Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educat iei si Cercet arii Olimpiada Nat ional a de Matematic a 2007 Etapa judet ean a si a Municipiului Bucure

e sti 3 martie 2007 CLASA A XI-A

Subiectul 1. Fie a1 (0, 1) si (an )n1 sirul de numere reale dat de urm atoarea relat ie de recurent a : an+1 = an (1 a2 n ), pentru orice n N . S a se calculeze lim n an .
n

Subiectul 2. Fie A Mn (R ). Dac a A t A = In , ar atat i c a: a) |tr (A)| n; b) Pentru n impar avem det(A2 In ) = 0. Cu tr(X ) s-a notat urma matricei X , adic a suma elementelor de pe dit agonala principal a iar X este trnspusa matricei X Subiectul 3. Fie a, b R. S a se calculeze: lim ( a2 n2 + bn an).
n

Fie sirul (xn )n1 dat de xn = n [ n]. Se noteaz a cu A mult imea punctelor sale limit a, i.e. mult imea punctelor x R pentru care exist a un sub sir al lui (xn )n cu limita x. a) S a se arate c a Q [0, 1] A; b) S a se determine A. (Cu [x] s-a notat partea ntreag a a num arului real x) Subiectul 4. Fie A, B Mn (R) cu proprietatea c a B 2 = In si A2 = n 1+ 5 AB + In . S a se demonstreze c a det(A) 2 Timp de lucru 3 ore Toate subiectele sunt obligatorii