Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA 1 ELECTRONICA:

Se cunosc UBE=0,6V; =100; hi=2,6k; hf=100; impedanta condensatoare or !"i apro#imati$ 0 si capacitati e 100%&' Sa se ca cu e(e )" si U"E pentru ce e * tran(istoare' Sa se ca cu e(e amp ificari e si impedante e +u; !i; !o' Sa se simu e(e circuitu de mai sus in ,-Spice)V si sa se scrie niste o.ser$atii'