Sunteți pe pagina 1din 1

POS Mediu Axa 1 Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata Axa 2 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor

ilor si reabilitatea siturilor contaminate Axa 3 Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tentelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare Axa 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii

Obiectivul general al POS Mediu consta in reducerea decalajului existent intre Uniunea Europeana si Romania cu privire la infrastructura de mediu atat din punct de vedere cantitativ, cat si calitativ. Aceasta ar trebui sa se concretizeze in servicii publice eficiente, cu luarea in considerare a principiului dezvoltarii durabile si a principiului poluatorul plateste. Alocare financiara: Programul Operational Sectorial Mediu va beneficia in perioada 2007-2013 de 4.5 miliarde euro CEfinaneaz: -proiectele care vizeaz construirea sau reabilitarea staiilor de tratare a apei potabile; -proiectele de extindere sau reabilitare a reelelor de distribuie a apei potabile i a sistemelor de canalizare; -proiectele de construcie sau reabilitare a staiilor de epurare;-proiectele de achiziionare a vehiculelor de transport al deeurilor; -proiecte de construire a unor faciliti adecvate pentru deeurile periculoase (medicale, provenite din echipamente tehnice etc); -proiecte de reabilitare a reelelor de distribuie a apei calde i a cldurii;-proiecte de restaurare ecologic a habitatelor i speciilor; -proiecte care susin biodiversitatea; -proiecte de infrastructur pentru prevenirea inundaiilor i reducerea consecinelor acestora; -proiecte de reabilitare a zonei costiere a Mrii Negre afectate de eroziune. CINE poate obine finanare: -autoritile publice centrale, regionale i locale; -companiile regionale de ap; -administraiile ariilor protejate; -Administraia Naional Apele Romne; -organizaii non-guvernamentale.