Sunteți pe pagina 1din 1

Paraschiv Ion

Elemented ineinerieelect ci

decat lAdmea),in care barele adanci se executddin Cu cu secjiunedrcptunghiulad; dubh S cu rezistentdelectricArelativ maxe$i reactanpmicd colivie (fig. 2.1c), colivia superioard (confectionati din alama), cea inferioard I cu rezistenlAcat mai mica Si reactanlamare (confeclionata din Cu). intrelierul este spaliul dinhe stator $i rotor. Cu cat acestaeste mai mic cu atet estemai mare.Uzual intrefierul estedee 0,5 mm. induclia magneticd 2,2. Campul magneticprodus de o fulAFururctfilqzatd un statorde matini cu p : I perechide poli, posedand tlei In fig. 2.2 estereprezentat inligurnri de fazn identiceca mrmdrde spire qi ca numir de crestAtudocupate,legatein stea de la o releatrifazati de curentaltemativ.Celetei inJE$urdri U, V, W sautriunghi alimentate la perife a interioari anneturilor,ele fiind decalate ocupi fiecarecateo tleime din cresttrturile a statoruluicu unghiul geometricJ Curentide fazdsunl: i,, = I'Dcosot
Jp

qi avdndsuccesiune inversd.

r"=I"a""'[.t-f)

(2.r)

r-=r"o*'(''-f)

)li

echipat cu o infaqurare trifazatd cu p=l perechi de poli. Fig. 2.2Sraror

gr, = l g.r(')hor{orr -p q ) , c o s ( r , , r + p d l

=1nr.(t)l"or1't nuu - n").*.(., r n" f)]


nu* =jeu.(')["o,(', - n")..",(', * n"-])]
Notede curs

(2.2)

t2