Sunteți pe pagina 1din 23

UNIVERSITATEA POLITEHNICA- BUCURESTI Centrul pentru Pregatirea Resurselor Umane Ingineria si Managementul A a!

erilor

E"!elenta si premiile !alitatii Ingineria si Managementul Calitatii

Stu#ent$ Vintila %iana-Isa&ela

De regula, o organizatie implementeaza un sistem #e management pentru a-si stabili politica si obiectivele precum si pentru a realiza aceste obiective": standardul SR EN ISO !!!:"!!#$ %on&orm aceluiasi standard European, adoptat si in Romania, politi!a unei organi'atii re eritoare la !alitate reprezinta acele intentii si orientari generale ale unei organizatii, re&eritoare la calitate, asa cum sunt e'primate o&icial de managementul de la cel mai inalt nivel al organizatiei"$ (nul din tipurile posibile de asemenea sisteme este sistemul #e management al !alitatii adica un sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea": standardul SR EN ISO !!!:"!!$ In acest conte't a controla) inseamna a introduce si mentine sub control)$ De remarcat ca pentru implementarea unui sistem de management e&ectiv si e&icient sunt necesare, in mod e'pres, vointa politica, anga*area, implicarea si e'emplul personal ale managerilor de var& ai organizatiei solicitante$ Sistemul de management, implementat si e&ectiv, poate &i certi&icat de catre un organism de certi&icare ales de client, in con&ormitate cu nevoile sale$ +roiectarea si implementarea unui sistem de management includ, de regula, urmatoarele &aze: ,$ Evaluarea preliminara a situatiei e'istente #$ Diagnosticarea sistemului de management e'istent "$ Instruirea-trainingul ec-ipei de proiect cu privire la cerintele standardului aplicabil si modalitatile practice de satis&acere a acestor cerinte .$ Sensibilizarea si constientizarea salariatilor /$ Stabilirea etapelor si actiunilor necesare cu prioritati, responsabilitati, termene #$ "$ .$ /$ 0$ Elaborarea documentatiei de sistem si implementarea ei Elaborarea editiei zero a documentatiei de sistem: proceduri, instructiuni, manual Implementarea de proba a documentatiei si evaluarea impactului acesteia Elaborarea reviziilor documentelor de sistem Implementarea modi&icarilor de documentatie si evaluarea impactului acestora

%$ +regatirea certi&icarii, daca este cazul #$ E&ectuarea unui preaudit intern "$ Implementarea actiunilor corective si preventive necesare, cu evaluarea impactului acestora .$ Instruirea-trainingul participantilor la actiunea de certi&icare /$ +regatirea auditului de certi&icare %on&orm standardelor si practicilor din tarile industriale dezvoltate , promovarea calitatii, departe de-a &i un slogan propagandistic sau publicitar cum s-ar crede la o prima vedere, reprezinta (dezvoltarea continua a capabilitatii pentru calitate a unei organizatii , in scopul optimizarii capacitatii acesteia de-a realiza anumite cerinte si obiective ale calitatii, de exemplu : in toate etapele existentei unui produs". +romovarea calitatii necesita actiune si c-iar proactiune, competenta si consecventa, in loc de reactii costisitoare post-&actum, ea implica necesitatea imbunatatirii continue a tuturor &lu'urilor din intreprindere: te-nologice , in&ormationale , decizionale$ ,st&el , produsele si

"

serviciile "de calitate" rezulta de la sine din procese "de calitate" care se des&asoara numai in cadrul unei organizatii "de calitate"$ In # . , %omisia Europeana a introdus %,1I2,2E, in %artea ,lba intitulata "Dezvoltare, competitivitate , locuri de munca", vizand promovarea activitatilor cu inalta valoare adaugata si a propus in cadrul unei comunicari intitulate "O politica a competitivitatii industriale pentru Uniunea Eeuropeana ca investitiile in domeniul %,1I2,2II sa devina intangibile$ In consecinta , in # / , %onsiliul de 3inistri a initiat o Rezolutie intitulata semni&icativ "Politica europeana de promovare a calitatii sau calea Europei catre excelenta ":Document %erti&icat 45#, si care viza dezvoltarea competitivitatii industriale a (niunii Europene$ ,ceasta Rezolutie este o consecinta logica a unor Rezolutii mai vec-i , ca de e'emplu cele re&eritoare la "Noua abordare a armonizarii te nice" din # / si "!bordarea globala a evaluarii con"ormitatii" din # 6 , care , la timpul lor , contribuisera in mod esential la crearea conditiilor necesare pentru redistribuirea responsabilitatilor pentru prote*area sanatatii si securitatii populatiei intre autoritatile publice si agentii economici prin introducerea cerintelor %EE ca re&erential in certi&icarea produselor si a sistemelor calitatii$ Deci , daca se doreste intrarea in Europa %omunitara, va trebui ca si Romania sa aiba propriile ei politici si strategii in acerst domeniu7 In # 4 , %omunitatea europeana a inceput sa-si orienteze e&orturile vizand dezvoltarea "pietei unice europene" nu numai pe plan reglementar interventionist, ca pana atunci, ci si pe plan nereglementar , in directia elaborarii unor "politici de insotire a activitatilor agentilor economici europeni", cu scopul de-a stabili o strategie unitara de ansamblu pentru di"eritele actiuni si initiative e"ectuate descentralizat, atat la nivel european cat si la nivel national$ De alt&el , con&orm 2ratatului (niunii Europene , %omisia Europeana are dreptul sa actioneze ca "animator de initiative si proiecte e"ectuate descentralizat ", cu scopul de-a reuni retelele e'istente si de-a dezvolta sinergii avanta*and pe toti mmbrii retelei$ In conditiile dezvoltarii &ara precedent a concurentei mondiale , autoritatile publice nationale si europene au responsabilitatea si datoria de-a asigura agentilor economici europeni acele conditii care &avorizeaza atat dezvoltarea lor cat si ameliorarea competitivitatii lor pe piata mondiala$ In prezent %,1I2,2E, reprezinta un instrument strategic al managementului global al intreprinderilor, dar si un element determinant al competitivitatii acestora$ In plus , %,1I2,2E,, prin importanta pe care o are pentru consumatorul si cetateanul european, constituie un &actor esential in slu*ba societatii civile$ +olitica europeana de promovare a calitatii reprezinta o componenta esentiala a politicii de dezvoltare a competitivitatii industriei europene$ Ea se adreseaza simultan intreprinderilor , autoritatilor publice si consumatorilor si vizeaza stabilirea cadrului global de re&erinta necesar pentru dezvoltarea acelor conditii te-nice si politice care sunt indispensabile pentru ameliorarea calitatii produselor si serviciilor, a competitivitatii intreprinderilor europene si a calitatii vietii cetatenilor$ +entru intreprinderile europene producatoare si prestatoare aceasta politica inseamna orientarea lor spre %,1I2,2E $Ea implica necesitatea unor investitii sporite in timp, instruire si dezbateri prealabile proceselor decizionale, precum si o implicare mai consistenta in aplicarea metodelor , te nicilor si instrumentelor speci"ice #anagementului prin calitate totala: $%#& +entru autoritatile publice nationale si europene aceasta politica inseamna capacitatea lor de-a orienta intr-o singura directie numeroasele si diversele initiative si actiuni ale di&eritelor organizatii$Simpla e'istenta a unei a'e politice orientative clare este de natura sa con&ere tuturor

initiativelor si actiunilor avand aceasta orientare o e&icienta superioara, o mai buna vizibilitate si un important e&ect dinamizant$ +entru consumatorii europeni aceasta politica inseamna actiuni si mi*loace vizand o mult mai buna in&ormare, educare si instruire a tuturor cetatenilor, in calitatea lor de consumatori, in scopul implicarii lor mai directe in &unctionarea si dezvoltarea pietei unice europene$ %omisia Europeana a constatat ca , desi astazi se vorbeste mult despre "economia europeana" sau "industria europeana" , inca nu se poate spune ca e'ista si o "imagine a calitatii europene" si nici o " cultura europeana a calitatii"$ Si totusi , acestea sunt elemente indispensabile pentru dezvoltarea economiei europene$ In viziunea %omisiei Europene , elaborarea si implementarea unei politici europene de promovare a calitatii ar implica urmatoarele avanata*e si oportunitati: asigurarea corelarii si coeziunii di&eritelor initiative si politici e'istente la nivel national , ast&el incat sa se poata pro&ita cat mai mult de toate sinergiile si economisirile posibile8 reducerea pana la eliminare a unor redundante si a altor &actori care genereaza risipirea resurselor8 di&uzarea in&ormatiilor re&eritoare la e'perientele trecute si actuale de la o tara sau organizatie la alta$ Politica europeana de promovare a calitatii este complementara demersurilor si politicilor nationale de promovare a calitatii si nu urmareste decat consolidarea acestora$ O alta ratiune a necesitatii e'istentei unei politici europene de promovare a calitatii provine din constatarea ca, actualmente , in Europa, calitatea are inca o imagine nationala$ De e'emplu , calitatea unui produs mai este inca ierar-izata, in &unctie de tara sa de provenienta, in urmatoarea ordine : #$ 9ermania, "$ :aponia, .$ ;ranta, /$ S(,, 4$ ,nglia, <$ Italia, =$ Spania $ ,ceasta situatie reala reprezinta de*a un obstacol arti&icial pentru libera circulatie a produselor pe piata unica europeana$ Se apreciaza ca dezvoltarea unei "imagini europene" si a unei "culturi europene" ale %,1I2,2II) precum si di&uzarea de in&ormatii pertinente re&eritoare la %,1I2,2E ar &i de natura sa permita reducerea acestor de&ormari suparatoare si, deci, sa &aciliteze consolidarea pietei unice europene$ In &ine , o ultima ratiune a necesitatii e'istentei unei politici europene de promovare a calitatii consta in perspectiva "europenizarii" intreprinderilor din tarile %EE care au tot mai mult de-a &ace cu "piata unica europeana" si tot mai putin cu "pietele nationale"$ In aceste conditii, "a insoti agentii economici in demersul calitatii" inseamna a crea un %,DR( European care se armonizeaza cu %,DR(1 N,2ION,1 si pe care-l completeaza$,st&el, politica europeana in domeniul calitatii este o politica transcendenta a politicilor nationale cu care se armonizeaza si pe care le completeaza, pentru a le spori in mod e'ponential e&ectul$ +e plan mondial e'ista trei mari categorii de premii ale calitatii$ +rimul a &ost premiul national *aponez creat in # 4#, in :aponia, purtand numele unui savant ,merican, >$E$ Deming, care a avut un rol deosebit in implementarea cu succes a managementului si ingineriei calitatii in :aponia$ ,l doilea tip national al calitatii, in ordine cronologica, a &ost in&iintat de americani in # 66, dandu-i numele 3,1%O13 0,1DRID9E, &ost ministru al %omertului al S(,$ ,cesta este inmanat anual de presedintele S(,$ In # 66-# 6 , la initiativa unor mari concerne europene, un numar de #/ mari intreprinderi europene: 0os- 9mb?, 0ritis- 2elecom, 0ull S,, %I0,-9EI9@ ,9, D,SS,(12 ,AI,2ION, ,$0$ E1E%2RO1(B, ;I,2 ,(2OR Sp,, C13, NES21E ,$9$, O1IAE22I, +?I1I+S E1E%2RONI%S, REN,(12, 9E0RDDER S(1EER,9, AO1CS>,9EN ,$9$, s-au reunit la 0ru'elles si au pus bazele unui +remiul european al calitatii$ ;unctionarea institutiei care administreaza si, implicit, il acorda F E;G3, European

;oundation &or GualitH 3anagement, este &inantata de (niunea Europeana$ Din # " +remiul european al calitatii a &acut cariera in Europa$ Premiul European: PE', modelul de e'celenta E;G3, la care pot candida si organizatiile din Romania, dupa participarea la +remiul Roman, se acorda anual, incepand din # ", acelor organizatii din Europa care, indi&erent de marimea, tipul proprietatii si domeniul sau sectorul lor de activitate, au obtinut per&ormante manageriale si &inanciare remarcabile$ PE' este administrat de E;G3: ;undatia Europeana pentru 3anagementul %alitatii, o organizatie non-pro&it cu sediul in 0ru'elles, 0elgia, in&iintata in # 66, in scopul promovarii si optimizarii per&ormantelor organizatiilor din Europa$ E;G3 are misiunea (de a deveni acea "orta conducatoare capabila sa orienteze organizatiile din Europa la E)'E*EN$! durabila, prin identi"icarea si promovarea sistematica a celor mai bune practici)$ Re&erentialul in raport cu care sunt evaluate per&ormantele organizatiilor este asa-numitul #odelul de Excelenta al E+%#)$ ,cest model a &ost conceput si dezvoltat pe baza ideii ca orice organizatie, indi&erent de marimea, tipul proprietatii, domeniul si sectorul de activitate, structura si gradul ei de maturitate, pentru a activa cu succes are nevoie de un sistem adecvat de management per&ormant$ 3odelul E;G3 reprezinta un instrument practic menit sa spri*ine &unctionarea cu succes a organizatiilor prin evaluarea sistematica a per&ormantelor si pozitionarea &iecarei organizatii pe di&icilul drum al EB%E1EN2EI, prin spri*inirea organizatiilor in scopul intelegerii posibilitatilor de per&ectionare a activitatii si, mai ales, prin stimularea stabilirii de solutii e&iciente pentru transpunerea acestora in practica$ E;G3, prin membrii sai : intreprinderi, institutii, universitati, asociatii pro&esionale, e&ectueaza cercetari si imbunatateste regulat acest model, pe baza "celor mai bune practici" identi&icate si veri&icate in practica, provenind de la mii de organizatii, c-iar si din a&ara Europei$ "#odelul Excelenta al E+%#" reprezinta un re&erential-cadru, care, recunoscand pluralitatea cailor de obtinere a EB%E1EN2EI durabile, a devenit o re&erinta europeana neo&iciala si prin urmare voluntara& %onceptele &undamentale implicate in acest model sunt: ,Orientarea spre rezultate "I 'oncentrarea asupra clientului .I *eaders ip si constanta scopului urmarit /I #anagementul prin procese si "apte 4I Dezvoltarea si implicarea personalului <I .nvatarea, inovarea si imbunatatirea continue =I Dezvoltarea partenariatelor 6I /esponsabilitatea publica& "#odelul Excelenta al E+%#) are la baza criterii &undamentale, &iecaruia atribuindu-ise o pondere speci&ica si un numar de sub-criterii, grupate in doua categorii, ast&el: - rezultatele "'e s-a "acut0" sunt reprezentate de / criterii, avand o pondere totala in nota acordata de 4!J, care se re&era la: rezultatele obtinute privind principalele per&ormante economice, personalul, clientii si societatea8 - &actorii determinanti "'um s-a "acut0" sunt reprezentati de 4 criterii, avand o pondere totala tot de 4!J, care se re&era la: leaders-ip, politici si strategii, partenariate si resurse, procese te-nologice si administrative$ Evaluarea candidatilor la +E% se e&ectueaza de catre ec-ipe de evaluatori special instruiti de E;G3 si antrenati, provenind din di&erite tari si domenii de activitate$ Dupa evaluarea individuala si in ec-ipa a dosarului de candidatura si vizitarea celor mai buni dintre candidati, se

acorda prin consens puncta*ul &inal pentru &iecare criteriu$ 3edia ponderata a acestor puncta*e reprezinta cali&icativul &inal al candidatului$ (n *uriu &ormat din personalitati recunoscute: oameni de a&aceri, castigatori anteriori ai +E%, reprezentanti ai %E, E;G3, EOG, atribuie +remiul European pentru %,1I2,2E primilor clasati din &iecare categorie$ +E% se atribuie pentru urmatoarele categorii de organizatii: K Intreprinderi mari din # # 8 K I33 -uri din # 4, cu doua sub-categorii: Organizatii independente 8 (nitati ale unor organizatii mari 8 K Organizatii din sectorul public din # 4$ 2endinta generala la nivel european este aparitia de premii nationale sau regionale in marea ma*oritate a tarilor, pina in anul "!!!$ +remiile nationale pentru %alitate inseamna: K Stabilirea e'celentei in a&aceri, la nivel national8 K Realizarea unor rezultate mai bune, prin imbunatatire continua8 K 0enc-marLing la nivel national8 K 3etode si te-nici de imbunatatire continua8 K Sc-imb de in&ormatii si de e'perienta8 K +regatire pentru participarea la competitia europeana$ +remii nationale in Europa, pe baza modelului E;G3: ,ustria, 0elgia, Danemarca, Elvetia, 9ermania, Irlanda, Italia, 3area 0ritanie, Norvegia, Olanda, +olonia, Republica %e-a, Rusia, Slovenia, 2urcia, (ngaria$ Si din "!!! Romania$ ,lte premii nationale in Europa, pe baza premiului national 3alcolm 0aldrige- S(,: ;inlanda, ;ranta, Suedia$ ;undatia Europeana pentru 3anagementul %alitatii F E;G3 reuneste organizatiile europene implicate in atingerea e'celentei$ E;G3 numara aproape 6!! de membri, companii si organizatii inregistrate in Europa, care isi des&asoara activitatea in Europa$ Este vorba despre companii comerciale, organizatii guvernamentale si alte institutii din sectorul public$ ,cestea au un lucru in comun: au adoptat 3odelul de E'celenta al E;G3 ca un instrument strategic pentru managementul general al companiei$ Obiectivul lor &undamental este sa devina lideri in domeniul lor de activitate si sa obtina rezultate deosebite$ 3odelul de E'celenta al E;G3 permite o abordare integrativa a managementului calitatii, care include toate aspectele c-eie, cum ar &i: rezultatele de a&aceri, orientarea catre client, managementul in&ormatiilor, satis&actia anga*atilor$ 0ene&iciul ma*or, asa cum este prezentat de cei mai de succes manageri europeni, este acela ca modelul de E'celenta al E;G3 le permite sa obtina avanta*e prin introducerea rapida in practica a noutatilor, ceea ce inseamna de &apt avanta*e competitive$ E;G3 este unica organizatie non-pro&it din Europa care urmareste stimularea si spri*inirea managementului pentru aplicarea principiilor inovatoare ale 2G3: 3anagementul %alitatii 2otale, adaptate la situatia speci&ica europeana$ 3isiunea sa este sa imbunatateasca competitivitatea organizatiilor europene, din sectorul privat sau public$ In cadrul E;G3, organizatiile membre primesc spri*in si indrumarea practica necesara pentru implementarea 3odelului de E'celenta al E;G3$ Di&erite evenimente: netMorLing, benc-marLing, training, constituie ocazii pentru a comunica membrilor ultimele tendinte in domeniul managementului si, in special, cele re&eritoare la 2G3$

<

3ai mult de #! !!! de organizatii din sectorul privat si public din toate tarile Europei utilizeaza in prezent 3odelul de E'celenta$ In # , <! J din companiile a&late in 2op "4 in Europa si .! J din cele a&late in 2op #!!, sint membre ale E;G3$ +entru mii de companii si organizatii din intreaga Europa, dorinta de a atinge e'celenta in a&aceri prin aplicarea 2G3 constituie un &actor decisiv pentru a &i competitiv pe pietele europeana si mondiala$ Inovatiile si e&ectele globalizarii, inclusiv sc-imbarile rapide ale proceselor de productie, necesita din ce in ce mai mult o abordare sistematica si structurata a procesului de imbunatatire continua, pentru a obtine imbunatatiri cuanti&icabile ale per&ormantelor in a&aceri$ 3odelul de E'celenta al E;G3 este un instrument relativ simplu operational, care permite companiilor sa creeze bene&icii masurabile prin utilizarea 2G3 ca instrument organizational$ E;G3 este unica organizatie non-pro&it din Europa ce actioneaza pentru promovarea E'celentei in Europa In intreaga Europa, E;G3 lucreaza in parteneriat cu organizatiile lidere in domeniul E'celentei la nivel national$ +rin conlucrarea cu ,sociatiile Nationale de %alitate, E;G3 isi sporeste capacitatea de a aborda intreaga Europa, incluzind operatori economici din toate tarile$ E;G3 are un sediu permanent in 0ru'elles$ 3odelul de E'celenta al E;G3 a &ost lansat in # # si reprezinta in prezent modelul european cel mai de succes pentru calitate in a&aceri$ De curind a avut loc o revizuire a modelului, implicind consultari cu sute de organizatii din intreaga Europa$ 1a inceput de nou 3ileniu, E;G3 introduce un nou concept c-eie pentru imbunatatirea 3odelului de E'celenta: R,D,R$ R,D,R constituie esenta 3odelului, masurind succesul e&orturilor de imbunatatire a per&ormantelor$ %riteriile &undamentale ale acestui concept sint: Results- Rezultate, ,pproac-,bordare, DeploHment- Implementare, ,ssessment- Evaluare si RevieM- ,naliza$ R,D,R are in vedere &aptul ca o organizatie trebuie sa: Stabileasca Results- Rezultatele pe care doreste sa le obtina in cadrul ca procesului de elaborare a politicii si strategiilor proprii$ Rezultatele se re&era la per&ormantele organizatiei, atit &inanciare cit si operationale, si la perceptia tuturor partilor interesate$ +lani&ice si dezvolte un set integrat de Approac-es- Abordari solide pentru a &ace posibila obtinerea rezultatelor prestabilite$ %eploH- Implementeze abordarile intr-un mod sistematic la toate nivelurile organizatiei$ Assess- EvaluezeI si RevieM- Imbunatateasca abordarile puse in aplicare prin monitorizarea si analiza rezultatelor obtinute, ca urmare a procesului continuu de invatare a activitatilor des&asurate$ +e baza evaluarilor, organizatiile trebuie sa identi&ice, sa ierar-izeze prioritatile, sa plani&ice si sa implementeze imbunatatirile considerate necesare$ Imbunatatirea 3odelului de E'celenta al E;G3 a inclus a ceste concepte de baza$ Implementarea cu succes a 3odelului de E'celenta al E;G3 necesita un grad semni&icativ de anga*ament din partea si acceptarea principiilor 2G3$ %onceptul R,D,R implica un proces de auto-evaluare in zone bine de&inite ale managementului organizational si operational$ +entru &iecare zona, companiile sint incura*ate sa aloce ponderi corespunzatoare propriilor prioritati$ R,D,R inseamna mult mai mult decit un model teoretic de management$ E;G3 a dezvoltat ;isa R,D,R pentru cuanti&icarea si monitorizarea scorului corespunzator

per&ormantelor$ ;isa R,D,R reprezinta baza pentru evaluare si &urnizeaza datele interne de re&erinta care permit managementului de vir& sa dezvolte o strategie per&ormanta$ 3odelul care va conduce catre E'celenta in noul 3ileniu are urmatoarele principii &undamentale: e&icacitatea costurilor8 orientarea catre rezultate8 orientarea catre clienti8 parteneriat8 managementul in&ormatiilor8 per&ormante8 invatare$ E'celenta organizationala se masoara prin capacitatea organizatiei de a atinge si mentine rezultate e'ceptionale simultan pentru toate partile interesate$ Recunoscind aceste constringeri, 3odelul E;G3 a &ost creat in # #, pentru a promova o abordare care sa determine aparitia si mentinerea per&ormantelor de e'ceptie ale organizatiilor europene$ Aersiunea imbunatatita a 3odelului de E'celenta al E;G3 a &ost lansata la 9eneva$ 3odelul revizuit are la baza abordarea initiala, ceea ce asigura continuitatea, dar are o valoare adaugata sporita prin incorporarea noilor concepte$ 3odelul de E'celenta al E;G3 o&era nu numai avanta*ele unei strategii veri&icate in practica pentru managementul calitatii, direct relevanta pentru conte'tul economic european$ In plus, 3odelul este pragmatic si orientat catre obtinerea de rezultate$ De asemenea, &le'ibilitatea 3odelului ii permite sa &ie aplicat cu acelasi succes atit de organizatiile mari, cit si cele mici si mi*locii$ 3odelul de E'celenta al E;G3 este recunoscut ca una dintre cele mai putin costisitoare metode de imbunatatire a per&ormantelor, din moment ce modelul este aplicat si monitorizat prin procesul de ,uto-evaluare, ceea ce reduce la minimum costurile e'terne$ In noua versiune, 3odel de E'celenta al E;G3 incorporeaza criterii care s-au impus in atentia generala in pragul secolului "#$ De e'emplu, 3odelul revizuit impune o orientare sporita spre concepte c-eie, cum ar &i managementul parteneriatelor si al in&ormatiilor$ De asemenea, pune un accent sporit pe satis&actia clientilor si a anga*atilor$ 3ai mult ca niciodata, 3odelul de E'celenta al E;G3 asigura un instrument operational util pentru atingerea E'celentei in domeniul per&ormantelor si rezultatelor$Noua versiune a 3odelului a &ost ast&el conceputa incit 3odelul de E'celenta sa &ie: simplu- usor de inteles si utilizat8 -olistic- include toate activitatile si rezultatele unei organizatii, &ara sa &ie totusi e'agerat de normative8 dHnamic- un instrument activ managerial util pentru imbunatatire, orientat catre dezvoltarea viitoare8 &le'ibil- aplicabil rapid pentru di&erite tipuri de organizatii si pentru unitati din cadrul acestora8 inovativ$ ,naliza 3odelului reprezinta un punct important in dezvoltarea acestuia, implicind participarea larga a managerilor care si-au utilizat e'perienta si interesul pentru E'celenta in scopul evolutiei si testarii ideilor &undamentale ale 3odelului$

Noul 3odel de E'celenta al E;G3 are la baza aceleasi %oncepte ;undamentale ca si 3odelul curent$ 3odelul de E'celenta al E;G3 contine criterii si ." sub-criterii$ %ele cinci criterii din partea stinga se numesc ;actori determinanti) si se re&era la modul in care isi des&asoara organizatia di&eritele activitati$ %ele patru criterii din partea dreapta au in vedere rezultatele obtinute de organizatie, corespunzatoare di&eritelor parti interesate$ Aersiunea imbunatatita se concentreaza in principal pe: mai mare atentie acordata clientului , precum si celorlalte parti interesate, a caror importanta a crescut constant din anii N !, &devenind partenerii organizatiei8 vizibilitate sporita a lantului de valori, inclusiv rolului din ce in ce mai important al parteneriatelor in cadrul acestui lant8 accentul pus de curind pe importanta managementului in"ormatiilor in cadrul organizatiilor, cultura organizationala a invatarii si inovarii, ca &actori de crestere a competitivitatii8 preocuparea pentru alinierea tuturor activitatilor cu rezultatele prevazute si, in consecinta, adaptarea corespunzatoare a politicii si strategiei organizatiei$ E;G3 a &ost in&iintata sub patrona*ul %omisiei Europene, prin asocierea a #/ presedinti ai unor importante companii din Europa$ In # , E;G3 si-a celebrat a zecea aniversare$ Din momentul crearii ;undatiei Europene, sute de companii din Europa au adoptat 3odelul de E'celenta al E;G3 ca un instrument managerial de baza$ Studiile de caz elaborate E;G3 in acest timp stau marturie pentru succesul 3odelului in obtinera de imbunatatiri semni&icative ale per&ormantelor respectivelor companii$
Cistigatorii Premiului European pentru Calitate
Anul Categoria COMPANII MARI de Categoria de IMMuri (independente) Landhotel Schindlerho f (Germany Categoria de IMMuri (unitati ale companiilor mari) Beko Ticaret AS (Turkey) Sectorul public AVE (Spain) Inland Re enue Account! "##ice $um%ernauld (UK)

1998

TNT United Kingdom Ltd (UK)

Award winner
199" 199# 199$ 199% 199& 199'

Award winner

Award winner

Pri!e winners

S&S'T(om!on )icro BEKSA + Steel $ord )anu#acturing !i Trade 'electronic! (*rance) Inc, (Turkey) BRISA + Bridge!tone Sa%anci $o, SA (Turkey) Te-a! In!trument! Ltd (UK) ./. ' .e!ign to .i!tri%ution (an I$L !u%!idiary ' UK) )illiken European .i i!ion (.enmark) Rank 0ero- Ltd, (UK)

E;G3 este o asociatie non-pro&it, care urmareste cresterea competitivitatii organizatiilor europene, indi&erent de marime, sector de activitate, scop sau structura proprietatii$ +rintre membrii E;G3 se a&la di&erite tipuri de organizatii, de la companii private multinationale pina la I33-uri, ON9-uri si departamente guvernamentale$ ,ceasta structura deosebit de variata &ace posibil ca E;G3 sa actioneze e&ectiv ca un catalizator pentru implicarea membrilor sai si a

celorlalte parti interesate in dezvoltarea celor mai e&iciente si moderne aspecte legate de managementul per&ormant$ E;G3 imbunatateste continuu serviciile &urnizate membrilor si pune accentul in special pe crearea unei cooperari e&ective intre memberii sai, pentru a identi&ica si cunoaste cele mai bune practici, si pentru a per&ectiona modurile de abordare care asigura imbunatatirea continua, e'celenta si competitivitatea$ E;G3 organizeaza in &iecare toamna ;orumul ,nual al E;G3, cu participarea celor mai reprezentative personalitati in domeniul e'celente, la nivel mondial$ %u aceasta ocazie, toti &inalistii competitiei din anul respectiv pentru +remiul European pentru %alitate isi prezinta strategiile pe care le-au aplicat cu succes, con&orm criteriilor 3odelului de E'celenta al E;G3$ E;G3 desemneaza in &iecare an organizatiile care sint cistigatoarele +remiului European pentru %alitate, la di&erite categorii, precum si &inalistele competitiei, reprezentind recunoasterea acelor companii si organizatii care s-au anga*at puternic pe drumul catre e'celenta$ Decernarea +remiului European pentru %alitate se &ace in cadrul ;orumului ,nual al E;G3$ ,ceasta competitie riguroasa este desc-isa tuturor organizatiilor din Europa, care intra in una din urmatoarele patru categorii: %ompanii8 (nitati operationale ale companiilor8 Organizatii din sectorul public8 Intreprinderi mici si mi*locii$ +entru a primi +remiul European pentru %alitate, o organizatie trebuie sa demonstreze ca modul in care a abordat 2G3- 3anagementul 2otal al %alitatii, a contribuit semni&icativ la satis&acerea criteriilor re&eritoare la calitate, speci&icate in 3odelul E;G3$ In particular, organizatia trebuie sa &i egalat sau depasit asteptarile propriilor clienti sau anga*ati, ca si pe cele ale comunitatii mai largi in care isi des&asoara activitatea$ %eea ce inseamna de &apt ca, pentru a i se decerna premiul, o organizatie este supusa unui proces riguros de evaluare, condus de un *uriu independent de e'perti, in urma caruia companiile primesc o evaluare pertinenta a managementului lor$ 0enc-marLing, respectiv procesul de comparare sistematica a structurii organizationale, proceselor si per&ormantelor unei organizatii cu cele corespunzatoare organizatiilor lidere la nivel mondial in domeniul E'celentei, este un proces care &urnizeaza inter&ata dintre identi&icarea si intelegerea criteriilor &undamentale pentru sc-imbare si adaptarea acestora la speci&icul &iecarei organizatii$ E;G3 a stabilit o metodologie proprie de 0enc-marLing, pentru a veni in spri*inul organizatiilor care vor sa-si creeze strategia de a&aceri$ %ombinind atit benc-marLing-ul rezultatelor cit si benc-marLing-ul proceselor in &aza de colectare si analiza a in&ormatiilor, pentru de&inirea standardelor de buna practica, t-e 3etodologia de 0enc-marLing creata de E;G3 are ca scop imbunatatirea rezultatelor, care se e'prima in &unctie de cele patru parti interesate c-eie: personalul din cadrul organizatiei, clientii, comunitatea in care isi des&asoara activitatea organizatia, per&ormantele generale ale organizatiei$ 3odelul E;G3 este in prezent considerat ca un nivel de re&erinta pentru organizatiile din toata lumea$

#!

Interactiunea dintre ceea ce este obtinut si modul in care a &ost obtinut, speci&ica 3odelului de E'celenta al E;G3, se re&lecta de asemenea in 3etodologia de 0enc-marLing creata de E;G3$ +entru a obtine ma'imum de rezultate, este necesar in acelasi timp sa se ia in considerare modul in care este asigurat managementul organizatiei8 acesta este inclus in categoria de ;actori determinanti din 3odelul E;G3, care descrie cultura organizatiei, modul in care sint abordate subiecte precum stabilirea obiectivelor setting, relatiile cu &urnizorii, competentele, capacitatea de leaders-ip$ E;G3 a stabilit legaturi utile intre mediile economice si academice, care stau la baza programului de Educatie, 2raining si %ercetare$ +rogramul European de 3asterat in 3anagementul %alitatii 2otale: E3+$2G3, care include o Scoala de Aara, a &ost creat pentru a da studentilor posibilitatea de a apro&unda principiile si metodologiile 2G3 in conte'tul bogatiei si diversitatii culturale din Europa$ Obiectivul ma*or este sa creeze un cadru stabil pentru invatare si dezvoltare continua in domeniul E'celentei organizationale in Europa$ %reat de o retea de universitati europene si de scoli de a&aceri, si sponsorizat de E;G3, programul o&era studentilor un nivel inalt de educatie postuniversitara$ Desi initial a &ost destinat doar studentilor programului E3+$2G3, in viitor se va aloca un mic numar de locuri pentru alti studenti si manageri cu pregatire corespunzatoare - academica sau practica$ +rogramul este intensiv si inovativ, constind din cinci module, &iecare dezvoltat si condus de pro&esori din Europa, recunoscuti in domeniul lor de activitate$ Domeniile de studiu includ 3anagementul lantului de aprovizionare si al parteneriatelor, calitatea serviciilor si utilitatile publice, masurarea e'celentei, creativitate si managementul inovatiei, precum si 3anagementul sc-imbarii pe baza procesului de auto-evaluare$ E;G3 atribuie premii lucrarilor academice din domeniul managementului calitatii, considerate ca cele mai provocatoare si inovative, in cadrul unei con&erinte anuale$ De asemenea, E;G3 organizeaza actiuni cum ar &i: Eilele desc-ise, misiuni de studiu, grupuri de lucru, mese rotunde ale oamenilor de a&aceri$ +entru nivelul actual al economiei romanesti, in anumite privinte, &oarte multi ar putea considera, acest premiul European al %alitatii ca o "tic-ie de margaritar"$ (nele din cele ." de subcriterii pot sa reprezinte pentru managerii romani elemente de "science &iction"$ Se "masoara" calitatea leadersc-ip-ului, gradul de integrare al intreprinderii in colectivitatea sociala sau impactul asupra societatii, gradul de satis&actie al anga*atilor, gradul de satis&actie al clientilor$ Deci sunt elemente aparent neactuale pentru intreprinderile romanesti$ Dar acesti parametri sunt importanti pentru ca ilustreaza directiile in care merge managementul competitiv$ Sunt doua aspecte e'trem de interesante$ ,nume ca toate criteriile de evaluare sunt publice, editandu-se brosuri in care modul de evaluare este prezentat detaliat$ In plus, se organizeaza si cursuri pentru autoevaluatorii din cadrul inteprinderilor interesate in depunerea candidaturii pentru premiul national al calitatii$ +remiul european al calitatii a &ost preluat de catre circa .! de tari europene sub &orma de premiu national al calitatii$ Evident, mentinandu-se o serie de modi&icari, cel putin in &aza de inceput, pentru a se putea asigura compatibilitatea cu speci&icul economiei tarii respective$ Obtinerea +remiului european al calitatii de catre o intreprindere reprezinta un e&icient instrument promotional$ %astigarea +remiului european al calitatii determina cresterea vanzarilor, a ci&rei de a&aceri a intreprinderilor respective$ (niunea Europeana stimuleaza societatile pentru a candida la +remiul european al calitatii$ Daca o intreprindere doreste sa-si depuna candidatura pentru premiu trebuie sa plateasca apro'imativ .!!! dolari, reprezentand

##

c-eltuielile pentru evaluare$ In cazul in care o societate a luat de*a un premiu national al calitatii sau s-a clasat pe locul al doilea sau al treilea, aceasta are dreptul de a se inscrie in mod gratuit in cursa pentru castigarea +remiului european$ Dupa # !, in Romania, nici un partid politic si nici un guvern nu a avut in vedere de&inirea , implementarea si promovarea cu consecventa a unei politici si a unei strategii nationale in domeniul calitatii, desi Romania si-a a&irmat dorinta de-a adera la %EE , organizatie care a dorit, a stiut si a putut sa &ormuleze si sa implementeze, de multi ani, o politica europeana de promovare a calitatii, precum si strategii si programe comunitare adecvate, intrucat, in tarile %EE s-a descoperit de*a ca, in conditiile dezvoltarii &ara precedent a concurentei mondiale, autoritatile publice nationale si europene au responsabilitatea si datoria de-a asigura agentilor economici europeni acele conditii care &avorizeaza atat dezvoltarea lor cat si ameliorarea competitivitatii lor pe piata mondiala$ Interesul national primordial al Romaniei ar trebui sa &ie dezvoltarea unei economii competitive prin calitate, capabile sa &aca &ata tendintelor actuale ale comertului international: globalizarea pietelor prin constituirea de piete regionale puternice si e'pansiunea lor puternica, pe baza standardelor internationale sau regionale si a acordurilor multilaterale de cooperare, precum si dezideratului asigurarii unui anumit nivel al %,1I2,2II AIE2II cetatenului din Romania* %,1I2,2E, AIE2II O %alitatea produselor si serviciilorP %alitatea asistentei medicaleP %alitatea invatamantuluiP %alitatea mediului ambientP %alitatea administratiei locale si centrale$ Romania mosteneste consecintele dramatice ale "abordarii pasiv-represive a calitatii", timp de peste "4 de ani, in conditiile &ostei economii plani&icate centralizat, politica si strategie caracterizate prin : standarde obligatorii, legislatie orientata e'clusiv spre controlul de stat al calitatii, e'istenta si actiunea unui organism represiv specializat, &ostul I9S%%+, supranumit "politia calitatii"$ Regretabilul actual dezinteres al partidelor si guvernelor Romaniei pentru aspectele mai sus mentionate se e'plica atat prin ignoranta si su&icienta unor &osti si actuali &actori politici si guvernamentali care cred ca, actionand ast&el, s-ar delimita de ceea ce a &ost pana in # 6 , in Romania, intrucat ei considera, in mod cu totul eronat, ca in conditiile economiei de piata si ale concurentei, calitatea s-ar obtine si ameliora "de la sine", &ara interventia statului, cat si prin speci&icul pe termen lung al unei politici si strategii in domeniul calitatii, in opozitie cu politicile si programele pe termen scurt sau mediu ale partidelor politice si ale guvernelor actuale$ %onsecintele acestei incali&icabile si indelungate lipse, la nivel politic si guvernamental, de consideratie si interes pentru calitate si ameliorarea ei sunt actualmente e'trem de grave si pro&unde: de&icitul tot mai important al balantei comerciale, datorita non-calitatii tot mai evidente si accentuate a produselor si serviciilor romanesti &urnizate pe piata interna si e'terna , in contrast cu %,1I2,2E, in permanenta ameliorare a produselor si serviciilor realizate in strainatate si la care acum avem acces liber8 scaderea continua a productiei industriale si a castigului salarial mediu net8 absenta interesului si a preocuparilor pentru "a "ace mai bine, mai ie"tin si mai repede, cu mai putin" la politicieni , responsabili sindicali , &actori guvernamentali, presedintele tarii si c-iar la unii patroni si manageri ai agentilor economici, in special cu capital de stat, si in mass-media8 lipsa educatiei noilor generatii in spiritul "lucrului bine &acut" precum si in calitatea lor de consumatori8 #"

omniprezenta si omnipotenta aparatului administrativ birocratic supradimensionat, contraproductiv, crono&ag si ine&&icient8 ignorarea si neaplicarea conceptelor, principiilor, metodelor si instrumentelor speci&ice managementului total al calitatii ) inclusiv la nivelul organizatiilor guvernamentale, asa cum se practica in anumite tari dezvoltate$ Dezvoltarea durabila a Romaniei nu poate &i conceputa si realizata in absenta unei politici, a unei strategii si a unui program la nivel national , privind promovarea calitatii in toate domeniile vietii social-economice$ Insasi calitatea vietii locuitorilor Romaniei, a carei permanenta crestere ar trebui sa reprezinte interesul national cel mai important, depinde in mod esential de calitatea produselor si a serviciilor o&erite populatiei, de calitatea mediului ambiant, de calitatea invatamantului, de calitatea asistentei medicale si de calitatea administratiei centrale si locale$ ,vand in vedere continua degradare a calitatii tuturor acestor &actori, mai ales in ultimul deceniu, precum si decala*ul tot mai substantial care separa si pe acest plan, Romania de tarile %EE, sunt urgent necesare de&inirea si implementarea de urgenta a unei politici nationale de promovare a calitatii in Romania in concordanta cu politica europeana in domeniu$ De remarcat ca, &iind o politica pe termen lung, ea nu a &ost luata cu adevarat in consideratie, dupa # !, de niciun partid politic si de niciun guvern cu toata vointa lor politica mani&estata clar in directia integrarii Romaniei in structurile europene$ +olitica nationala de promovare a calitatii in Romania ar trebui sa includa doua directii ma*ore de a&irmare a vointei politice: +* Dezvoltarea competitivitatii prin calitate a agentilor economici, avand in vedere &aptul ca, la nivelul %EE, s-a statuat: " autoritatile publice nationale si europene au responsabilitatea si datoria de-a asigura agentilor economici europeni acele conditii care "avorizeaza atat dezvoltarea lor cat si ameliorarea competitivitatii lor pe piata mondiala"$ ,* ,meliorarea si e&icientizarea cadrului legislativ si institutional a&erent protectiei drepturilor si intereselor consumatorilor, avand in vedere numeroasele inadvertente, dis&unctionalitati, con&uzii, redondante, absente si erori ale actualului cadru, instituit in # ", datorita carora Romania este inca departe de standardele si practicile europene si internationale in domeniu$ Strategia nationala de promovare a calitatii in Romania ar trebui sa includa urmatoarele obiective realiste si realizabile: +* %ompletarea, corelarea, e&icientizarea si ameliorarea legislatiei e'istente in domeniile standardizare, certi&icare-acreditare, metrologie si protectia consumatorilor, in scopul armonizarii ei cu legislatia europeana$ ,* Reorganizarea si dezvoltarea coerenta si corelata ale structurilor guvernamantale e'istente in domeniile standardizare, certi&icare-acreditare, metrologie si protectia consumatorilor, precum si reglementarea si institutionalizarea unor structuri si practici de cooperare e&icienta si pro-activa a lor cu toate organizatiile neguvernamentale care &unctioneaza in acest domeniu$ -* ,rmonizarea in ritm sustinut a standardelor romane cu standardele europene si internationale$ .* Debirocratizarea structurilor guvernamentale, si in special a celor &inanciare, prin cunoasterea si aplicarea consecventa a conceptelor, instrumentelor, metodelor si te-nicilor speci&ice managementului total al calitatii, prin simpli&icarea procedurilor e'istente si prin

#.

reorientarea, in &apte, a organismelor guvernamentale spre nevoile, cerintele si asteptarile cetatenilor in serviciul carora se a&la$ /* Recunoasterea publica, incura*area si stimularea persoanelor *uridice si &izice din Romania care depun e&orturi sustinute si obtin rezultate importante in directia dezvoltarii propriei competitivitati prin calitate, in special prin salarizarea personalului institutiilor publice, al regiilor autonome si al societatilor comerciale cu capital de stat, in &unctie si de realizarea unor indicatori calitativi, prin introducerea unor premii pentru calitate, la nivel local, *udetean sau national, prin reducerea pana la eliminare a posibilitatilor de obtinere a unor cresteri de salarii si alte avanta*e sociale prin &orta, presiune, manipulare, diversiune$ 0* Incura*area tranzitiei agentilor economici din Romania, indi&erent de marimea si proprietarul lor, de la "inspectie" si "controlul calitatii" la "asigurarea calitatii" si "managementul total al calitatii", in special prin acordarea unor &acilitati &iscale adecvate$ 1* Instituirea, reglementarea si organizarea pe plan national a testarilor comparative de produse si servicii o&erite pe piata romaneasca in scopul in&ormarii adecvate a consumatorilor si al &acilitarii si optimizarii deciziei acestora de ac-izitionare a unui produs sau serviciu$ 2* Instituirea si reglementarea unor organisme guvernamentale pentru inspectie si supraveg-ere te-nica si5sau certi&icare de produse sau servicii care prin natura lor ar putea dauna sanatatii si vietii populatiei si5sau calitatii mediului ambiant sau care reprezinta obiectul comenzii de stat$ 3* Educarea si instruirea populatiei, mai ales a tinerilor, in spiritul "lucrului bine &acut" si in calitatea lor de consumatori) de produse si servicii$ +4* E'tinderea actiunilor de evaluare, certi&icare a persoanelor sau produselor si serviciilor si acreditare a organizatiilor, ca garantie a con&ormitatii competentelor si activitatilor acestora cu standardele romane, europene sau internationale aplicabile$ In economia de piata, %,1I2,2E, AIE2II se dezvolta numai daca e'ista actiuni concertate in aceasta directie$ Este complet gresit sa se considere ca mecanismele speci&ice pietei ar reglementa in mod automat %,1I2,2E, tuturor &actorilor care determina %,1I2,2E, AIE2II si ca, in consecinta, nu ar mai &i necesara interventia statului in acest domeniu$ Daca dorim integrarea cat mai repede in %omunitatea Economica Europeana, este necesar ca si in Romania organismele guvernamentale si neguvernamentale implicate in managementul calitatii: organismele de standardizare, de metrologie legala, de certi&icare a personalului, a produselor si serviciilor si a sistemelor calitatii, de acreditare a organismelor de certi&icare si a laboratoarelor de incercari, de inspectie si supraveg-ere te-nica, de consultanta si5sau instruire sa colaboreze mult mai strans pentru a de&ini, a implementa si a ameliora permanent o politica, o strategie si un program national de promovare a calitatii$ In numeroase tari &unctioneaza organizatii similare ;undatiei Romane pentru +romovarea %alitatii care isi propun statutar sa contribuie la dezvoltarea capabilitatii pentru calitate a organizatiilor din tarile respective$ Romania se aliniaza ast&el celorlalte "6 de tari europene in cadrul carora sunt institutionalizate premii nationale, toate &iind subsumate, nu numai conceptual, dar si operational, +remiului European pentru %alitate, prin care se recunoaste EB%E1EN2, per&ormantelor$ 1a baza preocuparilor ;R+%-:3: se a&la convingerea &erma ca managementul prin calitate constituie principalul instrument de e&icientizare a intregii activitati manageriale din Romania$ Relansarea economica si cresterea calitatii vietii sunt intrinsec legate de cresterea

#/

calitatii produselor si serviciilor si implicit singura cale de crestere durabila a e'porturilor romanesti$ Incepand din # !, toate tarile candidate din centrul si estul Europei, inclusiv Romania, s-au con&runtat si se con&runta cu problema construirii unui sistem de evaluare si certi&icare a calitatii produselor si serviciilor, in con&ormitate cu reglementarile prin care se asigura libera lor circulatie in (niunea Europeana$ Ideea instituirii in Romania a unui +remiu national al calitatii a aparut si a &ost &ormulata public pentru prima data cu prile*ul unei dezbateri-brainstorming organizate de ",devarul economic", inca in anul # "$ 3ai mult decat atat, publicatia noastra si-a &acut cunoscuta disponibilitatea de a participa activ la organizarea acordarii acestui premiu, utilizand comunicarea pe canalul media cu cititorii sai, in ma*oritate oameni de a&aceri$ Din pacate, asa cum se intampla la noi, pe de o parte, interese politice divergente si, pe de alta parte, orgolii pro&esionale ale e'pertilor romani in problemele calitatii au intarziat nepermis de mult instituirea acestui premiu national si aceasta in vreme ce alte tari din *urul nostru: peste .! de tari europene ne-au luat-o inainte$ ,cum, lucrurile par ca au luat-o pe &agasul cel bun$ O actiune adiacenta, dar e'trem de importanta, in acest conte't o reprezinta initiativa a ## organizatii neguvernamentale din Romania care s-au reunit, constituind ;undatia "+remiul Roman pentru %alitate - :$3$ :uran"$ In vara anului # 6 un numar de ## organizatii neguvernamentale din Romania au in&iintat ;undatia "+remiul Roman pentru %alitate - :$3$ :uran", avand ca obiectiv principal instituirea, administrarea si acordarea periodica, la nivel national, a "+remiului Roman pentru %alitate - :$3$ :uran"$ Intregul program de instituire si lansare a "+remiului Roman pentru %alitate" este spri*init de (niunea Europeana, prin intermediul +rogramului +?,RE$ +roiectul este realizat de un consortiu de organizatii de specialitate din ,ustria, 3area 0ritanie si Romania, avand drept coordonator ,sociatia ,ustriaca pentru %alitate$ ;undatia "+remiul Roman pentru %alitate" va organiza, in cateva centre din tara, seminarii de pregatire a persoanelor pentru autoevaluarea intreprinderilor, unde isi des&asoara activitatea si care sunt interesate sa candideze pentru dobandirea premiului$ ;undatia cuprinde %amera de %omert si Industrie a Romaniei, ,sociatia 9enerala a Inginerilor din Romania, ,sociatia 9enerala a Economistilor din Romania, SORE%, (niunea 9enerala a Industriasilor din Romania - (9IR # !., REN,R - ,sociatia Nationala de ,creditare, ,sociatia Romana pentru %alitate, Societatea Romana pentru ,sigurarea %alitatii, ,sociatia 1aboratoarelor ,creditate, ;undatia Romana pentru +romovarea %alitatii si REN, - Registrul National al ,uditorilor$ Scopul principal al ;undatiei il constituie crearea, administrarea si acordarea periodica, la nivel national, a "+remiului Roman pentru %alitate - :$3$ :uran"$ %omisia Europeana spri*ina &inanciar prin +rogramul +?,RE 22G3- 2rans&er de 2e-nologie si 3anagementul %alitatii, instituirea si lansarea "+remiului Roman pentru %alitate"$ +roiectul de suport este realizat de un consortiu de organizatii de specialitate din ,ustria, 3area 0ritanie si Romania$ %oordonatorul programului este ",sociatia ,ustriaca pentru %alitate"$ +remiul calitati poate reprezenta si in Romania, ca de alt&el in multe din statele lumii, un simbol si, totodata, un stimulent pentru intreprinderile care il obtin$ In strainatate, companiile ce detin +remiul national al calitatii se bucura de importante &acilitati si stimulente$ (n proiect de -otarare de guvern in acest sens a &ost de*a elaborat si la noi si se incearca promovarea lui$ ,cest premiu isi propune sa distinga, in primul rand, per&ormantele manageriale care ating nivelul e'celentei, iar in randul principalelor criterii de care se va tine cont la acordarea lui

#4

se vor numara calitatea produselor si5sau serviciilor realizate, respectiv per&ormantele inregistrate prin e'portul acestor produse$ In luna iunie se va des&asura o ampla campanie promotionala in scopul popularizarii "+remiului Roman pentru %alitate"$ Intr-o etapa ulterioara, ;undatia "+remiul Roman pentru %alitate - :$3$ :uran", impreuna cu ",sociatia ,ustriaca pentru %alitate", vor demara pregatirea specialistilor pentru autoevaluarea intreprinderilor, prin organizarea de cursuri si seminarii in di&erite centre din tara$ ,poi, intreprinderile candidate vor depune dosarele de autoevaluare, ce vor &i *urizate in cadrul ;undatiei :$3$ :uran$ Se va stabili si un prag, un numar minim de puncte ce trebuie realizate pentru ca dosarele sa treaca intr-o noua etapa$ In cadrul acesteia, ;undatia :$3$ :uran este cea care desemneaza un numar de evaluatori independenti, minim sapte, pentru &iecare &irma candidata la premiu$ (n *uriu &ormat din alti e'perti va analiza toate rezultatele evaluarii si va -otari compania sau companiile castigatoare a "+remiului Roman pentru %alitate"$ (rmeaza sa se stabileasca ce personalitate va inmana tro&eul$ In multe tari acesta este o&erit &ie de presedintele tarii, &ie de primul-ministru sau de catre ministrul industriilor sau economiei$ In cursul anilor # 6-# , un numar de ## organizatii pro&esionale non-pro&it au decis constituirea ;undatiei +remiul Roman pentru %alitate)- : $3$ :(R,N": ;+R%-:3:$ Incepand cu anul "!!!, cu spri*inul %omisiei Europenet prin +rogramul +?,RE 22G32rans&er de 2e-nologie si 3anagementul %alitatii, ;+R%-:3: a instituit si lansat, pentru prima data in Romania, +remiul Roman pentru %alitate F :$ 3$ :(R,N), care se$va decerna anual acelor operatori economici care obtin per&ormante de nivelul e'celentei in domeniul calitatii produselor si serviciilor si managementului$ ;undatia "Premiul /oman pentru 'alitate - 1&#&1U/!N" este o organizatie neguvernamentala, voluntara, apolitica si autonoma, care isi des&asoara activitatea in bene&iciul comunitar al societatii romanesti$ Ea a &ost in&iintata la 0ucuresti, in noiembrie # , de ## organizatii reprezentative ale societatii civile romanesti: ,9ER - ,sociatia 9enerala a Economistilor din Romania ,9IR - ,sociatia 9enerala a Inginerilor din Romania ,1, - ,sociatia 1aboratoarelor ,creditate ,R% - ,sociatia Romana pentru %alitate %%IR0 - %amera de %omert si Industrie a Romaniei si a 3unicipiului 0ucuresti ;R+% - ;undatia Romana pentru +romovarea %alitatii REN, - Registrul National al ,uditorilor REN,R - Reteaua Nationala de ,creditare din Romania SORE% - Societatea Romana de Economie SR,% - Societatea Romana pentru ,sigurarea %alitatii (9IR-# !. - (niunea 9enerala a Industriasilor din Romania - # !. Scopurile ;undatiei "Premiul /oman pentru 'alitate 1&#&1U/!N" sunt: imbunatatirea calitatii organizatiilor romanesti si a rezultatelor acestora Qprin evaluare multicriteriala si recunoasterea lor publica la nivel nationalI stimularea implementarii si dezvoltarii managementului calitatii in organizatiile din Romania$ Obiectivele ;undatiei "Premiul /oman pentru 'alitate 1&#&1U/!N" sunt reprezentate de instituirea, administrarea si acordarea periodica, la nivel national, incepand cu anul "!!!, a "Premiului /oman pentru 'alitate 1&#&1U/!N" , in con&ormitate cu criterii, regulamente si proceduri speci&ice$ #<

+rima initiativa a ;undatiei "Premiul /oman pentru 'alitate 1&#&1U/!N" a constat in instituirea miscarii %ooperarea Romana pentru %alitate$ Intreprinderile romanesti sunt ast&el invitate sa concureze pentru obtinerea +R%-:3:$ ,ceasta competitie are ca obiectiv principal imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor romanesti prin promovarea calitatii$ In ceea ce priveste sistemul bancar din Romania, au &ost castigate premii dupa cum urmeaza: 0anc +ost a &ost desemnata "cea mai buna banca in relatia cu clientii .## " in cadrul 9alei +remiilor ;inanciare de E'celenta pentru anul "!!/ organizata in luna noiembrie de publicatia saptamanala de limba engleza 0uc-arest 0usiness >eeL$ ,cest premiu con&irma e&orturile depuse de ec-ipa de specialisti ai bancii pentru dezvoltarea de noi produse care sa o&ere clientilor un ma'imum de bene&icii, incredere si, desigur, rezolvarea problemelor pe care le au in derularea activitatii curente$ In acelasi spirit, au &ost create &acilitati care sa asigure continuitatea activitatii si care sa o&ere posibilitatea de a apela la &inantare pentru investitii si nevoi de capital in conditii avanta*oase$ 3arti, = septembrie "!!/, in cadrul unei ceremonii care a avut loc la Dorc-ester ?otel din 1ondra, 0anc +ost a &ost desemnata 0anca ,nului in Romania, editia "!!/, de catre prestigioasa publicatie 2-e 0anLer, membra a importantului 9rup de +resa ;inancial 2imes$ +rin atribuirea acestui premiu 2-e 0anLer recunoaste per&ormantele si e&orturile pe care le-a depus banca in perioada monitorizata de a se situa cat mai sus in topul bancilor ce opereaza pe piata romaneasca$ +restigioasa institutie internationala "2-e 9allup Organization" a o&erit doamnei Elena +etculescu, +resedinte si %EO al 0anc +ost, o diploma de merit pentru calitatile manageriale deosebite, e'primandu-si respectul si gratitudinea pentru intreaga activitate depusa in slu*ba societatii romanesti$ Revista +iata ;inanciara a acordat 0,N% +OS2, in cadrul celei de a 6-a editii a +remiilor ,nuale, premiul pentru EB%E1EN2, IN %O3(NI%,RE$ 0anca a &ost apreciata pentru "consecventa cu care si-a asumat transparenta ca principiu de baza in relatia cu publicul, o&erind ast&el competitorilor un reper de inalta tinuta"$ 0anc +ost si-a propus ca prin intreaga colaborare cu mass-media si, in general, prin intreaga comunicare la nivel institutional - materializata elocvent si prin site-ul si publicatiile sale - sa asigure publicului larg o in&ormare corecta, prompta si &idela asupra evolutiei activitatii proprii$ +ublicatia saptamanala de limba engleza 0uc-arest 0usiness >eeL, in colaborare cu ,sociatia Romana a 0ancilor, a organizat pe "4 noiembrie a$c$, 9ala +remiilor ;inanciare de E'celenta pentru anul "!!.$ 0anc +ost a &ost desemnata "cea mai per&ormanta banca in activitatea de Retail 0anLing"$ 0ancile care au &ost nominalizate la aceasta sectiune au &ost: ,lp-a 0anL, 0anc +ost, 0RD 9S9 si Rai&&eisen 0anL$ 0anc +ost a &ost totodata institutia bancara cu cele mai multe nominalizari, si anume: %ea mai buna per&ormanta in activitatea de Retail 0anLing, 0anca ,nului, 0anc-erul ,nului si %el mai bun produs de e-0anLing- e+aH$ 1a s&arsitul lunii iunie "!!., in cadrul 9alei decernarii premiilor ;lacara, doamnei Elena +etculescu i-a &ost acordat premiul pentru cele mai importante realizari in 3anagement in decursul anului "!!"$ "%-eia succesului a &ost &aptul ca nu am considerat nici o clipa ca banca, asa cum am creat-o, trebuie sa aiba implicatii de ordin politic" a declarat cu aceasta ocazie doamna Elena +etculescu$

#=

0,N% +OS2 a obtinut, in cadrul celei de a doua editii a 9alei +remiilor Industriei %ardurilor, organizate de compania No-%as-, +remiul pentru cel mai vandut card de debit in "!!" - cardul (ltra Electron$ 0,N% +OS2 a &ost una dintre primele banci care au introdus cardurile in Romania, devenind membru AIS, International in &ebruarie # 4$ +rin lansarea in anul # < a cardulului (ltra Electron, pentru persoane &izice si *uridice, devine prima banca emitenta de carduri AIS, in lei$ 0,N% +OS2 a primit, recent, din partea 0ancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare Q0ERDI si a %omisiei Europene, in cadrul Seminarului International de la 0ratislava, +remiul pentru "%ea mai buna per&ormanta a unei banci mari participante la +rogramul E(5E0RD de ;inantare a I33-urilor destinat statelor candidate la (niunea Europeana"- E(5 E0RD5S3E ;acilitH &or accesion countries$ ,cest premiu reprezinta o recunoastere a calitatii per&ormantei si a e&orturilor 0,N% +OS2 in cadrul programului sus amintit, din care &ac parte /4 de banci din tarile candidate la (niunea Europeana$ In Romania, la acest program participa < banci si o companie de leasing$ In "4 &ebruarie "!!. a avut loc decernarea +remiilor I2R% ale Romaniei pentru anul "!!", sub patrona*ul +resedintelui Romaniei$ Evenimentul s-a des&asurat la +alatul %otroceni$ +remiile I2R% ale Romaniei reprezinta recunoasterea de catre industria I2R% romaneasca a valorilor care s-au impus in decursul unui an, decizia privind nominalizarile si castigatorii &iecarei editii apartinand comunitatii I2R% romanesti$ +remiul "%el mai semni&icativ client al industriei I2R%" - "!!" a &ost decernat 0anc +ost pentru cardul 2ai&un si serviciul Internet 0anLing$ 0,N% +OS2 a primit in cadrul celei de a =-a ceremonii a decernarii +remiilor ,nuale acordate de revista +iata ;inanciara, premiul %E1 3,I 0(N +ROD(S 0,N%,R acordat pentru %ardul Airtual 2ai&un$ 0,N% +OS2 a lansat, la *umatatea anului "!!", in premiera pe piata romaneasca, un 3,S2ER%,RD, in lei, denumit 2ai&un, asociat cu un card virtual$ 2ai&un este un card de debit, clasic, care poate &i &olosit pentru retrageri de numerar sau pentru cumparaturi, atat in Romania cat si in strainatate, oriunde se a&la a&isata sigla 3,S2ER%,RD$ %ardul 2ai&un virtual este special creat pentru e&ectuarea cumparaturilor de pe Internet, &ara riscuri$ 0,N% +OS2 a obtinut trei distinctii in cadrul primei editii a 9alei +remiilor Industriei %ardurilor, organizate miercuri, "/ aprilie "!!" de compania NO-%,S?$ ,st&el, 0,N% +OS2 a castigat Premiul pentru cele mai bune servicii pe card, Premiul pentru cel mai dinamic emitent si Premiul pentru cel mai vandut card de debit - cardul Ultra Electron , pentru activitatea din anul "!!#$ +remiul pentru cele mai bune servicii o&erite pe card in anul "!!# a &ost primit de 0,N% +OS2 in urma voturilor obtinute de la clienti$ 0,N% +OS2 a &ost una dintre primele banci care au introdus cardurile in Romania$ 1a s&arsitul anului "!!#, numarul de carduri emise de 0,N% +OS2 era de <=4$!!!, din care in sistem AIS, 4< $!!!, iar E(RO+,@ #!<$!!!$ Numarul de ,23-uri din reteaua proprie era de .6", iar numarul de +OS-uri 4.=, din care . # la comercianti$ In prezent, 0,N% +OS2 isi mentine pozitia de lider pe piata cardurilor din Romania, cu peste = 4$!!! de carduri emise, din care apro'imativ <<!$!!! AIS, si peste #.4$!!! E(RO+,@$ 0,N% +OS2 a primit premiul "%el mai bun produs al anului", pentru pac-etul de servicii 'ontul $otal, in cadrul galei de decernare a premiilor revistei +iata ;inanciara pe anul "!!#$

#6

AIS, International a acordat 0,N% +OS2, la inceputul lunii noiembrie "!!#, un premiu pentru depasirea pragului de 4!!$!!! de carduri AIS, emise$ %u peste o *umatate de milion de carduri, 0,N% +OS2 stabileste un nou record si isi recon&irma pozitia de lider pe piata romaneasca a cardurilor AIS,$ 0,N% +OS2 emite, la aceasta data, . tipuri de carduri de debit si unul de credit in sistem AIS,$ 0,N% +OS2 este lider pe piata cardurilor din /omania cu peste </4$!!! de carduri emise, din care apro'imativ 4/4$!!! AIS, si peste #!!$!!! E(RO+,@$ 0,N% +OS2 a devenit membru AIS, International in &ebruarie # 4 si a &ost prima banca emitenta de carduri tip AIS, in lei, cardul (ltra Electron$ +otrivit ultimelor statistici elaborate de AIS, International in martie "!!#0anc +ost a &ost desemnata "cea mai dinamica banca in promovarea cardurilor"* 0anc +ost a &ost desemnata "cea mai dinamica banca in promovarea cardurilor" de catre revista 0uc-arest 0usiness >eeL- 00>$ In cadrul galei organizate in seara de #< octombrie "!!#, la ?otelul 3arriott din 0ucuresti, saptamanalul de limba engleza 00> a acordat premiile bancare pentru e'celenta in "!!#$ 0anc +ost a &ost premiata pentru activitatea din domeniul cardurilor in urma consultarii cititorilor publicatiei$ 0ancile intrate in concurs pentru promovarea cardurilor au &ost: 0%R, 0RD, 0anc +ost, ,lp-a 0anL, +iraeus 0anL si ,0N ,mro 0anL$ 0anc +ost a demarat activitatea de carduri in # < si in prezent se apropie de <!!$!!! de carduri emise, avand si cea mai e'tinsa retea de ,23-uri: ."!I si +OS-uri: /## din tara in octombrie "!!#$ 0anc +ost este lider pe piata cardurilor AIS, din Romania cu / .$4!! de carduri emise si se situeaza pe locul in topul emitentilor AIS, din Europa %entrala si de Est$ 0anc +ost a &ost nominalizata si la alte doua sectiuni: cea mai dinamica banca de retail si cea mai transparenta banca$ De asemenea, presedintele 0anc +ost, doamna Elena +etculescu, a &ost nominalizata la premiul pentru cea mai admirata &emeie de a&aceri din domeniul bancar$ 0,N% +OS2 se situeaza pe locul in Europa %entrala si de Est$ In luna noiembrie "!!!, AIS, International a acordat 0,N% +OS2 premiul pentru depasirea pragului de 234&444 de carduri 5.6! emise , care cons&inteste pentru al patrulea an consecutiv calitatea 0,N% +OS2 de lider pe piata emitentilor AIS, din Romania$ In a doua *umatate a lunii aprilie "!!#, 0anc +ost inregistra peste /4!$!!! de carduri emise, din care .6!$!!! in sistem AIS, si =.$!!! in sistem E(RO+,@$ 1a inceputul lunii octombrie "!!! a avut loc la %annes, %on&erinta Internationala ,nuala a agentilor >estern (nion$ %on&erinta a avut drept scop principal analiza activitatii membrilor sai, in vederea imbunatatirii calitatii serviciilor >estern (nion$ In &inalul evenimentului a avut loc &estivitatea de decernare a premiilor >estern (nion "!!!$ 1a sectiunea Europa, 0anc +ost si ;e'co (C au primit premiul pentru "cea mai sustinuta implicare in comercializarea serviciului"$ In cadrul primei %on&erinte Europene a Organizatiilor +ostale organizata de >estern (nion la s&arsitul lunii iunie, 0anc +ost a primit premiul >ES2ERN (NION "!!! pentru modul e&icient in care a implementat si a dezvoltat serviciul de plati rapide in Romania$ Recunoasterea progreselor rapide ale 0,N% +OS2 este cu atat mai semni&icativa cu cat ceilalti premianti din acest an sunt agenti >estern (nion de larga reputatie internationala: 1a +oste - ;ranta, Deutsc-e +ost - 9ermania si %orreos H 2elegra&os - Spania$ +remiul o&erit de revista "+iata ;inanciara" pentru: %el mai bun produs al anului # %,RD(1 AIS, E1E%2RON 0,N% +OS2$ 1a s&arsitul anului # , 0anc +ost a &ost redeclarata lider pe piata cardurilor AIS, din Romania de catre compania AIS, IN2ERN,2ION,1, avand emise peste #!!$!!! de carduri$

Doamna ,nne-1 %obb, presedintele acestei prestigioase institutii, a &elicitat 0anc +ost pentru timpul scurt in care s-a impus pe piata si a progresat$ +otrivit ultimelor statistici elaborate de AIS, International in martie "!!! 0,N% +OS2 se situeaza in topul primilor #! emitenti de carduri AIS, din Europa %entrala si de Est dintr-un total de == de banci$ +remiul "OsLar %apital" pentru S%ea mai buna banca a anului # 6", decernat 0anc +ost, recompenseaza e&orturile de a crea, intr-un timp relativ scurt, o banca dinamica si puternica$ 1a inceputul anului # , 0anc +ost a &ost declarata lider pe piata cardurilor AIS, din Romania de catre compania AIS, IN2ERN,2ION,1, avand peste 4!$!!! de carduri emise$ "+remiul si 2ro&eul de E'celenta si %alitate" acordat 0anc +ost de catre %onsiliul European pentru ,ctivitati 9lobale- E%90 in luna ianuarie # 6 dovedesc inca o data calitatile deosebite si inalta per&ormanta a anga*atilor si managementului bancii$ 0anc +ost s-a implicat permanent in viata comunitatii, &iindu-i decernat de catre publicatia de limba engleza "0uc-arest 0usiness >eeL" premiul "%orporate %itizen" pentru toate activitatile des&asurate in acest sens in cursul anului # 6$ 3arele +remiu 'O#P!N.! DE !6.7U/!/. ! !NU*U. se acorda, anual, pentru per&ormanta de ansamblu a societatii, pentru calitatea e'celenta a produselor si serviciilor o&erite, pentru abilitatea comunicarii clientii si cu publicul tinta$ #arele Premiu 'O#P!N.! DE !6.7U/!/. ! !NU*U. 2442 se acorda societatii !**.!N8-$./.!', pentru rezultatele deosebite obtinute, pentru consecventa cu care isi continua ascensiunea spre primul loc al clasamentelor, pentru temeinicia realizarilor si pentru impunerea unor standarde ridicate de per&ormanta pro&esionala$ P/E#.U* DE E)'E*EN$! se acorda pentru contributia adusa la dezvoltarea si consolidarea pietei asigurarilor$ P/E#.U* DE E)'E*EN$! - 2442 s-a acordat 'onsiliului 'omisiei de 6upraveg ere a !sigurarilor, pentru contributia decisiva la mentinerea ec-ilibrului intern al pietei asigurarilor, pentru preocuparea constanta si actiunile concrete privind consolidarea unei industrii sanatoase si credibile a asigurarilor$ +remiul se acorda atat intregului %onsiliu al %omisiei de Supraveg-ere a ,sigurarilor, pentru e&orturile depuse in reglementarea la standarde europene a activitatii din domeniul asigurarilor, cat si domnului Nicolae Eugen '/.6!N, presedintele acestei institutii, pentru contributia la mentinerea stabilitatii pietei romanesti in ansamblul ei$ P/E#.U* 6PE'.!* pentru $/!D.$.E si 6$!9.*.$!$E - categoria !sigurari se acorda, pe anul "!!", societatii 7ENE/!*. !sigurari /omania, atat pentru recunoasterea prezentei de peste un secol a companiei pe piata romaneasca a asigurarilor, cat si pentru implicarea pro&esionista a liderului acesteia in viitorul domeniului asigurarilor din Romania$ ,cest premiu este o recunoastere a politicii manageriale consecvente promovata, la standarde europene, de catre domnul 9uglielmo ;RINEI, director general al societatii 9ENER,1I ,sigurari Romania, care a impus, prin intreaga sa activitate, o noua abordare a domeniului asigurarilor, &iind unanim cotat drept un pro&esionist autentic pe piata romaneasca a asigurarilor$ P/E#.U* 6PE'.!* pentru cea mai semni"icativa crestere se acorda 7rupului !.7 pentru per&ormanta de ansamblu a celor doua societati, ,I9 1i&e si ,I9 Romania, pentru consecventa cu care isi continua ascensiunea spre var&ul clasamentelor si pentru temeinicia realizarilor$ +remiul se acorda, in egala masura, pentru impunerea unor standarde internationale

"!

ridicate de per&ormanta pro&esionala si pentru calitatea e'celenta a produselor si serviciilor o&erite clientilor$ +remii pentru +roduse si %ompanii de asigurari: +remiile pentru companii de asigurari se acorda anual acelor societati care au inregistrat per&ormante notabile si care au contribuit prin activitatea, produsele si serviciile lor la promovarea conceptului de asigurare si la &ormarea pietei, la categoria asigurari de viata, respectiv asigurari generale$ Premiul 'O#P!N.! !NU*U. 2442 - asigurari generale se acorda companiei !/D!+$ +rezenta de zece ani pe piata romaneasca a asigurarilor, ec-ipa ,RD,; este receptata ca un reper de stabilitate, datorita cotei de piata constante si ci&rei de a&aceri importante detinute, remarcandu-se, deopotriva, prin racordarea prompta la cerintele pietei, prin lansarea de noi produse de calitate din categoria asigurari generale$ Premiul 'O#P!N.! !NU*U. 2442 - asigurari de viata se acorda companiei .N7 Nederlanden, atat pentru pastrarea unei remarcabile cote de piata in topul societatilor de pro&il, cat si pentru rolul determinant *ucat in promovarea unui inalt standard in privinta calitatii produselor si a pro&esionalismului serviciilor prestate$ +remiile pentru produse de asigurari se acorda anual acelor polite de asigurari care se di&erentiaza de produsele similare e'istente pe piata prin avanta*ele competitive, comple'itate, originalitate, rezultatele &inanciare obtinute, modalitatile de marLeting, distributie si promovare si prin satis&acerea cerintelor clientilor$ Premiul P/ODU6U* !NU*U. - !sigurari de sanatate 2442 produsului 5.$!* al companiei 6!/! #E/:U/ care imbina rezultate &inanciare notabile cu caracteristici privind acoperirea viagera, valabilitatea globala, acoperirea ca persoana asigurata a copiilor din prima zi de nastere si posibilitatea de a &ace plati in euro$ Premiul P/ODU6U* !NU*U. - !sigurari de pensii private 2442 se acorda produsului 6.7#! al companiei !5.5!, creat pentru a raspunde nevoilor &inanciare ale asiguratului dupa pensionare, o&erind, totodata, protectia suplimentara intregii &amilii a acestuia, pe toata durata contractului$ Premiul pentru creativitate 2442 se acorda produsului DEN$!* '!/E al societatii de asigurari O#N.!6.7 !sigurari de 5iata, primul program de asigurari stomatologice private de pe piata romaneasca, adresat in egala masura anga*atorilor si grupurilor de salariati$ P/E#.. 6PE'.!*E acordate pentru companii de asigurari: P/E#.U* PEN$/U D.N!#.6# se acorda acelei companii care, prin dinamica evolutiei sale, si-a demonstrat potentialul de dezvoltare si valoarea$ P/E#.U* PEN$/U D.N!#.6# 2442 se acorda societatii 9'/ !sigurari, pentru cresterea spectaculoasa inregistrata in acest an, pentru dezvoltarea unei retele de distributie la nivelul intregii tari, pentru preocuparea constanta in a o&eri produse si servicii la standarde ridicate de calitate$ P/E#.U* PEN$/U E+.'.EN$! se acorda acelei companii de asigurari care, prin utilizarea cu ma'ima e&icienta a resurselor materiale si umane, a realizat rezultate &inanciare semni&icative$ P/E#.U* PEN$/U E+.'.EN$! 2442 se acorda societatii *U:O.* !6.$O, companie care s-a remarcat pe piata asigurarilor din Romania, atat printr-un inalt randament al activitatii, re&lectat in rezultatele &inanciare deosebite obtinute, cat si prin modul e&icient de organizare a activitatii$

"#

P/E#.U* PEN$/U '!*.$!$E! 6E/5.'..*O/ se acorda acelei companii care, in mod constant, se racordeaza la cerintele pietei, detasandu-se prin gri*a, solicitudinea si promptitudinea mani&estate &ata de clienti, in raport cu ceilalti competitori de pe piata asigurarilor$ P/E#.U* PEN$/U '!*.$!$E! 6E/5.'..*O/ 2442 se acorda societatii !6.9!N, companie care a demonstrat ca, in conditiile unui buget de promovare relativ restrans, gri*a &ata de client si plata rapida a despagubirilor reprezinta o buna publicitate, si care s-a evidentiat printr-o constructie e&icienta a porto&oliului si printr-un management e'trem de ec-ilibrat$ $ro"eul ,asig se acorda acelei companii care a intrunit cel mai mare numar de voturi pe MMM$#asig$ro, cel mai vizitat site romanesc dedicat promovarii pietei asigurarilor, con&orm monitorizarii portalului specializat MMM$tra&ic$ro$ 1a desemnarea castigatorului nu au &ost luate in considerare voturile provenind de la companiile competitoare& Intrunind cel mai mare numar de voturi e'primate 2ro&eul #asig pe anul "!!" se acorda companiei ,RD,;$ Premiul 6pecial .N5E6$.$O/U* !NU*U. 2442 se acorda companiei ;.ENE/ 6$!ED$.6'<E, pentru interesul si increderea aratate &ata de perspectivele dezvoltarii industriei asigurarilor si a economiei romanesti, prin cumpararea societatilor UN.$! si !7/!6$ Premiul /E!6.7U/!$O/U* !NU*U. se acorda, prin votul companiilor care activeaza pe piata romaneasca a asigurarilor, pentru contributia deosebita la stabilitatea acesteia si pentru capacitatea de a se implica, de o maniera activa, in industria romaneasca de pro&il$ Premiul /E!6.7U/!$O/U* !NU*U. 2442 se acorda companiei de reasigurare 6;.66 /e, pentru prezenta constanta, activa si e&icienta, pentru calitatea solutiilor, pentru disponibilitatea si seriozitatea mani&estate in abordarea problemelor speci&ice industriei auto-tone a asigurarilor$ Premiul 9/O:E/U* !NU*U. se acorda, prin votul societatilor de asigurare, acelei companii de broLera* in asigurari care s-a remarcat prin capacitatea de a identi&ica si propune solutii pentru o cat mai buna adaptare a pac-etelor de produse si servicii, atat la cerintele speci&ice ale clientilor, cat si la cele ale companiilor de asigurari$ Premiul 9/O:E/U* !NU*U. 2442 se acorda broLerului #!/6< /omania 6/* pentru rezultatele obtinute, pro&esionalism, calitatea serviciilor, atitudinea &ata de client si pentru promovarea conceptului de asigurare$ Premiul 6pecial $/!N8!'$.! !NU*U. 2442 se acorda domnului 'onstantin $O#!, presedinte O#N.!6.7 pentru vanzarea !7/!6 catre UN.$!, membra a 7rupului ;iener 6taedtisc e$ Premiul 6pecial !'<.8.$.! !NU*U. 2442 se acorda domnului Dan 7rigore !D!#E6'U - NO5! $/!DE pentru cumpararea pac-etului ma*oritar al !6$/! de la !P!P6$ Premiul 6pecial pentru initiativa si cura= se acorda 6tellar /e .ntermediaries, pentru desc-iderea primei reprezentante permanente a unui broLer de reasigurari in Romania, pentru promovarea activa si e&icienta a imaginii Romaniei pe piata internationala de pro&il$ Premiul special pentru contributia adusa la dezvoltarea pietei asigurarilor se acorda !utoritatii pentru 5alori"icarea !ctivelor 9ancare - !5!9 care, prin introducerea obligativitatii asigurarii activelor companiilor preluate a contribuit la educarea agentilor economici in privinta gestionarii riscurilor si la responsabilizarea debitorilor &ata de anga*amentele asumate, promovand conceptul de asigurare$ Premiul special pentru calitatea serviciilor se acorda societatii de avocatura #U6!$ > !sociatii pentru abordarea prompta si e&icienta a problemelor legate de instituirea si punerea in aplicare a cadrului legal in care isi des&asoara activitatea companiile de asigurari, pentru interesul

""

constant mani&estat &ata de acest domeniu si pentru spri*inul direct si permanent mani&estat &ata de industria asigurarilor$ +remii *urizate de reprezentantii presei se acorda, prin vot, unei personalitati - companii pentru capacitatea de a dezvolta o relatie de parteneriat intre media si societatile de asigurari, in demersul comun de promovare a conceptului de asigurare in Romania$ Premiul pentru cea mai buna prezenta media se acorda doamnei 6orina N.'U*E6'U Director 7eneral ad=unct - 6!/! #E/:U/ pentru pro&esionalismul, receptivitatea si relatia de parteneriat pe care a instituit-o in raporturile cu mass-media, in scopul promovarii unei imagini reale a industriei asigurarilor din Romania, pentru disponibilitatea permanenta de a o&eri in&ormatii presei$ Premiul pentru transparenta in comunicarea cu mass-media se acorda companiei !**.!N8-$./.!' pentru disponibilitatea constant mani&estata in relatia directa cu media, pentru seriozitatea cu care a abordat problema accesului presei la in&ormatiile de interes pentru marele public$ +remii *urizate de reprezentantii industriei asigurarilor se acorda, prin vot, Eiaristului +ublicatiei - +ostului 2A care, de-a lungul anului, au re&lectat constant evenimentele si mutatiile produse pe piata asigurarilor, contribuind, deopotriva, la educarea publicului si la promovarea conceptului de asigurare$ +remiul 8.!/.6$U* !NU*U. 2442 se acorda *urnalistului 6orin P.6*!/U - 8.!/U* +.N!N'.!/ pentru promptitudinea si consecventa mani&estate in demersul de a in&orma cititorii asupra problemelor speci&ice domeniului asigurarilor prin intermediul presei scrise$ Premiul PU9*.'!$.! !NU*U. 2442 se acorda /evistei '!P.$!* pentru interesul constant mani&estat &ata de industria asigurarilor, pentru re&lectarea &idela si acuratetea in&ormatiilor puse la dispozitia cititorilor prin intermediul presei scrise, pentru e&ortul de a educa publicul in spiritul conceptului de asigurare, prin realizarea de pagini specializate, dedicate domeniului asigurarilor$ Premiul $E*E5.8.UNE! !NU*U. 2442 se acorda postului !N$EN! , pentru interesul constant mani&estat &ata de domeniul asigurarilor, pentru promptitudinea si consecventa mani&estate in demersul de a in&orma publicul asupra problemelor speci&ice pietei asigurarilor si pentru contributia adusa la educarea populatiei prin promovarea conceptului de asigurare$ 'E* #!. 6.#P!$.8!$ *.DE/ de companie de asigurari, desemnat in urma votului participantilor la 9ala - 5alentin #.6O5 ? *U:O.* !6.$O$

".