Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

3 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfntu


Gheorghe, judeul Covasna

DECLARAIE PRIVIND RECUPERARE AJUTOR DE STAT

Subsemnatul
..........................,
domiciliat
n
jud.
.........................,
loc. .......................................... str. ......................... nr......, bl. ....., sc. ....., ap. .....,
identificat cu ........... seria .........., nr. .............., eliberat la data de ........................., de
ctre ......................................., CNP ..............................., n calitate de reprezentant
legal al SC ............................ SRL (solicitant), cunoscnd prevederile OUG nr. 117/2006
privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat i ale actelor normative
subsecvente, precum i dispoziiile Codului penal privind falsul n declaraii, declar pe
propria rspundere urmtoarele:
SC ....................... SRL (solicitant) nu a fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a
unui ajutor de stat sau de minimis, emis ca urmare a unei decizii a Consiliului
Concurenei, a Comisiei Europene ori a oricrui alt furnizor sau, n cazul n care a fcut
obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executat i creana integral
recuperat
Data: .......................

Semntura i tampila,