Sunteți pe pagina 1din 39

ntrebrile pentru examenul de Stat de absolvire la specialitatea ,,medic stomatolog generalist,, la Stomatologia Pediatric

1. Definiia preveniei stomatologice. Obiectivul principal al stomatologiei preventive. Nivelurile de implementare a msurilor preventive. 2. Profilaxia primar. Definiia. Profilaxia primar a cariei dentare i parodontopatiilor. 3. Profilaxia secundar. Definiia. Profilaxia secundar a cariei dentare i parodontopatiilor. 4. Profilaxia teriar. Definiia. Profilaxia teriar a cariei dentare i parodontopatiilor. . !ormele i metodele de educaie sanitar "n prevenirea afeciunilor orale. #. $lasificarea depo%itelor dentare. Pelicula dentar. Definiia. &tructura. 'etodele de vi%uali%are i eliminare. (. Placa bacterian. Definiia. !ormarea )i compo%iia. 'etodele de vi%uali%are i eliminare. *. Placa bacterian+ structura )i metabolismul. $apacitatea patogenic a plcii bacteriene dentare. ,. -olul cariogen al .idrocarbonatelor. Potenialul cariogen al %a.aro%ei. 1/. &ubstanele revelatoare de plac bacterian. 11. 0ndicele de igien oral OHI-S 12reen 3.4.5 6ermilion 3.7.5 1,#48. $odificarea5 interpretarea i aprecierea nivelului de igien oral. 12.Periile de dini. $lasificarea. $aracteristica comparativ a periuelor dentare cu fire naturale )i artificiale. 13. Principiile de alegere a periei de dini. 14.2radurile de suplee ale periuelor dentare. 0ndicaiile. 1 . $riteriile de ba% care caracteri%ea% periile de dini profilactice. 1#. Periile de dini pentru copii. 1(. Pastele de dini. $lasificarea. $omponena pastelor de dini. 1*.Pastele de dini igienice5 curativ9preventive. 1,.Dentifricele fluorate. 2/. Pastele de dini pentru copii. 21. 'etodele de igien a cavitii bucale i mi:loacele de igien utili%ate. 22. Obiectivele peria:ului dentar. $erinele ctre te.nica de peria:. 'etodele de control al peria:ului dentar. 23. Obiectele secundare de igien oral. ;ndeprtarea plcii bacteriene din spaiile interdentare. 24. !losele+ clasificarea )i modalitile de utili%are a lor. 2 .'surile de prevenire a cariei dentare la copii. $lasificarea5 indicarea "n funcie de v"rst.

2#. 'etodele )i remediile profilaxiei endogene a cariei dentare la copii "n perioada de formare a esuturilor dentare. 2(. 'ecanismele de aciune a fluorurilor asupra esuturilor dure dentare. 2*.'etodele de aplicare topic a fluorurilor. !actorii care influenia% incorporarea fluorului "n smal. 2,.$ompu)ii minerali ai fluorului aplicai local pentru profilaxia cariei dentare+ mecanismele de aciune )i eficiena lor. 3/. $ompu)ii organici ai fluorului aplicai local pentru profilaxia cariei dentare+ mecanismele de aciune )i eficiena lor. 31. &ursele de fluor. 'etabolismul )i toxicitatea fluorului. 32. !actorii predispo%ani "n apariia cariei dentare. $lasificarea metodelor de pronostic al cariei dentare. 33. !luorarea apei potabile5 indicaiile5 do%area5 eficacitatea. 34. !luorarea alimentelor pentru profilaxia cariei dentare. 3 . !luidele fluorate+ indicaiile do%area5 metodica aplicrii5 eficacitatea. 3#. 2elurile fluorate+ indicaiile5 do%area5 metodica aplicrii5 eficacitatea. 3(. <acurile fluorate+ indicaiile5 do%area5 metodica aplicrii5 eficacitatea. 3*. 'ecanismul de producere a cariilor oclu%ale din )anuri )i fosete. 3,. =ipul fisurelor dentare. 0ndicaiile pentru sigilarea fisurilor dentare. 4/. >a%ele )tiinifice ale gravrii acide. 41. =e.nica neinva%iv de sigilare a fisurelor dentare. 42. =e.nica inva%iv de sigilare a fisurelor dentare. 43. 0ndicele de frecven a cariei dentare. Nivelurile de frecven a cariei dentare dup O'&. 44. 0ndicele de intensitate a cariei dentare. Nivelurile de intensitate a cariei dentare la copiii de 12 ani dup O'& 11,*/8. 4 .!actorii predispo%ani "n apariia afeciunilor parodoniului. 4#. Profilaxia afeciunilor parodoniului. 4(. ?tapele igieni%rii profesionale a cavitii orale. 4*. 0nstrumentele utili%ate pentru reali%area igieni%rii profesionale a cavitii orale. 4,.Profilaxia cariei dentare la copii cu anomalii dento9alveolare )i purttori de aparate ortodontice. /. Profilaxia afeciunilor parodoniului la copii cu anomalii dento9alveolare )i purttori de aparate ortodontice. 1. Prevenirea fluoro%ei dentare la copii. 2. Obiectivele programelor de profilaxie a afeciunilor stomatologice p@n "n 2/2/ lansate de O'&. 3. $ile )i metodele de reali%are a strategiei O'& "n stomatologie. 4. Aprecierea eficacitii programelor de profilaxie a cariei )i a afeciunilor parodoniului.
2

. ?xperiena aplicrii practice a programelor de profilaxie a afeciunilor stomatologice "n diferite ri. #.Particularitile examinrii copiilor "n pedodonie. De%voltarea psi.ic a copilului. (.Pregtirea copilului ctre tratamentul stomatologic5 convorbirea5 pregtirea sedativ5 aneste%ia local )i general etc. *.Particularitile generale ale evoluiei cariei dinilor temporari. ,.$aria incipient a dinilor temporari )i permaneni5 diagnosticul. 'etodele de tratament a cariei incipiente la copii. #/.Particularitile evoluiei clinice a cariei medii a dinilor temporari. Particularitile tratamentului a cariei medii a dinilor temporari. #1.Particularitile generale ale evoluiei cariei dinilor permaneni la copii. #2.Particularitile evoluiei clinice a cariei medii a dinilor permaneni la copii. Particularitile tratamentului a cariei medii a dinilor permaneni la copii. #3.$aria profund a dinilor permaneni la copii. Particularitile tratamentului cariei profunde a dinilor permaneni. #4.'aterialele de obturaie "n tratamentul cariei dinilor permaneni )i temporari la copii. # .Diagnosticul diferenial al cariei dinilor temporari )i permaneni la copii. ##.$omplicaiile5 gre)elile posibile "n tratamentul cariei dinilor temporari )i permaneni la copii. #(.Particularitile evoluiei clinice a pulpitei cronice fibroase a dinilor temporari )i permaneni la copii. #*.Particularitile evoluiei clinice a pulpitei cronice gangrenoase a dinilor permaneni )i temporari. #,.Particularitile evoluiei clinice a pulpitei cronice .ipertrofice a dinilor permaneni )i temporari. (/.Particularitile evoluiei clinice a pulpitei acute de focar a dinilor permaneni )i temporari. (1.Particularitile evoluiei clinice a pulpitei acute difu%e a dinilor temporari )i permaneni. (2.Diagnosticul diferenial al afeciunilor pulpei dinilor temporari )i permaneni. (3.?xacerbare formelor cronice a pulpitelor dinilor permaneni )i temporari la copii. (4.Particularitile evoluiei clinice )i ale diagnosticului pulpitelor "n dinii cu rdcini incomplect formate. ( .=raumele esuturilor dure a dinilor temporari )i permaneni la copii. (#.!ractura coroanei dentare cu desc.iderea cavitii pulpare a dinilor temporari )i permaneni. Alegerea metodei de tratament.
3

((.'etoda biologic de tratament a pulpitelor dinilor temporari )i permaneni la copii. (*.Amputaia vital "n tratamentul pulpitelor dinilor temporari )i permaneni la copii. (,.?xtirpaia vital "n tratamentul pulpitelor dinilor permaneni )i temporari. */.Amputaia devital "n tratamentul pulpitelor dinilor temporari )i permaneni la copii. *1.?xtirpaia devital "n tratamentul pulpitelor dinilor temporari )i permaneni. *2.'etodele de tratament a pulpitelor "n dinii temporari )i permaneni incomplet formate. *3.$omplicaiile5 gre)elile posibile "n tratamentul dinilor permaneni )i temporari. *4.Particularitile generale ale evoluiei parodontitelor apicale a dinilor temporari )i permaneni la copii. $lasificarea. * .Parodontita apical acut a dinilor temporari )i permaneni. *#.=ratamentul parodontitelor apicale acute a dinilor temporari )i permaneni la copii. *(.Parodontit apical cronic granulant a dinilor temporari. **.=ratamentul cronice granulante a dinilor temporari. *,.Parodontita apical cronic granulant a dinilor permaneni. ,/.=ratamentul paradontitei cronice granulant a dinilor permaneni. ,1.Parodontita apical granulomatoas )i fibroas a dinilor permaneni. ,2.=ratamentul parodontitei apicale granulomatoase a dinilor permaneni. ,3.Diagnosticul diferenial al parodontitei apicale la copii. ,4.$omplicaiile5 gre)elile posibile "n tratamentul parodontitelor apicale a dinilor temporari )i permaneni. , .Bipopla%ia local a dinilor permaneni la copii. ,#.Bipopla%ia de sistem a dinilor temporari )i permaneni la copii. ,(.Dinii de 55tetraciclin55 la copii. ,*.!luoro%a dentar la copii. ,,.Amelogene%a imperfect la copii. 1//. Dentinogene%a imperfect la copii. 1/1. &indromul &teiton $ap9de Pont la copii. 1/2. Afeciunile parodoniului la copii5 clasificarea5 particularitile generale a evoluiei proceselor inflamatorii a esuturilor parodoniului la copii. 1/3. 2ingivitele la copii. 1/4. =ratamentul gingivitelor la copii. 1/ . 2ingivitele )i parodontitele locali%ate la copii. 1/#. Afeciunile parodoniului la copii de v"rst pubertar. 1/(. &indromul parodontal "n cadrul diabetei %a.arate. 1/*. &indromul parodontal "n cadrul C9.istocito%elor.
4

1/,. &indromul parodontal "n cadrul neitropeniei ereditare. 11/. &indromul parodontal "n cadrul sindromului Papillion9<efevre. 111. &indromul parodontal "n cadrul .ipoimunoglobulinemiei. 112. $lasificarea afeciunilor )i maladiilor mucoasei orale la copii. 113. &tomatita .erpetic acut la copii. 114. =ratamentul stomatitei .erpetice la copii5 profilaxia.. 11 . &tomatita .erpetic recidivant la copii5 tratamentul. 11#. 6erucile virotice ale mucoasei bucale la copii. Berpangina la copii. 11(. Afectarea mucoasei bucale "n cadrul difteriei la copii. 11*. Afectarea mucoasei "n cadrul scarlatinei la copii. 11,. Afectarea mucoasei bucale "n cadrul varicelei la copii. 12/. Afectarea mucoasei bucale "n cadrul rugeolei la copii. 121. Afectarea mucoasei bucale "n cadrul rubeolei la copii. 122. 'anifestrile &0D9ei "n cavitatea bucal la copii. 123. Aftele >ednar. ?ro%iunile )i ulcerele decubitale la copii. 124. 2lositele la copii. 12 . <e%iunile c.imice )i termice ale mucoasei orale la copii. 12#. $andido%a acut a mucoasei bucale la copii5 tratamentul5 profilaxia. 12(. Aftele recidivante ale cavitii bucale. 12*. 'anifestrile alergice pe mucoasa cavitii bucale la copii. 12,. ?ritemul exsudativ polimorf la copii. 13/. &indromul !iessinger9-endu5 &tievens93onson5 <Dell5 >e.cet. 131. $.eilita atopic 1exematoas8 la copii. Ebluele la copii. 132. $.eilita meteorologic la copii. $.eilita glandular la copii. 133. $.eilita exfoliativ la copii. $.eilita actinic la copii. 134. 2ingivo9stomatita 6incent la copii. 13 . Aportul savanilor din 'oldova "n de%voltarea stomatologiei pediatrice. 13#. Organi%area asistenei stomatologice c.irurgicale la copii "n condiii de staionar )i ambulator. 13(. Aneste%ia "n c.irurgia stomatologic la copii. Aneste%ia local )i general. Premedicaia. 0ndicaiile )i contraindicaiile la diferite feluri de aneste%ii5 metodele aplicrii. 13*. >a%ele reanimatologiei. Organi%area reanimaiei. Acordarea a:utorului urgent "n condiiile de ambulator )i staionar stomatologic. Fnele stri de urgen 1le)inul5 colapsul5 sindromul .ipertermic8 )i acordarea a:utorului medical. 13,. ?xtracia dentar la copii. 0ndicaiile )i contraindicaiile la extracia dinilor temporari )i permaneni la copii. $omplicaiile care pot avea loc "n timpul )i dup extracia dentar. 'surile profilactice )i tratamentul complicaiilor. 14/. Anomaliile de de%voltare la frenul limbii )i bu%elor5 microstoma5 dinii supranumerari )i de retenie.

141. 0nseria :oas a frenului bu%ei superioare. $linica5 diagnosticul5 indicaiile la tratamentul c.irurgical. Perioada postoperatorie. 142. !renul scurt al limbii. =abloul clinic5 diagnosticul5 indicaiile la tratamentul c.irurgical. Perioada postoperatorie. 143. 'icrostomia. =abloul clinic5 intervenia c.irurgical. 144. Dinii supranumerari. Diagnosticul5 extracia dentar a lor. 14 . Dinii de retenie. 'etodele de tratament. 0ndicaiile la tratamentul c.irurgical. De%voltarea de coroan a dintelui de retenie. Perioada postoperatorie. 14#. Procesele purulente a regiunii maxilo9faciale la copii. 14(. Aciunea maturi%rii morfologice )i funcionale a organelor )i esuturilor copilului la decurgerea proceselor inflamatorii. Particularitile de%voltrii sistemului nervos central5 sistemului limfatic )i a organelor paren.imatoase la copii de diferite v"rste. 14*. $ile de rsp"ndire a infeciei odontogene. Particularitile de v"rst a structurii dinilor temporari )i permaneni5dinii care se afl la etapa de formare a rdcinilor5 periodoniului )i debutul lor "n procesele inflamatorii. 14,. <imfadenita5 etiologie5 patogenie5 diagnosticul difireniat )i tratamentul. 1 /. !urunculul5 abcesul5 flegmonul regiunii maxilo9faciale la copii. ?tiologie5 patogenie5 tabloul clinic5 diagnosticul difereniat5 tratamentul. Periostit. !ormele clinice5 tabloul clinic al periostitei acute )i cronice. Diagnosticul difereniat5 tratamentul. 1 1. &inusita+ etiologie5 patologie5 tabloul clinic5 diagnosticul difereniat5 tratamentul. &inusotomia. 1 2. Osteomielita maxilarelor )i oaselor faciale la copii. ?tiologie patogenie5 sistemati%are. 1 3. =abloul clinic a osteomielitelor acute. Acordarea primului a:utor medical la copii cu osteomuelit odontogen. =ratamentul. 1 4. =abloul clinic )i tratamentul osteomielitei acute .ematogene5 traumatice. 1 . !ormele clinico9radiologice a osteomielitelor cronice. =abloul clinic al osteomielitelor primar cronice .iperplastice. Diagnosticul difereniat5 tratamentul. 1 #. =abloul clinic a osteomielitelor cronice destructive )i distructiv productive. Diagnosticul )i tratamentul. 1 (. 'aladiile inflamatorii la copii a glandelor salivare. &ialodenita acut epidermic )i neepidermic. ?tiologia patogenia tabloul clinic diagnosticul diferen)iat. 1 *. 0ndicaiile la sec.estrectomie la copii. Frmrile osteomielitei la copii. 1 ,. =abloul clinic al sialodenitei cronice. Diagnosticul. 1#/. =ratamentul proceselor inflamatorii a glandelor salivare la copii. 1#1. Actinomico%a. !ormele no%ologice diagnosticul5 )i metodele speciale de explorare. =abloul clinic )i rratamentul diferitor forme de actinomico%.
#

1#2. Principiile de tratament a proceselor purulente. =ratamentul complex. 0ndicaiile la spitali%are. Principiile acordrii a:utorului urgent copiilor cu procese purulente odontogene. Dispanseri%area. 1#3. 'etodele de examinare a bolnavilor cu afeciuni a A='. 1#4. Afeciunile primar osoase a A='. 1# . Patologiile congenitale a A='. 1##. Procesele inflamatorii a A=' )i urmrile lor5 1osteoartro%asecundar deformat5 neoartro%a5 anc.ilo%a osoas.8 1#(. 'aladiile inflamatorii )i degenerative "n re%ultatul disfunciei A=' 1atrit5 artro%8. 1#*. 'aladiile funcionale a A=' )i urmrile lor la copii. 1#,. =ratamentul afeciunilor A=' la copi. 1(/. Dispanseri%area copiilor cu afeciuni ale A=' cronice. 1(1. Particularitile traumati%mului regiunii maxilo9faciale la copii5 etiopatogenia traumelor la copii de diferite v"rste. =rauma de na)tere. 1(2. Particularitile anatomo9fi%iologice ce caracteri%ea% debutul tabloului clinic la traume. 1(3. =rauma acut a dinilor temporari )i permaneni. &istemati%area. =abloul clinic radiologic. Diagnosticul. =actica de tratament a traumelor dentare acute "n dentiia permanent )i temporar. 1(4. -eplantare dentar. 0ndicaiile. Particularitile replantrii dinilor cu apexul neformat. 1( . -e%ecia apical. 0ndicaiile ctre intervenia c.irurgical. 1(#. $ontu%ia oaselor faciale. !actori de maxilar )i oase faciale. =abloul clinic. Diagnosticul. 1((. Principiile de tratament a traumelor regiunii maxilo9faciale la copii. =ratamentul fracturilor de maxilar a oaselor faciale. =ratamentul traumei acute cerebrale. 'etodele de tratament "n dentiia permanent )i temporar. 1(*. =raumele esuturilor moi. =ratamentul contu%iilor )i a le%iunilor esuturilor moi faciale. 1(,. $onsencinele le%iunilor prilor moi faciale5 traumelor de maxilar )i traumelor acute dentare. Particularitile de dispanseri%are a copiilor cu traume acute a regiunii maxilo9faciale. 1*/. Principiile contemporane de ba% a c.irurgiei reparatorie constructiv )i cosmetic a capului )i g"tului. 0ndicaiile )i contrindicaiile5 planare operaiilor de plastie. =e.nica operaiilor plastice. 1*1. $.isturile )i fistulele congenitale preauriculare. 1*2. $.isturile )i fistulele congenitale laterale cervicale. 1*3. $.isturile )i fistulele congenitale mediane cervicale. 1*4. $.isturile ectodermale.. 1* . $.isturile epidermale. 1*#. $.isturile dermale.
(

1*(. Diagnosticul difirenial a c.isturilor congenitale faciale )i cervicale cu neoformaiuni )i procese inflamatorii. 1**. =ratamentul c.isturilor congenitale faciale )i cervicale. 1*,. ?mbriogene%a feei )i g"tului. Perioadele de de%voltare a regiunii maxolo9 faciale a embrionului uman. 1,/. Aspectul contemporan "n problema etiologiei viciilor congenitale a feii )i g"tului. 1,1. De.iscenele bu%ei superioare. &istemati%area clinico9anatomic. Dereglrile anatomice )i funcionale. =ermenul optimal pentru interveniile c.irurgicale. &copul tratamentului. Principiile de tratament c.irurgical. 1,2. De.iscenele palatinale. Dereglrile anatomice )i funcionale. =ermenul optimal pentru intervenii c.irurgicale. Operaia de uranoplastic. Perioada postoperatorie. 1,3. =ratamentul complex al copiilor cu despicturi ale bu%ei superioare )i a palatului. Dispanseri%are. 1,4. Organi%area asistenei medicale pentru copii cu procese tumorale. 1, . &istemati%area proceselor tumorale dupa sistema O'& a regiunii maxilo9 faciale la copii. 1,#. ?tiogenia5 particularitile5 tratamentul tabloul clinic al proceselor tumurale la copii.Principiile de examinare clinic a copiilor cu neoformaiuni maxilo9faciale. 1,(. Principiile de tratament a copiilor cu procese tumorale. Pregtire copiilor ctre interveniile c.irurgicale. 1,*. Dispensari%area copiilor cu procese tumorale. 1,,. =umorile benigne )i procesele pseudotumorale a oaselor faciale )i maxilare la copii. $.isturile de maxilare5 displa%ia fibroas5 granulomului eu%inofil. Beruvi%mul. ?tiogenia5 tabloul clinic5 diagnosticul )i tratamentul. 2//. Procesele benigne )i pseudotumorale a esuturilor moi maxilo9faciale )i a mucoasei cavitii bucale. =abloul clinic5 diagnosticul5 tratamentul. 2/1. =umorile maligne a oaselor faciale )i maxilare la copii. =abloul clinic5 diagnosticul5 principiile de tratament a formelor de ba% a tumorilor maligne. 2/2. Principiile de tratament c.irurgical a neoformaiunilor oaselor faciale )i maxilare5 re%ectare maxilarelorGformele de ba%. Principiile operaiilor9de plastie osoas. 2/3. &tabilirea diagnosticului preliminar )i redresarea pacientului la un medic specialist "n ca%urile afeciunilor organelor )i sistemelor la copii. 2/4. ?stimarea gradului de incapacitate a muncii )i documentarea pierderii temporare a capacitii de munc. 2/ . Diagnosticul )i asistena medical urgent a copilului. 2/#. -e%olvarea problemelor profesionale etice )i deontologice ce in de colectarea informaiei despre pacient5 de diagnostic5 tratament5 profilaxia
*

afeciunilor stomatologice )i acordarea primului a:utor copiilor )i adolescenilor. 2/(. Noiunile de anomalie dento9maxilar )i istoricul ortodoniei. 2/*. Noiuni de cre)tere )i de%voltare a aparatului dento9maxilar.0ndicii de de%voltare fi%iologic a dinilor )i maxilarelor la copii pn la 3 ani. 2/,. $aracteristica morfo9funcional a oclu%iei dentare "n dentiia temporar. 21/. Oclu%ia dentar normal )i anormal 1maloclu%ia8 "n definiia mixt )i permanent. 211. !actorii de risc "n apariia anomaliilor dento9maxilare la copii de diferite vrste. 212. ?xamenul clinic 1direct8 la pacientului cu anomalii dento9maxilare 1anamne%a5 examenul facial )i endobucal5 examenul dinamic al oclu%iei5 examenul funcional8 213. ?xamenele complementare 1indirecte8.?xamenul de model. Aprecierea de%voltrii arcadelor dentare "n plan sagital )i transversal. 214. ?xamenul fotografic. $riterii )i te.nici corecte privind fotografia facial. 21 . ?xamenul radiologic. -adiografii cu film retroalveolar. Ortopantomografia. =eleradiografia. 21#. ?xamenul antropologic. Puncte antropometrice cefalice. =e.nica msurilor. 21(. =erminologia "n ortodonie. $lasificarea anomaliilor dento9maxilare. !ormularea diagnosticului )i "ntocmirea planului de tratament al pacientului cu anomalii dento9maxilare 1AD'8. 21*. >a%a aparatului. ?lementele de ancorare a aparatelor ortodontice mobili%abile5 cro)etele ortodontice. -egulele de confecionare. Descrierea elementelor de ancorare. 21,. ?lementele active ale aparatelor ortodontice mobili%abile. Probleme de elasticitate. Descrierea elementelor active ale aparatelor ortodontice mobili%abile. 22/. Date istorice )i generale asupra aparatelor ortodontice fixe.Alegerea aparatelor fixe 1ligaturile5 dentare5 inelul ortodontic5 gutiera5 r)ini ade%ive8. 221. ?lementele accesorii ale aparaturii ortodontice fixe 1ata)ele5 tubu)orul5 bracHeturi5 c"rlige5butorii5barete8.?lementele active ale aparatelor fixe 1ligaturile din mtase )uruburile ortodontice5 inelele de cauciuc5 ben%ile perforante5 arcurile8.$opla:ul "n ortodonieGagregarea prin "mbinare ade%iv. $ementarea aparatelor fixe. 222. Definiie. $lasificarea aparatelor funcionale. Activatoarele. Activatorul Andersen Baupl. Activatorul elastic 6an >eeH. >ianatorul >alters. -eglatorul funcional !ranHel. &cutul vestibular. 223. Aparatele funcionale fixe. 2utiera plan "nclinat. 2utierele laterale plan "nclinat. 0nelul ortodontic plan "nclinat. $oroana ortodontic plan "nclinat.
,

224. Aparatele mobile active prev%ute cu elemente funcionale. Placa palatin plan "nclinat. Placa palatin plan retroinci%ial. Placa palatin scut lingual. Placa lingual plan "nclinat 1placa -eic.enbac.9>rucHl8.Aparatele funcionale impro%ivate. =raciunile extraorale. 22 . Noiuni despre te.nologia materialelor utili%ate "n confecionarea aparatelor ortodontice 1cu referire "n special la s"rme acrilate5 compo%ite ade%ive8. !a%e comune "n confecionarea aparatelor ortodontice. 22#. !actorii de anali% "n vederea indicaiei extraciei dentare.0ndicaiile extraciei dentare. $ontraindicaiile extraciei dentare. 0ndicaiile de extracie a dinilor temporari.?xtracia diri:at sau extracia "n serie. 22(. ?xtracia dinilor permaneni. ?xtracia dinilor permaneni "n arcul mandibular. ?xtracia dinilor permaneni "n arcul maxilar. 22*. >iomecanica deplasrii dentare. =ipurile de deplasare dentar. !ore utili%ate "n practica ortodontic.-estructurri osoase "n timpul deplasrii dentare. 22,. Dis:uncie intermaxilar rapid )i lent 1indicaii5 dispo%itive5 conducerea tratamentului5 etape pre )i post dis:uncie8. 23/. ;nc.eerea tratamentului cu aparate ortodontice+ contenia )i ec.ilibrarea final.'enintoarele de spaiu mobile )i fixe. 231. Articulaia temporo9mandibular la copii )i maturi cu maloclu%ii. 232. 'etode ortopedice de separare a cavitii bucale de cea na%al la nou9 nscui cu D<'P "n condiii de maternitate. 'etoda obinerii amprentei la nou9nscui cu D<'P pentru confecionarea obturatorului plutitor "n condiii de maternitate. 233. =ratamentul ortodontic precoce la copii cu D<'P unilateral )i bilateral dup '$INeil5 0+ &+ -ube:ova5 P. 2odoro:a5 6. =rifan5 0u. >aidau%. Organi%area alaptrii raionale a copiilor cu D<'P "n condiii de maternitate. 234. =e.nica de confecionare a obturatorului plutitor )i prile lui componente.0mportana obturatorului plutitor. =ermenii de confecionare )i de sc.imb a obturatorului plutitor. $au%ele D<'P. 23 . $lasificri ale despicturilor D<'P.$omplicaii "n timpul obinerii amprentei la nou9nscut "n condiii de maternitate. 23#. ?tiologia le%iunilor odontale coronare )i a edentaiilor precoce a dinilor.$erinele ctre prote%ele dentare la copii )i tineri. 23(. Anatomia )i funcia articulaiei temporo9mandibulare 1A='8. Principiile tratamentului ortodontic a pacienilor cu le%iuni degenerative suportate a A=' 1artrit5 artro%8 )i a pacienelor dup "nlturarea pe cale c.irurgical a imobilitii A='. 23*. $onsecinele pierderii precoce a dinilor temporari )i molarului prim permanent.&arcinile medicului9stomatolog )i a personalului auxiliar "n depistarea )i prevenirea anomaliilor dento9maxilare la copii.
1/

23,. Diagnosticul5 clinica )i principiul de tratament a maloclu%iei de clasa 1 Angle. $onsideraii generale. 24/. Dinii supranumerari5 etiopatogenia5 tratamentul. 241. Anodonia parial redus5 anodonia parial "ntins5 anodonia total )i subtotal. 242. -otaia dentar accentuat5 clinica )i tratamentul. 243. Anomaliile dentare de sediu+ ectopia9entopia dentar5 inclu%ia dentar5 etiopatogenia5 semne clinice )i radiologice5 diagnostic diferenial cu inclu%ia primarJ tratament. =ranspo%iia dentar5 .eretotopia5 inclavarea. 244. Diastema5 clinica )i tratamentul. 24 . Date generale privind tratamentul AD' tratament preventiv5 tratamentul curativ. Noiune de tratament interceptiv "n ortodonie.'etodele de tratament a AD' mioterapia 1ec.ilibrarea )i reec.ilibrarea funcional85 tratamentul cu aparate ortodontice5 tratament c.irurgical9 ortodontic5 )lefuiri dentare. 24#. Diagnosticul5 clinica )i principiul de tratament a maloclu%iei de clasa 1191 Angle. 24(. Diagnosticul5 clinica )i tratamentul maloclu%iei de clasa 1192 Angle. 24*. &indromul de oclu%ie ad"nc5 diagnosticul5 clinica5 principiul de tratament. 24,. &indromul de inoclu%ie vertical5 diagnosticul5 clinica )i principiul de tratament. 2 /. Diagnosticul5 clinica )i principiul de tratament al maloclu%iilor transversale+ oclu%ie invers lateral )i oclu%ie linguali%at.

11

NTREBRI ctre examenul de licen la Stomatologia Terapeutic a re!iden ilor la specialitatea "Stomatologie general# in anul $%%& 1. Organi%area asistenei stomatologice "n -. 'oldova. 2. &arcinile stomatologului principal al republicii. !unciile cabinetelor metodico9organi%atorice. 3. K&arcinile )i funciile policlinicii stomatologice5 seciei terapie5 cabinetului. 4. Organi%area activitii "n secia terapie. . &arcinile )i indicii activitii medicului stomatolog "n procesul de tratare a bolnavilor. #. Normativele sc.emei de personalului medical 1posturile medicilor5 asistentelor etc.8. (. Dispensari%area "n stomatologie. *. K?xperti%a medical a capacitii de munc. ,. Probleme de deontologie "n stomatologie. 1/.Organi%area )i utilarea cabinetului stomatologic. 11.'ucoasa bucal. &tructura )i funciile ei. 12.&tructura tunicii mucoase "n diferite poriuni ale gurii. 13.K&aliva )i lic.idul bucal. $omponena. 14.!unciile salivei. 1 .&tructura .istologic )i compo%iia c.imic a adamnatinei. 1#.!unciile adamantinei. 1(.'ecanismele )i cile de permeabilitate ale adamantinei. -olul practic. 1*.K'ecanismele de protecie ale cavitii bucale. 1,.'etodele de examinare a pacientului "n clinica stomatologiei terapeutice. 2/.?lemente le%ante primare ale mucoasei bucale. 21.?lemente le%ante secundare ale mucoasei bucale. 22.?lectroodontometria. 'etodica investigaiei. 23.K0nvestigaii radiologice 1radiografia5 radiografia de panoram5 ortopantomografia5 tomografia5 sialografia8. 24.'etode de investigaie "n laborator. 2 .Anali%a clinic a s@ngelui. 2#.Diagnosticul alergiei medicamentoase. 2(.0giena cavitii bucale. 'i:loace de igien. 2*.K&tructura pulpei dentare. Date fi%iologice despre pulp. 2,.Particulariti anatomo9fi%iologice ale periodoniului. 3/.Definiia parodoniului. &tructura parodoniului. 31.Afeciunile dinilor de etiologie necarioas. $lasificare.
12

32.Bipopla%ia. ?tiologic. $lasificare5 tablou clinic. Diagnosticul diferenial. =ratament. 33.KProfilaxia .ipopla%iei. 34.!luoro%a. ?tiologic. $lasificare. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 3 .Profilaxia fluoro%ei. 3#.=ulburri ereditare "n de%voltarea esuturilor dentare. 3(.<e%iunile traumatice ale dinilor. 3*.KAbra%iunea esuturilor dentare dure. 3,.Defectul cuneiform. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 4/.?ro%iunea esuturilor dure ale dintelui. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 41.Bipereste%ia esuturilor dure ale dintelui. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 42.Necro%a acid. ?tiologie. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. Profilaxie. 43.KProfilaxiea afeciunilor dentare de etiologic necarioas aprute "n perioada de de%voltare a dinilor. 44.$aria dentar. ?pidemiologie. 2radul de morbiditate "n dependen de diferii factori. 4 .-olul afeciunilor antecedente )i asociate "n apariia cariei. 4#.$oncepii moderne referitor la etiologia )i patogenia cariei. 4(.-olul factorilor locali 1placa dentar5 microorganismele8 "n evoluia cariei. 4*.K=eoria c.imico9para%itar de gene% a cariei dentare. 4,.0ndicii de estimare a cariei dentare. 6olumul de informaie a indicelui $P?. /.$lasificarea cariei dentare. 1.$aria "n stadiul de macul. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 2.Diagnosticul diferenial al cariei5 .ipopla%iei )i fluoro%ei. 3.K=erapia reminerali%anta "n tratamentul cariei. 0ndicaii5 principiile pe care este fondat. -emedii medicamentoase. 4.$aria superficial. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. .$aria medie. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. #.$aria profund. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. (.Principii de preparare5 particulariti "n tratamentul cariei profunde. 'i:loacele curative. *.KProfilaxia cariei dentare. 'etode5 remedii. ,.Obturarea orificiilor oarbe )i a fisurilor cu materii ermeti%ani. #/.'ateriale de obturaie moderne. 0ndicaii spre aplicare. Particulariti de plombare cu diferite materiale. #1.Pulpite. ?tiologie5 patogenie5 clasificare.
13

#2.'anifestri clinice ale pulpitelor. #3.KPulpita acut de focar. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. #4.Pulpita acut difu%. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. # .Pulpita cronic fibroas. =abloul clinic. Diagnostic. =ratament. ##.Pulpita cronic .ipertrific. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. #(.Pulpita cronic gangrenoas. =ablou clinic. Diagnosticul diferenial. =ratament. #*.KAcuti%area pulpitei cronice. #,.'etode de tratament a pulpitei. (/.'etoda biologic "n tratamentul pulpitei. (1.$oafa:ul indirect )i direct "n tratamentul pulpitei. (2.'etode c.irurgicale "n tratamentul pulpitelor. (3.KDiagnosticul diferenial al pulpitelor. (4.'etode fi%ioterapeutice "n tratamentul cariei )i a pulpitelor. ( .?rori )i complicaii "n diagnosticul )i tratamentul pulpitelor. (#.Parodontitele apicale. ?tiologie. Patogenie. Anatomie patologic. $lasificare. ((.Parodontita apical acut. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. (*.KParodontita apical cronic "n fa% de acuti%are. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. (,.Parodontita apical cronic fibroas. Anatomie patologic. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. */.Parodontita apical cronic. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. *1.Parodontita apical cronic granulomatoas. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. *2.'etode instrumentale "n diagnosticul parodontitelor apicale. *3.K=ratamentul parodontitelor apicale acute. *4.'etode de permeabili%are a canalelor radiculare "n tratamentul parodontitelor apicale. * .0nstrumente endodontice. $onsecutivitatea aplicrii lor "n tratamentul endodontic. *#.Principiile tratamentului parodontitelor apicale acute )i cronice. *(.=ratamentul medicamentos al spaiului endodontic. **.K'ateriale de obturare a canalelor radiculare. 'etode de obturare cu diferite materiale. *,.'etodele conservativ9c.irurgicale "n tratamentul parodontitelor apicale. ,/.?rori )i complicaii "n diagnosticul )i tratamentul parodontitelor apicale. ,1.Afeciunile parodoniului marginal. ?pidemiologie. ,2.$lasificarea afeciunilor parodoniului marginal. ,3.K$oncepii moderne despre etiologia )i patogenia afeciunilor
14

parodoniului. ,4.-olul factorilor generale "n de%voltarea afeciunilor parodoniului. , .-olul factorilor locali "n de%voltarea afeciunilor parodoniului. ,#.2ingivita. ?tiologie. Patogenie. $lasificare. ,(.2ingivita cataral. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. ,*.K2ingivita .ipertrofic. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. ,,.2ingivita ulceroas. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 1//. Parodontita. 2radul de rsp@ndire. $lasificare. 1/1. Parodontita cronic forma u)oar. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 1/2. Parodontita cronic forma medie. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 1/3. KParodontita cronic forma grav. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 1/4. Parodonto%a. 2radul de morbiditate. $lasificare. 1/ . Parodonto%a. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 1/#. 'etode de diagnostic al afeciunilor parodoniului. 1/(. Parodontoli%a. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 1/*. KParodontomele. =ablou clinic. Diagnosticul diferenial. =ratament. 1/,. =ratamentul local al parodontitelor. 11/. $.iureta:ul "n tratamentul complex al parodontitelor marginale. 111. =ratamentul general al parodontitelor. 112. 'etode fi%ioterapeutice "n tratamentul parodontitelor. 113. K'etode fi%ioterapeutice "n tratamentul parodonto%ei. 114. =erapia etiologic a afeciunilor inflamatorii ale parodoniului. 11 . =erapia patogenetic )i utili%area de metode )i mi:loace asupra diferitor verigi ale procesului inflamator "n parodoniu. 11#. =ratamentul complex ale parodontitelor. 11(. Asigurarea asistenei curativ9profilactice pentru bolnavi cu afeciuni ale parodoniului. 11*. $abinetul parodontologic )i "n%estrarea lui. 11,. KDispensari%area. 2rupele de bolnavi cu afeciuni ale parodoniului care se prestea% spre dispensari%are. 12/. Profilaxia afeciunilor parodoniului. 121. Principii de sistemati%are a afeciunilor mucoasei bucale. $lasificare 3'&'. 122. <e%iuni traumatice ale mucoasei bucale. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 123. K<eucopla%ia. ?tiologic. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 124. <e%iuni c.imice ale mucoasei bucale. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament.
1

12 . <e%iuni fi%ice ale mucoasei bucale. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 12#. 2losalgia. ?tiologic. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 12(. KBerpesul obi)nuit. ?tiologic. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 12*. Eona Eoster. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 12,. 12,. &tomatita ulcero9necrotic 6incent. ?tiologic. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 13/. ?ritemul exudativ polimorf. ?tiologic. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 131. Locul anafilactic. =abloul clinic. =ratament. 132. ?demul MuincHe. ?tiologic. =abloul clinic. =ratament. 133. K$andido%a. ?tiologic )i patogenie. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 134. &tomatita aftoas cronic recidivant. ?tiologie. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 13 . Pemfigusul. ?tiologie. =abloul clinic. =ratament. 13#. 'anifestrile sifilisului "n cavitatea bucal. Diagnostic diferenial. 13(. 'anifestrile &0DA "n cavitatea bucal. 13*. K=uberculo%a mucoasei. ?tiologie. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. 13,. 'odificri ale mucoasei bucale "n .ipo9 )i avitamino%a. 14/. 'odificri ale mucoasei bucale "n leucemii. 141. 'odificri ale mucoasei bucale "n anemie. 142. <upusul eritematos. 'anifestri bucale. 143. K<ic.enul ro)u plan. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 144. Anomalii ale limbii )i glositele independente. 14 . K$.eilita exfoliativ. ?tiologie. =abloul clinic. =ratament. 14#. $.eilita glandular. ?tiologie. =abloul clinic. =ratament. 14(. $.eilita actinic atipic )i meteorologic. ?tiologie. =abloul clinic. Diagnostic diferenial. =ratament. 14*. K$.eilita exematoas. ?tiologie. =abloul clinic. =ratament. 14,. 'odificri ale mucoasei bucale "n afeciunile gastro9intestinale. 1 /. Asistena stomatologic "n Armata Naional. 1 1. $imenturile cu ionomeri de sticl5 fotopolimeri%abile. Avanta:e. 1 2. $ompo%ite c.imice )i fotopolimeri%abile. 0ndicaii5 contraindicaii. 'etoda de aplicare. 1 3. K'etoda de tunelare "n tratamentul cariei. 0ndicaii5 metodica aplicrii. Avanta:e. 1 4. 'etoda de "nlbire a dinilor.
1#

. 'etode )i mi:loace de determinare a lungimii canalelor radiculare "n terapia endodontic. 1 #. =e.nica de obturare a canalelor radiculare cu gutaperc. 1 (. K=e.nica de condensare lateral )i vertical a gutapercii. 1 *. =e.nica &tep bacH "n tratamentul mecanic al canalelor radiculare. 1 ,. &terili%area canalelor radiculare prin metode c.imice. 1#/. &terili%area canalelor radiculare prin procedee fi%ico9c.imice. 1#1. $lasificarea materialelor de obturaie compo%ite. 1#2. &isteme speciale de retenie "n restaurrile coronare ale dinilor virali. 1#3. K'odaliti )i sisteme de adnotare a dinilor. 1#4. =erapia antifungic )i antiviral "n stomatologie. -eete. 1# . 0ndicaii )i contraindicaii "n tratamentul endodontic. 1##. &ilere )i filere "n obturarea canalelor radiculare. 1#(. 0ndicaii ctre ermeti%area fisurilor. Procedeu de ermeti%are. 1#*. K$lasificarea materialelor de obturaie provi%orii )i de durat. 1#,. 'etabolismul plcii bacteriene. 1(/. Placa bacterian dentar. 1(1. Lanul gingival. ?piteliul de :onciune )i "nsemntatea lui. 1(2. !luidul gingival )i proprietile lui. 1(3. Aciunea nociv a unor factori sinteti%ai )i eliberai din celula bacterian. 1(4. K=artrul dentar. $ompo%iia5 mecanismul de formare. 1( . Depo%ite dentare. -olul lor "n patologia9parodoniului marginal. 1(#. ?xaminarea bolnavului parodontopat. 1((. 0ndici de evaluare a igienei bucale )i strii de "mbolnvire parodontal. 1(*. K'anifestri bucale la bolnavi &0DA. 1(,. $aractere topografice ale dinilor permaneni. 1*/. $aracterele %onei de cre)tere a rdcinii dintelui. 1*1. Noiune de apex anatomic )i fi%iologic. -olul apexului "n vitalitatea dintelui )i selectarea metodelor de tratament. 1*2. =ermenii de formare )i minerali%are a dinilor permaneni. -olul factorilor locali )i generali "n formarea )i minerali%area lor. 1*3. K&tructura gingiei 1marginala5 papilara5 alveolar8. Date anatomo9 fi%iologice. 1*4. Osul alveolar. &tructura. 0magini radiologice. 1* . Pungi clinice5 parodontale5 osoase. Diagnosticul po%itiv )i diferenial ale lor. 1*#. Abcesul parodontal. =ablou clinic. Diagnostic diferenial. =ratamentul. 1*(. Principii de ba% "n tratamentul local al parodontitelor marginale.
1(

1**. K-olul igienii cavitii bucale "n tratamentul afeciunilor parodontale. 1*,. =erapia .iposensibili%ant "n tratamentul complex al parodontitelor marginale. 1,/. -emedii medicamentoase cu aciune antiinflamatorie "n tratamentul complex al parodontitelor marginale. -eete. 1,1. Preparate osteotrope "n tratamentul general al afeciunilor parodontale. 1,2. =erapia antiinflamatorie "n tratamentul parodontitelor marginale de form grav. 1,3. K=erapia fi%ic )i rolul ei "n stomatologia terapeutic. 1,4. Noiune de remisie "n parodontitele marginale. $aracterele esuturilor parodontale. 1, . Noiune de remisie "n stomatite. 1,#. Aciunile precanceroase ale mucoasei bucale. $lasificare. 1,(. 2rupele de pacieni preluate spre dispensari%are "n stomatologia terapeutic. 1,*. KDiagnosticul diferenial al afeciunilor vesiculoase bucale. 1,,. &electarea metodelor de tratament al afeciunilor mucoasei bucale "n preluare cu ali speciali)ti. 2//. 0nvestigaii complementare "n stomatologie terapeutic. 2/1. =e.nica N&tep doOnP "n tratamentul mecanic al canalelor radiculare. 2/2. lonofore%a 1electrofore%a8. 'ecanismul de aciune. 0ndicaii. 2/3. K$urenii diadinamici. !olosirea lor "n cadrul afeciunilor parodontului. 2/4. !luctuori%area. 'ecani%mul de aciune5 "ntrebuinarea "n stomatologie. 2/ . Diatermocoagularea. 0ndicaii. $omplicaii. 2/#. Darsonvali%area. 'ecani%mul aciunii. 0ndicaii 2/(. $urenii de frecven ultra@nalt. 0ndicaii. 2/*. K=erapia cu microunde. 0ndicaii. 2/,. =erapia cu ultrasunet. 0ndicaii. 21/. 'ecani%mul de aciune a ultrasunetului. 'etode. 211. -a%e ultraviolete. 'ecanismul de aciune. 212. Bidroterapia. 'ecanismul de aciune. 213. K0ndicai metodele "ntrebuinrii .idro terapiei. 214. Bidromasa:ul. 0ndicaii. 21 . Aeroionoterapia. 'ecanismul aciunii. 0ndicaii. 21#. Aero%olterapia. 'ecanismul aciunii. 0ndicaii. 21(. Parafmoterapia. 'ecanismul aciunii. 0ndicaii. 21*. K=ratamentul cu o%oc.erit. 'etodica. 0ndicaii. 21,. =ratamentul cu nmol. 0ndicaii "n stomatologie.
1*

22/. 'asa:ul. 'ecanismul aciunii. =ipurile de masa:. 221. 0ndicaii ctre aplicarea masa:ului "n stomatologie. 222. 6acuum masa:. 'ecanismul de aciune. 'etodica "ntrebuinrii. 223. K6acuum terapia afeciunilor stomatologice. 0ndicaii. 224. 6acuum electrofore%a. 'etodica. 0ndicaii. 22 . 'agnitoterapia. 'ecanismul de aciune. 'etodica "ntrebuinrii. 22#. 0ndicaii )i contraindicaii la folosirea metodelor fi%ioterapeutice "n stomatologie. 22(. $rioterapie. 'ecanismul de aciune. 0ndicaii. 22*. K'etode fi%ioterapeutice "n tratamentul cariei. 22,. 'etode fi%ioterapeutice "n tratamentul pulpitelor. 23/. 'etode fi%ioterapeutice "n tratamentul parodontitelor. 231. 'etode fi%ioterapeutice "n tratamentul complex al afeciunilor parodontale. 232. 'etode fi%itoterapeutice "n tratamentul afeciunilor mucoasei cavitii buvale. =ratamentul gingivitelor cu metode fi%ioterapeutice. 0ndicaii. 233. K=ratamentul gingivitelor cu metode fi%ioterapeutice. 0ndicaii. 234. Organi%area cabinetului fi%ioterapeutic. "n%estrare. 23 . Particularitile activitii medicului stomatolog "n cadrul primirii pacienilor B06 infectai )i bolnavi cu &0DA. 23#. Prelucrarea instrumentarului dup primirea pacienilor afectai de .epatita viral )i Bl69infectai. 23(. ?rori )i complicaii5 aprute "n cadrul aplicrii metodelor fi%ioterapice a afeciunilor stomatologice. 23*. K'e%oterapia "n tratamentul complex al parodontitelor. 23,. <a%erterapia "n tratamentul complex al afeciunilor stomatologice. 0ndicaii. $ontraindicaii. 24/. ?lectroodontometria. 0ndicaii. 'etodica. 241. 'etode fi%ioterapice folosite "n cadrul .ipereste%iei esuturilor dentare dure. 242. !ototerapia "n tratamentul complex a afeciunilor stomatologice. 0ndicaii. 243. K=ermafile. 'etoda de obturare a canalelor radiculare. 244. ?rori de diagnostic al afeciunilor odontale. 24 . Particulariti "n prepararea cavitilor carioase profunde. 24#. Diagnosticul diferenial al stomatitelor ulceroase. 24(. Diagnosticul diferenial al stomatitelor cu fenomene de 7erato%. 24*. KPivoi parapulpari. 0ndicaii spre aplicare. 24,. Planul tratamentului pacienilor cu afeciuni parodontale. 2 /. KPlanul examinrii pacienilor cu le%iuni ale mucoasei bucale.
1,

"ntrebrile au fost aprobate la )edina catedrei IIIIIIIIIIIIII1procesul verbal Nr.IIII8 la )edina comisiei metodice a disciplinilor stomatologice IIIIIIIIIIIIIII1procesul verbal Nr.IIIIII8. '( P R ) B# *ecanul +acult ii de instruire postuniversitar prin re!iden iat Pro+esorul universitar ,- Revenco '....# '...........# $%%& NTREBRI/E 0TRE E1(2EN3/4/I0EN5 *E ST(T (BS)/,IRE( RE6I*EN5I(T3/3I 7 SPE0I(/IT(TE( ST)2(T)/)8 8ENER(/IST 0)2P(RTI2ENT3/ 4 09IR3R8IE )R)42(1I/)4:(0I(/ /(

1. 0storicul de%voltrii c.irurgiei O'! "n ?uropa5 "n republica 'oldova. 2. &tructura cabinetului de c.irurgie oral. $erinele sanitaro9igienice. ;n%estrarea5 planificarea asistenei medicale )i volumul interveniilor. 3. Planificarea asistenei medicale )i volumul interveniilor c.irurgicale "n cabinetul stomatologic. 4. &tructura seciei de c.irurgie O'!. $erinele sanitaro9igienice. ;n%estrarea5 planificarea )i volumul interveniilor. . 'etodologia examinrii pacientului cu patologie stomatologic c.irurgical "n cabinetul stomatologic5 de c.irurgie oral5 secia c.irurgie O'!. #. ?xplorrile paraclinice la pacieni cu maladii ale regiunii O'!. (. Asepsia )i antisepsia. De%infecia "n cabinetul stomatologic )i cabinetul de c.irurgie oral. 'surile de protecie ale pacientului )i personalului medical. !olosirea instrumentariului )i materialelor de o singur utili%are. *. 'etodele de sterili%are a instrumentariului )i materialelor folosite "n c.irurgia O'!. ,. Pregtirea medicului c.irurg ctre intervenia c.irurgical. Pregtirea pacientului ctre intervenie sub aneste%ie local "n condiii de ambulator )i staionar. 1/. Aneste%ia "n c.irurgia O'!+ serviciul aneste%iologic5 indicaii )i contraindicaii ctre aneste%ia local )i general. 11.$lasificarea )i caracteristica metodelor de aneste%ie local folosite "n c.irurgia O'!. 12. $aracteristica farmaco9clinic a substanelor aneste%ice contemporane locale folosite "n c.irurgia O'!. Ftili%area preparatelor va%oconstrictoare "n aneste%ia local. 13. Predaneste%ia 1premedicaia8 "n interveniile c.irurgicale "n regiunea QR! "n condiii de ambulator )i staionar. 14. $omplicaiile locale posibile "n cadrul aneste%iei loco9regionale. 1 .$omplicaiile generale posibile "n cadrul aneste%iei loco9regionale.
2/

1#. Aneste%ia troncular periferica la gaura infraorbital. $alea endo9 )i exobucal 1te.nica5 %ona de aneste%ie5 complicaiile posibile8. 1(. Aneste%ia troncular periferic a nn. alveolaris superior posterior 1te.nica5 %ona de aneste%ie5 complicaiile posibile8. $alea endo9 )i exobucal. 1*. Aneste%ia troncular periferic a nervului incisival. =e.nica5 %ona de aneste%ie5 complicaiile posibile. $alea endo9 )i exobucal. 1,. Aneste%ia troncular periferic a n. palatinal anterior. =e.nica5 %ona de aneste%ie5 complicaiile posibile. 2/. Aneste%ia n. alveolar inferior 1la spina spix8 9 metoda apodactil. =e.nica 5 %ona de aneste%ie5 complicaiile posibile. 21. Aneste%ia n. alveolar inferior 1la spina spix8 9 metoda dactil. =e.nica 5 %ona de aneste%ie5 complicaiile posibile. 22. Aneste%ia ramurilor motorii ale n. mandibular 1dup >er)e8. 0ndicaiile5 te.nica. 23. Aneste%ia troncular periferic a n. mentonier. $alea endo9 )i exobucal. =e.nica 5 %ona de aneste%ie5 complicaiile posibile. 24. Aneste%ia troncular ba%al a n. maxilar. Procedeul 'atas. -eperele. =e.nica. 2 . Aneste%ia troncular ba%al a n. maxilar. Procedeul <indemann. -eperele. =e.nica. 2#. Aneste%ia troncular ba%al a n. maxilar. Procedeul >raun. -eperele. =e.nica. 2(. Aneste%ia troncular ba%al a n. mandibular. $alea supra%igomatic. Procedeul <indemann. -eperele.=e.nica. 2*. Aneste%ia troncular ba%al a n. mandibular. $alea lateral sub%igomatic5 procedeul >raun. -eperele. =e.nica. 2,. 0ndicaiile )i contraindicaiile operaiei extraciei dentare. 3/. 0nstrumentariul pentru extracia dentar5 construcia5 clasificarea. 31. =e.nica extraciei dentare tipice. 32. Pregtirile preextracionale ale pacientului )i medicului. 33. ?xtracia prin alveolotomie 1extracie atipic8. 0ndicaiile. =e.nica. 34. Accidentele extraciei dentare 1accidente dentare5 le%iuni ale prilor moi perimaxilare8. 3 . Accidentele extraciei dentare 1le%iuni osoase5 le%iuni ale nervilor8. 3#. Bemoragia alveolar postextracional. =actica "n acordarea a:utorului5 metodele locale )i generale de .emosta%. 3(. Particularitile extraciei dentare la bolnavii de Bemofilie. 3*. Particularitile extraciei dentare la bolnavii cu morbul 6erligof. 3,. Particularitile extraciei dentare la bolnavii cu leuco%e. 4/. Particularitile extraciei dentare la bolnavii de dibet %a.arat. 41. Particularitile extraciei dentare la bolnavii cu .ipertensiune. 42. Particularitile extraciei dentare la bolnavii cu boala actinic.
21

43. Particularitile extraciei dentare la bolnavii care "n antecedente au avut radioterapie "n %ona maxilareilor. 44. Alveolita umed )i uscat+ clinica5 tratamentul )i profilaxia. 4 . Accidentele de erupie ale molarilor de minte inferiori 1factorii favori%ani )i determinani5 complicaii inflamatorii5 mecanice5 nervoase8. 4#. Pericoronarita + etiologie5 complicaii5 tabloul clinic5 diagnosticul5 tratamentul. 4(. ?xtracia atipic a dinilor 3.*5 4.* prin fre%are. 4*. ?xtracia atipic a dinilor 3.*5 4.* prin dltuire. 4,. $ontraindicaiile generale ale extraciei dentare. /. 0nfeciile oro9maxilo9faciale+ definiie5 clasificarea5 etiopatogenia5 anatomia patologic. 1. Parodontita apical acut+ etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul c.irurgucal. 2. Parodontita apical cronic+ etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 metodele c.irurgucale de tratament. 3. -e%ecia apical+ indicaiile5 contraindicaiile5 pregtirea necesar ctre operaie5 te.nica operaiei. 4. Premolari%aia 1.emisecia8+ indicaiile5 contraindicaiile5 pregtirea necesar ctre operaie5 te.nica operaiei. . Amputaia radicular+ indicaiile5 contraindicaiile5 pregtirea necesar ctre operaie5 te.nica operaiei. #. Periostita odontogen+ etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 diagnosticul diferenial5 tratamentul5 complicaiile posibile. (. Osteomielita odontogen+ definiie5 clasificarea5 etiopatogenia5 anatomia patologic5 evoluia5 complicaiile posibile. *. Osteomielita acut odontogen a maxilei+ etiopatogenia5 particularitile clinice5 diagnosticul5 tratamentul5 complicaiile posibile5 reabilitarea bolnavilor5 profilaxia. ,. Osteomielita acut odontogen a mandibulei+ etiopatogenia5 particularitile clinice5 diagnosticul5 tratamentul5 complicaiile posibile5 reabilitarea bolnavilor5 profilaxia. #/. Osteomielita odontogen subacut+ clinica5diagnosticul5 tratamentul. #1.Osteomielita cronic odontogen distructiv+ etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 diagnosticul diferenial5 complicaiile posibile5 tratamentul5 profilaxia5 reabilitarea. #2. Osteomielita cronic odontogen productiv 1.iperplastic8+ etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 diagnosticul diferenial5 tratamentul5 profilaxia5 reabilitarea. #3. Afeciunile inflamatorii odontogene ale esuturilor moi ale teritoriului O'! )i cervical+ clasificarea5 etiopatogenia5 cile de rsp"ndire a infeciei. #4. Abcesul )i flegmonul+ definiie5 semnele clinice locale )i generale5 tratamentul local )i general5 profilaxia5 reabilitarea. # . Abcesul )i flegmonul lo:ei temporale+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5
22

diagnosticul5 tratamentul. ##. Abcesul )i flegmonul lo:ei infratemporale + topografia5 etiopatogenia5clinica5 diagnosticul5tratamentul. #(. Abcesul )i flegmonul lo:ei pterigopalatine+ etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. #*. Abcesul )i flegmonul lo:ei orbitale+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. #,. Abcesul )i flegmonul lo:ei infraorbitale+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. (/. Abcesul )i flegmonul lo:ei parotideomaseterice+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. (1.Abcesul )i flegmonul lo:ei pterigomandibulare+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. (2. Abcesul )i flegmonul lo:ei laterofaringiene+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5diagnosticul5tratamentul. (3. Abcesul )i flegmonul lo:ei submandibulare+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. (4. Abcesul )i flegmonul lingual+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. ( . Abcesul )i flegmonul lo:ei sublinguale+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. (#. Abcesul )anului mandibulolingul+ topografia5 etiologia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. ((. !legmonul plan)eului bucal+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 complicaile posibile5 tratamentul. (*. !legmonul anaerob al plan)eului bucal 1angina <udOig8+ etiologia5 patogenia5 clinica5 particularitile evoluiei5 complcaiile posibile5 tratamentul. (,. Abcesul )i flegmonul lo:ei submentoniere+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5tratamentul. */. !legmonul cervical+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. *1. !legmonul .emifacial+ topografia5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. *2. Principiile terapiei intensive a bolnavilor cu afeciuni inflamatorii ale esuturilor moi ale regiunii oro9maxilo9faciale. *3. Posibilile complicaii locale )i generale "n cadrul afeciunilor inflamatorii ale esuturilor moi perimaxilare )i profilaxia lor. *4. 'ediastinita odontogen+ etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul )i principiile de tratament. * . &epsisul odontogen+ etiologia5 clinica5 diagnosticul )i tratamentul. *#. 'eningita5 meningoencefalita odontogen+ etiologia5 clinica5 diagnosticul )i tratamentul.
23

*(. !lebita )i tromboflebita venelor feei+ etiologia5 clinica5 diagnosticul )i tratamentul. **. =rombo%a sinusului cavernos+ etiologia5 clinica5 diagnosticul )i tratamentul . *,. <imfadenita nespecific+ definiie5 clasificarea5 etiopatogenia5 anatomia patologic5 clinica5 diagnoisticul5tratamentul )i profilaxia. ,/. Adenoflegmonul+ etiologia5 patogenia5 clinica5 diagnosticul diferenial5 tratamentul5 complicaiile5 profilaxia. ,1. !urunculul )i carbunculul regiunii cervico9faciale+ etiopatogenia5 anatomia patologic5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. ,2. Parotidita acut + formele clinice5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 diagnosticul diferenial5 evoluia5 tratamentul5 complicaiile posibile. ,3. Parotiditele cronice+ etiopatogenia5 anatomia patologic5 diagnosticul5 diferenial5 clinica5tratamentul5complicaiile. ,4. &ialolitia%a+ clasificarea5 etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. , . &ialografia. &copul. 'etodele de "ndeplinire. ,#. Anatomia sinusului maxilar )i relaia lui cu rdcinele dentare. ,(. $lasificarea sinusitelor maxilare+ etiologia5 anatomia patologic. ,*. &inusita odontogen maxilar acut+ etiologia5 anatomia patologic5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul5 profilaxia5 complicaiile. ,,. $omunicarea oro9sinusal+ etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 1//. &inusita odontogen maxilar cronic. ?tiologia5 diagnosticul5 tratamentul. 1/1. =actica medicului9stomatolog "n ca% de perforare a sinusului maxilar "n timpul extraciei dentare. 1/2. $aracteristica general a le%iunilor faciale. 1/3. Organi%area asistenei medicale "n ca%ul traumelor regiunii O'! provocate "n timp de pace "n -.'oldova. 1/4. <uxaiile )i fracturile dentare. $linica5 diagnostic5 tratament. 1/ . !racturile de mandibul. $lasificarea5 clinica5 diagnosticul5 principile de tratament. 1/#. 'ecanismul )i caracterul deplasrii fragmentelor "n fracturile de mandibul. 1/(. !racturile angulare de mandibul+ particularitile clinice )i de tratament. 1/*. !racturile de condil+ particularitile clinice )i de tratament. 1/,. 'etode de imobili%are provi%orie 1de transport8 "n cadrul fracturilor de maxilare. 11/. 6ariante de atele )i indicaiile ctre aplicarea lor. 111. 0ndicaiile ctre osteosinte% "n tratamentul fracturilor de mandibul. 6ariantele de osteosinte%. 112. !actorii care determin consolidarea fracturilor de mandibul. ?xperti%a incapacitii de munc la pacienii cu fracturi de mandibul. Aprecierea consolidrii clinice a fragmentelor 113. Osteomielita traumatic+ etiologia5 factorii favori%ani5 diagnosticul5 clinica5 tratamentul.Atitudinea fa de dinii lsai "n linia fracturii.
24

114. !racturile de maxil tip <e !or 0. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 11 . !racturile de maxil tip <e !or 00. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 11#. !racturile de maxil tip <e !or 000. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 11(. !racturile oaselor na%ale. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 11*.!racturile complexului %igomatic. $lasificarea5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 11,. !racturile arcadei %igomatice. $lasificarea5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 12/. <e%iunile prilor moi ale teritoriuli O'!+ clasificarea5 particularitile clinice. 121. Alimentarea pacienilor cu traume O'! )i rolul igienii caviti bucale "n evoluia vindecrii. 122.$omplicaiile precoce posibile "n cadrul traumatismelor maxilo9faciale. Profilaxia. 123.Bemoragia in cadrul traumelor teritoriului O'!. Aprecierea gradului de pierdere a sngelui. Acordarea a:utorului5 metodele de .emosta%. 124. 0nsuficiena respiratorie acut 1asficsia8+ varietile5 a:utorul de urgen. =ra.eostomia5 conicotomia5 variante )i metode de aplicare. 0ndicaii )i contraindicaii. 12 . Prelucrarea c.irurgical a plgilor+ varietile5 principiile efecturii. 12#.Prelucrarea c.irurgical am"nat a plgilor S metodologia. 12(.Principiile prelucrrii c.irurgicale a plgilor suprainfectate. 12*.A:utorul de urgen "n ca% de lipotimie5 colaps5 )oc la bolnavii cu le%iuni O'!. 12,.$omplicaiile tardive ale le%iunilor maxilo9faciale+ consolidare vicioas a fragmentelor5 pseudoartro%5 defect de substan osoas5 constricii de pri moi prin bride cicatriciale.$linic5 diagnostic5 tratament. 13/.<uxaia temporomandibular acut+ clasificarea5 clinica5 diagnosticul5 metodele de tratament. 131. <uxaia temporomandibular recidivant+ etiologia5 clinica5 diagnosticul5 metodele de tratament. 132.Artritele temporo9mandibulare nespecifice+ etiologia5 patogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 133. Artro%a temporo9mandibular+ etiologia5 patogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 134. Anc.ilo%a A='. ?tiologia5 patogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 13 .Neuralgia de trigemen+ clasificarea5 etiologia5 clinica5 diagnosticul diferenial5 tratamentul. 13#.Nevrita n. facial. ?tiologia5 patogene%a5 principiile de tratament. 13(.Nevrita n. trigemin+ etiologia5 patogenia5 tratamentul. 13*. Particularitile plgilor provocate prin arme de foc. 13,. Ordinea restabilirii integritii anatomice "n cadrul prelucrrii c.irurgicale a traumelor O'! asociate 1os5 mu)c.i5 mucoas5 piele8.
2

14/. Organi%area asistenei medicale )i speciali%ate bolnavilor cu tumori O'! "n 'oldova )i "n lume. 141. Principiile de clasificare clinic5 anatomic )i .istologic a tumorilor capului )i g"tului "ntrebuinate "n clinicele 'oldovei )i 0nternaionale. 142. $lasificarea tumorilor odontogene de maxilare 10. ?rmolaev8. 143. $.istul radicular cu locali%are "n maxil+ etiopatogenia5 clinica5 evoluie5 diagnosticul diferenial complicaii5 tratamentul5 profilaxia. 144. $.ist radicular cu locali%are "n mandibul. ?tiopatogenia5 clinica5 evoluie5 diagnosticul diferenial complicaii5 tratamentul5 profilaxia. 14 . $.istectomia+ te.nica5 particularitile pregtirii pacienilor ctre operaie. 14#. $.istul paradentar. ?tiopatogenia5 clinica5 evoluie5 complicaii5 tratamentul5 profilaxia. 14(. $.istul radicular cu implicarea "n proces a foliculilor dinilor permaneni. . ?tiopatogenia5 clinica5 evoluie5 complicaii5 tratament5 profilaxia. 14*. $.istul re%idual. ?tiopatogenia5 clinica5 evoluie5 complicaii5 tratament5 profilaxia. 14,. $.istul folicular al maxilarelor. ?tipatogenie5 clinica5 diagnostic5 tratament. 1 /. Ameloblastomul+ etiopatogenia5 varietile5 evoluia5 diagnosticul5 diagnosticul diferenial5 complicaiile5 principiile de tratament. 1 1.!ibromul odontogen. $linica5 diagnosticul5 diagnosticul diferenial5 tratamentul. 1 2.$ementomul5 fibrom cementificat5 displa%ia periapical a cementului5 cementomul gigant. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 1 3.=umorile odontogene mixte 1epiteliome%enc.imatoase8+ fibromul ameloblastic5 odontomul5 fibroodontomul ameloblastic5 dentinomul5 odontoameloblastomul. $linica5 diagnosticul5 tratamentul5 prognosticul. 1 4. Odontomul dur+ varietile5 tabloul clinic )i radiologic5 evoluia5 complicaiile posibile5 tratamentul. 1 . $.isturi epiteliale neodontogene de maxilare+ c.istul na%opalatin inci%ival5 c.istul papilei palatine5 c.istul na%oalveolarJ c.istul globulomaxilar5 c.istul median al mandibulei. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 1 #.Pseudoc.isturi de maxilare+ c.ist anevri%mal5 c.ist osos esenial 1traumatic8 .emoragic. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 1 (. ?pulisul+ varietile5 tabloul clinic5 evoluia5 complicaiile posibile5 tratamentul. 1 *. 2ranulomul central cu celule gigante. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 1 ,. Osteomul )i varietile lui+ patogenia5 evoluia5 clinica5diagnosticul5 tratamentul. 1#/. Osteoidosteomul+ patogenia5 evoluia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 1#1. Osteoblastoclastomul+ varietile5 patogenia5 evoluia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul.
2#

1#2. 2ranulomul eo%inofil+ varietile5clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 1#3. Nevii pigmentari+ etiopatogenia5 epidemiologia5 varietile5 tabloul clinic5 diagnosticul5 simptoamele de maligni%are5 tratamentul. 1#4.<ipomul solitar+ tabloul clinic5 diagnosticul5 diagnosticul diferenial5 tratamentul. 1# .<ipomato%a simetric benign 1morbul 'adelung8+ etiologia5 factorii predispo%ani5 tabloul clinic5 diagnosticul5 tratamentul. 1## .Bemagiomul capilar+ etiopatogenia5 evoluia5 tabloul clinic5 diagnosticul5 tratamentul. 1#(. Bemagiomul cavernos+ etiopatogenia5 evoluia5 tabloul clinic5 diagnosticul5 tratamentul. 1#*. 'alformaiunile arteriovenoase+ etiopatogenia5 evoluia5 tabloul clinic5 diagnosticul5 tratamentul. 1#,. <imfangiomul+ etiopatogenia5 evoluia5 tabloul clinic5 diagnosticul5 tratamentul. 1(/. Papilomul )i papilomato%a+ etiopatogenia5 evoluia5 tabloul clinic5 diagnosticul5 tratamentul. 1(1. Bemodectomul. Punctul de plecare5 tabloul clinic5 diagnosticul diferenial5 tratamentul. 1(2. $.istul sebaceu 1ateromul8+ etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 diagnosticul diferenial5 complicaiile posibile5 tratamentul. 1(3. Neurofibromato%a 1morbul -eHlingau%en8+ etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 1(4. $.isturile )i fistulele bran.iogene periauriculare+ etiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 1( . $.isturile )i fistulile bran.iogene cervicale laterale. ?tiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 diagnosticul diferenial5 tratamentul. 1(#.$.isturile ductului tireoglos. ?tiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 1((. !istulile cervicale tireoglosale 1mediane8. ?tiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul. 1(*. $.isturile dermoide )i epidermoide ale feei. ?topatogenia5 clinica5 diagnosticul5 diagnosticul diferenial5 tratamentul. 1(,. $.istul dermoid al plan)eului bucal. ?tiopatogenia5 clinica5 diagnosticul5 diagnosticul diferenial5 tratamentul. 1*/. $lasificarea neoformaiunilor glandelor salivare 1dup 6. Panicaro@vsH.ii8. 1*1. =umorile benigne epiteliale ale glandelor salivare+ adenomul5 adenomul pleomorf5 adenolimfomul. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 1*2. =umora mucoepidermoid a glandelor salivare. =abloul clinic5 evoluia5 tratamentul. 1*3. $ilindromul glandelor salivare. =abloul clinic5 evoluia5 tratamentul. 1*4. $arcinomul glandelor salivare. =abloul clinic5 evoluia5 tratamentul.
2(

1* . =umori benigne me%enc.imatoase ale glandelor salivale+ .emangiomul5 limfangiomul5 lipomul. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 1*#.$.istul de retenie al glandei subliguale 1ranula8. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 1*(.$.ist de reenie a glandelor muco%itare. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 1**.>oala 'iHulici.$linica5 diagnosticul5 tratamentul. 1*,.&indromul &iogren. $linica5 diagnosticul5 tratamentul. 1,/.!actorii favori%ani "n aparena afeciunilor precanceroase ale teritoriului O'! )i transformarea lor "n cancer. 1,1.Precancerul pielii capului )i g"tului. ?tiopatogenie5 clasificarea5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul5 profilaxia. 1,2.Precancerul f)iei ro)ii a bu%elor. ?tiopatogenie5 clasificarea5 clinica5 diagnosticul5 tratamentul5 profilaxia. 1,3.Precancerul mucoasei cavitii bucale. ?tipatogenia5 clasificarea5 tabloul clinic5 diagnosticul5 tratamentul5 profilaxia. 1,4.$arcinomul ba%ocelular 1ba%aliomul8 al pielii feei. !ormele clinico9 anatomice5 tabloul clinic5 particularitile evoluiei5 tratamentul. 1, . $arcinomul pavimentos al pielii feei. !ormele clinico9anatomice5 tabloul clinic5 particularitile evoluiei5 tratamentul. 1,#. Adenocarcinomul pielii feei. !ormele clinico9anatomice5 tabloul clinic5 particularitile evoluiei5 tratamentul. 1,(. 'elanomul pielii feei. Definiia5 epidemiologia5 particularitile clinice5 diagnosticul diferenial5 tratamentul. 1,*. $ancerul labial. !ormele anatomo9clinice5 simptomele "n debut )i "n ca%urile avansate5 diagnosticul5 tratamentul5 profilaxia5 prognosticul. 1,,. $ancerul limbii. !ormele anatomo9clinice5 simptomele "n debut )i "n ca%urile avansate5 diagnosticul5 tratamentul5 profilaxia5 prognosticul. 2//.$ancerul mucoasei plan)eului bucal. !ormele anatomo9clinice5 simptomele "n debut )i "n ca%urile avansate5 diagnosticul5 tratamentul5 profilaxia5 prognosticul. 2/1.$ancerul central 1primar8 al mandibulei. &imptomele "n debut )i "n ca%urile avansate5 diagnosticul5 tratamentul5 profilaxia5 prognosticul. 2/2.$ancerul periferic 1secundar8 al mandibulei. &imptomele "n debut )i "n ca%urile avansate5 diagnosticul5 tratamentul5 profilaxia5 prognosticul. 2/3.$ancerul central 1primar8 al maxilei. &imptomele "n debut )i "n ca%urile avansate5 diagnosticul5 tratamentul5 profilaxia5 prognosticul. 2/4.$ancerul periferic 1secundar8 al maxilei. &imptomele "n debut )i "n ca%urile avansate5 diagnosticul5 tratamentul5 profilaxia5 prognosticul. 2/ .'etodele de colectare a materialului pentru examenul citologic. =e.nica. 2/#.'etodele de colectare a materialului pentru examenul morfologic 1biopsia8. =e.nica.
2*

2/(. -oentgenoterapia5 telegama 9 betatronoterapia5 acceleraii liniare de particule "n tratamentul tumorilor maligne ale capului )i g"tului. 2/*.$rioaplicarea )i criodistrucia "n tratamentul afeciunilor precanceroase )i a tumorilor maligne ale capului )i g"tului. 2/,.$.imioterapia "n tratamentul tumorilor maligne ale capului )i g"tului. 21/.Dispensari%area bolnavilor cu tumori precanceroase5 benigne )i maligne ale capului )i g"tului. -eabilitarea medical a pacienilor. 22/.-olul stomatologului "n depistarea )i profilaxia tumorilor O'!. 221.'etasta%ele cancerului "n nodulii lmfatici regionali. Diagnosticul )i tratamentul. 222.Principiile de apreciere a rsp"ndirii cancerului )i stadiului maladiei. &istemul =N'5 stadiile maladiei. 223.0ndicaii )i contraindicaii ctre tratamentului c.irurgical proprotetic. 224.0nterveniile c.irurgicale asupra prilor moi "n c.irurgia proprotetic 1plastia .ipertrofiilor5 frenurilor )i bridelor8. 22 .Plastia )anurilor periosoase "n pregtirea c.irurgical proprotetic . 22#.0ntervenii c.irurgicale asupra planului osos "n c.irurgia proprotetic 1re%ecii modelante de creast alveolar5 a torusurilor5 tubero%itilor5 plastia apofi%elor alveolare8. 22(.=ratamentul c.irurgical al paradontitelor marginale cronice 1c.iureta:ul parodontal5 gi.givotomia5 gingivectomia simpl8. 22*.2ingivoectomia radical )i gingivo9osteoplastia "n parodontitele marginale cronice. 22,.0mplantele dentare. $lasificarea. $aracteristica general. 23/.0ndicaiile )i contraindicaiile utili%rii implantelor aloplastice. 231.0mplantele lam+ indicaiile ctre inserare5 metoda )i etapele operaiei de aplicare. 232.0mplantele cilindru+ indicaiile ctre inserare5 metoda )i etapele operaiei de aplicare. 233. 0mplantele )urub+ indicaiile ctre inserare5 metoda )i etapele operaiei de aplicare. 234.$.irurgia plastic5 reparatorie5 estetic facial+ definiie5 scopurile operaiilor pe fa. 23 . >a%ele fundamentale ale plastiei cu esuturi locale. =e.nica operatorie5 "nstrumentarul5 material )i metode de suturare5 particulariti de aneste%ie. 23#.Defectele )i deformaiile in teritoriul oro9maxilo9facial. ?tiologia5 clasificarea5 frecvena5 obiectivi%area lor. 23(.Planificarea interveniilor reconstructivre maxilo9faciale+ anali%a defectelor5 planificarea reconstruciei5 sursele )i re%ervele de material plastic. 23*.Plastia defectului cu esuturi din imediata vecintate+ metodele5 avanta:ele )i de%avanta:ele5 indicaii )i contraindicaii.
2,

23,.Plastia defectelor faciale+ E9 plastiea5 plastiea cu lambouri triung.iulare "ncruci)ate. 24/.Plastiea defectelor cu grefe pediculate din regiunile apropieate.'etoda T0ndianP a rinoplastiei. <ambouri arteriali%ate. 241.Plastiea defectelor cu gref pediculat din regiuni "ndeprtate. 0ndicaii5 contraindicaii5 avanta:e )i de%avanta:e. 'etoda T0talianP a rinoplastiei. 242.Plastiea defectelor nasului cu gref pediculat din imediat vecintate. 243.=ransplantarea liber a esuturilor "n regiunea maxilo9facial+ principiile conservrii esuturilor. Avanta:ele )i de%avanta:ele. 244.=ransplantarea liber a pielii )i mucosei "n regiunea maxilo9facial. =ipuri de grefe cutanate libere. Principiile5 avanta:ele )i de%avanta:ele. 24 .=ransplantarea liber a grefelor complexe. 0ndicaii. Avanta:ele9 de%avanta:ele. Noiuni de te.nic microc.irurgical. 24#.Anomaliile maxilarelor. $lasificare. =ratamentul c.irurgical al anomaliilor sagitale ale maxilarelor. 24(.=ratamentul c.irurgical al anomaliilor verticale )i transversale ale maxilarelor.

eful catedrei,Chirurgie OMF i stomatologie ortopedic FPM d.h..m. V.Topalo (probate la ;edin a catedrei< Pr-verbal- Nrdin =e+ catedr, pro+- universitar (probate la 0omisia 2etodica a disciplinelor stomatologie Pr-verbal- Nrdin Pre;edinte, pro+- universitar

profesor

universtar

8>-NI0)/(3

*-=0ERB(TI30

3/

NTREBRI ctre examenul de licen la stomatologia ortopedic a re%idenilor la specialitatea TStomatologie generalP "n nul 2//# 'O-!O<O20A !FN$U0ONA<V A &0&=?'F<F0 &=O'A=O2NA= 1. 'orfologia funcional a arcadelor dentare. $urbele oclu%ale. 0mportana practic. 2. K?lemente de morfologie oclu%al.Primul grup de stopuri oclu%ale. $aracteristica. 0mportana practic. 3. Al doilea grup de stopuri oclu%ale. $aracteristica. 0mportana practic. 4. Al treilea grup de stopuri oclu%ale. $aracteristica. 0mportana practic. . $ontacte oclu%ale funcionale )i nefuncionale. $aracteristica. #. K -elaia centric. Po%iia de oclu%ie centric )i de intercuspidare maxim. (. ;nregistrarea -$ )i O$. *. Oclu%ia de necesitate. ,. Oclu%ia de obi)nuin. $aracteristica. 1/. K$inematica mandibulei. Diagrama Posselt. 11.$aracteristica mi)crilor de lateralitate. 12.$aracteristica mi)crilor "n plan sagital. 13. $riteriile oclu%iei funcionale dup teoria gnatologic. 14.K $riteriile oclu%iei funcionale dup teoria 3anHelson. 1 . $inci criterii ale oclu%iei funcionale dup ?ne. 1#. 2.ida:ul de grup lateral la mi)carea de lateralitate a mandibulei. 0mportana peacric. 1(. 2.lda:ul canin la mi)carea de lateralitate a mandibulei. 0mportana peacric. 1*.K &emne clinice ale disfunciei mandibulo9craniene. 1,. 'i:loace terapeutice "n tratamentul disfunciei mandibulo9craniene. >0O'A=?-0A<? 21. $erine medico9biologice ctre materialele de confecionare a prote%elor dentare. $lasificarea alia:elor dup &ilbert )i )coala $.i)inu. 22.K $aracteristica alia:elor nobile )i seminobile. Destinaia. 23.$aracteristica alia:elor inobile. Destinaie. 24.=itanul. $aracteristica. Destinaie. 2 . $eramica. $aracteristica. Destinaia.
31

2#.K &isteme integral ceramice. $erestore. Dicor. 2(. &isteme integral ceramice. 0n9ceram5 $erasiv. 2*. Acrilatele. $aracteristica. $lasificarea William9OX>rian. 2,. -egimul de polimeri%are a acrilatelor termopolimeri%abile. 3/.K Acrilatele autopolimeri%abile. $aracteristica. Destinaia. 31. $ompo%itele moderne utili%ate "n protetica dentar. =e.nica aplicrii. Avanta:ele. 32. Acrilatele elastice. $aracteristica. Destinaia. 33.$eara )i varietile ei. $omponena. Destinaia. 34.K 'ateriale amprentare. $erine medico9biologice. $lasificarea )colii $.i)inu. 3 . 'aterialele amprentare 7romopan5 Cantopren5 Optosil5 Dentaflex5 ?lastic5 Ypen. Destinaie. Avanta:e.

=A><OF< $<0N0$ L0 =-A=A'?N=F< P-O=?=0$ A< <?E0FN0<O- ODON=A<? $O-ONA-? 3#. ?tiologia )i simptomatologia <O$. 3(. $onsecutivitatea examenului clinic la pacienii cu <O$. 3*.K $omplicaiile <O$ 1locale5 loco9regionale5 generale8. 3,. Principiul profilactic )i curativ "n tratamentul <O$. 4/. Principiul biomecanic "n tratamentul <O$. !actorii ce influenea% stabilitatea microprote%ei. 41. Oclu%ia centric. $omponentele. =rei situaii clinice. 42.K ?tapele pregtirii cavitii pentru in9laZ. Eonele nepericuloase )i periculoase. Avantra9iul. 43. 0ndicaiile pentru folosirea incrustaiilor corono9radiculare. =e.nica confecionrii. 44. 0ndicaii pentru utili%area coroanelor de "nveli). $erinele ctre coroane. 4 . Obiectivele preparrii dintelui pentru coroana de "nveli). 4#.K $oroanele provi%orii. 0ndicaii. =e.nica &cutan de confecionare a coroanelor provi%orii. 4(. 0ndicaii )i te.nica preparrii dinilor sub coroane fi%ionomice 3acHett din acrilat sau compo%ite. 4*. 0ndicaii )i te.nica preparrii dinilor sub coroane din ceramic. 4,. 'etode de retracie gingival. 0ndicaii. =e.nica. /.K Particularitile preparrii dinilor sub coroane ceramice5 metalo9ceramice5 metalo9 acrilice la colet. !ormele de prag. 1. $oroanele de "nveli) metalice "ntreg turnate. 0ndicaii. =e.nica preparrii dintelui. 2. =e.nica modern de confecionare a coroanelor fi%ionomice din compo%ite. 3. $oroanele pariale 3[45 4[ 5 1[2 )i ([*. =e.nica preparrii dintelui. 4.K $oroanele mixte metalo9ceramice. 0ndicaii. ?tapele clinico9te.nice.
32

. $oroanele mixte metalo9acrilice cu component metalic )tanat )i "ntreg turnat. 0ndicaii. ?tape clinico9te.nice de confecionare. #. &copul utili%rii coroanelor de "nveli) "n disfunciile oclu%ale. (. !ormele de preparare a dinilor sub coroane de "nveli) dup 7\rber. *.K $omplicaiile posibile "n timpul preparrii )i la distan la utili%area coroanelor de "nveli). ,. $oroanele de substituie. 0ndicaii. 6arieti. #/. Prepararea canalului radicular pentru confecionarea coroanei de substituie. Avanta:e. Amprentarea. #1. !ormele de preparare a bontului radicular )i particularitile preparrii la colet pentru coroanele de substituie. #2.K $oroana de substituie simpl confecionat "ntr9o )edin. =e.nica. Avanta:e. =A><OF< $<0N0$ A< ?D?N=AU0?0 PA-U0A<? -?DF&?. =-A=A'?N=F< $F PFNU0 D?N=A-? #3.?etiologia )i tabloul clinic al edentaiei pariale. #4. Pregtirea cavitii bucale ctre tratamentul protetic cu puni dentare # . 0ndicaii )i contraindicaii la tratamentul edentaiei pariale cu puni dentare. ##.K 6aloarea funcional a parodontului la atrofia cu ]5 ^5 2[3 )i tactica medicului la aplicarea punilor dentare. #(. $erinele ctre dinii preparai pentru utili%area punilor dentare. #*. >iomecanica punilor dentare. #,. 0ndicaii ctre utili%area punilor dentare cu extensie. De%avanta:e. (/.K Particularitile pregtirii c@mpului protetic la utili%area punilor dentare. (1. 6arietile corpului de punte dup raportul cu creasta alveolar. 0ndicaii. (2. 0ndicaii )i etape clinico9te.nice la utili%area punilor dentare din dou buci. (3. 0ndicaii )i etape clinico9te.nice la utili%area punilor dentare "ntreg turnate. (4.K 0ndicaii )i etape clinico9te.nice la utili%area punilor dentare acrilice. ( . 0ndicaii )i etape clinico9te.nice la utili%area punilor dentare metalo9ceramice5 metalo9 acrilice. (#. &ituaiile clinice la determinarea oclu%iei centrice. $aracteristica. ((. Principiul curativ "n tratamentul cu puni dentare dup Eonder5 3ancHelson. (*.K Principiul profilactic "n tratamentul cu puni dentare 1locale5 loco9regionale8. (,. Principiul biologic "n tratamentul cu puni dentare. */. Principiul biomecanic )i .omeosta%ic "n tratamentul cu puni dentare. *1. 0ndicaii pentru utili%area punilor dentare ade%ive 1generaia 05 005 0008. *2.K 0ndicaii pentru utili%area punilor dentare pe implante. Particularitile confecionrii punilor dentare pe implante. *3. $aracteristica reliefului oclu%al la punile dentare pe implante. *4. 0ndicaii )i etape clinico9te.nice la confecionarea punilor dentare mobili%abile.
33

* . 0ndicaii )i etape clinico9te.nice la confecionarea punilor dentare excepionale. ?D?N=AU0A PA-U0A<V ;N=0N&V. =-A=A'?N=F< $F P-O=?E? PA-U0A<? 'O>0<0EA>0<? *#.K $aracteristica c@mpului protetic "n edentaia parial "ntins. Dinii restani. >a%a osoas5 fibromucoas. !ormele apofi%elor alveolare dup PietroHovsHi. *(.Particularitile c"mpului protetic "n edentaia parial "ntins. $omplicaiile locale )i loco9regionale. **.Particularitile examenului clinic )i paraclinic a pacienilor cu edentaii pariale "ntinse. *,. Pregtirea proprotetic a c"mpului protetic "n edentaiile pariale "ntinse 1fibromucoasa5 ba%a osoas8. ,/.K Pregtirea dinilor st"lpi "n vederea aplicrii PP'. ,1. Pregtirea neuromuscular "n vederea aplicrii PP'. ,2. 0ndicaii ctre tratamentul cu PP'. Particulritile amprentrii pentru confecionarea PP'. <imitele PP'. ,3. <iniile cro)etare. 0mportana practic. ,4. K?tapele clinico9 te.nice la confecionarea PP'A "n oclu%ie stabil )i instabil. , . >iomecanica PP'A. ,#. 6aloarea protetic a substratului osos a c@mpului protetic dup Duval. ,(. &tructura radiologic a substratului osos a c@mpului protetic dup Wilson. ,*.K $aracteristica elementelor de fixare )i stabili%are a PP'A. ,,. Proba mac.etei PP'A. 1//. ?rori la determinarea O$ "n proba mec.etei PP'A. 1/1. PP'A excepionale+ 7emenZ5 7ula:enHo. 1/2.K 0ndicaii )i etape clinico9te.nice la utili%area PP'A cu fixare telescopat5 pe culise5 cu sistem Dolder5 capse. 1/3. 0ndicaii )i etape clinico9te.nice la utili%area PP'A cu cptu)al elastic. 1/4. $omponentele PP'&. $aracteristica. 1/ . 0ndicaii pentru tratamentul edentaiei pariale cu PP' acrilice )i sc.eletate. 1/#.K $onectorul principal )i cei secundari "n PP'&. $aracteristica. Plasarea pe c@mpul protetic la maxil )i mandibul. 1/(. 6arietile conectorilor secundari "n PP'& "n funcie de starea paradontului dinilor st@lpi )i re%iliena fibromucoasei. 1/*. Principiul profilactic )i curariv "n tratamentul cu PP'&. 1/,. Principiile biologic )i .omeosta%ic "n tratamentul cu PP'&. 11/.K $onceperea PP'& "n edentaiile pariale de clasa 05 00 7ennedZ. 111. $onceperea PP'& "n edentaiile pariale de clasa 0005 06 7ennedZ. 112. &copul )i metodele paralelografiei modelelor la confecionarea PP'&. 113. 'etoda de determinare a %onelor de retenie a cro)etelor "n PP'&.
34

114.K $aracteristica cro)etelor utili%ate "n PP'&+ AcHers5 >onOil5 3acHson5 Addams5 -oac. )i continuu. 11 . >iomecanica PP'& )i rolul orientrii apofi%elor alveolare dup ?lbrec.t. 11#. $aracteristica sistemelor cro)etare NeZ )i -oac.. 11(. &isteme speciale de fixare )i stabili%are a PP'&+ culise5 capse5 telescoape5 sistem Dolder9-umpell. 11*.K Particularitile amprentrii la tratamentul edentaiei pariale cu PP'&. 11,. Proba sc.eletului PP'&. -eguli de montare a dinilor "n PP'. 12/. Proba mac.etei PP'&. !ixarea PP'&. 121. ?tape clinico9te.nice la confecionarea PP'&. -eba%area )i recondiionarea PP'&. 122.K $omplicaii "n tratamentul edentaiei pariale cu PP'. Avanta:ele PP'&.

?D?N=AU0A =O=A<V 123. ?tiologia )i tabloul clinic al edentaiei totale. <egitile resorbiei )i atrofiei maxilarelor "n edentaia total. 124. $aracteristica c@mpului protetic edentat total dup &angiuolo. $aracteristica tipurilor de cre)tere alveolare edentate total dup AtOood. 12 . $aracteristica %onelor c@mpului protetic edentat total. 12#.K $aracteristica %onei de spri:in )i %onei de succiune la maxil "n edentaia total. 12(. $aracteristica %onei de spri:in )i %onei de succiune la mandibul "n edentaia total. 12*. $aracteristica %onelor funcionale ale c@mpului protetic edentat total la maxil )i mandibul. 12,. $lasificarea torusului palatin dup <anda. Po%iiile vlului palatin dup <anda. 0mportana practic. 13/.K !ormele feei dup Williams. 0mportana practic. 131. $aracteristica %onelor de tampon dup 2avrilov. 0mportana practic. 132. $aracteristica amprentelor preliminare a tratamentului edentaiei totale. 133. 'etodele de fixare ale prote%elor totale. 134.K 'u)c.ii peroprotetici ce duc la dislocarea prote%ei totale la maxil. 13 . $lasificarea ba%ei osoase "n edentaia total dup &c.r\dder5 7\ller )i <e:oZeux. 13#. Eonele fibromucoasei dup <iund. 0mportana practic. 13(. 'etode de confecionare a lingurilor amprentare individuale. 13*.K Probele funcionale Berbst )i adaptarea lingurilor amprentare individuale. 13,. =e.nica amprentrii funcionale. 14/. $lasificarea amprentelor funcionale dup gradul de compresie a fibromucoasei. Amprente funcionale dup "nlimea marginilor. 141. =e.nici de modelare a marginilor amprentei funcionale. 142.K $onsecutivitatea determinrii relaiilor centrice intermaxilare "n edentaia total. 143. 'etoda )i obiectivele determinrii planului protetic "n edentaia total.
3

144. 'etode de determinare a D6O "n edentaia total. 14 . 'etode de determinare a po%iiei neutre a mandibulei "n edentaia total. 14#.K ?rori la determinarea D6O "n edentaia total )i manifestri clinice. 14(. ?rori la determinarea po%iiei neutre a mandibulei "n plan sagital5 transversal )i manifestri clinice. 14*. Proba mac.etei prote%ei total mobili%abile. 14,. -eguli de montare a dinilor "n prote%ele totale dup 2Zsi. 1 /.K 0ndicaii )i te.nica confecionrii prote%elor totale cu cptu)al elastic )i cu ba% metalic. 1 1. -econdiionarea prote%elor totale. 0ndicaii. $omplicaii.

A>-AE0FN?A D?N=A-V 1 2. 6arietile abra%iunii dentare dup >roca. 1 3.$lasificarea abra%iunii dentare dup Perrier52avrilov. 1 4.K Oclu%ia redus. $linica. =ratamentul. 1 . Diagnosticul difereniat al abra%iunii dentare patologice compensate )i decompensate. 1 #. !actori etiologici ai abra%iunii dentare dup LcerbaHov. 1 (. $omplicaii locale )i loco9regionale ale abra%iunii dentare. 1 *.K &imptomele abra%iunii dentare. 1 ,. =ratamentul medicamentos al abra%iunii dentare. 1#/. =ratamentul abra%iunii dentare "n fa%ele incipiente. 1#1. =ratamentul abra%iunii dentare forma locali%at compensat )i decompensat. 1#2.K =ratamentul abra%iunii dentare forma generali%at compensat )i decompensat. 1#3. ?tiologia5 tabloul clinic )i tratamentul oclu%iei reduse. 1#4. &indromul $osten "n abra%iunea dentar. 1# . =ratamentul abra%iunii dentare complicate cu bre)e ale arcadelor dentare. =-A=A'?N=F< P-O=?=0$ A< A!?$U0FN0<O- PA-ADONU0F<F0 1##. K-olul factorilor locali "n etiologia afeciunilor paradontului. Oclu%ia traumatic. 6arieti. 1#(. Oclu%ia traumatic primar5 secundar )i mixt. $aracteristica. 1#*. &imptomele clinice ale afeciunilor paradontului. 1#,. $aracteristica contactelor premature dup 3anHelson. 1(/.K &arcinile tratamentului ortopedo9protetic al afeciunilor paradoniunui. 1(1. 'etode de depistare ale contactelor premature.
3#

1(2. Llefuirea selectiiv a contactelor premature dup metoda 3anHelson. 1(3. Llefuirea selectiiv a contactelor premature dup metoda &c.uZler. 1(4. KLlefuirea selectiiv a contactelor premature dup metoda >urlui )i 7alamHarov. 1( . =e.nica )lefuirii selective ale contactelor premature. 1(#. 0ndicaii pentru )lefuirea selectiv a contactelor premature. 1((. 0ndicaii )i metode de confecionare a )inelor provi%orii. 1(*. K&copul imobili%rii provi%orii "n tratamentul afeciunilor paradoniului. Linele provi%rii NovotnZ5 7urleandsHi5 7opeiHin. 1(,. 6arieti )i te.nica confecionrii )inelor permanente "n tratamentul afeciunilor paradoniului. 1*/. Particularitile tratamentului protetic cu puni dentare "n ca% de afeciuni ale paradontului. 1*1. 0ndicaii )i etape clinico9te.nice la confecionarea PP' "n tratamentul complex al maladiilor paradoniului. '02-V-0 D?N=A-? 1*2.K ?tiologia )i mecanismul migrrilor dentare. $lasificarea migrrilor dentare dup $o:ocaru )i 2avrilov. 1*3. =abloul clinic )i tratamentul migrrilor dentare "n plan vertical )i sagital. 1*4. =abloul clinic )i tratamentul migrrilor dentare "n plan transversal. Diagnosticul migrrilor dentare. 1* . =ratamentul ortodontic al migrrilor dentare. 'etoda c.irurgical9ortodontic de tratament ale migrrilor dentare. 1*#.K -epo%iionarea mandibulei ca msur de tratament a migrrilor dentare. 1*(. Particularitile tratamentului protetic la pre%ena migrrilor dentare. 1**. Punile dentare excepionale+ -@nda)u5 7urociHin5 3ude5 Lur etc. la tratamentul protetic al pacienilor cu migrri dentare. AP<0$A-?A 0'P<AN=?<O- ;N P-O=?=0$A D?N=A-V 1*,. 0ndicaii la aplicarea implantelor "n scop protetic. 6arieti de implante. 1,/.K 0mplante subperiostale5 endodonto9endosale. Avanta:e. 1,1. 0mplante endosale. 6arieti. 0ndicaii. 1,2. Particularitile tratamentului protetic pe implante. =A><OF< $<0N0$ L0 =-A=A'?N=F< ANO'A<00<O- D?N=O9 'AC0<A-?
3(

<A ADF<U0 1,3. Particularitile tabloului clinic )i tratamentul anomaliilor dinilor i%olai la aduli. 1,4.K Particularitile tabloului clinic )i tratamentul anomaliilor de oclu%ie "n plan vertical la aduli. 1, . Particularitile tabloului clinic )i tratamentul anomaliilor de oclu%ie "n plan sagital la aduli. 1,#. Particularitile tabloului clinic )i tratamentul anomaliilor de oclu%ie "n plan transversal. 1,(.K=ratamentul complex al anomaliilor dento9maxilare. 0N!<F0?NUA 'A=?-0A<?<O- A&FP-A U?&F=F-0<OL0 O-2AN?<O- $A60=VU00 O-A<? 1,*. &tomatitele toxice5 alergice5 traumatice. Paraste%ii. 2al%ano%a. $andido%ele. =abloul clinic. Diagnosticul difereniat. =ratamentul. &0ND-O'F< D0&!FN$U0ONA< A< &0&=?'F<F0 &=O'A=O2NA= 1,,. ?tiologia )i tabloul clinic al sindromului disfuncional al sistemului stomatognat. $lasificarea 7alamHarov9Petrosov a le%iunilor A='. >anu.. 2//.K =ratamentul afeciunilor disfuncionale ale sistemului stomatognat 1ec.ilibrarea psi.ic5 lic.idarea durerii5 fi%ioterapla5 masa:ul5 ec.ilibrarea oclu%al5 aparate8.

Aprobate la Ledina catedrei+ Pr. verbal N din 0.Postolac.i Lef. catedr5 prof. universitar

3*

Aprobate la $omisia 'etodic a disciplinilor stomatologice Pr. verbal N din D.Lcerbatiuc Pre)edinte5prof.universitar

3,