Sunteți pe pagina 1din 14

8una ,cu acesL ghld rapld" vol lncerca sa expllc care sunL pasll penLru monLarea unul plloL

auLomaL
(Crulse ConLrol).
ln acesL caz esLe vorba de un Colf Mk4 dln anul 1998 dar procedura sl sysLemul sunL ldenLlce la maslnlll
fabrlcaLe dln 1997-2003 1CA1L MCuLLL uL 1ul ( Auul,vW,SLA1,SkCuA) dar moLeoarele benzlnare nu
am LesLaL.
AUDI TDI 110 1999
SEAT LEON TDI 110 2001
SEAT LEON TDI 110 1999
SEAT TOLEDO TDI 110 2002
SEAT TOLEDO TDI 150 2005
MaLerlale foloslLe:
ManeLa dln poza esLe luaLa penLru un SLA1 dar esLe la fel penLru LoaLe modelele de mal sus preLul el
esLe ln [ur de 80 Lu8C ( ln Spanla la reprenLanLa) sl Lrebule sa cereLl klL-ul care esLe compus dln maneLa
sl cablurl de legaLura.

SCuLL:
SurubelnlLe de mal mulLe marlml drepLe sl cruce.
Chele M12 penLru a desface surubul de la volan care araLa ca ln poza de mal [os:

ln prlmul rad Lrebule desfacuL plasLlcul de la bord de sub volan ( adlca cel mare de la podul pedaller),
apol capoLa,sLergaLoarele,chederul dln faLa de la capoLe,plasLlcul de sub parbrlz,LoL mecanlsmul de la
sLergaLoare Lrebule scos afara ca sa puLem a[unge la cuLla de conexlunl care esLe ln colLul dln parLea
soferulul, vezl poza de mal [os :

CdaLa ce am scos LoaLe asLea vedem o cuLle neagra la SLA1 sl vW sl alba la Auul ln care dupa ce se
scoaLe capacul se afla mal mulLl conecLorl ca sl ln poza de mal sus.
Asa dar nol avem nevole de conecLorul negru dare u recomand penLru slguranLa sa scoaLem LoLl
conecLorll.
CdaLa scosl pe maslna raman mufele mama lar desfacuL sunL mufele LaLa,dupa care de la conecLorul
negru luam mufa mama sl o lmplngem ln [os caLre plcloarele soferulul dup ace desfacem cele 2 cleme
asa cum se va vedea ln poza urmaLoare lar clema va cadea slngura ln [os.

enLru momenL am LremlnaL cu parLea de la moLor.
Acum Lrecem la lnLerlor.
1rebule sa scoaLem volanul ceea ce lnseamana o grl[a foarLe mare NU u|tat| sa |uat| contactu| ,pr|ma
data scoatem AIk8AG-u| dupa cum urmeaza: vo|anu| are 3 puncte ( ca s| |a ceasorn|c ad|ca ora 3,6 s| 9)
|a ora 3 s| 9 |n spate|e vo|anu|u| sunt 2 gaur| se |ntoarce de vo|an astfe| |ncat sa avem acces |a e|e s| cu
o surube|n|ta dreapta se face pargh|e |n sus dupa care o sa observat| ca AIk8AG-u| sare s|ngur afara |ar
dup ace a |es|t de |a ora 3 s| 9 tragem d|n fata de e| de |a ora 6 pentru a scoate mufa e|ectr|ca de |a
AIk8AG.
entru a scoate vo|anu| avem nevo|e de che|a M12,vo|anu| deob|ce| este marcat de fabr|ca dar daca
nu recomand sa facet| un semn cu car|oca ca sa st|t| exact de unde at| desfacut surubu| s| pana unde
sa-| stranget| |napo|.
Cdata facut asta trebu|e scos |ne|u| negru de |a AIk8AG dupa cum se vede |n poza de ma| [os care are
4 c|eme doua sus s| doua [os care trebu|e scoase cu atent|esa nu |e rupet| s| b|nente|es scoasa mufa
e|ectr|ca.


Acum am a[uns la maneLa ,aceasLa vlne prlnsa de axul volanulul cu un surub ce Lrebule desfacuL ca sa
lasa maneLele cum se vede sl ln poza de mal [os sl desfacem LoLl conecLorl elecLrlcl sl auLomaL ramaneLl
cu maneLele ln mana:

Ca sa le desparLlm cele 2 maneLe Lrebule apasaLa clema dln ml[loc dln lmaglnea de mal [os radlcand ln
sus de maneLe:


Acum monLaLl maneLa dumneavoasLra ln locul celel vechl.
Cablul de la maneLa noua se compune dln mal mulLe cablurl dln care unul esLe mal lung sl are o mufa ln
capaL sl alLe 4 cablurl ce au plnl la capaL.
Cablul mal lung cu mufa pe el esLe cablu de currenL de la cuLla de slguranLe sl celelalLe 4 le bagam ln
mufa neagra ce am lmplns-o ln lnLerlor dlnspre moLor ( mufa mama neagra)


ulLlma parLe elecLrlca sl cea mal slmpla,raman 4 cablurl unde vln bagaLe la mufa neagra ce am scoso de
sus dlnspre moLor,mufa ce esLe numeroLaLa cu 1,2,3,4 sl 9.Acolo vln bagaLe cablurlle cele 4 dupa cum
urmeaza:albasLru la 1,rosu cu galben la 2,negru la 3 sl rosu cu alb la 9.

Se monLeaza lnpol mufa neagra de unde am scoso adlca dln comparLlmenLul moLor,se pune lnapol
slguranLa sl cuLla de slguranLe sl monLama LoL bordul,volanul ,sLergaLoarele sl LoL ce am desfacuL lnapol.

CdaLa ce am monLaL LoLul lnapol urmeaza parLe de acLlvare sofLware cu vAC-CCM-ul.
rocedura esLe urmaLoarea:
vAC-CCM AcLlvaLlng Crulse ConLrol on a LCu :

[SelecL]
[01 - Lnglne]
[Logln - 11]
LnLer 11463 Lo acLlvaLe crulse conLrol
[uo lL!]
CA1AAAAAAAAAA se face proba de drum.