Sunteți pe pagina 1din 4

Semnele de punctuatie - Punctul, Semnul intrebarii, Semnul exclamarii, Virgula, Punctul si virgula, Doua puncte, Semnele citarii(ghilimelele), Linia

de dialog si de pauza, Panatezele


Semnele de punctuatie In vorbire se stabilesc raporturi logice intre cuvinte, grupuri sintactice si propozitii care ormeaza unitati aparte din punctu de vedere al intelesului! Pentru a exprima aceste raporturi,in a ara de procedeele gramaticale, pauzele, intonatia si intreruperea sirului comunicarii! "xprimarea in scris necesita intrebuintarea unor mi#loace gra ice cu a#utorul carora sa poata i redate aceste procedee! $st el se explica crearea punctuatiei- un sistem de semne convenctionale care au rolul de a marca in scris pauzele, intonatia, intreruperea cursului vorbirii. 1.Punctul -marcheaza pauza care se face in vorbire intre propozitiisau fraze independente ca inteles. El se pune de asemenea la sfarsitul unor fraze si propozitii independente, grupuri de cuvinte sau cuvinte izolate care echivaleaza cu propozitii independente si dupa care vorbirea nu mai continua. %%&%'rl#&(ivn)p

-se oloseste in urmatoarele situatii*

Dupa propazitii enuntiative* lv&%'r%%&(ivvn a)independente (Era liniste imparateasca!) b)dupa raze alcatuite din propozitii enuntiative care se gasesc in raport de coordonare

La s arsitul unei propozitii optative sau la s arsitul unei raze alcatuite din propozitii dependente de o optativa, cand tonul nu este exclamativ* Jelui-m-as si n-am cui.+

La s arsitul propozitiei imperative sau al unei raze dependente de o imperativa, cand acestea sunt rostite pe un ton neutru* ,Urcati in varfuri pe catarg

Si puneti steagul de plecare!+

La s arsitul unei propozitii interogative indirecte*

Tata a intrebat cate exemplare vom trage!

In abreviri de cuvinte

--u se pune punct dupa -titlurile de carti, de opere literare,muzicale - ormulele de adresare(din scrisori,cuvantari) 2.Semnul intrebarii -este foloseit in scriere pentru a marca intonatia propozitiilor sau a frazelor interogative! -se pune dupa cuvinte, grupuri de cuvinte, propozitii si raze care au un caracter interogativ si care sunt intrebari directe! -titlurile care au caracter interogativ (,.e-I de acut/+)

3.Semnul exclamarii -Marcheaza grafic intonatia frazelor si a propozitiilor exclamative sau imperative -se pune de asemenea dupa inter#ectiile si vocativele care exprima stari a ective si sunt considerate cuvinte(sau parti de raza) independente -cand inter#ectia are in acelasi timp sens exclamativ si interogativ,semnul exclamarii este insotit de semnul intrebarii -se oloseste dupa un substantiv in cazul vocativ 4.Virgula -delimiteaza grafic unele propozitii in cadrul unei fraze si unele parti de propozitie in cadrul propozitiei. Virgula arata felul in care fraza si propozitia se despart in elementele lor constructive, pe baza raporturilor sintactice dintre ele(functia gramatica) -modurile de olosire a virgulei in limbi di erite nu exista deosebiri esentiale -virgula marcheaza gra ic anumite pauze scurte acute in cursul rostirii unei propozitii sau raze!$st el, ea, alaturi de alte semne de punctuatie, serveste la redarea gra ica a ritmului vorbirii si a intonatiei -totodata,ea realizeaza rapoarte de coordonare si subordonare prin #uxtapune in interiorul unei raze 5.Punctul si virgula

-este semnul de punctuatie care marcheaza o pauza mai mare decat cea redata prin virgula si mai mica decat cea redata prin punct -o ast el de pauza este adesea necesara pt! $ desparti propozitii sau grupuri de propozitii care ormeaza unitati relativ independente in cadrul unei raze!$st el, raza castiga in claritate si se evita legarea gresita a unei subordonate dinaintea pauzei marcate prin punct si virgula de propozitia imediat urmatoare, $lteori, punctul si virgula corespunde unei pauze pe care vorbitorul o ace pentru a arata ca partea de raza care urmeaza e o intregire, o explicatie sau o concluzie a celor a irmate anterior 6.Doua puncte -anunta vorbirea directa sau o enumerare, o explicatie, o concluzie si marcheaza totodata o pauza, in genere mai mica decat pauza indicata de punct. Ele se pun atat la sfarsitul unei fraze, cat si in interiorul ei 7.Semnele citarii g!ilimelele) -sunt semne grafice care se intrebuinteaza atunci cand reproducem intocmai un text spus sau scris de altcineva ele se pun si la inceput si la s arsitul unei citari, inchizand vorbirea directa

".#inia de dialog si de pau$a -acelasi semn de punctuatie ( - are doua funciuni cu totul diferite* a)linia de dialog indica inceputul vorbirii iecarei persoanecare ia parte la o convorbire b)linia de pauza marcheaza, ca si alte semne de punctuatie, pauza dintre di erite parti ale propozitiei, dintre propozitii sau raze

%.Panate$ele -parantezele rotunde ( ) sau drepte [ arata un adaos in interiorul unei propozitii sau al unei fraze -parantezele rotunde cuprind o explicatie, o precizare ori un amanunt, care imbogatesc intelesul propozitiei sau al razei de care lunt legate! In acest sens, parantezele au aceeasi unctiune ca linia de pauza sau virgula, cand acestea cuprind comunicari care explica sau intregesc propozitia sau raza in interiorul careia se a la -in peisele de teatru se dau intre paranteze rotunde se dau indicatiile scenice

-parantezele drepte se olosesc cu scopul de a inchide un adaos acut de noi intr-un text citat! Deci, ele a#uta la separarea spuselor noastre de ale altuia, ori de cate ori este nevoie sa intervenim cu o lamurire 1&.Puctele de suspensie -arata o pauza mare in cursul vorbirii.!pre deosebire de punct, punctele de suspensie nu marcheaza sfarsitul unei propozitii sau al unei fraze, ci indica, in general, o intrerupere a sirului vorbirii -comunicarea care e asezata inaintea pauzelor redate in scris prin pc! De suspensie are intotdeauna o intonatie caracteristica* cand pauza este neintentionata, intonatia este descendenta, iar cand pauza este intentionata, intonatia comunicarii este ascendenta 11.'ratima liniuta de unire sau de despartire) -ca semn de punctuatie, cratima se oloseste *

In repetitii, cand cuvantul separat ormeaza o unitate In interiorul unor expresii ormate din doua substantive , un substantiv si un adverb, din doua adverbe sau doua inter#ectii(calea-valea, caine-caineste, ici-colo) Intre ( numerale, pentru a arata ca indicatia numerica e aproximativa Intre cuvinte care arata limitele unei distante, ale unui interval de timp Semnele ortogra(ice

Semnele ortogra ice sunt inrudite cu semnele de punctuatie! 0neori chiar semnele de punctuatie se olosesc ca semne ortogra ice!De exemplu, punctul marcheaza de obicei abrevierile!Semnele ortogra ice propriu-zise sunt cratima si apostro ul!

'ratima

-marcheaza rostirea impreuna a ( sau mai multe cuvinte, ie ca lipsesc sunete, in care caz inlocuieste apostro ul din vechea ortogra ie, ie ca nu lipsesc -se oloseste si la scrierea unor cuvinte compuse -se intrebuinteaza la despartirea cuvintelor in silabe -se oloseste intre doua numerale

)postro(ul

-marcheaza absenta accidentala in rostirea unor sunete!

S-ar putea să vă placă și