Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL NATIONAL ECONOMIC TH.

COSTESCU DROBETA TURNU SEVERIN

PROIECTAREA UNITII DE NVARE FOTOSINTEZA


Disci !i"#: Biologie N$%&' HUIDU MIHAELA C!#s#' #()# D#*#' +, -c*-%./i& 0112 C# i*-!: Structura i functiile fundamentale ale organismelor vii T&%#'F$"c*ii!& 3& "$*/i*i& L&c*i#: Fotosinteza Sc- $! !&c*i&i:intelegerea si cunoasterea mecanismului fotosintezei a ada!t"rilor !lantelor !entru a realiza fotosinteza Ti $! si 4#/i#"*# 3& !&c*i&:Lectie de ela#orare de noi cunostinte C-% &*&"5& s &ci6ic& 4i7#*&: $% &%S%$%$% ' &ulegerea de date din surse variate de informare in sco!ul asimilarii de cunostinte (% &%S%$%)% ' Identificarea structurii microsco!ice a organelor vegetale in vederea e*!licarii relatiei dintre structura si functie )% &%S%)%$% ' +e!rezentarea structurii si functiilor organismelor !e #aza modelelor ,% &%S%,%$% ' Utilizarea corect" a terminologiei s!ecifice #iologiei -n diferite situa.ii de comunicare Momentele lectiei: $% Moment organizatoric ' ( min : efectuarea !rezentei organizarea elevilor !entru desfasurarea lectiei ca!tarea atentiei% (% Anuntarea titlului si a sco!ului lectiei% )% Insusirea noilor cunostinte ' ,/ min ,% Fi*area cunostintelor0 se realizeaz" secven.ial 1% A!recierea activit".ii elevilor i ta#ilirea temei !entru acasa2 3e4nici de microsco!ie5 &6M7E3 &6M7E3E89E &689I8U3U+I SA+&I8I DE ;8:<9A+E +ESU+SE +ESU+SE E89E DE+I:A3E 7+6&EDU+AL MA3E+IALE S7E&IFI E &E ,%$% &D$% 7reciza.i Func.iile fundamentale 6#serva.i com!onentele &onversa.ia 3a#la creta func.iile ale organismelor vii mediului intern !e imaginea euristic" fundamentale ale sunt: de nutri.ie de !roiectat" organismelor vii rela.ie i de re!roducere ,%$% &D( % Defini.i ;n sens restr=ns nutri.ie 6#serva.i !e imaginea E*!licatia func.iile de nutri.ie -n -nseamn" 4r"nire% ;n !roiectat" rela.iile e*istente &onversatia

+ESU+SE 3EM760 +ALE 2min5 $

I8S3+UME83E DE E:ALUA+E

7ro#e orale

7ro#e orale

sens restr=ns i -n sens larg

,%$%

&D)% &lasifica.i modurile fundamentale de nutri.ie &D,% Defini.i fotosinteza

$%$%

sens larg !rin func.ii de nutri.ie se -n.eleg toate activit".ile !rin care organismele !relucreaz" i trans!ort" su#stan.e: nutri.ie res!ira.ie circula.ie e*cre.ie% ;n func.ie de sursa de & distingem ( moduri fundamentale de nutri.ie: autotrof" i 4eterotrof" Fotosinteza este !rocesul !rin care !lantele verzi sintetizeaz" su#stan.e organice !ornind de la su#stan.e anorganice cu eliminare de o*igen

-ntre com!onentele mediului intern

euristica

7reciza.i !articularit".ile nutri.iei autotrofe i 4eterotrofe

&onversa.ia euristic"

7ro#e orale

Sta#ili.i !e #aza cunotin.elor acumulate o defini.ie cu!rinz"toare a !rocesului de fotosintez"

&onversa.ia euristic"

7ro#" oral":

)%$%

$%$%

&D1% +e!rezenta.i ecua.ia c4imic" general" a fotosintezei &D>% 7reciza.i alc"tuirea unei frunze &D/0 7reciza.i forma i !ozi.ia lim#ului

Modelarea

3a#la creta

7ro#a !arctic":

Frunza !rezint" teac" !e.iol i lim# Forma lim#ului ' turtit" !entru a realiza o su!rafa." c=t mai mare 7ozi.ia lim#ului -n aa fel -nc=t razele de lumin" s" cad" !er!endicular Structura frunzei:

7e #aza o#serva.iei unei frunze !reciza.i alc"tuirea ei 7reciza.i ada!t"rile morfologice ale frunzei !entru a realiza fotosinteza

$%$%

6#serva.ia inde!endent" &onversa.ia euristic" 6#serva.ia inde!endent" &onversa.ia euristic"

Material #iologic natural 2 frunze5 Material #iologic natural 2 !lante -n g4iveci5

7ro#" oral":

7ro#" oral":

$%)%

&D?% Descrie.i

Descrie.i urm"rind !lana i

6#eservarea

7lansa@Structu

7ro#" oral"

structura frunzei $%)% &DA% E*!lica.i rolul fiec"rui ti! de .esutBstructur" -n realizarea fotosintezei &D$$% Descrie.i structura unui cloro!last &D$(% +e!rezenta.i structura cloro!latului &D$)% &lasificati !igmentii asimilatori &D$,%+e!rezenta.i mecanismul fotosintezei &D$1% Dscrie.i !articularit".ile fazelor de lumin" i de -ntuneric &D$>% Sta#ili.i im!ortan.a fotosintezei

$%$%

e!iderm" su!erioar" mezofil e!iderm" inferioar" +olul e!idermei stomatelor .esutului !alisadic lacunar fasciculelor li#ero0 lemnoase &loro!lastul con.ine: -nveli strom" i sistem tilacoidal

fig%1 structura unei frunze E*!lica.i rolul esuturilor din structura frunzei -n fotosintez" E*!lica.ia

ra frunzei@ Manualul 7lansa@Structu ra frunzei@ Manualul 7lansa D6rganizarea unui cloro!last matur@ Manualul 3a#la &reta 3a#la &reta 1 7ro#" !ratic": S$(

&u aCutorul !lan.ei i fig din manual descrie.i structura cloro!lastului +e!rezentati -n caiete structura unui cloro!last

&onversa.ia

7ro#" oral"

)%$% $%$% )%$% ,%$%

Modelarea &onversa.ia Modelarea E*!lica.ia

( ( 1

7ro#" !ractic" 7ro#" oral" 7ro#" !ractic" 7ro#" oral"

7igmentii asimilatori: clorofilieni i carotenoizi Fotosinteza se desf"oar" -n ( faze: de lumin" i de -ntuneric

7reciza.i tiurile de !igmen.i fotosintetizatori +e!rezenta.i -n caiete mecanismul fotosintezei Descrie.i !e #aza modelul re!rezentat i a informa.iilor anterior acumulate !articularit".ile fazelor de lumin" i de -ntuneric Sta#ili.i im!ortan.a fotosintezei !e #aza ecua.iei c4imice glo#ale i a cunotine.elor acumulate

Modelul fotosintezei re!rezentat la ta#l" Manualul

$%$%

Im!ortan.a fotosintezei: -n men.inerea concentra.iei 6( i &6( sinteza de su#stan.e organice rol cosmic

&onversa.ia

7ro#" oral"