Sunteți pe pagina 1din 3

CURRICULUM LA DECIZIA COLII AN COLAR:2006/2007 UNITATEA DE NVMNT: Gr. colar Agricol Al. Borza Ciumbrud (cls.

I-VIII)
TIP DE CURRICULUM: la nivelul disci linei! CLASA: a VI-a TIMP: dou" semes#re ARGUMENT: $ %ionalul ro us &olclor 'i #radi%ie vizeaz"( e de o ar#e( dezvol#area de rinderilor de comunicare oral" 'i scris"( iar e de al#" ar#e( cunoa'#erea( "s#rarea 'i o ularizarea #radi%iilor rom)ne'#i. C* ro une( ca rin in#ermediul c"r%ilor si a in#erne#ului des re #recu#ul 'i carac#erul ,rumuse%i oe#ice elevii s"-'i +nsu'easc" cuno'#in%e noi

o orului rom)n. Aces#e comori ne re%ui#e de

sim%iri duioase( de idei +nal#e( de da#ini s#r"mo'e'#i 'i mai cu seam" de line de originali#a#e( #radi%iile noas#re com un o avere na%ional"( demn" de a ,i scoas" la lumin" ca un #i#lu de glorie en#ru na%ia rom)n". Aces#ea le-am +m "r%i# +n #rei clase deosebi#e: doine( c)n#ece b"#r)ne'#i 'i -ore. &iecare clas" cores unde unor da#ini( unui evenimen# neli si# din su,le#ul 'i via%a rom)nului: .a'#ile( Cr"ciunul( nun#a( -ora duminical" si vor ,ace rezen#ari ,olosind rograme de rezen#are moderne( de e/( o0er oin# ). 1oa#e aces#ea sun# ascunse de secole( ca ni'#e ie#re scum e( +n s)nul o orului. 2le sun# e/ use a se ierde! rin urmare e o s,)n#" da#orie a le c"u#a 'i a le ,eri de noianul #im ului 'i al ui#"rii.

*a#oria aceas#a +ncerc"m rin aces# C* s" o +nde linim. A3u#a%i de elevi( ro,esori 'i oameni ai sa#ului vom aduna o mare ar#e din oeziile o ulare( s#rig"#uri( c)n#ece( 3ocuri o ulare 'i da#ini 'i le vom +nc-ina celor care vor sau care nu vor s" le aud"( ca e cea mai de re% avere a %"rii. OBIECTIVE DE REFERIN 4. 5" sesizeze de#alii ale reali#"%ii +ncon3ur"#oare! 6. 5" se ra or#eze la modele de e/ rimare din au#ori consacra%i! 7. 5" s#abileasc" valen%e es#e#ice ale descrierii! 8. 5" redac#eze di,eri#e descrieri ornind de la lucruri reale( vizibile! 9. 5" ra or#eze descrierea li#erar" la al#e #i uri de re,lec#are ar#is#ic" descri #iv"! :. 5" mani,es#e in#eres en#ru rece #area 'i redac#area #e/#ului descri #iv. LISTA DE CONINUTURI 4. .or#ul rom)nesc de e ;ure' 6. .or#ul rom)nesc din al#e regiuni rom)ne'#i 7. .ic#uri #radi%ionale e lemn 'i e s#icl" 8. .ur#a#a de e ;ure' < c)n#ec 'i 3oc o ular 9. =aid"ul ,e#elor <3oc o ular :. >a'#erea *omnului < Colinde vec-i de e ;ure' ?. *a#ini de l"sa#ul secului <5ili#a @. An z)mbe# en#ru mama- crea%ie li#erar" B. 1radi%ie 'i credin%" < .a'#ile 4C.*a#ini ale na%ionali#"%ilor conlocui#oare (rromi 'i mag-iari)

MODALITI DE EVALUARE 2valuare rin robe scrise (com uneri libere( re,era#e( redac#are .C( a'ezare +n agin")!

2valuare rin robe rac#ice! Au#oevaluare. BIBLIOGRAFIE Ducian Blaga( ;i-ai 2minescu( .o a Aurel( Vasile Alecsandri &olclor! ACTIVITI DE NVARE e/erci%ii de iden#i,icare a rela%iilor din#re di,eri#e elemen#e! e/erci%ii de iden#i,icare a croma#icii! e/erci%ii de lec#ur" e/ resiv"! selec#area de ,i'e de lec#ur"! e/erci%ii de iden#i,icare a ,igurilor de s#il! e/erci%ii de redac#are! concursuri de descrieri! redac#area de #e/#e care in#egreaz" descrierea ca mod de e/ unere! e/erci%ii de ilus#rare( rin desen( a unor descrieri ersonale! e/ ozi%ii de desene( revis#e( ic#uri e lemn sau e s#icl".

En#ocmi# .ro,. *I>GA FA5A>*A