Sunteți pe pagina 1din 5

4

Mihail Sadoveanu: Fraii Jderi pre z e n t a r e g e n e r a l


Capodopera romanului istoric sadovenian; o trilogie nchinat unei epoci eroice i unei person alit i de dime n siuni mitice: Stefan cel Mare. Geneza: a !aza romanului st o vast docu m e n t a i e . "oma n cier ul a consulta t cronicile moldov e n e # $eculce% &rech e. 'in cronica lui $eculce a reinut mai ales lege nd el e % n care era evoc a t figura domnitorului% legen d e grupa t e n O sam de cuvinte ; de asemenea a mai consultat Descrierea Moldovei de 'imitrie Cantemir. "omancierul a mai avut n vedere i lucrrile nainta ilor si% care evoc a u figura lui (tefa n cel Mare: )lecsa n dri% *mine s c u% 'elavra n c e a % +olintine a n u. ,n es t ur a roma n ului Sadove a n u a introdus i motive din !alad e popular e rom- n e ti: Corbea, Gruia lui Novac, Chira chiralina. 'e asemenea a mai folosit elemente reale% controla!ile documentar. )ceste fapte% evenimente reale le.a tratat ns cu li!erta t e a ficiunii artistic e: a imagina t scen e % dialoguri% a cre a t person a/ e% a recons tituit ta!loul de epoc % toat e d-nd senz a ia de via real% aute n tic . 0aptele% person a/ ele sunt credi!ile pentru c Sadov e a n u a dove dit o intuiie i o cap a cit a t e rar de a insufla via trec ut ului istoric. $u nt- m pl t or Sadov e a n u se opre t e asupr a Moldovei secolului al 12..lea i asupr a domniei lui (tefan cel Mare. *l vede n ace s t timp o epoc de echili!ru% de sta !ilitat e i de armo nie% iar n figura lui (tefan cel Mare% un conduc t o r ideal. Criticul literar $icolae Manolesc u consider % c din ace s t punct de veder e % rom a n el e istorice sunt nite proiecii utopic e: dez a m git de societ a t e a n care tria% roma n cie rul i caut refugiul n trecut% ntr. o perioa d arhaic % cara c t e riz a t prin sta!ilitat e i armonie social. )stfel n Fraii Jderi ne ofer mod elul unei de mo c r a ii r n e ti% condu s de (tefan cel Mare% care reun e t e calitile nele pt ului cu cele ale vite az ului. Structura: *ste o trilogie% alctuit din: Ucenicia lui Ionu 345678% Izvorul Alb Oamenii Mriei sale 345:;8. ,n atenia roma n cie rului st figura domnitorului (tefa n cel dar i familia <derilor% slu/!a i credincioi ai dom nitorului. reprezint rzeim e a ridicat la rangul !oiere s c de (tefan cel care sta!ilet e o nou ierarhie !aza t pe merit person al. 345698% Mare% <derii Mare%

Fraii Jderi este o construcie ampl% epop eic % figura dom nitorului i spiritul de sacrificiu al <derilor fiind urm rit e pe fundalul unei soceiet i me die v al e rom - n e ti. Sadove a n u realize a z o construc ie epic monu m e n t a l % o adev r a t cronic a vieii sociale% econo mic e % politice i culturale a ace s t ei epoci. Fraii Jderi poate fi considerat un roman al romanelor. )stfel nt-lnim: romanul

formrii unui carac t e r% roma n istoric% roma n de avent uri% roma n al erois m ului. =rilogia lui Sadove a n u este o epop e e eroic% care urm r e t e destinul individului 3<derii8 n str- ns legtur cu destinul colectiv. "oma n ul are o structur comple > pe dou nivele: nivelul social: n cadrul cruia disting e m : planul istoric 3aciunile politice i militare ale lui (tefan cel Mare8 planul civil 3viaa moldov e nilor8 nivelul e>iste n ial: n care disting e m : planul real 3concre t al vieii8 planul mirac ulos 3lege n d a r8 Ucenicia lui Ionu *ste considerat un roman al iubirii adolescentine. ,n acelai timp poat e fi consider a t i un roman al cunoat e r ii primi ti v e : oamenii cred n superstiii% se m n e % n practici primitive. )stfel /up-n e a s a ?lisafta cred e c soart a omului depind e de un urs mitic; oa m e nii cred n cai nzdr v a ni% ca de e>e m plu Catala n% calul lui (tefa n cel Mare. 2olumul ncep e cu preze n t a r e a sosirii lui (tefan cel Mare la hra m ul m n s tirii $ea m u. )pariia dom nitorului provoa c emoie i tul!urar e n r-ndul poporului. @am e nii discut despr e (tefa n cel Mare% ca despr e o fiin mirac ulo a s . Cu ace s t prile/ (tefan cel Mare l aleg e pe ?onu <der% ca priete n i slu/itor al fiului su% )le>ndr el. 'ragos t e a spont a n pentru dom nia $asta l face pe ?onu s trd e z e fria de cruc e cu )le>ndr el. )ceas t prim criz erotic l face pe ?onu s. i piard capul i s e>pun viaa lui )le>ndr el. Su! impulsul ace s t or senim e n t e pentru $asta <onu pleac . n cut a r e a ei% rpit la porunc a lui Solima n !ei. )ceas t eva d a r e necug e t a t este pede p sit de dom nitor i din ace s t mo m e n t ?onu se str duie t e s devine un ote a n adev r a t a lui (tefan cel Mare. Cltoria lui ?onu i toat e avent urile prin care trec e% au un carac t e r iniiatic; ca i person a/ ele din !as m e % drum ul i ave nt urile reprezint pro!e% ncerc ri% prin care ?onu <der do!- n d e t e e>perie n a i nele pciun e a vieii. Izvorul Alb *ste romanul iubirii de familie. 2iaa de familie este prez e n t prin e>iste n a zilnic a familiei <derilor. Se pare c n frunte a familiei st fem eia% care se ngri/et e de toat e pro!le m el e gospod riei. <up-ne a s a ?lisafta este pstr t o a r e a tradiiilor% dove d - n d o g-ndire arhaic plin de nele pciun e .

=itlul este sim!olic. )stfel cltoria lui (tefan cel Mare% v-n to a r e a de la ?zvorul )l! cu sens ul unei iniieri a lurii unui conta c t cu nele pciun e a strv e c h e % mitic% ma gic .

0a de volumul ?.% ritmul epic este mai acc eler a t. Ae primul plan sunt aciunile lui Simion <der% comisul din =imie ni% pricep ut n cret e r e a i ngri/irea cailor domn e ti. &n grup de !oieri cltori pun la cale rpire a lui Catala n # calul lui (tefa n cel Mare # !nuit c are puteri ma gic e. (i n ace s t volum e>ist o avent ur roma n tic . )stfel Simion <der se ndr gos t e t e de Maruc a% rpit de $iculie )l!u% i dus n Aolonia. 0raii <deri porne s c ntr. o e>pe diie de ped e p sir e a vinova ilor. )ceas t e>pe diie este un episod erioc i cavaler e s c . =ot n ace s t volum se face o descrier e ampl a cs t oriei lui (tefan cel Mare cu Maria de Mangop% dezvluindu. se scopurile politice ale ace s t ei cs torii. )cest volum este consider a t i un roman al cunoat e rii ma g i c e . Oamenii rie i sal e

*ste romanul iubirii de ar . =itlul se refer la ote nii lui (tefa n cel Mare% care i pr s e s c familia mic% pentru a. i apr a ara% familia cea mare . 0a de volum ul ??. care este rom a n ul cunoa t e rii ma gic e% ace s t volum este romanul cunoat e rii raio n a l e . )ccentul se pune pe pregtire a i desf ur a r e a !tliei de la 2aslui. Sunt preze n t a t e am n u n it ma n e vr el e prin care se urm r e t e eliminar e a aciunilor ttarilor pentru ca ntre a g a for s se conc e n tr e z e mpotriva turcilor. a rz!oi particip tot poporul. Cel mai suge s tiv este capitolul Genune re !enune cheam . Sf-ritul rom a n ului este cel mai ncrc a t de istorie. 'iscursul domnitorului% care elogiaz erois m ul celor disprui este plin de pate tis m.