul e$ectu*"ii unei luc"*"i co)plicate/ co0ti0itoa"e/ &olu)inoa0e %i #e lun-* #u"at* ant"ep"ento"ul 6ntoc)e%te un #ocu)ent 0pecial ca"e poa"t* #enu)i"ea #e #e&i(+ Co#ul ci&il &ec:i p"e&e#ea #ou* tipu"i #e #e&i(C $i9 0au ap"o9i)ati&/ ia" noul Co# ci&il nu)ai unul F #e&i(ul e0ti)ati& a"t+<11!/ #a" 6n a"t+ <5< 0e utili(ea(* un alt te")in F #e&i(ul+ Se poate p"e0upune c* %i 6n ulti)ul ca( e0te &o",a #e #e&i(ul e0ti)ati&/ #a" 6n p"incipiu/ p*".ile pot con&eni a0up"a unui #e&i( #e o"#in -ene"al/ $*"* al 0peci$ica c* e0te e0ti)ati& 0au #e$initi&+ P"in u")a"e/ 6n p"actic*/ 6n #epen#en.* #e ci"cu)0tan.ele "eale/ p*".ile pot aplica te")enul/ %i "e0pecti&/ no")a le-al* 0au p"e&e#e"ile cont"actuale+ Dep*%i"ea #e&i(ului/ #up* cu) "eult* #in le-e/ poate $i #e #ou* tipu"iC e0en.ial* 0au nee0en.ial*+ E$ecte =u"i#ce poate a&ea #ep*%i"ea e0en.ial* %i/ ,une6n.ele0/ #ac* ant"ep"eno"ul a"-u)entea(* nece0itatea ace0tei #ep*%i"i+ Nece0itatea #ep*%i"ii #e&i(ului poate e9i0ta la 6nc:eie"ea cont"actului 0au 0e poate i0ca pe pa"cu"0ul e9ecut*"ii cont"actului+ 8n p"i)ul ca( pot a&ea loc #ou* 0itua.ii F e0te p"e&i(i,il* 0au nu 6n ace0t )o)ent nece0itatea #ep*%i"ii #e&i(ului+ 8n #epen#en.* #e ace0te 0itua.ii "e(ult* %i e$ectele #ep*%i"ii+ P"e&i(i,ilitatea nece0it*"ii #ep*%i"ii #e&i(ului .ine #e co)peten.a ant"ep"eno"ului ca 0peciali0t/ p"o$e0ioni0t 6n #o)eniul "e0pecti&+ Ace0te e0te o,li-at i)e#iat #up* ce a #epi0tat o a0e)enea nece0itate 0*-l in$o")e(e pe client #e0p"e ace0t $apt+ Ne"e0pecta"ea ace0tei o,li-a.ii a"e e$ecte =u"i#ice+ A0t$el/ 6n a0e)enea 0itua.ii clientul/ 6n &i"tutea le-ii %i/ la ale-e"ea 0a/ a"e #"eptulC a! #e a ce"e "e(ielie"ea cont"actului %i "epa"a"ea p"e=u#iciului cau(at 0auB ,! eli,e"ea lui #e o,li-a.ia acope"i"ii c:eltuielilo" ce #ep*%e0c #e&i(ul con&enit+ Dac* nece0itatea #ep*%i"ii #e&i(ului a e9i0tat la 6nc:eie"ea cont"actului apoi ace0t $apt poate a&ea e$ecte #oa" 6nt"-un 0in-u" ca(C #ac* 6n acel )o)ent nece0itatea #ep*%i"ii #e&i(ului e"a i)p"e&i(i,il*+ P"in u")a"e/ ant"ep"eno"ul 6n o"ice )o)ent pe pa"cu"0ul e9ecut*"ii cont"actului poate #epi0ta nece0itatea #ep*%i"ii e0en.iale ale #e&i(ului/ ca"e a e9i0tat la 6nc:eie"ea cont"actului+ Din )o)entul #epi0t*ii nece0it*.ii #ep*%i"ii #e&i(ului el e0te .inut 0*-%i ono"e(e o,li-a.ia in$o")a.ional* #e0p"e ace0t $apt $a.* #e client+ Ii nu)ai 6n ca(ul "e0pecta"ii ace0to" p"e&e#e"i le-ale ant"ep"eno"ul a"e #"eptul #oa" la c:eltuielile 0upli)enta"e #e=a 0upo"tate+ Clientul la "6n#ul 0*u/ #in )o)entul c*n# a $o0t in$o")at #e0p"e nece0itatea #ep*%i"ii #e&i(ului la ale-e"ea 0a a"e #ou* po0i,ilit* le-aleC a! 0* accepte acea0t* #ep*%i"e %i 0* acope"e c:eltuielile le-ate #e #ep*%i"ea e0en.ial* 0auB ,! 0* cea"* "e(ilie"ea cont"actului F 6n ca(ul c6n# nu e0te #e aco"# cu acea0t* #ep*%i"e+

7+ 1+ 5+

2+

Articolul 456. 3 li!a#iile in'orma#ionale ale antreprenorului (1) Antreprenorul este o li!at s-l in'ormeze pe client despre 'aptul c0 a) materialul prezentat de client este inutiliza il sau necalitativ1 ) viciile materialelor vor 'ace ca produsul 'inal s 'ie a'ectat de vicii1 c) respectarea indica#iilro clientului amenin# trinicia sau utilizarea lucrrii1 d) e-ist alte circumstan#e care nu depind de antreprenor $i care amenin# trinicia sau utilizarea lucrrii. (%) +n cazul c"nd antreprenorul nu e-ecut o li!a#ia stipulat la alin (1), clientul are dreputl s cear reparatea pre.udiciului. 1+ O pa"ticula"ite a cont"actului #e ant"ep"i(* o con0tituie o,li-a.ia in$o")a.ional* a ant"ep"eno"ului/ ca"e t"e,uie 0* $ie ono"at* #e ace0ta la 6nc:eie"ea cont"actului 0au/ #up* 0itua.ia "eal*/ i)e#iat #up* ce $aptele "e0pecti&e au #e&enit cuno0cute ant"ep"eno"ului+ Acea0t* o,li-a.ie "e(ul"t* #in nece0iatea e&it*"ii unei pa-u,e #e la ,un 6nceput/ c6n# 6nc* e9i0t* o a0e)ea po0i,ilitate+ 7+ Le-ea p"e&e#e pat"u ci"cu)0tan.e #ep0"e ca"e ant"ep"eno"ul e0te .inut 0*-l% in$o")e(e pe client/ %i anu)eC a! )ate"ialul p"e(entat #e client e0te inutili(a,il 0au necalitati&B ,! &iciile )ate"ialelo" &o" $ace ca p"o#u0ul $inal 0* $ie a$ectat #e &iciiB

c! "e0pecta"ea in#ica.iilo" clientului a)enin.* t"*inicia 0au utili(a"ea luc"*"iiB e! e9i0t* alte ci"cu)0tan.e ca"e nu #epin# #e ant"ep"eno" %i ca"e a)enin.* t"*inicia 0au utili(a"ea luc"*"ii+ 1+ Dup* cu) "e(ult* #in le-e o,li-a.iile in$o")a.ionale 0unt le-ate #e acti&itatea %i calit*.ile p"o$e0ioani0te ale ant"ep"eno"ului/ ca"e ca 0peciali0t 6n #o)eniul "e0pe9ctin e0te o,li-at 0* #epi0te(e $aptele %i ci"cu)0tan.ele p"e&*(ute #e le-e %i 0*-l in$o")e(e #e0p"e ele pe client+ 5+ Dac* luc"a"ea e0te e$ectuat* #in )ate"iualelel cleitnului ant"ep"eno"ul e0te o,li-at 0* &e"i$ice calitatea %i cantitatea ace0to"a/ #eao"ece )ate"ialele p"e(entate #e cleint pot $i #e un &olu) in0u$icient/ #e o calitate p"oa0t* 0au in$e"ioa"* #ec6t cea nece0a"*/ 0au #e a%a natu"* 6nc6t nu pot $i utilii(ate pent"u luc"a"ea co)an#at*+ Ace0te )ate"iale pot a&ea unele &icii/ ca"e pot in$luien.a ne-ati& p"o#u0ul $inal+ 2+ Ant"ep"entoul e0te autono)/ 0ine0t*t*to"/ in#epen#ent 6n ceea ce p"i&e%te o"-ani(a"ea %i -e0tiona"ea acti&it*.ii 0ale+ Clientul nu e0te 6n #"ept 0* inte"&in* 6n o"ice $o")* 0au )o# 6n acti&itatea ant"ep"eno"ului/ 6n0* ele e0te 6n #"ep"t #e a #a ca"e&a in#ica.ii la )o#ul #e e9ecuta"e a luc"*"ii/ ia" ant"ep"eno"ul e0te o,li-at 0* "e0pecte ace0te o,li-a.ii+ Dac* in#ica.iile clientului a)enin.* t"6inicia 0au utilitatea luc"*"ii ant"ep"eno"ul e0te .inut 0*-%i ono"e(e o,li-a.iile in$o")a.ionale+ ;+ La 6nc:eie"ea cont"actului 0au pe pa"cu"0ul e9ecut*"ii ant"ep"ento"ul poate #epi0ta %i alte ci"cu)0tan.e e9i0ten.a c*"o"a nu e0te in$luien.at* / nu #epin# #e el/ #a" ca"e a)enin.* t"*inicia 0au utilitatea luc"*"ii+ Bun*oa"*/ #etaliile/ pie0ele 0au alte )ate"iale p"e(entate #e client 0unt #e alt* )a"c*/ #e alte #i)en0iuni/ 0unt )enite pent"u alte luc"*"i %+a+ Se poate i0ca 0itua.ia 6n ca"e ant"ep"eno"ul nu #i0pune #e #epo(ite %i alte 6nc*pe"i nece0a"e pent"u p*0t"a"ea )ate"ialelo" p"e(entate/ nu poate a0i-u"a te)pe"atu"a/ u)i#itatea nece0a"* #in ca"e cau(* e0te a)enin.at* t"*inicia 0au utilitatea luc"*"ii+ De0p"e toate ace0te $apte ant"ep"eno"ul e0te o,li-at 0*-l in$o")e(e pe client pent"u a e&ita con0ecin.e ne-ati&e #e o"#in )ate"ial+ 3+ Ne ono"a"ea o,li-a.iilo" in$o")a.ionale #e c*t"e ant"ep"eno" a"e e$ecte ne-ati&e pent"u el+ Ace0te e$ecte 0e )ani$e0t* p"in $aptul c* 6n a0e)enea 0itua.ii clientul e0te 6n #"ept 0* cea"* "epa"a"ea p"e=u#iciului cau(at %i/ "e0pecti&/ ant"ep"eno"ul e0te o,li-at" 0* 0upo"te ace0t p"e=u#iciu/ ca"e a 0u"&enit #in inac.iunile 0ale p"op"ii+ Articolul 451. (reptul antreprenorului de a rezilia contractul (ac clinetul, 'iind in'ormat de ctre antreprenor la timp $i "n modul corespunztor, nu "nlocuie$te "n termenul cuvent materialul inutiliza il sau necalitativ, nu sc*im indica#iile re'eritoare la modul de e-ecutare sau utilitatea lucrrii, antreprenorul este "n drept s cear rezilirea contractului $i repararea pre.udiciului. 1+ 7+ E9ecuta"ea o,li-a.iilo" in$o")a.ionale #e c*t"e ant"ep"eno" a"e ca e$ect #ou* cate-o"ii #e con0ecin.e/ ca"e .in #e o,li-a.iile clinetului %i #"eptu"ile ant"ep"eno"ului+ Clientul $iin# in$o")at la ti)p %i 6n )o# co"e0pun(*to" #e0p"e ci"cu)0tan.ele ca"e pot in$luien.a ne-ati& "e(ultatul luc"*"ii e0te o,li-at 0* 6nt"ep"in#* ac.iuni conc"ete pent"u a 6)l*tu"a ace0te ci"cu)0tan.e+ Din le-e "e(ult* c* el e0te .inut 0* 6nlocuiea0c* 6n te")enul con&enti )ate"ialul inutili(a,il 0au necalitati&/ 0* 0c:i),e in#ica.iile "e$e"itoa"e la )o#ul #e e9ecuta"e a luc"*"ii/ 0au 0* 6nl*tu"e alte ci"cu)0tan.e ca"e a)enin.* t"*inicia 0au utilitatea luc"*"ii+ Ne"e0pecta"ea ace0to" o,li-a.ii a"e e$ect ne-ati& pent"u client+ Dac* clientul a i-no"at in$o")a.ia ca"e i-a $o0t $u"ni(at* #e ant"ep"eno" %i nu a 6nt"ep"in0 ac.iunile nece0a"e ca"e "e(ult* #in acea0t* in$o")a.ie ant"ep"eno"ul/ 6n &i"tutea le-ii/ e0te 6n #"ept 0* cea"* "e(ilie"ea cont"actului %i "epa"a"ea p"e=u#iciului cau(at/ ca"e &a $i 0upo"tat #e client+ Dac* clientul totu%i a in0i0tat la e9ecuta"ea cont"actului/ apoi el &a 0upo"ta toate con0ecin.ele ne-ati&e ca"e pot 0u"&eni 6n "e(ultatul ace0tei e9ecut*"i/ ia" ant"ep"eno"ul &a a&ea #"eptul la "e)une"a.ia con&enit*+

1+

Articolul 45%. (reptul de reten#ie $i de !a. al antreprenorului Antreprenorul are dreptul de reten#ie $i de !a. asupra unului mo il produs sau "m unt#it de el dac, "n cursul producerii sau al "m unt#irii, unul a a.uns "n posesiunea sa. (icpozi#ia aceasta nu se aplic "n cazul "n care antreprenorul $tia, "n momentul lurii "n posesiune, c proprietarul nu este de acord cu producerea sau cu "m unt#irea. 1+ 7+ 1+ Ga=ul %i "eten.ia 0unt )i=loace #e -a"anta"e a e9ecut*"ii o,li-a.iilo" &e(i co)enta"iu la a"t+ 525 %i a"t+ ;13!+ Di0po(i.iile le-ale cu p"i&i"e la ace0te -a"an.ii 0e aplic* %i 6n cont"actul #e ant"ep"i(* pent"u p"ote=a"ea inte"e0elo" ant"ep"eno"ului+ D"eptul #e "eten.ie %i #e -a= poate $i aplicat #oa" #ac* e9i0t* p"e&e#e"ile le-ale/ %i anu)eC a! o,iectul cont"actului e0te un ,un )o,ilB ,! #ac* 6n cu"0ul p"o#uce"ii 0au 6),un*t*.i"ii ,unul a a=un0 6n po0e0ia ant"ep"eno"ului+ Ace0t #"ept nu poate $i "eali(at #ac* 6n )o)entul lu*"ii ,unului 6n po0e0iunea ant"ep"eno"ului ace0ta %tia c* p"op"ieta"ul ace0tui ,un nu e0te #e aco"# cu p"o#uce"ea 0au cu 6),un*t*.i"ea lui+ P"in u")a"e/ #i0po(i.ia le-al* nu 0e aplic*/ #ac* #e la ,un 6nceput clientul nu a acceptat e9ecuta"ea luc"*"ilo" cu con#i.ia c* ace0t ,un

&a putea $i pu0 6n -a= 0au "e.inut #e ant"ep"eno"+ 8n a%a )o# clientul utili(ea(* #"eptul 0*u 0tipulat 6n a"t+ <57 #e a 6nt"e"upe "apo"tu"ile cont"actuale 6n o"ice )o)ent+ Articolul 453. >nstituirea ipotecii asupra terenului de construc#ie (ac o iectul contractului este o construc#ie sau o parte din construc#ie, antreprenorul este "n drept, pentru !arantarea drepturilor care rezult din contractul de antrepriz, s cear constituirea unei ipoteci asupra terenului de construc#ie al clientului+ 1+ 7+ Ipoteca #e a0e)enea "ep"e(int* un )i=loc #e -a"an.ie a e9ecut*"ii o,li-a.iilo"+ 8n cont"actul #e ant"ep"i(* 0copul epotecii e0te -a"anta"ea #"eptului ant"ep"eno"ului+ Giin# o &a"ietate a-a=ului ipoteca 0e aplic* 6n cont"actul #e ant"ep"i(* nu)ai a0up"a te"enului #e con0tu"c.ie %i nu)ai la ce"e"ea ant"ep"eno"ului+ Pent"u "eali(a"ea #"eptului ant"ep"ento"ului #e a in0titui ipoteca a0up"a te"enului e0te nece0a" ca o,iectul cont"actului #e ant"ep"i(* 0* $ie o cont"uctuc.ie 0au o pa"te #in con0t"uc.ie/ ca"e 0* $ie 0ituate pe te"enul "e0pecti&/ a0up"a c*"ui 0e in0tiuie ipoteca+ P"in ace0t $apt 0e )ani$e0t* pa"ticula"itatea ipotecii 6n cont"actul #e ant"ep"i(* c*n# ipoteca 0e in0tituie a0up"a unui ,un ca"e nu e0te o,iect al o,li-a.iilo" ci&ile/ #a" ca"e a"e o le-*tu"* o"-anic* cu o,iectul o,li-a.iei ci&ile+

Articolul 45). /ermenul de e-ecutare a contractului de antrepriz (1) Pr#ile contractuale pot conveni asupra unui termen !eneral de e-ecutare, iar "n caz de necesitate, $i asupra termenului de demarare a lucrrilor, asupra termenului de e-ecutare a unor pr#i din lucrare $i asupra termenului de 'inisare a lucrrii. (%) /ermenul poate 'i modi'icat numai cu acordul comul al pr#ilor. (3) (ac pr#ile convin, e-ecutarea poate avea loc "ntr-un termen redus sau imediat, "n prezen#a clientului. 1+ O clau(* e0en.ial* a cont"actului #e ant"ep"i(* o con0tituie te")enul #e e9ecuta"e+ 8n ace0t cont"act te")enul #e e9ecuta"e 0e 0ta,ile%te p"in aco"#ul co)un ale p*".ilo" la 6nc:eie"ea cont"actului+ Nu e0te e9clu0 %i $aptul #e e9i0ten.a a uno" te")ene no")ati&e/ ,un*oa"*/ c6n# 0e e$ectuea(* con0t"uc.ii capitale+ Nece0itatea 0ta,ili"ii te")enului e9ecut*"ii cont"actului a"e o i)po"tan.* #eo0e,it* 6n ca(u"ile c6n# &olu)ul luc"*"ilo" e0te i)pun*to" %i luc"*"ile &o" $i e$ectuate pe o pe"ioa#* #e lun-* #u"at*+ Sta,ili"ea te")enelo" a0i-u"* e$ectua"e "it)ic* a luc"*"ilo"/ a0i-u"* po0i,ilitatea clientului #e a cont"ola cu"0ul luc"*"ilo"/ pent"u ca luc"*"ile 0* $ie e$ectuate la ti)p/ calitati& etc+ P*".ile pot con&eni a0up"a unui te")en #e o"#in -ene"al #e e9ecuta"e a cont"actu"lui 6n an0a),lu/ ia" 6n #epen#en.* #e ci"cu)0tan.e %i nece0itate %i a0up"a te")enului #e #e)a"a"e a luc"*"ilo"/ a0up"a te")enului #e e9ecuta"e a uno" p*".i #in luc"a"e %i a0up"a te")enelului #e $ini0a"e a luc"*"ii+ P"in u")ane/ 6n cont"actul #e ant"ep"i(* te")enele e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale pot $i 0epa"ate 6n u")*toa"ele tipu"iC -ene"al/ #e #e)a"a"e/ inte")en#ia" #e e9ecuta"e a uno" p*".i #in luc"a"e! %i #e $ini0a"e a luc"*"ii+ Giin# o clau(* e0en.ial* a cont"actului #e ant"ep"i(* te"e)enului e9ecut*"ii poa0te $i )o#i$icat nu)ai cu aco"#ul p*".ilo"+ Ini.iati&a )o#i$ic*"ii te")enului 6i "e&ine p*".ilo" 6n aceea%i )*0u"*/ #a" 6n p"actic* acea0t* )o#i$ica"e a"e loc #e "e-ul* #in ini.iati&a ant"ep"eno"ului+ In#i$e"ent cine e0te ini.iato"ul )o#i$ic"*"ii ce"t e0te $aptul c* pa"tea "e0pecti&* t"e,uie 0* a"-u)ente(e nece0itatea )o#i$ic*"ii+ Le-ea a#)ite po0i,ilitatea e9ecut*"ii cont"actului #e ant"ep"i(* 6nt"-un te")en "e0t"6n0/ "e#u0/ #e 0cu"t* #u"at*/ #e u"-en.* 0au e9ecuta"ea i)e#iat*/ 6n p"e(en.a cleintului+ Ace0te te")ene 0unt 0ta,ilite #e "e-ul* 6n cont"actele #e #e0e"&i"e cu"ent* a cet*.enilo"+ Bun*oa"*/ 6n te")en "e#u0 0e e9ecute luc"*"ile #e cu"*.i"e c:i)ic* a 6),"*c*)intei/ #e "epa"a.ie a 6nc*l.*)intei %+a+ 8n p"e(en.a clientului/ ,un*oa"*/ pot $i e$ectuate luc"*"i #e 0c:i),a"e a unui $e")ua"/ a unei t*lpi la 6nc*l.*)inte+ Unica con#i.ei le-al*/ ca"e t"e,ui 0* $ie "e0pectat* la 0ta,ili"ea te")eneloe e0te aco"#ul co)un ale p*".ilo"+ Bine6n.ele0/ 6n p"i)ul "6n#+/ 0e i-au 6n con0i#e"a.ie po0i,ilit*p.ile ant"ep"eno"ului #e a e$ectua luc"*"i "e0pecti&e 6n te")en "e#u0+

7+

1+

5+

2+

Articolul 455. 9'ectele imposi ilit#ii termenrii lucrrii (1) (ac terminarea lucrrii devinme imposi il din motive independente de voin#a pr#ilor, antreprenorul nu are dreptul s cear plata retri u#iei. (%) Antreprenorul are dreputl la retri u#ie dac imposi ilitatea terminrii lucrrii are loc din cauza materialului necalitativ prezentat de client sau a indica#iilor acestuia, cu condi#ie c antreprenorul $i-a e-ecitat o li!a#iile in'orma#ionale. 1+ 8n cont"actul #e ant"ep"i(* e0te 0tipulat* o "e-ul* -ene"al* p"in ca"e ant"ep"eno"ul poa"t* "i0cul inpo0i,ilit*.ii te")in*"ii luc"*"ii+ Ace0t "i0c 0e )ani$e0t* p"in $aptul c* ant"ep"eno"ul nu a"e #"eptul 0* cea"* plata "et"i,u.iei #ac* te")ina"ea luc"*"ii #e&ine i)po0i,il* #in )oti&e in#epen#ente #e &oin.a p*".ilo"+ P"in u")a"e/

7+

1+

p"incipalul )o)ent 6l con0tituie $aptul/ c* i)po0i,ilitatea te")in*"ii luc"*"ii poate $i #e o"#in o,iecti&/ ca"e "e(ult* #in )ote&e ce nu #epin# #e &oin.a 0au #o"in.a p*".ilo"+ Bun*oa"*/ i)po0i,ilitatea 0e poate #ato"a ca(ului $o"tuit/ $o".ei )a=o"e 0au alto" ci"cu)0tan.e ca"e nu #epin# #e p*".i+ Din acea0t* "e-ul* -ene"al* e9i0t* unele e9cep.ii/ e9p"e0 p"e&*(ute #e le-e/ c6n# ant"ep"eno"ul a"e #"eptul la "et"i,u.ia con&enit*+ A0t$el/ ant"ep"eno"ul a"e #"eptul la "et"i,u.ie #ac* i)po0i,ilitatea te")in*"ii luc"*"ii a"e locC a! #in cau(a )ate"ialului calitati&/ p"e(entat #e client/ 0auB ,! #in cau(a in#ica.iilo" clientului cu p"i&i"e la )o#ul #e e9ecuta"e a luc"*"ilo"B c! #ac* ant"ep"eno"ul %i-a ono"at o,li-a.iile in$o")a.ionale+ P"in u")a"e/ e9i0ten.a ace0to" con#i.ii 6n a)0a),lu 6i aco"#* ant"ep"eno"ului #"eptul #e a p"i)i plata "et"i,u.iei 6n &olu) #eplin/ #eoa"ece i)po0i,ilitatea te")in*"ii luc"*"ii .ine #e &ino&*.ia clientului/ ca"e #in ace0te con0i#e"ente e0te o,li-at 0* ac:ite "et"i,u.ia con&enit*+

Articolul 45,. 5iscul pieirii sau deteriorrii 'ortuite a o iectului contractului (1) 5iscul pieirii sau deteriorrii 'rotuite a o iectului contractului p"n la recep#ionarea lui "l suport antreprenorul. Acest risc trece la client o dat cu recep#ionarea lucrrii. (%) +n cazul "n care clientul "nt"rzie s recep#ioneze lucrarea, riscul trece asupta lui de la data la care s-a pus "n "nt"rziere. 1+ 8n noul Co# ci&il 0unt #i$e"en.iate c*te&a "i0cu"i "e$e"iota"e la cont"actul #e ant"ep"i(*/ %i anu)eC a! "i0cul piei"ii ,unului )ate"ialelo"! a"t+ <54!B ,! "i0cul i)po0i,ilit*.ii te")in*"ii luc"*"ii a"t+ <22!B c! "i0cul piei"ii 0au #ete"io"*ii $o"tuite a o,iectului cont"actului a"t+ <2;!B #! "i0cul 6nt6t"(ie"i "ecep.ion*"ii o,iectului #e c*t"e client a"t+ <2;!+ Repa"ti(a"ea "i0c&ului e0te 0upu0* uno" "e-uli 0peciale+ No")a -ene"al* con0t* 6n $aptul c* "i0cul cont"actului e0te 0upo"tat #e ant"ep"eno"/ #eoa"ece el %i-a a0u)at o,li-a.i #e a e$ectua o luc"a"e pe "i0cul 0*u a"t+ <5;!+ Ace0t "i0c 0* p*0t"ea(* p*n6 la t"an0)ite"ea o,iecului cont"actului clientului+ Le-ea e9p"e0 0tipulea(* c* "i0cul piei"ii 0au #ete"io"*"ii $o"tuite a o,iectului cont"actului p6n* la "ecep.iona"ea lui 6l 0upo"t* ant"ep"eno"ul+ Acea0t* "e-ul* 0e aplic* %i 6n ca(ul 6nt6"(ie"ii "ecep.ipon*"ii #in culpa ant"ep"eno"ului+ Dup* cu) 0-a )en.ionat 6n a"t+ <54 clientul poa"t* "i0cul piei"ii 0au #ete"io"*"ii $o"tuite a ,unului #ac* el e0te p"op"ieta"ul ace0tui ,un+ Clientul poa"t*/ #e a0e)enea "i0cul piei"ii $o"tuite a o,iectului cont"actului #in )o)entul "ecep.ion*"ii lui+ Clientul poa"t* ace0t "i0c %i 6n ca(ul 6n ca"e el 6nt*"(ie cu "ecep.iona"ea luc"*"ii+ 8n ace0t ca( "i0cul t"ece a0up"a clientului #e la #ata 6n ca"e el 0-a pu0 6n 6nt6"(ie"e/ a#ic* #e la #ata c6n# "ecep.iona"ea u")a 0* ai,* loc+ Ri0cul piei"ii 0au #ete"io"*"ii o,iectului cont"actului/ #ec*t cel $o"tuit/ 6l 0upo"t*/ #up* ca( 0u,iectul ca"e e0te &ino&at #e piei"ea 0au #ete"io"a"ea ,unului+

7+

1+

5+

Articolul 457. 5ecep#ionarea (1) (up e-ecutarea lucrrii, clientul este o li!at s recep#ioneze lucrarea "n modul, la locul $i "n termenul sta ilit de le!isla#ie sau de contrtact. (%) 5ecep#ionarea este o declara#ie prin care clientul accept lucrarea, cu sau 'r rezerve. (3) 5ecep#ionrii i se asimileaz situa#ia "n care clientul nu preia lucrarea "n termenul sat ilit "n acest scop de antreprenor. 1+ 7+ O o,li-a.ie p"incipal* a clientului o con0tituie "ecep.iona"ea luc"*"ii/ ca"e t"e,uie 0* $ie e$ectuat* #up* e9ecuta"ea cont"actului+ Din e0en.a le-ii "e(ult*/ c* ant"ep"eno"ul e0te .inut 0*-l in$o")e(e pe client #e0p"e ace0t $apt+ Recep.iona"ea luc"*"ii poate a&ea loc #oa" cu "e0pecta"ea p"e&e#e"ilo" 0tipulate #e le-i0la.ie %i #e cont"act+ Ace0te p"e&e#e"i 0e "e$e"* la )o#ul/ loc"ul %i te")enul "ecep.ion*"ii+ P"in u")a"e/ #ac* le-i0la.ia nu 0tipulea(* a0e)enea p"e&e#e"i p*".ile 0unt o,li-ate 0* con&in* a0up"a ace0to" clau(e la 6nc:eie"ea cont"actului+ 8n ca( cont"a" 0e pot i0ca ca"e&a #i&e"-en.e/ ca"e u")ea(* a $i 0olu.ionate #e c*t"e p*".i i)e#iat #up* ce ant"ep"eno"ul a #ecla"at clientului #e0p"e $ini0a"ea luc"*"ii+ Ca"e&a "e-uli -ene"ale 6n acea0t* p"i&in.*/ cu e9cep.ia te")enului/ le-i0la.ia nu 0tipulea(*/ #a" "eie%in# #in ci"cu)0tan.ele "eale 0e poate )en.iona/ ,un*oa"*/ c* #ac* luc"a"ea "ep"e(int* o con0t"uctu.ie/ apoi locul e0te #ete")ilat #e natu"a %i locul ace0tui o,iect/ cu p"e(en.a/ #up* ca(/ %i nece0itate a 0peciali%tilo" 0au e9pe".ilo" 6n con0t"uc.ie+ Le-ea 0ta,ile%te o "e-ul* -ene"al* p"in ca"e "ecep.ion*"ii i 0e a0i)ilea(* 0itua.ia 6n ca"e clientul nu p"eia luc"a"ea 6n te")enul 0ta,illit 6n ace0t 0cop #e ant"ep"eno"+ Din acea0t* "e-ul* "e(ult*/ c* ant"ep"eno"ul poate 0ta,ili te")enul #e "ecep.iona"e a luc"*"ii %i #ac* cleitnul nu e$ectuia(* "ecep.iona"ea 6n ace0t te")en/ apoi acea0t* 0itua.ie e0te con0i#e"at*/ 6n &i"tutea le-ii/ ca "ecep.iona"e+ P"in u")a"e/ 6n a0e)enea 0itua.ii cleitnul &a pu"ta %i "i0cul 6nt6"(ie"ii "ecep.ion*"ii+

1+

5+

8n le-e e0te 0tipulat* o "e-ul* 0pecial* ca"e con$i")* 6n0u%i $aptul "ecep.ion*"ii luc"*"ii #e c*t"e client+ A0t$el/ "ecep.iona"ea e0te o #ecla"a.ie p"in caej clientul accept* luc"a"ea/ cu 0au $*"* "e(e"&e+ Acea0t* #ecla"a.ie poate $i e$ectuat* at*t* 6n $o")* &e",al*/ c6t %i 6n $o")* 0c"i0*/ 0au p"in ac.iunile conc"ete ale clientului/ ca"e #e)on0t"ea(* con0i).*)6ntul #e a accepta luc"a"ea+ Dac* "ecep.iona"ea e0te e$ectuat* cu ca"e&a "e(e"&e 0e ce"e $o")a 0c"*0* a accept*"ii luc"*"ii+

Articolul 452. (ocumentarea recep#ionrii (1) &iciile $i a aterile constatate tre uie stipulate "n actul de recep#ionare semnat de pr#i sau "ntocmit unilateral, "n care se sta ile$te modul, condi#iile $i termenul de "nlturare pe condul antreprenorului. (%) &iciiler $i a aterile sunt "nlturate pe contul antreprenorului. (3) Clientul care a acceptat lucrarea 'r rezerve conserv totu$i dreptruile "mpotriva antreprenorului "n cazul viciilor ascunse. 1+ Dac* 6n ca#"ul "e&cep.ion*"ii luc"*"ii au $o0t #epi0tate ca"e&a &icii %i a,ate"i #e la in#ica.iile clientu(lui 0au con#i.iile cont"actuale p*".ile 0unt .inute #e a 6ntoc)i un #ocu)ent 0pecial F actul #e "ecep.iona"e+ Le-ea 0tipulea(* unele p"e&e#e"i $a.* #e ace0t #ocu)ent/ %i anu)eC 6n el 0* $ie 0tipulate &iciile %i a,ate"ile $ie e&i#ente 0au a0cun0e %i 0ta,ilite 6n ca#"ul "ecep.ion*"ii luc"*"ii/ 0* $ie 0e)nate #e a),ele p*".i %i 0* $ie 0ta,ilite )o#ul/ con#i.iile %i te")enele #e 6nl*tu"a"e a &iciilo" %i a a,ate"ilo" con0tatate+ Dac* o pa"te 0e e0c:i&ea(* #e la 6ntoc)i"ea 0au 0e)na"ea ace0tui #ocu)ent le-ea a#)ite po0i,ilitatea 6ntoc)i"ii unilate"ale a unui a0t$el #e #ocu)ent/ ca"e &a a&ea aceea%i &aloa"ea =u"i#ic* ca %i #ocu)entul 6ntoc)it %i 0e)nat #e a),ele p*".i+ Goa"te inpo"tatn e0te $aptul c* la 6ntoc)i"ea actului #e "ecep.iona"e p*".ile 0unt .inute #e a con&eni a0up"a )o#ului con#i.iilo" %i te")eneilo" #e 6nl*tu"a"e a &iciilo" %i a a,ate"ilo" con0tatate+ Ace0te $apte 0unt ap"eciate/ #up* ca(/ "eie%in# #in natu"a/ )*"i)ea/ -"a&i#itatea &iciilo" %i a,ate"ilo" con0tatate/ ti)pul/ &olu)ul )ate"ialelo" nece0a"e pent"u e$ectua"ea luc"*"ilo" 0upli)enta"e+ P*".ile 0ta,ile0c #e a0e)enea cine &a e$ectua ace0te luc"*"i %i 6n ce o"#ine etc+ Le-ea e9p"e0 0tipulea(* o "e-ul* i)pe"ati&* cu p"i&i"e la co0tul luc"*"ilo" nece0a"e pent"u 6nl*tu"a"ea &iciilo" %i a,ate"ilo"/ %i anu)e/ ele 0unt e$ectuate pe contul ant"ep"enoului+ Din e0en.a le-ii "e(ult*/ c* ace0te luc"*"i t"e,uie 0* $ei e$ectuate #e ant"ep"eno"/ ia" 6n ca( cont"a" e0te po0i,il 0* $ie e$ectuate #e o alt* pe"0oan* 0au client/ #a" 6n toate ca(u"ile pe contul ant"ep"eno"ului+ Dac* la "ecep.iona"ea luc"*"ii nu au $o0t con0tatate ca"e&a &icii %i a,ate"i %i clientul a acceptat luc"a"ea $*"* "e(e"&e/ apoi el e0te 6n #"ept/ 6n &i"tutea le-ii/ #e a p"e(enta ant"ep"eno"ului "ecla)a.ii 6n ca(ul #ac* pe pa"cu"0ul e9poat*"ii 0au $olo0i"ii luc"*"ii &o" $i #e0cope"ite ca"e&a &icii a0cun0e/ ca"e nu au putut $i con0tatate 6n )o)entul "ecep.ion*"ii luc"*"ii+

7+

1+

5+

Articolul 454. 5eclama#iile 5eclama#iile re'eritoare la viciile ascunse sau la a aterile de la condi#iile contratului care nu au putut 'i descoperite "n momentul recep#ionrii lucrrii urmeaz a 'i prezentate antreprenorului imediat dup costatatea lor. 1+ Clientul e0te 6n #"ept #e a p"e(enta ant"ep"eo"ului "ecla)a.ii nu)ai cu p"i&i"e la &aciile a0cun0e 0au la a,ate"ile #e la con#i.iile cont"actului ca"e nu au putu $i #e0cope"ite 6n )o)entul "ecep.ion*"ii luc"*"ii+ P"in u")a"e/ "ecla)a.iile cu p"i&i"e la &iciile 0au a,ate"ile e&i#ente pe ca"e clientul e"a o,li-at 0* le #e0cope"e 6n )o)entul "ecep.ion*"ii luc"*"ii nu pot $i 6naintate ant"ep"eno"ului+ Acea0t* "e-ul* 0e aplic* %i la &iciile %i a,ate"ile #e0cope"ite 6n ace0t )o)ent/ #a" 6n p"i&in.a c*"o"a p*".ile au con&enit la )o#ul/ con#i.iile %i te")enenel #e 6nl*tu"a"e a lo"+ Le-ea 0tipulea(* o "e-ul* i)pe"ati&* cu p"i&i"e la o"#inele #e p"e(enta"e a "ecla)a.iilo"+ Cleintul e0te o,li-at 0* p"e(inte ant"ep"eno"ului "ecla)a.iile i)e#iat #up* con0tata"ea &iciiloe %i a,ate"ilo" a0cun0e+ P"in u")a"e/ #ac* "ecla)a.iile &o" $i p"e(entate pe0te o pe"i0oa#* #e ti)p/ cu 6nt*"(ie"e inte"e0ele clientului pot 0* nu $ie p"ote=ate #in cau(a i-no"*"ii o,li-a.iilo" p"op"ii / ca"e 0unt p"e&*(ute #e le-e+

7+

Articolul 4,6. 5emedierea viciilor (1) (ac lucrarea are vicii, clientul poate cere remedierea lor. Antreprenorul poate ale!e 'ie remedierea viciilor, 'ie e'ectiarea unei noi lucrri. (%) Antreprenorul suport c*eltuielile necesare remedieirii, "n special c*elturielile de transport, de deplasare, de munc, precum $i pre#ul materialelor. (3) Antreprenorul poate re'uza remedierea dac este posi il doar cu c*eltuieli dispropor#ionate.

1+ 7+

1+ 5+

Dac* 6n )o)entul "ecep.ion*"ii luc"*"ii 0au )ai t*"(iu au $o0t #e0cope"ite ca"e&a &icii cleintul e0te 6n #"ept #e a ce"e "e)e#ie"ea lo"+ Din e0en.a le-ii "e(ult*/ c* ace0t #"ept poate $i "eali(at 6n toate ca(u"ile #epi0t*"ii &iciilo" F $ie e&i#ente 0au a0cun0e+ 8n ulti)ul ca( 0e aplic* p"e&e#e"ile a"t+ <2<+ Con0tata"ea &iciilo" a"e ca e$ect o,li-a.ia ant"ep"eno"ului #e a le 6nl*tu"a/ #a" le-ea p"e&e#e #ou* )o#alit*.i #e 0olu.iona"e a p"o,le)ei &iciilo"+ Ant"ep"eno"ul/ la ale-e"ea 0a/ poate "e)e#ia &iciile 0au e$ectua o nou* luc"a"e+ Ace0t #"ept 6i apa".ine e9clu0i& ant"ep"eno"ului %i clientul nu poate inte"&enei la ale-e"ea uneia #in ace0te #ou* po0i,ilit*"i+ 8n &i"tutea le-ii ant"ep"eno"ul 0upo"t* toate c:eltuielile nece0a"e pent"u "e)e#ie"ea &iciilo" 0au e$ectua"ea unei noi luc"*"i+ 8n &olu)ul c:eltuielilo" 0unt inclu0e nu nu)ai co0tul luc"*"ilo"/ #a" %i c:eltuielile #e t"an0po"t/ #e #epla0a"e/ #e )unc*/ p"ecu) %i p"e.ul )ate"ialelo"+ Ant"ep"eno"ul e0te 6n #"ept #e a "e$u(a "e)e#iae"ea &iciilo" #oa" 6nt"-un 0in-u" ca(/ %i nu)e/ #ac* pent"u "e)e#ie"ea &o" $i nece0a"e c:eltuieli" #i0p"opo".ionale $a.* #e co0tul "e)e#ie"eii+ 8n ace0t ca( ant"ep"eno"ul e0te 6n #"ept #e a e$ectua o nou* luc"a"e 0au "e(ol&a p"o,le)a &iciioo" 6n alt )o#/ inclu0i& "epa"a"ea p"e=u#iciului cau(at clientului+ 8n a0e)enea 0itua.ii 0e pot aplica %i p"e&e#e"ile a"t+ <;7+

Articolul 4,1. (reptul antreprenorului "n cazul realizrii unei noi lucrri (ac realizeaz o nou lucrare, antreprenorul poate cere clientului restituirea lucrrii a'estate de vicii, con'orm dispozi#iilor privind rezilierea contractului. 1+ Dac* ant"ep"eno"ul/ la ale-e"ea 0a/ a e$ectuat o nou* luc"a"e 6n locul luc"*"ii cu &icii/ apoi el e0te 6n #"ept 0* cea"* #e la client "e0titui"ea luc"*"ii a$ectate #e &icii+ Ace0t #"ept al ant"ep"eno"ului "e(ult* #in $aptul c* toate c:eltuielile nece0a"e pent"u e$ectua"ea unei luc"*"i noi 0unt 0upo"tate #e el+ 8n ca( cont"a" clientul "ecep.ion6n# #ou* o,iecte cont"actuale a" #o,6n#i unul #in ele $*"* =u0t te)ei+ 8n ca(ul "e0titui"ii ant"ep"eno"ului luc"*"ii cu &icii #in )oto&ul e$ectu*"ii unei noi luc"*"i 0e aplic* p"e&e#e"ile p"i&in# "e(ilie"ea cont"actului &e(i co)enta"iu la a"t+ 34< %i a"t+ <;1!+

7+

Articolul 4,%. (reptul clientului de a remedia viciul (1) Clientul poate, "n urma e-pirrii 'r rezultat a termenului sta ilit de el pentru remediere, s remedieze el "nsu$i viciul $i s cear compensarea c*eltuielilor necesare dac antreprenorul nu re'uz remedierea din cauza costurilor dispropor#ionate. (%) :itua#ia prevzut la alin. (1) se aplic art.764 "n modul corespunztor. ;u este necesar sta ilirea unui termen nici "n cazul "n care remedierea a e$uat. (3) Clientul poate cere antreprenorului un avans pentru c*eltuielile de remediere a viciului. 1+ 8n ,a(a ace0tei no")e clientul e0te 6n #"ept #e a "e)e#ia &iciul pe"0onal+ Pent"u "eali(a"ea ace0tui #"ept 0e ce"e "e0pecta"ea p"e&e#e"ilo" le-ale/ %i anu)eC a! e9pi"a"ea $*"* "e(ultat a te")enului 0ta,ilit #e client pent"u "e)e#ie"eB ,! co)pen0a"ea #e c*t"e ant"ep"eno" a c:eltuielilo" nece0a"e pent"u "e)e#ie"ea &iciuluiB c! ant"e*"eno"ul nu "e$u(* "e)e#ie"ea #in cau(a co0tu"ilo" #i0p"opo".ionale+ 8n #epen#en.* #e 0itua.iile "eale cu p"i&i"e la #"eptul clientului e a "e)e#ia &iciul pe"0onal pot $i aplicate/ 6n )o# co"e0pun(*to"/ p"e&e#e"ile a"t+ 34<+ Nece0itatea 0ta,ili"ii unui te")en pent"u "e)e#ie"ea &iciului #eca#e %i 6n ca(ul 6n ca"e "e)e#ia a e%iuat/ in#i$e"en #e $aptul cine %i 6n ce )o# ante"io" a int"ep"in0 ca"e&a ac.iuni #e "e)e#ia"ea &iciilo"+ Dac* &iciul &a $i "e)e#iat #e client pe"0onal/ apoi ace0ta e0te 6n #"ept 0* cea"* ant"ep"eno"ului un a&an0 pent"u c:eluielile #e "e)e#ie"e a &iciului+ 8n a0e)ena 0itua.ie clientul t"e,uie 0* a"-u)ente(e &olu)ul c:eltuielilo" nece0a"e pent"u "e)e#ie"ea &iciilo" 6n an0a),lu %i #e ce )*"i)e a a&an0ului a"e ne&oie+

7+

1+

Articolul 4,3. 5ezilirea contractului din cauza viciilor. (1) Clientul poate rezilia contractul, "n con'ormitate cu art, 764, pentru un viciu al lucrrii. (%) +n a'ara cazurilor prevzute "n art. 764, alin (%), sta ilirea unui termen nu este necesar atunci c"nd remedierea a esuat. (3) Antreprenorul tre uie s repare clientului pre.udiciul cauzat. 1+ 7+ Re(ilie"ea cont"actului #in ini.iati&a clientului #in )oti&ul e9i0ten.ei unui &iciu al luc"*"ii poate a&ea loc 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile 0tipulate 6n a"t+ 34<+ Nece0itatea 0ta,ili"ii unui te")en pent"u "e)e#ie"ea &iciului nu a"e "o0t/ #up* cu) 0ta,ile%te no")a #in alin+ 7/ a"t+ 34</ #ac* 6n "apo"t cu $elul nee9ecut*"ii o,li-a.iei nu 0e poate 0ta,ili un te")en+ Acea0t* "e-ul* poate $i aplicat* %i 6n ca(ul c6n# "e)e#ie"ea a e%uat+ Dup* cu) #e=a 0-a )en.ionat/ nu i)po"t* #in ca"e cau(* a e%uat "e)e#ie"ea+

1+

Dac* "e(ilie"ea cont"actului #e ant"ep"ei(* a a&ut loc #in cau(a &iciilo"/ ant"ep"eno"ul e0te o,li-at 0* "epa"e clientului p"e=u#iciul cau(at &e(i co)enta"iu la a0"t+ ;47 %i a"t+ ;14!+

Articolul 4,). (iminuarea valorii lucrrii Clientul care nu a cerut remedierea viciului dup termenul corespunztor sta ilit "n acest scop de antreprenor $i nici nu a reziliat contractul poate doar reduce retri u#ia cu o sum corespunztoare diminurii valorii lucrrii din cauza viciului. 1+ Dac* clientul nu %i-a "ealita" #"eptu"ile 0ale #e a ce"e "e)e#ie"ea &iciului #up* te")enul co"e0pun(*to" 0ta,ilit #e ace0t 0cop #e ant"ep"eno" 0au #e a "e(ilia cont"actul #in )oti&ul e9i0ten.ei &iciilo"/ el #i0pune 6nc* #e o po0i,ilitate le-al*+ A0t$el/ el e0te 6n #"ept #e a "e#uce "et"i,u.ia cu o 0u)* co"e0pun(ptoa"e #i)inu*"ii &alo"ii luc"*"ii #in cau(a &iciliului+ Re#uce"ea "et"i,u.ie" po0te $i 6n "apo"t p"ocentual cu p"ocentul #i)inu*"ii &alo"ii luc"*"ii 0au 6n alt )o#+ 8n toate ca(u"ile t"e,uie 0* e9i0te un ec:ili,"u co"e0pun(*to" 6nt"e "e#uce"ea &alo"ii luc"*"ii %i "e#uce"ea "et"i,u.iei+ Sta,ili"ea cuantu)ului "e#uce"ii "et"i,u.iei .ine #e #"eptul cleitnului/ #a" nu 0e e9clu#e po0i,ilitatea #e a con&eni a0up"a ace0tei "e#uce "i p"in aco"#ul p*".ilo"+ No")a 0tipulat* 6n ace0t a"ticol a"e 0copul #e a p"ote=a inte"e0ele clientului %i "e(ult* #in $aptul c* e9i0tan.a &iciilo" 0e #ato"ea(* acti&it*.ii ant"ep"no"ului/ ,a )ai )ult ca at*t/ el nu a "e)e#iat &iciile 6n te")enul co"e0pun(*to" 0ta,ilit #e el 6n0u%i %i/ p"in u")a"e/ t"e,uie 0* 0upo"te toate con0ecin.ele ne-ati&e+

7+

Articolul 4,5. 9'ectele vicleniei (ac viciile au 'ost trecute su tcere cu viclenie, antreprenorul nu poate invoca o conven#ie prin care dreptuirle clientului privind viciile sunt e-cluse sau restr"nse. 1+ T"ece"ea &icilo" 0u, t*ce"e cu &iclenie #in pa"tea ant"ep"eno"ului a"e cin0ecin.e ne-ati&e #e0tul #e #u"e pent"u el+ G"a&i#itateta ace0tei co)po"t*"i 0e )ani$e0t* p"in $aptul c* ant"ep"eno"ul con%tient/ cu "eac"e#in.* a t"ecut &iciile p"in t*ce"e+ P"in u")a"e/ el cuno%tea &iciile luc"*"ii #up* $ini0a"ea ei/ #a" nu lea "e)e#iat %i nu l-a in$o")at pe client #e0p"e ace0tea+ Le-ea 0ta,ile%te c* o"ice con&en.ie p"in ca"e #"eptu"ile cleintului p"i&in# &iciile 0unt e9clu0e 0au "e0t"6n0e nu a"e &aloa"e =u"i#ic* pent"u ant"ep"eno" %i el nu poate in&oca o a0e)enea con&en.ie+ Din no")a ace0tui a"ticol "e(ult* c* p*".ile/ 6n p"incipiu/ pot con&eni a0up"a "e0t"*n-e"ii 0au e9clu#e"ii #"eptu"ilo" clientului cu p"i&i"e la &iciile luc"*"ii/ #a" 6n ca(ul t"ece"ii 0u, t*ce"e cu &iclenie a ant"ep"eno"ului/ ace0ta nu poate $i cu)&a p"ote=at p"in a0e)enea con&en.ii+

7+ 1+

Articolul 4,,. Ac*itarea retri u#iei con'orm contrcatului de antrepriz (1) (up recep#ionarea lucrrii, clientul este o li!at s plteasc retri u#ia convenit de pr#i, dac le!isla#ia sau contractul nu prevd plata "n rate sau "n alt mod. (%) Clientul are dreputl s re#in din retri u#ie o sum su'icient pentru a acoperi rezervele pe care le-a 'cut la recep#ionarea privind viciile lucrrii, p"n vor 'i 'cute repara#iile sau corec#iile necesare. (3) Clientul nu-$i poate e-ercita dreptul stipulat la alin. (%) dac antreprenorul acord su'iciente !aran#ii e-ecutrii o li!a#iei sale. 1+ 7+ 1+ 8n cont"actul #e ant"ep"i(* 0e aplic* o no")* -ene"al*/ #e o"#in #i0po(iti&/ p"in ca"e ac:ita"ea "et"i,u.ie a"e loc #up* "ecep.iona"ea luc"*"ii+ 8n p"actic* acea0t* no")* #e "e-ul* 0e "e0pect*+ Le-i0la.ia 0au cont"actul pot p"e&e#ea %i alte )o#alit*.i #e plat* a "et"i,u.iei/ ,un*oa"*/ 6n "ate/ cu un a&an0/ anticipat 0au 6n alt )o#+ 8n a0e)enea 0itua.ii nu 0e aplic* "e-ula -ene"al*/ #a" cea 0tipulat* 6n le-i0la.ia 0au 6n cont"act+ O )o#alitate #e p"ote=a"e a inte"e0elo" clientului 6n p"i&in.a &iciilo" #e0cope"ite e0te #"eptul ace0tuia #e a "e.ine 6n a0e)enea ca(u"i #in "et"i,u.ie o 0u)* 0u$icient* pent"u 6nl*tu"a"ea &iciilo"+ Pent"u "eali(a"ea ace0tui #"ept le-ea 0tipulea(* ca"e&a con#i.ii/ %i anu)eC a! &iciile t"e,uei 0* $ie #e0cope"ite la "ecep.iona"ea luc"*"iiB ,! "e(e"&ele cu p"i&i"e la &icii 0* $ie $*cute #e client 6n )o)entul "ecep.ion*"ii luc"*"iiB c! "e.ine"ea #in "et"i,u.ie poate a&ea loc #oa" p*n6 la e$ectua"ea "epa"a.iilo" 0au co"ec.iilo" nece0a"e a luc"*"ii cu &icii+ D"eptul clientului #e a "e.ine #in "et"i,u.ie o 0u)* "e0pecti&* #in cau(a &iciilo" #epi0tate nu poate $i "eali(at nu)ai 6n ca(ul 6n ca"e ant"ep"eno"ul aco"#* clientului 0u$iciente -a"an.ii cu p"i&i"e la e9ecuta"ea o,li-a.iilo" 0ale+ Din e0en.a le-ii "e(ult* c* ace0te -a"an.ii #in pa"tea ant"ep"eno"ului t"e,uie 0* $ie #ecla"ate 6n )o)entul #e0cope"i"ii &iciilo" %i "epa"a.iile 0au co"ec.iile nece0a"e a &iciilo" 0* $ie e$ectuate 6n )o#ul %i te")enul con&enit #e p*".i+

5+

Articolul 4,7. 9conomia antreprenorului (1) 5educerea de ctre antreprenor a costului lucrrii "n raport cu cel stipulat "n contract 'r reducerea calit#ii $i cantit#ii lucrrii nu eli ereaz clientul de o li!a#ia de aplti retri u#ia sta ilit. (%) Pr#ile pot conveni asupra unui alt mod de repartizare a economiei o #inute "n urma reducerii costului lucrrii. 1+ Pe pa"cu"0ul e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale/ 6n #epen#en.* #e ci"cu)0tan.ele/ nece0it*.ile %i po0i,ilit*.ile "eale/ ant"ep"eno"uol poate utili(a unele )ate"iale 0au )eto#e noi/ ca"e au ca e$ect "e#uce"ea co0tului luc"*"ii 6n an0a),lu 6n "apo"t cu co0tul luc"*"ii 0tipulat 6n contact+ 8n a0e)enea 0itua.ii/ 6n &i"tutea le-ii/ econo)ia o,.inut* 6i apa".ine ant"ep"eno"ului/ #eoa"ece clientul nu e0te eli,e"at 6n ace0t ca( #e o,li-a.ia 0a #e a pl*ti "et"i,u.ia 6n &olu)ul con&enit+ Pent"u "eali(a"ea #"eptului ant"ep"eno"ului la acea0t* econo)ie e0te nece0a" "e0pacta"ea unei con#i.ii/ %i anu)e/ luc"a"ea 6n an0a),lu 0* $ie e$ectuat* $*"* "e#uce"ea calit*.ii %i cantit*.ii luc"*"ii+ E9i0ten.a ace0tei con#i.iii e0te o,li-ato"ie+ No")a cu p"i&i"e la econo)ia ant"ep"eno"ului e0te #e o"#in #i0po(iti&+ P"in u")a"e/ p*".ile pot con&eni a0up"a unui alt )o# #e "epa"ti(a"e a econo)iei o,.inute 6n u")a "e#uce"ii co0tului luc"*"ii+ Bun*oa"*/ econo)ia 0e poate 6)p*".i 6nt"e p*".i 6n )o# ec:i&alent 0au 6n alte p"opo".ii+ Dat $iin# $aptul c* o,.ine"ea econo)iei 0e #ato"ea(* acti&it*.ii $"uctuoa0e a ant"ep"eno"ului/ apoi 6n ca(ul 0ta,ili"ii p"in aco"#ul p*".ilo" a unui alt )o# #e "epa"ti(a"e a econo)iei t"e,uie 0* 0e .in* cont/ 6n p"i)ul "6n#/ #e ace0t $apt/ %i 6n al #oilea "6n#/ #e $aptul c* 6n toate ca(u"ile inte"e0ele clientului "e$e"itoa"e la calitate %i cantitate 0unt "e0pectate+

7+ 1+

Articolul 4,2. Prescrip#ia "n contractul de antrepriz (1) /ermenul de prescrip#ie este de un an din momentul recep#ionrii lucrrii. (%) Ac#iunea care se re'er la construc#ii poate 'i intentat "n decurs a 5 ani. (3) (ac contractul prevede recep#ionarea lucrrii pe pr#i, termenul de prescrip#ie cur!e din ziua recep#ionrii lucrrii "n ansam lu. 1+ O pa"ticula"itate a cont"actului #e ant"ep"i(* o con0tituie #u"ata te")enului #e p"e0c"ip.ie 0ta,ilit* #e le-e/ ca"e e0te #e un an+ Cu"-e"ea ace0tui te")en 6ncepe #in )o)entul "ecep.ion*"ii luc"*"ii+ Ace0t te")en 0e aplic* $a.* #e toate tipu"ile #e &icii/ at6t e&i#ente/ ca"e t"e,uei 0* $ie #epi0tate 6n )o)entul "ecep.ion*"ii luc"*"ii p"int"-un cont"ol &i(ual 0i)plu/ $*"* aplica"ea uno" )eto#e/ #i0po(iti&e 0au cuno%tin.e 0peciale/ c6t %i a0cun0e/ ca"e pot $i #e0cope"ite #oa" pe pa"cu"0ul $olo0i"ii/ e9pluat*"ii o,iectului cont"actului+ Un te")en #e p"e0c"ip.ie 0pecial cu #u"ata #e 2 ani e0te 0ta,ilit pent"u ca(u"ile c6n# o,iectul cont"actului e0te o con0t"uc.ie+ Co)pa"ati& cu Co#ul ci&il &ec:i acea0t* no")* "ep"e(int* o no&a.ie e0en.ial*+ Nece0itatea 0ta,ili"ii unui a0e)enea te")en poate $i e9plicat p"in $aptul c* con0t"uc.iile "ep"e(int* un o,iect $oa"te co)plicat/ &olu)ino0 %i co0ti0ito"/ e9ploata"ea c*"uia e0te #e (eci #e ani %i 0ta,ili"ea unui a0e)ena te")en e0te ,ine&enot/ #eoa"ece #epi0ta"ea poate a&ea loc #oa" pe pa"cu"0ul e9poat*"ii con0t"uc.iilo"+ Pent"u unele o,iecte/ 6n #eo0e,i pent"u con0t"uc.ii/ p*".ile po" con&eni a0up"a "ecep.ion*"ii pe p*".i/ pe etape+ 8n a0e)enea ca(u"i cu"-e"ea te")enilo" #e p"e0c"ip.ie 6ncepe #in (iua "ecep.ion*"ii o,iectului 6n an0a),lu+

7+

1+

Articolul 4,4. /ermenul de !aran#ie (ac le!isla#ia sau contractul sta ilesc un termen de !aran#ie. 5eclama#ia poate 'i "naintat "n interiorul asectui termen. /ermenul de prescrip#ie cur!e din momentul "naintrii reclama#iei, iar dac reclama#ia nu a 'ost "naintat, termenul de prescrip#ie cur!e de la data e-pirrii termenului de !aran#ie. 1+ La 6nc:eie"ea cont"actului #e ant"ep"i(* p*".ile pot 0ta,ili %i unele te")ene #e -a"an.ie/ ca"e "ep"e(int* o c:e(*%ie a ant"ep"eno"ului 6n 0i-u"an.a e9puat*"ii %i $olo0i"ii o,iectului cont"actului cu con#i.ia c* 0e &o" "e0pecta "e-ulile #e e9pluata"e %i p*0t"a"e a ,unului+ Te")enul #e -a"an.ie poate $i 0ta,ilit %i #e le-i0la.ie+ Pe pa"cu"0ul te")enului #e -a"an.ie clientul e0te 6n #"ept 0* 6nainte(e o "ecla)a.ie cu p"i&i"e la &iciile #e0cope"ite/ ia" ant"ep"eno"ul e0te o,li-at 0* 6nl*tu"e ace0te &icii pe contul 0*u %i cu $o".ele p"op"ii+ Du"ata te")enului #e -a"an.ie 0ta,ilit* #e le-i0la.ie 0au cont"act poate $i #i$e"it* %i 0e 0ta,ile%te #e la ca( la ca( 6n #epen#en.* #e ci"cu)0tan.ele "eale/ %i anu)e/ #e &olu)ul/ co0tul/ co)plicitatea luc"*"ii/ #e pe"ioa#a e9puat*"ii %i $olo0i"ii o,iectului cont"actului %+a+ Dac* le-i0la.ia 0au cont"actul au 0ta,ilit un te")en #e -a"an.ie/ apoi te")enul #e p"e0c"ip.ie cu"-e #in )o)entul 6naint*"ii "ecla)a.iei/ ia" #ac* "ecla)a.ia nu a $o0t 6naintat*/ te")enul #e p"e0c"ip.ie cu"-e #e la #ata e9pi"*"ii te")enului #e -a"an.ie+

7+ 1+

S e c t i u n e a a 1-a PRESTARI SERVICII Articolul 476. Contractul de prestri servicii (1) Prin contractul de prestri servicii, o parte (prestatpr) se o li! s presteze celeilalte pr#i ( ene'iciar) anumite servicii, iar aceasta se o li! s plteasc retri u#ia convenit. (%) 3 iectul contractului de prestri servicii "l constituie serviciile de orice natur. (3) Contractele de munc sunt re!lementate prin le!isla#ia muncii. 1+ 7+ De$ini.ia cont"actului #e p"e0t*"i 0e"&icii con.ine ele)entele #e ,a(* ale ace0to" "apo"tu"i =u"i#ice/ %i anu)e/ cont"actul e0te con0en0ual/ 0inala-)atic/ cu titlul one"o0/ ia" o,iectul "ep"e(int* anu)ite 0e"&icii+ Le-ea 0tipulea(* c* o,iectul cont"actului pot $i 0e"&icii #e o"ice natu"*+ P"in u")a"e/ 0pect"ul #e 0e"&icii p"e0tate e0te $oa"te la"-/ ne#ete")inat/ neli)itat %i poate inclu#e o"ice 0e"&icii ca"e 0unt 0olicitate #e pe"0oanele $i(ice 0au =u"i#ice+ 8n 0itua.ii "eale ,ene$icia"ului i 0e aco"#* nu o oa"eca"e/ #a" un anu)it 0e"&iciu/ #e ca"e ace0ta a"e ne&oie+ Bun*oa"*/ 0e"&icii #e #e0e"&"e cu"ent* a cet*.enilo"/ ca"e inclu#e o -a)* $oa"te ,o-at*/ 0e"&icii #e au#it/ con0ultati&e/ in$o")a.ionale/ #e co)unica.ii/ )e#icale/ )u(icale/ po%tale/ #e co)unica.ii tele"a#io&i#eo/ #e "epetito"/ &ete"ina"e %+a+ O,iectul 0e"&iciilo" p"e0tate poate $i un "e(ultat )ate"iali(at/ ,un*oa"*/ 0e"&iciile p"e0tate #e un )e#ic-0to)atolo-/ "epa"a.ia 6),"*c*)intei/ 6nc*l.*)intei/ 0au un "e(ultat ne)ate"ial F 0e"&iciile #e co)unica.ie/ in$o")a.ionale/ con0ultati&e %+a+ 8n toate ca(u"ile 6n0* pe"0i0t* un ele)ent o,li-ato"iu F p"e0ta"ea 0e"&iciile e0te un "e(ultat al ac.iunilo"/ al acti&it*.ii p"e0tato"ului+ P*".ile cont"actului 0unt ,ene$icia"ul %i p"e0tato"ul+ 8n ace0te calit*.i pot acti&a li,e" pe"0oane $i(ice 0au =u"i#ice F 0u,iec.i #e #"ept+ 8n unele ca(u"i/ pent"u p"e0ta"ea uno" anu)ite 0e"&icii e0te nece0a" "e0pecta"ea con#i.iilo" 0peciale/ ca"e 0e "e$e"* nu)ai la p"e0tato"+ A0t$el/ pent"u p"e0ta"ea 0e"&iciilo" #e au#it/ )e#icale/ tele"a#io&i#eo co)unica.ii e0te nece0a"* licen.a 0au o alt* le-iti)a.ie #e acti&itate+ Cont"actul #e p"e0t*"i 0e"&icii e0te un cont"act pu" ci&il+ Deli)eta"ea ace0tui cont"act #e cont"actuil #e )unc* con0t* 6n natu"a =u"i#ic* a ace0to" cont"acte+ 8n p"i)ul "6n# ele $ac pa"te #in #ou* "a)u"i #e #"ept 0epa"ate/ p"in u")a"e/ ,a(a =u"i#ic* a $iec*"ui #in ace0te cont"acte e0te #i$e"it* F "e0pecti& Co#ul ci&il %i Co#ul )uncii+ 8n cont"actul #e p"e0t*"i 0e"&icii/ ca %i 6n cont"actul #e ant"ep"i(*/ nu pe"0i0it* "apo"tu"i #e 0u,o"#ona"e/ $apt ca"e e0te ca"acte"i0tic pent"u cont"actul #e )unc*+ 8n cont"actul #e p"e0t*"i 0e"&icii 0e aplic* p"incipiul e-alit*.ii p*".ilo"+ 8n cont"actul #e )unc* an-a=atul 0e 0upune #i0po(i.iilo" %i in#ica.iilo" pat"onului/ ca"e o"-ani(ea(* %i #i"i=a(* p"oce0ul #e )unc*+ An-a=atul 6n cont"actul #e )unc* e0te #e a0e)enea o,li-at 0*-%i e9e"cite o,li-a.iile p"o$e0ionale #e 0e"&iciu 6n li)itele #e ti)p/ #e "e-ul*/ 0t"ict #ete")inate/ 0* "e0pecte #i0ciplina )unc** %i alte "e-uli+ 8n cont"actul #e p"e0t*"i 0e"&icii p"e0tato"ul e0te a,0olut autono)/ in#epen#ent/ acti&ea(* #e 0ine 0t*t*to"/ #up* ,una 0a &oin.*+ Deli)eta"ea cont"actului #e p"e0t*"i 0e"&icii #e cont"actul #e )unc* 0e )ani$e0t* %i p"in o,iectul ace0to" cont"acte+ Dup* cu) #e=a 0-a )en.ionat o,iectul #e p"e0t*"i 0e"&icii "ep"e(int* un anu)it 0e"&iciu/ un "e(ultat al acti&it*.ii p"e0tato"ului+ O,iectul cont"actului #e )unc* e0te 6n0u%i acti&itatea p"o$e0ioni0t* a an-a=atului 6n con$o")itate cu 0pecialitatea/ cali$ica"ea ace0tuia+ 8n ,a(a cont"actului #e )unc* "e)une"a.ia 0e pl*te%te #up* cantitatea %i calitatea )uncii #epu0e+ 8n cont"actul #e p"e0tp*"i 0e"&icii "e)une"a.ia 0e pl*te%te 6n #epen#en.* #e 0e"&iciile p"e0tate %i "e(ultaul o,.inut+ Cont"actul #e p"e0t*"i 0e"&icii poate $i un cont"act pu,lic 6n ca(u"ile c6n# p"e0tato"ul/ ca un ant"ep"eno" cu acti&itate pu,lic*/ e0te o,li-at #e a p"e0ta 0e"&icii o"ic*"ei pe"0oane ca"e le 0olicit*+ A0t$el/ pot $i con0io#e"ate pu,lice 0e"&iciile #e au#it/ )e#icale/ #e tele"a#io&i#eo co)unica.ii/ po%ltale %+a+ Unele 0e"&icii au o "e-le)enta"e 0pecial* )ai #etaliat*/ ca"e e0te 0tipulat* 6n capitolele >II F >>VI/ titlul III/ ca"tea a t"eia+

1+

5+

2+

;+ 3+

Articolul 471. /ermenul de plat (1) Plata pentru serviciu se e'ectueaz dup prestarea serviciior. (%) (ac plata pentru servicii se calculeaz pe anumite perioade, sumele vor 'i acordate dup "nc*eierea 'iecrei perioade "n parte. 1+ 7+ 1+ Le-ea 0tipulea o "e-ul* -eneal* p"in ca"e plata pent"u 0e"&icii 0e e$ectuia(* #up* p"e0ta"ea 0e"&iciilo"+ Dat $iin# $aptul c* le-ea nu p"e&e#e ca"e&a inte"#in.ii p*".iule po" con&eni %i la un alt )o# #e plat*/ ,un*oa"*/ plata anticipat*/ cu un a&an0/ 6n "ate 0au alt$el+ Cuantu)ul pl*.ii poate $i 0ta,ilit p"in aco"#ul p*".ilo" 0au 6n )o# no")ati&+ A0t$el 0unt 0ta,ilite ta"i$ele pent"u unele 0e"&icii pu,lice/ ,un*oa"*/ po%tale/ #e tele"a#io&i#eoco)unica.ii %i altele+ A0up"a )*"i)ii pl*.ii pot in$luien.a ca"e&a ci"cu)0tan.e %i anu)eC p"e0ta"ea 0e"&iciilo" 6n )o# u"-ent/ la #o)iciliu etc+ Le-ea a#)ite po0i,ilitatea calcul*"ii %i ac:it*"ii pl*.ii pent"u 0e"&iciile p"e0tate 6n an0a),lu/ 0au pent"u anu)ite pe"ioa#e #e p"e0ta"e a 0e"&iciilo"+ 8n ulti)ul ca( 0e aplic* "e-ula -ene"al* F 0u)ele "e0pecti&e &o"

$i aco"#ate 6n pa"te/ #up* 6nc:eie"ea $iec*"ei pe"ioa#e+ Da" %i 6n ace0t ca( p*".ile pot con&eni alt$el/ #eoa"ece le-ea nu 0tipulea(* ca"e&a inte"#ic.ii+ Articolul 47%. +nt"rzierea prelurii serviciilor +n cazul "n care ene'iciarul "nt"rzie s preia serviciile, prestatourl este "ndrept#it s solicite plata sumei convenite pentru serviciile care nu au putut 'i e'ectuate din cauza "ntrzierii $i nu este o li!at s presteze servicii pentru aceast sum. 9l tre uie "ns s accepte ca din suma de plat s se scad contravaloarea pentru economiile pe care le-a 'cut prin nee'ectuarea serviciilor sau pentru veniturile o #inute prin prestarea de sevicii 'a# de al#ii "n aceea$i perioad, sau pentru setviciile pe care nu le presteaz cu rea-credin#. 1! 8nt6"(ie"ea p"elu*"ii 0e"&iciilo" #e c*t"e ,ene$icia" a"e ca"e&a e$ecte ne-ati&e pent"u ace0ta+ A0t$el/ 6n a0e)enea ca( p"e0tato"ul e0te 6n#"ept*.it 0* 0olicite plata 0u)ei con&enite pent"u 0e"&iciile ca"e nu au putut $i e$ectuate #in cau(a 6nt6"(ie"ii ,ene$icia"ului %i nu e0te o,li-at 0* p"e0te(e 0e"&icii pent"u acea0t* 0u)*+ P"in u")a"e/ ,ene$icia"ul e0te o,li-at 0* ac:ite plata pent"u 0e"&iciile neaco"#ate #in cau(a p"op"iei 6nt6"(ie"i+ 7! 8nt6"(ie"ea p"elu*"ii 0e"&iciilo" #e c*t"e ,ene$icia" poate a&ea %i alte con0ecin.e+ A0t$el/ le-ea p"e&e#e c* ,ene$icia"ul nu e0te o,li-at 0*-i ac:ite p"e0tato"ului cont"a&aloa"ea pent"u econo)ie pe ca"e ace0ta le-a $*cut p"in nee$ectua"ea 0e"&iciilo" 0au pent"u &enitu"ile o,.inute p"in p"e0ta"ea #e 0e"&icii $a.* #e al.i 6n acea0t* te"ioa#*/ 0au pent"u 0e"&iciile pe ca"e nu le p"e0tea(* cu "ea-c"e#in.*+ P"in u")a"e/ 6n a0e)enea 0itua.ie inte"e0ele ,ene$icia"ului 0unt p"ote=ate 6n &i"tutea $aptului c* p"e0tato"ul nu a aco"#at 0e"&iciile nece0a"e cu "ea-c"e#in.*/ ia" cont"a&aloa"ea econo)ie poate $i p"i&it* ca o 6),o-*.i"e $*"* =u0t te)ei %i nu u")ea(* a $i ac:itat*+ Articolul 473. Asi!urarea condi#iilor de prestare a serviciilor (1) 8ene'iciarul, "n cazul "n care este rspunztor, tre uie s amena.eze $i s "ntre#in ast'el spa#iile, ec*ipamentele sau aparatele pe care tre uie s le procure pentru prestarea serviciilor $i s re!lementeze ast'el prestarea serviciilor care tre uie e'ectuate sun conducerea $i "n con'ormitate cu dispozi#iile sale, "nc"t prestatorul s 'ie prote.at contra riscurilor pentru via# $i sntate "n msura "n care natura serviciului prestat o permite. (%) 3 li!a#iile care revin ene'iciarului con'orm alin. (1) nu pot 'i e-cluse sau limitate "n preala il printr-un contract. 1+ A0i-u"ta"ea con#i.iilo" nece0a"e #e p"e0ta"e a 0e"&iciilo" .ine/ #e "e-ul*/ #e o,li-a.ia p"e0tato"ului #ac* 0e"&iciul e0te p"e"0tat 6n locul/ 6n 0e#iul pe")anent/ 0ta.iona" #e acti&itate ace0tuia+ Bine6n.ele0 c* p"e0tato"ul poa"t* %i "i0cu"ile le-ate #e p"e0ta"ea 0e"&iciilo"+ Din acea0t* "e-ul* -ene"al* pot $i 0ta,ilite ca"e&a e9cep.ii p"in ca"e a0i-u"a"ea con#i.iile #e p"e0ta"e a 0e"&iciilo" e0te o o,li-a.ie a ,ene$icia"ului+ Ace0te e9cep.ii pot a&ea loc 6n ca(u"ile c6n# 0e"&iciile 0unt p"e0tate la #o)iciliul/ la 0e#iul ,ene$icia"ului/ 0au #ac* acea0t* cau(* e0te 0tipulat* 6n cont"act 0au "e(ult* #in natu"a 0e"&iciiului p"e0tat+ Dac* ,ene$icia"ul e0te "*0pun(*to" pent"u a0i-u"a"ea con#i.iilo" #e p"e0ta"e a 0e"&iciilo" ace0ta t"e,uie 0* a)ena=e(e %i 0* in0tale(e a0t$el 0pa.iilo"/ ec:ipa)entale 0au apa"atele pe ca"e t"e,uie 0* le p"ocu"e pent"u p"e0ta"ea 0e"&iciilo" %i 0* "e-le)ente(e a0t$el p*"e0ta"ea 0e"&iciilo" ca"e t"e,uie e$ectuate 0u, con#uce"ea %i 6n con$o")itate cu #i0po(i.iile 0ale/ 6nc6t p"e0tato"ul 0* $ie p"ote=at cont"ac"i0cu"ilo" pent"u &ia.* %i 0*n*tate 6n )*0u"a 6n ca"e natu"a 0e"&iciilo" p"e0tat o pe")ite+ Scopul ace0tei a0i-u"*"i e0te p"ote=a"ea inte"e0elo" p"e0tato"ului+ P"in u")a"e/ 6n a0e)enea ca(u"i/ ,ene$icia"ul poa"t* toate "i0cu"ile p"e0t*"ii 0e"&iciilo"+ O,li-a.iile ca"e 6i "e&in ,ene$icia"ului pent"u a0i-u"a"ea con#i.iilo" #e p"e0ta"e a 0e"&iciilo" nu pot $i e9clu0e 0au li)itate 6n p"eala,il p"int"-un cont"act+ P"in u")a"e/ 6n ca(ul 6n ca"e ,ene$icia"ul e0te "e0pon0a,il pent"u a0i-u"a"ea con#i.iio" #e p"e0ta"e a 0e"&iciilo" 0e ap%ic* o no")* i)pe"ati&* %i p*".ile nu pot #e"o-a #e la acea0t* "e-ul*+

7+

1+

Articolul 47). +ncetarea raporturilor din contractul de prestri servicii (1) 5aporturile din contractul de prestri servicii "nceteaz la e-pirarea perioadei pentru care au 'ost sta illite. (%) +n cazul "n care nu s-a convenit asupra duratei raporturilor contractuale sau din natura ori scopul serviciilor nu rezult un termen, 'iecare parte poate s rezilieze contractul. 1+ Un te)ei 0pecial #e 6nceta"e a "apo"tu"ilo" cont"actuale 6n cont"actul #e p"e0t*"i 0e"&icii e0te e9pi"a"ea pe"ioa#ei #e ti)p pent"u ca"e a $o0t 0ta,ilit*+ Le-ea con#i.ionea(* 6nceta"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale #e 0u"&eni"ea unui 0in-u" $apt F e9pi"a"ea pe"ioa#ei pent"u ca"e au $o0t 0ta,ilite+ P"in u")a"e/ acea0t* "e-ul*

7+

1+

nu poate $i aplicat* pent"u alte ci"cu)0tan.e+ No")a 0tipulat* 6n ace0t a"ticol 0e aplic* nu)ai 6n ca(ul c6n# p*".ile au con&enit a0up"a pe"ioa#ei "apo"tu"ilo" cont"actuale+ Dac* p*".ile nu au con&enit a0up"a #u"atei "apo"tu"ilo" cont"actuale 0au #in natu"a o"i 0copul 0e"&iciilo" nu "e(ult* un te")en/ $ieca"e poate 0* "e(ilie(e cont"actul+ P"in u")a"e/ p*".ile 0unt 6n #"ept/ 6n )*0u"* e-al* 6n o"ice )o)ent 0* cea"* "e(ilie"ea cont"actului+ Deoa"ece le-ea nu 0tipulea(* ca"e&a con#i.ii 0peciale pent"u "e(ilie"ea cont"actului #e p"e0t*"i 0e"&icii/ t"e,uie 0* 0e .in* cont #e p"e&e#e"ile le-ale -ene"ale cu p"i&i"e la 6nceta"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale/ 0tipulate 6n a"ticolele 311-35?+ Con0ecin.ele "e(ilie"ii cont"actlui #e p"e0t*"i 0e"&icii pot $i #i$e"ite 6n #epen#en.* #e ci"cu)0tan.ele "eale %i #e p"e&e#e"ile cont"actului+ 8n0* #in con.inutul a"ticolului #at "e(ult* c* pa"tea ca"e a ini.iat "e(ilie"ea cont"actului 6nc:eiat pe o pe"ioa#* ne#ete")inat* nu 0upo"t* ca"e&a con0ecin.e ne-ati&e+

Articolul 475. /ermenul de rezilire a raporturilor din contractul de prestro servicii 5aportuirle din contractul de prestri servcii pot 'i reziliate0 a) zilnic, "ncep"nd cu s'r$itul zilei urmtoare, dac plata se 'ace pe zi1 ) cel mai t"rziu "n prima zi lucrtoare din cursul unei sptm"ni, "ncep"nd cu s'"r$itul urmtoarelor tile de s"mnt, dac plata se calculeaz pe sptm"n1 c) cel mai t"rziu pe data de 15 a lunii, "ncep"nd cu s'"r$itul lunii calendarisitce, dac plata se calculeaz pe lun1 d) cu respectarea termenului de preaviz de , sptm"ni, "ncep"nd cu s'"r$itul tremestrului calendaristice, dac plata se calculeaz pe trimestre sau pe perioade mai mari1 e) oric"nd dac plata nu se 'ace "n dependen# de intervalele de timp. +n cazul "n care rela#iile privind prestarea se servicii ocup tot timpul de lucrul al prestatorului, termenul pentru preaviz tre uie s 'ie de % spttm"n. 1+ Un alt te)ei 0pecial #e 6nceta"ea a "apo"tu"ilo" cont"actuale 6n cont"actul #e p"e0t*"i 0e"&icii e0te "e(ilie"ea cont"actului 6n #epen#en.* #e te")enul ac:it*"ii pl*.ii+ Le-ea 0tipulea(* cinci &a"iet*.i #e "e(ilie"e a cont"actului+ D"eptul #e a "e(ilia cont"actul #in ace0t )oti& 6l au a),ele p*".i 6n )o# e-al+ Calcula"ea te")enilo" a"e loc 6n con$o)itate cu p"e&e#e"ile a"t+ 72<-7;;+ Dac* plata 0e $ace pe (i/ "apo"tu"ile #in cont"actul #e p"e0t6"i 0e"&icii pot $i "e(iliate (ilnic/ 6n o"ice (i/ 6ncep6n# cu 0$6"%itul (ilei u")*toa"e+ Din e0en.a le-ii "e(ult*/ c* #ac* p*".ile 0au una #in ele e0te a-ent econo)ic apoi #ecla"a.ia #e "e(ilie"e t"e,uie 0* $ie $*cut* 6n o"ele #e luc"u a o"-ani(a.iei 0au o"-ani(a.iilo" "e0pecti&e+ Dac* plata 0e calculea(* pe 0*pt*)6n* apoi "apo"tu"ile cont"actuale pot 6nceta cel )ai t6"(iu 6n p"i)a (i luc"*toa"e #in cu"0ul unei 0*pt*)6n*/ 6ncep6n# cu 0$*"%itul u")*toa"ei (ile #e 0*pt*)6n*+ Din acea0t* no")* "e(ul"*/ c* #ecla"a.ia #e "e(ilie"e a cont"actului poate $i e$ectuat* 6n o"ice (i a 0*pt*)6nii ca"e u")ea(* #up* 0*pt*)6na pent"u ca"e 0-a calculat plata #a" nu )ai t6"(iu #ec6t p"ina (i luc"*toa"e #in a t"eia 0*pt*)6n*+ Dac* plata #e calculea(* pe lun* "apo"tu"ile cont"actulae po" $i 6ncetate cel )ai t6"(iu pe #ata #e 12 al lunii u")*toa"e+ Dac* plata 0e calculea(* pe t"i)e0te 0au pe pe"ioa#e )ai )a"i 0e aplic* un alt p"incipiu #e 6nceta"e a "apo"tu"ilo" cont"actuale+ A0t$el/ 6n a0e)enea ca(u"i pa"eta ca"e ini.ia(* "e(ilie"ea cont"actului t"e,uie 0* $ac* un p"ea&i( #e ; 0*pt*)6ni/ 6ncep6n# cu 0$6"%itul unui t"i)e0t"u calen#a"i0tic cu"ent+ P"ea&i(ul t"e,uie 0* $ie e$ectuat 6nt"-o $o")*/ ca"e &a putea $i p"o,at* 6n ca( #e liti-iu+ Dac* plata nu 0e $ace 6n #epen#en.* #e inte"&ale #e ti)p/ apoi "ap"otu"ile conttactuale pot $i 6nt"e"upte o"ic6n#/ 6n o"ice )o)ent+ Le-ea 0tipulea(* o "e-ul* 0pecial* pent"u ca(ul 6n ca"e "ela.iile p"i&in# p"e0ta"ea 0e"&icii ocup* tot ti)pul #e luc"u al p"e0tato"ului+ Bun*oa"*/ 0e"&iciile tele$onice 0e aco"#* ne6nt"e"upt/ pe pa"cu"0ul a 75 o"e pe (i/ $*"* (ile #e o#i:n* %i 0*",*to"i+ 8n a0e)ena 0itua.ii pent"u 6nceta"ea "ap"otu"ilo" cont"actuale e0te nece0a" un p"eaci( #e #ou* 0*pt*)6ni p6n* la )o)entul c6n# &o" 6nceta "ela.iile cont"actuale+

7+

1+

5+ 2+

;+

Articolul 47,. Contractele de prestri servicii pe termen lun! +n cazul "n care contractul de prestri servicii este "nc*eiat pentru perioada mai lun! de 5 ani, prestatorul poate rezilia contractul dup 5 ani. /ermenul pentru preaviz este de , luni. 1+ 7+ Noul Co# ci&il a#)ite po0i,ilitatea 6nc:eie"ii con"tactului #e p"e0t*"i 0e"&icii pe un te")en lun-/ inclu0i& %i pe un te")en ce #ep*%e%te %i cinci ani+ Dac* te")enul cont"actului nu #ep*%e%te 2 ani/ apoi 6nceta"ea "apo"tu"ilo" conttactuale poate a&ea loc 6n con$o")itate cu p"e&e#e"ile a"t+a"t+ 311-35? %i a"t+a"t+<35-<32+ Dac* #u"ata cont"actului #ep*%e%te cinci ani/ apoi con$o") le-ii nu)ai #in ini.iati&a p"e0tato"ului cont"actul poate $i "e(iliat #ao" #up* e9pi"a"ea te")neului #e cinci ani+ Acea0ta e0te p"i)a p"e&e#e"e le-al* o,li-ato"ie #e "e(ilie"e a unui a0e)enea cont"act+ Din e0en.a le-ii "e(ult*/ c* 6n a%a )o# 0unt

1+

p"ote=ate inte"e0ele ,ene$icia"ului/ ca"e 6n )ulte ca(u"i a"e ne&oie #e 0e"&icii p"e0tate pe")anetn/ pe pe"ioa#e 6n#elun-ate/ ,un*oa"e #e 0e"&icii le-ate #e co)unica.ii %i altele+ D"eptul p"e0tato"ului #e a "e(ilia cont"actul #e p"e0t*"i 0e"&icii 6nc:eiat pe un te")en ce #ep*%e%te cinci ani poate $i "eali(at #ac* e9i0t* %i a #oua p"e&e#e"e le-al*/ %i anu)e/ #ac* #ecla"a.ia #e 6nceta"e a "apo"tu"ilo" cont"actuale e0te e$ectuat* cu un p"ea&i( #e ; luni+ P"ea&i(ul t"e,uie 0* $ie e$ectuat 6nt"-o $o")*/ ca"e &a putea $i p"o,at* 6n ca( #e liti-iu+

Articolul 477. Prelun!irea tcit a contractului de prestri servicii (ac rela#iile dintre pr#i vor continua, cu $tiin#a celeilalte pr#i, $i dup "ncetarea termenului, contractul de prestri servicii se consider prelun!it pe termen nelimitat "n msura "n care cealalt parte nu respin!e imediat aceast prelun!ire. 1+ Cont"actul #e p"e0t*"i 0e"&icii poate $i continuat 6n )o# t*cit #ac* 0unt "e0pectate pat"u p"e&e#e"i le-aleC a! "apo"tu"ile cont"actuale continu* #up* e9pi"a"ea te")enului cont"actuluiB ,! pa"tea ca"e #o"e%te p"elun-i"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale &-a 6n%tiin.a cealalt* pa"te #e0p"e inten.iile 0ale+ Go")a 6n%tiin.e"ii t"e,uie 0* $ie e9p"i)at* 6n a%a )o# ca 0* nu 0t*"nea0c* ca"e&a #u,iiB c! pa"tea ca"e a $o0t 6n%tiin.at* #e0p"e p"elin-i"ea "apo"tu"ilo" cont"actuale nu "e0pin-e i)e#iat/ $*"* 6nt6"(ie"e/ 6n $o")* e&i#ent*/ acea0t* p"elun-i"eB #! pa"tea ca"e a $o0t 6n.tiin.at* #e0p"e p"elun-i"ea "ape"otu"ilo" cont"actuale 6n )o# t*cit 6%i e9p"i)* con0i).*)6ntul #e a continua ace0te "ap"otu"i+ E9i0ten.a ace0to" p"e&e#e"i le-ale a"e un 0in-u" e$ectC cont"actul #e p"e0t*"i 0e"&icii 0e con0i#e"* p"elun-it pe un te")en neli)itat %i pe &iito" p*".ile 6n o"ice )o)ent/ 6n ,a(a a"t+<35 &o" $i 6n #"ept #e a ce"e "e(ilie"ea cont"actului+

7+

Articolul 472. 5ezilirea contractului de prestri servicii din motivele intemeiate (1) +n cazul "n care, dup "nceperea rela#iilor contractuale, contractul de prestri servicii se reziliaz din motive "ntemeiate con'orm art. 7)2, prestatorul este "ndrept#it s solicite o parte din retri u#ie pentru serviciile prestate p"n la momentul rezilierii. (%) (ac prestatorul reziliaz contractul de prestri servicii din motive care nu #in de nerespectarea condi#iilor contractului de ctre ene'iciar sau dac ene'iciarul reziliaz contractul din cauza c prestatouel nu respect prevederile conttractului, prestatorul nu are dreputrl la retri u#ie "n msura "n care serviciile sale de p (3) n" atunci nu prezint interes pentru cealalt parte "n urma rezilierii. (ac sa. 9'ectuat plata serviciilor "n avans, prestatorul este o loi!at s restituie sumele con'orm art. 732 sau, "n cazul "n care rezilierea are loc din motive ne"ntemeiate prestatorului, con'orm rezulilor privind "m o!#irea 'r .ust cauz. ()) (ac rezilirea are loc din cauza "nclcrii condi#iilor contractul_ui de ctre cealalt parte, aceasta este o li!at s suporte costurile pentru pa!u a cauzat prin rezilierea contractului. 1+ Re(ili"ea cont"actului #e p"e0t*"i 0e"&icii #in )oti&e 6nte)eiate con$o") a"t+35? a"e ca"e&a con0ecin.e #eo0e,ite #in cau(a c* "e(ilie"ea 0u"&ine 6n &i"tutea ci"cu)0tan.elo"/ ca"e nu #epin# #e p*".i+ Din ace0te con0i#e"ente le-ea 0tipulea(* c* p"e0tato"ul e0te 6n#"ept*.it 0* 0olicite #oa" o pa"te #in "et"i,u.ia con&enit*+ Cuantu)ul ace0tei "et"i,u.ii e0te p"opo".ional 0e"&iciilo" p"e0tate p*n6 la )o)entul "e(ilie"ii+ Le-ea 0tipulea(* 6nc* #ou* ca(u"i c6n# p"e0tato"ul 6n ca(ul "e(ilie"ii cont"tactului a"e #"eptul la "e)une"a.ia pa".ial*/ %i anu)eC a! #ac* ini.iati&a "e(ilie"ii cont"actulu 6i "e&ine p"e0tato"ului #in )oti&e ca"e nu .in #e ne"e0pecta"ea con#i.iilo" cont"actuale #e c*t"e ,ene$icia"B ,! #ac* ,ene$icia"ul "e(ilia(* cont"actul #in cau(a c* p"e0tato"ul nu "e0pect* p"e&e#e"ile cont"actului+ 8n ace0te #ou* 0itua.ii cel )ai #i$icil e0te $aptul ap"ecie"ii cuantu)ului "e)une"a.iei pa".iale+ Dup* cu) e0te 0tipulat 6n le-e p"e0tato"ul nu a"e #"eptul la "et"i,u.ie 6n )*0u"* 6n ca"e 0e"&iciile 0ale #e p6n* atunci nu p"e(int* inte"e0 pent"u cealalt* pa"te 6n u")a "e(ilie"ii+ P"in u")a"e/ #ac* ,ene$icia"ul nu a"e nici un inte"e0 $a.* #e 0e"&ciile #e=a p"e0tate p*n6 la "e(ilie"ea cont"actului p"e0tato"ul nu &a p"i)i nici o "e)une"a.ie+ Dac* p"e0tato"ul a"e un inte"e0 $a.* #e 0e"&iciile pa".ial p"e0tate/ apoi plata &a $i e$ectuat* nu)ai 6n )*"i)ea 0e"&iciilo" p"e0tate/ ca"e "ep"e(int* un inte"e0 pent"u ,ene$icia"+ Dac* p6n* la "e(ilie"ea cont"actului 0-a e$ectuat plata 0e"&iciilo" 6n a&an0 p"e0tato"ul e0te o,li-at 0* "e0tituie 0u)ele p"i)ite con$o") a"t+ 31? 0au/ 6n ca(ul 6n ca"e "e(ilie"ea a"e loc #in )oti&e nei)puta,ile p"e0tato"ului/ con$o") "e-ulilo" p"i&in# 6),o-*.i"ea $*"* =u0ta cau(*+ 8nc*lca"ea o,li-a.iilo" cont"tactuale #e c*t"e una #in p*".ie a"e ca e$ect #ou* con0ecin.e ne-ati&e pent"u acea0t* pa"te/ %i anu)eC a! "e(ilie"ea cont"actului #in )oti&ul ne"e0pect*"ii o,li-a.iilo" cont"actualeB

7+

1+

5+ 2+

,! o,li-a.ia p*".ii &ino&ate #e a acope"i toate co0tu"ile pent"u pa-u,a cau(at* p"in "e(ilie"ea cont"actului+ P"in u")a"e/ toate e$ectele ne-ati&e #e o"#in )ate"ial le 0upo"t* pa"tea ca"e 0-a $*cut &ino&at* #e "e(ilie"ea cont"actului+ Articolul 474. Adeverin#a despre munca depus de prestator ]a "nc*eierea unui raport de lun! durat, prestatorul poate solicita celeilalte pr#i o adevetin# scris despre munca depus $i despre perioada de lucru. 1+ Dup* cu) "e(ult* #in a"t+ <3; cont"actul #e p"e0t*"i 0e"&ici poate $i 6nc:eiat pe un te")en #e lun-* #u"at*+ 8n a0e)enea ca(u"i p"e0tato"ul poate 0olicita celeilalte p*".i o a#e&e"in.* 0c"i0* #ep0"e )unca #epu0* %i #e0p"e pe"ioa#a #e luc"u+ Solicita"ea ace0to" #ocu)ente poate $i #ictat* #e nece0itatea p"e(ent*"ii unei #*"i #e 0ea)*/ unei #ecla"a.ii #e0p"e acti&itatea #e ant"ep"eno"iat %+a+ A#e&e"in.a #e0p"e )unca #epu0* %i pe"ioa#a #e luncu 6n ca#"ul cont"actului #e p"e0t*"i 0e"&icii poate con.ine/ 6n p"incipiu/ %i alte #ate/ #ac* ace0tea 0unt 0olicitate #e p"e0tato"+ Capitolul >II TRANSPORTUL Sectiunea 1 DISPOZITII GENERALE CU PRIVIRE LA TRANSPORT Articolul 426. Contractul de transport (1) Prin contractul de transport, o parte (cru$ul, transportor) se o li! 'a# de cealalt parte (pasa!er sau client) s o transporte "mpreun cu a!a.ele ei sau, s transporte "ncrctura la locul de destina#ie, iar cealalt parte se o li! s plteasc remunera#ia convenit. (%) /ransportarea !ratuit a persoanei sau a unului, cu e-cep#ia cazului c"nd este e'ectuat "n activitatea de "ntreprinztor de persoana care o'et pu lic servicii de transport, nu este !uvernat de re!ulile stipulate "n prezentul capitor $i transportatorul poart doar o o li!a#ie de pruden# $i dili!en#. 1+ 7+ No.iunea cont"actului #e t"an0po"t inclu#e ele)entele %i o,li-a.iile p"incipale ale ace0to" "apo"tu"i ci&ile+ Cont"actul #e t"an0po"t e0te un cont"act 0inala-)atic %i cu titlul one"o0+ Ace0t cont"act poate $i "eal 0au con0en0ual+ E0te con0i#e"at con0en0ual cont"actul #e t"an0po"t )a"iti)/ ae"ian %+a+ Su,iec.ii cont"actului #e t"an0po"t 0unt c*"*u%ul t"an0po"tato"ul! %i clientul 0au pa0a-e"ul+ 8n calitate #e client 0au pa0a-e" poate acti&a o"ice 0u,iect #e #"ept+ Pent"u a acti&a 6n calitate #e c*"*u% e0te nece0a" "e0pecta"ea uno" p"e&e#e"i le-ale+ T"an0po"ta"ea #e ,unu"i %i #e pa0a-e"i e0te o acti&itate $oa"te "e0pon0a,il*/ i)po"tant* %i co)plicat* pent"u econo)ia na.ional*+ Din ace0te con0i#e"ente/ c*"*u%ul pent"u a 0e ocupa cu acti&itatea #e t"an0po"tato" t"e,uie 0* $ie 6n"e-i0t"at 6nt"-o $o")* o"-ani(ato"ico-=u"i#ic* #e ant"ep"eno"iat p"e&*(ut* #e le-e+ Ba )ai )ult ca at6t/ el t"e,uie 0* #i0pun* #e licen.a "e0pecti&*+ 8n unele ca(u"i c*"*u%ul t"e,uie 0* #i0pun* %i #e alte #ocu)ente nece0a"e+ A0t$el/ 6n ,a(a a"t+13 al Le-ii 1713A1<<3 t"an0po"tul ae"ian #e pa0a-e"i/ ,a-a=e/ )*"$u"i %i po%t* cont"a plat*/ t"an0po"t co)e"cial! poate $i e9ecutat nu)ai #e c*t"e o pe"0oan* $i(ic* 0au =u"i#ic* ca"e po0e#* un ce"ti$icat &ali# #e ope"ato" ae"ian/ licen.* pent"u -enul "e0pecti& #e acti&itate ae"onautic* %i o auto"i(a.ie #e e9pluata"e a "utei ae"iene 0au o auto"i(a.ie #e (,o"+ Ca 0u,iec.i ai cont"actului #e t"an0po"t pot $i )en.ionate o"-ani(a.iile 0peciali(ate #e t"an0po"t/ cu) a" $i 6nt"ep"in#e"ile auto/ c*ile $e"ate/ #i"ec.iile te"ito"iale ale a&ia.iei ci&ile %+a+ 8n cont"actul #e t"an0po"t pa"ticip* 6nc* un 0u,iect #e #"ept/ ca"e nec*t6n# la $aptul c* #i"ect nu e0te in#icat 6n #e$ini.ia cont"actului/ totu%i acti&ea(* 6n ca#"ul ace0tui cont"act+ E0te &o",a #e #e0tinata"ul ,unului t"an0po"tat/ calitate 6n ca"e poate acti&a o"ice 0u,iect #e #"ept+ 8n a"t+1441-1447 %i altele #e0tinata"ul e0te #i"ect )en.ionat ca pa"ticipant al cont"actului #e t"an0po"t+ De0tinata"ul nu pa"ticp* la 6nc:eie"ea cont"actului/ 6n0* 6n &i"tutea le"-ii #i0pune #e un %i" #e #"eptu"i %i o,lio-a.iuni 6n ca#"ul e9ecut*"ii cont"tactului #e t"an0po"t+ O,iectul cont"actului 0unt 0e"&iciile #e #epla0a"e 6n 0pa.iu a ,unu"ilo"/ pa0a-e"ilo" %i ,a-a=ului+ Scopul p"incipal al cont"actului #e t"an0po"t e0te a0i-u"a"ea =u"i#ic* a t"an0po"t*"ii ,unu"ilo" %i pe"o0anelo" $i(ice #e la 0ta.ia #e 6),a"ca"e p6n* la 0ta.ia #e #e0tina.ie a ace0to"a+ 8n ca#"ul 0e"&iciilo" #e #epla0a"e 6n 0pa.iu a ,unu"ilo" %i pa0a-e"ilo" pot $i p"e0tate %i alte 0e"&icii/ ca"e au un ca"acte" au9ilia"/ 0upli)enta"+ Bun*oa"*/ #e 6nc*"a"e/ #e0c*"ca"e a )*"$u"ilo" %+a+ O pa"ticula"itate #eo0e,it* a cont"actului #e t"an0po"t e0te "e-le)enta"ea =u"i#ic* a ace0tuia+ 8n a$a"* #e p"e&e#e"ile -ene"ale/ 0tipulate 6n Co#ul ci&il/ cont"actul #e t"an0po"t e0te "e-le)entat %i #e unele acte no")ati&e 0peciale+ Din ace0tea $ac pa"te Le-ea 11<5A1<<3/ Le-ea 1713A1<<3/ Le-ea 11;A1<<?/ le-ea 2<<A1<<< %+a+ Un loc #eo0e,it 6l ocup* actele no")ati&e a#optate #e Gu&e"n %i )ini0te"ul "e0pecti& - "e-ula)netele t"an0po"tu"ilo" #e c*l*to"i %i ,a-a=e/ #e )*"$u"i/ #e )*"$u"i pe"iculoa0e/ etc+ ap"o,ate pent"u $ieca"e tip #e t"an0po"t+ Bun*oa"*/ @G ;37A7447/ #eci(ia Mini0te"ului T"an0po"tu"ilo" %i Co)unica.iilo" #in 4<+17+1<<<+ Ace0te acte no")ati&e con.in unele no")e

7+

1+

5+

2+

;+

#e o"#in o"-ani(ato"ic/ ca"e pa".ial pot $i con#0i#e"ate no")e cu ele)ent pu,lic+ Toto#at* ele con.in %i no")e ci&ile+ Cont"actul #e t"an0po"t e0te/ #e "e-ul*/ cu titlul one"o0/ 6n0* t"an0po"ta"e ,unu"ilo" 0au a pa0a-e"ilo" 6n unele ca(u"i poate $i %i -"atuit*+ T"an0po"ta"ea -"atuit* nu e0te "e-le)enat* #e "e-ulile 0tipulate 6n Co#ul ci&il+ Din acea0t* "e-ul* e9i0t* e9cep.ii+ A0t$el/ "e-ulile 0tipulate 6n Co#ul ci&il 0e aplic* 6n ca(ul c6n# t"an0po"ta"e e0te e$ectat* 6n ca#"ul acti&it*.ii #e *nt"ep"in(*to" #e c*t"e o pe"0oan* ca"e o$e"* pu,lic 0e"&icii #e t"an0po"t+ E0te &o",a/ 6n p"i)ul "6n#/ #e t"an0po"ta"ea -"a0tuit* a #i$e"ito" cate-o"ii #e pe"0oane $i(ice #e c*t"e t"an0po"tul pu,lic u",an/ elect"ic %i auto+

Articolul 421. 3 li!a#ia de a "nc*eia contract de transport Persoana care 'ace pu lic o'erta de transport de persoane $i unuri este o li!at s "nc*eie un contract de transport, cu e-cep#ia cazurilor "n care e-ist un motiv serios de a re'uza. 1+ Cont"actul #e t"an0po"t e0te un cont"act ci&il ca"e con.ine unele ele)ente #e o"#in pu,lic/ c6n# o pa"te e0te o,li-at* #e a cont"acta+ 8n lite"atu"a =u"i#ic* a0t$el #e cont"acte 0unt con0i#e"ate cont"cate pu,lice+ A0t$el #e cont"acte 0unt p"e&*(ute %i #e le-i0la.ia ci&il* na.ional*+ Ve(i co)enta"iu la a"t+;;<+ O,li-a.ia c*"*u%ului #e a 6nc:eia un cont"act #e t"an0po"t 0e )ani$e0t* p"in $aptul c* a-entul econo)ic/ ca"e p"actic* acti&itatea pu,lic* #e t"an0po"tato" nu e0te 6n #"ept 0* "e0pin-* acceptul clientului 0au a pa0a-e"ului #e a 6nc:eia un cont"act #e t"an0po"t+ 8n0u%i acti&itatea ace0to" 6nt"ep"in#e"i #e t"an0po"t e0te con0i#e"at* ca o o$e"* pu,lic* a#"e0at* c*t"e to.i cu p"opune"ea #e a 0ta,ili "apo"tu"i cont"actuale+ P"in u")a"e/ le-ea 0tipulea(* o,li-a.ia pe"0oanei ca"e $ace pu,lic* o$e"ta #e t"an0po"t #e a 6nc:eia un cont"act #e t"an0po"t+ Din acea0t* "e-ul* -ene"al* pot $i 0tipulate unele e9cep.ii c6n# a-entul econo)ic ca"e $ac* pu,lic* o$e"ta #e t"an0po"t nu e0te o,li-at #e a 6nc:eia un cont"act #e t"an0po"t+ Ca te)ei #e "e$u( poate 0e"&i #oa" un )oti& 0e"io0/ #e o"#in o,iecti&/ ca"e #e "e-ul*/ nu #epin#e #e p*".i+ Bun*oa"*/ e9i0ten.a uno" cala)it*.i natu"ale/ a&a"ii/ incen#ii/ ca"e $ac i)po0i,ile e9ecuta"ea cont"actului #e t"an0po"t/ lip0a #e co),u0ti,il/ -"e&e %+a+ Ve(i #e a0e)enea co)enta"iul la a"t+;;<+! Din e0en.a le-ii "e(ult* c* c*"*u%ul pu,lic/ ca"e a "e$u(at 6nc:ei"ea unui cont"act #e t"an0po"t #in )oti&e 0e"ioa0e e0te o,li-at/ 6n ca( #e liti-iu/ 0* p"e(inte p"o,e e&i#ente ca"e &o" con$i")a ace0t $apt+ 8n ca( cont"a"/ #ac* clientului p"in ace0t "e(u( i 0-a cau(at un p"e=u#iciu ace0ta/ poate ce"e "ecupe"a"ea #aunei+ Poate e9i0ta %i o alt* 0itua.ie/ %i anu)e/ pa"tea ca"e a acceptat o$e"ta poate apela la in0tan.a =u#icia"* cu ce"e"ea #e a o,li-a0 c*"*u%ul #e a 6nc:eia cont"actul+ 8n a0e)ena ca( cont"actul &a $i 6nc:eiat 6n ,a(a #eci(iei in0tan.ei "*)a0e #e$initi&e+

7+

1+

Articolul 42%. /ransportul succesiv $i transportul com inat (1) /ransport succesiv este transportul e'ectuat de mai mul#i cru$i care se succed utiliz"nd acela$i mod de transport (ve*icul). (%) /ransport com inat este transportul "n care cru$ii se succed utiliz"nd di'erite moduri de transport (ve*icule). 1+ 7+ Ace0t a0"ticol p"e&e#e #ou* &a"iet*.i #e t"an0po"t/ ca"e 0unt 0ta,ilite #up* u")*toa"ele c"ite"iiC tipul 0au )o#ul #e t"an0po"t/ nu)*"ul pa"ticipan.ilo" %i con0ecuti&itatea pa"ticip*"ii la p"oce0ul #e t"an0po"t+ P"i)a &a"ietate #e t"an0po"t e0te t"an0po"tul 0ucce0i&+ Ace0ta e0te con0i#e"at t"an0po"tul e$ectuat #e )aia )ul.i c*"*u%i ca"e 0e 0ucce# utili(6n# acela%i )o# #e t"an0po"t &e:icul!+ P"in u")a"e/ 6n t"an0po"tul 0ucce0i& pa"ticip* cel pu.in #ou* 6nt"ep"in#e"i #e t"an0po"t #e acela.i tip #e t"an0po"t %i ca"e utili(ea(* acela%i )o# #e t"an0po"t+ C*"*u%ii ca"e e9ecut* o,li-a.iile cont"actuale/ acti&ea(* 6n lan./ unul #up* altul+ T"an0po"tul co),inat e0te con0i#e"at t"an0po"tul 6n ca"e c*"*u%ii 0e 0ucce# utili(6n# #i$e"ite )o#u"i #e t"an0po"t &e:icule!+ 8n acea0t* &a"ietate #e t"an0po"t #ea0e)ena pa"ticip* )ini)u) #oi c*"*u%i/ #a" 0p"e #eo0e,i"e #e t"an0po"tul 0ucce0i&/ ace%tea "ep"e(int* #ou* tipu"i #e t"an0po"t 0au "e0pecti&/ #i$e"ite )o#u"i #e t"an0po"t+ T"an0po"tul co),inat a"e loc 6n ca(ul c6n# ,unu"ile 0unt pa".ial t"an0po"tate #e o co)panie a a&ia.iei ci&ile %i pa".ial cu t"an0po"tul auto+ Da" %i 6n ace0t ca( c*"*u%ii e9ecut* o,li-a.ii cont"actuale 6n lan./ unul #up* altul/ a#ic* 0e 0ucci#+

1+

Articolul 423. :u stituirea transportatorului (1) +n cazul c"nd transportatorul transmite, total sau par#ial, e-ecutarea o li!a#iilor sale, persoana care "l su stituie este considerat parte a contractului de transport. (%) Plata 'cut de client unuia dintre trasportatori este li eratorie. 1+ Din e0en.a le-ii "e(ult* c* t"an0po"ta"e #e ,un"ui %i pa0a-e"i poate $i e$ectuat* #e unul 0au )ai )ul.i c*"*u%i+ 8n ulti)ul ca( a"e loc 0u,0tui"ea t"an0po"tato"ului+ Acea0t* 0u,0tiui"e con0t* 6n $aptul c* 6n ca(ul c6n# t"an0po"tato"ul t"an0)ite/ total 0au pa".ial e9ecuta"ea o,li-a.iil"o 0ale/ pe"0oana ca"e 6l 0u,0tiuie e0te con0i#e"at* pa"te a

7+

1+

cont"actului #e t"an0po"t+ P"in u")a"e/ to.i c*"*u%ii ca"e au pa"ticipat la t"an0po"ta"e unui ,un 0au a unui pa0a-e" 0unt con0i#e"a.i ca un 0u,iect/ ca o pa"te inte-"* a cont"actului+ Ve(i co)enta"iu la a"t+ ;;;/ alin+1+! 8n ca(ul 0u,0tiui"ii t"an0po"tato"ului e0te &o",a #e t"ei cate-o"ii #e "apo"tu"i ci&ileC a! "apo"tu"ile #int"e client %i c*"*u%ul cu ca"e a $o0t 6nc:eita cont"actul #e t"an0po"t %i c*"uia i 0-a t"an0)i0 ,unul pent"u t"an0po"ta"eB ,! "apo"tu"ile #int"e clietn %i ceilal.i c*"*u%iB c! "apo"tu"ile #int"e c*"*u%i/ ca"e au pa"ticipat la t"an0po"ta"ea aceluia%i o,iect+ Toate ace0tea "apo"tu"i ca# 0u, in$luien.a Co#ului ci&il %i alte acte no")ati&e 0peciale+ O alt* "e-ul* #e o"#in -ene"al 6n ca(ul 0u,0tiui"ii t"an0po"tato"ului con0t* 6n $aptul c* plata $*cut* #e client unuia #int"e t"an0po"tato"i e0te li,e"ato"ie+ P"in u")a"e/ clinetul ca"e %i-a ono"at o,li-a.ia #e a ac:ita ta9a #e 0tat $a.* #e un pa"ticipant la cont"actul #e t"an0po"t e0te eli,e"at #e acea0t* o,li-a.ie $a.* #e ceilal.i t"an0po"tato"i ca"e au pa"ticipat 6n t"an0po"tul 0ucce0i& 0au t"an0p"otul co),inat+

Articolul 42). /ermenul transportrii pasa!erului sau a "ncrcturii (1) Cru$ul este o li!at s transporte pasa!erul $i a!a.ele sau "ncrctura "n termenele sta ilite de le!e sau de contract, "ar "n lipsa unor ast'el de termeme, "ntr-un termen rezona il. 7! /ransportarea tre uie s 'ie e'ectuat pe calea cea mai scurt $i rezona il+ 1+ O o,li-a.ie p"incipal* a c*"*u%ului e0te t"an0po"ta"ea la ti)p a ,unu"ilo" %i pa0a-e"ilo" la punctul #e #e0tina.ie+ Te")enele #e t"an0po"t pot $i 0ta,ilite #e le-e 0au #e cont"act+ Re-ula -ene"al* con0t* 6n $aptul c* ace0te te")ene 0unt 0ta,ilite #e co#u"ile/ le-ile %i alte acte no")ati&e cu p"i&i"e la t"an0po"tu"i pent"u $ieca"e tip #e t"an0po"t 0epa"at+ Te")enele #e t"an0po"t #i$e"*/ ,un*oa"*/ #e &ite(a cu ca"e 0e #epla0ea(* c*"*u%ul/ #e &oli)ul/ #i)en0iunile )*"$ii %+a+ Sunt 0ta,ilite te")ene "e#u0e pent"u t"an0po"ta"ea )*"$u"ilo" pe"i0a,ile+ Dac* te")enile #e t"an0po"t nu 0unt 0ta,ilite #e le-e 0au #e cont"act t"an0po"ta"ea u")ea(* 0* $ie e$ectuat* 6nt"-un te")en "e(ona,il+ Pent"u ap"ecie"ea ace0tui te")en pot $i luate 6n con0i#e"a.ie u")*toa"ele c"ite"iiC te")enile #e t"an0po"ta"e 0ta,ilite pent"u tipul #e t"an0po"t "e0pecti&/ #i0tan.a/ &ite(a #e #epla0a"e a c*"*u%ului/ &olu)ul )*"$ii/ 0ta"ea #"u)u"ilo" %+a+ O,li-a.ia c*"*u%ului con0t*/ #e a0e)enea/ 6n $aptul/ c* t"an0po"ta"ea t"e,uei 0* $ie e$ectuat* pe calea cea )ai 0cu"t* %i "e(ona,il*+ E0te nece0a"* "e0pecta"ea ace0to" c"ite"ii 6n an0a),lu+ P"in u")a"e/ c*"*u%ul t"e,uie 0* ale-* "uta cea )ai $a&o"a,il* pent"u client #in punct #e &e#e"e al lun-i)ii ei %i e$icien.ii t"an0po"t*"ii+ Dac* e9i0t* c6te&a c*i #e t"an0po"ta"e apoi t"an0po"ta"ea t"e,uie 0* $ie e$ectuat* pe calea cea )ai 0cu"t* %i cea )ai acce0i,il* pent"u t"an0po"tul "e0pecti& 6n ca(ul #at/ .in6n#u-0e cont #e 0ta"ea ace0tei c*i/ ca"e t"e,uie 0* a0i-u"e inte-"itatea )*"$ii pe tot pa"cu"0ul t"an0po"t*"ii+

7+

1+

Art. 425. /a-a de transport (1) Pentru transportarea pasa!erului $i a!a.elor sau a "ncrcturii, se plte$te ta-a de transport prin acordul pr#ilor dac le!ea nu prevede alt'el. (%) /a-a de transport se plte$te p"n la transportarea pasa!erului $i a!a.ului sau a "ncrcturii dac le!ea sau contactul nu prevede alt'el. (3) Cru$ul are dreptul de reten#ie asupra a!a.ului $i "ncrcturii p"n la ac*itarea ta-ei de transport. 1+ 7+ O,li-a.ia p"incipal* a clientului o con0tituie plata ta9ei #e t"an0po"t/ )*"i)ea c*"eia poate $i con&enit* p"in aco"#ul p*".ilo" #ac* le-ea nu p"e&e#e alt$el+ P"in u")a"e/ acea0t* no")* #icpo(iti&* poate $i utili(at* #e p*".i nu)ai 6nt"-un 0in-u" ca( F #ac* le-ea nu 0tipulea(* )o#alitatea #e 0ta,ili"e a pl*.ii #e t"an0po"t+ Ta9ele #e t"an0po"t 0unt 0ta,ilite #e o"-anele co)petente 6n ,a(a No)enclatot"ului #e ta"i$u"i %i 0e"&icii/ p"e.u"ile %i ta"i$ele c*"o"a 0e "e-le)entea(* #e )ini0te"e/ e9ecuti&ele "aionale %i p"i)*"iile )uncipiilo" ap"o,at p"in @G/ n"+253 A1<<2+ A0t$el/ con$o") ane9ei n"+ 7 la acea0t* :ot*"6"ea 6n co)peten.a Mini0te"ului Econo)iei #e co)un aco"# cu O"-anele pu,lice #e 0pecialitate e0te 0ta,ili"ea Ta"i$elo" la toate tipu"ile t"an0po"tului #e pa0a-e"i cu e9cep.ia ta9i)et"ilo" %i t"an0po"tului #e u( co)un!/ 6n co)peten.a Mini0te"ului T"an0po"tu"ilo" F 0ta,ili"ea Ta"i$elo" la t"an0po"tul $e"o&ia"/ la t"a$icul #e )*"$u"i/ 6n co)peten.a Co)itetelo" e9ecuti&e "aionale %i p"i)*"iilo" )unicipiale - 0ta,ili"ea Ta"i$elo" pent"u t"an0po"ta"ea pa0a-e"ilo" 6n t"an0po"tul #e u( co)un pe te"ito"iul "aionului/ o"a%ului %i alto" localit*.i!+ Pen)t"u t"an0po"tul auto p"in @G n"+;32A1<<7 Mini0te"ul T"an0po"tu"ilo" %i Co)inica.iilo" 0e auto"i(ea(* cu #"eptul #e 0ta,ili"ea #e ta"i$e pent"u t"an0po"tu"ile #e pa0a-e"i cu auto)o,ilul pe te"ito"iul Repu,licii Mol#o&a+ 8n a&ia.ia ci&il* ta"i$ele pent"u t"an0po"tu"ile ae"ian inte"na.ionale #e pa0a-e"i 0unt ela,o"ate #e A#)ini0t"a.ia #e Stat a A&ia.iei Ci&ile 6n ,a(a Re-ula)entului cu p"i&ie"e la )o#ul #e ap"o,a"e a ta"i$elo" pent"u t"an0po"tu"ile inte"na.ionale #e pa0a-e"i/ ap"o,at p"in o"#inul A#)ini0t"a.ie #e Stat a A&ia.iei Ci&ile/ n"+??AGEN #in 13+17+7447 8n cont"actul #e t"an0po"t 0e aplic* o no")* #i0po(iti&* cu p"i&i"e la ti)pul ac:it*"ii ta9ei #e t"an0po"t+ Re-ula -ene"al* con0t* 6n $aptul c* ta9a #e t"a0npo"t 0e pl*te%te p6n* la t"an0po"ta"ea pa0a-e"ului %i ,a-a=ului 0au a 6nc*"c*tu"ii+ P"in u")a"e/ p"in le-e 0au 6n ,a(a cont"actului pot $i 0ta,ilite alte )o#alit*.i %i pe"ioa#e #e ac:ita"e a ta9ei #e t"an0po"t+ Bun*oa"*/ plata &a $i ac:itat* pa".ial la t"an0)ite"ea 6nc*"c*tu"ii pent"u t"an0po"ta"e %i pa".ial

1+

5+

#up* e9#cuta"ea cont"actului/ 0au c:ia" #up* e9ecuta"ea cont"actului+ 8n "ealitate/ la toate tipu"ile #e t"an0po"t/ 0e aplic* #e "e-ul* no")a -ene"al*+ E9cep.ie a"e loc la t"an0po"ta"ea pa0a-e"ilo" #e c*t"e ta9i)et"i/ c6n# ta9a #e t"an0po"t 0e ac:it* #up* e9ecuta"ea o,li-a.iilo" cont"actule+ Le-ea e9p"e0 0tipulea(* o -a"an.ie pent"u a0i-u"a"ea #"eptului c*"*u%ului #e a p"i)i ta9a #e t"an0po"t+ A0t$el/ c*"*u%ul a"e #"eptul #e "eten.ie a0up"a ,a-a=ului %i 6nc*"c*tu"ii p6n* la ac:ita"ea ta9ei #e t"an0po"t+ Ace0t #"ept a"e o i)po"tan.* #eo0e,it* 6n ca(u"ile c6n# ta9a #e t"an0po"t e0te pl*tit* nu #up* "e-ula -ene"al*/ a#ic* p6n* la t"an0po"ta"e pa0a-e"ului %i ,a-a=ului 0au a 6nc*"c*tu"ii/ #a" 6n alte pe"ioa#e #e ti)p+ S e c . i u n e a a 7-a TRANSPORTUL DE PERSOANE

Articolul 42,. 8iletul (titlul de cltorie) (1) Contractul de transport de persoane se con'irm (se documenteaz) print-un ilet (titlu de cltorie). (%) 8iletul (titlul de cltorie) poate 'i eli erat transmisi il sau intransmisi il. Posi ilitatea transmiterii "nceteaz cel trziu la "nceputul cltoriei. 1+ Sta,ili"ea "apo"tu"ilo" ci&ile 6n cont"actul #e t"an0po"t #e pe"0oane a"e loc/ #e "e-u(l*/ p"in 6ntoc)i"ea unui #ocu)ent 0pecial ca"e poa"t* #enu)i"ea #e ,ilet 0au titlu #e c*l*to"ie+ 8n p"i)ul "6n# p"ocu"a"ea ,uletului #e)on0t"ea(* 6n e9te"io" con0i).*)'ntul/ acceptul pa0a-e"ului $a.* #e o$e"ta pu,lic* a c*"*u%ului+ 8n al #oilea "6n#/ ,iletul e0te o con$i")a"e 6n 0c"i0 a "apo"tu"ilo" cont"atuale+ De "e-ul*/ cont"actul #e t"an0po"t #e c*l*to"i e0te con0i#e"at 6nc:eiat #in )o)entul p"ocu"*"ii ,iletului+ P"in p"ocu"a"ea ,uletului 0e #ocu)entea(* %i $aptul e9ecut*"ii o,li-a.iei p"incipale a pa0a-e"ului F ac:ita"ea ta9ei #e t"an0po"t %i na%te"ea o,li-a.iilo" cont"actuale ale c*"*u%ului+ No.iunea %i i)po"tan.a =u"i#ic* a titlului #e c*l*to"ie e0te 0tipulat* %i 6n le-i0la.ia na.ional*+ A0t$el/ 6n cont"actul #e t"an0po"t auto 6n ,a(a Le-ii 11;A1<<? ,iletul e0te t"atat ca un #ocu)ent ca"e #o&e#e%te ac:ita"ea ta9ei #e t"an0po"t/ aco"#ul c*l*to"ului #e a 0e #epla0a cu auto,u(ul )ic"o,u(ul! p6n* la punctul #e #e0tina.ie in#icat %i con$i")* e9i0ten.a a0i-u"*"ii o,li-ato"ii a c*l*to"ului+ Re-ula)entul t"an0po"tu"ilo" auto #e c*l*to"i %i ,a-a=e #e a0e)enea t"atea(* #e$ini.ia ,iletului ca un #ocu)ent ca"e con$ic)* plata %i #"eptul la c*l*to"ie al pa0a-e"ului/ 6nc:eie"ea cont"actului #e t"an0po"t 6nt"e a-entul t"an0po"tato" %i pa0a-e"/ p"ecu) %i e9i0tena.a a0i-u"*"ii o,li-ato"ie a pa0a-e"ului+ Co#ul ci&il e9p"e0 p"e&e#e #ou* tipu"i #e ,ileteC t"an0)i0i,ile %i int"an0)i0i,ile+ Titlul #e c*l*to"ie t"an0)i0i,il e0te un #ocu)ent pu"t*to"/ la &e#e"e/ ca"e nu e0te in#i&i#uali(at %i $ieca"e pe"0oan* $i(ic* ca"e #i0pune #e ace0t ,ilet e0te 6n #"ept #e a c*l*to"i cu t"an0po"tul "e0pecti&+ Po0e0o"ul ,iletului t"an0)i0i,il e0te con0i#e"at pa"tea cont"actual* %i c*l*to"ul e0te o,li-at 0*-%i e9ecute $a.* #e acea0t* pe"0oan* o,li-a.iile 0ale cont"actuale+ Po0i,ilitatea t"an0)ite"ii titlului #e c*l*to"ie t"an0)i0i,il poate $i "eali(at #oa" pe pa"cu"0ul unui inte"&al #e ti)p 0t"ict #ete")inat/ %i anu)e/ #in )o)entul p"ocu"*ii ,iletului %i p6n* la 6ncepe"ea c*l*to"iei+ Dup* cu) e0te 0tipulat 6n le-e po0i,ilitatea t"an0)ite"ii 6ncetea(* cel t6"(iu la 6nceputul c*l*to"iei+ Biletul int"an0)i0i,iul e0te un 6n0c"i0 #e o"#in pu" in#i&i#ual/ ca"e nu poate $i t"an0)i0 altei pe"0oane+ Acea0t* inte"#ic.ie 0e )ani$e0t* p"in $aptul c* 6n ,ilet e0te in#icat 6n0u%i nu)ele #e $a)ilie a pa0a-e"ului/ ca"e 6n a%a )o# in#i&i#uali(ea(* po0e0o"ul titula" al ,iletului+ Ini.ial/ ,ilete int"an0)i0i,ile 0e utili(au la t"an0po"tul ae"ian/ 6n0* ulte"io" un a0t$el #e ,ilet e0te aplicat %i 6n alte tipu"i #e t"an0po"t+ Titlu"ile #e c*l*to"ie pot $i cla0i$icate %i #up* alte c"ite"ii/ ,un*oa"*/ #up* #u"ata #e &ala,ilitate/ #up* nu)*"ul #e c*l*to"ii %+a+ A0t$el/ ,iletul pate a&ea &aloa"e pe un te")en #e #ou* 0*pt*)6ni/ #e o lun* 0au pe o alt* pe"ioa#* #e ti)p+ Biletul poate $i utili(at pent"u o 0in-u"* c*l*to"ie/ pent"u c*l*to"ie tu"-"etu" 0au pent"u un alt nu)*" #e c*l*to"ii+ Dat $iin# $aptul c* l-ea nu 0tipulea(* ca"e&a no")e o,li-ato"ii cu p"i&i"e la $o")a cont"actului #e t"an0po"t #e pe"0oane 0e poate )en.iona c* un a0e)ena cont"act &a $i &ala,il %i 6n ca(ul c6n# &a $i 6nc:eiat 6n $o")* &e",al*+ P"actica t"an0po"tului #e c*l*"i cu ta9i con$i")* ace0t $apt+ Biletul 0e p"ocu"*/ #e "e-ul*/ p6n* la 6nceputul c*l*to"iei/ #a" 6n unele tipu"i #e t"an0po"t/ ,un*oa"*/ 6n t"an0po"tul u",an auto 0au elect"ic/ ,iletul poate $i p"ocu"at pe pa"cu"0ul t"an0po"t*"ii pa0a-e"ilo"+ 8n a0e)ena ca(u"i/ 6n0*/ ,iletul t"e,uoe 0* $iue p"ocu"at la 6nceputul c*l*to"iei+ 8n p"actic* pot a&ea loc ca(u"i c6n# po0e0o"ul pie"#e titlul #e c*l*to"ie+ 8n a0e)enea ca(u"i 0e aplic*/ #e "e-ul*/ o no")* -ene"al* p"in ca"e ,iletul nu poate $i "e6nnoit %i co0tul lui nu 0e "e0tituie+ A0t$el/ 6n ,a(a punctului 72 al Re-ula)entului t"an0po"tu"ilo" auto #e c*l*to"i %i ,a-a=e 6n ca(ul pie"#e"ii ,iletului #uplicatul nu 0e eli,e"ea(*/ co0tul ,iletului nu 0e "e0tituie/ p"eten.iile nu 0e p"i)e0c/ pa0a-e"ului nu i 0e pe")ite c*l*to"ia+ Din acea0t* "e-ul* -ene"al* pot e9i0ta %i ca"e&a e9cep.ii+ A0t$el/ 6n acela%i p+72 al Re-ula)entului t"an0po"tu"ilo" auto 0e 0tipulea(*/ c* 6n "utele inte"u",ane %i inte"na.ionale/ pa0a-e"ului/ ca"e a pie"#ut ,iletul/ i 0e pe")ite c*l*to"ie #ac* nu)ele lui $i9at 6n ,o"#e"oul #in ca0* e0te con$o")at p"in #ocu)ente ce ate0t* i#entitatea+ O a0e)ena e9cep.ie e9i0t* %i 6n alte tipu"i #e t"an0po"t+

7+

1+

5+

2+ ;+ 3+ ?+

Articolul 427. +ntinderea o li!a#iei (1) /ransportul de persoane include opera#iunile de "m arcare, transport $i de arcare. (%) Crului este #inut s transporte pasa!erul la destina#ie "n si!uran#.

1+

7+

1+

5+

E9ecuta"ea o,li-a.iilo" cont"actuale 6n cont"actul e t"an0po"t #e pe"0oane poate $i 0epa"at 6n t"ei etapeC #e 6),a"ca"e/ t"an0po"ta"e %i #e,a"ca"e+ Pe pa"cu"0ul ace0to" t"ei etape a"e loc 6ntin#e"ea o,li-a.ie c*"*u%ului/ ca"e e0te .inut 0* o"-ani(e(e %i 0* -e0tione(e tot p"oce0ul #e t"an0po"ta"e a pa0a-e"ilo"+ Ii pa0a-e"ul e0te o,li-at 6n acea0t* pe"i0oa#* 0* "e0pecte p"e&e#e"ile 0tipulate 6n Re-ula)entele t"an0po"tu"ilo" #e c*l*to"i %i ,a-a=e+ Etapa #e 6),a"ca"e inclu#e pe"ioa#a #e ti)p #in )o)entul anun.*"ii o$iciale a 6),a"c*"ii %i p6n* la 6nceputul c*l*to"iei+ Anun.a"ea 6),a"c*"ii poate a&ea loc p"in )i=loace te:nice/ ,un*oa"* p"in "a#io/ 0au "e(ult* #in $aptul 0o0i"ii la punctul #e 6),a"ca"e la -a"a auto/ $e"o&ia"* etc+! a unit*.ii #e t"an0po"t "e0pecti&e+ La acea0t* etap* c*"*u%ul e0te .inut 0* pun* la #i0po(i.ia pa0a-e"ului unitatea #e t"an0po"t pent"u ca"e a $o0t p"ocu"at ,iletul+ Acea0t* o,li-a.ie t"e,ule #* $ie e9ecuta* la ti)p/ 6n con$o)itate cu -"a$icul cu"0ei 0au "utei "e0pecti&e+ Etapa #e t"a0p"ota"e p"op"iu (i0* inclu#e t"an0pota"ea #e pe"0oane #e la 0ta.ia #e 6),a"ca"e p6n* la 0ta.ie #e #e0tina.ie #e #e,a"ca"e!+ 8n acea0t* etap* 0unt inclu0e %i pe"oa#ele #e ti)p #e 0ta.iona"e la 0ta.iile inte")e#ia"e/ #e pe tot cu"0ul c*l*to"iei+ C*"*u%ul e0te o,li-at pe tot pa"cu"0ul c*l*to"iei 0* a0i-u"e 0i-a"an.a co"po"al* a pa0a-e"ului %i inte-"itatea ,a-a=ului/ con#i.iile nece0a" po0i,ile #e con$o"t/ 0*-i p"e0te(e 0e"&iciile "e0pecti&e+ Etapa #e #e,a"ca"e inclu#e pe"ioa#a #e ti)p cup"in0* #in )o)entul 0o0i"ii unit*.ii #e t"an0po"t la punctul #e #e0tina.ie %i p6n* la p*"*0i"ea pa0a-e"ului a te"ito"iului ace0tei 0ta.ii+ Ca %i la etapa #e 6),a"ca"e la etapa $inal* c*"*u%ul e0te .inut 0*-i a0i-u"e pa0a-e"ului #e0e"&i"ea nece0a"* p"in aco"#a"ea po0i,ilit*.ii #e a 0e $olo0i/ ,un*oa"*/ #e ca)e"a )a)ei %i copilului %i #e alte 0e"&icii+

Articolul 422. 5spunderea cru$ului (1) Cru$ul este #inut s repare pre.udiciul cauzat pasa!erului, cu e-cep#ia cazului c"nd acest pre.udiciui este rezultatul unei 'or#e ma.ore, al strii de sntate a pasa!erului sau al 'aptei acestuia. Cru$ul este #inut s repare pre.udiciul $i "n cazul "n care acesta se datoreaz strii sale de sntate, a prepu$ilor si sau a strii ori 'unc#ionrii ve*iculului. (%) 5spunderea cru$ului pentru pre.udiciile care rezult din "nt"rziere este e-clus dac alt'el nu s-a convenit "n mod e-pres sau dac transportatorul nu a ac#ionat cu inten#ie sau din culp !rav. (3) 5apunderea cru$ului nu poate 'i e-lus sau limitat prin contract. 5! ]imitrile "n mrimea desp!u irilor "n transportul pu lic de persoane tre uie apro ate de <uvern + 1+ R*0pun#e"ea c*"*u%ului 6n cont"act #e t"an0po"t #e pe"0oane poa"e $i #i&i(at* 6n #ou* p*".iC "*p0un#e"ea pent"u &*t*)a"ea 0*n*t*.ii pa0a-e"ului %i pent"u cau(a"ea unui p"e=u#iciu #e o"#in pu" )ate"ial+ De "e-ul*/ c*"*u%ul poa"t* "*paun#e"e pentu p"e=u#iciul cau(at 6n toate ca(u"ile/ 6n0* le-ea e9p"e0 p"e&e#e t"ei 0itua.ii/ c6n# c*"*u%ul e0te e90one"at #e "*0pun#e"e/ %i anu)eC a! c6n# p"e=u#iciul e0te "e(ultatul unei $o".e )a=o"e &e(i a"t+;4;!B ,! al 0t*"ii #e 0*n*tate al pa0a-e"uluiB c! e0te "e(ultatul $aptei pa0a-e"ului+ P"in u")a"e/ 6n a0e)ena 0itua.ii cau(a"ea p"e=u#iciului nu .ine #e co)po"ta)entul c*"*u%ului/ nu a 0u"&enit #in culpa lui %i ace0ta nu poa"t* nici o "*paun#e"e+ Pent"u p"e=u#iciul cau(at pa0a-e"ului/ ca"e 0e #ato"ea(* 0t*"ii #e 0*n*tate a c*"*u%ului/ ace0ta e0te o,li-at 0* "epa"e p"e=u#iciul cau(at pa0a-e"ului+ Acea0t* "e-ul* 0e aplic* %i 6n ca(ul c*n# p"e=u#iciul 0e #ato"ea(* 0t*"ii #e 0*n*tate a p"epu%ilo" 0*i an-a=a.ilo" c*"*u%ului! 0au a 0t*"ii o"i $unc.ion*"ii &e:icolului+ Din e0en.a ace0tei no")e "e(ult* c* c*"*u%ul poa"t* "*0pun#e"e %i 6n ca(ul lip0ei culpei 0ale+ C*"*ului e0te .inut 0* "epa"e %i p"e=u#iciul/ ca"e 0e #ato"ea(* 0t*"ii 0au $unc.ion*"ii &e:icolului/ #eoa"ece c*"*u%ul e0te o,li-at 0* a0i-u"e $uc.iona"ea %i 0ta"ea no")al* a unit*.ii #e t"an0po"t+ Acea0t* "e-ul* pe #eplin co"e0pun#e no")ei -ene"ale cu p"i&i"e la "*0pun#e"ea pent"u p"e=u#icul cau(at #e un i(&o" #e pe"icol 0po"it &e(i a"t+1514!+ C*"*u%ul poa"t* "*pin#e"e pent"u p"e=u#iciul cau(at pa0a-e"ului/ ca"e "e(ult* #in 6nt6"(ie"e #oa" 6n ca(ul c*n# o a0t$el #e "*0pun#e"e e0te e9p"e0 p"e&*(ut* 6n cont"act 0au le-i0la.ie+ C*"*u%ul e0te .inut 0* "epa"e %i p"e=u#icul cau(ta p"in ac.iunile 0ale cu inten.ie 0au #in culpa -"a&*+ Noul Co# ci&il 0tipulea(* o no")* t"a#i.ional* p"in ca"e aco"#ul co)un ale p*".ilo" nu poate 0e"&i ca te)ei pent"u e9clu#e"ea 0au li)ita"ea "*0pun#e"ii c*"*u%ului+ P"in u")a"e/ o"ice con#i.ie cont"actual*/ ca"e e9clu#e 0au li)itea(* "*0pun#e"ea c*"*u%ului nu a"e &aloa"e =u"i#ic*+ Pent"u p"e=u#iciul cau(at #e t"an0po"tul pu,lic c*"*u%ul poa"t* "*0pun#e"e $a.* #e c*l*to" 6n con$o")itate cu li)it*"ile %i )*"i)ea #e0p*-u,i"ilo" ap"o,ate #e Gu&e"n+ A0t$el #e p"e&e#e"i 0unt 0tipulate/ ,un*oa"*/ 6n Re-ula)entul t"an0po"tu"ilo" auto #e c*l*to"i %i ,a-a=e #in < #ece),"ie 1<<<+

7+

1+ 5+ 2+

Articolul 424. 5spunderea cru$ului pentru a!a.e (1) Crru$ul rpsunde pentru poerderea, distru!erea sau deteriorarea a!a.elor care i-au 'ost "ncredin#ate de pasa!eri, cu e-cep#ia cazului c"nd va dovedi 'or#a ma.or, viciul propriu al unului sau vina pasa!erului. (%) Cru$ul nu rspunde pernsi pierderea documentelor, anilor sau a altor unuri de mare valoare, cu e-cep#ia cazului c"nd i s-a declarat natura sau valoarea unului $i el a acceptat s "l transporte. Cru$ul nu este cu at"t mai mul rspunztor pentru pierderea a!a.elor de m"n care au rmas su suprave!*erea pasa!erului, cu e-cep#ia cazului c"nd ultimul va demonstra vinov#ia cru$ului.

1+

7+

1+

5+

2+

;+

Re-ula -ene"al* pi"n ca"e 0e 0ta,ile%te "*0pun#e"ea c*"*u%ului pent"u ,a-a=e con0t* 6n $aptul c* ace0ta "*0pun#e pent"u pie#e"ea/ #i0t"u-e"ea 0au #ete"io"a"ea ,a-a=elo" 6nc"e#in.ate #e pa0a-e"+ Se con0i#e"* c* ,a-a=ul a $o0t 6nc"e#in.at c*"*u%ului #in )o)etnul c6n# ace0t ,un a $o0t t"an0)i0 c*"*u%ului/ $apt ca"e e0te con$i")at p"in eli,e"a"e pa0a-e"ului a unui #ocu)ent 0pecial ca"e poat"* #enu)i"e #e c:itan.* 0au a unui alt 0e)n/ ,un*oa"* a unui =eton cu nu)*"/ coto"ul c*"uia 0e $i9ea0* pe ,a-a= p+11 al Re-ula)entului t"an0po"tu"ilo" auto #e c*l*to"i %i ,a-a=e #in <+17+1<<<!+ M*"i)ea "*0pun#e"ii c*"*u%ului nu e0te 0tipulat* 6n Co#ul ci&il+ P"in u")a"e/ 6n $ieca"e ca( conc"et e0te nece0a" #e apelat la actele no")ati&e 0peciale/ ca"e "e-le)entea(* acti&itatea a #i$e"ito" tipu"i #e t"an0po"t+ Bun*oa"*/ a"t+ 51 al Le-ii 11;A1<<? 0ta,ile%te/ c* pent"u pie"#e"ea ,a-a=elo" p"i)ite la t"an0po"t 0au lip0a 6n ele/ a-en.ii t"an0po"tato"i poa"t* "*0pun#e"e )ate"ial* 6n u")*toia"ele )*"i)iC a! pentu ,a-a=ele p"i)ite la t"an0po"t cu &aloa"ea #ecla"at* - 6n )*"i)ea &alo"ii #ecla"ate/ #ac* nu 0e &a #o&e#i c* acea0ta nu co"e0pun#e &alo"ii lo" "ealeB ,! pent"u ,a-a=ele p"i)ite la t"an0po"t $*"* #eclala"ea &alo"ii lo" - 6n )*"i)ea &alo"ii ,a-a=elo" pie"#ute 0au lip0*+ 8n ca(ul alte"*"ii 0au &*t*)*"ii ,a-a=elo"/ a-entul t"an0po"tato" &a co)pen0a 0u)a cu ca"e 0-a )ic%o"at+ Din le-e "e(unt* c* c*"*u%ul e0te con0i#e"at &ino&at 6n toate ca(u"ile #e pie"#e"e/ #i0t"u-e"e 0au #ete"io"a"e p6n* c6n# el nu &a #o&e#i lip0a culpei 0ale+ C*"*u%ul nu &a pu"ta "*0pun#e"e nu)ai 6n ca(u"ile c6n# el 6n0u%i &a #o&e#i c* pie"#e"ea/ #i0t"u-e"ea 0au #ete"io"a"ea ,a-a=elo" 0e #ato"ea(* $o".ei )a=o"e a"t+ ;4;!/ &iciului p"op"iul al ,unului 0au culpei pa0a-e"ului+ Pent"u pi"#e"ea #ocu)entelo"/ ,anilo" 0au alto" ,unu"i #e )a"e &aloa"e c*"*u%ul/ #e "e-ul*/ nu poa"t* "*0pun#e"e+ R*0pu#e"ea ace0tuai poate a&ea loc #oa" 6n ca(u"ile c6n# i 0-a #ecla"at natu"a 0au &aloa"ea ,unului %i el a acceptat 0*-l t"an0po"te+ 8n a0e)enea 0itua.ii e0te nece0a" ca acea0t* #ecla"a.ie 06 $ie cu)&a #ocu)entat*/ $apt ca"e &a con$i")a at6t &alo"ae #ocu)entelo"/ ,anilo" 0au alto" ,unu"i #e )a"e &aloa"e/ c6t %i "*0pun#e"ea c*"*u%ului+ 8n ace0t* #ecla"a.ie pot $i #e0c"i0e 0au enu)e"ate toate ,unu"ile %i alte o,iecte pent"u ca"e c*"*u%ul %i-a a0u)at "*0pun#e"ea+ C*"*u%ul nu poa"t* "*0pun#e" pent"u pie"#e"ea ,a-a=elo" #e )6n* ca"e au "*)a0 0u, 0up"a&e-:e"ea pa0a-e"ului+ 8n t"an0po"tul auto #e c*l*to"i %i ,a-a=e/ ,un*oa"*/ e0te con0i#e"at ,a-a= #e )6n* o,iectele pa0a-e"ului ca"e 0e pe")it a $i t"an0po"tate $*"* plat* 6n 0alonul auto&e:icolului p+; al Re-ula)entului t"an0po"tu"ilo" auto #e c*l*to"i %i ,a-a=e #in <1+17+1<<<!+ C*"*u%ul poate pu"ta "*0pun#e"e pent"u pie"#e"ea ,a-a=elo" #e )6n* #oa" 6nt"-un 0in-u" ca(/ %i anu)e/ c6)# pa0a-e"ul &a #e)on0t"a &ino&*.ia c*"*u%ului pent"u pie"#e"ea ,V-a=ului #e )6n*+ P"in u")a"e/ #in e0en.a le-ii "e(ult* c*/ "e$e"ito" la "*0pun#e"ea c*"*u%ului pent"u pie"#e"ea ,a-a=elo" #e )6n* 0e aplic* p"e(u).ia ne&ino&*.iei ace0tuia+

Articolul 446. 5spunderea cru$ului "n cazul transpotului succesiv sau com inat de persoane +n cazul transportului succesiv sau com inat de persoane, cel care e'ectueaz transportul "n cursul cruia s-a cauzat pre.udiciul este rpsunztor, cu e-pec#ia cazului "n care, printr-o stipula#ie e-pres, unul sintre cru$i $i-a asumat rspunderea pentru "ntrea!a cltorie. 1+ 7+ 8n ca(ul t"an0po"tului 0ucce0i& 0au co),inat #e pe"0oane 0e aplic* o "e-ul* 0pecial* cu p"i&i"e la "*0cpun#e"ea c*"*u%ului+ Acea0t* no")* con0t* 6n $aptul c* 6n ace0te ca(u"i/ #e "e-ul*/ "*0pun#e"ea o poa"t* c*"*u%ul ca"e e$ectua t"an0po"tul 6n cu"0ul c*"uia pa0a-e"ului i 0a cau(at un p"e=u#icul+ Din acea0t* "e-ul* -ene"al* le-ea a#)ite #oa" o 0in-u"* e9cep.ie/ c6n# "*0pun#e"ea o poa"t* nu c*"*u%ul ca"e e$ectua t"an0po"tul 6n cu"0ul c*"uia pa0a-e"ului i 0-a cau(at un p"e=u#icul/ #a" un alt c*"*u% ca"e e0te pa"ticipant la t"an0po"tul 0ucce0i& 0au co),inat+ Acea0t* e9cep.ie poate a&ea loc #oa" 6n ca(ul c6n# 6n cont"actul #e t"an0po"t #e pe"0oane unul #int"e c*"*u%i %i-a a0u)at "*0pun#e"ea pent"u 6nt"ea-a c*l*to"ie+ Ba )ai )ult ca at6t/ acea0t* con#i.ie cont"actual* t"e,uie e9p"e0 0tipulat* %i/ ,ine 6n.ele0/ #ocu)enta* "e0pecti&+ Acea0t* 0tipula.ie poate $i inclu0* 6n0u%i 6n ,iletul pa0a-e"ului 0au #ocu)entat 6n alt )o#+

Articolul 441. 5spunderea pasa!erului Pasa!erul rspunde pentru pre.udiciile cauzate cru$ului prin comportamentul su sau prin natura sau starea a!a.elor de m"n, cu e-cep#ia cazului "n care pre.udiciul s-a nscut "n po'ida comportamentului dili!ent al pasa!erului. 1+ Pa0a-e"ul poa"t* "*0pun#e"e $a.* #e c*"*u% pen"u p"e=u#iciul cau(at ace0tuia #ac* ace0t p"e=u#icul 0e #ato"ea(*C a! co)po"ta)entului pa0a-e"uluiB ,! natu"ii ,a-a=ului #e )6n* 0au B c! 0t*"ii ,a-a=ului #e )6n*+ P"in u")a"e/ 6n ,a(a ace0tei no")e pa0a-e"ul nu poa"t* "*0pun#e"e $a.* #e c*"*u% pent"u p"e=u#icul cau(at #in &i"tutea natu"ii 0au 0t*"ii ,a-a=ului t"an0)i0 c*"*u%ului %i ca"e nu $ace pa"te #in ,a-a=ul #e )6n*+ 8n a0e)enea 0itua.ii/ 6n0*/ pa0a-e"ul poate "*0pun#e $a.* #e c*"*u% 6n ,a(a no")elo" cu p"i&i"e la o,li-a.iile ca"e 0e na0c #in cau(a"ea #e #aune a"t+ 11<?/ 11<<!+

7+

Pa0a-e"ul nu poa"t* "*0pun#e"e pent"u p"e=u#icul cau(at c*"*u%ului #in cau(a ,a-a=ului #e )6n* #oa" 6n ca(ul/ c6n# p"e=u#iciul 0-a n*0cut 6n po$i#a co)po"ta)entului #ili-ent al pa0a-e"ului+ Lip0a culpei pa0a-e"ului ca"e 0e )ani$e0t* p"in ace0t co)po"ta)ent t"e,uie 0* $ie p"o,at* #e 6n0u%i pa0a-e"+

Articolul 44%. 5ezilierea contractului (1) Pasa!erul poate rezilia contractul "n orice moment dac prin aceasta nu cauzeaz "nt"rzieri. 9l este o li!at s plteasc transportatorului desp!u irile cauzate de reziliere. (%) (ac devin cunoscute "mpre.urrile "n s'era transportatorului despre care pasa!erul nu putea s $tie $i care, dac le cuno$tea, i-ar 'i dat un motiv "ntemeiat s nu "nc*eie contractul de transport, el poate rezilia contractul. (3) Pasa!erul poate rezilia contractul $i atunci c"nd este previzi il c vor avea loc "nt"rzieri "n compara#ie cu timpul $i durata convenit. +n aceste cazuri, nu se na$te o li!a#ia de desp!u ire. 1+ 7+ Noul Co# ci&il 0tipulea(* #ou* tipu"i #e con0ecin.e 6n ca(ul "e(illie"ii cont"actului #in ini.iati&a pa0a-e"uluiC a! cu ac:ita"ea c*"*u%ului #e0p*-u,i"ilo" %iB ,! $*"* ac:ita"ea #e0p*-u,i"ilo"+ Con0ecin.ele #epin# #e )oti&ul "e(ilie"ii+ Re-ula -ene"al* con0t* 6n $aptul c* pa0a-e"ul e0te 6n #"ept 0* "e(ilie(e cont"actul #e t"an0po"t #e c*l*to"i 6n o"ice )o)ent+ Le-ea nu 0tipulea(* o,li-a.ia pa0a-e"ului #e a )oti&a 0au #e a p"e(enta ca"e&a p"o,e/ ca"e pot 0e"&i te)ei #e "e(ilie"e a cont"actului+ Unicul i)pe#i)ent le-al e0te $aptul c* "e(ili"ea 0* nu cau(e(e 6nt6"(ie"i+ E$ectul "e(ilie"ii 6n a0e)ena 0itua.ii e0te o,li-a.ia pa0a-e"ului #e a pl*ti c*"*u%ului #e0p*-u,i"ile cau(ate #e "e(ilie"e+ Din e0en.a le-ii "e(ult* c*/ c*"*u%ul e0te o,li-at 0* p"o,e(e 6n0u%i $aptul e9i0ten.ei p"e=u#iciului %i )*"i)ea ace0tuia+ O,li-a.ia pa0a-e"ului #e #e0p*-u,i"e a c*"*u%ului nu poate a&ea loc 6n ca(ul "e(ilie"ii cont"actului #in ini.iati&a pa0a-e"ului c6n# ace0tuia 6i #e&in cuno0cute 6)p"e=u"*"i 6n 0$e"a t"an0po"tato"ului #e0p"e ca"e pa0a-e"ul nu putea 0* %tie la 6nc:eie"ea cont"actului %i ca"e/ #ac* le cuno%tea/ ia" $i #at un )oti& 6nte)eiat 0* nu 6nc:eie cont"actul #e t"an0po"t+ Ace0te 6)p"e=u"*"i/ #up* cu) "e(ult* #in le-e/ .in #e acti&itatea t"a0npo"tato"ului %i nu au un ca"acte" o,iect ca"e nu #epin# #e el+ Pa0a-e"ul poate ce"e "e(ili"ea cont"actului %i atunci c6n# #up* 6nc:eie"ea cont"actului %i p6n* al e9ecut(a"ea lui #e&ine p"e&i(i,il $aptul c* &o" a&ea loc 6nt6"(ie"i 6n co)pa"a.ie cu ti)pul %i #u"ata con&enit* la 6nc:eie"ea cont"actului+ Cau(a uno" a0e)enea 6nt6"(ie"i poate $i #e o"#in 0u,iecti&/ ca"e #epin# #e c*"*u%/ %i #e o"#in o,iectin/ ca"e nu #epin# #e el+ 8n ace0te ca(u"i #e "e(ilie"ea a cont"actului #in ini.iati&a pa0a-e"ului nu 0e na%te o,li-a.ia #e #e0p*-u,i"e+ Sec.iunea a 1-a TRANSPORTUL DE BUNURI Articolul 443. /ransportul cu c"teva ve*icule (ac ve*iculul pe care este "ncrcat unul ce se transport str ate o por#iune de dreum pe mare, pe calea 'erat, pe un 'luviu sau canal sau pe calea aerului, iar unul nu este descrcat (trans ordat), dispozi#iile prezentei sec#iuni se aplic asupra "ntre!ului transport. 1+ Pent"u le-i0la.ia na.ional* no")a 0tipulat* 6n ace0t a"ticol e0te a,0olut nou*+ E0en.a ace0tei no")e con0t* 6n aplica"ea no")elo" -ene"ale ce "e-le)entea(* t"an0po"tul #e ,unu"i %i 6n ca(ul unui nou tip #e t"an0po"t/ %i anu)e/ t"an0po"ta"ea unui ,un cu c6te&a unit*.i #e t"an0po"t #in #i$e"ite tipu"i #e t"an0po"tu"i $*"* ca ,unul 0* $ie #e0c*"cat t"an0,o"#at! pe pa"cu"0ul t"an0po"t*"ii 6n an0a),lu+ Pent"u ace0t tip #e t"an0po"t 0unt catacte"i0tice u")*toa"ele pa"ticula"it*.iC a! ,unul e0te 6nc*"cat pe un &e:icul ca"e 0t"*,ate o po".iune #e #"u) pe )a"e/ pe cale $e"at*/ pe un $lu&iu 0au canal 0au pe calea ae"uluiB ,! pe tot pa"cu"0ul t"an0po"t*"ii ,unul 0e a$l* 6n acela%i &e:icul 6n ca"e a $o0t 6nc*"cat ini.ial %i nu e0te #e0c*"cat t"an0,o"#at! pe alt &e:icul 0au alt* unitate #e t"an0po"t+ Aplica"ea ace0tui tip #e t"an0po"t 6n p"actic* poate a&ea loc/ ,un*oa"*/ 6n ca(ul c6n# ,unul e0te a)pla0at 6nt"-un containe"/ ca"e 0t"*,ate tot ,unul $*"* a $i #e0c*"cat t"an0,o"#at!+

1+

5+

7+

1+

Articolul 44). \orma contractului de transport (1) Contractul de transport este contrtact print-ro scrisoare de trsur (conosament sau alt documetn ec*ivalent). (%) ]ipsa, pierderea sau deteriorarea scrisorii de trsur nu a'ecteaz vala ilitatea contractului de transport. 1+ De0tina.ia ace0tei no")e e0te 0ta,ili"ea "e-ulilo" cu p"i&i"e la $o")a cont"actului #e t"an0po"t #e ,unu"i+ Re-ula -ene"al* con0t* 6n $aptul c* ace0t cont"act t"e,uie 0* $ie 6ntoc)it 6n $o")* 0c"i0*+ Ace0t 6n0c"i0 a"e o #enu)i"e 0pecial*/ ca"e e0te/ #e "e-ul*/ 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*/ 0au #up* ca(/ cono0a)entul 0au alt #ocu)ent ec:i&alent+

7+ 1+ 5+

Co#ul ci&il nu con.ine o no")* 0pecial* ca"e a" 0ta,ili "ec:i(itele 0c"i0o"ii #e t"*0u"*/ #a" ace0te #ate pot $i 0ta,ilite 6n alte acte no")ati&e+ Bun*oa"*/ 6n a"t+ 151 al Le-ii 2<<A1<<< e0te in#icat con.inutul c:a"te"ului/ ia" 6n a"t+ 151 al aceleia%i le-i F #atele cono0a)entulul+ I)po"tan.a 0c"i0o"ii #e t"*0u"* ca $o")* 0c"i0* a cont"actului #e t"an0po"t e0te e9p"e0 0tipulat* 6n a"t+ 1444+ O no&a.ie $oa"te i)po"tant* pent"u le-i0la.ia na.ional* e0te no")a 0tipulat* 6n alin+7/ un#e e0te in#icat c* lip0a/ pie"#e"ea 0au #ete"io"a"ea 0c"i0o"ii #e t"*0u"* nu a$ectea(* &ala,ilitatea cont"actului #e t"an0po"t+ P"in u")a"e/ e9i0ten.a ace0to" ci"cu)0tan.e nu pot in$luen.a ne-ati& a0up"a &ala,ilit*.ii cont"actului #e t"an0po"t #e )*"$u"i+ Din e0en.a le-ii/ 6n0*/ "e(ult*/ c* 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* a $o0t 6ntoc)it* la 6nc:eie"ea cont"actului %i ace0t $apt e0te con$o")at p"in alte p"o,e 0au nu e0te ne-at #e p*".i+ P"e(enta"ea p"o,elo" "e0pecti&e &a $i nece0a"* #oa" 6n ca(ul unui liti-iu+

Articolul 445. +ntocmirea scrisorii de trsur (1) :crisoarea de trsur se "ntocme$te de client dac pr#iel nu au convenit alt'el. (%) :crisoarea de trsur se "ntocme$te "n cel pu#in 3 e-emplare ori!inale care se semneaz de ctre client $i cru$. Primul e-emplar se pstreaz la cleint, al doilea "nso#e$te "ncrctura, iar al treilea este remis cru$ului. (3) (ac unurile sunt "ncrcare "n mai multe ve*icule sau dac" este vor a de "ncrcturi di'erite 'eluri ori de "ncrcturi repartizate "n di'erite locuri, at"t cru$ul, c"t $i cleintul poate cere "ntocmirea unui numr de scrisori de trsur e!al cu numrul ve*iculelor utilizate sau cu numrul cate!oriilor "ncrcturilor sau al locurilor de unde se e-pediaz "ncrcturile. Scopul ace0tei no")e e0te 0ta,ili"ea o,li-a.iei p*".ilo" cu p"i&i"e la 6ntoc)i"ea 0c"i0o"ii #e t"*0u"* %i a0i-u"a"ea pa"ticipan.ilo" la p"oce0ul #e t"an0po"t cu #ocu)entul p"i)a" #e ,a(*+ 7+ No")a #i0po(iti&* #in ace0t a"ticol 0ta,ile%te "e-ula -ene"al* p"in ca"e 6ntoc)i"ea 0c"i0o"ii #e t"*0u"* .ine #e o,li-a.ia clientului+ Acea0t* "e-ul* "e(ult* #in $aptul c* ini.iati&a 6nc:eie"ii cont"actului 6i "e&ine clientului %i el #i0pune/ 6n p"incipiu #e toate #atele ca"e u")ea(* a $i 0tipulate 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ Acea0t* o,li-a.ie 6i "e&ine clientului #oa" 6n ca(ul c6n# p*".ile nu au con&enit alt$el+ P"in u")a"e/ 6ntoc)i"ea 0c"i0o"ii #e t"*0u"* poate e$ectuat* %i #e c*"*u% 0au #e alt 0u,iect 6n ,a(a #i0po(i.iilo" p*".ilo"+ 1+ Deoa"ece nu)*"ul )ini) al pa"ticipan.ilo" la cont"actul #e t"an0po"t e0te #e "e-ul* t"ei clientul/ c*"*u%ul %i #e0tinata"ul! le-ea 0tipulea(* %i nu)*"ul "e0pecti& al e9e)pla"elo" o"i-inale ale 0c"i0o"ii #e t"*0u"*/ ca"e #e a0e)enea e0te #e t"ei+ Gieca"e pa"te cont"actual* #i0pune #e c6te un e9e)pla" o"i-inal/ ia" al t"eilea e9e)pla" al 0c"i0o"ii #e t"*0u"* 6n0o.e%te 6nc*"c*tu"a %i e0te t"an0)i0 #e0tinata"ului 6)p"eun* cu )a"$a "e0pecti&*+ 5+ Le-ea a#)ite po0i,ilitatea 6ntoc)i"ii 0c"i0o"ii #e t"*0u"* 6nt"-un nu)*" )ai )a"e #ec6t t"ei+ Ace0t luc"u 6n0*/ poate a&ea loc #oa" la ce"e"ea c*"*u%ului 0au a clientului %i nu)ai 6n ca(u"ile e9p"e0 p"e&*(ute #e le-e/ %i anu)eC a! #ac* ,unu"ile 0unt 6nc*"cate 6n )ai )ulte &e:icule 0auB ,! #ac* 0e t"an0po"t* #i$e"ite cate-o"ii #e 6nc*"c*tu"i 0auB c! #ac* 6nc*"c*tu"ile t"an0po"tate 0unt "epa"ti(ate 6n #i$e"ite locu"i #e #e0tina.ie+ 8n a0e)enea ca(u"i poate $i 6ntoc)it un nu)*" #e 0c"i0o"i #e t"*0u"* e-al cu nu)*"ul &e:iculelo" utili(ate 0au cu nu)*"ul cate-o"iilo" 6nc*"c*tu"ilo" 0au al locu"ilo" un#e 0e e9pe#ia(* 6nc*"c*tu"ile+ Articolul 44,. >ncorectitudinea datelor "nscrise "n scrisoarea de trsur (1) Partea rspunde pentru pre.udiciile cauzate celeilalte pr#i "n urma 'urnizrii unor date 'alse ori invomplete pentru scrisoarea de trsur. (%) 5spunderea pentru incorectitudinea scrisoarei de trsur o poart cel care a "ntocmit sau a modi'icat scrisoarea de trsur. 1+ 7+ 1+ De0tina.ia ace0tei no")e e0te 0ta,ili"ea "*0pun#e"ii p*".ii cont"actuale ca"e poa"t* "i0cul inco"ectitu#inii #atelo" 6n0c"i0e 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ Re-ula -ene"al* con0t* 6n $aptul/ c* "*0pun#e"ea pent"u inco"ectitu#inea 0c"i0o"ii #e t"*0u"* o poa"t* pa"tea ca"e a 6ntoc)it 0au a )o#i$icat 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ Acea0t* p"e&e#e"e 0e aplic* 6n ca(ul c6n# toate #atele inclu0e 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* au pa"&enit #e la 6n0u%i pa"tea cont"actual*/ ca"e a 6ntoc)it 0au a )o#i$icat 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ Alt* 0itua.ie poate a&ea loc 6n ca(ul c6n# 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* e0te 6ntoc)it* 6n ,a(a #atelo" p"op"ii a pe"0oanei ca"e 6ntoc)e%te ace0t #ocu)ent %i #atelo" $u"ni(ate #e cealalt* pa"te+ 8n a0e)enea ca( "*0pun#e"ea pent"u p"e=u#iciul cau(at unei p*".i o poa"t* pa"tea ca"e a $u"ni(at unele #ate $al0e o"i inco)plete %i ca"e au $o0t inclu0e 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ Ri0cul inco"ectitu#inii #atelo" 6n0c"i0e 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* 0e aplic* %i 6n ca(ul c6n# ace0t #ocu)ent a $o0t 6ntoc)it 6n ,a(a #atelo" inco"ecte $u"ni(ate nu)ai #e o pa"te cont"actual*+ 1+

Articolul 447. 3 li!a#ia crru$ului la preluarea "ncrcturii (1) ]a preluarea "ncrcturii, cru$ul este o li!at s veri'ice0 a) corespunderea datelor din scrisoarea de trsur cu numrul, cantitatea $i semnele coletelor1

) aspectul e-terior al "ncrcturii $i al am ala.ului1 c) modul de "ncrcare $i aran.are a "ncrcturii "n ve*icul. (%) (ac transportatorul nu dispune de mi.loace corespunztoare pentru a veri'ica datele men#ionate la alin.(1), lit.a), va consemna rezervele 'a# de starea e-terioar sau am ala.ul "ncrcturii. 5ezervele nu-l o li! pe client dac nu le-a recunoscut e-pres "n scrisoarea de trsur. (3) Clientul poate cere cru$ului s veri'ice !reunatera rut sau calitatea e-primat "n alt mod a "ncrcturii, precum $i con#inutul coletelor. Cru$ul are dreputl al compensarea c*eltuielilor de veri'icare. rezultatul veri'icrii se consemneaz "n scrisoarea de trsur. 1+ 7+ 1+ 5+ 2+ P"elua"ea 6nc*"c*tu"i #e c*t"e c*"*u% e0te o etap* $oa"te i)po"tant* 6n cont"atul #e t"an0po"t #e )*"$u"i+ I)po"tan.a ace0tei etape 0e )ani$e0t* p"in $aptul c* #e ni&elul %i )o#ul #e e$ectua"e a o,li-a.ilo" cont"actuale #e c*t"e c*"*u% #epin#e/ 6n )a"e )*0u"*/ 6n0u%i e9ecuta"ea cont"actului %i "*0pun#e"ea p*".ilo"+ E0en.a o,li-a.iilo" cont"actuale ale c*"*u%ului la p"elua"ea 6nc*"c*tu"ii con0t* 6n &e"i$ica"ea ci"cu)0tan.elo" cu p"i&i"e la 0ta"ea/ calitatea %i cantitatea ,unu"ilo"/ ca"e u")ea(* a $i t"an0po"tate %i a a),ala=ului+ Le-ea e9p"e0 0tipulea(* ca"e ac.iuni #e &e"i$ica"e t"e,uie 0* $ie e$ectuate #e c*"*u%+ 8n p"i)ul "6n# t"e,uie 0* $ie &e"i$icat* i#entitatea #atelo" #in 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* cu nu)*"ul/ cantitatea %i 0e)nele coletelo" p"e(entate "eal #e c*t"e client pent"u t"an0po"ta"e+ O alt* o,li-a.ie a c*"*u%ului e0te &e"i$ica"ea &i(ual* 0au 6n alt )o# a a0pectului e9te"io" al 6nc*"c*tu"ii %i al a),ala=ului+ Scopul ace0to" ac.iuni e0te #e a &e"i$ica #ac* 6nc*"c*tu"a %i a),ala=ul nu 0unt #ete"io"ate/ #e$ectate/ nu au alte 0e)ne ca"e pot a&ea ca"e&a con0ecin.e ne-ati&e ulte"io" pe pa"cu"0ul t"an0po"t*"ii+ Nu )ai pu.in i)po"tant e0te %i &e"i$ica"ea )o#ului #e 6nc*"ca"e %i a"an=a"e a 6nc*"c*tu"ii 6n &e:icul+ Pent"u $ieca"e tip #e t"an0po"t e9i0t* "e-uli %i no")e te:nice ca"e 0tipulea(* ce"in.ele $a.* #e )o#ul %i o"#inea #e 6nc*"ca"e %i a"an=a"e a 6nc*"c*tu"ii 6n &e:icul+ Ne "e0pecta"ea ace0to" "e-uli poate a&ea ca "e(ultat #ete"io"a"ea 0au pie"#e"ea 6nc*"c*tu"ii pe pa"cu"0ul t"an0po"t*"ii+ Dac* t"an0po"tato"ul nu #i0pune #e )i=loacele co"e0pun(*toa"e pent"u a &e"i$ica"ea co"e0pun#e"ea #atelo" #in 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* cu nu)*"ul/ cantitatea %i 0e)nele coletelo"/ ace0ta e0te 6n #"ept #e a con0e)na "e(e"&ele 0ale 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ Le-ea e9p"e0 0tipulea(* c* ace0te "e(e"&e t"e,uie 0* $ie )oti&ate+ De a0e)enea pot $i con0e)nate %i "e(e"&ele )oti&ate $a.* #e 0ta"ea e9te"ioa"* 0au a),ala=ul 6nc*"c*tu"ii+ Clientul 6n ,a(a no")ei 0tipulate 6n alin+ 7 e0te .inut 0*-%i e9p"i)e 6n $o")* 0c"i0* p"op"ia 0a po(i.ie $a.* #e "e(e"&ele con0e)nate #e c*"*u% 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ Ace0te "e(e"&e nu au ca"e&a "e(e"&e pent"u client #ac* ace0ta nu le-a "ecuno0cut e9p"e0 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ Le-ea e9p"e0 0tipulea(* un #"ept al clientului #e a ce"e #e la c*"*u% &e"i$ica"ea -"eut*.ii ,"ute 0au cantit*.ii 6nc*"c*tu"ii e9p"i)ate 6n alt )o# #ec6t cel o,i%nuit/ p"ecu) %i con.inutul coletelo"+ Ace0t #"ept poate $i "eali(at #oa" cu con#i.ia c* c:eltuielile 0upo"tate #e c*"*u% pent"u e$ectua"ea ace0to" &e"i$ic*"i &o" $i co)pen0ate #e client+ Re(ultatul ace0to" &e"i$ic*"i/ con$o") le-ii/ u")ea(* a $i #e a0e)enea con0e)nate 6n 0c"i0oa"e 6n t"*0u"*+

;+

3+ ?+

Articolul 442. 5spunderea clientului pentru am ala. Clientul rspunde 'a# de cru$ pentru pre.udiciul cauzat, prin am alarea necorespunztoare a "ncrcturii, personalului cau$ului, materialului sau instala#iilor de transport sau altor "ncrcturi, precum $i pentru toate c*eltuielile !enerale de o ast'el de am alare dac de'icien#ele nu erau evidente $i dac nu erau cunoscute de cru$ la preluare, 'r ca acesta s 'ac rezerve. 1+ Ace0t a"ticol con.ine o no")* nou*/ ca"e p"e&e#e "*0pun#e"ea clientului $a.* #e c*"*u% pent"u p"e=u#iciul cau(at #e a),ala=+ Acea0t* "*0pun#e"e poate a&ea loc #oa" #ac* e9i0t* con#i.iile e9p"e0 p"e&*(ute #e le-e/ %i anu)eC a! p"e=u#iciul a"e lo" #in cau(a a),al*"ii neco"e0pun(*toa"eB ,! #e$icien.ele nu e"au e&i#ente la )o)entul p"elu*"ii 6nc*"c*tu"iiB c! #e$icien.ele nu e"au cuno0cute #e c*"*u%i la p"elua"e+ Din ace0te con0i#e"ente c*"*u%ul nu a $*cut ca"e&a "e(e"&e la p"elua"ea 6nc*"c*tu"i+ P"in u")a"e/ #ac* #e$icien.ele e"au e&i#ente 0au c*"*u%ul %tia #e0p"e acea0ta %i n-a $*cut ca"e&a "e(e"&e 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*/ clientul nu poa"t* nici o "*0pun#e"e pent"u p"e=u#iciul cau(at #e a),ala=ul neco"e0pun(*to"+ Le-ea 0tipulea(* #e a0e)enea/ 0u,iec.ii 0au o,iectele p"e=u#icie"ea c*"o"a a"e ca e$ect "*0pun#e"ea clientului+ A0t$el/ "*0pun#e"ea a"e loc #ac*C a! p"e=u#iciul e0te cau(at pe"0onalului c*"*u%ului 0auB ,! p"e=u#iciul e0te cau(at )ate"ialului 0au in0tala.iilo" #e t"an0po"t 0auB c! p"e=u#iciul e0te cau(at alto" 6nc*"c*tu"iB #! e9i0t* alte c:eltuieli ca"e au loc #in cau(a a),al*"ii neco"e0pun(*toa"e+

7+

Articolul 444. Ane-ele la scriosarea de trsur (1) Clientul s ane-eze la scrisoarea de trsur documentele necesare trecerii prin vam ori altor opera#iuni similare, anterioare momentului livrrii la destina#ie, sau s pun aceste documente la dispozi#ia cru$ului cu toate indica#iile necesare.

(%) Cru$ul$ nu este o li!at s veri'ice dac documentele sau indica#iile sunt corespunztoare $i su'iciente. Clientul rspunde 'a# de cru$ pentru pre.udiciul cauzat prin erori sau prin caracterul incomplet ori 'als al documentelor sau al indica#iilor dac transportatorul nu poart o parte din vinov#ie. Scopul ace0tei no")e e0te a0i-u"a"ea #ocu)enta"* a t"an0po"t*"ii ,unu"ilo" p"in 0tipula"ea o,li-a.iei clientului #e a ane9a la 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* a #ocu)entelo" nece0a"e+ 7+ La 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* clientul t"e,uie 0* ane9e(e/ #up* ca(/ #ocu)entele ca"e 0unt nece0a"e pent"uC a! "e0pecta"ea "e-ulilo" #e t"ece"e p"in &a)*B ,! "e0pecta"ea "e-ulilo" 0anita"eB c! "e0pecta"ea "e-ulilo" &ete"ina"eB #! e$ectua"ea alto" ope"a.iuni 0i)ila"e+ 1+ Ca alte"nati&* ane9*"ii #ocu)entelo" la 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* clientul poate t"an0)ite ace0te #ocu)ente #i"ect c*"*u%ului %i 0upli)enta" 0*-i #ee ace0tuia in#ica.iile nece0a"e cu p"i&i"e la utili(a"ea ace0to" #ocu)ente+ 5+ Ri0cul inco"ectit*.ii ace0to" #ocu)ente 0au in#ica.iilo" "e0pecti&e le poat* clientul+ Acea0t* "*0pun#e"e $a.* #e c*"*u% a"e loc pent"u p"e=u#iciul cau(at p"in e"o"i 0au p"in ca"acte"ul inco)plet o"i $al0 al #ocu)entelo" 0au al in#ica.iilo"/ #ac* t"an0po"tato"ul nu poa"t* o pa"te #in &ino&*.ie+ P"in u")a"e/ "*0pun#e"ea clientului poate $i li)itat* #ac* c*"*u%ul poa"t* o pa"te #in &ino&*.ie pent"u p"e=u#iciul cau(at+ 2+ La p"elua"ea #ocu)entelo" ane9ate la 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* 0au 6n)6nate #i"ect c*"*u%ului ace0ta nu e0te o,li-at 0* &e"i$ice #ac* #ocu)entele 0au in#ica.iile 0unt co"e0pun(*toa"e %i 0u$iciente+ 8n 0c:i),/ c*"*u%ul poa"t* "i0cul pie"#e"ii 0au utili(*"ii neco"e0pun(*toa"e a #ocu)entelo" ane9ate la 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* 0au 6n)6nate lui+ Le-ea e9p"e0 0tipulea(* "*0pun#e"ea c*"*u%ului pent"u ace0te $apte+ 8n0* acea0t* "*0pun#e"e a c*"*u%ului e0te li)itat*+ Dup* cu) e0te in#icat 6n alin+1 c*"*u%ul nu t"e,uie 0* pl*tea0c* #e0p*-u,i"i )ai )a"i #ec6t cele pent"u pie"#e"ea 6nc*"c*tu"ii+ 1+

Articolul 1666. 9'ectele semnrii scrisorii de trsur (1) :crisoarea de trsur semnat de cru$ serve$te drept dovad, p"na la prona contrar, a "nc*eierii $i a cuprinsului contractului de transport, precum $i a prelurii "ncrcturii de ctre cru$. 7! (ac scrisoarea de trsur nu cuprinde rezervele motivate ale cru$ului, se prezum, p"n la pro a contrar, c "ncrctura $i am ala.ul erau la preluare "n stare un, iar numrul, cantitatea $i semnele coletelor corespundeau datelor din scrisoarea de trsur. 1+ Scopul ace0tei no")e con0t* 6n 0ta,ili"ea e$ectelo" =u"i#ice a 0e)n*"ii 0c"i0o"ii #e t"*0u"* #e c*t"e c*"*u%+ Valoa"ea ace0tui #ocu)ent ca act =u"i#ic 0e )ani$e0t* p"in u")*toa"ele ca"acte"i0ticiC a! 0e"&e%te #"ept p"o,* a 6nc:eie"ii cont"actului #e t"an0po"tB ,! 0ta,ile%te con.inutul cont"actuluiB c! con$i")* $aptul p"elu*"ii 6nc*"c*tu"ii #e c*t"e c*"*u%+ P"in ace0te ca"acte"i0tici 0e )ani$e0t* e$ectele =u"i#ice ale 0c"i0o"ii #e t"*0u"* 0e)nate #e c*"*u%+ Toate ace0te ca"acte"i0tici 0unt p"e(u)ate p6n* la )o)entul c6n#/ 6n ca( #e liti-iu/ nu &o" $i p"e(entate p"o,e cont"a"e+ 8n ace0t a"ticol e0te 0tipulat* 6nc* o p"e(u).ie+ A0t$el/ #ac* 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* nu cup"in#e "e(e"&ele )oti&ate ale c*"*u%ului/ 0e p"e(u)*/ c* 6nc*"c*tu"a %i a),ala=ul e"au/ la p"elua"e/ 6n 0ta"e ,un*/ ia" nu)*"ul/ cantitatea %i 0e)nele coletelo" co"e0pun#eau #atelo" #in 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ Sa"cina p"o,a.iunii/ p"in u")a"e/ 6n ca( #e liti-iu/ 6i &a "e&eni pe"0oanei cointe"e0ate ca"e &a $i o,li-at* 0* p"e(inte p"o,ele nece0a"e ca"e &o" con$i")a $aptul c* la p"elua"ea 6nc*"c*tu"ii %i a),ala=ului ace0tea nu e"au 6n 0ta"e co"e0pun(*toa"e/ ia" nu)*"ul/ cantitatea %i 0e)nele coletelo" nu co"e0pun#eau #atelo" #in 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+

7+

Articolul 1661. (reptul clientului de a dispune de "ncrctur (1) Clientul are dreptul s dispune de "ncrctur. 9l poate, "n special, s cear cru$ului s nu transporte "ncrctura mai departe, s sc*im e locul de livrare sau destinatarul men#ionat "n scrisoarea de trsur. (%) (reptul prevzut "n prezentul articol la alin.(1) "nceteaz la momentul "n care cel de-al doilea e-emplar al scrisorii de trsur este "nm"nat destinatarului sau c"nd acesta "$i valori'ic dreptul prevzut la art.166%, alin (%). (in acest moment, cru$ul tre uie s se con'ormeze indica#iilor destinatarului. (3) (reptul de dispozi#ie se na$te pentr)u destinatar "n momentul "ntocmirii scrisorii de trsur "n cazul "m care clientul "nscrie "n scrisoarea de trsur o not "n acest sens. ()) (ac destinatarul, e-ercit"ndu-$i dreptul de dicpozi#ie, a dispus livrarea "ncrcturii ctre ter#, acesta din urm nu are dreptul de a desemna, la r"ndul su, un alt destinatar. (5) 9-ercitarea dreptului de dispozi#ie se su ordoneaz urmtoarelor re!uli0 a) clientul sau destinatarul men#ionat la alin.(3) tre uie, "n cazul "n care vrea s-$i e-ercite dreptul la dispozi#ie, s prezinte primul e-emplar al scrisorii de trsur, "n care se "nscriu noile indica#ii date cru$ului, $i s suporte pre.udiciul, inclusiv c*eltuielile aprute "n seama cru$ului prin "ndeplinirea acestor indica#ii1

) "ndeplinirea indica#iilor tre uie s 'ei posi il "n momentul "n care acestea a.un! la persoana care urmeaz s le "ndeplineasc $i nu tre uie s "mpiedice activitatea curent a cru$ului $i nici s cauzeze pa!u e altor clien#i sau destinatari1 c) indica#iile nu tre uie s duc la o 'ra!mentare a transportrii. (,) dac nu poate "ndeplini "n temeiul alin(5), lit. c) indica#iile primite, cru$ul tre uie s "ncuno$tin#eze de "ndat pe cel care a dat indica#iile. (7) Cru$ul care nu "ndepline$te indica#iile date cu respectarea dispozi#iilor din prezentul artico_l sau care "ndepline$te asemenea indica#ii 'r a cere primul e-emplar din scrisoarea de trsur rspunde 'a# de cel "n drept pentru pre.udiciul cauzat ast'el. 1+ Ace0t a"ticol 0tipulea(* un %i" #e no")e %i "e-uli a,0olut noi pent"u le-i0la.ia na.ional* cu p"i&i"e la #"eptul clientului %i #e a #e0tinata"ului #e a #i0pune #e 6nc*"c*tu"*+ Din e0en.a le-ii "e(ult* "e-ula -ene"al* p"in ca"e #"eptul clientului #e #i0po(i.ie a0up"a 6nc*"c*tu"ii ia na%te"e #in )o)entul t"an0)ite"ii ,unului c*"*u%ului/ $apt con$o")at p"in 0e)na"ea 0c"i0o"ii #e t"*0u"* %i pe o pe"ioa#* #e ti)p e9p"e0 p"e&*(ut* #e le-e+ D"eptul #e #i0po(i.ie a0up"a 6nc*"c*tu"ii apa".ine #oa" clientului %i #e0tinata"ului 6n li)itele 0tipulate #e le-e+ Ace0t #"ept 6i apa".ine clientului pe tot pa"cu"0ul t"an0po"t*"ii/ cu ca"e&a e9cep.ii/ %i 0e )ani$e0t* p"in po0i,ilitatea clientului #e a 0topa t"an0po"ta"ea 6nc*"c*tu"ii 6n o"ice )o)ent/ #e a 0c:i),a locul #e #e0tina.ie a 6nc*"c*tu"ii 0au c:ia" #e a 0c:i),a #e0tinata"ul )en.ionata 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ Clientul poat* 0*-%i "eali(e(e ace0t #"ept #oa" pe o anu)it* pe"ioa#* #e ti)p %i nu)ai 6n ca(u"ile p"e&*(ute #e le-e/ %i anu)eC a! p6n* 6n )o)entul 6n ca"e cel #e-al #oilea e9e)pla" al 0c"i0o"ii #e t"*0u"* e0te 6n)6nat #e0tinata"ului 0auB ,! #ac* 0-a con0tatat pie"#e"ea 6nc*"c*tu"ii 0auB c! #ac* 6nc*"c*tu"a nu a a=un0 la #e0tina.ie 6n te")enul p"e&*(ut la a"t+ 1414+ La 0u"&eni"ea ace0to" ci"cu)0tan.e 0e con0i#e"* c* #"eptul clientului #e a #i0pune #e 6nc*"c*tu"* 6ncetea(*/ ia" c*"*u%ul #in ace0t )o)ent t"e,uie 0* 0e con$o")e(e in#ica.iilo" #e0tinata"ului+ D"eptul #e0tinata"ului #e a #i0pune #e 6nc*"c*tu"* #epin#e #e &oin.a clientului+ Dac* la 6ntoc)i"ea 0c"i0o"ii #e t"*0u"* clientul a e$ectuat 6n ace0t #ocu)ent o not* 0pecial* p"in ca"e 6i o$e"* #e0tinata"ului #"eptul #e #i0po(i.ie a0up"a 6nc*"c*tu"ii/ ulti)ul 6%i poate "eali(a ace0t #"ept #oa" 6n con$o")itate cu acea0t* not* %i #in )o)entul 6ntoc)i"ii 0c"i0o"ii #e t"*0u"*+ Dup* cu) #e=a 0-a )en.ionat #"eptul #e #i0po(i.ie a0up"a 6nc*"c*tu"ii poate apa".ine #oa" clientului %i #e0tinata"ului+ P"in u")a"e/ alte pe"0oane nu pot $i 6)pute"nicite cu un a0e)enea #"ept+ Le-ea e9p"e0 0tipulea(* c* #ac* #e0tinata"ul/ e9e"cit6n#u-%i #"eptul #e #i0po(i.ie/ a #i0pu0 li&"a"ea 6nc*"c*tu"ii c*t"e un te"./ ace0ta #in u")* nu a"e #"eptul #e a #e0e)na/ la "6n#ul 0*u/ un alt #e0tinata"+ E9ecuta"ea #"eptului #e #i0po(i.ie a0up"a 6nc*"c*tu"ii poate a&ea loc #oa" cu "e0pecta"ea p"e&e#e"ilo" le-ale/ %i anu)eC a! clientul o"i #e0tinata"ul t"e,uie 0* p"e(inte p"i)ul e9e)pla" al 0c"i0o"ii #e t"*0u"*/ 6n ca"e 0e 6n0c"iu noile in#ica.ii #ate c*"*u%ului/ %i 0* 0upo"te p"e=u#iciul/ inclu0i& c:eltuielile ap*"ute 6n 0ea)a c*"*u%ului p"in 6n#eplini"ea ace0to" in#ica.iiB ,! 6n#eplini"ea in#ica.iilo" c*"*u%ului %i #e0tinata"ului t"e,uie 0* $ie po0i,il* 6n )o)entul 6n ca"e ace0tea a=un- la pe"0oana ca"e u")ea(* 0* le 6n#eplinea0c* %i nu t"e,uie 0* 6)pie#ice acti&itatea cu"ent* a c*"*u%ului %i nici 0* cau(e(e pa-u,e alto" clien.i 0au #e0tinata"eB c! in#ica.iile nu t"e,uie 0* #uc* la o $"a-)enta"e a t"an0po"t*"ii+ I)po0i,ilitatea 6n#eplini"ii in#ica.iilo" clientului 0au a #e0tinata"ului 6l o,li-* pe c*"*u% i)e#iat/ $*"* 6nt6"(ie"e/ 0*-l in$o")e(e pe cel ca"e a #at in#ica.iile "e0pecti&e #e0p"e ace0t $apt+ Le-ea 0tipulea(* #ou* ca(u"i #e "*0pun#e"e a c*"*u%ului pent"u p"e=u#iciul cau(at clientului 0au #e0tinata"ului/ %i anu)eC a! #ac* ace0t p"e=u#iciul e0te cau(at 6n "e(ultatul nee9ecut*"ii #i0po(i.iilo" ace0tuia 0auB ,! #ac* p"e=u#iciul e0te cau(at p"in "e0pecta"ea in#ica.iilo" clientului 0au a #e0tinata"ului/ #a" $*"* a ce"e p"i)ul e9e)pla" #in 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+

7+

1+

5+

2+

;+

3+ ?+

Articolul 166%. (repturile destinatarului la recep#ionarea "ncrcturii (1) (up se "ncrctura a.un!e la locul prevzut pentru livrare, destinatarul are dreptul s cear cru$ului, contra unei recipise de primire, cel de-al doilea e-emplar al scrisorii de trsur $i predarea "ncrcturii. (%) (ac s-a constatat pierderea "ncrcturii sau dac "ncrctura nu a a.uns "n termenul prevzut la art.1616, destinatarul poate valori'ica "n nu.me propriu "mpotriva cru$ului dreptuirle se decur! din contractul de transport. (3) (estinatarul care valori'ic drepturiel ce-i revin "n temeiul alin (1) tre ui s plreasc suma total a c*eltuielilor care rezult din scrisoarea de trsur. +n cazul unor diver!en#e su acest aspect, cru$ul este o li!at s livreze "ncrctura numai dac destinatarul acord !aran#ii. 1+ E9ecuta"ea #e c*t"e c*"*u% a o,li-a.iei 0ale p"incipale a"e ca "e(ultat t"an0po"ta"ea 6nc*"c*tu"ii la punctul #e #e0tina.ie+ Din ace0t )o)ent iau na%te"e "apo"tu"i =u"i#ice #int"e c*"*u% %i #e0tinata" cu p"i&i"e la "ecep.iona"ea 6nc*"c*tu"ii+

7+

1+

5+

De la 0o0i"ea 6nc*"c*tu"ii la punctul #e #e0tina.ie #e0tinata"ul e0te 6n #"ept 0* cea"* c*"*u%ului cel #e al #oilea e9e)pla" a 0c"i0o"ii #e t"*0u"* %i p"e#a"ea 6nc*"c*tu"ii+ La "6n#ul 0*u #e0tinata"ul 6n 0c:i),ul 0c"i0o"ii #e t"*0u"* e0te o,li-at 0* eli,e"e(e c*"*u%ului o "ecipi0*/ ca"e con$i")* $aptul "ecep.ion*"ii 6nc*"c*tu"ii %i #ocu)entelo" nece0a"e+ Recipi0a con$i")*/ p"in u")a"e/ %i $aptul e9ecut*"ii #e c*t"e c*"*u% a o,li-a.iilo" cont"actuale+ Dac* pe pa"cu"0ul t"an0po"t*"ii a a&ut loc pie"#e"ea 6nc*"c*tu"ii/ $apt ca"e a $o0t "e0pecti& con0tatat/ 0au #ac* 6nc*"c*tu"a nu a a=un0 la #e0tina.ie 6n te")enul p"e&*(ut la a"t+1414/ #e0tinata"ul #in p"op"iul nu)e e0te 6n #"ept 0*-%i &alo"i$ice 6)pot"i&a c*"*u%ului #"eptul ce #ecu"-e #in cont"actul #e t"an0po"t+ P"in u")a"e/ #in ace0t )o)ent #e0tinata"ului 6i "e&ine #"eptu"ile p*".ii cont"actuale+ Acea0ta e0te o "e-ul* t"a#i.ional*/ ca"e e"a cuno0cut* %i le-i0la.iei ci&ile &ec:i+ Valo"i$ica"ea #e c*t"e #e0tinata" a #"eptu"ilo" p*".ii cont"actuale a"e ca e$ect na%te"ea o,li-a.iei ace0tuia #e a pl*ti 0u)a total* a c:eltuielilo" ca"e "e(ult* #in 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ Dac* 6n le-*tu"* cu ac:ita"ea ace0to" c:eltuieli 0au i0cat ca"e&a #i&e"-en.e #int"e c*"*u% %i #e0tinata"/ ulti)ul poate p"i)i 6nc*"c*tu"a #oa" #ac* &a p"e(enta c*"*u%ului -a"an.iile #e ac:ita"e+ Nu)ai $aptul aco"#*"ii -a"an.iilo" #e plat* #e c*t"e #e0tinata" 6l o,li-* pe c*"*u% 0* li&"e(e 6nc*"c*tu"a +

Articolul1663. >mposi ilitatea e-ecutrii contractului (1) (ac, "nainte sau dup ce "ncrctura a a.uns la destina#ie, e-ecutarea contractului "n condi#iile sta ilite "n scrisoarea de trsur este dau devine imposi il, cru$ul tre uie s cear indica#ii celui "ndrept#it, "n aza art.,24, de a dispune de "ncrctur. 7! (ac "mpre.urrile permit e-ecutarea transportului "n condi#ii di'erite de cele sta ilite "n scriosarea de trsur $i nu poate o #ine "n timp rezona il indica#ii de la cel "ndrept#it, cru$ul tre uie s ia msuri care par s corespund cel mai mult intereselor celui "ndrept#it s dispun. 1+ Scopul ace0tei no")e e0te 0ta,ili"ea )o#ului #e co)po"ta"e a p*".ilo" 6n ca(ul i)po0i,ilit*.ii e9ecut*"ii cont"actului+ Re-ula -ene"al* con0t* 6n $aptul c* #ac*/ 6nainte 0au #up* ce 6nc*"c*tu"a a a=un0 la #e0tina.ie/ e9ecuta"ea cont"actului 6n con#i.iile 0ta,ilite 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* e0te 0au #e&ine i)po0i,il*/ c*"*u%ul e0te o,li-at #e a-l in$o")a #e0p"e ace0te ci"0u)0tan.e pe cel 6n#"ept*.it/ 6n ,a(a a"t+ ;?</ %i e0te 6n #"ept 0* #i0pun* #e 6nc*"c*tu"*+ La "6n#ul 0*u cel 6n#"ept*.it e0te o,li-at #e a #a c*"*u%ului in#ica.iile/ con$o") c*"o"a ace0ta t"e,uie 0* p"oce#e(e 6n 0itua.ia c"eat*+ 8n #epen#en.* #e 0itua.iile "eale pot $i #i$e"ite &a"iante #e ac.iuni ale c*"*u%ului/ %i anu)e/ 6nc*"c*tu"a u")ea(* a $i #epo(itat*/ "eali(at* pe loc/ 0* $ie 0c:i),at punctul #e #e0tina.ie/ 0* $ie t"an0po"tat* 6napoi clientului etc+ 7+ Le-ea a#)ite po0i,ilitatea e9ecut*"ii cont"actului #e t"an0po"t 6n con#i.ii #i$e"ite #e cele 0ta,ilite 6n 0c"i0oa"ea #e "*0u"*+ Pent"u ca e9ecuta"ea 0* $ie "eali(at* cu a0e)enea a,ate"i 0unt nece0a"e u")*toa"ele con#i.iiC a! 6)p"e=u"*"ile "eale pe")it e9ecuta"ea t"an0po"tului 6n alt )o#B ,! c*"*u%ul nu poate o,.ine 6n ti)p "e(ona,il in#ica.ii #e la cel 6n#"ept*.it #e a #i0pune #e 6nc*"c*tu"*B c! c*"*u%ul e0te .inut 0* 6nt"ep"in#* acele ac.iuni ca"e &o" co"e0pun#e cel )ai )ult inte"e0elo" celui 6n#"ept*.it 0* #i0pun*+ Scopul ace0to" ac.iuni ale c*"*u%ului e0te e9ecuta"ea c6t )ai "a.ional* a cont"actului #e t"an0po"t %i p"ote=a"ea inte"e0elo" at6t a clientului/ c6t %i a #e0tinata"ului+ Articolul 166). Circumstan#ele care impiedic predarea "ncrcturii (1) (ac destinatarul re'uz s preia "ncrctura, cru$ul are dreptul s dicpun de ea 'r a prezenta primul e-emplar al scrisorii de trsur. (%) (estinatarul poate, c*iar $i "n cazul re'uzului de a prelua "ncrctura, s mai cear livrarea ei c"t timp cru$ul nu a primit o indica#ie concret de la client sau nu a dispus de "ncrctrur. (3) (ac apare un impediment de livrare dup ce destinatarul a dat indica#ii, "n aza prero!ativelor sale prevzute la art.1661 alin. (3), ca "ncrctura s 'ie livrat unui ter#, atunci, la aplicarea alin (1) $i (%) din prezentul articol, destinatarul ia locul clientului, iar ter#ul locul destinatarului. De0tina.ia ace0tei no")e e0te 0ta,ili"ea #"eptu"ilo" %i o,li-a.iilo" p*".ilo" 6n ca(ul 0u"&eni"ii uno" ci"cu)0tan.e ca"e i)pie#ic* p"e#a"ea 6nc*"c*tu"ii+ Re-ula -ene"al* con0t* 6n $aptul c* c*"*u%ul e0te 6n #"ept 0* #i0pun* #e 6nc*"c*tu"* $*"* a p"e(enta p"i)ul e9e)pla" al 0c"i0o"ii #e t"*0u"* 6n ca(ul 6n ca"e #e0tinata"ul "e$u(* 0* p"eia 6nc*"c*tu"a+ Din e0en.a le-ii "e(ult*/ c* "e$u(ul #e0tinata"ului e0te con$i")at 6n )o# "e0pecti&+ 7+ De0tinata"ul ca"e a "e$u(at 0* p"eia 6nc*"c*tu"a/ #i0pune totu%i #e un #"ept le-al a0up"a ace0to" ,unu"i/ %i anu)e/ #"eptul #e a-%i 0c:i),a p"op"ia po(i.ie %i #e a ce"e li&"a"ea 6nc*"c*tu"ii+ Le-ea 6nc* 0tipulea(* c* ace0t #"ept poate $i "eali(at #oa" 6nt"-un ti)p li)itat/ %i anu)e/ p6n* la )o)entul c6n# c*"*u%ul nu a p"i)it o in#ica.ie cont"a"* #e la client 6n ,a(a #"eptu"ilo" ace0tuia 0tipulate 6n a"t+ 1441 CC+/ 0au p6n* la )o)entul c6n# #e0tinata"ul nu a #i0pu0 #e 6nc*"c*tu"*+ 1+ Su"&eni"ea unui i)pie#i)ent #e li&"a"e a 6nc*"c*tu"ii #up* ce #e0tinata"ul %i-a "eali(at #"eptul #e a #i0pune #e ace0t ,un 6n ,a(a alin+1/ a"t+1441 CC p"int"-o in#ica.ie con$o") c*"eia 6nc*"c*tu"a a $o0t li&"at* unui te". a"e ca e$ect aplica"ea 1+

#"eptu"ilo" 0tipulate 6n alin+7 #in ace0t a"ticol/ %i anu)e/ 6n a0e)enea 0itua.ii #e0tinata"ul ocup* locul clientului ia" te".ul F locul #e0tinata"ului+

Articolul 1665. (reptul cru$ului la compensarea c*eltuielilor de "ndeplinire a indica#iilolr clientului (1) Cru$ul are dreptul la compensarea c*eltuielilor prile.uite de cererea $i "ndeplinirea indica#iilor dac nu este dator, "n aza contractului sau a le!ii, s suporte aceste c*eltuieli (%) +n cazurile men#ionate la art. 1663 alin . (1) $i la art. 166), cru$ul poate descrca imediat "ncrctura pe c*eltuiala celui "ndrept#it s dispun. (up descrcare, transportul se consider "nc*eiat. Cru$ul urmeaz s pstreze "ncrctura pentru persoana "ndrept#it s dispun. 9l poate s o "ncredin#eze, totu$i, unui ter# $i s rspund, "n acest caz, doar pentru dili!en#a la ale!erea ter#ului. +ncrctura rm"ne !revat cu preten#iile care decur! din scrisoarea de trasur ca $i cu toate celelalte c*eltuieli. (3) Cru$ul poate or!aniza v"nzarea "ncrcturii 'r a mai a$tepta indica#ii din partea celui "ndrept#it dac este vor a de unuri perisa ile sau dac starea "ncrcturii .usti'ic o asemenea msur, sau dac costurile pstrrii s"nt dispropor#ionate 'a# de valoarea "ncrcturii. 9l poate or!aniza v"nzarea $i "n alte cazuri dac "n interiorul unui termen corespunztor nu prime$te din partea celui "ndrept#it indica#ii contrare a cror e-ecutare "i poate 'i pretins "n aza principiului ec*it#ii. ()) (ac "ncrctura este v"ndut con'orm dispozi#iilor prezentului articol, pre#ul o #inut va 'i pus la dispozi#ia celui "ndrept#it s dispun de "ncrctur dup scderea costurilor care au !revat "ncrctura. (ac aceste costuri dep$esc pre#ul o #inut, cru$ul poate pretinde di'eren#a. (5) 7odul v"nzrii se determin con'orm le!ilor $i o iceiurilor locului "n care sde !se$te "ncrctura. 1+ Con#i.ia e0en.ial*/ i)pu0* #e le-iuito"/ 6n ca(ul "e$u(ului #e0tinata"ului #e a p"i)i )*"$u"ile t"an0po"tate e0te ca ace0t "e$u( 0* $ie in#epen#ent #e ac.iunile a-entului t"an0po"tato"+ 7+ E9ecuta"ea in#ica.iilo" 0upli)enta"e ale pe"0oanei 6n#"ept*.ite 0* #i0pun* i)plic* pent"u c*"*u% un %i" #e c:eltuieli+ Dac*/ con$o") le-ii 0au p"e&e#e"ilo" cont"actuale/ c*"*u%ul nu e0te #ato" 0* 0upo"te ace0te c:eltuieli nep"e&*(ute/ atunci el a"e #"eptul la "eco)pen0* #in pa"tea pe"0oanei 6n#"ept*.ite 0* #i0pun* #e )a"$*+ 1+ Co0tul t"an0po"t*"ii )*"$u"ilo" 6n a),ele #i"ec.ii/ p"ecu) %i a)en#a pent"u 0ta.iona"ea nep"o#ucti&* a auto)o,ilului 0e ac:it* #e c*t"e e9pe#ito" in#i$e"ent #e $aptul #ac* #e0tinata"ul a "e$u(at )oti&at 0au nu+ De0p"e "e$u(ul 0*u #e0tinata"ul e0te o,li-at 0* )en.ione(e 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*/ ca"e u")ea(* a $i le-ali(at* p"in 0e)n*tu"*/ %ta)pil*+ 5+ Mo#i$ica"ea cont"actului #e t"an0po"t auto poate $i $*cut* %i #e c*t"e c*"*u% 6n ca(ul apa"i.iei uno" o,0tacole #e natu"* o,iecti&* cala)it*.i natu"ale/ inun#a.ii/ p"ecu) %i 6n ca(ul "e$u(ului #e0tinata"ului!+ Pot"i&it p"e&e#e"ilo" le-ale/ #ac* 6nainte 0au #up* a=un-e"ea 6nc*"c*tu"ii la locul #e #e0tina.ie/ e9ecuta"ea cont"actului 6n con#i.iile 0ta,ilite 6n 0c"i0oa"ea #e t"*0u"* e0te 0au #e&ine i)po0i,il*/ c*"*u%ul t"e,uie 0* cea"* in#ica.ii #e la cel 6n#"ept*.it 0* #i0pun* #e 6nc*"c*tu"*+ 8n ace0t ca( c*"*u%ul poate #e0c*"ca )a"$a pe contul celui 6n#"ept*.it 0* #i0pun* #e ea/ $iin# o,li-at 0* o p*0t"e(e+ Dac* nu #i0pune #e #epo(ite/ in0tala.ii/ 6nc*pe"i a)ena=ate pent"u p*0t"a"ea cate-o"iei #e )*"$u"i t"an0po"tate/ c*"*u%ul poate t"an0)ite 6nc*"c*tu"a la p*0t"a"e unui te"./ a0t$el/ "*0pun(6n# #oa" pent"u ale-e"ea #epo(ita"ului+ Dup* #e0c*"ca"e t"an0po"tul 0e con0i#e"* 6nc:eiat+ Nec*t6n# la ace0t $apt/ pe"0oana 6n#"ept*.it* &a $i .inut* 0* "e0tituie toate c:eltuielile e$ectuate #e c*"*u% 6nc*"ca"e/ #e0c*"ca"e/ #epo(ita"e!/ 6nc*"c*tu"a "*)6n6n# 6n continua"e -"e&at* cu p"eten.iile ce #ecu"- #in 0c"i0oa"ea #e t"*0u"*+ 2+ Le-i0la.ia 6n &i-oa"e nu p"e&e#e un te")en 0t"ict 6n inte"io"ul c*"uia pe"0oana 6n#"ept*.it* 0* #i0pun* e0te o,li-at* 0* #ea in#ica.ii c*"*u%ului a$lat 6n i)po0i,ilitate o,iecti&* #e e9ecuta"e a cont"actului #e t"an0po"t+ Lu6n# 6n con0i#e"a.ie te"ito"iul R+Mol#o&a/ con0i#e"*) "a.ional te")enul #e 75 o"e #in )o)entul 6n%tiin.*"ii e9pe#ito"ului 0au #e0tinata"ului #e0p"e ace0t $apt+ Mo)entul #at poate $i p"e&*(ut 6n cont"actul #e t"an0po"t+ Le-iuito"ul a p"e&*(ut #oa" un te")en "a.ional 6n inte"io"ul c*"uia pe"0oana 6n#"ept*.it* 0* #i0pun* t"e,uie 0* #ea in#ica.ii c*"*u%ului p"i&in# "e#i"i=a"ea )*"$ii/ 6n ,a(a p"incipiului ec:it*.ii+ Dac* 6n inte"io"ul ace0tui te")en nu pa"&in in#ica.iile nece0a"e %i ace0t $apt 6l p"e=u#icia(* c*"*u%ul poate &in#e )*"$u"ile t"an0po"tate+ ;+ Ma"$a t"an0po"tat* poate $i &6n#ut* #e c*t"e c*"*u% $*"* a )ai a%tepta in#ica.iile pe"0oanei 6n#"ept*.ite 0* #i0pun* 6n u")*toa"ele )o)enteC a! 6n ca( c* e0te &o",a #e )*"$u"i pe"i0a,ile u%o" alte"a,ile! F 0e e$ectuea(* 6n &e#e"ea e&it*"ii #ete"io"*"ii 6nc*"c*tu"ii 0au a 6n"*ut*.i"ii calit*.iiB ,! c6n# 0ta"ea 6nc*"c*tu"ii =u0ti$ic* o a0e)enea )*0u"* F au ie%it #in $unc.iune ca)e$"ele $"i-o"i$ice/ #ete"io"a"ea )ate"ialului "ulant/ au ap*"ut 0e)ne #e alte"a"e a )*"$ii pi-)enta.ie/ 0c:i),a"ea culo"ii/ )i"o0 %+a+!B c! )*"$u"ile/ #epo(ita"ea c*"o"a nece0it* con#i.ii 0peciale #e te)pe"atu"*/ p"eluc"a"e/ ae"i0i"e/ ce i)plic* c:eltuieli #i0p"opo".ional #e )a"i $a.* #e &aloa"ea lo" "eal* pot $i &6n#ute $*"* in#ica.iile pe"0oanei 6n#"ept*.ite 0* #i0pun*+ 3+ 8n #epen#en.* #e localitatea/ "e-iune/ tipul )*"$ii/ ea 0e co)e"ciali(ea(* p"in "e.eaua #e co)e". en--"o0 %i cu a)*nuntul/ .in6n#u-0e cont #e o,iceiu"ile %i le-i0la.ia locului 6n ca"e 0e -*0e%te 6nc*"c*tu"a+ ?+ Su)ele "eali(ate 6n u")a &6n(*"ii 6nc*"c*tu"ii/ #up* 0c*#e"ea co0tu"ilo" ca"e au -"e&at 6nc*"c*tu"a c:eltuieli #e #epo(ita"e/ luc"*"i #e 6nc*"ca"e-#e0c*"ca"e/ c:eltuieli e$ectuate 6n le-*tu"* cu &6n(a"ea ,unului!/ 0unt pu0e la #i0po(i.ia celui 6n#"ept*.it 0* #i0pun*+

Ace0te 0u)e 0unt &i"ate la contul #e0tinata"ului 6n ca( c* el a ac:itat p"e.ul t"an0po"tului+ 8n "e0tul ca(u"ilo" 0u)ele "eali(ate 0e t"an0$e"* la contul e9pe#ito"ului+ Dac* 0u)ele "eali(ate #in &6n(a"ea 6nc*"c*tu"ii nu acope"* toate c:eltuielile t"an0po"tato"ului/ o,li-a.ia nu 0e con0i#e"* 0tin0*+ C*"*u%ul o,.ine o c"ean.* $a.* #e e9pe#ito" #e0tinata"! p6n* la li)ita co)pen0*"ii tutu"o" c:eltuielilo" e$ectuate+ Articolul 166,. (reptul de reten#ie asupra "ncrcrii Cru$ul are drept de reten#ie asupra "ncrcturii at"ta timp c"t poate dispune de "ncrctur pentru toate costurile care decur! din contractul de transport. Pot"i&it cont"actului #e t"an0po"t #e0tinata"ul poate a&ea unele o,li-a.ii pecunia"e la "ecep.iona"ea )*"$ii+ At6t ti)p c6t #e0tinata"ul nu ac:it* toate c:eltuielile e$ectuate #e c*t"e c*"*u%/ 6n le-*tu"* cu e9ecuta"ea cont"actului/ ace0ta #in u")* a"e un #"ept #e "eten.ie a0up"a 6nc*"c*tu"ii+ C:eltuielile t"an0po"tato"ului con0tau #in ta9a #e t"an0po"t "e0tant*/ #epo(ita"e %+a+ Reten.ia p"e0upune po0i,ilitatea c*"*u%ului #e a nu eli,e"a )a"$a pe"0oanei 6n#"ept*.ite p6n* nu &a $i pl*tit+ E0te in0tituit* #e c*t"e le-iuito" ca o -a"an.ie a e9ecut*"ii o,li-a.iilo" cont"actuale 6n $olo0ul c*"*u%ului+ Articolul 1667. /emeiul rspunderii cru$ului (1) Cru$ul rspunde pentru distru!erea, pierderea total sau par#ial ori pentru deteriorarea "ncrcturii "n msura "n care distru!erea, pierderea sau deteriorarea a avut loc "ntre momentul prelurii $i cel al livrrii, precum $i pentru dep$irea termenului de livrare. Cru$ul este #inut, de asemenea, s repare pre.udiciul cauzat prin nee-ecutarea altor o li!a#ii contractuale. 7rimea preten#iei de desp!u ire poate 'i limitat prin contract. (%) Pentru "nt"rzierea transportrii "ncrcturii la destina#ie, cru$ul poart rspundere "n propor#ie de 166` din ta-a de transport $i este o li!at s repare pre.udiciul cauzat ast'el. (3) Cru$ul nu poart rspundere $i nu-$i poate limita rspunderea dec"t "n cazurile $i "n condi#iile prevzute de le!e. 1+ A0i-u"a"ea inte-"it*.ii 6nc*"c*tu"ii t"an0po"tate e0te una #int"e o,li-a.iile #e ,a(* a c*"*u%ului con$o") cont"actului #e t"an0po"t+ C*"*u%ul e0te "*0pun(*to" #e e9ecuta"ea t"an0po"tului #in )o)entul p"i)i"ii )*"$ii la punctul #e e9pe#i.ie %i p6n* la cel al eli,e"*"ii la #e0tina.ie+ Acea0ta i)plic* "*0pun#e"e