Sunteți pe pagina 1din 4

n ncercarea de a restabili adevrul istoric referitor la complicatele evenimente din jurul datei de 23 august 1944, Corneliu Coposu, martor

la aceste evenimente, a semnalat, printr-o scrisoare trimis unuia dintre autorii cr ii !"ugust 1944# $epere istorice%, inadverten ele aprute n paginile lucrrii# &ste vorba despre 'lorin Constantiniu, unul dintre cei mai mari istorici rom(ni de dup )rimul $*boi +ondial, care a scris, mpreun cu +i,ai -onescu, o lucrare despre perioada fierbinte din august 1944, aprut la &ditura .tiin ific /i &nciclopedic n 1904# 1crisoarea a fost trimis n 32 iunie 1903 # 1crisoarea ncepe cu pre*entarea conte4tului n care are loc scrierea ei5 !n calitatea mea de martor nemijlocit al tuturor etapelor 6de la ini ierea p(n la reali*area7 evenimentului major pre*entat n reperele nsumate n lucrarea 8voastre, - consider c e4plica iile /i completrile ane4ate v pot fi de folos# ntruc(t elaboratul 8voastre este o carte de referin , care trebuie s fie ferit de erori /i inadverten e am speran a c, date fiind probitatea /tiin ific /i obiectivitatea care v caracteri*ea*, ve i nregistra completrile mele /i le ve i utili*a la o eventual reeditare a cr ii% 9-ni iativa rsturnrii de la 23 "ugust 1944 datea* din 'ebruarie 1941# 8up reprimarea rebeliunii legionare, :eneralul "ntonescu, n fruntea unui grup de ofi eri, continua s asume conducerea $om(niei, amputat la &st prin ultimatumul sovietic, la 1ud-est prin presiunile germane /i la ;est prin di<tatul germanoitalian de la ;iena# !Conductorul% 1tatului, investit n mod neconstitu ional cu o parte a prerogativelor regale nu avea nici un suport politic /i nu de inea nici mandatul /i nici simpatia opiniei publice rom(ne/ti 6care totu/i nu-i contesta patriotismul /i nici prestigiul militar e4cep ional n*estrat7# =umea rom(neasc avea serioase /i nereversibile reticen e mpotriva nem ilor, cu care "ntonescu era obligat s colabore*e, era adversar ,otr(t a ,itlerismului, care /i sporise motivele de repulsie /i alimentase antagonismul rom(nilor, prin !arbitrajul% nefast care rpise, n favoarea >ngariei ?ransilvania de @ord, dup ce determinase prin presiuni majore cedarea Cadrilaterului# Apinia public din $om(nia, n cov(r/itoarea ei majoritate, era fidel alian elor tradi ionale ale rii, al cror e4ponent era pre/edintele celui mai popular partid democratic, partidul @a ional-Brnesc, -uliu +aniu# $espectivul partid avea, la epoca desfiin rii, de ctre regele Carol --, a partidelor politice, 2#222#222 de membri activi# :uvernele occidentale, antrenate n r*boiul mondial declan/at de Citler, cutau cu interes e4plicabil, puncte de sprijin politic /i moral, n emisfera controlat prin agresiune e4pansionist, de :ermania ,itlerist# )e de alt parte, to i rom(nii con/tien i, preocupa i de viitorul rii, cutau asigurri politice, care s scuteasc de de*astru ara, c*ut victim tendin elor de acaparare /i domina ie ale marilor puteri# -uliu +aniu care nu s-a ndoit nici o clip de victoria "lia ilor /i de ine4orabila prbu/ire a militarismului german, a nceput s ac ione*e, n interesul viitor al $om(niei, nfrunt(nd pericolul legat de atitudinea /i demersurile sale# )rimul demers a fost fcut, prin intermediul repre*enta elor diplomatice de la Ducure/ti, ale guvernelor "ngliei /i 1tatelor >nite# Contract(nd, n numele opo*i iei din $om(nia, angajamentul de a lupta neabtut pentru dislocarea dictaturii interne /i denun area acordurilor e4terne stabilite de un guvern nerepre*entativ /i nepopular, +aniu a reu/it s ob in prin mini/trii plenipoten iari din $om(nia 61ir $eginald Coare /i :unt,er +ott7, dup conciliabule, consultri /i discu ii, angajamentul guvernelor de la =ondra /i Eas,ington, c vor sprijini independen a /i suveranitatea $om(niei /i reintegrarea teritoriilor na ionale amputate pe nedrept# ntre primvara anului 1941 /i primvara anului 1944, guvernul britanic, ac ion(nd /i numele guvernului american, a inut s confirme n mod repetat, at(t prin telegrame cifrate, c(t /i prin dialoguri cu e4ponen ii din strintate ai !opo*i iei%, inten ia solemn de a respecta cu sfin enie C,arta de la @eFfounland din 11 "ugust 1941, privitoare la frontierele $om(niei /i s promit ajutor material /i militar, destinat ac iunilor interne preconi*ate# )rin suita de interven ii fcute de +aniu s-a ob inut promisiunea c $om(nia va fi considerat ar ocupat de :ermania ,itlerist, c ofensiva rom(n de recuperare a Dasarabiei /i Ducovinei de @ord nu va fi socotit drept r*boi de agresiune, a fost tempori*at declararea de r*boi contra $om(niei din partea "ngliei /i "mericei /i n cele din urm aceast declara ie 6britanic7 a intervenit numai datorit nesocotirii avertismentului dat guvernului rom(n, care continua r*boiul anti-sovietic dincolo de frontierele rii# 1-a mai ob inut ncetarea bombardrii ora/elor rom(ne/ti# 8up n elegerea intervenit ntre +aniu /i diploma ii anglo-americani, s-a ,otr(t ca opo*i ia s pstre*e permanent legtura cu engle*ii, prin repre*entan a de la =iverpool a 1erv# 1ecret britanic# n aces scop +aniu a primit dou aparate de emisiune /i G aparate de recep ie, precum /i un cod de cifrare a mesajelor# "u fost organi*ate patru grupuri de legtur5 unul apolitic, condus de ;aleriu :eorgescu, al doilea compus din aderen i )#@#B#, condus de "ugustin ;i/a 6care p(n la cderea lor n m(na :estapo-ului au transmis 112 mesaje telegrafice, recep ion(nd 3G7 /i dou grupuri de re*erv 6conduse pe -ng# Ciupercescu /i -# 1im/a 6care nu au activat7# Coresponden a secret cu guvernul engle* s-a ntre inut /i prin =ega ia &lve iei 6$ene de Eec<7 /i ?urciei 61up,i ?anriber7# n 1943 !1pecial Abserva ion &4ecutive% a lansat la cererea lui +aniu, succesiv, dou comandouri de legtur 68e C,astelain H -# )orter /i ;# +e ianu, /i $ussel H @# Burcanu7# Cei dint(i au e/uat, fiind aresta i n ajunul Crciunului, 1943, la lansare, iar Burcanu 6coec,ipierul su fiind asasinat7, s-a pus la dispo*i ia lui +aniu /i a stabilit legtura cu 1#A#&# transmi (nd 121 telegrame din partea !Apo*i iei%#

!Apo*i ia >nit% din $om(nia, constituit ini ial din )#@#B# 6+aniu7 /i )#@#=# 68inu Drtianu7 a fost lrgit prin integrarea, n toamna anului 1943 a )#1#8# 6?itel )etrescu7# n "prilie 1944, la sugestia, - transmis de la Cairo de Darbu .tirbei 6negociatorul !Apo*i iei%, acceptat de guvernele "liate, pentru tratativele de armisti iu7 H din partea repre*entantului plenipoten iar al >$11 pentru 1ud-estul &uropei, @icolai ;asilievici @ovicov, cu acordul guvernelor britanic /i american, - !Apo*i ia >nit% a acceptat intrarea comuni/tilor rom(ni n organi*a ie, dar dat fiind lipsa de coe*iune a diferi ilor e4ponen i care pretindeau c ac ionea* n numele partidului comunist 6D(gu, )etre, "giu, )tr/canu, Cocea, +ag,eru, Constantinescu--a/i, )(rvulescu7 a cerut telegrafic lui .tirbeI s comunice care dintre ace/tia repre*int sec ia rom(neasc a respectivului partid, dup indica iile +oscovei# =a sf(r/itul lunii +ai 1944, ;i/oianu 6trimis ntre timp ca adjunct al lui .tirbeI, cu propunerile lui +aniu7 a comunicat, dup o ntrevedere cu 8aniel 1emionovici 1elod 6adjunctul lui @ovicov7 s se discute cu )tr/canu# n momentul respectiv )tr/canu nu avea n organi*a ia comunist o ierar,ie stabilit 6)rimul secretar desemnat de Jomintern, 'ori/, fusese nlturat iar conducerea fusese n mod arbitrar /i nestatutar preluat H cu for a H de ctre un triumvirat compus din )(rvulescu, Dodnra/ /i $ang,e , despre care nu se /tia dac se bucur de ncrederea Jremlinului7# 8up aceast op iune sovietic, interlocutorii comuni/ti au cedat pasul lui )tr/canu, care a /i semnat protocolul 6de la 22 -unie 19447 de constituire a !Dlocului @a ional 8emocratic% compus din na ional- rni/ti, liberali, sociali/ti /i comuni/ti H cu eliminarea altor forma iuni pretins-democratice# =a 23 "ugust 1944, )tr/canu a intrat n guven, ca repre*entant al comuni/tilor# 6=a ora respectiv, secretarul statutar 'ori/ era inut pri*onier de !triumvirat%, moscovi ii care beneficiau de girul Jremlinului, "na )au<er /i ;asile =uca erau n >$11, iar ceilal i e4ponen i erau n nc,isoare sau n lagr7# +en ion(nd permanent 6prin grupurile de legtur /i lega iile prietene7 contactul cu Accidentul, +aniu a recurs /i la bunele oficii ale prietenului su &duard Dene/, care a acceptat s intermedie*e la conductorii sovietici 61talin /i +olotov7 o normali*are a raporturilor cu $om(nia /i a reu/it s ob in unele asigurri de ameliorare a condi iilor de armisti iu, av(nd e/ec n eforturile pentru asigurarea frontierei pe @istru /i fiind nt(mpinat cu refu* c,iar n propunerea de a se ajurna problemele teritoriale p(n la ntrunirea conferin ei de pace# 8easemenia a ac ionat prin diploma ii rom(ni afla i n strintate 6care refu*aser s colabore*e cu regimul lui "ntonescu7 ?ilea, 8avila, :afencu, 8ianu /i prin trimi/ii lui speciali 6Cornel Dianu, )avel )avel, Drutus Coste7 n interesul cau*ei rom(ne/ti# )e plan intern, ac iunea lui +aniu a fost dirijat n primul r(nd pentru stabilirea unui acord cu )alatul 6regele +i,ai /i regina mam &lena7 cu ofi erii superiori ai o/tirii 61ntescu, @iculescu, Cre ulescu, 8sclescu, "vramescu, $acovi , $o*in7 precum /i cu ofi erii superiori ndeprta i de "ntonescu 6Constantinescu-Jlaps, "ldea, =iteanu, @egrei, Kor*or, Darbu, 1toi<a etc7 /i cu comandamentul Capitalei 6-osif ?eodorescu, 8mceanu, Cristescu7, pentru asigurarea rsturnrii din obiectivul de cpetenie# "ceast rsturnare a fost, de la nceput /i p(n n *iua de 23 "ugust 1944, plnuit n dou variante5 nc,eierea unui armisti iu cu "lia ii, prin desprinderea noastr de :ermania /i denun area tuturor acordurilor militare /i economice nc,eiate cu $eic,-ul ,itlerist /i restituirea regimului democratic din ar, - reali*ate prin determinarea lui "ntonescu s accepte /i s conduc opera iuneaL sau reali*area obiectivelor stabilite fr "ntonescu /i mpotriva lui, n ca* de refu* al acestuia de a accepta formula# ;arianta nt(i avea aprobarea tuturor factorilor politici, al D#@#8#, al )alatului /i al "lia ilorL era preferat /i de guvernul sovietic, datorit /anselor mai mari de reu/it 6ntruc(t "ntonescu controla armata, cuno/tea plasarea /i puterea de foc a unit ilor germane, asigura continuitatea n administra ie /i dispunea de condi ii care nlesneau reu/ita 6/i pe care !Apo*i ia% nu le avea7# )reparativele ns s-au desf/urat n mod temeinic, in(ndu-se seama de am(ndou variantele# 8ac "ntonescu 6care nu se mai ndoia de prbu/irea :ermaniei /i de pierderea de ctre aceasta a r*boiului7 ar fi acceptat, n ultimul moment 623 "ugust, orele 137 s fac armisti iul cerut de rege /i de factorii !opo*i iei%, ar fi fost lsat /i ajutat s o fac# "restarea lui s-a datorat mprejurrii c din motive care ineau de a/a *is !loialitate% /i !respect al cuv(ntului% dat, "ntonescu pre*enta riscul de a desconspira ac iunea care se pregtea, prin tendin a de a ob ine de la nem i o deslegare, pentru ncetarea r*boiului# 1ingura cale de a se evita interven ia brutal a armatei germane, pentru ani,ilarea proiectului de desprindere a $om(niei, era nlturarea imediat a lui "ntonescu /i a factorilor de deci*ie a guvernrii sale# n timpul tratativelor de armisti iu s-a putut constata c n vreme ce engle*ii /i americanii nu au acceptat s trate*e cu guvernul /i cu opo*i ia din $om(nia dec(t n acord cu alia ii lor, guvernul sovietic, legat de acela/ angajament a acceptat s negocie*e cu $om(nia 6at(t cu guvernul c(t /i cu opo*i ia7 fr /tirea /i aprobarea celorlal i parteneri, c,iar ini iind tratativele /i oferind condi ii ameliorate, fa de cele elaborate n comun cu partenerii lor# n legtur cu ofertele de colaborare ale comuni/tilor, respinse de +aniu 6pag# 31 a volumului7 este de men ionat c punctul de vedere afirmat de +aniu a fost c sec ia comunist din $om(nia nu are independen de ac iune, fiind o filial a JominternuluiL c nu se poate discuta cu comuni/tii rom(ni, nainte ca ace/tia s fac declara ie public, prin care s recunoasc apartenen a la $om(nia a ?ransilvaniei, Dasarabiei, Ducovinei de @ord /i CadrilateruluiL s retracte*e n mod e4pres te*ele /i enun urile eronate /i duntoare pe care le-au adoptat nainte, la dispo*i ia Jominternului /i anume c $om(nia ar fi un stat imperialist care a nglobat n ,otarele lui teritorii care nu i apar inL c popula iile minoritare din ar ar avea cderea s reclame autonomia sau c,iar desprinderea de $om(niaL c toate partidele politice din $om(nia, n afar de partidul comunist, ar fi fasciste, servile rilor capitaliste, e4ploatatoare /i persecutoare ale clasei muncitoareL c r*boiul ini iat /i purtat de :ermania ,itlerist ar fi

un r*boi just, ndreptat mpotriva rilor capitaliste /i c succesele militare ale lui Citler trebuie s fie aplaudate, te* subsecvent acordului germano-sovietic din 23 "ugust 1939 6pactul von $ibbentrop+olotov, cu clau*a lui secret7# H 8up auto-di*olvarea din +ai 1943 a Jominternului, comuni/tii rom(ni asum(ndu-/i independen de ac iune /i denun (nd te*ele incriminate, s-a procedat la abordarea de negocieri# "stfel, nc de la sf(r/itul lui Actombrie 1943, +aniu s-a nt(lnit n repetate r(nduri cu )tr/canu 6n locuin a lui Coposu /i a lui :,ile*an7, a discutat cu "giu, D(gu, )etre, +ag,eru, Dodnra/ 6pre*entat de )tr/canu7 /i n cele din urm a constituit, cu participare comunist, Dlocul @a ional 8emocratic n scopul desprinderii rii de :ermania ,itlerist, nc,eierii armisti iului cu "lia ii /i ntronrii unui regim democratic n $om(nia9# >rmea*, apoi, o pre*entare succint a evenimentelor care au precedat /i au condus la =ovitura de )alat din 23 august 1944, dup care pre*int, punctual, inadverte ele strecurate n carte5 !n pag# 29 se afirm c $alea 6care fusese e4clus din partid nc din 19397 ar fi fost !na ional- rnist%# n pag# 31 se afirm c la 23 "ugust 1944 nu s-ar fi produs o lovitur de stat, ceiace nu corespunde adevrului istoric# &ste adevrat c aceast lovitur de stat a fost fructul eforturilor ndelungate /i a unei pregtiri dificile 6ale cror concreti*ri lipsesc7# n pag# 3M se pretinde c !ar fi fost atra/i n ac iuni premergtoare% mai mul i generali ceeace nu mi se pare a corespunde ntocmai cu realitatea# n pag# G3 se men ionea* ac iunea !"utonomus% dar este uitat din loc cpitanul +e ianu 6rom(n de origin7# 8easemenia este uitat =ocotenentul rom(n Burcanu, para/utat n Nugoslavia, odat cu maiorul $ussel, ucis n condi ii neelucidate# n pag# 103 /i 220 intervin erori grave /i afirma ii gratuite# 1e scrie c n diminea a de 23 "ugust 6n loc de 22 "ugust7 a avut loc nt(lnirea dintre +aniu /i delega ii comuni/ti )tr/canu /i "giu# n aceia/i diminea se pretinde c +aniu ar fi prsit Capitala, lucru cu totul ine4act# 1e mai afirm c n diminea a de 24 "ugust +aniu a aflat dela =eucu ia despre arestarea "ntone/tilor /i declan/area insurec iei, /i s-a dus la )alatul $egal# n pag# 220 plecarea lui +aniu 6la 1nagov7 este plasat n dup-amia*a *ilei de 23 "ugust# n pag# 223 se afirm c 6n *iua de 24 "ugust% O dup ora 0 +aniu sose/te la )alatul $egal unde ia cuno/tin despre arestarea lui -# "ntonescu# $ealitatea5 n diminea a *ilei de 23 "ugust 1944, la orele M, +aniu a primit vi*ita lui 1ntescu nso it de 8mceanu, n casa lui dr# $omul )op din 1plaiul >nirii @r# 3 6deci nu la orele 13, /i nici n Dlocul "driatica cum se afirm n alt parte7# Cei doi, veni i din partea $egelui +i,ai au ncercat o ultim interven ie pe l(ng +aniu, s accepte s fie prim-ministru n noul guvern care urma s se constituie# 6+aniu a refu*at din nou, argument(nd c nu poate pre*ida un guvern care este obligat, datorit insisten elor categorice ale guvernului sovietic, s accepte prin semnarea armisti iului, frontiera sovieto-rom(n din 1942 /i socotind c armisti iul este un act militar care este potrivit a fi nc,eiat de un guvern de militari# -deia cu complectarea guvernului de armisti iu cu repre*entan ii celor patru partide democratice care au constituit D#@#8# apar ine tot lui +aniu7# n aceia/i *i, la orele 9, +aniu a participat, la locuin a din 8oroban i a lui 8inu Drtianu, la o /edin a repre*entan ilor D#@#8# 6de la care a lipsit )tr/canu7, n cursul creia s-a e4aminat re*ultatul demersului fcut de +i,alac,e pe l(ng "ntonescu, pentru a-l determina s fac nent(r*iat armisti iuL apoi a fost trimis la 1nagov, cu acela/i obiectiv, :eorge Drtianu /i s-a a/teptat rentoarcerea respectivului cu rspunsul lui "ntonescu# $entors de la 1nagov, :,# Drtianu a fost asigurat de +aniu, Drtianu /i ?itel )etrescu, c sunt de acord s-i semne*e o declara ie n care /i asum rspunderea politic pentru nc,eierea armisti iului de ctre "ntonescu /i ruperea legturilor cu :ermania# :eorge Drtianu a plecat din nou la "ntonescu, pentru a-l convinge c n aceia/i *i, ntr-o audien la )alat s anun e pe rege despre ,otr(rea de a nc,eia armisti iul cerut de opo*i ie, n condi iile, n condi iile stabilite de aceasta# ntre timp "ntonescu a revenit asupra ,otr(rii luate, enervat de condi iile pretinse de opo*i ie /i a declarat c numai el este n msur s decid momentul oportun al msurii, c politicienii s nu se amestece ntr-o problem n care nu sunt competen i /i c el va ob ine de la nem i de*legare pentru ncetarea r*boiului, n care scop va lua contact imediat cu repre*entan ii autori*a i ai :ermaniei# 6"ceast atitudine a manifestat-o /i n audien a de la )alat, de la orele 137# -nforma i de po*i ia lui "ntonescu, !conspiratorii% 6$egele, 1ntescu, :r# @iculescu Du*e/ti, :eneral "ldea, +ocionI-1tIrcea7 au ajuns la conclu*ia c "ntonescu trebuie mpiedicat de a lua contact cu nem ii /i de a desconspira planul de rsturnare a situa iei# =a orele 13, :rigore @iculescu Du*e/ti s-a nt(lnit cu +aniu n Dlocul "driatica, i-a relatat pe scurt situa ia alarmant /i i-a cerut acordul pentru punerea n aplicare a variantei a 2-a 6lovitur de stat, armisti iu fr "ntonescu /i mpotriva lui7, acord pe care +aniu l-a dat# ntrebat unde poate fi gsit, +aniu a dat adresa lui $omul )op din 1plaiul >nirii# =a orele 1M, a sosit n 1plaiul >nirii la +aniu, -orgu :,ica de la )alat, trimis de $ege, 1ntescu /i @iculescu-Du*e/ti /i a adus la cuno/tin a lui +aniu c "ntone/tii au fost aresta i, c este n curs arestarea celorlal i e4ponen i guvernamentali /efi de unit i de interven ieL c nu se cunoa/te reac ia pe care o vor avea nem ii, la aflarea ve/tii /i c dispo*i ia este ca to i frunta/ii susceptibili de a fi v(na i de nem i s-/i sc,imbe de ndat domiciliul cunoscut, iar diminea n *ori 624 "ugust7 s se pre*inte la )alatul $egal# -orgu :,ica a ntrebat unde poate s-i gseasc pe )tr/canu, ?itel )etrescu /i 8inu Drtianu, pentru a le aduce la cuno/tin cele nt(mplate /i instruc iunile de dispersare# Cel care scrie pre*enta relatare i-a rspuns c 8inu Drtianu a plecat dup amia* la 'lorica# )tr/canu /i ?itel )etrescu ns vor putea fi gsi i la orele 22, n strada 1c,itu +gureanu nr# 19, etaj 4, n apartamentul lui 1abin +anuil, unde au nt(lnire cu +aniu la ora indicat# 6=a ora /i adresa respectiv cei men iona i au fost gsi i /i pu/i n cuno/tin de cau*# 8e acolo, ei au plecat la )alat, unde au ajuns n jurul orei 217# 8up primirea /tirii /i a consemnului, +aniu a prsit locuin a lui $omul )op /i nso it de 3

persoane 6Coposu, "nca /i &le<e/7 s-a mutat n apartamentul lui &le<e/ 68irector la 1tandard-?elefoane /i prieten politic al lui +aniu H n acela/i timp nepot al lui )# :ro*a7# n respectivul apartament, +aniu a stat p(n la orele 4 diminea a, c(nd nso it de C Coposu s-a dus la )alatul $egal# 6"colo a stat de vorb, c,iar la intrare cu Colonelul engle* de C,astelain H ie/it din nc,isoare H nainte de a pleca acesta 6cu Colonelul @iculescu7 cu avionul la "n<ara# "precie* c C,astelain a plecat din )alat n jurul orei G,32# +aniu a rmas n )alatul $egal p(n la orele 1M, suport(nd bombardamentul german, iar la orele 10 a ajuns n subsolul Dncii @a ionale# n timpul nop ii de 23 "ugust, la interven ia lui &le<e/, directorul te,nic al 1#"#$# de ?elefoane, )apadac,e, a legat telefonul locuin ei n care se adpostea +aniu, cu telefonul )alatului $egal /i a nlesnit toate convorbirile lui +aniu cu Ducure/tii /i provincia# n pag# 220 se vorbe/te despre o a/a-*is /edin a Consiliului de +ini/tri a noului guvern, care ar fi avut loc la 23 "ugust 1944, orele 22# -ne4act# @u a fost nici o /edin # =a )alat erau aduna i unii frunta/i ai !conspira iei%# 6@egel era administrator al 8omeniilor Coroanei, nu era general7# @u putea fi vorba de un consiliu de mini/tri, cci la ora respectiv, majoritatea titularilor departamentelor, nici nu /tiau c sunt mini/tri, cci nc nu fuseser ncuno/tin a i# n pag# 229 se scrie c Citler ar fi fost anun at despre arestarea lui "ntonescu, la orele 21# + ndoiesc# Cred c a putut fi anun at n cel mai bun ca*, dou ore mai t(r*iu# 1e afirm c la orele 21,32 ar fi sosit la )alat Dodnra/# &roare# )tr/canu, sosit la )alat la orele 21, a plecat n jur de orele 22 /i dup cel pu in dou ore a sosit Dodnra/, n/tiin at de )tr/canu, urmat de ec,ipa lui +ladin, creia 1ntescu 6intrat n panic7 i-a ncredin at pe cei aresta i 6de fric s nu fie elibera i de vre-un deta/ament condus de un ofi er devotat, sau de un comando german7# +embrii guvernului au plecat la Danca @a ional 6te*aur7 nu pentru a se pune la adpost 6pag# 2337 ci pentru a ncerca s in o /edin # .edin a Consiliului de mini/tri de la Dolintinul din 8eal, despre care scrie c ar fi avut loc n 23 "ugust seara, s-a inut n realitate n seara *ilei de 24 "ugust# n legtur cu tratativele de armisti iu purtate de +aniu 6prin delega ii si la Cairo 6.tirbeI /i ;i/oianu7 cu repre*entan ii plenipoten iari ai celor trei alia i, a/ vrea s men ione* c la data de19 -unie 1944, +aniu /i-a dat acordul, n numele !Apo*i iei >nite% din $om(nia, s nc,eie armisti iu cu )uterile "liate, pe ba*a condi iilor formulate de guvernul sovietic /i acceptate de guvernele anglo-sa4one# 1emnalul pentru declan/area loviturii de stat 6de ctre "ntonescu sau fr /i contra lui "ntonescu7 trebuia s fie dat de repre*entan a aliat de la Cairo, n momentul pe care l va socoti optim, dup ce pregtirile interne erau nc,eiate# +aniu a solicitat n repetate r(nduri, ntre 11 -unie /i 22 "ugust, prin telegrame cifrate, semnalul convenit, care nt(r*ia# ntre timp, engle*ii /i americanii cedaser n mod tacit /i fr vre-o averti*are, ini iativele privitoare la $om(nia, aliatului sovietic# +aniu a fost ncuno/tiin at n mod confiden ial, printr-o telegram cifrat, trimis de ;i/oianu, la nceputul lunii "ugust 1944, c din sondajele discrete fcute de corespondent, ar re*ulta c guvernul sovietic nu mai este interesat 6a/a cum se dovedise mai nainte7 de nc,eierea unui armisti iu cu $om(nia /i c probabil ar prefera s intre cu armata ntr-o $om(nie inamic, 6c,iar cu pre ul sacrificrii a sute de mii de osta/i /i a materialului de r*boi respectiv, pierdut n lupte grele7, - pe care ar modela-o dup inten iile sale, - n loc de a nc,eia un armisti iu care i-ar aduce importante economii de oameni /i materiale, dar i-ar lega ntr-o oarecare msur m(inile, n ce prive/te organi*area post-belic a teritoriului# 6"ceast ipote* a avut ntr-o msur oarecare un nceput de confirmare n faptul c la nceput de 1eptembrie 1944, i s-a repro/at, la Jremlin, lui )tr/canu, pre*en a n fruntea delega iei de armisti iu, iar comuni/tii bulgari nu au mai fost lsa i s colabore*e cu guvernul anti-,itlerist de armisti iu7# 8esigur c ar fi multe de comentat /i anali*at, n jurul loviturii de stat de la 23 "ugust 1944# 'iecare istoric are ndrept irea de a comenta /i interpreta evenimentul# 'aptele reale ns nu trebuie s fie eludate /i nici denaturate# $(ndurile de fa au fost scrise de un martor al nt(mplrilor relatate, pentru care restabilirea adevrului istoric, n evenimentele pe care le-a trit, constituie o datorie cet eneasc# Corneliu Coposu%

S-ar putea să vă placă și