Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa nr.

6 la Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea IMM-urilor din municipiul Sfntu


Gheorghe, judeul Covasna

DECLARAIE PRIVIND NUMRUL MEDIU DE SALARIAI

Subsemnatul
..........................,
domiciliat
n
jud.
.........................,
loc. .......................................... str. ......................... nr......, bl. ....., sc. ....., ap. .....,
identificat cu ........... seria .........., nr. .............., eliberat la data de ........................., de
ctre ......................................., CNP ..............................., n calitate de reprezentant
legal al SC ............................ SRL (solicitant), cunoscnd dispoziiile Legii 346/2004
privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii i ale Codului
penal privind falsul n declaraii, declar pe propria rspundere urmtoarele:
Numrul mediu de salariai al SC ........................... SRL (solicitant), calculat conform
prevederilor Legii 346/2004 este de:
.............................. persoane pentru anul 2011
.............................. persoane pentru anul 2012
Data: .......................

Semntura i tampila,