Sunteți pe pagina 1din 1

Curs 1 - Notiuni generale

Sintagma contencios administrativ are mai multe intelesuri: Litigiile care pot aparea intre persoanele fizice sau juridice si autoritatile publice si care sunt de competenta instantelor de contencios adm. Regulile juridice care se aplica litigiilor dintre persoanele si autoritatile publice. Aceste reguli se regasesc in cea mai mare parte in legea C.A nr 554/2004, dar si in alte legi specifice precum Codul de Procedura Fiscala. Instantele judecatoresti care solutioneaza litigiile la care am facut referire mai sus.

Cuvantul contencios => conflict, lupta Sintagma contencios adm acopera toate situatiile de conflict dintre persoane si autoritatile publice adica situatii in care autoritatile au actionat dincolo de competentele legale, si prin aceasta au produs o vatamare drepturilor sau intereselor legitime ale persoanelor. Legea C.A. a fost adoptata cu scopul de a reglementa procedura de judecata urmata in cadrul litigiilor dintre persoane si autoritati (litigiile C.A), ceea ce implica reglementarea urmatoarelor aspecte: PARTILE calitatea de reclamant apartine oricarei persoane fizice/juridice care indeplineste conditiile legale (in esenta sustine vatamarea intr-un drept), iar calitatea de parat apartine doar unei autoritati publice. OBIECTUL litigiului este calificat intrucat are intotdeauna in vedere un act administrativ emis de o autoritate publica PROCEDURA efectiva DE JUDECATA adica probele care se pot administra , durata termenelor de judecata, masurile pe care le poate dispune instanta pe parcursul procesului, hotararea judecatoreasca, caile de atac impotriva acesteia, punerea in executare a hotararii. INSTANTELE JUDECATORESTI competente sa solutioneze litigiile de C.A Regulile generale de procedura sunt prevazute in Codul de Procedura Civila, aplicabil tuturor proceselor, avand caracter civil. Fata de Codul de Procedura Civila, legea C.A are caracter special, adica se aplica CU PRIORITATE. Numai in masura in care legea speciala (legea C.A) nu contine dispozitii cu privire la anumite aspecte, se vor aplica regulile din procedura generala, adica din Codul de Procedura Civila.