Sunteți pe pagina 1din 23

Curs 1

FAMILIA - este un grup social realizat prin casatorie alcatuit din persoane care traiesc impreuna, au o gospodarie casnica comuna, sunt legati prin anumite relatii natural biologice, psihologice, morale, juridice si care raspund unul fata de altul in fata societatii. In sens restrans familia cuprinde sotii si copii necasatoriti, in sens larg familia cuprinde si alte persone rude cu sotii si descendentii lor fiind o familie extinsa. Exista situatii cand familia poate fi incompleta: sotii nu au copii, exista doar un parinte si un copil, exista mai multi frati fara parinti. Din punct de vedere juridic familia este un grup de persoane intre care exista drepturi si obligatii ce rezulta din casatorie, rudenie, infiere si din alte raporturi asimilate celor din familie. Potrivit noului od ivil familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora precum si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea si educarea copiilor lor. !amilia are dreptul la ocrotirea din partea societatii si a statului. "tatul este obligat sa sprijine prin masuri economice si sociale incheierea casatoriei precum si dezvoltarea si consolidarea familiei. DREPTUL FAMILIEI este acea ramura a dreptului care reglementeaza relatii ce rezulta din casatorie, din rudenie si adoptie, din ocrotirea parinteasca, alte relatii asimilate celor de familie #obligatia de intretinere dintre fosti soti, obligatia de intretinere dintre copil vitreg, parinte vitreg$

LOGODNA, CONCUBINAJUL SI CONTRACTUL DE CURTAJ MARITAL LOGODNA este reglementata de odul ivil. Potrivit art. %&&, logodna este definita ca fiind promisiunea reciproca de a incheia casatoria putandu-se incheia doar intre barbat si femeie. 'ogodna se incheie respectand conditiile de fond pentru incheierea casatoriei cu exceptia avizului medical si autorizarii instantei de tutela . "pre deosebire de incheierea casatoriei, incheierea logodnei nu este supusa nici unei formalitati si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba. Incheierea casatoriei nu este conditionata de incheierea logodnei. - Ruperea logodnei odul ivil prevede ca logodnicul care rupe logodna nu poate fi constrans sa incheie casatoria. (uperea logodnei nu este supusa nici unei formalitati si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba. In cazul ruperii logodnei, logodnicii trebuie sa restituie darurile pe care le-au primit in considerarea logodnei pe durata acesteia in vederea casatoriei. Darurile se restituie in natura sau daca acest lucru nu este cu putinta in masura imbogatirii. )bligatia de restituire nu exista daca logodna a incetat prin moartea unuia dintre logodnici. Partea care rupe logodna in mod abuziv poate fi obligata la despagubiri pentru cheltuielile facute sau contractate in vederea casatoriei in masura in care au fost potrivite cu imprejurarile precum si pentru orice alte prejudicii cauzate. Partea in care in mod culpabil l-a determinat pe celalalt sa rupa logodna poate fi obligata la
1

despagubiri asa cum am mentionat anterior. *ctiunea in cazul ruperii logodnei si restituirii darurilor se prescrie intr-un an de la ruperea logodnei

CONCUBINAJUL - este o uniune libera, o uniune de fapt dintre barbat si femeie care presupune convietuirea acestora si o anumita continuitate si comunitate de viata materiala si spirituala. oncubinajul mai este numit si casatorie nelegitima. +unurile dobandite in timpul concubinajului sunt bunuri propri sau bunuri pe cote parti.

)NTRACTUL DE CURTAJ MATERIAL -este contractul pe care o persoana il incheie cu un agent matrimonial care se obliga sa faca oficiul de a media cunoasterea reciproca a viitorilor soti, in schimbul acestui serviciu solicitantul se obliga sa plateasca agentului matrimonial o anumita suma de bani fie sub forma unei sume fixe fie sub forma unui procent din dota viitoarei sotii.

Curs 2. Casatoria

Casatoria este un act juridic prin care un barbat si o femeie consimt public sa devina soti si sa li
se aplice statutul legal de persoana casatorita. Cara tere! 1. casatoria are un caracter bilateral- se incheie prin acordul de vointa al sotilor , 2. are o cauza limitata- este act juridic conditie care are un singur efect si anume face aplicabil un anumit statut legal , 3. are caracter civil- in sensul ca are caracter laic #in opozitie cu caracterul religios$ , 4. casatoria este un act solemn, solemnitatea constand in prezenta personala si impreuna a viitorilor soti in fata delegatului de stare civila, in exprimarea personala a consimtamantului in fata acestuia , in constatarea consimtamantului de catre delegatul de stare civila si declararea de catre acesta a celor doi ca soti si sotie , 5. este act public aceasta insemnand ca este permis accesul publicului la incheierea casatoriei dar casatoria este valabila numai daca s-a incheiat in prezenta delegatului de stare civila si a doi martori ,

Scopul casatoriei il constituie intemeierea unei familii #scop juridic$ , ca scop social , vorbim despre comunitatea de viata dintre barbat si femeie care asigura procreerea , cresterea si educarea copiilor . -neori scopul social al casatoriei este realizat doar in parte , si vorbim despre soti fara copii sau casatoria incheiata in extremis vitae momentis #pe patul de moarte$ . In literatura franceza si in legislatia franceza de fapt se prevede ca Presedintele (epublicii poate pentru motive temeinice sa autorizeze celebrarea casatoriei daca unul dintre viitori soti decedeaza inainte de indeplinirea formalitatiilor oficiale care marcheaza fara echivoc consimtamantul sau. Efectele casatoriei se produc de la data zilei precedente aceleia a mortii unuia dintre soti, aceasta casatorie nu antreneaza nici un drept de succesiune in beneficiul sotului supravietuitor si se considera ca nu exista nici un regim matrimonial intre soti.

Ca"ito#u# II. CERINTE DE FOND LA CASATORIE

Potrivit legislatiei in vigoare putem vorbi despre conditii de fond si impedimente la casatorie . Prin conditii se desemneaza imprejurarile ce trebuie sa existe pentru a se incheia casatoria iar prin impedimente intelegem acele imprejurari ce trebuie sa lipseasca pentru a se putea incheia casatoria . onditiile de fond se clasifica in $iri%a&te #adica nerespectarea lor atrage nulitatea absoluta a casatoriei $ si "ro'i(iti)e #acestea atrag doar sanctiuni pentru ofiterul de stare civila care nu a observat neindeplinirea lor. onditiile de fond dirimante sunt: .. diferenta de sex %. varsta matrimoniala /. consimtamantul la casatorie onditiile de fond prohibitive: comunicarea reciproca a starii de sanatate .

Co&$itii#e $e *o&$ $iri%a&te! 1. Di*ere&ta $e se+


3

Potrivit *rt. %00 din odul ivil este interzisa casatoria dintre persoane de acelasi sex . asatoriile dintre persoane de acelasi sex , incheiate sau contractate in strainatate fie de cetatenii romani, fie de cetatenii straini, nu sunt recunoscute in (omania . Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelasi sex incheiate sau contractate in strainatate fie de cetateni romani fie de cetateni straini nu sunt recunoscute in (omania . In (omania sunt recunsocute numai casatoriile intre persoane de sex opus. Practica judecatoreasca a mai evidentiat o serie de probleme legate de lipsa de diferentiere sexuala, care a fost retinuta in urmatoarele cazuri : - cand sexul unuia dintre viitori soti nu era precizat # hermafroditism- cand unul dintre soti suferea de o malformatie a organelor genitale de natura a putea fi calificata ca lipsa de diferentiere sexuala$ - transsexualismul # cand o persoana este convinsa ca apartine sexului opus, cere medicilor sa inervina iar daca acestia refuza se automutileaza sau se sinucide$ .

2.,arsta %atri%o&ia#a "e pot casatori cei care au implinit varsta de .1 ani . Pentru motive temeinice, minorul care a implinit varsta de .& ani, se poate casatori in temeiul unui aviz medical, cu incuvintarea parintilor sai , sau dupa caz al tutorelui si cu autorizarea instantei de tutela in a carui circumscriptie , minorul isi are domiciliul. In cazul in care unul dintre parinti refuza sa incuvinteze casatoria, instanta de tutela hotaraste si asupra aceste divergente , avand in vedere interesul superior al copilului. Daca unul dintre parinti este decedat sau se afla in imposibilitate de a-si manifesta vointa, incuviintarea celuilalt parinte este suficienta . Daca nu exista nici parinti, nici tutore, care sa poata incuvinta casatoria, este necesara incuvintarea persoanei sau a autoritatii care a fost abilitata sa exercite drepturile parintesti . -. Co&si%ta%a&tu# 2rebuie sa indeplineasca doua cerinte: .. sa existe 3 lipsa consimtamantului s-ar putea manifesta in doua feluri: a$ in situatia in care unul dintre viitori soti spune 4- la intrebarea daca doreste sa se casatoreasca , b$ cand pur si simplu nu raspunde , tacerea nu este consimtamant, lipsa consimtamantului poate lua si forma lipesi psihice care se poate constata cand persoana la data incheierii casatoriei era lipsita de discernamant %.sa fie valabil 3 consimtamantul trebuie sa fie : - neviciat -actual -exprimat personal -concomitent
4

- constatat de ofiterul de stare civila

Co&$itia $e *o&$ "ro'i(iti)a! 1. Co%u&i area re i"ro a a starii $e sa&atate Potrivit *rt. %01 din odul ivil casatoria nu se incheie daca viitori soti nu declara ca si-au comunicat reiproc starea sanatatii. Exista maladii sau boli care interzic casatoria sub sanctiunea nulitatii absolute # debilitatea si alienatia mintala , maladii sau boli care influenteaza valabilitatea casatoriei , au o anumita gravitate si daca sunt cunoscute si necomunicate atrag sanciunea nulitatii relative $ , mai sunt boli sau maladii care nu influenteaza valabilitatea casatoriei, sunt cunoscute de viitori soti si sunt tratabile cu usurinta.

Impedimente la casatorie

Dupa intensitatea dupa care se cer a fi respectate precum dupa si consecintele pe care le antreneaza avem: - dirimante : care atrag nevalabilitatea casatoriei, - prohibitive : care atrag sanctiuni pentru delegatul de stare civila. Potrivit odului ivil, avem urmatoarele impedimente: .. "tarea de persoana casatorita %. (udenia /. *doptia 5. 2utela 6. *lienatia sau debiliatatea mintala 1. tarea de per!oana "a!atorita este un impediment care se impune in virtutea principiului monogamiei. In consecinta se pot casatorii: celibatarul#a$, vaduvul#a$, si divortatul#a$. *stfel o persoana poate incheia succesiv mai multe casatorii dar nu concomitent . 2. R#denia: *rt. %05- este interzisa incheierea casatoriei intre rudele in linie dreapta sau colaterala pana la gradul 5 inclusiv #verisorii primari iar in linie dreapta nepoata-bunic$, desi
5

legea nu stipuleaza expres casatoria intre rudele in linie dreapta este oprita la infinit. Pentru motive temeinice casatoria pt rudele in linie colaterala de gradul 5 poate fi autorizata de instanta de tutela in a carei circumscriptie isi are domiciliul cel care cere incuvintarea, instanta se va putea pronunta pe baza unui aviz medical special dat in acest sens. 3. Adoptia: este oprita casatoria intre cel care infiaza 7sau ascendentii lui si cel infiat7sau descendentii lui. Intre copii celui care infiaza si cel infiat sau copii lui, intre cei infiati de aceeasi persoana. Pentru motive temeinice casatoria intre celui care infiaza si celui infiat sau copii lui si casatoria intre cei infiati de aceeasi persoana se poate incuviinta in aceleasi conditii ca si rudenia fireasca. 4. T#te$a: este interzisa casatoria intre tutore si persoana minora aflata sub tutela sa, justificarea ar fi pentru a proteja persoana aflata sub tutela, de o casatorie facuta de tutore dintr-un interes material, pentru a evita influentarea sau deformarea consimtamantului persoanei ce se afla sub tutela. 5. A$ienatia !a# debi$itatea minta$a !i $ip!a vreme$ni"a a %a"#$tati$or minta$e: se face distinctie intre persoanele care sufera de alienatie sau debilitate mintala, pentru care interdictia de a se casatori este permanenta si aceasta deoarece consta intr-o stare psihologica grava a acestor persoane, stare care este transmisibila ereditar. In cazul persoanelor lipsite vremelnic de facultatile mintale impedimentul este temporar deoarece interdictia de a se casatori subzista atata timp cat viitorul sot e lipsit de discernamantul faptelor sale si isi are justificarea in neputinta persoanelor de a exprima un consimtamant valabil la casatorie. In privinta dovezii indeplinirii cerintelor legale la casatorie se face distinctie intre conditie si impedimente, conditiile se dovedesc prin actele ce se depun la dosar iar impedimentele se declara doar de catre viitori soti sau se invoca de catre terti prin opozitie la casatorie sau se invoca de catre delegatul de stare civila care are si obligatia de a verifica datele declarate de catre soti.

Co&$itii#e $e *or%a #a asatorie


Exista / tipuri de conditii: prealabile celebrarii casatoriei, conditii referitoare la incheierea casatoriei si conditii ulterioare. &rea$abi$e: Declaratia de casatorie: se va face in scris, personal la primaria la care urmeaza sa se incheie casatoria. Daca unul dintre viitorii soti nu se afla in localitatea in care urmeaza a se incheia casatoria ei pot face declaratia de casatorie la primaria in a care raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, care o transmite in termen de 51 h la primaria la urmeaza sa se incheie casatoria. Contin#t#$ de"$aratiei "#prinde: manifestarea de vointa a declarantilor de a se casatori impreuna, declararea faptului ca au luat la cunostiinta reciproc de starea sanatatii lor, declararea
6

ca intre ei nu exista nici un impediment legal, indicarea numelui pe care urmeaza sa-l poarte in timpul casatoriei, deci viitori soti pot conveni sa-si pastreze numele de dinaintea casatoriei, sa ia numele oricareia dintre ei sau numele lor reunite, deasemenea un sot poate sa-si pastreze numele initial iar celalalt sa poarta numele lor reunite. 8ai trebuie sa cuprinda regimul matrimonial ales, data si semnatura declarantilor si datele din cartile de indentitate ale declarantilor, la declaratie se anexeaza certificatele de nastere, medicale, dovada privind incetarea sau desfacerea unei casatorii anterioare, avizul instantei de tutela, avizul medical, dovada incuvintarii parintilor sau al tutorelui, declaratia pe proprie raspundere ca nu se cunosc impedimentele care sa stea in calea incheierii casatoriei si o declaratie privind regimul matrimonial ales. Dupa aceasta delegatul de stare civila constata ca declaratia a fost data in fata lui, de asemenea semnata in fata lui de catre cei doi si ca el a confruntat datele inscrise cu cele din documente si ca acestea corespund intocmai. Declaratia se face personal de fiecare din viitori soti si nu poate fi facuta prin reprezentare, declaratia se face la primaria unde urmeaza a se incheia casatoria, dar prin exceptie declaratia se poate face si in afara sediului primariei atunci cand viitorul sot este minor, parintii sau dupa caz tutorele vor face personal o declaratie prin care se incuviinteaza incheierea casatoriei si daca viitori soti, parintii sau tutorele nu se afla in localitatea in care urmeaza a se incheia casatoria, pot face declaratia la primaria in a carei raza teritoriala isi au domiciliul sau resedinta, care o transmite in termen de 51 h la primaria unde urmeaza a se incheia casatoria. In aceeasi zi, cu primirea declaratiei de casatorie, ofiterul de stare civila dispune publicarea acesteia prin afisarea in extras intr-un loc special amenajat la sediul primariei si pe pagina de internet a acesteia unde urmeaza sa se incheie casatoria si dupa caz la sediul primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta . In cazul in care casatoria nu s-a incheiat in termen de /9 zile de la data afisarii declaratiei de casatorie, sau daca viitorii soti doresc sa modifice declaratia initiala trebuie sa se faca o noua declaratie de casatorie si sa se dispuna publicarea acesteia, important de retinut este ca declaratia de casatorie este prima cerinta de forma la casatorie care nu obliga la incheierea casatoriei deoarece consimtamantul se exprima in mod valabil numai cu ocazia celebrarii casatoriei. Intre data depunerii declaratie de casatoriei si data celebrarii casatoriei curge un termen de .9 zile, pentru motive temeinice incheierea casatoriei se poate face si inainte de implinirea termenului. :ustificarea termenului: tertii pot face opozitie la casatorie, ofiterul de stare civila verifica indeplinirea cerintelor legale si temeinicia eventualelor opozitii sau reclamatii facute si declaranti mai pot reflecta asupra incheierii casatoriei. 'po(itia $a "a!atorie: este actul prin care o persoana atrage atentia ofiterului de stare civila asupra existentei unor piedici sau neindeplinirii unor conditii la casatorie. )rice persoana are dreptul sa faca opozitie la casatorie daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu sunt indeplinite. )pozitia trebuie sa fie facuta in forma scrisa, sa prezinte dovezile pe care se intemeiaza, sa fie semnata si sa fie inregistrata la ofiterul de stare civila unde se va incheia casatoria. Daca ofiterul de stare civila gaseste ca intemeiata opozitia va refuza sa constate
7

incheierea casatoriei, daca opozitiile nu sunt intemeiate ofiterul de stare civila va decide motivat prin proces verbal incheierea casatoriei. Cerinte$e "on"omitente: viitori soti sunt obligati sa se prezinte impreuna la sediul primariei pentru a-si da consimtamantul la casatorie in mod public, in prezenta a doi martori in fata ofiterului de stare civila. elebrarea casatoriei se face in limba romana dar persoanele care apartin minoritatilor nationale pot solicita incheierea casatoriei in limba lor materna cu conditia ca ofiterul de stare civila sau cel care oficiaza sa cunoasca aceasta limba. Daca una dintre persoane nu cunoaste limba respectiva sau in cazul in care ambii soti sau numai unul dintre ei sunt surdo-muti se va folosi un interpret autorizat incheindu-se in acest sens un proces verbal. ;iitori soti vor fi prezenti in fata ofiterului de stare civila care ii va intreba succesiv pe barbat si pe femeie daca se casatoresc impreuna de buna voie si nesiliti de nimeni, daca raspunsurile lor sunt afrimative constata ca au fost indeplinite cerintele legale, apoi rosteste fraza finala <in urma consimtamantului dv. liber exprimat va declar casatoriti<. *ceasta fraza este esentiala din punct de vedere juridic deoarece acesta este momentul incheierii casatoriei. Conditii$e #$terioare: ofiterul de stare civila intocmeste in registrul actelor de stare civila actul de casatorie care se semneaza de catre soti cu numele stabilit in declaratia de casatorie de cei doi martori si de ofiterul de stare civila, ofiterul face mentiune pe actul de casatorie despre regimul matrimonial ales de catre soti, urmat de indata de a transmite la registrul national notarial al regimurilor matrimoniale o copie a actului de casatorie precum si notarului public care au autentificat conventia matrimoniala o copie de pe actul de casatorie. asatoria se dovedeste cu actul de casatorie si prin certificatul de casatorie elberat pe baza acestuia, cu toate acestea in situatii prevazute de lege casatoria se poate dovedi cu orice mijloc de proba.

Des*ii&tarea asatorie

In terminologia utilizata de odul ivil si de literatura de specialitate, nulitatea absoluta a casatoriei este desemnata prin exprimarea <casatorie nula<, iar nulitatea relativa prin termenul <casatorie anulabila<.

&rin"ipa$e$e "a(#ri de n#$itate ab!o$#ta)


1* Li"sa $e $i*ere&tiere se+ua#a: este un caz virtual de nulitate absoluta dar in unanimitate admis deoarece lipsa de diferentiere sexuala este o cerinta care tine de esenta casatoriei. In acest caz sar putea ivi doua ipoteze: - ipoteza teoretica in care viitori soti ar avea acelasi sex,
8

- ipoteza practica in care au existat defecte de conformatie care au facut imposibila consumarea casatoriei , 2. I%"u(ertatea: se refera la neimplinirea varstei legale la casatorie. asatoria incheiata de minorul care nu a implinit varsta de .& ani este lovita de nulitate absoluta, cu toate acestea nulitatea casatoriei se acopera daca pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti ambii soti au implinit varsta de .1 ani, sau daca sotia a nascut ori a ramas insarcinata. 3.Li"sa $e o&si%ta%a&t: o lipsa materiala care consta in faptul ca unul dintre viitori soti nu este prezent la incheierea casatoriei ori desi este prezent nu isi exprima expres consimtamantul, cu toate acestea ofiterul de stare civila ii declara pe cei doi casatoriti. 4* Bi.a%ia: termenul desemneaza atat situatia de poligamie cat si situatia de poliandrie #o femeie cu mai multi barbati$. Pentru a fi retinuta situatia de bigamie sunt necesare urmatoarele conditii: a$. asatoria anterioara trebuie sa fie valabila, adica sa nu fie nula, b$. Prima casatorie trebuie sa fie in fiinta, sa nu fi fost desfacuta prin divort sau sa fi incetat prin moartea unui sot, c$. * doua casatorie trebuie sa fie efectiv incheiata: in cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-a recasatorit si dupa aceasta hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria cea noua ramane valabila. Prima casatorie este desfacuta pe data incheierii noii casatorii, deci daca sotul recasatorit este de buna credinta este considerata valabila cea de a doua casatorie, dar daca unul dintre soti sau amandoi din casatoria noua sunt de rea credinta va fi cosiderata valabila prima casatorie si va fi declarata nula noua casatorie. 5* I& estu#: casatoria incheiata intre rude in linie dreapta la infinit sau in linie colaterala pana la gradul 5 inclusiv este nula, doar prin exceptie legea accepta cu autorizarea instantei de tutela casatoria intre rudele de gradul 5. +. A$o"tia ,. A#ie&atia si $e(i#itatea %i&ta#a: orice casatorie incheiata de un alienat sau debil mintal este nula. -* Li"sa tota#a $e so#e%&itate: nerespectarea conditiilor privind celebrarea casatoriei #lipsa martorilor, lipsa unuia dintre soti, nedeclararea ofiterului de stare civila a celor doi ca si casatoriti$. .* Casatoria *i ti)a: casatoria incheiata in alte scopuri decat acela de a intemeia o familie. 4ulitatea casatoriei se acopera daca pana la ramanerea definitiva a casatoriei judecatoresti a intervenit convetuirea sotilor, sotia a nascut sau a ramas insarcinata, ori au trecut doi ani de la incheierea casatoriei.

N#$itatea re$ativa a "a!atoriei


9

1* /i"ii$e de "on!imtamant: eroarea, dolul si violenta. In ceea ce priveste eroarea, sfera aplicarii acesteia in dreptul familiei este restransa la eroarea asupra indentitatii fizice a celuilalt sot. In ceea ce priveste dolul acesta poate duce la desfiintarea casatoriei ori de cate ori comisiv sau omisiv unii dintre viitori soti l-a determinat pe celalalt sa incheie casatoria prin mijloace frauduloase. Violenta poate sa fie si fizica si psihica. 2* Lip!a di!"ernamant#$#i: este anulabila casatoria incheiata de persoana lipsita vremelnic de discernamant. 3. E0i!tenta t#te$ei: casatoria incheiata intre tutore si persoana minora aflata sub tutela sa este anulabila. 4* Lip!a in"#viintari$or "er#te de $e1e*

(egimul juridic si efectele nulitatilor #tabel$ .. 4ulitate absoluta poate fi invocata de catre orice persoana interesata #sot, terti care justifica un interes$ cu toate acestea procurorul nu poate introduce actiunea dupa incetarea sau desfacerea casatoriei cu exceptia cazului in care ar actiona pentru apararea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub interdictie actiunea in nulitate a casatoriei este imprescriptibila casatoria nula poate fi confirmata doar in situatia prevazuta de lege #ambii soti au implinit .1 ani, sau sotia a nascut ori a ramas insarcinata$ %. 4ulitate relativa anularea casatoriei poate fi invocata numai de catre sotul al carui consimtamant la casatorie a fost viciat si in toate celelalte cazuri deoarece este o nulitate de protectie. dreptul la actiunea in anulare nu se transmite mostenitorilor,cu toate acestea daca actiunea a fost pornita de catre unii dintre soti ea poate fi continuata de catre oricare dintre mostenitorii sai. anularea casatoriei poate fi ceruta in termen de & luni. In cazul incuv cerute de lege termenul curge de la data la care cei a caror autorizare era necesara pentru incheierea casatoriei. in cazul viciilor de consimt sau pt lipsa discer. termenul curge de la data incetarii violentei sau dupa caz de la data la care cel interesat a cunoscut dolul,
10

eroarea sau lipsa vremelnica a discernamantului. anulabilitatea casatoriei se acopera daca pana la ramanerea definitiva a hotararilor judecatoresti s-au obtinut incuviintarile si autorizarea ceruta de lege casatoria nu poate fi anulata daca sotii au convietuit timp de & luni de la data incetarii violentei sau de la data descoperiri dolului, erorii sau a lipsei vremelnice a facultatilor mintale.

E%e"te$e n#$itatii "a!atoriei Intre cele doua categorii de nulitati nu exista deosebiri in privinta efectelor, ceea ce inseamna ca si intr-un caz si in celalalt constatarea nulitatii casatoriei desfiinteaza retroactiv starea juridica de casatorit. a atare fostii soti sunt considerati ca nu au avut niciodata aceasta considerare intre ei disparand pentru viitor si in masura in care este posibil si pentru trecut orice efect matrimonial sau nematrimonial specific casatoriei. De la regula retroactivitatii consecintelor nulitatii codul familiei consacra o derogare si o exceptie. Dero1are: nulitatea casatoriei nu produce niciun efect asupra copiilor care pastreaza situatia de copii din casatorie. In ceea ce priveste drepturile si obligatiile dintre parinti si copii se aplica prin asemanare prevederile de la divort. E0"eptia: este casatoria putativa #sotul de buna credinta la incheierea unei casatorii nule sau anulate pastreaza pana la data cand hotararea judecatoreasca ramane definitiva situatia unui sot dintr-o casatorie valabila, cu alte cuvinte este vorba de mentinerea pentru trecut a efectelor produse de casatorie, a nu lasa anulata in favoarea sotului de buna credinta la incheierea casatoriei$. In aceasta situatie raporturile patrimoniale dintre soti supuse prin asemanare dispozitiilor referitoare la divort, astfel: in cazul in care sotul sau sotii au fost de buna credinta avem ca efecte: minorul de buna credinta isi pastreaza calitatea de exercitiu dobandita ca urmare a casatoriei, - pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti sotii au vocatie succesorala reciproca, - obligatia de intretinere intre fostii soti dintr-o casatorie putativa in aceleasi conditii in care ea exista intre sotii divortati, - sotii nu pot sa-si pastreze numele dobandit prin casatorie.
11

E*e te#e asatoriei "utati)e! in care unul dintre soti a fost de buna credinte iar celalalt a fost de rea credinta. 4umai minorul de buna credinta isi pastreaza capacitatea de exercitiu de buna credinta, sotul supravetuitor de rea credinta nu este chemat la succesiunea consortului decedat, daca sotul de rea credinta pretinde ca a contribuit la dobandirea bunurilor celuilalt sot el trebuie sa faca dovada dreptului sau, drept care va fi dupa imprejurari o proprietate comuna pe cote parti sau o creanta impotriva celuilalt sot in masura in care cu mijloacele sale a sporit patrimoniul acestuia.

E*e te#e asatoriei

Incheierea casatoriei da nastere pentru cei care o incheie unor raporturi multiple, complexe, de naturi diferite, unele dintre ele facand obiectul unor regelementari juridice. (elatiile ce se nasc intre soti in urma incheierii casatoriei au la baza principiul egalitatii intre sexe, odul ivil stabilind ca familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora, precum si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea si educarea copiilor. odul ivil reglementeaza atat drepturile personale ale sotilor cat si drepturile si obligatiile patrimoniale ale acestora.

Dre"turi#e si o(#i.atii#e "erso&a#e a#e soti#or! 1/. O(#i.atia $e &u%e Potrivit *rt./.. od ivil, sotii sunt obligati sa poarte numele declarat la incheierea casatoriei. 4umele sotilor se declara o data cu depunerea declaratiei de casatorie fiind una dintre urmatoarele variante: fie sa isi pastreze numele avut pana la data incheierii casatoriei, fie sa aleaga un nume comun, numele unuia dintre soti sau numele reunite, unul isi poate pastra numele avut inainte de casatorie iar celalalt sot sa poarte numele reunite ,

"otii fiind obligati sa poarte numele declarat la incheierea casatoriei si in situatia in care au ales sa poarte un nume comun, unul dintre soti nu poate cere schimbarea acestui numei pe cale administrativa decat cu consimtamantul celuilalt sot. 2rebuie sa mentionam faptul ca aceasta reglementare este aplicabila doar celor care au ales un nume comun pentru ca in varianta in care unul dintre soti si-a pastrat numele avut inaintea casatoriei,el va putea sa isi schimbe numele pe cale adminsitrativa fara consimtamantul celuilalt sot deoarece schimbarea nu produce asupra numelui celuilalt sot nici un efect. "otii vor putea cere si impreuna schimbarea numelui comun dar din aceasta varianta fiecare v-a trebui sa faca solicitarea de schimbare a numelui printr-o cerere separata.
12

In legatura cu numele viitorilor soti, in literatura de specialitate se vorbeste despre situatii $e e+ e"tie. "e pune intrebarea daca sotul supravietuitor care are ca nume de familie numele sotului predecedat incheind o noua casatorie va putea sa convina sau nu ca acest nume sa devina comun cu al noului sot . (aspunsul este $a din doua considerente : dreptul la nume nu poate fi ingradit decat in mod expres ori o asemenea dispozitie legala nu exista si legiuitorul nu face distinctie asupra modului in care viitorul sot au dobandit numele ca efect al filiatiei, adoptiei, sau casatoriei. *ceeasi solutie s-a preconizat si in situatia in care unul dintre soti a mai fost casatorit si a pastrat in urma divortului numele sotului din prima casatorie.

2/. O(#i.atia $e s"ri0i& %ora# 'egea vizeaza toate indatoririle reciproce de asistenta afectiva si spirituala pe care sotii sunt obligati sa le indeplineasca pentru a convietui in conditii normale si pentru a putea depasi momentele de nevoie , suferinta fizica, si psihica. 4eindeplinirea acestei obligatii poate constitui motiv de divort.

-./ O(#i.atia $e *i$e#itate "otii sunt datori dupa incheierea casatoriei sa intretina impreuna relatii sexuale si in acelasi timp sa nu intretina astfel de relatii in afara familiei. onsiderand ca aceasta obligatie rezulta din principiul monogamiei, si tine de moralitatea relatiilor de familie iar indeplinirea acestei obligatii de catre femeie si realizarea obligatiei de coabitare #de a locui impreuna$ de catre barbat consituie temeiul prezumtiilor de paternitate.

U& $re"t a# soti#or este independenta sotilor: potrivit odului odului un sot nu are dreptul sa cenzureze corespondenta , relatiile sociale sau alegerea profesiei celuilalt sot. 1/. Sotii au i&$atorirea $e a #o ui i%"reu&a , avand in vedere ca obligatia sotilor de a coabita este de esenta casatoriei. 4umai pentru motive temeinice sotii pot hotari sa louiasca separat. 2./ Sotii su&t o(#i.ati sa isi a or$e res"e t re i"ro .

Dre"turi#e si o(#i.atii#e "atri%o&ia#e a#e soti#or

13

Des"re re.i%u# %atri%o&ia# ;iitorii soti pot alege ca regim matrimonial: comunitatea legala, separatia de bunuri comunitatea conventionala. Intre soti , regimul matrimonial produce efecte numai din ziua incheierii casatoriei. !ata de terti, regimul matrimonial este opozabil de la data indeplinirii formalitatilor de publicitate afara de cazul in care acestia l-au cunoscut pe alta cale #mentiune in (egistrul 4ational al (egimurilor 8atrimoniale.$ 4eindeplinirea formalitatilor de publicitate face ca sotii sa fie considerati in raport cu tertii de buna credinta ca fiind casatoriti sub regimul matrimonial al comunitatii legale. -n sot poate sa dea mandate celuilalt sot, sa-l reprezinte regimului matrimonial. In cazul in care unul dintre soti se afla in imposibilitate de a-si manifesta vointa celalalt sot poate cere instantei de tutela, incuviintarea de a-l reprezenta pentru exercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial. Prin hotararea pronuntata se stabilesc conditiile, limitele si perioada de valabililitate ale acestui mandat. 8andatul inceteaza atunci cand sotul reprezentat nu se mai afla in situatia mentionata anterior sau cand este numit un tutore sau un curator. Daca unul dinte soti incheie acte juridice prin care pune in pericol grav interesele familiei, celalalt sot poate cere instantei de tutela ca pentru o durata determinate, dreptul de a dispune pentru anumite bunuri sa poata fi exercitat numai cu consimtamantul sau expres. Durata acestei masuri poate fi prelungita fara insa a se depasi in total % ani. =otararea de incuviintare a masurii se comunica in vederea efectuarii formalitatilor de publicitate imobiliara sau mobiliara dupa caz. *ctele incheiate cu nerespectarea hotararii juridice sunt anulabile. Dreptul la actiune se prescrie in termen de un an care incepe sa curga de la data cand sotul vatamat a luat cunostinta de existenta actului. Fiecare sot poate sa incheie acte jurice cu celalalt sot sau cu terte persoane. !iecare sot poate sa faca singur fara consimtamantul celuilalt depozite bancare precum si alte operatiuni in legatatura cu acestea. In raport cu institutia de credit, sotul titular al contului are chiar si dupa desfacerea sau incetarea casatoriei dreptul de a dispune de fondurile depuse daca prin hotararea juridical executorie nu s-a decis altfel. !iecare sot poate sa ii ceara celuilalt sa il informeze cu privire la bunurile, veniturile si datoriile sale iar in caz de refuz nejustificat se poate adresa instantei de tutela. Instanta poate sa il oblige pe sotul celei care a sesizat-o, sau pe orice tert sa furnizeze informatiile cerute si sa depuna probele necesare in acest sens. 2ertii pot sa refuze furnizarea informatiilor cerute , atunci cand potrivit legii refuzul este justificat de pastrarea secretului profesional. and informatiile solicitate de un sot, pot fi obtinute numai la cererea celuilalt sot, refuzul acestuia de a le solicita naste prezumtia relativa ca sustinerile fostului sot sunt adevarate. Regimul matrimonial inceteaza prin constatarea nulitatii, anularea, desfacerea sau incetarea casatoriei. In timpul casatoriei, regimul matrimonial poate fi modificat in conditiile legii. #in mod normal dupa cel putin un an.$
14

In caz de incetare sau de schimbare, regimul matrimonial se lichideaza. Potrivit legii prin buna invoiala sau in caz de neintelegere pe cale judiciara. =otararea juridica definitiva sau inscrisul notarial intocmit in forma autentica constituie act de lichidare.

urs 0, %/....%9..

Lo ui&ta *a%i#iei

Este locuinta comuna a sotilor sau in lipsa locuinta sotului la care se afla copii. )ricare dintre soti poate cere notarea in cartea funciara a unui imobil ca locuinta a familiei chiar daca nu este proprietarul locuintei. In aceste conditii, fara consimtamantul scris al celuilalt sot niciunul dintre soti chiar daca este proprietar exclusiv nu poate dispune de drepturile asupra locuintei familiei si nici nu poate incheia acte prin care sa fie afectata folosinta acesteia. 2otodata un sot nu poate deplasa din locuinta bunurile ce mobileaza sau decoreaza locuinta familiei si nu poate dispune de acestea fara consimtamantul scris al celuilalt sot . In cazul in care consimtamantul este refuzat fara un motiv legitim, celalt sot poate sa sesizeze instanta de tutela pentru ca aceasta sa autorizeze incheierea actului. "otul care nu si-a dat consimtamantul la incheierea actului poate cere anularea lui in termen de un an de la data la care a luat cunostinta despre acesta dar nu mai tarziu de un an de la data incetarii regimului matrimonial. In lipsa notarii locuintei familiei in cartea funciara, sotul care nu si-a dat consimtamantul nu poate cere anularea actului ci numai daune interese de la celalt sot cu exceptia cazului in care tertul dobanditor a cunoscut pe alta cale calitatea de locuinta a familiei. In cazul in care locuinta este detinuta in temeiul unui contract de inchiriere fiecare sot are un drept locativ propriu chiar daca numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este incheiat inainte de casatorie. 'a desfacerea casatoriei, daca nu este posibila folosirea locuintei de catre ambii soti si acestia nu se inteleg , beneficiul contractului de inchiriere poate fi atribuit unuia dintre soti tinand seama in ordine de interesul superior al copiilor minori, de culpa in desfacerea casatoriei si de posibilitatile locative proprii ale fostilor soti.
15

"otul caruia i s-a atribuit beneficiul contractului de inchiriere , este dator sa plateasca celuilalt sot o indemnizatie pentru acoperirea cheltuielilor de instalare pentru o alta locuinta, cu exceptia cazului in care divortul a fost pronuntat din culpa exclusiva a acestuia din urma. Daca exista bunuri comune, indemnizatia se poate imputa la partaj asupra cotei cuvenite sotului caruia i s-a atribuit beneficiul contractului de inchiriere. *tribuirea beneficiului contractului de inchiriere se face cu citarea locatorului si produce efecte fata de acesta de la data cand hotararea judecatoreasca a ramas definitiva.

C'e#tuie#i#e asatoriei
"otii sunt obligati sa isi acorde sprijin material reciproc, ei sunt obligati sa contribuie in raport cu mijloacele fiecaruia la cheltuielile casatoriei daca prin conventie matrimoniala nu s-a prevazut altfel , insa orice conventie care prevede ca suportarea cheltuielilor casatoriei revine doar unuia dintre soti este considerata nescrisa . heltuielile casatoriei au in vedere cheltuielile legate de asigurarea hranei, cheltuielile legate de consum, energie electrica, gaz, si toate cheltuielile legate de achizitionarea , inclusiv a mobilierului si a obiectului de uz casnic. 8unca oricaruia dintre soti in gospodarie si pentru cresterea copiilor constituie contributie la cheltuielile casatoriei . !iecare sot este liber sa exercite o profesie si sa dispuna in conditiile legii de veniturile incasate cu respectarea obligatiilor ce ii revin privind cheltuielile casatoriei. "otul care a participat efectiv la activitatea profesionala a celuilalt sot poate obtine o compensatie in masura imbogatirii acestuia din urma daca participarea sa a depasit limitele obligatiei de sprijin material si ale obligatiei de a contribui la cheltuielile casatoriei.

A#e.erea re.i%u#ui %atri%o&ia#

*legerea unui regim matrimonial, altul decat cel al comunitatii legale, se face prin incheierea unei conventii matrimoniale. "ub sanctiunea nulitatii absolute, conventia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public cu consimtamantul tuturor partilor exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica speciala avand continut predeterminat. onventia matrimoniala incheiata inainte de casatorie, produce efecte numai de la data incheierii casatoriei, iar conventia incheiata in timpul casatoriei produce efecte de la data prevazuta de parti sau in lipsa de la data incheierii ei.
16

onventia matrimoniala nu poate aduce atingere egalitatii dintre soti, autoritatii parintesti sau devolutiunii succesorale legale. Prin conventie matrimoniala se poate stipula ca sotul supravietuitor sa preia fara plata inainte de partajul mostenirii unul sau mai multe dintre bunurile comune detinute in devalmasie sau in coproprietate #aceasta este cauza de preciput$. Cauza de preciput poate fi stipulata in beneficiul fiecaruia dintre soti sau numai in favoarea unuia dintre ei, nu aduce nici o atingere dreptului creditorilor comuni de a urmari chiar inainte de incetarea comunitatii bunurile ce fac obiectul clauzei devine ca duca atunci cand comunitatea inceteaza in timpul vietii sotilor cand sotul beneficiar a decedat inaintea sotului dispunator sau cand acestia au decedat in acelasi timp sau cand bunurile care au facut obiectul ei au fost vandute la cerera creditorilor comuni . xectutarea cauzei de preciput se face in natura sau daca acest lucru nu este posibil prin echivalent. Pentru a fi opozabile tertilor conventiile matrimoniale se inscriu in (egistrul 4ational 4otarial al regimurilor matrimoniale. Dupa autentificarea conventiei matrimoniale in timpul casatoriei sau dupa primirea copiei de pe actul de casatorie, notarul public expediaza din oficiu un exemplar al conventiei la serviciul de stare civila unde a avut loc celebrarea casatoriei pentru a se face mentiune pe actul de casatorie si in registre. "i sotii au dreptul de a solicita indeplinirea formelor de publicitate tinand seama de natura bunurilor , conventiile matrimoniale se vor nota in cartea funciara, se vor inscrie in registrul comertului precum si in alte registre de publicitate prevazute de lege. )rice persoana fara a fi tinuta sa justifice un interes poate cerceta (egistrul 4ational 4otarial al regimurilor matrimoniale si poate solicita in conditiile legii extrase , certificate . 8inorul care a implinit varsta matrimoniala poate incheia sau modifica o conventie matrimoniala numai cu incuvintarea ocrotitorului legal si cu autorizarea instantei de tutela. In lipsa autorizarii sau incuvintarii mentionate, conventia incheiata de minor poate fi anulata. *ctiunea in anulare nu poate fi formulata daca a trecut un an de la incheierea casatoriei . In cazul in care conventia matrimoniala este nula sau anulata , intre soti se aplica regimul comunitatii legale fara a fi afectate drepturile dobandite de tertii de buna credinta .

Re.i%u# o%u&itatii #e.a#e

Bu&uri#e o%u&e! Sunt bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale! de catre oricare dintre soti.
17

De la data dobandirii lor acestea sunt bunuri comune in devalmasie. ;eniturile din munca, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie, in cadrul asigurarilor sociale si altele asemenea, precum si veniturile cuvenite in temeiul unui drept de proprietate intelectuala sunt bunuri comune indiferent de data dobandirii lor insa numai in cazul in care creanta privind incasarea lor devine scadenta in timpul comunitatii. alitatea de bun comun nu trebuie dovedita. )ricare dintre soti poate cere sa se faca mentiune in artea !unciara sau dupa caz in alte registre de publicitate prevazute de lege, despre apartenenta unui bun la comunitate .

Bu&uri#e "ro"rii! Sunt bunuri proprii " a$ +unurile dobandite prin mostenire legala, legat sau donatie cu exceptia cazului in care dispunatorul a prevazut in mod expres ca ele vor fi comune. b$ +unurile de uz personal. c$ +unurile destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri. d$ Drepturile patrimoniale de proprietate intelectuala asupra creatiilor sale si asupra semnelor distinctive pe care le-a inregistrat. e$ +unurile dobandite cu titlu de premiu sau recompensa , manuscrisele stiintifice sau literare, schitele si proiectele artisitice, proiectele de inventii si alte asemenea bunuri. f$ Indemnizatia de asigurare si despagubirile pentru orice prejudiciu material sau moral adus unuia dintre soti . g$ +unurile, sumele de bani, sau orice valori care inlocuiesc un bun propriu precum si bunul dobandit in schimbul acestora. h$ !ructele bunurilor proprii.

+unurile proprii pot fi dovedite prin orice mijloc de proba cu exceptia cazurilor in care dovada se face in conditiile legii . Pentru bunurile mobile dobandite anterior casatoriei , inainte de incheierea acesteia , se intocmeste un inventar de catre notarul public sau sub semnatura privata daca partile convin astfel. In lipsa inventarului se prezuma pana la proba contrara ca bunurile sunt comune . !iecare sot are dreptul de a folosi bunul comun fara consimtamantul expres al celuilalt sot . u toate acestea schimbarea destinatiei bunului comun nu se poate face decat cu acordul celuilalt sot. 2otodata fiecare sot poate incheia singur acte de conservare , acte de administrare, cu privire la fiecare dintre bunurile comune, precum si acte de dobandire a bunurilor comune.
18

Daca interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate printr-un act juridic, sotul care nu a participat la incheierea actului nu poate pretinde decat daune interese de la celalalt sot , fara a fi afectate drepturile dobandite de tertii de buna credinta. *ctele de instrainare sau de grevare cu drepturi reale avand ca obiect bunurile comune , nu pot fi incheiate decat cu acordul ambilor soti. u toate acestea oricare dintre soti poate dispune singur cu titlu oneros de bunurile mobile comune a caror instrainare nu este supusa potrivit legii anumitor formalitati de publicitate. *ctul incheiat fara consimtamantul expres al celuilalt sot atunci cand el este necesar potrivit legii este anulabil #nulitate relativa$.

+unurile comune pot face obiectul uni acord la societati, asociatii sau fundatii. !iecare sot poate dispune prin legat de partea ce li s-ar cuveni la incetarea casatoriei din comunitatea de bunuri.

Datorii#e o%u&e a#e sotii#or


Sotii raspund cu bunurile comune pentru" a$ )bligatiile nascute in legatura cu conservarea, administrarea sau dobandirea bunurilor comune b$ )bligatiile pe care le-au contractat impreuna. c$ )bligatiile asumate de oricare dintre soti pentru acoperirea cheltuielior obisnuite ale casatoriei. d$ (epararea prejudiciului cauzat prin insusirea unuia dintre soti a bunurilor apartinand unui tert, in masura in care prin aceasta au sporit bunurile comune ale sotilor. Daca obligatiile comune nu au fost acoperite prin urmarirea bunurilor comune , sotii raspund solidar cu bunurile proprii. In acest caz cel care a platit datoria comuna se subroga drepturilor creditorului pentru ceea ce a suportat peste cota parte ce i-ar reveni din comunitate daca lichidarea s-ar face la data platii datoriei. "otul care a platit datoria comuna are un drept de retentie aupra bunurilor celuilalt sot pana la acoperirea integrala a creantelor pe care acesta i le datoreaza. +unurile comune nu pot fi urmarite de creditorii personali ai unuia dintre soti. u toate acestea dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor creditorul sau personal poate cere partajul bunurilor comune, insa numai in masura necesara pentru acoperirea creantei sale. +unurile astfel impartite devin bunuri proprii.
19

1. Li 'i$area re.i%u#ui o%u&itatii


'a incetarea comunitatii aceasta se lichideaza prin #otarare $udecatoreasca sau %ct autentic notarial . Daca regimul comunitatii de bunuri inceteaza prin desfacerea casatoriei, fostii soti raman coproprietari in devalmasie asupra bunurilor comune pana la stabilirea cotei parti ce ii revine fiecaruia. In cadrul lichidarii comunitatii fiecare dintre soti preia bunurile sale proprii dupa care se va proceda la partajul bunurilor comune si la regularizarea datoriilor. In acest scop se determina mai intai cota parte ce revine fiecarui sot pe baza contributiei sale atat la dobandirea bunurilor comune cat si la indeplinirea obligatiilor comune. Pana la proba contrara se prezuma ca sotii au o contrbutie egala. In timpul regimului comunitatii, bunurile comune pot fi impartite in tot sau in parte prin act incheiat in forma autentica notariala in caz de buna invoiala ori pe cale judecatoreasca, in caz de neintelegere.

2. Re.i%u# se"aratiei $e (u&uri

!iecare intre soti este proprietar exclusiv, in privinta bunurilor dobandite inainte de incheierea casatoriei precum si a celor pe care le dobandeste in nume propriu dupa aceasta data . Prin conventie matrimoniala, partile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim in functie de masa de bunuri achizitionate de fiecare dintre soti in timpul casatoriei in baza careia se va calcula creanta de participare. 'a adoptarea acestui regim , notarul public intocmeste un inventar al bunurilor mobile proprii indiferent de modul de dobandire. "e poate intocmi un inventar si pentru bunurile mobile dobandite in timpul speratiei de bunuri. In lipsa inventarului se prezuma pana la proba contrara ca dreptul de proprietate exclusiva apartine sotului posesor. Daca bunul a fost dobandit printr-un act juridic supus unei conditii de forma pentru validitate sau unor cerinte de publicitate , dreptul de proprietate exclusiva nu se poate dovedi decat prin inscrisul care indeplineste formele cerute de lege.
20

Inventarul se anexeaza la conventia matrimoniala supunandu-se acelorasi formalitati de publicitate ca si conventia matrimoniala. +unurile dobandite impreuna de soti apartin acestora in proprietate comuna pe cote-parti . Dovada co-proprietatii se face tot printr-un inventar . "otul care se foloseste de bunurile celuilalt sot fara impotrivirea acestuia din urma are obligatiile unui ->-!(- 2-*(. El este dator sa restituie numai fructele existente la data solicitarii lor de catre celalalt sot sau dupa caz la data incetarii sau schimbarii regimului matrimonial. Daca unul dintre soti incheie singur un act prin care dobandeste un bun , folosindu-se in tot sau in parte de bunuri apartinand celuilalt sot acesta din urma poate alege in proportia bunurilor folosite fara acordul sau intre a reclama pentru sine proprietatea bunului achizitionat si a pretinde daune interese de la sotul dobanditor. Proprietatea nu poate fi insa reclamata decat inainte ca sotul dobanditor sa dispuna de bunul dobandit cu exceptia cazului in care tertul dobanditor a cunoscut ca bunul a fost achizitionat de catre sotul vanzator prin valorificarea bunurilor celuilalt sot . 4ici unul dintre soti nu poate fi tinut de obligatiile nascute din acte savarsite de celalat sot , cu toate acestea sotii raspund solidar pentru obligatiile asumate de oricare dintre ei pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei si a celor legate de cresterea si educarea copiilor. 'a incetarea regimului separatiei de bunuri fiecare dintre soti are un drept de retentie asupra bunurilor celuilalt pana la acoperirea integrala a datoriilor pe care le au unul fata de celalalt .

-. Re.i%u# o%u&itatii o&)e&tio&a#e


(egimul comunitatii conventionale se aplica atunci cand se deroga de la dispozitiile privind regimul comunitatii legale . In cazul in care se adopta comunitatea conventionala , conventia se poate referi : Includerea in comunitate in tot sau in parte a bunurilor dobandite sau a datoriilor innascute inainte sau dupa incheierea casatoriei cu exceptia bunurilor de uz personal si a celor destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri ,

(estrangerea comunitatii la bunurile sau datoriile anume determinate in conventia matrimoniala indiferent daca sunt dobandite sau dupa caz nascute inainte sau in timpul casatoriei cu exceptia obligatiilor prevazute la *rt. /6. lit.c$ # este vorba despre obligatiile asumate de oricare dintre soti pentru acoperirea cheltuielilor obisnuite ale casatoriei$ ,
21

)bligativitatea acordului ambilor soti pentru incheierea anumitor acte de administrare, in acest caz daca unul dintre soti se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa sau se opune in mod abuziv celalat sot poate sa incheie singur actul insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela ,

Includerea clauzei de preciput . Executarea clauzei de preciput se face in natura sau daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent din valoarea activului net al comunitatii,

Mo$a#itati "ri)i&$ #i 'i$area o%u&itatii o&)e&tio&a#e!

In regimul juridic al comunitatii conventionale , in masura in care prin conventie matrimoniala nu se prevde altfel se completeaza cu dispozitiile legale privind regimul comunitatii legale.

Mo$i*i area re.i%u#ui %atri%o&ia#


Dupa cel putin un an de la incheirea casatoriei , sotii pot ori de cate ori doresc sa inlocuiasca regimul matrimonial existent ori sa il modifice . 8odificarea se poate face prin acordul partilor sau se poate face pe cale judiciara . Daca regimul matrimonial al sotilor este cel al comunitatii legale sau conventionale , instanta la cererea unuia dintre soti poate pronunta separatia de bunuri atunci cand celalat sot incheie acte care pun in pericol interesele patrimoniale ale familiei . Intre soti, efectele separatiei se produc de la data formularii cererii cu exceptia cazului in care instanta la cererea oricaruia dintre ei dispune ca aceste efecte sa li se aplice de la data despartirii in fapt . reditorii prejudiciati prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial pot formula actiune revocatorie in termen de un an de la data la care au fost indeplinite formalitatiile de publicitate sau dupa caz de cand au luat cunostiinta mai inainte de aceste imprejurari de alta cale .

22

23