Sunteți pe pagina 1din 11

Etapele nmatriculrii vehiculelor

pentru completarea dosarului n cazul nmatriculrii/transcrierii vehiculelor 1.Regia Autonom Registrul Auto Romn n vederea omologrii/autentificrii vehiculului/I ! dup caz" #.Autoritatea $a%ional a &milor n cazul vehiculului importat din afara 'niunii (uropene. ).*+%inerea tipizatelor ,i completarea acestora -cerere. fi, de nmatriculare. contract de vnzare/cumprare0 n func%ie de opera%ia solicitat" 1.*rganul fiscal competent al autorit%ii administra%iei pu+lice locale -2I 30 pentru aplicarea vizei pe fi,a de nmatriculare sau pentru o+tinerea certificatului de atestare fiscala. care atest luarea in eviden% a vehicului pentru plata ta4ei asupra mi5loacelor de transport" 6.Achitarea ta4elor7

Autoritatea fiscal competent / rezorerie ta4a pe poluare pentru autovehiculele aflate la prima inmatriculare in Romania"

8(8/primarie/98R ta4a de nmatriculare. ta4a certificat de nmatriculare. ta4a autorizare provizorie. ta4a autoriza%ie de circula%ie provizorie"

:.;ocietate de Asigurri n vederea ncheierii asigurrii o+ligatorii de rspundere civil pentru pre5udicii produse prin accidente de circula%ie" <.fotocopierea documentelor originale unde este cazul" =.2epunerea dosarului la ghi,eele serviciilor pu+lice comunitare regim permise de conducere ,i nmatriculare a vehiculelor din ora,ele re,edin% de 5ude% /mun. 9ucure,ti.

nmatricularea permanent sau nmatricularea temporar


-art.< din *rdinul >.A.I. nr.16?1/#??:0 DOCUMENTE NECESARE : a0 cererea solicitantului @n cazul nscrierii n certificatul de nmatriculare ,i a altei persoane ce poate folosi vehiculul n virtutea unui drept legal / altul dect dreptul de proprietate. proprietarul va men%iona e4plicit solicitarea n cerere. indicnd ,i datele acestei persoane -pe a doua fi, de nmatriculare0" +0 !i"a #e nmatriculare a vehiculului / model tipizat sta+ilit conform reglementrilor legale / completat cu datele proprietarului ,i avnd viza organului fiscal competent al autorit%ii administra%iei pu+lice locale. @n cazul nscrierii pe certificatul de nmatriculare ,i a altei persoane. se va depune ,i o a doua fi, de nmatriculare completat cu datele acesteia. @n cazul nmatriculrii temporare pentru e4port. nu este necesar viza organului fiscal competent al autorit%ii administra%iei pu+lice locale. &iza organului fiscal competent al autorit%ii administra%iei pu+lice locale de pe fi,a de nmatriculare se poate nlocui prin prezentarea 8ertificatului de atestare fiscal " c0 cartea #e i#entitate a vehiculului. eli+erata de R.A.R.. original ,i n copie" d0 #ocumentul care atest #reptul #e proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii. original ,i copie" e0 actul #e i#entitate al solicitantului. original ,i copie. @n situa%ia persoanelor 5uridice se vor prezenta alturi actul de identitate al delegatului ,i copia documentului ce atest do+ndirea personalit%ii 5uridice. denumirea ,i sediul" f0 #ova#a e!ecturii inspec$iei tehnice perio#ice. aflat n termenul de vala+ilitate al acesteia. cu e4cep%ia autovehiculelor ,i remorcilor noi" g0 copia #ocumentului #e asi%urare o&li%atorie de rspundere civil pentru pre5udicii produse ter%ilor prin accident de circula%ie. aflat n termenul de vala+ilitate al acesteia" h0 #ova#a e!ecturii !ormalit$ilor vamale #e import #e!initiv sau temporar. n original sau copie legalizat a acesteia. doar pentru nmatricularea temporar. n cazul autovehiculelor ,i remorcilor do+ndite din afara comunit%ii europene. n cazurile prevzute de lege" i0 #ova#a pl$ii ta'ei #e nmatriculare. sta+ilit potrivit legii" 50 #ova#a pl$ii ta'ei #e poluare pentru autoturisme "i autovehicule . sta+ilit potrivit legii -vezi ,i sec%iunea a4e ,i tarife0" A0 #ova#a pl$ii contravalorii certi!icatului #e nmatriculare -vezi ,i sec%iunea a4e ,i tarife0" l0 #ova#a pl$ii contravalorii plcu$elor cu numrul #e nmatriculare -vezi ,i sec%iunea a4e ,i tarife0"

m0 certi!icatul #e autenticitate al vehiculului eli+erat de R.A.R.. cu e4cep%ia vehiculelor noi. a autovehiculelor destinate competi%iilor sportive ,i a vehiculelor istorice" n0 procura special. dup caz. 2ocumentele originale prevzute la lit. d0 ,i e0 se restituie pe loc. dup certificarea copiilor acestora. 8artea de identitate a vehiculului se restituie odat cu predarea certificatului de nmatriculare a vehiculului ,i a plcu%elor cu numrul de nmatriculare. ATENT(E ) @n cazul vehiculului de provenien% strin care a fost anterior nmatriculat n alt stat ,i care se nmatriculeaz pentru prima dat n Romnia. solicitantul tre+uie s prezinte. pe lng documentele sus/men%ionate ,i toate #ocumentele #e nmatriculare eli&erate #e autorit$ile strine* n ori%inal* precum "i plcu$ele cu numrul #e nmatriculare . Acestea se re%in ,i se arhiveaz la ;erviciul Inmatriculri. fiind posi+il emiterea. la cerere. a unei dovezi de re%inere pentru a servi n fa%a autorit%ii strine la radiere.

+ersoana ,uri#ic solicitant a nmatriculrii tre+uie s depun la serviciul pu+lic comunitar regim permise de conducere ,i nmatriculare a vehiculelor competent. pe lng documentele sus/men%ionate ,i acte care s ateste #o&-n#irea personalit$ii ,uri#ice* #enumirea* se#iul "i repre.entantul le%al* n copie . 2ocumentele se eli+ereaz7

pentru persoane fizice -personal sau prin mputernicit prin procur notarial0. n +aza documentului de identitate"

pentru persoane 5uridice / delega%ie B act de identitate delegat.

Duplicat al certi!icatului #e nmatriculare


/ n cazul pierderii/furtului/deteriorrii -art.1) din *rdinul >AI nr.16?1/#??:0 DOCUMENTE NECESARE: a0 cererea solicitantului/ +0 cartea #e i#entitate a vehiculului -original ,i copie0" c0 certi!icatul #e nmatriculare #eteriorat. dup caz" d0 #ova#a pl$ii contravalorii certi!icatului #e nmatriculare 0 12 lei -vezi ,i sec%iunea a4e ,i tarife0" e0 actul #e i#entitate al solicitantului. n original ,i n copie. @n cazul persoanelor 5uridice. pe lng documentele sus/men%ionate se solicit ,i copia certificatului de nregistrare a societ%ii. delega%ia ,i actul de identitate delegat. 2ocumentul original prevzut lit. e0 se restituie pe loc. dup confruntarea cu copia. 8artea de identitate a vehiculului se restituie odat cu predarea duplicatului certificatului de nmatriculare al vehiculului. 2ocumentele se eli+ereaz pentru7

persoane fizice -personal sau prin mputernicit prin procur notarial0. n +aza documentului de identitate"

persoane 5uridice / delega%ie B act de identitate delegat.

n ca.ul pier#erii* !urtului* schim&rii numelui sau #eteriorrii certi!icatului #e nmatriculare sau #e nre%istrare* proprietarul vehiculului respectiv este o&li%at s solicite autorit$ii competente eli&erarea unui nou certi!icat #e nmatriculare sau #e nre%istrare* n con#i$iile sta&ilite #e autoritatea competent* in termen #e 13 #e .ile #e la #ata #eclararii pier#erii sau !urtului* #e la #ata schim&arii numelui ori #e la #ata constatarii #eteriorarii* #upa ca.

+roprietarul #e autovehicul sau remorc* cu #omiciliul* se#iul ori re"e#in$a n Rom-nia* este o&li%at: a4 s #eclare autorit$ii emitente pier#erea* !urtul sau #istru%erea certi!icatului #e nmatriculare* n cel mult 56 #e ore #e la constatare/ &4 s #epun ime#iat la autoritatea emitent ori%inalul certi!icatului #e nmatriculare* #ac* #up o&$inerea #uplicatului* a reintrat n posesia acestuia

Transcrierea transmiterii #reptului #e proprietate asupra unui vehicul


-art.= din *rdinul >AI nr.16?1/#??:0 DOCUMENTE NECESARE: a0 !i"a #e nmatriculare a vehiculului / model tipizat sta+ilit conform reglementrilor legale / completat cu datele proprietarului ,i avnd viza organului fiscal competent al autorit%ii administra%iei pu+lice locale. @n cazul nscrierii pe certificatul de nmatriculare ,i a altei persoane. se va depune ,i o a doua fi, de nmatriculare completat cu datele acesteia. @n cazul nmatriculrii temporare pentru e4port. nu este necesar viza organului fiscal competent al autorit%ii administra%iei pu+lice locale. &iza organului fiscal competent al autorit%ii administra%iei pu+lice locale de pe fi,a de nmatriculare se poate nlocui prin prezentarea 8ertificatului de atestare fiscal " +0 cartea #e i#entitate a vehiculului. eli+erara de R.A.R. . n original ,i n copie 4ero4" c0 #ocumentul care atest #reptul #e proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii. n original ,i n copie 4ero4" d0 actul #e i#entitate al solicitantului* n original ,i n copie 4ero4. @n situa%ia persoanelor 5uridice se vor prezenta alturi actul de identitate al delegatului ,i copia documentului ce atest do+ndirea personalit%ii 5uridice. denumirea ,i sediul" e0 #ova#a e!ecturii inspec$iei tehnice perio#ice. aflat n termenul de vala+ilitate al acesteia. cu e4cep%ia autovehiculelor ,i remorcilor noi" f0 copia #ocumentului #e asi%urare o&li%atorie #e rspun#ere civil pentru pre5udicii produse ter%ilor prin accident de circula%ie. aflat n termenul de vala+ilitate al acesteia. ncheiat pe numele noului proprietar" g0 certi!icatul #e nmatriculare al !ostului proprietar. n care acesta a nscris -pe verso 8I. n ru+rica special0 transmiterea dreptului de proprietate" h0 plcu$ele cu numrul #e nmatriculare. dac noul proprietar are domiciliul. re,edin%a sau sediul pe raza altui 5ude% dect al fostului proprietar" i0 #ova#a pl$ii ta'ei #e nmatriculare. sta+ilit potrivit legii -vezi ,i sec%iunea a4e ,i tarife0" 50 #ova#a pl$ii contravalorii certi!icatului #e nmatriculare -vezi ,i sec%iunea a4e ,i tarife0" A0 #ova#a pl$ii contravalorii plcu$elor cu numrul de nmatriculare -vezi ,i sec%iunea a4e ,i tarife0 cu e4cep%ia cazului n care acestea se pstreaz pe vehicul de la vechiul proprietar" l0 certi!icatul #e autenticitate al vehiculului. cu e4cep%ia autovehiculelor destinate competi%iilor sportive ,i a vehiculelor istorice. pentru cazurile sta+ilite de reglementrile n vigoare" m0 procura special. dup caz.

2ocumentele originale prevzute lit. d0 ,i e0 se restituie pe loc. dup confruntarea copiilor cu acestea. 8artea de identitate a vehiculului se restituie odat cu predarea certificatului de nmatriculare al vehiculului ,i a plcu%elor cu numrul de nmatriculare. 8ertificatul de autenticitate prevzut la litera ClD. nu se mai solicit n urmtoarele cazuri7

la terminarea contractului de leasing. atunci cnd emiterea unui nou certificat se efectueaz pe numele utilizatorului. respectiv persoana care este de5a nscris n vechiul certificat"

la preluarea contractului de leasing de ctre alt utilizator"

+ersoana ,uri#ic solicitant a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul tre+uie s depun la serviciul pu+lic comunitar regim permise de conducere ,i nmatriculare a vehiculelor competent. pe lng documentele sus/men%ionate ,i acte care s ateste #o&-n#irea personalit$ii ,uri#ice* #enumirea* se#iul "i repre.entantul le%al* n copie 2ocumentele se eli+ereaz7

pentru persoane fizice -personal sau prin mputernicit prin procur notarial0. n +aza documentului de identitate"

pentru persoane 5uridice / delega%ie B act de identitate delegat.

n ca.ul transmiterii #reptului #e proprietate asupra unui vehicul* #atele noului proprietar se nscriu n evi#entele autorit$ilor competente simultan cu men$ionarea ncetrii calit$ii #e titular al nmatriculrii a !ostului proprietar +entru reali.area acestei opera$iuni "i emiterea unui nou certi!icat #e nmatriculare* noul proprietar este o&li%at s solicite autorit$ii competente transcrierea transmiterii #reptului #e proprietate* n termen #e 13 #e .ile #e la #ata #o&-n#irii #reptului #e proprietate asupra vehiculului

Eli&erarea unui nou certi!icat #e nmatriculare


/ ca urmare a modificrii unor date nscrise n acesta / -art.11 din *rdinul >AI nr.16?1/#??:0 DOCUMENTE NECESARE : a0 cererea solicitantului/ +0 cartea #e i#entitate a vehiculului. cu modificrile tehnice operate de Regia Autonom CRegistrul Auto RomnD -original si copie0 daca modificrile se refer la vehicul" c0 !i"a #e nmatriculare a vehiculului. vizat de organul fiscal competent al autorit%ii administra%iei pu+lice locale numai n ca.ul mo#i!icrilor ce se re!er la schim&area7 domiciliului titularului. a re,edin%ei cet%enilor strini. a sediului n cadrul aceluia,i 5ude%. schim+area motorului cu un altul de capacitate cilindric diferit" d0 vechiul certi!icat #e nmatriculare 7 ori%inal/ e0 #ova#a pl$ii contravalorii certi!icatului #e nmatriculare 0 12 lei/ f0 actul #e i#entitate al solicitantului* n ori%inal "i n copie 2ocumentul original prevzut lit. f0 se restituie pe loc. dup confruntarea copiei cu acesta. 8artea de identitate a vehiculului se restituie odat cu predarea noului certificat de nmatriculare a vehiculului. n ca.ul solicitrii atri&uirii unui alt numr #e nmatriculare. se vor depune n plus fa% de documentele sus/ men%ionate. plcu%ele cu vechiul numr de nmatriculare. dovada de plat a contravalorii celor noi ,i. dup caz. a tarifului legal de atri+uire a unei com+ina%ii preferen%iale a numrului de nmatriculare. @n cazul n care proprietarul vehiculului inten%ioneaz transferarea dreptului de proprietate a vehiculului ,i optea. pentru pstrarea com&ina$iei numrului #e nmatriculare . poate solicita atri+uirea unui alt numr de nmatriculare cu depunerea documentelor sus/men%ionate. dac cererea pentru pstrarea com+ina%iei ,i cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt #epuse concomitent la serviciul pu+lic comunitar regim permise de conducere ,i nmatriculare a vehiculelor competent s nmatriculeze vehiculul. !roprietarul ce solicit pstrarea com+ina%iei de numr de nmatriculare asigur ,i pstrarea fizic a plcu%elor cu numrul de nmatriculare. 2ocumentele se eli+ereaz pentru7

persoane fizice -personal sau prin mputernicit prin procur notarial0. n +aza documentului de identitate"

persoane 5uridice / delega%ie B act de identitate delegat.

Autori.a$ia #e circula$ie provi.orie


-art.16 din *rdinul >AI nr.16?1/#??:0 !n la nmatriculare. serviciile pu+lice comunitare regim permise de conducere ,i nmatriculare a vehiculelor competente / autori.ea. provi.oriu circula$ia autovehiculelor "i a remorcilor nenmatriculate* pentru o perioa# ce nu va #ep"i 13 #e .ile* dar nu mai mult de data la care e4pir asigurarea o+ligatorie de rspundere civil pentru pre5udicii produse prin accidente de autovehicule. DOCUMENTE NECESARE: a0 cererea solicitantului/ +0 #ova#a ncheierii unei asi%urri o&li%atorii #e rspun#ere civil pentru pre5udicii produse ter%ilor prin accidente de autovehicule. n termenul de vala+ilitate a acesteia. pe numele solicitantului" c0 #ova#a pl$ii ta'ei #e autori.are provi.orie a circula$iei 0 6 lei -vezi ,i sec%iunea a4e ,i tarife0" d0 copii ale #ocumentelor care atest #reptul #e proprietate al solicitantului asupra vehiculului" e0 actul #e i#entitate al solicitantului. n original ,i n copie. sau. n cazul persoanei 5uridice. documentele care s ateste do+ndirea personalit%ii 5uridice. denumirea ,i sediul. n copie" f0 #ova#a pl$ii contravalorii plcu$elor cu numr provi.oriu 0 53 lei -se achita la ghi,eu0" g0 #ova#a pl$ii contravalorii autori.a$iei #e circula$ie provi.orie 0 81 lei -vezi ,i sec%iunea a4e ,i tarife0" h0 copia #eclara$iei vamale pentru vehiculele provenite din afara '( la care se solicit nmatricularea n Romnia. cu e'cep$ia primei autori.ri &ehiculului cruia i s/a acordat autoriza%ie de circula%ie provizorie / i se pot atri+ui succesiv. n acelea,i condi%ii. mai multe autoriza%ii provizorii care nu pot cumula mai mult #e 93 #e .ile Autoriza%ia de circula%ie provizorie d dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul Rom-niei Autori.a$ia #e circula$ie provi.orie "i plcile a!erente se eli&erea. pe loc la %hi"eu AUTOR(:AREA +RO;(:OR(E #e societ$ile a&ilitate s comerciali.e.e vehicule noi sau societ$ile #e leasin% -art.1< din *rdinul >AI nr.16?1/#??:0 Autoriza%iile de circula%ie provizorie pot fi eli+erate n al+ societ%ilor a+ilitate s comercializeze vehicule noi sau societ%ilor de leasing care de%in spa%iu special amena5at pentru e4punerea vehiculelor ,i au un volum mediu de vnzri de cel pu%in < vehicule ntr7un interval #e o lun. (li+erarea autoriza%iilor de circula%ie provizorie / se efectueaz n +aza urmtoarelor documente7 a0 cererea solicitantului/ +0 copii #e pe !acturile !iscale #e v-n.are "i ,urnalul #e v-n.ri al societ$ii din care s rezulte c aceasta a comercializat un numr de vehicule care s 5ustifice acordarea autoriza%iilor de circula%ie provizorie" c0 #ova#a pl$ii ta'ei #e autori.are provi.orie a circula$iei/ d0 #ocumentele care s ateste #o&-n#irea personalit$ii ,uri#ice . denumirea. sediul ,i reprezentantul legal. -n copie certificat conform cu originalul0"

e0 #ova#a pl$ii contravalorii plcu$elor cu numr provi.oriu/ f0 #ova#a pl$ii contravalorii autori.a$iei #e circula$ie provi.orie 2ocumentele sus/men%ionate se prezint anual. cu ocazia primei solicitri de eli+erare a autoriza%iilor de circula%ie provizorie. !ersoanele 5uridice vor completa ulterior autoriza%iile pe numele propriu sau al clien%ilor. numai pentru vehiculele noi. comercializate de acestea. Eiecare autoriza%ie va fi nso%it de asigurarea o+ligatorie de rspundere civil pentru pre5udicii produse prin accidente de autovehicule.

Ra#ierea #in circula$ie a vehiculelor


-art.#1 ,i #6 din *rdinul >AI nr.16?1/#??:0 8azurile n care proprietarii sunt o+liga%i s solicite radierea n termen de )? de zile. sunt7 a0 vehicul dezmem+rat. casat sau predat unei unit%i specializate n vederea dezmem+rrii" +0 scoaterea definitiv din Romnia a vehiculului" c0 declararea furtului vehiculului" !roprietarii de vehicule nmatriculate pot solicita ,i radierea din circula%ie la cerere. fcnd dovada de%inerii unui spatiu n vederea depozitarii acestuia. Aceast radiere nu permite ,i scoaterea din eviden%a fiscal. Documentele n &a.a crora se poate solicita ra#ierea vehiculelor sunt urmtoarele :

certi!icat #e nmatriculare 0 ori%inal -n cazul pierderii/furtului. declara%ia din care s rezulte pierderea sau furtul certificatului de nmatriculare0 " plcu$e cu numr #e nmatriculare -n cazul pierderii/furtului. declara%ia din care s rezulte pierderea sau furtul plcilor cu numr de nmatriculare0 "

cartea #e i#entitate a vehiculului -doar pentru vehiculele nmatriculate dup 1 iulie 1FF)0.

!i"a #e nmatriculare cu vi.a or%anului !iscal competent al autorit%ii administra%iei pu+lice locale. sta+ilit potrivit legii. ori a certi!icatului #e atestare !iscal* #ocumente care atest !aptul c a intervenit una #intre urmtoarele situa$ii =#e.mem&rare* e'port* !urt* #epo.itare in spatiu propriu4

#ocument #e i#entitate =ori%inal si copie4/ trei e'emplare certi!icat #e ra#iere completat

@n cazul vehiculelor nmatriculate anterior datei de 1 iulie 1FF). care de%in certificate de nmatriculare ,i numere de nmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fa+rica%ie mai mare de )? de ani. ra#ierea se poate e!ectua n &a.a unei #eclara$ii pe propria rspun#ere a titularului nmatriculrii ori a mo"tenitorilor le%ali ai acestuia* care s ateste c vehiculul a !ost #e.mem&rat sau retras #e!initiv #in circula$ie "i nu mai circul pe #rumurile pu&lice 8ertificatul de radiere se eli+ereaz pe loc. la ghi,eu.

>urni.area unor noi plcu$e cu numere #e nmatriculare


reclamate ca fiind pierdute. furate sau deteriorate7 8omanda plcu%ei/plcilor se solicit la ghi,eele ;erviciului !u+lic 8omunitar Regim !ermise de 8onducere ,i Inmatriculare a &ehiculelor. prezentnd urmtoarele documente7

cererea solicitantului-reclama%ia de pierder/furt sau dovada din care s rezulte c plcu%a a fost deteriorat0"

documentul de identitate -original ,i copie0" certificatul de nmatriculare -original ,i copie0"

cartea de identitate a vehiculului -original ,i copie0"

dovada de plat a contravalorii noilor plcu%e cu numere de nmatriculare"

In cazul persoanelor 5uridice. pe lng documentele sus/mentionate se solicita7 procura special autentificat sau delega%ia precum ,i actul de identitate al persoanei delegate" documente care s ateste do+andirea personalit%ii 5uridice. denumirea ,i sediul-copie0"

Contravaloarea plcilor #i!er n !unc$ie #e tipul plcu$ei "i se achit #irect la %hi"ee: !laca tip A / #? lei/+uc. -autoturisme0" !laca tip 9 / #) lei/+uc. -alte categorii0" !laca tip 8 / 1< lei lei/+uc. -motociclete0" $oile plcu%e se eli+ereaz pe +aza prezentrii documentului de identitate persoane fizice/delega%iei/persoane 5uridice ,i a chitan%ei de plat a contravalorii plcilor. 2e asemenea. plcile deteriorate se prezint la ghi,eu n vederea distrugerii acestora. E?(@ERARE DOCUMENTE : 2ocumentele se eli+ereaz7

pentru persoane fizice -personal sau prin mputernicit prin procur notarial0. n +aza documentului de identitate"

pentru persoane 5uridice / delega%ie B act de identitate delegat.