Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea scolara: Scoala cu clasele I-VIII Ziduri - structuri G.P.N. Zoita, G.P.N. Costieni Propunator: Prof. inv. presc.

Trifan Anisoara; Prof. inv. presc. Hoinaru adalina, !d. "usu #adita

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR PENTU SAPTAMANA SCOALA ALTFEL


AN SCOLAR 2011-2012 I TITLUL PROIECTULUI$ DORINTA DE COPIL! II CATEGORIA N CARE SE NCADREAZ PROIECTUL $ Proiect la nivelul %rupelor de prescolari III REZUMATUL PROIECTULUI / DESCRIERE a Tip acti!itate: Activitati e&tracurriculare " Nu#$r %e prescolari i#plicati: '' prescolari ()* prescolari +nivel I si ), prescolari- nivel II c Ca%re %i%actice i#plicate$ Prof. inv. presc.Trifan Anisoara-G.P.N. Costieni; Prof. inv. presc Hoinaru adalina-G.P.N. Zoita; !d. "usu #adita-G.P.N. Zoita. % Acti!it$ti propuse$ 1.Luni 02.0 .2012! D"#"n" $ni%$&"! '"(#)n$*"+" '(","($&"! ! In pri-a parte a activitatii, prescolarii vor fi invitati sa vi.ione.e desene ani-ate, dupa care se vor purta discutii pe /a.a acestor vi.ionari, discutii de tipul 0Asa da, asa nu12.In final vor colora persona3ele lor preferate din desene ani-ate. 2.M$(&i 0-.0 .2012! Mi.u+ 'i"&)n2-"or-a de activitate va fi de./aterea ce se va desfasura pe /a.a unor vi.ionari de i-a%ini PPT si planse cu te-e rutiere, si se va inc4eia cu o activitate practica de confectionare de se-ne de circulatie. -.Mi"(.u(i 0 .0 .2012! Min&" #$n$&)$#$/ in .)(' #$n$&)#!!Toti prescolarii si toate educatoarele vor fi pre.enti pe terenul de sport din curtea scolii unde vor desfasura diferite activitati cu caracter sportiv, su/ atenta supravec4ere si a prof. de educatie fi.ica si sport de la clasele pri-are. .0)i 01.0 .2012! C$n&/ 2$n#"3/ #i %$ 2i#&("3!!In aceasta activitate copiii vor fi invitati sa-si e&teriori.e.e trairile, /ucuriile si ener%ia prin -u.ica , dans si voie /una, finali.andu-se cu un concurs cu pre-ii . 1.4in"(i 05.0 .2012! 6u.u(i$ In7i"(ii!!Sapta-ana se va inc4eia cu o te-atica dedicata Sfintelor Sar/atori de Pasti, activitati in care copiii isi vor de-onstra capacitatile lor artistice si practice pe te-e Pascale. e Nu#ar %e parteneri &#entionarea partenerilor'$ ( Pro) Stoinoiu*Moro+an ,an - Parintii prescolarilor . Co#unitatea &Politia/ 0iserica'

IV PREZENTAREA PROIECTULUI Ar+u#ent 1usti)icare/ conte2t &anali3$ %e ne!oi': 4Scoala alt)el 4 repre.inta un pro%ra- /inevenit si necesar atat cadrelor didactice, dar -ai ales prescolarilor.In conte&te nonfor-ale prescolarii si cadrele didactice sunt -ai rela&ati, -ai desc4isi, -ai receptivi Ti-pul li/er este folosit intr-un -od -ai eficient, de aceea a- propus pentru sapta-an Scoala altfel2 un proiect la nivelul %rupelor de prescolari,intitulat 5Dorinta de copil...! vi.and in -od deose/it activitati cu te-e indra%ite si dorite de prescolari dar si cu scop educativ in acelasi ti-p. In ur-a unei anali.e de nevoi, a- 4otarat sa desfasura- diverse activitati din diverse cate%orii (culturale,sportive,activitati de educatie pentru sanatate si stil sanatos de viata,educatie rutiera 6 prin care sa veni- in inta-pinarea dorintelor prescolarilor. V O6IECTI4UL GENERAL /SCOPUL$ I-plicarea tuturor prescolarilor si a cadrelor didcatice in activitati care sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor prescolari, sa puna in valoare talentele si capacitatile acestora, in diferite do-enii, nu neaparat in cele pre.ente in curriculu-ul national, si sa sti-ule.e participarea lor la actiuni variate, in conte&ete nonfor-ale. 7"iecti!ele speci)ice ale proiectului: ( Valori.area a/ilitatilor sociale; - Valori.area a/ilitatilor artistico-plastice ale copiilor; . Constienti.area pericolelor la care se e&pun daca nu respecta re%uli de circulatie; 5. !ficienta -iscarii pentru or%anis- ; 6.#eceptarea lu-ii sonore si a -u.icii; 7. Cunoasterea unor valori ale artei traditionale populare, o/iceiuri de Pasti; VI GRUPUL 8INT c$ruia i se a%resea3$ proiectul: ( prescolari &nr8ni!el': -9 prescolari*ni!el I:-; prescolari* ni!el II - ca%re %i%catice &nr8%isciplina': . e%ucatoare . parinti &nr8ni!el':(< parinti*ni!el I: (- parinti =ni!el II VII DURATA: <-*<7 aprilie -<(VIII REZULTATELE A9TEPTATE &cantitati!e si calitati!e': -reali.area unor lucrari practice care sa valorifice potentialul artistic al copiilor; -e&pri-area senti-entelor prin -u.ica si dans; -i-/o%atirea cunostintelor despre arta si cultura populara; -c4estionare de apreciere ale parintilor; -e&po.itie cu lucrarile copiilor; -al/u- cu foto%rafii.

PROIECTARE ACTIVITATI
NR CRT CATE@ORIE ACTIVITATI FORME ?E OR@ANI>ARE O0IECTIVE TITLUL RESPONSA0IL TERMEN UMANE RESURSE MATERIALE TIMP RE>ULTATE ASTEPTATE8IN?ICATORI ?E PERFORMANTA MO?ALITATI ?E EVALUARE SI MONITORI>ARE A RE>ULTATELOR ACTIVITATII

(.

-act. de ed. pt. sanatate si stil de viata sanatos

-atelier de educatie -edia si cine-ato%rafica

?esenele ani#ate* persona1ele pre)erateA

-Vi.ionarea unor fil-e pentru copii (desene ani-ate6; -!ducarea trasaturilor po.itive de vointa si caracter si for-area unei atitudini po.itive fata de sine si fata de ceilalti.

-ed. "usu #adita

luni/ <- <5 -<(-

-)* presc. G.P.N. Costieni -), presc. G.P.N. Zoita -) cadre didcatice (Hoinaru adalina; Trifan Anisoara6 -' parinti de la fiecare nivel

-calculator -C8 cu desene ani-ate -planse cu persona3e din desene ani-ate -coli &ero& -creioane, culori -planse de colorat

orele 9 <<* (. <<

-In ur-a activitatii copiii vor fi -ai selectivi in vi.ionarea unor desene ani-ate; -Vor pretui -ai -ult atitudinile po.itive intalnite in desene ani-ate -Al/u- foto

-%rila de -onitori.are -activitate9c4estionare

-educa:ie rutier;

-de./ateri -activitati de interes co-unitar

Micul pietonA

-Cunoasterea si respectarea nor-elor de co-portare in societate; educarea a/ilitatii de a intra in relatii cu ceilalti; #ecunoasterea si utili.area se-nelor de circulatie. Cultivare a pasiunii prescolarilor pentru -iscare prin sport; 8e.voltarea spiritului

-prof. inv. presc. Hoinaru adalina

#arti/ <. <5 -<(-

-sport

-co-petitii or%ani.ate la nivelul

Minte sanatoasa in corp sanatosA

-prof. inv. presc. Trifan Anisoara

#iercuri <5 <5 -<(-

-)* presc. (niv. I si II6 G.P.N. Costieni -), presc. (niv. I si niv. II6 G.P.N. Zoita -) cadre didactice (Trifan Anisoara, "usu #adita6 -Politia co-. Ziduri -)* presc. (niv. I si II6 G.P.N. Costieni -), presc. (niv. I si niv. II6 G.P.N.

-se-ne de circulatie -planse educative -calculator -C8-uri -coli &ero& colorate -lipici, forfecuta -4artie %lasse

orele 9 <<* (. <<

-Copiii vor aplica in viata de .i cu .i re%uli de circulatie, prevenind accidentele rutiere. +Vor cunoaste se-nificatia se-nelor de circulatie. +Al/u- foto

-%rila de -onitori.are -activitate practica9-ac4eta

-)< 3aloane -= -in%ii /asc4et -= -in%ii 4and/al -fluer ->< cor.i elastice

orele 9 <<* (. <<

- Concurs i 3oc sportiv -To:i elevii vor pre:ui -ai -ult sportul i valorile pro-ovate$ prietenia, toleran:a i fair-pla?-ul - Al/u- foto - "il- educational

-%rila de -onitori.are -activitate9c4estionar -co-petitie sportiva

de ec4ipa, a fairpla?-ului si a -iscarii in %enera.

-activitati culturale

-atelier de dans, -u.ica

Cant/ %anse3 si #a %istre3A

-"or-area capacitatilor de e&pri-are prin -u.ica; -Cultivarea pasiunii prescolarilor pentru -iscare prin dans.

-prof. inv. presc. Trifan Anisoara

1oi/ <6 <5 -<(-

6.

-activitati culturale

-atelier de arte plastice

0ucuria In!ierii

-Cunoasterea unor ele-ente de reli%ie care definesc portretul spiritual al poporului ro-an; -"or-area si de.voltarea unor a/ilitati practice; -Sti-ularea e&presivitatii si a creativitatii prin desen, pictura, -odela3.

-prof. inv. presc. Hoinaru adalina

!ineri/ <7 <5 -<(-

Zoita -@ cadre didactice (Hoinaru adalina, "usu #adita, Stoinoiuoro%an Aan6 -)* presc. (niv. I si II6 G.P.N. Costieni -), presc. (niv. I si niv. II6 G.P.N. Zoita -) cadre didcatice (Hoinaru adalina, "usu #adita6 -)* presc. (niv. I si II6 G.P.N. Costieni -), presc. (niv. I si niv. II6 G.P.N. Zoita -) cadre didactice (Trifan Anisoara, "usu #adita6 ->< parinti -preotul anea Iulian

-creta -coli &ero& A=

-calculator -casetofon -C8 -pan%lici -po-poane

orele *.<<>@.<<

-Concurs -u.ical si dans -Precolarii vor pretui dansul si -u.ica -Al/u- foto

-%rila de -onitori.are -concurs

-calculator -i-a%ini PPT -acuarele, /loc desen, pensula -oua -4artie %lasse, 4artie creponata, lipici

orele *.<<>@.<<

-Vor pretui sar/atorile Pascale; -Vor cunoaste se-nificatiile sar/atorilor Pascale; -Al/u- foto

-%rila de -onitori.are -lucrari practice -concurs