Sunteți pe pagina 1din 21

TEMA NR.

10
AUTOMATIZRI FOLOSITE N CENTRALE I
STAII PENTRU MRIREA CONTINUITII N
ALIMENTAREA CONSUMATORILOR: AAR, RAR
I DAS. AUTOPORNIREA MOTOARELOR DE
SERVICII INTERNE
10.1. SCOPUL URMRIT
Asigurarea continuit ii aliment rii cu energie electric constituie una
din sarcinile majore ce revin sectorului energetic. Dup cum s-a putut constata i n
etapele anterioare, n centralele i staiile electrice se iau numeroase i variate
m suri pentru a se asigura consumatorilor o alimentare c t mai sigur .
Automatiz rile au n acest sens un rol esenial.
Dintre automatiz rile care au ca scop principal m rirea continuit ii n
alimentarea consumatorilor, cele mai importante sunt anclan area automat a
rezervei (AAR, reanclan area automat rapid (RAR i desc rcarea automat a
sarcinii (DA!.
"n lucrare se urm re te prezentarea rolului te#nologic, a condiiilor pe care
tre$uie s le ndeplineasc din acest punct de vedere i a modului de reglare de
c tre personalul din centrale i staii a instalaiilor de AAR, RAR i DA!.
%otodat , legat de AAR, se a$ordeaz i pro$lema asigur rii condiiilor
de autopornire a motoarelor de servicii interne din centralele electrice. Aceea i
pro$lem se pune i n cazul ntreruperii aliment rii motoarelor asincrone racordate
la staiile din reea, n cazurile realiment rii, at t prin AAR , c t i prin RAR.
10.2. CHESTIUNI TEORETICE
10.2.1. Anclan area automat a rezervei (AAR)
10.2.1.1. Principiul de realizare
&entru a se asigura continuitatea aliment rii consumatorilor, ca metod de
$az se 'olose te prevederea de c ! "#$"% &% '()%*+'$% &% $%,%$- .
( du$lare a tuturor c ilor de alimentare ar 'i ns 'oarte scump din
punctul de vedere al investiiilor i, mic or ndu-se impedanele, ar putea conduce
la valori mult prea mari ale curenilor de scurtcircuit. Din aceast ultim cauz ,
adeseori n practic , calea de alimentare de rezerv este meninut deconectat .
De asemenea, pentru reducerea investiiilor, atunci c nd este posi$il, calea de
alimentare de rezerv este 'olosit pentru a asigura rezervarea mai multor c i de
alimentare normal , merg ndu-se pe ideea unei pro$a$ilit i mici de coinciden
n timp a dou avarii, la dou c i de alimentare normal . De e)emplu, aceast
soluie se 'olose te 'oarte des la alimentarea serviciilor proprii din centrale.
**+
Sc./#( #*% *"+'('0 &% AAR este ca n momentul n care alimentarea
normal nu mai poate satis'ace cerinele consumatorilor, n locul ei s intre in
'unciune automat alimentarea de rezerv .
"n 'igura *,.* este prezentat sc#ema de principiu a unei instalaii de
AAR.
F1.10.1. Sc2%)' &% /$*c/# ' #*% *"+'('0 &% AAR
-lementul de m surare i pornire sesizeaz lipsa tensiunii pe $arele
colectoare i transmite prin elementul de nt rziere (a comanda de declan are a
ntreruptorului I
1
, prin care calea de alimentare normal este racordat la $are.
.umai dup declan area ntreruptorului I
1
, prin $loc-contactele
ntreruptorului I
1
i prin elementul de $locare mpotriva acion rilor repetate, se
transmite comanda de anclan are a ntreruptorului I
2
al c ii de alimentare de
rezerv .
"ntr-o instalaie electroenergetic /.+ '/ $%' &.# "+#'0 &"+*c+%,
determinate de locul apariiei de'ectului/
situaia n care intervenia AAR este necesar 0
situaia n care intervenia AAR este inutil .
P%*+$# c' *"+'('0' &% AAR " /.'+ &%."%3 'c%"+% &.# "+#'0, %'
+$%3#% " 4*&%/(*%'"c #$) +.'$%(% c.*&0:
a s intre n aciune la sc derea nivelului de tensiune pe $arele consumatorilor
su$ o anumit valoare minim 0
$ anclan area aliment rii de rezerv s nu se 'ac imediat, ci numai dup
trecerea unui anumit interval de timp, numit pauz de AAR (t
AAR
) ;
c anclan area c ii de rezerv s se produc numai dup deconectarea celei de
alimentare normale0
d s 'uncioneze o singur dat , deci dac dup 'uncionarea AAR protecia
prin relee comand o nou declan are, AAR nu tre$uie s mai lucreze.
**1
"n cele ce urmeaz se vor ar ta c teva dintre principalele argumente care
stau la $aza condiiilor enunate i modalit ile prin care aceste condiii sunt
satis' cute n practica e)ploat rii centralelor i staiilor electrice.
Dac se discut diversele puncte de scurtcircuit marcate pe 'igura *,.2,
'/'$% %-&%*+ *%c%"+'+%' c' *"+'('0' &% AAR " 5% c'/'3( "
&%."%3%'"c "+#'0(% 4* c'$% *+%$-%*0' "' '$ 5 #+( "'# *#.
F1.10.2. Sc2%) /$*c/'(
/%*+$# %6%)/(5c'$%'
"%(%c0(.$ &% +%*"#*%
! &% +)/ (' .
*"+'('0%
&% AAR
"n cazul de'ectelor n punctele K
1
sau K
2
, c#iar dac protecia prin relee
ar realiza izolarea lor, alimentarea consumatorilor racordai la $arele staiei ST ar
'i ntrerupt i deci n aceste situaii AAR tre$uie s intervin .
'7. %ensiunea pe $arele staiei ST va sc dea i n cazul de'ectelor n punctele
K
3
K
4
, K
5
, K
6
. Dac ns aceste de'ecte ar 'i separate de restul instalaiei de
c tre proteciile prin relee prin ntreruptoarele circuitelor respective, intervenia
AAR nu ar mai 'i necesar , ntruc t alimentarea consumatorilor staiei ST nu ar
mai 'i ntrerupt .
-)amin nd sc#ema din 'igura *,.2, se o$serv c n cazul de'ectelor din
punctele K
4
sau K
6
"%(%c0' "% /.'+% 5'c% /$* -'(.'$%' +%*"#*, n sensul c
AAR se regleaz ast'el nc t s nu intre n 'unciune, dac nu este ndeplinit
condiia de minim tensiune pe $arele staiei ST. De e)emplu, dintre cele dou
valori ale tensiunii remanente pe $arele staiei considerate - U
rem(4)
i U
rem(6)
, ar
tre$ui s se aleag valoarea cea mai mic i n 'uncie de aceast valoare s se
regleze releele de tensiune minim la valoarea de pornire/
**3
U
U
n K
pr
rem
TT sig

. min
, (*,.*
n care/
U
pr
- tensiunea de pornire a releului0
n
TT
- raportul de trans'ormare al trans'ormatorului de tensiune care
alimenteaz releul0
K
sig
- coe'icientul de siguran (*,*...*,2.
4aloarea adoptat n practic este de ordinul/
U
U
n
pr
nom
TT
, 25 ,
, (*,.2
n care U
nom
este tensiunea nominal la $arele staiei ST considerate.
!c#ema de alimentare a releelor de tensiune minim de pe $ara
consumatorului este reprezentat n 'igura *,.6. !e 'olosesc dou relee ntr-o
cone)iune logic I I!, pentru ca n caz de ardere a unei sigurane, instalaia de
AAR s nu intre n 'unciune n mod intempestiv.
F1.10.8. Sc2%) &% $'c.$&'$% '
$%(%%(.$ &% +%*"#*%
)*) c'$% 5.$)%',
%(%)%*+#( &% ) "#$'$%
! /.$*$% '( #*%
"c2%)% AAR
37. "n cazul de'ectelor apropiate electric de $ara de la care se alimenteaz
circuitul respectiv (cum ar 'i de e)emplu scurtcircuitele din punctele K
3
i K
5
,
tensiunea remanent 'iind practic nul , nu se mai poate 'ace selecia prin tensiune.
&rin urmare, )' +$%3#% '".c'+ . "%(%c0% /$*+$9#* '( &.(%' /'$')%+$#, 4*
'c%"+ "c./ 5.(."*&#9"% +)/#(. Acesta este motivul pentru care n sc#ema AAR se
prevede elementul de nt rziere (notat cu a n 'igura *,.*. -l tre$uie reglat cu o
treapt mai sus dec t cea mai lent dintre proteciile de $az ale ntreruptoarelor
reelei de alimentare a consumatorilor racordate la $arele staiei ST. .ot nd
temporizarea ma)im a acestei protecii prin t
p ma"
, rezult c releul de timp
tre$uie reglat la valoarea/
t t t
AAR
a (
ma)
+ , (*,.6
n care t7,,5-,,1s.
**8
Diagrama de reglaj a temporiz rilor pentru de'ectul din punctul K
5
este
ilustrat de 'igura *,.9.
F1.10.:. D'1$') &% $%1('; ' +%)/.$, $(.$ /%*+$#
#* &%5%c+ '/$./'+ &% "+'0' ST
"n mod analog tre$uie avut n vedere i eventualitatea de'ectului din
punctul :
6
, de ast dat pentru t
p ma"
lu ndu-se n considerare valoarea celui mai
ridicat reglaj de timp al proteciilor liniilor din staia amonte, de la care se 'ace
alimentarea normal .
"n cazul unui de'ect pe $arele staiei !% (n punctul :
1
, valoarea tensiunii
scade 'oarte mult i AAR 'uncioneaz . Acest caz st la $aza a dou dintre
condiiile pe care tre$uie s le ndeplineasc o sc#em de AAR.
n primul r nd tre$uie avut n vedere c o parte dintre scurtcircuitele pe
$are pot 'i trec toare. ;iind produse de e)emplu de o pas re n staii e)terioare sau
de vreo alt vieuitoare p truns nt mpl tor n instalaii interioare, dup o
scurt ntrerupere a aliment rii, s#$i%ient& pentr# stingerea ar%#'#i e'e%tri% prin
care s-a produs scurtcircuitul, e)ist posi$ilitatea ca, dup anclan area rezervei,
alimentarea s continuie n $une condiii.
%impul necesar deioniz rii depinde de mai muli parametri i n primul
r nd de tensiunea instalaiei i de 'elul ntreruperii (mono sau tri'azate.
"n cazul ntreruperii mono'azate ('ig.*,.5,a pauza de deionizare tre$uie s
'ie mai mare dec t n cazul ntreruperii tri'azate ('ig.*,.5,$ - la aceia i tensiune de
e)ploatare - datorit in'luenei cuplajului capacitiv al 'azelor s n toase r mase
su$ tensiune.
<a tensiune de ordinul a +-2, =4 intervalele de timp su'iciente pentru
deionizare sunt mai mici dec t timpii proprii de lucru ai majorit ii tipurilor de
ntreruptoare. "n sc#im$, la tensiuni mai mari, pentru a m ri la de'ect pe $are
pro$a$ilitatea unui AAR reu it, ar mai putea 'i necesar un al doilea element de
*2,
nt rziere, notat prin >$? pe 'igura *,.*. Dac acestuia i se 'i)ea) o temporizare
t
AAR
t (
, pauza total de AAR rezult /
t t t
AAR AAR
a
AAR
(
+
( (
. (*,.9
F1.10.<. T)/ &% &%.*,'$% *%c%"'$ 4* 5#*c0% &% +%*"#*%' &%
%6/(.'+'$% ! 5%(#( 4*+$%$#/%$ '()%*+ $:
a - mono'azat 0 $ - tri'azat .
n al doilea r nd tre$uie avut n vedere eventualitatea unui AAR
nereu it, respectiv realimentarea de'ectului de pe $are (separatoare de $ar sau
ntreruptoare prin calea de rezerv . "ntr-un ast'el de caz, de de'ect permanent,
protecia prin relee a c ii de rezerv comand deconectarea ntreruptorului
respectiv i, pentru ca aceasta s r m n de'initiv , 4* "c2%)' &% AAR )'
+$%3#% /$%- ,#+ 4* ).& .3(1'+.$# %(%)%*+#( &% 3(.c'$% 4)/.+$-'
'c0.* $(.$ $%/%+'+% (condiia &7 menionat anterior.
c7. C.*&0' c' 4*c2&%$%' c &% $%,%$- " "% 5'c *#)' &#/
&%"c2&%$%' c%(% &% '()%*+'$% *.$)'( se realizeaz transmi nd comanda de
anclan are printr-un $loc-contact normal nc#is al ntreruptorului c ii de alimentare
normal . "n acest mod se evit realimentarea de'ectului, n ipoteza c acesta s-a
produs pe calea de alimentare normal . %otodat se mai asigur un interval de timp
pentru deionizare, cel de al doilea element de temporizare (dac mai este necesar,
'iind plasat dup contactul au)iliar al ntreruptorului c ii de alimentare de rezerv .
10.2.2. Problema autopornirii motoarelor asincrone dup o scurt ntrerupere
n alimentare
10.2.2.1. Prezentarea problemei
"n 'igura *,.+ sunt prezentate, n cazul unei scurte ntreruperi n alimentare,
cur$ele de variaie n timp a tensiunii pe $arele staiei ST, a curentului total de pe
circuitul de alimentare a $arelor, precum i a turaiei motoarelor asincrone
alimentate de la aceste $are.
"n cazul acestor diagrame s-a considerat c , p n la momentul t
o ,
instalaia 'uncioneaz n regim normal, turaia i ceilali parametri ai
motoarelor av nd valorile nominale.
*2*
<a momentul to s-a produs un incident, de e)emplu un scurtcircuit pe linia )1 din
'igura *,.2. &rotecia liniei, sesiz nd de'ectul, comand declan area ntreruptorului I3 .
F1.10.=. C#$3%(% &%
-'$'0% 4* +)/ '
+%*"#* /% 3'$%, '
c#$%*+#(# '3".$3+ !
' +#$'0% ).+.'$%(.$
'"*c$.*% c# $.+.$#( 4*
"c#$+c$c#+, 4* c',#(
$%'()%*+ $ /$* AAR
<a dispariia tensiunii pe $ara consumatorului, dispozitivul AAR intr n
'unciune i, dup trecerea pauzei t
AAR
, comand declan area ntreruptorului I
1
i
apoi anclan area ntreruptorului I
2
.
&e timpul pauzei de AAR tensiunea 'urnizat de sursa de alimentare
('igurat cu linie plin i curentul de alimentare al staiei considerate sunt nule.
(dat cu ntreruperea aliment rii, turaia motoarelor ncepe s scad , ele
continu nd totu i s se roteasc tot mai lent, n contul energiei cinetice acumulate
anterior de rotoarele i piesele n mi care ale mecanismelor antrenate. %otodat , n
contul energiei acumulate n c mpul lor magnetic, motoarele de$iteaz cureni 'ie
pe de'ect (dac acesta e)ist pe $are, 'ie unele celorlalte, pe aceast cale
' c ndu-se sc#im$ de energie ntre motoare.
"n acest ultim caz, cel puin n prima parte a pauzei de AAR, toate
motoarele >se $r*nea+& ,n gr#p?, turaiile lor reduc ndu-se dup aceea i alur
comun . "n consecin i valoarea tensiunii pe $are, n loc s scad relativ $rusc
ca n cazul unui scurtcircuit pe $are, se reduce treptat, a a cum se poate vedea pe
*22
oscilograma din 'igura *,.1 i este ar tat n 'igura *,.+ prin caracteristica trasat
cu linie-punct.
F1.10.>. O"c(.1$')%(% +%*"#* "#$"% &% '()%*+'$% !
' +%*"#* )%*0*#+% &% ).+.'$%(% '"*c$.*% /% 3'$'
"+'0% ST &#/ c% "9' 4*+$%$#/+ '()%*+'$%'
@otoarele asincrone sunt consumatori la care impedana variaz n
'uncie de turaie (vezi sc#ema ec#ivalent din 'igura *,.8 i relaia *,.8. (dat
cu 'r narea, deci cre terea alunec rii s, valoarea impedanei motoarelor asincrone
ncepe s scad . An acest 'el, n momentul t
r
al realiment rii, curentul va 'i cu at t
mai mare cu c t turaia motoarelor va 'i mai sc zut i deci valoarea alunec rii s
va 'i mai apropiat de unitate/
s
n n
n
s
s


, (*,.5
n care n
s
este turaia de sincronism, iar n turaia motorului la un moment dat.
%ensiunea U
r
aplicat motoarelor n momentul realiment rii va 'i deci mai
mic dec t tensiunea nominal , datorit c derilor mai mari de tensiune din
impedanele generatoarelor i ale c ilor de alimentare.
Buplul pe care motorul asincron l poate dezvolta la ar$ore este
proporional cu p tratul tensiunii care i se aplic ('ig.*,.3.
Dac cuplul produs de motor este
mai mare dec t cuplul cerut de
mecanismul antrenat, motorul
ncepe s se accelereze. Aceast
situaie este marcat n 'igura
*,.+ prin cur$ele pline de dup
momentul t
r
. Deoarece
'uncionarea reintr n normal
' r intervenia personalului de
e)ploatare, n ast'el de cazuri se
spune c motorul asincron
>autoporne te?. -ste ns posi$il
ca motoarele s nu
autoporneasc . Aceasta se poate
nt mpla dac n momentul
realiment rii motoarele au ajuns
la o turaie prea mic i deci
curentul a$sor$it de acestea 'iind 'oarte mare, datorit c derilor mari de tensiune
F1.10.?. C'$'c+%$"+c(% c#/(#(# )%c'*c
/% c'$% #* ).+.$ '"*c$.* 4( /.'+% 5#$*,'
(' '$3.$% /%*+$# &5%$+% -'(.$ '(% +%*"#*
c'$% "% '/(c
*26
din reeaua de alimentare, valoarea tensiunii U
r
se dovede te insu'icient pentru
dezvoltarea unui cuplu mai mare dec t cel rezistent.
%otodat , tre$uie avut n vedere c n cazul pornirilor normale, motoarele
sunt conectate pe r nd i de 'iecare dat c derile de tensiune sunt produse de ocul
de pornire al c te unui singur motor. "n cazul realiment rii prin AAR %&-erea -e
tensi#ne este pro-#s& -e s#ma . o%#ri'or -e %#rent a$sor$ite de toate motoarele
care ar tre$ui s autoporneasc simultan.
C.*&0(% &% '#+./.$*$% vor 'i cu at t mai grele cu c t/
t
AAR
i alunec rile n momentul realiment rii t
r
vor 'i mai mari0
suma puterilor nominale ale motoarelor care tre$uie s autoporneasc i
curenii lor de pornire sunt mai mari, tiindu-se c la motoare asincrone cu
rotorul n scurtcircuit I
p
/(40)I
nom
0
impedanele surselor i ale c ilor de alimentare sunt mai mari.
"n 'igura *,.+, prin linii punctate s-a prezentat alura caracteristicilor n
cazul n care motoarele asincrone nu reu esc s autoporneasc . "n momentul t
r
cuplurile dezvoltate 'iind mai mici dec t celelalte rezistente, motoarele continu s
se 'r neze. 4aloarea curentului a$sor$it de motoare cre te treptat i odat cu
aceasta valoarea tensiunii la $are scade din ce n ce mai mult, ceea ce antreneaz
sc derea n continuare a turaiei motoarelor. !e poate o$serva u or c are loc un
'enomen n avalan care, n esen , se concretizeaz printr-o >avalan de
tensiune? pe $are i 'r narea n 'inal a motoarelor. Acestea ajung s a$soar$
curentul I
$r
, corespunz tor tensiunii care se sta$ilizeaz n momentul 'r n rii la
o valoare sc zut , notat prin U
$r
.
10.2.2.2.!eri"icarea i asi#urarea condi$ iilor pentru autopornirea motoarelor
asincrone
"n paragra'ul anterior s-a ar tat c autopornirea unui motor asincron este
asigurat dac la turaia, respectiv, alunecarea la care se asigur realimentarea,
cuplul dezvoltat de motor este mai mare dec t cuplul rezistent al mecanismului
antrenat. Deoarece cuplul dezvoltat de motor este proporional cu p tratul tensiunii
de realimentare, e"prim*n- ,n m&rimi re'ati1e ,n raport %# parametrii nomina'i ai
motor#'#i, pentru asigurarea autopornirii tre$uie deci s se veri'ice urm toarea
condiie analitic /
2 U 2
mot s r re+ s . .
2
f , (*,.+
n care/
U
3r
- tensiunea de realimentare0
2
3mot4s
- momentul pe care l dezvolt motorul alimentat cu tensiunea
nominal la alunecare >s?0
2
3re+4s
- momentul rezistent al mecanismului antrenat la turaia
corespunz toare alunec rii >s?.
*29
&rin urmare, autopornirea motoarelor va 'i asigurat dac valoarea
tensiunii care li se aplic n momentul realiment rii va satis'ace urm toarea
condiie n m rimi relative nominale/
U
2
2
r
re+ s
mot s

2
f
.
.
. (*,.1
<a unele mecanisme, cum sunt cele de ridicat, momentul rezistent nu
depinde de turaie. <a majoritatea mecanismelor de servicii interne din centrale i
staii, cum sunt pompele sau ventilatoarele, valoarea momentului rezistent variaz
cu turaia. De e)emplu, pentru o caracteristic de tip ventilator se poate considera/
2
n
n
re+
s
+

_
,
, * , 8
2
2
, , , (*,.3
n care este %oe$i%ient#' -e ,n%&r%are a' ansam('#'#i motorme%anism antrenat4
4aloarea acestui coe'icient poate 'i considerat egal cu raportul dintre puterea
a$sor$it de motor din reea la turaia n i puterea sa nominal .
&entru a veri'ica dac sunt asigurate condiiile de autopornire dup pauza
de AAR, se calculeaz valoarea tensiunii de pe $arele la care este conectat motorul
n momentul realiment rii i aceast valoare tre$uie s 'ie mai mare dec t valoarea
minim necesar care rezult din condiia (*,.1.
!e consider sc#ema ec#ivalent a motorului asincron din 'igura *,.8.
F1.10.@. Sc2%)' %c2-'(%*+
")/(5c'+ ' ).+.$#(# '"*c$.*
Ampedana motorului asincron are e)presia/
( ) 5 s
r
s
"
s%

_
,

+
2
2
. (*,.8
<a motorul complet 'r nat, deci pentru alunecarea s/1, impedana
acestuia are valoarea minim , numit impedana de scurtcircuit/
5 r "
s% s%
+
2 2
. (*,.*,
"mp rind relaiile (*,.8 i (*,.*, rezult /
*25
( ) 5 s
r
s
"
r "
s%
s%
C

7
*D
s
s
*D s

sc
cr
cr
2

_
,

+
+

_
,

2
2
2 2
2
, (*,.**,a
n care s
%r
este alunecarea critic corespunz toare cuplului ma)im ('ig.*,.3,
valoarea ei put nd 'i considerat egal cu raportul/
s
r
"
%r
s%

. (*,.**,$
Deoarece n practic alunecarea critic are valori 'oarte mici, de ordinul
5-2,E, numitorul e)presiei (*,.**,c poate 'i apro)imat egal cu unitatea/
( ) 5 s
C
s
s

sc
cr
+

_
,

*
2
. (*,.**,c
;ie/
K
s
- multiplul curentului nominal a$sor$it de motorul care se rote te cu
alunecarea s n momentul realiment rii0
K
p
- multiplul curentului nominal la pornire (s/1 i U/U
nom
, care este dat n
cataloage de c tre 'a$ricile constructoare.
Aplic nd legea lui (#m, se poate scrie/
( )
( )
K s I
U
5 s
nom
nom

. (*,.*2
i respectiv pentru s/1/
K I
U
5
p nom
nom
s%

. (*,.*6
"mp rind ultimele dou relaii i in nd seama de (*,.**,c, rezult /
( ) K s
K
s
s
p
%r

_
,

*
2
. (*,.*9
4aloarea alunec rii s
r
, la care ajunge ansam$lul motor-mecanism antrenat
n momentul realiment rii, se determin e)perimental. "n 'igura *,.*, sunt
prezentate alurile unor ast'el de cur$e pentru un caz concret, n 'uncie de raportul
dintre durata t a ntreruperii aliment rii i constanta mecanic de timp T
m
a
ansam$lului motor-mecanism/
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
T
67 t$m n
rot
8 9:
67 ;m n
rot
8 9:
m
s
nom
s
nom

1
]
1

1
]
1
2 2 2
2
9 2 2 2
2
6+9
*,
6+9
min min , (*,.*5
n care 67
2
este momentul de giraie, iar 8
nom
este puterea nominal a motorului.
@omentul de giraie ec#ivalent al ansam$lului motor-mecanism antrenat,
atunci c nd acestea sunt cuplate direct, se poate o$ine cu relaia/
*2+
67 67 67
e mot me%
2 2 2
+ . (*,.*+
Av nd n vedere relaia (*,.*2, care este scris pentru tensiunea
nominal i in nd seama c n momentul realiment rii motorului i se aplic
tensiunea U
r
, curentul a$sor$it n momentul autopornirii poate 'i determinat cu
relaia/
( ) I K s I
U
U
ap nom
r
nom

.
(*,.*1

Dac realimentarea staiei ST se 'ace de la $arele unei centrale sau ale unui
sistem S, ca n 'igura (*,.**, i se noteaz cu 5
m
(s
r
) impedana ec#ivalent a
motoarelor la alunec rile acestora din momentul realiment rii, valoarea tensiunii de
realimentare poate 'i e)primat ast'el/
( )
( )
( )
( )
U U
5 s
5 s 5
U
5
5 s
U
U
5 s
5
U
r (
m r
m r a'
(
a'
m r
(
nom
m r
a'
nom

+

+

+
*
*
*
*
2
2
. (*,.*3
!e o$ine urm toarea 'ormul de calcul a raportului dintre tensiunea U
r
aplicat motoarelor n momentul realiment rii i tensiunea U
(
care se sta$ile te n
'inal pe $arele de la care se 'ace alimentarea/
U
U
S
S
r
(
ap
s%

+

*
*
6 (
. (*,.*8
Dac realimentarea se 'ace de la $arele unui sistem care este practic de
putere in'init , se poate considera U
(
/U
nom
/%t4
F1.10.10. C#$3%(% &% 5$A *'$% /%*+$#
)%c'*")% c# ).)%*+ $%,"+%*+ &%
+/ -%*+('+.$
F1.10.11. Sc2%)' %c2-'(%*+ '
""+%)#(# "+#&'+
*21
"n relaia (*,.*8 S
ap
reprezint suma puterilor a$sor$ite de motoarele
care ar autoporni de la alunecarea s
r
, dac la $orne li s-ar aplica tensiunea
nominal /
( )
( )
S K s S
K S 8
ap r nom
r nom
nom nom


cos
, (*,.2,
iar
( )
S
s%
6
este puterea de scurtcircuit tri'azat pe $arele staiei ST, n cazul n care
aceasta ar 'i alimentat de la un sistem de putere in'init . Dac rezistena o#mic
a c ii de alimentare este su'icient de mic pentru a putea 'i neglijat se poate 'olosi
relaia/
( )
S
U
"
s%
nom
a'
6
2
. (*,.2*
Dup cum s-a amintit, a#topornirea motoare'or asin%rone 1a $i asig#rat&
-a%& ,n moment#' rea'iment&rii, 1a'oarea tensi#nii pe (are'e sta<iei ST,
%a'%#'at& ,n m&rimi re'ati1e %# re'a<ia (1=41>) 1a $i mai mare -e%*t tensi#ne
minim& ne%esar& %are re+#'t& -in %on-i<ia (1=40)4 "n caz contrar tre$uie acionat
n sensul u ur rii condiiilor de autopornire enumerate spre s' r itul paragra'ului
anterior.
Determinarea alunec rilor s
r
la care ajung motoarele n momentul
realiment rii poate 'i destul de la$orioas i din aceast cauz , ntr-o prim etap
se recurge la metode simpli'icate, cu caracter acoperitor. Ast'el, n cazurile c nd
caracteristica cuplului rezistent este de tip ventilator, n locul condiiei (*,.1 se
poate 'olosi condiia/
U
2
2
r
re+ nom
mot

2
f
.
.ma).
. (*,.22
Recomand m veri'icarea acestei condiii prin trasarea pe o aceea i
diagram , n 'uncie de alunecare, a caracteristicii cuplului pe care l poate
dezvolta motorul asincron i a celei de'inite de relaie (*,.3.
&entru toate motoarele asincrone, la care ntre cuplul de pornire @
p
i
cuplul ma)im caracteristica cuplului este monoton cresc toare, n cazul n care
motoarele ajung s se 'r neze total se 'olose te condiia/
U
2
2
r
re+
p

2
f
.
(*,.26
*23
"n mod acoperitor, condiia (*,.26 poate 'i 'olosit la o prim veri'icare a
reu itei autopornirii i n cazurile unor ntreruperi n alimentare 'oarte scurte, c nd
motoarele nu ajung s se 'r neze total.
10.2.%. Reanclan area automat rapid (RAR)
10.2.%.1.Principiul de realizare
Anstalaiile de RAR au n principiu acela i scop ca i cele de AAR i
anume, resta$ilirea aliment rii consumatorilor n cazul unui de'ect pe circuitul de
alimentare. ;olosirea reanclan rii automate rapide se $azeaz pe o$servaia c o
$un parte dintre de'ectele care apar pe circuite aeriene au un caracter trec tor.
Dac alimentarea de'ectului este ntrerupt o durat scurt de timp, su'icient
pentru deionizarea spaiului de arc electric prin care s-a produs de'ectul i apoi se
resta$ile te alimentarea cu energie electric , de cele mai multe ori de'ectul de
izolaie nu mai apare. Dup unele statistici de e)ploatare, acest lucru se nt mpl
n 3,-85E din cazurile de scurtcircuite pe liniile aeriene.
"n comparaie cu AAR-ul, contri$uia pe care o poate avea RAR-ul la
asigurarea continuit ii n alimentarea consumatorilor este mai redus . Av nd
ns n vedere costul lor relativ sc zut, e'iciena economic a instalaiilor de RAR
este 'oarte ridicat , ceea ce justi'ic actuala lor 'olosire pe scara cea mai larg .
"n 'uncie de num rul de 'aze declan ate iniial de protecia prin relee i
apoi reanclan ate automat, n staii se 'olosesc dou 'eluri de instalaii de RAR/
tri$a+ate (RAR% i mono$a+ate (RAR@. Reanclan area automat mono'azat se
'olose te la linii mai importante de *,,-9,, =4 la care, n acest scop, tre$uie
prev zute ntreruptoare cu dispozitive de acionare distincte, pentru 'iecare 'az n
parte.
"n practic , cele mai multe sc#eme de RAR se prev d s comande o
singur reanclan are, a c rei pro$a$ilitatea de succes, con'orm acelora i statistici
de e)ploatare, dep e te ci'ra de +,E. Aceast valoare este normal s 'ie mai
mic dec t procentul de de'ecte trec toare pe circuite aeriene av ndu-se, de
e)emplu, n vedere eventualitatea re'uzului de 'uncionare al ntreruptorului.
&entru linii aeriene de 'oarte mare importan se prev d uneori RAR-uri
care, n cazul insuccesului primei reanclan ri - dup nc o pauz , care de
aceast dat poate 'i mai mare de 5 secunde - comand i o a doua reanclan are, a
c rei pro$a$ilitate de succes este de numai 5-*5E.
&entru sta$ilirea &#$'+% +.+'(% &% 4*+$%$#/%$% la primul ciclu de RAR,
t
RAR
, tre$uie avute n vedere dou aspecte eseniale/
asigurarea unei durate de ntrerupere a aliment rii su'icient de mare pentru
deionizarea canalului de arc electric ('ig.*,.50
reducerea la minimum necesar a duratei totale de ntrerupere, av ndu-se n
vedere calitatea aliment rii, pro$lema autopornirii motoarelor etc.
*28
"n stadiul actual al te#nicii este indicat ca pentru primul ciclu, t
RAR
s 'ie de
ordinul ,,6-*,, secunde.
"n 'igura *,.*2 este prezentat sc#ema de principiu a unei instalaii de
RAR cu un singur ciclu de 'uncionare.
*6,
Bomanda de intrare n 'unciune a instalaiei de RAR poate 'i dat 'ie de
protecia prin relee, 'ie de c tre ntreruptorul care a declan at. &re'era$il este cea
de a doua variant (reprezentat cu linie plin , deoarece poate avea o contri$uie
mai mare la continuitatea aliment rii asigur nd, de e)emplu, reanclan area i n
cazul unei manevre gre ite de deconectare comandat n celul de c tre personalul
de e)ploatare. "ntr-un ast'el de caz ntreruptorul poate transmite comanda de intrare
n 'unciune a RAR-ului printr-unul din contactele sale au)iliare normal nc#ise, cu
condiia s e)iste necoresponden ntre poziia sa i poziia c#eii de comand .
-lementul de conectare a sc#emei de RAR este o c#eie prev zut n
la$orator pe panourile cu protecii i automatiz ri. -a permite deconect rile voite
ale liniei, precum i scoaterea din 'unciune a RAR-ului pentru revizii sau alte
cauze care pot interveni n e)ploatare. B#eia de RAR se nc#ide numai dup
punerea su$ tensiune reu it a circuitului i - evident - se desc#ide naintea unei
deconect ri voite.
<a liniile prin care se 'ace o alimentare radial a consumatorilor, prin
leg tura notat cu , elementul de pornire transmite direct impulsul de e)citare a
releului de timp. %emporizarea acestuia se 'i)eaz av ndu-se n vedere at t durata
total de ntrerupere necesar t
RAR
, c t i duratele de 'uncionare ale proteciei
prin relee i ansam$lul ntreruptor-dispozitiv de acionare.
<a liniile la care alimentarea se 'ace la cele dou capete de la surse di'erite
este necesar n plus un element de control al sincronismului sau al lipsei de tensiune
pe linie care, n sc#ema logic a instalaiei de RAR, introduce o condiie
restrictiv . -'ectu nd o operaie de conjuncie, n sc#ema principial din 'igura
*,.*2 acest element este intercalat n serie, ntre elementul de pornire i cel de
nt rziere. <eg tura nu intervine n acest caz.
Flocajul mpotriva acion rilor repetate e)clude 'enomenul de >s rituri ale
ntreruptorului?, respectiv reanclan ri repetate, care pot conduce la topirea
contactelor ntreruptorului i uneori c#iar la e)plozia acestuia. Acest element poate
'i 'olosit i pentru 'i)area num rului de cicluri al RAR-ului.
-lementul de comand acioneaz asupra ntreruptorului, dar poate s
in'lueneze i elementul de temporizare al proteciei, n sensul acceler rii acesteia.
Boordonarea 'uncion rii RAR-ului cu 'uncionarea proteciei prin relee este o
pro$lem cu implicaii multiple i celor ce doresc in'ormaii n acest sens le
recomand m s consulte paragra'ul respectiv din G2H.
<a unele instalaii de RAR, ntr-o prim etap , comanda de reanclan are
se d cu ajutorul energiei nmagazinate de un condensator. Bu aceast energie se
e)cit un releu intermediar cu contacte su'icient de ro$uste pentru a transmite apoi
comanda dispozitivului de acionare al ntreruptorului. !e menioneaz c la
sc#emele de RAR cu condensator - cum sunt i cele din la$orator - pentru
*6*
renc rcarea condensatorului tre$uie a teptat un scurt interval de timp care poate 'i
de ordinul minutelor.
10.2.%.2. RAR& i RAR' la linii cu alimentare de la ambele capete
"n cazul unui scurtcircuit n punctul K din 'igura *,.*6, dup ce proteciile
prin relee vor deconecta ntreruptoarele I
1
i

I
2
, cele dou instalaii de RAR vor
intra n 'unciune. <a unul din capete - de e)emplu ? - se 'ace numai controlul
tensiunii pe linie. "n cazul n care tensiunea lipse te, releul de minim tensiune
permite transmiterea comenzii de reanclan are la ntreruptorul I
2
i deci se
realizeaz punerea su$ tensiune a liniei.
F1.10.18. Sc2%)' &% /$*c/# ' *"+'('0(.$ &% RART
4* c',#( (*(.$ c# '()%*+'$% &% (' ')3%(% c'/%+%
&entru ca RAR-ul din staia A s poat transmite comanda de
reanclan are ntreruptorului I
1
mai este necesar ca/
'ie s se veri'ice, n preala$il, c sunt ndeplinite condiiile de sincronism ale
tensiunilor de pe linie i de pe $arele staiei A0
'ie, la RAR-uri mai per'ecionate, s se a tepte un moment su'icient de apropiat de
cel al sincronismului sau c#iar s se acioneze automat n acest sens.
"n 'igura *,.*9 este prezentat o sc#em la care sincronismul este p strat
datorit e)istenei a dou linii de leg tur ntre staiile A i ?.
F1.10.1:. Sc2%)' &% /$*c/# ' *"+'('0(.$ &% RART 4*
c',#( / "+$ $ "*c$.*")#(# /$* #*' &* c%(% &.# (*
*62
<a o ast'el de sc#em este su'icient prevederea la RAR-urile dintr-una din
cele dou staii a controlului lipsei de tensiune pentru ca realimentarea liniei s se
'ac numai dup o ntrerupere care s permit deionizarea canalului de arc.
<a staia de la cel lalt cap t, n locul unor elemente de control al
sincronismului se prevede doar un element de veri'icare al continuit ii n
'uncionarea celei de a doua linii de leg tur .
"n acest scop, presupun ndu-se cele -o#& 'inii i-enti%e, n e)emplul din
'igura *,.*9 s-au prev zut dou reductoare de curent legate n >s%@ema o%ta'&>. "n
regim normal, n' urarea releului ma)imal de curent R este parcurs de un curent
practic nul. Dac una din linii este deconectat , n' urarea releului R este
parcurs de un curent proporional cu cel care circul pe linia r mas n
'unciune. Releul se e)cit i prin nc#iderea contactului s u normal desc#is
permite transmiterea comenzii de reanclan are.
Deoarece apro)imativ dou treimi din de'ecte sunt mono'azate, n staiile
cu tensiuni de **, =4 sau mai mari se 'olose te tot mai mult reanclan area
automat mono'azat RAR@. ; r a mai 'i necesar un al doilea circuit paralel, pe
durata c t o 'az este deconectat , sincronismul se menine prin celelalte dou
'aze i eventual p m ntul care nlocuie te scurt timp 'aza deconectat ('ig.*,.*5.
F1.10.1<. Sc2%)' #*% (* %c2/'+% c# *"+'('0 &% RARM
"n cazul c nd de'ectul ar 'i persistent, declan area 'inal poate 'i de
asemenea mono'azat , dac gradul de nesimetrie la 'uncionare n dou 'aze sau
dou 'aze i p m nt este admisi$il i dac instalaiile de legare la p m nt ale
neutrelor trans'ormatoarelor din cele dou staii sunt su'icient de larg
dimensionate.
10.2.(. )esc rcarea automat a sarcinii )A*
DA!-ul se prevede n centrale i staii cu scopul ca - imediat dup avarii
grave, c nd au ie it din 'unciune grupuri de mare putere, centrale sau linii
importante de alimentare i a rezultat un de'icit de putere - s 'ie deconectai
automat o parte dintre consumatorii mai puin importani.
&rin reducerea cererilor de putere se resta$ile te ec#ili$rul cu puterea activ
care mai poate 'i momentan 'urnizat i n acest mod se o$in cel puin trei
avantaje eseniale.
"n anumite situaii 'oarte grave se evit ie irea din sincronism i apoi din
'unciune a tuturor grupurilor sistemului.
*66
!e asigur alimentarea n continuare a principalelor servicii interne din centrale
i staii, cre ndu-se posi$ilitatea unei rapide puneri n 'unciune a
grupurilor de rezerv i a repunerii n 'unciune a elementelor care au 'ost
deconectate ' r a 'i su'erit avarii.
!e asigur alimentarea ' r ntrerupere a consumatorilor importani, la care o
ntrerupere poate avea drept consecin pierderi de viei omene ti sau daune
$ ne ti 'oarte mari.
&rin urmare, DA!-urile realizeaz ceea ce la prima vedere poate s par
un parado)/ m rirea n ansam$lu a continuit ii n alimentare prin ntreruperea
pentru moment a aliment rii unor consumatori la care consecinele ar 'i mai puin
grave. -vident c , n paralel cu introducerea DA!-urilor n sistemele
electroenergetice, tre$uie luate toate m surile organizatorice i ' cute toate
investiiile posi$ile i raionale pentru ca 'uncionarea acestor instalaii automate
s 'ie c t mai rar .
"n 'igura *,.*+ se prezint sc#ema de principiu a unei instalaii de DA!
prev zut ntr-o staie electric important .
F1.10.1=. Sc2%)' &% /$*c/# ' #*% *"+'('0 &% DAS
-lementul de pornire este un releu de 'recven , deoarece un de'icit de
putere are drept consecin mic orarea 'recvenei. Av ndu-se n vedere
rapiditatea cu care se pot produce 'enomenele n sistemele electroenergetice i
uneori pentru a se evita selecia prin temporizare, la DA!-urile de construcie mai
recent , pentru a determina de la nceput tendina de des' urare ulterioar a
procesului, se m soar viteza de variaie
-$
-t
i uneori c#iar acceleraia
- $
-t
2
2

a sc derii 'recvenei. DA!-ul poate intra n 'unciune de e)emplu la 93 Iz, dar
uneori se recomand a se ncerca sta$ilizarea 'recvenei la 98 Iz.
*69
.um rul de tran e de sacri'iciu se sta$ile te de la caz la caz, dar c#iar la
instalaiile comple)e nu este mai mare dec t ase. An cazuri grave se pot sacri'ica
de la nceput c teva sau c#iar toate tran ele.
DA!-urile pot 'i prev zute cu elemente logice, care odat cu resta$ilirea
valorii 'recvenei, pot comanda i reanclan area tran elor cu consumatori mai
importani.
*65
DA!-urile sau automatiz ri asem n toare pot 'i 'olosite i la serviciile
interne ale centralelor termoelectrice. Ast'el, atunci c nd de'icitul de putere este
'oarte mare i nu sunt prev zute puteri su'iciente n grupuri de cas Diesel-electrice
sau dac nu se pot asigura condiiile de autopornire pentru toi consumatorii
importani de servicii interne, cu o mic temporizare uneori se comand c#iar i
deconectarea unei p ri din electropompele de alimentare, ventilatoare etc. Dup
terminarea autopornirii serviciilor interne, ale c ror ntreruptoare nu s-au
deconectat, se reanclan eaz automat - eventual pe tran e - i restul circuitelor
importante de alimentare a serviciilor interne.
10.2.+. Protec$ iile prin relee i automatiz rile e,istente n laborator
%oate aceste instalaii sunt prezentate prin sim$olii 'olosii n practic pe
sc#ema mono'ilar din 'igura *,.*1.
&entru u urarea orient rii la cele dou ta$louri cu aparatajul de protecie
i automatizare (poz.2 din 'ig.*.2, n 'igura *,.*3 este prezentat planul lor de
dispoziie. "n dreptul 'iec rui dulap de protecie i automatizare (D&A care intr
n compunerea ta$lourilor este notat num rul s u din la$orator i sim$olul
circuitului primar deservit.
F1.10.1?. P('*#( &% &"/.,0% '( +'3(.#$(.$ c# '/'$'+';#(
&% /$.+%c0% ! '#+.)'+,'$%
BIBLIOCRAFIE
*. @AR:(4ABA, <.@. Rejim energ#etices=i# sistem. -d.6, @oscova <eningrad,
Josenergoizdat, *8+6, 6+, p. sau -d.2, Fucure ti, -ditura %e#nic ,
*8+,, 639 p.
2. FAD-A, A. .a. &rotecia i automatizarea sistemelor electrice. Fucure ti,
-ditura te#nica, *816, 65+ p.
!AR(@AA%.A:(4, A.A. Rejim ra$ot asin#ronn# i sin#ronn# ele=trodvigatelei.
-d.6. @oscova, Josenergoizdat, *8+6, 523 p.
*6+