Sunteți pe pagina 1din 13

Tema 2

Sa se intocmeasca procedura tehnica de executie pentru realizarea unui strat de fundatie din materiale granulare avand urmatoarele date :

N := 1
N Ldrum := 1km + km 10
Ldrum = 1.1 km

latime parte carosabila


lpc := 7m

grosime strat
h s := 12cm + N cm h s = 13 cm

Distanta de transport a agregatelor este de 25 km ,viteza medie de transport 40km/h,densitatea aparenta a materialului de 1600kg/mc;timp de descarcare si incarcare 4min;

!miditatea optima de compactare este" 6#01$

%orma utila&e "buldozer '20mp/h, norma autogredere '60mp/h, norma autocisterna 400mp/h,cilindru compactor 400mp/h

Stratul de forma este stratul superior al terasamentelor, amenajat pentru uniformizarea si sporirea capacitatii portante la nivelul patului drumului.

Stratul de forma asi ura !


derularea traficului de santier pentru aprovizionarea cu materiale necesare si e"ecutarea primului strat de fundatie# realizarea unei uniformitati corespunzatoare pentru a permite punerea in opera a stratului superior cu rosimile proiectate si cu respectarea conditiilor de scur ere a apelor de la nivelul patului drumului# asi urarea unei capacitati portante uniforme si suficient de ridicate pentru a permite compactarea in $une conditii a primului strat de fundatie# asi urarea protectiei patului drumului impotriva intemperiilor pana in momentul e"ecutiei structurii rutiere

Stratul de forma face trecerea de la terasamentele propriu%zise la structura rutiera, iar necesitatea e"ecutarii acestuia este determinata de natura si caracteristicile stratului de fundatie inferior, eventualele neomo enitati care nu tre$uie resimtite la nivelul struncturii rutiere. ACTIUNI IMPLICATE :
1. 2. 3. (. *. ,. 7.

Lucrari pre atitoare. &repararea amestecului de $alast optimal. 'ransportul $alastului sau a amestecului de $alast optimal. )"perimentarea punerii in opera a $alastului sau a $alastului optimal. +sternerea si nivelarea. -ompactarea. &rotejarea straturilor de fundatie din $alast sau $alast optimal.

PROCEDURA: Lucrari pre atitoare la e"ecutia stratului de fundatie din $alast sau $alast optimal se va trece numai dupa efectuarea urmatoarelor operatii. .eceptionarea lucrarilor de terasamente in conformitate cu prevederile din caietele de sarcini pentru realizarea acestor lucruri. /erificarea topo la cota finala a patului drumului, terasamentul si intocmirea inre istrarilor de calitate 0procese ver$ale de receptie calitativa pe faze de lucrari1. /erificarea si re larea utilajelor si dispozitivelor necesare punerii in opera a $alastului si a $alastului optimal. )"ecutarea lucrarilor pentru drenarea apelor din fundatii! drenuri transversale de acostament, drenuri lon itudinale de acostament si racordarile stratului de fundatii la dispozitivele de colectare si evacuare a apelor.

Prepararea amestecului de balast optimal : &repararea amestecului de $alast optimal se realizeaza in instalatii in flu" continuu de dozare si mala"are. 2nstalatia de preparare tre$uie sa asi ure compozitia ranulometrica prevazuta in caietul de sarcini. Statia sau instalatia de preparare tre$uie sa dispuna de toate dotarile necesare privind depozitarea a re atelor conform normativ N) 012 344.

2nainte de inceperea lucrarilor se va e"perimenta prepararea amestecului pentru a verifica daca reteta data de la$orator asi ura caracteristicile cerute. -u ocazia acestor verificari se va sta$ili si durata minima de mala"are care tre$uie sa asi ure o $una omo enitate a amestecului preparat. -antitatea de apa necesara amestacului se va corecta in functie de umiditatea naturala a a re atelor astfel incit la punerea in opera sa fie asi urata umiditatea de compactare sta$ilita in la$orator, tinindu%se seama si de pierderile de apa in timpul transportului. +mestecul de $alast optimal si apa dupa mala"area pina la omo enizare se introduce in $uncarul de stocare a materialului din care se descarca in auto$asculante.

Tra sportul balastului si a balastului optimal : 5alastul sau amestecul de $alast optimal se transporta la locul de punere in opera cu auto$asculante. E!perime tarea pu erii i opera a balastului optimal: )"perimentarea se face pe un tronson de pro$a de minim 30m lun ime si are drept scop de a sta$ili pe santier componenta atelierului de compactare, re larea utilajelor si dispozitivelor de punere in opera, sta$ilirea parametrilor compactarii, rosimea optima de asternere, conditiile de compactare, intensitatea de compactare pentru realizarea cotelor din proiect si o suprafatare corecta. 2n cazul in care radul de compactare nu poate fi o$tinut va tre$ui sa se realizeze o noua incercare dupa modificarea rosimii stratului sau a utilajului folosit. &artea din tronsonul e"ecutat, cu cele mai $une rezultate, va servi ca sector de referinta pentru restul lucrarii. Aster erea si i"elarea : +sternerea si nivelarea $alastului pentru fundatii din $alast sau $alast optimal se e"ecuta pe straturi, cu mijloace adecvate. &entru e"ecutia fundatiei din $alast la casete lucrarile se e"ecuta etapizat. 2ntr%o prima faza se e"ecuta fundatia din $alast pe o latime de 0,*0m si o rosime de 30cm dupa compactare, pentru lar irea partii carosa$ile. 2n faza a doua se e"ecuta o umplutura din pamint compactat de 1*cm rosime pe o latime de 0,*0m pentru acostamente, peste acest strat asternindu%se $alast in rosime de 1*cm dupa compactare. +sternerea si nivelarea $alastului se face dupa receptionarea terasamentelor atit pentru casetele de la mar inea partii carosa$ile e"istente cit si pentru partile din drum la care este necesara inlocuirea sistemului rutier e"istent, in conformitate cu datele din proiectul de e"ecutie. 5alastul se asterne in functie de cota prevazuta in proiect si rosimea optima de compactare sta$ilita pe tronsonul e"perimental. +sternerea si nivelarea se face la sa$lon cu respectarea pantei si a latimii prevazute in proiect. -antitatea de apa necesara pentru asi urarea umiditatii optime de compactare se sta$ileste de la$orator tinind seama de umiditatea a re atului si se adau a prin stropire. Stropirea va fi uniforma evitindu%se supraumezirea. Nu se va folosi pentru fundatii $alast in hetat si nu se va asterne $alastul peste pamint in hetat sau3si acoperit cu zapada sau heata.

Compactarea fu datiilor di balast sau balast optimal:

-ompactarea se face cu atelierul de compactare apro$at de consultant, sta$ilit pe tronsonul e"perimental, respectindu%se intocmai componenta acestuia, viteza, tehnolo ia si intensitatea de compactare. -ompactarea fundatiilor la casete se face cu placi vi$rante de *00mm iar pentru celelalte care se vor ramforsa cu cilindrii compactori. 6enivelarile mai mari decit cele prevazute in normative sau in caietele de sarcini care ramin dupa compactare se corecteaza cu materiale de aport si apoi suprafetele respective se reniveleaza si se compacteaza din nou.

RESPONSA#ILITATI Seful de lucrare raspunde de aplicarea intocmai a prezentei proceduri si a documentatiei de e"ecutie, de intocmirea inre istrarilor de calitate si evidenta acestora. .esponsa$ilul -7 pe lucrare urmareste aplicarea intocmai a prezentei proceduri, a proiectului de e"ecutie, intocmirea corecta a inre istrarilor de calitate si evidenta acestora. Seful mecanizarii raspunde de asi urarea si $una functionare a instalatiilor si utilajelor necesare e"ecutiei lucrarii. Seful de la$orator raspunde de efectuarea determinarilor si incercarilor impuse de caietul de sarcini inainte si pe parcursul e"ecutiei lucrarilor si intocmirea corecta a inre istrarilor in documentele tipizate.

Determi area duratei de reali$are a stratului pus i opera pe ba$a utila%elor propuse de stude ti :

/total := 1001m

3 3

/$asculanta := 20m + $asculanta :=

()*+, -./+*. 014


= 1*3.8(, m
2

/$asculanta 0.13m
2

m Nauto reder := 3,0 hr

m Nautocisterna := (00 hr

m Ncompactor := Nautocisterna = (00 hr

basculante:
'inc := 2 min 'desc := 2 min 'dus := 37.*min + 'inc = 34.* min + $asculanta n $asculanta t auto reder := = 7,.423 min := 37.*min ++ 'desc = 34.* min N n 'intors.dus n auto :=:= 'dus 4 3 auto 'reder = 74 min intors $asculanta reder intors auto reder buldozer :

autocisterna :
n autocisterna := 3

tautocisterna :=

+ $asculanta n $asculanta Nautocisterna n autocisterna

= ,4.231 min

compactor :

n compactor := 3

t compactor :=

+ $asculanta n $asculanta Ncompactor n compactor

= ,4.231 min

'total := ma" t auto reder , t autocisterna , t compactor = 7,.423 min

2iclul 1"
'1 := 'dus + 'total = 1.4( hr /ramas '2 '3 := 3 3= ,.07( hr /2 /final := := 180 m / ' ' := 80min := '820m + ' asternut ramas asternut 1 3 = 8.01( hr 2iclul 2" timp de punere in opera3 transportul balastului pe lungimea tronsonului

Stratul de forma a fost e"ecutat din $alast transportat la punctul de lucru cu 4 auto$asculante. 6escarcarea a re atelor s%a realizat in cordoane, iar imprastierea si nivelelarea acestora s%a realizat cu 3 auto redere. +sternerea si compactarea pietrei sparte s%au realizat pana la inclestarea acesteia. 6ispunerea $alastului s%a realizat in doua straturi cu rosime de ,,* cm3strat. -ompactarea s%a realizat cu ajutorul a 3 compactoare cu rulouri netede apoi s%a realizat compactarea stratului cu doua compactoare cu pneuri de 1(0kN. -ompactoarele s%au deplasat liniar, fara serpuiri, opriri si porniri $ruste, viteza utilajelor de compactare a fost constanta *km3h. Stratul de $alast a fost compactat in fasii succesive si prin suprapunere 30 cm pe latime pentru o $una innadire. Schema tehnolo ica de lucru cu cilindru compactor este metoda ciclica. &latforma a fost impartita in 3 tronsoane e ale ca lun ime, iar compactarea s%a realizat in 8 ore prin , cicluri de lucru. 9rosimea stratului de forma o$tinuta este de 13 cm. -antitatea de apa necesara pentru compactare a fost determinata in la$orator, iar stropirea straturilor pentru favorizarea compactarii a fost facuta uniform cu 3 cisterne.

Utila%e folosite :

Autobascula te I"eco Tra&&er '!(

Specificatii tehnice ! putere motor (*0 -& -apacitate $ena 20 mc cu spate mo$il :otorizare ! diesel

Auto)reder :

Specificatii te* ice :


4otor"555555555555555555555555555555555555555555566-/5#7, 2ummins 8reutate totala"555555555555555555555555555555555515000 +g (ncarcare a9a :ata"555555555555555555555555555555554150 +g (ncarcare a9a spate"5555555555555555555555555555510050 +g ;resiune sistem hidraulic"5555555555555555555555555510 4;a Dimensiuni lama centrala < 9 ="555555555555555'660 9 500 44 .otirea, deplasarea laterala verticala si inclinarea"55555555555555555555555555552omanda hidraulica Dimensiuni lama :rontala < 9 ="5555555555555552'>0 9 >50 44 ?cari:icator"555555555555555555555555555555555555555555555 Dinti 4a9 viteza inainte"55555555555555555555555555555555555#4>540#'5 +m/= 4a9 viteza inapoi"555555555555555555555555555555555555#4>525#> +m/= %r# de viteze"5555555555555555555555555555555555555555556/' @inainte/inapoiA ?chimbare viteza si directie555555555555555555555555555555555555555555552ontrol micro5procesorcomanda electrica ?istem de :ranare55555555555555555555555555555555555=idraulic cu energie inmagazinata Brana de mana5555555555555555555555555555555555555554ecanica ;utere motor"5555555555555555555555555555555555555555125/1>0 +C/2; -ransmisie"5555555555555555555555555555555555555555555D-E'05 Debit @FA"5555555555555555555555555555555555555555555565 litri/minut .aza de virare"55555555555555555555555555555555555555510#4 m 2abina"555555555555555555555555555555555555555555555555?uspensie elastica, 2 usi de acces, .,;?, //2 @optionalA /n :abricatie"555555555555555555555555555555555555555552000 8arantie "555555555555555555555555555555555555555555555512 luni

Cili dru compactor :

HW 90B/10 Scaun ofer dublu, ergonomic, Mecanism de acionare hidrostatic, 2 clase de greutate: 10-12 t, cu ncrcare p n la 12-1! t, "eparti#are ideal a greutii ntre banda$ul fa i banda$ul spate, %rigare cu ap sub presiune a suprafeelor, cu comand electronic, "e#er&or de ap mai mare de !00 l - durat mare de utili#are, Motor turbo cu ! cilindri Latime tam$ur 2020mm

Cister a :

Masuri de asi)urare a calitatii e!ecutiei lucrarilor


La sta$ilizarea a re atelor se va utiliza un tip de ciment care tre$uie sa corespunda conditiilor tehnice de calitate, conform prevederilor standardelor respective. Caracteristici fi$ice:

&riza determinate de pasta de ciment consistenta normala sa nu inceapa mai devreme de! 1 ora pentru cimentul 223+%S 32.*, 1 ora pentru S. 223+%S 32.* si ; 223+%S 32.*, 1 ora pentru 2 (2.* 0& (01 si S. 388, 2 ore pentru -6%(0 si sa nu se termine mai tarziu de 10 ore pentru -6%(0 -onstanta de volum determinate pe! turte 0nu tre$uie sa prezinte incovoieri si crapaturi .ezistenta mecanica la compresiune

Lia ti *idraulici rutieri -onform S. )N/ 13282 un liant h<draulic rutier este un liant produs in fa$rica, livrat ata de utilizare, cu proprietati specifice adaptate straturilor de $aza si de fundatie pentru drumuri si cai ferate, straturilor de forma, sta$ilizarii si tratarii solului. =n liant h<draulic rutier tre$uie sa se prezinte su$ forma de pul$ere fa$ricate dintr%un ameste de diferite componente static omo ena. -omponentele principale liantului h<draulic rutier tre$uie sa fie alese din! clincher de ciment &ortland z ura ranulate de furnal materiale puzzolanice cenusa z$uratoare sist calcinat calcar componente au"iliare minore 0ma" *>1 A)re)ate &entru e"ecutia straturilor rutiere din a re ate naturale sta$ilizer?te cu ciment se utilizeaza urmatoarele sorturi de a re ate! &entru straturi de $aza! %+9.)9+') 6) 5+L+S'2).+! nisip 00%(1, pietris 08%1,1, $alast 00%1,1 %+9.)9+') -@N-+S+') 5+L+S'2).+! pietris concasat 08%1,1, $alast concasat 00%1,1 %+9.)9+') -@N-+S+') 6) -+.2).+! piatra Sparta 08%1,1, savura 00%1,1 &entru straturi de fundatie! %+9.)9+') 6) 5+L+S'2).+! nisip 00%(1, pietris 08%2*1, $alast 00%2*1 %+9.)9+') -@N-+S+') 6) 5+L+S'2).+! pietris concasat 08%2*1, $alast concasat 00%2*1 %+9.)9+') -@N-+S+') 6) -+.2).+! piatra Sparta 08%1, si 1,%2*1, savura00%1,1 + re atele tre$uie sa provina din roci sta$ile, adica nealtera$ile in contact cu aerul, apa sau la in et, se interzice folosirea a re atelor provenite din roci feldspatice sau sistoase. + re atele tre$uie sa fie inerte sis a nu conduca la efecte daunatoare asupra liantului folosit la e"ecutia stratului rutier sta$ilizat.

+ re atele naturale de $alastiera sau a re ate concasate de cariera sau $alastiera, tre$uie sa indeplineasca urmatoarele conditii in vederea utilizarii lor pentru straturi rutiere sta$ilizate cu lianti! %NISIP pentru straturi rutiere din a re ate naturale sta$ilizat cu ciment, utilizate pentru e"ecutia fundatiei structurilor rutiere neri ide sau a straturilor de $aza %A+RE+ATE de $alastiera sau a re ate concasate de cariera sau $alastiera, pentru straturi rutiere sta$ilizate cu ciment Apa +pa utilizata la prepararea amestecului de a re ate naturale si ciment poate sa provina din reteaua pu$lica sau alta sursa, dar in acest caz tre$uie sa indeplineasca conditiile prevazute in S'+S 740. 2n timpul utilizarii pe santier, se va evita poluarea apei cu deter enti, materii or anice, uleiuri, ar ile, etc. Aditi"i La prepararea amestecului de a re ate naturale sta$ilizate cu ciment se impune adesea folosirea unui intarzietor de priza. +cesta poate fi intarzietorul de priza folosit o$isnuit la prepararea $etoanelor de ciment. Materiale de protective: )mulsie $ituminoasa cationica, conform S'+S 8877 Nisip sort 0%( mm, conform S. ,,2 Pu erea i opera a materialelor
Stabilirea compozitiei

Studiul compozitiei amestecului de a re ate naturale, lianti hidraulici si apa se va face de catre un la$orator de specialitate prin efectuarea unor incercari preliminare, avand scopul de a determina! %cur$a ranulomerica a a re atelor sta$ilizate %dozaje de liant hidraulic %continutul de apa de referinta %densitatea in stare uscata de referinta, respective caracteristicile de compactare 6e asemenea, din studiul preliminar tre$uie sa rezulte variatiile admisi$ile ale compozitiei, care sa permita adaptarea ei, in conditiile de lucru din santier. 'ehnolo ia de punere in opera a materialelor se face in functie de modul de preparare a amestecului, fie in statii de mala"are sau in situ. A)re)ate aturale stabili$ate i statie &repararea amestecului din a re ate naturale, lianti si apa se poate efectua in centrale de tip continuu de dozare si mala"are sau in centrale de $eton, folosite la prepararea $etoanelor rutiere. 6istanta ma"ima dintre statia de preparare si punctual de lucru, va corespunde unui timp de transport al amestecului de a re ate naturale, liant si apa, de ma"im (* minute. Ec*ipame te folosite =tilajele folosite la e"ecutia straturilor de re ate naturale sta$ilizate cu lianti sunt! auto$asculate, auto redere, autocisterne, repartizatoare mecanice, mala"oare mo$ile precum si compactoare.

Co trolul calitatii 2n timpul e"ecutiei straturilor de a re ate naturale sta$ilizate se vor face, pentru verificarea calitatii e"ecutiei lucrarilor, incercarile si determinarile! determinarea rezistentei la compresiune pe pro$e cilindrice la! %7 zile% 3 pro$e cilindrice la 1 *00 mp 0S'+S 10(73321 %28 zile%3 pro$e cilindrice la 1 *00 mp 0S'+S 10(73321 prelevare de carote pentru determinarea rezistentei la compresiune%1 carota la 2 *00 mp de strat 0Normativ - *(1 determinarea rosimii stratului %la fiecare 200 ml, in timpul e"ecutiei %pe carote e"trase densitatea stratului rutier, pentru calculul radului de compactare%minim doua puncte la 1 *00 mp 0S'+S 10(73321 /erificarea denivelarilor suprafetei fundatiei se efectueaza cu ajutorul latei de 3.00 m lun ime astfel!

in profil lon itudinal, masuratorile se efectueaza in a"ul fiecarei $enzi de circulatie si nu pot fi mai mari de A1.0 cm in profil transversal, verificarea se efectueaza in dreptul profilelor aratate in proiect si nu pot fi mai mari de A0.4 cm

Pla sa te* olo)ica :