Sunteți pe pagina 1din 1

SUSPENDARE DE DREPT (art.50 lit.

d)
SC ...................................................
Sediul .............................................
Reg.Com. ......................................
DECIZIA NR.....................
Data ..........................
Administratorul SC................................................................................................
dl/d-na..............................................................................;
Vznd ordinul de chemare la ncorporare/mobilizare/concentrare nr...............
din
................................
emis
de
CMJ
SATU
MARE,
privind
pe
numitul ..................................................... avnd functia de......................................n
cadrul societtii;
n baza prevederilor art.69 din Legea nr.46/1996 si art.50 lit.d din Codul Muncii;
n temeiul prevederilor Legii nr.31/1990 privind societtile comerciale si a
prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societtii,
D E C I D E:
Art.1. ncepnd cu data de ............................... se suspend contractul individual
de munc al d-lui .................................................................................. avnd functia
de ......................................... n cadrul societtii, nr.contract............... conform art. 50 lit.d
din Codul Muncii , n vederea satisfacerii stagiului militar n termen, urmnd ca la
expirarea acestuia s si reia activitatea n baza aceluiasi contract de munc
Art.2. Cu ducerea la ndeplinire a prezentei se nsrcineaz dl/dna ............................................................................ si se comunic celui n cauz,
compartimentului financiar-contabil i Inspectoratului teritorial de munc.

ADMINISTRATOR,
L.S.