Sunteți pe pagina 1din 90

www.RaduGrozescu.

ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012


Teme Seminar
Cunoa!terea aparatului
Set"rile de baz", meniuri
Luminozitatea imaginii, corec#ii de expunere
Sensibilitatea, m"surarea expunerii
Aspectul imaginii: Picture controls, balansul de alb
Obiective: caracteristici, clasificare, m"rci, accesorii
Timpul de expunere, redarea mi!c"rii
Diafragma, profunzimea
Timp / diafragm", sensibilitate
Flash-ul intern, flash-uri externe
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Interiorul unui DSLR
ocular
ecran LCD
captor
obturator
exponometru
pentaprism"
geam mat
modulul AF
oglind" AF
oglind"
obiectiv
diafragm"
montur" obiectiv
patin" flash
parasolar
baterii
filet trepied
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Vizarea reflex:
ocular
pentaprism"
geam mat
oglind"
obiectiv
diafragm"
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Focalizarea, m"surarea expunerii
modulul AF
oglind" AF
oglinda principal" e
semi-transparent"
obiectiv
exponometru
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
La declan!are:
4. Lumina
are acces
la captor
3. Obturatorul
se deschide
2. Diafragma se nchide
1. Oglinda se ridic"
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Accesoriile aparatului
Pe lng" aparat !i obiectiv, pentru o ie!ire
fotografic" de succes avem nevoie de minim un
card plus o rezerv", eventual o baterie n plus.
O baterie modern" cu Li-Ion rezist" la sute de
cadre dar este totu!i posibil s" nu fie complet
nc"rcat" cnd plec"m la fotografiat !i s" se
termine n cel mai nepotrivit moment. O baterie
de rezerv" este cel mai bun cadou pe care l
pute#i face aparatului vostru.
Este de asemenea imprudent s" pleca#i la
fotografiat doar cu cardul din aparat, deoarece
este posibil s" se umple sau s" dea o eroare
cnd sunte#i n fa#a unui subiect interesant aflat
n cea mai bun" lumin".
Accesoriile esen#iale:
baterii, carduri
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Trusa de cur"#are
Este foarte important" pentru situa#iile n care obiectivul
s-a pr"fuit vizibil la o sedin#" foto n exterior.
Trusa de cur"#at poate avea diverse forme n func#ie de
preferin#ele fiec"ruia. Elementele esen#iale sunt un material
de microfibre !i o pensul" care sunt suficiente pentru
cur"#area n teren.
Praful de pe obiectiv se ndep"rteaz" cu pensula (ideal" este
o pompi#", dar acestea sunt voluminoase !i ocup" loc n
geant" la deplas"ri n teren) iar petele sau amprentele
se cur"#" cu materialul de microfibre.
Aceea!i tehnic" se foloseste pentru cura#area celorlalte
suprafe#e sensibile, vizorul !i ecranul LCD.
Cur"#area captorului este mai bine s" fie f"cut" la service,
chiar !i suflarea cu o pompi#" (descris" n manualul
aparatului) poate fi riscant", dac" aceasta nu e perfect curat",
se poate proiecta praf suplimentar pe captor.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
P"r#ile componente Nikon D90
roti#a de comand"
captor
ecran LCD
butoane de comand" multi-selector
vizor
patin" flash
AE-L / AF-L
declan!ator
montur" obiectiv
flash intern
flash intern
modul de lucru
mod AF
buton
Function
obiectiv
roti#e de comand"
buton
montur"
test profunzime
cuplaj AF
panou LCD
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Manevrarea cu 2 roti#e
roti#a 2
roti#a 1
oglind" AF LCD
butoane
dedicate
butoane
dedicate
butoane
dedicate
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
P"r#ile componente D5100
roti#a de comand"
ecran LCD multi-selector
vizor patin" flash
AE-L / AF-L
flash intern
flash intern
modul de lucru
buton
Function
obiectiv
set"ri flash declan!ator
compensare
expunere
buton
montur"
!tergere
redare
imagini
lup"
filmare
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Manevrare cu LCD-ul
editare
set"ri
multi-selector
format imagine
balans de alb
sensibilitate
declan!are
mod AF
AF area
m"surare
Active D-light
bracketing
cadre r"mase
picture control corec#ie expunere corec#ie flash
punct focus
diafragma timp exp.
mod de lucru
mod de lucru
ISO Auto stare baterie
flash
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Meniuri !i set"ri
Meniurile Nikon sunt mp!r"ite n mai
multe categorii, con"inutul depinde de
modelul aparatului:
1. Playback - redarea imaginilor pe LCD
2. Shooting - set"rile pentru fotografiere
3. Custom Functions - personalizarea
aparatului dup" cerin#ele utilizatorului
4. Setup - set"rile de baz" ale aparatului
5. Retouch - pentru modificarea imaginilor
direct n aparat, f"r" a folosi computerul
6. My menu - grupeaz" set"rile cel mai des
folosite pentru o accesare rapid".
n continuare e folosit" structura de la Nikon D5100.
Imagine de meniu Nikon (D5100).
Pe latura din stnga sunt submeniurile:
Playback, Shooting, Custom functions,
Setup, Retouch, My menu.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Setup: Formatarea cardului
Format memory card -
formata"i n aparat dup!
fiecare desc!rcare n
computer
Unele aparate dispun de
o combina"ie de butoane
pentru formatarea rapid!
a cardului
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
LCD brightness - Etalonare LCD
Un avantaj major al digitalului este posibilitatea de a
vedea rapid rezultatul, iar dac" nu ne satisface, s"
putem corija erorile !i s" mai facem o fotografie.
Pentru a utiliza eficient aceast" facilitate, trebuie ca
LCD-ul aparatului s" ne ofere o idee ct mai aproape
de realitate asupra aspectului imaginii.
Pentru aceasta, se face o fotografie, se descarc" n
computerul personal (de preferin#" cu un monitor
calibrat), apoi cardul se reintroduce n aparat.
Folosind reglajul de brightness al aparatului, se
aduce imaginea de pe LCD la aceea!i luminozitate cu
cea afi!at" pe monitorul computerului.
De acum, avem garan#ia c" nu vom mai avea surprize
nepl"cute cnd desc"rc"m imaginile n computer,
!tiind nc" de la fotografiere dac" sunt corect expuse.
LCD-urile moderne ofer" o redare
foarte bun" a imaginii nregistrate, iar
cele de mare rezolu#ie (920.000 pixeli)
sunt foarte potrivite !i pentru
aprecierea rapid" a clarit"#ii
fotografiilor.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Setup: set"ri permanente
Time zone and date - nu uita#i de ora de var",
aparatul nu trece singur la ora de var" !i invers
Language - dup" preferin#e
Image comment - aici v" pune#i numele sau situl
Auto image rotation - activat", e mai comod la
vizionarea pe computer
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Setup: Clean image sensor
Clean image sensor:
activat att la pornire ct
!i la oprirea aparatului
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Playback
Image review
Selecta#i ON pentru a vedea imaginea imediat dup"
declan!are f"r" a mai ap"sa butonul Play n ideea de
a putea face rapid corec#iile necesare.
Rotate tall
Selectnd Off ve#i avea imaginile verticale afi!ate
orizontal, dar ve#i folosi mai bine suprafa#a
monitorului aparatului.
Dac" selecta#i On, ve#i avea imaginile verticale
afi!ate n orientare corect".
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Playback: Display options
Selecta#i Highlights, Overview,
eventual !i RGB histogram
pentru a putea verifica
corectitudinea expunerii
Highlights
Overview
Image review - On
Rotate tall - Off
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Shooting - RAW, jpeg, rezolu#ia
Vom folosi doar rezolu"ia maxim!,
cardurile sunt suficient de accesibile
!i este mult mai bine s" mic!or"m
imaginile dect s" le m"rim.
Jpeg-urile ofer" o mai mare rapiditate la
fotografiere !i mai ales la prelucrare.
Formatul RAW tolereaz" n limite destul de largi
erorile de expunere !i de balans de alb
Combina#ia ideal" este RAW + jpeg.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Spa#ii de culoare
sRGB
sRGB este cel mai r"spndit spa#iu de culoare, majoritatea
monitoarelor permit afi!area relativ corect" a acestuia iar
laboratoarele digitale !i multe printere l folosesc pentru
ob#inerea de fotografii pe hrtie.
Toate programele de vizionare de imagini recunosc sRGB.
Adobe RGB
Este un spa#iu de culoare mai larg, cuprinznd mai multe
culori !i pretndu-se mai bine la prelucr"ri ulterioare ale
imaginii.
Multe programe nu l recunosc iar afi!area unei imagini
Adobe RGB de c"tre un asemenea program duce la un
aspect lipsit de contrast !i cu o redare tern" a culorilor.
sRGB
Adobe RGB
Monitor
laptop
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
High ISO noise reduction
La sensibilit"#i mari este inevitabil"
apari#ia zgomotului care se
datoreaz" amplific"rii electronice a
semnalului captat de pe senzor.
Atenuarea acestuia se face
electronic, iar aparatele moderne
permit alegerea nivelului atenu"rii.
Astfel pute#i opta pentru un zgomot
mai redus !i o redare mai
estompat" a detaliilor (High), sau
pute#i favoriza detaliile acceptnd
un nivel de zgomot mai mare (Low
sau Off).
Setarea Normal este de obicei
un compromis acceptabil.
ISO 25.600 (extrem)
zgomotul este cel mai
vizibil n por#iunile f"r"
detalii sau neclare
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Custom functions
Existen"a #i complexitatea acestui meniu
depind de aparatul folosit
Permite personalizarea aparatului pentru a
func#iona dup" cerin#ele fotografului
Set"rile nu au efect direct asupra aspectului
imaginilor, doar asupra utiliz"rii.
Set"rile din fabric" sunt potrivite pentru
majoritatea utiliz"rilor. Recomand citirea
manualului.
Pentru Function button
alegem cea mai des
accesat" func#ie
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
My Menu
Aici grup!m set!rile cel
mai des accesate
n timpul fotografierii.
V" recomand s" le alege#i
n func#ie de tipul aparatului
!i
modul propriu de
fotografiere.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Fotografierea
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Modul Auto
n modul Auto, aparatul ncearc", !i de multe ori
reu!e!te, s" ghiceasc" ce dori#i s" fotografia#i !i face
reglajele pe care le consider" cele mai potrivite.
Este excelent cnd v" gr"bi#i foarte tare sau da#i
aparatul pe mn" cuiva complet nefamiliarizat cu
utilizarea unui DSLR.
Modul Auto lipse!te de pe majoritatea aparatelor
medium !i high level, dar n aceste cazuri poate fi
suplinit cu succes de o combina#ie ntre modul
Program, ISO Auto !i focalizare automat".
Din p"cate, majoritatea aparatelor NU permit corec#ii
suplimentare n modul Auto, deci va trebui s" ne baz"m
pe judecata aparatului.
Dup" o mai bun" familiarizare cu aparatul, modul Auto
devine frustant din cauza limit"rilor.
Reglajele sunt gri, deci
nu sunt accesibile
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Priza aparatului
orizontal vertical 1
vertical 2 cu grip
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Modul de declan!are
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Moduri Scen"
Cele mai cunoscute sunt Portret, Peisaj, Sport,
Macro, dar n func#ie de modelul aparatului pot exista
zeci de moduri.
Foarte utile cnd ave#i timp s" indica#i aparatului tipul
de subiect pe care inten#iona#i s" l fotografia#i.
Astfel, aparatul va putea favoriza fie timpii scur#i pentru
nghe#area mi!c"rii la sport, fie profunzime mare
pentru peisaj sau mic" pentru portrete, sau s" aplice
corec#ii de expunere pentru fotografia pe plaj! sau pe
z!pad!, conform modului ales.
Selectnd corect modul scen", ve#i ob#ine rezultate
foarte bune ntr-o mare varietate de condi#ii.
Nu se poate interveni cu corec#ii de expunere peste
set"rile aparatului, foarte important pentru fotografii
mai preten#io!i.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Luminozitatea imaginilor
Imaginea e prea
nchis"
= subexpunere
OK
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Aprecierea expunerii
Histograma de
luminozitate n
Overview
Op#iunea
Highlights
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Histograma
Negru Alb Tonuri medii Multe tonuri deschise
Multe tonuri nchise
Imagine echilibrat"
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Program
n Program, aparatul seteaz" automat att timpul ct !i
diafragma, pe baza nivelului de lumin" !i a sensibilit"#ii.
Perechea timp/diafragm" se stabile!te pe baza unui
algoritm prestabilit, dar la majoritatea aparatelor fotograful
poate modifica alegerea aparatului folosind roti#a de
comand" (Program flexibil).
Aceasta se face pentru a favoriza fie timpi mai scur#i, fie
diafragme mai nchise sau mai deschise, n func#ie de
inten#iile fotografului. Noile perechi timp/diafragm"
selectate vor asigura n continuare expunerea corect".
Setarea Program este foarte comod" pentru c" asigur"
expunerea corect" ntr-o gam" larg" de condi#ii de
iluminare f"r" a necesita interven#ia fotografului.
Cuplat" cu Auto ISO, setarea Program acoper" o gam"
!i mai vast" de situa#ii. Se pot folosi corec#ii de expunere. 1/1250s, F:11, ISO 200,
28mm
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Program flexibil
original
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Corec#ia de expunere
Dup" ce facem o fotografie o putem vedea imediat pe ecranul LCD
al aparatului. Dac" l-am etalonat, ne putem da seama dac"
expunerea este corect".
Un ghid foarte util este op#iunea de afi!are pe LCD a zonelor arse
(Highlights) sub forma unor suprafe#e care clipesc.
Dac" imaginea este prea nchis", aplic"m o corec#ie pozitiv" de
expunere, iar dac" este prea deschis", una negativ". Imaginile
al"turate au o diferen#" de 1EV (o treapt" de expunere) ntre ele.
Corec#ia se face #innd ap"sat butonul (+/-) !i manevrnd roti#a de
comand" a aparatului. Fie urm"rim afi!ajul aparatului, inclusiv n
vizor, fie num"r"m click-urile.
Dac" aparatul e reglat pe 1/3 trepte (reglajul optim), va fi nevoie de
trei click-uri pentru a face o corec#ie de o treapt". Valoarea
necesar" se determin" prin ncerc"ri, ncepe#i cu 2/3 de treapt"
(2 click-uri) n direc#ia corect".
+/-
-1EV
0
+1EV
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Sensibilitatea
Este o caracteristic" a captorului (sau filmului) care determin"
cantitatea de lumin" necesar" pentru expunerea corect".
Sensibilitatea se m"soar" n unit"#i ISO, scara normal" fiind:
..., 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, ... dublndu-se la
fiecare treapt", similar cu timpul de expunere !i diafragma, ceea
ce u!ureaz" calculele de expunere.
Multe aparate permit stabilirea sensibilit"#ii n 1/3 de treapt".
n cazul aparatelor digitale, sensibilit"#ile mai mari dect cea de
baz" se ob#in prin amplificarea electronic" a semnalului, ceea
ce duce la sc"derea calit"#ii imaginii prin estomparea detaliilor !i
cre!terea zgomotului.
Rezultatele optime se ob#in la sensibilitatea de baz" a
captorului, dar cu majoritatea DSLR-urilor se pot folosi f"r"
probleme sensibilit"#i pn" spre 800 ISO, iar cu o expunere
!i un balans de alb corecte, chiar !i mai sus.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Modificarea sensibilit"#ii
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Auto ISO
sensibilitatea
minim"
Auto ISO ON
Sensibilitatea
maxim"
Timpul de
expunere
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
M"surarea expunerii
Pute#i alege modul n care aparatul m"soar"
iluminarea pe subiect:
Matricial:
Suprafa#a cadrului este mp"r#it" ntr-o
multitudine de zone, expunerea corect" este
calculat" folosind o serie de algoritmi foarte
avansa#i, inclusiv de recunoa!tere a scenei.
Integral ponderat:
Importan#a cea mai mare este acordat" zonei
din centru, a c"rui diametru poate fi modificat la
unele modele de aparate.
Spot:
Se m"soar" pe o zon" foarte ngust", fie n
centrul cadrului, fie legat" la senzorul AF
aflat n func#iune.
Circuit de m"surare
matricial" Nikon
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Imagini neclare - focalizare
Neclar
Clar
Neclar
Clar
Clar
Neclar
Clar
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Focalizarea
Toate DSLR-urile dispun de focalizare automat", cu posibilitatea
de alegere a punctului de focalizare dintr-un num"r care depinde
de modelul aparatului, de care depind esen#ial !i celelalte
facilit"#i de AF.
Este important de re#inut c" cele mai sensibile !i precise puncte
de focalizare (cu detectori n cruce) se afl" n centrul cadrului.
Pute#i l"sa aparatul s" aleag" singur punctul de focalizare, sau
l alege#i n mod manual, dar n acest caz trebuie s" fi#i aten#i pe
ce focaliza#i pentru a evita alunecarea focaliz"rii pe fundal sau
pe alte subiecte secundare din cadru.
Exist" !i posibilitatea de focalizare continu" pentru urm"rirea
subiectelor aflate n mi!care.
Focalizarea manual" este cel pu#in dificil" pe DSLR-urile
moderne, este suficient de precis" doar la macrofotografie.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Moduri de focalizare
Single Auto
Continuu Manual
Auto Area
Auto Area
Punctual
Punctual
Dynamic
3D track
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Picture controls
Introduse de Nikon odat" cu modelele D3 !i D300,
Picture Controls reprezint" baza pe care v" ve#i face
reglajele personalizate.
Majoritatea aparatelor se livreaz" cu urm"toarele
preset-uri instalate: Standard, Portrait, Landscape,
Neutral, Vivid, Monochrome.
Peste aceste preseturi se poate interveni cu reglaje de
Sharpness, Contrast, Satura"ie, Brightness, Hue.
Reglajul de Brightness merge foarte bine pe 0,
dar fiecare fotograf trebuie s" experimenteze singur,
aspectul imaginii finale fiind o problem" subiectiv".
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Neutral, Contrast -3
Satura#ie -3
Standard, Contrast 0
Satura#ie 0
Landscape, Contrast +3
Satura#ie +3
Picture controls
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Redarea culorii - balansul de alb
Balans de alb Auto
Balans de alb Manual
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Balansul de alb
Are rolul de a asigura o redare corect" a culorilor prin
adaptarea la caracteristicile luminii folosite.
Poate fi folosit !i pentru efecte creative, reglnd n mod
inten#ionat o valoare necorespunz"toare, dar care duce la
ob#inerea de imagini interesante.
Pentru aceea!i scen", folosind dou" set"ri u!or diferite ale
balansului de alb se ob#in imagini cu o atmosfer" diferit".
Auto Manual
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Auto
Cu balansul de alb pe Auto aparatul ncearc" s"
ghiceasc" setarea cea mai potrivit".
n general, Auto func#ioneaz" foarte bine n exterior pe
vreme bun" sau la flash.
DSLR-urile Nikon moderne calculeaz" balansul de alb
lund n considerare inclusiv raportul dintre lumina
existent" !i cea de flash, pentru rezultate ct mai exacte la
folosirea flash-urilor Nikon dedicate.
Problemele apar fie n exterior pe vreme nchis", cnd
imaginile pot s" ias" u!or albastre, fie n interioarele
luminate cu lumin" artificial", indiferent c" e vorba de
becuri cu incandescen#", becuri economice sau neoane
clasice.
n aceste cazuri este mai sigur de apelat la celelalte
metode de reglare a balansului de alb.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Preset-uri
Pentru cazurile cnd balansul de alb Auto nu d"
rezultatele scontate ave#i la dispozi#ie preset-urile:
Tungsten - pentru becuri cu incandescen#".
Fluorescent - 7 tipuri de neoane !i becuri economice.
Flash - pentru flash-uri Nikon Speedlite.
Daylight - afar" la soare sau pe vreme bun".
Cloudy - pentru a evita albastrul pe vreme nnorat".
Shadow - corecteaz" albastrul mai intens care
apare pe vreme bun" la umbr" datorit" culorii cerului.
Kelvin - la unele aparate temperatura de culoare
se poate selecta ntre 2500K !i 10.000K.
Att Auto ct !i preset-urile au o plaj" larg" de
reglaj fin, pe dou" axe, cald/rece !i verde/magenta.
Pentru apus sau
r"s"rit ncerca#i
Daylight sau
Cloudy.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Manual
Reglajul manual al balansului de alb este suficient de rapid
!i este mai precis dect celelalte metode, oferind rezultate
predictibile n condi#ii dificile de iluminare.
Reglajul manual se poate face n dou" moduri, prin reflexie
sau prin transmisie.
Pentru reflexie se folose!te o suprafa#" neutr" (alb, gri) care
se pozi#ioneaz" pe locul subiectului apoi se face albul din
direc#ia din care se va fotografia, c"tre subiect.
Pentru metoda prin transmisie se monteaz" n fa#a
obiectivului un accesoriu translucid de tipul Expodisc-ului iar
aparatul se pozi#ioneaz" pe locul subiectului ndreptat c"tre
locul din care se va fotografia.
Este strict necesar s" ave#i o expunere corect" (ex. se pune
aparatul n Program) !i s" decupla#i sistemul AF pentru a
putea declan!a f"r" focalizare.
1/350s, F:8
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
M"surarea balansului de alb
Menu
la aparatele f!r! buton exterior de WB
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Expodisc
Utilitatea sa este de necontestat pentru un reglaj
precis, rapid !i reproductibil al balansului de alb.
Exist" dou" variante, Neutru pentru utilizare
general" cnd se dore!te reproducerea ct mai
fidel" a culorilor, !i Warm, ini#ial proiectat pentru
portrete dar folositor n toate cazurile n care dorim
o atmosfer" pu#in mai cald".
Cel Neutru este etalonat pentru o abatere de max.
1% fa#" de redarea exact" a culorilor.
Datorit" unui factor de transmisie de 18% poate fi
folosit !i pentru m"surarea luminii n mod incident.
Recomand achizi#ionarea unui singur Expodisc, de
diametrul cel mai mare al obiectivelor pe care le
ave#i, de ex. 77mm. Pentru cele cu diametru mai
mic, se #ine n fa#a obiectivului.
Cele dou" modele Expodisc
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Obiective
Posibilitatea de a folosi diverse obiective este unul dintre
avantajele cele mai importante ale DSLR-urilor deoarece le
ofer" o flexibilitate excep#ional", putnd fi abordate imensa
majoritate a subiectelor pe care am dori s" le fotografiem.
Pe lng" aparatul de fotografiat, obiectivele sunt cele care
consum" cel mai mult din bugetul de echipare pentru fotograf,
dar aportul lor la calitatea final" a imaginii este extrem de
important.
Datorit" att costurilor ct !i greut"#ii !i volumului unei truse
DSLR, este bine ca achizi#iile de obiective s" se fac" n urma
unei document"ri ct mai bune, pentru a putea rezolva
majoritatea problemelor cu un num"r redus de obiective.
n aceast" direc#ie ne sunt de mare folos zoom-urile, cu trei
zoom-uri bine alese se poate acoperi cu o calitate optic"
remarcabil" o plaj" impresionant" de focale.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Obiective - caracteristici
Cele mai importante caracteristici ale unui obiectiv sunt distan#a
focal" !i luminozitatea, dar mai sunt o serie de informa#ii foarte
importante pe care trebuie s" le cunoa!tem:
DX (Nikon), DC (Sigma), Di II (Tamron) - aceste obiective sunt
concepute pentru DSLR-urile de format redus, Nikon DX.
Func#ioneaz" !i pe aparatele FX, dar la o rezolu#ie mult redus"
datorit" decup"rii cadrului imaginii la 18x24mm.
Obiectivele compatibile FX nu sunt marcate n nici un fel !i sunt
compatibile cu toate DSLR-urile, att FX ct !i DX.
AF-S (Nikon), HSM (Sigma), anun#" prezen#a unui motor de
focalizare ncorporat, foarte important pentru posesorii de
aparate Nikon D3000, D3100 D5100, D40, D60, care nu pot
focaliza obiective ne-motorizate.
VR (Nikon), OS (Sigma), VC (Tamron) - obiectiv stabilizat.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Distan#a focal"
Exprimat" n milimetri, ne ofer" o idee despre unghiul de
cuprindere al obiectivului cnd este folosit pe un aparat de un
anumit format: DX sau FX.
Are o mare importan#" n redarea perspectivei, profunzimii,
suprapunerilor de planuri.
Marcarea distan#ei focale pe
obiectiv, n mm.
18mm 270mm
Fotografii realizate din acela!i loc, la focale diferite, observa#i
diferen#a de scar" de 15x ntre imagini, corespunz"toare
raportului focalelor.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Luminozitatea
Este o m"sur" a cantit"#ii de lumin" care poate p"trunde n
obiectiv, la valoarea maxim" a diafragmei, !i este exprimat"
prin raportul dintre deschiderea maxim" diafragmei n mm !i
distan#a focal".
Este marcat" pe obiective fie sub forma raportului, ex. 1:1.4
sau F: 1.4
n cazul zoom-urilor cu luminozitate variabil", se marcheaz"
luminozit"#ile corespunz"toare focalelor extreme, de ex. un
zoom 3.5-5.6, va avea la focala minim" o luminozitate de 1:3.5
iar la focala maxim" o luminozitate de 1:5.6. Exist" !i zoom-uri
cu luminozitate fix", aceea!i pentru toate focalele, ex. 1:2.8,
cum este cazul majorit"#ii zoom-urilor profesionale.
Luminozitatea este una dintre cele mai importante caracteristici
ale obiectivelor !i determin" att dimensiunile, greutatea, pre#ul,
ct !i posibilitatea de a folosi obiectivul n condi#ii grele de
lumin" sau pentru o profunzime redus".
Nikon 50/1.4 D
la deschiderea maxim"
a diafragmei
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Clasificare dup" focale
Normal (standard)
Sunt obiectivele care ofer" o perspectiv" normal" a subiectului,
la un unghi de cuprindere n jur de 45 grade.
Ca focale, n jur de 35mm pe DX, 50mm pe FX. Zoom-urile
standard au plaja de focale centrat" n jurul acestor valori.
Wide (superangular)
Au un unghi de cuprindere mare, peste 65 grade, ajungnd
pn" peste 90 grade. Exagereaz" perspectiva iar profunzimea
este mai mare.
Ca focale, ntre 8-24mm pe DX, 12-35mm pe FX.
Teleobiective
Unghiul mai mic ofer" un efect de apropiere, profunzimea e
mic", planurile sunt comprimate. Ca focale, peste 50mm pe DX,
peste 70mm pe FX.
Wide
exemplu:
Tokina 12-24/4
Standard
exemplu:
Nikon 16-85/
3.5-5.6 VR
Teleobiectiv
exemplu:
Nikon 70-300
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Zoom
Zoom-urile sunt obiective cu distan#" focal" variabil",
foarte pre#uite pentru flexibilitate, un singur obiectiv acoperind o
gam" de distan#e focale.
Pentru aprecierea flexibilit"#ii se folose!te raportul focalelor
extreme, ex. un 18-200mm are 11x.
Zoom-urile cu mul#i X sunt foarte flexibile, dar nu exceleaz" la
calitatea optic".
Zoom-urile profesionale au n general o gam" sub 3x pentru
a asigura o calitate optic" foarte bun" la toate focalele.
Spre deosebire de zoom-uri, obiectivele cu distan#" focal" fix"
sunt mai pu#in flexibile, avnd un unghi fix de cuprindere, dar
sunt mai mici, mai u!oare !i n general mai luminoase.
Nikon 18-200/3.5-5.6 VR II
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Zoom standard
Zoom-ul standard acoper" plaja wide moderat - tele moderat.
Pe formatul redus acestea ncep de la 16-18mm, pe full frame
ncep la 24 sau 28mm.
Zoom-urile de clas" profesional" au luminozitatea 2,8 pe toat"
plaja de distan#e focale, ex. Nikon 17-55/2,8 pentru format
redus, 24-70/2,8 pentru full frame.
Cele de "kit", livrate cu aparatele digitale abordabile, au
luminozitatea 3,5-5,6, avantajul lor fiind pre#ul foarte redus !i o
calitate optic" suficient" pentru majoritatea aplica#iilor.
Majoritatea acestora au o scar" maxim" de reproducere n jur
de 1:4, deci pe un aparat de format redus vor ncadra cam
10cm, putnd fi folosite pentru fotografie de aproape.
Exemple: Nikon 18-55/3.5-5.6, 18-105/3.5-5.6, 16-85/3.5-5.6,
Tamron 17-50/2.8 VC, 28-75/2.8, Tokina 16-50/2.8.
Nikon 16-85/3.5-5.6 VR
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Superzoom
Cu o plaj" de focale care acoper" de la superangular la
teleobiectiv, ele elimin" timpul necesar schimb"rii obiectivelor $i
diminueaz" riscul de p"trundere a prafului n aparat.
Sunt excelente pentru fotografia general", n special n vacan%e
$i c"l"torii, deoarece ofer" posibilit"%i largi f"r" a fi necesar
transportul mai multor obiective.
Calitatea imaginilor ob%inute cu superzoom-uri este
corespunz"toare cel pu%in pentru fotografii n format 20x30cm,
absolut suficient" pentru majoritatea utilizatorilor.
La focalele mari se pot ob%ine cu oarecare u$urin%" portrete cu
fundalul neclar, chiar dac" luminozitatea este relativ redus", iar
la focalele mici unghiul de cuprindere $i profunzimea sunt
suficiente att pentru peisaje ct $i pentru fotografii n interior.
Exemple: Nikon 18-200/3.5-5.6 VR, Tamron 18-270/3.5-6.3
VC, 28-300/3.5-6.3 VC, Sigma 18-200/3.5-6.3 OS
Nikon 18-200/3.5-5.6 VR II
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Zoom tele
Permit fotografierea de la o distan#" relativ mare !i ob#inerea
fundalurilor neclare att de pre#uite la portrete. Comprim"
perspectiva !i ofer" suprapuneri interesante de planuri.
Zoom-urile tele ncep de la 50mm n cazul celor destinate
formatului redus, !i 70mm la full frame. Cele clasice au
luminozitatea n jur de 4-5.6 dar exist" !i cu luminozitatea
2.8 pe toat" plaja de focale.
Din ce n ce mai multe beneficiaz" de stabilizare, care este
de mare folos la focalele mai mari ale teleobiectivelor deoarece
unghiurile mici favorizeaz" ob#inerea de imagini mi!cate la
fotografierea din mn" dac" nu se folosesc
timpi scur#i.
Exemple: Nikon 55-200/4-5.6 VR, 70-300/4.5-5.6 VR,
70-200/2.8 VR, Tamron 55-200/4-5.6, 70-300/4-5.6 VC,
70-200/2.8, Sigma 50-150/2.8, 70-200/2.8 OS.
Nikon 55-200/4-5.6 VR
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Zoom wide
Au focala mai scurt" de 17mm pe format redus, respectiv
24mm pe full frame. Sunt utile cnd este nevoie de un unghi cu
adev"rat mare de cuprindere ct $i pentru compozi%ii mai
ndr"zne#e, datorit" exager"rii perspectivei.
Au profunzimea mai mare dect a obiectivelor standard,
accentueaz" vizibil perspectiva, obiectele aflate n prim plan
ap"rnd mult mai mari dect cele din fundal.
Astfel apare $i convergen%a liniilor paralele dac" aparatul este
nclinat fa%" de subiect, precum n cazul cl"dirilor fotografiate
prin nclinarea aparatului n sus.
Necesit" mai mult" aten%ie acordat" compozi%iei deoarece n
absen%a unui prim plan corespunz"tor, imaginea va fi lipsit" de
un punct de interes.
Exemple: Nikon 10-24/3.5-4.5, 12-24/4, Tamron 10-24/3.5-4.5,
Tokina 11-16/2.8, 12-24/4, Sigma 8-16/4.5-5.6
Nikon 10-24/3.5-4.5 DX
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Avantajele principale ale obiectivelor fixe sunt luminozitatea, n
general superioar" zoom-urilor, !i dimensiunile / greutatea mult
reduse. Pentru acestea, se renun#" ns" la flexibilitatea
caracterisitic" zoom-urilor.
Cele mai accesibile dintre obiectivele luminoase sunt
Nikon 35/1.8 DX, 50/1.8 AF-S, 85/1.8 D, iar dintre acestea doar
85/1.8 nu are motor de focalizare ncorporat.
Nikon 85/1.8 are focala clasic" de portret, este mic, u!or !i
abordabil ca pre#, deci dac" v" dori#i un mic tele luminos pentru
lumin" ambiant", acesta reprezint" o alegere excelent".
Permite ob#inerea de imagini de o nalt" calitate ntr-o mare
varietate de situa#ii, nc" de la diafragme foarte deschise.
Este compatibil cu camerele full frame, ceea ce le face din el o
investi#ie sigur" pentru viitor.
Nikon 85/1.8 D
Obiective fixe
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Macro
Sunt destinate n primul rnd ob%inerii de imagini la sc"ri mari
de reproducere, majoritatea lor atingnd raportul de 1:1, deci
cmpul ncadrat va avea aceea$i dimensiune cu captorul.
Calitatea optic" este excelent" la toate modelele, iar alegerea
unui obiectiv macro se face n func%ie de celelalte caracteristici,
inclusiv n func%ie de bugetul disponibil.
Cele mai practice sunt cele cu o distan%" focal" de 90-100mm,
reprezentnd compromisul optim ntre o distan%" de lucru
confortabil", posibilitatea de a fotografia din mn", dimensiuni,
greutate $i pre%.
Acestea sunt foarte practice $i n fotografia general", distan%a
focal" $i luminozitatea recomandndu-le $i pentru fotografia de
portret sau ca teleobiective scurte de uz general.
Exemple: Nikon 60/2.8, 85/3.5 VR, 105/2.8 VR, Tamron 60/2,
90/2.8, Tokina 100/2.8, Sigma 70/2.8, 105/2.8.
Nikon 85/3.5 macro VR
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Nikon 35/1.8 AF-S DX
Este un obiectiv normal, luminos, cu motor AF-S ncorporat,
la un pre% foarte abordabil, care ofer" o perspectiv" normal",
similar" cu a ochiului uman, echivalent" cu un 50mm pe FX.
Luminozitatea de 1:1,8 este cu cel pu%in dou" trepte mai mare
dect la zoom-urile de kit la focala de 35mm. Astfel, n cazul
imaginilor realizate n lumin" existent" se pot folosi timpi de
expunere de 4-5 ori mai scur%i, facilitnd ob%inerea de imagini
clare chiar $i cu subiecte n mi$care.
Luminozitatea acestuia permite $i realizarea de imagini cu
profunzime de cmp redus", facilitnd ob%inerea fundalurilor
neclare pentru o mai bun" punere n valoare a subiectului.
Domeniile cele mai tentante pentru utilizarea acestui obiectiv
sunt fotografia n lumina redus": portrete ambientale,
spectacole, cluburi, fotografie de strad".
Extrem de potrivit pentru a completa un zoom flexibil dar
cu luminozitate variabil", gen Nikon 18-105 sau 18-200.
Nikon 35/1.8 DX
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Nikon 50mm
Obiectivele de 50mm sunt mici, luminoase, u!oare !i foarte
bune din punct de vedere optic. Pe aparatele de format redus
sunt practic obiective de portret din cauza factorului de crop
care le duce n jur de 75mm. Exist" n dou" variante, cea foarte
accesibil" de 50/1.8 D !i cea cu motor ncorporat, 50/1.8 AF-S.
n cazul n care ave#i un zoom standard mai pu#in luminos,
un 50/1.8 este cea mai abordabil" solu#ie pentru fotografia
de portret, deoarece v" ofer" o calitate optic" suficient"
de pe la diafragma 2 !i foarte bun" de la 2.8, mult mai deschise
dect un 4.5 sau 5.6 ct au zoom-urile de kit.
Nikon 50/1.8 D nu are motor de focalizare inclus dar are inel de
diafragm", ceea ce poate fi de folos n cazuri speciale.
Varianta mai luminoas", 50/1.4 AF-S este superioar" calitativ n
special la diafragmele mai deschise !i r"mne totu!i relativ
accesibil", avnd !i motor de focalizare intern.
Nikon 50/1.8
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Obiective - m"rci
Cea mai sigur" op#iune este achizi#ionarea de
obiective produse de fabricantul aparatului, n cazul
nostru Nikon, deoarece suntem siguri de o
compatibilitate total" cu aparatele, att acum ct !i
n viitor.
n afar" de obiectivele produse de fabricantul
aparatului, posesorii de DSLR-uri au posibilitatea de
a opta pentru cele ale fabrican%ilor independen%i, de
multe ori vizibil mai abordabile.
Cele mai cunoscute m"rci sunt (n ordine
alfabetic"): Tamron, Tokina, Sigma, care ofer"
obiective de bun" calitate la pre%uri foarte favorabile,
iar uneori propun obiective interesante, care nu se
afl" n ofertele produc"torilor de aparate.
Tamron
Nikon
Sigma
Tokina
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Nikon
Pe lng" calitatea excelent" a aparatelor, unul dintre cele mai
bune argumente pentru utilizarea sistemului Nikon este vasta
gam" de obiective !i accesorii care pot acoperi practic orice
cerin#e ale fotografului, indiferent ct de preten#ios ar fi el.
Gama de obiective Nikon cuprinde peste 50 de obiective AF,
mp"r#ite n dou" serii, cele dedicate formatului DX !i cele FX,
care func#ioneaz" !i pe aparatele DX.
n fiecare an, Nikon lanseaz" 6-8 obiective, fie noi, fie
moderniz"ri ale obiectivelor existente la care sunt adaptate
ultimele tehnologii disponibile.
Cele mai interesante obiective Nikon pentru utilizare general":
10-24/3.5-4.5, 18-105/3.5-4.5, 16-85/3.5-5.6, 70-300/4.5-5.6,
35/1.8, 50/1.8, 50/1.4, 85/3.5 macro, 85/1.8, 105/2.8 macro,
zoom-urile pro: 14-24/2.8, 16-35/4 VR, 17-55/2.8, 24-70/2.8,
70-200/2.8.
Nikon 60/2.8 macro
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Tamron
Tamron realizeaz" mic$orarea dimensiunilor $i greut"%ii
obiectivelor, prin utilizarea sticlelor speciale $i prin folosirea
sistematic" a policarbonatului n toate cazurile posibile, cu
excep%ia monturii.
Construc%ia obiectivelor Tamron este foarte ngrijit" $i suficient
de solid" pentru utilizare normal", iar pre#urile sunt extrem de
atractive.
Recent, Tamron a nceput s" ofere obiectivele compatibile
Nikon n varianta cu motor de focalizare ncorporat, !i obiective
cu stabilizare (VC - vibration compensation).
Cele mai tentante obiective Tamron pentru fotografie curent":
10-24/3.5-4.5, 17-50/2.8 VC, 28-75/2.8, 60/2 macro, 90/2.8
macro, 18-270/3.5-6.3 VC, 28-300/3.5-6.3 VC, 70-300/4.5-5.6
VC, !i cel mai abordabil 70-200/2.8 de pe pia#".
Tamron 17-50/2.8 VC
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Tokina
Obiectivele Tokina se disting printr-o construc%ie de foarte bun"
calitate, ele reu$ind s" suporte cu u$urin%" utilizarea intensiv"
specific" profesioni$tilor.
O alt" caracteristic" profesional" este folosirea la mai multe
obiective a filetului clasic de filtre de 77mm, comun cu alte
obiective pro, att Nikon ct !i ale altor fabrican#i.
Tokina ofer" n prezent cele mai pu#ine obiective dintre
fabrican#ii independen#i, iar dintre acestea doar trei sunt
compatibile cu aparatele format 24x36mm, anume 100/2,8
macro, noul zoom wide 16-28/2.8 !i 80-400/4,5-5,6.
Din oferta lor se desprind zoom-urile ultra-wide de bun" calitate
$i singurul zoom fish-eye existent, 10-17/3,5-4,5.
Cele mai cunoscute obiective Tokina: 11-16/2.8, 12-24/4,
16-50/2.8, 100/2.8 macro.
Tokina 16-50/2.8
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Sigma
Sigma are de departe oferta cea mai bogat" dintre firmele
independente, incluznd $i obiective care nu $i au echivalentul
nici chiar n ofertele fabrican%ilor de aparate: 4,5mm/2,8 fish-
eye, 50-500/4-6,3, 120-300/2,8, 300-800/5,6.
Sigma ofer" n multe obiective motorizarea HSM, rapid",
silen%ioas" $i cu posibilitate de ajustare manual".
Linia EX cuprinde obiectivele cu preten%ii profesionale $i se
distinge prin solu%ii optice interesante $i prin calitatea
construc%iei.
Cele mai cunoscute obiective Sigma: 8-16/4.5-5.6,
12-24/4.5-5.6, 17-50/2.8 OS, 24-70/2.8, 50-150/2.8, 70-200/2.8
La acestea se adaug" o cuprinz"toare linie de obiective macro:
50/2.8, 70/2.8, 105/2.8, 150/2.8, 180/3.5.
Sigma 70/2.8 macro
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Stabilizarea imaginii
Din ce n ce mai multe obiective dispun de stabilizare
(VR la obiectivele Nikon, VC la Tamron, OS la Sigma,
etc.) ceea ce le face mai flexibile n abordarea unor
situa#ii de lumin" mai dificile cnd se fotografiaz" din
mn".
Stabilizarea va minimiza mi!carea aparatului, dar nu
poate face nimic n ceea ce prive!te mi!carea subiectului,
a!a c" este mai util" la fotografierea subiectelor imobile
sau n mi!care foarte lent".
Avantajul ob#inut este n jur de 2-3 trepte de expunere,
deci se poate fotografia cu timpi de 4-8 ori mai lungi dect
se poate f"r" stabilizare, ex. n loc de 1/125s se poate
ajunge la 1/30 - 1/15s.
Rezultatele depind esen#ial de focala utilizat", de priza
aparatului !i de tehnica declan!"rii, acestea din urm"
proprii fotografului.
Nikon VR:
Unele obiective au !i
op#iunea de normal/activ
pentru stabilizare
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Parasolarul, filtrele
Parasolarul este extrem de important deoarece, pe lng"
efectul benefic pe care l are asupra calit"#ii imaginii prin
eliminarea luminii parazite, protejeaz" obiectivul !i din punct
de vedere mecanic de lovituri, praf, stropi !i alte amenin#"ri
ce pot ap"rea n utilizarea obi!nuit".
Indiferent dac" folosi#i sau nu filtru, parasolarul nu trebuie s"
lipseasc" de pe obiectiv.
Pentru fotografia digital" general" sunt doar dou" filtre care
se utilizeaz" n mod curent, filtrele de protec#ie !i
cele de polarizare.
Filtrele de protec#ie: se folosesc fie UV, fie filtre Protector.
Despre filtrele de polarizare vom vorbi la fotografierea
peisajelor !i arhitecturii.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Neclar
Neclar
Clar
Neclar peste tot
1/125s
1/15s
Neclar
Clar
Neclar
1/60s
Neclaritate de mi!care
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Timpul de expunere
Este timpul n care lumina are acces la captorul aparatului,
iar mpreun" cu diafragma determin" expunerea.
Se m"soar" n frac#iuni de secund" (ex. 1/125s) iar pe
afi!ajele aparatului se omite frac#ia !i se scrie direct 125.
Scara clasic" este ... 1s, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60,
1/125, 1/250, 1/500. 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000s.
Observa#i njum"t"#irea timpului de la o treapt" la alta.
Aparatele moderne permit reglajul n 1/2 sau 1/3 trepte,
astfel c" ob#ine#i timpi intermediari, ex: 1/60, 1/80, 1/100,
1/125 sau 1/60, 1/90, 1/125.
Timpii cei mai utiliza#i n fotografia curent" sunt ntre 1/60s
!i 1/500s, oferind un compromis bun ntre evitarea mi!c"rii
aparatului sau a subiectului !i utilizarea luminii
pe care o avem la dispozi#ie.
1/200s, F:4.5, 50mm
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Redarea mi!c"rii
Alegerea timpului de expunere este esen#ial" pentru
aspectul final al imaginii.
Pentru anularea mi!c"rii aparatului la fotografierea din
mn", nu folosi#i timpi mai lungi dect 1/distan#a focal" a
obiectivului, ideal chiar mai scur#i.
nghe#area mi!c"rii subiectului este foarte important",
majoritatea fotografiilor fiind cu oameni sau alte subiecte
n mi!care.
Pentru adul#i n activitate normal", ajunge 1/125s, chiar
!i 1/60s cu pu#in noroc, ns" copiii sunt mult mai activi,
deci e mai sigur cu timpi mai scur#i, spre 1/250s.
Pentru o redare a efectului de mi!care se pot folosi
timpi mai lungi, iar uneori se ob#in imagini foarte
spectaculoase, dar rata de reu!it" este mult mai mic"
dect la utilizarea timpilor scur#i.
1/20s, F:2.8, 200mm
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Prioritate timp
Se folose!te cnd dori#i folosirea unui anumit timp de
expunere, fie pentru a opri mi!carea subiectului, fie pentru a
ob#ine diverse efecte plastice folosind timpi mai lungi.
Potrivi#i timpul de expunere dorit iar aparatul va calcula
diafragma necesar" pentru o expunere corect".
n condi#ii dificile de lumin" trebuie verificat" n permanen#"
valoarea diafragmei deoarece aparatele Nikon vor respecta
strict timpul de expunere setat.
Astfel, dac" nivelul de lumin" scade !i nu mai exist" valori
ale diafragmei care s" asigure expunerea corect", ve#i ob#ine
imagini subexpuse, uneori cu valori destul de mari, ceea ce le
poate face neutilizabile. Similar, dac" alege#i timpi mai lungi
n lumin" puternic", risca#i s" supraexpune#i dac" diafragma
este deja nchis" la maximum.
O alternativ" mai sigur" este folosirea Programului flexibil.
1/250/s, F 2.8, ISO 3200
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Diafragma
Cantitatea de lumin" care p"trunde prin obiectiv poate fi
modificat" printr-o deschidere cu diametru variabil, numit"
diafragm".
Valoarea diafragmei este definit" prin raportul dintre diametrul
deschiderii !i distan#a focal", ex. 1:5.6, care se poate nota
pentru comoditate !i 5.6, eliminnd raportul 1:
Scara diafragmelor este: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32,
45, ... Diafragmele disponibile depind de obiectivul utilizat, cele
mai frecvente fiind ntre 2.8 !i 22.
Fiecare treapt" dubleaz" sau njum"t"#e!te cantitatea de
lumin" care p"trunde prin obiectiv. La majoritatea aparatelor
diafragma se poate seta n jum"t"#i sau treimi de treapt",
rezultnd valori intermediare.
Diafragma are un impact major asupra calit"#ii imaginii
(este maxim" la diafragmele medii) !i a profunzimii de cmp.
Diafragma 5.6
Deschiderea maxim"
1.4 1.8
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Este zona de adncime pe direc#ia de
fotografiere n care obiectele apar
suficient de clare.
Profunzimea cre#te cu sc"derea
distan"ei focale, cu nchiderea
diafragmei (valori mai mari) !i cu
cre!terea distan"ei pn" la subiect.
La peisaje, arhitectur", interioare, se
caut" o profunzime ct mai mare, iar
la portrete, sport, !i ori de cte ori se
dore!te separarea subiectului de fundal
se prefer" o profunzime de cmp mai
redus".
Pentru o anumit" scen", profunzimea
se regleaz" din alegerea diafragmei.
Profunzimea
50mm, F:5.6 1/1250s, F:3.5, 17mm
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Profunzimea
105mm 1.5m 3m
2.8 2cm 9cm
5.6 4cm 18cm
11 9cm 36cm
!
Planul de
focalizare
Profunzime
1/3 2/3
18mm 1.5m 3m
2.8 0,83m 4,3m
5.6 2,12m 1,47- inf.
11 0,74- inf. 0,97- inf.
50mm 1.5m 3m
2.8 10cm 0,4m
5.6 20cm 0,8m
11 40cm 1,7m
http://www.dofmaster.com/dofjs.html
Nikon DX, la 1.5m !i la 3m
Distan#a de focalizare
diafragma focalizarea
distan#a focal"
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Prioritate diafragm"
Se folose!te cnd dori#i folosirea unei valori a diafragmei
pentru a ob#ine o anumit" profunzime de cmp, mai mic"
sau mai mare, dup" genul de fotografie abordat.
Astfel, se seteaz" valoarea diafragmei iar aparatul
calculeaz" timpul de expunere necesar pentru o expunere
corect", pe baza nivelului de iluminare !i a sensibilit"#ii
folosite.
n condi#ii dificile de lumin" trebuie verificat n
permanen#" timpul de expunere deoarece poate s"
coboare la valori la care nu mai este sigur" fotografierea
din mn".
Pentru aspectul dorit al imaginilor se pot aplica orice
corec#ii de expunere.
Acela!i efect se poate ob#ine folosind op#iunea de
Program flexibil, modificnd alegerea aparatului n func#ie
de diafragma dorit".
1/6s, F:9, ISO 200, 14mm
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Manual
Se pot stabili valorile dorite pentru timp !i diafragm", indiferent
de condi#iile de iluminare, dar f"r" garan#ia unei expuneri
corecte. Aceast" r"spundere revine exclusiv fotografului.
Avantajul major este c" aparatul va face ceea ce i-a#i spus, dar
r"spunderea asupra aspectului imaginilor este n totalitate a
voastr". Este foarte potrivit deoarece expunerea nu mai este
influen#at" de aparat n condi#ii dificile (surse de lumin" n
cadru, condi#ii de studio, utilizarea flash-urilor)
Modul Manual este ideal ntr-o mare varietate de condi#ii,
oferind o expunere fix" !i predictibil" atta timp ct condi#iile de
lumin" pe subiect r"mn constante, dar necesit" mai mult timp
pentru selectarea set"rilor n compara#ie cu modurile automate.
A se evita Auto-ISO !!! deoarece aparatul va avea acces la
reglarea sensibilit"#ii !i nu ve#i avea expunerea constant".
1/250s, F:8, ISO 100, 30mm
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Profunzime
mare
Profunzime
mic"
Imagini
mi!cate
nghea#"
mi!carea
Difrac#ie
Lumina
2000
1000
500
250
125
60
30
15
8
4
2
1s
22
16
11
8
5.6
4
2.8
2
1.4
Timpul Diafragma Sensibilitatea
3200
1600
800
400
200
100
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Flash-ul intern
Datorit" puterii mici !i plas"rii destul de aproape de obiectiv,
flash-ul intern are o utilizare limitat".
Poate fi folosit cu succes ca lumin" de completare la distan#e
mici pentru portrete, unde adaug" !i sclipiri n ochi.
Poate fi folosit !i ca flash principal, mai ales c" la DSLR-uri se
pot utiliza sensibilit"#i destul de mari.
n acest caz este bine s" cre!tem sensibilitatea n a!a fel
nct flash-ul s" fie doar de completare !i s" fie folosit" ct
mai mult" lumin" existent".
De asemenea, se va scoate parasolarul pentru a evita
umbrele caracteristice.
La modelele D90 !i mai evoluate, poate fi folosit pe post de
commander pentru flash-uri externe dedicate.
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
TTL, compensare de expunere
Valoarea
compens"rii
de expunere
Flash integrat
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Manual - trepte de putere
Flash integrat Puterea
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Op#iuni flash
Ochi ro!ii
A doua
perdea
Sincronizare
lent"
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Flash-ul extern
Pentru posesorii unui DSLR, dup" obiective, cel mai important
accesoriu este un flash extern.
Utiliz"rile sunt numeroase, de la lumin" principal" pentru
fotografierea n cazurile cnd lumina ambiant" este insuficient"
sau necorespunz"toare, la completarea sau corectarea luminii
de zi la fotografierea n exterior, inclusiv (!i mai ales)
n plin soare.
Nikon ofer" unul dintre cele mai avansate sisteme de flash-uri
externe, dintre care modelele SB-700 !i SB-910 sunt cele mai
potrivite pentru fotografia general".
Ele ofer" att moduri automate (TTL) ct !i mai multe nivele de
putere n manual, iar SB-910 dispune de o multitudine de
func#ii suplimentare.
Fotografii preten#io!i pot folosi mai multe flash-uri Nikon,
care pot fi comandate wireless printr-un sistem sofisticat
dar u!or de folosit.
Nikon SB-700
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Flash-ul extern
TOP MEDIU MIC
Nikon SB-910 Nikon SB-700 Nikon SB-400
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
TTL, compensare de expunere
Distan#a
maxim" la
care avem
expunere
corect"
Valoarea
compens"rii
de expunere
Distan#a
maxim" la
care avem
expunere
corect"
Flash dedicat
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Manual - trepte
Distan#a la
care avem
expunere
corect"
Puterea
Distan#a la
care avem
expunere
corect"
Distan#a la
care avem
expunere
corect"
Distan#a la
care avem
expunere
corect"
Puterea Puterea Puterea
Flash dedicat
www.RaduGrozescu.ro Seminar Nikon DSLR Entry - 31 martie 2012
Aceast" prezentare face parte din suportul material didactic
pentru seminarul Nikon DSLR Ghid practic !i se adreseaz"
doar participan#ilor la acest seminar, deci nu este menit" public"rii.
Toate textele !i imaginile* sunt Copyright Radu Grozescu.
Reproducerea lor n orice form" sau punerea lor la dispozi#ia altor persoane
f"r" un acord scris din partea autorului este interzis", conform legii
nr. 8 din 26.03.1996 privind dreptul de autor !i drepturile conexe.
* cu excep#ia imaginilor de la fabrican#i