Sunteți pe pagina 1din 257

Prof.dr.ing.

Adrian Alexandru Badea
INITIERE IN TRANSFERUL DE
CALDURA SI MASA
2004
CUPRINS

Cap.1 Consideraii generale
1.1. Definiii 1
1.1.1. Cmpul de temperatur!... 1
1.1.2. Suprafaa izoterm!.. 2
1.1.3. Gradientul de temperatur!.. 2
1.1.4. Fluxul termic... 3
1.1.5. Fluxuri termice unitare... 3
1.1.6. Linii $i tub de curent. 3
1.2. Analogia electric! a transferului de c!ldur! 4
1.3. Modurile fundamentale de transfer al c!ldurii 4
1.3.1. Conducia termic!... 4
1.3.2. Convecia termic!.. 5
1.3.3. Radiaia termic!. 7
Cap.2 Transferul de c!ldur! prin conducie
2.1. Ecuaiile difereniale ale conduciei termice 9
2.1.1. Ecuaia legii lui Fourier.. 9
2.1.2. Ecuaia general! a conduciei termice 9
2.1.3. Condiii de determinare univoc! a proceselor
de conducie

13
2.1.4. Conductivitatea termic!.. 15
2.2. Conducia termic! unidirecional! n regim constant.. 17
2.2.1. Corpuri cu forme geometrice simple f!r! surse
interioare de c!ldur!.

17
2.2.1.1. Peretele plan.. 17
2.2.1.2. Peretele cilindric. 30
2.2.1.3. Peretele sferic. 36
2.2.2. Corpuri cu forme geometrice simple cu surse
interioare de c!ldur! uniform distribuite..

38
2.2.2.1. Peretele plan.. 38
2.2.2.2. Peretele cilindric. 42
2.2.2.3. Perete cilindric tubular 43
2.2.3. Conducia termic! prin suprafee extinse... 46
2.2.3.1. Ecuaia general! a nervurilor.. 46
2.2.3.2. Nervura cu seciune constant! 48
2.2.3.3. Nervura circular! 54
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! viii
2.2.3.4. Transferul de c!ldur! printr-un perete nervurat.. 58
2.3 Conducia termic! bidirecional! n regim constant. 61
2.3.1. Metoda separ!rii variabilelor.. 61
2.3.2. Metoda grafic! 65
2.3.3. Metode numerice 71
2.4. Conducia termic! n regim tranzitoriu 73
2.4.1. Conducia tranzitorie prin corpuri cu rezistene
interne neglijabile...

75
2.4.2. Conducia tranzitorie prin corpuri cu rezistene
de suprafa! neglijabile.

78
2.4.3. Conducia tranzitorie prin corpuri cu rezistene
interne $i de suprafa! finite...

80
2.4.3.1. Perete plan infinit 80
2.4.3.2. Discretizarea ecuaiei difereniale a conductei
tranzitorii

87
Cap.3 Convecia termic!
3.1. Introducere n convecia termic!.. 91
3.1.1. Elemente fundamentale $i definiii. 91
3.1.2. Ecuaiile difereniale ale conveciei 94
3.1.2.1. Ecuaia conduciei.. 94
3.1.2.2. Ecuaia mi$c!rii.. 95
3.1.2.3. Ecuaia continuit!ii 97
3.1.2.4. Condiii de determinare univoc!. 98
3.1.3. Factorii care influeneaz! transferul de c!ldur!.. 99
3.1.4. Metode de determinare a coeficientului de
convecie.

100
3.1.5. Studiul experimental al proceselor de convecie
termic!

103
3.1.5.1. Bazele teoriei similitudinii.. 104
3.1.5.2. Analiza dimensional!.. 106
3.1.5.3. Planificarea experimentului $i corelarea datelor
experimentale..

111
3.2. Convecia liber!... 114
3.2.1. Convecia liber! n spaii mari 115
3.2.2. Convecia liber! n spaii limitate.. 119
3.3. Convecia forat! monofazic! exterioar!. 122
3.3.1. Convecia forat! la curgerea peste o plac! 122
3.3.2. Convecia forat! la curgerea peste un cilindru.. 126
3.3.3. Transferul de c!ldur! la curgerea forat! peste
un fascicul de evi..

130
3.4. Convecia forat! monofazic! la curgerea prin canale. 135
3.4.1. Curgerea prin canale circulare 135
3.4.1.1. Transferul de c!ldur! la curgerea laminar! 135
3.4.1.2. Transferul de c!ldur! la curgerea turbulent!.. 139
Cuprins ix
3.4.2. Curgerea prin canale necirculare 144
3.4.2.1. Canale inelare. 144
3.4.2.2. Canale rectangulare 146
3.4.2.3. Canale ondulate.. 147
3.5. Transferul de c!ldur! la fierbere.. 150
3.5.1. Clasificarea proceselor de fierbere. 150
3.5.2. Fierberea n volum mare. 151
3.5.2.1. Condiiile amors!rii nucleaiei 151
3.5.2.2. Regimurile fierberii 153
3.5.2.3. Transferul de c!ldur! la fierberea nucleic!. 156
3.5 .2.4. Transferul de c!ldur! la fierberea pelicular!.. 161
3.5.3. Fierberea cu convecie forat! 162
3.5.3.1. M!rimi caracteristice.. 162
3.5.3.2. Structura curgerii bifazice.. 163
3.5.3.3. Transferul de c!ldur! la fierberea cu convecie
forat!.

167
3.6. Transferul de c!ldur! la condensare. 168
3.6.1. Condensarea pelicular! . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . 169
3.6.1.1. Transferul de c!ldur! la condensarea pelicular!
cu curgere laminar!.

171
3.6.1.2. Transferul de c!ldur! la condensarea pelicular!
cu curgere turbulent!..

176
3.6.1.3. Influena vitezei vaporilor asupra coeficientului
de convecie

177
3.6.1.4. Influena prezenei gazelor necondensabile
asupra condens!rii peliculare..

178
3.6.1.5. Condensarea pelicular! n interiorul evilor... 179
3.6.2. Transferul de c!ldur! la condensarea nucleic!... 181
Cap.4 Radiaia termic!
4.1. Elemente fundamentale 183
4.1.1. Natura fenomenului 183
4.1.2. Definiii... 184
4.1.3. Legile radiaiei termice... 189
4.1.3.1. Legea lui Planck. 189
4.1.3.2. Legea lui Stefan Boltzmann 191
4.1.3.3. Legea lui Kirchhoff. 194
4.1.3.4. Legea lui Lambert... 195
4.2. Transferul de c!ldur! prin radiaie ntre corpuri separate
prin medii transparente

195
4.2.1. Transferul de c!ldur! prin radiaia ntre dou!
suprafee plane paralele..

195
4.2.2. Transferul de c!ldur! prin radiaie ntre dou!
corpuri oarecare..

198
4.3. Radiaia gazelor 205
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! x
Cap.5 Intensificarea transferului termic
5.1. Intensificarea transferului termic convectiv 212
5.1.1. Metode de intensificare... 212
5.1.2. Nervurile. 216
5.1.3. Inseriile.. 220
5.1.4. Suprafee rugoase 221
5.1.5. Intensificarea transferului termic la fierbere... 223
5.1.6. Intensificarea transferului de c!ldur! la
condensare..

225
5.2. Intensificarea transferului termic prin radiaie 228
Cap.6 Transferul de mas!
6.1. Transferul de mas! prin difuziune molecular!. 229
6.1.1. Definiii. Legi de baz! 229
6.1.2. Ecuaii difereniale ale difuziei moleculare 235
6.1.2.1. Ecuaia de continuitate 235
6.1.2.2. Forme speciale ale ecuaiei de continuitate 238
6.1.2.3. Condiii iniiale $i la limit!. 240
6.1.3. Difuzia masic! prin medii cu geometri simple
f!r! reacii chimice care genereaz! mas! n
volum..


241
6.2. Transferul de mas! convectiv... 243
6.2.1. Ecuaii de baz! 244
6.2.2. Transferul de mas! interfazic.. 245
Bibliografie


CAP.1 CONSIDERA'II GENERALE
1.1. Definiii
Transferul de c!ldur! este $tiina proceselor spontane, ireversibile,
de propagare a c!ldurii n spaiu $i reprezint! schimbul de energie termic!
ntre dou! corpuri, dou! regiuni ale unui corp sau dou! fluide sub aciunea
unei diferene de temperatur!.
Transferul de c!ldur! face parte din $tiina mai larg! a studiului
c!ldurii, el respectnd cele dou! principii ale termodinamicii: primul
principiu care exprim! legea conserv!rii energiei termice n procesele de
transfer $i cel de al doilea principiu potrivit c!ruia transferul de c!ldur! se
realizeaz! ntotdeauna de la o temperatur! mai ridicat! c!tre o temperatur!
mai cobort!.
1.1.1. Cmpul de temperatur!
Temperatura caracterizeaz! starea termic! a unui corp, caracteriznd
gradul de nc!lzire a acestuia.
n fiecare punct M (x,y,z) dintr-un corp solid, lichid sau gazos se
poate defini o temperatur!, funcie scalar! de coordonatele punctului $i de
timp:
T= T (x,y,z,) (1.1)

Cmpul de temperatur! definit de relaia (1.1) este tridimensional $i
nestaionar. Dac! temperatura nu depinde de timp, cmpul de temperatur!
este staionar sau permanent. Cel mai simplu cmp de temperatur!, care
va fi utilizat cel mai des n acest curs este cmpul staionar unidirecional:

T = T (x). (1.2)


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 2
1.1.2. Suprafaa izoterm!
Suprafaa izoterm! este locul geometric al punctelor din spaiu care
la un moment dat au aceea$i temperatur!. n regim nestaionar suprafeele
izoterme sunt mobile $i deformabile; n regim staionar ele sunt invariabile.
Suprafeele izoterme nu pot intersecta, acela$i punct din spaiu la acela$i
moment de timp, neputnd avea temperaturi diferite.
Unitatea de m!sur! pentru temperatur! este gradul Kelvin [ ] ,
definit ca 1/273,16 din temperatura termodinamic! a punctului triplu al apei.
In sistemul internaional de unit!i de m!sur! este tolerat $i gradul Celsius
[C], care are aceea$i m!sur! cu gradul Kelvin, diferind doar originea sc!rii
de m!sur!. Din aceste considerente vom utiliza n lucrare att K ct $i C.
1.1.3. Gradientul de temperatur!
Cmpul de temperatur! fiind o funcie derivabil! se poate defini n
orice punct M, la fiecare moment un vector al gradientului de temperatur!
n direcia normal! la suprafaa izoterm! care trece prin acel punct (1.1):
grad T =


n
T
n
t
n 0
lim [K/m] . (1.3)

Fig.1.1 Gradientul de temperatur!n
x
T+t
n
x
T
Consideraii generale 3
1.1.4. Fluxul termic
Fluxul termic este cantitatea de c!ldur! care trece printr-o suprafa!
izoterm! n unitatea de timp:


Q
Q [W] . (1.4)
unde: Q este cantitatea de c!ldur!, n J; este intervalul de timp n s.
1.1.5. Fluxuri termice unitare
Fluxul termic unitar de suprafa! (densitatea fluxului termic)
reprezint! fluxul termic care este transmis prin unitatea de suprafa!:
S
Q
q
s
[W/m2] . (1.5)
Fluxul termic unitar linear este fluxul termic transmis prin unitatea
de lungime a unei suprafee:
L
Q
q
l
[W/m] (1.6)
Fluxul termic unitar volumic este fluxul termic emis sau absorbit
de unitatea de volum dintr-un corp:


V
Q
q
v
[W/m
3
] . (1.7)
1.1.6 Linii $i tub de curent
Liniile de curent sunt tangentele la vectorii densit!ii fluxului termic

s
q
Ansamblul liniilor de curent pentru un contur dat formeaz! tubul de
curent.


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 4
1.2. Analogia electric! a
transferului de c!ldur!
Dou! fenomene sunt analoge dac! difer! ca natur! dar au ecuaii
care le caracterizeaz! identice ca form!.
n cazul transferului de c!ldur! exist! o analogie a acestuia cu
fenomenul de trecere a curentului electric printr-un circuit:

t
s
R
T
q

[W/m
2
], respectiv:
e
R
U
I

[A], (1.8)
unde:
e t
R R , sunt rezistenele termice, respectiv electrice, n (m
2
K)/W,
respectiv ; T diferena de temperatur!, n K; U diferena de
potenial, n V; I curentul electric, n A.
n baza acestei analogii, se pot aplica problemelor de transfer de
c!ldur! o serie de concepte din teoria curentului electric, pentru un circuit
termic putnd construi un circuit electric echivalent , pentru care calculul
rezistenei termice total! se face cu acelea$i reguli ca la circuitele electrice.
1.3. Modurile fundamentale
de transfer al c!ldurii
Transferul de energie termic! se poate realiza prin trei moduri
fundamentale distincte: conducia termic! , convecia termic! $i radiaia
termic!.
1.3.1. Conducia termic! este procesul de transfer al c!ldurii dintr-o
zon! cu o temperatur! mai ridicat! c!tre una cu temperatur! mai cobort!,
n interiorul unui corp (solid, lichid sau gazos) sau ntre corpuri solide
diferite aflate n contact fizic direct, f!r! existena unei deplas!ri aparente a
particulelor care alc!tuiesc corpurile respective [ 1 ] .
Mecanismul conduciei termice este legat de cinetica molecular!, de
interaciunea energetic! ntre microparticulele care alc!tuiesc corpurile
(molecule, atomi, electroni).
n corpurile solide nemetalice , conducia se realizeaz! prin
transferul energiei vibraiilor atomilor. Purt!torii asociai acestor unde
longitudinale $i transversale sunt fononi (teoria statistic! Bose-Einstein $i
Debye) [ 11 ] .
Consideraii generale 5
n cazul metalelor conducia termic! se realizeaz! att prin fononi
ct $i prin electroni liberi (teoria statistic! Fermi-Dirac). n acest caz
ponderea electronilor liberi este de 10 30 ori mai mare dect cea a
fononilor.
n cazul gazelor macroscopic imobile, conducia termic! se
efectueaz! prin schimbul de energie de translaie, de rotaie $i vibraie a
moleculelor (teoria cineticii gazelor, statistica Maxwell-Boltzmann).
Pentru lichide exist! dou! mecanisme de propagare a c!ldurii prin
conducia: ciocnirile elastice legate de mi$carea de mic! amplitudine a
moleculelor n jurul poziiilor lor de echilibru $i deplasarea electronilor
liberi (potenialul Van der Waals).
Ecuaia fundamental! a conduciei termice este ecuaia legii lui
Fourier (1822):


dx
dT
S Q [W]. (1.9)
sau:
gradT q
s
[W/m
2
] , (1.10)

unde: este conductivitatea termic!, n W/(mK); S suprafaa, n m
2
;
s
q Q, fluxul termic, respectiv fluxul termic unitar de suprafa!, n W,
respectiv W/m
2
; T temperatura, n K.
Ecuaia legii lui Fourier este valabil! pentru conducia termic!
unidirecional! n regim staionar, prin corpuri omogene $i izotrop!, f!r!
surse interioare de c!ldur!.
Semnul minus din ecuaia (1.1) $i (1.2) ine seama c! fluxul termic
se propag! de la o temperatur! mai ridicat! c!tre una mai cobort!, avnd
sens invers gradientului de temperatur!.
1.3.2. Convecia termic!
Convecia termic! reprezint! procesul de transfer de c!ldur! ntre un
perete $i un fluid n mi$care, sub aciunea unei diferene de temperatur!
ntre perete $i fluid.
Convecia presupune aciunea combinat! a conduciei termice n
stratul limit! de fluid de lng! perete, a acumul!rii de energie intern! $i a
mi$c!rii de amestec a particulelor de fluid.
Intensitatea procesului de convecie depinde n m!sur! esenial! de
mi$carea de amestec a fluidului. Dup! natura mi$c!rii se disting dou! tipuri
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 6
de mi$care c!rora le corespund dou! tipuri de convecie: liber! sau natural!
$i forat!. Mi$carea liber! este datorat! variaiei densit!ii fluidului cu
temperatur!. La nc!lzirea fluidului densitatea lui scade $i el se ridic!; la
r!cire, densitatea cre$te $i fluidul coboar! pe lng! suprafaa de schimb de
c!ldur!. Intensitatea mi$c!rii libere este determinat! de natura fluidului,
diferena de temperatur! ntre fluid $i perete, volumul ocupat de fluid $i
cmpul gravitaional.
Mi$carea forat! a unui fluid este determinat! de o for! exterioar!
care l deplaseaz! (pomp!, ventilator, diferen! de nivel, etc.).
Ecuaia fundamental! a conveciei termice este dat! de formula lui
Newton (1701):

T S T T S Q
p f
/ / [W] , (1.11)

sau:

T q
s
[ W/m
2
] . (1.12)

unde: este coeficientul de convecie, n W/(m
2
K);
p f
T T
,
temperaturile
fluidului, respective a peretelui, n K; S suprafaa, n m
2
.
Coeficientul de convecie , caracterizeaz! intensitatea transferului
de c!ldur! convectiv. El este diferit de legea lui Newton ca fluxul termic
transmis prin convecie prin unitatea de suprafa! izoterm! la o diferen! de
temperatur! de 1 K.
Coeficientul de convecie se poate modifica n lungul suprafeei de
transfer de c!ldur!. Valoarea sa ntr-un anumit punct se nume$te local!. n
calculele termice se utilizeaz! de obicei valoarea medie n lungul suprafeei
a coeficientului de convecie.
Valoarea coeficientului de convecie depinde de numero$i factori:
natura fluidului, viteza fluidului, presiune, temperatur!, starea de agregare,
geometria suprafeei, etc.
n tabelul 1.1 sunt prezentate ordinele de m!rime a coeficientului de
convecie pentru diferite fluide [39].


Consideraii generale 7

Tabelul 1.1
Ordinul de m!rime a coeficientului de convecie

Fluidul $i tipul conveciei , n W/(m
2
K)
Gaze, convecie liber! 6 - 30
Gaze, convecie forat! 30 - 300
Ulei, convecie forat! 60 - 1800
Ap!, convecie forat! 500 - 40.000
Ap!, fierbere 3000 - 60.000
Abur, condensare 6000 - 120.000
1.3.3 Radiaia termic!
Radiaia termic! este procesul de transfer de c!ldur! ntre corpuri cu
temperaturi diferite separate n spaiu.
Orice corp S emite prin radiaii electromagnetice energie.
Transportul se realizeaz! prin fotoni, care se deplaseaz! n spaiu cu viteza
luminii. Energia transportat! de ace$tia este n funcie de lungimea de und!
a radiaiei.
Transferul de c!ldur! prin radiaie se realizeaz! de la distan!.
Fenomenul are dublu sens: un corp radiaz! energie c!tre altele, dar la rndul
s!u prime$te energie emis! sau reflectat! de corpurile nconjur!toare. Dac!
avem dou! corpuri S $i S , corpul S emite energie prin radiaie c!tre corpul
S dar $i prime$te radiaie de la corpul S , emis! sau reflectat! de acesta.
Dac! ,
' s s
T T > pe ansamblu apare un flux termic net transmis de corpul S
c!tre corpul S.
Relaia de baz! a transferului de c!ldur! prin radiaie a fost stabilit!
experimental de Stefan n 1879 $i teoretic de Boltzmann n 1984. Ecuaia
Stefan Boltzmann exprim! fluxul termic emis de un corp negru absolut
sub forma:
4
0
ST Q [W] (1.13)
unde:
0
este coeficientul de radiaie a corpului negru
(
8
0
10 67 , 5

W/(m
2
K
4
); S, T suprafaa, respective temperatura, n m
2
,
respective K.
CAP. 2 TRANSFERUL DE C(LDUR(
PRIN CONDUC'IE
2.1. ECUA'IILE DIFEREN'IALE
ALE CONDUC'IEI TERMICE
2.1.1. Ecuaia legii lui Fourier
Aceast! ecuaie care caracterizeaz! conducia termic!
unidirecional!, n regim permanent prin corpuri omogene $i izotrope, f!r!
surse interioare de c!ldur!, reprezint! ecuaia fundamental! a conduciei.
Ea a fost enunat! n capitolul anterior $i are forma:

dx
dT
q
S
[W/m
2
]. (2.1)
2.1.2. Ecuaia general! a conduciei termice
Aceast! ecuaie caracterizeaz! conducia tridimensional!, n regim
nestaionar, prin corpuri cu surse interioare de c!ldur! uniform distribuite.
Ipotezele care stau la baza determin!rii acestei ecuaii sunt:
- corpul este omogen $i izotrop, astfel nct conductivitatea termic!
este constant! $i are acelea$i valori n toate direciile:
.; const
z y x

- c!ldura specific!
p
c $i densitatea sunt constante n intervalul de
temperatur! considerat;
- n interiorul corpului exist! surse de c!ldur! uniform distribuite cu
densitatea volumic! (flux termic unitar volumic) q
v
[W/m
3
] = const.;
- deformarea corpului prin dilataie datorit! variaiei temperaturii
este neglijabil!:
Pentru determinarea acestei legi se consider! un element cu volumul
dv dintr-un corp (figura 2.1), pentru care se va scrie bilanul termic [20].
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 10Fig.2.1. Conducia termic! printr-un element de volum

Ecuaia bilanului termic pentru elementul dv are forma:

c'ldura intrat' $i r'mas' n corp c'ldura generat' de surse
prin suprafeele lui exterioare (dQ
1
) interioare de c'ldur' (dQ
2
)

c'ldura acumulat'
n corp (dQ
3
)
C!ldura intrat! n elementul dv prin conducie dup! direcia Ox, se
poate scrie, utiliznd ecuaia legii lui Fourier:

dydzd
x
T
dydzd q dQ
s x1
[J], (2.3)
unde: dxdz

este suprafaa de schimb de c!ldur! prin care intr' c!ldura dup!
direcia Ox.
C!ldura ie$it! din elementul dv dup! aceea$i direcie, innd seama
c! temperatura feei A'B'C'D' a elementului dv este dx
x
T
T

+ , va fi:
dydzd dx
x
T
T
x
dQ
x

,
_


2
[J]. (2.4)
C!ldura r!mas! n elementul dv dup! direcia Ox va fi atunci:
dQ
y2

A'
A
D
C
D'
C'
B B'
T
dQ
x1

dQ
z1

dQ
x2

dQ
y1

dQ
z2

,
_

+ dx
x
T
T
O
y
x
z
+ =
=
Transferul de c+ldur+ prin conducie 11


d dv
x
T
dxdydzd
x
T
dydzd dx
x
T
T
x
dydzd
x
T
dQ dQ dQ
x x x


,
_


2
2
2
2
2 1
[J]. (2.5)
n mod analog se poate scrie cantitatea de c'ldur' r'mas' n
elementul dv dup! direciile Oy $i Oz:

d dv
y
T
dQ
y
2
2

, (2.6)
.
2
2

d dv
z
T
dQ
z
(2.7)
Cantitatea total! de c!ldur! intrat! prin suprafaa lateral! a
elementului dv $i r!mas! n aceasta va fi:
,
2
2
2
2
2
2
2
1

,
_

d Tdv d dv
z
T
y
T
x
T
dQ (2.8)
unde: T
2
este laplacianul temperaturii.
Cantitatea de c!ldur! generat! de sursele interioare de c!ldur!
uniform distribuite este:
d dv q dQ
v

2
[J] . (2.9)
C!ldura acumulat! n corp se poate determina utiliznd relaia:

d
T
dv c d
T
c m dQ
p p 3
[J] . (2.10)
nlocuind valorile lui
3 2 1
, , dQ dQ dQ n ecuaia bilanului termic
(2.2), se obine:
+

d dv q Tdvd d dv
T
c
v p
2
, (2.11)
sau:
.
2
cp
q
T
cp
T
v

(2.12)
Definind difuzivitatea termic!
p
c
a

ecuaia general! a
conduciei are forma:

v
q
T
T
a
2
1
(2.13)

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 12
Difuzivitatea termic! a reprezint! o proprietate fizic! a unui
material, ea caracteriznd capacitatea acestuia de transport conductiv al
c!ldurii.
Ecuaia general! a conduciei termice are o serie de cazuri
particulare, prezentate n tabelul 2.1
Tabelul 2.1

Ecuaiile difereniale ale conduciei termice

Denumire Regimul Ecuaia
Ecuaia general! a
conduciei
Regim tranzitoriu cu
surse interioare de
c!ldur!

v
q
T
T
a
2
1

Ecuaia lui Poisson
Regim constant cu surse
interioare de c!ldur!
0
2

+
v
q
T
Ecuaia lui Fourier
Regim tranzitoriu f!r!
surse interioare de
c!ldur!
T
T
a
2
1


Ecuaia lui Laplace
Regim constant f!r!
surse interioare de
c!ldur!
0
2
T


n cazul corpurilor neomogene $i neizotrope : ( ), , ,
z y x
la
care ) (T $i ) (T c c
p p
$i care au surse interne de c!ldur! discrete n
punctele x
i
, y
i
, z
i
, cu densit!ile ( ), , , ,
i i i i
z y x q ecuaia general! a conduciei
se poate scrie [39] :


( ) ( )
( ). , , ,
0

i i
n
i i
i z
y x p
z y x q
z
T
z
y
T
y x
T T
T T c

+
,
_

+
+

,
_

+
,
_

(2.14)


Transferul de c+ldur+ prin conducie 13
2.1.3. Condiii de determinare univoc+
a proceselor de conducie
Ecuaiile difereniale prezentate descriu o scar! larg! de procese de
conducie termic!. Pentru descrierea unui proces concret de transfer
conductiv, ecuaiilor difereniale trebuie s! li se ata$eze condiii de
determinare univoc' a procesului.
Aceste condiii sunt de urm!toarele tipuri:
Condiii geometrice, care dau forma $i dimensiunile spaiului n
care se desf!$oar! procesul de conducie.
Condiii fizice, care dau propriet!ile fizice ale corpului:
p
c , , $i
variaia surselor interioare de c!ldur!.
Condiiile iniiale, care apar n cazul proceselor nestaionare $i dau
de obicei, valorile cmpului de temperatur!, la momentul iniial 0 .
Condiiile limit! sau de contur, care definesc leg!tura corpului cu
mediul ambiant $i care se pot defini n mai multe forme [36] :
a) Condiiile la limit! de ordinul I (condiii Dirichlet) se refer! la
cunoa$terea cmpului de temperatur! pe suprafaa corpului n orice moment
de timp: ( ). , , , z y x T
p

Un caz particular al acestui tip de condiii la limit! este cel n care
suprafaa corpului este izoterm! n timp: ct T
p
.
b) Condiiile limit! de ordinul II (condiii Neumann), la care se
cunosc valorile fluxului termic unitar pe contur n orice moment de timp:
( )

,
_

, , , z y x f
n
T
q
p
sp
(2.15)
n acest caz exist! dou! cazuri particulare:
- fluxul termic unitar pe suprafa! este constant: . const q
sp
;
- fluxul termic unitar la suprafa! este nul (corp izolat termic,
adiabat):
. 0

,
_

p
n
T
(2.16)
c) Condiiile la limit! de ordinul III, la care se dau temperatura
fluidului care nconjoar! corpul
f
T $i legea de transfer de c!ldur! ntre
corp $i fluid.
n cazul n care transferul de c!ldur! ntre corp $i fluid se realizeaz!
prin convecie, condiia la limit! de ordinul III se scrie:
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 14
). (
f p
p
T T
n
T

,
_

(2.17)
d) Condiiile limit! de ordinul IV, care caracterizeaz! condiiile de
transfer la interfaa dintre dou! corpuri solide de naturi diferite (figura 2.2)Fig.2.2 Condiii la limit! de ordinul IV

n cazul n care contactul ntre cele dou! corpuri este perfect (nu
exist! rezistene termice de contact), fluxul termic unitar de suprafa! fiind
acela$i n ambele corpuri, condiiile la limit! de ordinul IV se scriu:

.
2
2
1
1
p p
dx
dT
dx
dT

,
_


,
_

(2.18)

La interfaa de contact pantele celor dou! variaii ale temperaturilor
ndeplinesc condiia:
.
1
2
2
1
const
tg
tg

(2.19)

2.1.4. Conductivitatea termic!
Conductivitatea termic! se define$te din ecuaia legii lui Fourier:
T grand
q
s
[W/(mK)] . (2.20)
Solid 1 Solid 2
T
x
T
s

T
1

1

T
2

1

2

Transferul de c+ldur+ prin conducie 15

Ea reprezint! fluxul transmis prin conducie prin unitatea de
suprafa! izoterm! la un gradient de temperatur! de 1K/m.
Conductivitatea termic! este o proprietate a corpurilor care depinde
de natura acesteia, temperatur! $i presiune. Ordinul de m!rime al
conductivit!ii termice pentru diferite materiale este prezentat n figura 2.3
[39].

Fig. 2.3. Ordinul de m!rime al conductivit!ii termice
pentru diferite materiale [20]
Pentru corpurile solide influena presiunii asupra lui este
neglijabil!, variaia cu temperatura avnd forma:
( ) T t 1
0
[W/(mK)] (2.21)
Variaiile conductivit!ii termice pentru cteva solide, lichide sau gaze sunt
prezentate n figurile (2.4), (2.5) $i (2.6) [20].

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 16


Fig.2.4. Variaia cu temperatur! a conductivit!ii termice pentru solide
Fig. 2.5. Variaia cu temperatur! a conductivit!ii termice pentru lichide

Transferul de c+ldur+ prin conducie 17Fig.2.6. Variaia cu temperatur! a conductivit!ii termice pentru gaze
2.2. Conducia termic+ unidirecional+
n regim constant
2.2.1. Corpuri cu forme geometrice simple
f+r+ surse interioare de c+ldur+
2.2.1.1. Peretele plan
Se consider' un perete plan ci grosimea
p
, dintr-un material cu
conductivitatea termic'
p
, prin care se transmite c!ldura de la un fluid cald
cu temperatura T
f1
, la un fluid rece cu temperatura T
f2
(figura 2.7)
a) Conducia la limit+ de ordinul I

n acest caz m!rimile cunoscute sunt: grosimea peretelui , n m;
conductivitatea termic'
p
, n W/(mK); temperaturile celor doi perei T
p1
$i
T
p2
, suprafaa peretelui S, n m
2
.
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 18
Se ce m!rimile: cmpul de temperatur' T(x), fluxul termic unitar q
s

$i fluxul termic Q.
n acest caz conducii a fiind unidirecional', n regim permanent,
f'r' surse interioare de c'ldur' se poate pleca de la ecuaia legii lui Fourier:Fig. 2.7 Conducia termic' printr-un perete plandx
dT
q
s
(2.22)
Prin separarea variabilelor $i integrare se obine:2
1
0
p
p
p
T
T
p s
dT dx q , (2.23)
sau:
( )
2 1 p p p p s
T T q . (2.24)
Rezult':
T
p1

Fluid cald

1

Fluid rece

2

T
f1

T
f2

T
p2

x
x =
p

p

T
f1

T
f2

R
s1
R
s2
R
s3

T
p1
T
p2

q
s

Transferul de c+ldur+ prin conducie 19

p
p
p p
s
T T
q

2 1
[W/m3] . (2.25)
Comparnd ecuaia (2.25) cu ecuaia analogiei electrice (1.8), rezult'
c' rezistena termic' conductiv' pentru un perete plan este:

p
p
s
R

[(m
2
K)/W] (2.26)
Fluxul termic va fi:

Q = q
s
S [W] (2.27]

Pentru determinarea cmpului de temperatur' ecuaia (2.22) se va
integra de la 0 la x, respectiv de la T
p1
la T(x). Rezult':

q
s
x = [T
p1
T(x)] , (2.28)

de unde, nlocuind pe q
s
cu valoarea din (2.25), rezult':

x
T T
T T
p
p p
p x


2 1
1
. (2.29)
Rezult' c' variaia temperaturii prin perete este linear+.
n cazul n care conductivitatea termic' nu este constant', ci variaz!
liniar cu temperatura:

=
0
(1 + T) [W/(mK)] , (2.30)

ecuaia legii lui Fouriei va fi:


dx
dT
T q
s
) 1 (
0
+ [W/m2] . (2.31)
Prin separarea variabilelor $i integrare se obine:

( ) ( )
2
2
2
1 2 1 0
2
p p p p p s
T T T T q

+ , (2.32)
sau:
( )
2 1
2 1
0
2
1
p p
p p
p
s
T T
T T
q

,
_

+
+

[W/m
2
] , (2.33)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 20

( )
2 1 p p
m
s
T T q

[W/m
2
] . (2.34)
Rezult' c' n acest caz pentru determinarea fluxului termic unitar se
poate utiliza aceea$i ecuaia ca pentru cazul = ct., conductivitatea termic'
calculndu-se la temperatura medie a peretelui T
m
= 0,5 (T
p1
+ T
p2
).
n cazul n care =
0
(1 + T), cmpul de temperatur', determinat
analog ca pentru = ct., are forma:

,
_

1 2 1
) (
0
2
1
x q
T x T
s
p
. (2.35)
Variaia temperaturii prin perete n acest caz este prezentat' n figura
2.8.

Fig. 2.8 Distribuia temperaturii la conducia
termic' printr-un perete plan omogen

b) Condiii la limit+ de ordinul III

n acest caz m!rimile cunoscute sunt temperaturile celor dou' fluide
T
f1
$i T
f2
, cei doi coeficieni de convecie
1
$i
2
, grosimea $i
conductivitatea termic' a peretelui
p
$i
p
, suprafaa de schimb de c!ldur'
S.
T
p1

T
p2

= const.(=0)
=
0
(1+t)
T(x)
T

<0
x
O
x
>0
Transferul de c+ldur+ prin conducie 21
Se cere determinarea fluxului termic unitar q
s
, a fluxului termic $i a
temperaturilor peretelui T
p1
$i T
p2
.
Fluxul termic unitar de suprafa' se poate scrie n acest caz:

( ) ( ) ( )
2 2 2 2 1 1 1 1 f p p p
p
p
p f s
T T T T T T q

[W/m
2
] (2.36)
Din aceste egalit!i vor rezulta:

'


2
2 2
2 1
1
1 1
1
1
s f p
p
p
s p p
s p f
q T T
q T T
q T T
(2.37)
Prin nsumare se obine:

,
_


2 1
2 1
1 1
p
p
s f f
q T T . (2.38)
Rezult' fluxul termic unitar de suprafa':
2 1
2 1
1 1

p
p
f f
s
T T
q [W/m
2
] . (2.39)
La acela$i rezultata se ajunge folosind analogia electric' a
transferului de c!ldur'. n acest caz apar trei rezistene termice nseriate:

R
st
= R
s1
+ R
s2
+ R
s3
[(m
2
K)/W] , (2.40)

unde: R
s1
este rezistena termic' convectiv' la transferul ntre fluidul cald
$i perete; R
s2
rezistena termic' conductiv' prin perete; R
s3
rezistena
termic' convectiv' de la perete la fluidul rece; R
st
rezistena termic' total'.

Fluxul termic unitar la convecie este dat de relaia lui Newton:

( )
s
p f
p f s
R
T
T T
T T q


1
. (2.41)
Rezult' c' rezistena termic' convectiv' n cazul peretelui plan este:
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 22

1
scv
R [(m
2
K)/W] . (2.42)

Atunci fluxul termic unitar de suprafa' va fi:


2 1
2 1
1 1

p
p
f f
st
s
T T
R
T
q [W/m
2
] . (2.43]
Se define$te coeficientul global de transfer de c'ldur' K
s
:


2 1
1 1
1 1


p
p
st
s
R
K [W/(m
2
K)] . (2.44)

Fluxul termic transmis va fi:

Q = K
s
S T
f1
T
f2
) [W] . (2.45)

Temperaturile suprafeelor peretelui se stabilesc fie din ecuaiile
(2.36 ), fie cu ajutorul rezistenelor termice.
n general temperatura ntr-un punct oarecare din perete se determin'
cu relaia:

T
x
= T
0
t q
s
R
s, ox
, (2.46)

unde:
T
0
este temperatura cunoscut' ntr-un punct de referin';
R
s,ox
rezistena termic' ntre punctul de referin' $i punctul cu T
x
.
Aplicnd relaia (2.46) rezult':


( )
3 2 2 1 1 1 s s s f s s f p
R R q T R q T T + + ,
sau:

,
_


2 1
1 1
1 1
2
p
p
s f s f p
q T q T T ; (2.47)
$i

Transferul de c+ldur+ prin conducie 23
( )
3 2 2 1 1 2 s s f s s s f p
R q T R R q T T + + ,
sau:

2
2
1
1 2
1 1

,
_


s f
p
p
s f p
q T q T T . (2.48)

c) Rezistene termice de contact

Dac' dou' suprafee plane vin n contact una cu cealalt!, contactul
fizic direct, datorit' rugozit!ii suprafeelor, se realizeaz! pe o suprafa' S
c
,
care reprezint! o mic' parte din suprafa' total' de contact S (figura 2.9)Fig. 2.9 Rezistena termic' de contact

Suprafaa efectiv' de contact este funcie de rugozitatea suprafeelor
$i de fora de strngere ntre acestea, ea reprezentnd ntre 18% din
suprafaa total'.
Deoarece conductivitatea termic' a fluidului din interstiiile ntre
cele dou' suprafee este diferit' de conductivitatea termic' a celor dou'
suprafee, la suprafaa de contact apare o diferen+ de temperatur+ T
c
,
datorit' unei rezistene termice de contact R
sc
definit' ca:


s
c
sc
q
T
R

[(m
2
K)/W] . (2.49)
M'rimea invers' rezistenei termice de contact este conductana
termic+ de contact:

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 24

sc
R
1
*
[W/(m
2
K)] . (2.50)
Rezistena termic' de contact este compus' din dou' rezistene
termice legate n paralel: rezistena termic' prin punctele solide de contact
R
ss
$i rezistena termic' prin fluidul din interstiii R
sf
:


sf ss sc
R R R
1 1 1
*
+ [W/(m
2
K)] . (2.51)
Fluxul termic transmis n zona de contact va fi:

( )
2 1
* 2 1 2 1
T T S S
R
T T
S
R
T T
Q
f
sf
c
ss

[W] . (2.52)
Dar:

2
2
1
1

ss
R , (2.53)

f
sf
R

. (2.54)
nlocuind valorile R
ss
$i R
sf
n ecuaia (2.52) $i f!cnd ipoteza:
1
=

2
= /2, rezult':

,
_

+
+


f
f
c
S
S
S
S
2 1
2 1 *
2 1
, (2.55)
sau:

,
_


f
f
med
c
S
S
S
S 1
*
[W/(m
2
K)] , (2.56)
unde:
med
este media armonic' a conductivit!ii celor dou' corpuri n
contact (
1
$i
2
).
Din relaia (2.56) rezult' c' rezistena termic' de contact, respectiv
conducia termic' de contact sunt dependente de:
presiunea de strngere a celor dou' suprafee;
rugozitatea suprafeelor;
rezistena la rupere
r
a materialului cu duritate mai mic';
conductivitatea termic' a celor dou' solide;
conductivitatea termic' a fluidului din interstiii.

Transferul de c+ldur+ prin conducie 25
n figura 2.10 sunt date curbele de variaie a conductanei termice de
contact n funcie de presiunea de strngere pentru 10 perechi de materiale
prezentate n tabelul 2.2 [37].
Fig. 2.10 Variaia conductanei termice de contact

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 26
Tabelul 2.2

Caracteristicile suprafeelor n contact corespunz!toare
curbelor de conductan+ termic+ din figura 2.10

Curba
nr.
Perechea de
materiale
Rugozitatea
suprafeelor
m
Fluidul din
interstiiu
Temperatura
medie de
contact
C
1 Aluminiu 1,221,65 Vid (10
-2
Pa) 43
2 Aluminiu 1,65 Aer 93
3 Aluminiu
0,150,2
(neplane)
Foi' de plumb
(0,2 mm)
43
4 Oel inoxidabil 1,081,52 Vid (10
-2
Pa) 30
5 Oel inoxidabil 0,250,38 Vid (10
-2
Pa) 30
6 Oel inoxidabil 2,54 Aer 93
7 Cupru 0,180,22 Vid (10
-2
Pa) 46
8
Oel inoxidabil
aluminiu
0,761,65 Aer 93
9 Magneziu
0,20,41
(oxidat)
Vid (10
-2
Pa)
30

10 Fieraluminiu Aer 27

d) Perete plan neomogen cu straturi perpendiculare
pe direcia de propagare a c!ldurii

Vom considera un perete plan format din 2 straturi cu rezisten'
termic' de contact ntre ele, cu condiii la limit' de ordinul III (figura 2.11).
M!rimile cunoscute n acest caz vor fi: temperaturile celor dou'
fluide T
f1
$i T
f2
, coeficienii de convecie
1
$i
2
, grosimile celor doi perei

1
$i
2
, conductivit'ile termice ale pereilor
1
$i
2
, conductana termic'
de contact
*
$i suprafaa de schimb de c!ldur' S.
.
Transferul de c+ldur+ prin conducie 27
Fig. 2.11 Transferul c!ldurii ntre dou' fluide printr-un perete omogen
cu straturi perpendiculare pe direcia de propagare a c!ldurii:
a distribuia temperaturii; b schema electric' echivalent'.

Se cer: fluxul termice unitar de suprafa' q
s
, fluxul termic Q $i temperaturile
pereilor T
p1
, T
p2
, T
p3
, T
p4.

Vom porni de la schema electric' echivalent' care este format' din 5
rezistene termice nseriate. Rezult':

5
1
2 1
i
si
f f
s
R
T T
q [W/m
2
] , (2.57)

sau, nlocuind valorile celor 5 rezistene:

T

T
p1

1
1 1
1


s sp s
q R q T

*
1


s sc s c
q R q T

2
2
2 2


s sp s p
q R q T

2
2 2
1


s s s
q R q T

1
1
1 1


s sp s p
q R q T

T
f2

T
f1

T
p2

T
p3

T
p4

2

1

2

1

1

q
s

S
a)
1
1
1

s
R
1
1
1

sp
R
*
1

sc
R

2
2
2

sp
R

2
2
1

s
R
T
f1
T
f2
T
p1

T
p2
T
p3
T
p4

q
s

b)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 28

2 2
2
*
1
1
1
2 1
1 1 1

f f
s
T T
q [W/m
2
] . (2.58)

Coeficientul global de transfer de c!ldur' va fi:

2 2
2
*
1
1
1
1 1 1
1 1


st
s
R
K [W/(m
2
K)] (2.59)

Fluxul termic transmis va fi:

Q = q
s
S = K
s
S (T
f1
T
f2
) [W] . (2.60)

Aplicnd regula dat' de relaia (2.46) rezult':

1
1 1 1 1
1


s f s s f p
q T R q T T ; (2.61)

( )

,
_

+
1
1
1
1 2 1 1 2
1
s f s s s f p
q T R R q T T ; (2.62)

( )

,
_

+ +
*
1
1
1
1 3 2 1 1 3
1 1
s f s s s s f p
q T R R R q T T ; (2.63)


2
2 2 4
1

+ +
s f sp s f p
q T R q T T . (2.64)


e) Perete compozit

Pentru exemplificarea acestui caz vom considera faada unei cl'diri
(figura 2.12) constituit' din beton cu conductivitatea termic'
1
(ha$urat) $i
un material izolant (aer sau polistiren) cu conductivitatea termic'
2
[1].
Transferul de c+ldur+ prin conducie 29
)innd seama de simetria sistemului, acesta se poate descompune, n
elemente de n'lime identic' b. Schema electric' echivalent' este compus'
din 7 rezistene termice legate n serie $i paralele.
Fig. 2.12 Perete compozit [1]

Rezistena termic' total' echivalent' va fi:


7 6
5 4 3
2 1
1 1 1
1
s s
s s s
s s st
R R
R R R
R R R + +
+ +
+ + . (2.65)
Pentru determinarea rezistenelor termice vom scrie fluxul termic
unitar pe fiecare zon', considernd o l!ime a peretelui z, astfel ca zb=1m
2
.
Vom obine pentru zonele omogene 1, 2, 4 $i 5:


5 2 4
1
1
2
1
1
1 1
T T T T q
s

. (2.66)

1

b
3

b
b
T
3

T
1
T
2
T
4
T
5

R
s2
R
s1

R
s3

R
s4

R
s5

R
s6
R
s7
T
f1
T
f2

T
f1
T
f2

2

b
1

b
2

2

1

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 30
Rezult':2
7
1
1
6
1
1
2
1
1
1
; ; ;
1

s s s s
R R R R [(m
2
K)/W] (2.67)
Pentru zona 3 care este neomogen' fluxul termic unitar va fi:

3 3
2
2
2
2
1
1
2
2
3 2 1
T z b z b z b q q q q
s s s s

,
_

+ + . (2.68)
Rezult':

1 2
2
1 2
2
2
1 2
3
1
b
b
z b
z b
R
s

; (2.69)


2 1
2
2 1
2
2
21 1
4
1
b
b
z b
z b
R
s

; (2.70)


3 2
2
3 2
2
2
3 2
5
1
b
b
z b
z b
R
s

. (2.71)

2.2.1.2. Peretele cilindric
Se consider' un perete cilindric tubular cu raza interioar' r
i

(diametrul d
i
) $i raza exterioar' r
e
(diametrul exterior d
e
), alc!tuit dintr-un
material omogen cu conductivitatea termic' = const.

a) Condiii la limit+ de ordinul I

Se dau: diametrele d
i
$i d
e
, conductivitatea termic' , lungimea l a
cilindrului $i temperaturile pe cele dou' fee T
p1
$i T
p2
.
Se cer: determinarea cmpului de temperatur', fluxului termic unitar
linear $i fluxului termic.
n cazul peretelui cilindric suprafaa sa variaz! n lungul razei $i n
consecin' $i fluxul termic unitar de suprafa' va fi variabil n funcie de
Transferul de c+ldur+ prin conducie 31
raz'. Din aceste motive n acest caz se utilizeaz' fluxul termic unitar linear
q
l
. Leg!tura ntre cele dou' fluxuri unitare este:

d q q
s l
[W/m] . (2.72)


Fig. 1.13 Transferul de c!ldur' conductiv printr-un perete cilindric:
a) variaia temperaturii; b) schema electric' echivalent'

Pentru determinarea fluxului termic unitar linear se porne$te de la
ecuaia legii lui Fourier:


dr
dT
S l q Q
l
. (2.73)

Suprafaa de schimb de c!ldur' este: S = 2rl. Rezult':
r
i

r
e

d
i

d
e

T
p1

T
p2

T
f1

T
f2

dr
r
d
d
T

l
=
1
m

=const.
T
q
l

a)
b)
T
f2
T
f1
T
p2
T
p1

R
l2
R
l1
R
l3

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 32


dr
dT
r q
l
2 . (2.74)
Separnd variabilele $i integrnd se obine:


r
dr q
dT
e
i
p
p
r
r
e
T
T2
2
1
, (2.75)

de unde:


i
e
p p
l
r
r
T T
q
ln
2
1
2 1

[W/m] . (2.76)

Din analogia electric' va rezulta valoarea rezistenei termice lineare pentru
peretele cilindric:

i
e
i
e
l
d
d
r
r
R ln
2
1
ln
2
1

[(mK)/W] . (2.77)

Pentru determinarea ecuaiei cmpului de temperatur' ecuaia (2.75)
se va integra de la T
p1
la T(r), respectiv de la r
i
la r. Se obine:


i
l
p
r
r q
r T T ln
2
) (
1

. (2.78)
nlocuind valoarea lui q
l
din (2.77), se obine:

( )
) / ( ln
) / ( ln
) (
2 1 1
i e
i
p p p
r r
r r
T T T r T , (2.79)

relaie care arat' c' distribuia temperaturii n peretele cilindric este de tip
logaritmic.
n cazul n care conductivitatea termic' este variabil' linear cu
temperatura: =
0
(1+T) ecuaia (2.74) devine:

( )
dr
dT
r T q
l
+ 2 1
0
. (2.80)

Transferul de c+ldur+ prin conducie 33
Prin integrare ntre limitele r
1
$i r, respectiv T
p1
$i T(r), rezult':


( )

,
_

1 / ln 1
) (
0
1
2
1
r r q
T r T
l
p
. (2.81)

Distribuia temperaturii prin perete n funcie de semnul lui este
prezentat' n figura 2.14

b) Conducii la limit+ de ordinul III

n acest caz m!rimile cunoscute vor fi: temperaturile celor dou'
fluide T
f1
$i T
f2
, coeficienii de convecie
i
,
e
, diametrele $i lungimea
peretelui: d
i
, d
e
, l $i conductivitatea termic' .
Pentru determinarea fluxului termic unitar linear se va utiliza
analogia electric' a transferului termic pentru schema echivalent' din figura
2.13.Fig. 2.14 Distribuia temperaturii la conducia
termic' printr-un perete cilindric omogen

Fluxul termic unitar linear va fi:

d
1

const.(=0)
T(r)
<0
>0
=
0
(1+T)
T
p1

T
p2

T
d
2

r
q
l

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 34

3 2 1
2 1
l l l
f f
l
R R R
T T
q
+ +

[W/m] , (2.82)
unde: R
l1
$i R
l3
sunt rezistene termice convective, n mK/W; R
l2

rezistena termic' conductiv', n mK/W.
Pentru determinarea valorii rezistenei termice convective se pleac!
de la relaia legii lui Newton:

T rl T S Q 2 [W] . (2.83)
Rezult':


d
T
l
Q
q
l
1
[W/m] . (2.84)
Rezistena termic' linear' convectiv' va fi:

d
R
cv l
1
,
[(mK)/W] . (2.85)
nlocuind n (2.82) valorile rezistenelor termice calculate cu (2.85)
$i (2.77), rezult':


e e i
e
i i
f f
l
d d
d
d
T T
q

+

1
ln
2
1 1
2 1
[W/m] . 2.86)
Definind coeficientul global linear de transfer de c!ldur':


e e i
e
i i
l
d d
d
d
K

+

1
ln
2
1 1
1
[W/(mK)] , (2.87)
fluxul termic va fi:
( )
2 1 f f l
T T l K Q [W] . (2.88)
Pentru determinarea temperaturilor pereilor se va aplica relaia
(2.46):

e i
l f l l f p
d
q T R q T T


1
1 1 1 1
; (2.89)
Transferul de c+ldur+ prin conducie 35

( )
e e
l f l l f
i
e
i i
l f l l l f p
d
q T R q T
d
d
d
q T R R q T T


1
ln
2
1 1
2 3 2
1 2 1 1 2
+ +

,
_

+ +
. (2.90)
c) Perete cilindric neomogen cu straturi perpendiculare
pe direcia de propagare a c!ldurii

Se consider' un perete cilindric format din dou' straturi cu rezisten'
termic' de contact ntre ele (figura 2.15).
Rezistena termic' total' este:

2 3 2
3
2
*
2 1
2
1 1 1
2 2 1 1
1
ln
2
1 1
ln
2
1 1

+

+

+

+ + + +
d d
d
d d
d
d
R R R R R R
l lp lc lp l lt
. (2.91)
Coeficientul global de schimb de c!ldur', fluxul termic unitar linear
$i fluxul termic se determin' cu relaiile:Fig. 2.15 Transferul c!ldurii printr-un perete cilindric neomogen
cu straturi perpendiculare pe direcia de propagare a c!ldurii

2 3 2
3
2
*
2 1
2
1 1 1
1
ln
2
1 1
ln
2
1 1
1

+

+

+

d d
d
d d
d
d
K
l
[W/(mK)];(2.92)

T
f1

T

T
p1

1 1
1 1
1


d
q R q T
l l l
*
2
1


d
q R q T
l lc l c
2
3
2
2 2
ln
2
1
d
d
q R q T
l lp l p2 3
2 2
1


d
q R q T
l l l
1
2
1
1 1
ln
2
1
d
d
q R q T
l lp l pT
f2

T
p2

T
p3

T
p4

2

1

1

q
i

l
d
1

d
2

d
3

*
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 36
( )
1 1 p f l l
T T K q [W/m] . (2.93)

Temperaturile peretelui se determin' analog ca n cazul anterior
(relaia 2.46). Pentru exemplificare:


( )
( )
2 2 2
1 1 1 3
lp l l f
lc lp l l f p
R R q T
R R R q T T
+ +
+ +
[C] . (2.94)
2.2.1.3. Peretele sferic
a) Condiii la limit+ de ordinul I

Se consider' un perete sferic (sfer' goal' la interior, (figura 2.16) cu
raza interioar' r
1
$i cea exterioar' r
2
, dintr-un material cu conductivitatea
termic' . Se cunosc cele dou' temperaturi pe suprafa' T
p1
$i T
p2
.


Fig. 2.16 Transferul c!ldurii prin conducie
printr-un perete sferic omogen

T
T
p1

T
p2

T(r)
r
1

r
2

r
dr
d
T

d
1

d
2

0
=const.
Transferul de c+ldur+ prin conducie 37
Fluxul termic, conform ecuaiei legii lui Fourier va fi:

( )
dr
dT
r
dr
dT
S Q
2
4 [W] . (2.95)

Prin separarea variabilelor $i integrare se obine:
2
1
2
1
2
4
r
r
T
T
r
dr Q
dT
p
p
, (2.96)
Rezult':

,
_


2 1
2 1
1 1
4 r r
Q
T T
p p
. (2.97)
Fluxul termic va fi:


( )

,
_

2 1
2 1
2 1
2 1
1 1
2
1
1 1
4
d d
T T
r r
T T
Q
p p p p
[W] . (2.98)

Rezult' c' rezistena termic' conductiv' n cazul sferic va fi:

,
_

2 1
1 1
2
1
d d
R
tcd
[K/W] (2.99)

Prin integrarea relaiei (2.96) de la T
p1
la T(r), respectiv de la r
1
la r,
rezult' ecuaia cmpului de temperatur':

( )
2 1
1
2 1 1
1
1
1 1
1 1
1 1
4
) (
r r
r r
T T T
r r
Q
T r T
p p p p

,
_

(2.100)
Relaia (2.100) arat' c' variaia temperaturii prin perete este n acest
caz de tip hiperbolic.

b) Condiii la limit+ de ordinul III

Ecuaia fluxului termic convectiv n cazul sferei este:

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 38


2
2
1
d
T
T d T S Q [W] (2.101)

Rezult' c' rezistena termic' convectiv' n cazul peretelui sferic
este:

2
1
d
R
tcv
[K/W] . (2.202)
Aplicnd analogia electric', n cazul condiiilor la limit' de ordinul
III fluxul termic va fi:

2
2
2 2 1 1
2
1
2 1
1
2 1
1 1 1
2
1 1
2

+

,
_

+ +

d d d d
T T
R R R
T T
Q
f f
tcv tcd tcv
f f
[W] , (2.103)
sau:
( )
2 1 f f sf
T T K Q [W] . (2.104)

Rezult' coeficientul global de schimb de c!ldur' pentru peretele
sferic:

2
2
2 2 1 1
2
1
1 1 1
2
1 1
1

+

,
_

d d d d
K
sf
[W/K] . (2.105)
2.2.2. Corpuri cu forme geometrice simple
cu surse interioare de c+ldur+ uniform
distribuite
2.2.2.1. Peretele plan
a) Perete r!cit uniform pe ambele fee (fig.2.17a)
Ecuaia diferenial' care caracterizeaz! conducia termic' prin
corpuri cu surse interioare de c'ldur' uniform distribuite n regim permanent
este ecuaia lui Poisson, care scris' pentru cmpul de temperatur'
unidirecional este:

Transferul de c+ldur+ prin conducie 39

0
2
2

+
v
q
dx
T d
. (2.106)
Integrnd de dou' ori se obine:

1
C x
q
dx
dT
v
+

, (2.107)

2 1
2
2
C x C x
q
T
v
+ +

(2.108)
Pentru determinarea constantelor de integrare C
1
$i C
2
se pot pune
condiii la limit' de ordinul I sau ordinul III. Peretele fiind r!cit uniform pe
ambele fee, n centrul pl!cii temperatura va fi maxim', deci:
la x = 0 , 0
dx
dT
. (2.109)


Fig. 2.17. Distribuia temperaturii printr-un perete plan
cu sursa interioar' de c'ldur' uniform distribuit':
a) r!cit uniform pe ambele fee; b) r!cit neuniform

n cazul condiiile la limit+ de ordinul I:
la x = , T =T
p
. (2.110)
Cu aceste condiii la limit' cele 2 constante rezult':
0

S
T
f
T
f

T
p

Q
1/2

Q
1/2

T
p

T
m

x


q
v
=const.
=const.
a)
q
v
=const.
=const.
Q
1
Q
2

Q
x
Q
x+dx

x d
x

x
m

T
m

S
T
f1

T
f2

T
p1

T
p2

2

2
0 x
b)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 40
0
1
C $i
2
2
2

+
v
p
q
T C . (2.111)
Rezult':


1
1
]
1

,
_

+
2
2
1
2
x q
T T
v
p
. (2.112)

Temperatura maxim' a peretelui va fi:

2
2

+
v
p m
q
T T . (2.113)
Ecuaia cmpului de temperatur' se poate scrie $i pornind de la
temperatura maxim', punnd condiia la limit':
la x = 0 , T = T
m
. (2.114)
Rezult': C
1
= 0; C
2
= T
m
$i:


2
2
x q
T T
v
m
. (2.115)

n cazul condiiilor la limit+ de ordinul III, vom avea:
la x = 0, 0
dx
dT
;
la x = , ( )
f p
T T
dx
dT
. (2.116)
Se obine: C
1
= 0 $i:

+
v
f p
q
T T . (2.117)
nlocuind valoarea lui T
p
n relaia (2.112), rezult':

1
1
]
1

,
_

+
2
2
1
2
x q q
T T
v v
f
. (2.118)
Fluxul termic transmis prin fiecare fa' a peretelui cu suprafaa S va
fi:
t
t
S q
dx
dT
S Q
v
x
2 / 1
[W] . (2.119)Transferul de c+ldur+ prin conducie 41
b) Perete r+cit neuniform pe cele dou+ fee (fig. 2.17.b)

n acest caz punnd condiiile la limit+ de ordinul I:
la x = 0 , T = T
p1
;
la x = 2 , T = T
p2
,
rezult':
C
2
= T
p1
$i

v
p p
q
T T
C
2
1 2
1
. (2.120)
Ecuaia cmpului de temperatur' va fi:


1
1 2
2
2 2
p
v
p p
v
T x
q
T T
x q
T +

,
_

. (2.121)

Temperatura maxim' se realizeaz! la distana x = x
m
, care rezult' din ecuaia
dT/dx = 0 :

+
2
1 2 p p
v
m
T T
q
x . (2.122)
nlocuind valoarea lui x
m
n ecuaia (2.121), rezult' temperatura
maxim':
( ) ( )
2 1
2
1 2 2
2
2
1
8 2
p p p p
v
v
m
T T T T
q
q
T + +

. (2.123)
Fluxurile termice transmise prin cele dou' fee, avnd suprafaa S
este:

,
_


v
p p
m v
q
T T
S Sx q Q
2
1 2
1
[W] ,
(2.124)

( )

,
_


2
2
1 2
2
p p
v
m v
T T
q
S x S q Q [W] .
(2.125)
Condiiile la limit' de ordinul III vor fi:
la x = 0 , ( )
1 1 1 f p
T T
dx
dT
;
la x = 2 , ( )
2 2 f p
T T
dx
dT
.
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 42

Rezult' temperaturile suprafeelor peretelui:

,
_

+
+
1
2
1
2
1 2
1 1
2 1
1
2
v f f
f p
q T T
T T ;
(2.126)

,
_

+
+
2
1
2
1
2 1
2 2
2 1
1
2
v f f
f p
q T T
T T . (2.127)
nlocuind aceste valori n ecuaia (2.121) se stabile$te ecuaia cmpului de
temperatur'.
2.2.2.2. Peretele cilindric (fig. 2.18)
Ecuaia lui Poisson pentru conducia unidirecional' n coordonate
cilindrice are forma:
0
1
2
2

+ +
v
q
dr
dT
r dr
T d
, (2.128)
cu soluia general':

2 1
2
ln
4
C r C
r q
T
v
+ +

. (2.129)
Punnd condiiile la limit':
la r = 0 , 0
dr
dT
;
la r = 0 , T = T
m
,
rezult': C
1
= 0 $i C
2
= T
m
. Ecuaia cmpului de temperatur' va fi:


4
2
r q
T T
v
m
. (2.130)
Temperatura peretelui se obine pentru r = R:


4
2
R q
T T
v
m p
. (1.131)
Fluxul termic generat n perete $i transmis prin suprafaa acestuia
este:
Transferul de c+ldur+ prin conducie 43
( )l T T lq R
dr
dT
S Q
p m v
r

4
2
0
[W] . (1.132)


Fig. 2.18 Perete cilindric cu surse interioare
de c'ldur' uniform distribuite
2.2.2.3. Perete cilindric tubular
n cazul transferului de c'ldur' printr-un perete tubular, dac' tubul
cilindric are perei subiri (d
e
/d
i
1,1) el poate fi tratat cu bun' aproximaie
ca un perete plan. n cazul tuburilor cu perei gro$i (d
e
/d
i
> 1,1) se pot
ntlni trei cazuri:
tubul are suprafaa interioar' izolat' termic, fiind r'cit numai la
exterior (fig. 2.19.a);
tubul are suprafaa exterioar' izolat' termic, fiind r'cit numai la
interior (fig. 2.19.b);
tubul termic este r'cit pe ambele fee (fig. 1.19.c).
Ecuaiile cmpului de temperatur', razei la care apare temperatura maxim'
$i fluxurile transmise prin cele dou' fee sunt prezentate n tabelul 2.3

q
v
= const.
= const.
T
f
T
f

T
p

T
p

T
m

Qr+dr Qr
dr r
l
R
r
0

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 44

Fig. 2.19. Perete tubular cu surse interioare de c'ldur'
uniform distribuite:
a) r'cit la exterior; b) r'cit la interior; c) r'cit pe ambele fee


q
v
=const
q
v
=const
q
v
=const
=const.
=const.
=const.
S
u
p
r
a
f
a

'

i
z
o
l
a
t
'


t
e
r
m
i
c

S
u
p
r
a
f
a

'

i
z
o
l
a
t
'


t
e
r
m
i
c

Fluid de
r'cire
Fluid de
r'cire
Fluid de
r'cire
Fluid de
r'cire
R
e
R
e

R
e

R
i
R
i

R
i

T
i

T
i

T
i

T
e

T
e

T
e

Tm
R
m

Q
e

Q
e
Q
i

Q
i

a)
b)
c)

Tabelul2.3
Perete tubular cu surse interioare de c+ldur+

M+rimea
R+cit la exterior
(fig.2.19.a)
R+cit la interior
(fig.2.19.b)
R+cit pe ambele fee
(fig.2.19.c)
Cmpul de
temperatur'
1
1
]
1

,
_

1 ln 2
4
2
2
i i
i v
i
R
r
R
r R q
T T

1
1
]
1

,
_

1 ln 2
4
2
2
e e
e v
e
R
r
R
r R q
T T


( ) ( )
( )
( )
( )
1
]
1


4
/ ln
/ ln
4
2 2
2 2
i e v
e i
e i
i i v
i
R R q
T T
R R
R r R r q
T T

Raza la care
temperatura
este maxim'
R
m
= R
i


R
m
= R
i

( ) ( )
i
e v
i e
v
i e
m
R
R q
R R
q
T T
R
ln
2
4
2 2

+

Fluxul
transmis
prin peretele
interior
( )
v i e i
lq R R Q
2 2
0 ( )
v i m i
lq R R Q
2 2

Fluxul
transmis
prin peretele
exterior
0 ( )
v i e e
lq R R Q
2 2
( )
v m e e
lq R R Q
2 2
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 46
2.2.3. Conducia termic+ prin
suprafee extinse
n cazul transferului de c'ldur' ntre un fluid cald $i unul rece, printr-
o suprafa' de schimb de c'ldur', coeficientul global de schimb de
c+ldur+ este mai mic dect cel mai mic coeficient de convecie (K
s
<

min
). Dac' cei doi coeficieni de convecie au valori care difer! mult (dou'
ordine de m'rime), coeficientul global de schimb de c'ldur' este practic
egal cu
min
. De exemplu, dac'
1
= 5000 W/(m
2
K) (convecia monofazic'
n faz' lichid');
2
= 50 W(m
2
K) (convecia monofazic' n faz' gazoas');
p

= 45 W(mK) (perete de oel);
p
= 0,002 m, coeficientul global de schimb de
c'ldur' va fi K
s
= 49,39 W/(m
2
K).
Rezult' c' pentru a m'ri coeficientul global de schimb de c'ldur', n
aceste cazuri, trebuie intensificat transferul de c'ldur' convectiv pe partea
fluidului cu
min
(de obicei un gaz). O alt' metod' de a m'ri coeficientul
global de schimb de c'ldur' o constituie extinderea suprafeei de schimb de
c'ldur' pe partea fluidului cu
min
. Aceasta se realizeaz! prin prevederea
unor nervuri longitudinale, radiale sau aciculare (fig.2.20), executate din
acela$i material sau din materiale diferite cu peretele suport.

Fig.2.20. Exemple de nervuri: a) cu seciune constant';
b) cu seciune variabil'; c) circular'; d) acicular'.

2.2.3.1. Ecuaia general+ a nervurilor
Pentru determinarea acestei ecuaii se consider' o nervur' cu
seciunea transversal' variabil' S = S(x) $i perimetrul variabil P = P(x),
realizat' dintr-un material cu = const. Nervura vine n contact cu un fluid
Transferul de c+ldur+ prin conducie 47
cu temperatur' constant' T
f
= const., coeficientul de convecie ntre nervur'
$i fluid fiind de asemenea constant: = const. (fig. 2.21).


Fig. 2.21 Bilanul energetic al unei nervuri

Pentru un element de volum cu grosimea dx din aceast' nervur', n
ipoteza transferului de c'ldur' conductiv numai n lungul nervurii (ipotez'
valabil' pentru nervurile subiri $i lungi), bilanul termic va avea forma:

conv dx x x
Q Q Q +
+
[W] , (2.133)
unde: Q
x
este fluxul termic care intr' prin conducie n elementul
considerat, n W; Q
x+dx
fluxul termic care iese prin conducie din
elementul considerat, n W; Q
conv
fluxul termic schimbat prin convecie
ntre suprafaa lateral' a elementului considerat $i fluidul nconjur!tor, n W.
Fluxul termic Q
x
poate fi calculat cu ecuaia legii lui Fourier,
transferul de c'ldur' conductiv fiind unidirecional n regim staionar, f'r'
surse interioare de c'ldur':


dx
dT
S Q
x
[W] . (2.134)
Fluxul termic Q
x+dx
va fi:
dx
dx
dQ
Q Q
x
x dx x
+
+
[W] , (2.135)
sau:
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 48
dx
dx
dT
S
dx
d
dx
dT
S Q
dx x

,
_


+
. (2.136)
Deoarece $i S $i T sunt funcii de x se obine:
dx
dx
T d
S dx
dx
dT
dx
dS
dx
dT
S Q
dx x
2
2

+
.
(2.137)
Fluxul termic transmis prin convecie este:
( ) ( )
f f s conv
T T Pdx T T A Q , (2.138)
unde: A
s
este suprafaa lateral' a elementului considerat: A
s
= Pdx.
nlocuind valorile lui Q
x
, Q
x+dx
, Q
conv
, n relaia (2.133) rezult':

( )
f
T T Pdx dx
dx
T d
S
dx
dx
dT
dx
dS
dx
dT
S
dx
dT
S
+

2
2
,
(2.139)
sau:
( ) 0
2
2
+
f
T T Pdx dx
dx
dT
dx
dS
dx
dx
T d
S , (2.140)
sau:
( ) 0
1
2
2

+
f
T T
S
P
dx
dT
dx
dS
S dx
T d
. (2.141)
Notnd:

f
T T excesul de temperatur' ntre perete $i fluid $i:

S
P
m

2
[m
-2
] , (2.142)
Ecuaia general' a nervurii cap't' forma:

0
1
2
2
2

m
dx
d
dx
dS
S dx
d
. (2.143)2.2.3.2. Nervura cu seciune constant+
Din aceast' categorie fac parte nervurile longitudinale cu profil
rectangular (figura2.22a) $i nervurile aciculare cu profil cilindric (figura
2.22b).
Transferul de c+ldur+ prin conducie 49
n aceste cazuri seciunea transversal' a nervurii este constant'
(S=ct.), ecuaia general' a nervurii fiind:

0
2
2
2

m
dx
d
. (2.144)

Soluia general' a ecuaiei este:


mx mx
e C e C

+
2 1
.Fig. 2.22 Nervuri cu seciune constant'
a) nervura rectangular'; b)nervura cilindric'


Pentru determinarea constantelor C
1
$i C
2
se pot pune diferite tipuri
de condiii la limit'.

a) C+ldura transmis+ prin vrful nervurii este neglijabil+
n acest caz condiiile la limit' vor fi:
la x = 0, T = T
0
, respectiv
0
;
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 50
la x = L , 0
dx
dT
, respectiv 0

dx
d

Rezult':

'

+
mL mL
me C me C
C C
2 1
0 2 1
(2.145)
De unde:

mL mL
mL
e e
e
C

+

0 1
; (2.146)

mL mL
mL
e e
e
C

+

0 2
. (2.147)
Distribuia temperaturii n lungul nervurii va fi:

mL mL
mx mL mx mL
e e
e e e e


+
+

0
, (2.148)
sau:

mL
mx
mL
mx
e
e
e
e
2 2
0
1 1

+
+
+

. (2.149)

Utiliznd funciile hiperbolice: shx = (e
x
- e
-x
)/2; chx = (e
x
+e
-x
)/2,
ecuaia (2.149) se poate scrie:


( ) [ ]
( ) mL ch
x L m ch

0
(2.150)


Din analiza relaiei (2.150) rezult' c' temperatura nervurii scade n
lungul s'u, sc!derea fiind cu att mai mare cu ct parametrul m este mai
mare.
Fluxul termic transmis prin nervur+ este egal cu fluxul termic
care intr' prin baza nervurii:

( )
( ) mL ch
mL sh
Sm
dx
d
S Q
x
n


0


Dar S P m / , atunci:

( ) mL th S P Q
n 0
(2.151)

Transferul de c+ldur+ prin conducie 51
nlocuind pe S = b
0
rezult':


( )
( ) mL ch
mL msh b
Q
n
0 0

, (2.152)
sau:
( ) mL th bm Q
n 0 0
[W] . (2.153)

Randamentul nervurii se define$te ca raportul ntre fluxul termic
transmis prin nervur' $i fluxul maxim care s-ar transmite dac' nervura ar
avea pe toat' lungimea temperatura de la baza ei T
0
.
Rezult':

( )
0
0 0
max
2


Lb
mL th bm
Q
Q
n
n
. (2.154)
sau:

( )
L
mL mth
n
0
2

. (2.155)
Dar:
0
2
2

m , deci:

( )
mL
mL th
n
(2.156)

Pentru a se lua n consideraie c'ldura cedat' prin vrful nervurii
Harper-Brown, propune ca s' se m'reasc' fictiv lungimea nervurii L cu o
lungime L, astfel nct, fluxul de c'ldur' transmis prin vrful nervurii s'
fie egal cu cel transmis prin suprafaa lateral' a prelungirii fictive cu L a
nervurii (figura 2.23).

Fig.2.23 Nervura echivalent' cu cap'tul
Izolaie
termic'

L

= 0

0

L
L
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 52
izolat termic (aproximaia Harper-Brown)

L b b
L
2
0
; (2.157)
rezult':

2 /
0
L (2.158)

Noua lungime de calcul a nervurii va fi:

2 /
0
+ L L
c
(2.159)

b) Nervura infinit+
n acest caz condiiile la limit' vor fi:
la x = 0 ,
0

la x = , 0
Rezult': C
1
= 0 $i C
2
=
0

Atunci variaia temperaturii n lungul nervurii va fi:


mx
e

0
(2.160)


Fluxul termic transmis prin nervur' $i randamentul nervurii vor fi:


0 0
bm Q
n
[W] ;
(2.161)


m
n
1
(2.162)

c) Nervura cu lungime finit+
n acest caz condiiile la limit' vor fi:
la x=0 , T = T
0
, respectiv
0
;
la x = L , ( )
f L L
T T
dx
dT
, respectiv
L L
dx
d


Rezult':
Transferul de c+ldur+ prin conducie 53

( )

'

mL mL mL mL
L x
e C e C me C me C
dx
d
C C
2 1 2 1
0 2 1
;

(2.163)
Rezolvnd sistemul (2.163) se obine:

,
_

+
,
_

,
_

m m e
m
C
mL 2
0
1
; (2.164)

,
_

+
,
_

,
_

m m e
m e
C
mL
mL
2
2
0
2
.
(2.165)
Variaia temperaturii n lungul nervurii va fi:

,
_

+
,
_

,
_

+ +
,
_

m m e
m e e m e
mL
mL mx mx
2
2
0
,
(2.166)

Sau utiliznd funcii hiperbolice:


( ) [ ] ( ) [ ]
( ) ( ) mL sh
m
mL ch
x L m sh
m
x L m ch

0
. (2.167)

Fluxul termic transmis prin nervur' va fi:

0


x
n
dx
d
S Q ; (2.168)


( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) mL sh m mL ch
mL ch m mL sh
S P Q
n
+
+

/
/
0
. (2.169)

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 54
2.2.3.3. Nervura circular+
Pentru extinderea suprafeei evilor de cele mai multe ori se
utilizeaz! nervuri circulare (figura 2.20.c) Elementele geometrice ale acestei
nervuri (figura 2.24) sunt:
S = 2r
0
;
P = 4r + 2
0
, sau deoarece
0
<< r:
P 4r.
Cu aceste valori ecuaia general' a nervurii (2.142 devine:
0 2
2
1
2
0
2
2

m
dr
d
r dr
d
; (2.170)
Fig. 2.24 Nervura circular'


0
1
2
2
2

m
dr
d
r dr
d
(2.171)
sau
0
2 2
2
2
2

r m
dr
d
r
dr
d
r (2.172)

Ecuaia (1/172) este o ecuaie Bessel, care are soluia:

( ) ( ) mr K C mr I C
0 2 0 1
+ , (2.173)
T
f
= const.
T=T(r)
r
1

r
2

r
T
0


0

r
0
Transferul de c+ldur+ prin conducie 55
unde: I
0
$i K
0
sunt funciile Bessel modificate de spea I $i ordinul 0,
respectiv spea II $i ordinul 0.
Considernd c'ldura degajat' prin vrful nervurii neglijabil', vom
avea condiiile la limit':
la r = r
1
,
0
;
la r = r
2
, 0

dr
d

Rezult':

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 1 1 0 2 1 1 0
0 2 1 0 2 1
0
mr I mr K mr K mr I
mr K mr I mr I mr K
+
+

, (2.174)

unde: I
1
$i K
1
sunt funciile Bessel modificate de spea I $i ordinul I,
respectiv de spea II $i ordinul I. Fluxul termic transmis prin nervur' va fi:
1 1
0 1 0
2
r r r r
n
dr
d
r
dr
dT
S Q

. (2.175)
Rezult'


0 0 1
2 m r Q
n
, (2.176)

unde:

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
2 1 1 0 2 1 1 0
1 1 2 1 1 1 2 1
mr K mr I mr I mr K
mr I mr K mr K mr I
+

(2.177)
Randamentul nervurii va fi:


( )2
1
2
2
1
2
r r
r
n
. (2.178)

n tabelul (2.4) $i n figurile (2.25) $i (2.26) sunt prezentate valorile
randamentului nervurii $i variaia acestuia n funcie de (mL) pentru
principalele tipuri de nervuri.


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 56
Tabelul 2.4
Valorile randamentului nervurii
Tipul nervurii Randamentul nervurii
1 2
Nervuri
longitudinale
Rectangular
a

S = 2bL
c

L
c
= L+(/2)

c
c
n
mL
mL tanh

Triunghiular
a

S=2b[L
2
+(/2)
2
]
1/2


) 2 (
) 2 ( 1
0
1
mL I
mL I
mL
n

Parabolic
a

S=b[C
1
L+
+(L
2
/)ln(/L+C
1
)]
C
1
=[1+(/L)
2
]
1/2

( ) [ ] 1 1 4
2
2 / 1
2
+ +

mL
n

Nervuri circulare
Rectangular
a

( )
2
1
2
2
2 r r S
c

r
2c
= r
2
+ (/2)
( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )
c c
c c
n
mr I mr K mr K mr I
mr K mr I mr I mr K
C
2 1 1 0 2 1 1 0
2 1 1 1 2 1 1 1
2
+( )
( )
2
1
2
2
1
2
/ 2
r r
m r
C
c


Nervuri aciculare
Rectangular!
b

A
f
=DL
c

L
c
=L+(D/4)


c
c
n
mL
mL tanh

Triunghiular!
b

( ) [ ]
2 / 1
2 2
2 /
2
D L
D
S +( )
( ) mL I
mL I
mL
n
2
2 2
1
2

Parabolic!
b
{
[ ] }
3 4
4 3
3
) / 2 ( ln
2
8
C L DC
D
L
C C
D
L
S
+


C
3
= 1+2(D/L)
2

C
4
= [1+(D/L)
2
]
1/2


[ ] 1 1 ) ( 9 / 4
2
2 / 1
2
+ +

mL
n

a
m = (2/)
1/2

b
m = (4/D)
1/2


Transferul de c+ldur+ prin conducie 57Fig. 2.25 Variaia randamentului
nervurilor longitudinale


Fig. 2.26 Variaia randamentului nervurilor circulare

O alt' m!rime care caracterizeaz! performanele nervur'rii este
eficiena nervur+rii, definit' ca raportul ntre fluxul termic transmis prin
nervur' $i fluxul termic transmis dac' nu ar exista nervurarea:
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 58

0 0


S
Q
n
n
, (2.179)
unde S
0
este seciunea la baza nervurii.
Dac', exprim'm valoarea lui
n
pentru nervura infinit' cu seciunea
constant', va rezulta:
m
b
bm
n
0 0
0 0
, (2.180)
sau nlocuind valoarea
2 / 1

,
_

S
P
m , rezult':

S
P
n

(2.181)

Din analiza relaiilor de calcul ale randamentului nervurilor a
figurilor (2.25) $i (2.26) $i a valorii eficienei nervurii rezult' urm'toarele
observaii:
randamentul $i eficiena nervurii cre$te odat! cu conductivitatea
termic' a materialului , din acest motiv se recomand' ca
nervurile s' se realizeze din cupru sau aluminiu;
n cazul nervurilor longitudinale profilul recomandat este
parabolic sau triunghiular;
pentru o eficien' ridicat' nervurile trebuie s' aib' raportul P/S
ridicat, pentru aceasta nervura trebuie s' fie zvelt', cu
grosimea mic' $i n!limea ridicat';
nervurarea este eficient' numai n cazul n care coeficientul de
convecie este cobort, din aceste motive de obicei nervurarea se
face pe partea gazelor la care valorile lui sunt de ordinul
zecilor de W/(m
2
K);
nervurarea se justific' de obicei numai la valori (P/S)
1/2
> 4.

2.2.3.4. Transferul de c+ldur+ printr-un
perete nervurat
Dac' se consider' un perete plan nervurat pe una din p'ri cu
suprafaa pe partea ne nervurat' S
1
$i suprafaa pe partea nervurat' S
t
:
S
t
= S
n
+ S
nn
[m
2
] (2.182)
unde: S
n
, S
nn
sunt suprafa' nervurilor, respectiv suprafaa din perete ne
nervurat' (dintre nervuri).
Transferul de c+ldur+ prin conducie 59

Fig.2.27 Transferul de c'ldur' printr-un
perete plan nervurat.


Fluxul termic transmis pe partea nervurat' va fi:

0 0 2 2
+ +
t red nn n n nn n
S S S Q Q Q [W]
(2.183)
Dar:

0

n n
, deci:

0 0 2 0 2
+
t red nn n n
S S S Q [W] , (2.184)
de unde:

t
nn n n
red
S
S S +

2
[W/(m
2
K)] . (2.185)
Fluxul termic transmis de la fluidul cald cu T
f1
, c'tre cel rece cu
temperatura T
f2
va fi:
( ) ( ) ( )
2 2 2 1 1 1 1 1 1 f p t red p p p f
T T S T T S T T S Q

[W]
(2.186)
Din acest $ir de egalit!i rezult':
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 60

( )
red
t t
t f f
t red
f f
S
S
S
S
S T T
S S S
T T
Q

1 1 1 1 1
1 1 1
2 1
1 1 1
2 1
[W] (2.187)
n cazul peretelui nervurat se pot defini doi coeficieni globali de
schimb de c'ldur', dup' cum ace$tia se refer' la suprafaa nervurat' sau ne
nervurat':

( ) ( )
2 1 2 2 1 1 1 f f t S f f S
T T S K T T S K Q [W] . (2.188)
Rezult':


t red
S
S
S
K
1
1
1
1 1
1

+ +
[W/(m
2
K)] , (2.189)red
t t
S
S
S
S
S
K

1 1
1
1 1 1
2
+ +
[W/(m
2
K)] . (2.190)


Raportul S
t
/S
1
, poart' denumirea de coeficient de nervurare:


1
S
S
n
t
. (2.191)
Din analiza relaiei (2.189), rezult' ca prin nervurare (n ipoteza

n
=1), coeficientul de convecie pe partea nervurat' se m!re$te de n ori. Din
acest motiv n multe lucr!ri nervurarea este menionat' ca o metod' de
intensificare a transferului de c'ldur' convectiv.


Transferul de c+ldur+ prin conducie 61

2.3. Conducia termic+ bidirecional+
n regim constant
Tratarea unidirecional' a problemelor de conducie d' rezultate
acceptabile n cazul corpurilor cu grosimea mult mai mic' fa' de lungimea
lor, cum sunt evile, pl!cile subiri, cilindri cu diametru mic, la care
transferul de c!ldur' are loc predominant transversal. Exist' ns! cazuri n
care corpurile au contururi neregulate sau la care temperaturile pe contur nu
sunt uniforme. n aceste situaii tratarea problemelor trebuie f!cut'
bidirecional sau chiar tridimensional.
Rezolovarea problemelor de conducie bi sau tridimensional' se
poate realiza prin metode analitice, grafice sau numerice.
2.3.1. Metoda separ!rii variabilelor
Pentru exemplificarea acestei metode vom considera o plac'
rectangular' la care trei laturi sunt meninute la o temperatur' constant' T
1
,
iar cea dea patra fat' este meninut' la temperatura T
2
T
1
(figura 2.28).
Scopul studiului va fi determinarea cmpului de temperatur' T(x,y) n plac'
Transferul de c!ldur' conductiv va fi bidirecional, n regim staionar
printr-un corp omogen $i izotrop, f'r' surse interioare de c'ldur'. Ecuaia
diferenial' care caracterizeaz! procesul va fi:
0
2
2
2
2

y
T
x
T
. (2.192)
Pentru simplificarea soluiei vom face schimbarea de variabil':

1 2
1
T T
T T

, (2.193)
n acest caz ecuaia diferenial' fiind:
0
2
2
2
2

y x

, (2.194)
condiiile la limit' fiind:

( ) 0 , 0 y $i ( ) 0 0 , x ; (2.195)
( ) 0 , y L $i ( ) 1 , W x . (2.196)


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 62

Fig. 2.28 Conducia termic' bidirecional'
printr-o plac'

Pentru rezolvarea ecuaiei se utilizeaz! metoda separ!rii variabilelor,
considernd funcia ca un produs a dou' funcii, una numai funcie de x,
cealalt! numai funcie de y:
( ) ( ) ( ) y Y x X y x , . (2.197)
Ecuaia (2.194) devine:

2
2
2
2
1 1
dy
Y d
Y dx
X d
X
(2.198)
Pentru a avea aceast' egalitate, fiecare membru al ei trebuie s' fie
egal cu aceea$i constant'. Pentru ca s' se obin! o soluie care s' respecte
condiiile la limit' impuse, constanta trebuie s' fie pozitiv' ( )
2
. Vom scrie
atunci:
0
2
2
2
+ X
dx
X d
(2.199)
0
2
2
2
Y
dy
Y d
(2.200)
T (x,y)
T
1
, = 0
T
1
, = 0
T
1
, = 0
T
2
, = 1
0
W
L
y
x
Transferul de c+ldur+ prin conducie 63
Soluiile generale ale ecuaiilor (2.199) $i (2.200) sunt:
x C x C X + sin cos
2 1
; (2.201)

y y
e C e C Y

+
4 3
. (2.202)
Soluia general' a funciei va fi:
( )( )
y y
e C e C x C x C

+ +
4 3 2 1
sin cos . (2.203)

Din condiia (0, y) = 0 , rezult' c' C
1
= 0
Din condiia (x, 0) = 0 , rezult':
( ) 0 sin
4 3 2
+ C C x C (2.204)
Deoarece C
2
nu poate fi zero, pentru c' n acest caz funcia nu ar mai fi
variabil' cu x, rezult': C
3
+ C
4
= 0, deci C
3
= C
4
.
Soluia general' devine:
( )
y y
e e x C C

sin
4 2
(2.205)
Din condiia ( ) 0 , y L , se obine:
( ) 0 sin
4 2

y y
e e L C C
Aceast' condiie se poate realiza numai dac' constanta va lua
valori pentru care 0 sin L . Aceste valori sunt:

L
n
cu n = 1, 2, 3.... (2.206)
Atunci:
( )
L y n L y n
e e
L
x n
C C
/ /
4 2
sin

. (2.207)
Combinnd cele 2 constante C
2
$i C
4
$i trecnd la funcii hiperbolice
se obine:

L
y n
L
x n
C
n
n

sinh sin
1

. (2.208)
Pentru determinarea lui C
n
se pune ultima condiie la limit'
( ) 1 , W x :
1 sinh sin
1

L
W n
L
x n
C
n
n

. (2.209)
Pentru determinarea lui C
n
din ecuaia (2.209) vom folosi analogia
cu dezvoltarea n serii a funciilor ortogonale [20]. Astfel un $ir infinit de
funcii g
1
(x), g
2
(x), ....., g
n
(x), .... va fi ortogonal n domeniul a x b, dac':
( ) ( )


b
a
n m
dx x g x g 0 , m n . (2.210)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 64
Orice funcie f(x) poate fi exprimat' ca o sum' infinit' de funcii
ortogonale:
( ) ( ) x g A x f
n
n
n

1
(2.211)
Forma coeficientului A
n
din aceast' serie se poate determina prin
multiplicarea fiec!rui membru al ecuaiei cu g
n
(x) $i integrarea ntre limitele
a $i b:
( ) ( ) ( ) ( )dx x g A x g dx x g x f
n
n
n
b
a
n
b
a
n

1
.
(2.212)
)innd seama de condiia (2.209) rezult' ca n membrul drept al
ecuaiei (2.212) va r!mne din sum' numai un singur termen pentru care
integrala nu este egal' cu zero, deci:
( ) ( ) ( )dx x g A dx x g x f
b
a
n n n
b
a


2
(2.213)
Rezult':

( ) ( )
( )dx x g
dx x g x f
A
b
a
n
n
b
a
n

2
. (2.214)
Pentru determinarea lui C
n
din ecuaia (2.209) vom alege f(x) = 1 $i
( ) ( ) L x n x g
n
/ sin . Se va obine:

( )
n
dx
L
x n
dx
L
x n
A
n
L
L
n
1 1 2
sin
sin
1
0
2
0
+

. (2.215)
nlocuind A
n
n ecuaia (2.211) avem:

( )
1 sin
1 1 2
1
1

+

L
x n
n
n
n
(2.216)
Comparnd ecuaia (2.216) cu (2.209), rezult':

( ) [ ]
( ) L W n h n
C
n
n
/ sin
1 1 2
1

+

+
, n = 1, 2, 3 ... (2.217)
Atunci ecuaia (2.208) devine:

Transferul de c+ldur+ prin conducie 65
( )
( ) ( )
( ) L W n
L y n
L
x n
n
y x
n
n
/ sinh
/ sinh
sin
1 1 2
,
1
1

+
+
(2.218)

Ecuaia (2.218) este o serie convergent', care permite calculul lui
pentru orice valoare x $i y. n figura 2.29 sunt prezentate izotermele obinute
pentru placa considerat' [20].Fig. 2.29 Izotermele pentru o plac'
cu conducie bidirecional'
2.3.2. Metoda grafic+
Metoda grafic' poate fi utilizat' pentru problemele la care conturul
corpului studiat este izoterm $i adiabat.
Metoda se bazeaz! pe faptul c' izotermele $i liniile care indic'
direcia fluxului termic sunt perpendiculare.
Obiectivul metodei este s' construiasc! o reea de izoterme $i linii
ale fluxului termic.
Procedura de construcie a reelei exemplificat' pentru un canal
p!trat cu lungimea l (figura 2.30), are urm!toarele etape [1]:
0.75
0.50
0.25
0.1
= 0
= 1
W
L
y
x
= 0
= 0
0
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 66
1. Prima etap' o constituie identificarea liniilor de simetrie $i
descompunerea corpului n elemente identice care vor fi
analizate (figura 2.30b).
2. Liniile de simetrie sunt adiabate, izotermele fiind perpendiculare
pe ele.
3. Se traseaz! toate izotermele cunoscute pe contur $i se face o
ncercare de construire a celorlalte izoterme, care va trebui s' fie
perpendiculare pe adiabate.
4. Se traseaz! ntreaga reea de izoterme $i liniile de flux constant,
obinndu-se o reea de p!trate curbilinii care trebuie s'
ndeplineasc! condiia ca liniile de temperatur' $i flux constant
s' formeze unghiuri drepte $i fiecare latur' a unui p!trat s' aib!
aproximativ aceea$i lungime. Deoarece ultima condiie este
dificil de respectat strict, se accept' ca s' fie egale sumele feelor
opuse ale fiec!rui p!trat. Pentru unul din p!trate (figura 2.30c)
condiia se scrie:

2 2
bd ac
y
cd ab
x
+

+
. (2.219)
Fig. 2.30 Conducia bidirecional' ntr-un canal
cu seciune p!trat' $i lungime l: a) liniile de simetrie;
b) reeaua de izoterme $i linii de flux; c) element
curbiliniu al reelei


T1
T2
Linii de
simetrie
Adiabate
Izoterme
Tj
qi
qi
T1
T2
Tj
y
x
a
b
c
d
qi
y
x
(a)
(b)
(c)
Transferul de c+ldur+ prin conducie 67
Realizarea unei reele corecte se poate realiza numai prin iteraii
succesive cu r!bdare $i sim artistic.
Dup! obinerea reelei finale se dispune de o distribuie a
temperaturii n corp $i se poate calcula fluxul termic unitar.
Astfel pentru celula din figura 2.30c avem:

( )
x
T
l y
x
T
A Q
j j
i i

, (2.220)

Deoarece cre$terea de temperatur' este aceea$i pentru fiecare celul':


N
T
T
j
2 1

, (2.221)

unde: N este num!rul de intervale (pa$i) de temperatur' ntre feele cu
temperaturile T
1
$i T
2
.
)innd seama c' avem M culoare paralele de flux termic $i c'
y x , fluxul termic total va fi:


2 1
T
N
Ml
MQ Q
i
(2.222)

Raportul Ml/N=B depinde de forma geometric' a corpului $i poart'
numele de factor de form+. Atunci:

2 1
T S Q [W] . (2.223)Tabelul 2.5
Factorul de form+ pentru cteva sisteme bidirecionale
Nr. Sistemul Schema Restricii Factorul de form+
1 2 3 4 5
1
Sfer' izoterm' ntr-un mediu
semi-infinit

z > D/2
z D
D
4 / 1
2


2
Cilindru orizontal izoterm cu
lungimea L ntr-un mediu
semi-infinit


L >> D
L >> D
z > 3D/2
( )
( ) D z
L
D z h
L
/ 4 ln
2
/ 2 cos
2
1


3
Cilindru vertical ntr-un
mediu semi-infinit


L >> D
( ) D L
L
/ 4 ln
2

4
Doi cilindri cu lungimea L n
mediu infinit

L >> D
1
, D
2

L >> w

,
_

2 1
2
2
2
1
2
1
2
4
cos
2
D D
D D w
h
L

L
T1
D
T2
L
D
T1
z
T2
T1
D
z
T2
T
T
D D
w
Tabelul 2.5
(continuare)
1 2 3 4 5
5
Cilindru orizontal cu
lungimea L ntre dou' plane
paralele cu aceea$i lungime $i
l!ime infinit'z >> D/2
L >> z
( ) D z
L

/ 8 ln
2

6
Cilindru cu lungimea L ntr-
un cub cu aceea$i lungime

w > D
L >> w
( ) D w
L
/ 08 . 1 ln
2

7
Cilindru excentric cu
lungimea L, ntr-un cilindru
cu aceea$i lungime

D > s
L >>D

,
_

Dd
z d D
h
L
2
4
cos
2
2 2 2
1
T1
T2
T2
z
z
D
w
T1
D
T2
D
d
z
T1
T2

Tabelul 2.5
(continuare)

1 2 3 4 5
8 Conducia n muchea a doi pereiD > L/5 0.54 D
9
Conducia prin colul de intersecie
a trei pereiL << lungimea $i
l!imea peretelui
0.15 L
10 Disc pe un mediu semi-infinit2 D


L
L L
D
T1
T2
L
L
D
T2
T1
k
Transferul de c+ldur+ prin conducie 71
2.3.3. Metode numerice
Pentru geometri complexe $i condiii pe frontier' de ordinul II,
metoda analitic' $i grafic' nu pot oferi soluii fiabile. n aceste cazuri cea
mai bun' alternativ' o constituie utilizarea metodelor numerice, care sunt:
metoda diferenelor finite, metoda elementelor finite $i metoda
elementelor de frontier+ [6,10,43] conductivitatea termic' a celor dou'
solide;
Deoarece analiza acestor metode face obiectul altor discipline, n
prezentul paragraf se va prezenta numai modul n care ecuaia lui Laplace
pentru conducia bidirecional' n regim permanent poate fi transformat'
ntr-o ecuaie algebric'.
Spre deosebire de soluiile analitice, la care ecuaiile descriu cmpul
de temperatur' n orice punct, soluiile numerice permit determinarea
temperaturii n puncte discrete. Prima etap' a oric!rei analize numerice
presupune alegerea acestor puncte. Pentru aceasta corpul studiat se mparte
n mici regiuni, n centrul c!reia se ia un punct de referin' (figura 2.31) care
poart' numele de nod. Suma acestor noduri formeaz! reeaua de noduri sau
gril'. Fiecare nod reprezint! o regiune $i temperatura lui este temperatura
medie a regiunii. El este caracterizat de o schem' numeric' (figura 2.31a),
coordonatele x $i y fiind desenate de indicii m $i n. Alegerea grilei de
discretizare se face innd seama de geometria corpului $i de precizia pe
care o dorim. Cu ct grila este mai fin', cu att precizia este mai mare, dar
num!rul de ecuaii cre$te, crescnd timpul de calcul.

x
T T
x
T
x
T T
x
T
n m n m
n m
n m n m
n m

+
+

, , 1
, 2 / 1
, 1 ,
, 2 / 1


Fig. 2.31 Conducia bidirecional': a) Reeaua de noduri
b) Aproximarea cu diferene finite
x
x
y
x,m
y,n
m1,n
m+1,n
m,n1
m,n+1
m,n
2
1
m
2
1
+ m m+1
m1
m
x
x
T(x)
(a)
(b)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 72

Pentru aproximarea ecuaiei (2.192) cu diferene finite se vor
exprima derivatele de ordinul unu $i doi ale temperaturii:


x
T T
x
T
n m n m
n m

, 1 ,
, 2 / 1
; (2.224)


x
T T
x
T
n m n m
n m

+
+
, , 1
, 2 / 1
; (2.225)
$i

x
x
T
x
T
x
T
n m n m
n m

+ , 2 / 1 , 2 / 1
,
2
2
. (2.226)
Atunci:

( )
2
, , 1 , 1
,
2
2
2
x
T T T
x
T
n m n m n m
n m

+

+
. (2.227)
Similar:

( )
2
, 1 , 1 ,
,
2
2
2
y
T T T
y
T
n m n m n m
n m

+

+
. (2.228)

nlocuind n (2.192) $i utiliznd o reea la care y x , ecuaia lui
Laplace scris' cu elemente finite, caracteriznd conducia bidirecional' prin
corpuri omogene, f'r' surse interioare de c'ldur', n regim staionar va fi:

0 4
, , 1 , 1 1 , 1 ,
+ + +
+ + n m n m n m n m n m
T T T T T (2.229)

Aceast' ecuaie trebuie scris' pentru fiecare nod al reelei, prin
rezolvarea sistemului de ecuaii obinut se determin' temperaturile din
diferite noduri.
Rezolvarea sistemelor de ecuaii se pot realiza prin diferite metode
[6,43]: metoda relax!rii, inversiunea matricelor, metoda Gauss-Seidel etc.

Transferul de c+ldur+ prin conducie 73
2.4. Conducia termic+
n regim tranzitoriu
n tehnic' procesele termice tranzitorii pot apare n trei categorii de
procese:
procese tranzitorii care n final ating regimul constant;
procese tranzitorii de scurt' durat' la care nu se atinge regimul
constant;
procese tranzitorii periodice, n care temperatura $i fluxul termic
au variaii ciclice.
n prezentul capitol ne vom ocupa numai de prima categorie de
procese tranzitorii, care au o larg' r!spndire.
Cel mai simplu proces de conducie tranzitorie este cele de nc!lzire
a unei piese ntr-un cuptor (figura 2.32a) n care temperatura este T
f
[33].
Corpul ncepe s' se nc!lzeasc! n timp de la suprafaa acestuia (T
p
),
temperatura n centrul corpului (T
0
) ncepnd s' creasc! dup! o perioad' de
timp. Dup' un interval de timp (teoretic infinit) corpul ajunge la echilibru cu
mediul din cuptor. Fluxul primit de corp (Q) descre$te n timp ajungnd 0 la
echilibru.
n cazul conduciei printr-un perete ntre un fluid cald cu T
f1
$i unul
rece cu T
f2
(figura 2.32b), dac' printr-un salt de temperatur', temperatura
fluidului cald cre$te de la
'
1 f
T la
"
1 f
T , temperatura fluidului rece r!mnnd
constant'
'
2 f
T , temperaturile peretelui cresc n timp (figura 2.32b) cre$terea
fiind simit' nti pe partea fluidului cald, T
p1
, apoi pe partea fluidului rece,
T
p2
(figura 2.32c). Variaia fluxurilor termice cedate de fluidul cald Q
1
$i
primite de fluidul rece Q
2
(figura 2.32d), evideniaz! c!ldura acumulat' n
perete (suprafaa ha$urat') pentru a modifica entalpia acestuia.

La nc!lzirea sau r!cirea n regim tranzitoriu a corpurilor se
evideniaz! dou' tipuri de rezistene termice: rezistenele termice
interioare, date de procesul de conducie $i rezistenele termice de
suprafa+, datorate conveciei ntre corp $i fluidul cu care vine n contact.Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 74Fig. 2.32 Conducia termic' n regim tranzitoriu

Tratarea analitic' a proceselor de conducie tranzitorie se poate face
n trei ipoteze:
corpuri cu rezistene interne neglijabile;
corpuri cu rezistene de suprafa' neglijabile;
corpuri cu rezistene interne $i de suprafa' finite.

1
2
3
' '
1 f
T
'
1 f
T
'
2 f
T
'
2 p
T
' '
2 p
T
' '
1 p
T
'
1 p
T

0
T
x
b)
a)
c) d)

T
T=f ()
T
f

T
p

T
0

0
Q=f ()

Q
0
0
0
'
1 p
T
' '
2 p
T
T
p1

T
p2

'
2 p
T
' '
1 p
T
' '
p
T
'
p
T
Q T

Q
1

Q
2

Q
Q
Transferul de c+ldur+ prin conducie 75
2.4.1. Conducia tranzitorie prin corpuri
cu rezistene interne neglijabile
n acest caz temperatura n interiorul corpului va fi constant', ea
variind numai n timp.
Fluxul de c'ldur' schimbat de corp cu mediul ambiant prin convecie
va fi egal cu fluxul acumulat n corp:

( )


d
dT
Vc T T S Q
p f
[W] , (2.230)
unde: S,V sunt suprafaa de schimb de c'ldur', respectiv volumul corpului,
T
f
, T temperatura fluidului, respectiv a corpului; coeficientul de
convecie ntre corp $i fluid; , c
p
densitatea, respectiv c!ldura specific' a
corpului.
Separnd variabilele $i integrnd ecuaia (2.230) devine:


0
0
d
V c
S
T T
dT
p
T T
T T f
f
f
, (2.231)

unde T
0
este temperatura corpului la momentul iniial.
Rezult':


V c
S
f
f
p
e
T T
T T

0
. (2.232)

Relaia 2.232 este analog' cu cea care caracterizeaz! desc!rcarea
unui condensator electric pe o rezisten' electric':


e e
C R
e
E
E
1
0
, (2.233)
unde R
e
, C
e
sunt rezistena, respectiv capacitatea electric'. Din aceast'
analogie se poate defini o rezisten' $i o capacitate termic':


p t t
Vc C
S
R

;
1
. (2.234)


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 76
Raportul S Vc
p
/ poate fi interpretat ca o constant' de timp a
sistemului, ea fiind:

( )
t t p t
C R Vc
S

,
_


1
[s] , (2.235)
unde: R
t
este rezistena termic' convectiv', n K/W; C
t
capacitatea
termic', n J/K.
Cre$terea rezistenei $i capacit!ii termice vor face ca r!spunsul
corpului la modificarea temperaturii mediului nconjur!tor s' fie mai lent $i
echilibrul termic s' se realizeze dup' un timp mai mare (figura 2.33).

Fig. 2.33 R'spunsul termic tranzitoriu pentru corpuri
cu rezistene interne neglijabile

Ecuaia (2.232) poate fi generalizat' pentru cteva forme geometrice
simple prin utilizarea criteriilor adimensionale Biot $i Fourier.
Criteriul lui Biot reprezint' raportul dintre rezistena termic' de
conducie $i rezisten' termic' convectiv':


L
L
R
R
Bi
cv
cond
1
(2.236)
t t
p
t
C R
S
Vc

1

2

3

4

f
f
T T
T T

0 0
1
0
Transferul de c+ldur+ prin conducie 77
Criteriul lui Fourier, care are semnificaia de timp relativ este
definit de relaia:


2
L
a
Fo

(2.237)
Lungimea caracteristic' L pentru pl'ci este egal' cu jum!tate din
grosime, iar pentru cilindri sau sfere cu raza.
n funcie de Bi $i Fo, ecuaia (2.232) devine:


V
SL
L
a L
f
f
e
T T
T T

2
0
; (2.238)
sau:

BiFoG
f
f
e
T T
T T

0
, (2.239)
unde:
V
SL
G este factorul geometric al corpului care are valorile: G =1
pentru pl'ci infinite; G = 2 pentru cilindri infinii; G = 3 pentru sfere.
Fluxul termic transferat la un timp oarecare se determin' cu relaia:

( ) ( )
V c S
f f
p
e T T S T T S Q


/
0
[W]
(2.240)
Cantitatea de c'ldur' transferat' n intervalul de timp de la = 0 la
timpul este:
( )


0
/
0
0
V c S
f
p
e T T S Qd Q ; (2.241)

( )[ ]


) / (
0
1
V c S
f p
p
e T T V c Q [J]. (2.242)

Ipoteza rezistenei interne neglijabile este valabil' analitic numai
dac' , ceea ce n practic' nu se poate realiza. Dac' ns! rezistenele
interne sunt mult mai mici dect cele de suprafa' ipoteza se poate utiliza cu
bun' aproximaie. Aceasta se poate realiza pentru corpurile cu mare $i
grosimea sau diametru mici, care primesc sau cedeaz! c'ldur' cu coeficieni
de convecie redu$i (convecie natural' la gaze). Verificarea se face prin
calcularea criteriului Biot. Dac+ Bi < 0,1 ipoteza rezistenelor interne
neglijabile se poate utiliza cu bune rezultate.
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 78
Influena lui Biot asupra distribuiei tranzitorii a temperaturii printr-o
plac' este prezentat' n figura 2.34. Se observ' c' pentru Bi << 1 variaia
temperaturii n plac' este neglijabil', iar pentru Bi >> 1, diferena ntre
temperatura peretelui $i a fluidului este neglijabil' (rezistenele de suprafa'
sunt neglijabile).
Fig. 2.34 Distribuia tranzitorie a temperaturii pentru
valori diferite ale criteriului Biot [20]
a) Bi <<1; b) Bi 1; c) Bi >> 1

2.4.2. Conducia tranzitorie prin corpuri cu rezistene de suprafa+
neglijabile
n acest caz temperatura peretelui corpului este egal' cu temperatura
fluidului nconjur!tor $i este constant' n timp. Ipoteza este valabil' pentru
valori mari ale criteriului Biot (figura 2.34c).
Pentru o plac' plan' infinit' (figura 2.35) ecuaia care caracterizeaz!
procesul este:


2
2
x
T
a
T

, (2.243)

cu urm!toarele condiii iniiale $i la limit':
T (x,0)=T
0

T (x,0)=T
0

L L L
L
-L -L -L -L
T
f

T
f

T
f
T
f

t
Bi<<1
TT(t)
Bi=1
T=T(x,t)
Bi>>1
T=T(x,t)
T
f
,
T
f
,
Transferul de c+ldur+ prin conducie 79
la = 0, T = T
0
(x);
la x = 0, T = T
f
;
la x = L, T = T
f


Fig. 2.35 Plac' infinit' cu rezistene
de suprafa' neglijabile

Soluia ecuaiei, determinat' prin metoda separ!rii variabilelor (vezi
paragraful urm!tor), n cazul n care la = 0, T = T
0
= ct. este:


( )Fo n
n p
p
e x
L
n
n T T
T T
2 /
1 0
sin
1 4

,
_

,
(2.244)
unde n = 1, 3, 5, 7 ....
Variaia temperaturii centrale la diferite corpuri cu forme geometrice
simple, n ipoteza rezistenei interne neglijabile este prezentat' n figura
2.36.[39]T
L
x
0
T
f
=T
p
T
f
=T
p

2

=0
T=T
0
(x)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 80Fig. 2.36 Variaia temperaturii centrale
pentru corpuri cu geometrii simple

2.4.3. Conducia tranzitorie prin corpuri cu
rezistene interne $i de suprafa+ finite
n acest caz, n special pentru forme geometrice $i condiii iniiale $i
la limit' complexe, tratarea analitic' a problemei este practic imposibil de
abordat, singura modalitate util' de rezolvare a problemei fiind utilizarea
metodelor numerice.
Rezolvarea analitic' a ecuaiei conduciei n acest caz se poate totu$i
realiza pentru forme geometrice simple.
2.4.3.1. Perete plan infinit
Se consider' un perete plan infinit cu grosimea 2L, mult mai mic'
dect l!imea $i n!limea sa (figura 2.37), astfel nct ipoteza transferului
conductiv unidirecional este apropiat' de realitate.
p
p
c
T T
T T


0
Transferul de c+ldur+ prin conducie 81
Fig. 2.37 Perete plan infinit

Ecuaia care caracterizeaz! conducia unidirecional' tranzitorie va fi
dat' de relaia (2.243), care cu schimbarea de variabil'
f
T T , devine:


2
2
x
a

, (2.245)
cu condiiile iniiale $i la limit':
la = 0 ( ) ( ) x F T x f T T
f f

0
;
la x = 0 0


x
;
la x =


x
.
Pentru rezolvarea ecuaiei se va utiliza ca $i n paragraful 2.3.1
metoda separ!rii variabilelor, scriind [21]:


( ) ( ) ( ) x x , (2.246)

Atunci ecuaia (2.245) devine:

T
x
T
f

T
00
2 L
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 82
( )
( )
( )
( )

2
2
x
x
a x , (2.247)
sau:
( ) ( ) ( ) ( ) x a x " ' . (2.248)

Separnd variabilele se obine:


( )
( )
( )
( )const
x
x
a
" '
(2.249)

Deoarece o soluie ne banal' pentru ( ) x se obine numai pentru < 0, vom
alege:
2
k , obinndu-se sistemul de ecuaii:
( ) ( ) 0 '
2
+ ak ; (2.250)
( ) ( ) 0 "
2
+ x k x . (2.251)
Soluiile celor dou' ecuaii difereniale sunt:
( )


2
1
ak
e C ; (2.252)
( ) ( ) ( ) kx C kx C x cos sin
3 2
+ .
(2.253)
Atunci:
( ) ( ) [ ] kx C kx C e C
ak
cos sin
3 2 1
2
+

(2.254)
Determinarea constantelor C
1
, C
2
, C
3
$i k se face utiliznd condiiile
iniiale $i la limit'.
Din condiia 0
0

,
_


x
x
, rezult':
( ) ( ) [ ] 0 sin cos
0 3 2 1
2

x
ak
kx C kx C k e C

(2.255)
Pentru a avea aceast' egalitate rezult': C
2
= 0. Soluia general' devine:
( ) ( ) kx Ae kx e C C
ak ak
cos cos
2 2
3 1

. (2.256)
Punnd cea de a doua condiie la limit' rezult':

L x
L x
x

,
_


, (2.257)
sau:

( ) ( ) kL Ae kL kAe
ak ak
cos sin
2 2


De unde:
Transferul de c+ldur+ prin conducie 83
( )

L
kL
kL ctg (2.258)
Dar:

L
Bi $i not'm kL = . Rezult':

Bi
ctg

(2.259)

Fig. 2.38 Reprezentarea grafic' a ecuaiei (2.259)


Reprezentarea grafic' a ecuaiei (2.259) evideniaz! faptul c' vom
avea pentru constanta un $ir infinit de soluii. Primele patru soluii n
funcie de valoarea criteriului Biot sunt prezentate n tabelul 2.6.


3
y
1
=ctg
y
1

y
1
y
1

1
2
3
4

2
0
y
' 2
Bi
y


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 84
Tabelul 2.6

Valorile constantelor n funcie de Bi

Bi
1

2

3

4
Bi
1

2

3

4

0 0,0000 3,1416 6,2832 9,4248 1,0 0,8603 3,4256 6,4373 9,5293
0,001 0,0316 3,1419 6,2833 9,4249 1,5 0,9882 3,5422 6,5097 9,5801
0,002 0,0447 3,1422 6,2835 9,4250 2,0 1,0769 3,6436 6,5783 9,6296
0,004 0,0632 3,1429 6,2838 9,4252 3,0 1,1925 3,8088 6,7040 9,7240
0,006 0,0774 3,1435 6,2841 9,4254 4,0 1,2646 3,9352 6,8140 9,8119
0,008 0,0893 3,1441 6,2845 9,4256 5,0 1,3138 4,0336 6,9096 9,8928
0,01 0,0998 3,1448 6,2848 9,4258 6,0 1,3496 4,1116 6,9924 9,9667
0,02 0,1410 3,1479 6,2864 9,4269 7,0 1,3766 4,1746 7,0640 10,0339
0,04 0,1987 3,1543 6,2895 9,4290 8,0 1,3978 4,2264 7,1263 10,0949
0,06 0,2425 3,1606 6,2927 9,4311 9,0 1,4149 4,2694 7,1806 10,1502
0,08 0,2791 3,1668 6,2959 9,4333 10,0 1,4289 4,3058 7,2281 10,2003
0,1 0,3111 3,1731 6,2991 9,4354 15,0 1,4729 4,4255 7,3959 10,3898
0,2 0,4328 3,2039 6,3148 9,4459 20,0 1,4961 4,4915 7,4954 10,5117
0,3 0,5218 3,2341 6,3305 9,4565 30,0 1,5202 4,5615 7,6057 10,6543
0,4 0,5932 3,2636 6,3461 9,4670 40,0 1,5325 4,5979 7,6647 10,7334
0,5 0,6533 3,2923 6,3616 9,4775 50,0 1,5400 4,6202 7,7012 10,7832
0,6 0,7051 3,3204 6,3770 9,4879 60,0 1,5451 4,6353 7,7259 10,8172
0,7 0,7506 3,3477 6,3923 9,4983 80,0 1,5514 4,6543 7,7573 10,8606
0,8 0,7910 3,3744 6,4074 9,5087 100,0 1,5552 4,6658 7,7764 10,8871
0,9 0,8274 3,4003 6,4224 9,5190 1,5708 4,7124 7,8540 10,9956

Rezult' ca vom avea pentru fiecare valoare
i
o distribuie a temperaturii, de
tipul:

'

,
_

,
_

,
_


2
2
2
2
2
2
2
1
cos
....... .......... ..........
cos
cos
2 2 2
1 1 1
L
a
n n n
L
a
L
a
n
e
L
x
A
e
L
x
A
e
L
x
A
(2.260)

Soluia general' va fi atunci suma $irului de soluii:

,
_


1
2
2
cos
n
L
a
n n
n
e
L
x
A (2.261)

Constanta A
n
se va determina din conducia iniial' ( = 0):
Transferul de c+ldur+ prin conducie 85
( )

,
_

L
x
A x F
n
n
n
cos
1
0
. (2.262)
Pentru determinarea lui A
n
vom folosi propriet!ile funciilor ortogonale, n
mod similar cu cele prezentate la studiul analitic al conduciei bidirecionale
(vezi paragraful 2.3). n relaia (2.214) vom alege:
( )

,
_


L
x
x g
n n
cos , $i
( ) ( ) x F x f .
Se va obine:

( )
dx
L
x
dx
L
x
x F
A
L
L
n
L
L
n
n

,
_

,
_

cos
cos
. (2.263)
)innd seama c':

2 4
2 sin
cos
2
x
m
mx
mxdx +

, (2.264)

( )
n
n n n
n
n
L
L
L
L n
n L
L
n
L L
x L
x
L
x

+
+

,
_


,
_

cos sin
2
2 sin
2
4
2 sin
cos
2
(2.265)
Atunci:

( )
( ) dx
L
x
x F
L
A
n
L
L n n n
n
n

,
_

cos
cos sin
(2.266)
Soluia general' a ecuaiei conduciei va fi:

( )
( )
2
2
cos cos
cos sin
1
L
a
n
L
L
n
n n n n
n
n
e
L
x
dx
L
x
x F
L

,
_

1
]
1

,
_

.
(2.267)

Dac' vom considera c' la momentul iniial corpul are aceea$i
temperatur' n toat' masa sa: F(x) =
0
= ct.,
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 86

n
n
L
L
n
n
L
L
n
L
L
x L
dx
L
x


sin 2
sin cos
0 0 0

,
_

,
_

(2.268)
Atunci soluia general' devine:

2
cos
cos sin
sin 2
1 0
L
a
n
n n n n
n
n
e
L
x

,
_

(2.269)

M!rimile
L
x
L
a
n
, , ,
2
0

sunt adimensionale.
Dac' vom nota:
0

temperatura adimensional',
L
x
X coordonata adimensional',
2
L
a
Fo

criteriul lui Fourier, soluia general' devine:

( ) ( ) Fo X
n
n
n
n n n
n 2
1
exp cos
cos sin
sin 2

+

(2.270)

Analiza soluiei. *irul
1
,
2
,
3
,
n
este rapid cresc!tor $i cu c't este
mai mare
i
cu att rolul elementului urm!tor din $ir este mai mic asupra lui
.
Studiile au ar!tat c' pentru procese tranzitorii care nu sunt foarte
rapide, Fo 0,3 n ecuaia (2.270) este suficient s' consider'm numai
primul termen al $irului:

( ) ( ) Fo X
2
1 1
1 1 1
1
exp cos
cos sin
sin 2

+

(2.271)

Dar
1
este numai funcie de criteriul Biot. De obicei intersecteaz!
temperatura n centrul pl!cii X=0 sau pe suprafaa sa X=1.
Atunci:

( ) Fo Bi N
X
2
1
0
0
exp ) (

; (2.272)

Transferul de c+ldur+ prin conducie 87
( ) Fo Bi P
X
2
1
1
0
exp ) (

. (2.273)

n figurile (2.39) $i (2.40) sunt prezentate variaiile calculate cu
relaiile (2.272) $i (2.273) pentru pl'ci.
Soluiile obinute n paragrafele anterioare pentru cmpul de
temperatur' n cazul rezistenelor interne neglijabil' (Bi < 0,1,
1
0) sau
rezistenelor de suprafa' neglijabil' (Bi ), pot rezulta $i ca ni$te cazuri
particulare ale relaiei 2.270.
2.4.3.2. Discretizarea ecuaiei difereniale
a conductei tranzitorii
Se va considera sistemul bidirecional din figura 2.31. n cazul
conduciei tranzitorii bidirecionale f'r' sursa interioar' de c!ldur' ecuaia
este:

2
2
2
2
1
y
T
x
T T
a

. (2.274)


Fig.2.39 Variaia =f (Fo,Bi) pentru centul pl'cii

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 88


Fig. 2.40 Variaia =f (Fo,Bi) pentru suprafaa pl!cii

Pentru a se obine o ecuaie cu diferene finite se vor utiliza pentru
2
2
x
T

$i
2
2
y
T

, relaiile (2.227) $i (2.228), unde m $i n fiind coordonatele x $i


y pentru un nod discret.[14]
Pentru discretizarea timpului se va introduce num!rul ntreg p,
definit de relaia:

p (2.275)
Derivata temperaturii n funcie de timp n nodul m, n, va fi:


+ p
n m
p
n m
n m
T T
T
,
1
,
.
(2.276)

p
n m
p
n m
T T
,
1
,
,
+
sunt valorile temperaturii n nodul de coordonate m $i n
la momentele p+1, respectiv p, separate ntre ele de intervalul de timp .
nlocuind (2.227), (2.228) $i (2.276) n ecuaia (2.274) se obine:


Transferul de c+ldur+ prin conducie 89

( )
( )
2
, 1 , 1 ,
2
, , 1 , 1 ,
1
,
2
2
1
y
T T T
x
T T T T T
a
p
n m
p
n m
p
n m
p
n m
p
n m
p
n m
p
n m
p
n m

+
+
+

+
+
+

(2.277)

Considernd y x , temperatura n nodul m, n la momentul p+1
va fi:

( ) ( )
p
n m
p
n m
p
n m
p
n m
p
n m
p
n m
T Fo T T T T Fo T
, 1 , 1 , , 1 , 1
1
,
4 1 + + + +
+ +
+
, (2.278)

unde: Fo este criteriul lui Fourier scris cu diferene finite:

( )
2
x
a
Fo


(2.279)
Dac' sistemul este unidirecional, ecuaia (2.278) devine:

( ) ( )
p
m
p
m
p
m
p
m
T Fo T T Fo T 2 1
1 1
1
+
+
+
. (2.280)

Calculele sunt cu att mai precise cu ct x $i sunt mai mici,
bineneles ns! timpul de calcul cre$te corespunz!tor.
Din p!cate ecuaiile (2.278) $i (2.280) pot deveni instabile, soluiile
devenind divergente $i ne convergnd c'tre o nou' stare staionar'. Pentru a
se obine o stare stabil' a sistemului, condiia de stabilitate este ca,
coeficientul temperaturii
p
n m
T
,
s' fie 0:
pentru conducia bidirecional':
( )
4
1
; 0 4 1 Fo Fo ;
(2.281)
pentru condiia unidirecional':
( )
2
1
; 0 2 1 Fo Fo .
(2.282)
Din aceste condiii se determin' care trebuie s' fie intervalul , n
funcie de x , pentru a se obine o soluie stabil'.
n cazul nodurilor situate pe suprafaa corpurilor (figura 2.41), relaia
care d' variaia n timp a temperaturii pe suprafa' se determin' din bilanul
termic al elementului cu grosimea 2 / x $i suprafaa A:

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 90

acum cond conv
Q Q Q , [W] (2.283)

unde Q
conv
este fluxul termic transmis de element prin convecie; Q
cond

fluxul termic transmis prin conducie; Q
acum
c!ldura acumulat' n timp n
element.
Explicitnd valorile fluxurilor:
( ) ( )


+
+ p p
p
p p p
f
T T x
A c T T
x
T T A
0
1
0
0 1 0
2
(2.284)


Fig. 2.41 Transferul de c'ldur' pentru un nod
de suprafa' (conducie unidirecional')

De unde:
( ) ( )
0 0 1 2 0
1
0
2 2
T T T
x c
T T
x c
T
p p
p
p
f
p
p
+


+

+
. (2.285)
)innd seama c': a = /c
p
$i :

BiFo
x
a x
x c
p
2 2
2
2


,

( ) ( )
p
f
p p
T BiFo Fo BiT T Fo T
0 1
1
0
2 2 1 2 + +
+
(2.286)

Condiia de stabilitate a ecuaiei 2.286 este:
0 2 2 1 BiFo Fo , (2.287)
sau:
( )
2
1
1 + Bi Fo . (2.288)


Q
conv

Q
cond

Q
ac

T
f
,
x
2
x
T
0
T
1
T
2
T
3

A
x
CAP. 3 CONVEC'IA TERMIC(
3.1. Introducere n convecia termic+
3.1.1. Elemente fundamentale $i definiii
Convecia termic' reprezint! transferul de c'ldur' ntre un perete $i
un fluid n mi$care. Procesul se realizeaz! prin aciunea simultan' a
conduciei n strat de fluid din imediata apropiere a peretelui $i a conveciei
propriu-zise care presupune amestecul particulelor de fluid.
Fluxul termic unitar transmis n procesul de convecie va fi [21]:

conv cond
q q q
r r r
+ [W/m
2
] , (3.1)
unde: T q
cond

r
este fluxul transmis prin conducie; h w q
conv
r r

fluxul transmis prin convecie; densitatea fluidului; w
r
viteza fluidului;
h entalpia fluidului.
Atunci:
h w T q
r r
+ [W/m
2
] . (3.2)
Utilizarea ecuaiei (3.2) pentru calcule tehnice este extrem de
dificil', din aceste motive ecuaia fundamental' a conveciei termice
(ecuaia lui Newton) este:
( )


S
f p S
dS T T q [W/m
2
] , (3.3)
sau:
( )
f p S
T T S q
r
[W/m
2
] , (3.4)
unde: T
p
, T
f
sunt temperaturile peretelui, respectiv a fluidului; ,
coeficientul local, respectiv mediu de convecie, n W/(m
2
K); S suprafaa
de transfer de c'ldur', n m
2
.
Procesul de convecie este strns legat de hidrodinamica curgerii
fluidului. Exist' dou' tipuri de baz' de curgere a unui fluid: laminar' $i
turbulent'.
La curgerea laminar+ curgerea se desf'$oar' n straturi paralele,
f'r' transfer de particule (de mas') ntre acestea.
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 92
Curgerea turbulent+ presupune un amestec continuu a fluidului.
Viteza instantanee a acestuia fiind suma unei viteze medii temporale $i a
unei pulsaii de vitez'. Pulsaiile de vitez' sunt att transversale ct $i
longitudinale. Pulsaiile transversale fac ca particulele de fluid s' fie
deplasate perpendicular pe direcia de curgere, mpreun' cu pulsaiile
longitudinale formnd vrtejuri de fluid, care duc la o mi$care continu' de
amestec.
ntre cele dou' tipuri de baz' exist' o curgere tranzitorie, n care o
particul' de fluid are alternativ poriuni de curgere laminar' $i turbulent'.
Regimul curgerii este caracterizat de criteriul Reynolds, care
reprezint! raportul ntre forele de inerie $i cele de viscozitate:

wl wl
Re , (3.5)
unde: , , sunt densitatea, n kg/m
3
, viscozitatea dinamic', n Ns/m
2
,
respectiv viscozitatea cinetic', n m
2
/s; l lungimea caracteristic', n m.
Valorile limit' a criteriului Reynolds care definesc regimurile de
curgere sunt funcie de geometria curgerii $i vor fi prezentate n paragrafele
urm!toare.
Un concept deosebit de util studiului hidrodinamicii $i transferului
convectiv de c'ldur' este stratul limit+.

Stratul limit+ hidraulic reprezint! stratul de fluid din vecin!tatea
peretelui care $i p!streaz! regimul laminar de curgere, indiferent de regimul
de curgere al restului masei de fluid. El se datoreaz! forelor de frecare cu
peretele $i forelor produse de viscozitatea fluidului.
Grosimea stratului limit' se define$te, n mod convenional, ca
distana de la suprafaa peretelui n care viteza acestuia cre$te de la valoarea
zero la perete, la 99% din viteza fluidului neperturbat de perete ( )

w (figura
3.1).
Stratul limit' hidraulic mparte zona de curgere n dou' regiuni: una
subire lng! perete, n care gradientul vitezei $i forele de frecare cu
peretele sunt mari, $i o regiune exterioar' stratului limit' unde viteza este
constant', iar efectele viscozit'ii sunt neglijabile.
n mod analog se define$te stratul limit+ termic, n care
temperatura fluidului variaz! de la T
p
la 99% din temperatura fluidului
neperturbat' de perete T

(figura 3.1.b).
Convecia termic+ 93
Fig.3.1 Stratul limit' la curgerea peste o plac':
a) stratul limit' hidraulic; b) stratul limit' termic

La orice distan' x de la nceputul curgerii peste o plac' fluxul termic
unitar local se poate determina aplicnd legea lui Fourier, pentru y = 0:

0


y
S
y
T
q . (3.6)
Coeficientul de convecie va fi:T T
y
T
p
y 0
. (3.7)
Rezult' c' gradientul de temperatur' n stratul limit' termic determin'
valoarea coeficientului de convecie.

w
w


y
y
x
x

t

w


T
p

T
(x)

t
(x)
0

y
T

0

y
T

0

y
w

0

y
w

a)
b)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 94
O dat' cu cre$terea grosimii stratului limit' termic
t
(cre$terea lui
x) gradientul de temperatur' scade $i n consecin' coeficientul de convecie
scade $i el.
3.1.2. Ecuaiile difereniale ale conveciei
3.1.2.1. Ecuaia conduciei
Pentru un element de volum din stratul limit' termic ecuaia
conduciei are forma:
T a
z
T
y
T
x
T
c d
DT
p
2
2
2
2
2
2
2

,
_

(3.8)
Deoarece elementul de volum se afl' n mi$care derivata total' a
temperaturii va fi:

d
dz
z
T
d
dy
y
T
d
dx
x
T T
d
DT
. (3.9)
Dar d dz d dy d dx / , / , / sunt componentele vitezei dup' cele trei direcii:
w
x
, w
y
, w
z
. Atunci:

z
T
w
y
T
w
x
T
w
T
d
DT
z y x

(3.10)

T
reprezint! variaia local' n timp a temperaturii iar
z
T
w
y
T
w
x
T
w
z y x

este componenta convectiv' a variaiei


temperaturii.
nlocuind (3.10) n (3.8) rezult' ecuaia conduciei pentru un element
de volum al stratului limit' termic:

T a
z
T
w
y
T
w
x
T
w
T
z y x
2

. (3.11)

3.1.2.2. Ecuaia mi$c!rii
Pentru determinarea acestei ecuaii pentru elementul de volum dv din
stratul limit' hidraulic, vom stabili rezultanta forelor care acioneaz! asupra
acestui element, care va fi egal' cu masa nmulit' cu acceleraia
Convecia termic+ 95
elementului. Forele care acioneaz! asupra elementului dv sunt: greutatea ,
forele de presiune $i forele de frecare (figura 3.2) [21].Fig. 3.2 Forele care acioneaz' asupra elementului dv n
mi$care. a) forele de presiune $i greutate; b) forele de
frecare

Proiecia acestor trei fore pe axa 0x este:
fora de greutate acioneaz! n centrul de greutate al
elementului, proiecia ei pe axa 0x este:
dv g df
x

1
[N] , (3.12)
fora de presiune care acioneaz! pe suprafaa superioar' va fi:
pdydz. Presiunea pe suprafaa inferioar' va fi dx
x
p
p

+ , iar fora
corespunz!toare: dydz dx
x
p
p
,
_

+ . Rezultanta celor dou' fore


va fi:
dv
x
p
dydz dx
x
p
p pdydz df


,
_

+
2
[N] . (3.13)
fora de frecare care acioneaz! pe suprafaa din stnga a
elementului dv va fi sdxdz. Semnul minus este datorat faptului
c' viteza fluidului w
x
n stnga elementului este mai mic' dect
n element. La suprafaa din dreapta, n exteriorul elementului
dz
x
y
z
d
x

dy

g
x

dx
x
p
p

+

p
0
x
x

d
x

y dy
y
0
S

S
P
+
S

w
x

a)
b)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 96
viteza fiind mai mare sensul forei de frecare se inverseaz!. Ea va
fi dxdz dy
dy
ds
s

,
_

+ . Rezultanta celor dou' fore este:


dv
dy
ds
sdxdz dxdz dy
dy
ds
s df

,
_

+
3
[N] (3.14)
Conform legii lui Newton fora de frecare unitar' de suprafa' este:

dy
dw
s
x
[N/m
2
] , (3.15)
unde este viscozitatea dinamic', n Pas. Atunci:
dv
dy
w d
df
x
2
2
3
[N] . (3.16)
Ecuaia (3.16) este valabil' numai pentru o mi$care unidirecional'.
n cazul general n care w
x
se modific' dup' toate cele 3 direcii, proiecia
forei de ferecare pe axa 0x se va calcula cu relaia:
dv w dv
z
w
y
w
x
w
df
x
x x x 2
2
2
2
2
2
2
3

,
_

(3.17)
Prin nsumarea celor trei fore se obine:
dv w
dx
dp
g df
x x

,
_

+
2
[N] . (3.18)
Conform legii a doua a mecanicii aceast' for' va fi egal' cu masa
nmulit' cu acceleraia:
dv
d
Dw
df
x

[N] (3.19)
Atunci se va scrie dup! direcia 0x ecuaia mi$c!rii:

x x
x
w
x
p
g dv
d
Dw
2
+

(3.20)
Dezvoltnd derivata total' a vitezei w
x
:

z
w
w
y
w
w
x
w
w
w
d
Dw
x
z
x
y
x
x
x x

, (3.21)
vom obine forma ecuaiei mi$c!rii dup! direcia 0x:


x x
x
z
x
y
x
x
x
w
x
p
g
z
w
w
y
w
w
x
w
w
w
2
+

,
_

(3.22)

n mod analog se poate scrie ecuaia dup! celelalte dou' direcii:

Convecia termic+ 97

z z
z
z
z
y
z
x
z
y y
y
z
y
y
y
x
y
w
z
p
g
z
w
w
y
w
w
x
w
w
z
w
w
y
p
g
z
w
w
y
w
w
x
w
w
w
2
2
+

,
_

,
_

(3.23)
n form' vectorial' ecuaia va fi:

w g
d
w d r r
r
2
+

(3.24)
3.1.2.3. Ecuaia continuit!ii
Pentru determinarea ecuaiei continuit!ii se consider' un element de
volum de fluid dv din stratul limit' hidraulic, pentru care se va calcula un
bilan masic (figura 3.3).Fig. 3.3 Fluxurile masice pentru elementul
de volum dv.

Masa de fluid care intr' n elementul de volum dup! direcia 0x este:
dydzd w dM
x x
[kg] (3.25)
Masa care iese din elementul de volum dup! aceea$i direcie va fi:

( )

1
]
1


+
+
dydzd
x
w
w dM
x
x dx x
[kg] (3.26)
Masa r'mas' n element este:
z
x
y
dM
z+dz

dM
x+dx

dM
y+dy

dM
z

dM
x

dM
y

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 98

( )+
dvd
x
w
dM dM
x
x dx x
(3.27)
n mod analog masa r'mas' n element dup! direciile 0y $i 0z va fi:


( )+
dvd
y
w
dM dM
y
y dy y
, (3.28)

( )+
dvd
z
w
dM dM
z
z dz z
. (3.29)
Suma acestor mase va conduce la modificarea n timp a densit'ii
fluidului din elementul dv:

( )
( )
( )

,
_


dvd dvd
z
w
y
w
x
w
z
y
x
, (3.30)
sau:


( )
( )
( )
0


+


z
w
y
w
x
w
z
y
x
(3.31)

Pentru fluidele incompresibile ( = const.) $i:

( )
( )
( )
0


z
w
y
w
x
w
z
y
x
, (3.32)
sau:
0 w div
r
(2.33)
3.1.2.4. Condiii de determinare univoc+
Ecuaiile difereniale care descriu matematic procesul de convecie
monofazic' sunt: ecuaia fluxului convectiv (3.2), ecuaia conduciei (3.11),
ecuaia mi$c!rii (3.24) $i ecuaia continuit!ii (3.31). Pentru a diferenia
fenomenul studiat de alte fenomene similare, setului de ecuaii difereniale
trebuie s' li se ata$eze condiii de determinare univoc' a procesului.
Analog cu cazul conduciei (vezi 2.1.3) acestea sunt: condiii
geometrice, condiii fizice, condiii iniiale $i condiii la limit'.
Primele 3 condiii sunt similare cu cazul conduciei. Dintre condiiile
la limit' n cazul conveciei putem avea: temperatura sau fluxul termic
unitar la peretele solid (T
p
sau q
sp
), temperatura $i viteza fluidului la
nceputul procesului de transfer, valoarea vitezei la perete (de obicei w
p
=0),
etc.
Convecia termic+ 99
Pentru exemplificare, n cazul conveciei forate la curgerea
staionar' a unui lichid printr-o eav' condiiile de determinare univoc' a
procesului sunt:
condiii geometrice: diametrul d $i lungimea l a evii;
condiii fizice: ) ( ), ( ), ( ), ( T T T c T
p
;
procesul fiind staionar nu se pun condiii iniiale;
condiii la limit': temperatura fluidului la intrare n eav' T
fi
$i la
perete T
p
, viteza la intrare w, iar viteza la perete w
p
= 0.
3.1.3. Factorii care influeneaz+ transferul
de c+ldur+
Transferul de c'ldur' convectiv este determinat n primul
rnd de modificarea sau nu a fazei. Din acest punct de vedere convecia se
mparte n dou' mari categorii: convecia monofazic' (f'r' schimbarea st!rii
de agregare) $i convecia bifazic' (fierberea $i condensarea).
Transferul de c'ldur' convectiv monofazic este influenat de patru
categorii de factori [39]: natura mi$c!rii, regimul de curgere, propriet!ile
fizice ale fluidului $i forma $i dimensiunile suprafeei de schimb de c'ldur'.
n funcie de cauza care o determin! mi$carea unui fluid poate fi
liber+ (natural+) sau forat+.
Mi$carea liber+ este cauzat' numai de modificarea densit!ii
fluidului o dat' cu modificarea temperaturii sale: fluidul prin nc!lzire $i
mic$oreaz! densitatea $i se ridic' pe lng! suprafaa de nc!lzire; la r!cirea
sa, densitatea crescnd fluidul coboar!. Transferul de c'ldur' ntre un perete
$i un fluid care are o astfel de mi$care se nume$te convecie liber+
(natural+).
Mi$carea forat+ este datorat' unei fote exterioare produs' de o
pomp', un ventilator, diferena de nivel, vnt etc.
n acest caz transferul de c'ldur' se realizeaz! prin convecie
forat+.
Regimul de curgerea unui fluid poate fi: laminar, turbulent sau de
tranziie (intermediar). Tipul de regim de curgere este determinat
de valoarea criteriului lui Reynolds $i de geometria spaiului n care
are loc curgerea.
Propriet$ile fizice ale fluidului influeneaz! transferul de c'ldur'
convectiv. Principalele m!rimi fizice care influeneaz! convecia
monofazic' sunt cele care apar n ecuaiile difereniale ale
conveciei: conductivitatea termic' , c!ldura specific' c
p
,
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 100
viscozitatea dinamic' , densitatea . Aceste m!rimi sunt variabile
cu temperatura fluidului $i uneori (pentru gaze) $i cu presiunea.
Forma &i dimensiunile suprafeei de schimb de c'ldur': plan',
cilindric', interioar' (prin canale), exterioar' (peste o plac', peste un
cilindru, peste un fascicul de evi) au o influen' extrem de
important' asupra hidrodinamicii curgerii $i legat de aceasta asupra
transferului de c'ldur'.
n funcie de elementele menionate anterior, n tabelul 3.1 este
prezentat' o clasificare a proceselor de convecie.
3.1.4. Metode de determinare a
coeficientului de convecie
Pentru determinarea coeficientului de convecie se pot utiliza patru
metode principale:
soluii matematice exacte a ecuaiilor stratului limit';
analiza aproximativ' a stratului limit' prin metoda integrale;
analogia dintre transferul de c'ldur' $i impuls;
experiment $i analiza dimensional'.
Determinarea unor relaii pentru calculul coeficientului de convecie
prin rezolvarea analitic' a ecuaiilor stratului limit' este extrem de dificil' $i
se poate realiza numai pentru un num!r extrem de limitat de tipuri de
curgere (de obicei pentru curgerea laminar'), prin introducerea unor ipoteze
simplificatoare $i a unor variaii empirice pentru grosimea stratului limit'.
Practic nu exist' ast!zi o corelaie de calcul a coeficientului de convecie
determinat' analitic, care s'-$i fi dovedit utilitatea n calculele tehnice.
Nici analiza aproximativ' a stratului limit' care folose$te ecuaii
simplificate pentru distribuia vitezei $i temperaturii n stratul limit', nu
ofer! relaii de calcul utile pentru coeficientul de convecie.
Metoda analogiei ntre transferul de c'ldur' $i impuls are meritul de
a construi modele simplificate pentru fenomenele de convecie, evideniind
modul n care diferitele m!rimi influeneaz! coeficientul de convecie.
Singura metod' care s-a dovedit util' pentru studiul proceselor de
convecie este cea experimental+. Ea porne$te de la construirea unei
instalaii experimentale utiliznd elementele teoriei similitudinii, pe care se
va realiza un program de experiment!ri utiliznd teoria planific!rii
experimentului.

Tabelul 3.1
Clasificarea conveciei termiceConvecia
termic'
bifazic'
regim turbulent
regim turbulent
convecie liber'
convecie forat'
n spaii mari
n spaii limitate
monofazic'
peste pl'ci
peste cilindri
peste fascicule de evi
prin canale
regim laminar
regim laminar
regim laminar
regim turbulent
regim intermediar
regim laminar
regim intermediar
regim turbulent
fierbere
condensare
n volum mare
cu convecie forat'
nucleic'
pelicular'
nucleic'
pelicular'
nucleic'
pelicular'
pe perei verticali
pe cilindri orizontali
peste un fascicul
Convecia termic+ 103
Forma ecuaiei criteriale care caracterizeaz! fenomenul se obine prin
analiza dimensional', valorile exponenilor $i constantelor ecuaiei
dimensionale fiind determinate prin prelucrarea datelor experimentale.
Din aceste motiv n prezentul capitol vom analiza numai metoda
experimental' de determinare a coeficientului de convecie, la studiul
condens!rii peliculare prezentnd $i o metod' analitic' de determinare a
coeficientului de convecie
3.1.5. Studiul experimental al proceselor
de convecie termic+
Din punct de vedre istoric, analiza experimental' a proceselor
termoenergetice este cea mai veche $i cea mai bogat' n informaii. Ea a
ap!rut odat! cu nevoia omului de a cunoa$te natura $i a o controla, iar mai
trziu de a o reflecta n universul s'u tehnologic.
Cercet!rile experimentale se pot mp'ri n dou' mari grupe:
cercet!ri directe, la scar' natural' $i cercet!ri indirecte, pe modele.
Cercet!rile la scar+ natural+ se realizeaz! prin observaii $i
m!sur!tori direct n natur', sau pe instalaii tehnologice existente n
funciune. Scopul lor este de a obine informaii ct mai fidele despre
procesele analizate, n contextul inter condiion'rilor cu celelalte fenomene
$i procese existente n mediu investigat. De$i prezint! avantajul obinerii
informaiilor direct de la surs', cercetarea la scar' natural' implic' o serie
de limit!ri $i restricii care o fac uneori ineficient'.
Cercetare pe modele se realizeaz! pe standuri special construite, pe
baza teoriei similitudinii, ntr-un climat funcional perfect controlabil.
n general, n procesul model!rii spunem c' exist' un sistem S
0
ale
c!rui propriet!i urmeaz' s' fie modelate $i pe care l numim obiect modelat,
sau original $i un alt sistem S
M
care constituie un model al originalului.
Sistemul S
M
reflect' sistemul S
0
n esena lui, fapt ce ne permite s' nlocuim
n anumite privine originalul cu modelul $i s' stabilim reguli de trecere de
la informaiile obinute pe model, la informaiile obinute pe original. n
desf!$urarea procesul model!rii apar trei faze distincte [9,21,33]:
trecerea de la original la model;
cercetarea pe model;
transferul pe original a rezultatelor obinute pe model.
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 104
3.1.5.1. Bazele teoriei similitudinii
n general, despre un model nu se poate spune c' este adev!rat, sau
fals, pozitiv sau negativ, bun sau necorespunz'tor, etc. Proprietatea
fundamental' a unui model este adecvarea lui, respectiv gradul de
reflectare al procesului sau sistemului original. Cu ct un model este mai
adecvat, cu att corespondena lui cu originalul este mai puternic'.
Modul de abordare a unui model se nume$te similitudine $i ea
poate fi de natur' structural', sau funcional'. n primul caz, accentul se
pune pe asem!narea geometric' dintre model $i prototip, urm!rindu-se o
realizare la scar' ct mai exact' a modelului, n raport cu originalul. n cel
de-al doilea caz, accentul se pune pe realizarea unei corespondene ntre
ecuaiile care descriu procesul original $i cele care descriu procesul aferent
modelului.
Cea mai simpl' $i mai intuitiv' form' de similitudine este cea
geometric+. ntre model $i prototip exist' o similitudine geometric' dac'
este asigurat' proporionalitatea lungimilor omoloage $i egalitatea
unghiurilor. Astfel, unui punct al modelului i corespunde un singur punct al
prototipului $i reciproc. Punctele aflate n coresponden' se numesc puncte
omoloage $i ele pot determina, suprafee omoloage $i volume omoloage.
Noiunea de similitudine poate fi ns! extins' la orice fenomen fizic.
Putem avea o asem!nare ntre curgerea unor fluide: similitudine
cinematic+, o asem!nare a forelor care apar ntre dou' curgeri similare:
similitudine dinamic+, o asem!nare a cmpurilor termice: similitudine
termic+, etc.
Teoria similitudinii se bazeaz! pe o serie de reguli [33]:
a) Procesele simile trebuie s' aib' aceea$i natur' $i ecuaii
difereniale care le caracterizeaz! identice ca form' $i coninut. Dac'
procesele au ecuaii care le caracterizeaz! identice ca form' dar diferite n
coninut procesele sunt analoage. (vezi analogia electric' a transferului de
c'ldur', analogia ntre transferul de c'ldur', mas' $i impuls, etc.).
b) Orice fenomene fizice simile respect' similitudinea geometric'.
Deci studiul experimental a unui proces fizic nu se poate face dect ntr-un
model simil geometric.
c) La analiza fenomenelor simile se pot raporta numai m!rimile care
au aceea$i natur' fizic' $i aceea$i ecuaie dimensional', raportarea f!cndu-
se n coordonate $i la momente de timp omologe. Aceasta nseamn! c', n
fiecare pereche de puncte omologe, la timpi omologi, fiecare m!rime fizic'
trebuie s' determine un raport constant ntre valoarea ei pe model $i
valoarea corespunz!toare din modelul real. Aceste rapoarte constante se
numesc sc!rile m!rimilor fizice sau rapoarte (constante) de similitudine.
Convecia termic+ 105
Pentru m!rimile fundamentale (lungime, mas', timp, temperatur')
aceste rapoarte se numesc fundamentale:

' ' ' '
; ; ;
T
T
k k
m
m
k
l
l
k
T m l, (3.34)
unde: l, m, , T se refer' la model $i l, m, , T se refer' la procesul
modelat.
Sc!rile celorlalte m!rimi derivate se pot stabili apoi n funcie de
coeficienii fundamental.
De exemplu pentru for':

2
2
2
2
'
' ' ' '
'
' '
'
' ' '


,
_

k k k
l
l
m
m
l m
ml
x m
mv
a m
ma
F
F
k
l m f
(3.35)
d) Pentru dou' fenomene similare, toate m!rimile care le
caracterizeaz! sunt similare. Aceasta nseamn! c' n puncte $i la momente
omoloage orice m!rime de pe model este proporional' cu m!rimea '
din fenomenul modelat:
'

k . (3.36)
Constantele de similitudine

k nu depind nici de coordonate $i nici


de timp. Constantele de similitudine pentru diferitele m!rimi care
caracterizeaz! fenomene simile nu se iau la ntmplare. ntre ele exist'
leg+turi stricte care rezult' din analiza modelului matematic al procesului.
Aceste leg'turi poart' denumirea de criterii de similitudine. Ele sunt
complexe adimensionale formate din m!rimile care caracterizeaz! un
fenomen. Pentru orice fenomen fizic, pornind de la descrierea matematic' a
sa se pot obine criterii de similitudine.
Modul de determinare a criteriilor care caracterizeaz! un fenomen
fizic, precum $i principalele criterii de similitudine vor fi prezentate n
paragraful urm!tor.
Teoria similitudinii, care st' la baza construirii unui model
experimental se bazeaz! pe trei teoreme:
Prima teorem+ a similitudinii se formuleaz! astfel: procesele
simile au criterii de similitudine identice.
A doua teorem+ a similitudinii arat' c' pentru orice proces
fizic se poate determina o ecuaie ntre criteriile de similitudine
care caracterizeaz! procesul;
( ) 0 ,.... ,
2 1

n
f (3.37)
Aceast' ecuaie poart' denumirea de ecuaie criterial+. Deoarece
pentru procesele simile criteriile de similitudine au acelea$i valori, rezult' c'
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 106
o ecuaie criterial' stabilit' prin experiment!ri pe un model este valabil'
pentru orice alt proces simil.
A treia teorem' a similitudinii stabile$te care sunt condiiile
necesare $i suficiente pentru ca dou' fenomene s' fie simile. Ea
se formuleaz! astfel: procesele asemenea au condiii de
determinare univoc' asemenea $i criteriile rezultate din
m!rimile care intr' n condiiile de determinare univoc' identice
ca valoare numeric'. Rezult' c' ecuaiile criteriale care
caracterizeaz! un proces conin criterii de similitudine formate
numai din m!rimile care caracterizeaz! univoc procesul. Aceste
criterii se numesc determinante.
n concluzie, teoria similitudinii permite ca pornind de la ecuaiile
difereniale care caracterizeaz! un proces, f'r' a le integra, s' se determine
pe cale experimental' o ecuaie criterial', valabil' pentru toate procesele
similare.
3.1.5.2. Analiza dimensional+
Analiza dimensional' porne$te de la premisa c' orice fenomen poate
fi descris de o ecuaie dimensional' corect' $i omogen' ntre anumite
variabile. Ea $i propune stabilirea grup!rilor adimensionale (numerele
criteriale) $i forma ecuaiei criteriale care caracterizeaz! fenomenul,
oferindu-ne un mod n care trebuie planificat experimentul $i modul de
prelucrare a rezultatelor experimentale.
Primele rezultate ale folosirii metodei au fost obinute de Galilei,
Newton $i Mariotte. Fourier dezvolt' principiul omogenit'ii dimensionale a
relaiilor fizice, iar mai trziu Stokes, Froude, Reynolds, Rayleigh $i alii
aduc contribuii importante la dezvoltarea $i aplicarea analizei dimensionale.
Teorema sau a lui Buckingham constituie o regul' de
determinare a num!rului de criterii de similitudine necesare pentru
descrierea unui fenomen. Ea se formuleaz! astfel: num!rul necesar de
numere criteriale independente care pot fi formate prin combinarea
m!rimilor fizice care descriu univoc fenomenul este egal cu num!rul n al
acestor m!rimi fizice minus num!rul m de unit!i de m'sur' primare
necesare pentru exprimarea formulelor dimensionale ale celor n m!rimi
fizice.
Notnd numele criteriale cu , rezult' c' ecuaia criterial' care va
descrie un fenomen va fi de forma:
( ) 0 ,...., ,
2 1

m n
F . (3.38)
Analiza dimensional' ncepe prin selectarea celor n m!rimi care
descriu univoc fenomenul, pornindu-se de la ecuaiile difereniale $i
Convecia termic+ 107
condiiile de determinare univoc' ale fenomenului. Selectarea parametrilor
iniiali implic' existena unei bune experiene n analiza dimensional'. Dac'
nu sunt inclu$i toi parametri atunci rezultatele experimentale obinute vor fi
incomplete sau insuficient de edificatoare. Dac' lista parametrilor conine $i
m!rimi nesemnificative, atunci vor ap!rea din analiza dimensional' criterii
suplimentare, pe care experimentul nu le va valida sau le vor dovedi
nesemnificative.
Urmeaz! stabilirea unui sistem de unit!i de m'sur' primare care pot
descrie dimensional cele n m!rimi care descrie fenomenul. Pentru procesele
de transfer de c'ldur' $i mas' aceste unit!i sunt: masa M, lungimea L,
timpul T $i temperatura .
n tabelul 3.2 sunt prezentate principalele m!rimi care pot interveni
n procesele termoenergetice, cu ecuaiile lor dimensionale.

Tabelul 3.2
Simboluri $i unit!i de m+sur+ primare

Unit+i de m+sur+
M!rimea fizic+

Simbol
Sistemul
SI
Sistemul dimensional
MLT
1 2 3 4
Mas' m kg M
Lungime l m L
Timp

s T
Temperatur' T C, K

For' F N ML/T
2

C'ldur' Q J ML
2
/T
2

Vitez' w m/s L/T
Acceleraie a, g m/s
2
L/T
2

Lucru mecanic L J ML
2
/T
2

Presiune p N/m
2
M/T
2
L
Densitate

kg/m
3
M/L
3

Energie intern' specific' u J/kg L
2
/T
2

Entalpie specific' i J/kg L
2
/T
2

C'ldur' specific' c J/(kgC) L
2
/T
2

Entropia specific' s J/(kgC) L
2
/T
2


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 108
Tabelul 3.2
(continuare)

1 2 3 4
Viscozitatea dinamic'
(Ns)m
2
M/LT
Viscozitatea cinematic' v=/ m
2
/s L
2
/T
Conductivitate termic'
W/(mC) ML/T
3

Difuzivitate termic' a m
2
/s L
2
/T
Rezisten' termic' R W/C T
3
/ML
2

Coeficientul de dilatare

l/C l/
Coeficientul de convecie
W/(m
2
C) M/T
3


Pentru ilustrarea n continuare a modului de obinere a formei
ecuaiei criteriale care caracterizeaz! un fenomen, vom considera un proces
de convecie forat+ monofazic+ la curgerea unui fluid cu viteza w
printr-o eava cu diametrul d [39].
Lista variabilelor care descriu acest proces cuprinde: conductivitatea
termic' , viteza fluidului w, diametrul conductei d, viscozitatea
fluidului , densitatea fluidului , c!ldura specific' a fluidului c
p
$i
coeficientul de convecie . Unit!ile de m'sur' primare se vor exprima n
sistemul MLT, conform tabelului de mai sus.
Aplicnd teorema rezult' c' se pot determina nm = 74 = 3
grupuri adimensionale, astfel ca
( ) 0 , ,
3 2 1
F , sau ( )
3 2 1 1
, F
Deoarece nu $tim structura acestor grupuri de la nceput, scriem o
relaie funcional' general', de forma:

g f
p
e d c b a
c d w (3.39)
Introducnd unit!ile de m'sur' fundamentale date n tabelul 3.2
pentru sistemul MLT, rezult':
[ ]
g
f
e d
c
b a
T
M
T
L
L
M
TL
M
L
T
L
T
ML
1
]
1

1
]
1

1
]
1

1
]
1

1
]
1

1
]
1


3 2
2
3 3
. (3.40)
Pentru ca s' rezulte ca o m'rime adimensional', trebuie ca suma
exponenilor fiec!rei dimensiuni primare s' fie egal' cu zero. Se obine
astfel sistemul de ecuaii:


Convecia termic+ 109

'+ + +
+ + +
0 :
0 3 2 3 :
0 2 3 :
0 :
g f a
g f d b a T
f e d c b a L
g e d a M
(3.41)

Se observ' c' sistemul este nedeterminat, deoarece conine 7
necunoscute $i numai 4 ecuaii. Pentru ie$irea din acest impas se vor
considera trei dintre ace$ti exponeni, cu valori cunoscute (g = 1, b $i f)
Rezult':

'

+
+ +
+
+ +
f a
f b d a T
f b e d c a L
e d a M
1 :
2 3 3 :
2 3 :
1 :
(3.42)
Soluia sistemului, n funcie de b, f $i g, este: a = 1 f, c = b 1,
d=fb, e=b. Punnd C / 1 , unde C este o constant' oarecare, se obine:
1 1 1
/ 1


f
p
b b f b b f
c d w C (3.43)
Rearanjnd termenii, se poate scrie:

f
p
b
c
wd
C
d

,
_

,
_

(3.44)
sau, n forma grupurilor adimensionale
( )
3 2 1 1
, F (3.45)
Prin identificare direct', se obin cele trei grupuri adimensionale:

1
Nu

p
C
wd d
Pr ; Re ;
3 2
(3.46)
Am recunoscut deci criteriile Nusselt care caracterizeaz!
intensitatea procesului de transfer a c'ldurii la suprafaa de contact dintre
fluid $i perete, Reynolds care caracterizeaz! regimul de curgere a fluidului
respectiv Prandtl care caracterizeaz! propriet!ile fizice ale fluidului.
Folosind analiza dimensional', relaia funcional' dintre cei 7
parametri se transform' ntr-o relaie mult mai simplu de cercetat
experimental, de forma:

Nu = CRe
b
Pr
f
(3.47)

De$i obinerea grupurilor adimensionale are la baz' o serie de
procedee matematice, fiecare dintre ele are o anumit' semnificaie fizic'.
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 110
Aceasta rezult' prin combinarea semnificaiilor fizice ale m!rimilor grupate,
care descriu procesul analizat. Prezent'm, n cele ce urmeaz! semnificaia
fizic' pentru cele mai importante grupuri adimensionale, sau criterii folosite
n analiza experimental' a proceselor termoenergetice.
Criteriul Reynolds (Re) caracterizeaz! regimul de curgere a fluidului
$i se define$te ca raportul dintre forele de inerie $i forele de viscozitate
pentru unitatea de volum de fluid.
Criteriul Prandtl (Pr) caracterizeaz! propriet!ile fizice ale fluidului
$i reprezint! raportul dintre difuzivitatea molecular' a impulsului $i
difuzivitatea molecular' a c!ldurii, respectiv raportul dintre distribuia
vitezei $i distribuia de temperatur'.
Criteriul Peclet (Pe) se define$te ca raport dintre fluxurile de c'ldur'
transmise prin convecie, respectiv prin conducie, la aceea$i diferen' de
temperatur' T.
Criteriul Nusselt (Nu) reprezint! raportul dintre gradientul
temperaturii fluidului la suprafaa peretelui $i un gradient de referin' al
temperaturii.
Criteriul Stanton (St) reprezint! raportul dintre fluxul de c'ldur'
transmis prin convecie $i fluxul de c'ldur' acumulat de fluid.
Criteriul Grashof (Gr) se folose$te n deosebi n procesele de
convecie liber' $i caracterizeaz! aciunea reciproc' a forelor ascensionale
$i a forelor de viscozitate a fluidului.
Criteriul Biot (Bi) reprezint! raportul dintre rezistena termic'
interioar' la conducie $i cea exterioar' la convecie pentru transferul de
c'ldur' ntre un corp solid $i mediul ambiant.
Criteriul Fourier (Fo) este caracteristic proceselor de transfer de
c'ldur' tranzitorii $i exprim' timpul de propagare a c'ldurii, n unit'i
adimensionale.
Expresiile de calcul pentru aceste criterii sunt date n tabelul 3.3.
Tabelul 3.3
Criterii adimensionale folosite n analiza proceselor termoenergetice

Criteriul Simbol Relaie de calcul
1 2 3
Reynolds Re Re = wl/v = wl/
Prandtl Pr Pr = c
p
/ = v/a
Pclet Pe Pe = Re Pr = Wl/a
Nusselt Nu Nu = l/
Stanton St St = Nu/Re Pr = /c
p
w
Colburn j j = St Pr
2/3
= Nu/Re Pr
1/3

Grashof Gr Gr = gl
3
t/v
2

Convecia termic+ 111
Tabelul 3.3
(continuare)

1 2 3
Biot Bi Bi = l/
Fourier Fo Fo = a/l
2

Rayleigh Ra Ra = Gr Pr = gl
3
t/va
Froude Fr Fr = w
3
/gl
Galilei Ga Ga = Re
2
/Fr = gl
3
/v
2

Arhimede Ar Ar = Ga (
0
)/
Kutateladse K K = r/c
p
t
Newton Ne Ne = w/l
Euler Eu Eu = p/w
2

Graetz Gz Gz = Gc
p
/l
Schmidt Sc Sc = /D
Mach M M = w/w
0


Notaiile folosite n aceste relaii sunt urm!toarele: ,
0
densitatea fluidului n
dou' puncte diferite, n kg/m
3
; viscozitatea dinamic' a fluidului, n (Ns)/m
2
; v
viscozitatea cinematic' a fluidului n m
2
/s; c
p
c'ldura specific' la presiune constant', n
J/(kgC); conductivitatea termic', n W/(mK); a difuzitatea termic', n m
2
/s;
coeficient de dilatare volumic', n l/K; r c'ldur' latent' de vaporizare, n J/kg; T
temperatura, n K; w viteza fluidului, n m/s; l lungimea caracteristic' a curgerii, n m;
coeficientul de convecie, n W/(m
2
K); g acceleraia gravitaiei, n m/s
2
; T diferena
de temperatur', n C; timpul, n s; p diferena de presiune, n Pa; G debitul de
fluid, n kg/s; D coeficientul de difuzie, n m
2
/s; w
0
viteza sunetului n fluid, n m/s.
3.1.5.3. Planificarea experimentului $i
corelarea datelor experimentale
Planificarea experimentului reprezint' procedeul de alegere a
num!rului $i condiiile de desf!$urare a ncerc!rilor, necesare $i suficiente
pentru rezolvarea unei probleme propuse cu precizia cerut' [9].
Planificarea experimentului asigur' cercetarea optim' a diverselor
procese $i instalaii, n sensul:
minimiz!rii num!rului de experiment!ri prin urmare a timpului $i
cheltuielilor;
realiz!rii unor planuri speciale ale experimentului care s'
prevad! varierea simultan' a tuturor variabilelor;
utiliz!rii aparatului statisticii matematice care s' permit!
formalizarea aciunilor experimentatorului $i luarea de hot!rri
fundamentate (argumentate), dup' fiecare serie de experiene.
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 112
Metodele de planificare a experimentului pot fi aplicate att pentru
obiecte ct $i pentru procese $i instalaii termoenergetice de diferite tipuri.
Toat' multitudinea de factori care determin' fenomenul (procesul) studiat
poate fi mp!rit' n: (fig. 3.4a).
a) variabile controlabile $i reglabile x
1
, x
2
, ..., x
n
, care n procesul de
experimentare pot s' se schimbe n concordan' cu un plan oarecare. Se
consider' c' aceste variabile sunt independente ntre ele $i c' precizia de
determinare a lor este destul de ridicat';
b) variabile nereglabile z
1
, z
2
, ..., z
m
;
c) perturbaii necontrolabile k
1
, k
2
, ....., k
d
;
d) variabile de ie$ire ca funcii numerice y
1
, y
2
, ...., y
n
.
n figura 3.4b este prezentat' schema transformat' a obiectului
conectat cu o sigur' funcie obiectiv: y
i
=
i
+
i
unde
i
este valoarea real'
de ie$ire a experimentului i;
i
eroare adiional', corespunz!toare
experimentului i, constituit' ca urmare a nsum!rii aciunilor parametrilor de
intrare nereglabili.
Se consider' c' dependena = (x) este derivabil' $i se poate
dezvolta n serie Taylor.
Fig.3.4 Schema structural' a obiectului (fenomenului) cercetat

Planificarea experimentului se utilizeaz! pentru rezolvarea
urm!toarelor tipuri de probleme:
determinarea factorilor cei mai importani care influeneaz!
experimentul;
aprecierea cantitativ' a influenei diferiilor factori asupra
funciei obiectiv;
determinarea condiiilor optime;
construirea modelului matematic a obiectului studiat;

k
n
k
2

OBIECT
STUDIAT
OBIECT
STUDIAT
x
1

x
2

x
n

y
1

y
2

y
n

x
1

x
2

x
n

k
1

z
1
z
2
z
n

y

a)
b)
Convecia termic+ 113
stabilirea coeficienilor, constantelor din modelul teoretic care
descrie fenomenul studiat $i alegerea celui mai bun model dintr-o
serie analizat'.
Planificarea experimentului a devenit n ultimii ani o ramur'
important' a fizicii experimentale c!reia i-au fost dedicate numeroase
lucr!ri .
Pentru corelarea datelor experimentale n vederea obinerii unei
ecuaii criteriale, de exemplu ecuaia (3.47) din exemplul anterior, se va
realiza o reprezentare grafic' a materialului experimental obinut ntr-o
diagram' logaritmic' pentru a obine variaii lineare. ntr-adev!r, prin
logaritmarea ecuaiei (3.47) se obine:
log Nu Pr log Re log log f b C + + , (3.48)
care n coordonate logaritmice reprezint! o familie de drepte (fig.3.5).

Fig. 3.5 Variaia Nu = f (Re, Pr):
a) pentru Pr = ct; b) pentru Re = ct

Cu ct num!rul de experiment!ri este mai mare cu att precizia
determin!rii exponenilor b $i f va fi mai mare. Din figura 3.5 rezult' simplu
c':
b = tg ; f = tg . (3.49)
Avnd valoarea lui Re, Pr, b, f, rezult' imediat valoarea constantei C.Pr
2

log Nu log Nu
log Re log Pr
Pr
3

Pr
1

Re
3

Re
2

Re
1

a) b)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 114
3.3 Convecia liber+
Convecia natural! apare datorit' modific!rii densit!ii particulelor
de fluid nc!lzite sau r!cite n contact cu o suprafa' cald' sau rece.
Pentru majoritatea fluidelor ntlnite n practic' variaia densit!ii cu
temperatura este linear'. Astfel dac' un fluid cu temperatura T
f
$i densitatea
f
vine n contact cu un perete fierbinte cu temperatura T
p
(figura 3.6a),
densitatea fluidului ntr-un punct cu temperatura T din stratul limit' format
va fi:
( ) [ ]
f f
T T 1 [kg/m
3
] (3.50)
unde: este coeficientul de dilatare volumic' a fluidului.
Deoarece
f
< asupra particulelor de fluid cu temperatura T va
aciona o for' ascensional' (arhimedic') egal' cu:
( ) ( )
f f f a
T T g g f [N] . (3.51)
Rezult' c' fora ascensional' care asigur' mi$carea natural' a
fluidului este direct proporional' cu acceleraia gravitaiei, coeficientul de
dilatare volumic' $i diferena de temperatur' T = T T
f
.Fig. 3.6 Stratul limit' la convecia liber' pe lng!
un perete vertical: a) stratul limit' laminar;
b) tranziia spre curgerea turbulent'
Fluid n
repaus
T
f
,
f

T
p
> T
f
T
p
> T
f

x
y
w(y
))
g
g
Turbulent
Laminar
x
c

x
Transiie
Ra
x,c
10
9

a) b)
Fluid n
repaus, Tf
Convecia termic+ 115
Ecuaia de definiie pentru coeficientul de dilatare volumic' este:

p
T

,
_


1
[1/K] (3.52)
Pentru gazele ideale RT p/ , rezultnd:

T RT
p
RT p
1
/
1
2
. [1/K] (3.53)
Pentru lichide sau gaze neideale valoarea lui n funcie de
temperatur' se poate lua din tabele cu propriet!ile termodinamice ale
fluidelor .
Analiza dimensional' a conveciei naturale evideniaz! c' forma
ecuaiei criteriale care o caracterizeaz! este [21,14]:

Nu = f (Gr, Pr) , (3.54)
unde: Nu =

l
(3.55)
este criteriul lui Nusseldt;
Gr =
2
3


l
T g (3.56)
este criteriul lui Grashof;

a
c
p

Pr (3.57)
este criteriul lui Prandtl.
3.2.1. Convecia liber+ n spaii mari
Convecia liber' n spaii mari apare n cazul contactului unui fluid
cu un perete vertical sau nclinat sau cu un cilindru, o sfer' sau o plac'
orizontal', mai calde sau mai reci dect fluidul.

Perete vertical
n cazul curgerii laminare se poate obine o relaie analitic' pentru
calculul lui [20 ], pornind de la ecuaiile difereniale ale stratului limit'.
Rezult', pentru calculul coeficientului de convecie local la distana
x de la nceputul mi$c!rii, relaia criterial' [20 ]:

Nu
x
= ( ) Pr
4
4 / 1
g
Gr x
x x

,
_

, (3.58)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 116

unde:
( )
( )
4 / 1
2 / 1
2 / 1
Pr 238 , 1 Pr 221 , 1 609 , 0
Pr 75 , 0
Pr
+ +
g . (3.59)
Coeficientul de convecie mediu pe toat' lungimea L a peretelui este:


x
L
x x
d
L

0
3
4 1
. (3.60)

n numeroase cazuri curgerea n stratul limit' format la un moment dat
devine turbulent' (figura 3.6b). Apariia curgerii turbulente se produce de la
valoarea:

Ra
xcr
= Gr
xcr
( )
9
3
10 Pr

a
x T T g
f p
, (3.61)

unde Ra este criteriul lui Rayleigh (Ra = GrPr)
Observaie
n toate ecuaiile criteriale ale conveciei apar propriet!ile fizice
ale fluidului, acestea se determin':
la temperatura fluidului T
f
indice f
la temperatura peretelui T
p
indice p
la temperatura medie n stratul limit'
T
m
= 0,5 (T
f
+T
p
)
*
indice m
Pentru determinarea lui la convecia natural' pe perei sau evi
verticale exist' diferite ecuaii experimentale.
n numeroase lucr!ri se recomand' relaia:

Nu
f
=
n
Ra C
L

, (3.62)

unde: pentru curgerea laminar': C = 0,59, n = 1/4;
pentru curgerea tubular': C = 0,10, n = 1/3.*
n unele lucr'ri se propune:
T
m
= T
p
0,38(T
p
T
f
)
Convecia termic+ 117

Miheev [33], recomand' relaiile:
Nu
f
= 0,76 ( )
25 , 0 25 , 0
Pr / Pr
p f f
Ra , (3.63)
pentru 10
3
,Ra
f
< 10
9
(regim laminar)
Nu
f
= 0,15 ( )
25 , 0 33 , 0
Pr / Pr
p f f
Ra , (3.64)
pentru Ra
f
>10
5
.
n aceste relaii (Pr
f
/ Pr
p
)
0,25
este o corecie care ine seama de
variaia temperaturii n stratul limit'.
Churchill $i Chu [12 ] propun o relaie valabil' att pentru curgerea
laminar' ct $i turbulent':
Nu
f
=
[ ]
2
27 / 8
16 / 9
6 / 1
) Pr / 492 , 0 ( 1
387 , 0
825 , 0

'

+
+
f
f
Ra
(3.65)
n toate aceste relaii lungimea caracteristic' este lungimea peretelui
L.

Perei nclinai sau orizontali
n cazul pereilor nclinai (figura 3.7a,d) fora ascensional' are dou'
componente: una paralel' cu peretele, care produce mi$carea fluidului n
lungul pl'cii $i alta perpendicular' pe perete. Rezult' o mic$orare a vitezei
fluidului, comparativ cu peretele vertical $i n consecin' o reducere a
coeficientului de convecie. Pentru calculul coeficientului de convecie se
pot utiliza acelea$i relaii ca pentru perei verticali, doar la calculul
criteriului Groshof Gr, respectiv Rayleigh, n locul lui g se va utiliza
cos g , unde este unghiul format de plac' cu vertical'.
Pentru pl!cile (pereii) orizontali mi$carea este determinat', att n
cazul pl!cilor calde ct $i a celor reci, de direcia n care are loc convecia
(figura 3.7)
Pentru calculul coeficientului de convecie n aceste cazuri se pot
utiliza relaiile propuse de Mc Adams [19 ]:
pl'i reci cu convecia inferioar' $i pl'ci calde cu convecia
superioar' (figura 3.7 c, e):
Nu
m
=
4 / 1
54 , 0
m
m
Ra
L

( )
7 4
10 10
m
Ra ; (3.66)
Nu
m
=
3 / 1
15 , 0
m
m
Ra
L

( )
11 7
10 10 <
m
Ra (3.67)

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 118
Fig. 3.7 Curgerea natural' n cazul pereilor nclinai sau orizontali:
a) perete rece nclinat; b) perete rece orizontal cu convecie inferioar';
c) perete rece cu convecie superioar'; d) perete cald nclinat; e) perete
cald cu convecie superioar'; f) perete cald cu convecie inferioar'

pl'ci reci cu convecia superioar' $i pl'ci calde cu convecie
inferioar' (figura 3.7b, d):
Nu
m
=
4 / 1
27 , 0
m
m
Ra
L

( )
10 5
10 10
m
Ra (3.68)
n relaiile de mai sus lungimea caracteristic' L se calculeaz! cu
relaia:

P
A
L
4
[m] , (3.69)
unde A, P reprezint! aria, respectiv perimetrul pl!cii.

Cilindri orizontali
n cazul cilindrilor orizontali (figura 3.8), valoarea local' a
coeficientului de convecie este variabil' pe conturul cilindrului, fiind
maxim' la partea inferioar', unde grosimea stratului limit' este minim'.

Convecia termic+ 119Fig. 3.8 Stratul limit' pentru convecia
natural' pe un cilindru orizontal

Pentru calculul valorii medii a coeficientului de convecie pot fi
utilizate relaiile:
relaia lui Churchill $i Chu [12 ]:
Nu
m
=
( ) [ ]
2
27 / 8
16 / 9
6 / 1
Pr / 559 , 0 1
387 , 0
60 , 0

'

+
+

m
m
m
Ra D
, (3.70)
pentru:
12
10
m
Ra
relaia lui Miheev [33 ]:
Nu
f
= ( )
25 , 0 25 , 0
Pr / Pr 5 , 0
p f f
f
Ra
D

, (3.71)
pentru:
8 3
10 10 < <
f
Ra
3.2.2. Convecia liber+ n spaii limitate
n cazul spaiilor nchise ntre doi perei verticali sau orizontali, sau
ntre doi cilindri, convecia natural' (mi$carea) este influenat' att de
poziia suprafeelor ct $i de distana ntre ele (figura 3.9).
N
u


0
fluid T
f

+
Strat
limit'
Pan'
T
s


/2

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 120
n cazul pereilor verticali dac' distana dintre ei este suficient de
mare (figura 3.9a) mi$carea pe cei doi perei (cald $i rece) se desf'$oar' ca
$i pentru pereii separai, dac' ns! distana se mic$oreaz! (figura 3.9b) cei
doi perei se influeneaz! reciproc, n interiorul canalului formndu-se bucle
de circulaie.
n cazul pereilor orizontali, dac' peretele cald este cel superior
(figura 3.9c) n canal nu apare mi$care, ap!rnd o stratificare a fluidului, iar
transferul de c'ldur' se realizeaz! numai prin conducie.
n cazul n care peretele cald este la partea inferioar', n canal apar
bucle de circulaie ascensional' descendent' (figura 3.9.d).
n cazul spaiului dintre doi cilindri sau dou' sfere mi$carea depinde
de care din cei doi cilindri este nc!lzit. Dac' cilindrul interior este cald
(figura 3.9e) mi$carea apare numai deasupra generatoarei sale inferioare.
Sub cilindrul interior nu apare mi$care. Dac' cilindrul exterior este cald
(figura 3.9f) mi$carea apare numai sub generatoare superioar' a cilindrului
interior.


Fig. 3.9 Convecia natural' n spaii limitate


Convecia termic+ 121


n cazul conveciei naturale n spaii limitate pentru calculul
coeficientului mediu de convecie se poate utiliza relaia [21]:


ech
[W/(m
2
K)] , (3.72)
unde: este distana dintre perei, n m;
ech
conductivitatea termic'
echivalent':

f k ech
[W/(mK)] (3.73)

k
este un coeficient de corecie care ine seama de convecia
natural' care se poate calcula cu relaiile:

3 , 0
105 , 0
f k
Ra , (3.74)
pentru
6 3
10 10 < <
f
Ra

2 , 0
4 , 0
f k
Ra , (3.75)
pentru
10 6
10 10 < <
f
Ra
1
k
, (3.76)
pentru
3
10 <
f
Ra .
n cazul conveciei naturale ntre dou' pl'ci orizontale ( ( ) 0 ,
verticale ( ) 90 sau nclinate, pentru gazele biatomice la presiune
atmosferic', $i
7
10 <
f
Ra , se pot utiliza relaiile lui Graf Van der Held [20],
prezentate n tabelul 3.4.
Tabelul 3.4
Relaii pentru calculul lui la convecia natural+ n spaii limitate

Poziia Domeniul de valabilitate Relaia de calcul
1 2 3
= 0
(perei orizontali)
Gr
f
<210
3

210
3
< Gr
f
< 510
4

510
4
< Gr
f
< 210
5

Gr
f
> 210
5

Nu
f
= 1
Nu
f
= 0,0507
4 , 0
f
Gr
Nu
f
= 3,8
Nu
f
= 0,0426
37 , 0
f
Gr
= 30 Gr
f
<210
3

210
3
< Gr
f
< 510
4

510
4
< Gr
f
< 210
5

Gr
f
> 210
5

Nu
f
= 1
Nu
f
= 0,0507
4 , 0
f
Gr
Nu
f
= 3,6
Nu
f
= 0,0402
37 , 0
f
Gr

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 122
Tabelul 3.4
(continuare)

1 2 3
= 60 Gr
f
<510
3

510
4
< Gr
f
< 510
4

Gr
f
> 210
5

Nu
f
= 1
Nu
f
= 0,0431
37 , 0
f
Gr
Nu
f
= 0,0354
37 , 0
f
Gr
= 90
(perei verticali)
Gr
f
<710
3

710
4
< Gr
f
< 810
4

Gr
f
> 810
4

Nu
f
= 1
Nu
f
= 0,0384
37 , 0
f
Gr
Nu
f
= 0,0317
37 , 0
f
Gr

La calculul lui Nu
f
$i Gr
f
lungimea caracteristic' este distana ntre
pl'ci .
Pentru alte gaze dect cele biatomice la determinarea lui , criteriu
Nu calculat cu relaiile din tabelul 3.4 se nmule$te cu factorul de corecie:
( )
37 , 0
Pr
f
K . (3.77)
3.3. Convecia forat+ monofazic+ exterioar+
3.3.1. Convecia forat+ la curgerea
peste o plac+
La curgerea unui fluid n lungul unei pl'ci pe aceasta ncepe s' se
formeze stratul limit' hidraulic (figura 3.10) n care viteza fluidului variaz!
de la zero la perete la viteza fluidului neperturbat de perete w
0
. La nceput
curgerea fluidului n strat este laminar', grosimea stratului crescnd n
lungul curgerii. La un moment dat la distana x
cr1
ncepe o zon' de curgere
instabil', caracterizat' de valoarea criteriului Reynolds Re
cr1
. La coordonata
x
cr2
, caracterizat' de Re
cr2
, ncepe curgerea turbulent' stabilizat' la suprafaa
peretelui r!mnnd un micro strat laminar.
Studiile experimentale au evideniat c' Re
cr
are valori ntre 10
4
$i
410
6
, n funcie de intensitatea transferului de c'ldur', rugozitatea peretelui,
vibraii etc.
n cele mai multe lucr!ri se recomand' Re
cr
= 510
5
[22,33,34]Convecia termic+ 123

Fig. 3.10 Stratul limit' hidraulic
la curgerea peste o plac'

Grosimea stratului limit' laminar se poate calcula cu relaia:

5 , 0
0
5 , 0
5
Re
5

,
_w
x x
x
l
. (3.78)
Pentru grosimea stratului limit' turbulent se recomand' relaia:

5 / 1
0
4
2 , 0
37 , 0
Re
37 , 0

,
_w
x x
x
t
. (3.79)
n procesul de transfer de c'ldur' la perete se formeaz! stratul limit'
termic n care temperatura variaz! de la T
p
la temperatura fluidului
neperturbat T
f
. n figura 3.11 se prezint! variaia grosimii stratului limit'
termic . n stratul limit' laminar diferena ntre $i este dat' numai de
valoarea lui Pr. Pentru Pr = 1, grosimea celor dou' straturi este egal':
l l
. La curgerea turbulent' variaia temperaturii de la T
p
la T
f
se face n
microstratul vscos de lng! perete n care curgerea r!mne laminar'. Din
figura 3.11b, c, rezult' c' att n stratul limit' laminar, ct $i cel turbulent
variaia vitezei $i temperaturii sunt analoge.
Un prim calcul teoretic a distribuiei temperaturii n stratul limit'
laminar a fost realizat de Pohlhausen, n 1921, n ipoteza unei temperaturi
constante a peretelui $i a unor propriet!i fizice a fluidului constante n
stratul limit'.
Laminar Turbulent
Tranziie
Zona
turbulent'
Strat tampon
Substrat laminar
x
c1

w
0

x
c2

w
0

w
0

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 124Fig. 3.11 Stratul limit' laminar $i turbulent
la curgerea peste o plac'

El a stabilit c' variaia temperaturii T a fluidului n stratul limit', la
distana y de perete este funcie de Pr $i de o variabil' :
( )

Pr,
p f
p
T T
T T
, (3.80)
unde: x w y /
0
.
Fluxul termic unitar transmis va fi:

0


y
s
y
T
q (3.81)
Derivata
0

y
y
T
, innd seama de (3.80) este:

( )
( )
( )
0
0
0 0

d
d
x
w
T T
y d
d
T T
y
T T
y
T
p f
p f
p
y
(3.82)
Studiile lui Pohlhausen [20] au ar!tat c':


Convecia termic+ 125

3 / 1
0
Pr 33 , 0


d
d
(3.83)
Atunci:
( ) ( )
3 / 1 0
Pr 33 , 0
x
w
T T T T q
f p f p s

(3.84)
nmulind n ambii membri ai egalit!ii cu x, se obine:

3 / 1
2 / 1
0
Pr 33 , 0
,
_

x w x
, (3.85)
sau:
Nu
x
=
3 / 1 2 / 1
Pr Re 33 , 0
x
. (3.86)
Pe baza prelucr!rii unui bogat material experimental pentru calculul
coeficienilor de convecie locali $i medii la curgerea laminar+ peste o
plac', Jukauskas [24]propune relaiile:

Nu
xf
= ( )
25 , 0 33 , 0 5 , 0
Pr / Pr Pr Re 33 , 0
p f f xf
(3.87)
$i
Nu
lf
= ( )
25 , 0 33 , 0 5 , 0
Pr / Pr Pr Re 66 , 0
p f fl lf
(3.88)

Pentru curgerea turbulent+, calculul coeficientului local de
convecie se poate face cu relaia:

Nu
fx
= ( )
25 , 0 43 , 0 8 , 0
Pr / Pr Pr Re 0296 , 0
p f f fx
. (3.89)

Valoarea medie n lungul pl!cii a coeficientului de convecie este:


L x
25 , 1 . (3.90)

Pentru calculul valorii medii a coeficientului de convecie pentru o
curgere mixt', iniial laminar', apoi turbulent' (figura 3.10) se poate utiliza
ecuaia:

Nu
L
=( )
33 , 0 8 , 0
Pr 871 Re 037 , 0
L
(3.91)

Relaia este valabil' pentru 0,6<Pr <60, 510
5
<Re
L
10
8
$i Re
cr
= 510
5
.


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 126
3.3.2. Convecia forat+ la curgerea
peste un cilindru
La curgerea peste un cilindru curgerea laminar' pe ntregul profil al
cilindrului nu se poate observa dect la valori extrem de mici a lui Reynolds
(Re < 5).
La valori mai mari n punctul frontal (figura 3.12) liniile de curent se
separ' viteza fluidului n stratul limit' w

difer! de viteza din faa


cilindrului w.
Fig.3.12 Stratul limit' la curgerea
peste un cilindru

Viteza fluidului n stratul limit' w

cre$te pe m'sur' ce presiunea p


scade. ntr-o prim' zon', datorit' unui gradient favorabil de presiune (dw


/dx > 0, cnd dp/dx < 0), ea cre$te de la w

= 0 la punctul frontal, pn! la o


valoare maxim' atins' cnd dp/dx = 0, apoi ea ncepe s' scad! datorit' unui
gradient de presiune advers (dw

/dx < 0, cnd dp/dx > 0). n punctul de


separe gradientul vitezei la perete devine nul 0 /
0

y
dy w . Dup! acest
punct viteza $i schimb' direcia n zona de la perete ap!rnd un flux invers
$i formndu-se vrtejuri (figura 3.13).
Convecia termic+ 127


Fig. 3.13 Formarea fluxului invers $i vrtejurilor
la curgerea peste un cilindru

Unghiul la care are lor desprinderea stratului limit' este funcie de
Re. Pentru
5
10 2 Re , punctul de separare este la 90 80 . Dac'
5
10 2 Re > , punctul de desprindere se mut' spre 140 (figura 3.14) [20]Fig. 3.14 Efectul turbulenei asupra punctului de desprindere
a) desprinderea stratului limit' laminar; b) desprinderea
stratului limit' turbulentGradient de presiune favorabil Gradient de presiune advers
0 <

x
p

0 >

x
p

Punct de
separare
Flux
invers
vrtejuri
u

(x)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 128
Variaia coeficientului de convecie pe periferia cilindrului este
legat' de forma curgerii (figura 3.15) [22]Fig. 3.15 Variaia coeficientului de convecie
pe periferia cilindrului: 1 Re = 70800;
2 Re = 219000

n cazul stratului limit' laminar (figura 3.15, curba 1) coeficientul de
convecie are valoarea maxim' la punctul frontal ( 0 ) cnd grosimea
stratului limit' este minim'. Pe m'sur' ce cre$te, grosimea stratului limit'
cre$te $i coeficientul de convecie scade. Dup! dep!$irea punctului de
separare ncepe s' creasc! datorit' turbulenei formate.
n cazul curbei 2 (Re > 210
5
) vom avea dou' pante ascendente: una
datorat' trecerii de la stratul limit' laminar la cel turbulent, iar cea de a doua
datorat' desprinderii stratului limit' turbulent $i form'rii vrtejurilor.
Valoarea coeficientului de convecie n punctul frontal se poate
calcula cu relaia:


Convecia termic+ 129
Nu
f ) 0 (
33 , 0 5 , 0 0
Pr Re 15 , 1
f
f
D

(3.92)

Pentru calculul coeficientului mediu de convecie se poate utiliza
relaia lui Hilpert [20 ]:

Nu = C Re
m
Pr
1/3
. (3.93)

Valorile constantelor C $i m pentru cilindri circulari sunt prezentate n
tabelul 3.5. Ecuaia 3.93 poate fi utilizat' $i pentru prisme cu diferite
seciuni, valorile constantelor C $i m fiind prezentate n tabelul 3.6.

Tabelul 3.5

Valorile constantelor C $i mpentru cilindri

Re C m
0,4 4
4 40
40 4000
4000 40000
40000 400000
0,989
0,911
0,683
0,193
0,027
0,330
0,385
0,466
0,618
0,805


Tabelul 3.6

Valorile constantelor C $i mla curgerea peste prisme

Geometrie Re
D
C m

V
510
3
10
5
0,246 0,588

V
510
3
10
5
0,102 0,675

V
510
3
1,9510
4
1,9510
4
10
5

0,160
0,0385
0,638
0,782

V
510
3
10
5
0,153 0,638

V
410
3
1,510
4
0,228 0,731


D
D
D
D
D
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 130
Jukauskas [24] propune pentru calculul coeficientului mediu de
convecie urm!toarele relaii:
pentru 5 < Re < 10
3


Nu
f
= ( )
25 , 0 38 , 0 5 , 0
Pr / Pr Pr Re 5 , 0
p f f
; (3.94)

pentru 10
3
< Re < 210
5


Nu
f
= ( )
25 , 0 38 , 0 6 , 0
Pr / Pr Pr Re 25 , 0
p f f
; (3.95)

pentru 210
5
<Re < 210
6


Nu
f
= ( )
25 , 0 37 , 0 8 , 0
Pr / Pr Pr Re 023 , 0
p f
(3.96)

n toate aceste relaii lungimea caracteristic' este diametrul exterior
al cilindrului D.
Relaiile prezentate sunt valabile pentru cazul n care unghiul
format de fluxul de curgere cu axa cilindrului (unghiul de atac) este de
90. Dac' = 30 90 se va introduce o corecie pentru valoarea lui :
( )

2
90
cos 54 , 0 1 (3.97)
3.3.3. Transferul de c+ldur+ la curgerea forat+
peste un fascicul de evi
n numeroase aparate de transfer de c'ldur' curgerea fluidelor se
face peste un fascicul de evi. )evile sunt a$ezate n fascicul, n cele mai
multe cazuri, n coridor (aliniate) sau n $ah (alternate) (figura 3.16).
Curgerea fluidului este influenat' att de modul de a$ezare a evilor
n fascicul, ct $i de pasul longitudinal (n lungul curgerii) S
L
$i cel
transversal (perpendicular pe direcia curgerii) S
T
(figura 3.17).
Turbulena fluidului cre$te de la primul rnd, n profunzimea
fasciculului. n numeroase lucr!ri se consider' c' turbulena s-a stabilizat
numai dup' 20 de rnduri [20 ], alte lucr!ri consider' stabilizat' curgerea de
la rndul al 10-lea, sau chiar al 4-lea [4,21,33].Convecia termic+ 131

Fig. 3.16 A$ezarea evilor n fascicul
a) n coridor; b) alternat'Fig. 3.17 Curgerea fluidului prin fascicul
a) a$ezarea n coridor; b) a$ezarea alternat'

Pentru calculul coeficientului mediu de convecie de la rndul al 10-
lea ncolo, Grimison propune relaia [20 ]:


w, Tf w, Tf
ST
ST
SL
SL SD
A1
A1
A1 A2
A2
D
D
a) b)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 132

Nu
( )
3 / 1
max 1 10
Pr Re 13 , 1
m
N
C
L

, (3.98)

unde: Re
max
este valoarea criteriului Reynolds la viteza maxim' din fascicul:

D w
max
max
Re . (3.99)
Valoarea exponentului m $i constantei C
1
din relaia (3.98) sunt date
n tabelul 3.7, n funcie de tipul a$ez!rii $i de pa$ii longitudinali $i
transversali.

Tabelul 3.7

Valorile constantelor C
1
$i mdin relaia 3.98

S
T
/D
1.25 1.5 2.0 3.0
S
L
/D C
1
m C1 m C
1
m C
1
m
Coridor
1,25 0,348 0,592 0,275 0,608 0,100 0,704 0,0633 0,752
1,50 0,367 0,586 0,250 0,620 0,101 0,702 0,0678 0,744
2,00 0,418 0,570 0,299 0,602 0,229 0,632 0,198 0,648
3,00 0,290 0,601 0,357 0,584 0,374 0,581 0,286 0,608
Alternat
0,600 0,213 0,636
0,900 0,446 0,571 0,401 0,581
1,000 0,497 0,558
1,125 0,478 0,565 0,518 0,560
1,250 0,518 0,556 0,505 0,554 0,519 0,556 0,522 0,562
1,500 0,451 0,568 0,460 0,562 0,452 0,568 0,488 0,568
2,000 0,404 0,572 0,416 0,568 0,482 0,556 0,449 0,570
3,000 0,310 0,592 0,356 0,580 0,440 0,562 0,428 0,574

La a$ezarea evilor n coridor viteza maxim' se obine n seciunea
A
1
(figura 3.16a) $i va fi:

D S
S
w w
T
T

max
. (3.100)
n cazul a$ez!rii alternative seciunea minim' de curgere este A
1
sau
A
2
(figura 3.16b). Se consider' viteza maxim' n seciunea A
2
dac':


Convecia termic+ 133

2 2
2 / 1
2
2
D S S
S S
T T
L D
+
<
1
1
]
1

,
_

+ . (3.101)
Atunci:

( )
w
D S
S
w
D
T

2
max
. (3.102)
Relaia 3.98 este valabil' de la rndul 10 de evi din fascicul. Pentru
evile din primele 9 rnduri se introduce un coeficient de corecie C
2
:
Nu
( ) 10 <
L
N
=C
2
Nu
( ) 10
L
N
(3.103)
Valorile lui C2 sunt prezentate n tabelul 3.8.
Tabelul 3.8
Factorul de corecie C
2
din relaia 3.103
N
L
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aliniate 0,64 0,80 0,87 0,90 0,92 0,94 0,96 0,98 0,99
Alternate 0,68 0,75 0,83 0,89 0,92 0,95 0,97 0,98 0,99
Jukauskas [24] propune pentru calculul coeficientului de convecie
dup! al 20 rnd relaia:

Nu
( )
( )
25 , 0 36 , 0
max 20
Pr / Pr Pr Re
p f f
m
f N f
C
L

(3.104)

Valorile constantei C $i exponentului m sunt prezentate n tabelul
3.9.
Tabelul 3.9
Constantele C $i m din relaia 3.104
Configuraia Re
D,max
C m
Coridor 10 10
2
0,80 0,40
Alternat 10 10
2
0,90 0,40
Coridor 10
2
10
3

Alternat 10
2
10
3

Ca la cilindri izolai
Coridor 10
3
2 10
5
0,27 0,63
(S
T
/S
L
> 0,7)
a

Alternat 10
3
2 10
5
0,35(S
T
/S
L
)
1/5
0,60
(S
T
/S
L
< 2)
Alternat 10
3
2 10
5
0,40 0,60
(S
T
/S
L
> 2)
Alternat 2 10
5
2 10
6
0,021 0,84
Coridor 2 10
5
2 10
6
0,022 0,84
a
Pentru S
T
/S
L
> 0,7 transfer ineficient nu se recomand' a$ezarea n coridor


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 134

n mod analog cu relaia lui Grimison, pentru primele 19 rnduri de
evi din fascicul se introduce corecia C
2
, prezentat' n tabelul 3.10.

Tabelul 3.10
Valorile constantei C
2


N
L
1 2 3 4 5 7 10 13 16
Aliniate 0,70 0,80 0,86 0,90 0,92 0,95 0,97 0,98 0,99
Alternate 0,64 0,76 0,84 0,89 0,92 0,95 0,97 0,98 0,99

Miheev [33] propune o serie de relaii valabile pentru evile de la
rndul 3 din fascicul:
A$ezarea n coridor:
Nu
f
= ( )
25 , 0 36 , 0 5 , 0
max
Pr / Pr Pr Re 56 , 0
p f f f
, (3.105)
pentru Re
fmax
< 10
3
;
Nuf = ( )
25 , 0 36 , 0 65 , 0
max
Pr / Pr Pr Re 22 , 0
p f f f
, (3.106)
pentru Re
fmax
> 10
3
;
A$ezarea alternat':
Nu
f
= ( )
25 , 0 36 , 0 5 , 0
max
Pr / Pr Pr Re 5 , 0
p f f f
, (3.107)
pentru Re
fmax
< 10
3
;
Nu
f
= ( )
25 , 0 36 , 0 6 , 0
max
Pr / Pr Pr Re 40 , 0
p f f f
, (3.108)
pentru Re
fmax
> 10
3
.
Factorii de corecie C
2
pentru primul rnd de evi este C
2
= 0,6, iar
pentru cele de al doilea rnd C
2
= 0,9 la a$ezarea n coridor $i C
2
= 0,7 la
a$ezarea alternat'.
Valoarea medie pe fascicul a lui se determin' ca o medie
ponderat':

m
m m
fasc
F F F
F F F
+ + +
+ + +

....
.....
2 1
2 2 1 1
, (3.109)
unde:
m
... ,
2 1
sunt valorile lui pentru rndurile 1, 2 ...m: F
1
, F
2
, ... F
m

suprafeele evilor din rndurile 1, 2....m.


Convecia termic+ 135
3.4. Convecia forat+ monofazic+
la curgerea prin canale
3.4.1. Curgerea prin canale circulare
La curgerea prin canale pot apare trei regimuri de curgere:
regimul laminar: pentru Re 2300;
regimul intermediar: pentru 2300 Re < 10
4
;
regimul turbulent: pentru Re > 10
4

3.4.1.1. Transferul de c+ldur+
la curgerea laminar+
Hidrodinamica curgerii
La intrarea fluidului cu viteza w ntr-un canal circular cu raza r
0
$i
diametrul d, fluidul este frnat datorit' frec!rii cu peretele. Datorit' forelor
de viscozitate care apar pe perete se formeaz! un strat limit' (figura 3.18).


Fig. 3.18 Structura curgerii laminare
n canale circulare

La curgerea laminar+ grosimea acestui strat cre$te n lungul
canalului pn! cnd n acesta se stabilizeaz! acela$i regim de curgere n
toat' seciunea. Aceast' lungime poart' denumirea de lungime de
stabilizare hidraulic+ l
sh
$i pentru curgerea laminar' are valoarea:

d l
f sh
Re 05 , 0 [m] (3.110)
La curgerea laminar' stabilizat' ecuaia profilului vitezei este:
( )
2
0
2
0
/ 1 r y w w [m/s] , (3.111)
unde w
0
este viteza n axul canalului.
Viteza medie de curgere prin canal va fi:
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 136


f
w
f
V
wdf
f
w
0
5 , 0
1
, [m/s] (3.112)
unde: f este seciunea transversal! a canalului n m
2
; V debitul volumic, n
m
3
/s.

Transferul de c!ldur!
Analog ca n cazul hidrodinamicii curgerii la intrarea n canal exist!
o zon! de intrare n care stratul limit! termic nu cuprinde toat! seciunea
canalului (figura 3.19). Lungimea de stabilizare termic! l
st
se determin! cu
relaia:

f f st
d l Pr Re 05 , 0 . (3.113)

Fig. 3.19 Variaia stratului limit! termic
la curgerea laminar! printr-un canal circular

Rezult! c! dac! Pr
f
> 0 lungimea de stabilizare termic! este mai
mare dect cea hidraulic!. Pentru unele fluide, cum ar fi uleiurile la care Pr
f

,50, lungimea de stabilizare termic! la curgerea laminar! poate dep!$i 5000
de diametre. Pentru gaze la care Pr = 0,6...0,8 diferena ntre cel dou!
lungimi de stabilizare nu este mare, n schimb pentru metalele lichide (Pr <
0,02) lungimea de stabilizare termic! este foarte mic!.
Exist! numeroase analize analitice a transferului de c!ldur! la
curgerea laminar! stabilizat!, care pornesc de la ecuaiile difereniale ale
conveciei $i utilizeaz! dou! tipuri de condiii la limit!: temperatura
peretelui constant! n lungul canalului (T
p
= ct) sau fluxul termic unitar de
suprafa! constant (q
sp
= ct). Problema este tratat! de asemenea, n dou!
ipoteze:
Convecia termic+ 137
a) n zona nc!lzit! a canalului hidrodinamica curgerii este
stabilizat!, existnd numai stabilizarea termic! (ipotez!
valabil! dac! exist! o zon! nenc!lzit! la intrarea n canal n care
se stabilizeaz! curgerea sau n cazul valorilor mari ale lui Pr (Pr
, 100);
b) n canal se suprapune stabilizarea hidraulic! cu cea termic!
(stabilizare combinat!).
n figura 3.20 se prezint! rezultatele obinute de Kays [ ] n ambele
ipoteze $i cu ambele tipuri de condiii la limit!.


Fig. 3.20 Variaia criteriului Nussett
la curgerea laminar! [20]

Variaia lui Nu este prezentat! n funcie de inversul num!rului
Graetz:

d x
Gz
/
Pr Re
. (3.114)
La intrarea n canal (x = 0) num!rul Nusselt este n principiu infinit
$i scade apoi asimptotic n zona stabilizat! hidraulic $i termic el devenind
constant, independent de valorile lui Re $i Pr.
Se recomand! deci pentru evile foarte lungi:Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 138

Nu = 3,66 (3.115)
pentru T
p
= ct
Nu = 4,36 (3.16)
pentru q
sp
= ct

Pentru evile scurte sau foarte scurte cele mai des recomandate relaii
sunt prezentate n tabelul 3.11.[20,21,33,34]
Tabelul 3.11
Relaii pentru convecia monofazic!
n regim laminar, prin evi


Relaia

Condiii de valabilitate


Autorul

Nu
f
=
3
3 3
/ Pr Re 61 , 1 66 , 3 l d
f f
+ 0,1<RePrd/l<10
4
Schliinder
Nu
f
=
3 / 2
Pr] Re ) / [( 04 , 0 1
Pr Re ) / ( 0668 , 0
66 , 3
f
f f
l d
l d
+
+

0,1<RePrd/l<10
4
Hansen
Nu
f
=
14 , 0
3 / 1
/
Pr Re
86 , 1

,
_

,
_

p
f f f
d l

100<Re<2100
l/d<0,1RePr
0,48<Pr<100
SiederTate
Nu
f
= ( ) ( )
25 , 0
33 , 0 4 , 0
Pr / Pr Pr / Re 4 , 1
p f f f
l d
l/d>10
15 Pr
/
Re
6 / 5
>
f f
l d

Miheev
Nu
f
= l d
f f
f
/ Pr Re
Pr
1
664 , 0
6

l/d<10 Pohlhausen
Nu
f
= ( ) ( )
l p f
l Ped
14 , 0 3 / 1
/ / 55 , 1

,
_

+
,
_

l
d
d
l
l
Re
1
5 , 2 1
Re
1
1 , 0
7 , 1


1 , 0
Re
1
<
d
l

PetuhovConvecia termic+ 139
3.4.1.2. Transferul de c!ldur!
la curgerea turbulent!
n cazul curgerii turbulente la intrarea n canal se formeaz! pe o
poriune un strat limit! hidraulic laminar, care la o anumit! lungime de la
intrare se transform! ntr-un strat limit! turbulent, la contactul cu peretele
r!mnnd un microstrat laminar (figura 3.21).


Fig. 3.21 Hidrodinamica curgerii $i variaia coeficientului
de convecie la curgerea turbulent! printr-un canal circular

Coeficientul de convecie scade n zona stratului limit! laminar, pe
m!sura cre$terii grosimii acestuia, urmeaz! apoi o cre$tere a lui la
nceputul form!rii stratului limit! turbulent. Dup! o u$oar! sc!dere n zona
de stabilizare termic!, valoarea coeficientului de convecie se stabilizeaz!.


Fig. 3.22 Profilul vitezei (a) $i valoarea vitezei
medii la curgerea turbulent!
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 140
Profilul vitezei la curgerea turbulent! (figura 3.22a) poate fi
aproximat cu o lege logaritmic!, fiind mult mai aplatisat ca la curgerea
laminar!. Viteza medie va fi n consecin! mai apropiat! de viteza maxim!
n centrul canalului (figura 3.22b), fiind de obicei n intervalul
( )
0
9 , 0 ... 8 , 0 w w .
Primele studii ale transferului de c!ldur! turbulent prin canale au fost
f!cute de Nusselt, utiliznd pentru prima dat! teoria similitudinii $i stabilind
forma ecuaiei criteriale care este de forma:

Nu = C Re
a
Pr
b

l

t
, (3.117)

unde
l
$i
t
sunt corecii pentru lungimea de stabilizare $i variaia
propriet!ilor fizice ale fluidului n stratul limit!.
Valorile coreciei pentru stabilizarea curgerii sunt prezentate n
tabelul 3.12 [33] sau se poate calcul cu relaia [20]:


d l
l
/
2
1+ , (3.118)
sau

3 / 2
1
,
_

+
l
d
l
(3.119)

Tabelul 3.12
Valorile coreciei
l
= f (l/d,Re) pentru curgerea tubular!

l/d
Re
f

1 2 5 10 15 20 30 40 50
110
4
1,65 1,50 1,34 1,23 1,17 1,13 1,07 1,03 1
210
4
1,51 1,40 1,27 1,18 1,13 1,10 1,05 1,02 1
510
4
1,34 1,27 1,18 1,13 1,10 1,08 1,04 1,02 1
110
5
1,28 1,22 1,15 1,10 1,08 1,06 1,03 1,02 1
110
6
1,14 1,11 1,08 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1

Corecia
t
se poate calcula pentru lichide cu relaiile:


25 , 0
Pr
Pr

,
_


p
f
t
, (3.120)
sau
Convecia termic+ 141


14 , 0

,
_


p
f
t
(3.121)

Pentru gaze corecia
t
se poate calcula cu relaia [22 ]:

55 . 0

,
_

p
f
t
T
T
, pentru 1<T
p
/T
f
<3,5

,
_


f
p
t
T
T
27 , 0 27 , 1 pentru0,5< T
p
/T
f
<1 (3.122)
unde: T
f
$i T
p
sunt temperaturile absolute ale fluidului $i peretelui, n K.
n tabelul 3.13 sunt prezentate principalele relaii recomandate
pentru curgerea turbulent! de diver$i autori, ele dnd rezultate apropiate. n
toate aceste relaii lungimea caracteristic! este diametrul interior al evii sau
diametrul hidraulic n cazul canalelor cu seciune necircular!:


p
f
d
h
4
, (3.123)

unde f este seciunea de curgere a canalului, n m
2
; p perimetrul canalului
udat de fluid, n m.

Tabelul 3.13
Relaii pentru calculul coeficientului de convecie
la curgerea turbulent! prin canale [20,22,30,34]

Relaia
Condiii de
valabilitate
Autorul
1 2 3
Nu
f
= 0,023Re
0,8
Pr
1/3

Re
f
>10
4
;
0,7<Pr
f
<160
l/d > 60
Colburn
Nu
f
=
n
f f
Pr Re 023 , 0
8 , 0

n = 0,4 (nc!lzire); n = 0,3 (r!cire)
Re
f
>10
4
;
0,7 < Pr
f
120
l/d 60
DittusBoelter
Nu
f
=
25 , 0
43 , 0 8 , 0
Pr
Pr
Pr Re 021 , 0

,
_

p
f
f f

10
4
< Re
f
< 510
6

0,6 < Pr < 2000
l/d > 50
Miheev
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 142

Tabelul 3.13
(continuare)

1 2 3
Nu
f
=
14 , 0
3 / 1 8 , 0
Pr Re 027 , 0

,
_

p
f

Re
f
>10
4
;
0,7 < Pr
f
< 16700
l/d > 10
SiederTate
Nu
f
=
( )
( )
t
f
f f
f
f

+ 1 Pr 8 / 7 , 12 07 , 1
Pr Re 8 /
3 / 2

f coeficientul de frecare
f = 1/(1,82 lg Re
f
1,64)
2
sau
f =1/(0,790 ln Re
f
1,64)
2

t
= (-
f
/-
p
)
n
; n = 0,11 (nc!lzire)
n = 0,25 (r!cire)
10
4
< Re
f
< 510
6

0,5 < Pr
f
< 2000
l/d > 50
Petuhov
Nu
f
=
( ) ( )
( ) ( )
t
f
f f
f
f

1 Pr 8 / 7 , 12 1
Pr 1000 Re 8 /
3 / 2 2 / 1

2300 < Re
f
< 510
6

0,5 < Pr
f
< 2000
Gnielinski

Nu
f
=
( )
1
1
]
1

,
_

+
3 / 2
4 , 0 8 , 0
1 Pr 100 Re 0214 , 0
l
d
f f

0,6 < Pr < 1,5
Nu
f
=
( )
1
1
]
1

,
_

+
3 / 2
4 , 0 87 , 0
1 Pr 280 Re 012 , 0
l
d
f f

1,5 < Pr
f
< 500
2300 < Re
f
< 510
6

Gnielinski
(simplificat!)
Nu
f
= 4,82+0,0185Pe
0,827

Re >10
4

q
s
= const.
0,003 < Pr
f
< 0,05
(metale lichide)
Skupinski

n cazul regimului intermediar de curgere (2300 < Re < 10
4
) pot fi
utilizate relaiile lui Gnieliuski din tabelul 3.13 sau relaiile:
Relaia lui Miheev [33]:
Nu
f
=
25 , 0
43 , 0
0
Pr
Pr
Pr

,
_

p
f
f
K , (3.124)
unde:
Convecia termic+ 143
K
0
= f (Re) valorile fiind prezentate n tabelul 3.14Tabelul 3.14
Valorile lui K
0
din relaia 3.124

Re10
-3
2,2 2,3 2,5 3,0 3,5 4 5 6 7 8 9 10
K
0
2,2 3,6 4,9 7,5 10 12,2 16,5 20 24 27 30 33

Relaia lui Hausen [20]:

Nu
f
= ( )
1
1
]
1

,
_

,
_

3 / 2
14 , 0
3 / 1 3 / 2
1 Pr 125 Re 116 , 0
l
d
p
f
f f
(3.125)

n cazul transferului de c!ldur! prin evi curbe (figura 3.23),
schimbarea direciei de curgere n coturi, curbe, serpentine m!re$te
coeficientul de convecie , n comparaie cu evile drepte. Datorit! mi$c!rii
centrifuge, fluidul este presat c!tre peretele exterior, ap!rnd $i o circulaie
secundar! n seciunea transversal!, fluidul c!p!tnd o mi$care elicoidal!
(figura 3.23a).
Pentru evile n serpentin! cu diametrul interior d $i raza de curbur!
R, se definesc dou! numere Reynolds limit!:

28 , 0
2
18500 Re" ;
4 , 16
Re'
,
_


R
d
dR
. (3.126)
Aceste numere limit! delimiteaz! 3 domenii:
Re
f
< Re (regiunea 1): curgerea este laminar! f!r! circulaie
secundar!, pentru determinarea lui se utilizeaz! relaiile pentru
evi drepte.
Re < Ref < Re (regiunea 2): curgerea este laminar! cu
circulaie secundar!, pentru determinarea lui se poate utiliza
relaia lui Petuhov pentru curgerea turbulent! prin evi drepte
(tabelul 3.13).
Ref > Re (regiunea 3): curgerea este turbulent! cu circulaie
secundar!, pentru determinarea lui utilzndu-se relaiile pentru
curgerea turbulent! (tabelul 3.13) multiplicate cu corecia
r
:

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 144
R
d
r
8 , 1 1+ . (3.127)
Fig.3.23 Transferul de c!ldur! convectiv prin evi curbe
a) curgerea fluidului printr-un cot; b) domeniile de curgere
3.4.2. Curgerea prin canale necirculare
Cu o aproximaie acceptabil! n cazul canalelor necirculare se pot
utiliza relaiile prezentate anterior pentru canalele circulare, lungimea
caracteristic! fiind diametrul hidraulic (relaia 3.123). Pentru cteva tipuri
de canale mai des ntlnite n aparatele de transfer de c!ldur! studiile
diferiilor cercet!tori au propus $i relaiile speciale.
3.4.2.1. Canale inelare
La aceste canale caracterizate de diametrele d
e
$i d
i
(figura 3.24),
diametrul hidraulic are valoarea:


( )
( )
i e
i e
i e
h
d d
d d
d d
p
f
d
+


2 2
4
(3.128)
p

1
2
3
AA
A
A
R
Re
Re
log Re
1

log (d/R)
a) b)
Convecia termic+ 145Fig. 3.24 Seciune printr-un canal inelar

n cazul regimului laminar de curgere, n ipoteza temperaturii
constante a peretelui se poate utiliza relaia lui Stephan [20]:

Nu
f
= Nu

+ ( ) [ ]
( )
( )
467 , 0
8 , 0
5 , 0
/ Pr Re 117 , 0 1
/ Pr Re 19 , 0
/ 14 , 0 1
l d
l d
d d
h
h
e i
+
+

, (3.129)
unde: l este lungimea canalului; Nu

este valoarea Nusselt cnd lungimea


canalului este foarte mare (curgere complet stabilizat!):

Nu

= 3,66 + 1,2 (d
i
/ d
e
)
0,8
. (3.130)

Relaia este valabil! pentru, Re
f
< 2300; 0,1 < Pr
f
< 10
3
; 0 < d
i
/d
e
< 1.
n cazul curgerii turbulente Isacenko recomand! relaia[21]:

Nu
f
= ( ) ( )
18 , 0 25 , 0 4 , 0 8 , 0
/ Pr / Pr Pr Re 017 , 0
i e p f f f
d d . (3.131)

Keys [20] recomand! pentru regimul turbulent utilizarea relaiilor
pentru evi drepte, introducndu-se corecia:

d
e

d
i

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 146

( )
16 , 0
/ 86 , 0


e i c
d d . (3.132)

3.4.2.2. Canale rectangulare
n cazul canalelor cu seciunea dreptunghiular! (figura 3.25)
diametrul hidraulic este:

( ) b a
a
b a
ab
d
h
/ 1
2
2
4
+

+
. (3.133)
n cazul n care l!imea canalului este mult mai mare ca n!limea sa
(b>>a) se poate utiliza: d
h
= 2a.Fig. 3.25 Seciune printr-un canal rectangular

n cazul regimului laminar stabilizat prin astfel de canale, valoarea
criteriului Nu $i a coeficientului de frecare sunt prezentate n tabelul
3.15.[20]

Tabelul 5.15
Valorile lui Nu $i f pentru curgerea
laminar! complet stabilizat!

Nu
D
k
hD
hSeciunea de trecere


a
b

(
"
s
q uniform) (T
s
uniform)
h
D
f Re
1 2 3 4 5


4,36 3,66 641,0 3,61 2,98 571,43 3,73 3,08 59
a
b
a
b
a
b
Convecia termic+ 147

Tabelul 3.15
(continuare)

1 2 3 4 52,0 4,12 3,39 623,0 4,79 3,96 694,0 5,33 4,44 738,0 6,49 5,60 82


8,23 7,54 96


3,11 2,47 53

Pentru regimul turbulent se pot utiliza relaiile pentru evile
circulare (tabelul 3.13), lungimea caracteristic! fiind n locul diametrului
interior al evii, diametrul hidraulic.
3.4.2.3. Canale ondulate
n cazul schimb!toarelor de c!ldur! cu pl!ci, canalele prin care se
realizeaz! curgerea au o form! ondulat! (figura 3.26). Principalii parametri
geometricei sunt:
unghiul de ondulare , format de direcia principal! de curgere cu
direcia pliurilor pl!cii. Se disting geometri de ondulare perpendiculare pe
direcia de curgere: = 90 (figura 3.26a) sau geometri de ondulare
nclinate: < 90 (figura 3.26b);
pasul ondul!rii p: distana ntre dou! ondul!ri;
n!limea canalului H
0
;
n!limea ondul!rilor e (figura 3.26c)
a
b
a
b
a
b
a
b
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 148
diametrul hidraulic d
h
2H
0
.

Fig. 3.26 Geometria canalelor ondulate:
a) ondulare perpendicular!; b) ondulare
nclinat!; c) parametri geometrici ai
canalului
n figura 3.27 se prezint! diferitele structuri ale curgerii, ntr-un
canal cu ondulare perpendicular!, n funcie de valoarea num!rului
Reynolds.

Re
Configuraia curgerii Caracteristicile curgerii
< 100


Curgere laminar! uniform!
100

200

CCurgere divizat! n dou! zone:
curgere predominant laminar! n
centru
recirculare dinamic! $i stabil! n
cavit!i
200

350

CCurgere divizat! n dou! zone:
curgere predominant laminar! n
centru
curgere turbulent! instabil! n
cavit!i
e
p
H0
p

=90
p
L
l

=60
a) b)
c)
Convecia termic+ 149
200

2000
CCurgere turbulent! instabil! n tot canalul

>2000


CCurgere turbulent! divizat! n dou! zone:
curgere predominant turbulent! n
centru
zone cu viteze relative reduse la
periferie

Fig. 3.27 Regimuri de curgere ntr-un canal
ondulat cu unghiul de ondulare =90 [46]

Pentru calculul coeficientului de convecie se recomand! relaia [46]:
Nu
f
= ( )
13 , 0 33 , 0
Pr / Pr Pr Re
p f f
b
f
a . (3.134)
Valorile constantelor a $i b, n funcie de unghiul de ondulare sunt
prezentate n tabelul 3.16 [46].

Tabelul 3.16
Valorile constantelor a $i b din relaia 1.134

Geometrie a b Domeniul de
valabilitate
= 15 0,102 0,685 40 < Re < 12600
= 30 0,212 0,638 45 < Re < 14600
= 45 0,289 0,653 45 < Re < 14600
= 60 0,287 0,705 45 < Re < 13200
= 75 0,282 0,698 45 < Re < 12500
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 150
3.5. Transferul de c!ldur! la fierbere
3.5.1. Clasificarea proceselor de fierbere
Fierberea este procesul de transformare a lichidului aflat la
temperatura de saturaie n vapori. Fierberea este un proces izobar &i
izoterm. Pentru un fluid dat fierberea poate avea loc ntre coordonatele
punctului triplu $i cele ale punctului critic (figura 3.26)

Fig. 3.28 Punctul triplu $i critic


Fierberea, n funcie de locul de amorsare a procesului poate fi:
fierbere de suprafa! sau fierbere n volum (global!).
Fierberea de suprafa! este procesul n care formarea vaporilor se
face la o suprafa! solid! nc!lzit! cu care lichidul vine n contact.
Fierberea n volum se realizeaz! n toat! masa de lichid, de obicei
prin expandarea (mic$orarea presiunii) acestuia.
n prezenta lucrare vom discuta numai despre fierberea de suprafa!.
n funcie de deplasarea sau absena curgerii fluidului fierberea poate fi:
fierbere n volum mare (cu convecie liber!) sau fierbere cu convecie
forat!.
Fierberea n volum mare se produce pe suprafee nc!lzire care vin
n contact cu un lichid staionar. Fierberea cu convecie forat! apare ntr-
un canal nc!lzit prin care lichidul, apoi amestecul bifazic curg.
n funcie de mecanismul procesului de fierbere se disting:
fierberea nucleic! $i fierberea pelicular!. n cazul fierberii nucleice pe
suprafaa de schimb de c!ldur! se formeaz! bule de vapor care cresc, se
LICHID
T
P
T
s

P
s

fierbere
VAPORI
SOLID
Punctul
triplu
Punctul
critic
T
C
Convecia termic+ 151
desprind de suprafa! $i se deplaseaz! n masa de fluid, transferul de c!ldur!
fiind foarte intens. La fierberea pelicular! pe suprafaa de transfer de
c!ldur! se formeaz! o pelicul! de vapori.
n funcie de temperatura n stratul limit! fierberea poate fi: la
saturaie sau subr!cit!. n primul caz (figura 3.29a) ntregul volum de
lichid se afl! la temperatura de saturaie, n cel de al doilea caz (figura
3.29b), fierberea se produce numai n stratul limit!

de lng! perete, unde
temperatura dep!$e$te temperatura de saturaie, n restul lichidului
temperatura fiind inferioar! celei de saturaie.

Fig. 3.29 Fierberea la saturaie (a) $i fierberea subr!cire (b)

Fierberea la saturaie $i la subr!cire pot fi de tip nucleic sau
pelicular.
3.5.2. Fierberea n volum mare
3.5.2.1. Condiiile amors!rii nucleaiei
Pentru amorsarea fierberii trebuie s! se ndeplineasc! dou! condiii:
nc!lzirea fluidului peste temperatura de saturaie T
s
;
existena centrelor de nucleaie.
Pentru apariia fierberii, experimentele au ar!tat c! temperatura
lichidului la perete trebuie s! dep!$easc! temperatura de saturaie
corespunz!toare presiunii respective. Diferena de temperatur!
s p e
T T T
(T
p
, T
s
sunt temperatura peretelui, respectiv de saturaie), necesar! pentru
formarea primelor bule de vapori pe suprafaa de schimb de c!ldur!
(declan$!rii nucleaiei) este funcie de propriet!ile fizice ale fluidului, de
Strat limit! de
lichid supranc!lzit
Strat limit! de
lichid supranc!lzit


T
T
f

T
f

T
T
T
T T
y y
q
s
q
s

a)
b)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 152
puritatea sa, prezena gazelor dizolvate n lichid, rugozitatea suprafeei de
schimb de c!ldur!. Experimentele au evideniat c! la fierberea apei aceast!
diferen! este 5
e
T C. Dac! ns! suprafaa de schimb de c!ldur! este
foarte fin prelucrat!, lichidul este pur $i degazat aceast! diferen! poate
atinge zeci de grade. Pn! la urm! ns! procesul de fierbere se produce ns!
la un moment dat, avnd un caracter exploziv, c!ldura de supranc!lzire a
fluidului producnd schimbare de faz! $i temperatura lichidului sc!znd
brusc pn! la T
s
.
Existena centrelor de nucleaie (neregularit!i pe suprafaa de
schimb de c!ldur!, gaze dizolvate n lichid, impurit!i) favorizeaz! formarea
bulelor de vapori n jurul acestora. Buclele formate cresc n diametru $i la un
moment dat se desprind de la suprafaa de schimb de c!ldur!. Dup!
desprindere la nceput diametrul lor continu! s! creasc!. Aceasta se explic!
prin faptul observat experimental (figura 3.30) c! temperatura n volumul de
fluid dep!$e$te u$or temperatura de saturaie. Astfel la fierberea apei la
presiunea atmosferic!, supranc!lzirea este de 0,20,5C.
Pe m!sura cre$terii lui T
e
intensitatea generaiei de bule cre$te,
transferul de c!ldur! devenind tot mai intens


Fig. 3.30 Variaia temperaturii n volum
de ap! la fierbere (T
p
= 109,1C, p
s
= 1 bar,
q
s
= 22500 W/m
2
)[33]

109
108
107
106
105
104
103
102
101
100
0 1 2 3 4 5 6 7 cm 8
Distana de suprafa!
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
a

Suprafaa apei
Apa
Abur
C
100,4
100
Convecia termic+ 153
3.5.2.2. Regimurile fierberii
Evidenierea regimurilor care apar la transferul de c!ldur! n volum
mare a fost f!cut! pentru prima dat! de Nukiyama n 1934, printr-un
experiment n care a studiat fierberea apei n jurul unei srme de nichel
crom $i ulterior de platin!, la presiunea atmosferic!. Instalaia (figura 3.31)
const! dintr-un vas n care o srm! nc!lzit! electric a fost imersat! n masa
de ap!. Prin m!rirea intensit!ii curentului electric I la o tensiune E dat! s-a
realizat m!rirea fluxului termic.Fig. 3.31 Instalaia experimental! a lui Nukiyama


Prin m!surarea diferenei de temperatur! ntre temperatura peretelui
$i temperatura de saturaie:
s e e
T T T , s-a trasat curba de variaie
( )
e s
T f q , care evideniaz! 4 regimuri de transfer de c!ldur! (figura
3.32).
Zona 1 Convecia natural! monofazic! apare n poriunea
eA e
T T < . n aceast! zon! nu apare nc! fierberea. Transferul de c!ldur!
se realizeaz! prin convecie natural!, coeficientul de convecie fiind
proporional cu T
e
la puterile 1/4 sau 1/3, deci fluxul termic unitar va fi
proporional cu T
e
la puterile 5/4 sau 4/3.
Zona 2 Fierberea nucleic!
n punctul A excesul de temperatur! este suficient de mare ca s!
permit! nucleaia bulelor de vapori n zonele adiacente suprafeei nc!lzite.
n prima parte a zonei (AB) deoarece temperatura nu a atins temperatura de
Vapori, 1atm
Ap!, Tsat Fir, qs, Te=TpTsat
I
E
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 154
saturaie n toat! masa de lichid bulele desprinse de pe suprafaa de schimb
de c!ldur!, condenseaz! cednd c!ldura latent! fluidului care se nc!lze$te.
Aceast! subzon! caracterizat! de T
p
> T
s
> T
f
este zona fierberii nucleice
subr!cite (nedezvoltate). Dup! punctul B temperatura de saturaie s-a atins
n toat! masa de fluid, astfel c! bulele nu mai condenseaz! $i sub form! de
jeturi sau coloane de bule str!bat masa de lichid $i ies prin suprafaa sa
liber!. Este zona fierberii nucleice la saturaie (dezvoltat!). Pe m!sura
cre$terii lui T
e
densitatea de bule pe suprafaa de schimb de c!ldur!,
crescnd coeficientul de convecie, ceea ce permite realizarea unor fluxuri
termice unitare de suprafa! mari la diferene de temperatur! moderat!, de
ordinul zecilor de grade.Fig. 3.32 Regimurile fierberii pentru
ap! la presiunea atmosferic!

10
7

10
6

10
5

10
4

10
3

1000 120 30 10 5 1
T
e
=T
s
T
sat
(C)
q
s

(
W
/
m
2
)

Punctul
Leidenfrost q
cr2

Fluxul critic
A
B
C
D
E
F
G q
cr2

q
cr1

T
e,A
T
e,B

T
e,C

T
e,D

Convecie
natural!
Fierbere
nucleic!
Fierbere
tranzitare
Fierbere
pelicular!
nedezvoltat! dezvoltat!
Convecia termic+ 155
n punctul C la atingerea fluxului critic q
cr
se produce criza de
ordinul I a transferului de c!ldur! la fierbere, datorit! trecerii de la
fierberea nucleic! la fierberea pelicular!. Dup! atingerea punctului C
parcurgerea curbei fierberii depinde de modul de nc!lzire a suprafeei de
schimb de c!ldur!. Dac! nc!lzirea se face la flux termic constant ca n cazul
nc!lzirii electrice sau a elementelor combustibile a reactoarelor nucleare, n
momentul apariiei unor zone de fierbere pelicular!, n acele poriuni
cre$terea temperaturii este exploziv!, trecerea f!cndu-se pe direcia CE $i
este nsoit! de obicei de arderea suprafeei de schimb de c!ldur!. Spre
exemplu dac! presupunem q
cr1
= 1,210
6
W/m
2
, T
cr
= 30C $i
40000
.

nucl f
W/(m
2
K), n momentul trecerii la fierberea pelicular!,
peretele venind n contact cu un gaz, coeficientul de convecie scade brusc
la circa 600
.

pelic f
W/( m
2
K), rezult! la acela$i flux termic T
e
= 2000C.
Fenomenul care s-a observat $i n cazul experimentului lui
Nukiyama prin arderea srmei de nichelcrom, a fost numit iniial burnout
(arderea n limba englez!).
Criza transferului de c!ldur! la fierbere este un fenomen extrem de
periculos n special pentru reactorii nucleari, caracterizai de fluxuri termice
mari. Din aceste motive el trebuie evitat absolut n instalaiile energetice,
putnd conduce la accidente extrem de grave.
n cazul nc!lzirii suprafeei de schimb de c!ldur! cu abur care
condenseaz!, p!strndu-se constant! astfel temperatura peretelui $i n
consecin! a lui T
e
, curba fierberii poate fi urm!rit! pe calea CDE.
Zona 3 Fierberea tranzitorie
Regiunea corespunznd
D e e C e
T T T
, ,
poart! denumirea de
fierbere tranzitorie, fierbere pelicular! instabil! sau fierbere pelicular!
parial!. n aceste condiii, bulele de vapori se produc cu o frecven!
m!rit!, iar densitatea centrelor de nucleaie devine att de mare nct practic
suprafaa de schimb de c!ldur! se acoper! cu un film de vapori, care, n mod
periodic, se distruge $i apoi se reface, dnd procesului un caracter de
instabilitate termic! $i hidrodinamic!. Transferul de c!ldur! se face att prin
fierberea nucleic! ct $i prin convecie prin filmul de vapori cu valori
sc!zute ale coeficientului de convecie, ceea ce pentru T
e
= const., produce
o reducere a fluxului q
s
.
Zona 4 Fierberea pelicular!
Fierberea pelicular! stabil! apare dup! punctul D, caracterizat de
q
cr2
, care poart! denumirea de punctul Leidenfrost. Pe suprafaa de schimb
de c!ldur! se formeaz! un film stabil de vapori transferul de c!ldur! cre$te
u$or, la temperaturi ridicate $i datorit! radiaiei termice, p!strndu-se ns! la
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 156
valori coborte. Cre$terea fluxului termic se realizeaz! n special datorit!
cre$terii diferenei de temperatur!.
Trecerea de la fierberea pelicular! la cea nucleic!, poart! denumirea
de tranziia Leidenfrost (DG) $i are loc la al doilea flux critic q
cr2
.
3.5.2.3. Transferul de c!ldur! la
fierberea nucleic!
Procesul fierberii nucleice poate fi mp!rit n mai multe stadii.
Stadiul iniial l constituie formarea primelor bule n centre de nucleaie de
la suprafaa de schimb de c!ldur!. Dimensiunea minim! a bulelor n
momentul form!rii lor este caracterizat! de raza critic! (R
k
). Cea mai
simpl! relaie pentru raza critic!, rezultat! numai din echilibrul de fore are
forma:

( )
s p v
s
k
T T r
T
R

2
, (3.135)
unde: T
p
$i T
s
sunt temperaturile peretelui $i de saturaie;
v
densitatea
vaporilor; r c!ldura latent! de vaporizare; tensiunea superficial! a
lichidului.
Rezult! ca raza critic! se mic$oreaz! o dat! cu cre$terea diferenei de
temperatur! T
e
$i cu mic$orarea tensiunii superficiale.
Dup! formarea bulelor n centre de nucleaie cu R > R
k
are loc
cre$terea bulelor, prin primirea de c!ldur! prin conducie de la fluidul mai
cald din jurul bulei prin suprafaa lateral! a bulei F
b
$i prin suprafaa de sub
bul! F
p
. Parametrul care determin! viteza de cre$tere a bulelor este criteriul
lui Jakob:

r
T c
Ja
e p

(3.136)
unde c
p
este caldura specific! a lichidului
Criteriul lui Jakob cre$te cu m!rimea excesului de temperatur! T
e
$i
cu mic$orarea presiunii.
Pentru presiuni mai mari ca presiunea atmosferic! ( 20 Ja ),
m!rirea razei bulei n timp se face dup! legea:
a Ja R 2 , (3.137)
unde: a este difuzivitatea termic! a fluidului; timpul de contact a bulei cu
peretele.
Pentru presiuni coborte legea de variaie este:
a Ja R 2 . (3.138)
Convecia termic+ 157
Parametri $i depind de gradul de udare a peretelui de c!tre lichid,
avnd valori: 49 , 0 1 , 0 ; = 6.
Bula format! cre$te pn! la un diametru d
0
, la care ea se desprinde
(figura 3.33).
Diametrul critic d
0
se determin! din echilibrul de fore care
acioneaz! asupra bulei (fora de adeziune, fora arhimedic! $i fora de
greutate). El se poate calcula cu relaia:

( )
v l
g d / 0208 , 0
0
, (3.139

unde este unghiul de udare la fierbere.


Fig. 3.33 Schema simplificat! de cre$tere a bulei

Procesele de formare, cre$tere, desprindere $i deplasare a bulei
influeneaz! transferul de c!ldur! prin intermediul a trei procese principale:
conducie termic! prin suprafaa lateral! a bulei de la lichidul
supranc!lzit;
evaporarea la suprafaa microstratului de sub bul!;
convecia liber! pe suprafeele neacoperite de bule de vapori.
Intensitatea transferului de c!ldur! la fierberea nucleic! este cu unul
sau chiar dou! ordine de m!rime mai mare ca la convecia monofazic!,
aceasta putndu-se explica prin trei mecanisme (figura 3.34):
2
0
d

Rk

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 158
agitaia impus de bule (figura 3.34a)
schimbul vapori-lichid (figura 3.34b)
evaporarea microstratului de sub bul! (figura 3.34c).
Primul mecanism consider! intensificarea transferului de c!ldur! pe
seama agitaiei induse de bulele de vapori.
Al doilea mecanism este caracterizat de efectul de pompaj, care
ridic! prin cre$terea $i desprinderea bulelor stratul de lichid fierbinte de
lng! perete, permind ocuparea locului r!mas cu lichid mai rece.
Al treilea mecanism atribuie cre$terea transferului termic pe seama
procesului de evaporare a microstratului de lichid de sub fiecare bul!.

Fig. 3.34 Mecanisme ale fierberii nucleice

Una dintre primele relaii pentru calculul coeficientului de convecie
la fierberea nucleic! n volum mare a fost propus! de Rohsenow [37]:


( )
( )
3
,
Pr
1
1
]
1

f s
n
l
s p pl
v l
l s
C r
T T C
g
r q


(3.140)

Lichid fierbinte
Lichid rece
Lichid supranc!lzit
Microstrat
de lichid
Condensare
Evaporare
a)
b)
c)
Convecia termic+ 159
Indicii l $i v indic! faptul c! m!rimile fizice respective se refer! la
lichid sau vapori. Coeficienii C
s,f
$i n sunt funcie de combinaiile fluid-
perete. n tabelul 3.17 sunt prezentate valorile pentru o serie de combinaii

Tabelul 3.17

Valorile coeficienilor Cs,f $i n
pentru combinaii fluidperete

Combinaie fluidperete C
s,f
n
1 2 3
Ap! cupru rugos 0,0068 1,0
Ap! cupru lucios 0,0130 1,0
Ap! oel inoxidabil 0,0130 1,0
Ap! nichel 0,0060 1,0
Ap! alam! 0,0060 1,0
Ap! platin! 0,0130 1,0
n Penton cupru 0,0154 1,7
Benzen crom 0,1010 1,7
Alcool etilic crom 0,0027 1,7

Relaii care dau o bun! concordan! cu materialul experimental sunt
cele propuse de Labunov [21]:

Nu
*
=
3 / 1 65 , 0
*
Pr Re 125 , 0 , dac! Re
*
0,01; (3.141)

Nu
*
=
3 / 1 5 , 0
*
Pr Re 0625 , 0 , dac! Re
*
< 0,01 , (3,142)

unde:

l v
s
r
l q

*
*
Re ; Nu
*
=
l
l

*
;
( )
2 *
; Pr
v
s l pl
l
l
r
T c
l
a


Formulele lui Labunov sunt valabile pentru 0,86Pr7,6; 10
5
Re
*

10
4
; p = 0,045...175 bar.
Pentru ap!, n tabelul 3.18 sunt date valorile l
*
, l
*
/ ) , (
l v
r $i
) , /(
l v l
r .
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 160
Tabelul 3.18
Valorile m!rimilor l
*
, l
*
/ ) , (
l v
r $i ) , /(
l v l
r
din formulele (3.141) (3.142) pentru ap!

t
s

C
l
*
10
6

m
6 *
10
l v
r
l


m
2
/W
2
10
l v
l
r


l/C
t
s

C
l
*
10
6

m
6 *
10
l v
r
l


m
2
/W
2
10
l v
l
r


l/C
1 2 3 4 5 6 7 8
30 16450 276870 1040 200 0,296 0,123 27,5
40 5950 73345 782 210 0,200 0,0718 23,5
50 2305 20894 587 220 0,136 0,0426 20,2
60 960 6543 450 230 0,0938 0,0254 17,3
70 423 2201 347 240 0,0646 0,0155 15,1
80 197 798 273 250 0,0451 0,00989 13.6
90 96 304 216 260 0,0318 0,00593 11,4
100 48,7 122,4 172 270 0,0224 0,00373 9,80
110 25,9 51,8 138 280 0,0158 0,00243 8,80
120 14,2 22,8 110 290 0,0114 0,00153 7,47
130 8,05 10,7 96 300 0,0080 0,000911 6,16
140 4,70 5,13 75 310 0,00565 0,000609 5,64
150 2,82 2,58 60,5 320 0,00398 0,000388 4,93
160 1,73 1,33 52,6 330 0,00278 0,000249 4,34
170 1,08 0,710 44,5 340 0,00192 0,000158 3,77
180 0,715 0,396 37,5 350 0,00126 0,0000989 3,36
190 0,450 0,216 32,2

Pentru fierberea nucleic! dezvoltat! o relaie r!spndit! este $i cea a
lui Kutadeladze:

( )
33 , 3 54 , 0
2 , 22
s p s
T T p q , (3.143)

unde p este presiunea n bar.
Fluxul critic a fost mult studiat, existnd numeroase relaii de calcul,
unele contradictorii. Una dintre relaiile cele mai r!spndite este cea
obinut! de Kutadeladze prin analiz! dimensional! $i Zuber prin analiza
stabilit!ii hidrodinamice:

( )
4 / 1
2 1
149 , 0
1
]
1v
v
v cr
l
g
r q . (3.144)

Convecia termic+ 161
Pentru mai multe detalii privind fluxul critic se pot consulta lucr!rile
lui Tong [44] $i Doro$ciuk [17].
Fluxul critic al tranziiei Leidenfrost poate fi calculat cu relaia
propus! de Zuber [20]:

( )
( )
4 / 1
2 2
09 , 0
1
]
1

+


v l
v
v cr
l
g
r q (3.145)

3.5.2.4. Transferul de c!ldur! la
fierberea pelicular!
n procesul de fierbere pelicular! (n film) pe suprafaa de schimb de
c!ldur! se genereaz! un strat de vapori care izoleaz! lichidul de suprafaa
nc!lzit!. C!ldura este transferat! prin conducie pn! la interfaa lichid
vapori unde se produce evaporarea. Coeficientul de convecie este influenat
de poziia suprafeei (orizontal!, vertical!), natura fluidului $i excesul de
temperatur!
s p e
T T T .
n tabelul 3.19 sunt prezentate cteva relaii pentru fierberea n film
[20,13].
Tabelul 3.19
Relaii pentru calculul coeficientului
de convecie la fierberea pelicular!

Geometria Autor Relaia
)evi orizontale,
sfere
Bromley
Nu =
( )
4 / 1
3
1
]
1

e v v
v l
v
T
rd g
C
d

C = 0,62 pentru cilindri C = 0,67 Pentru sfere
)evi orizontale Berenson
Nu =
( )
( )
4 / 1
3
4 , 0 425 , 0
1
]
1

+


e p
e v v
v l v
T c r
T
g X

( )
v l
g X /
Suprafee verticale Labunov
Nu =
( )
3 / 1
24 , 0
1
]
1v v
pv v l v
gc H

H n!limea peretelui
)evi verticale Hsu
( )
3 / 1
3
2
6 , 0
Re 0114 , 0

1
]
1


v v l v
v
g

v e
ab
d
G

4
Re
; G
ab
debitul de vapori la partea
superioar! a evii; d
e
diametrul exterior
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 162

n cazul temperaturilor ridicate ale peretelui (T
p
300C) la efectul
conveciei se adaug! $i radiaia, coeficientul total de convecie se va calcula
cu relaia

tot
=
conv
+
rad
, (3.146)
unde:
conv
se va calcula cu una din relaiile din tabelul 3.19, iar
rad
cu
relaia:

( )
s p
s p
rad
T T
T T

4 4
0

, (3.147)
unde: este factorul de emisie al peretelui,
0
factorul de emisie al corpului
negru (vezi capitolul 4):
0
=5,67 10
-8
W/(m
2
K
4
).
3.5.3. Fierberea cu convecie forat!
3.5.3.1. M!rimi caracteristice
Curgerea bifazic! presupune prezena celor dou! faze: lichid $i
vapori, care se deplaseaz! mpreun! $i interacioneaz! reciproc,
hidrodinamica curgerii $i transferul de c!ldur! fiind legate ntre ele.
Principalele m!rimi care caracterizeaz! amestecul bifazic sunt:
titlul masic care reprezint! raportul ntre debitul de vapori D
v
$i
debitul total al amestecului D:

D
D
x
v
. (3.148)

titlul volumic (coeficientul de goluri) reprezint! raportul ntre
volumul (suprafaa din seciunea canalului) ocupat de vapori $i
volumul (suprafaa total!) a canalului:

S
S
V
V
v v
. (3.149)

densitatea amestecului bifazic, care se poate scrie:

V
V
V
m
V
V
V
m
V
m m
V
m
v
v
v l
l
l v l
+
+
. (3.150)
Convecia termic+ 163
Dar: V V V V V m V m
l v v v v l l l
/ 1 ; / ; / ; /
Atunci:

( ) +
v l
1 (3.151)


entalpia amestecului bifazic se determin! cu relaiile:

( )r x i xr i i
vs ls
+ 1 [kJ/kg], (3.152)

unde: i
ls
, i
vs
sunt entalpiile lichidului, respectiv al vaporilor la saturaie;
r=i
vs
i
ls
c!ldura latent! de vaporizare.
titlul termodinamic se define$te din ecuaia entalpiei:

( ) r i i x
ls t
/ . (3.153)

Pentru i > i
ls
titlul termodinamic are acelea$i valori ca titlul masic.
Spre deosebire de aceasta ns!, titlul termodinamic poate avea $i valori
negative, care caracterizeaz! fierberea subr!cit!.
alunecarea fazelor este definit! ca raportul vitezelor celor dou!
faze:

v
l
l
v
x
x
w
w
s


1
1
(3.154)

Alunecarea fazelor este o m!rime care intervine n calculul
pierderilor de presiune la curgerea bifazic!.
3.5.3.2. Structura curgerii bifazice
Configuraia sau structura curgerii bifazice, respectiv forma
geometric! $i modul de dispunere a fazelor, are deosebit! importan! pentru
interaciunea termohidraulic! dintre fluidul bifazic $i canalul de curgere.


Canalul adiabat (nenc!lzit)

n cazul canalului nenc!lzit vertical principalele tipuri de structuri
ale curgerii bifazice sunt (figura 3.25):
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 164
bule de vapori dispersate n masa de lichid;
dopuri de vapori;
curgere inelar!;
pic!turi de lichid dispersate n masa de vapori.
n canalele orizontale pe lng! cele 4 tipuri de curgere de la canalul
vertical mai pot ap!rea:
curgerea stratificat! a fazelor;
curgerea stratificat! cu valuri de suprafa!.Fig. 3.35 Structura curgerii bifazice printr-un
canal adiabat (nenc!lzit) [33]


Titlul vaporilor cre$te progresiv de la prima spre ultima configuraie.
Tipul configuraiei este funcie att de titlul x ct $i de viteza masic! w. n
figura 3.36 este prezentat! una dintre diagramele ntocmite de Becker pentru
stabilirea structurii curgerii [8, 17].


Bule de
vapori
Lichid
Dopuri de
vapori
Lichid
Vapori
Film de
lichid
Pic!turi
de lichid
lichid
Pic!turi
de lichid
Vapori
d) b) c) a)
Valuri de
suprafa!
e) f)
Vapori Lichid
Convecia termic+ 165
Fig. 3.36 Diagrama regimurilor de curgere bifazic! (p=70bar)
1 bule de vapori; 2 inelar!; 3 dispers!

Canalul diabat (nc!lzit)

n cazul unui canal nc!lzit n care intr! un lichid subr!cit $i ies
vapori suranc!lzii se pot evidenia 6 zone de curgere $i de transfer de
c!ldur! aferent (figura 3.37).
n zona I lichidul este subr!cit (x
t
< 0), temperatura peretelui fiind
mai mic! ca temperatura de saturaie, nu exist! condiii de apariiei a
fierberii. Curgerea este monofazic!, iar transferul de c!ldur! se realizeaz!
prin convecie forat! monofazic!.
n zona II la perete s-a dep!$it temperatura de saturaie existnd
condiii de nucleaie . Bulele de vapori formate cresc, se desprind de perete
$i se deplaseaz! n fluxul de fluid condensnd. Curgerea este cu bule de
vapori dispersate n lichid, iar transferul de c!ldur! este fierbere nucleic!
subr!cit! (nedezvoltat!). Titlul termodinamic este n continuare negativ.
n zona III temperatura fluidului dep!$e$te u$or temperatura de
saturaie n toat! masa de fluid, fierberea nucleic! fiind la saturaie
(dezvoltat!). Bulele se genereaz! cu o frecven! crescnd! iniial sub forma
unei spune de vapori, apoi sub form! de dopuri de vapori din ce n cei mai
mari.0,2
0,4
0,6
0,8
1
2
4
6
8
0,5 1,0 0
2
1
3
w10
-3

x
kg / (m
2
s)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 166


Fig. 3.37 Configuraia curgerii bifazice
ntr-un canal nc!lzit

n zona IV titlul volumic cre$te mult, ap!rnd tranziia c!tre
curgerea inelar!, cnd pe perete se formeaz! o pelicul! de vapori, iar vaporii
cu pic!turi de lichid dispersate n el curg n centrul canalului. Transferul de
c!ldur! se face prin convecie n pelicula de lichid $i prin vaporizarea
pic!turilor dispersate.
La un moment dat pelicula de lichid se transform! ntr-o
micropelicul! asupra c!reia acioneaz! urm!toarele fenomene: vaporizarea
micropeliculei, ruperea de pic!turi de lichid din pelicul! datorit! alunec!rii
mari ntre cele dou! faze $i transportul unor pic!turi de lichid dispersate n
vapori
n micropelicule. Cele trei fenomene conduc la distrugerea (uscarea)
micropeliculei. n acest moment peretele vine n contact cu vaporii,
Lichid
subr!cit
Bule de vapori
ata$ate
Simpl!
faz!
Bule de vapori
deta$ate de perete
Bule de vapori

Spum!
Dopuri de vapori


Spum!
Film inelar
pe perete

Pic!turi
dispersate
n centru
Vapori saturai
Simpl! faz!

Vapori
supranc!lzii
Convecie
monofazic!
Convecie prin
filmul de lichid
$i fierbere
Fierbere nucleic!
n toat! masa
de fluid (fierbere
la saturaie)
Fierbere nucleic!
numai lng!
perete (fierbere
subr!cit!)
Convecie
monofazic!
Vaporizarea pic!turilor
dispersate
Convecie
monofazic!
IV
V
VI
III
II
I
A
B
T
perete

T
sat

x
real
x
termo-
dinamic
300 200 100 100
0 0
Configuraia
curgerii
Transferul
de c!ldur!
Temperatura, C Titlul, %
T
sat

II
cr
x
T
fluid

Convecia termic+ 167
coeficientul de convecie sc!znd brusc $i n consecin! nregistrndu-se un
salt al temperaturii peretelui. Fenomenul poart! denumirea de criz! de
ordinul II a transferului de c!ldur! la fierbere, sau criza fierberii prin
uscarea filmului de lichid (CFU) sau dryout. Saltul de temperatur! nu este
la fel de brusc ca la criza de ordinul I, fenomenul fiind numit n unele lucr!ri
criza lent! (slow burnout).
n zona V seciunea canalului este umplut! de vapori cu pic!turi
dispersate de lichid curgere cea! (mist-flow). Transferul de c!ldur! este
predominant monofazic, cu vaporizarea pic!turilor dispersate. La sfr$itul
acestei zone titlul atinge valoarea 1, procesul de vaporizare ncheindu-se.
n zona VI vaporii saturai uscai ncep s! se supranc!lzeasc!.
Convecia termic! este monofazic! n faza de vapori.
3.5.3.3. Transferul de c!ldur! la
fierberea cu convecie forat!
Toate metodele recomandate pentru calculul coeficientului de
convecie n acest caz se bazeaz! pe suprapunerea efectelor fierberii $i
conveciei forate. n acest scop se calculeaz! coeficientul de convecie la
fierberea nucleic! n volum mare,
vm
$i coeficientul de convecie la
curgerea monofazic! lichid!,
cf
.
Pentru calculul coeficientului de convecie la fierberea cu curgere
forat! se recomand! diferite relaii [21]:
relaia lui Kutadeladze:

2 2
cf vm
+ ; (3.155)

relaiile lui Labunov:
dac! ; : 5 , 0 /
cf cf vm
(3.156)
dac! 0,5 <
vm
/
cf
< 2:
vm cf
vm cf
cf

+

5
4
; (3.157)
dac!
vm
/
cf
2:
vm
. (3.158)
relaia lui Gungor [20 ]
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 168

cf vm
P S + , (3.159)

unde: P $i S sunt coeficieni determinai n funcie de criteriul Lockart
Mortinelli:

1 , 0 5 , 0
9 , 0
1

,
_

,
_

,
_

v
l
l
v
tt
x
x
X (3.160)
Pentru calculul parametrului F se poate utiliza relaia:
86 , 0
16 , 1
1
37 , 1 24000 1

,
_

+ +
tt
X
Bo F (3.161)
Num!rul fierberii Bo, caracterizeaz! contribuia fierberii n
coeficientul q
s
de convecie:
r w
q
Bo
l l
s

(3.162)
Coeficientul S se poate determina cu formula:
17 , 1 2 6
Re 10 15 , 1 1
1
l
F
S

+
, (3.163)
( )
l
i l l
l
d x w

1
Re , (3.164)
unde: q
s
este fluxul termic unitar, n W/m
2
; w
l
viteza lichidului,
n m/s; x titlul amestecului; r c!ldura latent!, n J/kg.

3.6. Transferul de c!ldur! la condensare

Condensarea este procesul prin care vaporii saturai sunt transformai
n lichid saturat. Procesul, ca $i cel de fierbere, este izobar $i izoterm.
n tehnic! condensarea se realizeaz! prin contactul vaporilor cu o
suprafa! rece (figura 3.38a, b). Acest tip de condensare poart! numele de
condensare pe suprafa!. Condensarea se poate realiza $i n volumul
vaporilor prin sc!derea presiunii acestora, formndu-se o cea! (figura
3.38c). Se poate obine de asemenea condensarea vaporilor prin contactul
acestora cu pic!turi reci de fluid sau barbotarea vaporilor printr-o mas! de
lichid rece (figura 3.38d).
Convecia termic+ 169Fig. 3.38 Moduri de realizare a condens!rii
a) pelicular! pe suprafa!; b) nucleic! pe
suprafa!; c) omogen! prin sc!derea presiunii;
d) prin contact direct

Condensarea de suprafa! poate fi: pelicular! sau nucleic!. La
condensarea pelicular! pe suprafaa de schimb de c!ldur! se formeaz! o
pelicul! de condensat care curge laminar sau turbulent sub aciunea forei
gravitaiei. n cazul condens!rii nucleice pe suprafaa de schimb de c!ldur!
se formeaz! pic!turi de condensat. Condensarea pelicular! apare la fluidele
care ud! suprafaa de schimb de c!ldur!, iar cea nucleic! la fluidele care nu
ud! suprafa! de schimb de c!ldur!.
3.6.1. Condensarea pelicular!
La condensarea pelicular! pe un perete vertical curgerea
condensatului n pelicul! poate fi (figura 3.39):
laminar! cu suprafaa plan! a peliculei;
laminar! cu suprafa! ondulat! a peliculei;
turbulent!.
Elementul care caracterizeaz! tipul curgerii este criteriul Reynolds:
Film
Tp < Tsat Tp < Tsat
Pic!turi Vapori
Cea!
Lichid
Lichid
pulverizat
Pic!turi
Vapori
Lichid
Vapori
b)
a) c)
d)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 170

ech x
d w
Re (3.165)
Dar pentru o pelicul! cu l!imea peretelui de 1 m (b = 1) d
ech
= 4, iar
debitul de lichid care circul! prin pelicul! este G(x) =
x
w . Atunci:

G 4
Re (3.166)

Dar din bilanul termic:
Gr h q $i ( )
p s
T T q , (3.167)
unde h este n!limea peliculei. Rezult!:

r
Th
G

, (3.168)Fig. 3.39 Curgerea fluidului prin pelicul!

Atunci:

r
Th
4 Re (3.169)
Valorile limit! ale lui Reynolds, cel mai des ntlnite n literatur!
sunt:
Re 30 pentru limita ntre curgerea laminar! plan! $i ondulat!;
Re (1600...1800) pentru curgerea turbulent!.

Laminar, ondulat
Laminar, plan
Turbulent
Re

30
Re

1800
G(x) =
l
w
m
(x)

x
b
a) b)
Convecia termic+ 171

3.6.1.1. Transferul de c!ldur! la condensarea
pelicular! cu curgere laminar!
Una dintre primele relaii propuse prin tratarea ecuaiilor stratului
limit! este datorat! lui Nusselt, care a f!cut urm!toarele ipoteze
simplificatoare:
temperatura la suprafaa peliculei este constant! $i egal! cu
temperatura de saturaie T
s
;
temperatura peretelui este constant! n lungul peretelui, T
p
;
curgerea lichidului n pelicul! este laminar!;
frecarea ntre faza lichid! $i gazoas! se neglijeaz!, pelicula avnd o
suprafa! plan!;
caracteristicile fizice ale condensatului nu depind de temperatur!;
forele de inerie n pelicul! sunt neglijabile fa! de forele de
frecare $i de greutate;
densitatea vaporilor este mic! fa! de densitatea condensatului;
se neglijeaz! transferul de c!ldur! convectiv n pelicul! $i
conductiv n lungul ei, lundu-se n considerare numai schimbul de c!ldur!
conductiv transversal (perpendicular pe perete).


Fig. 3.40 Stratul de condensat n
ipoteza lui Nusselt

dq
dq
m rd dq &

x
dx
0

y
y
w

Stratul limit! hidraulic
Stratul limit! termic
Tsat Ts
y
m d m & &+
m d &
) (x m&
qs (b dx)
(x)
Vapori
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 172
n ipotezele f!cute ecuaiile difereniale pentru pelicula de condensat
sunt:
ecuaia conduciei unidirecionale:
0
2
2

dy
T d
; (3.170)
ecuaia mi$c!rii:
( )
v l
x
l
g
dy
w d
+
2
2
=0 (3.171)
Condiiile la limit! vor fi:
la y = 0 , T = T
p
$i w
x
= 0
la y = , T = T
s
$i 0
dy
dw
x
(din ipoteza c! frecarea cu faza lichid!
este neglijabil! s = (dw
x
/dy) = 0)
Din ecuaia conduciei, prin integrare rezult!:

1
C
dy
dt
$i
2 1
C y C T + (3.172)
Punnd condiiile la limit! obinem:


p s
p
T T
C T C
1 2
;
Atunci:

p s
T T
dy
dT
. (3.173)
Coeficientul de convecie va fi:

p s
p s
l
p s
l
p s
s
T T
T T
T T
dy
dT
T T
q

. (3.174)
Deci:


l
(3.175)

Prin integrarea ecuaiei mi$c!rii (3.171) rezult!:

2 1
2
C y C y g w
l
v l
x
+ +


(3.176)
Punnd condiiile la limit! rezult!:


Convecia termic+ 173
C
2
= 0 $i
( )

v l
g
C
1
.
Atunci:

,
_

2
2
1
y y g w
l
v l
x


(3.177)
Cantitatea de lichid, care trece n unitatea de timp prin seciunea x,
pentru o l!ime a peretelui b = 1 m, este:

3
2
1 1
3
0 0
2l
v l
l
l
v l
l x l x l
g G
dy y y g dy w w G

,
_(3.178)
Rezult!:

( )
3
3
v l
l
g
G

. (3.179)
Debitul G este format prin condensarea vaporilor n poriunea 0x, el
putnd fi determinat din ecuaia bilanului termic:
rG x q dx q Q
s
x
s

0
. (3.180)
nlocuind n (3.180) valoarea lui G din (3.178) $i cea a lui q
s
din
(3.174) se obine:
( )
3
0
3

l
v l
x
p s
rg
dx
T T . (3.181)
Deoarece la x = 0, = 0, ecuaia lui , n funcie de x este de forma:

n
x C . (3.182)
nlocuind ultima expresie n (3.181) se obine:

( )
n
l
v l
n
p s
x C rg
n
x
C
T T
3 3
1
3 1. (3.183)
Deoarece indicii puterii lui x trebuie s! fie identici n cei doi membri,
rezult!:
1n = 3n, deci n = 1/4.
nlocuind valoarea lui n n (3.183) rezult!:

( )
( )
4 / 1
4
1
]
1

v l
l p s
rg
T T
C (3.184)
Atunci:
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 174
( )
( )
4 / 1
4
1
]
1
v l
l p s
rg
x T T x
(3.185)
nlocuind n (3.175), rezult! valoarea coeficientului local de
convecie:


( )
( )
4 / 1
3
4
1
1
]
1


x T T
rg
l p s
v l

(3.186)

Valoarea medie a coeficientului de convecie pe n!limea h a pl!cii
va fi:

( )
( )
4 / 1
3
0
4 3
4 1
1
1
]
1

h T T
g r
x d
h
l p s
v l
h


, (3.187)
sau:

( )
( )
4 / 1
3
943 , 0
1
1
]
1

h T T
g r
l p s
v l


(3.188)

Dac! se noteaz!:

( )
4 / 1
3
1
]
1

v l
g r
A , (3.189)


( )
4 / 1
943 , 0
h T
A

. (3.190)

Studiile lui Sparow, Chen [20] $i Labunov [22] au evideniat c!
ecuaia lui Nusselt d! rezultate bune (eroare sub 3%) pentru valori ale
criteriului Jakob

,
_r
T c
Ja Ja
p
1 , 0 $i 1 Pr 100.
Pentru a ine seama de variaia propriet!ilor fizice ale fluidului cu
temperatura n pelicula de condensat $i de ondularea peliculei, Miheev[33]
recomand! relaia:

Convecia termic+ 175

0

t N
. (3.191)

unde:
t
este corecia pentru variaia temperaturii n pelicula de condensat;
0

corecia pentru ondularea peliculei.
Se recomand!:

8 / 1
3
1
1
]
1

,
_


p
s
s
p
t
; (3.192)
( )
04 , 0
0
4 / Re
s
.
n cazul evilor nclinate cu unghiul fa! de orizontal! se va
introduce o corecie suplimentar! [33 ]:
( )
4 / 1
sin

. (3.193)
Labunov [22] recomand! pentru curgerea laminar! o pelicul! de
condensat pe un perete vertical relaia:


78 , 0
8 , 3 Re Z B h T (3.194)

unde:

l l
r
B

4
; (3.195)
A h T Z ; (3.196)

,
_

r
g
A
3 / 1
. (3.197)
Relaia este valabil! pentru Re 1600 $i Z < 2300.
Pentru condensarea pe evi orizontale Nusselt propune relaia:


( )
4 / 1
3
725 , 0
1
]
1
T D
g r
l
v l l l
, (3.198)

unde D este diametrul evii.
Labunov recomand! relaia:

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 176( )
25 , 0
75 , 0
1
25 , 3
T R B
A

, (3.199)

A $i B au acelea$i valori ca la relaia pentru perei vertical; R este
raza evii.
La curgerea peste un fascicul de evi cu N rnduri se recomand!
introducerea unei corecii pentru fascicul, pentru care se recomand! relaia
[33]:

4
1
N
ft
. (3.200)
Pentru un calcul mai exact se recomand! metodologia lui
Kutadeladze [29], care propune calcularea valorii coeficientului de
convecie pentru fiecare rnd cu relaia:

07 , 0
1
1

,
_


n
n
i
i
n
G
G
, (3.201)
unde: G
i
este debitul de vapori condensai pe rndul i.
Valoarea coeficientului de convecie mediu pe fascicul se
caracterizeaz! ca o medie ponderat! pentru fiecare rnd din fascicol (relaia
3.107).
3.6.1.2. Transferul de c!ldur! la condensarea
pelicular! cu curgere turbulent!
n cazul curgerii turbulente a peliculei de condensat pe un perete
vertical, cu Re > 1600 sau Z > 2300, Labunov [22] recomand! relaia:

( )
3 / 4
5 , 0
25 , 0
2300 Pr
Pr
Pr
069 , 0 253 Re
1
1
]
1

,
_

+ Z B h T
s
p
s
, (3.202)

Notaiile sunt acelea$i ca la curgerea laminar! a peliculei de condensat.
La condensarea pe evi orizontale cu curgere turbulent! acela$i autor
propune relaia:
Convecia termic+ 177
Nu =
16 , 0
3
282 , 0
3 / 1
2
3 2
Re 14 , 1
1
1
]
1

,
_

,
_

,
_


p
s
s
p
cd
l
l
D g
, (3.203)
unde:

( ) [ ]
4 / 3
3 / 5
3 / 1
11 , 9 Re

'

r
g T D
l
v l l l
cd


. (3.204)3.6.1.3. Influena vitezei vaporilor asupra
coeficientului de convecie
Relaiile prezentate n paragrafele anterioare sunt valabile pentru
condensarea vaporilor n repaus sau pentru viteze mici ale vaporilor. La
viteze mari ale aburului apare o interaciune dinamic! ntre abur $i pelicula
de condensat. Dac! aburul are aceea$i direcie de curgere cu pelicula acesta
produce o m!rire a vitezei de curgere n pelicul!, o mic$orare a grosimii
acesteia $i o intensificare n consecina a transferului de c!ldur!. La o
curgere a vaporilor de jos n sus, viteza de curgere n pelicul! este frnat! $i
coeficientul de convecie scade. La viteze mai mari ns! se rup pic!turi din
pelicul! $i grosimea acesteia sc!znd, coeficientul de convecie cre$te.
Pentru luarea n considerare a vitezei vaporilor la condensarea pe evi $i
suprafee verticale, se poate utiliza relaia:
Nu =
( )
( ) [ ]
5 , 0
5 , 0
5 , 0
5 , 0
1 1
1 2
3
2
M
M h w h
v
+ +
+ +

,
_

(3.205)
unde:

( )
p s w
T T w
r gh
M

16
,
n care: , , sunt densitate, viscozitatea dinamic! $i conductivitatea
condensatului, w
w
viteza vaporilor; h n!limea evii.
n cazul condens!rii pe evi orizontale, pentru valori ale debitului
specific w
v

v
< 1 kg/(m
2
s), viteza aburului este neglijabil!. Pentru w
v

v
> 1
se poate utiliza relaia:

58 , 0 8 , 0
3 , 28


r
r
Nu

, (3.206)
unde:
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 178g
w
r v v
2
. (3.207)
3.6.1.4. Influena prezenei gazelor necondensabile
asupra condens!rii peliculare
Dac! vaporii condenseaz! n prezena unor gaze
necondensabile, moleculele de vapori antreneaz! $i pe cele de gaz n
mi$carea lor spre pelicula de condensat. Gazele necondensabile se
acumuleaz! la suprafaa peliculei de condensat formnd un film de gaz. Se
creeaz! o barier! prin care vaporii trebuie s! treac! pentru a ajunge la
pelicul! (figura 3.41).
Fig. 3.41 Condensarea n prezena
gazelor necondensabile


Filmul de gaz incondensabil creeaz! o rezisten! termic!
suplimentar! important!, nr!ut!ind transferul de c!ldur!.
A$a cum rezult! fin figura 3.42, 10% gaz necondensabil (aer) n
vaporii de ap! reduc coeficientul de convecie la condensare cu mai mult de
50%. Din aceste motive n toate condensatoarele de vapori trebuiesc luate
T
c

T
p2
T
p1

T
I

T
s

M
g

M
v

m
v

M
g
M
v
- dM
v

dS
perete condensat
pelicula de gaze
necondensabil!
amestec vapori
gaze necondensabile
+
lichid
refrige-
rant
Convecia termic+ 179
m!suri speciale pentru eliminarea aerului sau altor gaze necondensabile din
aparat.


Fig. 3.42 Efectul prezenei aerului asupra
transferului de c!ldur! la condensare
3.6.1.5. Condensarea pelicular!
n interiorul evilor
Dac! ntr-o eav! r!cit! intr! un debit G de vapori cu viteza w
,,
, pe
m!sura condens!rii unei p!ri a vaporilor debitul de vapori scade n lungul
evii $i corespunz!tor se mic$oreaz! $i viteza sa, n schimb debitul de
condensat G se m!re$te.
Particularitatea condens!rii n evi o constituie interaciunea
dinamic! ntre vapori $i pelicula de condensat.
n evile verticale la curgerea vaporilor de sus n jos, interaciunea
dinamic! a vaporilor $i fora de greutate acioneaz! n acela$i sens. La evile
scurte $i pentru viteze limitate ale vaporilor, pelicula se deplaseaz! n
special datorit! forei de greutate, influena vaporilor fiind neglijabil!. n
acest caz pentru determinarea coeficientului de convecie pot fi utilizate
1
1
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
/
0

x
w = 5m/s
w = 2m/s
w = 0,5m/s
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 180
relaiile la condensarea pe perei verticali. n cazul evilor lungi, atunci cnd
viteza vaporilor este important!, viteza condensatului n pelicul! cre$te,
grosimea peliculei se mic$oreaz! $i coeficientul de convecie cre$te.
n cazul n care vaporii curg prin evi verticale de sus n jos se
calculeaz!:

28 , 0
3 / 2
2
2
Re
Re

,
_


lx
l
v
l
v
l
v
Ga
, (3.208)
unde:

l
s
lx
l
l
v
v
v
r
x q d g
Ga
d w

Re ; ; Re
2
3

Dac! 35 influena vitezei aburului este neglijabil!. n caz contrar
raportul ntre coeficienii locali de convecie cu luarea $i f!r! luarea n
considerare a vitezei aburului este:
( ) 1 005 , 0 005 , 0
2
+ +

xr
x
. (3.209)
n cazul condens!rii prin evi orizontale, structura curgerii $i
transferul de c!ldur! depind de viteza vaporilor. Pentru valori limitate ale
acesteia:
35000 Re <

v
i v v
v
d w
, (3.210)
pelicula de vapori se ngroa$e la partea inferioar! umplnd o mare parte din
partea inferioar! a evii (figura 3.43a). La viteze mari a vaporilor curgerea
devine inelar!, grosimea peliculei fiind uniform! pe periferia evii (figura
3.43b).

Fig.3.43 Condensarea pelicular! n evi orizontale
a) seciune transversal! prin eav! la viteze reduse
ale vaporilor; b) seciune longitudinal! la viteze
mari a vaporilor

Vapori
Vapori
Condensat
Condensat
a)
b)
Convecia termic+ 181
Pentru viteze mici a vaporilor Chato [20] recomand! relaia:( )
( )
4 / 1
* 3
555 , 0
1
1
]
1
i p s l
l v l l
d T T
r g
, (3.211)
unde:
( )
p s pl
T T c r r +
8
3
*
. (3.212)
3.6.2. Transferul de c!ldur! la
condensarea nucleic!
Condensarea nucleic! apare n cazul n care condensatul nu ud!
suprafaa de schimb de c!ldur!, forele de coeziune a condensatului fiind
mai mari ca forele de adeziune la suprafaa de schimb de c!ldur!.
Observaiile experimentale cu camera rapid! de luat imagini au
evideniat c! pic!turile de condensat formate n jurul unor neregularit!i pe
suprafaa de schimb de c!ldur!, cresc la nceput cu o vitez! foarte mare. pe
m!sura cre$terii dimensiunilor viteza de cre$tere se mic$oreaz!, ap!rnd n
acela$i timp un proces de unire a pic!turilor, care sub aciunea gravitaiei $i
a vitezei vaporilor se desprinde de la suprafaa de schimb de c!ldur!. La
diferene de temperatur! (T = T
s
T
p
) mari se poate observa $i formarea
unei micropelicule cu grosime de aproximativ 1 m, care este instabil!, se
rupe n pic!turi $i apoi se reface.
Transferul de c!ldur! la condensarea nucleic! este foarte intens, fiind
de obicei cu un ordin de m!rime mai mare ca la condensarea pelicular!. Din
acest motiv trecerea de la condensarea pelicular! la cea nucleic! este una
dintre metodele de intensificare a transferului de c!ldur! la condensare.
Variaia coeficientului de convecie la condensarea nucleic! a
vaporilor de ap! pe suprafee hidrofobe, n funcie de T este prezentat! n
figura 3.45 [30 ].
Griffith [20] propune ca pentru condensarea nucleic! a vaporilor de
ap! s! se utilizeze relaiile:

s
T 2044 51104 + [W/(m
2
K)] , pentru 20CT
s
100C (3.213)
255510 [W/(m
2
K)] , pentru T
s
> 100C (3.214)
O analiz! detaliat! a procesului de formare a pic!turilor de condensat
este f!cut! de Isacenko [22], care recomand! pentru calculul coeficientului
de convecie relaiile:
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 182


Fig. 3.44 Variaia coeficientului de convecie
la condensarea nucleic! a vaporilor de ap! n
funcia de T = T
s
T
p
$i T
s


pentru Re
x
= 810
-4
310
-3
:
Nu = 3,210
-4

3 / 1 16 , 1 84 , 0
*
Pr Re
k

; (3.215)
pentru Re
x
= 310
-3
3,510
-2
:
Nu = 510
-6

3 / 1 16 , 1 57 , 1
*
Pr Re
k

, (3.216)
unde:
Nu =
( )
( )
; Re ;
2
*
*
l
p s l
l
k
p s l l
s
l
k
r
T T
R w
T T r
T R
( )
l
l
l l
s
l l
p s k
k
a r
T
T T RPr ;
2
2 2
2
2
,
n care: R
k
raza critic! a pic!turilor (raza minim! pentru formarea
acestora):

( )
p s l
s
k
T T r
T
R

2
, (3.217)
tensiunea superficial! a condensatului;

,
_

1
coeficientul de temperatur! a tensiunii superficiale.
CAP. 4 RADIA'IA TERMIC,
4.1. Elemente fundamentale
4.1.1. Natura fenomenului
Toate corpurile cu o temperatur! superioar! temperaturii de T = 0K
emit energie sub form! de radiaii. Radiaia are un dublu caracter
ondulatoriu $i corpuscular. Energia $i impulsul sunt coninute n fotoni, iar
probabilitatea de a se g!si ntr-un punct oarecare din spaiu este caracterizat
de unde. Rezult! c! radiaia este caracterizat! de lungimea sa de und! sau
frecvena , leg!tura dintre cele dou! m!rimi fiind:
= c / , (4.1)
unde c este viteza luminii (c = 2,99810
8
m/s).
n funcie de lungimea de und! radiaiile pot fi de diferite tipuri,
ncepnd cu radiaiile $i continund cu radiaiile X, ultraviolete, vizibile,
infraro$ii $i radio (microunde) (figura 4.1) [20].Fig. 4.1 Spectrul radiaiilor electromagnetice


A
l
b
a
s
t
r
u

V
i
o
l
e
t

V
e
r
d
e

G
a
l
b
e
n

R
o
$
u

Vizibile
Radiaie termic!
Infraro$ii
Ultraviolete
Radiaii X
Microunde
Radiaii
10
-5
10
-4

10
-5

10
-2

10
-1

10
5
10
4
10
2
10 1
(m)
0,4 0,7
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 184
Radiaia termic! este rezultatul transform!rii energiei interne a
corpurilor n energie cu lungimile de und! cuprinse ntre = 0,1100 m,
incluznd o poriune din radiaiile ultraviolete $i n ntregime spectrele
radiaiilor vizibile $i infraro$ii.
4.1.2. Definiii
M!rimile fizice care caracterizeaz! radiaia sunt caracterizate de
dou! criterii independente: compoziia spectral! $i distribuia spaial!
(direcional!).
n funcie de compoziia spectral!, m!rimile fizice se pot referi la
tot spectrul de radiaii $i se numesc totale sau la o anumit! lungime de und!,
m!rimile numindu-se monocromatice.
M!rimile se numesc emisferice dac! se refer! la toate direciile n
care o suprafa! emite sau prime$te radiaie $i direcionale dac!
caracterizeaz! o direcie dat! de propagare a radiaiei.
Fluxul termic radiant emis total,
e
Q
&
[W], reprezint! energia emis!
de un corp n unitatea de timp, n tot spaiu.
Fluxul radiant Q
&
care cade pe o suprafa! poate fi absorbit de
aceasta (QA), reflectat (QR) sau trece prin suprafa! (QD) (figura 4.2):Fig. 4.2 Distribuia energiei radiante

Q = QA + QR + QD ; [W] (4.2)
A + R + D = 1 , (4.3)
unde: A este coeficientul de absorbie, R coeficientul de reflexie; D
coeficientul de difuzie.
QR
QD
QA
Q
n
Radiaia termic! 185
Coeficienii A, R, D pot avea valori cuprinse ntre 0 $i 1, n funcie
de natura corpului, starea suprafeei, spectrul radiaiei incidente $i
temperatur!.
Corpul negru absoarbe toat! radiaia incident!, astfel c!: A = 1;
R=D=0.
Corpul alb reflect! toat! radiaia incident!: R = 1; A=D=0.
Corpul diaterm este transparent pentru radiaia incient!: D = 1;
A=R=0.
Suprafaa unui corp este lucie dac! reflect! radiaia incident! ntr-o
singur! direcie, unghiul de inciden! fiind egal cu cel de reflexie, este mat!
dac! reflect! radiaia incident! n toate direciile.
Dac! consider!m o suprafa! elementar! dS, care emite radiaia n
direcia unei suprafee dS
n
, caracterizat! n coordonate sferice de unghiul
zenital $i azimutal , (figura 4.3) se define$te intensitatea de radiaie
monocromatic! ( )

, ,
, e
I , cu relaia:
( )

d d dS
Q d
I
e
e
cos
, ,
1
,
&
[W/(m
2
srm)] (4.4)
unde: este unghiul solid sub care se vede suprafaa dS
n
din centrul
suprafeei dS
1
.


Fig. 4.3 Definirea intensit!ii de radiaie (a)
$i a unghiului solid (b)

Radiaie
emis!
dS
n

dS
1

d
n


dS
n

r
+ +
2
r
dS
d
n


a)
b)
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 186
Unghiul solid d este definit de relaia:

2
r
dS
d
n
[sr] , (4.5)
n coordonatele sferice unghiul solid se poate determina cu relaia:
d d d sin (4.6)
Dac! vom nota:


e e
Q d d Q d
& &
/ , (4.7)
Rezult!:
( )

d dS I Q d
e e
cos , ,
1 ,
&
(4.8)
sau nlocuind valoarea lui d din relaia (4.6):
( )

d d dS I Q d
e e
cos sin , ,
1 ,
&
. (4.9)
Intensitatea total! a radiaiei emise, I
e
(, ) reprezint! fluxul
radiant emis pe toate lungimile de und! n direcia (, ) de unitatea de
suprafa! a unui corp, n unghiul solid d, care conine direcia (, ):

( )


d dS
Q d
I
e
e
cos
,
1
&
[W/(m
2
sr)] . (4.10)

n unele lucr!ri [38] intensitatea de radiaie este denumit!
luminiscen!, fiind notat! cu L.
Puterea de emisie monocromatic! reprezint! fluxul radiat emis de
unitatea de suprafa! a unui corp n toate direciile pe o anumit! lungime de
und!:

( ) ( )

d I d E
e
sin cos , ,
2 /
0
,
2
0
[W/(m
2
m)] (4.11)

Puterea total! de emisie reprezint! fluxul radiat de unitatea de
suprafa! a unui corp, n toate direciile $i pe toate lungimile de und!:
( )


0
d E E [W/m
2
] . (4.12)
nlocuind valorile lui E

() din relaia (4.11):


( )

d d d I E
e
sin cos , ,
0
2
0
2 /
0
,
. (4.13)
Radiaia termic! 187
Dac! intensitatea de radiaie este independent! de direcie emisia
poart! denumirea de emisie difuz! (izotrop!) $i ( ) ( )
e e
I I
, ,
, , .
nlocuind n relaia (4.11) se obine:
( ) ( )
2 /
0
2
0
,
sin cos d d I E
e
, (4.14)
Rezolvnd integralele:

( ) ( )
e
I E
,
; (4.15)

$i:


e
I E , (4.16)

Iradiaia reprezint! radiaia incident! pe o suprafa! care provine
din emisia sau reflexia altor suprafee.
Iradiaia monocromatic! (figura 4.4) se define$te cu relaia:

( ) ( )


d d I G
i
sin cos , ,
2
0
2 /
0
,
[W/(m
2
m)] (4.17)
Fig. 4.4 Natura direcional! a iradiaiei


Radiaia
incident!,
I
, i

d dS
1

n


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 188
Iradiaia total! va fi:
( )

d G G
0
, [W/m
2
] (4.18)
sau:
( )

d d d I G
i
0
2
0
2 /
0
sin cos , , . (4.19)
Dac! radiaia incident! este difuz!:

( ) ( )
i
I G
,
; (4.20)

i
I G (4.21)

Radiozitatea caracterizeaz! toat! energia radiat! de o suprafa! care
include emisia proprie $i emisia datorat! iradiaiei reflectate (figura 4.5).

Fig. 4.5 Radiozitatea unei suprafee

Radiozitatea monocromatic! se define$te cu relaia:

( ) ( )

+
d d I J
r e
sin cos , ,
2
0
2 /
0
,
[W/m
2
m)] . (4.22)

unde: I
, e+r
este intensitatea radiaiei asociat! emisiei $i reflexiei.
Radiozitatea total! va fi:
( )

d J J
0
[W/m
2
] (4.23)
n mod analog ca la puterea de emisie $i iradiaie, pentru cazul
emisiei $i reflexiei difuze:

Radiozitatea
Iradiaia
reflectat!
Iradiaia
Emisia
Radiaia termic! 189
( )
r e
I J
+

,
[W/(m
2
m)] (4.24)


r e
I J
+
(W/m
2
] (4.25)

4.1.3. Legile radiaiei termice
Majoritatea legilor radiaiei termice se refer! la corpul negru.
Acesta este un corp care ndepline$te urm!toarele cerine:
absoarbe n ntregime toat! radiaia incident!;
emite radiaia difuz independent de direcie;
pentru o temperatur! $i o lungime de und! dat!, emite energie
mai mult dect orice alt corp.
M!rimile referitoare la corpul negru se vor nota cu indicele 0.
4.1.3.1. Legea lui Planck
Legea lui Planck reprezint! legea de distribuie a intensit!ii de
radiaie I

n funcie de lungimea de und! $i temperatur!, care este de forma:( )
( ) [ ] 1 / exp
2
,
0
5
2
0
0

kT hc
hc
T I [W/( m
2
m)] (4.26)

unde: h = 6,625610
-34
Js; k = 1,380510
-23
J/K sunt constantele universale
ale lui Planck, respectiv Boltzmann; c
0
= 2,99810
8
m/s viteza luminii; T
temperatura absorbant! a suprafeei, n K, lungimea de und!, n m.
Puterea de emisie va fi atunci:

( )
( ) [ ] 1 / exp
) ( ,
2
5
1
0 0


T C
C
T I T E[W/( m
2
m)] (4.27)

Relaia (4.27) este cea mai cunoscut! form! a legii lui Planck. Aici:
2
4
8 2
0 1
10 742 , 2 2
m
m W
hc C

; C
2
= (hc
0
/k) = 1,43910
4
mK, sunt
constantele radiaiei ale lui Planck.
Reprezentarea grafic! a legii lui Planck este prezentat! n figura 4.6.


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 190

Fig. 4.6 Puterea de emisie spectral! a corpului negru [20]

Din analiza distribuiei spectrale a puterii de emisie se pot face
urm!toarele observaii:
Puterea de emisie variaz! continuu cu lungimea de und!;
Puterea de emisie monocromatic! tinde c!tre 0 cnd 0 $i
, avnd un maxim pentru fiecare temperatur!;
Puterea de emisie cre$te cu temperatura pentru o lungime de
und! dat!;
O mare parte a puterii de emisie a soarelui care poate fi
aproximat cu un corp negru cu temperatura 5800 K se emite n
zona vizibil! a radiaiilor, n schimb pentru corpuri cu
temperatura T 800 K, toat! radiaia se face n spectrul
infraro$u.
Legea lui Planck are dou! cazuri extreme, n funcie de valoarea T,
comparat! cu constanta C
2
.
Legea lui RayleighJeans
Estre un caz particular al legii lui Planck n cazul n care T >> C
2
.
Radiaia termic! 191
n acest caz din dezvoltarea n serie a
T C
e
/
2
se pot reine numai
primii doi termeni:
.....
! 2
1
! 1
1
1
2
2 2 /
2
+
,
_

+
,
_

T
C
T
C
e
T C

$i relaia (4.27) devine:

( )
4
2
1
0 ,
,

C
T C
T E [W/( m
2
m)] (4.28)

Legea lui Wien
Ea se obine n cazul n care T << C
2
, astfel c! n relaia (4.27) n
paranteza dreapt! se poate neglija unitatea. Se obine:


T C
e
C
E

/
5
1
0 ,
2
[W/( m
2
m)] (4.29)

Pentru determinarea valorii lui pentru care E
,0
are un maxim se
egaleaz! cu zero derivata ecuaiei (4.29) $i se obine:


max
T = C
3
= 2897,8 [mK] (4.30)

Rezult! c! la cre$terea temperaturii maximul puterii spectrale de
emisie se deplaseaz! c!tre lungimi de und! mai mici.
4.1.3.2. Legea lui StefanBoltzmann
Legea lui StefanBoltzmann, care reprezint! legea fundamental! a
radiaiei termice se poate determina analitic prin integrarea legii lui Planck
(4.27) pe ntregul spectru de lungimi de und!. Ea se formuleaz! astfel:
Puterea total! de emisie a corpului negru este proporional! cu
temperatura absolut! a acestuia la puterea patra:


4
0
4
0
100

,
_


T
C T E [W/m
2
] , (4.31)

unde: = 5,6710
-8
; C
0
= 5,67 [W/(m
2
K
4
)] reprezint! coeficienii de radiaie
a corpului negru.
Pentru corpurile cenu$ii puterea total! de emisie se calculeaz! cu
relaia:
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 192

( ) ( )
4
0 0
100

,
_


T
C T E T E [W/m
2
], (4.32)

unde: (T) este factorul de emisie total al corpului.
Se poate defini $i un factor de emisie spectral (monocromatic):

( )
( )
( ) T E
T E
T

0
,
, . (4.33)
n figura 4.7 este prezentat! variaia factorului de emisie spectral n
funcie de lungimea de und! pentru diverse materiale, iar n figura 4.8 se
poate observa variaia cu temperatura a factorului de emisie total.

Fig. 4.7 Variaia factorului de emisie spectral
cu lungimea de und! [20 ]Fig. 4.8 Variaia factorului de emisie total
cu temperatura [20 ]
Radiaia termic! 193

Valorile orientative ale factorului de emisie total pentru diferite
tipuri de materiale sunt prezentate n figura 4.9.

Fig. 4.9 Valori ale factorului de emisie total


Din analiza datelor din figura 4.9 rezult! o serie de observaii:
factorul de emisie a metalelor este n general mic, el crescnd cu
prezena oxizilor pe suprafaa acestora;
factorul de emisie pentru materialele nemetalice are valori mai
ridicate, superioare de obicei valorii de 0,6;
pentru metale cre$te cu temperatura, pentru nemetale putem
avea cre$teri sau descre$teri a factorului de emisie cu
temperatura;
factorul de emisie depinde puternic de natura suprafeei, metode
de fabricaie, tratamentele termice, reaciile chimice cu mediul
nconjur!tor.

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0
Metale noi, nepolizate
Metale oxidate
Oxizi, mat. ceramice
Carbon, grafit
Minerale, sticl!
Vegetale, ap!, piele
Vopsele speciale
Metale puternic polizate
Metale polizate
Metale
0,15 0,10 0,05 0
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 194
4.1.3.3. Legea lui Kirchhoff
Legea lui Kirchhoff stabile$te leg!tura ntre propriet!ile emisive $i
absorbante ale unui corp.
Dac! se consider! o incint! mare cu temperatura T
s
considerat! un
corp negru n care sunt incluse corpuri cu suprafee S
1
, S
2
, S
3
....S
n
mult mai
mici ca suprafaa incintei (figura 4.10).
Fig. 4.10 Transferul radiativ ntr-o
incint! izoterm!

Iradiaia primit! de cele n corpuri aflate n echilibru termic cu
incinta: T
1
= T
2
= ....= T
s
, este aceea$i $i egal! cu puterea total! de emisie a
corpului negru:
G
1
= G
2
= G
3
= .....= G = E
0
(T) =
0
T
4
[W/m
2
] (4.34)
Dac! se scrie bilanul termic pe unul din corpuri cu suprafaa S
1
,
obinem:
A
1
GS
1
= E
1
(T
s
) S
1
, (4.35)
unde: A
1
este coeficientul de absorbie al corpului 1.
Rezult! c!:

( )
( ) T E G
A
T E
s
0
1
1
(4.36)
Generaliznd pentru toate suprafeele se obine forma matematic! a
legii lui Kirchhoff:


( ) ( )
( )
s
s s
T E
A
T E
A
T E
0
2
2
1
1
... (4.37)

A1
A2
E1
A3
E2
E3
G=Eb(Ts)
G
Ts
Radiaia termic! 195
Ea poate fi enunat! astfel: pentru toate corpurile raportul ntre
puterea total! de emisie $i coeficientul de absorbie este acela$i $i egal cu
puterea total! de emisie a corpului negru.
Conform legii StefanBoltzmann:
....., ;
0 2 2 0 1 1
E E E E rezult! din (4.37):

1 ....
2
2
1
1

A A
, (4.38)
sau:
= A (4.39)

Deci factorul total de emisie a unui corp este egal cu coeficientul
s!u total de absorbie.
4.1.3.4. Legea lui Lambert
Legea lui Lambert stabile$te energia radiat! de o suprafa! n direcia
unei alte suprafee. Potrivit acestei legi intensitatea total! de radiaie a
corpului negru ntr-o direcie dat! este proporional! cu intensitatea de
radiaie total! n direcia normal! la suprafa! $i cosinusul unghiului ,
format de cele dou! direcii.


cos
n
I I . (4.40)

n paragraful 4.1.2. a fost prezentat! valoarea intensit!ii de radiaie
$i a puterii de emisie, innd seama de legea lui Lambert.
4.2. Transferul de c!ldur! prin radiaie ntre
corpuri separate prin medii transparente
4.2.1. Transferul de c!ldur! prin radiaia ntre
dou! suprafee plane paralele
Schimbul de c!ldur! prin radiaie reprezint! un proces complex de
reflexii $i absorbii repetate $i amortizate. O parte din energia radiant! se
reflect! $i se rentoarce la sursa iniial!, frnnd astfel procesul de schimb de
c!ldur!.
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 196
n figura 4.11 este prezentat cazul cel mai simplu al radiaiei ntre
dou! pl!ci paralele cu coeficienii de absorbie A
1
$i A
2
, puterile de emisie
1

$i
2
$i cu temperaturile T
1
$i T
2
.

Fig. 4.11 Schema schimbului de c!ldur! prin radiaie
ntre dou! suprafee plane paralele
Prima suprafa! emite radiaia E
1
. Din aceasta, cea de-a doua
suprafa! absoarbe E
1
A
2
$i refelct! napoi E
1
(1 A
2
). Din aceasta, prima
suprafa! absoarbe E
1
(1 A
2
)A
1
$i reflect! E
1
(1 A
2
)(1 A
1
). A doua
suprafa! absoarbe din nou E
1
(1 A
2
)(1 A
1
)A
2
$i radiaz! E
1
(1 A
2
)
2
(1
A
1
), procesul repetndu-se astfel la infinit.
n mod analog se petrece fenomenul cu radiaia emis! de suprafaa a
doua E
2
, din care prima absoarbe E
2
A
1
$i radiaz! E
2
(1 A
1
) $.a.m.d.
Pentru determinarea energiei pe care prima suprafa! o transmite
celei de-a doua, este necesar ca din energia emis! iniial E
1
s! se scad! n
primul rnd ceea ce se reflect! $i este absorbit! de prima suprafa! $i n al
doilea rnd energia absorbit! de prima suprafa! din energia emis! de cea
de-a doua:
q
s
= E
1
E
1
(1+p+p
2
+...)(1A
2
)A
1

E
2
A
1
(1+p+p
2
+...) [W/m
2
] , (4.41)
unde s-a notat p = (1A
1
)(1A
2
), q
s
fiind fluxul termic unitar de suprafa!.
Deoarece p < 1, suma unei progresii geometrice descresc!toare este:

p
p p

+ + +
1
1
... 1
2
. (4.42)
E1A2
E2(1-A1)
2
(1-A2)A2
E1(1-A2)(1-A1)A2
E2(1-A1)A2
E2(1-A1)
2
(1-A2)
2
A1
E1(1-A1)
2
(1-A2)A1
E2(1-A1)(1-A2)A1
E2(1-A1)
E1(1-A2)
E1(1-A2)(1-A1)
E2(1-A2)(1-A1)
E2(1-A1)
2
(1-A2)
E1(1-A2)
2
(1-A1)
E1(1-A1)
2
(1-A2)
2

E2(1-A1)
2
(1-A2)
2

E1
A1E2
E1(1-A2)A1
T1 > T2
1
Radiaia termic! 197
Rezult!:

p
A E
p
A A E
E q
s


1 1
) 1 (
1 2 1 2 1
1
. (4.43)
nlocuind valoarea lui p $i aducnd la acela$i numitor, rezult!:

2 1 1 1
1 2 2 1
A A A A
A E A E
q
s
+

[W/m
2
] . (4.44)
Conform legii lui StefanBoltzmann:

4
2
0 2 2
4
1
0 1 1
100
;
100

,
_


,
_


T
C E
T
C E , (4.45)
Pentru corpurile cenu$ii, egalitatea A
1
=
1
$i A
2
=
2
are loc nu
numai la echilibru termodinamic (legea lui Kirchhoff), ci $i n cazul
schimbului de c!ldur! prin radiaie. )innd seama de aceasta, nlocuind n
expresia (4.44) relaiile (4.45), se obine:


1
1
]
1

,
_


,
_


4
2
4
1
0
100 100
T T
C q
r s
[W/m
2
] , (4.46)

unde
r
este factorul de emisie redus al sistemului:


1
1 1
1
2 1


r
. (4.47)
Rezult! c! pentru intensificarea transferului radiativ ntre cele dou!
suprafee este necesar! m!rirea temperaturii suprafeei mai calde $i s! se
m!reasc! factorul de emisie redus al sistemului.
Pentru frnarea procesului radiativ cea mai simpl! metod! const! n
montarea unui ecran ntre cele dou! suprafee (figura 4.12).Fig. 4.12 Ecran de protecie pentru
atenuarea radiaiei

T
1

T
e

T
2

2

E
1
2
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 198
Dac! vom scrie egalitatea fluxului radiant schimbat ntre peretele 1
$i ecran, cu cel schimbat ntre ecran $i peretele 2 n ipoteza unor factori de
emisie egali (
1
=
2
=
e
), obinem:

1
1
]
1

,
_


,
_


1
1
]
1

,
_


,
_


4
2
4
0
4 4
1
0
100 100 100 100
T T
C
T T
C q
e
r
e
r e
(4.48)
Din aceast! egalitate rezult!:

100
4
2
4
1
T T
T
e
+

Rezult! fluxul termic unitar schimbat n prezena ecranului:

1
1
]
1

,
_


,
_


4
2
4
1
0
100 100
5 , 0
T T
C q
r e
(4.49)
Deci prin amplasarea unui ecran ntre cele dou! suprafee fluxul
termic radiativ se reduce la jum!tate.
n cazul mai multor ecrane $i a unor factori de emisie diferii pentru
perei $i ecrane se obine relaia [39]:


e
e
e
n
q
q

2
2
1
1
12
. (4.50)

Rezult! c! prin utilizarea unor ecrane cu factori de emisie mici
reducerea fluxului radiat ntre suprafee scade mai mult fa! de ipoteza
iniial! =
e
. De exemplu pentru dou! suprafee cu factorul de emisie =
0,8, prin utilizarea unui ecran cu factorul de emisie
e
= 0,1, reducerea
fluxului radiant ntre cei doi perei este de peste 12 ori, fa! de 2 ori ipoteza
=
e
.
4.2.2. Transferul de c!ldur! prin radiaie
ntre dou! corpuri oarecare
Dac! se consider! dou! suprafee oarecare dS
i
$i dS
j
(figura 4.13)
situate la distana R una de cealalt! $i la care raza vectoare R care une$te
centrele celor dou! suprafee formeaz! cu normalele la acestea unghiurile
i
,
respectiv
j
, fluxul transmis de suprafaa dS
i
c!tre dS
j
, din ecuaia de
definiie a intensit!ii totale de radiaie (relaia (4.10)) este:

i j i i i j i
d dS I Q d

cos
&
[W] (4.51)
Radiaia termic! 199
unde: I
i
este intensitatea total! de radiaie a suprafeei i c!tre j, n W/(m
2
sr);
d
ji
unghiul solid sub care se vede suprafaa j din centrul suprafeei i, n
sr.

Fig. 4.13 Radiaia a dou! suprafee oarecare

Dar unghiul solid d
j-i
se poate calcula cu relaia:


2
cos
R
dS
d
j j
i j[sr] (4.52)
Atunci:

j i
j i
i j i
dS dS
R
I Q d
2
cos cos

&
[W] (4.53)
Considernd att radiaia emis!, ct $i cea reflectat! difuz n relaia
(3.53) se va utiliza intensitatea total! emis! $i reflectat! I
e+r
, sau radiozitatea
total! a suprafeei i c!tre j,

+r ie
i
I
J

j i
j i
i j i
dS dS
R
J Q d
2
cos cos

&
[W] . (4.54)
Fluxul radiat de suprafaa i c!tre suprafaa j se obine prin integrare:

j i
S S
j i
i j i
dS dS
R
J Q
i j


2
cos cos
&
(4.55)
Se define$te factorul de forma F
ij
, fraciunea din fluxul radiat de
suprafaa i care este interceptat de suprafaa j:

n
i

i

dS
j

n
j

S
j
, T
j

j

R
S
j
, T
j

dS
i

dS
i

n
i

d
j-i

dS
j
cos
j

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 200

i i
j i
ij
J S
Q
F

, (4.56)

sau:


j i
S S
j i
i
ij
dS dS
R S
F
i j


2
cos cos
1
(4.57)

n mod analog se define$te factorul de form! F
ji
:


j i
S S
j i
j
ji
dS dS
R S
F
i j


2
cos cos
1
(4.58)

Rezult! relaia de reciprocitate:


ji j ij i
F S F S . (4.59)


Fluxul radiat de suprafaa i c!tre suprafaa j va fi:

if i i j i
F J S Q

(4.60)
Dac! consider!m corpul negru radiozitatea este egal! cu puterea de
emisie $i:
Q
ij
= S
i
E
0i
F
ij
(4.61)
Analog fluxul radiat de suprafaa j c!tre suprafaa i va fi:
Q
ji
= S
j
E
0j
F
ji
(4.62)
Transferul net de c!ldur! de la suprafaa i la suprafaa j este:

i j j i ij
Q Q Q

, (4.63)
sau:

ji j j ij i i ij
F E S F E S Q
0 0
. (4.64)
nlocuind F
ji
= F
ij
(S
i
/S
j
) $i valorile E
0i
$i E
0j
cu relaia Stefan
Boltzmann se obine:


1
1
]
1

,
_


,
_

4
4
0
100 100
j
i
ij i ij
T
T
C F S Q (4.65)

Radiaia termic! 201
Factorii de form! pentru diferite geometrii pot fi determinate prin
metode analitice, grafo-analitice, algebrice sau prin modelare n tabelul 4.1
$i 4.2 sunt prezentate cteva relaii de calcul a factorilor de form! pentru
geometri bidimensionale (tabelul 4.1) $i tridimensionale (tabelul 4.2) [20].

Tabelul 4.1

Factorul de form! pentru geometri bidirecionale

Geometria Relaia
1 2
Pl!ci paralele centrate
( ) [ ] ( ) [ ]
i
i j j i
ij
W
W W W W
F
2
4 4
2 / 1 2 2 / 1 2
+ + +L w W L w W
j j i i
/ , /


Pl!ci nclinate

,
_2
sin 1
ij
F
Pl!ci perpendiculare

( ) ( ) [ ]
2
/ 1 / 1
2 / 1
2
i j i j
ij
w w w w
F
+ +
Incint! triunghiular!

i
k j i
ij
w
w w w
F
2
+

i
j
wi
wj
L
j
i
w
w

wi
j
0
i
0
wj
k
0
j
0
i
0
wi
wj
wk
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 202


Tabelul 4.1
(continuare)

1 2
Cilindri paraleli
( ) [ ] ( ) [ ]
( ) ( )

1
]
1

,
_

+
,
_

+
1
]
1

,
_


,
_

'

+ +

C C
R
R
C C
R
R
r C R C F
ij
1
cos 1
1
cos 1
1 1
2
1
1 1
2 / 1
2 2
2 / 1
2 2


S R C
r s S r r R
i i j
+ +

1
/ , /Cilindru $i plac! paralel!
1
]
1


L
s
L
s
s s
r
F
j i
2 1 1 1
2 1
,
tan tan
Fascicol de evi fa! de un
perete plan

2 / 1
2
2 2
1
2 / 1
2
tan 1 1

,
_

,
_

+
1
1
]
1

,
_D
D s
s
D
s
D
F
ij
j
i
ri rj
+ +
s
j
i
+
L
s2
s1
r
i
j + + + + + +
D
s
Radiaia termic! 203


Tabelul 4.2
Factorul de form! pentru geometri tridimensionale

Geometria Relaia
Pl!ci paralele (figura
4.14)
L Y Y L X X / , /
( )( )
( )
( )
( )
( )


+
+ +
+
+ +

'

1
]
1

+ +
+ +

Y Y X X
X
Y
X Y
Y
X
Y X
Y X
Y X
Y X
F
ij
1 1
2 / 1
2
1
2 / 1
2
2 / 1
2
1
2 / 1
2
2 / 1
2 2
2 2
tan tan
1
tan 1
1
tan 1
1
1 1
ln
2


Discuri coaxiale
paralele (figura 4.15)L r R L r R
j j i i
/ , /
2
2
1
1
i
j
R
R
S
+
+

( ) [ ] { }
2 / 1
2
2
/ 4
2
1
i j ij
r r S S F

Pl!ci perpendiculare
(figura 4.16)

H = Z/X, W = Y/X
( )
( )
( )( ) ( )
( )( )
( )
( )( )

,
_

1
]
1

+ +
+ +

'

1
]
1

+ +
+ +
+ +
+ +
+
+
+


2
2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2
2 2
2 / 1
2 2
1 2 2
1 1
1
1
1
1
1
1 1
ln
4
1
1
tan
1
tan
1
tan
1
H
W
ij
W H H
W H H
H W W
H W W
H W
H W
W H
W H
H
H
W
W
W
F


L
Y
X
i
j
Z
Y X
j
i
rj
L
ri
j
i
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 204


Fig. 4.14 Factorul de form! pentru dou! pl!ci
dreptunghiulare paralele


Fig. 4.15 Factorul de form! pentru dou! discuri
coaxiale paralele


Radiaia termic! 205Fig. 4.16 Factorul de form! pentru dou! pl!ci
dreptunghiulare perpendiculare
4.3. Radiaia gazelor
Gazele, ca $i corpurile solide, posed! capacitatea de a absorbi $i a
emite energie radiant!, ns! aceast! capacitate este diferit!. Gazele mono $i
biatomice (O
2
, CO, H
2
, N
2
etc.) practic pot fi considerate diaterme,
cantitatea de energie absorbit! $i emis! de ele fiind neglijabil!. Gazele
poliatomice, n special, CO
2
, vaporii de H
2
O, SO
2
, NH
3
au capacitatea de
absorbie $i de emisie important!.
Absorbia $i emisia gazelor, n comparaie cu cea a corpurilor solide
prezint! dou! particularit!i importante:
Gazele emit $i absorb energie numai n anumite intervale ale
lungimilor de und! (benzi de radiaie), amplasate n diverse poriuni ale
spectrului. Pentru alte lungimi de und!, n afara acestor benzi, gazele sunt
transparente $i energia lor de radiaie este nul!. n felul acesta, emisia $i
absorbia gazelor are un caracter selectiv. n tabelul 4.3 sunt prezentate
benzile de absorbie a CO
2
$i vaporilor de ap!.

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 206
Tabelul 4.3

Benzile de absorbie a energiei radiante pentru CO
2
$i H
2
O

CO2 H2O
, m , m , m , m
2,43,0 0,6 2,23,0 0,8
4,04,8 0,8 4,88,5 3,7
12,516,5 4,0 1230 18

Emisia $i absorbia gazelor se realizeaz! n ntreg volumul
respectiv $i nu la suprafa!, ca n cazul corpurilor solide $i lichide.
Mecanismul procesului de absorbie $i emisie a gazelor se poate
explica considernd radiaia ca un flux de fotoni care se deplaseaz! n spaiu
cu viteza luminii c $i au energia h. La trecerea prin gaz a fluxului de fotoni,
o parte din ei, $i anume aceia a c!ror energie h corespunde unei frecvene
(respectiv lungimea de und! = c/) din banda de absorbie a gazului, sunt
absorbii de acesta. Fotonii cu alte energii trec prin gaz f!r! a fi absorbii.
Concomitent cu procesul de absorbie n gaz, unele molecule pierd periodic
o mic! parte din energia lor termic!, care se transform! ntr-un flux de
fotoni cu energie corespunz!toare benzilor de emisie a gazului. Acest proces
determin! radiaia proprie a volumului de gaz.
Pentru caracterizarea radiaiei proprii a unui strat de gaz, se poate
utiliza, ca $i n cazul suprafeelor solide, factorul spectral de emisie:
( ) l a f
E
E


0
, (4.66)
unde a

l este grosimea optic! a stratului de gaz.


Deoarece gazele radiaz! numai n anumite benzi ale lungimii de
und!, factorul de emisie mediu pe spectru este sensibil mai mic ca
unitatea, fiind n funcie de natura gazului, presiune, temperatur! $i
grosimea stratului de gaz l.
Grosimea stratului radiant se calculeaz! cu relaia general!:

S
V
l
4
9 , 0 , (4.67)
unde: V este volumul de gaze, n m
3
; S suprafaa care prime$te radiaia, n
m
2
.
n tabelul 4.4 sunt date valorile grosimii stratului radiant pentru
diferite forme ale spaiului ocupat de gaz [39].


Radiaia termic! 207
Tabelul 4.4

Valoarea grosimii efective l pentru diferite forme
ale spaiului ocupat de gaz (pentru calculul produsului pl)

Forma volumului de gaz l
Sfer!, cu diametrul d 0,6 d
Cub, cu latura a 0,6 a
Cilindru infinit, cu diametrul d 0,9 d
Cilindru, cu n!limea h = d, radiind spre suprafaa convex! 0,6 d
Cilindru, cu n!limea h = d, radiind c!tre centrul bazei 0,77 d
Cilindru infinit, cu baza semicircular! cu raza r, radiind pe partea plat! 1,26 r
Volumul dintre dou! plane paralele infinite, separate prin distan! 1,8
Fascicul de evi, cu diametrul d $i distana ntre suprafeele evilor x:
dispuse n triunghi, x = d
dispuse n triunghi, x = 2d
dispuse paralel, x = d

2,8 x
3,8 x
3,5 x

n cazul radiaiei gazelor de ardere, foarte r!spndit n instalaiile
energetice, compoziia acestora coninnd: O
2
, CO
2
, CO, N
2
, vapori de H
2
O,
rezult! c! numai CO
2
$i vaporii de H
2
O emit $i absorb radiaie celelalte gaze
fiind diaterme, deoarece sunt biatomice.
Factorul total de emisie al gazelor de ardere se poate calcula cu
relaia:


g O H CO g
+
2 2
(4.68)

unde:
O H CO
2 2
, sunt factorii de emisie ai CO
2
, respectiv vaporilor de ap!.
Ei pot fi determinai din nomogramele din figurile 4.17 $i 4.18, n funcie de
temperatur! $i produsul ntre presiunea parial! a gazului p, respectiv $i
grosimea stratului radiant, l.
Pentru calculul lui
2
CO
$i
O H
2
Isacenko [20] propune relaiile
simplificate:
( )
5 , 3
33 , 0
100
5 , 3
2 2

,
_


T
pl
CO CO
(4.69)
( )
3
8 , 0
100
5 , 3
2 2

,
_


T
pl
O H O H
(4.70)
Relaii de calcul mai precise pentru
2
CO
$i
O H
2
sunt date n [27].
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 208
este un coeficient de corecie care ine seama de faptul c! pentru
vaporii de H
2
O influena presiunii pariale
2
CO
p este mai mare ca a grosimii
stratului radiant, l. Determinarea lui se poate face cu diagrama din figura
4.19.

g
este un coeficient de corecie care ine seama c! benzile de
radiaie $i absorbie ale CO
2
$i CO se suprapun parial $i o parte din emisia
unui gaz este absorbit! de cel!lalt . Valorile lui
g
pot fi determinate cu
nomogramele din figura 4.40, n funcie de presiunile pariale
2
CO
p $i
O H
p
2
,
grosimea stratului radiant $i temperatur!.Fig. 4.17 Factorul de emisie al vaporilor de ap!Radiaia termic! 209
Fig.4.18 Factorul de corecieFig. 4.19 Factorul de emisie al CO
2


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 210


Fig. 4.20 Factorul de corecie
g


Fluxul termic unitar transmis prin radiaie de un gaz cu temperatura
T
g
c!tre un perete cu temperatura T
p
se poate calcula cu relaia:

( )
1
1
]
1

,
_

,
_

+
4 4
0
100 100
1 5 , 0
p
g
g
g p r
T
A
T
C q [W/m
2
] (4.71)

unde:
p
este factorul de emisie al peretelui;
g
factorul de emisie al
gazelor; A
g
factorul de observaie al gazelor, determinat cu relaia:
( )
O H p g CO O H CO g
T T A A A
2 2 2 2
65 , 0
/ + + (4.72)
n cele mai multe cazuri radiaia gazelor este nsoit! de convecie,
coeficientul total de convecie + radiaie va fi:


r
g
c
g g
+ [W/(m
2
K)] (4.73)

unde:
c
g
este coeficientul de convecie de la gaze la perete;
r
g
este
coeficientul echivalent de transfer radiativ:


( )
p g
r
gr
T T
q

. [W/(m
2
K)] (4.74)


CAP. 5 INTENSIFICAREA TRANSFERULUI
TERMIC
Una dintre principalele cerine pentru aparatele cu transfer de c!ldur!
o constituie transmiterea fluxului termic impus printr-o suprafa! de schimb
de c!ldur! ct mai mic!. Considernd ecuaia de baz! a transferului de
c!ldur!,
med S
t S K Q
&
, se observ! c! pentru acela$i flux termic schimbat
ntre cele dou! fluide din aparat, cre$terea coeficientului global de schimb
de c!ldur! K
S
permite fie reducerea ariei suprafeei de schimb de c!ldur! S,
deci diminuarea costului echipamentului, fie reducerea diferenei medii de
temperatur! t
med
, deci diminuarea costurilor de exploatare (reducerea
pierderilor exergetice).
Intensificarea transferului termic se bazeaz! n special pe m!rirea
coeficientului global de schimb de c!ldur!. Tot n aceast! categorie intr! $i
utilizarea suprafeelor nervurate (extinse) care conduce la realizarea unor
aparate mai compacte $i mai ieftine.
Orice metod! de intensificare a transferului de c!ldur! pentru a fi
adoptat! trebuie justificat! tehnic $i economic prin considerarea investiiilor,
a costului energiei de vehiculare a fluidelor, a cheltuielilor de exploatare a
aparatului, a comport!rii $i efectelor produse de aparat prin ncadrarea sa n
instalaia din care face parte. De exemplu, modificarea geometriei suprafeei
de schimb de c!ldur! prin utilizarea rugozit!ilor artificiale este nsoit! de
cre$terea coeficientului local de schimb de c!ldur! $i n consecin! a
coeficientului global de schimb de c!ldur!, nsoit! de reducerea suprafeei
necesare de schimb de c!ldur! $i deci a costului aparatului. n acela$i timp
ns! apare $i o cre$tere a coeficientului pierderilor de presiune prin frecare,
deci cre$terea energiei de pompare $i a cheltuielilor de exploatare. Este
obligatorie analiza simultan! a celor doi factori $i determinarea pe baza unor
calcule de optimizare a soluiilor ce se justific! a fi aplicate att din punct de
vedere economic dar $i funcional.
Pentru evidenierea principalelor c!i de m!rire a coeficientului
global de schimb de c!ldur! trebuie pornit de la ecuaia de baz! a
transferului de c!ldur!. n tabelul 5.1 [30] s-au prezentat cteva cazuri
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 212
numerice extreme, care evideniaz! urm!toarele concluzii importante pentru
stabilirea strategiei de intensificare a transferului global de c!ldur!:
Tabelul 5.1
Efectul diferitelor rezistene termice asupra transferului global de
c!ldur!

Cazul W/(m
2
.K) W/(m
2
.K) mm W/(m
2
.K)
k
S
W/(m
2
.K)
%
1 50 5000 3 30 49.26 0.493
2 50 10000 3 30 49.5 0.495
3 100 5000 3 30 97.1 0.971
4 10000 5000 3 30 2500 25
5 10000 5000 3 300 322 3.25

Coeficientul global de transfer de c!ldur! este mai mic
dect cel mai mic coeficient de convecie;
n cazul unei diferene mari ntre cei doi coeficieni de
convecie (dou! ordine de m!rime) coeficientul global de schimb de
c!ldur! este determinat numai de cel mai mic coeficient de convecie,
rezistena termic! conductiv! fiind neglijabil!. n acest caz trebuie s!
intensific!m transferul de c!ldur! pe partea agentului termic cu
coeficient de convecie redus, sau s! extindem suprafaa de schimb de
c!ldur! pe aceast! parte;
n cazul n care cei doi coeficieni de convecie sunt
apropriai, rezistena termic! conductiv! poate avea o pondere
important!, mic$orarea sa prin reducerea grosimii peretelui $i utilizarea
unui material cu o conductivitate termic! mai mare, putnd m!ri
coeficientul global de transfer de c!ldur!. n acest caz trebuie acionat $i
pentru intensificarea conveciei la ambii ageni termici.
5.1 INTENSIFICAREA TRASNFERULUI TERMIC
CONVECTIV
5.1.1 Metode de intensificare
n prezent exist! mai multe mecanisme de intensificare a transferului
de c!ldur! convectiv monofazic funcie de tipul curgerii :
pentru curgerea laminar!, se recomand! intensificarea transferului
de mas! de la perete la centrul curgerii $i invers. Acest lucru se poate
Intensificarea transferului termic 213
obine prin utilizarea suprafeelor ce prezint! schimb!ri de direcie
(evi cu caneluri, pl!ci ondulate) $i a inseriilor (Kenics, Heatex,
etc.);
pentru curgerea turbulent!, rezistena termic! fiind concentrat! n
stratul limit! din vecin!tatea suprafeei peretelui, se recomand!
perturbarea acesteia prin obstacole de mic! grosime, amplasate pe
perete (nervuri, evi cu rugozitate continu!, pl!ci ondulate),
generarea de curgeri secundare (caneluri, inserii de benzi r!sucite),
limitarea dezvolt!rii stratului limit! prin utilizarea suprafeelor
discontinue (de exemplu nervuri discontinue) sau prin reducerea
diametrului hidraulic.
In cazul fierberii principalele c!i de intensificare ale transferului
c!ldur! sunt legate de intensificarea procesului de nucleaie $i de m!rirea
turbulenei n masa de fluid.
Pentru intensificarea transferului termic la condensare se realizeaz!
pe dou! c!i principale : mic$orarea grosimii sau ruperea peliculei de
condensat $i trecerea de la condensarea pelicular! la cea nucleic!.
Principalele metode de intensificare a transferului de c!ldur!
convectiv pot fi clasificate n $ase categorii [5]:
modificarea naturii suprafeei de schimb de c!ldur! prin acoperiri
cu substane speciale;
modificarea st!rii suprafeei de schimb de c!ldura (porozitatea $i
rugozitatea suprafeei de schimb de c!ldur!);
exinderea suprafeelor de transfer de c!ldur! prin utilizarea
nervurilor;
utilizarea generatorilor de turbulen! ce creaz! o curgere elicoidal!
a fluidului;
utilizarea generatorilor de turbulen! ce favorizeaz! amestecarea
fluidului n seciunea transversal!;
modificarea geometriei suprafeei de schimb de c!ldur! prin
ondul!ri sau caneluri pentru producerea unui efect capilar.
Tabelul 5.2 sintetizez! domeniile de aplicare a fiec!reia din cele $ase
metode de intensificare prezentate.Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 214
Tabelul 5.2
Domeniile de aplicare a metodelor de intensificare a transferului termic

Monofazic Metoda de
intensifi-
care
laminar turbulent
Vapori-
zare
Conden-
sare
Figuri
0 1 2 3 4 5
Acoperiri
poroase


Acoperiri - -

Acoperiri
hidrofobe

- -
suprafee
cu
structuri
poroase
integrale


pl!ci ondulate (n special
pentru lichide)
pl!ci ondulate

- evi cu rugozitate continu!

Rugozitate
$i
porozitate
evi cu
rugozitate
discontinu!
(rugoziti de
n!lime mare)
evi cu rugozitate discontinu!
(rugozit!i de n!lime mic!)

pl!ci cu nervuri (n special
pentru gaze)
pl!ci cu nervuri

evi cu nervuri interioare (n special pentru lichide)

Suprafee
extinse
evi cu nervuri exterioare
(n!limi mici pentru
lichide, mari pentru gaze)
evi cu nervuri
exterioare de n!limi
mici
Intensificarea transferului termic 215
0 1 2 3 4 5
inserii de benzi r!sucite


inserii n form! de stea
(cu 5, 6 sau 12 vrfuri)

Curgere
elicoidal!
evi cu nervuri elicoidale

inserii
Kenics


inserii
Heatex


inserii cu
discuri
inserii cu
bile
(sfere)inserii
resort
(diametru
mare al
srmei)

inserii resort
(diametrul mic al
srmei)


Amestec
al
fluidului
n
seciunea
transver-
sal!
inserii cu
benzi
r!sucite
evi cu caneluri
interne


evi cu
nervuri
pirami-
dale

Suprafee
cu efect
capilar

evi cu
caneluri
exterioare
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 216
5.1.2 Nervurile
Utilizarea nervurilor pentru intensificarea transferului de c!ldur! este
frecvent ntlnit! n cazul transferului de c!ldur! gaz-lichid sau gaz-gaz,
acolo unde coeficientul de schimb de c!ldur! local dintre perete $i gazul
aflat n general n circulaie forat! este foarte mic .
Pentru suprafeele plane, n practic! sunt ntlnite diferite
geometrii de nervuri [5] :
nervuri netede, care formeaza seciuni de curgere de form!
rectangular! (fig.1.1a) sau triunghiular! (fig.5.1b), pentru care
corelaiile de transfer de c!ldur! sunt cele clasice pentru canale
netede;
nervuri ondulate (fig.5.1c), care impun un canal de curgere ondulat
$i permit amelior!ri considerabile ale coeficientului de transfer de
c!ldur!;
nervuri perforate (fig.5.1d), ce permit o u$oar! ameliorare a
transferului de c!ldur! pentru numere Reynolds mai mari ca 2000;
nervuri discontinue (fig.5.1e), cu lungimea l cuprins! n general ntre
3 $i 6 mm, pentru care exist! formule generale de calcul al
coeficientului de transfer de c!ldur! $i a coeficientului de frecare
pentru gaze, funcie de num!rul Stanton $i factorul lui Colburnj [23]
nervuri cu fante (fig.5.1f), care conduc la performane comparabile
cu cele ale nervurilor discontinue. Formulele generale pentru
calculul coeficientului de transfer de c!ldur! $i a coeficientului de
frecare la gaze pentru aceste nervuri sunt de asemenea exprimate
funcie de num!rul lui Stanton $i factorul lui Colburn j [15].a) b)
Intensificarea transferului termic 217

c) d)e) f)

Legend!:
b grosimea nervurii; h n!limea nervurii; l lungimea nervurii; h
p
n!limea fantei; s pasul
dintre nervuri; l
p
lungimea fantei; t grosimea nervurii ; s
p
pasul ntre fante

Fig. 5.1 Pl!ci cu nervuri
(a) nervuri netede cu seciunea de curgere rectangular!; b) nervuri netede cu
seciunea de curgere triunghiular!; c) nervuri ondulate; d) nervuri perforate; e)
nervuri discontinue; f) nervuri cu fante.

n cazul suprafeelor cilindrice (evi) cele mai utilizate geometrii de
evi cu nervuri exterioare sunt :
evi cu nervuri exterioare circulare netede (fig.5.2a), obinute fie prin
extrudare, fie prin fixare direct! pe eav!. Corelaiile pentru calculul
coeficientului de transfer de c!ldur! $i a factorului de frecare sunt
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 218
diferite pentru nervurile nalte (n!limi mai mari ca 10 mm) [36] $i
pentru nervuri joase (n!limi mai mici ca 2 mm) [35];
evi cu nervuri exterioare ameliorate: nervuri perforate (fig.5.2b $i c),
nervuri constituite dintr-un fir metalic (fig.1.2d) $i nervuri aciculare
(fig.1.2e);
evi cu nervuri exterioare plane continue netede (fig.5.3a), ondulate
(fig.5.3b) sau cu fante (fig.5.3c). Aceste geometrii sunt cel mai des
ntlnite la bateriile de climatizare. n cazul nervurilor ondulate sau
cu fante se pot nregistra cre$teri ale coeficientului local de transfer
de c!ldur! de 30 % $i respectiv de 50-100 %, comparativ cu
nervurile netede.


Fig. 5.2 )evi cu nervuri exterioare circulare
(a) nervuri netede; b) $i c) nervuri perforate; d) nervuri cu fir metalic; e) nervuri
aciculare
Intensificarea transferului termic 219

Legend!:
D
e
diametrul exterior al evii; S
L
pasul longitudinal ntre evi; S
T
pasul transversal ntre evi;
s pasul ntre nervuri

Fig. 5.3 )evi cu nervuri exterioare plane continue
(a) nervuri netede; b) nervuri ondulate; c) nervuri cu fante

Nervurarea suprafeelor de transfer de c!ldur! n cazul lichidelor se
poate face att la interiorul ct $i la exteriorul evilor. Deoarece coeficientul
de transfer de c!ldur! al unui lichid este superior celui corespunz!tor unui
gaz, nervurile sunt n general mai puin nalte, pentru cre$terea
randamentului lor. Cre$teri de suprafa! prin nervurare de 1,5-3 ori fa! de
suprafaa neted! sunt frecvent ntlnite la lichide, n timp ce pentru gaze
aceste valori dep!$esc curent valoare de 20. n cazul nervurilor exterioare
acestea pot fi circulare netede (fig.4.1a) sau plane netede (fig.4.2a) [7],
obinute prin extrudare. Nervurarea evilor n cazul lichidelor se poate aplica
att n regimul de curgere laminar ct $i turbulent.
Nervurile interioare, mai rar utilizate, pot fi drepte $i paralele cu
direcia curgerii sau pot prezenta o form! elicoidal! (tab. 1.1).
Un aspect important n realizarea evilor sau pl!cilor nervurate l
constituie modul de fixare a nervurilor pe suprafaa de baz!, rezistena de
contact ce apare n acest caz jucnd un rol foarte important. Se pot obine
rezistene de contact neglijabile n cazul extrud!rii nervurilor la evile din
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 220
cupru sau aluminiu $i la sudare sau lipirea nervurilor pe suprafaa primar!.
Din contr!, n cazul nervurilor fixate prin sertizarea sau expansiunea evii,
rezistenele de contact nu mai sunt neglijabile.
5.1.3 Inseriile
Inseriile sunt dispozitive sunt introduse n evile netede care permit
ameliorarea transferului de c!ldur! n special prin favorizarea curgerilor
rotative sau prin amestecarea liniilor de fluid, dar $i prin constituirea lor ca o
rugozitate ce distruge stratul limit! din apropierea peretelui. Aceste
dispozitive prezint! avantajul c! pot fi instalate n schimb!tor si dup!
construcia sa, natura materialului suprafeei de transfer de c!ldur!
neconstituind un obstacol n utilizarea inseriilor.Principalul lor dezavantaj
este legat de cre$terea puternic! a pierderilor de presiune
Dispozitivele care favorizeaz! amestecarea liniilor de fluid (tab.5.2)
acioneaz! n general n toat! seciunea de curgere cum ar fi dispozitivele
statice (inserii statice de amestec) (Kenics $i Heatex), sau inseriile cu
discuri sau bile utilizate n cazul fluidelor vscoase n regim de curgere
laminar.
Utilizarea inseriilor resort (tab.5.2) n regim laminar poate conduce
la cre$terea coeficientului de transfer de c!ldur! fa! de eava neted! de 4
ori (pentru acela$i num!r Reynolds), n timp ce cre$terea coeficientului de
frecare este inferioar! acestei valori [45]. Dac! se considera ca indice de
performan! al suprafeelor ameliorate raportul dintre num!rul Stanton $i
coeficientul de frecare, inseriile resort prezint! o valoare a acestui indice
net superioar! celorlalte insertii (Kenics, Heatex, inserii cu discuri sau bile).
Aceste inseriile pot fi utilizate $i n regim turbulent cu perfornae bune [28].
Inseriile n form! de stea (tab. 5.2) sunt constituite dintr-o pies!
extrudat! din aluminiu, prezentand o form! de stea cu 5, 6 sau 12 coluri.
Contactul ntre inserie $i eav! este asigurat! prin etirarea evii. Extinderea
suprafeei de transfer de c!ldur! este foarte important! n acest caz iar o
intensificare semnificativ! a transferului de c!ldur! poate fi obinut! $i prin
generarea unei curgeri secundare dac! inseria este r!sucit!.
Inseriile cu benzi r!sucite (tab. 5.2) reprezint! o metod! particular!,
simplu de aplicat, pentru care performanele sunt cunoscute. Intensificarea
transferului de c!ldur! se realizeaz! prin trei aciuni : reducerea diametrului
hidraulic al evii, generarea unei curgeri rotative ce conduce la viteze
ridicate $i extinderea suprafeei interne de schimb de c!ldur! n condiiile
unui bun contact perete-inserie $i a unei conductivit!i ridicate a
materialului folosit pentru inserie. Performanele obinute cu aceste inserii
Intensificarea transferului termic 221
sunt diferite funcie de regimul de curgere laminar [19] sau turbulent [42].
Parametrul utilizat n general pentru caracterizarea geometriei inseriei este
rata deform!rii (twist ratio) y, definit! ca raportul dintre lungimea benzii
corespunz!toare unei rasuciri de 180 $i diametrul interior al evii. Unghiul
elicei ce consituie banda este legat de acest parametru prin relaia
( ) y a tg 1 .
5.1.4. Suprafeele rugoase
Utilizarea suprafeelor rugoase este specific! att schimb!toarelor de
c!ldur! cu pl!ci ct $i a celor cu evi, la interiorul sau exteriorul peretelui.
Rugozit!ile pot fi grupate n trei categorii (figura 5.4): rugozit!i n trei
dimensiuni de tip granular, ondul!ri n dou! dimensiuni caracterizate prin
obstacole repartizate uniform pe perete, caneluri n dou! dimensiuni
repartizate uniform pe perete. Pentru caracterizarea geometriei acestor
rugozit!i au fost definite urm!toarele numere adimensionale :

Rugozitate uniform!
(n trei
dimensiuni)
Rugozitate n dou!
dimensiuni tip ondul!ri
Rugozitate n dou!
dimensiuni tip caneluri
Geometrie
de baz!Geometrii
cu diferite
valori p/e


Geometrii
cu diferite
forme ale
obstacolelor
Fig. 5.4 Tipuri de rugozit!i

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 222
n!limea relativ! a rugozit!ii, definit! ca raportul dintre n!limea e
a obstacolului $i diametrul hidraulic D
h
al canalului (
h
D e * e );
pasul relativ al rugozit!ilor, definit ca raportul dintre pasul p dintre
dou! obstacole $i diametrul hidraulic D
h
al canalului (
h
D p * p );
forma rugozit!ii;
n cazul obstacolelor bidimensionale, unghiul obstacolului a cu
direcia curgerii.Legend!:
sensul curgerii; - - strat limit!; recirculare

Fig. 5.5 Diferite tipuri de curgere n spatele obstacolului

Curgerea n vecin!tatea obstacolului, cum este reprezentat! n figura 5.5,
este dependent! de raportul p/e. Astfel, dup! desprinderea de la perete, stratul
limit! se reface la o distan! cuprins! ntre 6e $i 8e de ultimul obstacol. La
aproximativ ceast! distan! coeficientul de schimb de c!ldur! atinge valoare sa
maxim!, valoare n general superioar! de cteva ori celeia din faa obstacolului. Cu
ct raportul p/e este mai mic, apare o recirculare ntre dou! obstacole, f!ra punct de
de refacere a stratului limit!. S-a constatat c! optimul din punct de vedere al
transferului de c!ldur! corespunde unor valori ale raportului p/e situate ntre 10 $i
15. Calculul coeficientului de transfer de c!ldur! $i a pierderilor de presiune s-a
realizat prin determinarea num!rului lui Stanton $i a coeficientului de frecare, cu o
formulare general! bazat! pe anlogia ntre transferul de c!ldur! $i mas! [47].
Intensificarea transferului termic 223
5.1.5 Intensificarea transferului termic la fierbere
La fierberea nucleic!, coeficientul de schimb de c!ldur! este
determinat de num!rul centrelor de nucleaie aflate pe suprafaa de schimb
de c!ldur!, precum $i de realizarea unor condiii optime de amorsare a
acestora. De aceea, folosirea suprafeelor rugoase (care prezint! un num!r
mare de cavit!i) conduce la obinerea unor coeficieni de schimb de c!ldur!
mari. Cre$terea coeficientului de schimb de c!ldur! cu m!rirea rugozit!ii
este cu at!t mai nsemnat!, cu c!t presiunea redus! P
red
(raportul dintre
presiunea de saturaie $i presiunea critic!) a sistemului considerat este mai
mic!. De exemplu, cre$terea rugozit!ii unei suprafee plane de la 1 m la
10 m determin! m!rirea coeficientului de schimb de c!ldur! cu 56%, dac!
presiunea redus! este de 0,03, $i cu 38%, dac! presiunea redus! este de 0,3
(fig. 5.6) [5].

!
"!
#!
$!
%!
&!
'!
" # $ % & ' ( ) * "!
Rugozitatea sprafeei (m)
C
r
e
y
t
e
r
e
a

r
e
l
a
t
i
v


a

c
o
e
f
i
c
i
e
n
t
u
l
u
i

l
o
c
a
l

d
e

t
r
a
n
s
f
e
r

d
e

c
a
l
d
u
r
a

n

f
i
e
r
b
e
r
e
a

n
u
c
l
e
i
c


f
a
t
a

d
e

v
a
l
o
a
r
e

c
o
r
e
s
p
u
n
z
a
t
o
a
r
e

u
n
e
i

p
l
a
c
i

c
u

r
u
g
o
z
i
t
a
t
e
a

d
e

1

m

(

)
+,-. / !0!$
+,-./!0$
+,-./!0*

Fig. 5.6 M!rirea coeficientului de transfer de c!ldur! n fierberea nucleic! funcie
de rugozitatea suprafeei $i presiunea redus!

Trebuie sublinat c!, n timpul procesului de fierbere, o parte din cavit!ile
active ale suprafeei pot fi dezamorsate: lichidul care p!trunde n cavitate dup!
desprinderea bulei de vapori condenseaz! vaporii r!ma$i n cavitate, dezactivnd
centrul de nucleaie. Acest fenomen, numit instabilitate a centrului de nucleaie,
este determinat, n special, de forma cavit!ii. Astfel, o cavitate tip pung! (fig.5.7
b) [48] reprezint! un centru de nucleaie cu o stabilitate superioar! fa! de cavit!ile
cilindrice sau conice (fig.5.7 a). Deci, pentru intensificarea transferului de c!ldur!
la fierberea nucleic!, suprafaa trebuie s! aib! un num!r mare de cavit!i (centre de
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 224
nucleaie) active $i stabile n timp. Aceast! condiie este ndeplinit! de suprafeele
acoperite cu straturi metalice poroase (formate, de exemplu, prin sinterizare) sau de
suprafeele cu geometrii speciale prezentate n tabelul 5.2 (Thermoexcel E, Gewa
T) sub denumirile lor comerciale, care au un num!r mare de cavit!i tip pung!
conectate ntre ele.Fig. 5.7. Cavitate conic! dezactivat! (a) $i cavitate tip pung! (b)

Intensificarea transferului termic n fierberea la convecie forat!
se poate realiza prin folosirea suprafeelor cu rugozitate artificial!
(uniform! sau discret!) sau cu geometrii speciale pentru intensificarea
fierberii nucleice. Un exemplu de eav! cu rugozitate artificial! care
intensific! procesul de fierbere la convecie forat! este cea cu un num!r
mare (5070) de nervuri interioare elicoidale de n!lime mic! (nu
dep!$e$te 0,2 mm), prezentat! n tabelul 5.2. Ea este utilizat!, de exemplu,
n construcia vaporizatoarelor din instalaiile frigorifice.
Fierberea la convecie forat! poate fi intensificat! $i prin utilizarea
generatorilor de turbulen! care realizeaz! o curgere elicoidal! (benzile
r!sucite). Acestea pot fi amplasate, eventual, numai n zonele cu fluxuri
termice unitare maxime producndu-se astfel intensificarea transferului
termic cu un efect redus asupra puterii totale de pompare. La fierberea n
interiorul evilor se folosesc $i inseriile n form! de stea (nervuri radiale din
aluminiu dispuse n interiorul evii), prezentate n tabelul 1.34. Aceast!
soluie este folosit!, n special, la vaporizarea agenilor frigorifici n interior
$i curgerea apei la exterior.
Unul dintre indicii care caracterizeaz! performanele geometriilor
suprafeelor folosite pentru intensificarea fierberii este raportul dintre
excesul de temperatur! (diferena dintre temperatura peretelui $i temperatura
fluidului la saturaie) corespunz!tor fierberii pe suprafea neted! $i excesul
de temperatur! realizat n procesul de fierbere intensificat (pe suprafaa cu
geometrie modificat!), pentru acela$i flux termic unitar transmis, raport care
reprezint! de fapt de cte ori s-a intensificat transferul de c!ldur! convectiv .
De exemplu, n cazul fierberii agentului frigorific R113 la un flux termic
unitar de suprfa! de 10 kW/m
2
, acest indice este 7 pentru evi cu geometria
a b
Intensificarea transferului termic 225
suprafeei de tip Thermoexcel-E $i 2,5 pentru evi cu geometria suprafeei de
tip GEWA-T [32].
5.1.6. Intensificarea transferului de c!ldur! la condensare
Intensificarea transferului de c!ldur! la condensare se obine prin
crearea condiiilor pentru obinerea condens!rii nucleice (n pic!turi) $i prin
mic$orarea grosimii peliculei de condensat, n cazul condens!rii peliculare.
Apariia $i meninerea condens!rii nucleice poate fi determinat! prin
acoperirea suprafeei de schimb de c!ldur! cu materiale hidrofobe ca, de
exemplu, metale nobile sau teflon. Folosirea metalelor nobile este limitat!
de preul ridicat al acestora. Teflonul prezint! inconvenientul unei
conductivit!i termice reduse, care diminueaz! efectul favorabil al
condens!rii n pic!turi asupra transferului termic. De aceea, stratul de teflon
trebuie s! aib! o grosime foarte mic!. Dintre rezultatele experimentale se
pot meniona cele prezentate de Depew $i Reisbig [16] care au evidentiat c!
acoperirea unei evi de diametru de 12,7 mm cu un strat de teflon cu
grosimea de 1,27 m a condus la dublarea valorii coeficientului de transfer
termic.
n cazul condens!rii peliculare, nt!lnit! de obicei n aparatele
industriale, intensificarea transferului de c!ldur! se bazeaz! pe mic$orarea
rezistenei termice a peliculei de condensat. Aceasta se realizeaz! prin
m!rirea turbulenei n pelicul! $i, n special, prin mic$orarea grosimii
peliculei. Att cre$terea turbulenei condensatului, c!t $i mic$orarea grosimii
peliculei se obin prin m!rirea vitezei vaporilor; acesta determin! ondularea
accentuat! a suprafeei peliculei $i chiar ruperea parial! a acesteia n
pic!turi.
Pentru mic$orarea grosimii medii a peliculei, se prefer! poziionarea
orizontal! a evilor fa! de cea vertical! $i se folosesc suprafee de schimb
de c!ldur! cu obstacole artificiale, care rup pelicula de condensat format!,
sau cu geometrii speciale, care favorizeaz! scurgerea condensatului sub
aciunea forelor de tensiune superficial!. La condensarea n evile
orizontale, se pot folosi generatori de turbulen! ca, de exemplu, benzile
r!sucite.
)evile cu talere (fig.5.8) menin, pe toat! suprafaa lor, o grosime
medie a peliculei de condensat redus!. Talerele reprezint! obstacole n
drumul condensatului format, rupnd pelicula de pe suprafaa evii.
Diametrul exterior al talerelor trebuie s! fie suficient de mare pentru ca
lichidul s! se scurg! de pe ele n pic!turi.
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 226
Dintre evile cu geometrii ale suprafeei care favorizeaz! scurgerea
condensatului sub aciunea forelor de tensiune superficial! se menioneaz!:
evile canelate, evile orizontale cu nervuri transversale $i evile cu nervuri
piramidale (tab.5.2). )evile canelate reprezint! una dintre cele mai eficiente
geometrii utilizate n cazul condens!rii. Ele se folosesc la aparatele
vaporizatoare cu evi verticale n care vaporii condenseaz! n exteriorul
evii, iar lichidul se vaporizeaz! n eav!. Canelurile pot fi paralele cu axa
evii sau nclinate fa! de aceasta, evile din a doua categorie avnd o
capacitate mai mare de preluare a diferenelor de presiune. Pentru aceast!
geometrie, intensificarea transferului termic este rezultatul scurgerii
condensatului n $anurile profilului sub aciunea forelor de tensiune
superficial!. Astfel, n regiunea crestelor profilului, coeficienii de convecie
sunt ridicai, coeficientul de convecie mediu pe suprafaa acestei evi fiind
mult mai mare (aproximativ, de $ase ori) dec!t n cazul unei evi netede. In
plus, eava canelat! m!re$te $i suprafaa de schimb de c!ldur! pe unitatea de
lungime. Scurgerea condensatului n $anurile profilului determin!
meninerea practic constant! a coeficientului de convecie pe lungimea evii.
)evile canelate pot fi prev!zute cu talere pentru limitarea nivelului
condensatului din $anurile profilului suprafeei. Datorit! aceluia$i fenomen
determinat de forele de tensiune superficial!, intensificarea procesului de
condensare se obine $i pe evile verticale care au lipite n lungul lor fire de
s!rm!.
)evile orizontale cu nervuri transversale de n!limi mici sunt
folosite pentru intensificarea condens!rii de mai muli ani. Gradienii de
presiune creai de tensiunea superficial! favorizeaz! scurgerea
condensatului (fenomenul de reinere a condensatului), ns!, capilaritatea
determin! totodat! reinerea condensatului n spaiile dintre nervuri, la
partea inferioar! a evii, mic$ornd transferul termic n aceast! zon!. Pentru
reducerea acestui efect negativ, distana dintre nervuri se stabile$te n
funcie de natura fluidului $i parametrii funcionali. )evile orizontale cu
nervuri transversale de n!limi mici m!resc considerabil coeficientul de
convecie la condensare. Astfel, coeficientul de convecie obinut la
condensarea vaporilor de R-11 pe o eav! orizontal! cu 1378 nervuri/metru,
nervurile av!nd un diametru exterior de 19 mm $i o n!lime de 0,9 mm,
este de 5,28 ori mai mare dec!t coeficientul de convecie la condensarea
aceluia$i agent frigorific pe o eav! neted! cu acela$i diametrul exterior [48].
Acest rezultat a fost stabilit pentru o temperatur! a fluidului la saturaie de
35 C $i o diferen! ntre temperatura la saturaie $i temperatura peretelui de
9,5 C.


Intensificarea transferului termic 227
Fig. 5.8 )eav! cu talere

Suprafaa cu nervuri piramidale este folosit!, de asemenea, pentru
intensificarea transferului termic la condensare. Pe suprafaa nervurilor
grosimea peliculei de condensat este redus!, condensatul fiind drenat n
$anurile formate ntre $irurile de nervuri, sub aciunea forelor de tensiune
superficial!
n cazul condens!rii la ineriorul evilor intensificarea transferului de
c!ldur! se realizeaz! cel mai frecvent prin utilizarea nervurilor interioare sau a
inseriilor statice de amestec. n figura 5.9 se prezint! rezultatele obinute de Azer
$i Said [41] privind m!rirea coeficientului mediu de transfer de c!ldur! la
condensarea n interiorul evilor prin mecanismele menionate.

Fig. 5.9 Coeficientul mediu de transfer de c!ldur! la condensarea
n interiorul evilor
Taler
Condensat
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 228
5.2 INTENSIFICAREA TRANSFERULUI TERMIC
PRIN RADIA'IE
n cazul transferului de c!ldur! prin radiaie ntre dou! suprafee
solide separate printr-un mediu diaterm, fluxul termic net schimbat,
respectiv coeficientul echivalent de radiaie,pentru valori date ale
temperaturilor, cresc cu m!rirea factorului de emisie redus al sistemului
considerat. Ca urmare, m!rirea coeficientului echivalent de radiaie este
determinat! de folosirea suprafeelor cu factori de emisie ridicai $i stabilirea
unor poziii reciproce a suprafeelor care s! conduc! la m!rirea factorului de
emisie redus al sistemului.
Fluxul radiant net cedat de gazele de ardere nveli$ului solid care le
conine este determinat de suprafaa de schimb de c!ldura, temperaturile $i
factorii de emisie ce caracterizeaz! gazele de ardere $i respectiv suprafaa
[30]. Conform acestor dependene, intensificarea transferului de c!ldur!, n
acest caz, este determinat! de marirea temperaturii gazelor de ardere $i
folosirea unor suprafee cu factori de emisie mari $i de cre$terea factorului
de emisie al gazelor de ardere. La o temperatur! $i o compoziie date pentru
gazele de ardere, factorul de emisie al gazelor de ardere cre$te cu m!rirea
grosimii efective a stratului radiant, care poate realiza prin alegerea
corespunz!toare a geometriei spaiului n care se afl! gazele astfel nct
raportul ntre volumul ocupat de acestea $i suprafaa nchis! de volum s! fie
ct mai mare.CAP. 6 TRANSFERUL DE MAS,
Transferul de mas! este $tiina proceselor spontane ireversibile de
propagare a unui component masic al unui amestec dintr-o zon! cu
concentraie mai ridicat! c!tre o zon! cu concentraie mai cobort!.
Din ns!$i definiie se poate observa o analogie ntre transferul de
mas! $i transferul de c!ldur!. Ambele sunt procese spontane $i ireversibile.
Transferul de c!ldur! se realizeaz! datorit! unui gradient de temperatur!,
transferul de mas! este datorat gradientului de concentraie. Rezult!
primul element al analogiei: temperatur! concentraie.
Transferul de mas! poate ap!rea n faz! gazoas!, lichid!, n sisteme
gazlichid, vaporilichid, cu sau f!r! transfer simultan de c!ldur!.
Transferul de mas! se face n dou! moduri: prin difuzie molecular!
$i prin difuzie turbulent!.
Difuzia molecular! este analog! conduciei termice $i se datoreaz!
tendinei naturale de uniformizare a concentraiei dintr-un fluid prin
mi$carea dezordonat! a moleculelor.
Difuzia turbulent! este analog! conveciei termice $i reprezint!
transferul de mas! ntre o interfa! $i un fluid n mi$care. Interfaa poate fi
suprafa! unui solid sau unui lichid. Fenomenul este dependent de
propriet!ile de transport ale fluidului $i de caracteristicile hidrodinamice ale
procesului.
6.1. Transferul de mas! prin
difuzie molecular!
6.1.1. Definiii. Legi de baz!
Dac! ntr-un spaiu exist! un amestec de componente a c!ror
concentraii variaz! n spaiu, apare un fenomen natural care ine s!
uniformizeze compoziia amestecului n spaiu considerat.
Astfel ntr-un amestec de dou! componente A $i B cu concentraii
diferite ntr-un volum considerat, componenta A avnd o concentraie mai
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 230
mare n zona din stnga, iar componenta B o concentraie mai mare n zona
din dreapta (figura 6.1)
Dac! se consider! un plan imaginar x
0
, deoarece mi$carea
moleculelor este dezordonat!, num!rul de molecule A fiind mai mare la
stnga planului x
0
, un num!r mai mare de molecule A vor str!bate planul x
0

de la stnga la dreapta, dect de la dreapta la stnga. Se obine astfel n timp
o uniformizare a concentraiei.

Fig. 6.1 Transferul de mas! prin difuzie molecular!

Pe lng! difuzia produs! de diferena de concentraie, asupra
transferului de mas! prin difuzie molecular! mai pot apare dou! fenomene
care s! frneze sau s! intensifice procesul:
difuzia termic!, bazat! pe efectul Soret, corespunz!tor c!ruia
moleculele cu mas! mai mare tind s! se deplaseze n zonele cu
temperatur! mai cobort!;
difuzia de presiune, cauzat! de diferena de presiune.
Concentraia unui component i dintr-un amestec poate fi
caracterizat! de:
Concentraia masic!:

V
m
i
i
[kg/m
3
] (6.1)

A
B
Concentraia
componentei A
Concentraia
componentei B
C
A

C
B

x
x
0

Transferul de mas! 231
Concentraia molar!:

V
n
C
i
i
[kmol/m
3
] (6.2)

unde: m
i
, n
i
sunt masa, respectiv num!rul de moli ai componentului i; V
volumul.
Relaia de leg!tur! ntre cele dou! concentraii este:

i i i
C M , (6.3)
unde M
i
este masa molecular! a elementului i, n kg/kmol.
Pentru un amestec cu i componente, densitatea amestecului ,
respectiv num!rul total de moli pe volum al amestecului C va fi:i
i
i
i
C C ; (6.4)
Pentru caracterizarea concentraiei unui component dintr-un amestec
gazos se utilizeaz! $i presiunea parial! a componentului i, legat! de
concentraia molar! prin relaia:

;
RT
p
V
n
C
i i
i
RT C p
i i
[Pa] (6.5)
unde: R este constanta gazelor, n J/(kmolK); T temperatura , n K.
Se mai definesc:
fracia masic!

i
i
g (6.6)
fracia molar!
p
p
C
C
x
i i
i
(6.7)
gradientul de concentraie
x
grad
L
i


[kg/(m
3
m)] (6.8)
debitul masic
i i
m m & [kg/s] (6.9)
fluxul masic
S
M
j
i
i
&
[kg/(m
2
s)] (6.10)


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 232
fluxul molar

S
n
J
i
i
[kmol/(m
2
s)] (6.11)
viteza medie masic! a amestecurilor multicomponente:

i
i i
w
w [m/s] (6.12)
viteza medie molar! a amestecului:
C
w C
W
i
i i
[m/s] (6.13)
Legea lui Fick este legea fundamental! a difuziei moleculare. Pentru
un amestec din dou! componente A $i B, ea se poate scrie sub forma:


dz
dC
D J
A
AB Az
, [kmol/(m
2
s)] (6.14)

unde: J
Az
este fluxul molar al componentei A n direcia z, n kmol/(m
2
s);
D
AB
coeficientul de difuzie a componentei A prin componenta B, n m
2
/s;
C
A
concentraia molar! a componentei A n amestec, n kmol/kg.
Legea lui Fick este analog! legii lui Fourier pentru conducia
termic!.
Legea lui Fick se poate pune $i sub forma propus! de Groot :

[ ]
1
]
1

1
]
1

1
]
1

molare sau masice


fractiei gradientul
difuzie de
ul coeficient
totala
dnsitatea
fluxul


A AB A
g grad D j , (6.15)
sau:

A AB A
x grad CD J , (6.16)

unde: p p C C x g C C C
A A A A A B A B A
/ / ; / ; ; + + .
Se observ! c! ntre fluxuri exist! relaia:

A A A
M J J (6.17)
Pentru un amestec de doi componeni cu viteza medie masic! w
z
n
direcia z, fluxul masic se scrie:
( )
z Az A Az
w w J , (6.18)
n care w
Az
este viteza componentului A n direcia z.
Transferul de mas! 233
)innd seama $i de ecuaia (6.15), rezult!:

( )
A AB z Az A Az
g grad D w w J (6.19)
care, dup! rearanjare, conduce la:

z A
A
AB Az A
w
dz
dg
D w + . (6.20)
Pentru acest sistem binar, w
z
se poate calcula cu relaia (6.12), astfel
nct:

Bz B Az A
z
w w
w . (6.21)
nlocuind n relaia (6.20), rezult!:
( )
Bz B Az A A
A
AB Az A
w w g
dz
dg
D w + + . (6.22)
Deoarece w
Az
$i w
Bz
reprezint! vitezele componenilor A $i B
raportate la un sistem fix de axe, cantit!ile
Az A
w $i
Bz B
w reprezint!
fluxurile masice raportate la sistemul fix de axe, care se noteaz! cu:

Bz B Bz Az A Az
w n w n ; . [kg/(m
2
s)]
nlocuind n ecuaia (6.22), se obine:
( )
Bz Az A
A
AB Az
n n g
dz
dg
D n + + . (6.23)
Aceast! relaie se poate generaliza $i scrie n form! vectorial!:

( )
B A A A AB A
n n g g D n + + , (6.24)

care arat! c! fluxul masic unitar n
A
are urm!toarele dou! componente[25]:

A A AB
J g D este fluxul masic relativ $i reprezint! contribuia
gradientului de concentraie;
( ) w n n g
A B A A
+ contribuia deplas!rii amestecului.
n mod similar, se poate scrie fluxul molar fa! de un sistem de
referin! fix n felul urm!tor:

( )
B A A A Ab A
N N x x CD N + + , (6.25)

n care:
A A A
w C N $i
B B B
w C N .
Ecuaiile (6.24) $i (6.26) reprezint! alte forme echivalente cu
expresiile (6.15) $i (6.16) ale legii lui Fick. Coeficientul de difuzie D
AB
este
identic n toate cele patru ecuaii.
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 234
Coeficientul de difuzie D
Coeficientul de difuzie este introdus de legea lui Fick, fiind analog
conductivit!ii termice din ecuaia legii lui Fourier. Ecuaia sa de definiie
este:

,
_

dz
dC
J
D
A
Az
AB
[m
2
/s] (6.26)
El se define$te ca fluxul molar al componentei A n direcia z, pentru
un gradient al concentraiei molare de 1 kmol/(kgm).
Coeficientul de difuzie este o proprietate specific! amestecului, care
depinde de compoziia sa, de temperatur! $i presiune.
Utiliznd teoria cineticii pentru gaze ideale se poate stabili o variaie
a coeficientului de difuzie invers proporional! cu presiunea $i direct
proporional! cu temperatura:

D
AB
p
-1
T
3/2
(6.27)

n tabelul 6.1 sunt prezentate valori ale coeficientului de difuzie
pentru diferite perechi de substane [20].
Tabelul 6.1
Valorile coeficientului de difuzie
la presiunea atmosferic!

Substana A Sunstana B T
(K)
D
AB

(m
2
/s)
1 2 3 4
Gaze
NH
3
Aer 298 0,2810
-4

H
2
O Aer 298 0,2610
-4

CO
2
Aer 298 0,1610
-4

H
2
Aer 298 0,4110
-4

O
2
Aer 298 0,2110
-4

Acetona Aer 273 0,1110
-4

Benzina Aer 298 0,8810
-5

Naftalina Aer 300 0,6210
-5

Ar N
2
293 0,1910
-4

H
2
O
2
273 0,7010
-4

H
2
N
2
273 0,6810
-4
Transferul de mas! 235
Tabelul 6.1
(continuare

1 2 3 4
H
2
CO
2
273 0,5510
-4

CO
2
N
2
293 0,1610
-4

CO
2
O
2
273 0,1410
-4

O
2
N
2
273 0,1810
-4

Soluii
Cafeina H
2
O 298 0,6310
-9

Ethanol H
2
O 298 0,1210
-8

Glucoza H
2
O 298 0,6910
-9

Glicerin! H
2
O 298 0,9410
-9

Aceton! H
2
O 298 0,1310
-8

CO
2
H
2
O 298 0,2010
-8

O
2
H
2
O 298 0,2410
-8

H
2
H
2
O 298 0,6310
-8

N
2
H
2
O 298 0,2610
-8

Solide
O
2
Cauciuc 298 0,2110
-9

N
2
Cauciuc 298 0,1510
-9

CO
2
Cauciuc 298 0,1110
-9

He SiO
2
293 0,410
-13

H
2
Fe 293 0,2610
-12

Cd Cu 293 0,2710
-18

Al Cu 293 0,1310
-33

6.1.2. Ecuaiile difereniale ale
difuziei moleculare
6.1.2.1. Ecuaia de continuitate
Pentru a determina ecuaia general! a difuziei moleculare vom
considera un element de volum dv = dx dy dz (figura 6.2), pentru care vom
face un bilan masic scriind:

Viteza de variaie Variaia fluxului de Viteza de generare
a concentraiei de = substan! care + a masei n volum
substan! din volum tranziteaz! volumul prin reacii chimice


Viteza de variaie a cantit!ii de component A din volum este:
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 236
dz dy dx M
A
V A

,
&
[kg/s] (6.28)
Fluxul de mas! care intr! n elementul dv dup! direcia x va fi:
dz dy w dz dy n
x A A x a , ,
[kg/s] (6.29)
Fluxul masic care iese din element dup! aceea$i direcie este:

[ ]
dz
x
dz dy n
dz dy n dz dy n
x A
x A dx x A

+
+
,
, ,
[kg/s] (6.30)
Fluxul de mas! r!mas n elementul de volum dup! direcia x va fi:
dz dy dx
x
n
dz dy n dz dy n
x A
x A dx x A


+
,
, ,
(6.31)
Scriind n mod analog variaia fluxului de mas! ce tranziteaz!
elementul dup! celelalte direcii dy, dz se obine fluxul variaia fluxului de
mas! dup! cele trei direcii:
dv n
z
n
y
n
x
M
z A Ay Ax st A

,
_


, ,
&
[kg/s]
Semnul minus apare deoarece s-a presupus c! fluxul masic care
p!r!se$te volumul este mai mare ca cel care intr! n volum.
Viteza de generare a masei n volum datorit! unor reacii chimice, n
ipoteza unei gener!ri omogene de mas! cu viteza q
mv,A
, n kg/(m
3
s) va fi:Fig. 6.2 Bilanul masic pentru un
element de volum


n
A,y

n
A,x+dx

n
A y+dy

n
A z+dz

n
A,x

n
A,z

dy
z
y
x
g A
M
,
&

st A
M
,
&
dx
dz
Transferul de mas! 237
dv q M
A mv g A , ,

&
[kg/s] (6.32)
nlocuind valorile
g A st A v A
M M M
, , ,
; ;
& & &
n bilanul de mas! se obine:

0
, , , ,+

A mv
A
z A y A x A
q n
z
n
y
n
x
(6.33)

Aceasta este ecuaia de continuitate pentru componentul A. Deoarece
n
A,z
, n
A,y
, n
A,z
sunt proieciile pe cele trei axe ale vectorului
A
n
r
, ecuaia
(6.33) se poate scrie:

0
,+
A mv
A
A
q n (6.34)

O ecuaie similar! se poate scrie pentru componentul B din amestec:

0
,+
B mv
B
B
q n (6.35)

$i adunnd ecuaiile (6.34) $i (6.35), rezult!:

( )
( )
( ) 0
, ,
+

+
+ +
B mv A mv
B A
B A
q q n n . (6.36)
)innd seama c!, pentru un amestec de doi componeni exist!
relaiile:
w w w n n
B B A A B A
+ + ;
+
B A
;

B mv A mv
q q
, ,
,
deoarece generarea componentului A se face pe seama epuiz!rii
componentului B, se obine ecuaia de continuitate pentru amestec:

( ) 0


+ w , (6.37)

care este identic! cu ecuaia de continuitate pentru curgerea unui fluid
omogen.


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 238
6.1.2.2. Forme speciale ale ecuaiei
de continuitate
Pentru determinarea distribuiei concentraiei, trebuie nlocuit fluxul
unitar prin expresiile rezultate din legea lui Fick. Astfel, dac! se nlocuie$te
n ecuaia (6.34) valoarea lui n
A
(6.24):
( )
B A A A AB A
n n g g D n + +
sau echivalentul s!u:
w g D n
A A AB A
+ ,
rezult!:

( ) ( ) 0
,+ +
A mv
A
A a AB
q w g D . (6.38)

sau scris! n funcie de concentraia molar!:

( ) ( ) 0
,

+ +
A mv
A
A A AB
q
C
w x CD (6.38a)

Aceast! ecuaie este general! $i exprim! distribuia concentraiei
componentului A ntr-un amestec. n aceast! form! este, ns! foarte greu de
utilizat $i de aceea se fac ipoteze simplificatoare care permit aducerea ei
ntr-o form! mai u$or de folosit.
Dac! densitatea $i coeficientul de difuzie D
AB
se consider!
constante, ecuaia devine:
0
,
2+ + +
A mv
A
A A A AB
q w w D (6.39)
Pentru un fluid incompresibil, viteza este constant! $i deci 0 w .
Dac! nu exist! generare de substan! A, atunci q
mv,A
= 0. De asemenea, dac!
se consider! constante densitatea $i coeficientul de difuzie, ecuaia (6.39) se
reduce la forma:

A AB A
A
D w +


2
. (6.40)
Se observ! c! membrul stng al ecuaiei conine doi termeni: derivata local!
/
A
a cmpului scalar de concentraie masic! ( ) , , , z y x
A
$i termenul:

z
w
y
w
x
w w
A
z
A
y
A
x A


,
care reprezint! derivata n raport cu viteza a concentraiei masice
( ) , , , z y x . Suma acestor dou! derivate este denumit! derivata
Transferul de mas! 239
substanial! a concentraiei masice $i deci ecuaia (6.40) se poate scrie n
forma:

A AB
A
D
D
D

2
, (6.41)
care este analog! cu ecuaia pentru transferul de c!ldur! n regim tranzitoriu:
T a
D
DT
2

, (6.42)
n care T este temperatura, iar a difuzivitatea termic!.
n cazul n care fluidul nu se deplaseaz! w = 0 nu exist! generare
de mas! q
mv,A
= 0, iar densitatea $i difuzivitatea sunt constante, ecuaia
(6.40) se reduce la:


A AB
A
D


2
. (6.43)

Aceast! ecuaie este cunoscut! sub numele de legea a doua de difuzie a lui
Fick. Ipoteza c! fluidul nu se deplaseaz! restrnge aplicabilitatea ei numai
la corpuri solide sau lichide staionare, precum $i la sisteme binare de gaze,
sau lichide, la care n
A
= n
B
.
Ecuaia (6.43) este analog! cu ecuaia lui Fourier pentru conducia
c!ldurii:
T a
T
2

. (6.44)
Ecuaiile (6.39), (6.40) $i (6.43) pot fi simplificate n continuare
dac! procesul se consider! staionar $i deci 0 /
A
. Pentru densitate
constant! $i coeficient de difuzie constant, ecuaia (6.39) devine:

A mv A AB A
q D w
,
2
+ . (6.45)
Dac! nu exist! nici generare de substana, se obine:


A AB A
D w
2
. (6.46)

n plus, dac! w = 0, ecuaia se reduce la:

0
2

A
, (6.47)

care este ecuaia lui Laplace, pentru concentraii masice de component A.


Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 240
6.1.2.3. Condiii iniiale $i la limit!
Pentru descrierea cazurilor concrete de transfer de mas!, trebuie
rezolvat! una din ecuaiile difereniale prezentate pentru anumite condiii
iniiale $i la limit! care permit determinarea constantelor de integrare.
Condiiile la limit! cele mai ntlnite sunt urm!toarele:
A Specificarea concentraiei la interfa! n concentraie molar! C
A

= C
As
sau masic!
A
=
As
sau fracia molar! x
As
, iar n cazul gazelor, prin
presiunea parial! p
A
= p
As
sau fracia molar! x
A,s
. Pentru un caz concret de
difuzie a unui component din faza gazoas! n faza solid! sau lichid! (figura
6.3), dac! concentraia elementului A din faza gazoas! este caracterizat! de
presiunea parial! p
A,s
, transformarea ei n funcie molar! se va face utiliznd
legea lui Henry:

H
p
x
As
As
, (6.48)Fig. 6.3 Interfaa gazlichid
sau gazsolid
unde H este constanta lui Henry, n bar. Valorile constantei lui Henry pentru
unele soluii apoase ale unor gaze sunt prezentate n tabelul 6.2.
Tabelul 6.2
Valorile constantei lui Henry pentru soluii apoase

H = p
A, i
/a
A, i
(bar)
T
(K)
NH
3
Cl
2
H
2
S SO
2
CO
2
CH
4
O
2
H
2

1 2 3 4 5 6 7 8 9
273 21 265 260 165 710 22,880 25,500 58,000
280 23 365 335 210 960 27,800 30,500 61,500
290 26 480 450 315 1300 35,200 37,600 66,500
300 30 615 570 440 1730 42,800 45,700 71,600

Gaz lichid
sau
gaz solid
p
As

x
As

Lichid
sau
solid
Gaz
Interfaa
x
Transferul de mas! 241

Tabelul 6.2
(continuare)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
310 755 700 600 2175 50,000 52,500 76,000
320 860 835 800 2650 56,300 56,800 78,600
323 890 870 850 2870 58,000 58,000 79,000

B Al doilea tip de condiii la limit! descriu continuitatea fluxului
J
A,s
la interfa!.

0
,


x
A
AB s A
x
x
CD J . (6.49)
n cazul unor interfee impermeabile pentru componenta A
0 /
0

x
A
x x .
Cantit!ile iniiale presupun cunoa$terea cmpului de concentraii
la momentul = 0.
6.1.3. Difuzia masic! prin medii cu geometri simple
f!r! reacii chimice care genereaz! mas! n volum
Mediu plan
Dac! se consider! un mediu plan n repaus, cu grosimea prin care
difuzeaz! o component! A prin componenta B, n regim staionar, f!r! surse
interne de mas! datorate unor reacii chimice (figura 6.4), pentru
determinarea distribuiei concentraiei n spaiu, se pleac! de la ecuaia
(6.38a), care n ipotezele f!cute are forma:
0
,
_

dx
dx
CD
dx
d
A
AB
(6.50)
Fig. 6.4 Transferul de mas! printr-un mediu plan

x
A,s1

x
A,s2

N
A,x

x
A+B
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 242

Prin integrarea ecuaiei (6.50), n condiiile la limit!: x = 0;
1 ,s A A
x x $i x = ;
2 ,s A A
x x , se obine cmpul de concentraii n perete:

( ) ( )
1 , 1 , 2 , s A s A s A A
x
x
x x x x +

, (6.51)

Fluxul molar (relaia 6.25) n ipoteza considerat! se scrie:

dx
x dx
CD N
A
AB A
) (
(6.52)

nlocuind valoarea x
A
(x) din (6.51), rezult!:


L
x x
CD N
s A s A
AB A
1 , 2 ,

. [kmol/(m
2
s)] (6.53)

Multiplicnd cu suprafaa S $i nlocuind x
A
= C
A
/C, rezult!:

( )
2 , 1 , s A s A
AB
A
C C
S D
N

[kmol/s] (6.54)

Extinznd analogia electric! a transferului de c!ldur! $i la transferul
de mas!:

S
R
C
N
dif m
A
,

[kmol/s] (6.55)

rezult! c! rezistena masic! difuziv! pentru un mediu plan este:


AB
dif m
D
R

,
[s/m
3
] (6.56)

Dac! mediul prin care are loc difuzia este cilindric sau sferic valorile
cmpului fraciei molare $i al rezistenelor masice sunt prezentate n tabelul
6.3 [20,40]


Transferul de mas! 243
Tabelul 6.3

Rezistenele masice $i distribuia concentraiei

Geometria Distribuia concentraiei
x
A
(x) x
A
(r)
Rezistena masic!
difuziv!, R
m,dif( )
1 , 1 , 2 ,
) (
s A s A s A A
x
L
x
x x x x +


AB
dif m
D
R

,( )
( )
2 ,
2 2 1
2 , 1 ,
ln
/ ln
s A
s A s A
A
x
r
r
r r
x x
r x +

,
_


( )
AB
dif m
D
r r
R

2
/ ln
1 2
,( )
2 ,
2 2 1
2 , 1 ,
1 1
/ 1 / 1
s A
s A s A
A
x
r r r r
x x
r x +

,
_

,
_

2 1
,
1 1
4
1
r r D
R
AB
dif m6.2. Transferul de mas! convectiv
Transferul de mas! convectiv reprezint! transportul de substan!
ntre un fluid n mi$care $i o interfa!. Aceasta poate fi suprafa! unui solid
sau unui lichid.
Transferul de mas! convectiv este analog conveciei termice, avnd
ca $i aceasta dou! componente: o difuzie molecular! n stratul limit! masic
$i o mi$care de amestec n afara acestuia.
Transferul de mas! convectiv apare n numeroase echipamente sau
instalaii termice, cum ar fi: scruberele, turnurile de r!cire, degazoarele
termice, instalaiile de uscare. De cele mai multe ori transferul de mas!
convectiv este nsoit $i de un transfer de c!ldur!.


L
xA,s1
xA,s2
A
x
xA,s2
xA,s1
r
r1
r2
L
+
xA,s1
xA,s2
r1
r2
r
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 244
6.2.1. Ecuaii de baz!
Ecuaia fundamental! ale transferului de mas! convectiv (difuzie
turbulent!) este analog! ecuaiei lui Newton a conveciei termice, avnd
forma:

( )
A Ai c A
k n , [kg/(m
2
s)] (6.57)

unde: n
A
este fluxul unitar masic al componentei A; k
c
coeficientul de
transfer de mas!, n m/s;
Ai
,
A
concentraiile substanei A la interfa!,
respectiv la distana de interfa! n fluidul n mi$care, n kg/m
3
.
Cea mai uzitat! metod! de determinare a coeficientului de mas! este
analiza dimensional! succedat! de experiment. Se pot obine astfel relaii
criteriale.
La calculul transferului de mas!, pe lng! numerele criteriale
ntlnite $i la transferul de c!ldur! (Re, Pr) se utilizeaz! $i numere criteriale
proprii:
Criteriul Schmidt (Sc) reprezint! raportul dintre difuzivitatea
impulsului $i difuzivitatea masei:


AB AB
D D
Sc

. (6.58)

Criteriul Sc este analog criteriului Pr care reprezint! raportul ntre
difuzivitatea masei $i a c!ldurii (Pr = /a).
Criteriul Lewis (Le) este raportul ntre difuzivitatea c!ldurii $i cea
a masei:


AB p AB
D C D
a
Le

(6.59)

Criteriul Sherwood (Sh) reprezint! raportul ntre rezistena la
transferul de mas! prin difuzie molecular! $i rezistena termic! prin difuzie
turbulent!:


AB
c
D
l k
Sh , (6.60)


Transferul de mas! 245
unde: l este lungimea caracteristic!, n m.
Criteriul Sherwood este analog criteriului Nusselt.
Relaiile criteriale care caracterizeaz! transferul de mas! convectiv
sunt n general de forma:

Sh = f (Re, Sc, Le) , (6.61)

pentru transferul de mas! prin convecie forat! $i de forma:

Sh = f (Gr
*
, Sc) , (6.62)

pentru transferul de mas! prin convecie natural! unde:
Gr
*
= l
3

A
/
2
este criteriul lui Groshof pentru transferul de mas!.
n tabelul 6.4 sunt prezentate o serie de relaii criteriale pentru
determinarea coeficientului de transfer de mas! convectiv[20,40,39,25].

Tabelul 6.4
Relaii criteriale pentru transferul
de mas! convectiv

Nr.
crt.
Relaia criterial! Domeniul de
valabilitate
Tipul de transfer
masic
1

( )
2 / 1 5 . 4
871 Re 037 , 0 Sc Sh
L L

0,6 < Sc < 3000
510
5
<Re
L
<10
8


Curgerea peste o
plac! cu lungimea L
23 / 1
/
Re
86 , 1
,
_

D L
Sc
Sh
D
D


Re
D
< 2300
Curgere laminar! n
evi cu lungimea L
$i diametrul D

3


44 , 0 83 , 0
Re 023 , 0 Sc Sh
D D

2000 < Re
D
<35000
0,6<Sc<2,500

Curgere turbulent!
n conducte

4


33 , 0 83 , 0
Re 023 , 0 Sc Sh
D D


2000<Re
D
<70000
1000<Sc<2260
Curgerea turbulent!
n conducte
6.2.2. Transferul de mas! interfazic
n cazul transferului de mas! ntre dou! faze diferite separate printr-o
interfaa (sisteme lichide-lichid, lichid-gaz, gaz-solid, lichid-solid), acesta se
efectueaz! n trei etape: transferul de mas! convectiv de la una din faze la
interfa! (suprafaa de separare dintre faze); transferul de mas! prin
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 246
suprafa! $i transferul de mas! de la suprafa! la al doilea fluid. n cele mai
multe cazuri suprafaa (interfaa) nu este solid!, astfel c! r!mne numai
dou! rezistene masice. n figura 6.4 este prezentat un astfel de model care
presupune transferul de mas! ntre un gaz $i un lichid.
Fig. 6.5 Transferul de mas! interfazic

Mecanismul de transfer de mas! este un proces combinat care
cuprinde transferul molecular $i transferul turbulent cu efecte care nu se pot
evidenia separat. Din aceast! cauz! este necesar! utilizarea conceptului de
coeficient de transfer care s! ia n considerare ambele tipuri de procese.
Fluxul molar de component A transferat n direcia z poate fi
exprimat prin relaiile:
( ) ( )
Al Ai l Ai Ag g Az
c c k p p k N [kmol/(m
2
s)] (6.63)
n care: p
Ag
, p
Ai
reprezint! presiunea parial! a componentului A n gaz $i la
interfa!; c
Al
, c
Ai
concentraia molar! de component A n lichid $i respectiv,
la interfa!; k
g
, k
l
coeficienii individuali de transfer de mas! n gaz $i
respectiv, n lichid.
Determinarea practic! a concentraiei sau a presiunii pariale la
interfa! este deosebit de dificil!, motiv pentru care se prefer! folosirea unor
coeficieni globali de transfer de mas!, care iau n considerare potenialul
total de transfer. Astfel, dac! se define$te coeficientul global n funcie de
presiunile pariale, fluxul molar se poate scrie:
( )
*
A Ag g A
p p K N [kmol/(m
2
s)] (6.64)
p = p
A
+p
B

P
r
e
s
i
u
n
e
a

(
c
o
n
c
e
n
t
r
a

i
a
)

(p
*
Ai
)

l

g

Distana
Faza gazoas! Faza lichid!
Interfa! gaz-lichid
Film de gaz
Film de lichid
c
Bl

(p
*
Bl
)
(p
*
Al
)
(c
*
Ai
)
(c
*
Ag
)
(c
*
Bg
)
p
Bg

p
Ag
p
Ai

c
Ai

c
Al

z
Transferul de mas! 247
unde: K
g
este coeficientul global de transfer de mas! definit n funcie de
presiunea parial! activ! n faza gazoas!, n kmol/(m
2
sPa); p
Ag
presiunea
parial! n faza gazoas!, n Pa;
*
A
p presiunea parial! a componentului A n
echilibru cu compoziia din faza lichid!, n Pa.
n mod similar, coeficientul global se poate defini n funcie de
concentraia componentului A n faza lichid! $i atunci fluxul devine:
( )
Al A l A
c c K N
*
[kmol/(m
2
s)] , (6.65)
unde: K
l
este coeficientul global de transfer de mas! definit n funcie de
concentraia activ! n faza lichid!, n m/s; c
Al
concentraia componentului
A n faza lichid!, n kmol/m
3
;
*
A
c concentraia componentului A
corespunz!toare echilibrului cu p
Ag
, n kmol/m
3
.
Valorile de echilibru ale concentraiei $i presiunii pariale se
determin! pe baza legii lui Henry, conform relaiilor:

Al A Ag A
Hc p H p c
* *
; / , (6.66)
unde H este constanta lui Henry. n figura 6.5 este prezentat! fora activ! a
transferului de mas! asociat! cu fiecare faz!, precum $i fora activ! global!.Fig. 6.6 Fora activ! a transferului de mas!
n modelul celor dou! filme

Raportul dintre rezistena la transfer opus! de fiecare faz! $i rezistena total!
se calculeaz! cu relaiile:

kg
kg
p
p
R
R
Atot
Ag
total
gaz
/ 1
/ 1

(6.67)

p
A
g

p
A
l

p
A
t
o
t
a
l

c
Ag
c
Al

c
A
c
Ai
c
Al

p
A

p
Ag

p
Ai

c
Atotal

c
*
A

p
*
A

Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas! 248

l
l
Atot
Al
total
lichid
K
k
c
c
R
R
/ 1
/ 1

(6.68)

)innd seama de relaiile anterioare se poate determina leg!tura
dintre coeficienii individuali $i cei globali de transfer de mas!. Rezult!
urm!toarele relaii:


l g g
k
H
k K
+
1 1
; (6.69)


l g l
k Hk K
1 1 1
+ . (6.70)


BIBLIOGRAFIE
[1] ARPACI. V.S., Conduction heat-transfer, Adidisan-Wesley., 1996.
[2] BADEA. A., NECULA. H., STAN. M., IONESCU. L., BLAGA. P., DARIE. G.,
Echipamente si instalatii termice, Editura Tehnica, Bucuresti, 2003.
[3] BADEA.A.,NECULA,H.,Schimb!toare de c!ldur!, Editura AGIR, Bucure$ti,
2000
[4] BELOV,I.A.,KUDRIAVTEV,N.A., Teplootdacia i saprotivlenie pachetov trub.
Energoatomizdat, 1987.
[5] BONTEMPS, A., GARRIGUE,A, $.a Technologie des echangeurs thermiques.
Techniques de l'Ingineur. Paris,1998
[6] BRATIANU. C., Metode cu elemente finite in dinamica fluidelor.Editura
Academiei, Bucuresti, 1983.
[7] BRIGGS,D.E, YOUNG, E. H. Convection heat transfer and pressure drop of air
flowing across triangular pitch banks of finned tubes. Chem.Eng. Symp. Series n
o

41, vol. 59, 1983, p. 1 - 10.
[8] BUTTERWORTH,D.,HEWIT,G.F., Tow-phase flow and heat transfer,Oxford
University Press, 1977.
[9] CARABOGDAN. I. GH., BADEA. A., $.a. Metode de analiza a proceselor si
sistemelor termoenergetice. Editura Tehnica, Bucuresti, 1989.
[10] CHERON.B., Transferts thermiques, Ellipsas , Paris 1999.
[11] CHIRIAC. FL., s.a., Procese de transfer de caldura si masa in instalatiile
industriale.Editura Tehnica, Bucuresti, 1982.
[12] CHURCHILL,S.W.,CHU,H.S., Corelating Equations for Laminar and Turbulent
Free Convection from a Vertical Plate. Int. Jurnal of Heat and Mass
Transfer,18,1323,1975.
[13] COLLIER, J. G., THOME, J.R. Convective boiling and condensation.Third
Edition, Clarendon Press, Oxford, 1994, 596p.
[14] CRABOL,J., Transfert de chaleur (3 tomes), Masson, Paris, 1992.
[15] DAVENPORT, C.J. Correlations for heat transfer and flow friction characteristics
of lourered fins. Heat Transfer, Seattle 1983. AICHE Symp. n
o
225, vol 79,1983, p
19-27
[16] DEPEW, C.A., REISBIG, R.L. Vapor condensation on a horizontal tube using
Teflon to promote dropwise condensation. Industrial Engineering Chemistry,
Processing, Design and Development, vol. 11, 1964
[17] DOROSCIUC, B.E., Crizisi temploobmena pri chiperii vodi v trubah., Energhia,
Moskva, 1970.
[18] GRAY, D.L., WEBB, R.L. Heat transfer and friction correlation for plate fin and
tube heat exchangers having plain fins. Heat transfer, vol 6, 1986, p. 2745 - 2750
[19] HONG, S. W., BERGLES, A.E. Augmentation of laminar flow heat transfer in
tubes by means of twisted tape inserts. J. Heat Transfer, vol.91, 1969, p. 434-442
Iniiere n transferul de c!ldur! $i mas!

250
[20] INCROPERA. F.P., DEWITT. D.P., Fundamentals of Heat and Mass Transfer,
John Wily & Sans, New York, 1996.
[21] ISACENCO. V.P., OSIPOVA. V.A., SUKOMEL. A.S., Teplaperdacia, Energhia,
1975.
[22] ISACENKO.V.P., Teploobmen pri condensatii, Energhia, Moskva,1977
[23] JOSHI, H.M., WEBB, R.L. Prediction of heat transfer and friction in the offset
strip fin arraz. Int. J. Heat Mass Transfer, vol.30. n
o
1, 1987, p 69 84
[24] JUKAUSKAH,A.,JIUJGDA,I., Teplotdacia v laminarnom patoke jidcosti, Mintis,
Vilnius, 1969.
[25] KAFAROV,V.V., Fundamentals off mass transfer, Mir Publishers, 1975.
[26] KAKAC, S., Handbook of single phase connectiv heat transfer, 1987
[27] KREITH. K., Principales of heat transfer, New-York International, 1976
[28] KUMAR,R., JUDD, R.L. Heat transfer with coiled turbulance promoters. Canad.
J. Chem. Eng., vol.48,1970,p. 378 -383.
[29] KUTADELADZE. CC., Teplaperedacia pri condensatii i kipenii, Masghiz, 1952.
[30] LECA, A., MLADIN,E.C., STAN,M. Transfer de c!ldur! $i mas!. Editura tehnic!.
Bucure$ti,1998.783p
[31] LOCKHART,R., MARTINELLI, R.C. - Proposed Corelation of Data for
Isothermal Two-Phase, 1994
[32] MARTO, P. J., LEPERE, V. J. Pool Boiling Heat Transfer from enhanced surfaces
to dielectric fluids. Advances in Enhanced Heat Transfer, HTD-18, ASME, New
York,1981.
[33] MIHEEV. M.A., MIHEEVA. I.M., Osnovi teplaperedaci, Energhia, Moskwa,
1973
[34] PETUHOV,B.S., Teploobmen I saprotivlenie pri laminarnom tecenii v trubah,
Energhia, Moscva,1967
[35] RABAS, T.J. The effect on fin density on the heat transfer and pressure drop
performance of low finned tube banks. ASME paper n
0
80-HT-97,1980.
[36] ROBINSON, H., BRIGGS,D.E. Pressure drop of air flowing across trangulair
pitch banks of finned tubes. CEP Szmp. Series n
0
64, vol 62,1996, p. 177-188
[37] ROSHEWOW, W.M., Hand book of Heat Transfer, Mc Gnow-Hill, New York,
1985
[38] SACADURA. J.F., Invitation aux transferts thermoques, Laroisier, TEC & DOC,
Paris 1993.
[39] STEFANESCU. D., LECA. A., LUCA. L., BADEA. A., MARINESCU. M.,
Transfer de c!ldur! $i mas!, Editura Didactic! $i Pedagogic!, Bucure$ti 1983
[40] SUBBOTIN,V.I., Ob$cie vapros teplo i maso obmena, Nauca i Tehnica, Minsc,
1966
[41] STEPHAN,K. Heat transfer in condensation and boiling. Springer-Verlag Berlin
Heidelberg, 1992, 325 p
[42] THORSEN,R., LANDIES, F. Friction and heat transfer characteristics in turbulent
swirl flow subjected to large transverse temperature gradients. J. Heat Transfer,
vol.90, 1968, p 87-89.
[43] TIEN-MO SHIH, Numerical Heat Transfer, Hemisphere Publishing, 1984.
[44] TONG. L.L., Biling Heat Transfer and Two - Phase Flow, Wiley, New York,
1965.
[45] UTTAWAR, S.B., RAJA RAO, M. Turbulent flow friction and heat transfer
characteristics of single spirally enhanced tubes. J. Heat Transfer, vol 107,1985,p
930 - 935
Bibliografie

251
[46] VIDIL. R., MARVILLET, Ch., Les echangeurs a plaques. GRETh, Grenoble
1990.
[47] WEBB, R.L. Principles of Enhanced Heat Transfer. John Wiley &Sons, Inc., New
York, 1994,556p.
[48] WEBB, R.L., RUDY, T.M.,KEDZIERSKI, M.A. Prediction of the Condensation
coefficient on horizontal integral-fin tubes. J. Heat Transfer, vol. 107,1985.

S-ar putea să vă placă și