Sunteți pe pagina 1din 1

FIA DE LUCRU - POPULAIA EUROPEI

I. Transcriei tabelul de mai jos n caietul vostru de notie. Analizai cu atenie tabelul de mai jos privind evoluia numeric a populaiei Europei. Pe baza datelor menionate n acest tabel realizai un scurt comentariu de !" r#nduri cu privire la evoluia numeric a populaiei Europei din Antichitate pan n anul 2050. Perioada= anul 4r. de locuitori Antichitate )0 %00 00 $00 20# $50 2%' &00 )0$ &#0 ##5 &50 5)% 2000 %0 2005 %2' 2050 '2$

II. Transcriei tabelul de mai jos n caietul vostru de notie $r %tatul %u&ra'aa crt (m& . !el"ia #0. 52$ 2. (anemarca )#.0&) #. *rana 5)%.0#0 ). +rlanda %0.2$0 5. ,uedia ))&.&') '. -landa ) .25'

Po&ulaia milioane locuitori 0.#%&.0'% 5 )50'' '2 %52 #' ) 0'22#5 & 0 '5&' ' )& )'

Densitatea medie a &o&ulaiei )loc* (m&+

. Calculai densitatea populaiei pentru statele menionate n acest tabel. 2. Precizai - primele dou state cu valoarea cea mai ridicat a densitii medii a populaiei - statul cu valoarea cea mai mic a densitii medii a populaiei #.Localizai pe .arta politic a Europei statele din tabelul de mai sus.Analizai /i datele menionate n tabelul de mai sus. Precizai pe baza localizrii /i a datelor din tabel dou cauze care determin valorile di0erite ale densitii medii a populaiei n statele menionate n tabelul de mai sus. III. Transcriei tabelul de mai jos n caietul vostru de notie. Calculai pe baza datelor din tabel de mai jos bilanul natural al popualaiei pentru anii &%%1 &&21 2002 n Europa. A$UL /011 /002 2332 $ATALITATEA ),+ &1) &1' $1 -ORTALITATEA ),+ 51$ '12 $15 .ILA$UL $ATURAL ),+

+2. Transcriei tabelul de mai jos n caietul vostru de notie. Analizai cu atenie tabelul de mai jos /i scriei 4n caietul 5ostru de notie a. numele rii cu cea mai mare 4ntindere b. numele rii cu cel mai mic num6r de locuitori c. numele rii cu cel mai mare num6r de locuitori d. numele 6rii cu cea mai mic6 4ntindere. Ordonai statele din ta7elul de mai jos - n ordinea descresc6toare a su&ra'eei acestora. - n ordinea cresc6toare a num6rului &o&ulaiei acestora TARA Po&ulaia milioane locuitori %u&ra'aa )(m&+ A3!A4+A #15 2$.500 56-A7+A )1) 5'.500 (A4E8A65A 51) )#. 00 E32E7+A %15 ) .000 +,3A4(A 01# 0#.000 3E9-4+A 212 ').'00 8A5E(-4+A 210 25.%00 -3A4(A '1# )0.&00 6-8:4+A 2 1% 2#$.)00 ,E6!+A &1% $$.)00 ,3-2E4+A 210 20.#00 ;4<A6+A 01 &#.000