Sunteți pe pagina 1din 12

NOILE AMENZI RUTIERE (extras din Codul contravenional)

CONTRAVEN II !N "OMENIUL CIRCULA IEI RUTIERE Articolul Esena contraveniei #anciunea $$% al&' Ex(loatarea ve)iculelor cu de*ecte te)nice +n siste,ul de *r+nare sau +n ,ecanis,ul de direcie+n dis(o.itivele de ilu,inare ori de se,nali.are- ex(loatarea ve)iculelor reutilate */r/ autori.aia de ri0oare a,end/ de la '1 la $2 de unit/i convenionale cu a(licarea a 3 (uncte de (enali.are $$% al&$ Ex(loatarea ve)iculelor cu de*ecte te)nice inter.is/ (rin re0ulile de circulaie rutier/- cu exce(ia ve)iculelor av+nd de*ectele ,enionate la alin&(')- (recu, 4i a,(lasarea neautori.at/ (e ve)icule a (u5licit/ii a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale $$6 al&' !nc/lcarea re0ulilor de +n,atriculare sau de +nre0istrare de stat a ve)iculelor a,end/ de la '2 la $2 de unit/i convenionale $$6 al&$ Conducerea unui ve)icul care nu a *ost +n,atriculat +n ,odul sta5ilit sau care nu a *ost su(us revi.iei te)nice a,end/ de la '1 la $2 de unit/i convenionale cu a(licarea a 3 (uncte de (enali.are $$6 al&3 Ex(loatarea unui ve)icul care nu a *ost asi0urat de r/s(undere civil/ +n ,odul sta5ilit a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale cu a(licarea a $ (uncte de (enali.are $32 al&' Conducerea unui ve)icul cu nu,/rul de +n,atriculare indesci*ra5il- nestandardi.at sau a,(lasat cu +nc/lcarea standardului a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale cu a(licarea a $ (uncte de (enali.are $32 al&$ Conducerea unui ve)icul */r/ nu,/r de +n,atriculare a,end/ de la $1 la 32 de unit/i convenionale cu a(licarea a 7 (uncte de (enali.are $32 al&3 Atri5uirea unui nu,/r de +n,atriculare *als 4i conducerea cu 5un/ 4tiin/ a ve)iculului cu un ast*el de nu,/r (rivarea de dre(tul de a conduce un ve)icul (e un ter,en de un an

$32 al&7 Nese,nali.area ve)iculului cu se,nul distinctiv con*or, Re0ula,entului circulaiei rutiere a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale cu a(licarea a $ (uncte de (enali.are $32 al&1 Ne,eninerea +n stare curat/ a dis(o.itivelor de ilu,inare- de se,nali.are- a nu,/rului de +n,atriculare- a seturilor re*lectori.ante- a sticlelor de la (ortierele din *a/ 4i a (ar5ri.ului ve)iculului avertis,ent sau cu a,end/ de la o unitate la 3 unit/i convenionale& $3' al&' Conducerea ve)iculului cu (er,is de conducere de o cate0orie necores(un./toare a,end/ de 12 de unit/i convenionale $3' al&$ Conducerea ve)iculului */r/ (er,is de conducere (cu exce(ia conducerii +n ca.ul instruirii- +n (re.ena instructorului) a,end/ de la 12 la '22 de unit/i convenionale $3' al&3 Conducerea ve)iculului de c/tre o (ersoan/ (rivat/ de dre(tul de a conduce ve)icule a,end/ de la '22 la '12 de unit/i convenionale $3' al&7 8redarea conducerii ve)iculului c/tre o (ersoan/ care nu are (er,is de conducere (cu exce(ia instruirii- +n (re.ena instructorului)- care este (rivat/ de dre(tul de a conduce ve)icule sau care are (er,is de conducere de o cate0orie necores(un./toare a,end/ de la 12 la '22 de unit/i convenionale cu a(licarea a 3 (uncte de (enali.are $3$ al&' Conducerea ve)iculului de c/tre o (ersoan/ care nu are asu(ra sa (er,is de conducere sau actul de +n,atriculare de stat a ve)iculului- sau (olia de asi0urare o5li0atorie de r/s(undere civil/ a,end/ de 1 unit/i convenionale cu a(licarea a $ (uncte de (enali.are $3$ al&$ 8redarea conducerii ve)iculului c/tre o (ersoan/ care nu are asu(ra sa (er,is de conducere avertis,ent sau cu a,end/ de 1 unit/i convenionale cu a(licarea a $ (uncte de (enali.are $33 al&' Conducerea ve)iculului de c/tre o (ersoan/ care se a*l/ +n stare de e5rietate (rodus/ de alcool ce de(/4e4te 0radul ,axi, ad,isi5il sta5ilit de 9uvern- dac/ *a(ta nu constituie in*raciune (rivarea de dre(tul de a conduce ve)icule (e un ter,en de 3 ani $33 al&$ 8redarea cu 5un/ 4tiin/ a conducerii ve)iculului c/tre o (ersoan/ care se a*l/ +n stare de e5rietate (rodus/ de alcool ce de(/4e4te 0radul ,axi, ad,isi5il sta5ilit de 9uvern sau +n stare de e5rietate (rodus/ de su5stane narcotice- (si)otro(e 4i:sau de alte su5stane cu e*ecte si,ilaredac/ *a(ta nu constituie in*raciune a,end/ de '12 de unit/i convenionale sau cu (rivarea de dre(tul de a conduce ve)icule (e un ter,en de 3 ani

$33 al&3 Aciunile s(eci*icate la alin&(') 4i ($)- +n ca.ul +n care ad,iterea la tra*ic a conduc/torului de ve)icul nu (revede o5li0aia de a deine (er,is de conducere a,end/ de la ;1 la '12 de unit/i convenionale sau cu arest contravenional (e un ter,en de (+n/ la '1 .ile $37 Neco,unicarea de c/tre (ro(rietarul sau ,andatarul (utili.atorul) ve)iculului- la solicitarea (oliiei- a identit/ii (ersoanei c/reia i<a +ncredinat conducerea sau co,unicarea cu 5un/ 4tiin/ de date eronate (rivind identitatea acestei (ersoane a,end/ de la 71 la 12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la ;1 la '22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice $31 al&' !nc/lcarea re0ulilor de *olosire a centurii de si0uran/ 4i a c/4tii de (rotecie a ,otociclistului a,end/ de la '1 la $2 de unit/i convenionale cu a(licarea a 3 (uncte de (enali.are $31 al&$ 8urtarea convor5irilor radiotele*onice contrar Re0ula,entului circulaiei rutiere a,end/ de la '1 la $2 de unit/i convenionale cu a(licarea a 3 (uncte de (enali.are $3> al&' "e(/4irea vite.ei de circulaie sta5ilit/ (e sectorul res(ectiv de dru, de la '2 la $2 ?,:or/ a,end/ de $2 de unit/i convenionale cu a(licarea a 3 (uncte de (enali.are $3> al&$ "e(/4irea vite.ei de circulaie sta5ilit/ (e sectorul res(ectiv de dru, de la $2 la 72 ?,:or/ a,end/ de 32 de unit/i convenionale cu a(licarea a 7 (uncte de (enali.are $3> al&3 "e(/4irea vite.ei de circulaie sta5ilit/ (e sectorul res(ectiv de dru, ,ai ,ult de 72 ?,:or/ a,end/ de 12 de unit/i convenionale cu a(licarea a 1 (uncte de (enali.are $3; !nc/lcarea de c/tre conduc/torul de ve)icul a re0ulilor de traversare a liniei de cale *erat/ (rin (asa=ul de nivel a,end/ de la 72 la 12 de unit/i convenionale cu a(licarea a 7 (uncte de (enali.are $3% al&' O(rirea +n locuri inter.ise avertis,ent sau cu a,end/ de 1 unit/i convenionale $3% al&$ #taionarea sau (arcarea +n locuri inter.ise a,end/ de (+n/ la '2 unit/i convenionale cu a(licarea a $ (uncte de (enali.are $3% al&3 Neacordarea de (rioritate le0al/ (ietonilor sau cicli4tilor a,end/ de (+n/ la '2 unit/i convenionale cu a(licarea a $ (uncte de (enali.are $36 Neres(ectarea re0ulilor de circulaie +n .onele re.ideniale

a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale cu a(licarea a $ (uncte de (enali.are $72 al&' Neres(ectarea de c/tre conduc/torul de ve)icul a indicatoarelor rutiere de (rioritate- a indicatoarelor de inter.icere 4i de sens o5li0atoriu- a ,arca=ului de (e (artea carosa5il/ a dru,ului (rivind acordarea dre(tului (rioritar de circulaie- dre(tului de de(/4ire a ve)iculelor- a exi0enelor de *olosire a dis(o.itivelor de ilu,inat la c/derea +ntunericului sau +n condiii de vi.i5ilitate redus/ a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale $72 al&$ Ne0li=area de c/tre conduc/torul de ve)icul a se,nalului de inter.icere al se,a*orului sau a 0estului de inter.icere al a0entului de circulaie a,end/ de la $1 la 32 de unit/i convenionale cu a(licarea a $ (uncte de (enali.are $72 al&3 !nc/lcarea de c/tre conduc/torul de ve)icul a altor (revederi ale Re0ula,entului circulaiei rutiere avertis,ent sau cu a,end/ de la o unitate la 3 unit/i convenionale $7' al&' Ne+nde(linirea de c/tre conduc/torul de ve)icul a indicaiei le0ale dat/ de a0entul de circulaie de a o(ri ve)iculul a,end/ de la 71 la 12 de unit/i convenionale cu a(licarea a 7 (uncte de (enali.are $7' al&$ Neacordarea (riorit/ii de trecere ve)iculului cu *arurile de se,nali.are av+nd lu,ina al5astr/ sau ro4ie 4i cu dis(o.itivele de se,nali.are sonor/ s(ecial/ +n *unciune (ve)icul cu re0i, (rioritar de circulaie) a,end/ de la $1 la 32 de unit/i convenionale cu a(licarea a 7 (uncte de (enali.are $7$ al&' !nc/lcarea de c/tre conduc/torul de ve)icul a re0ulilor de circulaie rutier/ soldat/ cu deteriorarea ne+nse,nat/ a ve)iculelor- a +nc/rc/turilor- a dru,urilor- a instalaiilor rutiere- a altor instalaii sau a altor 5unuri a,end/ de 72 de unit/i convenionale cu a(licarea a 1 (uncte de (enali.are $7$ al&$ !nc/lcarea de c/tre conduc/torul de ve)icul a re0ulilor de circulaie rutier/ soldat/ cu cau.area de le.iuni cor(orale u4oare victi,ei sau cu deteriorarea considera5il/ a ve)iculelor- a +nc/rc/turilora dru,urilor- a instalaiilor rutiere- a altor instalaii sau a altor 5unuri a,end/ de 12 de unit/i convenionale cu a(licarea a > (uncte de (enali.are $73 8/r/sirea de c/tre vinovat a locului +n care s<a (rodus accidentul rutier (rivarea de dre(tul de a conduce ve)icule (e un ter,en de un an sau cu arest contravenional (e un ter,en de '1 .ile $77 !nc/lcarea de c/tre conduc/torul de ve)icul a dis(o.iiilor din Re0ula,entul circulaiei rutiere(rev/.ute la art&$3;@$36 din (re.entul cod- care a 0enerat (ericolul unui accident de circulaie a,end/ de la 32 la 12 de unit/i convenionale cu a(licarea a 7 (uncte de (enali.are

$71 al&' I0norarea de c/tre (ietoni a se,nalelor de diri=are a tra*icului rutier- traversarea (/rii carosa5ile a dru,ului sau de(lasarea (e ea +n locuri neindicate- neres(ectarea indicatoarelor rutiere de (rioritate- a indicatoarelor de interdicie 4i de sens o5li0atoriu- a re0ulilor de de(lasare (e dru,uri a ,otocicli4tilor- 5icicli4tilor- vi.itiilor 4i a altor (ersoane care se *olosesc de dru, avertis,ent sau cu a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale $71 al&$ !nc/lcarea re0ulilor de circulaie- de c/tre (ersoanele indicate la alin&(')- care a 0enerat o situaie de accident de circulaie a,end/ de la '1 la $2 de unit/i convenionale CONTRAVEN II CE ATENTEAZA LA RE9IMUL "IN TRAN#8ORTURI articolul Esena contraveniei #aciunea '6; al&' 8restarea serviciilor de trans(ort de c/l/tori de c/tre trans(ortul ur5an- su5ur5an- interur5an- la co,and/ 4i de c/tre taxiuri +n li(sa certi*icatului de con*or,itate a,end/ de la $2 la 12 de unit/i convenionale cu sau */r/ (rivarea de dre(tul de a des*/4ura o anu,it/ activitate (e un ter,en de la 3 luni la un an '6; al&$ !nc/lcarea nor,elor de ca(acitate a tra*icului de (asa0eri de c/tre conduc/torul de ,axi<taxi- de auto5u. de rut/ interur5an/ sau internaional/ a,end/ de la $1 la 12 de unit/i convenionale '6; al&3 8restarea de servicii +n do,eniul (arc/rilor 4i +n (arc)in0uri +n li(sa certi*icatului de con*or,itate a,end/ de la $2 la 72 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la ;1 la '22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice '6; al&7 Neres(ectarea +n trans(ortul auto a condiiilor sta5ilite +n licen/ 4i:sau +n actele de autori.are a activit/ii a0entului trans(ortator- eli5erate de or0anele a5ilitate +n con*or,itate cu le0islaia +n vi0oare a,end/ de la 12 la '22 de unit/i convenionale '6% al&' 8unerea (e liniile de cale *erat/ a unor o5iecte- *a(t ce ar (utea duce la deran=area circulaiei trenurilor a,end/ de la '2 la $2 de unit/i convenionale '6% al&$

"eteriorarea intenionat/ a liniei de cale *erat/- a (erdelelor *orestiere de (rotecie- a (aravanelora 0rila=elor de (rotecie contra ./(e.ii 4i a altor o5iective- a construciilor de deservire a c/ilor *erate- a instalaiilor de se,nali.are 4i de teleco,unicaii a,end/ de la $2 la 12 de unit/i convenionale '6% al&3 !nc/lcarea re0ulilor de trecere a trans(ortului cu traciune ani,al/ 4i de ,+nare a vitelor (este linia de cale *erat/- (recu, 4i de (/4unare a vitelor +n a(ro(ierea liniei de cale *erat/ avertis,ent sau cu a,end/ de la 3 la 1 unit/i convenionale '6% al&7 Traversarea de c/tre (ietoni a liniei de cale *erat/ +n locuri inter.ise sau +nc/lcarea re0ulilor de traversare +n locuri sta5ilite avertis,ent sau cu a,end/ de (+n/ la 1 unit/i convenionale '66 al&' !nc/lcarea re0ulilor de navi0aie +n a(ele interioare- a nor,elor de ca(acitate a navelor (entru (asa0eriB trans(ortarea (asa0erilor cu nave nedestinate unui ast*el de trans(ortB neres(ectarea re0ulilor de securitate a (asa0erilor la +,5arcare- +n curs/ 4i la de5arcareB *olosirea navelor la lucr/ri ne(rev/.ute iniial +n destinaia lorB li(sa (e nave a actelor de 5ordB ex(loatarea navelor +n stare te)nic/ necores(un./toare- a c/ror ex(loatare este inter.is/- sau a navelor reutilate */r/ autori.aieB +nc/lcarea re0ulilor de +nc/rcare 4i desc/rcare- de ari,are 4i stivuire a +nc/rc/turilor +n (orturiB deteriorarea intenionat/ a construciilor )idrote)nice- ne+n0r/direa instalaiilor cu se,ne de navi0aie (de .i 4i de noa(te)B +nc/lcarea re0ulilor de intrare 4i de ie4ire din (ort- de tra*ic 4i de staionare a navelor +n rada (ortuluiB conducerea navelor de c/tre (ersoane a*late +n stare de e5rietate (rodus/ de alcool sau de alte su5staneB ex(loatarea +n a(ele interioare a ,i=loacelor de trans(ort naval (inclusiv de tona= ,ic) care nu s+nt +nre0istrate +n ,od cores(un./torB ex(loatarea navelor de c/tre ,e,5rii de ec)i(a= */r/ cali*icarea cores(un./toare a,end/ de la $2 la 32 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la $22 la 322 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice cu sau */r/ (rivarea- +n a,5ele ca.uri- de dre(tul de a des*/4ura o anu,it/ activitate (e un ter,en de un an '66 al&$ "istru0erea- deteriorarea- s,ul0erea- ,utarea intenionat/ a se,nelor de navi0aie (lutitoare 4i riverane */r/ (er,isiunea or0anului de s(ecialitate al ad,inistraiei (u5lice +n do,eniul trans(ortului naval- instalarea de 0arduri 4i de alte instru,ente de (escuit dincolo de locurile sta5ilite +n acest sco( */r/ a se coordona cu or0anul de s(ecialitate al ad,inistraiei (u5lice +n do,eniul trans(ortului naval a,end/ de la '2 la $2 de unit/i convenionale '66 al&3 E*ectuarea */r/ (er,isiunea or0anului de s(ecialitate al ad,inistraiei (u5lice +n do,eniul trans(ortului naval a lucr/rilor de sca*andrier- de drena= 4i de *ora= +n a(ele interioare- inclusiv +n cele (ortuare- (recu, 4i neres(ectarea re0ulilor de se,nali.are +n ti,(ul unor ast*el de lucr/ri a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la %2 la '12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice& '66 al&7 !nc/lcarea de c/tre (ersonalul navelor *luviale a re0ulilor de navi0aie 4i de staionare a navelor +n a(ele interioare- e,iterea necondiionat/ a se,nalelor lu,inoase 4i sonore- (urtarea lu,inilor 4i a se,nelor de navi0aie necores(un./toare a,end/ de la $2 la 72 de unit/i convenionale

$22 al&' !nc/lcarea re0ulilor tra*icului de +nc/rc/turi (ericuloase (in*la,a5ile- ex(lo.ive)- de ,are 0a5arit sau su(ra0rele cu ve)icule a,end/ de la '2 la $2 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la 12 la '22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice $22 al&$ !nc/lcarea re0ulilor tra*icului de +nc/rc/turi (ericuloase (in*la,a5ile- ex(lo.ive)- de ,are 0a5arit sau su(ra0rele (e calea *erat/ a,end/ de la $2 la 32 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la '22 la $22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice $22 al&3 !nc/lcarea re0ulilor tra*icului de +nc/rc/turi (ericuloase (in*la,a5ile- ex(lo.ive)- de ,are 0a5arit sau su(ra0rele cu nave (e a(e interioare a,end/ de la '1 la $1 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la '22 la $22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice $2' al&' "eteriorarea intenionat/ a ,aterialului rulant- a containerelor- a ,i=loacelor *lotante 4i a altor ,i=loace de trans(ort- destinate tra*icului de +nc/rc/turi- a dis(o.itivelor de tra*ic a,end/ de la '1 la $1 de unit/i convenionale $2' al&$ "eteriorarea si0iliului 4i a dis(o.itivelor de +nc)idere ale ve)iculelor- re,orcilor- containerelorva0oanelor de ,ar*/- calelor 4i ale altor ,a0a.ii de nave- deteriorarea unit/ilor de +nc/rc/turi sau a a,5ala=ului lor- a (ac)etelor- 0rila=elor de la ,a0a.iile de ,/r*uri- de la staiile de autoca,ioane- de la staiile de cale *erat/- de la (unctele (ra,(ele) de containere- din (orturi (de5arcadere) 4i de(o.ite- care se *olosesc la executarea o(eraiunilor le0ate de tra*icul de ,/r*uri a,end/ de la '2 la $2 de unit/i convenionale $2' al&3 A*larea */r/ (er,isiune (e teritoriul ,a0a.iilor de ,/r*uri- al (unctelor (ra,(elor) de containere- al .onelor (sectoarelor) de ,ani(ulare a ,/r*urilor de la staiile de autoca,ioane- de la staiile de cale *erat/- din (orturi (de5arcadere)- al eclu.elor 4i al de(o.itelor a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale $2$ "eteriorarea intenionat/ a ve)iculelor de trans(ort +n co,un- a va0oanelor de c/l/tori 4i a loco,otivelor- a navelor- (recu, 4i a ec)i(a,entului lor interior a,end/ de la '2 la $2 de unit/i convenionale sau cu ,unc/ nere,unerat/ +n *olosul co,unit/ii de (+n/ la >2 de ore $23 al&' Urcarea sau co5or+rea din ,ersul ve)iculului- c/l/toria (e sc/rile- (e aco(eri4ul va0oanelor de tren 4i +n alte locuri inter.ise- o(rirea neautori.at/- */r/ necesitate- a trenului- c/l/toria neautori.at/ +n trenul de ,ar*/ a,end/ de (+n/ la '1 unit/i convenionale sau cu ,unc/ nere,unerat/ +n *olosul co,unit/ii de (+n/ la 72 de ore&

$23 al&$ Aruncarea 0unoiului 4i altor o5iecte (e *ereastra sau (e u4a trolei5u.ului- auto5u.ului- ,axi< taxiului- va0onului 4i (este 5ordul navei a,end/ de la '2 la $2 de unit/i convenionale sau cu ,unc/ nere,unerat/ +n *olosul co,unit/ii de la $2 la 72 de ore $23 al&3 Cu,atul +n trolei5u.e- auto5u.e- ,axi<taxiuri- +n va0oane- +n locuri neindicate (entru *u,at din trenuri de lun0 (arcurs 4i +n trenuri su5ur5ane- +n nave a,end/ de la '2 la $2 de unit/i convenionale sau cu ,unc/ nere,unerat/ +n *olosul co,unit/ii de la $2 la >2 de ore $27 C/l/toria */r/ 5ilet cu trans(ort ur5an +n co,un- cu auto5u.e interur5ane 4i internaionale- cu trenuri su5ur5ane- cu trenuri locale 4i de lun0 (arcurs- cu nave *luviale a,end/ de (+n/ la '2 unit/i convenionale $21 Calsi*icarea 5iletelor 4i tic)etelor- (unerea +n co,erciali.are 4i co,erciali.area 5iletelor 4i tic)etelor *alse (entru trans(ort ur5an +n co,un- cu auto5u.e interur5ane 4i internaionale- cu trenuri su5ur5ane- cu trenuri locale 4i de lun0 (arcurs- cu nave *luviale a,end/ de la '22 la '12 de unit/i convenionale $2> al&' !nc/lcarea re0ulilor de +nre0istrare 4i de eviden/ a navelor a*late su5 controlul c/(it/niei (ortului a,end/ de la 12 la '22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la '%2 la $12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere- cu a,end/ de la $22 la 322 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice $2> al&$ !nc/lcarea re0ulilor de *olosire a navelor 4i a de5arcaderelor a,end/ de la ;1 la '22 de unit/i convenionale cu sau */r/ (rivarea de dre(tul de a des*/4ura o anu,it/ activitate (e un ter,en de la 3 luni la un an $2; Ad,iterea s(re ex(loatare a ve)iculelor- loco,otivelor 4i va0oanelor- a navelor care au vicii (cu exce(ia ve)iculelor */r/ auto(ro(ulsie)- din care cau./ este inter.is/ ex(loatarea lor- a celor reutilate */r/ autori.aia de ri0oare- ne+nre0istrate +n ,odul sta5ilit- sau a celor care nu au trecut controlul te)nic de stat a,end/ de la '22 la '12 de unit/i convenionale $2% al&' L/sarea +n .ona aero(ortului (aerodro,ului) a unor indicatoare 4i instalaii ase,/n/toare indicatoarelor 4i instalaiilor de ,arca= ale aero(ortului (aerodro,ului)- a(rinderea unor ,ateriale (irote)nice */r/ (er,isiunea ad,inistraiei aero(ortului (aerodro,ului)- instalarea unor o5iecte care duc la a0lo,erarea (/s/rilor- *a(t ce (re.int/ un (ericol (entru .5orurile aeronavelor a,end/ de la $2 la 32 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la 12 la '22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $2% al&$

Neres(ectarea re0ulilor de a,(lasare a indicatoarelor 4i a instalaiilor de ,arca= de noa(te 4i de .i (e cl/diri 4i (e alte i,o5ile a,end/ de la 32 la 72 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la '22 la $22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $2% al&3 "eteriorarea utila=elor de aero(ort (aerodro,)- a indicatoarelor de aero(ort (aerodro,)- a aeronavelor 4i a utila=elor lor a,end/ de (+n/ la 12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la $22 la 322 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $26 !nc/lcarea re0i,ului de acces li,itat (e teritoriul aero(ortului (aerodro,ului) 4i la o5iectele a,(lasate (e acest teritoriu- cu exce(ia aero0/rii a,end/ de la '2 la $2 de unit/i convenionale $'2 al&' Ne+nde(linirea de c/tre (ersoanele care se a*l/ la 5ordul aeronavei a dis(o.iiilor date de co,andantul aeronavei a,end/ de la '1 la 32 de unit/i convenionale $'2 al&$ !nc/lcarea re0ulilor de *oto0ra*iere- de *il,are 4i de *olosire a ,i=loacelor de radioteleco,unicaie la 5ordul aeronavei avertis,ent sau cu a,end/ de (+n/ la 1 unit/i convenionale $'' !nc/lcarea re0ulilor de ex(loatare a te)nicii aeronautice a,end/ de la 72 la 12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la $12 la 322 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $'$ !nc/lcarea re0ulilor care au stat la 5a.a certi*ic/rii:autori./rii iniiale 4i la 5a.a standardelor o(eraionale sta5ilite de re0le,ent/rile aeronautice naionale a,end/ de la '12 la $12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $'3 !nc/lcarea re0le,ent/rilor re*eritoare la condiiile de deservire la sol a aeronavelor a,end/ de la 32 la 72 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la '12 la $12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $'7 al&' !nde(linirea de c/tre (ersonalul aeronautic ((iloi- +nsoitori de 5ord- in0ineri- navi0atori) a atri5uiilor +n li(sa docu,entului de autori.are cores(un./tor a,end/ de la 72 la 12 de unit/i convenionale& $'7 al&$ Aceea4i aciune e*ectuat/ +n (osesia docu,entului de autori.are cu ter,enul de vala5ilitate ex(irat a,end/ de la 72 la 12 de unit/i convenionale cu (rivarea de dre(tul de exercitare a atri5uiilor (e o (erioad/ de > lun

$'7 al&3 Aciunile s(eci*icate la alin&(') 4i ($) ad,ise de ad,inistraia +ntre(rinderii: or0ani.aiei +n care este an0a=at (ersonalul aeronautic a,end/ de la $22 la 322 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $'7 al&7 #u5 incidena (re.entului articol cade 4i +nde(linirea atri5uiilor +n ca.ul cali*ic/rilor s(eciale cu ter,en ex(irat sau al li(sei acestora- (recu, 4i +n ca.ul certi*icatului ,edical cu ter,en ex(irat sau al li(sei acestuia a,end/ de la $22 la 322 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $'1 !nc/lcarea- +n cadrul +ntre(rinderilor care ex(loatea./ aeronave- a nor,elor de eviden/ a ti,(ului de .5or 4i a ti,(ului de odi)n/ al (ersonalului aeronautic- nee*ectuarea evidenei ti,(ului de .5or 4i a ti,(ului de odi)n/ al ,e,5rilor ec)i(a=elor de .5or a,end/ de la 72 la 12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la '12 la $12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere- cu a,end/ de la $22 la 722 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice $'> al&' !nc/lcarea re0ulilor de trans(ort al +nc/rc/turilor (ericuloase la 5ordul aeronavei a,end/ de la 32 la 12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice $'> al&$ Trans(ortul +nc/rc/turilor (ericuloase la 5ordul aeronavei +n li(sa autori.aiei cores(un./toare a,end/ de la $22 la 322 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere a co,(aniei aeriene $'; !nc/lcarea nor,elor re*eritoare la ,asa ,axi,/ ad,is/ de decolare 4i de centrare a aeronaveicalculat/ (entru condiiile de .5or a,end/ de la 72 la 12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la $22 la 322 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $'% Re*u.ul de a (une la dis(o.iia ins(ectorilor docu,entele re*eritoare la aeronavele ex(loatate 4i de a (er,ite e*ectuarea ins(eciei +ntre(rinderii: or0ani.aiei a,end/ de la 12 la '22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $'6 E*ectuarea trans(orturilor aeriene */r/ asi0urarea (asa0erilor- 5a0a=elor- ec)i(a=elor de .5or 4i */r/ asi0urarea r/s(underii civile *a/ de teri a,end/ de la '22 la $22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $$2 Nein*or,area intenionat/ de c/tre o(eratorul aerian a autorit/ilor co,(etente des(re (roducerea incidentelor sau accidentelor aeronautice a,end/ de la '12 la $12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere $$' al&' 8restarea serviciilor de deservire te)nic/ 4i de re(araie +n li(sa certi*icatului de con*or,itate

a,end/ de la ;1 la '22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere cu sau */r/ (rivarea de dre(tul de a des*/4ura o anu,it/ activitate (e un ter,en de la 3 luni la un an $$' al&$ !nc/lcarea re0ulilor de ex(loatare te)nic/ a tractoarelor- co,5inelor- a altor ,a4ini a0ricole auto(ro(ulsate- a ,a4inilor de construcie a dru,urilor- +nc/lcarea re0ulilor de securitate te)nic/ a,end/ de la '2 la $2 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la $22 la 322 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice $$$ !nc/lcarea re0ulilor de securitate +n construcia- ex(loatarea 4i re(ararea conductelor ,a0istrale a,end/ de la 12 la ;1 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei cu *uncie de r/s(undere cu sau */r/ (rivarea de dre(tul de a des*/4ura o anu,it/ activitate (e un ter,en de la 3 luni la un an $$3 "eteriorarea dru,urilor- (asa=elor de nivel- ,i=loacelor te)nice de diri=are a circulaiei rutierealtor instalaii rutiere- (recu, 4i crearea intenionat/ de o5stacole +n circulaia rutier/ a,end/ de (+n/ la 12 de unit/i convenionale $$7 al&' Circulaia (e dru,urile naionale a ve)iculelor cu 4enile- cu traciune ani,al/- (recu, 4i a celor neec)i(ate cores(un./tor- care duc +nc/rc/turi a c/ror scur0ere (rovoac/ ,urd/rirea +,5r/c/,intei rutiere- aco(erirea ei cu 0)ea/ sau di,inuarea si0uranei circulaiei rutiere a,end/ de la '2 la 32 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la 12 la '22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice $$7 al&$ Neres(ectarea de c/tre conduc/torii de autove)icule a restriciilor de tona= sau de 0a5arit a,end/ de la $2 la 32 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la 12 la '22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice $$1 al&' Dlocarea intenionat/ a arterelor de trans(ort care a (rovocat sau care ar (utea (rovoca (ertur5area *uncion/rii nor,ale a trans(ortului auto- *eroviar- *luvial a,end/ de la 12 la '22 de unit/i convenionale $$1 al&$ Aciunile s(eci*icate la alin&(') +nsoite de (ericol (entru viaa 4i s/n/tatea oa,enilor ori s/v+r4ite +n ur,a +nele0erii (reala5ile a unui 0ru( de (ersoane- ori +nsoite de controlul nele0iti, al +nc/rc/turii- 5a0a=ului sau al docu,entelor- dac/ aceste aciuni nu constituie in*raciune a,end/ de la '22 la '12 de unit/i convenionale cu sau */r/ (rivarea de dre(tul de a des*/4ura o anu,it/ activitate (e un ter,en de la 3 luni la un an $$> al&' Aratul unor (oriuni de teren- cositul ier5ii- t/ierea 4i v/t/,area (lantaiilor- deselenirea 4i excavarea solului- evacuarea (e 5anda de se(araie a dru,urilor a a(elor de canali.are- a(elor industriale- a,eliorative 4i a celor de scur0ere din instalaii de evacuare a a(ei 4i din re.ervoare */r/ coordonare cu autorit/ile rutiere- a+area *ocului (e 5anda de se(araie 4i +n a(ro(ierea (odurilor de le,n la ,ai (uin de '22 de ,etri de acestea a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale $$> al&$

Executarea de +,(re=,uiri- (lantarea de ar5ori care (ot (rovoca +n./(e.irea sau inundarea dru,ului ori care +,(iedic/ vi.i5ilitatea- a,(lasarea de construcii- instalaii 4i (anouri (u5licitare neautori.ate +n .ona de (rotecie a dru,ului a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale $$> al&3 Executarea */r/ autori.aie +n .ona de (rotecie a dru,ului a unor lucr/ri ce ar (ericlita sta5ilitatea 4i inte0ritatea lui a,end/ de la '2 la $2 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la '22 la $22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice $$; al&' Neres(ectarea re0ulilor de +ntreinere- de re(araie 4i de reconstrucie a dru,urilor- (asa=elor 4i a co,unicaiilor situate +n .ona dru,ului- a ,i=loacelor de diri=are a circulaiei rutiereneres(ectarea ter,enelor de executare a lucr/rilor de re(araie 4i de reconstrucie executate +n .ona dru,urilor- ne+ntre(rinderea ,/surilor de asi0urare a securit/ii circulaiei rutiere a,end/ de la 1 la '2 unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la 12 la '22 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice $$; al&$ Ne+nde(linirea lucr/rilor de a,ena=are- de re(arare 4i de cur/are re0ulat/ a (istelor (entru (ietoni 4i a (unilor de trecere- neexecutarea o5li0aiilor de +ntreinere +n stare te)nic/ 5un/ 4i +n cur/enie a 5arierelor de la ,ar0inea dru,ului sau a c/ilor de acces la dru,ul de *olosin/ 0eneral/ a,end/ de la '2 la '1 unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei *i.ice- cu a,end/ de la 32 la 12 de unit/i convenionale a(licat/ (ersoanei =uridice