Sunteți pe pagina 1din 16

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Cuprins:
Sumarul planului de afaceri Capitolul 1 Obiectul studiului Capitolul 2 - Prezentarea activitatii societatii comerciale 2.1. 2.2. 2.3. 2.!. 2.". Date generale despre solicitant Cifra de afaceri anagement si resurse umane Descrierea activitatii curente Situatia patrimoniului

Capitolul 3 Descrierea proiectului 3.1 Prezentarea proiectului de investitii 3.2. Personal 3.3. Costuri investitionale Capitolul ! Piata agentului economic !.1 #volutia in domeniul preparatelor din carne !.2. Piata specifica Capitolul " $naliza economico-financiara in perspectiva ".1 $naliza costurilor ".2. Planul de rambursare a creditului Capitolul % Proiectii financiare pe urmatorii 3 ani Capitolul & 'ndicatori economico-financiari preconizati Capitolul ( Concluzii

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Sumarul planului de afaceri


SC KARMA SRL este o societate comerciala cu capital integral privat, ce are ca obiect de activitate productia, prelucrarea si conservarea carnii (exclusiv carnea de pasare), obiect de activitate care a fost pastrat pana in present SC KARMA SRL se afla in continua de!voltare, investitiile efectuate pana in present conferindu"i societatii stabilitate si siguranta in obtinerea re!ultatelor economico"financiare, propulsand societatea intre primele societati din #ara $agarasului %mplementarea noului proiect va determina sc&imbari structurale in modul de reali!are a obiectului societatii asigurandu"i acesteia competivitate in conformitate cu cerintele actuale ale de!voltarii economiei romanesti, pe linia integrarii in 'niunea (uropeana (ficienta finala a reali!arii acestei investitii se va manifesta atat in beneficiul societatii (cresterea profitului) cat si a !onei rurale (cresterea veniturilor bugetului local, a gradului de ocupare a fortei de munca, in contextul permanentei imbunatatiri a mediului), precum si in ridicarea standardului de viata al locuitorilor !onei prin cresterea veniturilor $ata de activitatea pre!enta, reali!area investitiei conduce la imbunatatirea performantelor productiei, te&nic si calitativ )in pre!entarea proiectului te&nic re!ulta ac&i!itionarea unor utila*e si linii te&nologice moderne si competitive +rodusele finite au un nou mod de pre!entare si promovare +e linia imbunatatirii calitative a produselor se va reali!a un laborator propriu de control permanent al calitatii produselor %mplementarea noului proiect va tine seama de cerintele protectiei mediului )in anali!a financiara a eficientei investitiei re!ulta indicatori economici superiori fata de cei existenti: profit net ridicat, reducerea costurilor pe unitatea de produs, cresterea ratei rentabilitatii generale si pe produs, cresterea rentabilitatii capitalului investit, asigurarea unei rate interne de rentabilitate superioare, reali!andu"se o durata de recuperare a investitiei mica Re!ultatele economice preconi!ate consideram a fi realiste si reali!abile, avand in vedere si disponibilitatea aprovi!ionarii cu materii prime, cat si asigurarea desfacerii contractuale Acestea sunt ba!ate pe relatiile comerciale existente cat si pe orientarea spre noi parteneri de afaceri ,ecesitatea finantarii investitiei este determinate de insuficienta fondurilor proprii ale societatii pentru reali!area proiectului in conformitate cu scopurile propuse

Capitolul ' Obiectul studiului


SC KARMA SRL are ca obiect de activitate productia, prelucrarea si conservarea carnii (exclusiv carnea de pasare) Activitatile curente desfasurate de firma sunt: cresterea animalelor prelucrarea si conservarea carnii cultura plantelor de nutret Societatea si"a inceput activitatea in anul .//0 cu 1 produse: salam 2ucuresti, pari!er, crem3ursti, carnati #randafir %n decursul celor / ani de functionare, gama sortimentala s"a diversificat continuu, a*ungand in pre!ent la /0 de produse comerciali!ate in mod current )in evolutia numarului de sortimente reiese ca exista o serioasa preocupare de a ne incadra in exigentele pietei si de a raspunde cerintelor unor categorii cat mai diverse de consumatori Specialistii nostrii sunt mereu in contact cu toate noutatile din domeniu, urmarind continuu cresterea calitatii produselor, marirea termenelor de valabilitate si imbunatatirea modului de
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

pre!entare, ambalare"etic&etare #oate acestea au determinat conducerea firmei sa infiinte!e un abator mixt porcine, ovine, bovine si o sectie de procesare carne Scopurile urmarite prin reali!area studiului sunt in principal urmatoarele: )eterminarea fe!abilitatii proiectului (valuarea rentabilitatii afacerii 4btinerea daca afacerea este fe!abila, a unui credit de la o banca

Capitolul '' Prezentarea activitatii societatii comerciale


2.1. Date generale privitoare la solicitant Numele solicitantului: SC KARMA SRL Numar inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului 5678019: din 67 .. .//0 Codul fiscal si autoritatea fiscala tutelara: R17/07.6 Ministerul $inantelor ; )irectia <enerala a $inantelor +ublice prin Circa $iscala 4rasul Sibiu Forma juridica: SC KARMA SRL este o societate comerciala cu raspundere limitata (SRL), infiintata in ba!a legii nr 0.8.//. Societatea a fost infiintata in anul .//0, avand ca obiect principal de activitate productia, prelucrarea si conservarea carnii (exclusiv carnea de pasare), obiect de activitate care a fost pastrat pana in present $irma nu a suportat fu!iuni, di!olvari, divi!iuni sau cesiuni de parti sociale in perioada de functionare .//0"=66= Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare SC KARMA SRL este firma cu capital .66> privat Capitalul social initial subscris si varsat a fost de 966 666 lei, impartit in .66 de parti sociale egale si indivi!ibile, avand o valoare nominala de 9666 lei fiecare, reparti!ate astfel: +opescu Liviu #udorac&e Mi&ai ?asile 4ctavian +e parcursul desfasurarii activitatii, societatea comerciala si"a ma*orat capitalul social in mai multe etape: ,oiembrie .//7 ; societatea comerciala si"a ma*orat capitalul social la /66 666 lei subscris si varsatAcademia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

)ecembrie .//7 ; societatea comerciala si"a ma*orat capitalul social la . 066 666 lei subscris si varsat%anuarie ./// ; societatea comerciala si"a ma*orat capitalul social la = =66 666 lei subscris si varsatAugust =66. ; societatea comerciala si"a ma*orat capitalul social la 7 766 666 lei subscris si varsat%ulie =66= ; societatea comerciala si"a ma*orat capitalul social la .6 /66 666 lei Administratorul societatii Constantin <eorge Participatii la alte societati $irma nu are participatii la nici o alta societate Adresa sediului social Sat @anea, +latforma !oote&nica, *ud Sibiu Puncte de lucru: Sectia de preparate carne si abator Sectia mecani!are ; pentru agricultura ; reparatii utila*e agricole Complex cresterea porcilor $erma de vaci ; crestere vaci $erma de oi ; crestere oi Drepturi de proprietate:

#erenuri: Comuna 'cea de 5os, Comuna Cincu, $erma C&impar $erma ?eseud, $erma Smardan Cladiri: Complex ?ela, $erma C&impar, $erma ?eseud, $erma Smardan, $abrica de preparate din carne $agaras, Atelier de reparatii masini agricole Utilaje #oata gama de utila*e necesare pentru o activitate eficienta in toate domeniile in care ne desfasuram activitatea Litigii Societatea noastra nu se afla in litigii civile, comerciale, de munca, penale si administrative cu nici o alta persoana *uridical, fi!ica sau vreun organism al statului 2.2. Cifra de afaceri SC KARMA SRL a inregistrat in ultimii 0 ani urmatoarele cifre de afaceri: .///: A6/76:66 mii lei =666: 1/99.A/. mii lei =66.: 1.669716 mii lei

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Aceasta evolutie a cifrei de afaceri reflecta in mare masura evolutia agentilor economici auto&toni +iata de desfacere cunoaste la ora actuala o tendinta de de!voltare atat cu privire la calitatea produselor cat si a cererii %n present, peste A6> din produse sunt din import, productia auto&tona inregistrand inca dificultati atat cu privire la asigurarea calitatii, necesare competivitatii, cat si la pre!entare +rincipalii factori care determina evolutia preturilor sunt nivelul preturilor la utilitati (energie electrica, combustibili) si pretul animalelor vii Societatea livrea!a productia de la poarta fabricii 'n numar mare de clienti sunt fideli si desfac prin maga!inele proprii produsele noastre incepand cu anul .//1 Acest lucru ofera o ase!are confortabila pe piata comerciantului detailist mic si mediu 2.3. anagement si resurse umane

Conducerea societatii este asigurata de Adunarea <enerala a Actionarilor, care numeste managerul general si managerii: de productie, et&nic, financiar si !oote&nic %n conditiile de!voltarii continue a firmei, personalul acesteia a crescut de la 7 salariati in .//0 la .7= de salariati in iunie =66= +regatirea profesionala a personalului firmei se pre!inta astfel: Studii superioare".1 de persoane +regatire medie de specialitate" 19 de persoane Muncitori ;.=0 de personae +entru atingerea obiectivelor din planul de afaceri exista resursele umane manageriale necesare 2.!. Descrierea activitatii curente SC KARMA SRL a fost infiintata in anul .//0 luna noiembrie prin contributia si vointa a trei personae de cetatenie romana Capitalul initial al firmei a fost de 966 666 lei, capital .66> privat +rincipalele evenimente care au dus la evolutia firmei pot fi sinteti!ate astfel: )ecembrie .//0: $irma isi incepe activitatea in domeniul abatori!arii si procesarii carnii +ersonalul anga*at al firmei este in numar de 7 persoane Activitatea incepe cu o productie medie !ilnica de :66 Bg preparate, intr" un spatiu inc&iriat, cu utila*e second"&and Martie .//9: Se completea!a obiectul de activitate al firmei cu cresterea porcinelor $irma inc&iria!a un complex de crestere a porcilor ,umarul de personal a crescut la A: de personae 4ctombrie .//A Se rete&nologi!ea!a sectia de preparate din carne Sunt ac&i!itionate cu credit furni!ori utila*e in valoare de A6 666C ./// se diversifica obiectul de activitate al firmei cu cresterea taurinelor firma ac&i!itionea!a doua ferme de crestere a taurinelor se rete&nologi!ea!a sectorul de producere a fura*elor prin ac&i!itionarea a doua mori mobile de ultima generatie
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii =66= ac&i!itionarea a trei masini pentru transport cereale de mare capacitate

se diversifica obiectul de activitate cu productia vegetala pentru fura*e grosiere si cu cresterea ovinelor firma ac&i!itionea!a .: tractoare, cu toata gama de masini se dotea!a atelierul de reparatii utila*e agricole se instalea!a o linie de muls mecanic in ferma de vaci de lapte incepe proiectarea pentru un abator si o linie de fabricatie noua, care sa corespunda legislatiei interne si comunitare

+rincipalele mijloace fi e care compun patrimonial actual al solicitantului: Mii lei


Nr. Elemente de imobilizari Crt. 1 2 3 ! Terenuri Constructii Echipamente tehnolo ice "i#loace de transport Total Valoare de Inventar Amortizare aferenta Valoare ramasa 269934 8393596 6254182 2801492 17719204 269934 6901822 4194743 1060386 12426885

1491774 2059439 1741106 5292319

Societatea si"a inceput activitatea in anul .//0 cu 1 produse: salam 2ucuresti, pari!er, crem3ursti, carnati #randafir %n decursul celor / ani de functionare, gama sortimentala s"a diversificat continuu, a*ungand in pre!ent la /0 de produse comerciali!ate in mod current )in evolutia numarului de sortimente reiese ca exista o serioasa preocupare de a ne incadra in exigentele pietei si de a raspunde cerintelor unor categorii cat mai diverse de consumatori Specialistii nostrii sunt mereu in contact cu toate noutatile din domeniu, urmarind continuu cresterea calitatii produselor, marirea termenelor de valabilitate si imbunatatirea modului de pre!entare, ambalare"etic&etare $luxul te&nologic actual prevede urmatoarele etape principale: abatori!area animalelor refrigerarea carcaselor in tunele frigorifice la 6"= grade transarea pe piese anatomice pregatirea braturilor si sroturilor pentru preparatele din carne umplerea in membrane naturale cu a*utorul masinilor automate de umplut si partionat etic&etarea cu specificarea sortimentului si a datei de fabricatie fierberea si afumarea in cellule automate depo!itarea produselor finite in camere frigorifice la ="1 grade livrarea se va face de la poarta fabricii in navete de plastic si masini autori!ate sanitar veterinar Materiile prime principale utili!ate in procesul de productie sunt animale vii din specia porcine si bovine care provin in proportie de .66>, respective 76> din fermele proprii Materiile prime secundare sunt formate din condimente, membrane, coloranti, conservanti, aditivi alimentar si sare Relatiile comerciale cu firmele furni!oare de materii prime sunt constante pe perioade lungi de timp ?olumul tran!actiilor cu ma*oritatea firmelor furni!oare de materii prime a cunoscut o crestere continua Aprovi!ionarea se face pe contracte si comen!i ferme $irmele furni!oare asigura transportul pana la fabrica
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii Societatea livrea!a productia de la poarta fabricii 'n numar mare de clienti sunt fideli si desfac prin maga!inele proprii produsele noastre incepand cu anul .//1 Acest lucru ofera o ase!are confortabila pe piata comerciantului detailist mic si mediu +rin intermediul detailistilor fideli s"a creat o imagine de produs stabil atat din punct de vedere al calitatii, cat si al pretului care s"a situat la nivelul mediu al ramurii ?an!arile care au crescut pana la limita capacitatii noastre de productie actuale dovedesc o buna penetrare a pietei, si o serio!itate a clientilor cu care colaboram

2.". Situatia patrimoniului +erformanta financiara a solicitantului se pre!inta astfel: Mii lei
Indicator Cifra de afaceri& din care 'roductia vanduta (ezultatul din e)ploatare 'rofit net *pierdere+ Active totale Active circulante,total -atorii pe termen scurt Capital social Total datorii& din care. -atorii cu personalul si asi urarile sociale -atorii la bu etul de stat Credite bancare pe termen lun si mediu 2$$1 70980600 70970600 5476217 3173925 40526434 27338619 16363391 11100000 16363391 1477550 225631 0 2$$$ 49551791 49551791 3708401 335781 29120066 20156912 17030948 2200000 17030948 1458010 62218 0 1%%% 41005840 41005840 3149527 86292 25075545 16919323 13322209 2200000 13322209 315715 319431 0

+e ba!a acestei situatii patrimoniale se pot calcula o serie de indicatori, dupa cum urmea!a: Rata lic!iditatii patrimoniale "RLP# RL+ D (Active circulante8)atorii totale)E.66
Anul Indicator 2$$1 167.07 2$$$ 118.35 1%%% 127.00

Rata lic&iditatii patrimoniale inregistrea!a un ritm descendent Rata datoriilor "RD# R) D ()atorii totale8#otal activ)E.66
Anul Indicator 2$$1 40.38 2$$$ 58.49 1%%% 53.13

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

Capitolul 3. Descrierea proiectului


3.1 Prezentarea proiectului de investitii SC KARMA SRL isi propune sa ac&i!itione!e un abator (abatori!area animalelor pentru productie proprie de preparate din carne cat si pentru van!are), si sa infiinte!e o sectie de prelucrare a carnii )intre ofertele primite, cea mai avanta*oasa este cea a firmei MaFer, dar deci!ia finala va fi luata dupa obtinerea creditului Capacitatea abatorului va fi de: 16666 capete porcine8an in greutate cuprinsa intre .66"..6 Bg in viu 1966 capete vita 8an in greutate medie de 166 Bg8cap in viu 96666 capete miei8an totali!and o greutate anuala de A96 t carne in carcasa Capacitatea de prelucrare in sectia de produse din carne este de =6 t8!i ; respectiv 0716 t preparate 8an
Nr. -enumire rupa produse Crt. 1 2 3 4 5 6 Carne de bovine& porcine& ovine 0alamuri Carnati Afumaturi 0pecialitati Tobe& Cartabos& 1ebar 'onderea in total productie / 20 38 10 8 15 9

Marcarea se va face individual cu anumite inscriptionari )epo!itarea se va face in spatii frigorifice la temperaturi cuprinse intre 66 si 16 C Ambalarea se va face in casserole de plastic pentru carne proaspata si folie termocontractibila pentru produsele din carne

Descrierea flu ului te!nologic Abatori!area ; animalele vii se receptionea!a in !ona staulelor, prin numarare, cantarire si aplicarea crotariilor de identificare la bovine Sacrificarea porcinelor Sacrificarea taurinelor Sacrificarea ovinelor

#ransarea carcaselor ; se reali!ea!a pe piese anatomice dupa care se va face sortarea carnii pe calitati Carnea astfel sortata va fi trimisa o parte la ambalare pentru van!are in stare proaspata si restul la sectia de preparate din carne +relucrarea carnii (salamuri si carnati, specialitati, tobe, lebar, cartabos, sangerate
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

"

$mpactul asupra mediului %n vederea desfasurarii activitatii in conditii de siguranta privind calitatea factorilor de mediu in !ona amplasamentului se vor lua urmatoarele masuri, impuse prin acordul de mediu: Monitori!area continua a consumului total de apa Monitori!area evacuarilor de apa u!ata, deseuri si subproduse (fectuarea anuala a unei determinari privind concentratiile poluantilor la emisie pentru centrala termica si calibrarea ar!atorului Construirea unei statii de epurare a apelor u!ate Materiile prime utili!ate in procesul de productie sunt: Animale vii din specia porcina, taurina si ovina, care vor proveni atat din productie proprie, cat si de la societati comerciale si crescatori privatil Condimente si aditivi: se vor prefera furni!orii stabili cu care societatea are vec&i relatii de colaborare Ambala*e

)esfacerea produselor se va reali!a si pe vec&ile canale de distributie constituite din maga!ine alimentare mari si beneficiarii vec&i, dar piata pe care o dorim dupa definitivarea proiectului este piata de desfacere a supermarBeturilor Societatea comerciala a inc&eiat precontracte pentru livrarea de preparate din carne cu urmatoarele firme: SC )aurex SRL, SC Carnex SRL, SC Conrad SRL, SC Alcomex SRL, SC Remido SRL 3.2 Personal %n procesul de implementare a proiectului vor fi implicati un numar de /9 de anga*ati, din care 09 existenti acum in firma +ersonalul existent, in operatiuni similare are o experienta vasta in activitatea de productie, acesta beneficiind de"a lungul timpului de o instruire si o pregatire de specialitate +ersonalul nou anga*at va fi selectat din persoanele care au mai lucrat in industria prelucrarii carnii, care in present se afla in soma* (i vor beneficia de o instruire privind activitatea de productie din partea te&nologilor care activea!a in present la societate 3.3 Costuri investitionale Costurile totale pentru reali!area acestui proiect sunt estimate la . /77 606 (uro Aceasta suma va fi finantata astfel: Surse proprii ale SC KARMA SRL 9/7 606 (uro Credite acordate de 2CR 166 666 (uro A*utor financiar nerambursabil in valoare de //6 666 (uro

Capitolul !. Piata agentului economic


!.1. #volutia in domeniul preparatelor din carne

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

10

%n Romania consumul de carne si preparate din carne detine o pondere importanta ; 09 A>" din volumul total al productiei alimentare Consumul mediu annual varia!a intre =/ si 09 Bg de carne si preparate din carne per locuitor la nivelul anului =666 %n anul =66., fata de anul =666, cantitatea de preparate din carne a crescut in timp ce carnea taiata in abatoare a sca!ut Acest fenomen se datorea!a unei politici gresite in privinta importului de carne, si neincura*arii productiei !oote&nice 'n factor important in scaderea carnii abatori!ata l"a avut si faptul ca sunt foarte putine abatoare care respecta conditiile de securitate sanitar veterinara +iata de desfacere cunoaste la ora actuala o tendinta de de!voltare atat cu privire la diversitatea produselor cat si a cererii %n pre!ent A6> din produse sunt din import, productia auto&tona inregistrand inca dificultati atat cu priivire la asigurarea calitatii, necesare competivitatii, cat si la pre!entare +rincipalii factori care determina evolutia preturilor sunt nivelul preturilor la utilitati (energie electrica, combustibil), si pretul animalelor vii #endinta productiei industriale in industria carnii a fost urmatoarea: ANUL %&&& /A9 A 0. 9 ANUL %&&' ../: 0 0. 0 ANUL %&&% 911 = 09 A

(aloarea productiei industriale in industria carnii "mld) lei* preturi iunie %&&%# Ponderea industriei carnii in total industrie alimentara "+# !.2. Piata specifica

#endintele actuale si previ!ionare in domeniul consumului de carne si a preparatelor din carne se inscriu pe o crestere semnificativa a cererii de piata a acestor produse si totodata se constata o uniformi!are a cererii in functie de anotimp +rincipalii consumatori din regiune sunt societatile de alimentatie publica (maga!ine alimentare, restaurante, fast"food"uri) contribuie substantial la marirea cererii +
Cheltuieli totale de consum& din care. Cheltuieli de consum -in cheltuieli de consum Alimente 'roduse nealimentare 'lata serviciilor Total 100 81.1 100 53.4 28.9 17.7 2rban 100 80 100 51.5 23.8 24.7 (ural 100 82.3 100 55.4 33.6 10.8

%n ceea ce priveste structura c&eltuielilor cu produsele din carne re!ulta ca volumul van!arilor se concentrea!a in mediul urban, mediul rural repre!entand doar .> din totalul van!arilor %n aceste conditii /6> din productia proprie se va adresa consumatorilor din orasele unde produsele sunt de*a cunoscute si unde cererea inregistrea!a un ritm usor ascendent 4 noua orientare in privinta cererii o repre!inta produsele ambalate individual, feliate sau in bucati compacte care sunt in conformitate cu cerintele unui comert civili!at )e asemenea, usoara tendinta de crestere a veniturilor populatiei va atrage dupa sine si o crestere a cererii
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii

11

%n cadrul cumpararii de produse alimentare, ponderea cea mai mare a c&eltuielilor populatiei s"a facut pentru carne si preparate din carne ; ==>, paine ; ./>, cartofi si legume ; ..>, lapte si produse lactate ; ..>, ulei si grasimi ; A>

Capitolul ". $naliza economico-financiara in perspectiva


+roiectul urmea!a sa se reali!e!e in perioada noimbrie =66="ianuarie =660, finali!andu"se in decurs de .0 luni Capacitatile de productie in unitati fi!ice: >
Indicator 7rad de utilizare a capacitatii 2$$! I II 60 65 III 65 IV 70 2$$3 I II 80 80 2$$4 III 80 IV 80 85 2$$5 90 2$$6 100

".1. $naliza costurilor


Cate orii de cheltuieli 1 2 3 Cheltuieli pentru obtinerea si amena#area terenului Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului Cheltuieli pentru investitia de baza& din care. ('R4 Valoare cheltuieli 6700 17153 1876604 668752 532332 136420 1207852

3.1 1ucrari pentru constructii noi si modernizari Cladiri pentru procesare Cladiri cone)e investitiei de baza pentru protectia mediului 3.2 Noi utila#e& instalatii& & echipamente& tehnolo ii& inclusiv costuri de instalare pentru. 1. 'rocesare& imbuteliere& marcare& etichetare 2. 2tilitati. electricitate& comunicatii& telecomunicatii& aze& apa& canalizare 3. Testarea si controlul calitatii !. 'rotectia mediului. evacuarea& reciclarea si pomparea reziduurilor Valoarea onorariilor platite arhitectilor& in inerilor& consultantilor& valoarea ta)elor le ale& studii de fezabilitate Cheltuieli pentru avize& acorduri aferente or anizarii de santier Alte cheltuieli Cheltuieli diverse si neprevazute *ma) 3/+ Total valoare proiect

704835 189996 33285 279736 21090

5 6 7

8453 8030 50000 1988030

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii ".2. Plan de rambursare a creditului

12

?aloarea creditului este de 166 666 (uro, cu o dobanda anuala de .6>, pe o durata de 0 ani 2anca Comerciala Romana acorda o perioada de gratie de . an, rata trimestriala fiind stabilita la 96 666 ,URO Perioda Rest de Do.anda Rata de Sold Do.anda Rata /otal rata plata datorata credit cumulat cumulat 0do.anda a a cumulata #r % 166 666 .6 666 " 166 666 .6 666 " .6 666 #r %% 166 666 .6 666 " 166 666 =6 666 " =6 666 #r %%% 166 666 .6 666 " 166 666 06 666 " 06 666 #r %? 166 666 .6 666 " 166 666 16 666 " 16 666 #otal an " 16 666 " " " " 16 666 =660 #r % 166 666 .6 666 96 666 096 666 96 666 96 666 .66 666 #r %% 096 666 7 A96 96 666 066 666 97 A96 .66 666 .97 A96 #r %%% 066 666 A 966 96 666 =96 666 :: =96 .96 666 =.: =96 #r %? =96 666 : =96 96 666 =66 666 A= =96 =66 666 =A= 966 #otal an " 0= 966 =66 666 " " " =A= 966 =661 #r % =66 666 9 666 96 666 .96 666 AA 966 =96 666 0=A 966 #r %% .96 666 0 A96 96 666 .66 666 7. =96 066 666 07. =96 #r %%% .66 666 = 966 96 666 96 666 70 A96 096 666 100 A96 #r %? 96 666 . =96 96 666 " 79 666 166 666 179 666 #otal an " .= 966 =66 666 " 179 666 =669 #4#AL " 79 666 166 666 " " " 179 666

Capitolul %. Proiectii financiare pentru urmatorii trei ani


+roiectiile financiare pentru urmatorii trei ani se refera la : +rogno!a van!arilor (si evolutia utili!arii capacitatilor de productie) +roiectia contului de profit si pierdere Anali!a pragului de rentabilitate Calculul venitului net Calculul venitului net actuali!at $luxul financiar

Progno-a van-arilor "si evolutia utili-arii capacitatilor de productie# ,URO


Indicator Afumaturi 'rospaturi 0alamuri 0pecialitati I 17314 435320 374103 25043 II 17314 437299 375804 25043 2$$3 III 18550 437299 375804 27826 IV 18551 437299 375804 27826 2$$! 2$$3 71729 1747217 1501515 10573

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii


0ubproduse Carcasa oaie 'roduse secundare Total 12985 0 0 864765 12985 0 0 868445 13913 0 0 873392 13914 0 0 873394 53797 0 0 3384831 3384831

13

Anali-a pragului de renta.ilitate ,URO


Nr. Crt. 1 2 3 3.1 3.2 ! 3 4 5 6 % 1$ 11 12 13 Indicatori 7rad de utilizare a capacitatii proiectate Venituri totale Cheltuieli totale& din care. Cheltuieli fi)e Cheltuieli variabile 'rofit net 0urse proprii de dezvoltare pentru proiect Capital social Capital propriu (ate credit 8 dobanzi pe termen mediu Credit pe termen mediu Capital permanent *58%+ "ar#a profitului *!92+:1$$;/ (ata rentabilitatii financiare *!95+:1$$;/ (ata de rentabilitate interna a proiectului de investitii 2$$3 65 5058441 4346981 171036 4175945 497202 624078 39060 1292140 128990 317880 1610020 9.83 38.48 0.16 2$$! 80 6230448 5310668 171036 5139632 660124 787000 39060 1455062 119086 238410 1693472 10.60 45.37 2$$3 85 6614507 5631895 171039 5460856 714675 841552 39060 1509613 109182 158940 1668553 10.80 47.34

Flu ul de numerar previ-ionat ,URO


0pecificatie 1. Venituri *fara TVA+ costuri de productie amortizare Venituri inaintea impozitarii 2$$3 I 1167843 1006439 31719 149024 2$$! II 1264744 1086745 31719 165629 III 1264744 1086745 31719 165629 IV 1362110 1167052 31719 182678 6230448 5310668 126678 880164 2$$3 6614507 5631895 126678 952900

-obanda la credite pe termen scurt (ambursare credite pe termen scurt Impozit pe profit 'rofit net Amortizare 2. <lu) de numerar net din e)ploatare <inantari e)terne nerambursabile 37256 111768 31719 143487 990000 41410 124213 31719 166932 41410 124213 31719 166932 45670 137008 31719 168727 220040 660123 126876 787000 238225 714675 126876 841552

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii


Credite pe termen lun sau mediu 0urse proprii <lu) de numerar brut Valoarea investitiei (ambursare credite pe termen lun -obanda la credit pe termen lun Alte plati *ta)e& impozite& diverse+ Total iesiri Cash <lo= net Cash <lo= cumulat 397350 600680 2131517 1980000 0 12380 94050 2086430 45087 45087

14

166932 0 12380 94050 106530 49705 94589

166932 0 12380 94050 106530 49705 144091

168727 79470 12380 94050 185900 -17173 126918

787000 79470 39989

841552 79470 29876

119087 667915 794832

109182 732370 1527202

Proiectia contului de profit si pierdere ,URO


Nr. -enumire Crt. 1 Venituri din e)ploatare 2 3 ! 3 4 5 6 % 1$ 11 12 13 1! 31.12.1%%% 3485250 31.12.2$$$ 3485250 3385484 99766 0 37100 -37100 0 0 0 3485250 3422584 62666 15667 46999 31.12.2$$1 3485252 3385484 99768 0 37100 -37100 0 0 0 3485252 3422584 62668 15667 47001

Cheltuieli pentru e)ploatare 3385484 (ezultatul din e)ploatare Venituri financiare Cheltuieli financiare (ezultatul financiar Venituri e)ceptionale Cheltuieli e)ceptionale (ezultatul e)ceptional Venituri totale Cheltuieli totale (ezultatul brut Impozit pe profit 'rofitul net 99766 0 37100 -37100 0 0 0 3485250 3422584 62666 15667 46999

(aloarea neta actuali-ata


Nr. Anul Crt. 1 2 3 2$$3 ! 2$$! 3 2$$3 <lu) de numerar net E2(> 126918.00 667914.00 732370.00 (ata de actualizare VNA

0.10 Coeficient de actualizare r 0.9090 0.8264 0.7513

0.16 (

0.10 E2(>

0.16 E2(> 109416.00 496394.00 496156.00

0.8621 115368.00 0.7432 551964.00 0.6406 550230.00

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii


4 Valoarea investitiei 5 Valoarea net actualizata *VNA+ 6 (ata de discontare in care VNA?$ % (ata de discontare in care VNA@$ 1$ VNA?$ 11 VNA@$ 12 (ata interna de rentabilitate *(I(+ 1988030.00 -33369.00 0.10 0.16 346939.00 -33369.00 0.16

15

"r s"a calculat dupa formula r D .8(.Ga)n , unde a ; rata de actuali!are (.6>, .:>) si n perioada luata in calcul R%R s"a calculat dupa formula R%RDH a min G(a max ; a min)E ?,A.(?,A."?,A=)IE.66 +roiectiile efectuate evidentia!a ca afacerea este rentabila, cu venituri totale si nete in crestere, profitul net obtinut crescand de la 1/A=6= (uro in =660, la ::6.=1 (uro in =661 si la A.1:A9 (uro in =669 $luxul financiar este po!itiv pe intreaga perioada, facand posibile efectuarea integrala si la timp a platilor aferente activitatilor SC KARMA SRL

Capitolul &. 'ndicatori economico-financiari preconizati


+e ba!a re!ultatelor economico"financiare preconi!ate se pot calcula urmatorii indicatori: Rata profita.ilitatii fata de c!eltuieli "RPC# R+C D (+rofit brut8c&eltuieli totale)E.66
Anul Indicator 2$$3 15.25 2$$! 16.57 2$$3 16.92

Rata profitului net "RPN# R+, D (+rofit net8venituri totale)E.66


Anul Indicator 2$$1 9.83 2$$$ 10.60 1%%% 10.80

(enitul total inregistrat de"a lungul celor trei ani are valoarea de .6 199 A9= (uro Profitul net inregistrat de"a lungul celor trei ani are valoarea de .11 /// (uro R$R 1 '2+ "R%R s"a calculat dupa formula R%RDH a min G(a max ; a min)E ?,A.(?,A."?,A=)IE.66)

Capitolul (-Concluzii
Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003

Managementul intreprinderilor mici si mijlocii )in anali!a corelativa a ansamblului informatiilor pre!entate, decurg urmatoarele conclu!ii principale: Afacerea este fe-a.ila din punct de vedere: -

16

comercial, deoarece exita o piata pe care firma isi poate desfasura activitatea si aceasta piata va creste in urmatorii ani exponential financiar, firma contribuie cu =/> din sursele proprii la reali!area investitiei uman, personalul anga*at dispune de o inalta calificare, determinare si capacitate de munca managerial, competenta ec&ipei manageriala este data de cumulul competentelor membrilor, competente verificate la companii internationale de prestigiu

Afacerea este profita.ila, deoarece in 0 ani se ac&ita creditul in valoare de 166 666 (uro Se poate observa ca incepand cu primul an firma inregistrea!a profit Afacerea este credi.ila, datorita: profitabilitatii sale aportului propriu de numerar cu care firma participa la reali!area investitiei eliberarii rapide a unui flux de lic&iditati suficient de mare pentru a rambursa creditul competentei, serio!itatii si determinarii ec&ipei manageriale si a salariatilor

Academia de Studii Economice Bucuresti - 2003