Sunteți pe pagina 1din 2

control financiar-contabil 1. 1.

concept: La nivelul unei intreprinderi, cunoasterea situatiei patrimoniului si a situatiei financiare se realizeaza cu ajutorul documentelor primare si a situatiilor financiare: a. bilantul b. contul de profit si pierdere (rezultate) c. situatia modificarii capitalurilor propii d. situatia modificarii fluxurilor de trezorerie e. note explicative Asigurarea corectitudinii, exactitatii si realitatii acestor informatii constituie obiectivul major al controlului financiar-contabil. Activitatea de control in general este definita ca fiind o functie a managementului firmei ca fiind un instrument de conducere, un mijloc de cunoastere a realitatii si de corectare a erorilor. contra rolus a verifica: - analiza permanenta si periodica a unei activitati pentru a se lua masuri de imbunatatire - supraveg!erea continua a unei activitati - componenta intrinseca a managementului entitatii - instrument responsabil... "ontrol: - la nivel micro - la nivel macro - functie eficienta a managementului #ste un mijlioc de prevenire a faptelor ilegale, de identificare a deficientelor si de stabilire a masurilor necesare restabilirii legalitatii. $. obiective si sfera de actiune: %biectvele cfc este acela de a rezolva erorile, abaterile, lipsurile si deficientele in domeniul financiar contabil pt a le remedia si a le evita in viitor. %biectivele cfc sunt stabilite prin prevederi legale sau regulamente interne. Aceste obiective se refera la: a. respectarea normelor legale in domeniul cfc b. respectarea normelor privind existenta mijloacelor materiale si banesti si apararea patrimoniului c. descoperirea si recuperarea pagubelor d. la unitatile de stat se refera la modalitatile de formare si verificare ... e. la mijl... "fc serveste intereselor statului, agentilor economici (intreprinderii) si publicului. &. functii specifice: - de prevenire: se materializeaza in preintampinarea producerii unor deficiente sau pagube in desfasurarea activitatii economico-financiare, la eliminarea unor fraude inainte ca acestea sa se produca,in mod practic documentele ce urmeaza a se inregistra sunt oprite in faza de a genera c!. odata cu operatiunile ilegale ce ar urma sa aibe loc. - de constatare a unei situatii si de corectare a acesteia in cazul apatitiei unor dereglari'disfunctionalitati. - de cunoastere a unei situatii existente la un momebtdat. in mod concret sunt analizate abaterile si mai ales cauzele acestora. - descoperire si si recuperare a pagubelor si luare de masuri fata de cei vinovati si de recuperare a pagubelor de la acestia - de stimulare a personalului

- de reglare a activitatilor dintr.o entitate: sa regleze optim activitatile... (. forme de manifestare: #xista doua criterii ce stau la baza clasificarii formelor de control: a. momentul in care se exercita. )in acest punct de vedere existand trei forme de control: 1. preventiv sau anticipat, care are ca obiectiv preintampinarea deficientelor in domeniul financiarcontabil. $. operativ curent denumit si cfc concomitent este cel exercitat de aparatul de conducere al entitatii asupra modului de desfasurare a activitatilor si oprratiilor economico-financiare &. ulterior sau post-oprativ, care are ca functie principala constatarea efectiva a unor deficiente sau abateri )aca avem in vedere cel de.al doilea criteriu, cu interesele economico-financiare pt care este organizat, avem doua mari forme: a. al statului si de aici rezulta cf al statului: - atributii in administrarea si utlilizarea banului public - respectarea reglementrilor financiar-contabile si ficale - aplicarea si executarea legilor fiscale si vamale - respectarea normelor de comert b. al agentior economici si institutiilor publice. Aici regasim cf preventiv si cf de gestiune.