Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa..Nume.

TEST NUMERALUL Incercuiete varianta corect:


1. Trei co ii leaca !evreme. a"su#iect #"atr.a!$. c"com lement.!irect. %. Am acor!at remii celor !oi. a"atr. a!$. #" Com l.In!irect in & c"atr. su#st. in ' (. Cole)a mea !e #anca este rima la catalo). a" num.car!. Nume *re!icativ #"num.or!.+ Com l.&irect c"num.or!. Nume *re!icativ ,. Am invatat toate trei re)ulile !e la matematica. a" numeral car!.+ atr. a!$. #"num.colectiv atr.a!$. c" num.car!. Com l. &irect -. Au luat %- !e creioane colorate. a" Com lemet .&irect. #"atr.a!$. c"Com l.Circumstantial !e Mo!

.. Co iii celor !oi sunt e/treme !e reusiti. a"atr. a!$. #"atr.su#st. c"Com lement .In!irect. 0. Ca!ourile erau entru aman!oi. a"Nume *re!icativ #" Com l.In!irect c"atr.su#st.

1. Au casti)at aman!oi 123 !in cele %222 !e actiuni. a" trei numerale cu val. su#st. #"% num. cu val.a!$. c"% numerale cu val.su#st. 4. M5au enervat interventiile am6n!urora. a"atr. a!$. #"atr.su#st. c"Com l.In!irect 12. &rumul ana la al !oilea m5a o#osit. a"atr.a!$. #"CCL c"atr.su#st. 11. Am )asit )7io8!anele celor !oi a#senti !e la ora !e c7imie. a" atr. su#st.)enitival #"atr. a!$. c"Com l In!irect 11.9n ro o8i:ia n dou mini cu zece degete e toat puterea i iscusina omului. sunt : a" !ou numerale or!inale #" trei numerale car!inale c" !ou numerale car!inale 1%. 9n ro o8i:ia Al treilea scaun este la mine n camer. numeralul su#liniat are : a" valoare su#stantival #" valoare a!$ectival 1(. 9n ro o8i:ia Tuspatru pisoii beau lapte. cuv6ntul su#liniat este : a" numeral colectiv #" a!$ectiv i are ;unc:ia sintactic !e:

a" atri#ut a!$ectival <n ca8ul acu8ativ

#" atri#ut a!$ectival <n ca8ul nominativ

1,. 9n ro o8i:ia Am mncat o portocal, un kiwi i dou banane., cuvintele su#liniate sunt: a" articole ne7otr6te #" numerale car!inale === % !in o;iciu= Se acor!a 2.-0 entru ;iecare ras uns corect===