Sunteți pe pagina 1din 4

Curs 10 3.

Prezentarea metodelor de calculatie Metoda de calculatie a costurilor pe faze fara semifabricate In cadrul acestei metode, semifabricatele, rezultate ca produse intermediare, cunosc o singura destinatie, cea a consumului intern. In consecinta, la nivelul fiecarei faze, se evalueaza numai costurile de prelucrare alcatuite din: costurile cu manopera directa si contributiile sociale aferente costurile indirecte de productie repartizate in mod rational alte c!eltuieli speciice " costul de prelucrare al produsului intermediar #semifabricat$ In ceea ce priveste materia prima, ea este evidentiata ca structura distincta in prima faza de calculatie. In aceste conditii, costul produsului finit se determina potrivit formulei: costul de productie produs %&' " costul materiei prime si materialelor directe din faza %f' %i' pentru produsul %&' suma costurilor directe %(' pentru produsul %&' suma costurilor indirecte %s' pentru produsul %&' suma costurilor de prelucrare directe %(' din faza %f' pentru produsul %&' suma c!eltuielilor indirecte %s' din faza %f' pentru produsul %&' )a obtinerea produsului %&' *31 produsul & " *0+ costul de productie In continuare, costuri efective calculate cu a&utorul contului *+1 se inc!id prin formula *0+"*+1 costuri efective de productie ,emarca: In conceptia unor autori, la nivelul fiecarei faze, trebuie delimitate costurile aferente productiei in curs de fabricatie la inceputul si la inc!iderea perioadei contabile. In aceste conditii, costul produsului finit va fi egal cu: costul productiei in curs de fabricatie la inceputul perioadei costurile efectuate in cursul perioadei costurile productiei in curs de fabricatie la sfarsitul perioadei -e asemenea, in cazul in care rezulta productie simultana sau cuplata in cadrul fazelor de fabricatie, in mod corespunzator, se apeleaza la procedeele denumite coeficienti de ec!ivalenta sau la tratarea unui singur de produs in calitate de produs principal, iar celelalte sunt tratate ca produse secundare. #Metoda e.cluderii productiei secundare$

/. Metoda de calculatie pe comenzi 0e aplica in intreprinderile cu procese te!nologice eterogene unde produsul finit rezulta prin combinarea partilor componente. e.emplu: industria constructoare de masini sau industria mobilei Pentru aceste intreprinderi, contabilitatea c!eltuielilor de productie este organizata pe fiecare sectie de productie, pe fiecare comanda de fabricatie sau de vanzare si pe articole de calculatie. Comanda ca obiect de cost sau de evidenta si calculatie reprezinta o anumita cantitate de produs finit sau de semifabricat lansata spre a fi fabricata intr1o anumita perioada de gestiune. e.emplu: o comanda pentru fabricarea a 200 strunguri in luna decembrie Pentru determinarea costului comenzii de produs finit sau de semifabricate, in mod corespunzator, se disting metoda pe comenzi cu semifabricate si metoda pe comenzi fara semifabricate. /.1 Metoda pe comenzi cu semifabricate 3biectul lansarii comenzii in cadrul acestei metode il constituie o anumita cantitate din fiecare semifabricat ce intra in componenta produsului finit. In acest scop, la nivelul fiecarei comenzi de semifabricate, se calculeaza un cost unitar pe baza relatiei: costul unitar comanda %&' " # total costuri directe comanda %&' productie comanda %&'$ 4 cantitatea din comanda %&' total costuri indirecte de

Intrucat semifabricatele se integreaza ca parti componente ale produsului finit, in mod corespunzator, trebuie calculat costul ocazionat de montarea semifabricatelor. Costul produsului finit %i', in aceste conditii, este suma cantitatilor din semifabricatul %&' consumate pentru produsul %i' 5 costul unitar al semifabricatului %&' suma c!eltuielilor cu monta&ul %&' /. Metoda pe comenzi fara semifabricate 0e distinge prin lansarea de comenzi al caror obiect il constituie o anumita cantitate de produs finit de fabricat in cursul perioadei contabile. In mod corespunzator, contabilitatea se organizeaza pe sectii de productie #respectiv sectii de prelucrare si sectii de monta&$, iar in cadrul sectiilor, pe comenzi de produs finit. In aceste conditii, costul produsului finit este egal cu suma costurilor delimitate in cadrul fiecarei sectii de productie prin care a trecut produsul finit. costul produsului finit %&' " suma c!eltuielilor din sectia %s' cu %s' de 1 la z pentru

comanda de produs finit %&' cu %&' de la 1 la ( In cazul in care pe parcursul e.ecutarii comenzilor se inregistreaza productie in curs de fabricatie, in mod corespunzator, se procedeaza la relatia de principiul costul comenzii de produs finit %&' " costul productiei in curs de fabricatie la inceputul perioadei costurile in cursul perioadei costurile cu productia in curs de fabricatie la finalul perioadei #toate aceste costuri vizeaza comanda %&'$ 3 asemenea relatie poate fi aplicabila numai daca comenzile lansate nu s1au terminat pana la inc!iderea perioadei contabile. -in aplicarea metodei pe comenzi nu trebuie e.clusa si varianta potrivit careia se pot lansa comenzi cu predare partiala de produse finite sau semifabricate in cursul perioadei contabile. 6ceste produse sau semifabricate predate clientilor sunt evaluate la un cost prestabilit egal, dupa caz, cu marimea costurilor standard sau marimea costurilor efective din perioadele precedente. In acest caz, costul unitar al produsului sau semifabricatului se determina la inc!iderea comenzii pe baza relatiei: costul unitar produs %&' " #suma costurilor colectate pe comanda %&' 1 suma cantitatilor %&' evaluate la costul prestabilit %&' predate partial$ 4 cantitatea din produsul %&' predata la inc!eierea comenzii #teoria restului$ 2. Metoda costurilor standard 2. 1. -elimitari Metoda costurilor standard se distinge ca o metoda de prestabilire a unor obiective privind nivelul costurilor . 6ceste costuri antecalulate stau la baza anga&arii c!eltuielilor si evaluarii performantelor intreprinderii privind consumul de resurse. Pentru stabilirea costurilor standard al produselor de fabricat trebuie stabilite in prelabil urmatoarele 7 componente: #1$ cantitatea standard de materii prime directe, adica prestabilirea consumului pe unitate de produs finit sau a normei de consum8 e.emplu: pentru fabricarea unui fotoliu + m patrati de piele8 #+$ pretul standard al materiilor prime directe8 #3$ timpul standard #cantitatea de munca$ in ore #/$ tariful standard pe unitatea de munca directa 2 lei4ora de munca #2$ cota standard de c!eltuieli variabile privind regia de fabricatie #cota standard CIP, c!eltuieli indirecte de productie, 1 variabile$ #9$ cota standard de c!eltuieli fi.e privind regia de fabricatie sau cota standard CIP1fi.e8 un e.emplu prezentat in continuare ilustreaza aplicarea costurilor standard: intreprinderea #7$ cantitatea de productie standard Intreprinderea %:ufanela 06' fabrica creioane automate. Pentru fabricarea unui creion au

fost stabilite urmatoarele elemente standard: cantitatile standard de materii prime 0.0+2 m+ pretul standard al materiilor prime *.+0 lei 4 m+ orele standard de munca directa 0.0 !4creion pentru sectia de modelare si 0.02 !4creion pentru sectia de asamblare tarifele standard pentru munca directa ;.00 lei4! pentru sectia de modelare si 10.+0 lei4! pentru sectia de asamblare cotele standard CIP pentru costurile variabile: 1+ lei4 nr total de ore de munca directa * lei4 nr total de ore de munca directa pentru costurile fi.e costuri materii prime directe *.+0 lei4m+ 5 0.0+2 m+ forta de munca directa sectia de modelare 0.0 !4creion 5 ; lei4! sectia de asamblare 0.02 !4creion 5 10.+0 lei4! costuri variabile 0.9 !4creion 5 1+ lei4ora costuri fi.e 0.9 !4creion 5 * lei4! costul standard total al unui creion /.33