Sunteți pe pagina 1din 3

TEST GRILA NR.

1.
Care chinga nu este o chinga de ridicare sarcini?

a 2.

Care instalatie poate fi operata de un macaragiu a and autori!atie grupa "?

a 3.

Care semnal repre!inda comanda de #$%RESTE& in codul de semnali!are?

4. Care instalatie de ridicat nu necesita o'ligatoriu utili!area legatorilor de sarcina?

a b 5. Care din imaginile urmatoare repre!inta un element de 'ali!are

a b c 6. Care macara este lasata corect de catre macaragiu in timpul nefunctionarii?

a b c 7. Care instalatie de ridicat necesita o'ligatoriu utili!area legatorilor de sarcina?

8. Care carlig de sarcina poate fi utili!at in conditii de securitate?

a b c 9. Care dintre urmatoarele macarale este montata cu ancora( in fundatie?

a b c 10. In care imagine este repre!entat un contra'rat al unei macarale turn?