Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE INTERVENIE PERSONALIZAT AN COLAR 2012-2013 Iniiator de ro!ra"# Pro$%&n'%Pre%(L)n!

) Andreea Date er*ona+e# N)"e: Livadaru Pren)"e# David-Iulian Data na,terii: 11-05-2007 Var*ta: 5 ani CNP: 5070511394425 Do"i-i+i)+: Focsani Date $a"i+ia+e# -familie biparen ala! cu 2 copii- el es e al doilea copil" -posibili a#i normale de cre$ ere $i educare" - ambii parin i lucrea%a Dia!no*ti- "edi-a+: &ulburare din spec rul au is '(D)D microsec*elar're ard in de%vol area limba+ului e,presiv Dia!no*ti- *i.o+o!i-: -capaci a e slab- de efor ! concen rare redus. -a en#ie /reu de cap a -s are de a/i a#ie psi*omo orie -labili a e emo#ional. E'a+)are eda!o!i-/# - usor cooperan - nu se poa e e,prima clar - nivel de in eli/en#. sca%u - nu are forma e deprinderi prac ice - a ras de obiec e si si ua#ii diverse S e-ia+i,ti -are inter'in in a +i-area ro!ra")+)i# -educatoarele: - ludo erapie! erapie co/ni iv-! s imulare psi*ic- in ensiv- 0 prin ac ivi a ea la /rupa -consilierea parin ilor 1a mamei in special2 -prof. logoped - erapie lo/opedic. -medicul: ra amen medical adecva ! reevalu.ri -parintii - suprave/*ere permanen .! in/ri+ire ! s imulare psi*ic. permanen .! colaborarea cu ceilal#i fac ori implica#i3

S-o )+# De%vol area po en#ialului co/ni iv al copilului 4n vederea in e/r-rii lui in /rupul de copii $i 4n ac ivi -#ile specifice /r-dini#ei3 O0ieti'e -adr) 1pe ermen lun/2: -de%vol area abili -#ilor co/ni ive specifice v5rs ei pre$colare -de%vol area abili#- ilor de comunicare - sociali%are!rela#ionare -4nsu$irea unor deprinderi elemen are -cre$ erea nivelului de de%vol are $i coordonare mo ric. 3 Inter'enia ed)-atoarei 1n -adr)+ !r2diniei: Ti )ri de a-ti'itate: - educarea limba+ului - ac ivi a#i prac ice - ac ivi a i ar is ico-plas ice - ac ivi a#i de educa#ie fi%ic-ac ivi a i ma ema ic3 Strate!ii -entrate e -o i+: -valorificarea ma,im- a +ocurilor -procedee de lucru simple! cu /rad mic de dificul a e -s imularea corespun%a oare a sen%a#iilor si percep#iilor -valorificarea ariilor de s imulare $i a u uror spa#iilor din /radini#- cu care copilul vine 4n con ac 1care influen#ea%- 4n mod po%i iv de%vol area fi%ic.! in elec ual.! afec iv.! sen%orial. si social. a copilului23 Re*)r*e( "i3+oa-e: -ma erial didac ic adecva fiec-rei ac ivi a#i -+uc.rii -rec*i%i e -6D- pla7er! 6D-uri 1c5n ece pen ru copii2 -c-r#i cu ima/ini! c-r#i de colora -plan$e! +e oane 4etode ,i in*tr)"ente de a +i-are# -+ocul -percep#ia $i manipularea de obiec e -conversa#ia -e,plica#ia -e,erci#iul O0ie-ti'e * e-i$i-e e ter"en +)n!# (locarea de sarcini personali%a e! ce corespunde capaci .#ii sale3 8ferirea de munc. suplimen ar. 4n mod 4ncura+a or pen ru a s imula pro/resul3 ( ra/erea a en#iei mai mul asupra succeselor dec5 a nereu$i elor3 9ncura+area pen ru a-$i e,prima liber opiniile 4n mod civili%a 3 :pri+inirea sa 4n 4n#ele/erea erorilor3 8rien area cri icilor pe sarcina de lucru $i nu pe elev 2

;es ionarea unor si ua#ii de 4nv.#are mo ivan e cu scop de a ridica nivelul /eneral de ac ivi%are $i al s .rii de vi/ilen#.3 (l ernarea adecva . a ac ivi .#ilor in elec uale cu cele fi%ice! a celor de 4nv.#are cu cele de e,primare a propriilor opinii3 (precierea po%i iv. a elevului 4n fa#a clasei3 (l ernarea recompenselor cu sanc#iuni $i cu ier are3 (si/urarea unui clima al clasei de securi a e afec iv. pen ru a-l mo iva 4n ob#inerea de re%ul a e bune3 9ncura+area permanen . a elevului c. es e capabil de succes3 8ferirea de modele de compor are civili%a .3 <romovarea mo iva#iei de 4nv.#are folosind ca s ra e/ie 4nv.#area prin cooperare! predare-4nv.#are reciproc.! +ocul e c3 O0ie-ti'e o erationa+e e ter"en *-)rt# De%vol area abili -#ilor de comunicare: - s- ros easc- corec cuvin e! asociindu-le cu ima/inile corespun%a oare - s. foloseasca propo%i ii scur e in comunicare - s- r-spund- adecva 1verbal sau compor amen al2 la ceea ce i se spune! i se cere &erapia co/ni iv-: -s- cunoasc- $i s- recunoasc- obiec e -s- cunoasc- $i s- recunoasc- persoanele cu care vine 4n con ac -s- cunoasc- bine spa#iul /r-dini#ei cu care vine 4n con ac De%vol area mo rici -#ii: -s- u ili%e%e obiec e! +uc-rii 0 usor de manevra -s- recunoasc- anumi e obiec e! +uc-rii -s- $ ie s- se au oserveasc- $i s- a$e%e la locul lor obiec ele u ili%a e -s- ofere $i al or copii +uc-riile pe care le folose$ e - s. nu dis ru/. in en iona obiec ele cu care vine in con ac 6onsilierea parin ilor- %ilnic: -discu#ii -e,emplific-ri -e,plica#ii 4etode ,i in*tr)"ente de e'a+)are# -evaluare oral-observa#ie direc -evaluarea re%ul a elor concre e: desene! lucr.ri prac ice e c3