Sunteți pe pagina 1din 3

ROMNIA

AGENIA NAIONAL PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC


AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC HUNEDOARA
nregistrat ca operator de date cu caracter personal sub numrul 495

CONVENIE
Nr. ________ din data de ____________

Agenia pentru Ocuparea Forei de Munca a Judeului Hunedoara, reprezentat prin asile !onstantin "O#$O A% &'"!H", a()nd *uncia de +irector &,ecuti(, denumit -n continuare agenia, i ..................................................................., cu sediul .................................................., tel/ .........................*a, ..........., e0mail .........................cod *iscal1!/2/"/ .............., cod "3A%................................. reprezentat prin .......................................... a()nd *uncia de ......................., denumit -n continuare angajatorul, a()nd un numr de ............. anga4ai, con(in urmtoarele5 6/ Anga4atorul -ncadreaz -n munc5 A/ pe perioada nedeterminat un numr de5 a7 ..... 8omeri -n ()rsta de peste 45 de ani, -nregistrai -n e(idena ageniei9 b7..... 8omeri prini unici susintori ai *amiliilor monoparentale, -nregistrai -n e(idena ageniei9 c7 ..... persoane cu :andicap69 3/ un numr de5 a7 .......... 8omeri -nregistrai -n e(idena ageniei care -n termen de ; ani de la data anga4rii -ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensie anticipat parial9 b7 .......... 8omeri -nregistrai -n e(idena ageniei care -n termen de ; ani de la data anga4rii -ndeplinesc condiiile pentru acordarea pensiei pentru limit de ()rst 8i nu -ndeplinesc condiiile pentru a solicita pensie anticipat parial/ <abelul nominal cu persoanele -ncadrate -n munc este prezentat -n ane,a care *ace parte integrant din prezenta con(enie/ =/ Anga4atorul se oblig5 a7 s menin raporturile de munc sau de ser(iciu ale persoanelor pre(zute la pct/ 6 lit/ A pe o perioad de cel puin = ani de la data -ncadrrii -n munc, inclusiv n situaia prevzut la pct.7; b7 s respecte dispoziiile art/ >5 din 'egea nr/ ?@1=AA= pri(ind sistemul asigurrilor pentru 8oma4 8i stimularea ocuprii *orei de munc, cu modi*icrile si completrile ulterioare9 c7 s restituie -n totalitate ageniei sumele -ncasate pentru *iecare persoan pentru care -nceteaz raporturile de munc sau de ser(iciu, plus dob)nda de re*erin a 3ncii %aionale a #om)niei -n (igoare la data -ncetrii raporturilor de munc sau de ser(iciu, -n cazul -n care -nceteaz raporturile de munca sau de ser(iciu ale persoanelor pre(zute la pct/ 6 lit/ A anterior termenului de = ani, in temeiul unuia dintre moti(ele pre(zute la art/ >; alin/ B=7 din 'egea nr/ ?@1=AA=, cu modi*icrile si completrile ulterioare9 d7 s deduc, -n condiiile legii, din suma reprezent)nd contribuia anga4atorului la bugetul asigurrilor pentru 8oma4 potri(it art/=@ din 'egea nr/?@1=AA=, cu modi*icrile 8i completrile ulterioare, pe care acesta este obligat s o (ireze lunar la bugetul asigurrilor pentru 8oma4, sumele cu(enite potri(it art/ >5 din 'egea nr/ ?@1=AA=, cu modi*icrile si completrile ulterioare, e7 s depun, pentru (eri*icarea 8i acordarea sumelor cu(enite potri(it art/ >5 din 'egea nr/ ?@1=AA=, cu modi*icrile si completrile ulterioare, odat cu declaraia pri(ind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe (enit 8i e(idena nominal a asigurailor a*erent lunii respecti(e,
6

se (a completa -n cazul -n care anga4atorul -ncadreaz -n munc persoane cu :andicap


Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca unedoara! potrivit noti"icarii nr. #7$%&''$ in con"ormitate cu prevederile (egii nr. )77%&''*. Datele pot "i dezvaluite unor terti in +aza unui temei legal ,usti"icat. -a puteti e.ercita drepturile de acces! de interventie si de opozitie in conditiile prevazute de (egea nr. )77%&''*! printr/o cerere scrisa semnata si datata! trimisa pe adresa autoritatii.

+& A, Ciaa 2%"#"" nr/ =, cod po8tal ;;A65=, 4ud/ H2%&+OA#A & D mail a4o*m:dEa4o*m:d/ro Feb GGG/a4o*m:d/ro

!od *iscal 66;=@A@= pagina 6 din ;

<el/

AA4A A=54 =6@ 656

Fa,/ AA4A A=54 =6@ A>>

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC HUNEDOARA


nregistrat ca operator de date cu caracter personal sub numrul 495

pre(zut la titlul "H !!0ontri+uii sociale o+ligatorii11 din 'egea nr/ 5?61=AA; pri(ind !odul *iscal ! cu modi*icrile 8i completrile ulterioare, iar la agenie tabelul nominal pre(zut de lege -n acest sens, -nsoit de copii de pe ponta4 8i statul de plata semnat de anga4ai, precum 8i, -n situaia -ncadrrii -n munc a unor persoane cu :andicap -n condiiile art/>5 din aceea8i lege, o declaraie pe propria rspundere dat prin reprezentantul legal al anga4atorului, din care s rezulte c -n raport cu numrul de anga4ai, anga4atorul 8i0a -ndeplinit obligaia potri(it legii de a anga4a persoane cu :andicap, respecti( nu are, potri(it legii, obligaia de a anga4a persoane cu :andicap9 *7 s depun declaraia pri(ind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe (enit 8i e(idena nominal a asigurailor 8i documentele pre(zute de lege pentru (eri*icarea sumelor cu(enite, p)n la e,pirarea termenului legal pentru depunerea declaraiei lunare/ +ocumentele pre(zute la lit/e7 -nsoite de copiile ordinelor de plat a contribuiilor sociale pentru luna e,pirat, se (or depune -n toat perioada pre(zut la lit/a7, la sediul ageniei locale1punctului de lucru, -n a crei raz teritorial se a*l sediul anga4atorului9 g7 s comunice ageniei orice modi*icare a condiiilor care au condus la -nc:eierea prezentei con(enii, derularea acesteia 8i acordarea sumelor pre(zute la art/ >5 din 'egea nr/ ?@1=AA=, cu modi*icrile si completrile ulterioare9 :7 s comunice ageniei orice modi*icare a datelor sale de identi*icare 8i a contului deinut la banc, inclusi( modi*icrile care inter(in -n cazul sediului1adresei 8i al datelor de contact 9 i7 s depun la solicitarea scris a Ageniei acte *inanciar0contabile din care s rezulte acti(itatea des*8urat de persoana 4uridic5 copie dup ultimul bilan -nregistrat la organele *iscale competente 8i copie dup ultima balan lunar de (eri*icare/ ;/ Agenia se oblig s acorde sumele cu(enite potri(it art/ >5 din 'egea nr/ ?@1=AA=, cu modi*icrile si completrile ulterioare, -n con*ormitate cu pre(ederile legale, prin deducere de ctre anga4ator din suma reprezent)nd contribuia anga4atorului pre(zut la art/=@ din aceea8i lege, pe care acesta este obligat s o (ireze lunar la bugetul asigurrilor pentru 8oma4/ "n situaia -n care sumele cu(enite potri(it art/ >5 din 'egea nr/ ?@1=AA=, cu modi*icrile si completrile ulterioare, sunt mai mari, di*erena se plte8te de agenie con*orm pre(ederilor art/ @6 alin/ B=7 din %ormele metodologice de aplicare a 'egii nr/ ?@1=AA= pri(ind sistemul asigurrilor pentru 8oma4 si stimularea ocuprii *orei de munc, aprobate prin Hotr)rea $u(ernului nr/ 6?41=AA=, cu modi*icrile si completrile ulterioare/ 4/ Iumele cu(enite potri(it art/ >5 din 'egea nr/ ?@1=AA=, cu modi*icrile si completrile ulterioare, se acord -n con*ormitate cu pre(ederile legale -n (igoare 8i constau -n5 a7 suma reprezent)nd contribuia anga4atorului a*erent persoanelor -ncadrate -n munc pre(zute la pct/ 6 lit/ A/ a7 si b7, pe care acesta este obligat s o (ireze lunar la bugetul asigurrilor pentru 8oma4, potri(it art/=@ din 'egea nr/ ?@1=AA=, cu modi*icrile 8i completrile ulterioare9 b7 sub(enia pre(zuta, dup caz, la art/ >5 alin/ B67, B=7 si B57 din 'egea nr/ ?@1=AA=, cu modi*icrile si completrile ulterioare/ 5/ Agenia -8i e,ercita dreptul de control asupra5 a7 -ndeplinirii condiiilor legale pentru -nc:eierea prezentei con(enii, derularea acesteia si acordarea sumelor pre(zute la art/ >5 din 'egea nr/ ?@1=AA=, cu modi*icrile si completrile ulterioare9 b7 nerespectrii de ctre anga4ator a obligaiilor pre(zute de prezenta con(enie/ @/ Centru luna -n care anga4atorii nu depun documentele pre(zute la art/= lit/e7 8i *7 din con(enie, p)n la e,pirarea termenului pre(zut de lege pentru depunerea declaraiei pri(ind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe (enit 8i e(idena nominal a asigurailor a*erente lunii respecti(e sau le completeaz alt*el dec)t potri(it pre(ederilor legale ori cu date eronate, msurile de stimulare pre(zute de art/>5 din lege nu se acord/ Msurile de stimulare pre(zute la art/>5 din lege se acord pentru luna pentru care documentele pre(zute la art/= lit/e7 8i *7 sunt corectate 8i depuse p)n la e,pirarea termenului pre(zut de lege pentru depunerea declaraiei pri(ind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe (enit 8i e(idena nominal a asigurailor a*erente lunii respecti(e/
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca unedoara! potrivit noti"icariinr. #7$%&''$ in con"ormitate cu prevederile (egii nr. )77%&''*. Datele pot "i dezvaluite unor terti in +aza unui temei legal ,usti"icat. -a puteti e.ercita drepturile de acces! de interventie si de opozitie in conditiile prevazute de (egea nr. )77%&''*! printr/o cerere scrisa semnata si datata! trimisa pe adresa autoritatii.

+& A, Ciaa 2%"#"" nr/ =, cod po8tal ;;A65=, 4ud/ H2%&+OA#A & D mail a4o*m:dEa4o*m:d/ro Feb GGG/a4o*m:d/ro

!od *iscal 66;=@A@= pagina = din ;

<el/

AA4A A=54 =6@ 656

Fa,/ AA4A A=54 =6@ A>>

AGENIA JUDEEAN PENTRU OCUPAREA FOREI DE MUNC HUNEDOARA


nregistrat ca operator de date cu caracter personal sub numrul 495

Cerioada pentru care nu se acord msurile de stimulare pre(zute la art/>5 din lege, din moti(ele artate la aliniatul precedent, *ace parte din perioada de acordare a msurilor de stimulare pre(zut la art/>5/ ?/ n cazul -n care timp de = luni consecuti(e, anga4atorii nu depun documentele pre(zute la art/= lit/e7 8i *7 din con(enie, p)n la e,pirarea termenului pre(zut de lege pentru depunerea declaraiei pri(ind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe (enit 8i e(idena nominal a asigurailor, prezenta con(enie -nceteaz de plin drept *r punere -n -nt)rziere sau -ndeplinirea (reunei *ormaliti prealabile din partea ageniei, anga4atorul *iind obligat s respecte -n continuare obligaia pre(zut la art/= lit/a7/ Agenia (a -n8tiina anga4atorul 8i organele *inanciare competente despre -ncetarea con(eniei, *r ca aceast -n8tiinare s *ie considerat *ormalitate prealabil/ >/ "n situaia constatrii nerespectrii condiiilor legale a(ute -n (edere la -nc:eierea prezentei con(enii, pe perioada derulrii acesteia 8i pentru acordarea sumelor pre(zute la art/ >5 din 'egea nr/ ?@1=AA=, cu modi*icrile si completrile ulterioare, precum 8i a nerespectrii de ctre anga4ator a obligaiilor sale, agenia (a rezilia con(enia, (a aplica sanciunile pre(zute de lege 8i (a recupera debitele con*orm legii/ A.J.O.F.M. HUNEDOARA DIRECTOR E ECUTIV! Va#i$e C. IORGOVAN VELICHI DIRECTOR E ECUTIV ADJUNCT! A$ina Mi%ae$a MIHE izat legalitatea clauzelor !ompartiment Juridic ................................ eri*icat !ompartiment #elaii cu Anga4atorii 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 !oordonator acti(itate Agenie 'ocal1Cunct de 'ucru, ................................. ntocmit, ................................. ANGAJATOR _____________________ "rin _____________________

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca unedoara! potrivit noti"icariinr. #7$%&''$ in con"ormitate cu prevederile (egii nr. )77%&''*. Datele pot "i dezvaluite unor terti in +aza unui temei legal ,usti"icat. -a puteti e.ercita drepturile de acces! de interventie si de opozitie in conditiile prevazute de (egea nr. )77%&''*! printr/o cerere scrisa semnata si datata! trimisa pe adresa autoritatii.

+& A, Ciaa 2%"#"" nr/ =, cod po8tal ;;A65=, 4ud/ H2%&+OA#A & D mail a4o*m:dEa4o*m:d/ro Feb GGG/a4o*m:d/ro

!od *iscal 66;=@A@= pagina ; din ;

<el/

AA4A A=54 =6@ 656

Fa,/ AA4A A=54 =6@ A>>