Sunteți pe pagina 1din 180
| Conca Caer, Sues, Pertomane este codons | @ toromen Pangoa Georgeta Panissard fon-Ovidiu Panisoara MANAGEMENTUL | RESURSELOR | eee we en pnnen UMANE | shid practis Edita a te PoURoM 2007 Georgeta Pinigard (a. 1974) ene doctor in pstoge al Universi cin ‘curt actor univers a Cats de Paibloie, Fase de Pong 1 Spl Eda, Unrate dn Buri ude ete itr! cualor Ae Patoogie oanzaponl Plog managerial, fn aie est0ar ‘roiete nme exon evan reall reserslr ene, nepiiod Tol de manaper de reuse uae de consultant de resuse uae Iam rite compan La Baa Poleom ata pubicar: Moorea ema xr, 23) 9 neroren In organi. Pa spre am management de sicces 207) ‘ates de contact: george pansaragunib {o-Oviin Pigoard (1974 ese doctrine eda al Universi tin Bocuep, enfrerunverstar 9 ctr aunt al Deperanentl per Prpiires Peso Dist, Faults de Puologe 1 See [Eesti Univeniates din Bacuey. A parcial parzps In eae de ter la contre atole i terainsle, uae & plat ca anor ‘rater aumerese sud. La Esra Polio a mai publica: Preleer! ‘edagopce (a colboct, 2001, Conunicare cfcine (wet ei 200, Zoos, 200). Stiga tng ~ de a torte le proc (eas, 205), Moesare cent coat, 2005 ‘deta de conn: vin paniona@usibc 0 —Cuprins cute i doen Copii ‘Atif se managers de resurseuoane, Cipiok 2 Construct adnan flor de post 1. Un model posbi al flor de post. 2. Consus Flr depos opt Recrotare selec resueselor wane 1. Inaduere 2. emifaea seve pero 3. Promoarea ace pubic de anesire 4. Seeeures Ctr, 5: Intervet, 6. Tenures profesional personals 7. Desa feria Copia 4 Tnfegrarea ie ornate. : 1. Conus ogniatonale 2 spe ier orsalznse 1, Same de negrre vs Su. Sra de terre formatfnomale » 20 2 3 ” ” a 2 32 Sate de imegrre indie cletve 5:3. Some de eprare secrete nonecvniie 3 Some de neprare foe male 53.5. Some de neprreseratedictive 36. Sate de tgrare de iesreldeiesire 37. negara de ip compere Capit s | Instraten organizes 1, Asliza de no | Ti: are wieopoicd 12. anaea SHOT. 13. Pca fboieg 14 Anatiza cactr anicinlor 13, Meda cpaca cu err 3 laze prope ist 3.1 Programe de irre i focal de mac 312. Programe deisrire In afara len de mancb 3.2.2, lui prin pele 3.23. Curie prin corspondea 324, Bainsoming-a 3.2.5. Tenia mera obs (show 32.6. Conover erst 327. Proarn reeset 3.28. Dscutpnel | 3.2.1 Tosca pe-opertore (etl raining) x sinalie 4 Blea propramelor de ins formar organizations | et : oe 2 | re dome 5 ana 6 ‘mn ? m9 16 19 Cope Braluarenperformanjlor i orgie 1. Medel mode de eae TH Meio anal sandardior de perormang 12. Tekne sealer encorlor comportamantae 13. eine lear. 4. Bvaharea obleior 15. Emlarea pooled 16. Astoeaiares 17, Feedback 360° 2. Gree de ema, Princip deaorare a feeebacke onan ‘Aspete motional, Reconpensar 1. Teas mel al proses meio 2. ole sala de maine 5 Medley akeratvegi/se compementre de more 4. Mais era ein Caan bing) copia 8 Clr erganizainal 1. Conjoulcuuri erase 2. Tipu de ctr ormizationlé 5. Sure de ensue $f eto sor copia 9 Seblbare st derveareorgatzaiomalt 1. Seimbarea in oxganizap Tuk Boel ole shina nivel orginal 12. Bloc le sind la ie india. 2. Dewolaresosizatiomll. Mee wast 2.1 Laboraaoel de raining pont Sense romp eninng) 22 Team tiling sa consrea echipsor 23. vestigate pena ober fodbacael in organ srteyfeeack, 28. Core alt = M6 10 157 Ise 18 m 19 24 a0 ns 21 246 258 ass 238 3a