Sunteți pe pagina 1din 2

JEAWEB MARKETING MULTIPLE CHOICE Adresa spiruharet@romaniademaine. A. romaniademaine Adresa HTTP utilizata de World Wide A. U!

L A"a#erile pe Internet presupun $. mult mai mult de#at doar de a A"isarea de %annere pentru o zona C. &eo'tar(etin( Alias) reprezinta A. un U!L #are *izeaza un alt Analiza #ompetiti*a a proie#tul $. identi"i#area a*anta+ului $a#,%one reprezinta $. #one-iune sau serie de #one-iuni $u(etul de mar,etin( este utilizat $. plani"i#are. pre*iziune. Ca parte inte(ranta a planului /. a 0 % 0 # Canalele de ad*ertisin( A. !etelele de ad*ertisin(. Canalele de *anzare C. !etelele de ad*ertisin(. Cara#teristi#ile de #omportament A. Ps1#ho(raphi#s Care dintre urmatoarele *ariante nu "a#e /. stran(erea de "onduri Constituirea (rupului A. /T/ /a#a mesa+ul este su"i#ient /. User /ata(ram Proto#ol 2U/P3 /a#a un mesa+ este A. "ra(mentarea mesa+ului /intre #ele mai %o(ate 455 C. 67 #ompanii /o#umentul apro%at de mana(ementul $. planul de mar,etin( /omain 8ame 91stem 2/893 A. adresele numeri#e IP /T/ se mai numeste si A. modelul lo(i# al do#umentelor Ela%orarea analizei 9WOT C. inainte de "undamentarea Elementul #e apare in ma+oritatea A. slo(anul #ompaniei E'mail 8e:sletter reprezinta $. re*ista ele#troni#a #are Este re#omanda%il #a site'ul /. partea de sus a pa(inii in stan(a Este tip de tranza#tie pe piata *irtuala /. a 0 % 0 # Etapa prin #are partile se asi(ura $. nonrepudiere ;irma <4'=55;LOWE!9.COM) #are A. $>C ;orma de pu%li#itate on'line $. %anner ;ormatele a##eptate de %ro:sere E. toate *ariantele sunt #ore#te &rupul HTML Wor,in( &roup $. &ene*a H1perlin, A. le(atura e-istenta intr'o pa(ina :e%. #e poate "i H1perlin, /. ni#i un raspuns #orre#t

In analiza 9WOT. "a#torii /. oportunitati ' amenintari In analiza 9WOT. "a#torii A. pun#te tari ' pun#te sla%e In #eea #e pri*este audienta /. #osturile proie#tului le(ate In #eea #e pri*este relatia C. #omertul ele#troni# ? a"a#erile pe In #onte-tul in #are C. 4> se#unde In pra#ti#a. pentru asi(urarea C. #omplementaritatea In sta%ilirea o%ie#ti*elor /. site'urile #on#urentilor In#ar#area automata a unei $. trans"er #li#, Indi#atorul #are de"ineste $. rata de raspuns In"ormatii demo(ra"i#e si psiho(ra"i#e $. We%site Pro"ile Internet 8et:or, A. o #orporatie #are se o#upa #u intretinerea Internet 9o#iet1 2I9OC3 $. o or(anizatie de *oluntari al #arei Internetul reprezinta /. toate #ele de mai sus. @un, e'mail este a#elasi lu#ru #u $. spam La adresa spiruharet@ $. edu Lim%a+ul de pro(ramare orientat A. @a*a Lim%a+ul HTML a "ost C. World Wide We% Lim%a+ul HTML este lim%a+ul #are /. a 0% Lim%a+ul HTML este utilizat $. a s#rie pa(inile de :e% Lim%a+ul HTML poate "i utilizat in C. a 0% Ma(istralele %a#,%one /. ma(istralele de #omuni#atie Ma+oritatea site'urile #e /. a 0 % 0 # Mar#a sau parte a mar#ii C. trademar, Mar#atorii se pot re"eri la E. a 0 % 0 # 0 d Metoda de promo*are $. mar,etin( *iral Mi#roso"t Internet A. un %ro:ser Modalitati de analiza C. instalarea unui #ontor pe Mosai# reprezinta C. un %ro:ser :e% 8ets#ape a "ost printre C. A57 din piata de %ro:sere 8u este a*anta+ al /. posi%ilitatea de realizare a unui so"B 8u este #ara#teristi#a C. s#aderea importantei ne*oilor 8u "a#e parte din #ate(oria %ene"i#iilor C. posi%ilitatea 8u "a#e parte din #ate(oria "ormatelor C. I$M 8umele mar#ii #are E. sa "ie stiinti"i# 8umele mar#ii #are $. sa "ie personalizat 8umele. #u*antul. A. mar#a

O pa(ina de :e% este C. un "isier te-t. #are #ontine O relatie de pu%li#itate pe termen lun( $. sponsorship O%ie#ti*ele pe #are /. asi(urarea de ser*i#ii suplimentare Operatiile de diri+are C. proto#oale Ori#e persoana indi*iduala A. ad*ertiser Outloo, reprezinta A. un so"t:are pentru #omuni#area Pa#hetul de date #e tre%uie $. router Pentru a #rea si dez*olta C. utilizarea #er#etarilor de piata Pentru a putea "i realizata A. %ro:ser :e% Pentru a supra*ietui E. ni#i un raspuns #orre#t Pentru a transmite in"ormatii A. impa#hetat Pentru o #ompanie prezenta A. mai importanta Pentru plani"i#area strate(i#a $. analiza 9WOT Pentru transmiterea pa(inilor $. HTTP Persoana responsa%ila A. :e%master Persoana sau entitatea. $. pu%lisher Planul de mar,etin( pe termen C. > pana la C ani Poate "i zona a unei adrese /. a 0 % 0 # Prin tra"i# se intele(e C. *olumul de *izitatori Prin#ipala operatie C. ela%orarea unor liste #are Pro#edura prin #are o A. #learin( Pro#esul de plani"i#are $. plani"i#area.implementarea. Pro(ramele #are permit $. %ro:ser Proie#tul de dez. D :e% nu tre%uie E. sele#tia ideilor Proie#tul de dez. D :e% tre%uie sa #ontina /. audienta Pu%li#itatea on'line C. %uton Pun#tul de #one#tare C. hu% !ata de #li#, #omplet 2rata $. 5.C7 !ein#ar#area a#eleiasi pa(ini C. re"resh !elatie de pu%li#itate pe termen lun( $. sponsorship !etea #are #one#teaza oamenii dintr' o /. intranetul "irmei !eteaua (lo%ala de #omputere C. internet !etelele %arter di"era intre A. rata de s#him% e*aluata !outer'ul reprezinta $. distoziti* #are diri+eaza tra"i#ul 9er*erele We% "oloses# /. a 0 % 9er*erele :e% pot identi"i#a A. unui U!L 9pam'ul reprezinta $. un e'mail nesoli#itat. a*and 9patiul dintr'o pa(ina C. Ad 9pa#e 9pe#ialistii din domeniu $. sa "ie pastrata mar#a ori(inala

9pe#i"i#ati #are *arianta /. I9/8.9LIP.PPP.A/9L 9pe#i"i#atia HTML E.5. C. ta%ele si un mai mare #ontrol 9ta%ilirea preturilor C. marimea si *arietatea produselor 9tandardul 9&ML este A un metalim%a+ utilizat 9trate(iile D Internet #onstau in C. ni#i una din *ariante 9trate(iile D Internet tre%uies# $. piata si potentialul #ompaniei 9:it#h reprezinta A. dispoziti* de retea #are in#hide Ta( reprezinta C. "ra(ment HTML dintr'o pa(ina Termenul de h1permedia C. "aptul #a intre medii de Tra#,in( presupune A. urmarirea. #ole#tarea si analiza Trans"er Cli#, este termenul $. in#ar#area automata Un pa#het de date #ontine adresa $. >CF Una dintre #ele mai populare tipuri A. reteaua %arter U!L 2Uni"orm !esour#e Le#tor3 A. adresei site'ului :e% We%site reprezinta $. o lo#atie *irtuala on'line. a*and World Wide We% a "ost #reat de $. Tim $erners'Lee in 466> World Wide We% a "ost #reat de C. Tim $erners'Lee World Wide We% a "ost #reat in anul C. 466> World Wide We% nu utiliza /. ser*in( :e% World Wide We%'ul permite E. identi"i#area de noi ADEVARAT AdMedia permite #a numele Adresa unui site :e% are E zone Aso#ierea adreselor #u numele de Autoritatea suprema a internetului $MP 2$itMap3 reprezinta un "ormat $randul reprezinta numele. #u*antul. Campaniile de ad*ertisin( pot "i #on#entrate Cea mai simpla apli#atie @a*as#ript Comertul ele#troni# poate "i #onsiderat Construirea ima(inii unei mar#i de E'mail ne:sletter'ul sau (rupurile de ;eed%a#,'ul o"erit de #onsumatori ;ie#are retea de #al#ulatoare are sau ;irmele pot %ene"i#ia de redu#eri HTML reprezinta un lim%a+ #odi"i#at. Identi"i#area si e-plorarea unui se(ment Internetul este o tehnolo(ie #e atra(e #lienti. @PE& reprezinta un "ormat de (ra"i#e usor La ni*el mondial e-ista #orporatii #are sunt

Lim%a+ul HTML reda stru#tura si #ontinutul Mar#a indi#a ori(inea produsului si "urnizeaza Modalitatea de promo*are pe Internet. O #erinta pentru a "a#e site'ul #unos#ut . Odata #u #resterea ponderii elementelor Pentru o #ompanie prezenta pe Internet. Pentru transmiterea si re#eptionarea Planul de a"a#eri. #hiar da#a in#lude 9er*i#iile de Internet au la %aza Titlul site'ului tre%uie sa #ontina #u*antul Una dintre #ele mai populare tipuri de retea. We% ad*ertisin(ul audio are un impa#t We% Ad*ertisin('ul se detaseaza COMPLETARI ' $anner'ul reprezinta o "orma de PUBLICITATE online intera#ti*a in "orma unei IMAGINI (ra"i#e ' Campaniile de e'mail ad*ertisin( O BAZA DE DATE. ' In realizarea pro#esului de REALISTE ' @a*as#ript este LIMBAJ DE PROGRAMARE ' 9er*i#iile de Internet au la %aza IMPACHETAT. respe#tand ANUMITE PROTOCOALE ' 9ite'ul tre%uie sa ai%a un desi(n SIMPLU. a*and optiunile de na*i(are situate in partea SUS a pa(inii. ' Una din #ele mai %une TRAFICUL EXISTENT