Sunteți pe pagina 1din 19

CAMERA DE COMER I INDUSTRIE GORJ

FORMARE SI SPRIJIN PENTRU NTREPRINDERI SI ANGAJATI PENTRU PROMOVAREA ADAPTABILITTII

Formator:
Branzan Mihaela

Absolveni:
1. Anghel Camelia

2. Bjnea Violeta
3. Calot Ctlin 4. Duiu Claudia 5. Fr Grigore

6.Peptan Luminia

- Targu-Jiu

CUPRINS

Denumire capitol 1. Informatii generale .............................................................................


1.1 Informatii despre proiect ....................................................................................... 1.2. Obiective orizontale ale POS DRU ...................................................................... 1.3. Durata proiectului ................................................................................................ 1.4. Exeriena relevant a solicitantului pentru domeniul proiectului ........................

Pag.
3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 7 8 9 9 11 13 13 13 13 13 14 15 17 18

2. Parteneriatul n cadrul proiectului ...............................................


2.1. Partener 1: SC. X SRL ..................................................................................... 2.2. Partener 3: SC. Y SA ........................................................................................

3. Descrierea proiectului 1.................................................................


3.1. Titlul proiectului ................................................................................................... 3.2. Obiectivul general al proiectului si obiectivele specifice ..................................... 3.3. Activitile proiectului .......................................................................................... 3.4. Rezultate anticipate .............................................................................................. 3.5. Contextul proiectului ............................................................................................ 3.6. Justificarea necesitii implementrii proiectului ................................................ 3.7. Descrierea grupului tinta ..................................................................................... 3.8. Resursele alocate i achiziii de bunuri, servicii i lucrri necesare pentru implementarea proiectului ........................................................................................... 3.9. Managementul proiectului .................................................................................... 3.10. Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizrii) ...................

4. Descriere proiect 2 .........................................................................


4.1. Sustenabilitatea proiectului .................................................................................. 4.2. Egalitate de anse ................................................................................................. 4.3. Alte obiective orizontale ....................................................................................... 4.4. Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte .................................... 4.5. Alte informaii relevante .......................................................................................

5. Graficul activitatilor proiectului ..................................................... 6. Date financiare .............................................................................. 7. Justificare buget ............................................................................

1. Informatii generale
1.1 Informatii despre proiect: DMI: 3.2. Tipul proiectului: Grant Clasificarea domeniilor*: Urban Locaia proiectului: Regiunea principala: Romania, Sud-Vest Oltenia, Locatia proiectului: Trgu Jiu, Dolj 1.2. Obiective orizontale ale POS DRU:
V rugm s indicai obiectivele orizontale ale proiectului (sunt posibile mai multe variante). (Doar bifati-le)

Regional

Obiective orizontale ale POS DRU: Egalitate de sanse: x Dezvoltarea durabila: x Inovatie si TIC: Imbtrnire activ: Abordare transnaional: Abordare interregional:

1.3. Durata proiectului: 12 luni 1.4. Exeriena relevant a solicitantului pentru domeniul proiectului:
(maxim 6000 caractere)

SC. X SRL. (firma de prestari servicii service auto) Desi solicitantul nu a mai derulat nici un astfel de proiect, consideram ca experienta in managementul proiectelor exista, datorita faptului ca intreaga afacere s-a realizat prin proiect si management de proiect propriu. Ultima realizare in acest sens a fost construirea si darea in folosinta a unui service auto conform standardelor europene. Proiecte de dezvoltarea resurselor umane au fost continuu de cand s-a infiintat departamentul resurse umane in aprilie 2004, astfel: periodic se face evaluarea necesitatilor de angajare personal de catre directorul resurse umane impreuna cu sefii de departamente si apoi, impreuna cu directorul general se stabileste ce si cate posturi se vor scoate la concurs, care este profilul candidatului ideal, mijloacele de popularizare a posturilor respective, termene de executie si daca este cazul, cursuri interne de care beneficiaza noii angajati pentru ca integrarea in activitate sa se faca rapid, eficient si eficace. O alta directie in care se merge referitor la programele de dezvoltare a resurselor umane este stabilirea necesitatilor de training pornind de la evaluarea periodica a cunostintelor, abilitatilor si aptitudinilor personalului. Se stabilesc obiectivele, se face un studiu de piata, se face o bugetare a proiectului, se face o alocare de resurse, etc, dupa care se trece la implementarea fiecarui proiect.

2. Parteneriatul n cadrul proiectului:


Descriei clar rolurile partenerilor implicai n implementarea activitilor proiectului; demonstrai necesitatea i nivelul de implicare al partene rilor n proiect n cel puin dou din cele patru etape ale proiectului (dezvoltarea ideii de proiect, implementarea activitilor proiectului, expertiz i resurse umane, finanare); specificai modul n care va fi coordonat activitatea diferiilor parteneri.

2.1. Partener 1: SC. X SRL (firma de prestari servicii service auto) este solicitantul in cadrul acestui proiect. SC. X SRL monitorizeaza toate activitatile specifice acestui proiect, asigura prezenta participantilor la cursuri, asigura salile de curs, face raportari la UIP, etc. 2.2. Partener 3: SC. Y SA (furnizor de formare profesionala a adultilor) este cel de-al doilea partener in cadrul proiectului este implicat in faza de conceptie a proiectului si va fi implicat in partea de instruire a managerilor de linie si de nivel superior precum si a angajatilor celorlalte firme din industria service auto.

3. Descrierea proiectului 1:
3.1. Titlul proiectului: Formare si sprijin pentru ntreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilittii 3.2. Obiectivul general al proiectului si obiectivele specifice:
Descriei obiectivul general al proiectului, specificnd modul n care proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung i obiectivele specifice/operaionale, care s arate clar beneficiul/beneficiile pentru grupul/grupurile int, care deriv din implementare a proiectului (max 4.000 bytes).

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea adaptabilitatii, flexibilitatii fortei de munca in scopul dezvoltarii economice si sociale a Regiunii Sud Vest Oltenia. Obiective specifice: Obiectiv specific1. il constituie imbunatatirea capacitatilor manageriale si a abilitatilor de lucru ale grupurilor tinta selectate prin cursuri de formare si instruire. Obiectiv specific 2. il constituie instruirea a 160 persoane angajate in firme din industria service auto din Trgu Jiu. Aceasta piata de angajati devenind astfel o piata a muncii modern, flexibil i inclusiv. 3.3. Activitile proiectului*:
Specificai i descriei sintetic i cronologic activitile i sub -activitile proiectului propus de dumneavoastr. Trebuie s includei activiti ce urmeaz a fi subcontractate (total sau parial). Atenie! Se introduc doar activitile eligibile menionate n Ghidul Solicitantului - Condiiile Specifice (max. 10.000 bytes)

Activitatea 1: Organizare si planificare 1.1.Stabilire modalitati de lucru 1.2.Organizare logistica si financiara 1.3.Stabilire proceduri cu personalul tehnic Activitatea 2: Achiztii 2.1.Stabilirea procedurii si criteriilor de achizitie directa 2.2.Evaluare oferte din piata 4

2.3.Alegerea furnizorului 2.4.Achizitia directa 2.5.Livrare bunuri/ servicii Activitatea 3: Testarea nivelului de cunostinte a angajatilor din industria service auto 3.1. Elaborare chestionare 3.2.Selectare grup pentru testare 3.3.Multiplicare si aplicare chestionar 3.4.Analiza chestionare 3.5.Elaborare raport Activitatea 4: Proiectarea programelor de instruire 4.1. Elaborare module de curs: Management de proiect , Tehnicieni service 4.2. Elaborare studii de caz, activitati practice 4.3. Supervizare module de curs 4.4. Introducere corecturi 4.5. Tehnoredactare module curs 4.6. Aprobare variante finale de curs 4.7. Multiplicare cursuri(Agenti vanzari, Management de proiect, Tehnicieni service) Activitatea 5: Consultanta manageriala 5.1. Analiza preliminara 5.2. Definire proces-diagnoza 5.3. Definire indicatori 5.4. Fixare si utilizare indicatori 5.5. Integrare in sistem si utilizare 5.6. Stabilire mod de imbunatatire continua Activitatea 6: Transfer de know-how (livrarea programelor de formare catre grupul tinta) 6.1. Instruire traineri 6.2. Predare module de curs - Managementul schimbarii - Dezvoltarea echipei performante - Leadership - Reprezentantii de vanzare - Influenta si putere pozitiva - Relatii cu clientii - Managementul performantei - Abilitati de prezentare

Instruirea teoretica se realizeaza o data pe saptamana, pentru fiecare curs, timp de 2 ore/zi, fiind urmata de instruirea la locul de munca. Instruirea la locul de munca se realizeaza in cadrul service-ului auto. 5

Pentru predarea cursurilor s-au achizitionat consumabile si instrumente specifice sustinerii trainingurilor. 6.3. Evaluare chestionare de feedback-evaluarea trainerilor 6.4. Elaborare rapoarte de curs 6.5. Follow-up 6.6. Sustinere examene/ testari 6.7. Corectare lucrari 6.8. Subventii participanti Activitatea 7: Mediatizare proiect- informare si publicitate 7.1. Pregatire materiale mediatizare 7.2. Organizare conferinta presa 1 7.3. Contactare mass-media si comunitatea locala de afaceri 7.4. Desfasurare conferinta de presa 1 7.5. Organizare conferinta de presa 2 7.6. Contactare mass-media si comunitatea locala de afaceri 7.7. Desfasurare conferinta de presa 2 Activitatea 8: Raportare 8.1. Redactare rapoarte intermediare 8.2. Redactare raport final

3.4. Rezultate anticipate*:


Descriei i cuantificai rezultatele anticipate ale proiectului. Rezultatele proiectului trebuie s reprezinte mbuntiri/beneficii reale care determin n mod direct realizarea obiectivelor proiectului. Corelai rezultatele cu activitile i obiective le proiectului (max. 7.000 bytes).

Rezultatele sunt realizari propuse pentru indeplinirea celor doua obiective specifice. Numar persoane instruite: 160; total ore pregatire suport curs, slide-uri, chestionare, evaluare lucrari, elaborare rapoarte: 1552; Numar ore predate: 140; Chestionare pentru testare nivel instruire: 100%; Chestionare de feedback pentru evaluare traineri: 100%; Numar de module de curs elaborate: 8; Numar concepte/ tehnici aplicate in practica: minim 3; Aplicatii concepte in practica: 40% dintre persoanele instruite; Diplome de absolvire acordate: 95%; Realizare pagina web cu publicare rezultate proiect; fluturasi tipariti si dstribuiti 1000 buc; Dezvoltarea cunostintelor, abilitatilor si deprinderilor de conducere eficienta a firmelor; Dezvoltarea departamentului Resurse Umane prin completarea bibliotecii (carti, reviste, DVD educative, etc); - 54 persoane cu functii de raspundere (sau care ar putea fi promovati) instruite (unii participa la mai multe cursuri).

3.5. Contextul proiectului*:


Descrieti si explicati relevanta proiectului fata de politicile si strategiile europene si nationale relevante pentru domeniul proiectului. Descrieti grupul tinta si definiti clar nevoile grupului/grupurilor tinta prin furnizarea de date cantitative si calitative (max. 7.000 bytes). Va rugam sa explicati si sa descrieti: relevanta proiectului fata de POSDRU si DCI si fata de indicatorii de output si de rezultat asumati de Romania prin POSDRU si DCI.

Proiectul constituie o masura activa in vederea indeplinirii obiectivelor specifice POSDRU 2007-2013 prin prisma faptului ca, contribuie intr-o maniera directa la cresterea resurselor umane si minimizeaza riscul excluziunii sociale. De asemenea, proiectul de incadreaza in obiectivele axei prioritare 3 deoarece aceasta contribuie la cresterea gradului de adaptabilitate si de mobilitate al angajatilor care fac parte din grupul tinta, promovarea formelor flexibile de organizare a muncii si a formrii profesionale specifice. Proiectul este relevant fata de domeniul major de interventie 3.2 deoarece vizeaza furnizarea de formare profesional la locul de munc pentru dezvoltarea competentelor angajatilor n scopul cresterii calittii si productivittii muncii. O astfel de activitate se inscrie perfect in obiectivele operationale si in operatiunile orientative mentionate in documentul cadru de implementare. Proiectul se inscrie in indicatorii mentionati in documentul cadru de implementare aferenti domeniului major de interventie 3.2 dupa cum urmeaza: numar de programe de formare profesionala pentru dezvoltarea competentelor minim 4 (indicator de realizare imediata), numar de participanti la cursuri (indicator de rezultat) 160 (acesta din urma fiind valoare cu care proiectul contribuie la indeplinirea indicatorului). In ceea ce priveste indicatorii de rezultat se mentioneaza faptul ca toti membrii grupului tinta care vor participa la programele de formare desfasurate in cadrul proiectului vor fi certificati. Personalul angajat in firme din industria service auto nu sunt obisnuiti sa participe la programe de instruire si formare profesionala. De asemenea costurile acestor programe de instruire sunt prea mari. Implementarea acestui proiect va conduce la: - Identificarea nevoilor pietei muncii privind formarea profesionala si dezvoltarea unui sistem de dezvoltare a resurselor umane conform standardelor recunoscute; - Crearea parteneriatului pentru dezvoltarea resurselor umane in conditiile in care pe plan local calitatea serviciilor de instruire a personalului angajat in industria service auto este nesatisfacatoare. 3.6. Justificarea necesitii implementrii proiectului*:
n cadrul acestei subsectiuni v rugm s explicati: - grupul/grupurile tint incluse n proiect: descrieti grupul/grupurile tint pe care intentionati s le includeti n activittile proiectului propus, necesittile specifice ale grupului tint, prin furnizarea de date cantitative si calitative si metoda prin care au fost identificate aceste necesitti specifice, precum si modalitatea previzionat de identificare/implicare/recrutare a persoanelor din grupul tint n proiect. Pentru aceasta, trebuie s aveti n vedere grupul/grupurile tint specifice pentru axa prioritar, domeniul major de interventie si cererea de propuneri de proiecte n cadrul creia depuneti cererea de finantare. Grupul/grupurile tint indicate n aceast subsectiune trebuie s fie identice cu grupul/grupurile tint specificate n sectiunea Grup tint! Nu includeti categorii de grup tint neeligibile ! - necesitatea proiectului si relevanta acestuia fat de nevoile specifice ale grupului/ grupurilor tint: v rugm s explicati care este justificarea proiectului, de ce este necesar pentru acel grup tint, precum si modalitatea n care activittile si obiectivele proiectului contribuie la solutionarea necesittilor specifice ale grupului tint specificate mai sus; - valoarea adugat a proiectului: v rugm s indicati si s descrieti valoarea adugat a proiectului, ce aduce n plus fat de situatia deja existent. Demonstrati clar c nevoile grupului/grupurilor tint nu sunt abordate n cadrul activittilor existente sau c nu exist activitti pentru abordarea corespunztoare a nevoilor definite. (max 7000 bytes)

n contextul european actual factorul uman intr n ecuatia dezvoltrii nu att prin dimensiunea cantitativ-numeric, ci mai ales prin cea calitativ-structural, exprimat n volumul si continutul cunostintelor, n posibilitatea reproducerii si rennoirii ct mai rapide a acestora. n acest context, activittile propuse n cadrul acestui proiect se vor concentra asupra crerii capacitti interne a firmelor din industria service auto de a dezvolta resurse umane proprii, inclusiv prin intermediul formrii profesionale specializate, cu accent pe noile tehnologii. Necesitatile si constrangerile specifice municipiului Trgu Jiu si judetului Golj se regasesc intr-o serie de documente de dezvoltare strategica. Toate acestea reprezinta tot atatea metode de dimisionare a nevoilor percepute in zona Sud-Vest Oltenia. In contextul prezentului program am considerat ca fiind potrivita realizarea unei abordari pornind de la necesitatile si constrangerile identificate in cadrul Planului National de Dezvoltare, coroborate cu constrangerile specifice localitatii Trgu Jiu. Din analiza SWOT specifica localitatii Trgu Jiu avem urmatoarele constrangeri care ne afecteaza intr-o foarte mare masura: infrastructura de educatie insuficienta si neadaptata standardelor; mobilitate scazuta a fortei de munca intre activitatile sectoriale; insuficiente facilitati pentru formarea profesionala continua; slaba adaptabilitate a fortei de munca la tehnologia de varf si a personalului angajat in industria service auto. Datorita faptului ca firmele se dezvolta foarte rapid si necesita si alte competente decat cele avute in prezent de catre managementul de varf, mediu si linie, este nevoie de instruire facuta de specialisti in management. Mai concret: fiecare curs propus rezolva o serie de probleme existente in acest moment. Deoarece dorim sa dam angajatilor posibilitatea sa promoveze in cadrul firmelor, pentru ca ei sa poata face fata cu succes noii activitati este nevoie de o instruire temeinica facuta cu specialisti in domeniu. Toate persoanele angajate in firmele din industria service auto sa beneficieze de o instruire initiala de calitate, trebuie ca furnizorii acestei instruiri sa fie capabili de a realiza o instruire profesionista. Metoda de precercetare folosita va avea la baza date secundare si studiu de piata prin chestionare catre firmele partenere din industria service auto. Capitalul uman poate reprezenta motorul dezvoltarii durabile a economiei romanesti in conditiile globalizarii si in contextul integrarii in Uniunea Europeana, fiind necesara o buna pregatire, consiliere si asistare a acestora. In acest sens este nevoie de modernizarea si dezvoltarea departamentelor resurse umane.

3.7. Descrierea grupului tinta*: Grupul tinta va fi format din: - 160 persoane angajate in firme ce au ca profil de activitate industria service auto, persoane ce vor beneficia de instruire. Beneficiarii finali: 1. Firmele unde sunt incadrati grupurile tinta, care va beneficia de cresterea valorii adaugate ca urmare a implementarii proiectului. 2. Clientii, care vor beneficia de produse si servicii mai bune, furnizorii comenzi mai mari, autoritatile locale bani mai multi la bugetul local. 3. Mediul economic si social al regiunii in care se implementeaza proiectul. 8

3.8. Resursele alocate i achiziii de bunuri, servicii i lucrri necesare pentru implementarea proiectului*:
Descriei clar resursele necesare implementrii proiectului i demonstrai c ai prevzut suficiente resurse i ai previzionat realizarea unor achiziii de echipamente, bunuri, servicii etc, inclusiv pentru activitile de monitorizare i management a proiectului, informare i publicitate (max. 5.000 bytes ).

Pentru a putea desfasura activitatea de instruire, avem nevoie de laptop pentru pregatirea materialelor de curs si pentru livrarea cursurilor, de asemenea de videoproiector, stativ pentru el si flip-chart. Pentru a putea oferi feedback cat mai corect si pentru a putea face o foarte buna analiza a celor realizate in timpul cursurilor vor fi parti care le vom filma si ulterior le vom proiecta. Pentru aceasta este nevoie de o camera video, un video-player si un televizor. De asemenea, cursurile trebuie imprimate(este nevoie de o imprimanta), multiplicate (este nevoie de copiator), legate, etc. Unele materiale vor fi transmise pe fax (este nevoie de telefon si fax), legatura cu partenerii se va face telefonic (telefon mobil). Bineinteles ca vor fi necesare o multime de consumabile (ex. Hartie xerox, markere, toner, etc.). Pentru dezvoltarea departamentului de resurse umane este nevoie de achizitionarea de publicatii de specialitate: carti, reviste, benzi video, etc. si de licente de programe care sunt necesare pentru elaborarea anunturilor in ziare, realizarea de pagini, redactare de cursuri, etc. (Office Pro, Front Page, Corel Draw). Pentru achizitionare trebuie realizata licitatie.

3.9. Managementul proiectului*:


(echipa de implementare si modul de realizare a managementului de proiect). n aceast subsectiune v rugm s descrieti echipa de implementare a proiectului (inclusiv echipa de management), modul de realizare a managementului de proiect si monitorizarea implementrii proiectului, respectiv activittile specifice pe care le veti derula n acest sens, procedurile care vor fi urmate si calendarul activittilor de monitorizare. (max.10000 bytes)

Echipa de management de proiect - Manager Proiect - Responsabil Financiar - Coordonator de cursuri Personal administrativ - Specialist IT - Asistent manager - Responsabil juridic Atributiile Manager de Proiect: - alegerea si pregatirea echipei de proiect - stabilirea, impreuna cu echipa de management, a echipei de training care va redacta modulele de curs si care va sustine orele de predare - stabilirea indicatorilor de performanta - selectarea ofertelor primite pentru achizitia echipamentelor, stabilirea criteriilor si determinarea celei mai bune variante Activitatile generale pe care trebuie sa le realizeze Managerul de Proiect sunt: ~ mentinerea coeziunii echipei de proiect ~ furnizarea liniilor directoare ale proiectului ~ stabilirea prioritatilor 9

~ monitorizarea performantelor ~ stabilirea si alocarea resurselor ~ anticiparea problemelor si pregatirea strategiilor pentru solutionarea acestora ~ mentinerea legaturii intre membrii echipei ~ furnizarea rapoartelor la termenele convenite in contract. Atributiile Responsabilului Financiar: - participa la sedintele de monitorizare organizate de Managerul de Proiect - monitorizarea bugetului alocat - verificarea bugetului alocat fazelor desfasurate in acel interval de timp - intocmirea statelor de plata a expertilor - pastrarea evidentelor contabile - verificarea cheltuielilor alocate proiectului - realizarea de incasari si plati prin banca contractorului - intocmirea documentelor contabile pentru luna in curs - verificarea documentelor contabile - monitorizarea activitatii financiare. Atributiile Coordonatorului de cursuri: - participa la sedintele de monitorizare, organizate de Managerul de Proiect - coordoneaza echipa de training - stabilirea metodelor de training utilizate pentru furnizarea instruirii - stabilirea, impreuna cu echipa de traineri, a intrebarilor care vor fi utilizate in alcatuirea chestionarelor prin care se determina necesitatile de instruire; - verifica materialele de curs si intocmeste raport catre Managerul de Proiect - preda Secretarului de proiect materialele spre multiplicare - monitorizeaza pregatirea materialelor de curs si a achizitionarii consumabilelor necesare - monitorizeaza desfasurarea cursurilor - ajuta la organizarea si derularea conferintelor de presa - monitorizeaza pregatirea salii de curs pentru desfasurarea cursurilor - asigura tinerea sub control a documentelor si se asigura de integritatea acestora. Atributiile Specialistului IT: - participa la sedintele de monitorizare organizate de Managerul de Proiect - ajuta la organizarea si derularea conferintelor de presa(prezentari ppt) - asigura realizarea, implementarea si instruirea privind utilizarea soft-ului departamentului resurse umane pentru gestiunea personalului angajat - asigura tinerea sub control a documentelor si se asigura de integritatea acestora.

necesar

Atributiile Asistent manager: - participa la sedintele de monitorizare organizate de Managerul de Proiect - solicita materiale consumabile folosite in cadrul proiectului - coordonarea multiplicarii documentelor si modulelor de curs - anunta participantii cu privire la programul derularii seminariilor - ajuta la organizarea si derularea conferintelor de presa - tine legatura cu Partenerul organizatia beneficiara si cu celelalte organisme implicate in proiect - se ocupa de pregatirea salii de curs pentru desfasurarea cursurilor 10

asigura tinerea sub control a documentelor si se asigura de integritatea acestora.

Atributiile Responsabilului juridic: - este responsabil de efectuarea procedurilor de achizitie publica, efectuare contracte, avizare din punct de vedere juridic a documentelor. - Se implica in toate aspectele de ordin juridic pe care le implica proiectul contracte de munca, contracte comerciale. Echipa pentru implementarea/ desfasurarea activitatilor va fi formata din: - 2 specialisti in Resurse Umane care vor identifica necesitatile de instruire - 3 experti care vor elabora modulele de curs - 3 supervizori care vor asigura calitatea modulelor de curs - 11 traineri care vor face trasnferul de know-how 3.10. Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizrii)*
Prezentai modul n care vei implementa activitile propuse pentru realizarea obiectivelor, precum i modul n care vor fi organizate resursele disponibile n vederea obinerii rezultatelor asumate. Descriei cum vor fi implementate activitile proiectului, precum i modul n care se va asigura monitorizarea implementrii proiectului (max. 10.000 bytes).

Monitorizarea implementarii proiectului se va face de catre o entitate externa, lunar, iar semestrial se va emite un raport. Procesul de monitorizare va fi unul cantitativ si rspectiv calitativ. Etapele de implementare, monitorizare si asigurarea calitatii proiectului sunt obiective si obligatii comune asumate prin declaratiile de parteneriat. Monitorizare financiara: controlul costurilor si efectuarea platilor. Rapoartele vor fi realizate de Directorul Financiar, vizate de Directorul de Proiect si transmise catre UIP. A1 - Organizare si planificare In aceasta etapa a proiectului se vor stabili modalitatile de lucru, organizarea logistica si financiara si, se vor stabili procedurile de lucru cu personalul tehnic conform legislatiei nationale si comunitare in vigoare. Intregul proces va fi coordonat de catre echipa de management a proiectului. Echipa de management va proceda la definitivarea unui document cadru de implementare pentru proiect, care va avea mentionate regulile ce vor guverna implementarea proiectului: de la programul de lucru pana la managementul documentelor. A2 Achiztii Pentru realizarea achizitiilor derulate aferente proiectului se va constitui o comisie de achiztii care va fi compusa din: managerul de proiect, responsabil financiar si rsposanbilul juridic. Achizitiile se vor realiza in conformitate cu O.G. 34 cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu instructiunile emise de AMPOSDRU cu privire la achizitiile publice. A3 - Testarea nivelului de cunostinte a angajatilor din industria service auto Recrutarea grupului tinta va fi o consecinta a activitatii de diseminare a proiectului. Cei 2 specialisti in resurse umane vor transmite catre firmele partenere din industria service auto, chestionarele ce fac parte din studiul de piata privind necesitatile de instruire a personalului angajat. Tot acesti specialisti in 11

resurse umane vor realiza centralizarea datelor primite din chestionare si vor realiza un raport final al studiului de piata. Acest proces va fi coordonat de Coordonatorul de cursuri. A4 - Proiectarea programelor de instruire Proiectarea programelor de instruire vor fi realizate de catre formatorii/ trainerii ai SC. Y SA, colaborand cu Coordonatorul de cursuri, avand la baza informatiile studiului de piata si vor respecta legislatia nationala si comunitara in vigoare. A5 - Consultanta manageriala Coordonatorul de cursuri va coordona intregul proces de formare, referindu-ne aici la discutii cu memebrii grupului tinta, coordonarea grupului tinta in vederea participarii la cursurile de formare profesionala. Coordonatorul de cursuri, in aceasta etapa, va lucra alaturi de cei 2 specialisti resurse umane. A6 - Transfer de know-how (livrarea programelor de formare catre grupul tinta) Cursurile de formare se vor realiza in conformitate cu prevederile legii, asemeni unor cursuri de calificare de nivel 2. Evaluarea participantilor se va realiza de catre o comisie constituita in coformitate cu prevederile legii. Instruirea teoretica se realizeaza o data pe saptamana, pentru fiecare curs, timp de 2 ore/zi, fiind urmata de instruirea la locul de munca. Instruirea la locul de munca se realizeaza in cadrul service-ului auto SC. X SRL. La sfarsitul cursurilor responsabilul financiar va oferi participantilor subventii in bani. A7 - Mediatizare proiect- informare si publicitate Managerul de proiect imrepuna cu asistentul manager si cu responsabilul IT se vor implica in realizarea comunicatelor de presa si a prezentarilor (ppt) si respectiv la realizarea materialelor ce vor fi postate de catre responsabilul IT pe pagina web. De asemenea, responsabilul IT va proceda la monitorizarea si actualizarea paginii de internet aferente proiectului. Echipa de management va colabora in vederea respectarii prevederilor manualului de identitate vizuala si in asigurarea intregii infrastructuri logistice, in vederea realizarii activitatilor de diseminare. A8 Raportare Managerul de proiect impreuna cu responsabilul financiar si responsabilul juridic se va ocupa de raportarea semestriala catre UIP. Resursele materiale vor fi gestionate de catre echipa de management , care vor fi furnizate de catre echipa de management. Promotorul proiectului SC. X SRL, va asigura inclusiv, coordonarea intregului parteneriat. Managerul de proiect impreuna cu responsabilul juridic si cel financiar vor asigura managementul tuturor resurselor materiale si respectiv financiare, in conformitate cu prevederile legii si cu acordul de parteneriat. Proiectul va beneficia de o gestiune separata, independent de gestiunea realizata de catre etnitatile ce actioneaza in parteneriat. Intreaga documentatie cu privire la resursele materiale si financiare, se vor face distinct asemeni unei organizatii separate. Astfel, se va proceda la realizarea de fise de post pentru personalul din proiect, note de intrare receptie pentru materialele achizitionate, fisa de magazie, etc.

12

4. Descriere proiect 2:
4.1. Sustenabilitatea proiectului*
Descriei clar modul n care este asigurat o posibil transferare a activitilor/rezultatelor proiectului ctre alt grup int/alte sectoare/multiplicare precum i modul n care rezultatele proiectului dumneavoastr pot fi incluse n politicile i strategiile integrate; indicai sursa ulterioar de finanare (fonduri proprii, fonduri externe, pentru realizarea proiectului nu este necesar o alt finanare) (max. 6.000 bytes)

Nu este nevoie de surse ulterioare de finantare pentru ca este un ciclu inchis, grupul tinta reintegranduse in colectivele firmelor din care provin. 4.2. Egalitate de anse*:
Demonstrai clar modalitatea prin care proiectul va asigura condiii care s permit accesul i participarea grupului/grupurilor int la activitile proiectului i evitarea desciminrii (max. 6.000 bytes).

Proiectul integreaza principiul egalitatii de sanse in cadrul activitatilor accestuia. O dovada in acest sens este insusi metodologia de selectie a grupului tinta. Ne referim la aplicarea principiului nediscriminarii pe criterii de varsta, gen, etnie, religie, etc, in selectarea grupului tinta, respectand legislatia nationala si comunitara in vigoare. De asemenea, programele de formare profesional vor include sesiuni cuprinznd aspecte privind egalitatea de gen, egalitatea de sanse, nediscriminare si respectarea diversittii adresate grupului tint. Campaniile de informare si de constientizare dezvoltate si implementate n cadrul acestui proiect vor promova egalitatea de sanse si nediscriminarea la locul de munc, precum si respectarea diversittii.

4.3. Alte obiective orizontale*:


Demonstrai clar contribuia proiectului la cel puin unul din obiectivele orizontale (dezvoltare durabil, TIC, inovare, mbtrnire activ, abordare interregional i transnaional) (max 6.000 bytes).

Dezvoltarea economic depinde de abilitatea ntreprinderilor si a lucrtorilor de a absorbi noile informatii, de a-si mbuntti procedurile de control la nivelul ntreprinderii, de a reorganiza reteaua de furnizori si de a redistribui adecvat sarcinile si de a le duce la ndeplinire.
n cadrul programelor de pregtire vor fi incluse sesiuni cuprinznd aspecte privind prevenirea polurii(va fi reciclata hartia utilizata in cadrul cursurilor,etc.), protectia mediului etc. n acelasi context, introducerea abordrii privind dezvoltarea durabil n instrumentele si metodologiile dezvoltate si utilizate vor contribui la promovarea acestui obiectiv orizontal.

4.4. Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte*


n aceast sectiune v rugm s specificati complementaritatea proiectului propus de dumneavoastr cu alte programe/proiecte relevante pentru domeniul proiectului. n acest sens, v rugm s indicati si s descrieti programul sau proiectul complementar cu proiectul propus de dumneavoastr, si, de asemenea, s specificati modalitatea prin care este asigurat complementaritatea proiectului propus de dumneavoastr cu respectivul program/proiect. Indicati si descrieti programele complementare cu proiectul dumneavoastr si demonstrati clar conformitatea cu acestea; indicati legtura proiectului dumneavoastr cu alte proiecte n curs de desfsurare sau planificate; precizati lectiile nvtate din experient si modalitatea n care au fost evaluate si incluse n strategia proiectului. (max.7000 bytes)

Prin activitatile de formare profesionala, proiectul contribuie la dezvoltarea si folosirea eficienta a capitalului umane pe de o parte si la cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cresterea calitatii resurselor umane pe de alta parte. Conform celor anterior mentionate putem afirma ca proiectul de inscrie in prevederile CSNR 2007-2013 deoarece activitatea de formare vizeaza intocmai cresterea calitatii resurselor umane prin derularea acitivitatii de calificare si recalificare. 13

4.5. Alte informaii relevante*:


(max.6000 bytes)

Proiectul reprezinta o structura de parteneriat, structura ce se identifica cu obiectivele strategiilor ce vizeaza crearea unei piete a muncii incluzive adaptate la aspectele ce tin de dinamica pe care globalizarea o impune. Partenerul 2 are anumite lectii invatate din alte proiecte europene, pe care le vom include ca bune practici in acest proiect.

14

5. Graficul activitatilor proiectului:


Anul 1 Semestrul 1 Luna Activitati
Management de proiect initiere proiect Etapa 1. Organizare si planificare 1.1.Stabilire modalitati de lucru 1.2.Organizare logistica si financiara 1.3.Stabilire proceduri cu pers tehnic Management de proiect implementare Etapa 2. Achizitii 2.1.Stabilit procedura si criterii de achizitie directa 2.2.Evaluare oferte din piata 2.3.Alegerea furnizorului 2.4.Achizitia directa 2.5.Livrare bunuri/servicii Etapa 3. Testarea nivelului de cunostinte 3.1.Elaborare chestionare 3.2.Selectie grup pentru testare 3.3.Multiplicare si aplicare chestionar 3.4.Analiza chestionare 3.5.Elaborare raport Etapa 4.Proiectarea programelor de instruire 4.1.Elaborare module de curs 4.2.Elab.studii de caz, activit.practice 4.3.Supervizare module de curs 4.4.Introducere corecturi 4.5.Tehnoredactare 4.6.Aprobare variante finale de curs 4.7.Multiplicare cursuri Rezerva de timp (e saptamani) Etapa 5. Consultanta manageriala 5.1.Analiza preliminara 5.2.Definire procese-diagnoza 5.3.Definire indicatori 5.4.Fixare si utilizare indicatori 5.5.Integrare in system si utilizare 5.6.Stabilire mod de imbunatatire continua Etapa 6.Transfer de know how (predare propriu zisa) 6.1.Instruire traineri 6.2.Predare module de curs Managementul schimbarii-curs 1 Dezv.echipei performante(c2) Leadership(c3) Influenta si putere pozitiva(c4) Relatii cu clientii(c5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Semestrul 2

Organizatia care implementeaza proiectul


Solicitantul/ Solicitantul+Partener 1,2n

X X X X X X X

X X X X

X X

X X

X X

X, Y X X, Y X X X X X X X, Y X X Y Y

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Y Y Y Y Y Y X

X X X X X X X X X

X, Y X, Y X, Y X, Y X, Y Y

X X X X X X

Y Y Y Y Y Y Y

15

Managementul performant(c6) Abilitati de prezentare(c7) Reprezentantii de vanzare(c8)-2 serii 6.3.Evaluare chestionare de feedback-evaluarea trainerilor 6.4.Elaborare rapoarte de curs 6.5.Follow-up 6.6.Sustinere examene/testari 6.7.Corectare lucrari 6.8. Impartire subventii participanti Etapa 7. Informare si publicitate 7.1.Pregatire materiale mediatizare 7.2.Organizare conferinta presa 1 7.3.Contactare mass-media si comunitatea locala de afaceri 7.4.Desfasurare conf. presa 1 Realizare pagina web 7.5.Organizare coferinta presa 2 7.6.Contactare mass-media si comunitatea locala de afaceri 7.7.Desfasurare conf de presa 2 Management de proiect - finalizare Etapa 8. Evaluari si raportari 8.1.Redactare rapoarte intermediare 8.2.Redactare raport final

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Y Y X Y Y Y Y Y X X, Y X X X X X, Y X X X X

X X X X X X X X X

X X X X

X X

X X

X X

X X X X

X X

16

6. Date financiare:
V rugm s prezentai bugetul cererii de finanare, conform tabelului urmtor. Valoarea total a proiectului include valoarea eligibil i neeligibil. Totalul valorii eligibile a proiectului NU trebuie s includ TVA. Pentru cheltuielile din cadrul proiectului purttoare de TVA, pentru care TVA este nedeductibil, valoarea TVA va fi inclus la capitolul bugetar Valoarea neeligibil a proiectului. Sumele prezentate n bugetul cererii de finanare care nsumate dau valoarea total a proiectului nu trebuie s includ TVA, cu excepia cazului n care TVA aferent cheltuielilor proiectului este nedeductibil.

Nr. crt. 1 2 3 3.1.

Denumire tip de cheltuieli Resurse umane Participanti subventii 160 Alte tipuri de costuri, din care Cheltuieli de tip FEDR(max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15% pentru axa 6 din valoarea totala eligibila a proiectului) x% Rezerva de contingenta (maximum 5% din 1+2+3) x% Total cheltuieli directe (1+2+3+4) Total cheltuieli indirecte/ cheltuieli generale de administratie x% VALOAREA ELIGIBILA A PROIECTULUI (5+6), din care: Valoare activitati transnationale Valoare activitati externalizate CONTRIBUTIA SOLICITANTULUI ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA SOLICITATA (7-8) TVA nedeductibil estimat VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI (7+10)

TOTAL (fara TVA) LEI

287477 68800

29670

4 5 6 7 7.1 7.2 8 9 10 11

0 340023 12900

365043

5% 95% 0 365043

17

7. Justificare buget:
Detaliati fiecare linie bugetara, max. 8000bytes
Bugetul proiectului1 Cheltuieli 1. Resurse umane 1.1 Salarii (cost total, personal local)4 1.1.1 Tehnic Trainer 1 Trainer 2 Trainer 3 Trainer 4 Trainer 5 Coordonator de cursuri (norma 1/2) 1.1.2 Administrativ/ personal auxiliar Manager de proiect Specialist IT Resposanbil financiar (norma de 1/2) Responsabil juridic (norma de 1/2) Asistent manager (norma de 1/2) 1.2 Salarii (cost total, personal din afara trii, international) 1.3 Diurna pentru deplasri/cltorii5 1.3.1 In afara rii (personalul proiectului) 1.3.2 Local (personalul proiectului ) 1.4. Participani -subventii Subtotal Resurse umane 2. Transport6 2.1. Transport internaional 2.2 Transport local Subtotal Transport 3. Echipamente si bunuri7 3.1 Cumprri sau inchirieri de vehicule. ; 3.2 Mobilier, computere Laptop Copiator, imprimanta. Tel/fax Videoproiector Video player Flip chart Stativ videoproiector TV Ecran proiectie Camera video 3.3 Maini, instrumente-unelte 3.4 Piese de schimb/echipamente pentru maini,scule 3.5 Altele (v rugam specificai) Subtotal Echipamente si bunuri 4. Birou local Unitate Anul 1 Numrul de uniti Cost unitar (n LEI) Costuri (n LEI)3

pe ora pe ora pe ora pe ora pe ora pe luna pe luna pe luna pe luna pe luna pe luna

112 164 224 156 192 12 12 12 12 12 12

120 120 120 120 120 1505 3139 1290 1505 1075 1075

0 13440 19680 26880 18720 23040 18060 0 37668 15480 18060 12900 12900 0 0 11825 68800 297453 0 0 0 0 0 6880 3225 12900 860 645 645 860 860 2795 0 0 29670

pe zi pe zi persoana

25 160

473 430

pe zbor pe lun

pe vehicul buc buc buc buc buc buc buc buc buc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6880 3225 12900 860 645 645 860 860 2795

18

4.1 Costuri vehicule (doar consumabile vehicule) 4.2 Chirie birou. Aceste costuri pot acoperi numai spaiile nchiriate exclusiv pentru activitile proiectului. Chiria biroului poate acoperi i nchirierea slilor pentru training, conferine, seminarii, etc. 4.3 Consumabile - rechizite de birou 4.4 Alte servicii (tel/fax, electricitate/nclzire, ntreinere) Subtotal costuri birou local 5. Alte costuri, servicii8 5.1 Publicaii9 5.2 Studii, cercetri9 5.3 Costuri de audit. 5.4 Costuri de evaluare 5.5 Traduceri, interprei 5.6 Servicii financiare (garanii financiare etc.) 5.7 Costul conferinelor/seminariilor9 5.8 Costuri pentru vizibilitatea proiectului 5.8.1 Conferinta presa 5.8.2 Pliante Subtotal Alte costuri, servicii

pe lun

pe lun pe lun pe lun

12 12

645 430

0 7740 5160 12900 0 0 3010 0 0 1284 8600 860 860 12894

buc

3010

buc buc buc buc

12 1 1 200 Anul 1

107 8600 860 4,3

Cheltuieli 6. Altele 6.1 software, licene Office Pro Front Page Corel Draw 6.2 materiale de instruire i surse de dezvoltare profesional (benzi video/audio, CD-uri, cri , abonamente la reviste profesionale i alte materiale similare relevante pentru proiect) 6.3. alte costuri direct legate de activitile proiectului, care nu sunt incluse n liniile de buget de mai sus, sunt justificate corespunztor i nu sunt total sub-contractate; costuri legate de obinerea autorizrilor legale. Subtotal Altele 7. Subtotal costuri directe eligibile proiect (1-6) 8. Rezerva de contingen (cheltuieli neprevzute) 9. Total costuri directe eligibile proiect (7+ 8) 10. Costuri administrative (maximum 7% din linia 9, total costuri directe eligibile proiect ) 11. Total costuri eligibile proiect (9+10)

Unitate

Numrul de uniti

Cost unitar (n LEI)

Costuri (n LEI)3 0 1290 688 1548

buc buc buc

1 1 1

1290 688 1548

buc

8600

8600

12126 365043 0 365043

365043

19