Sunteți pe pagina 1din 4

RITURILE FUNERARE: NUNTA MORTULUI

Moartea, in opinia lui Gail Kligman, este v ut !a "eternul #lestem al viului, este o realitate #iologi!, so!iologi!, !osmologi! $i esen%ial&'( Moartea stopea e!)ili#rul *inami! al vie%ii so!iale, iar *e!esul +i i! al !orpului uman amenin% ,nse$i +un*amentele so!iet%ii( -ersoana !are este a!um *e!e*at nu mai parti!ip a!tiv la intera!%iunile so!iale $i nu mai !ontri#uie ,n ni!iun mo* la evolu%ia so!iet%ii( Moartea este v ut, *e asemenea, !a o provo!are ultim ,n !on+erirea unui sens e.isten%ei umane( /ontra*i!%iile ,n%elegerii umane evo!ate au *at na$tere pretutin*eni unor pro!e*ee !ulturale *iversi+i!ate, ela#orate pentru a trata pro#lema mor%ii $i a mor%ilor( Tot Kligman a+irma, ,n lu!rarea sa, Nunta mortului. Ritual, poetic i cultur popular n Transilvania, ! a$a0 isa !omuni!are *intre vii $i mor%i este posi#il, ,ns numai ,n +orme me*iate, !um sunt #o!etele, pomana sau visele( A!est tip *e intera!%iuni pun ,n evi*en% rela%iile *inami!e ierar)i!e *intre vii $i mor%i, ,n !are prima !ategorie tre#uie s ,n*eplineas! anumite o#liga%ii +a% *e !eilal%i( Ast+el, au luat na$tere *iverse pra!ti!i pre0!re$tine $i !re*in%e !re$tine *espre moarte $i su+let( Ime*iat *up *e!esul in*ivi*ului, ru*ele *e gen +eminin ,n!ep s 1eleas! mortul prin interme*iul #o!etelor( A!estea sunt !onsi*erate o o#liga%ie ritual $i se ,n*epline$te numai *e persoane *e se. +emeies!( Un alt e.emplu *e o#liga%ie ritual este $i pl2nsul pentru mireas ,n timpul !eremoniei nup%iale( 3e presupune ! se sv2r$e$te un p!at *a! mortul nu este #o!it, iar persoana ,ngropat +r a +i #o!it este !onsi*erat o s+i*are a*us lui 4umne eu( 5n iua ,nmorm2ntrii propriu0 ise, #o!itul se sv2r$e$te p2n la s+2r$itul ,ngop!iunii, ,n!eputul #o!etului !ulmin2n* !u momentul ,n !are se trag primele !lopote pentru mort( 5n Rom2nia, #o!etele sunt !ompuse *in versuri ritmate, +ormate *e o#i!ei *in 607 sila#e( 4e$i #o!etele se #a ea pe anumite reguli stru!turale $i stereotipuri temati!e, e.ist un numr !onsi*era#il *e improvi a%ii $i e.primri in*ivi*uale( 8o!etele reamintes! !ir!umstan%ele *e!esului, rela%ia *intre mort $i so!ietatea ,n !are a trit sau rela%ia *intre a!esta $i #o!itoare, ori *es!riu lumea mor%ilor $i pro!esul separrii *e a!east lume $i al ,n!orporrii ,n !ealalt( 3e mai !onsi*er $i ! #o!etele +a!ilitea !omuni!area imaginar
'

Kligman, Gail, Nunta mortului( Ritual, poeti! $i !ultur popular ,n Transilvania, E*itura -olirom, Ia$i, '997

*intre !ei vii $i !ei mor%i( Un +apt *eose#it *e interesant remar!at *e autoare ,n urma !er!etrilor ,ntreprinse pe teritoriul %rii noastre, a s!os la iveal !re*in%a oamenilor ! mor%ii vor#es! ,ntre ei $i ! !ei proaspt *e!e*a%i, ,n !alitatea lor *e mesageri, pot transmite ve$ti *in a!east lume ,n !ealalt( Ast+el, ,n #o!etele lor, +emeile ,l s+tuies! pe *e+un!t s0i transmit lui : *in partea lor sau a +amiliei anumite ve$ti importante( Femeile re!unos! ! +un!%ia #o!etului pe !are ,l reali ea este a!ela *e a0i alina *urerea, iar !u toate astea, nimeni nu a rspuns p,n a!um !)emrii *e a se ,ntoar!e $i nimeni nu o va +a!e( Ast+el, viii tre#uie s ,n*ure +rustrarea eternei lor t!eri, *up !um a+irma Kligman( Moartea nu ,l a+e!tea *oar pe *e+un!t, !i $i pe +amilia a!estuia $i !omunitatea ,n !are a!esta a trit( 3e !onsi*er nelalo!ul ei 1elirea prea ,n*elungat a !opiilor sau #tr,nilor, !onsi*er,n*u0se ! !ei mi!i sunt ,ngeri +r p!ate $i ast+el se !re*e ! *a! se pl,nge prea mult su+letul prun!ului mort se poate ,nne!a ,n timpul !ltoriei sale spre rai( 8tr,nii nu tre#uie 1eli%i prea mult vreme *eoare!e moartea lor este !onsi*erat a +i !eva normal, *e vreme !e le sosise timpul( /ele mai regretate mor%i sunt ale !elor a+la%i ,n +loarea v,rstei, a*i! *e!esul persoanelor a+late la v,rsta !storiei( 5n general, *oliul *up !el mort %ine un an, iar pe par!ursul a!estui an, ru*ele apropiate ale *e+un!tului nu pot parti!ipa la mani+estri !um sunt )orele sau nun%ile( 4e asemenea, +emeile tre#uie s poarte mai mult timp *oliu *e!,t #r#a%ii, iar o v*uv nu se !a*e s se re!storeas! ,n timpul *oliului, ris!,n* ast+el s +ie a!u at *e lips *e *ragoste +a% *e +ostul so%( 8r#a%ii +a! e.!ep%ie *e la regul, ei put,n* s se !storeas! ,n timpul primului an *e *up *e!es +r a +i vor#i%i *e ru, su# prete.tul ! nu are !ine s ,ngri1eas! *e !opii $i *e !as( 4oliul este !onsi*erat meto*a prin !are !ei a+la%i ,n via% ,i !instes! pe !ei *e!e*a%i( /ei vii o+er *e poman *e su+letul rposatului, iar mesele ,n memoria !elui *isprut se *au la ,n!)eierea +uneraliilor, iar apoi la ; ile, 9 ile, < luni $i un an *up ne+eri!itul eveniment( Gail Kligman vor#e$te ,n !artea sa *espre lumea mor%ilor !e este +ormat *in trei nivele: raiul, ia*ul $i purgatoriul( A!est mo*el este ,mprumutat *in *ogma !re$tin, mai e.a!t *in !ea !atoli!( -urgatoriul nu este re!unos!ut *e !re*in%a orto*o.( Raiul este imaginat !a +iin* o gr*in minunatp, plin *e ,ngeri $i +lori, ,n !are +eri!irea este etern(

/ei !are merg *ire!t ,n rai sunt !opila$ii su# 6 ani, !lugri%ele $i !ei !are mor ,ntre -a$te $i Rusalii( /ei p!to$i merg ,n ia* sau ,n purgatoriu, a!est lu!ru *epin ,n* *e via%a !are au *us0 o( Ia*ul !onstituie antite a raiului, lo!ul su+erin%ei ve$ni!e $i al +o!ului mistuitor( Lo!ul *e mi1lo! ,n !are a1ung p!to$ii este purgatoriul, iar ai!i imaginea lui este asemntoare ia*ului =+o!, su+erin%>, !u *eose#irea ! *in !,n* ,n !,n* ,$i +a!e apari%ia Fe!ioara Maria, ,ntru!)ip,n* o li!rire *e speran%( 4e ai!i, +ie!are p!tos ,$i urmea *rumul spre rai sau ia*( Lo!ul *e ,nmorm,ntare al !elor mor%i este !imitirul satului, a!esta +iin* situat ,n 1urul #iseri!ii( 8iseri!a este !onsi*erat !a +iin* !entrul spiritual $i moral al lumii !elor vii, iar !imitirul, satul mor%ilor( 5n !ategoria !elor !rora nu li se permite s +ie ,ngropa%i ,n !imitir, intr !opiii ne#ote a%i, !ei !are s0au sinu!is $i vr1itoarele( ?ra1itoarele $i sinu!iga$ii sunt !onsi*era%i slugi ale *iavolului $i sunt trata%i !a pe ni$te marginali a%i ai so!iet%ii( La +el !a $i nun%ile, +uneraliile %in trei ile( -rimele *ou ile se +a! pregtirile pentru ,nmorm,ntare, iar ,n !ea *e a treia i, are lo! ,ngrop!iunea( -e par!ursul !elor *ou ile !e pre!e* ,nmorm,ntarea, ve!inii, ru*ele $i prietenii soses! $i ,$i pre int !on*olean%ele( 4eoare!e moartea este #lestemul etern al viului, la r,n*ul su, este #lestemat *e !ei a+la%i ,n via%, lipsi%i *e putere ,n +a%a ei( 8lestemele tipi!e a*resate mor%ii sunt @ ar 0o +o!ul& sau @loveas!0te +o!ul&( Fo!ul poate +i at,t *estru!tiv, !,t $i !onstru!tiv( 8lestemul invo! elementul *istru!tiv, +o!ul put,n* *istruge !orpul +i i!, trans+orm,n*u0l ,n !enu$( Moartea este privit !a o pre en% +amiliar !elor ,n via%, iar vor#itorii i se a*resea !u pronumele personal @tu&( Un alt lu!ru interesant remar!at *e autoare este opinia oamenilor potrivit !reia moartea poart !u sine o se!er !u a1utorul !reia taie g,tul oamenilor( 4e ai!i $i i*eea ! !el !are moare *u!e *in instin!t m,na la g,t, !a pentru a se apra *e se!erea mor%ii( Asemnarea *intre moarte $i !storie este +re!ventA pentru +emeie, !storia este !on!eput !a a$ternerea la *rum, pe !alea plin *e spini a traiului printre oamenii strini( 3e spune ! unele mirese !ltores! !u #ine, pe !,n* !elelalte pi! ,n +o!( 4rumul !u spini *u!e ,n ia*, iar !storia este !onsi*erat un ia* pentru +emei( 4rumul !u +lori *u!e ,n rai, iar +lorile repre int un sim#ol al !re$terii $i vitalit%ii, ,mpo*o#in* !erul(

-ere%ii e.teriori ai si!riului i*enti+i! ime*iat si!riul !a +iin* sla$ul mortului( Negrul repre int !uloarea mor%ii, iar si!riul este vopsit sim#oli! ,n negru( Mortul tre#uie s!os *in !as !u pi!ioarele ,nainte, ast+el ,n!,t *rume%ul s +ie ,n*reptat ,n!otro ,i este *rumul $i s nu a+le !ale *e ,ntoar!ere( Moartea este !onsi*erat !a +iin* uni*ire!%ional, ast+el ! ea tre#uie s pur!ea* ,n *ire!%ia a*e!vat( 4up !um s0a amintit *e1a, ritul +unerar +a!ilitea trans+ormarea rela%iilor so!iale *intre vii $i mor%i, pre!um $i *i+eren%ierea rela%iilor *intre !orp $i su+let, *eose#in* mani+estrile +i i!e ale vie%ii *e imortali area postum( Moartea unui t,nr sau a unei tinere ne!storite este una timpurie, *eoare!e apare *evreme ,n raport !u @ vremea& mor%ii spe!i+i!at ,n !i!lul vie%ii( 5n opinia lui B( 3ta)l, a muri ne!storit este un +apt peri!ulos, *eoare!e nu s0a reali at aspe!tul !el mai important al vie%ii( Ast+el, are lo! o !ununie sim#oli! a mortului !e are rolul *e a ,m#l,n i su+letul mortului( A!east pra!ti! este una *intre pra!ti!ile numeroase !onsi*erate a +i utile at,t !elor a+la%i ,n via%, *ar $i !elor mor%i, moartea repre ent,n* un peri!ol pentru to%i !ei impli!a%i( 3e !re*e ast+el ! persoanele !are las ,n urm un *u$man *e moarte, o *ragoste ne,mplinit sau o trea# neterminat, vor reveni ,n trupurile pe !are nu le mai lo!uies!( A!este persoane poart *enumirea *e strigoi $i pot +i *eose#it *e peri!uloase pentru ei vii( 3e !re*e ! *a! nu se sv,r$e$te o nunt sim#oli! a !elui mort, @persoana& se va ,ntoar!e ,n !utarea unei pere!)i, pentru a0$i ,n*eplini *estinul so!ial, *ar $i *orin%ele se.uale ne,mplinite( 4a! su+letul *e+un!tului nu ,$i gse$te alinare, aesta nu ,$i gse$te o*i)na , +apt !are ,l +a!e s *evin o amenin%are pentru so!ietatea *in !are a +!ut parte( 5n !on!lu ie, nunta mortului are s!opul *e a tempera tensiunea pro*us *e ,mpere!)erea para*o.al a se.ualit%ii !u moartea( 8i#liogra+ie '( Kligman, Gail, Nunta mortului. Ritual, poetic i cultur popular n Transilvania, E*itura -olirom, Ia$i, '997