Sunteți pe pagina 1din 12

Curs 5 Operatiuni cu actiuni si obligatiuni

Prof.dr. Cornelia Pop

Principalele tipuri de operatii

Emisiunea de valori mobiliare Split-stock sau splitarea Conversia Revocarea si rascumpararea

Emisiunea
este operatia prin care valorile mobiliare sunt puse in circulatie adica sunt vandute catre investitorii interesati prin emisiune se pune in circulatie fie o noua clasa de valori mobiliare, fie o clasa deja existenta clasa de valori mobiliare se refera la valorile mobiliare de acelasi tip, cu aceleasi clauze si caracteristici; evident se refera la valorile mobiliare ale aceluiasi emitent.

Ofertele de vanzare pot fi:


Publice: cand se adreseaza unui numar mare de persoane si sunt difuzate prin mijloace de comunicare in masa sau orice alte mijloace Private: in cazul in care se adreseaza unui numar restrans de investitori sau acesti investitori sunt profesionisti sau subscriu sume importante Ofertele publice pot fi: - initiale initial public offerings primele oferte de actiuni ale companiilor in cazul in care se constitui prin subscriptie publica sau de transformare a acestora in societati deschise - prin majorare de capital, apeland la subscriptia publica; - primare se refera la punerea in circulatie pentru prima data a unei noi clase de valori mobiliare; ofertele initiale sunt, in acelasi timp, si oferte primare; - secundare se refera la punerea in circulatie a unor valori mobiliare care au fost deja emise

Compararea conditiilor de emisiune


Actiuni
- Se emit la un pret mai mare sau egal cu valoarea nominala - Nu se pot derula mai multe emisiuni de actiuni in paralel

Obligatiuni
- Se emit la orice pret, in raport cu valoarea nominala - In principiu, se pot derula in paralel mai multe emisiuni de obligatiuni din clase diferite

Prospectul de emisiune
Documentul care sta la baza ofertei de vanzare de valori mobiliare Cuprinde toate informatiile necesare pentru ca investitorii sa poata lua o decizie in cunostinta de cauza Defineste caracteristicile valorilor mobiliare ce urmeaza a fi puse in circulatie Stabileste perioada de derulare a ofertei (in cadrul termenului stabilit de lege) Stabileste conditiile de subscriere

Metode de intermediere
Metoda plasamentului garantat Metoda plasamentului asigurat (obligatiuni) Metoda celui mai bun efort Metoda totul sau nimic Metoda stand by (pentru resturile nesubscrise din exercitarea dreptului de preemtiune/ preferinta) Metoda celei mai bune oferte Metoda licitatiei olandeze

Split stock
Operatiuni care se deruleaza in majoritatea cazurilor pentru actiunile obisnuite Afecteaza direct marimea EPS Tipuri - split stock(+) sau split up - split stock(-) sau split down sau reverse split

Split stock(+)
Operatia ce are ca efect o majorare artificala a numarului de actiuni, fara a se modifica valoarea de piata Efecte: - Creste lichiditatea respectivelor actiuni - Scadere artificiala/ controlata a pretului - Dilueaza posibiliatea de preluare a controlului

Split stock(-)
Operatie ce are ca efect reducerea artificiala a numarului de actiuni emise si aflate in circulatie Efecte: - scaderea lichiditatii respectivelor actiuni - cresterea pretului actiunilor

Conversia
Operatia de transformare a actiunilor preferentiale convertivile sau a obligatiunilor convertibile in actiuni obisnuite Conditiile de conversie trebuie prevazute in prospectul de emisiune si sunt particulare pentru fiecare caz in parte

Revocarea si rascumpararea
Revocarea apare mai ales in cazul actiunilor preferentiale si al obligatiunilor; conditiile de revocare trebuie prevazute in prospectul de emisiune Rascumpararea retragerea de pe piata a actiunile obisnuite (mai ales) dar si a obligatiunilor (daca este cazul) Efectul rascumpararii nu este neaparat diminuarea capitalului social; rascumpararea se poate face din rezerve sau fonduri special constituite