Sunteți pe pagina 1din 61

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTE SI IMBOLNAVIRI PROFESIONALE LA S.C.RAMBOCOM S.R.L-SIBIU Pensiunea LA VIOREL-2 stele POSTUL DE LUCRU Nr.

1 FEMEIE DE SERVICIU

2 12

1. DESCRIEREA POSTULUI DE LUCRU PROCESUL DE MUNC! A"ti#itatea "$nst% &n e'e"tuarea "ur()eniei &n "a*rul s$"iet()ii "+t ,i &n e-teri$rul a"esteia. MI.LOACE DE MUNC/ 0 As1irat$r2 0 Materiale i3ieni"$-sanitare2 0 Ustensile 1entru "ur%)enie 45(tur(6 '(ra, et".72

SARCINA DE MUNC! 0 Pre8entarea la se*iul s$"iet()ii6 &n stare n$r5al(6 su'i"ient *e $*i9nit '(r( a 'i su: in'luen)a :(uturil$r al"$$li"e sau a 5e*i"a5entel$r2 0 E"9i1area "u e"9i1a5entul in*i#i*ual *e 1r$te")ie "$res1un8(t$r a"ti#it()ii *es'(,urate2 0 Cun$a,terea re3le5ent(ril$r le3ale *e se"uritate ,i s(n(tate &n 5un"( ,i PSI s1e"i'i"e a"ti#it()ii *es'(,urate2 0 Cun$a,terea 'a"t$ril$r *e ris" a""i*entare ,i &5:$ln(#ire 1r$'esi$nal(2 0 Res1e"t( Re3ula5entul *e Or*ine Intern(2 0 M(tur( 8ilni" 9$lul6 5a3a8inul6 restaurantul ,i s"ara i5$:ilului2 0 S1al( 3ea5urile i5$:ilului $ri *e "+te $ri este ne#$ie &n #e*erea 5en)inerii as1e"tului *e "ur()enie a i5$:ilului2 0 Anun)( *e &n*at( a*5inistrat$rul iar &n li1sa a"estuia6 *ire"t$rul6 $ri"e nere3ul( "$nstat( "u 1ri#ire la starea 1ere)il$r interi$ri sau e-teri$ri2 0 Asi3ur( "ur()enia *in 8$na s1a)iului #er*e a'erent( i5$:ilului 4tun*e iar:a6 u*( s1a)iul #er*e6 et".72 0 Men)ine "ur()enia &n su:s$lul i5$:ilului2 0 Ia &n 1ri5ire t$ate 5aterialele ne"esare asi3ur(rii "ur()eniei6 &ntre)inerii s1a)iului #er*e6 "$le"tarea ,i *e:arasarea 3un$iului 5ena;er6 a#+n* $:li3a)ia s( asi3ure 1(strarea ,i utili8area a"est$ra &n :une

"$n*i)ii.

MEDIUL DE MUNC! Fe5eia *e ser#i"iu &,i *es'(,$ar( a"ti#itatea &n "a*rul s$"iet()ii6 " +t, i&n e-teri$rul a"esteia. Ilu5inatul este natural sau arti'i"ial &n 'un")ie *e 1eri$a*a *in 8i. Pe 1eri$a*a *e iarn( "$n'$rtul ter5i" este reali8at "u a;ut$rul "entralei ter5i"e &n 5$* "$res1un8(t$r. 2. FACTORI DE RISC IDENTIFICA<I A. FACTORI DE RISC PROPRII MI.LOACELOR DE MUNC/ 0 Fa"t$ri *e ris" 5e"ani"= - De1lasarea la>*e la l$"ul *e 5un"( - l$#ire *e "(tre 5i;l$a"e aut$ sau 5i;l$a"e *e trans1$rt &n "$5un2 - Su1ra'e)e sau "$ntururi 1eri"ul$ase2 - C$nta"tul "u su1ra'e)e &n)e1(t$are6 t(i$ase. 0 0 Fa"t$ri *e ris" ter5i"= - Te51eratura ri*i"at( a su1ra'e)el$r sau $:ie"tel$r 4"$n*u"te6 et".7. Fa"t$ri *e ris" ele"tri"= - Ele"tr$"utare 1rin atin3ere *ire%"t,i in*ire"t% 41ri8e6 ,te"9ere *e'e"te6 "$n*u"t$ri nei8$la)i sau "u i8$la)ia &5:(tr+nit( ,i>sau u5e*(6 a1aratur( ne"ar"asat( et".7. Fa"t$ri *e ris" "9i5i"= - Su:stan)e t$-i"e '$l$site la "ur()enie.

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC! 0 Fa"t$ri *e ris" 'i8i"= - Curen)i *e aer2 - Cala5it%)i naturale 4seis5e6 et".72 - Pul:eri 1neu5$"$ni$3ene 41arti"ule6 1ra'6 et".72 - Te51eratura aerului ri*i"at( 1e 1eri$a*a "ani"ular( ,i s"(8ut( &n an$ti51ul 'ri3ur$s la lu"rul &n e-teri$r.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC! 0 S$li"itare 'i8i"%= - P$8i)ii *e lu"ru '$r)ate sau #i"i$ase 1r$*u"(t$are *e a'e")iuni ale siste5ului $ste$-5us"ular2 - E'$rt *ina5i" la 5ani1ulare ,i la &n*e1linirea sar"inii *e 5un"(. S$li"itare 1si9i"(= - Rit5 *e 5un"( 5are2 - M$n$t$nia 5un"ii.

D. FACTORI DE RISC PROPRII E?ECUTANTULUI 0 A")iuni 3re,ite= - C%*ere la a"ela,i ni#el 1rin alune"are6 &51ie*i"are6 *e8e"9ili:rare2 - C(*ere *e 1e tre1te 1rin 1(,ire &n 3$l6 alune"are6 &51ie*i"are sau *e8e"9ili:rare. 0 0 O5isiuni= - Neutili8area e"9i1a5entului in*i#i*ual *e 1r$te")ie. C$51$rta5entul s$"i$ - 1r$'esi$nal= - Rela)ii 1ri5are ne"$res1un8(t$are 4rela)ii ne1rin"i1iale &ntre "$le3i ,i "lien)i6 st(ri tensi$nate6 a3resiuni #er:ale sau 'i8i"e6 *e'i"ien)e &n siste5ul *e "$5uni"are72 - Li1sa *e satis'a")ie &n 5un"(2 - Neres1e"tarea *is"i1linei la l$"ul *e 5un"( 1rin 1re8entarea la ser#i"iu $:$sit sau &n stare *e e:rietate6 "$nsu5ul *e al"$$l &n ti51ul 1r$3ra5ului.

UNITATEA=S.C.RAMBOCOM S.R.L-SIBIU

NUM!R PERSOANE E?PUSE=11ers @. FIAA DE EVALUARE A POSTULUI DE LUCRU DURATA E?PUNERII= B 9 ECCIPA DE EVALUARE= in3. Ti"9in*elean Dan Me*i" 5e* 5un"ii-ser# e-tern FORMA CONCRET! DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC 4*es"riere6 1ara5etri7 2 1. De1lasarea la>*e la l$"ul *e 5un"( - l$#ire *e "(tre 5i;l$a"e aut$ sau 5i;l$a"e *e trans1$rt &n "$5un. 2. Su1ra'e)e sau "$ntururi 1eri"ul$ase. @. C$nta"tul "u su1ra'e)e &n)e1(t$are6 t(i$ase.

POSTUL DE LUCRU FEMEIE DE SERVICIU COMPONEN<A FACTORI DE RISC AI STEMULUI DE MUNC! IDENTIFICA<I 1

CONSE- CLASA CLASA NIVEL CINTA DE DE PAR<I MA?IMA DRAVIT PROBA AL DE PREVIEI- ATE BILITA RISC BIL! TE @ F G H DECES ITM I @ 8ile ITM @FG 8ile ITM @-FG 8ile J 1 2 1 F G @ 1 @

FACTORI DE RISC MECANIC

MI.LOACE DE MUNC/ FACTORI DE RISC ELECTRIC

FACTORI DE RISC TERMIC

F. Te51eratura ri*i"at( a su1ra'e)el$r sau $:ie"tel$r 4"$n*u"te6 et".7. G.

Ele"tr$"utare 1rin atin3ere *ire"t% ,i in*ire"t% 41ri8e6 ,te"9ere *e'e"te6 "$n*u"t$ri nei8$la)i sau "u i8$la)iaDECES J &5:(tr+nit( ,i>sau u5e*(6 a1aratur( ne"ar"asat( et"7.

FACTORI DE RISC CCIMIC

H.

Su:stan)e t$-i"e '$l$site la "ur()enie.

ITM @-FG 2 8ile

1 J. Curen)i *e aer.

@ ITM @FG 8ile DECES ITM @FG 8ile ITM @FG 8ile 11. P$8i)ii *e lu"ru '$r)ate sau #i"i$ase 1r$*u"(t$a re *e a'e")iuni ale siste5ului $ste$5us"ular.

F 2

G G

H @

MEDIUL DE MUNC/

FACTORI DE RISC FIEIC K.

B.

Cala5it%)i naturale 4seis5e6 et".7. Pul:eri 1neu5$"$ni$3ene 41arti"ule6 1ra'6 et" 7.

J 2 2

1 F F

@ 2 2

1 . Te51eratura aerului ri*i"at( 1e 1eri$a*a "ani"ular( ,i s"(8ut( &n an$ti51ul 'ri3ur$s. NAL SOLICITAE FIEIC/ SARCINA DE MUNC/

SOLICITAR E PSICIC/

1@. *e8e"9ili:rare. Rit5 *e 5un"( 1H. C(*ere *e 1e tre1te 5are. 1rin 1(,ire &n 3$l6 1F. alune"are6 M$n$t$ &51ie*i"are nia sau 5un"ii. *e8e"9ili:rare. 1J. Neutili8area e"9i1a5entulu i in*i#i*ual *e 1r$te")ie. 1B. Rela)ii 1ri5are ne"$res1un8( t$are 4rela)ii ne1rin"i1iale &ntre

AC<IUNI DREAIT E E?ECUTANT OMISIUNI COMPORTA MENT SOCIO PROFESIO-

1G. C(*er 12. E'$rt e *e *ina5i" la la 5ani1ular a"ela,i ni#el e ,i la &n*e1linire 1rin alune" a sar"inii are6 *e 5un"(. &51ie* i"are6

"$le3i ,i "lien)i6 st(ri ITM FGtensi$nate6 a3resiuni 1B 8ile #er:ale sau 'i8i"e6 *e'i"ien)e &n ITM @-FG siste5ul *e 8ile "$5uni"are7. 1K. Li1sa *e satis'a")ie ITM @-FG 8ile &n 5un"(. ITM @-FG H 8ile ITM @-FG 8ile ITM FG1B 8ile ITM @-FG 8ile DECES

ITM @-FG 8ile

@ 2 2 2 2 @ 2 J 2

G G F @ F @ G 1 2

F @ 2 2 2 @ @ @ 2

2 . Neres1e"tarea *is"i1linei la l$"ul *e 5un"( 1rin 1re8entarea la ser#i"iu $:$sit sau &n stare *e e:rietate6 "$nsu5ul *e al"$$l &n ti51ul 1r$3ra5ului.

ITM FG1B 8ile

FEMEIE DE SERVICIU

NIVELUL DE RISC DLOBAL AL POSTULUI DE LUCRU ESTE=

2 riRi Nr31GL

iL1 2 ri N iL1

24F-F7M1 4@-@7MJ42-27M141-17 L 2-FM1 -@MJ-2M L

1G1 L26BG G@

NIVELURILE DE RISC PAR<IALE PE FACTORI DE RISC 4Fi3.nr.17 P$stul *e lu"ru nr. 1G FEMEIE DE SERVICIU Ni#el *e ris" 3l$:al= 26BG

F1

F@

FG

FJ

FK

F11 F1@ F1G FACTORI DE RISC

F1J

F1K

NIVEL DE RISC .

LEDEND! FIDURA NR. 1 F1 O De1lasarea la>*e la l$"ul *e 5un"( - l$#ire *e "(tre 5i;l$a"e aut$ sau 5i;l$a"e *e trans1$rt &n "$5un2 F2 O Su1ra'e)e sau "$ntururi 1eri"ul$ase2 F@ O C$nta"tul "u su1ra'e)e &n)e1(t$are6 t(i$ase2 FF O Te51eratura ri*i"at( a su1ra'e)el$r sau $:ie"tel$r 4"$n*u"te6 et".72 FG O Ele"tr$"utare 1rin atin3ere *ire"t% ,i in*ire"t% 41ri8e6 ,te"9ere *e'e"te6 "$n*u"t$ri nei8$la)i sau "u i8$la)ia &5:(tr+nit( ,i>sau u5e*(6 a1aratur( ne"ar"asat( et".72 FH O Su:stan)e t$-i"e '$l$site la "ur()enie2 FJ O Curen)i *e aer2 FB O Cala5it%)i naturale 4seis5e6 et".72 FK O Pul:eri 1neu5$"$ni$3ene 41arti"ule6 1ra'6 et".72 F1 O Te51eratura aerului ri*i"at( 1e 1eri$a*a "ani"ular( ,i s"(8ut( &n an$ti51ul 'ri3ur$s la lu"rul &n e-teri$r2 F11 O P$8i)ii *e lu"ru '$r)ate sau #i"i$ase 1r$*u"(t$are *e a'e")iuni ale siste5ului $ste$5us"ular2 F12 O E'$rt *ina5i" la 5ani1ulare ,i la &n*e1linirea sar"inii *e 5un"(2 F1@ O Rit5 *e 5un"( 5are2 F1F O M$n$t$nia 5un"ii2 F1G O C%*ere la a"ela,i ni#el 1rin alune"are6 &51ie*i"are6 *e8e"9ili:rare2 F1H O C(*ere *e 1e tre1te 1rin 1(,ire &n 3$l6 alune"are6 &51ie*i"are sau *e8e"9ili:rare2 F1J O Neutili8area e"9i1a5entului in*i#i*ual *e 1r$te")ie2 F1B O Rela)ii 1ri5are ne"$res1un8(t$are 4rela)ii ne1rin"i1iale &ntre "$le3i ,i "lien)i6 st(ri tensi$nate6 a3resiuni #er:ale sau 'i8i"e6 *e'i"ien)e &n siste5ul *e "$5uni"are72 F1K O Li1sa *e satis'a")ie &n 5un"(2

F2 O Neres1e"tarea *is"i1linei la l$"ul *e 5un"( 1rin 1re8entarea la ser#i"iu $:$sit sau &n stare *e e:rietate6 "$nsu5ul *e al"$$l &n ti51ul 1r$3ra5ului.

F. FIAA DE M!SURI PROPUSE PPOSTUL DE LUCRU= FEMEIE DE SERVICIUQ Nr. "rt. M!SURI PROPUSE PENTRU ELIMINAREA SAU NIVEL COMPETENT DIMINUAREA FACTORILOR DE DE RISC E6 R/SPUNDERI RISC N$5inali8area 5(surii 2 F @ Se inter8i"e lu"rul &n instala)iile ele"tri"e - '(r( a a#ea "ali'i"are ,i aut$ri8are2 Instruirea 1ers$nalului "u 1ri#ire la - 1eri"$lul *e ele"tr$"utare 2 Veri'i"area 1eri$*i"( a instala)iei F ele"tri"e ,i a 1ri8el$r *e 1(5+nt6 - &nl$"uirea i5e*iat( a 1ri8el$r sau &ntreru1(t$arel$r *e'e"te et". Utila;ele6 5e"anis5ele ,i a1aratele ele"tri"e 'i-e utili8ate la e-e"utarea *i'eritel$r lu"r(ri tre:uie - $:li3at$riu le3ate la instala)ia *e 1unere la 1(5+nt 4Instru")iuni Pr$1rii7. - Sele"tarea 1ers$nalului2 - Instruirea 1ers$nalului 1ri#in* 1$8i)iile er3$n$5i"e *e lu"ru ,i e'e"tele neres1e"t%rii a"est$ra2 - Res1e"tarea re3i5ului *e lu"ru ,i al 1au8el$r "u a,e8area lu"r(t$ril$r 1e 1eri$a*e s"urte *e ti51 4Instru")iuni 1r$1rii72 - C$ntr$l 5e*i"al la an3a;are ,i 1eri$*i".

FACTOR DE RISC 1

TERMEN G

1.

FG O Ele"tr$"utare 1rin atin3ere *ire"t% ,i in*ire"t% 41ri8e6 ,te"9ere *e'e"te6 "$n*u"t$ri nei8$la)i sau "u i8$la)ia &5:(tr+nit( ,i>sau u5e*(6 a1aratur( ne"ar"asat( et".7.

F11 O P$8i)ii *e lu"ru '$r)ate sau 2. #i"i$ase 1r$*u"(t$are *e a'e")iuni ale siste5ului $ste$-5us"ular.

2 -

@.

F12 O E'$rt *ina5i" la 5ani1ulare ,i la &n*e1linirea sar"inii *e 5un"(.

F.

F1H O C(*ere *e 1e tre1te 1rin 1(,ire &n 3$l6 alune"are6 &51ie*i"are sau *e8e"9ili:rare.

@ Instruirea 1ers$nalului 1ri#in* 1$8i)iile er3$n$5i"e *e lu"ru ,i e'e"tele neres1e"t%rii a"est$ra 4Instru")iuni 1r$1rii72 Ori *e "+te $ri este 1$si:il s( se e'e"tue8e 1urtarea unei 3reut()i "u a5:ele 5+ini2 Rnaintea ri*i"(rii6 5ani1ul(rii sau trans1$rtului6 "alea tre:uie s( 'ie eli:erat( *e $ri"e $:sta"$l6 1entru a s"urta *urata e'$rtului su: sar"in( 4Instru")iuni 1r$1rii72 Sele"tarea 1ers$nalului la an3a;are2 C$ntr$l 5e*i"al la an3a;are ,i 1eri$*i". La "$:$r+rea s"(ril$r nu se #a "iti 8iarul6 nu se #$r nu5(ra :anii2 Nu se #a ur"a sau "$:$r& "+te *$u( tre1te $*at(2 Se #$r &n*e1(rta *e 1e tre1te t$ate $:ie"tele "e 1$t 1r$#$"a alune"area sau &51ie*i"area 1ers$anel$r 4Instru")iuni 1r$1rii7.

G. F1J O Neutili8area e"9i1a5entului in*i#i*ual *e 1r$te")ie.

- Instruirea 1ers$nalului 1ri#in* '$l$sirea EIP2 - Instruirea 1ers$nalului 1ri#in* se"uritatea ,i s(n(tatea &n 5un"(2 - E"9i1a5entul *e lu"ru ,i siste5ele 1r$te"t$are asi3urate *e an3a;at$r 1entru 1r$te")ia lu"r(t$ril$r tre:uie s( 'ie "$n'$r5e "u 1re#e*erile le3isla)iei a1li"a:ile "u 1ri#ire la 1r$ie"tare6 1r$*u")ie ,i li#rare6 a#+n*u-se &n #e*ere asi3urarea s(n(t()ii ,i se"urit()ii

&

5un"(lulu"r(t$ril$r 4Instru")iuni 1r$1rii7.

12

1 F1B O Rela)ii 1ri5are ne"$res1un8(t$are4rela)ii ne1rin"i1iale &ntre "$le3i ,i "lien)i6 st(ri tensi$nate6 a3resiuni #er:ale sau 'i8i"e6 *e'i"ien)e &n siste5ul *e "$5uni"are7.

H.

@ - Instruirea 1ers$nalului 1ri#in* "$n*uita s$"i$-1r$'esi$nal( &n rela)iile "u "lien)ii sau "u "$le3ii2 - Sele"tarea 1ers$nalului laan3a;are2 @ - C$ntr$l 5e*i"al la an3a;are ,i 1eri$*i"2 - P(strarea "al5ului6 "$51$rta5ent "i#ili8at2 - Res1e"tarea re3ula5entului *e $r*ine interi$ar(.

1.1H.G. INTERPRETAREA REEULTATELOR EVALU!RII Rn ur5a anali8ei 'a"t$ril$r *e ris" ,i e#a%urii e'e"tuate6 ni#elul *e ris" 3l$:al 4N37 "al"ulat "$n'$r5 5et$*ei6 are #al$area 26BG6 &n"a*r+n*u-se &n "ate3$ria ris"uril$r 5i"i 4situate su: li5ita *e a""e1ta:ilitate @6G7. S-au i*enti'i"at un nu5(r *e 2 'a"t$ri *e ris"6 *$i 'a"t$ri *e ris" au ni#elul *e ris" F "are se situea8( &n "ate3$ria ris"uril$r ina""e1ta:ile 1entru "are tre:uie luate 5(suri *e eli5inare sau *i5inuare a e'e"tel$r l$r6 iar 1atru 'a"t$ri *e ris" 4F126 F1H6 F1J6 F1B7 au ni#elul 1ar)ial *e ris" @ 45i"7. Pentru *i5inuarea sau eli5inarea e'e"tel$r a"est$r 'a"t$ri *e ris" sunt ne"esare 5%surile 1re8entate &n PFi,a *e 5%suri 1r$1useQ. A"e,tia sunt= FG O Ele"tr$"utare 1rin atin3ere *ire"t% ,i in*ire"t% 41ri8e6 ,te"9ere *e'e"te6 "$n*u"t$ri nei8$la)i sau "u i8$la)ia &5:(tr+nit( ,i>sau u5e*(6 a1aratur( ne"ar"asat( et".72 F11 O P$8i)ii *e lu"ru '$r)ate sau #i"i$ase 1r$*u"(t$are *e a'e")iuni ale siste5ului $ste$-5us"ular2 F12 O E'$rt *ina5i" la 5ani1ulare ,i la &n*e1linirea sar"inii *e 5un"(2 F1H O C(*ere *e 1e tre1te 1rin 1(,ire &n 3$l6 alune"are6 &51ie*i"are sau *e8e"9ili:rare2 F1J O Neutili8area e"9i1a5entului in*i#i*ual *e 1r$te")ie2 F1B O Rela)ii 1ri5are ne"$res1un8(t$are 4rela)ii ne1rin"i1iale &ntre "$le3i ,i "lien)i6 st(ri tensi$nate6 a3resiuni #er:ale sau 'i8i"e6 *e'i"ien)e &n siste5ul *e "$5uni"are7. Din 1un"t *e #e*ere al re1arti)iei 1e sursele 3enerat$are6 se re5ar"% 1$n*erea 5a;$ritar% a 'a"t$ril$r *e ris" 1r$1rii 5i;l$a"el$r *e 5un"( ,i e-e"utantului "u @ 6 S 'ie"are6 iar 5e*iului *e 5un"( ,i sar"ina *e 5un"( "u 2 6 S 'ie"are. Er$rile e-e"utantului au "$nse"in)e ire#ersi:ile - *e"es.

FACTORI DE RISC PROPRII E?ECUTANTULUI @ 6 S FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC/ 2 6 S FACTORI DE RISC PROPRII MI.LOACELOR DE MUNC/ @ 6 S FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC/ 2 6 S

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUP! SURSA DENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC! 4Fi3. nr. 27 P$stul *e lu"ru nr. 1G FEMEIE DE SERVICIU Ni#el *e ris" 3l$:al= 26BG

FACTORI DE RISC PROPRII MI.LOACELOR DE MUNC/ @ 6 S

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC/ 2 6 S

1G

POSTUL DE LUCRU Nr. FEMEIE DE SERVICIU

1.1H.1. DESCRIEREA POSTULUI DE LUCRU PROCESUL DE MUNC! A"ti#itatea "$nst% &n e'e"tuarea "ur()eniei &n "a*rul s$"iet()ii "+t ,i &n e-teri$rul a"esteia. MI.LOACE DE MUNC/ 0 As1irat$r2 0 Materiale i3ieni"$-sanitare2 0 Ustensile 1entru "ur%)enie 45(tur(6 '(ra, et".72

SARCINA DE MUNC! 0 Pre8entarea la se*iul s$"iet()ii6 &n stare n$r5al(6 su'i"ient *e $*i9nit '(r( a 'i su: in'luen)a :(uturil$r al"$$li"e sau a 5e*i"a5entel$r2 0 E"9i1area "u e"9i1a5entul in*i#i*ual *e 1r$te")ie "$res1un8(t$r a"ti#it()ii *es'(,urate2 0 Cun$a,terea re3le5ent(ril$r le3ale *e se"uritate ,i s(n(tate &n 5un"( ,i PSI s1e"i'i"e a"ti#it()ii *es'(,urate2 0 Cun$a,terea 'a"t$ril$r *e ris" a""i*entare ,i &5:$ln(#ire 1r$'esi$nal(2 0 Res1e"t( Re3ula5entul *e Or*ine Intern(2 0 M(tur( 8ilni" 9$lul6 5a3a8inul6 restaurantul ,i s"ara i5$:ilului2 0 S1al( 3ea5urile i5$:ilului $ri *e "+te $ri este ne#$ie &n #e*erea 5en)inerii as1e"tului *e "ur()enie a i5$:ilului2

0 Anun)( *e &n*at( a*5inistrat$rul iar &n li1sa a"estuia6 *ire"t$rul6 $ri"e nere3ul( "$nstat( "u 1ri#ire la starea 1ere)il$r interi$ri sau e-teri$ri2 0 Asi3ur( "ur()enia *in 8$na s1a)iului #er*e a'erent( i5$:ilului 4tun*e iar:a6 u*( s1a)iul #er*e6 et".72 0 Men)ine "ur()enia &n su:s$lul i5$:ilului2 0 Ia &n 1ri5ire t$ate 5aterialele ne"esare asi3ur(rii "ur()eniei6 &ntre)inerii s1a)iului #er*e6 "$le"tarea ,i *e:arasarea 3un$iului 5ena;er6 a#+n* $:li3a)ia s( asi3ure 1(strarea ,i utili8area a"est$ra &n :une "$n*i)ii. 2

MEDIUL DE MUNC! Fe5eia *e ser#i"iu &,i *es'(,$ar( a"ti#itatea &n "a*rul s$"iet()ii6 " +t, i&n e-teri$rul a"esteia. Ilu5inatul este natural sau arti'i"ial &n 'un")ie *e 1eri$a*a *in 8i. Pe 1eri$a*a *e iarn( "$n'$rtul ter5i" este reali8at "u a;ut$rul "entralei ter5i"e &n 5$* "$res1un8(t$r. 1.1H.2. FACTORI DE RISC IDENTIFICA<I A. FACTORI DE RISC PROPRII MI.LOACELOR DE MUNC/ 0 Fa"t$ri *e ris" 5e"ani"= - De1lasarea la>*e la l$"ul *e 5un"( - l$#ire *e "(tre 5i;l$a"e aut$ sau 5i;l$a"e *e trans1$rt &n "$5un2 - Su1ra'e)e sau "$ntururi 1eri"ul$ase2 - C$nta"tul "u su1ra'e)e &n)e1(t$are6 t(i$ase. 0 0 Fa"t$ri *e ris" ter5i"= - Te51eratura ri*i"at( a su1ra'e)el$r sau $:ie"tel$r 4"$n*u"te6 et".7. Fa"t$ri *e ris" ele"tri"= - Ele"tr$"utare 1rin atin3ere *ire%"t,i in*ire"t% 41ri8e6 ,te"9ere *e'e"te6 "$n*u"t$ri nei8$la)i sau "u i8$la)ia &5:(tr+nit( ,i>sau u5e*(6 a1aratur( ne"ar"asat( et".7. Fa"t$ri *e ris" "9i5i"= - Su:stan)e t$-i"e '$l$site la "ur()enie.

B. FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC!

Fa"t$ri *e ris" 'i8i"= - Curen)i *e aer2 - Cala5it%)i naturale 4seis5e6 et".72 - Pul:eri 1neu5$"$ni$3ene 41arti"ule6 1ra'6 et".72 - Te51eratura aerului ri*i"at( 1e 1eri$a*a "ani"ular( ,i s"(8ut( &n an$ti51ul 'ri3ur$s la lu"rul &n e-teri$r.

C. FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC! 0 S$li"itare 'i8i"%= - P$8i)ii *e lu"ru '$r)ate sau #i"i$ase 1r$*u"(t$are *e a'e")iuni ale siste5ului $ste$-5us"ular2 - E'$rt *ina5i" la 5ani1ulare ,i la &n*e1linirea sar"inii *e 5un"(. S$li"itare 1si9i"(= - Rit5 *e 5un"( 5are2 - M$n$t$nia 5un"ii.

D. FACTORI DE RISC PROPRII E?ECUTANTULUI 0 A")iuni 3re,ite= - C%*ere la a"ela,i ni#el 1rin alune"are6 &51ie*i"are6 *e8e"9ili:rare2 - C(*ere *e 1e tre1te 1rin 1(,ire &n 3$l6 alune"are6 &51ie*i"are sau *e8e"9ili:rare. 0 0 O5isiuni= - Neutili8area e"9i1a5entului in*i#i*ual *e 1r$te")ie. C$51$rta5entul s$"i$ - 1r$'esi$nal= - Rela)ii 1ri5are ne"$res1un8(t$are 4rela)ii ne1rin"i1iale &ntre "$le3i ,i "lien)i6 st(ri tensi$nate6 a3resiuni #er:ale sau 'i8i"e6 *e'i"ien)e &n siste5ul *e "$5uni"are72 - Li1sa *e satis'a")ie &n 5un"(2 - Neres1e"tarea *is"i1linei la l$"ul *e 5un"( 1rin 1re8entarea la ser#i"iu $:$sit sau &n stare *e e:rietate6 "$nsu5ul *e al"$$l &n ti51ul 1r$3ra5ului.

UNITATEA= 1.1H.@. FIAA DE EVALUARE A POSTULUI DE LUCRU POSTUL DE LUCRU FEMEIE DE SERVICIU COMPONEN<A FACTORI DE SISTEMULUI RISC DE MUNC! IDENTIFICA<I 1 FORMA CONCRET! DE MANIFESTARE A FACTORULUI DE RISC 4*es"riere6 1ara5etri7 2 1. De1lasarea la>*e la l$"ul *e 5un"( - l$#ire *e "(tre 5i;l$a"e aut$ sau 5i;l$a"e *e trans1$rt &n "$5un. 2. Su1ra'e)e sau "$ntururi 1eri"ul$ase. @. MI.LOACE DE MUNC/ FACTORI DE RISC TERMIC C$nta"tul "u su1ra'e)e &n)e1(t$are6 t(i$ase.

NUM!R PERSOANE E?PUSE= DURATA E?PUNERII= B 9 ECCIPA DE EVALUARE= in3. C-tin D$*ea6

CONSE- CLASA CLASA NIVEL CINTA DE DE PAR<I MA?IMA DRAVIT PROBA AL DE PREVIEI- ATE BILITA RISC BIL! TE @ F G H

DECES ITM I @ 8ile ITM @FG 8ile ITM @-FG 8ile

J 1 2

1 F G

@ 1 @

FACTORI DE RISC MECANIC

F. Te51eratura ri*i"at( a su1ra'e)el$r sau $:ie"tel$r 4"$n*u"te6 et".7.

FACTORI DE G. Ele"tr$"utare 1rin atin3ere *ire"t% ,i in*ire"t% 41ri8e6 RISC ,te"9ere *e'e"te6 "$n*u"t$ri nei8$la)i sau "u i8$la)ia ELECTRIC &5:(tr+nit( ,i>sau u5e*(6 a1aratur( ne"ar"asat( et"7.

DECES J

2F

FACTORI DE RISC CCIMIC

H.

Su:stan)e t$-i"e '$l$site la "ur()enie.

ITM @-FG 8ile

1 J. Curen)i *e aer.

@ ITM @FG 8ile DECES ITM @FG 8ile ITM @FG 8ile 11. P$8i)ii *e lu"ru '$r)ate sau #i"i$ase 1r$*u"(t$a re *e a'e")iuni ale siste5ului $ste$5us"ular.

F 2

G G

H @

MEDIUL DE MUNC/

FACTORI DE RISC FIEIC K.

B.

Cala5it%)i naturale 4seis5e6 et".7. Pul:eri 1neu5$"$ni$3ene 41arti"ule6 1ra'6 et" 7.

J 2 2

1 F F

@ 2 2

1 . Te51eratura aerului ri*i"at( 1e 1eri$a*a "ani"ular( ,i s"(8ut( &n an$ti51ul 'ri3ur$s. COMPORTAMENT SOCIO PROFESIONAL

SOLICITAR E FIEIC/ SARCINA DE MUNC/

SOLICITAR E PSICIC/

1@. *e8e"9ili:rare. Rit5 *e 5un"( 1H. C(*ere *e 1e tre1te 5are. 1rin 1(,ire &n 3$l6 1F. alune"are6 M$n$t$ &51ie*i"are nia sau 5un"ii. *e8e"9ili:rare. 1J. Neutili8area e"9i1a5entulu i in*i#i*ual *e 1r$te")ie. 1B. Rela)ii 1ri5are ne"$res1un8( t$are 4rela)ii ne1rin"i1iale &ntre

AC<IUN I DREAIT E E?ECUTANT OMISIUNI

1G. C(*er 12. E'$rt e *e *ina5i" la la 5ani1ular a"ela,i ni#el e ,i la &n*e1linire 1rin alune" a sar"inii are6 *e 5un"(. &51ie* i"are6

"$le3i ,i "lien)i6 st(ri ITM FGtensi$nate6 a3resiuni 1B 8ile #er:ale sau 'i8i"e6 *e'i"ien)e &n ITM @-FG siste5ul *e 8ile "$5uni"are7. 1K. Li1sa *e satis'a")ie ITM @-FG 8ile &n 5un"(. ITM @-FG H 8ile ITM @-FG 8ile ITM FG1B 8ile ITM @-FG 8ile DECES

ITM @-FG 8ile

@ 2 2 2 2 @ 2 J 2

G G F @ F @ G 1 2

F @ 2 2 2 @ @ @ 2

2 . Neres1e"tarea *is"i1linei la l$"ul *e 5un"( 1rin 1re8entarea la ser#i"iu $:$sit sau &n stare *e e:rietate6 "$nsu5ul *e al"$$l &n ti51ul 1r$3ra5ului.

ITM FG1B 8ile

FEMEIE DE SERVICIU

NIVELUL DE RISC DLOBAL AL POSTULUI DE LUCRU ESTE=

2 riRi Nr31GL

iL1 2 ri N iL1

24F-F7M1 4@-@7MJ42-27M141-17 L 2-FM1 -@MJ-2M L

1G1 L26BG G@

NIVELURILE DE RISC PAR<IALE PE FACTORI DE RISC 4Fi3.nr.17 P$stul *e lu"ru nr. 1G FEMEIE DE SERVICIU Ni#el *e ris" 3l$:al= 26BG

F1

F@

FG

FJ

FK

F11 F1@ F1G FACTORI DE RISC

F1J

F1K

K NIVEL DE RISC
.

LEDEND! FIDURA NR. 1 F1 O De1lasarea la>*e la l$"ul *e 5un"( - l$#ire *e "(tre 5i;l$a"e aut$ sau 5i;l$a"e *e trans1$rt &n "$5un2 F2 O Su1ra'e)e sau "$ntururi 1eri"ul$ase2 F@ O C$nta"tul "u su1ra'e)e &n)e1(t$are6 t(i$ase2 FF O Te51eratura ri*i"at( a su1ra'e)el$r sau $:ie"tel$r 4"$n*u"te6 et".72 FG O Ele"tr$"utare 1rin atin3ere *ire"t% ,i in*ire"t% 41ri8e6 ,te"9ere *e'e"te6 "$n*u"t$ri nei8$la)i sau "u i8$la)ia &5:(tr+nit( ,i>sau u5e*(6 a1aratur( ne"ar"asat( et".72 FH O Su:stan)e t$-i"e '$l$site la "ur()enie2 FJ O Curen)i *e aer2 FB O Cala5it%)i naturale 4seis5e6 et".72 FK O Pul:eri 1neu5$"$ni$3ene 41arti"ule6 1ra'6 et".72 F1 O Te51eratura aerului ri*i"at( 1e 1eri$a*a "ani"ular( ,i s"(8ut( &n an$ti51ul 'ri3ur$s la lu"rul &n e-teri$r2 F11 O P$8i)ii *e lu"ru '$r)ate sau #i"i$ase 1r$*u"(t$are *e a'e")iuni ale siste5ului $ste$5us"ular2 F12 O E'$rt *ina5i" la 5ani1ulare ,i la &n*e1linirea sar"inii *e 5un"(2 F1@ O Rit5 *e 5un"( 5are2 F1F O M$n$t$nia 5un"ii2 F1G O C%*ere la a"ela,i ni#el 1rin alune"are6 &51ie*i"are6 *e8e"9ili:rare2 F1H O C(*ere *e 1e tre1te 1rin 1(,ire &n 3$l6 alune"are6 &51ie*i"are sau *e8e"9ili:rare2 F1J O Neutili8area e"9i1a5entului in*i#i*ual *e 1r$te")ie2 F1B O Rela)ii 1ri5are ne"$res1un8(t$are 4rela)ii ne1rin"i1iale &ntre "$le3i ,i "lien)i6 st(ri tensi$nate6 a3resiuni #er:ale sau 'i8i"e6 *e'i"ien)e &n siste5ul *e "$5uni"are72 F1K O Li1sa *e satis'a")ie &n 5un"(2

F2 O Neres1e"tarea *is"i1linei la l$"ul *e 5un"( 1rin 1re8entarea la ser#i"iu $:$sit sau &n stare *e e:rietate6 "$nsu5ul *e al"$$l &n ti51ul 1r$3ra5ului.

1.1H.F. FIAA DE M!SURI PROPUSE PPOSTUL DE LUCRU= FEMEIE DE SERVICIUQ Nr. "rt. M!SURI PROPUSE PENTRU ELIMINAREA SAU NIVEL COMPETENT DIMINUAREA FACTORILOR DE DE RISC E6 RISC R/SPUNDERI N$5inali8area 5(surii 2 @ F Se inter8i"e lu"rul &n instala)iile ele"tri"e - '(r( a a#ea "ali'i"are ,i aut$ri8are2 Instruirea 1ers$nalului "u 1ri#ire la - 1eri"$lul *e ele"tr$"utare 2 Veri'i"area 1eri$*i"( a instala)iei F ele"tri"e ,i a 1ri8el$r *e 1(5+nt6 - &nl$"uirea i5e*iat( a 1ri8el$r sau &ntreru1(t$arel$r *e'e"te et". Utila;ele6 5e"anis5ele ,i a1aratele ele"tri"e 'i-e utili8ate la e-e"utarea *i'eritel$r lu"r(ri tre:uie - $:li3at$riu le3ate la instala)ia *e 1unere la 1(5+nt 4Instru")iuni Pr$1rii7. - Sele"tarea 1ers$nalului2 - Instruirea 1ers$nalului 1ri#in* 1$8i)iile er3$n$5i"e *e lu"ru ,i e'e"tele neres1e"t%rii a"est$ra2 - Res1e"tarea re3i5ului *e lu"ru ,i al 1au8el$r "u a,e8area lu"r(t$ril$r 1e 1eri$a*e s"urte *e ti51 4Instru")iuni 1r$1rii72 - C$ntr$l 5e*i"al la an3a;are ,i 1eri$*i".

FACTOR DE RISC 1

TERMEN G

1.

FG O Ele"tr$"utare 1rin atin3ere *ire"t% ,i in*ire"t% 41ri8e6 ,te"9ere *e'e"te6 "$n*u"t$ri nei8$la)i sau "u i8$la)ia &5:(tr+nit( ,i>sau u5e*(6 a1aratur( ne"ar"asat( et".7.

F11 O P$8i)ii *e lu"ru '$r)ate sau 2. #i"i$ase 1r$*u"(t$are *e a'e")iuni ale siste5ului $ste$-5us"ular.

11

@ - Instruirea 1ers$nalului 1ri#in* 1$8i)iile er3$n$5i"e *e lu"ru ,i e'e"tele neres1e"t%rii a"est$ra 4Instru")iuni 1r$1rii72 Ori *e "+te $ri este 1$si:il s( se e'e"tue8e 1urtarea unei 3reut()i "u a5:ele 5+ini2 Rnaintea ri*i"(rii6 5ani1ul(rii sau trans1$rtului6 "alea tre:uie s( 'ie eli:erat( *e $ri"e $:sta"$l6 1entru a s"urta *urata e'$rtului su: sar"in( 4Instru")iuni 1r$1rii72 Sele"tarea 1ers$nalului la an3a;are2 C$ntr$l 5e*i"al la an3a;are ,i 1eri$*i". La "$:$r+rea s"(ril$r nu se #a "iti 8iarul6 nu se #$r nu5(ra :anii2 Nu se #a ur"a sau "$:$r& "+te *$u( tre1te $*at(2 Se #$r &n*e1(rta *e 1e tre1te t$ate $:ie"tele "e 1$t 1r$#$"a alune"area sau &51ie*i"area 1ers$anel$r 4Instru")iuni 1r$1rii7.

@.

F12 O E'$rt *ina5i" la 5ani1ulare ,i la &n*e1linirea sar"inii *e 5un"(.

@ -

F.

F1H O C(*ere *e 1e tre1te 1rin 1(,ire &n 3$l6 alune"are6 &51ie*i"are sau *e8e"9ili:rare.

G. F1J O Neutili8area e"9i1a5entului in*i#i*ual *e 1r$te")ie.

- Instruirea 1ers$nalului 1ri#in* '$l$sirea EIP2 - Instruirea 1ers$nalului 1ri#in* se"uritatea ,i s(n(tatea &n 5un"(2 - E"9i1a5entul *e lu"ru ,i siste5ele 1r$te"t$are asi3urate *e an3a;at$r 1entru 1r$te")ia lu"r(t$ril$r tre:uie s( 'ie "$n'$r5e "u 1re#e*erile le3isla)iei a1li"a:ile "u 1ri#ire la 1r$ie"tare6 1r$*u")ie ,i li#rare6 a#+n*u-se &n #e*ere asi3urarea s(n(t()ii ,i

s e "

u r i

t ( )

ii &n 5un"( a lu"r(t$ril$r 4Instru")iuni 1r$1rii7.

12

1 F1B O Rela)ii ne"$res1un8(t$are H. 1ri5are 4rela)ii

ne1rin"i1iale &ntre "$le3i ,i "lien)i6 st(ri tensi$nate6 a3resiuni #er:ale sau 'i8i"e6 *e'i"ien)e &n siste5ul *e "$5uni"are7.

@ - Instruirea 1ers$nalului 1ri#in* "$n*uita s$"i$-1r$'esi$nal( &n rela)iile "u "lien)ii sau "u "$le3ii2 - Sele"tarea 1ers$nalului la an3a;are2 @ - C$ntr$l 5e*i"al la an3a;are ,i 1eri$*i"2 - P(strarea "al5ului6 "$51$rta5ent "i#ili8at2 - Res1e"tarea re3ula5entului *e $r*ine interi$ar(.

1@

1.1H.G. INTERPRETAREA REEULTATELOR EVALU!RII Rn ur5a anali8ei 'a"t$ril$r *e ris" ,i e#a%urii e'e"tuate6 ni#elul *e ris" 3l$:al 4N37 "al"ulat "$n'$r5 5et$*ei6 are #al$area 26BG6 &n"a*r+n*u-se &n "ate3$ria ris"uril$r 5i"i 4situate su: li5ita *e a""e1ta:ilitate @6G7. S-au i*enti'i"at un nu5(r *e 2 'a"t$ri *e ris"6 *$i 'a"t$ri *e ris" au ni#elul *e ris" F "are se situea8( &n "ate3$ria ris"uril$r ina""e1ta:ile 1entru "are tre:uie luate 5(suri *e eli5inare sau *i5inuare a e'e"tel$r l$r6 iar 1atru 'a"t$ri *e ris" 4F126 F1H6 F1J6 F1B7 au ni#elul 1ar)ial *e ris" @ 45i"7. Pentru *i5inuarea sau eli5inarea e'e"tel$r a"est$r 'a"t$ri *e ris" sunt ne"esare 5%surile 1re8entate &n PFi,a *e 5%suri 1r$1useQ. A"e,tia sunt= FG O Ele"tr$"utare 1rin atin3ere *ire"t% ,i in*ire"t% 41ri8e6 ,te"9ere *e'e"te6 "$n*u"t$ri nei8$la)i sau "u i8$la)ia &5:(tr+nit( ,i>sau u5e*(6 a1aratur( ne"ar"asat( et".72 F11 O P$8i)ii *e lu"ru '$r)ate sau #i"i$ase 1r$*u"(t$are *e a'e")iuni ale siste5ului $ste$-5us"ular2 F12 O E'$rt *ina5i" la 5ani1ulare ,i la &n*e1linirea sar"inii *e 5un"(2 F1H O C(*ere *e 1e tre1te 1rin 1(,ire &n 3$l6 alune"are6 &51ie*i"are sau *e8e"9ili:rare2 F1J O Neutili8area e"9i1a5entului in*i#i*ual *e 1r$te")ie2 F1B O Rela)ii 1ri5are ne"$res1un8(t$are 4rela)ii ne1rin"i1iale &ntre "$le3i ,i "lien)i6 st(ri tensi$nate6 a3resiuni #er:ale sau 'i8i"e6 *e'i"ien)e &n siste5ul *e "$5uni"are7.

Din 1un"t *e #e*ere al re1arti)iei 1e sursele 3enerat$are6 se re5ar"% 1$n*erea 5a;$ritar% a 'a"t$ril$r *e ris" 1r$1rii 5i;l$a"el$r *e 5un"( ,i e-e"utantului "u @ 6 S 'ie"are6 iar 5e*iului *e 5un"( ,i sar"ina *e 5un"( "u 2 6 S 'ie"are. Er$rile e-e"utantului au "$nse"in)e ire#ersi:ile - *e"es.

1F

PONDEREA FACTORILOR DE RISC DUP! SURSA DENERATOARE DIN CADRUL SISTEMULUI DE MUNC! 4Fi3. nr. 27 P$stul *e lu"ru nr. 1G FEMEIE DE SERVICIU Ni#el *e ris" 3l$:al= 26BG

FACTORI DE RISC PROPRII E?ECUTANTULUI @ 6 S

FACTORI DE RISC PROPRII MI.LOACELOR DE MUNC/ @ 6 S

FACTORI DE RISC PROPRII SARCINII DE MUNC/ 2 6 S

FACTORI DE RISC PROPRII MEDIULUI DE MUNC/ 2 6 S

1G